Reklama

úterý 19. června 2018

Obchodní válka USA - EU ve faktech a úvahách

- vlk -
19.6.2018 Kosa zostra čili vlkovobloguje.wordpress.com 

V pondělí, v textu ke schůzce G7, jsem slíbil, že se vrátím k hlavnímu bodu programu kanadského summitu, kterým jsou jednoznačně neshody ohledně Trumpem vyhlášených cel na dovoz oceli a hliníku do Spojených států.

V našem prostoru, tentokráte míním Evropu, slyšíme unisono, že USA porušují tímto jednostranným opatřením pravidla volného obchodu, narušují jej, hledají jednostranné výhody, poškozují své spojence, atd. atd. Nejlepší bude, když převezmu výrok Donalda Tuska, který v Kanadě zastupoval spolu s Junckerem EU:
„Největší obavy mám z toho, že mezinárodní řád založený na pravidlech a zásadách je zpochybňován. Je překvapivé, že za tím nestojí obvyklí podezřelí, ale hlavní architekt a garant tohoto řádu – Spojené státy,“

„Samozřejmě, že nemůžeme přinutit USA změnit názory. I tak ale nepřestaneme přesvědčovat naše americké přátele a prezidenta Trumpa, že podkopávání řádu nedává žádný smysl,“
Tento Tuskův výrok mne přiměl k tomu, abych se začal alespoň trochu zajímat o data, jak to vlastně s obchodem mezi Spojenými státy a EU je. A nejen tímhle. Trochu popřemýšlel o dalších souvislostech. Prvotní hledání bylo nastartováno, ostatně jako vždycky na českých webech, je to zpravidla nejrychlejší a nebudu zastírat – také nejpohodlnější. Pro mne i pro ty z vás, kteří mají potřebu ověřovat fakta, která ve svých článcích zdrojují. A dalo mi sakra práci, než jsem vygúglil následující tabulku srovnávající celní tarify pro vybrané, v každém případě většinově důležité, obchodní komodity, která dokonale otřásá evropskou argumentací, tak jak ji slyšíme všude kolem nás.S výjimkou dvou položek - Obuv a Šperky, které jsou nepochybně naprosto bagatelní z hlediska celkové obchodní bilance, u všech ostatních platí, že EU zatěžuje dovozy z USA vyšším clem a někdy i řádově, než se děje recipročně!!!

Na německých serverech jsem objevil další zajímavé, tentokráte sumární detaily. Například zde se, krom jiného, píše:
Produkte, die aus den USA nach Europa kommen, stoßen auf deutliche höhere Barrieren. Im Durchschnitt erheben Europäer 5,2 Prozent Einfuhrzoll und die Amerikaner lediglich 3,5 Prozent. Außerdem verzichten die Amerikaner bei 1800 Produkten komplett auf Einfuhrzölle. Bei den Europäern sind es lediglich 1246.

Produkty, jež přicházejí do USA z Evropy, narážejí na výrazně vyšší celní bariery /to už jsme si ukázali na předchozí tabulce – pozn. vlk/. V průměru Evropa zatěžuje americké zboží dovozním clem ve výši 5,2% , zatímco průměrná americká sazba na evropské zboží je 3,5%. Vedle toho, ze sledované skupiny 5018 hlavních dovozních artiklů, pouštějí USA na svůj trh BEZCELNĚ 1800 položek, zatímco v EU je to recipročně jen 1246.
A naprosto souhlasím se závěrem autora textu – prominentního německého ekonoma Gabriela Felbermayera:
Der Vergleich der Zollsätze zeigt, dass Europa deutlich protektionistischer handelt als die USA. Wenn Trump über zu hohe Zölle klage, habe er zumindest punktuell nicht unrecht, so Felbermayer. Dennoch wäre: „eine Anpassung nach unten sehr viel besser als eine zollpolitische Aufrüstung nach oben.

Srovnání dokládá, že Evropa je zřetelně protekcionistější než USA. Jestliže Trump si stěžuje na příliš vysoká cla, má minimálně v určitých bodech pravdu. A pokračuje – snížení cel /ze strany Evropanů/ by bylo mnohem lepší než zbrojení pomocí celních tarifů.
Přiznávám svoje překvapení, nad těmito zjištěními. A považuji za dokonalý průšvih evropského/českého/slovenského informačního prostoru, že nás těchto jednoduchých čísel a přehledů, stejně jako mnohého stejně důležitého, či ještě důležitějšího, v poslední době „ušetřil“. Ale pojednání na toto téma si nechám na jindy. Dnes jde o hrozící obchodní válku mezi spojenci, o její příčiny, dopady, důsledky a možné konsekvence, protože je to opravdu z hlediska obyčejného Čech/Slováka mimořádně důležité a jakkoli se mu to může zdát asi stejně významné jako to, co se děje na odvrácené straně měsíce.

Než budu popisovat proč, uvedu jeden základní, ale nesmírně vypovídající graf:Popisuje obchodní bilanci jednotlivých velkých světových ekonomik. Červený sloupec je export dané ekonomiky, modrý dovoz. Vše kumulovaně v miliardách dolarů. Zatímco EU , jako celek je v mírném přebytku, deficit USA je obrovský a stejně tak celosvětový přebytek, který generuje Čína.

Jde o globální data. Navíc z roku 2016. Pro loňskou bilanci platí, že obchodní přebytek, ve prospěch EU ze vzájemného obchodu činil 151 miliard USD!!

Jedním z hlavních zdrojů tohoto obchodního přebytku ve prospěch EU je automobilový průmysl. Respektive osobní automobily a jejich dovoz a vývoz. Evropané /2016/ vyvezli do USA auta celkově za 46,6 miliard Euro naopak Američné umístili v EU svoje vozidla jen v hodnotě 10,3 miliardy! Nikoli v neposlední řadě proto, že USA zatěžují tyto dovozy jen 2,5%, zatímco Evropa nastavila tento tarif na celých 10%!!!

Dodejme, že hluboký americký deficit je dlouhodobého charakteru, více viz později.

Takhle tedy vypadá fundament, ze kterého vznikla současná situace!!!

Má Donald Tusk a ostatní, kteří v jednom šiku útočili na Donalda Trumpa pravdu? Já myslím, že čísla jsou vypovídající.

Vraťme se zpět do doby Trumpovy volební kampaně a vlastní prezidentské volby. Do Bílého domu se dostal díky hlasům těch, kteří v USA patří k poraženým z globalizace světové ekonomiky. Analýzy jednoznačně konstatovaly, že o jeho vítězství rozhodly státy tzv. „rezavého pásu“, které v minulosti většinou volily demokraty a jež byly nadproporčně postiženy vývozem amerických pracovních míst do Asie a Latinské Ameriky. Trump voličům z těchto teritorií slíbil, že jejich exportovaný job jim vrátí zpět. Svůj slib se snaží plnit. Což je neoddiskutovatelný fakt.

Klidně si můžete říci, že to je na úkor zbytku světa. Nebo také, že to bylo rozhodnutí amerických koncernů, jež tím maximalizovaly svůj zisk. V prvním případě nemáte pravdu. V druhém ano.

Ale bez ohledu na všechna předchozí fakta je pro mne ohledně postoje Donalda Trumpa zdaleka nejdůležitějším faktorem následující graf , popisující v dlouhodobém měřítku americkou obchodní bilanci se zahraničím:


Nemusíte mít naprosto žádné ekonomické vzdělání nebo zkušenosti. Stačí obyčejný rozum! Zkrátka a dobře USA žijí někdy od roku 2000 v tragicky hlubokém obchodním deficitu!!! Trvale!!!!

Tohle není ani normální, ani udržitelné!

Kdyby dolar nebyl rezervní měnou celého světa a vnitřní trh Spojených států obrovským a /zatím/ solventním odbytištěm pro zboží všeho druhu a všemožných výrobců, v kumulaci s astronomickým státním dluhem země, už dávno by musela Amerika vyhlásit bankrot! A s ní, více méně - celý svět!

Je proto neustále na paškále alternativní mediální antiamerické fronty. Neříkám, že nezaslouženě. Ale naprosto mne děsí představa, že by se něco takového skutečně stalo. Úplně stejně jako ta, že umanutým rusofobům a podobným idiotům, se splní jejich sen a vypukne třetí světová s Ruskem. Pro náš svět by obě tyhle události byly naprosto devastující a zanechaly by na civilizaci na zeměkouli neopravitelné katastrofické důsledky. Donald Trump je pro mne prvním nájemníkem v Bílém domě, od dob Richarda Nixona, který tuhle jednoduchou skutečnost pochopil. Nejen to, začal také konat.

Nejprve si vzal na paškál americké koncerny, kterým pohrozil zavedením speciálních cel, jestliže nevrátí z USA kdysi vyvezenou výrobu zpět do země. Aby to měly snazší, provedl daňovou reformu a to s takovým snížením korporátní daně, že mnohé podniky z Evropy i odjinud, začaly uvažovat, jestli svoje centrály nepřeloží do USA. V Německu v tomto ohledu už několikrát jednali zástupci spolkové vlády jak s jednotlivými firmami, tak se Svazem průmyslu.

Když vyřídil tuto agendu, začal konat ohledně, řekněme znormálnění toho šíleného gapu v bilanci vývoz dovoz, protože druhá možnost, že velké exportní země dobrovolně omezí svůj vývoz do USA je čirým nesmyslem.

Vybral si pro první kolo souboje ocel a hliník. A všichni ostatní nyní unisono křičí, že jde o naprosto nefér praktiky, odporující světovému obchodnímu pořádku. A že z toho vzniknou obrovské důsledky a vypukne světová obchodní válka.

Může být, že ano. Ale já to takhle momentálně nevidím. Kdyby Trump opravdu chtěl těžce zasáhnout největší obchodní partnery Spojených států, byl by, podle mne, nesáhl po clech na ocel a hliník, nýbrž na automobily a elektronické výrobky, konkrétně spotřební elektroniku. Což by byl úder přímo na evropský a čínský solar! S obrovským účinkem.

Já osobně bych ty nové celní sazby na ocel a hliník bral jako Trumpovo decentní varování. S velmi odkladným účinkem. Vysvětlím proč. Ochranná cla mají opravdový význam tehdy, pokud máte vlastní výrobce vyrábějící na půl plynu, kteří svou produkcí okamžitě nahradí z trhu skrze cla zmizelé importy. Což jde u aut. Tam Američané pohotové, ne úplně využité kapacity, bezesporu k dispozici mají. Nastartovatelné prakticky z hodiny na hodinu.

Ale hliníkárny, ocelárny a k tomu navazující úpravárenské podniky hutních prvovýrobků typu válcoven apod.? Které pracují na nějaký poloprovoz a během dnů nebo max. týdnů nahradí dováženou produkci z EU, Číny, Koree atd.? Nic takového, pokud vím, v USA k dispozici není. Nedávno jsem viděl na Němcích zevrubnou reportáž o tom, jak to vypadá v bývalém ocelovém srdci Ameriky Pittsburgu. Pro reálií neznalé – tohle město bylo pro americký ocelářský průmysl asi tolik jako Kladno + Ostrava v největší slávě pro nás dohromady. Nebo pro Slovensko Košice. Reportéři šli od jednoho bývalého hutního provozu ke druhému. Všude to bylo stejné. Pokud z bývalé firmy vůbec něco zůstalo a nestály na jejím někdejším pozemku obytné domy, supermarkety nebo kancelářské prostory, vždycky zmizela výrobní část a zůstal a jen bývalá administrativní budova, kde sídlily firmy, které odpovídali současné ekonomice.

Pro mne z toho vychází, že Trump dal Evropě a ostatním čas. Postavit ocelárnu nebo hliníkárnu i navazující provozy, není žádná legrace. V současné době, s jejími přísnými ekologickými limity a aktivními ekoteroristy už vůbec ne. Bezprostředně to na evropské ocelářství a hliníkářství mít zásadní dopad nebude. Jejich výrobky na americkém trhu se sice významně prodraží, ale domácí konkurence není schopna rychle zaplnit vzniklou díru na trhu. Nicméně je jasné, že poptávka, vzhledem k obecně dražší produkci, zkrátka bude omezena.

A při celosvětových produkčních nadkapacitách to znamená problém! Každý z postižených výrobců bude muset upravit svoje ziskové marže směrem dolů. Jak v USA, aby se přeci jen, i přes cla co nejvíce udržel na na tamním trhu, tak i všude jinde, protože tam se budou všichni snažit umístit svoje nadbytečné vývozy, původně směrované do USA. A vítězit budou pochopitelně ti, kteří mají přístup k levné pracovní síle, levným prvotním surovinám a především levné energii a nejsou produkčně sankcionováni přísnými ekologickými předpisy. Průšvih pro Evropu, Japonsko a možná Jižní Koreu. Ale kdyby americký prezident ukázal prstem dolů na automobilky, bylo by a dost možná bude – daleko hůře.

Evropa, ve svém liberálním gender LBGT rauši měla Trumpa jen za klauna. Který vyšumí nebo bude epizodní figurou, s kterou se to ty čtyři roky holt bude muset nějak přečkat, než přijde nějaký další ClintonBushObama a zase se pojede ve starých kolejích. My budeme servilní k USA a ty nám na oplátku dovolí opanovat jejich vnitřní trh s tím, že vše bude kryto záplavou dluhových dolarů. Kdo jednou ten dluh zaplatí? Tím se netrapme – Po nás potopa a Carpe diem! Zatím nám hrají!

Jenže současný Velký blonďatý otec z Washingtonu to myslí s America first! vážně. Je příliš zkušený byznysmen, aby nevěděl, že pokud nedá dohromady a to rychle, americkou ekonomiku, což znamená výrazně zredukovat obchodní deficit, následně návratem pracovních míst do USA zvýšit zaměstnanost a to především mezi dělnickými profesemi, které byly globalizací enormně postižené. Tím jednak zvýšit výrazně daňové příjmy a zároveň snížit každoroční gigantické rozpočtové deficity. Jinak přijde nevratný devastující kolaps. Tahle kalkulace je zřejmá. Nevím, jestli vyjde, či vůbec vyjít může. Je to příliš složitý systém s obrovským množstvím proměnných a celými galaxiemi nahodilých faktorů. Na to nestačím.Jedno ale vím zcela určitě – před Trumpem to nikdo nezkusil.

Všichni dělali, že žádná nerovnováha, natož problém v americké ekonomice neexistuje. A že krize 2008 je jen jakási shoda okolností a drobná nehoda, způsobená několika neodpovědnými bankéři. Oba poslední prezidenti utratili, v jimi vedených válkách, neuvěřitelných 11 bilionů dolarů. A zadlužení astronomicky rostlo. Přičemž celý svět dělal, že je to tak normální a že USA nepodléhají fyzikálním a tržním zákonům.

Trump je první ze špiček tamní administrativy, kdo má povědomí o tom, že když to takhle půjde dál, jednou a nejspíš brzo, se celý systém zhroutí. Existuje studie, že to snad má být už v roce 2023. Nevím jestli ji četl nebo o ní alespoň slyšel, jako já. Ale v každém případě chce se svou zemí něco dělat. Poslat ji na vzestupnou trajektorii. Nemělo by nás to překvapovat. Evropští lídři už desetiletí vykládají nám, svým zaměstnavatelům, že svět se mění, že se musíme přizpůsobit, že staré návyky /kulturní, společenské, pracovní, interpersonální, atd. atd./ neplatí, že musíme akceptovat požadavky měnící se doby. Osobně bych řekl, že je Trump nyní postavil do stejné pozice, do jaké oni ohledně genderů, inkluzí, multikulturalismů, liberalismů, atd. atd. trvale staví nás. A říká – přizpůsobte se nutným změnám, jinak vás k tomu donutím. V zájmu přežití USA!!!

A nějaký takový Tusk tu vykládá že „Největší obavy mám z toho, že mezinárodní řád založený na pravidlech a zásadách je zpochybňován. Je překvapivé, že za tím nestojí obvyklí podezřelí, ale hlavní architekt a garant tohoto řádu – Spojené státy,“

Vůbec mu nedochází, že v době, kdy se současný mezinárodní řád utvářel, byla globalizace v plenkách, USA měly plus mínus vyrovnanou obchodní bilanci a naprosto zvládnutelný veřejný dluh a náš civilizační okruh vyznával demokracii a to bez adjektiva liberální?!

On opravdu chce čekat, až Bílý dům pověsí masivní cla na dovoz evropských automobilů? Což bude mít okamžitý dopad, charakter a rozměr těžké hospodářské krize?

Ne nejsem žádný amerikanofil. Nebo snad osobní fanda Donalda Trumpa. Nijak se naopak netajím tím, že si myslím, že my EU potřebujeme naprosto fatálně. Pro nás ve vztahu k Unii platí verš Viktora Dyka – Opustíš-li mne/EU/, nezahynu. Opustíš–li mne/EU/, zahyneš!

Neuniká mi, že Trump chce dát svůj stát do pořádku na úkor všech ostatních. A udělá to. Jenže má pravdu v tom, že ti ostatní svoje ekonomiky poháněli k růstu přes umělou nerovnováhu na americkém vnitřním trhu.

Je nepochybné, že nás to bude bolet a to možná až k nevydržení. Možná přijde do Evropy i hospodářská recese. Jenže si troufnu si tvrdit, že pokud by zkolabovaly Spojené státy nebo dolar, bylo to všechno o mnoho řádů horší. Zavládl by naprostý chaos. Evropa by měla přemýšlet o velmi účinné obraně. A tou rozhodně není posmívání se Trumpovi, jeho twittrům a dělání hloupých poznámek na jeho adresu, eventuálně čekání na jeho nástupce starého špatného druhu. A už vůbec ne hraní se cly na bourbon, jeansy nebo Harleyie.

Soudím, že je potřeba současnému americkému šéfovi rozumět. Jeho tlak na zvýšení výdajů členů NATO na 2% HDP je velmi čitelným pokynem – dovážejte recipročně americké zbraně! Ale Evropa při tom má volbu – kupovat od svých zbrojovek. Tady tu volbu má. I přes zbraně chce šéf Bílého domu získat pro USA pracovní místa a zmenšit exportní deficit.

Kde Evropané naopak volbu nemají, ačkoli už dávno a dávno ji mít měli, v zájmu vlastního přežití, je sektor tzv. průmyslu 21. století – tedy trh finančních služeb a celý byznys související nějak s internetem a jeho užíváním. Zde USA mají téměř monopol a jejich dominance je strategická a pro Evropu fatální.Viz materiál z Die Welt, z kterého ocituji malý výsek:
V sektoru /finačních/ služeb exportovaly Spojené státy v roce 2016 celkový objem 733 miliard USD, což je 2x více než další země v pořadí – Velká Británie. Ta se dostala na úroveň 324 miliard USD /už chápete, oč hrají Britové při Brexitu?!/

Dramatičtější je US dominance v oboru digitalizace a datových trhů. Takzvaná GAFA -Google, Amazon, Facebook a Apple, plus další internetově /internetově technologické/ firmy zaujímají v jednotlivých zemích někdy až monopolní postavení…..
Zaregistrovali jste, že by tyhle dvě bilance někoho v Evropě zajímaly, natož rušily ze spaní?! Přitom všichni mají plná mluvidla o znalostní ekonomice, o ekonomice služeb o ekonomice 4.0, o digitalizaci…. A přenechají celý tenhle naprosto strategický a nenahraditelný trh americkým firmám a ještě jim trpí speciální danění v daňových rájích, jakými jsou například členové EU - Irsko nebo Lucembursko!!!

Trump se nám nemusí líbit. Bude způsobovat bolestné ztráty. Ale naprosto nelze upřít Trumpovi, že America first! pro něj není prázdné předvolební heslo. Že ho hodlá naplnit, jak nejlépe bude umět. Přesně kvůli tomu jej volili jeho voliči!!!

Téhož bych se rád dožil od našich českých politikářů a v širším kontextu od těch evropských. Tady se totiž bude lámat chleba. A nikoli na jimi utvářených, umělých a v podstatě vylhaných agendách.

Už jsem napsal, že nejsem amerikanofil. Nejsem ani rusofil. Ale stejně tak ne amerikanofob nebo rusofob. Jsem eurohujer. Ale nikoli bez kritického pohledu. A právě přes něj mi Trump a jeho snaha Ameriku vyléčit nebo to při nejmenším zkusit, imponuje. Ačkoli vím, že to Evropa těžce odskáče. Nicméně – do značné míry si za to může sama. Ona navíc, místo aby na tu eventuální válku zbrojila nebo už jen z prostého pudu sebezáchovy něco dělala s americkou dominancí ohledně finančních služeb a internetového průmyslu, tak jen mistruje, bezradně kvílí a lomí rukama nad americkými cly na hliník a ocel….

Já i vy si tenhle pohled můžeme dovolit. Ale obrovské dilema musí mít tlachalové typu Jakuba Jandy, Petra Koláře, Romancova nebo na Slovensku Smatany, dam a pánů z Deníku N, SME, atd. atd.

To jsou ti, co vyznávají bezmeznou a bezmozkovou věrnost našim spojencům. Vždycky a všude. Ti mají nyní hoňku. Musí rozhodnout jestli v obchodní válce USA - Evropa dají bezmyšlenkovitě přednost transatlantické vazbě nebo evropským hodnotám. Na jedná straně klaun Trump na straně druhé Juncker, Tusk, Merkelová, Macron. Mají volit mezi maskulinním alfa samcem a liberální gender demokracií… Tohle je snad může i zabít!

Ovšem dovolím si je upozornit, že pokud si zvolí evropské hodnoty, Junckera, Tuska, Markelovou, Macrona a liberální demokracii, současně tím v tomhle sporu zaujmou přesně stejnou pozici jako čínský prezident šéf KS Číny Si….

Jak s tím budou žít?!

Tady jsem chtěl původně skončit. Ale nemohu, protože padla zmínka o Číně. Trump se právem cítí dotčen chováním zejména Evropanů ohledně světového obchodu a jeho nerovnováh.

Když se podíváte na první graf tohoto článku – ty modré a červené sloupečky, tak zjistíte, že EU svůj těžký obchodní deficit s Čínou kompenzuje ještě větším přebytkem z výměny zboží a služeb se Spojenými státy. Ty mají těžký propad na oba dva další dominantní světové obchodí hráče.

Nejlépe to charakterizuje následující graf:


Evropa je nyní krajně nespokojena s Trumpovým postojem. Při tom dlouhodobě má obrovské obchodní manko s Čínou. Neustále si stěžuje, že její výrobci a exportéři nemají plnoprávný přístup na čínský trh, jejich know how tam není chráněno, že Čína naopak krade technologie a patenty, provozuje obchodní dumping přes manipulace s vlastní měnou, nedodržuje ekologické a sociální standardy, atd. atd. A přesto Čínu ve vzájemném obchodu nijak nesankcionuje!!! A naopak využívá vnitřního trhu Spojených států. Kdo je tedy dlouhodobě nesolidární se svým spojencem? Proč Evropané nejsou stejně stateční vůči Pekingu? A nyní dokonce domlouvají společné kroky s čínským vedením proti USA? Přiznám se, že tomu nerozumím.

- - -

65 komentářů :

 1. Presidenta Trumpa nam poslal strazny andel
  za 5 minut 12 !

  Vy Hurvinci jste porat kecali jak Amerika okrada svet a ve zkutecnosti MY jsme byli okradani !

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ano Honolulu, ty jsi byl okraden především o rozum a slušné vychování.

   MM

   Smazat
 2. Zde mate priklad, jak to vypadalo napr. mezi ocelari v Clevelandu , kdyz byla zavedena Globalizace.

  LTV v Clevelandu a pobocky platili delnikum $ 18 na hodinu. Odstehovali se do Asie a platili delnikum $ 5 na hod.
  A ocelare nikdo v Clevelandu nepotreboval a takovych firem mohu jmenovat nekolik.

  OdpovědětSmazat
 3. A vite co udelali me ? Poslali me s americkou firmou do Mexica a ja si pripadal znasilnenej !

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 15.28 Ale držel jste jim a ještě předstíral orgasmus, že? Jinak žádné dolárky...

   Co by měli říci naši dělníci z ukradených a zlikvidovaných firem?

   Smazat
  2. 15:50 Cesi jsou znasilnovani uplne stejne

   Smazat
  3. 21:15
   Hovnolulan píše sám sobě!!!!!!!☺☺☺☺

   Smazat
 4. Kdyz ta doba zacala, tak prichazelo k tragediim. Predstavte si male mesto nekde v Pennsylvanii odkud se odstehovaly 2 firmy do Ciny a lide nejen ze nemeli prijem , ale nemeli moznost uteci, protoze jejich dum nikdo nekoupil. Tak skakali z mostu protoze nevydrzeli doma nadavky jejich zen !

  OdpovědětSmazat
 5. Hloupa politika globalizace udelala z Ciny velmi silnou velmoc ! A ted na nas ceni zuby !

  Nebyt presidenta Trumpa, tak bude konec sveta.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Číňané se vypracovali na velmoc, protože měli a mají cíl, jsou pracovití, na rozdíl od např. Indů či velké většiny Američanů jsou gramotní, mají jednotné vedení, zachytávají včas technologický nástup, mají zatím v po řádku i "sociální výtahy". My jdeme opačným směrem do nicoty (kolonie, školství, všeobecně rozšířená korupce, vláda peněz a momentálního zisku s heslem "po nás potopa"....

   Smazat
 6. Tim , ze nas - nebeskou prozretelnosti seslany president DONUTIL firmam se vracet, tak uz ve 14 statech je nulova nezamestnanost ! 2,5 millionu lidi ma praci a sta tisice lidi odchazi z poukazek na jidlo (food stamps.)

  OdpovědětSmazat
 7. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ty jdi do prdele
   Na rozdil od tebe Honolulu mluvi k nametu clanku

   Smazat
  2. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
 8. A vite jak na to reaguji cernosi, ktere Amerika zivila zdarma ? MUSI JIT DO PRACE a to nekteri odmitaji, tak DOMOLUJI obchody.

  Obchodnici je zamknou v obchodech a utecou. Potom prijedou policajti a je z toho fackovacka jako v americke grotesce !

  Nam vsem, to co se deje se velmi libi ! Je dobre za administrace presidenta Trumpa ! My ho mame radi !

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. U vás je z toho výprask rabující spodiny a její eliminaci do kriminálu - americké filmy hadr.

   U nás by byl obchodník podezírán z rasismu a odnesl by to za nepřiměřenost obrany...

   Smazat
  2. 15:54 to je ten havlismus

   Smazat
  3. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
 9. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 10. 15:50 - musite si najit ceskeho Trumpa, ktery nepoleze do zadnice destruktivni babe Merkerove a co se tyce orgasmu, tak Mexico je zeme krasnych zen !
  Je to zeme vyborne kuchyne, melodicke hudby a kamaradskych usmevu zen, ktere maji radi nas Cechy ! (Krome te poloopice nicka Mugabeho ! Ale on neni Cech.)

  OdpovědětSmazat
 11. Mexikani maji velmi vrele a emocionalni povahy, takze muj pobyt s ammerickou firmou v Mexiku v ramci globalizace byl zajimavy .
  A tam se ISLAM nikdy nechytene a globalizace NIKDY nebude existovat. To jsou zaryti vlastenci !

  Podivejte se na video Andre Rieu in Mexico na Youtube.

  Globalizace byla velka chyba ! Vzdy se najde nejaky idiot , ktery prosadi svoje theorie a uskodi mnoha narodum.
  Nastesti president Trump to napravuje !
  (Koncim do vecera panove !)

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Globalizace je proces, který se nedá zastavit. problém je, že ji zneužívají k prosazování mocenských vizí, obnovení a udržení imperiální nadvlády (Merkelová, američtí prezidenti a jejich "deep state", Macron, NATO, atd.)

   Smazat
 12. Andre Rieu - Cielito Lindo na youtube
  (t.j. typicke Mexico)

  OdpovědětSmazat
 13. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Umis cist o cem je clanek, zavistivce z havlova

   Smazat
  2. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
 14. Casto premyslim o tom, jak je to velka IRONIE, kdyz president Trump - BILLIONAR se stal lidovym
  presidentem !

  Za dva roky udelal pro Ameriku vice nez vsichni predesli presidenti od dob Reagana dohromady.

  Samozreme , ze bude znovu zvolen !

  OdpovědětSmazat
 15. Uz jsem to napsal nekolikrat a je mi to malo platne, stale melete svoje.

  President Trump NENI nepritelem Ruska ! T.j. uplne jina skupina , ktera si na rusko dela narok !

  OdpovědětSmazat
 16. President Trump nekolikrat KRITIZOVAL proti-evropskou politiku destruktivni Merkerove a to uz v roce 2016 !
  Od te doby nekolikrat. !

  OdpovědětSmazat
 17. Merkerova pujde za jeji proti-evropskou, proti-civilizacni politiku do politicke popelnice.
  Pujde do duchodu a nebude mit vliv na nic.
  Cesku se potom ulevi !

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Merklová porušuje Základní listinu Německa, čili jejich ústavu, a měla už dávno sedět v base. To, že nesedí, je názorná ukázka toho, že Německo není právním státem!

   Leo

   Smazat
 18. O tom, koho pustite vy Cesi do vasi zeme , NESMI rozhodovat Brusel ci Berlin, ale pouze vase autority, ktere maji ceskou narodnost.

  -------------------------------------------------------

  (Na zaklade techto poucek, nezbytnych na zachranu Evropy je treba deportovat do Afriky nicka Mugabeho - skudce ceskeho naroda - zazraneho globalisty !
  Limpopo te nemine opicaku !)

  OdpovědětSmazat
 19. 17:39 Mugabe ty lidozroute, tebe zajima zlato ve Fort Knoxu ?
  Cast je prestohovana jinam a tu cast co byla ukradena globalisty uz proudi zpet do Trumpovi aministrativi.

  A ty mas v kedlubne zlato, protoze te trapi zlata zila !

  OdpovědětSmazat
 20. honolulu.
  Moc se pleteš,že ten návrat firem zpět do USA bude laciný.Už těm co to zavinili,Trump snižuje daně,takže to stejně odnesou občané.Ti vaši sionisté o zisky nepřijdou.

  OdpovědětSmazat
 21. 17:35 FEMA = Federal Emergency Management Agency !

  T.j. obrana proti Hurricanum , tornadam, zemetresum a opicim v revolte jako jsi ty ! FENA je pomoc, kde dostanes zdarma nazrat ty osle a skladaci postel, leky, deky , prvni pomoc !

  10. zari 2017. zde byl Hurrican IRMA a ja rozumim proc je EFEMA dulezita.
  Ty jsi hloupy a mas zase nejake vidiny.

  OdpovědětSmazat
 22. Jasně TY VYGUMOVANEJ ZDEGENEROVANEJ HULIBRKU,ZEPTEJ SE JESSE VENTURY,JAK TO FUNGUJE DOOPRAVDY!!!!!!!!
  Bože,TY seš NESKUTEČNEJ KOKOT!!!!!!!!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Dane se snizili, ale to z ceska nemuzes vedet

   Smazat
  2. 21:31
   Jestli seš takovej ekonom jako vochlasta,pak budeš brzy lepší než Kraďousek!!!!!!☺

   Smazat
 23. FEMA se mi postarla o pitnou vodu , kdyz zde byla IRMA a pomohla mi zabarikadovat / zabednit bydleni.

  FEMA mi dala tolik veci, ze jsem JE ODMITL PRIJMOUT !
  Take jsem odmitl byt evakouvan a dival jsem se na Hurrican - coz bylo velmi zajimave. (Byl jsem sice prohlasen za sebedestruktivniho, ale dobre jsem se pobavil.)

  OdpovědětSmazat
 24. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 25. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 26. Rush Limbough ted resi problemy s detmi illegalnich emigrantu, takze to neni zajimave.

  18:00 - my vime dopredu i o jinych nebezpecich, ktere zmena tarifu prinese, ale zamestmamnost Ameriky je PRIORITNI.

  OdpovědětSmazat
 27. VÍTE LEDA VELKÝ HOVNO,SVINĚ OKUPANTSKÝ!!!!!!!

  OdpovědětSmazat
 28. 18:32 - Mugabe ty vole, v pripade valky musi byt mrtvi pochovani v rakvich z plastiku, aby se ochranila spodni voda !

  FEMA za Obami a FEMA za oblibeneho presidenta Trumpa jsou dve rozdilne agentury.

  Kdyby zvitezila Hillary, tak by uz bylo po valce s Ruskem ! Loutkovodici v pozadi Hillary si konfrontaci s Ruskem prali, zatim co Trump verejne mluvil o uvolneni napeti proti Rusku ! O UKONCENI SANKCI proti Rusku atd.

  President Trump to rekl NEKOLIKRAT a od te doby, na neho media chrli spinu a negativitu a vy v Cesku mate tajkove IDIOTY, jako je vas Mugabe a pomahaji s destrukci vasi republiky, protoze ve sve tuposti nepoznaji, kdo je kdo, a o co usiluje.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  2. 19:03
   Zrejme z plastu
   Co tourettuv syndrom, zhorsuje se ti to, co?

   Smazat
  3. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
 29. 18:43 - tebe NIKDO, NIKDY okupovat nebude !
  Byl by to pro neho zachvat NAUSEII ?
  (Porad by se mu chtelo zvracet.)

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 18:54
   uASS okupantský jednotky by měli VŠECHNY OKUPOVANÝ ZEMĚ ZAČÍT PROGRAMOVĚ VYHLAZOVAT.....ZA PŮL ROKU BY BYL OD TĚCH UNTERMENSCH POKOJ!!!!!!!!!

   Smazat
  2. 19:06 vzdy si je do Ceska zve tvoje vlada, piloune

   Smazat
  3. 21:35
   Já mám JEN SVÝHO PREZIDENTA,TU EUROVERBEŽ ROZHODNĚ NE!!!!!!!

   Smazat
 30. Vim, ze pro mnoho lidi v Cesku je zivot plny nejistoty tezky, ale vim urcite, ze to nezavinila Amerika , ale lide, ktere jste si vy zvolili a kteri uprednostnovali zajmy jejich, nad zajmy vaseho statu.

  Vas Gross si koupil za vase penize predrazene condo na A1A na vych. Floride a vas Bakala, za vase penize ma moc pekne bydleni v Geneve a muj stat Florida je navstevovan vasimi turisty a my stari emigranti je pozname snadno !

  TO NEMA s Amerikou nic spolecneho ! Mate si do vlady zvolit lidi HODNOTNE a vlastenecke a ne prdolisky Bruselu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Honolulu, v tomhle máš velkou pravdu.

   Když nenadáváš a píšeš k věci, míváš i pravdu. Toho se drž a nebudou tě mazat.


   Smazat
 31. Do istej miery vždy obdivujem VLKovu schopnosť vyargumentovať svoju pozíciu a logicky formulovať z nej plynúce závery. Napriek tomu s týmito závermi často nesúhlasím. Príliš sa drží "ekonomických zákonitostí", "trhovej logiky" a naopak odmieta to, čo presahuje hranicu geopolitiky. V tomto prípade má, podľa môjho názoru, pravdu Tusk, keď hovorí/a VLK ho cituje/:„Největší obavy mám z toho, že mezinárodní řád založený na pravidlech a zásadách je zpochybňován. Je překvapivé, že za tím nestojí obvyklí podezřelí, ale hlavní architekt a garant tohoto řádu – Spojené státy,“ To je podstata problému. Autorom tohoto "usporiadania sveta" boli americké elity a ich transnacionálne korporácie. To oni prišli s tým, že zvíťazili v 3.svetovej vojne a právom sa stanú vládcami sveta! Projekt "Pax Americana" predstavuje premyslený systém krokov, ktorý smeroval k svetovej nadvláde USA. Spojené štáty deštruovali svoju strednú vrstvu. Hľadali dodávateľov lacného spotrebného tovaru pre DAV, ktorý mal ďalej chudnúť. Ich drvivá prevaha v IT technológiach, sieťach, softvéru, v oblasti umelej inteligencie taď. mala byť tým nástrojom, ktorý spolu s ovládnutím mechanizmov OSN, s vybudovaním "nepoliticko-politických" treťosektorových štruktúr, personálnou kontrolou národných politických elôít a prostredníctvom stoviek vojenských základní mala utvoriť podmienky k ovládnutiu sveta, k vytvoreniu prepojenej celoplanetárnej civilizácie. Úpadok domácej jednoduchej produkcie bol zakalkulovaný i s ohľadom na reálnu zdrojovú nerovnováhu, ktorou USA trpeli už od sedemdesiatych rokov minulého storočia. Keď "gliwická" operáca "dvojičiek" zdôvodnila nástup do operácie "7 krajín za 5 rokov"/pozri.gen W.Clark/ zdal sa projekt svetovlády na dosah ruky. Ale neskutočnou rýchlosťou vznikol Spojeným štátom konkurent v podobe ČĽR a takmer súbežne mohutnel vyvažovací element Ruska najmä v oblasti vojenskej sily na kontinente /ako je to možné je hodno analýzy/. Následné ťahy zo zotrvačnosti už mohli smerovať iba k vojnovému konfliktu. Obete globalizácie v USA zatiahli "brzdu", ale... Globalizácia bude pokračovať ďalej, iba euroatlantický priestor,a osobitne USA, musí pristúpiť na obmedzenie spotreby, pretože /ako uvádza Rímsky klub/: "Od počiatku minulého storočia vzrástol počet obyvateľstva 5x, ale ekonomický obrat 40x, spotreba palív 16x a lov rýb dokonca 35x." Preformátovanie euroatlantického priestoru sa stalo nevyhnutnosťou! Projekt americkej jednostrannej dominancie skrachoval a formuje sa nový -multipolárny- projekt, kde si kontrolu nad globalizáciou rozdelia minimálne traja globálni hráči. Ale možno sa mýlim a USA obnovia svoju dominanciu zvýšením produkcie ocele a hliníka.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. „..mezinárodní řád založený na pravidlech a zásadách.. (Tusk) toto, dle mého mínění, již hezkou řádku let není pravda. Celý euroatlantický obchodní systém je na míle vzdálen principům svobodného trhu (A.Smith), kdy džunglí regulačních předpisů vše je zařízeno k hromadění zisků finančně obchodním korporacím a jejich politikům (včetně OSN, UNESCA, .. až k Dětem země a propagátorům LGBT, či genderizmu). Proto Trump, ve snaze zachránit ekonomiku USA (závislou na drancování cizích zdrojů), odvrátit občanskou (USA), nebo světovou válku, hodil do globální multikulti politiky vidle. (Ostatní - souhlas).

   Smazat
 32. Penězokazové světa zapomněli na zadní strategická kolečka a Trump se snaží to napravit... proč by to mělo zajímat globální otroky?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Protoze pod nemeckem bude cechum hur

   Smazat
  2. 21:37
   Tichá hloupost je mi milejší....

   Smazat
 33. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 34. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tourettuv syndrom s tebou clouma, hlupiku
   Zkus argumetovat vecneji
   Myslim ze v mnohem mas pravdu ale sam sebe sabotujes tvym smesnym stylem

   Smazat
 35. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 36. 21:50
  Ty a myšlení je stejnej protimluv,jako že Kraďousek JE POCTIVOST SAMA!!!!!!!!!!☺☺☺☺

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.