Reklama

.

.

pátek 27. července 2018

A co trojky z chování ?

Zdeněk Jemelík
27. 7. 2018      jemelikzdenek a chamurappi
Když sociální demokraté překonali odpor k vládnutí s trestně stíhaným předsedou vlády, političtí pidižvíci, kteří stále ještě nedokáží unést volební neúspěch, přišli o potěšení z překážení ustavení koaliční vlády. Museli si najít jinou hračku, a tou se stalo zkoumání diplomových prací členů vlády. Jejich záměr je jasný: když už vláda vznikla, ať se aspoň nedaří její konzolidace. To zde ještě nebylo, aby pár dní po ustavení vlády museli dva ministři opustit svá křesla a třetímu by to hrozilo.


Snad je každému jasné, že vláda, kterou škodiči takto na pokračování rozkládají, nebude moci plnit své úkoly bezvadně, a budou vznikat škody, proti nimž údajně neoprávněně přijatá dotace na Čapí hnízdo má rozměr pár drobných. Jistě to vědí i škodiči, ale nevadí jim to: z cizího krev neteče, daňoví poplatníci jejich hrátky rádi zaplatí.

Padne-li pod tlakem protiplagiátorské inkvizice ministr Metnar, bude na místě otázka, zda to již skončilo, či kdo přijde na řadu jako další. Ministři vlády by se měli začít bát, zda ve svých diplomových pracích rozmístili správně uvozovky, či zda v nich inkvizitoři nenajdou jiné závady. Se zájmem očekávám, zda a kdy se na pranýř dostane diplomová práce Andreje Babiše. Jistě ji inkvizitoři budou zkoumat s mimořádnou a zlovolnou pečlivostí. Není ale jisté, že bude klid, pokud se nenajde žádná další zpochybnitelná diplomová práce. Možná pak dojde na zjišťování, zda ministři jako středoškolští studenti v postpubertálním věku nezlobili a nenosili na vysvědčení trojky z chování. Protože ve vládě převažují muži, škodiči se mohou zhlédnout v amerických poměrech a přijít s odhalováním špatného zacházení s ženami. Ministryně se mohou těšit na odhalování temných míst v historii jejich vztahů s muži či ženami. Naše společnost se skládá z lidí hříšných a političtí reprezentanti nejsou andělé. Na každého lze něco najít, z čeho mohou novináři vyrobit obrovské znevážení osobnosti. Vládu světců Andrej Babiš skutečně sestavit nemůže a nedokázal by to ani Petr Fiala, kdyby Miloš Zeman ztratil schopnost úsudku a jmenoval jej.

Ať je to tak nebo tak, do politického soutěžení se vnášejí odpuzující praktiky, které se v takovém rozsahu nikdy dříve neužívaly. Dosud nikdy zde nebyla opozice, která by ve volbách utrpěla tak velkou porážku ze strany vítěze, jako v našem případě. A nikdy dříve poražená opozice nenahradila politický boj skandalizací vítězů. Je nejvyšší čas učinit přítrž dalšímu pokračování tohoto vývoje.

Chyba je ovšem i na straně těch, kteří přijali hru záškodníků a byli ochotni s kýmkoli se bavit o svých údajných poklescích a dokonce se cítit provinile a uvažovat o resignaci. Neměli k tomu důvod. Všichni řádně obhájili své diplomové práce v regulérním řízení, žádný nevystudoval plzeňskou právnickou fakultu za pár měsíců, jejich diplomy jsou platné a další debaty jsou z právního hlediska bezvýznamné. Ani z etického hlediska nevidím žádný zásadní důvod k resignaci. Údajného plagiátorství se dopouštěli převážně v úvodních částech diplomových prací, tedy v přehledech dosažených výsledků bádání. V podstatě jde o literární rešerše, kde se nepředpokládá vnášení vlastních myšlenek. Studenti tvořili práce pod vedením pedagogických pracovníků, kteří nenašli důvod, proč by práce neměla být předložena státní zkušební komisi. Použitím citací, neoznačených uvozovkami, věda a společnost neutrpěly žádnou velkou škodu. Zejména u prací starších deseti let lze namítat, že není přiměřené uplatňovat na ně zpětně dnešní etická měřítka.

Má-li být údajné plagiátorství důkazem o osobnostní vadě, která svého nositele činí nezpůsobilým pro výkon funkce ministra, je to osamělý důkaz, na jehož základě nelze vyvozovat o osobnosti žádné závěry. Ostatně skutečnost, že se diplomant dopustil drobného prohřešku, nedokazuje, že po uplynutí řady let nemohl vyzrát ve vysoce odpovědnou a výkonnou osobnost.

Nejvýraznějším důkazem nesmyslnosti tohoto honu na čarodějnice je práce Taťany Malé z Mendelovy univerzity: inkvizitoři vznesli námitky pouze proti přehledu dosavadních poznatků, který má ve skutečnosti jen formální význam. V experimentální části práce naopak přinesla nové poznatky, byla originální, byla v pořádku. Čím takto vypracovaná práce diskvalifikovala paní exministryni Taťanu Malou pro výkon funkce ministryně ? Domnívám se, že ničím a pan předseda vlády pochybil, když ji v kritickou chvíli nepodržel. Kdyby se zachoval jinak, hon na plagiátory by patrně nepokračoval, protože škodiči by zjistili, že jejich fízlování nepřináší výsledky, přiměřené vkladům špinavosti. Kamenování ministryně by škodiče po čase přestalo bavit a život by šel dál i bez potřeby výměny ministra.

Věc má další stránku. Někdo záškodnické akce vymýšlí a organizuje a platí škodiče. Ti ale svým počínáním vyvolávají poruchy v činnosti veledůležitého orgánu státní moci, tedy vlády. Dostávají se na hranu trestního zákoníku a není vyloučeno, že při dalších akcích přes ni přepadnou ke své škodě. Ti, kteří je do akcí vyslali, ale zůstanou mimo hru, jejich darebáctvím záštitu neposkytnou, umyjí si ruce. Škodiči by se měli dát na ústup dokud je čas. Zítra může být pozdě.

V každém případě metody, jež užívá protibabišovská opozice, nepatří do rámce poctivého politického boje o moc v demokratickém právním státě. Proto je na místě je odmítnout.

16 komentářů :

 1. Bude docela zábavné až se nějaký pitomec chytne dvou slov v jedné jediné větičce např. ,,socialistické zdravotnictví" v úvodu disertační práce na jinak naprosto odborné kardiochirurgické téma. Když už na předlistopadové vysokoškoláky nemůžeme s nějakým plagiátorstvím, tak to by bylo abychom ty staré struktury neutopili na ,,socialistickém školství", ,,socialistické ekonomice" apod. Hned by byl důkaz, že prostě takový člověk nemůže být ministrem školství nebo financí.:-)

  OdpovědětVymazat
 2. Věc je prostá. Jde o společenskou krizi. Její příčinou je absence demokracie. Demokracie tu nikdy nebyla, protože tu vládly politické strany. Místo přirozené - neideologické seberegulace společnosti zde máme nepřirozenou ideologii (o nadřazenosti svobody individuální svobodě kolektivní). Je zcela lhostejné kdo nám bude vládnout, pojedeme z kopečka a čím dál rychleji a samozřejmě bez brzd.
  Info pro ty, kdo se mylně domnívají, že demokracie je diskuze. Můžeme diskutovat tisíce let, ale pokud nebudeme vládnout bude nám tok ničemu. Demokracie je vláda a to vláda všech všem, nikoliv diskuze. Diskuze pouze k demokracii patří.

  Štefan

  OdpovědětVymazat
 3. Štefan Demokracii jsi můžete tak namalovat v ČR neexistuje. Vláda všech je SPD nebo se mýlim????

  OdpovědětVymazat
 4. 21:27
  SPD slibuje demokratizaci. Dělá však chybu, když se pokouší hned o demokratizaci státu. To se jí nemůže podařit protože to prostě nejde. Správný postup je začít iniciovat demokratizační proces nejprve v obcích a městech. Teprve zdemokratizované obce a města mohou společně demokratizovat větší územní celky. Demokratizace společnosti bude dlouhodobý proces. Poučení a zkušenosti je třeba hledat ve švýcarských obcích a městech. V nich demokratizace Švýcarska rovněž započala.

  Štefan

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Štefane, jak by měla ta demokratická obec podle Vás fungovat?
   V naší obci jsme si zvolili zastupitelstvo, máme starostu, obec z mého pohledu občana funguje. Tak co je tedy v naší obci nedemokratického a jak by to mělo nově vypadat podle Vás?

   Petr

   Vymazat
  2. Anonymní27. července 2018 21:43
   Nevím, jestli lze označit za chybu, volební témata SPD, jako je nulová tolerance nelegální migraci a zákon o referendu a odvolatelnosti politiků. To jsou jednoznačně demokratické prvky a náš největší problém je, nedostatek demokracie.
   Jsou to jenom nástroje a efekt by začalo přinášet až jejich využívání občany. Jedno bez druhého, nefunguje. Ale jak to jsou účinné nástroje, ukazuje odpor z nedemokratického Demokratického bloku.
   Co se týče obcí, tak tam již zákon o referendu je. P.K.

   Vymazat
  3. 12:26
   Beedham (1996) uvádza príklad obce Kilchberg (7 000 obyvateľov) na brehu jazera Zürich. Dedina sama zabezpečuje vzdelávanie, má vlastný hasičský útvar, domov pre starých ľudí a vlastných policajtov s dvoma policajnými motorovými člnmi na jazere. Obec poskytuje niekoľkým svojim veľmi chudobným občanom 3 000 švajčiarskych frankov mesačne (vyše 1 300 britských libier) a pomáha aj hŕstke utečencov najmä zo Srí Lanky. Obecné zastupiteľstvo má 7 volených poslancov, ktorí monitorujú prácu malého počtu obecných úradníkov. Skutočnú rozhodovaciu právomoc má však verejné zhromaždenie, ktoré sa koná štyrikrát za rok. Na verejných zhromaždeniach sa zvyčajne zúčastňuje približne 400 obyvateľov obce; a keď je na programe niečo mimoriadne, aj o niekoľko stoviek viac. Na týchto zasadaniach sa stanovujú sadzby dane, schvaľujú sa nové obecné nariadenia, diskutuje sa o obecných účtoch, zvažujú sa plány výstavby, atď. Tieto štvrťročné verejné zhromaždenia predstavujú najvyššiu úroveň obecného zmocnenia; sedemčlenné obecné zastupiteľstvo predkladá tomuto zhromaždeniu svoje odporúčania. Rozhodnutia sa prijímajú zdvihnutím ruky. Písomné tajné hlasovanie môže požadovať viac ako tretina prítomných, dosiaľ však túto možnosť nevyužili. Občania, ktorí sa zúčast- ňujú na zhromaždení, majú veľkú právomoc. Na obecné referendum stačí prostredníctvom verejného zhromaždenia získať pätnásť podpisov, to sa však stáva len veľmi zriedka. Verejné zhromaždenie obce Kilchberg znovu ilustruje absurditu kvór účasti (druhá kapitola). Zástanca systému kvó- ra by pravdepodobne povedal, že verejné zhromaždenie, na ktorom sa zúčastnilo 400 zo 7 000 obyvateľov „nie je reprezentatívne“. V skutočnosti je verejné zhromaždenie super reprezentatívnym obecným zastupiteľstvom. Toto veľké obec- 48 né zastupiteľstvo má mandát, rovnako ako tradične zvolené obecné zastupiteľstvo. Každý, kto príde na schôdzu je mandatár; každý, kto zostane doma dáva mandát schôdzi. A Kilchberg je spravovaný dobre. Tvrdenie, že priama ľudová správa vedie k neúspechom, tu prax ako nepodložené vyvracia.

   Štefan

   Vymazat
 5. S teroristy, záškodníky a škodiči se nevyjednává ani nediskutuje a Babis na to "dojede" a je to škoda pro nás vsechny.

  OdpovědětVymazat
 6. Samozřejmě vystudovat jakoukoliv V.Š. není jednoduché,ale svěřit dámě ministerstvo jestliže v nedávné době se zabývala chovem králíků mě připadá dost komické a zároveň nepopírám ,že ta dáma není chytrá.Jen studovala chov králíků a to mě připadá pro řízení rezortu dosti malá kvalifikace.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Podle toho co píšeš máš kvalifikaci na blba, sory jako

   Vymazat
  2. Zjistilo se, že Hamáček ve slohově práci v 3. třídě neoprávněně citoval z Mateřídoušky. To bude bomba...

   Vymazat
  3. Třináctidenní minystyně Malá studovala, podle medií, dvě prestižní zahraniční školy.Jak to asi vypadá s úrovní vzdělání na západě, když lze nastoupit do podobných škol s vysokou králíkařskou? Zřejmě jako u nás. A proč nás tedy považují za méněcenné i v případě, že naše věrchuška vystuduje jejich "prestižní" university?

   Vymazat
  4. 9.33 Magore, jsi ubožák který jenom opakuje blbosti co mu nalil mejstrím do hlavy. Potřeboval bys výplach hlavy od těch sraček co tam máš.

   Vymazat
  5. 21:58-naopak, propásli jsme příležitost svěřit resort odbornému posouzení z genetického hlediska. Bohužel přemnožení králíci ji odstranili!

   Vymazat
 7. Rešerše, která shrnuje, co je o předmětu budoucí práce známé, nemůže být plagiát. Námitky proti této části práce by byly oprávněné, kdyby se v průběhu procesu mezi sepsáním a obhajobou zjistilo, že autor práce neuvedl nějaké informace, aby je pak mohl v "originální části" práce vydávat za vlastní.

  Mezi zadáním práce a její obhajobou probíhá proces, jehož smyslem je zaručit, že práce splňuje požadavky té které úrovně. Vedoucí práce, oponent(i) a členové komise, která nakonec práci schváli nebo zamítne, jsou za svou práci placeni.

  Jestli akademičtí funkcionáři nejsou schopni podpořit své kolegy, pak si serou do vlastního hnízda. O práci Taťjany Malé řekla rektorka Mendelovy university, že je v experimentální části, vyhodnocení dat a závěrech originální a přínosná.

  Plagiát nemůže být definován jako určité procento shodného textu. Ostatně který genius přišel na to, že to má být třeba 15 či kolik procent?

  O úroveň té které práce samozřejmě nejde. Je to frontální útok na Babišovu vládu. Babiš to ví a nechce mařit čas půtkami se samozvanými "demokraty". Proto nepodržel Ondráčka a třeba ministryni Malou. Měl by je neustále na talíři. Metnara podržel, protože by za něj těžko hledal náhradu. Metnar se odvolal na vyjádření university a řekl, že neodstoupí, protože není důvod.

  Zajímavé je, že nastalo ticho po nezákonné demonstraci před Sněmovnou. V jiné společnosti by tak blatantní porušení zákona, dokonce s asistencí Kalouska, Bělobrádka a Stanjury, vedlo k odvolání policejního ředitele a možná i ministra vnitra. Jenže tím je Hamáček a tak se to přešlo.

  Pohrdání zákonem, respektive rozhodnutím NS předvedl v plné míře jistý Monsport. Dal najevo, že jako správce konkursní podstaty sere na NS. Nebude prý tlačit na to, aby byty postavené na troskách H-Systému byly vyklizeny v termínu, který NS stanovil na 30 dní.

  Ještě k 21:58

  Od obhájení práce uplynulo 13 let. Od té doby má Taťjana Malá za sebou určitou pracovní kariéru. Ta je podstatnější než původní diplomka.

  OdpovědětVymazat
 8. Byl bych moc rád, kdyby se prověřily diplomky, disertačky, habilitačky a jiné spisy co do původnosti u křiklounů a rovnou nejlépe u všech poslanců. Jsem zvědav na výsledek a také na to, kdo z plagiátorů se zdá svého mandátu. To by se poznali charaktery!!! A také bych si posvítil na vedoucí prací, školitele, oponenty - jak mohou plagiáty projít vůbec do stadia obhajoby?

  OdpovědětVymazat