Reklama

neděle 24. června 2018

Pohled na Evropu, a nejen na ni – zvenčí

Dmitrij Jevstafjev k situaci a výhledu
24.6.2018  Vesti FM, překlad Outsidermadia
Překlad rozhlasového vystoupení Ditrije Jevstafjeva (1966) – politologa, arabisty, profesora Vysoké školy ekonomiky v Moskvě na stanici Vesti FM (rozhovor na videu začíná až na 39:50).
To, co se teď děje, je živou ilustrací anekdoty, že v SSSR nám o socialismu lhali, zatímco o kapitalismu nám říkali pravdu… Nejzajímavější jsou dva momenty: Zaprvé – nakolik to všechno bylo křehké. Nám ukazovali krásnou budovu, která skutečně byla zvenčí přitažlivá, vypadala naprosto harmonicky a krásně, ale jakmile se jí dotkli, … jako když zajdete do letiště – a tam nic není… Totéž tady. Za fasádou přitažlivé EU se ukázalo tolik rozporů, tolik nedorozumění a konfliktů zametených pod koberec… Stačilo pouhých sedm let nikoli hospodářského poklesu, ale zpomalení tempa růstu na úrovni „kladné nuly“, aby se ukázalo, že se všichni vzájemně rádi nemají. Přitom dokonce v mezích jedné země ani nemohou být spolu v jedné místnosti.

Vzpomeňte si na konec 80. a počátek 90. let, na nadšené řeči o evropské harmonii, o světle evropských hodnot, světle atlantických hodnot. Kde je světlo atlantických hodnot? Pokud bych před dvaceti lety někomu řekl, že prezident USA podepíše dokument s vůdcem Severní Koreje, ale nepodepíše s vůdci G-7, tak by mi nikdo nevěřil a všichni by se mi vysmáli – no a teď se podívejte, co se děje před našima očima. A hlavní je, že jde skutečně o otázku hodnot. Nám a vůbec celému světu prodávali určitý soubor „evropských hodnot“, údajně ekonomických. Ukazuje se ale, že speciálně ekonomického za nimi obzvlášť nic nebylo. Jednou z hlavních takových hodnot, kterou nám prodávali, bylo že Západ je triumfem sociálního státu, sociální péče, atd. Uběhlo dvacet let a ukázalo se, že princip sociálního státu jako dlouhodobý systém vztahů a ochrany obyvatelstva neutáhl nikdo. A to už vůbec neberu v úvahu, že když nám to vykládali, v USA bylo cokoli, jen ne sociální stát. „Evropský socialismus“ – který se potichu omezoval a dál omezuje, ale omlouvalo se to tím, že jde o přechodný stav, protože tam mají přece příslušné instituce. Myslím si, že dnes – poté, co napáchal náš Donald – nebude nikdo velmi dlouho slova typu „instituce“ ani vyslovovat, protože se ukázalo, že ony instituce jsou právě onou fasádou letištní budovy, za kterou nic není. Domnívám se, že dříve či později to, co proběhlo ve světové ekonomice za posledn rok a půl, se stát muselo – jistěže může jít o specifiku osobnosti, protože přece jen newyorský developer je newyorský developer a nic s tím nenaděláte.

Řekněme si ale na rovinu, že celý systém, zvláště pak organizace světového obchodu, který vznikl někdy k roku 2012-14, byl naprosto neživotaschopný. Protože dovnitř těch cenových disproporcí vložili takové množství zájmů, že to prostě nebylo možné. A co bylo WTO? Vy se po léta soudíte, tedy nemáte po léta řešení vaší otázky a navíc, i jestliže je, tak jak ho budete implementovat? Vy se ponoříte do dalšího sporu. Postavte se na místo byznysmena, dokonce takového kapitalistického troglodyta: Jak bude plánovat svou činnost? Na rok dopředu? Spor s nejistým výsledkem, a potom se do vás pustí nějaká arbitráž, že podle rodinného práva z 18. století vám protistrana platit nemusí – co budete dělat dál? To je celá WTO. No a objevil se hrdina s klackem, který to vše boří.

A druhý moment: Podívejte se jak málo vlastně je v procesech, které vidíme, ekonomiky. Je to skoro čistá politika. Vztahy USA s Čínou – to je snad ekonomika? Ne – je to politika. Je to vytvoření ohniska válečného napětí, je to rozvíjení a řízení potenciálního válečného konfliktu, je to vtahování čínského vedení do dialogu a poté z něj ždímání různých ústupků, právě prostřednictvím politického dialogu. Vždyť se podívejte – sotvaže se domluvili, neuběhly ani dva týdny a ukázalo se, že se vlastně domluvili o ničem, a už se zapojila i Indie se svými protiamerickými cly, takže tam je vůbec všecko znamenité. V souvislosti s rozpadem celého systému se jednotliví hráči snaží utrhnout svoje. Odtud tedy prosvítá podezření, že všechno to směřuje k setkání Trump-Putin, kde nejspíš bude Trump požadovat přinejmenším neutralitu Ruska ve vztahu k Číně. Protože americko-čínský konflikt hospodářské řešení nemá, budou ho chtít řešit politicky. A všimněte si zase, že v základech všeho, co dělají, leží politika – a to vojenská. Samozřejmě myslí i ekonomicky, protože Trump potřebuje prudký příliv zahraničních investic – tedy peněz neamerického původu. Protože tisknout peníze a půjčovat si tempem, kterým to dělá – to je do budoucna velmi nebezpečné.

Podívejme se na Evropu. Ta působí dojmem, že tam vůbec o ekonomice mluví málokdo. Pořád dokola – naše společné hodnoty, naše společné hodnoty, hodnoty atlantismu, pojďte zachránit EU, tuto jedinečnou ekonomickou koncepci. Touto koncepcí je ale Evropa různých rychlostí – dvourychlostní, někteří říkají, že třírychlostní, ale já se domnívám, že kde jsou tři rychlosti, mohou být i čtyři … Protože Bulharsko s Rumunskem a Moldávií někam zařadit budou muset. Pobaltí, kde je málo lidí, lze do třetí rychlosti zařadit, ale jistě ne do první nebo druhé. To je o politice, protože EU neutáhla z hospodářských a politických důvodů svoji konsolidaci. Všecko bylo spočítáno na to, že tento systém bude požírat nové komponenty. Tento systém, jak se říká, „eurosocialismu“, se měl stále rozšiřovat, což je příznak kapitalismu. Bylo stále třeba někoho okrádat, obsazovat stále nová území. V momentě, kdy začali klopýtat, a já se domnívám, že poprvé to vcelku bylo u černomořských států, protože samozřejmě nadšení bylo velké, bylo třeba vyjasnit si, koho přijímáte, jaký stupeň degradace je např. v onom Bulharsku, které dokonce v sovětské době – z ekonomických důvodů – dvakrát žádalo o přijetí do svazku SSSR. Nikoli z politických, ale z ekonomických. Takže tento systém rozšiřování klopýtl a ukázalo se, že udržovat jednotu tohoto systému je velice složité. A jestliže není ekonomika, zůstává politika – a začaly řeči o našich znamenitých společných hodnotách, o svobodě, demokracii, atd.

Poslechněte si Macrona. Přiznám se, že můj vztah k němu se poslední dobou zlepšil. Nicméně, zatímco u Merkelové příznaky ekonomiky jsou, u Macrona nejsou. Protože zřejmě chybí předmět, všichni stále mluví o politice. Mluví-li se o politice, mají samozřejmě na mysli nové hospodářské přerozdělení světa – to je zákon žánru. Nikdo ale o ekonomice nemluví – takže hospodářský systém, ve kterém jsme žili posledních 28 až 35 let, začínají odepisovat, a společně s ním i zákony, podle kterých se rozvíjel – tedy zákony investičního/spekulativního kapitalismu.

Naskýtá se otázka, kým jsme my na tomto „svátku života“? Máme velmi dobrý příklad – Čínu. Je třeba uznat, že se čínské vedení drží docela dobře, ale dostalo se do velmi těžké situace, protože Čína a její vedení, když koncem 80. a počátkem 90. let vstupovali do strategického partnerství s USA, počítali s tím, že tento systém vydrží 50-60 let. Ale trhy skončily rychleji, vnitřní protiklady začaly růst mnohem rychleji, a čínské vedení stojí před nutností velmi vážného vnitřního manévru – možná i s velkými sociálními dopady. Chci upozornit, že jedním z důležitých manévrů čínského vedení je velmi široká veřejná vnitropartajní diskuse o hospodářských i politických otázkách. Jakmile ale skončí, řídí se Čína výhradně přijatým rozhodnutím v zájmu vnitřní konsolidace a efektivního působení na zahraničních trzích. To je jedno z poučení a předmět důležitého sledování i pro nás, protože – jak se domnívám – USA postupně ztrácí element systémovosti.

Takže shrneme-li dosavadní: Zaprvé – systém globálního spekulativního kapitalizmu narazil na své hranice; zadruhé – uvnitř tohoto systému kompenzační mechanizmus sociálního státu neutáhl nikdo. Projekt sociálního státu tedy zůstává buď metaforou, projektem, anebo jen politickým heslem…

Kdysi, v nějaké historicky složité době, jsem před nějakým otevřeným auditoriem prohlásil, že bychom měli věnovat pozornost nejen všelijakým inovacím, start-upům, všelijakým digitálním věcem, ale i průmyslu tzv. druhé modernizace. Protože hospodářský růst v našich podmínkách bude záležet na tom, jak se začleníme do modernizace rozvojových zemí, zvláště v jižním směru (uvedl jsem jako příklad Írán) – poté se kolem mě vytvořilo něco, co bych nazval zónou sociálního odcizení – stal jsem se hned jakousi bytostí podstatně nižšího řádu. Nicméně, podíváte-li se na to, co dělá Trump, tak to je obnovení průmyslu druhé modernizace v Americe v podmínkách obecné krize průmyslu inovace, všelijakých start-upů, a dokonce některých elementů digitální ekonomiky (ačkoli ta se tam rozvíjí, ale cosi ukazuje na krizi).

A to je velmi zajímavý proces, který bude mít vážné důsledky sociální. Co je to „druhá modernizace“? To je dostatečná kvalita v sociální oblasti a mnohačetná pracovní místa. Přičemž nikoli místa pro „vejcohlavé“, ale pro obyčejné lidi, kteří žijí v obyčejném světě a jedí obyčejnou zmrzlinu a nepijí jen celerové smoothie. Rusko, stejně jako koneckonců USA, nemůže být ekonomikou smoothie. Bude ekonomikou pracantů a celá naše otázka spočívá v tom, jak naše úsilí, rozvoj průmyslu, naše výroba bude orientována na onu vrstvu lidí, které nazýváme pracanty a kteří jsou ve skutečnosti základem (i v USA a Německu) – a v tomto smyslu budeme v perspektivě konkurenty. Inovace – ať budou, ať nás vedou kupředu, ať ona digitální ekonomika nám vytváří nové servisní a především řídící procesy. My máme katastrofální problémy v komplexnosti řízení – tady nám samozřejmě digitální technologie pomohou. Na druhé straně slečna Elisabeth Holmes („Steve Jobs v sukni“) nám předvedla, jak snadno se tyto inovace a start-upy, zvláště stane-li se jejich téma ideologií, dají využít pro různé manipulace. Nikdy neuvěřím, že v Americe – zemi právníků, expertů a poradců – nikdo nepochopil a nezpozoroval – že je všecko, s prominutím, fikce. Protože nevšimnout si nákupu zařízení, analogických s tím, co údajně vyvíjela a vyrobeného jinými firmami… Elon Musk nakupuje na svoje auta akumulátory a další dvě třetiny dílů v Číně – to je geniální vynález – akumulátory z Číny, používá patenty a technologie vyřazené v USA i SSSR už v polovině 60. let jako neúčelné s hlediska ekonomického… Musk, Holmesová a jim podobní jsou součástí ideologie.

A tím se vracíme k tomu, že ekonomika pozdního investičně-spekulativního kapitalismu je politikou ideologie. A jakmile s tím začínají být problémy – mírně řečeno – s běžnou likviditou, buď se zalévají penězi – což dělá náš znamenitý Donald, který sliboval snížení deficitu, ale technicky ho zvyšuje, nebo se začínají řeči o nějakých ideologických věcech, o hodnotách, atd. Já doufám, že se objeví člověk (doufám, že s ruským pasem), který se v globálním měřítku zeptá: „A kdeže to, mládenci, máte tu ekonomiku?“ A ona není… A brzy nebude vůbec, zůstane ve dvou-třech zemích – z okruhu: USA, Čína, Indie, Indonésie, doufám, že i Rusku. Možná, že to bude dokonce i Polsko, což by bylo zajímavé. Ale budou to země, kde bude dominovat průmysl tzv. druhé modernizace. Bude po ní poptávka, zejména s hlediska regionalizace různých ekonomických procesů a rozpadu stávajícího neefektivního systému světového obchodu. Budoucností naší země bude i řemeslo, ve velkém i v malém. Vzpomeňte si, o čem se mluvilo před 1,5 až 2 lety o ekonomice ve světě – o tom, že teď přijde čtvrtá průmyslová revoluce, roboti, jak bude všeobecná inovace, všeobecná komputerizace a digitalizace… Všimněte si, jak se změnila témata, o kterých mluvíme teď: Na čtvrtou průmyslovou revoluci si vzpomenou jen někteří a inovace je skoro nadávka. Otázka není v tomto – strukturu průmyslu bude nutné měnit. Obrovským sociálním problémem bude hledání nového místa člověka v novém systému průmyslu. S čím budou mít problém Číňané? V novém systému světového obchodu bude velmi málo místa pro globální fabriky, takže konkurence o statut globální fabriky bude obrovská. Myšlenka, že globální fabrikou bude jen Čína, narazí na hluboké nepochopení dalších zemí – například Indie. Rusku tato věc nehrozí, ale nesnímá to z nás nezbytnost přemýšlet o tom, jak bude vypadat sociální struktura u nás. Řešení spojené s otázkou sociálního státu u nás nelze oddělit od pochopení toho, jaká u nás bude sociální struktura. Jaká byla sociální struktura v SSSR, tomu rozumíme, a nic dobrého nadprodukce inteligence nepřinesla.

Domnívám se, že je nutné se zamyslet nad sociální strukturou, sociálními institucemi a nad tím, jak to bude vypadat v podmínkách skutečné robotizace ekonomiky, která bude ve všech zemích nevyhnutelná. Klíčem k ekonomice nejsou ekonomické otázky. My se musíme podívat na sociální součást, na součást infrastrukturní, – to vše závisí na tom, čemu říkám sociokulturní součást – a z toho je nutné vyjít.


Překlad: st.hroch

28 komentářů :

 1. AUTOR PÍŠE O SOCIÁLNIM STÁTU SKEPTICKY A NEVI CO TO JE!

  at napíše,že to Německo má v 20 ČLÁNKU svého základniho zákona a podivejte se všichni jak se mu tam daři,vysoké platy, nejsou tam vadné zákony o exekucich jako v ČR a podpora Středni třidy jako pilíře státu tam opravdu existuje

  NA ROZDIL OD NÁS KDE STŘEDNI TŘIDA JE BEZOHLEDNĚ LIKVIDOVÁNA !.

  TAKY NIKDE NEPÍŠE,ŽE TENTO STÁT VYMYSLELA PRAVICE.

  Co to tedy vlastně Sociálni stát je za zvíře ,ví to někdo tady mezi lidovými komentátory?

  Jak je možné,že nám tu byl implantován kapitalismus bez přivlastků a my si ho masově držime a čumime na něho všichni jako telata a hořekujeme,že se sousedé maji jako prase v žitě ačkoli prohráli válku?
  Je to proto,že si to do jejich provizorni ÚSTAVY tzv ZZ s povolenim USA dali už tento stát v roce 49,kdy se v ruinách potuloval zbytek Němců a vyměňovali vajíčka za cigarety,aby zase nemuseli volit svého strejdu HITLERA?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Sociálny štát v Nemecku fungoval dovtedy, kým ich zdroje boli vyššie ako požiadavky na plnenie funkcií sociálneho štátu. V 1989 sa zachránili za 5 minút 12, keď sa im otvorili socialistické ekonomiky a trhy, vtedy im rapídne narástli benefity sociálneho štátu na úkor zmiznutia týchto benefitov od Nemecka na východ. A dnes? Všetky zdroje "zjednotenej" Európy ovládanej Nemeckom nestačia na to, aby pokryli požiadavky sociálneho štátu pre už reálnych migrantov, nie to ešte pre tých plánovaných, že? A už ani v Európe sa nedá toľko rabovať, ako v minulosti, pravda? A dokonca aj v tých zotročených a ošklbaných bývalých socialistických štátoch sa ľudia začínajú búriť a dožadovať sa viac, ako almužny na prežitie do ďalšej almužny.

   Smazat
  2. Ad 7:52 - Nedostatečně jste si všiml kruciálního sdělení (poučení) autora : „Všecko bylo (v EU) spočítáno na to, že tento systém bude požírat nové komponenty.“ To znamená, že vyšší životní úroveň Německa i dnešní vyšší platy jsou výsledkem: před listopadem 89 - „vyžíráním“ RVHP (devizová a obchodní diskriminace východního bloku), po převratu – vykradením a ovládnutím zdrojů bývalého RVHP. Že si Němci žijí „jako prasata v žitě“ je umožněno právě a jenom našimi třetinovými platy (bez šance na lepší poměr), a vůbec ne zakotvením sociálního státu v ústavě.

   Smazat
  3. OBA JANA I VVENC HLEDAJI DŮVODY PROČ SE NEPOHLI

   a stydi se,že doposud se jim nechce a očividně i nebude chtit dnešní stav kapitalismu BEZ přivlasku nijak změnit.
   Budou si namlouvat,že oni vlastně nejsou ničim vinni a váleji se v bahně nejhorši verse kapialismu,který vycházi z gangsterismu a přimo se v jeho bahně hodlaji rochnit dále!
   Dokonce Jana nechápe,že zákony vycházejici z Základniho zákona nelze jen tak změnit aby se dalo tvrdit,že Sociálni styát přestal u sousedů existovat!
   Namísto,aby oba požadovali zmenu k lepšimu a tak navěky chtěji,zcela zřejmě z pohodlnosti a neznalosti zůstat jako sami sebe litujici oběti dál!

   FU,FUJ,FUJ ZŮSTANTE NA TŘETINOVÝCH PLATECH A AT VÁM VADNÝ EXEKUČNI ZÁKON,KTERÝ BY NEMOHL VZNIKNOUT,KDYBY JSME SOCIÁLNI STAT MĚLI V ÚSTAVE ZABAVI I SPODNI PRÁDLO!!

   Smazat
  4. „Co to tedy vlastně Sociálni stát je za zvíře , „

   Podle mého názoru, je sociální stát pozůstatek studené války. Je to konstrukt, který měl západoevropany přesvědčit, že kapitalismus se dovede postarat o lidi lépe, než socialismus. Zvláště bylo účinné, ukázat to na protikladu NDR-NSR.
   I v současnosti platí, že to „dovede“, ale bohužel, už „nechce“. Po rozpadu SSSR, mu již žádné smrtelné nebezpečí nehrozí, tak proč snižovat koncentraci zisku. P.K.

   Smazat
  5. VÁŠ NÁZOR PANE P.K. JE NÁZOREM MYLNÝM

   je to proto,že vás demoluje mizerná práce ÚPLNĚ PROLHANÉHO režimniho tisku ,který se boji o věci informovat masy poplantaných voličů a vy jim v tom pomáháte?
   Právě ten vytváři názory typu Senochrup,ovšem nemáme vám to za zlé nebot dej senochrupovi rozumy,když on bude chtit seno!
   Studujte brouku ne frankfurtskou,ale českou školu a bude vám líp,uděláte to Brouku?

   Smazat
  6. Anonymní24. června 2018 14:03
   „VÁŠ NÁZOR PANE P.K. JE NÁZOREM MYLNÝM“
   Můžu tedy znát názor správný? P.K.

   Smazat
  7. PANE P.K.KONEČNĚ STOPA POHODY!SAMOZŘEJMĚ BROUCI

   se můžete uiž dnes všichni těšit nebot už existuje Národni program občanů voličů kde OSV,kterým jste pane P.K. a všicni ostatníé voliči členy o tom píše hned v prvnim bodě NP Nr.1.tzv PROGRAMU ČESKÁ REPUBLIKA FIRST!
   Napište nám tu všem co máte ve skutečnosti proti tomu,že tam špíčky elity občanů voličů chteji

   Stát a normálni vládu,která by opravdu převzala odpovědnost za politickou,ekonomickou a sociálni prosperitu tedy Sociálni stát

   a opírala by se přitom o Ústavu,kde právě toto jedno slovo o tom jednajici záměrně chybi s cilem dále rabovat a to bez mantinelů ,naši skvělou vlast ČESKOU REPUBLIKU a vyrábět k tomu i přislušné i do budoucnosti přislušné vadné zákony!

   Smazat
  8. Anonymní24. června 2018 15:33
   Skvělé myšlenky, srdíčko. P.K.

   Smazat
  9. POKUD VAŠI POCHVALU MINITE VÁŽNĚ SDĚLUJEME VÁM

   pane P.K.,že jsme se právě pokusili napsat co obsahuji body NP ,alespon prvnich pět.
   Nebylo to tady možné odeslat nebot ještě v průběhu psani to bylo politickou třidou Šmejdů, jejich tzv vnitráky zřejmě z ČSSD vymazáno!
   Neni divu,NP totiž obsahuje i to co se panu Okamurovi nesmí prý nikdy podařit.
   Je to návrh jak obejít blokádu trvajici už skoro TŘICET let,blokujici ZÁKON O OBECNÉM REFERENDU,
   Pak je tam mechanismus,kterým se dá ihned instalovat naše občanská přimá demokracie a to daleko rychlejšim,flexibilnějšim a účinnějsim a zároven levnějsim způsobem,který nepůjde ani patentovat ATD.
   Vedeni OSV rozhodlo proto,že tu medicinu musi dávat po kapkách,aby nedošlo k tomu,že by Šmejdy z toho trefil ŠLAK a oni by potom museli za sebou tahat nožku!
   Ostatně nikdo pořádně ani nevi,zda by to vyhovovalo VŠEM občanům a proto o tom pan VÁLEČNIK možná i násilim zajisti oprý diskusi!

   Smazat
  10. „NP totiž obsahuje i to co se panu Okamurovi nesmí prý nikdy podařit.“
   „Ostatně nikdo pořádně ani nevi,zda by to vyhovovalo VŠEM občanům ..“

   Navrhuji jistější postup:
   1. Jít k volbám
   2. Vzít si volební lístky
   3. Jít za plentu a vložit do obálky lístek SPD
   3. Hodit obálku do urny.
   A všichni šmejdi budou na nás voliče krátcí.
   P.K.

   Smazat
  11. VÁŠ NÁVRH JE SKVĚLÝ P.K.OVŠEM MÁ GIGA CHYBU,

   jak se pan Okamura dozví za co ho maji bandy vzteklých voličů volit,když se tu mezi námi nechce objevit a svůj web prozatim nepřizpůsobil,aby vypadal jako NR,kde by dostal na př dalši radu obsaženou v NP Nr.8.kde stoji.

   NE NATO A PROČ?STEJNĚ NIKDO ASI ANI Vy PANE P.K.NEVITE CO BUDE POTOM!

   Co by však bylo podle názoru OSV jedlé,udělat NATO pro ČR zbytečné a to jde no ni?

   Když mu dáme naše hlasy nedosáhne většiny,neotevřel totiž svůj státnický web voličům,aby vypadal jako zde NR.
   Takže voliče nemá rád a jak je vidět nechce je,zas musime všechno dělat za něho sami a on bude jen v tom Prdlamentu statista jako doposud a brzy ho možná i zavřou nebo zpokutuji do mrtva!

   Smazat
  12. Autor jest ponekud Ztupely..Hospodarska situace v EU se zlepsuje prej , kdyz nezamestnanost resi pozvanim desitek miliony teroristu velmi odolnych kazde praci.TI .MAJI OVSEM JINE UKOLY a kde kdo to chape.....
   Prave pro to a jine veci /triliony na pomoc rozvojovych zemi /a pro evropske deti ,zkurvenosti veskrze PEDAGOGICKE POUZE.!! POROTO FAKE MEDIA NESMI O EKONOMICE ANI CEKNOUT..
   SPANELE BEROU HOREM DOLEM s 34% NEZAMESTNANOSTI leci krizi hospodarskou uspesne miliony dalsich nezamestnanych , rekove 45 % nezamestnanych ,ALE NIKAM DO EU NESMI , a taky je nikdo nezamestna , protoze teroristi maji prednost, vsude !! EU je jedna jako rodina...Ale velice nepratelska pro Evropany..neco jako Dolf...Ten mel by radost ...

   Smazat
  13. POD ROZBIJEČKOU EU KANCLÉŘKOU SE KIKLA KŘESLO

   Od ministra vnitra starého Bavoráka dostala přikaz,že pokud nepohne línou prdelí,zaháji on vlastni aktivity i bez ni.
   Tak došlo k tomu,že se kancléřka chytá prý EU řešeni,kde je kakofonie účastněných velká jako prase.
   To se má SPOLEČNĚ domordovat už tento týden.
   Mladi z OSV maji svůj návrh.
   Ten chce,aby pani kancléřka,která plave v penězich,našim mladým a statečným členům umožnila výber hezkých děvčat na hotspotských bodech přimo v AFRICE A ARABII.
   Za přijeti takových uprchlic by mohlo Německo platit kusově a to 250 000 eur za jednotku.
   To by pomohlo nebožtikovi KALERGIMU v jeho plánu osidlováni Evropy hnědými obyvateli.

   PODLE POSLEDNICH ZPRÁV JSOU TITO MLADÍ MUŽI OCHOTNI PŘISTOUPIT NA KORÁN,.ABY DOSTALI POVOLENI PRO ČTYŘI OPRAVDU DOBŘE ROSTLÉ KUSY.

   Námi zvolený zrádce ANO,BUDE HŮŘ na té schůzi tento týden zas všechno svým voličům chce zhatit a prý ho za to vezme čert do jeho pekla!

   Smazat
 2. Zlepšil se autorovi pohled na macrona mě ne:

  https://cz.sputniknews.com/politika/201806237601929-macrono-eu-sankce-migrant/

  OdpovědětSmazat
 3. „.. hospodářský růst v našich podmínkách bude záležet na tom, jak se začleníme do modernizace rozvojových zemí, ..“
  To je dobrá myšlenka. I současné navážení migrantů, se nakonec bude řešit investicemi do rozvoje těch zdrojových zemí. A proč by se do toho boomu neměly zapojovat naše firmy? P.K.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. POPLANTANÉHO NEOMARXISTU PANA P.K.

   už nikdo nezadrži,bude plantat dále až mu daji uřezat jeho přátelé z pražské kavárny svým neomarxismem diktatury prý humanistů potažmo islamistů hlavu a pak nastane od něho pokoj a mir!
   Které firmy budou profitovat z návalu vašich inženýrů a doktorů z AFROARABSKÝCH zemi,kteři nepřispěli do sociálni kasy nic a chtěji ji vyrabovat do dna Brouku,co?

   Smazat
  2. Pan P.K. je hlupák!
   Nejprve mluvi o sociálnim státu jako pozůstatku studené války a pak jeho zbytky chce vyrabovat.
   Takové tu máme jako prý vzdělance a inteligenty.
   Proto se taky z těch sraček nemůžeme vykopat a když to nezmenime utopíme se v nich a vinu můžeme hledat u takových nechutných monster,kteři s propagaci neomarxismu nikdy nepřestanou jako je on

   Smazat
  3. Za rozvoj země jsou odpovědni inteligenti a to je nepsaným zákonem ve všech zemich!

   Proč tedy ta prý jejich inteligence se v těch zemich o nic nestará a nařizuje obyvatelům svých zemi,aby jeli rabovat Evropu a sami tam sociálni stát a budováni své země nechtěji a prý dokonce jako prvni z ni utíkaji jak o tom informuji naše media a maji přistávat u nás!

   Smazat
  4. Anonymní24. června 2018 14:15
   „Které firmy budou profitovat z návalu vašich inženýrů a doktorů z AFROARABSKÝCH zemi,kteři nepřispěli do sociálni kasy nic a chtěji ji vyrabovat do dna Brouku,co?“
   Napsal jsem: I současné navážení migrantů, se nakonec bude řešit investicemi do rozvoje těch zdrojových zemí.
   Tím jsem myslel, že snad už konečně převládne názor, že není možno je sem navážet, nebo je tu nechávat, ale je třeba se zapojit do aktivit, aby pracovali na obnově svých zemí. A firmy, které budou na té obnově pracovat a potřebovat zaměstnance, můžou být i české. To bylo jádro toho příspěvku 12:59. Už to chápeš, srdíčko? P.K.

   Smazat
  5. Anonymní24. června 2018 14:32
   Blbe 14:32, kde píšu o požadavku rabovat zbytky sociálního státu.? P.K.

   Smazat
  6. Anonymní24. června 2018 14:43
   „Proč tedy ta prý jejich inteligence se v těch zemich o nic nestará a nařizuje obyvatelům svých zemi,aby jeli rabovat Evropu a sami tam sociálni stát a budováni své země nechtěji ..“

   Na to jsou ověřené technologie:
   https://www.youtube.com/watch?v=EFmUKz-Q9RI
   P.K.

   Smazat
  7. Anonymní24. června 2018 14:43
   Dobře Vám to vysvětlí i T. Okamura.
   https://www.youtube.com/watch?v=WU8pO5V_YzA
   P.K.

   Smazat
  8. Pan Okamura je prý specialzován na vrtáni.
   Možná by mohl odjet i s bráchou pomáhat v Africe tamnim inženýrům vrtat studny namisto,aby vrtal do slepé a hluché obsady parlamentu..

   Smazat
  9. 14:32 člověče nešťastná, jste schopen pochopit co znamená věta, "sociální stát je pozůstatkem studené války ...? Ostatně, ono je to v dalším textu vlastně vysvětleno. Pro tupce asi ne dost po lopatě, že? Takže autora nutno označit za blba. Tupče!

   Smazat
  10. Anonymní24. června 2018 23:46
   Brácha nemá čas, pojede s lidovcema dělat družbu s Posseltem. P.K.

   Smazat
 4. Ti Rusové jsou mazaní. Ve studiu sedí Olga Podoljanová. Ta ženská vypadá sympaticky a je o několik pater chytřejší než odporné baby, které pouští ČT na obrazovku a které asi královsky platíme. Ony nafoukané krávy s námi hovoří jako s někým bezcenným a hloupým. Zdá se, že jejich projevy řídí nějaký okupant v pozadí, který nás chce jen poškozovat.

  OdpovědětSmazat
 5. Pokud bych před dvaceti lety někomu řekl, že prezident USA podepíše dokument s vůdcem Severní Koreje, ale nepodepíše s vůdci G-7, tak by mi nikdo nevěřil a všichni by se mi vysmáli

  No a kdyz vam reknu ze do roka mate v Evrope valku tak se zase budete smat

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.