Reklama

neděle 10. června 2018

Všechno má své důsledky

Michal Brand
10. 6. 2018
Z multikulturní výspy, ze země, která na rozdíl například od České republiky není zaprděným buranským xenofobním venkovem, z vyspělé „západní“ multikulturní Velké Británie přišla zajímavá zpráva. Agresivní zastánkyně totalitárního, destruktivního, anti-civilizačního feminismu, hlasitá propagandistka otevřených hranic a neomezené migrace byla napadena agresivním mužem „asijského původu“. Agresívní muž „asijského původu“ ale podle ní za nic nemůže, byl očividně nešťastný a potřeboval pomoc. 


Dokonce na ní v první chvíli působil jako umělec, který realizuje nějaké to fajnové, echt intelektuálské moderní umění. Zvláštní doba, kdy agresívní, duševně nemocný násilník nebo feťák vypadá jako „umění“. No, když může být „umění“ soulož na jevišti ...Dříve, v éře před multikulturalismem, se tomu říkalo peep show a zákazníci byli považováni za úchyly a loosery. Dnes to je divadelní multikulti představení a diváci jsou samý „vzdělaný“ „intelektuál“, jako třeba údajný kněz Halík, který byl prý vysvěcen na kněze tak tajně, že jediným svědkem je on sám. Vlastně svědky jsou Halík osobně a Alláh, protože s muslimy má Halík stejného Boha. Zvláštní je, že muslimové sami na to mají opravdu, ale opravdu RADIKÁLNĚ odlišný názor než Halík. Proč Halík, dříve funkcionář komunistických „odborů“ ROH a absolvent komunistického dvouletého politického školení pro nestraníky, proč o tom, že křesťanský Bůh je stejný jako Alláh, nezkusí Halík nejdříve přesvědčit muslimy? Snad nemá strach z příznivců jiné víry? Té jedné, konkrétní, však víte, té, která nikdy s ničím nesouvisí.

Ale zpět k pachateli útoku na multikulti bojovnici. Asijského původu. Jistě byl vlastně pokorný, tichý a vděčný. Pracovitý. Zdravil sousedy. Ale asi byl frustrovaný rasismem bělochů. Nebo byl duševně nemocný. Nebo se náhle zradikalizoval. Ale nemá to společné nic s ničím, zejména ne s mig...ty anebo snad nedejbože s is...mem. Fakt. Vůbec nic. Vždyť to znáte – jak něco spáchá „asijského původu“ nebo „jižního vzhledu“ nebo „slovenský občan Dežo M.“ (jméno jsem si vymyslel) nebo „Švéd Mohamed K.“, tak to nesouvisí vůbec s ničím. Je to událost, která vůbec s ničím nesouvisí, která se tak nějak záhadně stala, úplně izolovaně od celého širého vesmíru. Za horizontem událostí, v černé díře ;-), by řekli fyzikové a nezglajchšaltovaní politici.

Sama napadená multikulti bojovnice se na agresora „asijského původu“ nijak nezlobí. Byl podle ní prostě jen indisponován, nějak se necítil dobře nebo co. Pak jen není jasné, proč má za zlé dvěma bílým mužům, že se jí nezastali, když o nic nešlo jen o momentální indispozici asijského původu. Ale nehledejme za „názory“ multikulturalistů žádnou logiku jinou než tu logiku, že co je destruktivní, negativní, zpátečnické, zaostalé, primitivní, nepřínosné, to je vlastně to nejlepší, nejcennější a nejpřínosnější.

A tak se nelze divit, že dotyčná multikulti bojovnice proti civilizaci onomu dotyčnému „asijského původu“ nic za zlé nemá. Zato jí přijde naprosto odporné, že se jí nezastali dva bílí muži, kteří byli svědky.

No, v multikulti světě je to ale logické, že se jí nezastanou. Zaprvé nechtějí riskovat, že by je zažalovala za výraz sexismu a arogantní mužské nadřazenosti, kdyby se jí zastali. Když je přidržení dveří ženě v mulitkulti světě nikoli výraz úcty k ženě ale „výraz pohrdání ženou“, pak co by teprve bylo poprat se při ochraně ženy – to by bylo nejméně na veřejné upálení. Takový zločin proti ženské důstojnosti – snažit se ji ochránit před násilníkem! No jo, milá feministická bojovnice, všechno má své důsledky...

Copak od těch dvou bílých mužů čeká, že se nechají zavřít? Například – jak je v šaría Británii zvykem do vězení pověstného, že je ovládáno muslimskými gangy, kde pak tak nějak záhadně umřou, aniž by to s čímkoli souviselo a aniž by po jejich smrti snad britská šaría „policie“ Scotland Yard něco vyšetřovala. To by byl odporný rasismus, vyšetřovat bestiální vraždu bělocha – zejména, když pachateli jsou očividně muslimské gangy plné mužů „asijského původu“ a „jižního vzhledu“, mužů, kteří nikdy s ničím nesouviseli. Jako v případě Brita, který pohodil slaninový sendvič před mešitou na zem. Následně byl „britským“ chalifátským soudem odsouzen k trestu smrti – ve formě rok ve vězení pověstném, že je ovládáno muslimskými gangy, takže byl po pouhém půl roce „nalezen mrtev“. První rozsudek „britského“ soudu plně podle práva šaría nad britským občanem – trest smrti za „urážku“ islámu.

Co by asi tak dotyčná anti-civilizační multikulti bojovnice prohlásila, kdyby se jí ti dva zastali? Dva, pracující běloši navíc! Ok, zkusme si to představit. Agresivní, vysoký a urostlý muž „asijského původu“, navíc možná víry, která nikdy s ničím nesouvisí, jí napadne. Dva bílí muži (navíc možná heterosexuální, případně dokonce pracující, platící daně, ženatí a řádně vychovávající svoje – jak by řekl pan Donutil – rasově méněcenné neb odporně bílé děti) - tak tyto dvě odporné rasistické a xenofóbní existence se jí zkusí zastat. Muž „asijského původu“ pověstné agresivity, intolerance a hysterické přecitlivělosti i k těm nejmenším „urážkám“ nebo „zneuctění“ si nenechá žádné napomenutí líbit. Koneckonců, ví, že ať se stane, co se stane, na vině jsou běloši, protože jsou rasisté. Dyškrymynace! A ví, že se najde spousta „sluníček“ z neziskovek, kteří mu seženou právníky. Ví, že se najde spousta „sluníček“, kteří proti oněm bělochům rozpoutají veřejnou štvanici, budou je vláčet tiskem, vyhrožovat jim samotným, jejich ženám i jejich dětem. „Sluníčka“ budou na jejich děti čekat před školou a plivat na ně nebo je rovnou mlátit tyčemi s fanglí „Antifa“. „Asijského původu“ ví velice dobře, že dvě minuty nenávisti – dvě minuty z každých dvou minut plynoucího času; dvě minuty proměněné nenápadně na setrvalý stav - jsou v dnešní neo-totalitě na jeho straně. Jako to věděla ta slušná, milá skautka, která se „statečně“ postavila „náckům“ (vlastencům) a na nohou měla fusekle „Dobrou noc, bílá pýcho“ a grafickým motivem postavy kopající do hlavy člověka (jistě šlo ale o to, propagovat kopání do hlavy člověka posedlého „bílou pýchou“). Sturmabteilung skautka dokonce slibuje „vychováme i vaše děti“. K čemu je bude vychovávat? K tomu kopat do hlavy lidi s jiným názorem? Och, jak rozkošné, jak milé. Jak „humánní“! Jak „statečně“! „Statečnost“ s policií a celou multikulti frontou za zády, tak to je „statečnost“ leda tak fanatického komouše v padesátých letech. To je „statečné“ jako jít „rozkulačovat kulaka“ s ozbrojenými estébáky za zády. To je „statečnost“ prokurátora Urválka, milá mladá skautko.

Mimochodem, dokážete si představit, co by se dělo, kdyby měl někdo na demonstraci na ponožkách obrázek, kde někdo kope do hlavy jiného člověka ležícího na zemi, a u toho nápis třeba „Dobrou noc, Róme“? Nebo „Dobrou noc, nelegální migrante“? Násilí už je zase povolené – jen musíte zvolit tu „správnou stranu“ a pak můžete vesele urážet, napadat a mlátit oponenty nebo jen prosté nositele jiných názorů. Lidi s jiným názorem můžete v pohodě označit za nácky a veřejně se hlásit k násilí proti nim a takové násilí i propagovat. A ještě budete vydáváni za „statečné“ a „morální“. A dokonce budete vydáváni za vzor pro multikulti „Hitler jugend, verze 2“. Jako ta „milá“, „hodná“ fanatická Sturmabteilung skautka.

A když do všech svých totalitářských žvástů a blábolů, do svého skutečně neo-fašistickéhomein kampf“ zamotáte internet a elektronické formuláře, tak se dostanete i do parlamentu, aniž by kdokoli v médiích hlavního proudu našel odvahu zmínit nebo dokonce kritizovat vaše totalitní myšlení, ideologii a cíle. Jako třeba nápad na elektronické podávání těch tisíců zbytečných hlášení, prohlášení, výkazů. Celý ten byrokratický balast nastupujícímu totalitnímu Big Brother státu ještě usnadníme elektronizací, aby to měla neo-StB snazší, nazveme to svobodou a hurá do parlamentu, a aby si všichni museli pořídit a zaplatili zase ještě další a další software. A aby úředníci měli více času na vymýšlení nových hlášení, nových výkazů, nových předpisů, nových povinností pro všechny, kdo ještě nevzdali svobodný život a práci. Nebo jako třeba nápad zamaskovat svoji neo-marxistickou multikulti snahu prosadit masovou migraci z Afriky a Blízkého Východu pod tunou frází o svobodě, právech, dobrovolnosti, rozvaze apod. Jak praví vtípek z internetu - Piráty volí ti, kdo chtějí mít v gulagu wi-fi.

Ale zpět k naší kauze. Agresívní muž „asijského původu“ si nenechá nic líbit, natožpak nějaké napomenutí od dvou rasistů, že? Asijského původu dva bílé rasisty okamžitě napadne, začne je bít, možná vytáhne nůž, protože je frustrovaný a zlí bílí britští rasisté před ním zatajili zákon, že se v Británii nůž nikam nosit nesmí. Feministická bojovnice proti civilizaci si náhle uvědomí odporný rasismus obou mužů, kteří se jí zastali, a přidává se na stranu muže „asijského původu“, kterého stejně považuje za oběť už od samého počátku. Oba bílí muži jsou mnohonásobně poraněni, možná pobodáni, možná mrtví. Feministická bojovnice za zničení všeho hezkého mezi muži a ženami je navíc zmlátí kabelkou, nakope do rozkroku a podpatkem se jim pokusí vydloubnout oči. V boji s rasisty je třeba být nekompromisní, že? Jak sama uvádí „Není mocnější síly než žena odhodlaná k povstání“. To je „moudro“ přímo leninské. Při hledání nějakého hezkého cintátu z díla velkého předchůdce a učitele dnešních neo-marxistických multikulti bolševiků jsem našel jeden, který zmíním, i když přímo nesouvisí s tímto článkem: „Chceme-li zničit národ, musíme nejprve zničit jeho morálku a padne nám do klína jako zralé ovoce.“ To je jak‘ směrnice z Brusele.

V naší úvaze, co by asi tak následovalo: u soudu zmíněná bojovnice proti civilizaci dosvědčí, že celý incident vyprovokovali dva bílí rasisté, kteří nevinného nebohého frustrovaného muže „asijského původu“ napadli nejprve verbálně a pak, když je několikrát praštil pěstí do obličeje, tak ho napadli dokonce i fyzicky. A na nůž asijského původu oba bílí rasisté upadli naprosto schválně a úplně sami. Několikrát za sebou. Jako ta brněnská naivka, která se prý podle kulturního obohacovače i podle českého šaría soudnictví sama bodla asi třináctkrát nožem, z toho třikrát přímo do srdce. Úplně sama. Vážně. Sama třikrát přímo do srdce dlouhým nožem. Zlaté české ruce. Nebo spíše zlaté české soudy.

Oba muži jsou v naší úvaze soudem odsouzeni za rasistický útok. Pokud přežijí svoje zlomyslné, rasistické pády na nůž asijského původu, jsou vyhozeni ze zaměstnání, jejich děti jsou odebrány z rodin a předány k adopci hodné migrantské rodině, tentokrát třeba ze Somálska. V nové multikulti rodině je muž, hlava rodiny, jistě inženýr nebo jaderný vědec, který se jen náhodou živil v rodné zemi jako pasák koz, protože byl perzekuován. Všechny tři jeho ženy jsou pak minimálně doktorky věd. Znáte to, ne? V rodině, kam jsou děti umístěny, se sice nemluví anglicky, ale alespoň se děti naučí cizí jazyky. Koneckonců, v Británii bude za chvíli mnohem praktičtější umět arabsky nebo somálsky než anglicky. Ve vězení oba bílí xenofobní rasisté brzy umírají, zřejmě nudou, jistě ne proto, že by je zavraždili hodní a tolerantní spoluvězni jistého vyznání a jistého původu. Multikulti bojovnice napíše na oslavu jejich smrti několik tweetů, kde smrt obou bílých nácků uvítá, protože si podle ní stejně nic jiného nezasloužili. Policie pro jistotu nic nevyšetřuje a nikdo se na nic neptá. Britští občané mají strach byť i jen ceknout. Vědí velice dobře, že by mohli skončit stejně.

Britští občané již vědí, že ani když muslimské gangy znásilňují a pohlavně zneužívají tisíce a tisíce bílých britských dívek (zde a zde a zde a zde a zde), že jim policie ani státní úřady nepomohou a budou je naopak jen zastrašovat a vyhrožovat jim jako „rasistům“, kteří nechtějí muslimským gangům dopřát pěkný sex s nezletilými britskými bílými dívkami. Britští občané již vědí, že takových obětí muslimských znásilňovacích gangů je možná milion. M I L I O N B Í L Ý C H B R I T S K Ý C H D Í V E K znásilněných nebo pohlavně zneužitých muslimskými gangy. Prohlásila to šéfka vyšetřovací komise britského parlamentu, labouristická stínová ministryně, která byla očividně otřesena násilím migrantů na britských občanech, že zapomněla na stranickou linii. Vzápětí byla šikanována, označena za rasistku. Sice se pokusila omluvit, ale nebylo jí to nic platné – byla z vedení Labour Party vyhozena za pravdu. „Vyspělý Západ – Náš Vzor“. Milion bílých britských dívek znásilněných muslimskými migrantskými gangy. V průběhu mnoha let, během kterých „britská“ policie i celá státní moc vše zametají pod koberec. Některé z těch dívek byli znásilňovány přibité za jazyk k desce stolu. Některé z těch dívek byly znásilněny uraženým hrdlem lahve. V Rotherhamu to trvalo 16 let, kdy policie o všem věděla a nic – kromě zastrašování obětí - neudělala. Šestnáct let! Celkem v Británii možná až jeden milion bílých britských dívek znásilněno nebo pohlavně zneužito. Velká Británie má ve věkovém rozmezí od 5 do 30 let zhruba 20 milionů obyvatel. Zhruba polovina z nich jsou dívky/ženy. Takže muslimské znásilňovací gangy v průběhu uplynulých dvou multikulturních desetiletí znásilnily každou desátou bílou britskou dívku. Ale trest smrti dostal Brit za sendvič pohozený před mešitou. „Vyspělý Západ - Náš Vzor“.

Všechno má svoje důsledky. I „sluníčkaření“ a trapné, laciné a hlupácké moralizování s cedulí „Refugees, Welcome“. 40% muslimské migrantské populace v Rotherhamu a dalších britských městech - každá desátá bílá britská dívka znásilněna nebo pohlavně zneužita. Příčina – následek. Jak prosté, milý Watsone. A nevědomost neomlouvá, sluníčkáři a multikulturalisté. Dostatečně multikulti stát a každá desátá dívka je znásilněna. To je v průměrné třídě základní školy zhruba 1 až 2 dívky v každé třídě. V úplně každé třídě.

Skutky nás všech lidí mají svoje následky. Vítání a zvaní migrantů má také svoje důsledky a následky. Až nějaký „doktor nebo inženýr“ řádně přivítaný „refugees, welcome“ znásilní vaši dceru nebo vnučku, milí „sluníčkáři“, to je důsledek vašich dnešních skutků. Až se vás nikdo nezastane při napadení mužem „asijského původu“, milé feministické bojovnice proti mužům, to je také důsledek vašich dnešních skutků.

Dnes to vypadá jako legrace. Jako šolích, dobře placený džob v nějaké neziskovce za plat, na který byste se svými schopnostmi třeba nikde jinde nedosáhli. Nebo byste museli opravdu pracovat a ne jen tupě a prázdně moralizovat. Ale...jak pravil Karafiátek - Pro pár špinavých zlaťáků, pro falešnou slávu. To je bída! Jak může člověk zradit člověka. Jak můžete, milí sluníčkáři a multikulturalisté, zrazovat svoji vlast, svůj národ a dokonce i budoucnost svých vlastních dětí?!? Pro pár špinavých zlaťáků... Tak na to myslete, stejně jako švec Číč, milí multikulturalisté a neziskovkáři.

Možná nás všechny nesoudí Bůh, ale budoucnost naše skutky vyhodnotí zcela jistě. Nesmlouvavě pragmaticky. Bez jakékoli ideologie. Příčina – následek. Vstup – výstup. Sen– realita. Bláboly – fakta.

Myslete na to. Myslete na to, dokud ty následky vašich skutků ještě nenastaly. Myslete na to, dokud svými dnešními skutky teprve určíte, jaké následky nastanou a jaká je budoucnost:

Budoucnost této země

Budoucnost tohoto národa

a s nimi tak těsně a neoddělitelně spojená

Budoucnost vašich dětí a vnoučat

140 komentářů :

 1. Tentokrat spravne vybrany clanek k zverejneni

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Akorat moc slov a spousta blbejch kecu! Jednoduse a proste. V U.K. to mozna chteji, ale *TADY NE!!!*.
   Oni ti obohacovaci, totiz zas nejsou taci lumeni, aby tuto humornou nadsazku pochopili.

   Smazat
  2. vše je napsáno, jak má bejt. Autor nepřehání, jen nechal mimo uřezané hlavy a pobodané děti. Ale toho se od kozomr.ů dočkáme brzy i u nás, pokud budou po ulici chodit naši dobroserové z "kliniky" Lidového domu nebo Člověka v tísni. Je čas s tím něco udělat.
   A začít bychom měli s těma co se co nevidět zase sejdou na Václavském náměstí.

   Smazat
  3. Fotka, myslíte.
   Chudinka sv ině zdrápaná.

   Smazat
  4. Britská gendertante - sadomasochistka konečně poznala milence - DOMINÁTORA SVÝCH SNŮ.

   Měli by jí vyjít vstříc a zavřít ji s tím matchem a několika jeho barevnými kamarády.

   Oni za nic nebudou moci, budou ji trestat, jak si přeje a jak si ji žádný běloch netroufl potrestat... aby ho nedala zavřít za "MEE TOO". Možná se časem vystěhuje do Thajského domu sado maso "lásky" ONLY FOR YELLOW AND BLACK, jako velekněžka - bordelmamá.

   Smazat
  5. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  6. Němcům asi hrabe…?

   http://www.pozitivnisvet.cz/nemcum-asi-hrabe-z-videa-beha-mraz-po-celem-tele-nebo-si-sami-ze-sebe-delaji-srandu/

   Ženy v islámu: co ve večerných správách neuvidíte

   https://www.youtube.com/watch?time_continue=88&v=KyRqdW7YLVw
   ....ponižování žen v Islámu ...
   https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=x-toWkVv2ks

   Smazat
  7. ČLÁNEK ZESTRUČNUJE ALLÁH V KORÁNU,KONVERTUJTE!

   SÚRA 4 34 píše
   Muži zaujimaji postaveni nad ženami proto,že bůh dal přednost jedněm před druhými!

   SÚRA 4 38 píše
   A ženy jejichž neposlušnosti se obáváte varujte a vykažte je z místa na spani A BIJTE JE!

   Pro blbce,kteři nechtěji neomarxismus a diktaturu humanismu a islamismu a nechápou,že je to slast je tu

   SÚRA 4 3
   BERTE SI ZA MANŽELKY ŽENY TAKOVÉ,KTERÉ JSOU VÁM PŘIJEMNÉ DVĚ,TŘI,ČTYRI.

   Smazat
 2. Dost hloupý článek, kde autor semlel páté přes deváté. To se bude líbit. Protože přece jde o jediné: BÝT NA SPRÁVNÉ STRANĚ.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  2. 22:50, proboha, vy jste v tom skutečně nenašel tu jednotící linku?

   Ano, to zbožšťování veškeré dekadence je skutečně tak všestrané, pronikající do všech sfér, že postihnout všechny její druhy se může zdát nemožné.
   Přesto autorovi se to docela povedlo.

   A samozřejmě jsou lidé a je jich bohužel dost, kteří naopak vždy budou na straně neurvalé, sprosté, hnusné, bestiální, nevázané a extrémní "svobody vyjádření".
   A ti samozřejmě nikdy NEBUDOU NA SPRÁVNÉ STRANĚ. Ze svého zvráceného principu.

   Smazat
  3. 22:50 ty budes jeden z vitacu
   Jdi jim naproti, do Afriky

   Smazat
  4. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  5. 22:59 Podle vašeho produktu jste "vi" leda tak na velké straně. Plně souhlasím s názorem pana 22:50. Autor článku mele stále dokola totéž, občas do toho něco bez souvislosti přihodí. O prosazování a škodlivosti pozitivní diskriminace stačilo napsat desetinu.

   Smazat
  6. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  7. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  8. Hmm, myslim, ze bych se rad stal clenem Klubu Pratel Michala Branda. Jakkoli clanek neoplyva strucnosti a dal by se trochu doladit, je zasvedceny (alespon pro lidi se zkusenostmi se Zapadem 'na vlastni kuzi') a hlavne je napsan s lahodnym unikatne ceskym 'Filipem' ... tolik nesrozumitelnym Americanum ...notoricky trpicim komplexem vicecennosti ... i tem ceskym radoby Americanum.
   Chci verit, ze komentare a la anonymni American z Vysocan 10/06/2018 22:50 vam dodaji chuti a kuraze do dalsich uvah nad den ze dne narustajici absurditou zapadniho Kocourkova ... Uprimne diky Michale.

   Smazat
  9. 1:19 Máš pravdu nás je většina a konečně to je na dobré cestě:

   https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Matteo-Salvini-ucpal-migrantum-diry-Pripluli-jste-do-Italie-ale-my-vas-k-nam-nepustime-Jsou-zde-nova-opatreni-539546

   Smazat
  10. Mnohem raději kohokoliv z Afriky, než českou chátru! Hloupou, tlustou, nenažranou, spocenou, smradlavou a odporně bílou! Všechny ženy touží po černém muži a ne po vás, vy chlastoslovanská, otrocká chátro.

   Smazat
  11. Bôbeček trolíček 22:50 Hlupákovi je všetko hlúpe, že?

   Smazat
  12. 20:16
   Proč si to myslíte? Jsem na Vaše vysvětlení opravdu upřímně zvědav. (Napsal jsem pod "22:50" svůj osobní názor. Nikdo mne neúkoluje.)

   Jestlipak mi dokážete odpovědět? Nebo už jste se odreagovala a víc nechcete?

   "22:50"

   Smazat
 3. Skvělý článek tak dostala ta pravá co si zaslouží po hubě.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Podobnou vitacskou picu znasilnili migranti ve Skandinavii a ona lhala ze to byli belosi

   Smazat
  2. Těmto multikulti kurvičkám není pomoci . Nahnat je tedy do těch no go zon ať si tam užijí .

   Smazat
  3. Třeba se až teď konečně cítí ženou a je spokojená. Existují typy jednoduchých žen, které když nepocítí na svém těle skrze nakládačku 2x týdně dominanci muže, jsou nespokojené a nešťastné.
   Když jim takové uspokojení není ochoten poskytnout bílý muž, vkládají své naděje do mužů jiných kultur.

   Smazat
  4. Bez znásilňování nebude světle hnědá rasa a britská "policie" nad tím pečlivě bdí. 10% pokusů o početí nové rasy je slušný výkon.

   Smazat
  5. 8:48, debile, nakládačku ano, ale od pravého muže, černého muže, muslima, a ne od české sračky!

   Smazat
  6. 16:52: A jdi ty brepto. Vždyť vy "praví muži" jste silní jenom v tlupách.

   Smazat
 4. Víte, my jsme jen muži, směji se, s tím, že prostě, pokud jsme skutečně jimi a tedy logicky zdravými, fungujeme tedy správně a "divíme se".

  Zastupuji na Zemi vesmírné civilizace už dvacet jedna let a něco o nich tedy vím. Vím, že jsou až neskutečně tvrdí, respektive krutí a to protože jednají v souladu s Bohem, čemuž se ve věcech planety Země a její lidské civilizace dá věřit,... protože tím, čím lidé na Zemi nyní procházejí, ony už v jejich vlastní historii prošly a zvládli to.

  Stěží tedy mohou jednat nesprávně. Hodnotí tedy vaše lidské jednání na základě vlastní jimi historickým jejich vývojem prověřené zkušenosti, mimo jiné, protože samozřejmě i myslí a snaží se Boha, tedy vesmír, Universum, respektive, cítit.

  Takže, dovolte mi jen jeden malý příklad, který by měl stačit: 26.12. má svátek svatý Štěpán, přičemž v těchto našich zemích byl tento den určujícím pro čeledíny a děvečky, kteří ukončovali službu, dostávali výslužku a HLEDALI SI NOVÉHO PÁNA. A tento zvýrazněný fakt byl právě tím důvodem, proč v tento den 26.12. roku 2004 došlo k tragédii, která stála život přibližně čtvrt milionu lidí. Tyto vesmírné civilizace právě z toho důvodu zaútočily silnou vesmírnou ultrazvukovou zbraní vesmírné lodi Orfe proti Sumatře, proti provincii Aceh, která bojovala za zavedení islámského práva Šaría, nejlépe v celé, Indonésii, silným zemětřesením 9,1° a následnou tsunami. Byl to útok proti nejlidnatějšímu muslimskému státu světa. Pamatujete si na to ještě? Bylo to jasné varování muslimům a prokázání nejen síly vesmírných civilizací ale i jejich pozice vůči lidem. Zdravím. + není mi jedno chování a jednání muslimů, "divím se a divíme se", zase.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. --- Ještě k tomu něco doplním: Chyba přece není jen v muslimech.

   Smazat
  2. 23:40
   TY SI BUĎTO PŘEŘEZANÁ BABA NEBO ÚCHYL

   Smazat
  3. 7:33 Jsi buď hlupák a nebo zaplacenej.

   Smazat
  4. 7:45
   TAKHLE to funguje u Lžianglánù,v Mer-khelostánu av teploFrantově už roky....MY TEN UNTERMENSCH NECHCEM,HAVLOŠMEJDI!!!!!

   Smazat
  5. My jsme lidstvo připravili už rok dříve, stejný den 26.12. ale 2003 jsme zaútočili ze stejného důvodu zemětřesením 6,1° v Íránu (Bam) a usmrtili tak 31.000 Íránců. Říkám si stále, proč nechápete, proč nerozumíte, proč ignorujete. My vesmírné civilizace můžeme na vás útočit nonstop a velmi účinně, vy lidé ani nevíte kde jsme a odkud jsme. Proč nás tedy alespoň nerespektujete.

   Smazat
  6. --- My nemáme důvod přestat, nemáme důvod vám, lidem ustoupit a nemáme důvod měnit náš názor na islám, na ten především. Považujeme ho za myšlenkový vir (Forma logického myšlení, založená na špatných základech, potvrzených hlubokou neznalostí nebo vírou.) a za největší zlo na Zemi. Pokud nám ve věci islámu neustoupíte, budeme proti vám oficiálně válčit. Tuto sračku islám ve vesmíru nesneseme. -Sdělil jsem pozici vesmírných civilizací vyšší vývojové úrovně vůči Zemi. Tuto informaci je objektivně nezbytné předat, protože může zabránit meziplanetární válce. Snad to chápe i každý debil!

   Smazat
  7. --- Pronikáte už na okolní planety, pronikáte k nám do vesmíru a planeta Země je semeništěm sračky islám, které se logicky musíme bránit. Není pro nás vesmírné civilizace problém planetu Země vyčistit, raději bychom ale ponechali část lidstva, vyberte si.

   Smazat
  8. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  9. 8:27 Víte co, já pořád jen vysvětluji, mohl byste mi to Vaše sdělení nějak přiblížit. Nevím, proč mám mlčet.

   Smazat
  10. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  11. Protože JSI NESMÍRNEJ RETARDOVANEJ DEBIL,TY PINDY TAPETUJEŠ POŘÁD DOKOLA,TY JELITO ZE SATURNOVA PRSTENCE!!!

   Smazat
  12. 9:01 Jen provokuješ a možná, že Tě to ani nebaví, jsem s Tebou.

   Smazat
  13. 9;04
   Was????
   Slunce v duši????

   Smazat
  14. 9:43 A vyzařuje ven, proto jsi tak oslněn.

   Smazat
  15. 9:46
   Omyl,divím se,že TAKHLE TĚŽCE MENTÁLNĚ RETARDOVANEJ VOLOTRK EXISTUJE V ČECHÁCH!!!!!!!

   Smazat
  16. 10:39 Ve vesmíru je nás mnoho, mnoho vesmírných civilizací těžce mentálně retardovaných volotrků, protože Vy nechápete.

   Smazat
  17. 11;13
   Odkud ty hovadiny tapetuješ.....Bohnice,Dobřany,Beřkovice????☺

   Smazat
 5. Že páté přes deváté tvrdí 22:50. Naopak, jednoznačně k věci, přímo a nepokrytě z více stran. Pokrytcům to vadí, hlupáci nepochopí.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 23:54

   Nemylte se, nehodlám vůbec popírat doložená fakta. Co ale rozhodně odmítám, je dryáčnický styl podobných pisálků.
   Tvrdím, že jediným účelem takto napsaného článku je štvát lidi a podněcovat nenávist.
   Nabízí jenom tirádu jak na předvolebním shromáždění.

   Smazat
  2. 00:1 Třeba jde někomu o ochranu a obranu našich žen, dívek a prostě dětí, protože muslimové znásilňují i kozy a ovce a možná, že prostě cokoliv a kohokoliv.

   Smazat
  3. 00:1 Když Zlatá horda tatarská táhla Evropou, Poláci utekli z jejich nejsvatějšího města, z Krakova, do lesů a ani ho nebránili, vydali ho v plen, vzdali se ho. Proč? Protože nepřítel byl tak krutý, že tomu běžná lidská mysl ani nemohla uvěřit ale bylo to tak. V děsu čekali, jestli je někdo zachrání, jestli někdo zastaví vpád těch superbarbarů. Češi je porazili a zachránili tak celou Evropu. Kdo zachrání vás? Jak zní vaše modlitby? myslíte, že máte nějakou šanci? Šanci proti lidem typu Islámského státu, protože muslim prostě vyznává stejný islám a Korán je také jen jeden? Teď jste (ukecaný) "hrdina"? Běžte si poučovat ty, kteří mají zájem trpět násilím a krutostí muslimů a asi i zemřít, v boji a nebo z milosti aby jim nepřekáželi.

   Smazat
  4. 00:1 Vždy jsem pohrdal slabochy a nevím, skutečně "mi není známo", proč by měl vůbec existovat samec, který není schopen a nebo i ochoten, plnit svou přirozenou funkci.

   Smazat
  5. 0:01
   0:14
   0:15
   = Tři užvanění magoři, kteří se u svých computerů tváří jako znalci islámu a jako hrdinní bojovníci. K popukání !
   - Přesně takové hlupáky potřebuje pisálek Michal Brand, aby mu tleskali. Přesně takoví hlupáci volí Okamuru.

   Smazat
  6. 0:22 Nechtějte ode mne a od nás pomoct před muslimy, vyžerte si je. Až Vás napadnou a budou znásilňovat vaše děti, manželku a prostě vaše blízké,... víte co, budu považovat za Vaši drzost požádat mne o pomoc a vrazím Vám facku.

   Smazat
  7. 0:31

   Díky, ale na Vaši pomoc seru v každém ohledu.
   Takže si dál fantazírujte a hoňte si triko!

   Smazat
  8. 0:22 Někteří lidé si myslí, že Dobro oplácí láskou. Proč tedy Bůh trestá? Proč existuje peklo? Proč si myslíte, že bych Vám pomohl? Protože bych musel? Nenechte se vysmát!

   Smazat
  9. 0:31 Dobře, Vaše volba. Zastupuji na Zemi vesmírné civilizace a právě jste se vzdal jejich pomoci, protože já ji určuji mým právem pozemšťana. Je mi z Vás smutno. Hádejte proč, hrdino.

   Smazat
  10. 0:36
   blablabla...

   Smazat
  11. 0:36 To vypadá, že se už topíte.

   Smazat
  12. 0:38
   Jeden větší magor než druhý! Proti islámu s marťany - takovou sračku ještě nevymysleli ani v Hollywoodu!

   Smazat
  13. 0:41 Sděluje to přece Bible.

   Smazat
  14. 0:41 Až budete hodně sám a budete tak stát proti muslimům, vzpomeňte si na tento náš rozhovor. Jasně, třeba Vám pomůže Bůh, třeba, nekvalitní lidi, blbce, sorry, ty on nepreferuje, celý vývoj čehokoliv spočívá v kvalitě, v jejím zdokonalení. Možná, že z tohoto pohledu jste jen zmetek, který má zemřít. Tzv. přirozený výběr, víte.

   Smazat
  15. 0:01 jsi slunickar a havlista
   Vsechny migranty deportovat
   A volani do zbrane neni nenavist ale nezbytnost

   Smazat
  16. 0:47

   To jsou zoufalý pindy! Podle všeho těm hovadinám, co píšeš, dokonce věříš. A ještě k tomu žiješ v domnění, že vedeš "rozhovor"...
   Neuvěřitelné...!

   Smazat
  17. 1:23 nikde jsi nebyl, bylo by lepsi kdyby si nemluvil, hlupiku

   Smazat
  18. 1:01
   dryáčnický styl? Kdyby je autor všechny vykastroval nebo pověsil, bude to málo. Milion duševních ubožaček, které se nejsou schopny jakkoliv bránit! A ty tady polemizuješ o formě???!

   Smazat
 6. Italie odmitla vpustit lod s kobylkama
  VIVA ITALIA
  Snad uz chape ze udelala velkou chybu ze si kobylky poustela do kozichu

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. I Malta si vzpomněla na tradici, kdy byla hradbou proti islámu na moři chránící EVROPU a také je poslala do jinam.

   Snad se Evropa probudí, vzpomene si, k čemu je loďstvo, pobřežní stráž... a začne za prvé chránit své... a za druhé probere náplavu z období vlády neevropanů z Evropy a provede selekci. Kdo se mentálně asimiloval, převzal evropské TRADIČNÍ hodnoty za své A JE PRO EVROPANY PŘÍNOSEM SVÝMI ZNALOSTMI A PRACÍ, NEBO PRACÍ jako každý Gój - Gádža v Evropě, může dostat povolení k pobytu na dobu určitou a repatriace do Levanty, do Asie či do Afriky bude odložena - dokud nespáchá úmyslný trestný čin podle práva evropského státu, kde se jej spáchal. Zbytek deportovat do lidožroutska s tím mobilem, který si přinesli místo dokladů, a lidožroutsku přislíbit doživotní dodávky koření a ingrediencí evropských druhů (majoránka, petrželka kadeřavá, sušená kořenová zelenina, olivy... tymián, vše co dávají i Itálie a Řecko... Vetřelci ovšem předtím budou mít možnost odtáhnout tak jak přitáhli, s holou řití, s drzostí a s mobilem, s nastavenými loupežnicko-žebráckými pazourami, po svých táhnout okdud k nám do Evropy nalezli. Pokud je tam zastřelí již na hranicích, jejich chyba - neměli odtamtud zdrhat, ale bojovat tam za své rasy, za své rodiny A HLAVNĚ PRO TO VŠE, ALESPOŇ TAM, VLASTNORUČNĚ POCTIVĚ PRACOVAT!

   Smazat
 7. To na tom obliceji, to bude Ebola, to ta vitacka a slunicko chytla od migrantu

  OdpovědětSmazat
 8. v Krakove v tej dobe nežil jediný Poliak - mesto založili - podobne ako napr. Kežmarok a Košice Nemci a aj ho rozvíjali,

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 6:19 Krakov založili Češi, v době Praotce Čecha a jeho bratra Lecha, kteří přišli do České kotliny, se Lech a jeho lid rozhodli odejít a usídlili se v Kouřimi východně od Prahy. Poté ale odešli dál, založili Krakov a poté Hnězdno v Polsku, kde i zůstali.

   Smazat
  2. 6:19 Polský král tehdy požádal Českého krále o pomoc ale Češi nestihli dorazit na obranu Krakova včas, protože Poláci Krakov opustili a zdrhli do okolních lesů.

   Smazat
 9. Aha,oni anglani a Češi nikdy zadnou zenu nezmlatili,nenapadli,nezabili,neznasilnili.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 8:16 Má smysl srovnávat Brity a nebo Čechy s muslimy?

   Smazat
  2. místo svých jednoduchých mouder si přečti útlou brožuru, jak se správně píše na psacím stroji nebo klávesnici počítače. Anebo se aspoň nauč základy pravopisu!! Tobě nevadí, že se Tvůj text v podstatě nedá číst?

   Smazat
 10. O.22 jasne!Krestani maji na svedomi par milionu v dejinach.Vrazdi se mezi sebou.Uz od 4.stoleti.nejmene.Od kud tohle vane ?Venkovsti frateri chteji vic majetku v restituci?Krestane=nase slavna kultura,morduje civilisty v Syrii,Afghanistanu,Lybii,Alziru,Palestine,Egypte ,Iraku,Iranu.To jsou vsecko islamske zeme.A my se tu treseme pred islamem.Mozna pravem.Vrazdit totiz neprestavame.My mirumilovni,lasku rozsevajici .

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Já ti nechci odpovědět, bylo by to pod úroveň.

   Smazat
  2. Vy jste se toho mozna ucastnil Bagoune, tak je vase sebekritika na miste. CR se tech svinaren neúčastnila, nikoho nekolonizovala, a dokonce u nas funguji adopce na dalku(muze se vymstit). Tak mluvte laskave za sebe.

   Smazat
  3. Je to ta známá ruská ignorace a demagogie a už například mne fakt nebaví. USA mají vojenské základny ve čtyřiceti osmi státech světa a Rusko jen v devíti, především ve státech bývalého Sovětského svazu a je tak vidět, kdo koho kde chce.

   Smazat
 11. Dobře popsal situaci dnešní zvrhlé doby pan Brand.
  A sluníčka, kdo s čím zachází, tím také schází, pomoc jiných nezasloužíte, ohrozili by kvůli vaší hloupost sami sebe.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 9:17 Především, kdo zradí svůj lid, svůj stát, měl by být potrestán. Zrada by neměla být tolerována, protože je nanejvýš nebezpečná.

   Smazat
  2. 9:26

   "A kdo se odrodí - čepelem v tu zrádnou hruď!"

   Smazat
  3. 9:33
   Toť praktika teroristů(pardon, vlastně frustrovaných chudáků), poznaná v zemích EU.

   Smazat
  4. 9:33 Pokud bych to slovo "odrodí" vzal doslova, neměl by mít na něj jeho bývalý národ právo, protože každý je tím, za koho se sám vnitřně považuje. Proto se stávají z přistěhovalců právoplatní občané a dokonce i příslušníci toho pro něj nového národa. Zároveň se to slovo "odrodí" ale netýká jeho státní příslušnosti, jeho občanské povinnosti bránit svou vlast - stát a především nezradit ho, samozřejmě, protože zrada je nejnebezpečnější a nečekaná.

   Smazat
  5. 9:43

   Musím Vás upozornit, že slova, nad kterými jste se tu vážně zahloubal, jsou z Kmochova Sokolského pochodu.

   Evidentně Vám uniklo, že jsem je zde citoval posměšně...

   Jak už tu kdosi nedávno správně upozornil, dnes oblíbenou variantou vlastenectví je, že všichni vlastenci "serou na jednu hromadu"!

   Smazat
  6. 9:59 Mně ale přece vůbec nešlo o to, kde jste ta slova vzal a ani jak jste je myslel, analyzoval jsem ten fakt obecně.

   Smazat
  7. 9.42 Neználku, je to citát ze staré sokolské písně - písně těch pravých vlasteneckých Sokolů, kteří skončili na německých popravištích a v německých koncentračních táborech.

   TĚMTO LIDEM STÁT POMNÍKY NESTAVÍ, ALE POBUDŮM Z TÁBORA VYŽÁDANÉHO SCHWARZENBERGY k laciné práci v lesích, na polích a v Čimelské cihelně, stát hodlá ZA NAŠE DANĚ platit pomník a už kvůli nim vykoulil předražený PRASEX LETY... a tají nám, daňovým poplatníkům, KDO JSOU MAJITELI TOHO VYKUPOVANÉHO PRASEXU - asi bychom se divili, kým jsou ti spekulanti, jakých etnik a kolika států jsou občany.

   Smazat
  8. 12:00 A to nevylučuje tvrzení, že to je jednou z praktik teroristů, o kterých je v tomto článku řeč. Zbytečně odvádíte od tématu k jiným, sice závažným, ale sem nepasujícím, Sokolíku.

   Smazat
 12. 9:26 Problém je v tom, co to je "svůj stát a lid".

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 9:49

   O tom rozhoduje Pitomio Okamura - a basta!!

   Smazat
  2. 10:00
   To jsem so oddechl, že to nejste vy.

   Smazat
 13. Vašnosti, kdo by to řekl, že se debilita bude ve 21. století v Evropě tak snadno šířit ? Odborníci z "neziskovek" to maj fakt zmáklý.

  OdpovědětSmazat
 14. Obyčejní Evropané už nechtějí migranty a toto kulturní obohacování a říkají to jasně. Bohužel elity je pořád neposlouchají. nakonec to asi skončí revolucí, pokud to bude takhle pokračovat.

  http://www.epshark.cz/clanek/688/tema-cislo-jedna

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pokud vláda plní vůli lidu, jde o demokracii, pokud lid plní vůli vlády, jde o diktaturu.

   Smazat
  2. 11:38

   A co když se vůle lidu i vůle vlády shodují?
   Znamená to spíše, že vláda naslouchá lidu, nebo naopak že lid poslouchá vládu? Jak a podle čeho to poznáme?

   Aniž bychom slovo populismus chtěli používat jako nadávku, musíme si ujasnit, jaký problém se populismus snaží svým naprosto nepřijatelným zjednodušováním ("lid" kontra "elity") "řešit":
   - kdo je to lid?
   - kdo a s jakým oprávněním za lid mluví?

   Při nejmenším je tedy mutné zamyslet se nad tím, co mínil Jean-Jacques Rousseau svou "volonté générale". Tam začíná moderní demokracie (nezaměňovat s demokracií v antickém Řecku, kde šlo o samosprávu v rámci otrokářské společnosti). Nejdůsledněji se snažil cestu k ní hledat Maximilien Robespierre, který je - právě proto! dodnes nenáviděn konservativci i liberály, kteří mu lživě podsouvají diktátorské sklony.

   Ač Robespierre sám byl středostavovského původu (advokát), přesně chápal, že nemůže z demokracie nikoho vyloučit. Pochopitelně nemohl na konci 18. století úplně pochopit, natož řešit, rozpory rozvíjející se měšťácké společnosti.

   Podobně Karel Marx, který náležel k "Bildungsbürgertum". Ten se ovšem, narozdíl od Robespierra, politikou zabýval jen příležitostně a okrajově. Nicméně za těch zhruba 50 let, které oba dělilo, se svět změnil k nepoznání.

   Takže shrnuto: s tou demokracií a diktaturou to není tak jednoduché a černobílé, aby se to dalo rozseknout jednoduchou tezí.
   To si mohou namlouvat voliči Okamury a podobných prosťáčků. Nelze jim to určitě mít za zlé a odbýt je označením za hlupáky - ale tudy cesta nevede. Myšlení nelze nahradit národoveckým pokřikem. Není to ve skutečnosti politika, ale útěk před politikou - mírou své naivity zatraceně podobný tomu, co kdysi mumlal Václav Havel.

   Další variantou této ignorance jsou "Piráti". Je to smutné, ale dává to jasný obraz úpadku politického myšlemní (nejen v naší zemi!).

   Kokotko

   Smazat
  3. 12:02 Když se vůle lidu a vlády shodují, jde logicky o demokracii a vše je ok, lid si demokraticky volí své zástupce, kteří vládnou z jeho mandátu plnit jeho vůli, protože je zjevně lepší a výhodnější nechat konkrétně rozhodovat - velet ty, kteří mají vyšší vývojovou úroveň, potažmo schopnosti a vzdělání.

   Smazat
  4. --- A zástupci lidu, vláda, musí lidu vysvětlovat vlastní vyšší pravdu, protože lid je tedy, logicky, ve srovnání s nimi, blbec, negramot a pitomec a například i lenoch a zbabělec, což ale vůbec neznamená, že by neměl vládnout,... proto právě prostřednictvím těch schopnějších. Zatím ve vesmíru nikdo nic lepšího než demokracii nevymyslel.

   Smazat
  5. --- Každý člověk se rodí svobodným, protože ještě není zatížen jakýmikoliv vlastními činy a neexistuje jakýkoliv důvod zbavit ho této jeho přirozené, respektive "Bohem mu dané" výhody. Lid by nikomu neměl patřit, především ne národ, který je přirozeně základní jednotkou planety, respektive civilizace.

   Smazat
  6. --- Nepoplést si to s tím blábolem bývalého prezidenta USA Obamy, že údajně "lidé se rodí navzájem rovnými"! To je absolutní nesmysl, který je vidět na každém kroku, v každém okamžiku a všude. Museli byste ale uznávat i skutečnost inkarnace. Některé "duše" a my vesmírné civilizace používáme výraz duch, inkarnace ducha člověka, například člověka, mají už z minulých životů obrovský vývojový a zkušenostní náskok a vy je pojímáte za génie a nebo talenty.

   Smazat
  7. 12:18

   ("Rodí se svobodným ... a všude je v okovech" = píše Rousseau) - jenže to je také hrubé zjednodušení, představa ve skutečnosti neexistujícího původního "přirozeného" stavu. Koneckonců i Rousseauovi slouží jen jako východisko k dalším úvahám.

   Svoboda není svobodou deště, padajícího kusu skály nebo nemluvněte. Proto - oproti Vaší domněnce - EXISTUJE důvod zbavit se této "výhody": tím důvodem je nezbytnost lidského soužití. - Variantou je jedině poustevna.

   Kokotko

   Smazat
  8. --- Samozřejmě, že právně by si měli být všichni lidé rovni, pokud možno a v tom je ale ten problém. Nelze například považovat za sobě rovného fanatického věřícího ať už v jakékoliv náboženství,... směji se, protože prostě nemyslí ale jen opakuje slepě nějaký text. Skoro připomíná herce, blbec. To je prostě magor, který nemá tu potřebnou úroveň aby mohl být brán nejen vážně ale i rovnoprávně. Blázni jsou zbavováni svéprávnosti nejen pro jejich nevypočítatelnou nebezpečnost. Například. Každý člověk má nějakou hodnotu a jak kdy, třeba, ve válce zrovna vojáci, v pustině ten, který ví jak přežít a v běžném životě především vědci, kteří disponují vědomostmi umožňujícími prosperitu národa - lidu v konkurenci. Je těžké přesně definovat.

   Smazat
  9. --- Dost dobrým a známým příkladem je například poslanecká imunita.

   Smazat
  10. Nejcenějším zdrojem je hlupák! A protože se hlupáci rodí v přírodě poskrovnu, jen zlomek %, je třeba je vyrábět ve velkém. Dnes tato výroba začíná už mateřských školách. V Katasonov Nevím jak jinde, ale u nás se výrobě hlupáků daří neobyčejně výtečně až bezkonkurenčně skvěle. Aottj.

   Smazat
  11. 12:30

   Rovnost práv zahrnuje i rovnost povinností. Pokud tomu tak není, nejde o rovnost, ale o privilegium.

   Toto privilegium se může rychle změnit i ve vydírání: ukazuje to dnešní příklad, kdy Itálie odmítla povolit přistání lidem vyloveným z moře.

   Na jedné straně mají pravdu ti, že každý člověk má právo, aby bylo posouzeno, je-li ohrožen (pronásledován). Na druhé straně nelze povinnost tuto otázku zodpovědět uložit selektivně jen někomu (Itálie, Řecko...) a stanovit, že se tak musí stát na půdě EU.

   Politikové EU de facto vydírají země jako Itálie a Řecko a sami se zabývají byznysem.

   Varoufakis ty mocipány už před 3 lety varoval, že zadupou-li do země Syrizu (jakožto zvolenou řeckou vládu), budou mít příště co dělat s úplně jinými chlapíky (Lega, Cinque stelle). A přesně to se teď stalo

   Situace se taky vyvinula přesně tak, jak to předvídal Khaddáfí. Je proto půvabné, že si od něj Sarkozy nejprve nechal financovat volební kampaň, aby pak napomohl jeho zavraždění.

   Kokotko

   Smazat
  12. (12:41 - dovětek)

   To, že se na zmíněném vydírání podílí i síť privilegovaných "neziskových" organizací, je nepopiratelné.

   Přitom se do tohoto byznysu nechaly bohužel zatáhnout i v minulosti velmi užitečné iniciativy jako jsou např. Lékaři bez hranic.

   Za tím pochopitelně vězí záměr zkorumpovat pokud možno všechny - aby nikdo příliš nevybočoval z řady a lidi nenapadlo, že věci lze řešit i jinak, s menším plýtváním veřejnými financemi.

   Jak také upozornil Varoufakis, Itálie je příliš velká a EU ji nebude moci zadupat do země, jako to udělala v roce 2015 s Řeckem.
   Kokotko

   Varoufakis:
   http://www.abc.net.au/radionational/programs/latenightlive/yanis-varoufakis-on-the-eus-battle-with-italy/9832742

   Smazat
  13. 12:41 Já si stále myslím, že právo národa, potažmo tedy státu, na jeho vlastní obranu, je naprosto nezcizitelné, respektive nepopíratelné, nezbytné pro jeho svobodnou existenci. Zároveň si myslím, že solidarita nespočívá v jeho porušení. Proto asi není namístě řešit problém imigrantů mezinárodně ale jen v souvislosti s každým jednotlivým státem vzhledem k jeho stavu ohrožení jimi. Upřímně si také myslím, že muslimové nejsou nejen přínosem ale jsou nebezpečím a hrozbou, která jejich přijímání vylučuje. Usuzuji tak z obsahu Koránu, který je skutečným základem islámské víry a ve kterém je jím výslovně a striktně přikázán boj muslimů proti jakýmkoliv nevěřícím v islám. Stěží může být muslim správným muslimem aby se dostal do islámského ráje a zprznil tam sedmdesát dvě panny, což také pojímám negativně, zcestně a nepřijatelně, aniž by plnil příkazy dané mu Koránem plně - naprosto. Proto si uvědomuji, na základě této prosté logiky a tedy tzv. zdravého rozumu, že každý muslim bez výjimky je tedy zákonitě dříve a nebo později mým a naším smrtelným nepřítelem. Protože nechci zemřít jeho a jejich rukou ani já sám ani to nepřeji mým spoluobčanům, rozhodně jsem proti a dokonce tedy logicky i jakékoliv, pomoci jim. Nepříteli se nepomáhá dokud je nepřítelem. A muslim nepřítelem podle jeho víry, podle Koránu, být musí navěky, respektive dokud bude vyznávat islám. Amen.

   Smazat
  14. NEZNABOZI,ISLAM JE MIROVÉ NÁBOŽENSTVI,KDO JE JINÉHO NÁZORU TOHO ZABIJEME SÚRA 4/89 ZNI!

   A přáli by si,aby jste se stali nevěřicimi.
   Neberte si mezi nimi přátele,dokud se nevystěhuji na stezku boži.
   A jkestliže se obráti zády pak je chyťte a ZABTE,kdekolv je naleznete.
   A neberte si mezi nimi ani přátele ani
   pomocníky!

   Smazat
 15. Třeba si vzít príklad s Rudolfa Vaskiho a připravit roxorovou revoluci na naše pánički,volby už nyc neviřeší.

  OdpovědětSmazat
 16. Nejspíš lze dobře prokázat, že nejméně problémů produkuje společenství národnostně homogénní, sociálně co nejméně stratifikované a materiálně dostatečně saturované. Pokud ovšem není ohrožováno vnějšími vlivy či zásahy.
  Tyto předpoklady politika multikulturalismu a podpory migrace, tam kde jsou, evidentně narušuje. Kdo to popírá, nevidí nebo nechce vidět, chová se protispolečensky. To nelze zakrýt žádným moralizujícím pokřikem. Nejde přec popírat, že účinné řešení jakéhokoli problému je možné jedině postupem od příčin.
  Takto viděno, jsem nucen diskutující, pokud obhajují přijímání migrantů zejména z odlišných kulturních okruhů, považovat za hlupáky. Pokud to ne, tak za podrazáky.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 13:40

   Nečtu tady samozřejmě ani zdaleka všechmno, ale ještě jsem nenarazil na přispěvatele, který by paušálně "obhajoval přijímání migrantů". Ale to je jen poznámka na okraj.

   Stupidita - a zaslepená demagogie! - zdejší čtenářské obce, tedy přinejmenším její nejpočetnější části, spočívá v tom, že vyvolává dojem, jako by šlo o nejdůležitější problém země, Evropy, světa...

   A když jsem to označil jako "čtenářskou" obec, jsem dost na rozpacích, protože většinou mám dojem, že glosátoři články vůbec nečtou, nanejvýš tak ještě jejich nadpis.

   Svým "rozhledem" a znalostmi nejlépe pasují k Okamurovi. Jak kdysi citovali V+W: "v průměru je naše síla..." - s logickým dovětkem: "Pisatel sám byl patrně podprůměrný, takže on by i na tom průměru vydělal."

   Kokotko

   PS: Jakkoli mám své výhrady k výběru článků, které administrátoři NR vybírají, nebudu je kritizovat, jelikož se na udržování NR v chodu, krom občasné poznámky, nijak nepodílím. -- To, že si ale pěstují určitý druh "klientely", je ovšem do očí bijící. Takto jednostranně to nefunguje ani na Parlamentních listech. Snad jen Britské listy se tomu (s opačným znaménkem) dnes vyrovnají. Cesta k tuposti a duševní bídě je tak zřetelně nalinkovaná, sorry jako.

   Smazat
  2. Kokotko 14:29, Vaše úvaha se skutečně vztahuje k tomu, co je napsáno pod 13:40? S kým nebo čím tu polemizujete?

   Smazat
  3. 17:12

   Domnívám se, že píšu docela srozumitelně, s čím nesouhlasím - jednostrannost, bezmyšlenkovistost.
   A jaký je Váš názor na věc?

   Kokotko

   Smazat
  4. Kokotko 17:48 - máte výhrady k myšlence uzavřené větou: "To nelze zakrýt žádným moralizujícím pokřikem" v příspěvku ze 13:40? Když už upozorňujete na to, že mnozí diskutují, aniž by článek nebo diskusi vůbec, nebo dost pozorně četli.

   Smazat
  5. 20:14

   Nerozumím pořád ještě oč Vám vlastně jde - hledáte snad spor (rozpor?) za každou cenu? Provinil jsem se ve Vašich očích tím, že jsem nereagoval na každé slovo příspěvku? Rád chytáte za slovo, za každou cenu?

   Abych tomu rozuměl, musel bych znát Váš názor - ale ten pořád nikde nevidím, jen jakousi poťouchlou výtku.
   Co je tedy důležité - víte to?

   Kokotko

   Smazat
  6. Kokotko 20:28, hlupák a nevzdělanec, bráno podle některých Vašich textů, rozhodně nejste. Pak jsem si jist, že si svůj přešlap uvědomujete, ovšem ego "myslitele" Vám nedovoluje vlastní chybu uznat. Mějte se.

   Smazat
 17. Anonymní11. června 2018 12:02
  Tak dlouho budou vlastence Okamuru nazývat extrémistou a ignorovat jeho cestu zdravého rozumu, až se vynoří skuteční extrémisté, typu Vaskiho.
  Ale obávám se, že právě to, si evropská moc přeje. Vytvořit podmínky pro zavedení stanného práva, zrušení voleb a celoevropské řízení islamizace a afrikanizace Evropy z Bruselu. Není to tak fantastické, jak by si někdo mohl myslet. Vždyť v Paříži mají zvláštní policejní režim již řadu let, ve Švédsku zrušili volby také na mnoho let.
  Všechny tyto náběhy na totalitu, lidé přijmuli a žijí s tím. Bezpečnostní situaci to sice nezlepšilo, ale zato to omezilo práva obyvatel. To není cesta, kterou by se chtělo vydat SPD Tomio Okamura. P.K.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Někdy v roce 1998 jsem ve studovně Klementina daroval nějaké albánské studentce mnou pořízenou fotografii vesmírného disku, který přede mnou právě startoval (ještě dost intenzivně rotoval), noční fotografie se světelnými efekty a mimo jiné jsem jí už tehdy, během našeho rozhovoru, sdělil, že v budoucnu zaútočí Afričané a Arabové na Evropu. Smála se a fakt tvrdě nesouhlasila, s tím, že Afrika ani státy Blízkého východu nemají nic, respektive nejsou natolik silné aby napadly Evropu. Tehdy jsem jí jasně popsal, jak to bude probíhat, že půjdou i pěšky, nejen loděmi a jakýmikoliv, všemi, které budou k dispozici. Tímto ji zdravím a píši to nyní proto, aby bylo vidět ... s jejím případným svědectvím, že my vesmírné civilizace jsme znaly ty plány jižní invaze předem. Tak je to ale se vším.

   Smazat
  2. --- Jo, a napsal jsem jí na zadní stranu té fotografie slovo Politologie.

   Smazat
  3. --- Jo, a podal jsem jí tu mou fotografii přesně tak, jak mi Reptilián podal můj pas, který mi ve Francii vzala francouzská mafiánská policie, kterou na tom místě pak celá posádka Reptiliánů zmasakrovala. Takže jak? Jako když mám i já dlouhé ještěří drápy, směji se, tedy držel jsem ji mezi klouby, prstů. Nejsem blbej, abych na ní nechal mé otisky,... už tehdy jsme jednali pro dnešní budoucnost, pro dnešní použití.

   Smazat
  4. --- Ve Francii někdy v roce 1993, na dálnici u mýtných bran poblíž města Orange. Takže tam mohl pohodlně přistát reptiliánský asi tak dvacetimetrový v průměru disk. Několik metrů přede mnou. Zdravím a vážím si té jejich záchrany mne před francouzskou mafií. Nemám jakýkoliv důvod nepovažovat Reptiliánskou vesmírnou civilizaci za naše nepřátele a ani o jakémkoliv takovém důvodu nevím!

   Smazat
  5. Anonymní11. června 2018 14:15
   „.. jsem jí už tehdy, během našeho rozhovoru, sdělil, že v budoucnu zaútočí Afričané a Arabové na Evropu ..“
   Vám vesmírným civilizacím to tak možná připadá, ale Afričané a Arabové neútočí na Evropu.
   Oni jsou k cestě do Evropy přesvědčováni (peníze bydlení, ženy zdarma) a sorošovými neziskovkami přepravováni přes středozemní moře i souš, až do zemí zaslíbených. Zde jim vlády, které jsou do projektu zapojeny, udělují privilegia, i když ne až taková, jaká jim byla přislíbena, aby se vydali na cestu.
   Kdo to organizuje a realizuje? Zde pátrejte vesmírné civilizace. Napovím, že Afričané a Arabové to nejsou. P.K.

   Smazat
  6. --- No, jasně, takže znovu: Považuji Reptiliány za přátele,... když se mi tam dostalo to ne-.

   Smazat
  7. 14:37 Děkuji,... ale zrovna jsem o tom psal: My víme vše a předem. Ten útok je samozřejmě plně organizován, což je průkazně vidět a samozřejmě byl naplánován,... bez čehož nejedná dnes už ani dítě. Tady asi není co řešit. Sdělil jsem vám už vícekrát, že Německo je ještě horší než během druhé světové války. A tím bych zatím skončil, mám nějaké povinnosti.

   Smazat
 18. Už je to tady - NR potkala pohroma - podstatná část diskuzní smečky z novinek ( toho nejhoršího, nejodpornějšího, nejvymaštěnějšího,nejoplzlejšího, nejúchylnějšího, nejfanatičtějšího, a další nej.... co se kde kdy slézá k diskuzím.) Na novinkách totiž poslední dobou píšou už jen bulvár, smečka jejich pisálků už je vyšťavená, už jim došli donašeči, tak vyhledávají pracně ubohé nasrávací články, aby si svou smečku diskutujících idiotů, která je dobře živila svým žvaněním, udrželi. Ale neudrží - smečka diskutujících na novinkách ubývá a na NR přibývá, ale podle toho taky úroveň diskuzí na NR vypadá. Samej blb - jeden blbější než druhej -jenom se to hádá a nadávají si. Hnus.Samej poklopec - žádná žena. Čím to, že tolik hnusných chlapů dnes může dřepět doma u beden celé dny? To je v ČR tolik důchodců? Hnusové, drbny, pomlouvačí, sprosťáci, vymaštění pitomci. Zbyteční paraziti. Na novinkách bylo zařízeno, aby každý ten magor směl diskutovat pod každý článek jen dvakrát, protože hrozilo, že se vždycky pár vymaštěných blbů bude hádat do nekonečna. Teď to přelezlo sem na NR, a výsledky se dostavily. Už se to hádá. Diskutuje jen pár vypatlanců, a to tak, že se navzájem hádají a nadávají si - žádnej názor k článku za tím není. Smečka se potřebuje vykvákat, aby alespoň něco "dělali"> Takové diskuze nemají vůbec žádný význam. A k tomu článku? Kdo ví, kdo té krávě zmastil hubu, nikde není zmínka o spolehlivosti té zprávy, nikde není, kde byla ověřena. Ale zfanatizovaná smečka už nadává, lynčuje, ačkoliv ví z prdele hovno - to je pro tento materiál typické. Stačí napsat, že něco spáchal "muslim" a smečka se může posrat. A všem rozumnějším, nezfanatizovaným lidem hned nadává "sluníčkářů" - bože - to je hnusnej svět, ten, co dřepí u internetu. Věšeli by, mučili by, - na co si tady hrajete vy magoři? Vždyť jste stejná smečka polohovad, jenomže bílých.

  OdpovědětSmazat
 19. Jdi do PRDELE ty SENILNÍ GRAFOMANE,nikdo tě nenutí sem chodit!

  OdpovědětSmazat
 20. Moc hezky napsáno, to tu zdvihnulo úroveň. Autor nejspíš také přišel z Novinek, alespoň podle těch jeho definic.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ne - mýlíte se 16.13 - nikdy jsem nebyl nikde zaevidován do diskuzního fóra. Jenom si ty sračky diskuzní na novinkách někdy čtu - články ne, protože ten bulvár už začal být trapný. Stejně tak ten nový zpravodaj "Seznam.cz"- taky správní bulvární zhovadilci. Věřil byste, že tam byl článek o jakémsi úchylném fotografovi, který fotí ženy při orgazmu!? Detailně popsáno, jak si taková žena musí sednout na židličku a dělat si "to" a on fotí změny jejího obličeje a celý ten proces! Dovedete to pochopit? Tohle má být "publicistika"? Takovej hnus? Dříve nesměli úchylové a magoři takové články publikovat nikde, stejně jako je pořád ještě zakázáno vystrkovat na lidi čůráka ( nebo už není?) Jenom čekám, kdy nějaký úchylný redaktor zveřejní článek, jak nějaký fotograf fotí lidi při sraní - s popisem detailů. Jsme jako společnost fakt v prdeli - a hodně hluboko! Tak - například novinky odstraňují diskutující za údajná "vulgární" slova, ale redakční úchylové a další prasata publikují svoje úchylárny na serverech Super.cz - Pro ženy.cz ( to byste čučeli na prasečiny!) a teď nově na Seznam.cz - co si o občanech tito hajzlové myslí? Že nás zajímají jen mordy, mučení, zabíjení, války, týraná zvířata a prasečiny? Hajzlové, kteří tomuto svinstvu přezdívají "publicistika" by patřili za mříže, a lidi, kteří dřepí u internetu a k tomuto svinstvu píšou denně svoje bláboly, patří do blázince. Magoři u internetu - zbyteční lidi. Všimněte si, jak vztekle zareagoval ten blb v 16.07 - má strach, že by mohl přijít o svojí denní porci vzrušování dědek jeden praštěnej, a mně bude nadávat "grafomanů" - přičemž ví hovno, co toto slovo vyjadřuje, a dokonce mi nadává "senilů"!!! Dědek hnusnej! Ano, je to novinkář, ti jsou jasní od prvního slova! A pokud jde o tu "úroveň" - jakou máte na mysli? Ono zde na NR potom, co sem leze ta smečka sprostých, frustrovaných magorů se hádat, to má nějakou úroveň? Co není, nejde ani pozvednout. Jenom snad jste si mohl všimnout odlivu autorů, kteří sem píší články - i za tím je ta hnusná smečka. Proč by takovému humusu měl někdo psát články? Magoři u internetu si neuvědomují, že si úplně všechno kazí sami. Nebude to dlouho trvat, a nějaký mediální dozor si této ubohé, pokleslé "publicistiky" všimne, a zakážou to. A bude po diskuzích. Diskuzní závisláci, viz blb 16.07 se z toho tuplem zcvoknou, když jim seberou jejich magorské každodenní hračky. Co udělají - zase polezou žvanit do hospod? Jenže tam by dostali po čuni hned.

   Smazat
  2. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  3. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  4. 18;19
   Slepej seš jak patrona,smolíš tady ty tvoje debility,z putyky tě vyhodili,stará ti utekla z beznohým a tvoje impotence...i ta mozková je na vrcholu!!!!!!
   Bejt tebou,nechám se při další bouřce spláchnout do kanálu ty paznechte vopelichanej!!!!!!☺☺☺☺

   Smazat
  5. Anonymní11. června 2018 17:17
   „Jenom čekám, kdy nějaký úchylný redaktor zveřejní článek, jak nějaký fotograf fotí lidi při sraní - s popisem detailů.“
   Pokud opustíte slovník prezidenta Zemana, tak zjistíte, že se jedná o tvorbu toho nejestetičtějšího produktu a už si to našlo cestu k umělcům. Zatím snad jenom slovenským: „V mojej práci Bez papiera som sa zaoberala skrášľovaním Trnavy,“.
   http://www.obcasnecas.ukf.sk/2014/02/erika-meszaros-hovno-je-to-najestetickejsie-co-moze-clovek-vyprodukovat/

   Smazat
  6. 19:46
   To už jsem zde publikoval i s patřičným komentářem a videem, to nebylo jen foto!

   Odkaz:

   https://uloz.to/live/!FiGyuzki/ako-hungar-slovenka-erika-meszaros-zasrala-vsetky-krtince-na-strniskach-od-trnavy-po-sturovo-aj-okolne-dedinky-hanba-takto-sa-nespravaju-ani-ciganiska-v-banskej-bystrici-pres-multiload-sk-cz-avi

   °°°°°

   Smazat
 21. To je vše důsledek dlouhodobého vymývání mozků, multikulti doktríny a prosazování islamizace. Na západě už to běží nějakých 30-40 let, ve Švédsku možná i o něco déle. Proto tam nejsou tak odolní vůči propagandě jako u nás - starší a střední generace ještě umí číst mezi řádky, nedáme se pak tak lehce zmanipulovat. Ale mládež už je i u nás do značné míry zblblá (viz prvovoliči volící vítače Piráty), takže za nějakých 20-30 let bude této masírce odolávat jen nejstarší generace. Nakonec to může podobně dopadnout i u nás, jen poněkud se zpožděním. Jediným řešením je odtržení vlivu politických neziskovek na školy, stejně jako školská reforma, zrušení inkluze a neomarxistické multikulti výchovy na školách, ale už i školkách a konečně přestat volit ty, kdo něco podobného dopouštějí. Ale i rodiče by měli včas názory svých dětí korigovat, aby se pak nedivili, až z nich vyroste něco podobného, jako z té Britky v článku.

  OdpovědětSmazat
 22. 16:13 autor předmět své úvahy popsal věcně a s oprávněným důrazem. Chápu, že něco takového manipulátorům, kteří prosazují "politickou korektnost" nevyhovuje. Je nanejvýš žádoucí věci a události popisovat srozumitelně, důrazně a bez manipulativního pokrytectví. Nebuďme ovce. Tentokrát na výbornou, pane Brande!

  OdpovědětSmazat
 23. Všechno je cílené ! Nejdříve naprosto proti přírodě vyrobí systém feministky, mamánky a metrosexuály s tím, že se ženám (přirozeně) zhnusí a skočí do postele každé opici.

  OdpovědětSmazat
 24. Já si tady podslední dobou vždycky sjedu diskuzi, jestli nepsal Vláďa z Brna, PK, ABC ... a zbytek odroluju. Maximálně se zastavím na něčem delším, kde nejsou velká písmena.

  A znovu jenom apeluji na adminy ať u příspěvků uvádějí IP odesilatelů, ať si to můžeme filtrovat....

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. No a me se zase libi jine typy prizpevku a tedy me tve choutky nezajimaj

   Smazat
 25. 19:26
  Das is alles????

  OdpovědětSmazat
 26. >:(

  https://cz.sputniknews.com/svet/201806117529179-nemecko-viersen-muz-utok-zena-vrazda/

  OdpovědětSmazat
 27. Fotografie je fotomontáž. Oční bělmo "oběti" je bílé..., ale připouštím, že dáma dostala přes držku. Inu, ti, kterým bylo ublíženo se mstí daleko méně často jak ti, kterým bylo pomoženo.

  OdpovědětSmazat
 28. Chceme-li zničit národ, musíme nejprve zničit jeho morálku a padne nám do klína jako zralé ovoce

  kdy, kde a v jaké souvislosti řekl Lenin tato slova?

  a salonní liberální levičáctví nemá s neomarxisme pranic společného, ani s levicí jako takovou a klasiky.

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.