Reklama

úterý 26. června 2018

Sociální bydlení, současnost a minulost

Jiří Baťa
26. 6. 2018
Společenské super dilema: sociální bydlení. Je to záležitost, týkající se bydlení nemalého počtu občanů, zvláště osob a rodin sociálně slabých, domácností, které si nedokáží zajistit bydlení svépomocí. To ale není problémem dne, ale problémem příštích několika desítek let. Není proto od věci zrekapitulovat si situaci a charakter sociálního bydlení v ČR: V České repoublice se na zákon o sociálním bydlení dlouho čekalo. Koncepce zákona o sociálním bydlení byla schválena vládou 12. října 2015, samotný zákon pak vládou prošel 8. března 2017, ale poslanecká sněmovna ho ve svém volebním období nestihla projednat. Systém je rozdělen na tři stupně a ke každému náleží specifické podmínky:


1. Krizové bydlení – Jedná se o sociální službu, která bude zajišťovat střechu nad hlavou lidem, kteří bydlení nutně potřebují (pobyt časově omezen na 6 měsíců).

2. Sociální byt – Obytný prostor poskytnutý obcí k trvalému bydlení, klientům budou asistovat sociální pracovníci.

3. Dostupný byt – Poskytovatelem bydlení je obec, která s nájemníkem uzavře nájemní smlouvu na dva roky. Obec poté monitoruje vývoj výše příjmů ubytovaných, a pokud se příjem zvedne až za určenou hranici, tak jsou nájemníci vyzváni k přesunu do běžného bydlení.

Není důležité připomínat nepříjemnou skutečnost, že situace v oblasti sociálním bydlení v ČR je přesto nadále kritická. Standardní sociální byty nejsou přesto, že se o jejich potřebě mluví dlouhou dobu (viz výše). Problém však není jen v samotném nedostatku sociálních bytů, ale jsou to současně i problémy rodin, které mají problém s úhradami za užívání ať už bytu, ubytovny nebo jiných prostor a na které dostávají uživatelé těchto prostor státní příspěvky na bydlení. Bydlení je pro ně často nedostatečné, ale především je pro ně drahé, protože majitelé bytů (ubytoven aj.) této situace využívají k beztrestné lichvě. Suma sumárum, jde o komplexní problém a jeho řešení, které však vzhledem k různým okolnostem je více neřešeno než řešeno. Paradoxem je, že nelze říct, že by se nestavěly byty, ty se samozřejmě stavějí, ale jsou to byty, které se cenou nebo nájmem stávají nedostupnými už i pro dobře situované lidi. Jsou to byty, na kterých developerské firmy mohou dobře vydělávat. Jinými slovy, o byty sociálního charakteru, tj. byty levného stavitelského pojetí a provedení, s nejzákladnějším, resp. jednoduchým vybavením, není mezi developery zájem. Jsou pro ně prostě málo výnosné. Jsou to také sobci, které kromě byznysu nezajímá, že desetitisíce lidí nemají přiměřené bydlení, mají-li vůbec nějaké.

V této souvislosti nelze nevzpomenout na „kruté období totality“, kdy de facto všichni občané (až na výjimky) bydleli (dle Ústavy ČSSR měl každý právo na slušné bydlení), kdy v rámci stabilizace zaměstnání byly zaměstnancům poskytovány jak podnikové byty, tak existovaly také možnosti družstevní výstavby za mimořádně výhodných finančních podmínek, existovaly nevratné či nízko úvěrové půjčky, ale také města nebo větší obce poskytovaly (byť na pořadník) byty těm, kteří neměli možnost získání podnikového bytu nebo bytu družstevního. Pravda, byly to vesměs jen byty v panelácích, tedy „králíkárnách“, jak je pohrdavě nazval Václav Flaška Havel, svého času „milovaný“ prezident ČR. Z vlastní zkušenosti to mohu potvrdit, neboť jsem od zaměstnavatele obdržel byt 3+1 po odpracování potřebných, resp. povinných 170 brigádnických hodin. A světe div se, po ukončení pracovního poměru se zaměstnavatelem mi tento byt bezplatně zůstal. Dnes má tento byt hodnotu min. 1,5 milionu Kč! Co je však hlavní, stát nekrachoval, ale dál se úspěšně vyvíjel. Za všechno „toto zlo“ a „strádání“ občanů mohou ti „zas..ní“ komunisté, jak se o nich někteří inteligenti, hlavně z řad herců a umělců, vyjadřují! Smutné na tom je, že celá řada těchto dnešních ukecaných „hrdinů doby“ k takovým bytům také (bezplatně) přišla!

V tu dobu, rozuměj za té „strašné totality“ i Cikáni (dnes už Romové) dostávali byty. *) Pravda, nebyly to zrovna byty nové nebo v nejlepším stavu, ale to proto, že o jejich „další“ vylepšení se vždy, brzy a důsledně postarali sami uživatelé podobně, jako je tomu i dnes (viz zdevastované, resp. vybydlené byty a domy). Romové, a mohu být za tento názor nazván rasistou, nacionalistou apod., jsou hlavní podstatou současného problému sociálního bydlení, protože sociálních problémů neromských občanů je evidentně méně. Ale budiž, žijeme v demokracii, kde jsme si (měli bychom si být) všichni rovni, takže nakonec proč nedávat byty i Romům! Bez škodolibosti si však myslím, že na základě dosavadních zkušeností, by přidělení takového bytu (až to bude reálné), mělo být podmíněno nesmlouvavými a tvrdými podmínkami. Jinými slovy, máme-li si být všichni v demokratickém státě navzájem rovnými, musí být ze strany Romů zajištěno respektování zákonů stejně, jako se to vyžaduje od ostatních občanů. V opačném případě by to bylo nefér nejen vůči všem slušným, spořádaným občanům, ale také nezodpovědným mrháním penězi nás všech, časem, vynaloženým úsilím při humánním zabezpečování sociálního bydlení těmto spoluobčanům.

Jsou mezi námi lidé, mezi nimi celá řada pravicových politiků, kteří období vlády komunistů nekompromisně, tvrdě, účelově a bez výjimek kritizují a odsuzují. Tím není řečeno, že na komunistickém režimu by nebylo co kritizovat, resp. odsuzovat, ale je-li co odsuzovat, je také víc než poctivé všechny, pro občany a společnost pozitivní, prospěšné věci a činy, také čestně přiznávat! Tak jako není všechno dobré nebo špatné na současném tzv. rádoby „demokratickém a státoprávním(!)“ režimu, tak také rozhodně nebylo všechno špatné (když už se o tom dobrém jaksi nemluví) ani na komunistickém režimu. Je to však především otázka hodnocená z pohledu reálné objektivity.

*) Pozn. red.(I.D.): Autora jsem opakovaně upozornil, že nelze takto paušálně pohlížet na všechny Romy. Znám Romy na které se autorem opakované hodnocení nehodí. Je to ne „politicky“ ale logicky nekorektní, protože se místo užití existenčního kvantifikátoru (existují takoví Romové), píše prostě o Romech, a to není logicky pravdivý výrok. Není to korektní ani lidsky. Protože autor, podobně jako mnoho jiných občanů pokládá svoji kulturní úroveň za výsledek vlastního úspěchem završeného úsilí. Chtěl bych vidět, jak by například autor fungoval, pokud by se narodil v kolonii z polorozpadných baráků, bez elektřiny a atekoucí vody, měl negramotné rodiče, kteří nikdy nepracovali a otec by byl kriminální recidivista. Myslím, že by byl stejně kultivovaný jako jeho jedenáct sourozenců. Autor mi vytkl nemístnou útlocitnost, ale já míním být jen logicky a lidsky korektní.

30 komentářů :

 1. Člověk je v Bibli vyjadřován šestkou a není to náhoda. Přiznáváme vám lidem šest nejzákladnějších práv: 1. Dýchat, 2. Pít, 3. Jíst, 4. Bydlet, 5. Sex, 6. Základní zdraví. Bez těchto nejzákladnějších práv nemůžete existovat, v tom smyslu, že byste zemřeli.

  1. Dýchat: Každý by měl mít právo na dostatečně zdravý vzduch, protože soustavné dýchání nezdravého vede neodvratně ke smrti člověka. Pokud je k tomu někým nucen, jde o vraždu.

  2. Pít: Každý člověk nezbytně potřebuje vodu, bez ní přežije ve zdraví jen několik dnů. Pokud je mu poskytována závadná voda, jde o vraždu.

  3. Jíst: Jde o poskytnutí těch nejzákladnějších potravin, tedy schopných udržet jeho tělo při životě. Pokud dostane člověk jídlo nedostatečné, především tzv, jednostranné, dojde k disharmonii tělesných funkcí a k následnému umírání, přičemž jde tedy o vraždu.

  4. Bydlet: Člověka psychicky ničí stav bezdomovectví a to v tom smyslu, že skutečně nemá místo, kde by trvale spočinul. Bez domova člověk dlouho nepřežije. Jde o formu mučení, která neodvratně končí smrtí, jde tedy o vraždu.

  5. Sex: Člověk existuje na bázi dipólovosti, kdy muž a žena vzájemně vybíjejí jim nepotřebnou energii, muž tu ženskou a žena tu mužskou, přičemž v jejich vzájemném kontaktu, i kdyby šlo i jen o tzv. platonický sex, ale při jejich vzájemné přímé osobní komunikaci, si ji navzájem předávají. Pokud k těmto energetickým výbojům nedochází, ztrácejí svou dipólovost a stávají se homosexuálními, což znamená zánik jejich potomstva,... které ani nevznikne. Jde o zločin proti formě existence, kterou lidstvo je, jde o ničení člověka a o vraždu lidstva.

  6. Základní zdraví: Nezbytná lékařská péče pro přežití. Například bez zubů lze žít. Samozřejmě, že pokud člověka necháte bez pomoci zemřít, jde o vraždu.

  My vesmírné civilizace budeme vždy tato nejzákladnější lidská práva od vás lidí, od států a národů, vyžadovat a to striktně. Stane-li se, že je někdo poruší, budou mu odepřena.

  7. Uznáváme ještě jedno nejzákladnější právo, které ale není nezbytné pro přežití a tzv. Vesmírná kabala ho pojímá jako číslo sedm, tedy adekvátní jeho významu "žena, bohyně", je jím svoboda,... za kterou vy všichni vždy bojujete,... pokud je svoboda, je "plodnost", "rodíte" nové věci, například objevy, umožňuje váš vývoj.

  Svobodu si ale musíte zasloužit a každý by si ji měl vybojovat, "Nelze bránit kohokoliv proti jeho vůli",... a ta musí být průkazná. Zdravím.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. --- Dovolím si sdělit, proč je v Bibli Bůh symbolizován číslem 3.

   Bůh je: 1. nahoře, 2. na vaší úrovni a 3. dole, myšleno sférami, tedy všude. Jedinou možností jejich propojení a on je přece všude, je otvor, který má minimálně tři strany, proto je Bůh graficky vyjadřován rovnostranným trojúhelníkem, a zároveň jde tedy logicky i o vyjádření sfér, kterými jsou tzv. vibrační hladiny ... frekvence kmitu částic,... takže zase logicky, ve vyšší vibrační sféře je čas rychlejší, protože obsahuje větší množství energie. "Představte si", kolik energie tedy má Bůh, pokud je nejvýš a zase logicky, tedy i všude, protože je to nejlépe v jeho možnostech a kolik času navíc vůči vibračně nižším sférám.

   Bůh údajně dává tři šance, tou první je sama vaše existence, dal vám možnost se projevit a žít správně, druhou je váš "omyl" a třetí váš už úmysl, za který trestá. Tak my vesmírné civilizace to pozorujeme. Pak vás zlikviduje, zaniknete, jste zničeni jako nekvalitní, čtvrtou možnost žít správně už tedy nezískáte.

   Smazat
 2. Jasně ne na všechny ale na drtivou většinu ano pan Baťa má pravdu. Dostupné bydlení je dobrý nápad pro mladé rodiny.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To už tady bylo, teď máme demokracii.

   Smazat
  2. Ještě jsem zapomněl dodat že korektnosti mám plné zuby. Problémy se musí pojmenovat tak jak jsou proto chodím na NR.

   Smazat
  3. 23:14
   Správně - pryč s korektností, ať žije anonymita!

   Smazat
  4. Jan Kopecký víte co to je váš problém ne můj tak asi tak dobrou noc.

   Smazat
 3. Po návratu z vojenské základní služby jsem v roce 1977 podal žádost o byt. Pracoval jsem jako konstruktér-projektant a přidělení nájemního bytu (garsoniéra s výhledem na sever do hlučné křižovatky) jsem se dočkal na samém konci režimu v roce 1988. Do té doby jsem bydlel v dřevěné chatě na okraji města - odkázán na dešťovou vodu a elektřinu z akumulátorů , nabíjených u známých (podřízených) v okolí. V provozu jsem měl rádio, gramofon a zářivky z Drážďan s měničem vlastní výroby - (tady se nic takového neprodávalo). Romantické bydlení s ježky na zahradě a polodivokými kočkami v okolí (živily se hraboši z obilného pole, se kterým skupinka ,,garáží" sousedila) skončilo zrušením užívacího práva, dnes je tam učňák. Za chatku a její opravy jsem dal všechny své tehdejší peníze a ke zrušení užívacího práva a odkoupení (9000 Kčs) už došlo naštěstí v době , kdy se mi podařilo složit všechny zkoušky a uzavřít index individuálního studia na elektrotechnické fakultě. Na diplomovou práci a státní závěrečné zkoušky nebylo bez civilizačních vymožeností ani pomyšlení. Bydlet jsem šel k člověku, který , protože to byl dělník, disponoval(sám) bytem 4+1 a s ohledem na rozvinutý socialismus, pardon, alkoholismus měl problémy, které mu moje peníze pomáhaly řešit. Začínal jsem se škodolibě radovat z tuposti tehdejšího režimu, když mi úřednice na poště odmítla předat povolávací rozkaz na vojenské cvičení, protože nesouhlasil údaj OVS o trvalém bydlišti. Mezitím jsem byl poslední, kdo v mé věkové kategorii nebydlel, změnil jsem zaměstnání unvitř podniku na ,,mistr" a měl i přiměřeně nejnižší plat na dílně. Nesmyslné vojenské cvičení na konci perestojky mi vnuklo nápad. Podám-li výpověď z pracovního poměru dohodou, má-li zaměstnavatel námitky, musí se do deseti dnů ohradit. Rukuji jako důstojník ke spojovacímu útvaru... No to je přece jasné! U spojovacích vojsk nějakého nadporučíka nikdo v tom bordelu nenajde! Nemýlil jsem se, nenašli.

  1. Ne všichni, kteří potřebovali bydlet, bydleli (to je autorův omyl)

  2. Postoj Ivana Davida , vycházející z předpokladu, že člověk nemůže za prohřešky jiných lidí své society se obecně nesdílí. Při pohovoru , který se týkal práce na ministrstvu vnitra mne upozornili na okolnost, že brácha byl trestán pro krádeže a vloupání, což bude pro mne znamenat po několika letech podstatná omezení v kariéře. Že to rodina přede mnou tajila, jenom dokresluje rodinu, ale popsané upozornění skutečně padlo a docela férově.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vladimír Šmídl 22:41. Musel jste být značně snaživý člověk, pokud třeba zásluhou ŠDZ, nakonec i v případě vystudovance, který absolvoval brannou výchovu při studiu, jste se stal důstojníkem ČSLA. Já, abych jím nebyl, nechal jsem se pro urážku vojenské hodnosti zavřít. V zaměstnání jste buď příliš nevynikal, nejspíš ale nesplňoval sociální kriteria přidělení bytu (svobodný, bezdětný, průměrný příjem ...), nebo váš zaměstnavatel nebyl z těch, kteří byli na úrovni větších, vesměs výrobních podniků. Pak tedy ta garzonka orientovaná do hlučné křižovatky ..., kterou byste dnes hledal buď za miliony, nebo s nájemným na třetině a víc, průměrného výdělku. Obávám se.
   Mým řešením bylo, že jak jsem se oženil, přistěhoval jsem manželku na svobodárnu s tím, že vystěhování může zajistit leda policie, tehdy SNB. Na to samozřejmě nedošlo. S narozením potomka jsem zaměstnavateli předložil potvrzení, že budu s poskytnutím bytu zaměstnán v sousedním městě, kam budu "následovat manželku". Výpovědní lhůta s tímto důvodem obnášela buď 1, nebo 3 měsíce. Už nevím. A tak jsme do roka získali, u dosavadního zaměstnavatele, byt, 3 + 1, 74 m2 jako družstevní stabilizační, což znamenalo zaplatit necelých Kčs 5000 s doplacením v "nájmu", do 27mi tisíc Kčs. Ten "nájem", se vším, obnášel okolo Kčs 320 podle spotřeby vody, elektřiny a plynu. To nebylo ani 10 % rodinného příjmu.
   Tou dobou jsme měli auto, které jsem jako nové pořídil co svobodný. Stavěl jsem pod družstvem, spolu s ostatními, garáž za příspěvek max. Kčs 1200, pokud na výstavbě neodpracuji 80 hodin. Rád jsem v té dobré partě odpracoval hodin 200, naučil se zdít, omítat a betonovat a něco i z klempířiny. Pro jistotu. Nebyl jsem ani svazák, ani člen KSČ, ani SČSP. Pouze ČSTV, když jsem provozoval závodně, bráno dnes, luxusní sporty jako sjezdové lyžování a tenis.
   Ani dnes materiálně nestrádám, jsem na tom značně lépe, než bych byl za komunistů. Jenže se za současných poměrů cítím lidsky mnohem hůř. Současný systém je z principu nemravný. Předchozí z principu takový nebyl.

   Smazat
  2. 0:22 Prokrista to je blábol! Nesmyslná snůška lží a výmyslů. Měl byste si to po sobě několikrát číst a opravovat, aby ty nesmysly dávaly alespoň nějaký význam. Jinak článek je určitě k zamyšlení : na bydlení má skutečně každý nárok, ale měl by si ho i zasloužit a následně i vážit. Bydlela jsem v menším městě, kde byla spousta tenkrát Cikánům dnes Romů. Naprostá většina dělala v místním velkém podniku, i ženy a měli od tohoto podniku i byty, samozřejmě v "hnusných" panelácích, jako všichni zaměstnanci. Ne že by s Cikány nebyly nikdy problémy, ale byly řešeny hned a beze strachu, že bude řešení vydáváno za diskriminaci. Tam kde je sestěhovali na jedno místo (např. Chanov),problémy byly už tenkrát obrovské. To bylo za "totáče", dnes je situace tedy podle toho co vidím a čtu ve sděl. prostředcích daleko jinde a je to horší a horší. Mě by ani tak nevadilo, že je stát svým způsobem zvýhodňuje (doplatky na bydlení aj.), ale kdyby alespoň nějaký pokrok třeba ve vzdělanosti a slušnosti byl vidět. V zaměstnanosti to je podle mě těžké : Romové o práci nestojí, stát jim ji nemůže ze zákona nařídit a i kdyby mohl, soukromník je nezaměstná pro jejich nízkou zodpovědnost, vzdělání a j. a ani se mu nedivím. Takže řešení je kde ? Promiňte mi : mnoho slov a výsledek 000.

   Smazat
 4. Chtěl bych vidět, jak by například autor fungoval, pokud by se narodil v kolonii z polorozpadných baráků, bez elektřiny a atekoucí vody, měl negramotné rodiče, kteří nikdy nepracovali a otec by byl kriminální recidivista.
  xxxxxxxxxxxxxx
  Pane Davide
  A co jako? Koho to zajímá?
  Běžte už s těmi nekonečnými zoufalými bláboly do pr*dele!
  Vyjádřete se jasně, kdo bude tento genetický odpad živit?
  Budete ho živit vy?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. --- Vy "kapitalisté" si myslíte, že účelem existence člověka je zbohatnout a snažíte se na úkor jiných lidí, protože jinak to ve skutečnosti nejde, a nebo jen málo a když snad už máte tak hodně peněz, že vám to stačí, užíváte si je bez skutečné práce a "zakrní vám ručičky i nožičky a hlavně se dokončí proces hniloby vašeho mozku, vaší zkaženosti myšlení, která je tak lákavá pro zločinnost a nicnedělání. Ale podstata existence a tedy vývoje spočívá právě v té práci a v čistotě skutků,... jak nás všechny učily už pohádky. Na tom se dá ve skutečnosti "vydělat" nejvíc, na čistém svědomí, na čisté tzv. duši.

   Smazat
  2. 23:55 Romové jsou také normální, ale jsou vývojově mladší. Jsou někdy ještě na úrovni středověku. Slyšel jste někdy o životě v Indii? Myslím, že většina českých Romů by v Indii vládla a zastávala ty nejvyšší státní funkce. Jejich smůlou je skutečnost, že žijí mezi Čechy, kterým v jejich duchovní vývojové úrovni stačí na světě málokdo, například v Německu a nebo v Británii by byli duchovně vývojově skoro kompatibilní, což je tam vidět běžně. Proto nemá tzv. Západní Evropa s těmito menšinami takový problém. Vývojovou úrovní není vyzkoumání nejsmrtivějších a nejničivějších válečných zbraní, včetně jejich nosičů a techniky podpory. Duchovní úroveň, ta, která rozděluje lidi, ta je tím skutečným vývojovým stupněm.

   Smazat
  3. --- A to je právě ta skutečná odpovědnost, trpět s nimi, jejich problémem, protože jsou občany stejného státu a sorry, myslím, že jsou už i Čechy, ti tzv. čeští Romové. Zbavit se těch, se kterými je problém, to opravdu dokáže každý, každý slaboch, který před překážkou ustupuje a utíká. Ano, je to snadné, vzdát to a utéct. To jo. Souhlasím. Jasně, fakt že ano, směji se. Blbý nápad.

   Smazat
  4. Ten kosmická civilizace 23:18 má "mou loď". Se nějak ukecnul, při té úrovni, že? Zabal to, fantasto!

   Smazat
  5. 0:10, hlavně, že "sorry", troubo.

   Smazat
  6. --- To, že jsou nás tu na Zemi inkarnovány sta a sta, neznamená, že budeme nadosmrti žít na vaší primitivní lidské úrovni a nedostaneme se ani na Mars,... ačkoliv důvodem je především planetární obrana, Dara je válečnou kosmickou lodí.

   Smazat
  7. --- plus ten fakt, že jakákoliv kosmická a nebo vesmírná loď vždy PATŘÍ kapitánovi. A to i právně. Jen tak lze splnit misi úspěšně.

   Smazat
 5. I. David jen správně poznamenal, že z jím zmíněněných kořenů se prakticky nedá "vystoupit".
  Jednou jsem v seriálu JAG zaznamenal, jak Sarah Mc.Kennzie se vyhoupla na špici.Seriál je seriál.
  Ale ti kritici by ten "genetický odpad" řešili jak?
  Zavápněním?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Výjimečně někdo vystoupí. Vídám tu rodinu, která si koupila domek , zaizolovala a dětem koupila, kromě běžných věcí i trampolínu. Nezbytným doplňkem se stal i mohutný vlčák. Musíte totiž přerušit kontakty se svojí minoritou, to je náročné. V oné minoritě je několik národností, které se navzájem neuznávají a dobíhá tam rodové zřízení.

   Smazat
  2. Ale ti kritici by ten "genetický odpad" řešili jak?
   Zavápněním?
   xxxxxxxxxxxx
   Kritici jen upozorňují, že řešení nebude nikterak humánní.
   A odpovědnost bude na těch rádybyhumanistických intelygentech.

   Smazat
 6. Nevycházím z údivu -fakt jsou všechny ty hovadiny odshora dolů diskuzí k článku? Vždyť jsou to jen snůšky blbostí a hovadin -proč na diskuzích, když k článku nemáte co říci, mocí mermo plácáte ty kraviny? Co je to za lidi na těch diskuzích - už jim ze všeho hráblo, nebo se ještě považují za normální a duševně zdravé?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Protože by tu bylo hloupě prázdno, když Vy nepíšete.

   Smazat
  2. Anonymní 0:48

   Za mě raději "hloupě" prázdno, než idiotsky nablito.

   Kdyby se lidé vyjadřovali pouze tehdy, když mají co sdělit, bylo by na světě příjemněji. Krásné ticho, nemuseli bysme za ním utíkat do přírody.

   Smazat
 7. Po 30 létech budování kapitalismu není už co u komunistů kritizovat. Nespokojeni mohli být před převratem jenom ti, kterým chybělo lidské právo lhát, podvádět a krást.

  Dnes už mi vadí tajemné narážky demokratů na komunisty jako to předváděl hnusný odeesák Kupka dnes na besedě u Soukupa. Něco podobného jsem slyšel i od socana Ringo Čecha, který litoval, že Havel s komunisty nezatočil. Ti lidé snad chtěli budovat koncentrační tábory nebo přímo vraždit? Že je to už při zpětném pohledu na svůj osobní přínos ještě baví? Neuvědomují si, že pěstují u dotčených zášť, která se jim může vrátit.

  OdpovědětSmazat
 8. 1:09, bylo by zajímavé podrobněji vědět, jak si Ringo Čech představuje, že mělo být víc zatočeno s komunisty. Se kterými, jakým způsobem, podle jaké míry, se kterou to generací a vlastně proč. Pak jak s těmi, co Ringovi víc nebo méně přihrávali. Jinak by se byl, neuživil.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 3:51 Ringo Čech si zřejmě nic nepředstavuje, ten jen "žvaní" to, co v televizi, tentokrát Barrandov chtějí slyšet.
   Kdyby "nežvanil" nebyl by v televizi, není samozřejmě sám...
   Soukup kritizuje Moravce, ale v podstatě se od něho zase ta neliší. Dlouhé monology se svými závěry a ovlivňováním hostů, skákání do řeči, zvaní jen poslušných a vybraných osobností, atd.atd.

   Smazat
  2. 7:55
   Pana Soukupa, který se snaží odkrývat svinstva, a zve si do své TV hosty všech názorových proudů, nemusíte platit ze svého. Neobjektivního Moravce, který má hosty jen takové, které se prohnilé "lžeme 24 hodin denně" zamlouvají, platit musíte, a za 7mld. daní Kč/rok jsou tam odlišné názory pasé.

   Smazat
 9. V našem městečku(Planá) se před časem vybudovalo či zřídilo mnoho sociálních bytů. Od té doby se začala měnit skladba obyvatelstva a dnes je zde tma i za pravého poledne. Stáhla se sem snad ze všech koutů republiky. Tomuto jevu ještě napomohlo rozhodnutí rozprodat městské byty "investorům", kteří v nich nezřídka rovněž zřídili byty pro sociálně slabé, za něž dostávají od státu jisté peníze.
  Nedávno zažil kulturní obohacení jeden z občanů, když se ohradil proti asertivitě jedné částice tmy, která se domáhala přednostního odbavení na poště. Jeho nedočkavost byla asi podnícena výplatou sociálních dávek. Ten povýlenec, který odmítl pustit přednostně k okénku tmu, záhy pocítil nerozumnost svého počínání. Když pak vyšel ven, došlo k mimořádnému zatmění a tma ho zcela pohltila tak, že se sotva dobelhal domů.
  Já pro sociální byty nejsem a když, tak někde hodně daleko.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Rád bych věděl kdo, proč a jakým právem mi má co zakazovat použití historicky platného pojmenování jisté rasy či národnosti, možná i současně i sociální skupiny, Cikánů. Kdo mi má co zakazovat to, co je pro popis skutečnosti v jazyku historicky zakotveno? Ostatně ti Cikáni, mají podmnožinou taky Oláhy. Co vím, tak vedle Romů. Nebo ne? A máme si zamlčovat konsekvence? Vím, že nemusí být Cikán jako Cikán. Trvám ovšem na tom, že jsem to já, kdo má právo utvářet si názor, dokonce i používat svůj mateřský jazyk.

   Smazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.