Reklama

středa 6. června 2018

Som ľavicový kandidát

Eduard Chmelár
6. 6. 2018    NovéSlovo

(Hodnotové východiská kandidáta na prezidenta) 6. 6. 2018
Zvyčajne sa vyhýbam pojmom ľavičiar a pravičiar. Nie preto, že by na rozdieloch medzi ľavicou a pravicou už nezáležalo – ako znie priehľadný trik liberálnej pravice, ktorý v našich pomeroch sporadicky zaznieval od Mikuláša Dzurindu až po Andreja Kisku, od SDKÚ až po Progresívne Slovensko. Ale preto, že väčšina ľudí obsahu týchto pojmov nerozumie a používa ho pejoratívne – ako nálepku či nadávku. A tiež preto, že politická identita človeka je dnes oveľa komplikovanejšia a neodohráva sa len na jednorozmernej ekonomickej osi ľavica – pravica. Túžba po oživení „štandardných strán“, ktorú občas oživí nejaký politický fantasta, je nepochopením reality 21. storočia, ktorá už nefunguje na princípe klasických masových politických subjektov. A tí, ktorí si vystačia s vlastnými predsudkami, si zasa pod pojmom ľavica predstavia komunistickú diktatúru, nepriateľov cirkvi, zákaz súkromného podnikania, bezbrehé plytvanie, byrokraciu či oligarchov zo Smeru. Nič z tohto však ľavicou nie je a tento pojem tak ani nebudeme používať. Som však presvedčený, že ako kandidát na prezidenta republiky by som mal ľuďom úprimne objasniť svoje hodnotové východiská, a tento dlh teraz splácam.

Väčšina z vás iste pozná esej Karla Čapka Prečo nie som komunistom. Po roku 1989 ju citovali všetci antikomunisti vo falošnom opojení, že ľavicu musí odmietnuť každý demokrat. Tento text bol zo série článkov, ktoré majster Čapek publikoval v časopise Přítomnost od februára do marca 1932. Súčasťou tejto série však bola aj esej, ktorú dnes takmer nikto necituje. Volala sa O demokracii a socializme, autor sa v nej priznáva k ideálom demokratického socializmu, a toto vyznanie zakončuje slovami: „Verím v koniec kapitalizmu, v právo každého človeka na život, prácu, blahobyt a slobodu ducha, verím v mier, Spojené štáty sveta a rovnosť národov, verím v humanitu, v demokraciu a v človeka, amen.“ Slovo „socializmus“ je u nás takmer neslušné. Keď ho spomeniete pred starenkou, ktorej v päťdesiatych rokoch minulého storočia komunisti ukradli kravku a kúsok poľa, prežehná sa a zalomí rukami. Je to pochopiteľné, lebo ona so žiadnym iným „socializmom“ skúsenosť nemala. Podobne súčasná vládna moc zdiskreditovala pojem ľavica – ak si ľudia myslia, že takto má vyzerať ľavicová vláda. Preto nechápu význam daní, nechápu, že by sa nemali tešiť, keď ich štát neúmerne znižuje, lebo to znamená, že nebude mať dostatok zdrojov na pokrytie verejných služieb, na ktoré je odkázaná väčšina obyvateľstva. Lenže oni takúto skúsenosť nemajú, lebo vidia, že štát nefunguje a významná časť ich spoločných peňazí sa rozkradne. Nič to však nemení na tom, že tieto pojmy chápeme (ako mnoho iných politologických termínov) v našich končinách veľmi skreslene. Podstatu veci najlepšie vystihol svetoznámy maďarský filozof, bývalý disident, politický väzeň a politik, ktorý prešiel myšlienkovým vývojom od radikálneho antikomunistického aktivistu cez pravicového politika až po otvorene marxistického mysliteľa – Gáspár Miklós Tamás. Tamás odmieta nazývať sovietsky systém socializmom a považuje ho za štátny kapitalizmus. Výrobcovia totiž neboli skutočnými vlastníkmi a úlohu vládnucej triedy prevzala stranícka byrokracia. A keďže to, čo tu bolo pred rokom 1989, socializmom nebolo, socializmus nezlyhal, pretože sa o neho v skutočnosti stále nikto nepokúsil. Preto Tamás interpretuje socializmus nie ako vec minulosti, ale ako zradený projekt a apel budúcnosti.

Tamás nie je nijaký utopický rojko, je to jeden z najprenikavejších kritikov vývoja postkomunistickej Európy, ktorý si získal uznanie na celom svete. Vo svojej podstate verí tým istým ideálom, ktorým veril Karel Čapek, Martin Luther King či Nelson Mandela, ale aj Bernie Sanders a Jeremy Corbyn. Verí v socializmus, ktorý nie je len nejakou komplikovanou ekonomickou teóriou, ale predovšetkým požiadavkou na spravodlivosť, demokraciu, humanizmus a – slušnosť. Slušnosť nie ako morálny gýč súčasnej liberálnej spoločnosti. Slušnosť ako štruktúra spoločenských vzťahov: je neslušné, ak sa spoločnosť nevie postarať o chorých a nemá záujem pomôcť chudobným. Je neslušné, ak jedno percento ľudí vlastní 82 percent všetkého bohatstva sveta. Je neslušné, ak bohatí znižujú svoje príspevky štátu a ten nemá dosť peňazí na zdravotníctvo, školstvo, kultúru a sociálne zabezpečenie pre ľudí v núdzi. Je neslušné, ak neberieme ohľad na budúce generácie a ničíme ich životné prostredie. V prelomovom roku 1989 prebehla medzi českými disidentmi na túto tému veľká polemika, ktorá zostala takmer nepovšimnutá. Václav Havel svojím typicky povrchným moralizátorským štýlom hovoril o slepej uličke socializmu, kým ďalší z hovorcov Charty 77, filozof Ladislav Hejdánek, ho upozornil, že ak už nechce hovoriť o socializme, je to niečo podobné, akoby už nechcel hovoriť o priateľstve a bratstve medzi ľuďmi, pretože socializmus je predovšetkým koncepcia spoločnosti, pre ktorú je dôležité najmä to, v akom vzťahu sú ľudia, ktorí túto spoločnosť vytvárajú. Havel sa zmohol len na kritiku niektorých javov „mafiánskeho kapitalizmu“, ako je korupcia, klientelizmus, ale nepochopil, že všetky tieto javy sa dajú v tomto systéme len zmierňovať, nie odstrániť, lebo sú jeho integrálnou súčasťou. Bojovať proti týmto nešvárom je začarovaný kruh, kým nenarazíme na podstatu problému: kapitalizmus samotný. Podobne sa dopracoval k socializmu aj ďalší disident, pesničkár, novinár a autor hymny Nežnej revolúcie Ivan Hoffman. Ten je z ponovembrového vývoja natoľko znechutený, že nechodí voliť a hovorí, že svoj hlas dá iba tej strane, ktorá sľúbi zrušenie kapitalizmu.

Nechcem čitateľa znechutiť ideologickými spormi. Chcel som len poukázať na to, ako sme pokrivili chápanie ľavice a zahádzali ho toľkými skresleniami, že sa to obyčajnému človeku ťažko rozmotáva. Ľavičiarom sa nestávate tým, že považujete neoliberálnu politiku za prehnanú, lebo mocenské elity sa posunuli tak výrazne doprava, že dnes už aj časť pravice kritizuje kapitalizmus. Ani tým, že nadávate na kapitalizmus (aj Hitler a Mussolini boli kritikmi kapitalistického systému). A už vôbec nie tým, že máte súcit s trpiacimi a chudobnými. Ľavičiarom sa stávate až vtedy, keď si osvojíte určitý hodnotový vzorec. Neodmysliteľne k nemu patrí tolerancia k odlišnosti, odmietnutie všetkých foriem neznášanlivosti, odpor voči hierarchii, autorite a diktatúre, ale najmä rovnosť a participácia. Rovnosť, ktorá prekračuje rovnosť príležitostí a požaduje sociálnu, kultúrnu a materiálnu rovnosť. Participácia, ktorá nie je len účasťou na legitimizácii moci, ale je predovšetkým deľbou moci. Prehĺbiť demokraciu o jej ekonomický a sociálny rozmer. Liberáli nepochopili, že toto je jediný spôsob, ako dnes zachrániť alebo (ak chcete) rehabilitovať demokraciu v očiach jednoduchých ľudí.

Liberálna demokracia je nepresvedčivá v tom, že kritizuje len jeden druh nerovnosti (spravidla ten rasový či etnický) kým iný (konkurenčný) potvrdzuje. Preto kapitalizmus nemôže prežiť bez pokusov oklamať verejnosť a presvedčiť ju, že pretrvávajúca a dokonca zväčšujúca sa nerovnosť je v jej záujme, že jednoduchí ľudia bez vzdelania si nezaslúžia rešpekt. Paradoxom je, že to bol práve kapitalizmus, ktorý urobil z poddaných občanov a prebudil v nich nárok na rovnosť a dôstojnosť. Zároveň však nie je schopný tieto požiadavky uspokojujúco naplniť. Ľudia sú naďalej utláčaní, ponižovaní na pracoviskách, šikanovaní štátnou mocou, vytláčaní z verejného priestoru súkromnými záujmami. A práve tento rozpor je pôvodným východiskom socialistického hnutia. Socialisti si osvojili ideály demokratických revolúcií, ale sú sklamaní z toho, že tieto ideály sa v nových systémoch nezrealizovali. Autentická ľavica chápe, že kozmetické úpravy systému či krotenie kapitalizmu nemôžu zmeniť jeho povahu, že súčasný systém vedie k zrýchľujúcemu sa zvyšovaniu rozdielov medzi extrémne bohatými a extrémne chudobnými. Tí, ktorí z tohto systému profitujú, tvrdia, že je to tak v poriadku. Aj na Slovensku máme politikov, ktorí vyhlasujú, že rodiť by mali len úspešné ženy a že extrémne bohatstvo je zaslúžená korisť úspešných. A je to práve ľavica, ktorá sa proti tejto koncepcii bráni a vyhlasuje, že ľudia si zaslúžia spravodlivejší podiel na spoločnom bohatstve. To je dôvod, pre ktorý Čapek, King a Mandela volali po konci kapitalizmu, to je dôvod, pre ktorý Sanders, Corbyn, Chomsky, ale aj Varoufakis veria, že socializmus je dokončením demokratickej revolúcie.

Preto keď vstupujem do zápasu o najvyšší post v štáte, nechcem a nemôžem opíjať občanov marketingovými frázami, že budem akousi neurčitou pokojnou silou, budem tu pre ľudí a budem mať všetkých rád. Lebo tým sa dá ospravedlniť všetko. Dôležité je, z akých konkrétnych hodnotových východísk napĺňate svoje právomoci. Štát je dnes hlavným sprostredkovateľom rovnosti v modernej spoločnosti, je jedinou silou, ktorá je schopná zaviesť a uskutočniť spravodlivejšie rozdelenie zisku, ktorý vznikol zo spoločnej práce. Zbytočne budem opakovať frázy, že ľudia si zaslúžia lepší život, ak nepodpíšem novelu Zákonníka práce, ktorá zlepšuje postavenie zamestnancov – ako to urobil súčasný prezident. Viesť pekné všeobecné reči totiž ešte neznamená, že som ochotný vyriešiť reálne problémy každodenného života, ktoré človeku bránia v naplnení jeho skutočného osobnostného potenciálu. Preto s plnou vážnosťou a zodpovednosťou hovorím:

Som ľavicový kandidát na prezidenta Slovenskej republiky. Verím v rovnosť, bratstvo, slobodu a mier. Verím, že štát by mal podporovať verejný záujem, nie súkromný zisk. Verím v prehlbovanie účasti každého jednotlivca na riešení spoločenských problémov tak, aby mal úplnú kontrolu nad vlastným životom. Hlásim sa k ideálom sociálnej spravodlivosti, environmentálnej udržateľnosti, participatívnej demokracie a nenásilia. V časoch boja za všeobecné volebné právo, za samosprávu a lepšie pracovné podmienky, bolo prepojenie socializmu a demokracie samozrejmosťou. Chcem sa k tomuto humanistickému ideálu vrátiť. Lebo až to dodržiavanie rovnosti ako základnej podmienky demokracie je zárukou, že budem prezidentom pre všetkých, že nebudem uprednostňovať bohatých pred chudobnými, mocných pred slabými, úspešných pred neúspešnými, že nezvíťazí biznis nad prírodou, dominancia nad spoluprácou, bezohľadnosť nad spravodlivosťou. To, že sa hlásim k ľavici, neznamená, že budem ideologicky jednostranný. Nestrannosť je metóda, nie hodnota. Ale zverejniť hodnoty, ktoré formujú moje zmýšľanie, je základným predpokladom transparentnej politiky, ktorá umožní občanom spoznať jej východiská i ciele.

49 komentářů :

 1. Odpovědi
  1. Vaše otázka jen nasvědčuje tomu, že bohužel v politice se zřejmě nevyznáte. Víte s politiky to je stejné jako s hudbníky. Virtuoz přesvědčuje všechny nebo téměř všechny. Ale hudba je univerzální jazyk, podobně jako malířství, proto těm uměním rozumí téměř všichni. Škoda že toto neplatí pro jazyk kterým mluví politici, aby člověk rozuměl tomu co říká politik bohužel musí být vzdělán, asi tak stejným způsobem, aby mohl používat cizí jazyk. V jedné knížce jsem četl, že stačí průměrně nadanému člověku 10000 hodin věnovaných určité činnosti, aby se stal z něj světový virtuoz - třeba v hudbě, sportu, šachu. Prý není rozhodující talent, jak ho vnímá většina lidí, ale víra ve vlastní sily a píle. Znalost politiky bohužel vyžaduje také trening, seznámovaní se s filosofii, sociologii a pod. Proto také pouze 10 procent lidí má jakýsi šajn o tom, co se to vlastně kolem nich děje. Drtivá většina lidí vybírá prezidenta podle ... kravaty. U nás jsme měli štěstí, že to nedopadlo stejně jako ve Francii a USSA. Vaše otázka Vás prozrazuje. Pro člověka znalého je rozhodující to co slyší a vidí a ne to co o dané věci - díle malíře, hudebníka a také o daném člověku - říkaji jiní lidé, třeba pokladání za znalce většinou společnosti. Jak se zdá většina lidí v roce 1989 a v létech následujících pokladala za znalce Dlouhého a Klause. Zdá se Vám pořad, že měli pravdu?
   Pokud jsem Vás urazil, promiňte. V tomto případě jste ale zřejmě nepochopil, co jsem chtěl říci.
   Můj postoj k Chmelarovi: podle toho, co zde napsal a jak jsem ho slyšel na youtube, si myslím, že je to opravdu člověk, který se snaží pro lidi něco udělat, který se snaží věci změnit žádoucím způsobem. Jestli chce podepsat Instanbulský protokol, nevím - viz komentář nahoře.

   Smazat
  2. Dovětek k 22:15: Nedělám si iluze, že mám patent na rozum, naopak vím toho velmi málo. Jeví se mi, že vyznat se v politice, vyžaduje velké znalosti a skromnost je zde na místě, stejně jako např. když je člověk lékařem a vykonává podobné profese, kde dobrozdání v této profesi vlastně je třeba dělat dost opatrně, hlavně ve věcech, které nejsou vyzkoumany a tedy zdůvodněny. V oblasti očkování např. si myslím, že bohužel více pravdě odpovídá "konspirační" názor, že očkování je škodlivé. Vemte si jen to, že vakciny mohou obsahovat živé viry - kromě viru např. chřipky, proti kterému je namířena vakcina a další podobné údaje - to si ale musíte poslechnout na youtube - Dr. Eleková. Škodlivost vakcin se patřičně nezkoumá, protože není to v zájmu farmaceutických korporací.
   Zde je příklad mé neznalosti - neznalosti, která byla zlikvidována včera. Martin Koller: proč koalice ANO s ČSSD, přičinou je Dublin IV, bude podepsán z největší pravděpodobnosti Babišovou vládou. Zde, malé zamyšlení - v republice většina lidí vůbec neví o čem žvaním. Koller říká, že to podepsání je stejné jako Mnichov. Zde odkaz z youtube: https://www.youtube.com/watch?v=iCfSHj6Mb-o
   Doporučuji. O Dublinu IV je řeč hned v prvních minutách pořadu.
   Myslím si, že pro život daleko největší význam má vytvoření si správného postoje k vlastním znalostem a dovednostem, který by se měl vyznačovat skromností. Takový člověk kritizuje opatrně, vlástní pravdy hlasa rovněž opatrně a podotýká, pokud si je toho vědom, že se může plést.
   Mně osobně lezou na nervy lidí, kteří prohlašují např. to, že Amerika je vpředu a kráčí vpřed. Je to zásadně špatně, uvážíme-li s čím to americké kráčení vpřed je spojeno - jmenujme jen poválečná Korea, Vietnam, v poslední době Blízký Východ. Alespoň takoví lidé, když už něco napiší o tom jak je skvělá ta Emerika, měli by dodat "bohužel" Když tomu tak není, klasifikuji takové lidi jako pro mně nepřijatelné. Jinak nic samozřejmě nevíme jak se v budoucnu budou chovat Rusko a Čína anebo Indie, zatím však je ale zcela nepřijatelná ve svých počináních Emerika. Pokud budou jmenované země se chovat podobně jako USSA, pak se samozřejmě můj postoj k nim změní. Ještě k článku. Jsem levicového zaměření, proto také, co říká Chmelár je mi sympatické. O všem, s čím se setkám ovšem přemýšlím, jestli to je správné /to jest odpovídající pravdě, slovo správný a pravda jsou odvozeny od pravé ruky/. Martin Koller se vyjadřuje např. dosti nevalně o Filipovi v tom sdělení v Dublin IV a asi má pravdu.

   Smazat
  3. No to jste mi to tedy nandal....Je mi 80 a prošel jsem si už mnohým co se týká politiky. Moje otázka byla lehce provokativní (to jste zase nepochopil vy). Pan Chmelár se vynořil na slovensku v čase, kdy se bude symbolicky předávat moc. Je natolik zkušený rétor aby věděl že právě teď nastala jeho doba a je třeba voliče získat vznosnými postuláty až bych řekl floskulemi viz
   "...Som ľavicový kandidát na prezidenta Slovenskej republiky. Verím v rovnosť, bratstvo, slobodu a mier. Verím, že štát by mal podporovať verejný záujem, nie súkromný zisk. Verím v prehlbovanie účasti každého jednotlivca na riešení spoločenských problémov tak, aby mal úplnú kontrolu nad vlastným životom...." konec cit.
   Věřit může v co chce, třeba v mimozemšťany. Ale jsou to jen řeči bez návodu jak to všechno co slibuje chce dosáhnout. Ani zmínka o tom na jakou stranu v budoucnu chce Slovensko orientovat, co s NATO a EU atdatd. Takovýchto všeobjímajících projevů už jsem milý pane četl snad tisíc a jak se dotyčný pevně uvelebil v kýženém křesle bylo všechno jinak. Tož asi tak...

   Slávek z Brna

   Smazat
  4. qad 8:33. Jen na okraj "vakcinace": jejich pozitiva jsou astronomicky vyšší, než negativa. Vakcinace vymýtila z našich zeměpisných šířek několik nemocí zcela a mohla být i proto ukončena. Zcela ojedinělé komplikace s trvalými následky jsou novinářsky dobře prodejné a nafukované. Určitě kapitál daleko více profituje na zdravé populaci, než farmaceutický průmysl na "klasické" vakcinaci. Obchod číší zřetelněji z nepovinné vakcinace, ale i tam je profit očkovaného větší, než riziko. Určitě je z hlediska "přežití" vakcinace daleko "lepší", než silniční či letecká doprava.
   Obecně "ztrácíme hlavu" při poměřování "jak bylo a jak je dnes". Samozřejmě, že za Rakouska - Uherska jezdilo méně aut, či bylo méně asfaltovaných silnic, než dnes. Nebyly po celý rok banány....No a tak se dokazuje, že jsme se měli za socíku hůř než dnes. Ale když se srovnají počty nezaměstnaných, žebráků, bezdomovců, vyloučených lokalit, "nepřízpůsobivých", rozvedených manželství, samoživitelek, počty invalidů a zejména invalidních dětí, sebevražd.... za socíku a dnes, vychází obraz zase jinak. Zkuste i jen porovnávat mezilidské vztahy, slušnost, zdvořilost, počty krádeží a objem rozkradeného z majetku nás všech. Jak třeba jen peníze, počítače, ale také chtivost advokátů odcizili lékaře a nemocné, pardon, klienty?!
   Jsme zavalování reklamou, které občané většinou slepě věří a platí si za ní ročně kolem 50 miliard Kč. Stejně "hodnotnou" reklamou nás zavalují politici - a občané zase jen tratí, neb jakákoliv propaganda jakéhokoliv výrobku či počinu, též politického či "sociálního" je činěna pro zisk kapitálu a ne občanů!

   Smazat
  5. 8:45: Moje odpověď, to jest autora 8:33: Díky za slušnou odpověď. Máte pravdu. Právě proto výše /22:55/ je napsáno, jak je obtížné být v něčem znalec a srovnání toho s virtuosní hrou na hudební nástroj. To platí i pro to, co říká pan Chmelar za dané situace, o které se zmíňujete. A k hodnocení člověka je třeba mít ještě něco - cit, nikoliv jen rozumové zhodnocení řečeného. Vůbec to nevztahuji na své schopnosti. Bohužel asi dost často se v lidech pletu, nedokážu je dobře odhadnout. Snad, když budu žít ještě 10 let a nedostaví se Alzheimerova demence se v mém případě hodnocení lidí zlepší. Vedu však celý život život spíše introvertní a nyní vidím v mém věku - je mí více než 60-át let - že i život poměrně málo aktivní. Není divu, že mé hodnocení lidí spíše pokulhává. Více bohužel nemám času na toto téma psát.
   Ad 9:31: Odpověď na Váš komentář je jednodušší. Bohužel Váš názor na vakcinaci je špatný a to další co jste napsal je jaksi v protikladu toho co tvrdíte o vakcinaci. Váš názor na vakcinaci je řekl bych mainstreamový - tam se říká samé dodmnělé klady, o zmrzačených dětech i těch nenarozených /mikrocefalie po očkování proti viru Zikka v Brazilii u těhotných žen/ se neříká nic. To co tvrdíte o vakcinaci to je jak školení pro praktické doktory prodejci vakcin. To je právě opět další negativum kapitalismu - všechno za peníze. Proto také výzkumy škodlivosti vakcinace jsou zcela nedostatečné. Blíže to pro nedostatek času nerozvádím. Jen mé důrazné doporučení: absolůutně žádné očkování u těhotných žen. Poslechněte si na youtubu více zdrojů. Třeba doktorka Eleková, pokud byste uměl polsky - doktor Czerniak, je tam i Američanka, která mluví o vakcinaci na poliomyelitidu. Vidím, že o té vakcinaci nemáte žádné pojetí. Zde důkaz. Nevíte, že v USSA, té velebené zemi je při množství vakcin, které dostanou malé děti, mnohdy již první vakcinu dostávají první den života - autismus v množství 1:40 /jeden postižený na 4O nepostižených/. Před 80 roky když se začalo s vakcinací v USSA, byla frekvence autismu 1:10000. Toto sice není stoprocentní důkaz výroby autismu vakcinací, ale důkaz velmi pravděpodobný. Množství vakcin které dostávají děti v USSA se blíží čtyřicítce. Myslím si, že o tomto nevíte nic. Od doba podvodníka Jennera /to bylo individuum bez lékařského diplomu, které si koupilo lékařský titul/ je svět stále klaman zájemci o snadný zisk, který poskytuje vakcinace. Pokud chcete poznat pravdu, musíte bohužel poznat i názory, které se od Vašeho diametrálně liší. V medicině je nejdůležitější odpověď na kauzalitu jevů, to jest jednoduché - "proč?"

   Smazat
  6. Ad 9:31: Moje odpověď na Váš komentář, je obsažena v příspěvku v 11:41. Jinak ta doktorka mluvíci anglicky o poliomyelitidě, pocházející z USA je na youtubu s českými titulky.

   Smazat
  7. Karel Čapek, Martin Luther King či Nelson Mandela, ale aj Bernie Sanders a Jeremy Corbyn.

   Dada da da
   Ich lieb Dich nicht
   Du liebst mich nicht

   Voľaký Babičok, zasa.

   Č.

   Smazat
  8. Ad vakcinace: Není to právě naopak, že se promilem komplikací v souvislosti s vakcinací přebijí desítky milionů zachráněných životů Víte, co dokázala dětská obrna, tu éru jsem zažil. Nebo pravé neštovice? Záškrt? Ba i spalničky, zarděnky, příušnice...byly vždy a jsou i dnes u dospělých hrozbou! A co očkování proti tbc? Viděl někdo z diskutujících umírat na tetanus, na vzteklinu, dusící se dítě při záškrtu? Nejsem vakcinolog, ani kapitalista, nemám ale zapotřebí si nalhávat. Naopak vakcinace některým kapitalistům ujídá, protože lidé málo, zejména nyní ve 3. světě umírají. Sláva vakcínám, což neznamená, že patří sláva i těm, kteří si z toho udělali nepřiměřený a někdy nadhodnocený či zbytečný obchod.
   K autismu a vakcinaci - srovnání dat. Co lékaři a psychologové věděli před 50 roky o autismu!? Pak ta čísla kolik tehdy a kolik dnes. Dnes máme prudký vzrůst invalidních dětí, ale ta příčina je úplně jinde, vakcinace se na tom čísle podílí zase snad jedním promile. Dnes máme spoustu dětí s poruchami chování, ADHD... a rozpustili jsme týmy speciálních pedagogů, kteří je uměli kvalifikovaně edukovat. Protože systém specialistů není na Západě a tedy není to pro nás vzorem. Naopak nekvalifikovaní asistenti sedící u těchto žáků v lavici tomu rozumí lépe. Přečtěte si na to téma Klause ml. Ne nebylo u nás vše za socíku blbé, i tehdy žili v naší zemi vzdělaní lidé a ne vše řídili vrátní s nedokončenou školou, jak se nám dnes namlouvá.

   Smazat
  9. 19:24: Bohužel to tak není - kromě snad jediného onemocnění - vztekliny a snad také tetanu. Záškrt je onemocnění léčitelné antibiotiky - je to bakteriální nákaza. Většina onemocnění zmizela díky hygienie, nikoliv vakcinaci. Bohužel téma je obsáhle vyžadující nejméně 1,5 hodinovou přednášku, popřípadě přečtení celé knihy na toto temá. Jestli jsou na českém trhu k máni knihy o škodlivých učincích vakcinace a o problému, který Vás zajimá, nemám pojetí. A to co řikáte o autismu, je omyl. Zvýšený výskyt autismu nejde na vrub zlepšené diagnostiky. Stejně je tomu u alergie i diabetu i rakoviny - všechny tato onemocnění stoupají ve výskytu. O alergii i diabetu se předpokládá, že jdou rovněž na vrub vakcinace. Viz toto vše internet, youtube - dr. Eleková a další které jsem jmenoval výše.
   Spolehejte sám na sebe. Lidé se dělí na dva druhy - samouci a neuci.

   Smazat
  10. Ad 20:31. Tak mi vysvětzlete, jak to, že u dětí vyrůstajících v dětských kolektivech (jesle, školky) někdejší NDR byl v dalším jejich životě daleko nižší výskyt alergií, astmatu,... oproti dětem vyrůlstrajících v matičuně náručí v SRN, a přitom vakcinace v NDR byla na stejném, ne-li dokonalejším stupni. Znáte hygienickou hypotézu? Víte, co je to fyziologická cesta "vakcinace"?
   Omlouvám se ostatním čtenářům, rtoto téma nepatří k základnímu článku - a proto dále nebudu unavovat. Ale pozor na fanatismus - je i ve zdravotnictví, ale do medicíny nepatří. Ta musí zůstat střízlivou. A není alternativní medicína - ta je jen jedna, buďto je to medicína nebo šarlatánství. Dějiny si mohu podle své potřeby vykládat alternativně, ale matematiku těžko a medicína se musí blížit přesností a logičností matematice.

   Smazat
  11. Ad 8:55: Nejlepší bude asi nepsat zde nic. Člověk někdy může zabřednout do otázek, které se nedá vysvětlit, protože třeba není tak chytrý. Nevím co to je fyziologická cesta vakcinace. Pokud si poslechněte ty přednášky - lepší ještě jsou přednášky MUDr Czerniaka, ale ten je Polák a mluví rychle, tak to bude pro Vás nesrozumitelné, dobré jsou i přednášky MUDr. Elekové, která není jen homeopatická lékařka, má přehled o současné medicíně, což se nedá říci ani o mnohých praktikujících lékařích - které třeba otázka škodlivosti vakcinace, otázka jestli to není šarlatánská metoda, vůbec nezajímá, hlavně, že za provedení vakcinace /stejně jako je tomu u předpisu léků, které na trh uváději distributoři firem/ dostanou peníze. To co píšete o NDR se podobá tomu biologickému pokusu, který byl proveden v Africe, kde se dospělo k závěru, že paradoxně uplná deparatizace dětské populace /ted mi to nedává smysl - bylo to v poslední přednášce doktorky Elekové, kterou jsem slyšel - viz doporučovaný youtube, tedy v tomto případě asi zbavení dětí roupů a bůhvičeho ještě/ vedla k ještě větší nemocnosti. Dále třeba viz kniha Farley Mowat: People of the Deer - kniha o Inuitech, kteří byli ve svém životě závislí na migracích karibu - to jsou kanadští sobi, kniha se týká tzv. Barreen Lands v Kanadě. Tito Indiáni byli doslova zamořeni parasity, kteří žijí v sobím mase a přesto pojídali při svých hodech pravidelně sýrové maso.
   Jinak: věda je věda, když medicina je vědou, tak se na ní máme divat podobně jako na matematiku. Vtip je ten, že 90 procent nejčastěji se vyskytuících ońemocnění - vysoký krevní tlak, alergie, diabetes, atheroskleroza /to je vůbec nejčastější choroba, již dvě stě let stále jsou dvě základní teorie jejího vzniku/, atd. nemá zjištěnou přičinu. Medicina proto nutně nemůže být exaktní vědou. Nevím jestli se nepletu, ale jednou z nejspolehlivějších jejich výzkumných metod je stále statistika. Proto nesmyslné po americkém vzoru /opět zde hrají podstatný význam prachy/ snížení množství pitev, které jsou jedinou spolehlivou metodou zjišťující nemocnost obvyvatelstva a majícím tedy zásadní význam pro prognostiku. Jen další kaminek do mozaiky: s kapitalismem, takovým jak ho máme dnes, směřujeme do propasti. Lepší podle něj jsou Pandury než pitvy.
   Na závěr: Kdo hledá, ten nachází /Kristus, Nový zákon/. Doporučuji youtube, zmínění prelegenti - o vakcinaci - u nás především MUDr. Eleková. A poslední věta: Kdo chce mít validní názory, musí znát názor i opačné strany. To platí nejen o medicíně, ale i o ekonomii a sociologii. Kdo v ekonomii předkládá jen názory amerických neoliberálních ekonomů, musí být zcela nutně vedle.
   A ještě: Samozřejmě máte pravdu - medicina je jen jedna, ne nějaká "vědecká" a potom alternativní.
   Dále již nediskutuji. Příště si rozmyslím každý příspěvek.

   Smazat
 2. Ako človek, čo by podpísal Istanbulský dohovor si pre mňa absolútne neprijateľný, Edko.

  https://www.hlavnespravy.sk/chmelar-ako-prezident-som-podpisal-istanbulsky-dohovor/1403062

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Je nielen ako pre teba neprijatelný, je vôbec značne priehladný, aj keď v poslednom čase dosť pribral na váhe. Ja osobne som ho prekukol ako čosi, čím ho ďalší pozornejší jeho posucháči nazvali: "kontrolovanou riadenou opozíciou". Je tu preto a k tomu účelu, aby vytvoril na Slovensku dojem slobody slova a názoru. Podobný účel mali kontrolovaní kritici socializmu aj za minulého režimu. Mohli kritizovať, ale len to, čo nepodkopávalo základy vtedajšieho systému. Preto v podstate jeho názory sa dajú počúvať a robím to rád, ale jeho činy svedčia o opaku. Môj profil Ukrofil.

   Smazat
 3. Pravice, levice, přijice... lež a nenávist je zaměňována s pravdou a láskou. Kašlat na slova, závidím Slovensku pana Kotlebu. Je třeba volit ty, které šmejdi honí po soudech a nadávají na ně v bakalomediích..

  OdpovědětSmazat
 4. Pravice, levice? Dlouho jsem přemýšlel, jak je definovat a tím vlastně oddělit. Nakonec jsem přišel asi na toto: Oba tábory kradou stejně. Jediný rozdíl vidím v tom, že pravice to urve od huby direkt spodním deseti milionům a levice si na své zlodějiny "půjčí". Obojí nakonec stejně zaplatí ti "dole". Za pravice okamžitě, za levice při splatnosti vydaných dluhopisů.
  Tuhle parazitickou hydru umoří už jenom jediné. Až umře její hostitel.

  OdpovědětSmazat
 5. No, je to spousta zajímavých vět. Problém vzniká z toho, že význam lze vyložit různě. Podle činů, názorů na konkrétní příklady, se pozná, kdo je kdo. Hned první by mohl být názor kandidáta na řešení problematiky nepřizpůsobivých parazitů, kteří , bez ohledu na systém (socialismus či kapitalismus) , nehodlají měnit svůj styl "obživy", chcete-li, exitence. A další podobné otázky (např. imigrace, obrana vlasti, pud "kulturní" a obecné sebezáchovy). Věcně a konkrétně, nikoliv obecné fráze. Teprve potom lze poznat, co je opravdu zač. Obecně bych tu prezentaci podepsal. Ale vnímám ji stejně jako pan Cmelár? To fakt netuším.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. „Obecně bych tu prezentaci podepsal. Ale vnímám ji stejně jako pan Cmelár?“
   Jestli jste vítač jako Chmelár, potom to vidíte stejně.

   Smazat
  2. Není.
   Ptydepe.
   O čem to vlastně blábolí?

   Smazat
  3. Anonymní7. června 2018 12:38
   „Není.
   Ptydepe.“
   https://www.youtube.com/watch?v=P_qg8hyQA1E

   Smazat
 6. No tak kiska už kandidovat nebude a přeji vám vítězství.

  OdpovědětSmazat
 7. problémom ľavice a pravice je to, že v každom tábore sú implementovaný rádoby nositelia myšlienok toho ktorého smeru, popritom vo väčšine vždy ovládajú úradnícke miesta a tými určujú smer krajiny výhodnej pre ich kradnutie, je jedno, kto je akože v čele štátu, aparát si robí svoje, bezohľadne, prvýkrát sa tento jav popísal v roku 1962 !!! - a to na pokyn vtedajších mocipánov, aby zistili, kde sú tí ktorí riadili štát po roku 1945, boli odsunutí z vedúcich miest, a ako sa im darí - výsledok - nastúpili ich synkovia a dcéry, či vnuci, zistilo sa - už vtedy - že ich výchova smerovala priamo k týmto postom, našli ste ich v strane, či úradoch, a tak sa utužovali "mafiánske" spoločenstvá naďalej, napr. rod Diensbirowcov, - tak ich volali, bol činný vo vedení Prahy už za Václava II - a je furt ... stačilo mi prejsť kroniku bydliska aby som zistil, že od čias Jozefa II - odvtedy sú známe záznamy - sa v jej vedení striedali tie isté rody DODNES !!!! - rychtár, predseda MsNV, starosta - to isté, ato niečo naznačuje ...

  OdpovědětSmazat
 8. Proč řada lidí nemusí socialismus a levici? Protože socialistická levice má tendenci neustále a často zasahovat do života občanů.
  Abych to shrnul:

  pravice x levice
  nízké daně x vysoké daně
  úzké pravomoce státu (méně zásahu států) x vysoké pravomoce státy (časté zásahy státu)
  svobodný volný trh x časté zásahy do fungování a procesů trhu
  Atd.

  Možná by se příznivci socialistů a levicových myšlenek měli zamyslet, proč nejen bohatá, ale i střední vrstva podporuje většinou pravici a je ráda, když stát co nejméně zasahuje do jejího života.  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. méně zásahů ze strany státu, vysoké pravomoce státu, časté zásahy ze strany státu

   Smazat
  2. Málo zasahu ze strany státu - do je hlas kapitalistické trouby snažící se o prosperitu kapitalismu. Od Marie Terezie, která zavedla státní nemocnice a blázince se člověk mohl přesvědčit o blahodarném zasahování státu. Toto blahodárné působení státu platí pro zdravotnictví, platí i pro ekonomii. Od doby resignace z pana Keanese kapitalistická ekonomie směřuje do propasti, zjednodušme to - směruje do jaderného holokaustu. Bez válek kapitalismus je mrtvý.

   Smazat
  3. Vážení,

   možná by si mohli povídálkové o zásazích státu do života společnosti uvědomit prostou skutečnost. Život společnosti jako celku nemůže být- existovat a fungovat bez soustavného organizování. Ó jak prosté, ovšem v samotné praxi neskonale složité a obtížné. Organizování života společnosti musí někdo provádět. V této epoše je to stát, všechny jeho instituce a podle pravidel, které vytváří stát i ostatní instituce nestátní. Není to jednoduché zvládat, takže to všelijak hapruje a mnohde se to nedaří dobře sladit. Ale vždycky se dá poznat, čí je v dané epoše stát, komu nejvíc slouží, pro koho vytváří řečeno obrazně penězovody a pro koho penězocucy. Takže řeči o tom, že méně nebo více zásahů státu dělá něco, jsou trošku mimo. Protože všechno se odehrává pod patronátem státu a nejde o to zda více nebo méně zásahů, nýbrž komu dané zásahy státu do života občanů prospívají. Komu nahrávají a dávají více prostoru. A dneska je to bohužel tak, že zásahy státu do života společnosti a jednotlivých občanů spíše nahrávají vysavačům cizí práce a cizích peněz a méně podporují odpovídající odměnu za poctivou a kvalitní a společensky užitečnou práci. Nebo to tak není?

   Jindřich K.

   Smazat
  4. Máte svatou pravdu Jindřichu. Ale hlavní rozdíl mezi levicí a pravicí je poněkud jiný a zásahy státu jsou v něm nepodstatné. Je to jen neoliberální blábol, na který ale u nás mnozí méně přemýšliví už třicet vděčně "naskakují"!
   Pravice klade důraz na individualitu. V praxi v plné nahotě se jedná o osobní boj každého s každým o místo na slunci. Je to anglosaský model prosperity jednotlivce a údajně i celé společnosti. Bohužel nikdy nefungoval a vždycky vytvářel obrovské rozdíly mezi vítězi a poraženými.
   Levice naopak klade důraz na solidaritu a kooperaci na všech stupních společnosti, kde osobní svoboda musí být v rovnováze se zájmy celku. Bohužel tento model také nefungoval a to právě proto, že v jeho řídících strukturách byli lidé, kteří uplatňovali v boji o moc principy pravicové. Proto stát a jeho infrastrukturu neřídily ti nejlepší, ale ti největší dravci.
   Jirka

   Smazat
  5. O "blahodárnosti" masivního zásahu státu do života občanů jsme se mohli přesvědčit v komunistickém režimu.

   Tady jde hlavně o to, že čím větší pravomoce do života obyčejných občanů státní má, tím je větší nebezpečí, že když převáží špatné úmysly nad dobrými... - a hle, máme tu dokonalý policejní totalitní stát orwellovského typu.

   O to go.

   Smazat
  6. 9:47 Máte chybu v nicku. Správně by měl být "Forever Slave". Tuším, že Goethe napsal: nejhůře jsou na tom otroci, kteří si myslí, že jsou svobodní.
   Jinak, můžete uvést několik příkladů, kdy stát v "reálném socialismu" zasahoval více do života občanů, než je tomu dnes?
   Zdraví Jirka

   Smazat
  7. 9:47

   Konečně jste se shodl s fanatickými rusobijci na jedné věci ;-) - na komolení mého nicku na "Forever Slave". S jedním rozdílem - fanatičtí rusobijci kvůli tomu, že jsem "ruský troll", vy kvůli obhajobě svých mylných komunistických dogmat.

   K vaší otázce:

   Stačí se podívat do vašeho milovaného SSSR:

   ČEKA-NKVD prakticky špicluje všude - má své lidi všude - dokonce i na odlehlé polární stanici, kde je pár lidí a jeden pes. Volný pohyb po SSSR neexistuje. Vše podléhá nemilosrdné a přísné cenzuře. Nepočítaje popravy milionů licí a miliony vězňů-otroků v gulazích.
   Tož tak.

   Smazat
  8. Poslední dva příspěvky: Ten pán - 9:48 to napsal zřejmě dobře, myslel Slav - Slovan. Někteří z toho vyvozují skutečně, že Slované jsou otroci, protože to mají i v názvu.
   Dle mého názoru ten pán má otrocké názory, to jest poplatné době anebo totalitni, náš režim nezažil na vlastní kůži a zde předvádí názory, které hlásá dnešní školství.
   Já docházím stále častěji k závěru, že za "totáče" bylo líp než teď. Když už nic /a ono to není pravda, že nic/, tak lidé byli lepší.
   Rada pro možné diskutery: napište mně, v čem je ten dnešní režim lepší, ale prosím Vás nepište, že si mužeme zajet na Madasgaskar, nebo Mauritius. Na tom, jaksi život nestojí, alepoň ne pro většinu lidí. Napište rovněž něco o vyhlídkách současného režimu.
   A z mé strany: já zde diskutovat nebudu. Jsem jen zvědav, co případní apologeti dnešního kapitalismu /tedy imperialismu, Česko však je kolonii/ vymyslí.

   Smazat
  9. Forever Slav: tak co jste Slav nebo slave? Jinak mám ten dojem, že nejste příliš důkladný, omíláte názory podobné tomu: fašismus rovná se komunismus. Milionové popravy?: kolik milionů - 30? Za 70 let existence Sovětského svazu podle archivů KGB necelý jeden milion všech poprav, tedy i kriminálníků. Ztěží dosáhnete čísla 30 milionů. Ukrajina 5 milionů obětí. Jeden háček - takto argumentující uvádí zřejmě i obyvatelé Ukrajiny, kteří byli vystěhovani z oblasti neurody do jiných míst. Asi někdo může zacitovat Solženicina, nositele Nobelovy ceny - doporučení ať se někdo seznámí s dílem a osobností toho člověka - ale z alternativního zdroje nikoliv z amerického zdroje hlasajícího americké pravdy. Jinak doporučení pro Forever Slav: dělejte všechno co děláte, důkladněji, nehlasejte veřejně něco, co není pravda, přistupujte opatrně k tomu co uslyšíte a to je jedno, jesli to uslyšíte zprava nebo zleva.

   Smazat
  10. Ještě jsem chtěl napsat: Pokaždé když vidím, že někdo si zvoli anglické jméno, mám hned dojem, že ten člověk leze do americké ....Proč ne české jméno? Připadá mně to jako v době Národního obrození.

   Smazat
  11. 12:17

   Je mi líto, ale bohužel to číslo 25 000 000 - 35 000 000 je reálné a skutečné. Technicky i demograficky. 

   Krvavé židovské jařmo a krvavá žido-komunistická jatka trvala v letech 1917-1941 (nepočítaje ještě nějaké zločiny po roce 1945). Tj. 24 let. A to jsem ještě nezapočítal léta 1945-1957.

   Je třeba vědět, že miliony Rusů byly povražděny během pár let už hned po VŘSR. Jen v letech 1917-1924 činí počet obětí komunistických represí 10 000 000 - 15 000 000 obětí (oběti bolševických represí, poprav, mučení, koncentračních táborů, komunisty řízených hladomorů atd.) - někteří uvádějí i vyšší počty. A to během pouhých 7let. 

   Počet obětí gulagů (po roce 1925-1941) činí 1 000 000 - 4 000 000. Dále tu mámem komunisty záměrně vyvolaný hladomor na Ukrajině (z rozkazu židovského kata Lazara Kaganoviče). Tento řízený hladomor zahubil miliony Rusů a Ukrajinců (nejen na Ukrajině, ale i v jiných částech SSSR). Celkový počet obětí tohoto řízeného hladomoru je 7 000 000 - 10 000 000. 

   A hle - hravě se dostáváme k celkovým číslům obětí komunistického režimu SSSR (v letech 1917-1941), které činí 25 až 35 milionů. 

   A to jsme nezapočítali popravy a vraždění NKVD (pokračovatelka nechvalně proslulé krvavé ČEKY). 

   Je nutno si uvědomit, že ve vypočítávání celkového počtu obětí komunistického režimu SSSR jsou sovětské archivy NAPROSTO NESPOLEHLIVÉ! Jelikož NAPROSTÁ VĚTŠINA LIDÍ, zavražděných sovětským režimem, BYLA POPRAVENA NAPROSTO BEZ SOUDU. Jen během občanské války v letech 1917-1924 byli miliony lidí popraveny naprosto bez soudu - zatčeni a sebráni nejen doma, ale klidně jen tak z ulice jen proto, že se třeba člověk na čekistu blbě podíval nebo čekisté jen tak zatýkali lidi např. proto, že byli až "moc atraktivní", atd. A tyto miliony obětí (počet komunistických obětí během let 1917-1924 přesahuje číslo 10 milionů, celkový počet komunistický obětí z let 1917-1924 byl celkem 10 až 15 milionů, někteří i uvádějí vyšší číslo - 20 000 000) byly zavražděny bez soudu, bez záznamu. Často pak čekisté-NKVD naházeli tyto oběti do masových hrobů. A nikdo se pak nedozvěděl, co se s těmito lidmi vlastně stalo - ZMIZELI NAPROSTO BEZE STOPY.

   Ještě dnes jsou po celém Rusku odkrývány masové hroby obětí těchto represí. 

   Přečtěte si také řadu očitých svědectvích (nejen "Souostroví Gulag"). Např. slovenské dílo Jána Košúta "Cez červený očistec". A v těchto dílech jsou zaznamenány ještě horší věci, než jaké uvádí sám Solženicyn ve svém pověstném díle "Souostroví Gulag". 

   Pak možná si uvědomíte, že glorifikujete jedno nejstrašnější a nejhorší období TEMNA v ruských dějinách - kdy Rusko bylo pod krvavým a krutým židovským jařmem, které bylo pomalu mnohem horší, než mongolsko-tatarské jařmo. 

   PS: Uvedené demografické počty výše pochází z díla Roye Medvěděva "Stalin a stalinismus". 

   Smazat
  12. 12:17: Zde se neoplatí něco psát. Snad mám příliš kapitalistický postoj - čas jsou peníze. Zde to platí v tomto smyslu, že člověk psaním na zdejších stránkách nic netvoří ve smyslu Exegi monumentum - postavil jsem si pomník /asi Ovidius/. Zvláště když člověk moc neví, tak psaní zde to je ztráta času. Všiml jsem si, že lidé, kteří toho musí vědět daleko více než já pišou zde velmi kusá vyjádření - třeba pan Majevský /mimochodem kde je, asi zmizel, platí to i pro pana Kopeckého a další, které si ted nemohu vzpomenout/. Čili na Vaši adresu: Je třeba ocenit délku Vašeho sdělení. Nevím co to se mnou je, možná předzvěst blížící se smrti rád poučuji. Tedy i pro vás toto poučen: Připadate mi antikomunistický zaměřený. Domnívám se, že mnohdy za určitým světonázorovým vyladěním daného člověka je nějaké životní trauma a bohužel totéž si myslím o Vás. Odpovězte si na otázku proč Hitler nenávidě Židy. Nuže myslím si, že Hitler jen hledal kanalizaci své záště vůči lidemd, tak si našel Židy. Nechtěl jsem říci, že podobným způsobem vznikla zřejmě Vaše nenávist ke všem komunistům. Někteří komunisté přitom položili život v koncentračním táboře. Nuže pokud se jedná o mně nesnáším velkomajetníky, lidi, jejichž jedinou životní náplní jsou peníze. Nesnáším např velkobankéře, třeba Rotschilda - toho za jeho bezcharakternost - podporoval Hitlera před II. světovou válkou i během ní - tím, že mu půjčil peníze. Možná moje přilišná nesnášenlivost lidí, kteří říkají že peníze jsou vše, rovněž pramení z nějakého vnitřní psychologické příčiny. Toto jsou neprobadané oblasti psychologie, nebo psychiatrie a škoda, že v nich se neprovádí žádné badání. Freud a jeho žáci Horneyova, také Jung jsou již relativně dosti dávno po smrti a žádný pokrok v této materii se nekoná. Nakonec zde chci ještě jednou zdůraznit - určitě nejste tak špatný jako Hitler. Člověk by ale měl vždy myslet na to, jesli jeho počínání je skutečně přínosem pro lidi, to by měl mít na paměti každý den a když zjistí, že tomu tak není, změnit se jak se změnil třeba svatý Augustin nebo svatý František. To si vyřešte sám, ale prosím Vás nezahrnte mě sprškou invektiv.
   Vraťmě se k meritum věci: Nevěřím tomu, že by ruští komunisté zabili tolik lidí jednoduchého důvodu. Nebyli to hloupí lidé. Zmařený život již se nevratí. Všichni zabití lidé mohli pracovat pro blaho sovětského Ruska. Solženicinovi dle mého názoru není co věřit, není rovněž co věřit lidem, co velebí tzv. americkou nebo západní demokracii. To byl mimo jiné i mister Churchill, který nechal vyhladovět v Bengalsku 1,5 milionů Indů, ač nemusel, ač britské imperium jim mohlo pomoci, i když toto se událo během II. světové války
   Tak a teď uvažuji o tom, že zde nebudu psat vůbec, neminím se stát spisovatelem na stránkách Nové republiky. Někdo můžete připsat - to je dobře.
   Ještě napiši na Vaši adresu: pokud zde umísťujete jen takto laděné příspěvky jak ten poslední, asi bude něco s Vámi ne v pořádku. Z toho Vašeho komentáře čiší nenávist ke všemu co je komunistické.

   Smazat
  13. 14:39: Ještě jednou jsem si přečetl Váš přispěvek. Pokud byste měl pravdu, pak zvažte, že třeba v létech 1917-24, kdy uvažujete o 10-15 milionech mrtvých, musela jejich část připadnout rovněž na zabité bílými - škoda, že Vaše zdroje neodhaluji čísla, které mají na svědomí oni. 10 milionů - to číslo jsem již slyšel - jsou to oběti občanské války, ale oběti vznikle rovněž působením bílých. To nebylo přece jen tak v době té občanské války, že červení chodili po vesnicích a popravovali nepohodlné. K ostatním Vámi uvedeným údajům se nevyjadřuji - tedy např. k obětem gulagů. Ukrajina - počet 7 milionů mrtvých je asi přiliš vysoký. Došlo tam k přesídlení celých oblastí, kde byla neuroda, je možné, že se pak řeklo, že ti lidé zemřeli.
   To, že všechno spiskali Židé mě připomíná od 19 století populární teorie, že za všechno zlo můžou Židé, tedy také Marx. K těmto teoriim se přihlásil Adolf Hitler, který jinak se hlásil k socialismu. Je to odvedení pozornosti někam, kde být nemá. Dnešní kapitalismus je zcestnou ideologii, která nás vede do propasti a tento kapitalismus musi být zásadně reformován nebo zrušen, jinak lidstvo zahyne. Židé, patrně nejschopnější národ na zeměkouli se octli v těch nejvyšších vrstvách soudobého systému, to je pravda. Ale, jako národ - jako celek, nemůžou za to, že tento systém je obludný a nyní žijeme na pokraji jaderné zkázy. Když člověk čte ty nesmysly o lokálních jadedrných válkách. Je divné, že se nikdo nevěnuje opravdu solidnímu vzdělání mas. Nikdo z těch co píší o tom třeba, že Polsko by mohlo mít jaderné zbraně, si není vědom toho, že pouze např. lokální jaderný konflikt mezi Indii a Pakistanem - obě země vlastní něco po 300 jaderných hlavicích /v protikladu k Rusku a USSA, které jich mají 4000 a 5000 by vedl ke snížení zemědělské produkce o 40 procent - díky atomovému mraku obíhajícímu kolem Země a způsobijícímu snížení průměrné roční teploty. To by měl za následek vymření asi 1,5 miliardy lidí - pokud si to dobře pamatuji - z přednášky amerického vědce, který byl svého času poradcem Reagana při odzbrojení. Je třeba psat o takových věcech a ne pořad omílat, kolik lidí zemřelo za Stalina. Stalina, to jest takový režim, jaký byl za Stalina, zde nikdo nechce. Mimochodem ještě jedna poznámka: heslo fašismus rovná se komunismus pochází z americké dílny. Má sloužit k revizi výsledků druhé světové války v proamerickém duchu - samozřejmě. To je z knihy Naročnickaja: Rusko a jeho místo ve světě. Knihu doporučuji přečíst. Snadno ji v internetu najdete. Autorka není žádná komunistka. A zde je konec, tečka za mým příspěvkem k této diskusi. Já, pokud budu mít čas, tak si tu knížku Cez červený očistec přetu. Žijte blaze.

   Smazat
  14. Jen jste potvrdil, že jste absolutně nic nepochopil. Ponechám teď stranou vaši cynickou relativizaci zločinů komunismu.

   Ale k věci:

   1) Rothschild nepodporoval Adolfa Hitlera (ač je možné, že se židé pokoušeli infiltrovat nacismus všemi prostředky) - naopak Hitler emancipoval a osvobodil Německo od židovského vlivu, včetně vlivu barona Rothschilda - mj. i vytvořením nezávislé banky a tisknutí vlastní měny.
   http://smoloko.com/?p=10628

   2) Hitler měl SVATOU PRAVDU O ŽIDECH! A nebyl první. Tutéž pravdu hovořil už Ježíš Kristu. A katolická církev, významní svatí církevní otcové a svatí (včetně vámi jmenovaného Sv. Augustina a Sv. Františka z Assisi, kteří byli “antisemité”), významní křesťanští panovníci, filozofové, národní obrozenci atd.
   https://m.youtube.com/watch?v=wQQSfwbc39Q

   3) Svojí oslavou sionistického žida, nenávidějícího křesťanství, Sigmunda Freuda jste se odhalil až až.

   4) Ano, těch 10 000 000 - 15 000 000 milionů mají na svědomí bolševici. A ano - bolševici chodili od vesnice k vesnici a vraždili a vyhlazovali obyvatelstvo jak na běžícím pásu. To je holý fakt. Bělogvardějci byli naopak vítáni obyčejným ruským obyvatelstvem jako osvoboditelé.
   Ano - bělogvardějci zabíjeli - zabíjeli a popravovali bolševiky. Obdobně jako později frankisté ve Španělsku a Pinochet v Chile. Kdyby bílí vyhráli, bylo by na tom Rusko mnohonásobně lépe.

   5) Holodomor - počet obětí 7 až 10 milionů je skutečný - to potvrdil samotný Stalin, který uvedl, že “to byl strašný boj, který stál DESET MILIONŮ ŽIVOTŮ”.

   6) K vašemu nesmyslu o Židech jsem se vyjádřil už výše u Hitlera - viz odkaz z YouTube

   7) To dílo od Naročnikaji jsem četl. A je od vás neskutečně cynické překrucovat obsah knihy. Naročnikaja sama popisuje komunistická zvěrstva v oné knize, včetně samých počátků fanatické protiruské/protislovanské nenávisti Karla Marxe a Engelse.
   Ale v jednom se s vámi shodnu:

   Komunismus není (v ideologického smyslu) jedno a totéž, co fašismus. Zatímco komunismus znamená likvidaci všech národů, zničení křesťanství a debilizaci lidské rasy, nacismus/fašismus znamená obhajobu a ochranu bílé rasy, křesťanství a budování silného ducha bílých národů.

   U dávání rovnítka mezi komunismus a nacismus je zakopaný pes v těchto věcech:

   - Odvedení pozornosti od úhlavní židovské odpovědnosti za komunismus
   - Démonizace Stalina, za kterou se skrývá tažení proti Rusku, falešné nařčení ruského národa z odpovědnosti za komunismus (podobně jako židé falešně obviňují Římany z ukřižování Ježíše Krista) a likvidaci odkazu Velké vlastenecké války, která znamenala zmrtvýchstání Rusi a ruského národa a zároveň stalinské povstání za osvobození Rusi židovského jařma

   8) Solženicyn nikdy americkou (žido-zednářskou) demokracii neobhajoval. Naopak:
   http://www.protiproud.cz/politika/1856-strepy-rozbiteho-sveta-nejznamejsi-disident-vestecky-varoval-zapad-zhoubna-maska-blahobytu-padelani-verejneho-mineni-pravo-nevedet-branit-se-znamena-byt-pripraven-zemrit.htm

   Na Západě naopak Solženicyna nenáviděli pro jeho ruský patriotismus. Nepočítaje jeho díla, jako např.”Rusko v troskách” (kde kritizoval Západ a také jelcinovský vývoj v Rusku) či “200 let pospolu” (kde upozornil na židovský lví podíl v komunismu).

   Toť vše. I vy žijte blaze.

   Smazat
  15. 1:42: Řikáte, že německý nacismus je lepší než komunismus a Hitler měl svatou pravdu. Já si myslím, že Hitler neměl v ničem pravdu. Mám akceptovat koncentráky? Vy bohužel zdá se mi rovněž děláte rovnítko mezi Židy jako celek a Židy, kteří v tomto národě byli elitou, vlastnili banky a zastávali, domnívám se Vámi jedině uznáváne uspořádání světa - tedy to imperialisticko-kapitalistické s vyvolenými /nejschopnějšími, to jest vlastnicími kapital/. S tím rovněž nesouhlasím. Domnívám se, že člověk s lidským přístupem ke všem lidem, nikdy nemůže do jedho pytle dát všechny příslušníky určitého etnika i rasy, i v případě, že toto etnikum z důvodů výchovy má k realitě nevhodný přístup. Malé děti nemůžou za to, že žijí v určité rodině, kde ton určuje despotický otec, jak je třeba u muslimů. Pokud muslimové jako celek se chovají nevhodně - upalují ženy, odřezávají hlavy - je třeba zlomit elitu, která toto etnikum vede. To je myslím postřeh z oblasti zdravého selského rozumu, tedy doufám ještě stále rozumu, jakým disponuji. Mám dále ten matný dojem, že ve jmenované knize Naročnickaja nepopisuje zvěrstva komunistů - to jen na okraj. Jinak pokud hodnotím komunismus, vycházím z toho, jaké to bylo u nás v republice. Bohužel bylo to lepší než teď, především lidé byli lepší. A vy řikáte o debilizaci lidské rasy. Neměli jsme bezdomovce, neměli jsme tak velké /v kapitalismu je všecho velké/ zloděje, jak ted. Jak někdo řekl za komunismu se kradlo tužky, nyní se krade továrny na tužky. Moje poslední věta - za komunistů to bylo lepší než teď. Jasně, že si myslím, že komunisté mají na svědomí lidské nevinné oběti a toto je neakceptovatelné, ať se to dělo v Sovětském Rusku nebo v Kambodži. Vy asi napíšete po tom, co jsem zde napsal, že hájím komunismus. Vypadá to ale spíše naopak - Vy mě připadáte jako obhajce kapitalismu a to dokonce obhajce jeho nejhoršího výplodu tedy fašismu - tak jste to napsal výše. Bělogvardějci nebo republikáni ve Spanělsku popravovali výhradně jen nositelé špatného názoru, tedy komunisty, nebo to vztáhli také na lidi, kteří jim pomáhali, např. na lékaře, který lečil raněného komunistu, nebo to dělali, jak ti průkopníci lidskosti - Waffen SS, kteří stříleli i malé děti - dokonce v matčině náruči - nemluvňata /mluvím zde o popravách civilů, celých vesnic v případě podezření udělování pomoci partyzánům - pro Sovětské Rusko platilo zase něco lepšího než pro zbytek Evropy - pro zbytek Evropy poprava 10 civilů za usmrcení vojáka Wehrmachtu, pro Rusko 100 civilů, to si myslím, ale že Franko nedělal, ale nestříleli náhodou sympatizanty republiky - a co ten španělský básnik, který byl zastřelen v Madridu, bohužel jsem zapomněl jméno/ Zdá se mi stále, že vy jste indoktrinován. Bílí nejsou nejlepší. Byl jsem v Anglii zaměstnán ve skladu - nejschopnější dělník pocházel z jihu Afriky, jméno republiky jsem rovněž zapomněl. Měl černou kůži. Židé jsou inteligentní a velmi schopný národ. Vy děláte dojem, že byste byl nejradší kdyby nebyli. O Rotschildovi - to se psalo již na těchto stránkách - mám ten dojem, že to uváděla ekonomka Lauterbachová. Psalo se, že Rotschild podporoval Hitlera - samozřejmě Rotschild z USSA. Velebená země kapitalismu USSA podporovala Adolfa Hitlera ještě měsíc před Overlordem mimo jiné dodávkami ropy skrze Portugalsko a Španělsko. A co IG Farben spolupracující s Emeričany nebo naopak. Co mr. Ford? Jo, ten básnik se jmenoval Garcia Lorca a ta republika z jihu Afriky - Zimbabve. Jinak jedno malé zamyšlení Wikipedie nenapiše, že toho básnika zavraždili frankisté, stejně jak jsem se tam nedohledal toho: první kdo použili kulomet, byli Britové v boji s Mahdim koncem 19. století. Můžete přemýšlet proč. Moje odpověď - ten dnešní kapitalismus Wikipedie se snaží vylepšovat tak, že retušuje jeho minulost. A boj generále Franka to byl asi podle Vás pokrokový počin - neni-liž pravda? A ještě nakonec. Já nejsem člověk, který má zájem něco překrucovat.

   Smazat
  16. 12:13

   1) Hitler nebyl podporován Rothschildy - je to HOAX. Naopak, jak jsem uvedl v odkazu výše, svými činy osvobodil Německo ze židovského vlivu, včetně barona Rothschilda.
   Henry Ford byl veliký člověk - byl právě ten, který varoval před židovským spiknutím a upozornil na lví židovský podíl na komunistických zvěrstvech.
   Fordovi nesaháte morálně ani velikostí ani po paty.

   2) Bělogvardějci byli hrdinové, kteří bojovali za ruský národ, křesťanství a svobodu Ruska - proti židovské-komunistické hydře, která bohužel Rusko pozřela a duchovně, kulturně a fyzicky zdevastovala. A tak to bylo všude, kde se komunisté dostali k moci - duchovní a fyzické devastaci národa.

   Rusové mají důvod být na bělogvardějce hrdí.
   Stejně tak Španělé na frankisty.
   Generál Franco byl naopak HRDINA, který zachránil Španělsko a křesťanství před komunistickou likvidací.

   Komunisté (v Rusku i ve Španělsku a i jinde) byli VLASTIZRÁDCI, INTERNACIONALISTÉ, ochotní zničit svou zem ve prospěch SVĚTOVÉ REVOLUCE.
   A samotní komunisté ve Španělsku povraždili desetitisíce členů španělského duchovenstva.

   Katolická církev a španělští křesťané podporovali generála Franca (podobně jako dnes syrští křesťané podporují Bašára al-Asada). Generál Franco byl takový “španělský Asad” své doby. Hrdina a panovník hodný následování. Který byl i svým lidem milován.

   3) Dnes už dávno nežijeme v kapitalismu, ale korporativismu.

   4) Šíříte jen židovské dezinformace. Židovský národ je odpovědný za většinu válek, revolucí a krveprolití ve světě za posledních pár staletích. Židovský národ nelze oddělovat od Talmudu, který je postavení na učení židovské světovlády. Stejně jako nelze oddělovat nacismus od němectví. Talmud je duchem židů. A židovský národ světovládnou agendu Talmudu následuje.
   Btw. a v čem jsou jiní ti “chudí židé”, než ti “bohatí židé”? Kdo byl ten židovský dav (navedený farizeji), který donutil Piláta Pontského k ukřižování Ježíše Krista? Dav “bohatých židů”?! Či snad židé, kteří štvali římské úřady proti křesťanům?! Kteří zakládali různé pseudoukřesťanské sekty (ariány, donatisty, katary atd.)?! Rabíni, kteří učili (a učí) židovský lid fanatické nenávisti vůči všemu nežidovskému – hlavně ke křesťanům?! Kteří vraždí Palestince?!
   Kolik židů činilo pokání za tisíce let židovských zločinů?! Kolik židů odsoudilo satanský Talmud?! Kolik židů se upřímně omluvilo za vraždu Ježíše Krista?!

   Ať si každý odpoví sám.

   5) Žádný holocaust židů se nekonal. Je to HOLOHOAX. Židovská propaganda.
   https://specialy.wordpress.com/revizionismus-holocaustu-fakta-nebo-lzi/

   Přednášky o holocaustu - Germar Rudolf
   http://www.vzdelavaci-institut.info/?q=system/files/Prednasky_o_holocaustu-Germar_Rudolf.pdf

   Treblinka: vyhlazovací nebo tranzitní tábor? - Carlo Mattogno, Jürgen Graf
   http://www.vzdelavaci-institut.info/?q=system/files/Treblinka_vyhlazovaci_nebo_tranzitni_tabor-Graf-Mattogno.pdf

   Belzec: propaganda, svědectví, archeologický výzkum a historie - Carlo Mattogno
   http://www.vzdelavaci-institut.info/?q=system/files/Belzec-Carlo_Mattogno.pdf

   Co se stalo se Židy, kteří byli deportováni do Osvětimi, ale nebyli v ní registrováni? - Jürgen Graf (článek)
   http://www.vzdelavaci-institut.info/?q=system/files/Co_se_stalo-Jurgen_Graf.pdf

   http://www.vzdelavaci-institut.info/?q=revizionizmus

   židovský revizionista David Cole v Osvětimi CZ titulky
   https://m.youtube.com/watch?v=BlBrW0D6Te0

   6) Existují tři možnosti - buď jste knihu Naročnikaji vůbec nečetl či máte krátkou paměť anebo jste si selektivně vybral z knihy, co se vám hodilo.
   Naročnikaja skutečně komunistická zvěrstva vůči Rusku zmiňuje - konkrétně např. leninsko-trockistické komunisty, snažící se Rusko využít na podpal k vytvoření požáru “světové revoluce”, kde Rusko a ruský národ čeká zánik.
   Jedinou výjimku činí u Stalina - to je trochu na jiné téma.

   Smazat
  17. 14:24: Bohužel Vy jste indoktrinován, tedy nepřístupný nějakým argumentům neladicím Vaši názorům.
   Ford to má být dobrodinec lidí? Nu, možná takový, jak ti, co žijí z krav, které mají díry v břiše v USSA. Stačí o něm přece jediná věta: sympatizoval s Hitlerem, aby člověk si pomyslel, že to nemůže být dobrodinec lidí, i když vymyslel výrobní linky. A nějak jste neregistroval to, co jsem napsal v mém příspěvku o muslimech, o tom, že pokud nějaké etnikum /platí to i o národu, jako svého času o Němcích/ má nepatřičné, protilidské chování, je třeba zbavit toho etnika elity, která jej vede a díky které toto etnikum má toto špatné chování.
   To, že židovský holokaust byla jen propaganda, to musí být hoax, jak říkáte.To, že tento židovský kolokaust nebyl, to je tvrzení, které odporuje zdravému rozumu. To můžete klidně napsat, že planety obíhají kolem Země, popřípadě Země je plochá. Na něco, co jste uvedl ve svých referencích se podívám. Jinak Franko a faráři. Vy to píšete tak, jako by faráří byli předvojem pokroku. Samozřejmě, že jejich zabíjení nebylo správné. A zase jsem měl tento dojem - Židy byste viděl rád nejspíše všechny mrtvé - viz k tomu moje opakovaná poznámka o elitách - u Židů a v předchozím komentáři u muslimů.
   Do Naročnické, konkretně do knihy Rusko a jeho místo ve světě, se podívám. Pochybuji, že mám tak špatnou paměť a dopíši Vám to zde, ale až za několik týdnů. Nemám tuto knihu doma. Už mi neodpovídejte. K ničemu to nebude. Vaše argumenty se mi zdají dosti pofiderní.

   Smazat
 9. Odpovědi
  1. 12:29: Kdo je vůl? Ten Chmelár. Napište proč. Tak jste jako ti demonstranti proti Zemanovi - demonstrují a nevědí proč.

   Smazat
 10. Konvenuje mi Chmelárov pacifizmus a ľavicové zmýšľanie, ale to je málo pre to, aby som ho volil za prezidenta. Počul som ho rozprávať o S.H.Vajanskom, poznám jeho názory na predstaviteľov 1.SR,... no a jeho postoj k Istanbulskému dohovoru je čerešnička na torte. Neakceptovateľné!!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 17:57: Souhlasím s vámi. Z toho pramení právě nebezpečí malo informovaných lidí - jako jsem já. Jsou jako korouhev ve větru. Toto právě se využívá u voleb, toto využívá nynější pravice, takto vypadala třeba americká volební kampaň při volbě prezidenta a také analogická kampaň francouzská. Ale lidi donekonečna se klamat nedá. Když se skutečnost kolem nich stane pro každého z nich nepřijatelná, lidé již neuvěří předkladatelům standardních, tedy v tom případě kapitalistických, pravd. Lidé zapochybuji v určitém momentu o tom, jestli všechno soukromé, např. zdravotnictví je skutečně lepší, jestli všechno soukromé je svaté. Svatý má být i Rotschildův bilion dolarů, který je výsledkem dřiny mnoha milionů lidí? Kdo toto tvrdí, patří za mříže blázince.

   Smazat
  2. Tož aby som nezabudol, spomínam si aj na Chmelárov názor na J.C.Hronského. Človeka, ktorý z domu bral a Slovensku dával. Vraj prorežimový spisovateľ. Išlo o jeho knihu "Svet na trasovisku", v ktorej prezentoval iný názor na SNP, ako ho odkleplo ideologické centrum KSČ. Chmelár zo svojho Slovensku doposiaľ nedal nič, ale z dotácií z rozpočtu SR sa živí.

   Smazat
 11. Docela jsem otřesen komentáři a srovnáváním kapitalistického nacismu se socialistickým "komunismem". Vždyť ideologicky jsou na opačných pólech lidského myšlení. Koncentrační tábory vymysleli v Americe - rezervace Indiánů a jejich genocida byla dílem především období kapitalismu. Těch vyhubených indiánských národů byly desítky a celkový počet je udáván 152-175 milionů. Co bylo americké otroctví, co byly lovy na otroky v Africe, kolik černých zahynulo při lovu, transportu a na plantážích pod karabáči plantážníků? Více jak 15 milionů. Ale kolik tisíc nevinných černochů bylo popraveno USA justiční zvůlí, kolik jich je i dodnes každoročně popraveno při hujerské střelbě do demonstrujících? Kdy skončila rasová segregace v USA? Ve skutečnosti a spíše na oko až po 2. světové válce. A to vše bylo a zůstává dílem kapitalismu!
  Nevím zda v SSSR byly represe v souvislosti s občanskou válkou a vojenskými intervencemi do vnitřních záležitosti SSSR kapitalistickou Francií, Británií, USA či Japonskem tak, jak jsou i zde líčeny a i kdyby byly jen desetinou toho vraždění USA (tč. Irák přes milion mrtvých), tak je to neomluvitelné, stejně jako neomluvitelné bylo vraždění kapitalistického frankismu ve válce proti občanům ve Španělsku či v jiných revolucích, třeba i francouzské... Neomluvitelné jsou války a ty největší se snad již více než stem milionů mrtvých byly kapitalistické, imperialistické,pro zisk a lesk kapitalismu - i obě světové.
  Jen mne zaráží, že ty uváděné miliony mrtvých v SSSR nekorespondují s populační křivkou velkého růstu obyvatel v letech 1917-1940! U nás zřejmě nejsou nyní pogromy na lidi, ale náš národ vzdor kapitalistickému blahobytu vymírá a zachraňují nás Slováci, Ukrajinci, Rusové a hlavně Romové. To jsme chtěli?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 11:11 dne 11. června: Díky za Váš příspěvěk. Chtěl jsem jen dodat, že tak vysoká čísla povražděných Indiánů jsem ještě neviděl. Svého času jsem slyšel, že jich bylo až 100 milionů. Jinak pana Forever Slav již komentovat nechci.

   Smazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.