Reklama

neděle 29. července 2018

Bombový útok na bostonském maratonu – podvodné stíhání Džochara Carnajeva

Paul Craig Roberts
29. 7. 2018     Zvedavec     Paul Craig Roberts
Jak jsem informoval v té době, a jak ukazují veškeré důkazy, údajný bombový útok na bostonském maratonu byl veřejně oznámeným cvičením, ve kterém byli použiti krizoví herci. Nedošlo k žádným skutečným úmrtím nebo zraněním a bratři Carnajevové bombu neodpálili.
Cvičení bylo přeměněno na skutečnou událost propagandisty, kteří použili propagandu, aby prosadili svoji agendu regulace ze strany policejního státu a aby otestovali reakci USA na použití stanného práva k uzavření města Boston a letiště a k nasazení 10,000 ozbrojenců, kteří prováděli razie v domovech občanů bez soudního příkazu, pod záminkou, že nebezpečný 19-letý „terorista“, který byl již zastřelen vojáky nebo policí, je na útěku. Bezstarostná americká veřejnost, právnické fakulty, advokátní komory, americký kongres a média toto mimořádné porušení americké ústavy akceptovaly na základě té nejubožejší ze všech možných historek, a tím otevřely Pandořinu skříňku opatření policejního státu ze strany americké vlády.

Podvodná teroristická událost si žádala teroristy a pro tuto roli obětních beránků byli vybráni bratři Carnajevové. Starší z bratrů byl zavražděn policií. Mladší z bratrů, který neočekávaně přežil pokusy policie ho zastřelit, byl postaven před soud. Jeho obhájci byli jmenováni vládou, a právě tito „obhájci“, spíše než prokurátor, svého přiděleného klienta usvědčili.

To vše bylo akceptováno veřejností, ale nikoliv Johnem Remingtonem Grahamem, právníkem s širokými zkušenostmi. Ten viděl, že očišťující důkazy dokazující nevinnost přeživšího mladšího bratra, Džochara, byly ignorovány a později nepřipuštěny k soudnímu projednávání. Pan Graham začal jednat a uspěl u soudu první instance, který očišťující důkazy přijal a zařadil do záznamů soudního projednávání, čímž musely být důkazy zváženy při odvolání proti rozhodnutí státního monstrprocesu, při kterém byl Džochar soudem odsouzen k trestu smrti.

Pozorní lidé v zahraničí si povšimli narůstající korupce a kolapsu justice v Americe. 4. července dánská publikace Radians&Inches uveřejnila svědectví Johna Remingtona Grahama o pronásledování Džochara Carnajeva. Dovolil jsem si jej reprodukovat níže. Dokumenty týkající se případu budou uveřejněny odděleně.

RADIANS & INCHES, ročník 1, č. 2
Vydáno v Dánsku 4. července 2018
Pronásledování Džochara Carnajeva v případě bostonského bombového útoku

Za více než padesát let právnické praxe, převážně v trestním právu a forenzním důkaznictví a medicíně, jsem měl důvod nedůvěřovat FBI. Když jsem byl mladým právníkem, obhajoval jsem stovky mladých mužů, kteří odmítli nechat se odvést do americké armády k nasazení ve Vietnamu. Používal jsem argument protiústavnosti takových povinných odvodů, který byl úspěšně použit Hartfordským spolkem v Nové Anglii s cílem ukončit válku z r. 1812. Ty, kteří se zajímají o podrobnosti, odkazuji na případ Spojené státy vs. Crocker, 420 F. 2d 307 (8 Cir. 1970) a Kneedler vs. Lane, 45 Pa. St. 238 na 240-272 (1863). Všichni moji klienti byli nakonec zproštěni viny a osvobozeni. Nicméně v té době, kdy jsem učil na akreditované právnické škole, si mne můj kongresman zavolal z Washingtonu DC, aby mne varoval, že FBI na mě vede spis. FBI mne považovala za pravděpodobného zločince, protože jsem obhajoval svoji generaci úspěšně a podle striktních norem práva. Před něco málo více než pětadvaceti lety jsem byl suspendován a byla mi přerušena právnická praxe na šedesát dní, protože memorandum vyšetřování FBI vložilo slova do úst klíčového svědka, který později svědčil osobně a zcela mne očistil od jakýchkoliv podezření ze spáchání přestupku. Když byla výpověď uveřejněna novinářským matadorem, lidé mé země mne dali na veřejnou kandidátku a zvolili mne vrchním soudním radou a hlavním veřejným žalobcem. Na požádání mohu poskytnout podrobnosti z veřejných záznamů. Proto pro mne nebylo žádným překvapením, když jsem zjistil, v případě bostonského maratonu, že Džochar Carnajev nemohl 15. dubna 2013 odpálit papiňákovou bombu na Boylston Street v Bostonu, z čehož byl obviněn, usvědčen a odsouzen k smrti, a že vlastní důkazy FBI, kterých si právní zástupci obou stran a hlavní zpravodajská média Spojených států byli plně vědomi, jednoznačně dokazují, že obviněný je nevinen. Soud v Bostonu byl obrovským podvodem, monstrprocesem zinscenovaným FBI a hlavními médii za flagrantního porušení prvního dodatku ústavy, a většina Američanů si těchto klíčových faktů není vědoma doposud. Pravděpodobně desítky milionů lidí četli na internetu přístupnou zprávu dr. Paula Craiga Robertse, bývalého náměstka amerického ministra financí, o pronásledování pana Carnajeva, která silně čerpá ze soudních záznamů, a byla široce publikována ve Spojených státech, Kanadě, Evropě a v Rusku 17. srpna 2015 či později. Pokusím se zde tento příběh převyprávět a aktualizovat tím, že dám do přílohy nejdůležitější dokumenty, přístupné všem s účtem na Pacer, takže si je moji čtenáři mohou sami prostudovat.

Během soudního projednávání, poté, co jsem se na případ podíval, jsem napsal vyjádření, uvádějící, že ve světle známých důkazů shromážděných FBI neexistuje žádný předpokládaný důvod obvinit Džochara. Z náčrtků fragmentů z místa výbuchu, výsledků forenzní laboratoře FBI a obvinění vznesených proti panu Carnajevovi, a také z hlavních zpravodajských médií, vyplývalo, že pachatelé měli na sobě černé batohy naplněné těžkými papiňákovými bombami, avšak konkrétně Džochar, který byl obviněn, nemluvě o jeho zesnulém bratru Tamerlanovi, byl viděn na videu z pouliční kamery, používané FBI k identifikaci podezřelých, na které měl přes pravé rameno lehkou bílou nebo stříbřitou kabelu, a to jen několik minut před výbuchy. Takže v té době byly široce publikované fotografie, a stále jsou dostupné, na kterých jsou muži v polovojenském oblečení, s černými batohy, které dokonale odpovídaly černým batohům zobrazeným laboratoří FBI, ale tito jedinci nebyli FBI vyslýcháni.

Batohy neodpovídaly, což samo o sobě dokazuje, že pan Carnajev nebyl vinen, jak tvrdila obžaloba. Při řádném vyšetřování zločinu by byl Džochar jako podezřelý vyloučen a muži v polovojenských úborech by byli kontaktováni a vyslechnuti, ale FBI je všechny nechala jít. Krátce před uveřejněním mého vyjádření přišla dr. Lorraine Day, která 25 let působila jako vrchní traumatologický chirurg všeobecné nemocnice v San Francisku, s vyjádřením, přístupným na internetu, ve kterém jasně poukázala na to, že na fotografiích médií z místa činu nebyla vidět žádná krev, která by vidět být musela, pokud by došlo ke skutečným výbuchům, utržení končetin, jak bylo tvrzeno, a že když se údajná krev objevila, měla jasnou oranžovo-červenou hollywoodskou barvu, nikoliv mírně nahnědlou barvu lidské krve při situacích v reálném životě.

Nedlouho poté jsem byl představen Maret Carnajevě, ruské tetě Džochara, právničce, která působila jako veřejný žalobce v Kyrgyzské republice, bývalé součásti Ruského impéria a Sovětského svazu. S Maret jsem mluvil po Skypu a korespondovali jsme přes internet a prostřednictvím pošty. Soudem přidělený obhájce Džochara tlačil na Džocharovu rodinu, aby akceptovala obhajobu, že Džochar při spáchání zločinu na pondělním maratonu pouze následoval vedení svého staršího bratra. Měli přesvědčující důkazy, že Džochar je nevinen, ale nechtěli ho hájit pomocí silných očišťujících důkazů, které vlastnili, a tím zachránit jeho život. Jak se věci nakonec vyvinuly, hlavní právní zástupkyně obviněného, jmenovaná a placená Spojenými státy, se objevila u soudu, připustila vinu svého klienta hned v úvodní řeči, nepoužila průkazné důkazy o nevině, které měla v rukou, a dokonce ve své závěrečné řeči ani nepožádala o verdikt nevinen. Maret věděla, že Džochar není vinen, jak tvrdí obžaloba, a chtěla ho řádně obhajovat. Později podala místopřísežné prohlášení u federálního obvodního soudu v Bostonu, 17. dubna 2015, zaslané z Ruské federace, na podporu jejích snah stanout před soudem jako Džocharova spřátelená osoba, kde by vysvětlila okolnosti. Studenty tohoto trestního stíhání budou zajímat podrobnosti odhalené paní Carnajevou, a tak jsem přiložil kopii místopřísežného prohlášení, které zůstává nevyvráceno v soudních záznamech. Maret se rozhodla, že stane před soudem jako spřízněná osoba, aby tam předložila dostupné očišťující důkazy ve prospěch svého synovce Džochara. Zde bych měl poznamenat, že jsem musel požádat o pomoc místní právníky v Massachusetts, aby při zvláštní příležitosti předložili žádost advokátní komoře federálního obvodního soudu v Bostonu, abych mohl zastupovat Maret při žalobě spřízněné osoby. Byla vyžádána pomoc bezpočtu právníků, včetně Americké konfederace občanských práv, avšak byla odmítnuta, protože hlavní zpravodajská média vytvořila tak odpornou atmosféru, že místní právní zástupci se obávali ztráty pověsti či obživy, pokud by o nich vešlo ve známost, že pomohli někomu, kdo hledal pomoc pro pana Carnajeva. V Massachusetts jsem dříve praktikoval a nikdy předtím jsem se s takovými překážkami nesetkal. Boston bylo to poslední místo na světě, kde by se mohl s panem Carnajevem konat spravedlivý soud. Na radu styčného úředníka federálního obvodního soudu v Bostonu se Maret při své výpovědi spřízněné osoby zastupovala sama, se mnou po boku jako svým „poradcem“, aby soudu bylo jasno, že má právní vedení. Na její žádost jsem připravil návrh a argumentaci a dokumenty ji předal. Její návrh zůstal bez reakce, takže byly připuštěny dílčí věci. Pro ty, kteří chtějí fakta ze soudních záznamů, přikládám její argumenty a fakta, včetně čtyřhodinového důkazního vystoupení na konci (jmenovaná Carnajeva, důkazy 1, 2, 3 a 4), která dokazují jednoznačně, že věci předložené FBI a odstavec 7 obžaloby (obzvláště důkazy Carnajevy 3) jsou v rozporu se třetí momentkou z videa Whiskey Steak House (důkaz Carnajevy 4), a že je tudíž Džochar nevinen. Tyto důkazy, ačkoliv byly předloženy a nebyly rozporovány, byly ignorovány a nebylo provedeno žádné následné slyšení. Soudní porota nebyla s těmito důkazy nikdy obeznámena, což bylo před veřejností rovněž zatajeno. 24. června 2015 byl Džochar odsouzen k smrti. Soudní řízení bylo právní komedií, fraškou. Ale aspoň jsme zajistili legální záznam pořízený ruskou tetou, usilující stanout před soudem jako spřátelená osoba, včetně argumentů a důkazů, které nabídla. Na žádost byly tyto položky předsedajícím soudcem učiněny viditelnou součástí soudních záznamů.

Od rozzlobených občanů jsem slyšel, že jsem nevěřil doznání přisuzovanému panu Carnajevovi. Jeden chlápek trval na tom, že nejsem právník, protože jsem toto doznání neakceptoval, ale od Nejvyššího soudu Minnesoty se dozvěděl, že jsem dobrý právník s praxí půl století. Proč by nikdo neměl věřit doznání a učiněném při odsouzení? Protože, jak řekl sir William Blackstone, doznání jsou nejslabším a nejpodezřelejším ze všech svědectví, „dokonce i v případech hrdelních zločinů v obecném právu, vždy je lze získat lstí a podrazy, dáváním falešné naděje, slibů či vyhrožováním, a zřídka jsou zapamatována přesně, nebo sdělována s řádnou přesností, a svoji povahou nejsou schopna být vyvrácena jinými negativními důkazy“ – 4 Komentáře na 357. Údajné doznání ve Watertownu si vyžadovalo zvláštní psací pomůcku, kterou Džochar nevlastnil. Při rozsudku byla slova uvězněného prostě připsána jemu: žádný amerikanizovaný mladík, kterým Džochar byl, by neřekl, že jeho právníci byli „příjemní společníci“, nebo by neříkal „Mohamed, pokoj jemu“ atd. V jakémkoliv případě musí být doznání podle zákona podpořeno tak zvaným předmětem doličným: zde tato doznání nemohou být pravdivá, protože pokud by byla, Džochar by na sobě měl černý batoh, jak informovala laboratoř FBI, avšak Džochar měl bílou brašnu přes pravé rameno. Pokud by došlo ke skutečným výbuchům, jak řekla dr. Day, byla by tam krev, která tam nebyla, zatímco měla, a kdyby se krev objevila, nemohla mít zářivě oranžovo-červenou barvu. Falešná doznání jsou v kriminální praxi běžná, což je důvod, proč právo léta používalo Mirandina varování a další způsoby, aby se falešným doznáním předešlo. Falešná doznání jsou problém, obzvláště pro prokurátory, protože pokud je odsouzen nevinný podezřelý, viník zůstane na svobodě a bezpečnost veřejnosti je ohrožena.

Nový tým soudem jmenovaných obhájců pana Carnajeva se jeho jménem odvolal. „Odvolací soud“ předloží jejich argumenty, ale troufám si tvrdit, že od nich neuslyšíme o černých batozích, které neodpovídají, a také nic o falešné krvi, která zcela mění případ a z vinného jej činí nevinným, a zaručuje mu minimálně nové soudní řízení, ne-li osvobození.

Pro Džochara musí něco udělat někdo jiný, než jeho soudem jmenovaný zástupce, který pro něj doposud neudělal nic. A to je důvod, proč se před odvolacím soudem objevili tři vážení Američané jako spřízněné osoby. Přikládám kopii jejich výpovědi, bez příloh a dodatků. Výpověď se odvolává na záznam z federálního obvodního soudu v Bostonu, včetně očišťujících důkazů, a byla předložena 13. října 2017. Pokud by odvolací soud chtěl pokračovat v ututlávání očišťujících důkazů, dokazujících skutečnou nevinu, včetně důkazů, že batohy neodpovídají, mohl tuto výpověď snadno nepřipustit, protože nikdy předtím v americké právní teorii, pokud jsem si vědom, nebyla výpověď spřízněné osoby při velkém veřejném líčení připuštěna. Pokud by výpověď nebyla připuštěna, nikdo by nebyl informován. Ale 9. listopadu 2017 odvolací soud přijal výpověď tří vážených amerických přátel soudu, včetně penzionovaného profesora filosofie, mezinárodního politologa, a lékaře s 37-letou praxí. Odvolací soud zváží průkazné očišťující důkazy, které byly drženy mimo pozornost soudní poroty a veřejnosti a které byly předtím pohřbeny v záznamech, jako by nebyly součástí soudního procesu.

24. listopadu 2017 byl předložen důkaz z výpovědi spřízněné osoby, jak bylo nařízeno odvolacím soudem. Přikládám kopii textu důkazu před odvolacím soudem, bez úvodní části, tabulek, příloh a dodatků. Tento důkaz a náš důkaz jsou nyní viditelnou součástí soudních záznamů, ačkoliv hlavní média nadále porušují první dodatek tím, že tento materiál zatajují před veřejností v rámci své hry záměrného podvádění. Tuto smutnou skutečnost jsem se dozvěděli od upřímné novinářky píšící pro Boston Herald, která se mnou 26. listopadu 2017 udělala 45 minutový rozhovor, poté, co zjistila, že jsme o dva dny dříve předložili svá podání odvolacímu soudu. Protože v rozhovoru se mnou vyjádřila své dojmy, tento materiál zcela mění historku případu bostonského maratonu, která byla předložena hlavními zpravodajskými médii Spojených států, a byla ráda, že objevila fakta a informovala o nich tak, jak se na dobrého novináře sluší. Ale její nadřízený redaktor uveřejnění zablokoval. Měla by dostat Pulitzerovu cenu a měla by se dočkat uveřejnění své práce. Pokud země nezjistí, co se v tomto případě stalo skutečně, zemře pan Carnajev smrtící injekcí a Spojené státy budou v očích historie zostuzeny. A zodpovědní se budou zodpovídat bohu. Zasáhl jsem, protože jsem americký právník, a chci být na právo hrdý a chci být hrdý na svou zem.

Právníci obou stran tohoto trestního stíhání nechtěli, aby soud znal přesvědčivé očišťující důkazy předložené u federálního obvodního soudu v Bostonu, ale odvolací soud zasáhl a požadoval je. Doufejme, že odvolací soud řekne zemi pravdu, přestože hlavní média Spojených států tak doposud neučinila a všechny nás zklamala. Připomínám ostatním slavný případ Pentagon Papers, New York Times vs. Spojené státy, 403 U. S. 713 (1971), který uznal povinnost tisku zabránit podvedení lidí jejich vládou. V tomto případu je z moderní historie jasné, že New York Times, Washington Post, CNN a na ně napojená média nestoudně pomáhala vládě Spojených států skrývat očišťující důkazy při stíhání člověka, o kterém věděla, či měla vědět, že je nevinen, a provinila se porušením morální povinnosti, aby uvedla Američany v omyl.

Boston Marathon Bombing - The False Prosecution of Dzhokhkar Tsarnaev vyšel 20. července 2018 na ICH

93 komentářů :

 1. Alternativní žurnalistika opět v plné parádě. Takže "cvičení s herci a nedošlo ke zraněním", jo?
  Nestydíte se ani trochu? Troufli byste se vykládat do očí ty vaše nehorázné, sprosté, urážlivé, konspirační pičoviny příbuzným těch třech obětí, nebo někomu z těch 16 osob které přišli o některou z končetin?
  Mám kopřivku z toho když si uvědomím, že někdo takový jako je Ivan David, který bez hnutí brvou publikuje takové nehoráznosti, vykonával ministerskou funkci. Není potom divu, že to u nás vypadá jak to vypadá.

  Úchyly Davida i Robertse bych svěřil do "péče" příbuzných tohoto "herce"

  https://www.bostonglobe.com/metro/2013/04/23/martin-william-richard-youngest-boston-marathon-murder-victim-has-been-laid-rest-private-services-family-says/38Y0ZW3raWHauld0Lus7WI/story.html

  ====================================================

  A reakce alternativních blbů z NR? Místo aby se chytili za nos a smázli ten svůj výblitek, tak cenzurují a neustále mažou tento příspěvek. Prostě bezpáteřní zoufalci.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Zato ty uveris i novicoku vyrobenemu v Kremlu.

   Vymazat
  2. Vy jste tam byl osobně, že to můžete dosvědčit? Doba umožňuje překroutit skoro cokoli. Nemusím tomu věřit, ale měl bych nechat prostor i na druhý a třetí názor...

   Vymazat
  3. 7:44

   To není o názoru, hlupáku! To jsou prostě jen sprosté lži psychopata, urážející památku těch
   3 lidí co tam bez nejmenších pochyb zahynuli, těch 16 co jim bomba amputovala končetinu, 29 těch co leželi několik týdnů v nemocnici v kritickém stavu, těch 264 zraněných kteří byli odvezeni do nemocnic!

   Na co jiného ještě chcete mít "vlastní názor"? Co všechno ještě chcete zpochybnit, když se vám to prostě nelíbí? Že je Země kulatá? Že vaši praprarodiče zemřeli? Potom jste stejný psychopat jako je ten nechvalně známý psychopat Roberts a cela slavná redakce NR.

   Jak už jsem psal, zkuste si prezentovat vaše úchylné "názory" rodičům toho osmiletého kluka. Řekněte jim , že není mrtvý, že se jen schovává, že je profesionální herec. Třeba vám nerozbijí držku a uklidníte je.

   Vymazat
  4. 8:11
   Takže 11.záři mají na triku teroristé stejně,jako měl Saddám chemický zbraně,viď ty vylízaná TUPÁ NÁDOBO HAVLOSRAČEK????!!!!!!#

   Vymazat
  5. 6:43, 7:44, Robertse bych bral s velkou rezervou, nevím, proč píše podobné články. David to jen uveřejnil, bohužel bez dohledání jiných zdrojů.

   Já jsem na tom místě v tom čase také nebyl, ale tvrdit, že uprostřed takové události ve velkém městě za přítomnosti tolika lidí někdo sehraje podobnou maškarádu, mi přijde stejně fantaskní, jako když někdo tvrdí, že se žádný útok letadly na Twins neodehrál. Nezaregistroval jsem nikoho, kdo by tvrdil, "byl jsem tam a viděl, že to je nahrané". Naopak, viděl jsem výpovědi lidí, co na tom místě byli a byli tím činem otřeseni.

   Samozřejmě naprosto všechno lze zpochybnit, jenže je tady ještě jedna osoba, která je podle mého pro nás zdálky sledující relevantní, a tou osobou je V.Putin. Jeho slova: "Upozorňovali jsme na bratry Carnajevy naše americké protějšky, ale oni všechna naše varování ignorovali".

   Vymazat
  6. A ještě k 8:31, poslyš ty Jandovo stvůro, doufám, že NR konečně pochopí, že tady sloužíš na rozvracení diskusí, a sekne tvoji IP nadobro. Bohužel, správce téhle webovky si zřejmě dostatečně neuvědomuje, jak hodně podobné zvratky snižují kvalitu fóra.

   Trollit se dá i z tzv. "druhé strany". Nenávistnymi, nacistickými, vulgárními, antisemitskymi momenty, plnými různých obsesi vůči konkrétním osobám nebo událostem, často za hranou zákona, primitivními opakujícími se výpady, obskurními spekulacemi a neustálými výhrůžkami bez toho, aby dotyčný troll porozuměl tématu.

   Vymazat
  7. 9:06 .... antisemitskymi komenty ...

   Vymazat
  8. 8:31 ☺☺☺☺

   Rudocancy užgrynadanýho čechomužika! Sám chcípneš někde pod mostem jako každá podobná komoušská zdechlina neschopná života bez nafetování prdy svýho kreténskýho liliputního fýrera z Kremlu a jeho vorující židobandy! - http://iks2010.info/wp-content/uploads/img/%D0%A8%D0%93%D0%9D%D0%A8%D0%93%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B52.jpg

   Vymazat
 2. Američané skutečnosti uveřejněné v článku jednoduše označí za konspirační teorii. Takových konspiračních teorii je velké množství. Hlavní je ovládat média, což Clintonovci ovládají.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. http://www.dailymail.co.uk/news/article-3018235/Jurors-sob-hear-Boston-bombing-victims-Martin-Richard-Lingzi-Lu-painfully-died.html

   Styď se za to jaký jsi blb a dej si pár facek.

   Vymazat
  2. 0.30 Stydět se nebudu. To by se měli ti ze státní správy USA, kteří provádí převraty, barevné revoluce, puče, převraty a produktem toho jsou hromady mrtvol. Také provádí v rámci zpravodajské práce a v zájmu určitých kruhů atentáty na své občany s cílem odůvodnit následující, již dlouho připravovaný a plánovaný vojenský útok na stát, který se nepodřizuje, jako například Irák, Srbsko a nyní Sýrie.

   Vymazat
  3. A kdo se bude fackovat a stydět za ty statisíce mrtvých a miliony vyhnaných a zraněných? Sprostý mudrlante. Myslíte si, že ti neumírali v bolestech? Dejte prostor jinému názoru. Těmito výkřiky a sprostotami jen nahráváte těm, co si myslí, že to bylo jinak.

   Vymazat
  4. 7:42 Na psychiatrii mají otevřeno stále, tak tam dojdi ,než si ublížíš troubo.

   Vymazat
  5. 9;50
   A tebe právě z klece vypustili na vycházky ty dutolebe!!!!!!☺

   Vymazat
 3. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětVymazat
 4. Orwell hadr.A podobne to je s atentaty na JFK i Roberta Kennedyho.Utok 11.zari,atomove zbrane v Iraku,chemicke utoky v Syrii atd.atd.

  OdpovědětVymazat
 5. Jak vidno v diskusi, těm idiotům v diskusi je možné nakukat naprosto cokoli. Třeba že jejich rodiče, sourozenci, děti,... jsou jen herci.
  A pak se někdo diví, že je u nás milion exekucí, když takoví zjevní idioti mají podpisové právo.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pro 8:55 -Já spíš pochybuji o tvém zdravém rozumu. Proč nedáváš, když nerozumíš?

   6:41 popsal několik případů, kdy administrativa USA a média překrucovala skutečnosti, zatajovala fakta. Mainstream z celého, či skoro celého světa jen papouškoval, co amí psali. Takhle byla rozvalena Jugoslávie, z Miloševiće dělali Hitlera, zabili ho v Haagu u soudu, který pak prohlásil svou oběť - Miloševiće za nevinného! Podobně lhal generál Powel a ukazoval v OSN ampulku s pískem a lhal, že Saddám má zbraně hromadného ničení. Saddám měl hovno, ale Irák je agresí nenapravitelně zničený, lidé buď mrtví nebo bez domova, Islámský stát po několik let na vzestupu.
   Obě protiprávní agrese učinily SS z velmocenských pohnutek, naši pitomci v médiích opakovali jejich lži, dodnes se za to neomluvili. A velkou ostudou byl náš tehdejší prezident, který do těch válek štval a vymyslel ostudný pojem "humanitární bombardování".

   A ty nadáváš lidem, kteří mají tuto zkušenost a hledají pravdu jinde, než u lhářů!

   Leo

   Vymazat
  2. 9:47

   Vy žádnou pravdu nehledáte. Jen se utvrzujete v té vaší "pravdě". A nic vám přitom není svaté, ničeho se neštítíte, nemáte žádnou soudnost ani hranici.

   Jak by se vám líbilo kdyby vaše děcko bylo zavražděno při útoku odporného islamistického teroristy a nějací idioti jako vaši kolegové tady, by začali vykřikovat, že nikdo nezemřel, vše je podvod, vy jste podvodník a vaše děcko bylo jen nastrčený herec? Hmmm?

   Jste odporní úchylové bez jakékoli soudnosti, tečka.

   Vymazat
  3. 9:58
   Havlodebilus MAXIMUS flaškoblbus,zapadni na záchytku,tam si můžeš ty lži uASSackejch okupantů tapetovat do nekonečna!!!!!!

   Vymazat
  4. 9:47 LŽEŠ jak správný soudruh. Miloševič byl hlavním vyníkem konfliktu v býv. Jugoslavii a nikdo ho nezabil ani neprohlásil za nevinného .Saddám vyvraždil několik KURDSKÝCH vesnic plynem. A pan Havel vystihl bombardování jak nejlépe mohl .Vždyť i atom bomba schozená USA NA Japonsko obrovky snížila počet mrtvol na obou stranách .To zabedněnej soudruh nepochopí

   Vymazat
  5. Jak můžeš takhle psát? Jedno vysvětlení se nabízí samo. Tím je bezmezná víra v pravdu která vychází z USA. Porovnej si datum, kdy byly bomby svrženy!
   USA totiž potřebovaly "argument" pro rychlou kapitulaci Japonců. I bez těch bomb by k ukončení války jistě došlo během několika dnů, ale USA požadovaly BEZPODNÍNEČNOU KAPITALIZACI a navíc splnění VŠECH JEJICH PODMÍNEK!!
   Proto jsou USA přítomny v Japonsku DODNES!

   Vymazat
  6. 11:09
   Zapomněli odejít i z Německa a Jižní Koreje.....ostatní státy demokraticky okupujou kratší dobu!!!!!!

   Vymazat
  7. 11:09 PÍŠEŠ NEPRAVDY. Japonci se připravovali na totální válku s USA.Všichni muži od 17 do 62 a ženy 17 až48 let musí bojovat až do konce.aMÍCI POČÍTALI S DOPRAVOU 1 000 000 VOJÁKU NA jAP. UZEMÍ .Počet mrtvejch Amíku kolem 500 000 a JAP 8 AŽ 10 milionu . O ŽÁDNÉ KAPITULACI jAPONCU NEBYLA ANI ŘEČ. Tím vychází atom bomba jako nejlepší řešení

   Vymazat
  8. 11:21 Vojska na uzemí Německa zustala na samou žádost Němcu. Jinak by rus po válce sjednotil Německo celé. Co se týče JIŽ, KOR sama prozřetelnost ukázala jak bylo rozhodnutí dobré. Vpád SEV KOR do jižní je toho příkladem!

   Vymazat
  9. 17:13
   Joooooooooo a kdopak tak ŰPĚNLIVE TU uASSackou chátru prosil,aby v Německu,Japonsku a Jižní Koreji zůstal??????!!!!!!!!!
   Kam ten ksindl z uASS strčí rypák,TAK pod rouškou lží a výhrůžek ZŮSTÁVAJÍ V RÁMCI OPERACE TRVALÁ OKUPACE!!!!

   Vymazat
  10. Hloupost je opakovat americkou imperiální propagandu, jak to dělá nebožák 17:05, resp. 17:13.

   Elity ve snaze udržet se u moci se spoléhají na USácké okupanty. To je mnohokrát projevený fakt. V poslední době jsme toho svědky např. v Pobaltí.

   Všimněte si, jak se Jihokorejci s těmi severními snaží dohodnout a jak strýček Sam jim do toho hází vidle.

   Celý svět má po krk Amíků, jejich bezohledné politiky. Jen v Praze a Brně se najde pár blbečků, pro které jsou USA svaté.

   vox

   Vymazat
  11. To6 se nám Pepek Vyskoč odkopal. Ktože nám lže, a pak nadává tady sprostě do debilům, když se mu tady nehraje do propagandistické noty. Skvěle jste ho s tím Japonskem, Německem usvědčili:-). A když někdo řekne: jó v Bostonu to bylo divadlo a herci, je pak jako kdyby se urval z řetězu:-).

   Vymazat
  12. Pro všechny "věřící" v "bostonskou novou komedii" - takže lže i Putin, který Američany varoval před možností atentátu ze strany bratrů Carnajevových anebo z jejich okolí, ještě před samotným činem.

   Pokud americké tajné služby obelhaly i ty ruské, potom je nasnadě otázka, co tím sledovali? OK, ještě větší špehování vlastních občanů. Jenže Američané a zbytek světa jsou špehováni už od 11.9.2001, na to nepotřebovali další akci. A také, proč by potřebovali o tom dopředu informovat právě Rusy?

   Moc komplikované.

   Vymazat
  13. 9:21-komplikované možná ale nemožné? Bádejte dále, máte na to, pokud již za jednu stranu nekopete. Většina nás na NR nejsme ani konspirační amatéři, jen bychom nějaké straně věřili. No a ti profíci bojují o naše hlasy, pak že hlupáci nejsou důležití!

   Vymazat
  14. 10:03 Expertům se spektrometrem by trvalo pět sekund zjistit že jsi pouze smrdutý pšouk z Putlerovy prdele! Proto zajeď zpátky do lejnolíhně toho škarednýho kremelskýho židočekisty s krysím xichtem a odtáhni i s nim za Ural! :D:D:D

   Vymazat
 6. 8:55
  Jediném a tuplovanej je ten HAVLOIDIOT,kterej věří na 11.září a ostatní lži uASSackejch okupantů!!!!!!!!!!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jasně. Těch 3000 mrtvých z 11. září byli taky herci, viď, ty blbe.
   A co ty? Ty jsi taky jen herec! :-D

   Vymazat
  2. Oběti jsou pravé, tak nenadávej. O tom to není. Pachatelé jsou ale falešní. Motivy jsou vylhané. Je tu všeobecná tendence, a to nejen v USA vytvořit atmosféru strachu a ohrožení, tím ospravedlnit šmírování a kádrování lidí, pak přitáhnout šroubky, protože peníze se dají vydělávat i ve fašizmu, pohodlněji a víc.

   Vymazat
  3. RuSSáckejch poudáš? Oni si rádi hrajou na to že se bráněj, že jsou skoro jako esesáci! (Schutzstaffel = Ochranný oddíl) - proto si dali do názvu taky dvě "S" - https://en.wikipedia.org/wiki/Rossiya

   Jenže my co známe jejich agresivitu jim zásadně říkáme RuSÁci! Tedy od zkratky útočných oddílu pouličních rváčů SA (Sturmabteilung= útočné oddíly).

   Vymazat
 7. Pro pana DVOŘÁKA. Před 2dny jsem psal jak jsou ty proruské veby prolhané.Vy jste chťel dukaz. Tak tady ho máte. ODPORNĚ PROLHANÝ BLÁBOL!!!!. Idiot ,prý HERCI. A takovejch lživejch mazanin je dalších 99%

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Promiňte, text není výtvorem novináře, ale politika, ekonoma a ten cituje známého a uznávaného právníka. My jsme text přetiskli, protože nejasností okolo Bostonského atentátu je víc A PROTOŽE OFICIÁLNÍ MÍSTA v USA BYLA V POSLEDNÍCH LETECH PŘISTIŽENA PŘI MNOHA LŽÍCH.

   Tak prosím nenadávejte, neurážejte přemýšlející lidi v diskuzích a spíš se snažte sám porovnávat, co se nám veřejně předkládá.

   A ještě jedna poznámka - my nejsme proruský web. Jen chceme, aby se proti Rusku nevedla pomlouvačná kampaň a nepřipravovala se válka.

   Vymazat
  2. Souhlas pane Dvořáku, on (9:53) nechápe ještě hodně věcí.
   MM

   Vymazat
  3. 9:53

   Dvořáku,

   Vy žádnou pravdu nehledáte. Jen se snažíte propagandou utvrzovat sebe a lidi v té vaší "pravdě".
   A nic vám přitom není svaté, ničeho se neštítíte, nemáte špetku soudnosti ani žádnou hranici.

   Roberts není už dlouho ani politik ani ekonom. Jen senilní, konspirační, provařený trouba.

   Jak by se vám líbilo kdyby vaše děcko bylo zavražděno při útoku odporného islamistického teroristy (jako ten 8 letý kluk
   https://www.irishcentral.com/news/boston-marathon-bombing-martin-richard-kindness
   a nějací idioti jako Roberts, vy a idioti v diskusích tady, by začali vykřikovat, že nikdo nezemřel, vše je podvod, vy jste podvodník a vaše děcko bylo jen nastrčený herec? Hmmm?
   Jak by se vám líbilo kdybyste seděl doma bez nohy a nějací idioti by vykřikovali, že jste herec?

   Je to hnus k čemu se snižujete a co tady předvádíte.

   Vymazat
  4. 10;08
   TY JSI CHUJ,JAK FOTR TVŮJ!!!!!!!
   Nejdřív si kolaborantská havlotrosko pořiď MOZEK,ono i obhajování uASSackejch okupantů a jejich zločinů proti vlastním i cizím lidem JE FUŠKA A CHCE TO FIŠTRÓN!!!!!!!!!!☺☺☺☺

   Vymazat
  5. 9:53 Vy berete přetištěním toho článku veškerou zodpovědnost za jeho pravost. Pokud je napsán ve smyslu lží a polopravd ,tak ho neotisknu. A co se týče Ruska, tam nikdo nepřipravuje žádnou VÁLKU to je další lež, vás a pod. vebu.To je pouze adekvátní obranná reakce ZÁPADU na okupaci KRYMU. Jak se otočíte k RUS. zády, máte kudlu v zádech. Víte v roce 68 mi bylo 15let a do dnečních dnu slyšim střelbu z rus, zbraní a více jak desítka zastřelených nevinných ČECHU, proto bude pro mne rus vždy OKUPANT-TEČKA

   Vymazat
  6. 10:08 Větší pravdu už nelze napsat. DÍK

   Vymazat
  7. 10;29
   Pro mně SEŠ TAKOVEJ VOCAS,že VĚTŠÍHO PODPOROVATELE UASSACKEJCH OKUPANTŮ BY V BOHNICÍCH HLEDALI MARNĚ!!!!!!!!☺

   Vymazat
  8. 10:52
   A co dělal UDAVAČ KOLABORANT A MILOVNÍK FAŠISTŮ,KDYŽ NA HRÁDEČKU HOSTIL PÁNY Z StB?????!!!!
   Určitě jim dával jen číst ty svoje slabomyslný SLÁTANINY,který opisoval od druhých a i jeho.milovaný u uASSacký okupanti o nich prohlašovali,že jsou to sračky?!!!!!!!!!!☺

   Vymazat
  9. DVOŘÁKU proč nereaguješ na příspěvek v 10:08? Ten článek tě nachytal uplně nahého .Tím ,že nereaguješ jenom přiznáváš pravdivost toho pří zpěvku

   Vymazat
  10. 14:39
   NEZTRAPŇUJ SE VYPADNI NA BLICÍ LUSTY TY HAVLOKOLABORANTE!!!!!

   Vymazat
  11. 10:45 Podle tvého příspěvku soudím, že souhlasíš s postřílením ČECHU ruskou bandou.Pak jseš ta nejodpornější špína špín.chcípni hajzle rudej

   Vymazat
  12. 15:20
   A ty zřejmě souhlasíš s uASS okupantský,který vyvražďují NEJEN CIZÍ,ALE I VLASTNÍ LIDI!!!!!!
   Jsi holt CHUJ JAK FOTR TVŮJ,havlountermensch!!!!!!!

   Vymazat
  13. ÁÁÁÁÁ zase proruští kolaboranti mažou příspěvky .To že DVOŘÁK se paktuje s STBákem KREJČÍM JE FAKT .A mužete to mazat třeba 1 000krát Proto ta lež v každém článku ,vdyť vy ESTBáci nic jiného neumíte

   Vymazat
  14. 16:40
   Nějak soustavně VYNECHÁVÁŠ VE VÝČTU UDAVAČE,PROFAŠISTICKOU SVINI,KOLABORANTSKÝHO ZMETKA ,VOŽRALU A LEMPLA NON PLUS ULTRA JMÉNEM VEZL FLAŠKA HAVEL!!!!!!!!
   Nejde pod rypák,že víme co to bylo za SRÁČE????!!!!!!!

   Vymazat
  15. Proč by se s tebou Anonyme 10:08 někdo bavil. Nechápeš, že hoši, co chtějí vládnout z Washingtonu celému světu bez mrknutí oka obětují i vlastní lidi. Ty jsi zpochybnil Robertse, ale jen nadávkami, ne věcně. Ve svém svatém rozčilení jsi zapomněl zpochybnit onoho právníka, kterého Roberts cituje a jehož vyjádření je podstatou Robertsova sdělení.

   A nezapomeň, že i cvičení mají své oběti, zvlášť když se má na základě strachu zavést policejní stát v celých USA.

   Spolupráce administrativy USA s teroristy v širém světě je mnohokrát dokázaná. Od Latinské Ameriky, přes Indonésii a Dálný Východ až po muslimský svět včetně Kosova a Bosny. Z toho se nevylžeš!

   Hloupě citově vydíráš, ale argumenty nemáš. Je jasné, že v Bostonu mrtví a zranění byli, ale problémem je, kdo je zabil!!! A o tom to je.

   Vymazat
  16. 19:42 https://drive.google.com/file/d/17ix91f6H7QMtVjjrvFu3I4FF76SPWHrd/view?usp=sharing

   Vymazat
  17. Anonymního 30. července 2018 10:29 naléhavě prosím o sdělení, kde k té střelbě ze strany vojáků SSSR v srpnu 1968, s deseti mrtvými Čechy došlo. Zajisté si to od svých patnácti let dobře pamatujete. Tou dobou jsem byl z Liberce a bylo mi bylo 32 let. Tak mi svůj zážitek dovyprávějte. Jistě to bude zajímat i ostatní, nebojte se, všudybyle.

   Vymazat
  18. 4:36 Jistě to bude zajímavé ,asi o tom v Liberci něco vite. Dovyprávím, a budu se opakovat ,více jak 10lidí postřílených ruskou okupační armádou v LIBERCI.Proruský blbe AMÍCI TO NEBYLI

   Vymazat
  19. 19:42 Tak tohle už nemá smysl komentovat. Je zajímavé co se tady schází totálních magoru.

   Vymazat
  20. 14:42 A ty za Ural, i s celým ansámblem místních užgryndaných čechomužiků - pravidelných to konzumentů výblitků lžidavida a lžidvořáka z NR, ty kremloidní posránku jehož zdechlej fotřík pjel kdysi v rámci družby s DDR spolu Merkelkou ve sboru pionýrů: "Buď vsjegdááááááááá búúúúúúúúúděěět něěěěěba, buď vjegdááááá búúúúúúděěět sóóóónce ..." :)))))

   Vymazat
 8. 9;20
  Ty zdegenerovanej jednozávitovej PROUASSACKEJ DEGENERÁTE,DO PENTAGONU VLÍTLA ŘÍZENÁ STRELA Á NE LETADLO.....A KDYBY SES ZEPTAL KTERÉHOKOLIV PILOTA VELKEJCH LETADEL,TAK TI ŘEKNE,ŽE TREFIT BUDOVU LETADLEM JE JAKO BYS PROJEL AUTEM UCHO JEHLY!!!!!!!!!
  Jenže to ty havlountermensch NIKDY NEPOCHOPÍŠ,NENÍ TI HOLT DÁNO SHŮRY!!!!!!!☺☺☺☺
  A jen.tak na okraj,už ty uASSackej SEDMILHÁŘI NAŠLI TY HALDY CHEMICKEJCH ZBRANÍ V IRÁKU?????!!!!!!!!LEDA HOVNO,JEN ROZKRADLI A ROZFLÁKALI CO SE DALO!!!!!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Prosím slušněji. Nadáváním dosáhnete opaku.

   Vymazat
  2. 9:50 KOKOTKO JÁ VIDĚL VŽDY DVĚ LETADLA, ty neřízená střelo. Jinak si dej bacha ,ať tě zase nesmažou provokatére

   Vymazat
  3. 10;33
   Po havloflanděře uvidíš ty násosko prolhanej i Mimozemšťany!!!!!!☺
   Ovšem to nic nemění na tom,že do Pentagonu vlítla ŘÍZENÁ STŘELA A ŘÍZENÁ DEMOLICE PROBĚHLA I U TĚCH DVOU MRAKODRAPŮ A BLÍZKÉ BUDOVY TY VYGUMOVANEJ VOLOTRKU!!!!!☺

   Vymazat
  4. 10:49 S TOTÁLNÍM MAGOREM NEDISKUTUJI.

   Vymazat
  5. 10:57
   Bacha,sebekritika!!!!!!☺☺☺

   Vymazat
  6. Anonymní30. července 2018 10:33
   Takže když na dvojčata zaútočila dvě letadla a obě budovy se úhledně sesypaly do svého půdorysu, jak to, že o ulici dál spadnula podobným způsobem třetí budova? To přímo vybízí ke konspirování. P.K.

   Vymazat

  7. 9:50 Typický skřek průměrnýho místního užgryndaných čechomužika, kterým už velice brzy doufám, Putler poskytne nějakou tu azylovou kvótu někde na Sibíři a možná i příděl jedovatý pěny do koupele!:D:D:D

   Vymazat
 9. 10:12 NA TOHOTO BLBA PROSÍM NEREAGUJTE!!!!

  OdpovědětVymazat
 10. Omlouvám se, ale pokusím se věcně reagovat. Ano, k chemickému útoku proti Kurdům skutečně došlo. Bylo to v době "Iránsko - irácké války". Chemické zbraně dodaly S. Husajnovi USA (a vlastní chemické zbraně byly převážně vyrobené v Německu /tehdejší NSR/). Ostatně američtí vojáci tam pozůstatky tohoto dodaného arzenálu skutečně našli, ještě v době invaze v Iráku ("Operation Iraqi Liberation" - "OIL", jak zpívá výstižně americký bard David Rovics). Omlouvám se redakci, neboť vím, že výše uvedený euro-propagandista o fakta nestojí, zároveň děkuji I. Davidovi za jeho práci.... S pozdravem Kreuz

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 13:14 Vy musíte být obrovskej hlupák .Pokud někdo něco dodá a já to použiji ,tak za to muže ten ,co to dodal. Vrána k vráně sedá.Vy a david Jinak lžete jako každý KOMOUŠ

   Vymazat
  2. Svazáku 14:32, někdo něco dodá, ty však pouze nenávistně zvracíš.

   Vymazat
  3. 14:44 Nerozumím posunkum tvého MONGOLORUSÁCASIAT kmene.ASsi dochází argumenty

   Vymazat
  4. 15:13
   Sám seš z mongoloida VZEŠLEJ POTRATE OPIČÍ KURVY,TAKŽE SE NEDIV,ŽE NIKDO.NORMÁLNÍ TVOJÍ LŽIDODEBILOHAVLOVŠTINĚ NEROZUMÍ!!!!!!!☺

   Vymazat
  5. 15:47 Sám dokola slintáš na slídu několik nesrozumitelnejch skřeků ty UaSSáckolejnolahvárnickohavlobandeovskotrumpetovskonesvéprávnomongoloidolžinegerskejvječnězlitej klapehaltovní untermehschi frustrátskej co nikde nikdy nebyl, rusky neumí, ale hraje si tu na megarusák, hovne tupej ... přitom jsi jen smrad z putlerovejch hoven zkurvenej zdegenerovanej bolševickej čechomužiku, kterej Chrchloj ve vytahaným svetru s lahváčem v ruce vděčí za to že neskončil po zásluze takhle - http://novysmer.cz/index.php/historie/2679-budape-1956

   Vymazat
 11. 13:14
  S tím havlodebilem máte pravdu,nepochopí a nepochopí!!!!!!
  Ale jinak jste to okomentoval bezvadně,za 100bodů!!!!!!☺

  OdpovědětVymazat
 12. Opičáci napadli NR ...
  Múže za to ta propaganda velkého opičáka Havla, která působí na lidi jako kdyby jim byla provedena lobotomie a stali se z nich opice.
  Táhněte na havloplanetu opic kam patříte, a tady neotravujte

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 15:01 Tu lobotomii jsi uspěšně absolvoval ty.O pana Havla ce vubec neotírej ty komoušký PRASE

   Vymazat
  2. 15.09 Magore, tak se jdi modlit k tomu svému Velkému opičákovi a nezesměšňuj se tady ..
   Diskutuj si se sobě rovnými opicemi, mezi lidmi pro tebe není místo ..

   Vymazat
  3. 15:17 S debilem jako ty čas nebudu určitě ztrácet!!

   Vymazat
  4. 15:25
   Tak nečum pořád do zrcadla ty HAVLOONANE!!!!!!☺

   Vymazat
  5. Zbytečně se napadáte, nadáváte si a nediskutujete věcně. Ve věcné diskuzi by Havlova porevoluční/pokontrarevoluční pověst neobstála. Byl to alkoholik, nevěrník, lhal a štval do války. Vzdělání žádné pořádné neměl. S vůdcem muslimského džihádu v Evropě bosenským prezidentem Izetbegovićem se vodil po Praze málem za ruku. Vymyslel ostudný pojem "humanitární bombardování". Jeho texty vykazují všechny znaky grafománie (mimo "Zahradní slavnosti", kterýžto text skoro celý zcizil Ivanu Vyskočilovi a jeho milence E.Č.). Je mi líto fanatiků, kteří obdivují Havla celého a nejsou schopni rozlišit Havla před převratem a po něm. Jackill a Hyde.

   Leo

   Vymazat
 13. TAK TEN ČLÁNEK JSTE NA NR MOC NEZVLADLI. JEDNA LEŽ VEDLE DRUHÉ

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 15:23
   Ty NEJSI SCHOPEN ROZLUŠTIT ANI TEXT V ČASOPISU PRO NEJMENŠÍ,TAK VYPADNI STUDOVAT DO NOČNÍKU,TAM MÁŠ STUDIJNÍHO MATERIÁLU CO HRDLO RÁČÍ,HAVLODEMENTE!!!!!!

   Vymazat
  2. 15:23 NR článek pouze vystavila, ale to byste poznal, kdybyste měl dar chápání. A když je tam jedna lež, vedle druhé, tak to sepište, a poskytněte nám sem důkazy, pěkně jeden po druhém, ať si můžeme ověřit vaši verzi. V opačném případě jste za vola.

   Vymazat
  3. 16:08 Hele, tak si všímám - ten tvůj zkurvenej komoušskej fotr v tesilovým saku s nevkusným hadrem místo kravaty a smradlavejma haxnama v trapnejch hnědejch polobotkách se asi musel dost hřát přízní velkejch rudejch soudruhů co? Taky si se asi těšil na teplý místečko co po něm zdědíš a náhle do toho přikvačil ten vandrák chrchlavej v ošuntělých džínách a vytahaným svetru a udělal ti pořádnej rejhanec přes plány, co? To se frustrátskej smrade nedivím že z toho máš celoživotní trauma - Havel v každý větě:))) Tvůj fotr z toho asi zdech, co? Uchlastal se bez svý funkcičky, estaban jeden zkurvenej ... takže si dej bacha abych ti brzo osobně nezvážil tu sračku co ti vymokvává z toho odhavnýho smradlavýho mozolu, kterej ti raší mezi těmi rachitickými ramínky, rudej udavačskej mongolide!

   Vymazat
 14. 16:13 Debilum jako ty je zbytečné poskytovat dukazy,zabedněnec lživebu stejně nic nepochopí.Nebudu stále psát co je zde lživého prostě VŠECHNO VOLE

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 16:31 No jo, krize důkazů co? Tak jsi jen dokázal, že právě na tobě je lživé všechno, a tak už ti zbývá jenom křik a sprostota.

   Vymazat
  2. Na débu 16:31 čeká doktor Chocholoušek. Tak ho nechte.

   Vymazat
 15. 16;31
  Mně na TOBĚ TY HAVLOTROSKO NEVADÍ,ŽE JSI VŮL,MNĚ VADÍ,ŽE SI MYSLÍŠ,ŽE JSI LEV!!!!!!!!!!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. A ty jsi jen smrad z putlerovejch hoven zkurvenej zdegenerovanej bolševickej čechomužiku, kterej Chrchloj ve vytahaným svetru s lahváčem v ruce vděčí za to že neskončil po zásluze takhle - http://novysmer.cz/index.php/historie/2679-budape-1956

   Vymazat
 16. Neni zrudnejsi spolek , jako americka masinerie pusobici pod rouskem demokracie a udrzeni zapadnich hodnot !

  OdpovědětVymazat
 17. Nedá se nějak vyrušit trollujíci "HAVLOSRAČKA" z diskusí? 16:08, 16:48 atd...

  OdpovědětVymazat
 18. 9;33
  Nedá,havloretarde!!!!!

  OdpovědětVymazat
 19. Nebyli na Měsíci, v 2001 zdemolovali mrakodrapy řízenou demolicí, Boston byl test atd. atd.. Jak hluboko už USA klesly, když jim nestačí škodit ve světě, ale už škodí zdravému rozumu vlastních občanů. To neskočí dobře, jejich občané jsou dobře vyzbrojeni.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 14:06 Nebyli na Měsici, adekvátně Gagarin také nikde nebyl.CHUDÁK JAKO TY NESKONČÍ DOBŘE. Naštěstí takovejch idiotu jako ty je pomálu

   Vymazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.