Reklama

úterý 19. června 2018

Žalobci a policisté nevidí, co nechtějí

Zdeněk Jemelík
Zdeněk Jemelík
19.6.2018  blog autora a Chamurappi z.s.
Věnováno Aleně Vitáskové, ohrožené dovoláním nejvyššího státního zástupce, a nevinné Michaele Schneidrové, strádající ve Věznici Světlá n.S.


Skutečnost, že nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman podal dovolání proti zprošťujícímu rozsudku Aleny Vitáskové, dodává jeho rozhodnutí příchuť jedinečnosti, neboť je učinil nedlouho po zveřejnění záměru prezidenta republiky udělit jí 28.října státní vyznamenání. Spojení pokusu o zneuctění z jedné strany a vysokého ocenění druhou stranou určitě není časté. Je svébytným vyjádřením nezávislosti nejvyššího žalobce, nebo možná jeho náklonnosti ke kruhům, jež Alenu Vitáskovou nenávidí, protože oklestila jejich příjmy. V každém případě právě pro tyto zvláštní okolnosti jeho dílko přitahuje pozornost.

Argumentace Pavla Zemana stojí na dvou základních pochybeních. První je víra v existenci soukromých vztahů mezi ods. Michaelou Schneidrovou a Zdeňkem Zemkem st., které neexistovaly a v celém trestním spisu o nich není jediný důkaz. Druhé je nepravdivé tvrzení, že vydáním licencí Zemkovým elektrárnám v noci 31. prosince 2010 vznikla obrovská škoda, neboť získaly nárok na vysokou výkupní cenu podle cenového výměru z r. 2009.

Posledně zmíněný problém vede k zamyšlení, kde se vůbec vzala fáma o dostatečnosti získání licence a uskutečnění prvního paralelního připojení jako podmínky pro získání práva na vysokou výkupní cenu. Důvod k zamyšlení je dán nejen významem otázky pro obžalované z kauzy „Vladimír Čimpera s spol.“, známé jako „kauza Vitásková“, ale skutečností, že až do převzetí výkupu elektřiny z fotovoltaických elektráren státní společností OTE a.s. k 1.lednu 2013 se neoprávněně obohacovaly i některé jiné firmy. Orgány činné v trestním řízení si toho vůbec nevšimly a celý proces s Alenou Vitáskovou & spol. proběhl ve stínu omylu, který z úvah žalobce o způsobené škodě dělá bezcenný blábol. Tím tato záležitost přetéká přes hranice tohoto soudního řízení.

Skutečnosti jsou následující: v r. 2009 vydal Energetický regulační úřad (dále jen ERÚ) cenový výměr, podle něhož nárok na zvýhodněnou cenu získaly elektrárny, které získaly licenci, dosáhly prvního paralelního přípojení, zapojily se smluvně do distribuční soustavy a začaly uskutečňovat komerční dodávky do sítě. Platnost tohoto výměru skončila jeho nahrazením novou vyhláškou ERÚ z r.2010, která s účinností od 1.ledna 2011 zaváděla měkčí podmínky pro získání podpory, ale současně ji drasticky snižovala. To byl důvod závodů s časem, do něhož se po vydání nového výnosu nedobrovolně zapojili všichni investoři, jejichž zařízení byla před dokončením. Stát se vůči investorům zachoval hanebně.

V této chaotické situaci se ale na webu ERÚ objevilo „výkladové stanovisko“ bývalého vedení, podle něhož pro získání vysoké výkupní ceny bylo dostačující získání licence a prvního paralelního připojení. „Výkladové stanovisko“ není právní norma a nemůže měnit pravidla, stanovená cenovou vyhláškou ERÚ. Později jeho protiprávnost konstatoval Nejvyšší soud ČR rozsudkem sp.zn. 32 Cdo 1051/2015, ale také ERÚ v tzv. sporném řízení a zejména je od 1.ledna 2013 neuplatňuje státní společnost OTE a.s., na kterou přešla výplata podpory obnovitelným zdrojům. Proti škodě, která byla způsobena vydáním zmíněného „výkladového stanoviska“ je ta, kterou měla způsobit nešťastná Michaela Schneidrová, doslova jen „malina“. Ale bdělé oči protikorupční policie a olomouckých žalobců to zvysoka přehlížejí a vůbec je nenapadlo, že by někdo měl za vyvolání nákladného omylu nést odpovědnost. Podezření samozřejmě padá na představitele bývalého vedení ERÚ Josefa Fiřta, Blahoslava Němečka a Antonína Panáka z titulu jejich obecné odpovědnosti. Bezprostředním pachatelem mohl ovšem být i nižší úředník ERÚ.

Zřetelněji se rýsuje odpovědnost Antonína Panáka, který obsah „výkladového stanoviska“ dvěma dopisy účelově narouboval do myšlení vyšetřovatele Pavla Pinky, čímž umožnil rozumné rozhodnutí ředitelky licenčního odboru ERÚ Michaely Schneidrové o nepovolení obnovy licenčního řízení vykládat jako zločin s nárokem na vysoký trest odnětí svobody. Žalobci se vytvořená situace líbila, proto omyl převzal a naservíroval na stůl soudci, který si libuje v ukládání vysokých trestů. Výsledkem je nevinná úřednice ve vězení a Alena Vitásková, po pětiletém trestním stíhání znova ohrožená dovoláním nejvyššího žalobce.

Celková škoda, způsobená vydáním „výkladového stanoviska“ je mnohem vyšší než ta, kterou v obžalobě kauzy „Vladimír Čimpera & spol.“ uvádí diletantský žalobce. Zřejmé jsou katastrofické následky dopisů Antonína Panáka policii pro obžalované. Ale původci zavádějících informací umožnili řadě firem přijít k neoprávněnému obohacení a ani „solární baroni“, ani šéfové distribučních firem nemají důvod se na ně zlobit, neboť prospěli jejich kapsám. Proto otázka jejich trestní odpovědnosti nepadla a nepadne, neboť „kde není žalobce, není soudce“ a jak známo z výroční zprávy Vrchního státního zastupitelství vOlomouci, vyhledávací činnost policie není uspokojivá. Poznamenávám, že ani někteří státní zástupci neberou úplně vážně povinnost stíhat každý trestný čin, o kterém se dovědí. Lidé, odpovědní za vydání „výkladového stanoviska“ a autor mystifikačních dopisů policii zůstali mimo zorný úhel orgánů činných v trestním řízení. Naopak posloužili jako svědci proti Aleně Vitáskové a Michaele Schneidrové. Mohou být klidní: dovolání nejvyššího státního zástupce ve věci Aleny Vitáskové naznačuje, že jim ze strany orgánů činných v trestním řízení žádné nebezpečí nehrozí, neboť orgány vidí jen to, co chtějí.

12 komentářů :

 1. Náprava společnosti vede skrz zbavení se ovládání politickými stranami/hnutími a nalezením způsobu její demokratizace.

  Štefan

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Štefan 9:09

   S Vašimi příspěvky lze většinou souhlasit. Škoda ale, že vždycky zůstáváte jen u obecných proklamací.
   To je asi tak cenné, jako byste psal: jsem pro správné věci a proti špatným...

   Smazat
  2. 9:09
   Tady je to trochu konkrétnější.

   Návrh nové programové platformy (Štěpán Forgáč)
   Každý společenský systém nereflektující přirozenost lidského bytí je odsouzen k zániku. Základní otázka tedy zní: Co je, z hlediska lidského bytí, přirozené? Je přirozená nadřazenost jednotlivce/zájmových skupin nad celkem, nebo je tomu naopak? Tvrdím, že přirozená je nadřazenost a vláda celku svým jednotlivým členům/zájmovým skupinám. Je nezbytnou podmínkou bezpečí a prosperity celku, jeho jednotlivých členů i zájmových skupin. Podívejme se, jak vypadá skutečnost. Současná společenská formace je postavena na nadřazenosti zájmových skupin (politické strany/hnutí) nad občanským celkem (obec/město/region/stát. Platforma na níž je postavena není přirozená. To považuji za základní příčinu současné devastace společnosti. Jediné smysluplné a skutečně účinné opatření směřující k dosažení přirozeného stavu společnosti tedy spočívá v odnětí moci, politickým stranám/hnutím a nastolení moci občanů územních celků (obce/města/regiony. Úloha zájmových skupin – politických stran/hnutí ve skutečné demokracii spočívá pouze v ovlivňování vlády občanů, nikoliv v jejich ovládání. Demokracie není, protože ani nemůže z praktického hlediska být o shodě!! Demokracie shodu ve své podstatě vylučuje - je postavena na většinovém rozhodnutí. Aby to byla skutečná demokracie, nesmí rozhodovat zastupitelé, ale občané!! Tak to funguje ve Švýcarsku už po staletí. Zastupitelé i občané navrhují, ale jen občané rozhodují. Mají na to své osvědčené nástroje. V prvé řadě jsou to na komunální úrovni veřejná shromáždění a ve větších územních celcích referenda. Švýcaři to měnit nehodlají. I v případě, že nevyvolají referendum, jsou to vždy občané, kteří rozhodnou a to svým mlčením - nevyvoláním referenda o přijetí daného návrhu. TO JE SKUTEČNÁ DEMOKRACIE! Zásadním společným zájmem je bezpečí!! V prvé řadě na něm - na ochraně celku před jakýmkoliv ohrožením stojí většina rozhodnutí. Politická rozhodnutí nejsou rozhodnutí odborná, ale hodnotová a morální!
   Můj návrh nové společné programové platformy zní:
   Novou platformou pro humanizaci společnosti je její nepřirozený stav spočívající v nesvobodě občanů územních celků ovládaných zájmovými skupinami. Naším společným cílem je nalezení způsobu, jak ji uvést do přirozeného stavu – stavu společné svobody a vlády všech všem.
   Štefan

   Smazat
  3. Ad Štefan - domnívám se, že švýcarský vzor je v naší situaci neaplikovatelný! Zásadním důvodem je to, že Švýcarsko je chráněncem globálního kapitálu, což mu zaručuje výsadní postavení a společenské poměry.

   Smazat
  4. Ad vvenc
   Já jsem přesvědčen, že demokratizace na komunální úrovni je možná. Tam je kapitál nejslabší a sociál nejsilnější. Reakce na pokus o osvobozen a zdemokratizování obce/menšího města by byla velmi zajímavá a jistě poučná. Jen se domnívat a nic nezkusit je poněkud slabošské.

   Štefan

   Smazat
 2. Obvinění státního zástupce Pavla Zemana a dotčených orgánů v trestním řízení autorem článku jsou závažná a dokládají, že slova našich nejvyšších ústavních činitelů, že žijeme v právním státu jsou pouhým "cárem papíru".
  Ve státu, který je v hospodářském a morálním rozkladu, musí být zákonitě v rozkladu i orgány činné v trestním řízení...
  "Vše souvisí se vším..."
  L.S.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Dovolání nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, není namířeno proti Vitáskové, ale je namířeno proti všem, kteří by v budoucnu chtěli postupovat ve svém úřadě, jako Vitásková, tedy nezávisle a ve prospěch občanů této republiky. Nelze přeci připustit, aby Vitásková, která hájila zájmy obyčejných občanů a bránila jejich vykořisťování a okrádání, ušla zaslouženému trestu od státní podnikatelské mafie, která jejími kroky přišla o miliardy naších peněz, které by jim plynuly, kdyby Vitásková dělala v úřadě to, co od ní mafie požadovala. A za to musí přijít stůj co stůj trest. Celá ta kauza má odradit další Vitáskové a Vitásky, aby si rozmysleli dělat něco ve prospěch občanů tohoto státu. Má ukázat těm, kdo by se o to pokusil, jak dopadne. Má ukázat, že v našem polistopadovém státě, když nejste součásti mafie, tak na spravedlnost se spoléhat nemůžete.

   Smazat
 3. ... a to ještě nevíte, ale i nechcete vědět, jaká je situace na "okresních či místních" úrovních. Totální právní chaos, vládnou sourozenci Komplot a Korupce. Kamarádíčci se chrání navzájem - Pomáhat a chránit skutečně chrání--- běda, pokud chcete od úředníka respektování zákona platného...
  Český stát je de facto rozpadlý, je otázka času, kdy tak bude i de iure.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 9:54

   Vystihl jste vše do písmene a k tomu u nás navíc, ti naším státem chránění čerti. Matteo Salviny je chce sečíst, prolustrovat a šupem zpátky do rodné domoviny (Indie?), ne do východní Evropy.

   A hloupý svět EU je v pozoru, nazývá jej rasistou na místo střežení svých vnějších hranic!

   My u nás jsme bohužel, díky jednomu majiteli bytu z Teplic (spekulant s byty), náš dům neuchránily, minulý týden se do krásně, komplet upraveného, dvoupatrového domu se dvěma přístavky.

   Do jednoho z nich, se vetřela velká čertí sebranka a hned začali! Okna dokořán, speváčka Věra Bílá na plné pecky do širokého okolí, při nedělním obědě?

   Když jsme se ženou vraceli ze zahrádky na kolech. Jejich čtyři smráďata si na boku domu hrála, teď budu vyjímečně sprostý, omlouvám se: "Na kundy!"! Nevím co je to za dětskou hru, nikdy jsem o ní neslyšel, to bylo prvně?!

   No a nyní bude opět na nás, aby si je Tepličák zabalil a odvezl zpět k sobě do Teplic, je to totiž také lucifer (pasák v inv. důchodu)!?

   V tomto směru jsem překvapen, za co dostala romská ombudsmanka Šabatová "Francouzské státní vyznamenání", nechápu?!

   Zdraví Ramón

   Smazat
 4. Dovolání nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, není namířeno proti Vitáskové, ale je namířeno proti všem, kteří by v budoucnu chtěli postupovat ve svém úřadě, jako Vitásková, tedy nezávisle a ve prospěch občanů této republiky. Nelze přeci připustit, aby Vitásková, která hájila zájmy obyčejných občanů a bránila jejich vykořisťování a okrádání, ušla zaslouženému trestu od státní podnikatelské mafie, která jejími kroky přišla o miliardy naších peněz, které by jim plynuly, kdyby Vitásková dělala v úřadě to, co od ní mafie požadovala. A za to musí přijít stůj co stůj trest. Celá ta kauza má odradit další Vitáskové a Vitásky, aby si rozmysleli dělat něco ve prospěch občanů tohoto státu. Má ukázat těm, kdo by se o to pokusil, jak dopadne. Má ukázat, že v našem polistopadovém státě, když nejste součásti mafie, tak na spravedlnost se spoléhat nemůžete.

  OdpovědětSmazat
 5. Žalobci a policisté že nevidí co nechtějí? Vědí, co se nesmí vidět - co zahlédnout smrdí existenční sebevraždou. Viděli i, že ti kteří viděli vše a chtěli vidět vše, byli po velvetovém převratu bez pardonu odcházeni a odejiti... I žalobci a policisté mají rodiny a v říši Světové banky a Mezinárodního měnového fondu mívají i hypotéky, úvěry, leasingy - které musí mít z čeho splácet... a na "dáfky" nedosáhnou, protože jsou z rasy, jejímž údělem je celoživotní poctivá práce... Přizpůsobivost je nezbytná pro výkon jakéhokoliv povolání. Dokonce i na "práci" žvaněním v Parlamentech.

  OdpovědětSmazat
 6. Kdopak si tu prihrejva polivcicku?
  Okolo solarniho je to jeden gauner vedle druhyho, zavrit vsechny je malo

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.