Reklama

.

.

pondělí 18. června 2018

Proč by měla být společnost otevřená?

Patrick Ungermann
18. 6. 2018
Mám rád povídky Ivana Olbrachta, které pojednávají o každodenním životě chasidských Židů na Podkarpatské Rusi v době posledních desetiletí rakousko-uherského mocnářství a na prahu naší novodobé státnosti. Líbí se mi, jaké jsou chápavé vůči všem těm postavičkám, jejichž malebná umíněnost a zatvrzelá, jakoby naivní moudrost může být kdykoli využita k popisování něčeho provinční­ho, žabomyšího, temného. Ivan Olbracht tak nečiní. Jeho chasidi nejsou kuriózní burani a jejich „zapadákovy“ nejsou rezervace. To, že byl život v goletech sevřený třítisíciletou moudrostí malého národa, neznamená, že by se podobal zahnívající tůni, které dá každý, kdo je na výši, vale. Olbrachtovy chasidské prózy dávají procítit těžko vyslovitelné a doufám, že každým prožité tajemství domáckosti, přirozeně hřejivé zabydle­nosti v časoprostoru. Na povídkách, o nichž mluvím, si vážím skutečnosti, že nikde, ani v těch nejtragičtějších zlomech příběhů, nenalézám naznačování toho, co je a co není blud. Když se Leib Abrahamovič snaží přesvědčit sousedy, že je Země kulatá, zvednou se varovné hlasy, že Leibovo kacířství může rozmetat obec. Olbrachtův nadhled má pochopení pro obě strany. A bezvěrec Karadžič si svou nevěstu může vzít jen za cenu jejich odchodu z osady a ona, Hanele, je od toho okamžiku pokládána za mrtvou. To je jistě nekompromisní řešení, ovšem uvážíme-li, že obecná vůle v nepatrné a od okolí se výrazně lišící obci je nakloněna touze zachovat obec v její původní (tradiční, řekněme čisté) podobě, stěží nás napadne jiné účinné řešení, než to, že cokoli (ať je to skutečně cokoli), co by oslabilo základy, na kterých daná obec stojí, co by ji zkompromitovalo tváří v tvář společenským zásadám, z jejichž živné půdy vyrůstala tak dlouho, co si sama sebe uvědomuje, cokoli rozkladného a svéráz, tedy ráz obce ohrožujícího, musí být obcí zapuzeno, a to tak rychle, dokud není pozdě.

Proč to? Protože společnost je potud společností, pokud v ní dostředivé síly převládají nad odstředivými silami. A k do­stře­divým silám patří kromě vzájemné podpory uvnitř komunity a kromě dostatečné míry svépomoci ve vztahu komunita - okolní svět i tamní společenské zvyklosti a zásady. Naproti tomu k od­stře­divým silám náleží kromě lhostejnosti uvnitř komunity a kromě přílišného spoléhání se na pomoc zvenčí ve vztahu komunita - okolní svět i činy, které popírají místní společenské zvyklosti a zásady. Jakákoli společnost je zkrátka nějak sevřený, do nějakých vzorců společn­é­ho chování a jednání umístěný celek. Nerozumím pojmu otevřená (naprosto otevřená) společnost. Nové myšlenky se silou a průrazností nových nadosobních principů mohou na společnost zapůsobit blahodárně ve smyslu celospolečenského pokroku. Ale podle mého názoru se tak v jistých případech děje ve významu Nietzsche­ovy věty: „Co tě nezahubí, to tě posílí.“ Vždyť zdravá (dostatečně sdílná) společnost je citelně křehký organismus sestavený z jedinců, z individualit. Je to jen jakoby včelstvo nebo jakoby mraveniště, jehož roz­metání je za určitých okolností velmi nasnadě. Chápu význam společné obrany společných zvyklostí a zásad. Samozřejmě netvrdím, že je třeba se bránit úplně všemu. Neříkám, že by obrana měla naskakovat jako všeobecný automatický reflex. Taková obrana by se pak snadno podobala leukémii. Nicméně, pro úplnost si dovolím poznamenat, že Kristus počítal s tím, že bude přibit na kříž. A věřím, že trpěl v naději, že jeho učení zmohutní v nějaký celospolečenský princip, jehož razanci bude do budoucna zajišťovat i jisté zdogmatizování (vlastně zpřehlednění) nauky, jakkoli novátorské v době, kdy ji Kristus hlásal.

Nerozumím pojmu "úplně otevřená společ­nost". Ve jménu možnosti společně sdílet soubor hodnot nebo, šířeji a konkrétněji, ve jménu společenského života se nelze do nekonečna otevírat všem možným vlivům, mezi kterými patrně bude mnoho protiřečících si zásad. Nelze se otevírat z principu. Nebo snad lze? Lze v případě, že nekonečnem inspirací rozumíme několik zpřehledněných, podporovaných a hlídaných vlivů při označení všech ostatních vlivů za nespolečenské až protistátní ne-vlivy. A touto více či méně rafinovanou cestou možná lze vybudovat jednu celosvětovou, ovšem totalitní, navíc omezeneckou společnost, zahnívající tůň, nejprovinčnější zemi na Zemi, žabomyší tmářský stát, ze kterého nám všem bude nevolno, jelikož peklo budou ti druzí, kteří nás mají hlídat, kteří nás mají uzavřít tak zeširoka, aby nebylo úniku. Mám strach, že snahy budovat otevřenou společnost vzbuzují ve svých do důsledků domyšlených praktických krocích oprávněnou obavu z neprů­chodně uzavřené globální společnosti, jejíž babylónská věž se jednoho památného dne zhroutí ve prospěch mnohovýznamovosti, mnohotvarosti, barvitosti, svobodomyslnosti a volnosti. Ale to se už v různých obměnách, v menších či větších rozměrech mnohokrát přihodilo, tam už jsme vícekrát v dějinách byli!

45 komentářů :

 1. Dávná známá fotila od osmdesátých let život v štetlech.
  Stařičké lidi, většinou ženy, příležitostně se cizími jmény po hrdinech španělské války, za které se provdaly.
  Mladší, čtyřicátníci i padesátníci už seděli na kufrech.

  Moje prateta pro změnu z rodného německého jména změnila identitu na Kazakevičovou.
  Ženám to jde líp.

  Co chci říct je: žádné golety v údolí ani devět bran neexistují.
  Význační čeští žurnalisté, kteří tenkrát ani slovo česky neuměli se na nádraží v Praze (cestou z Kamence Podolského) v roce 21 (nejspíš za peníze KI) rozhodovali, jestli dál do Palestiny nebo zůstat.

  A zakořenili.
  Moderní historie je mnohem složitější, než zdálky vypadá, i na Haliči.

  Prostor chvilkové (věděl jsem o jeho dočasnosti když začínal a dělal všechno,abych si ho užil) svobody a veselí devadesátých let se zpátky do normalizační (bohužel, když povážíme zájmy vládnoucích nomenklatur a kleptokracií, nevyhnutelný proces) tuposti a agorafobie vrací a kyslíku se začíná nedostávat.

  Nahradí nás lidé s jiným smyslem pro humor.
  Číňané se často smějí hrdelně a řekl bych vulgárně.
  Nám šaríja smích s nožem na krku zakáže.

  OdpovědětVymazat
 2. ANO. KDYŽ SI HANELE VZALA GÓJE (NE AMHORCE, ALE GÓJE), byla pro Židy mrtvou a neznali se k ní. Ledaže by ten Gój byl vlivný bohatec, potom by ji vy(zne)užili jako kdysi ESTER... (Purim).

  Berme si příklad z moudrosti Židů. Ti již tehdy VĚDĚLI, že zkřížením ras zničí nenávratně tu svoji vlastní a proto nenahraditelnou, tedy výjimečnou - přímo vyvolenou. Je toto rasismus? Nemůže být, jinak by proti Izraeli musela být hradba sankcí a embarg stonásobná protikorejským "sankcím" a "embargům". Chraňme tedy i my STEJNĚ NÁŠ evropský genofond - stejně výjimečný a proto i vyvolený.

  OdpovědětVymazat
 3. Prectete si knihu Šlomo Sand:Jak byl vynalezen židovsky narod.Zjistite,ze zidovstvi je nabozenstvi ,sirene jako křestanstvi a žadny narod.S genofondem uspeli nacisti.Jedine misenim ras nezblbneme.Nemusi se vam to libit,ale je to tak.Mnozenim mezi pribuznymi zblbneme.Viz šlechta.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Připojte k této poučné knize i Průmysl holokaustu od Normana G. Finkelsteina a TORAH, nebo alespoň Starý zákon ze staré Bible po babičce nebo prababičce, vydané před její kastrací ekumenou.

   Vymazat
  2. 15.23 V DOBĚ o které píšete bylo osídlené Iudey a okolních zemí PŘEVÁŽNĚ SEMITSKÉ - i dnes je většina palestinské muslimské populace více semitská, než mnozí izraelští "repatrianti"... a Izraelci vůbec - z výzkumu Hebrejské univerzity v Jeruzalémě. JINÁ VĚC JE SAMOZŘEJMĚ CHAZARSKÁ genetická SKUPINA.

   Chcete-li se křížit, pak s lepším, nejméně s rovným. Vidíte, že by si Charedim brali černošky?

   Vymazat
  3. Bagoun

   Je zajímavé, že teď kritizujete židy, ale oslavujete komunismus - kult stvořený židy.

   Vymazat
  4. 15:28

   Tak právě Bible, včetně Starého zákona, hovoří proti židům - kteří vlivem farizejů (alias rabínů) odpadli od Boha a spáchali bohovraždu zabitím Božího Syna Ježíše Krista.

   Samotný Mojžíš by byl mezi prvními, který by srovnal synagogy se zemí, spálil tu satanskou knihu jménem Talmud a zničil by stát Izrael jako starověký Kanaán.

   Vymazat
  5. Milý, věčný, nezdolný Slovane. Až opustíte náboženství a fiktivní "křesťansko-židovskou kulturu Starého i Nového zákona, můžeme si i rozumět, pokud nebudeme se snažit pochopit celý svět ale snažit se kodifikovat zákon naší vysněné společnosti dneška. Tato společnost nebude o moc humánnější, než starozákonní. Kdyby Židé nebyli xenofobní, spoutaní předsudky a odsudky z okolí, byli by již neexistujícím národem. To okolní svět z nich stvořil "monstra". Já jsem pro ideu "Velkého Izraele". Nepřizpůsobiví židé budou mít možnost vlasti, bez nutnosti "konečného řešení".

   Vymazat
  6. Bratře slovanský, asi si nerozumíme, jak si má porozumět sedm miliard lidí! Jedinou cestou, jak jsem pochopil, je má společná cesta(ateisty) s Židy na cestě řešení, který bůh je ten pravý. Smutné, a to jsem politický antisemita!

   Vymazat
  7. Malá výtka NR. Mezi mými komenty měla být zachována reakce F.S. s důvodem smazání. Znesnadňuje to kontinuitu. Snad se někdy nový systém podaří. Ani v mém případě to ale není podstatné. I chvilková absolutní svoboda slova je důležitá a co je přes čáru, by s vy jímkou vulgarit, mazaných přímo, měl řešit občansko právní soud, ostatní přečiny vnitro, pro identifikaci politických kauz!

   Vymazat
  8. Půlnoční bratře, můj bůh není institucionalizovaný! Nikým, židy, křesťany, natož muslimy či sektami. Mám ho v sobě, občas mi radí, spíše varuje(teď nepředjížděj ap.) Dokonce mi jako dyslektiku, dysgrafiku "mluví" do psaní(i s Vámi). Vybírá mi přátele, partnerky do života, nevěříte? Poslouchejte sebe a své bezprostřední okolí, možná také zaslechnete jeho hlas přímo, nikoliv jen farizeje! Tak hodně štěstí a dlužím Vám odpověď, proč si myslím, že jste republikán z USA. V USA je hodně chytrých a vzdělaných lidí, většinou importovaných z celého světa. A to je váš problém. Příliš moc "inteligentních" lidí na m2 je kontraproduktivní. Nezoufejte, New York a Praha v koncentraci jistého etnika je srovnatelná. Přesto je budu bránit(Židy) proti holocaustu ale budu přístupný k politickému řešení poměrného zastoupení v populaci, jako např. Vietnamců.

   Vymazat
  9. Bagoun18. června 2018 15:23
   „Jedine misenim ras nezblbneme.Nemusi se vam to libit,ale je to tak.Mnozenim mezi pribuznymi zblbneme „
   Nesouhlasím s tím úvodním tvrzením. Abych se vyhnul nařčení z rasismu, dám příklad z chovatelství užitkových zvířat. Třeba takové ovce mají mnoho různých plemen, jako Merino, Romanovka, Texler, atd. Každé z těch plemen se vyznačuje nějakou kvalitou, či vlastností. Některé má hodně jehňat, některé je hodně masité, některé má kvalitní vlnu, atd., atd. Má-li někdo malý chov, tak se může začít projevovat znehodnocování těch kvalit, které jsou pro to které plemeno významné. To se napravuje dodáním „čerstvé krve“ do stáda.
   Ale pozor, ta čerstvá krev je stejné rasy, tady plemene, nikoliv jiné! Jen tak se zachovají užitkové vlastnosti, pro to plemeno typické. P.K.

   Vymazat
  10. 12.47. Jistěže to tak je. Já jsem pejskař, a dělal jsem do koní. Ať Bagoun zkusí pustit na špičkovou, ušlechtilou chovnou arabskou klisnu třeba huculského hřebce... a bude zázrak, přežije-li reakci majitele té kobylky...

   Vymazat
 4. Návrh nové programové platformy (Štěpán Forgáč )
  Každý společenský systém nereflektující přirozenost lidského bytí je odsouzen k zániku. Základní otázka tedy zní: Co je, z hlediska lidského bytí, přirozené? Je přirozená nadřazenost jednotlivce/zájmových skupin nad celkem, nebo je tomu naopak? Tvrdím, že přirozená je nadřazenost a vláda celku svým jednotlivým členům/zájmovým skupinám. Je nezbytnou podmínkou bezpečí a prosperity celku, jeho jednotlivých členů i zájmových skupin. Podívejme se, jak vypadá skutečnost. Současná společenská formace je postavena na nadřazenosti zájmových skupin (politické strany/hnutí) nad občanským celkem (obec/město/region/stát. Platforma na níž je postavena není přirozená. To považuji za základní příčinu současné devastace společnosti. Jediné smysluplné a skutečně účinné opatření směřující k dosažení přirozeného stavu společnosti tedy spočívá v odnětí moci, politickým stranám/hnutím a nastolení moci občanů územních celků (obce/města/regiony. Úloha zájmových skupin – politických stran/hnutí ve skutečné demokracii spočívá pouze v ovlivňování vlády občanů, nikoliv v jejich ovládání. Demokracie není, protože ani nemůže z praktického hlediska být o shodě!! Demokracie shodu ve své podstatě vylučuje - je postavena na většinovém rozhodnutí. Aby to byla skutečná demokracie, nesmí rozhodovat zastupitelé, ale občané!! Tak to funguje ve Švýcarsku už po staletí. Zastupitelé i občané navrhují, ale jen občané rozhodují. Mají na to své osvědčené nástroje. V prvé řadě jsou to na komunální úrovni veřejná shromáždění a ve větších územních celcích referenda. Švýcaři to měnit nehodlají. I v případě, že nevyvolají referendum, jsou to vždy občané, kteří rozhodnou a to svým mlčením - nevyvoláním referenda o přijetí daného návrhu. TO JE SKUTEČNÁ DEMOKRACIE! Zásadním společným zájmem je bezpečí!! V prvé řadě na něm - na ochraně celku před jakýmkoliv ohrožením stojí většina rozhodnutí. Politická rozhodnutí nejsou rozhodnutí odborná, ale hodnotová a morální!
  Můj návrh nové společné programové platformy zní:
  Novou platformou pro humanizaci společnosti je její nepřirozený stav spočívající v nesvobodě občanů územních celků ovládaných zájmovými skupinami. Naším společným cílem je nalezení způsobu, jak ji uvést do přirozeného stavu – stavu společné svobody a vlády všech všem.
  Štefan

  OdpovědětVymazat
 5. 15:07 - co je dovoleno bohum , neni dovoleno volum, vy rasisti !
  15:36 - to se nesmi rikat, ze Israel je chazarsky.

  Ja jsem sice Katolik , ale prijit mezi vas vy predpotopni Neandrtalci a rici vam, ze zeme je kulata, tak me ukrizujete jako naseho spasitele !

  Vase communita je uzavrena na zaklade IMBECILISMU ! Jini to maji na zaklade uzavrenosti GENOVE a nebo ideologicke.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. „Vase communita je uzavrena na zaklade IMBECILISMU“
   Magore, to je ten tvůj omyl. Myslíš si, že tu jsi mezi svými. Ale omyl, jediný imbecil tu jsi ty sám.

   Vymazat
  2. 17:07 lzes, ja mam Honolula rad, zato ty jsi zbytecnej

   Vymazat
 6. Verim ve spravne KRIZENI mezi uslechtilymi jedinci !

  V pripade NEdodrzovani toho zakladu civilizacniho vzestupu se budou v Cesku rodit zrudni cenzori a nebo dokonce poloopice, jako je napr. je nick Mugabe, ktery ceka v opatrnem rozpolozeni, kdy zakvici "duchaplne" nejakou sprostarnu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To byses moc nepokřížil, leda s vopicema.
   Ostatně, skoro nikdo.

   Vymazat
 7. A protoze jste nevzdelani atheiste, tak zijete v bludu a nevite , ze Krist NEBYL Zid !
  Prectete si Gospel of Johne the Babtist , 8-44 , 47-1 a co rika Saint Justin 116 A.D. a mohu jmenovat 10
  dalsich.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. KRISTUS BYL ARAMEJSKY MLUVÍCÍ SYN ŽIDOVKY MARJAM, PRVNÍ SVATÉ SAMOŽIVITELKY. A hlásal dualistickou herfezi Juadismu. Tak, jako buřič, byl eliminován dříve, než vypuklo zničující (pro Židy) povstání v Palestině.

   Chudák místodržitel Pilatus. Židé ho donutili, aby za ně udělal špinavou práci.

   Vymazat
 8. Dvorak je zpet z dovolene, tak se zde budou mazat prispevky UDERNICKY !
  Vam - vy Hurvinci NENI dovoleno myslet samostatne na vsechny themata , ale pouze na jedno, predepsane a to po vzoru mysleni, vasich mentalne omezenych panu !

  OdpovědětVymazat
 9. Pěkné - nejdřív spustit židofilní řeči a v závěru se cynicky odvolat na Ježíše Krista, kterého židé zabili a fanaticky na život a na smrt jej nenávidí.

  "Rodiče a rabíni je učili tak smrtelné nenávisti vůči křesťanům od nejmladších let a pokračovali v krmení touto nenávistí v průběhu celého jejich života, dokud jim nepronikla do krve, kůže, nevyplnila každou jejich kost a nestala se neoddělitelnou součástí celé jejich bytosti (Výmar 53, str. 482-483).
  Jejich Talmud a jejich rabíni je učí, že vražda nemá být považována za hřích, když Žid zabije křesťana, ale jen tehdy, když Žid zabije bratra v Izraeli. Ani není hříchem porušit přísahu danou křesťanovi... Dnešní Židé se těchto doktrín stále drží a následují příklady svých otců, využívaje každou příležitost k praktikování jejich záměrně falešné interpretace Pánova slova, lichvy, chamtivosti, krádeží, vražd a učení svých dětí, aby jednaly stejně (V. 53, str. 489-491). Možná, že laskaví a milosrdní křesťané uvěří, že jsem moc tvrdý
  a drastický vůči ubohým, trpícím Židům, a že je takovýmto sarkasmem zesměšňuji. Dávám své slovo, že jsem příliš slabý na to zesměšnit toto satanské plemeno (V. 32, str. 286). Měli byste vědět, že se Židé rouhají a hanobí našeho Spasitele den za dnem... jsou naši veřejní nepřátelé a neustále se rouhají vůči našemu Pánu Ježíši Kristovi, blahoslavenou Pannu Marii nazývají kurvou, jejího svatého syna bastardem a nám dávají přívlastek podvržené děti a potraty. Kdyby nás mohli zabít, rádi by to udělali, a ve skutečnosti křesťany mnozí zabili..." (Lutherovo poslední
  kázání několik dní před jeho smrtí v únoru 1546) (Erlanger 62, str. 189). - Martin Luther

  OdpovědětVymazat
 10. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Forever Slav Jediný blb a fašoun jsi tady ty tak neprovokuj.

   Vymazat
  2. No to je k popukání - tenhle odporný magor 23:48 si tu bude ještě poroučet a žádat slušnost a vysvětlení?! Je snad abonent a zaplatil si roční předplatné?

   Co se tu tu schází za havěť?

   Vymazat
  3. Forever Slav 19. června 2018 0:05

   Tak odpal, ty hajzle, tam, kde máš svobodu a sem nelez. Tady je užvaněných debilů i bez tebe až až!!

   Vymazat
 11. 17:07 - OMYL "soudruhu" Hurvinku ! To jsem si prestal myslet v ten moment, kdyz jsem cetl vase prvni rekce na zmasakrovani belochu v JAR !

  OdpovědětVymazat
 12. Zaujala mě jedna okrajová myšlenka:
  „A věřím, že (Kristus) trpěl v naději, že jeho učení zmohutní v nějaký celospolečenský princip, jehož razanci bude do budoucna zajišťovat i jisté zdogmatizování (vlastně zpřehlednění) nauky, jakkoli novátorské v době, kdy ji Kristus hlásal.“
  Neznám Bibli nazpaměť, ale mám dojem, že Kristus vyučoval v podobenstvích, aby lidé chápali princip spásy. Nikoliv aby se ho učili zpaměti, jako nějaká zapsaná dogmata.
  Tvrzení, že Kristus trpěl v naději, že jeho učení bude zdogmatizované, může pocházet tak od katolické církve, která si ustanovila patent na dogmata. Mě to přijde jako jeden z mnoha omylů, katolické církve. P.K.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Věčný Slovane, přemýšlím, zda si z nás neutahujete. Dogmata jsou špatná, neb se o nich nesmí přemýšlet! Vy mi něco říkejte o komunistech, byli zlatí a blbí! Pokud neplatí mé za á, jste ještě lepší než oni, za b.

   Vymazat
  2. Křesťanskou víru a její podstatu víry v Syna Božího Ježíše Krista nelze pochopit rozumem - jedině srdcem.

   Po ovoci poznáte je. Ježíš Kristus a křesťanství přineslo dobré ovoce lidstvu.

   Jaké ovoce nám dalo nihilistický ateisticko-humanistický sekularismus, víme všichni.

   http://www.protiproud.cz/duchovni-svet/897-prinesla-vlada-osvicencu-zlidsteni-spolecnosti-francouzska-bolsevicka-a-soucasna-europeisticka-revoluce-a-pekelne-sily-v-pozadi-ve-vecnem-boji-o-svet.htm

   Vymazat
  3. Slave(skloňuji). Škoda, že to nepíšete čínsky! První co mi napadlo byla Maova rudá knížka citátů a Vy mi něco říkejte o komunistech!

   Vymazat
  4. Forever Slav19. června 2018 0:32
   „Křesťanskou víru a její podstatu víry v Syna Božího Ježíše Krista nelze pochopit rozumem - jedině srdcem.“
   Na srdce působilo Ježíšovo učení v podobenstvích. Dogmata působí spíš na rozum, tak se domnívám, že od cesty ke spasení, spíš odvádějí.

   „Po ovoci poznáte je. Ježíš Kristus a křesťanství přineslo dobré ovoce lidstvu.“
   Vzhledem k výše uvedenému, bych tyto dvě entity neztotožňoval. P.K.

   Vymazat
 13. "Soudruzi" Hurvinci ! Za to, ze jsme zustali verni Kristovi a Regina Coeli je nase kralovna, tak nas nebesa odmenila uspechem , zjevem, zdravim a nekonecnou
  mladosti !

  Vy jste dali prednost soudruhu Kaganicovi a ted si z vas barbari z Afriky udelaji... (cenzurovano) !
  (A krome toho, nick Mugabe vas verejne nazval "zkundyksichty !")

  Az to budes kopirovat cenzore , tak ty zkundyksichty dej do slozky Mugabemu !
  Koncim panove pro dnesek.

  OdpovědětVymazat
 14. Příspěvky Patricka Ungermanna jsou v poslední době na Nové republice jedněmi z nejlepších vůbec. Rád a pokaždé čtu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Proti jinym, jako Hrabicovi jsou ale slabe

   Vymazat
  2. Ano, příspěvky Patricka Ungermanna jsou tím, co nutí ke skutečnému zamyšlení. A to je to, co máme naléhavě zapotřebí. JiH

   Vymazat
 15. Moderní věda a technika umožňuje stále více nejen efektivní vraždění a psychologickou válku (včetně permanentní preventivní války proti potenciálnímu "vnitřnímu nepříteli" v globálním měřítku) ale také dokonalou manipulaci, téměř absolutní kontrolu, internalizaci forem manipulace ideologickým aparátem a vytváření iluzorního společensví z aglomerace zcela odcizených individuí, jejichž ego bude masově produkováno. Úspěch je zaručen také, protože realita systému vytváří pro většinu lidí nutnost sebeklamu, konformity, identifikace, regulované vzpoury, jako prostředku vyhnutí se trpkému poznání u jedněch a tíhy vytváření svobodného společensví svobodných jedinců u druhých, ledaže by

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 21:40-"...ledaže by.." myslíte rozbití robotů 4.0 jako v předminulém století?

   Vymazat
 16. .


  === P O D P O Ř T E ! A R G U M E N T ===

  http://casopisargument.cz/2018/06/17/staci-150-korun-a-zmenite-argument-k-nepoznani-pridejte-se-a-pomozte/  .

  OdpovědětVymazat
 17. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětVymazat
 18. 3:27
  DRŽ HUBU TY POSRANINO VZEŠLÁ Z TRUMPETOTRENEK!!!!!!!

  OdpovědětVymazat
 19. Alexandr Solženicyn - 200 let pospolu . Tam je realistický pohled na život ruských a ukrajinských židů. Povinná četba pro všechny myslící bytosti!!

  OdpovědětVymazat
 20. 10.33 Má tam ten váš Solženicyn (rozený Alexandr Isajevič Solženicyn), věčný kritik všeho a všech, i pány soudruhy Sverdlova, Jurovského a ostatní soudruhy revolucionáře z povolání z bolševických vlád s minimálním, spíše jenom symbolickém zastoupení ruského národa?

  OdpovědětVymazat