Reklama

úterý 24. července 2018

Bývalý stalinistický komunista a člen ÚV ČSM Pavel Kohout se dožil 90 let; snad si vzpomene na lásku k herečce Aleně Vránové, s níž se na vlastní přání oženil v den Stalinových narozenin

Břetislav Olšer
24.7. 2018   Rukojmí
Tak jsem se kdesi dočetl, že spisovatel a kdysi jeden z nejvášnivějších českých komunistů, se právě dožívá devadesáti let. Prý "mnohdy je oslavován jak hrdina, mnohdy zatracován jako pachatel; nikdy však údajně nebyl náhodnou obětí a nikdy se prý ani nebál přímé konfrontace s dějinami…"
Jeden z mála dostupných společných snímků Aleny Vránové s Pavlem Kohoutem…
Ten elaborát napsal doc. PhDr. Milan Uhde (dramatik), ten samý Uhde, co se proslavil svojí básní oslavující Klementa Gottwalda: „Do bitev půjde před řadami“. Rok 1953; kdoví jestli též nepodepsal petici, kterou tisíce občanů Československa požadovali smrt M. Horákové a H. Píky. To už byl členem ČSM a vnitřně souhlasil s komunistickým režimem. Pracoval jako redaktor významného brněnského měsíčníku pro literaturu, umění a kritiku Host do domu.

Podívejme se tedy zhruba šest desítek roků zpět, abychom si připomněli to, co o Kohoutovi ve výše zmíněnému Uhdeho čtení není ani zmínka. Studenti zkrátka byli obvykle předvojem všech revolucí. Jsou vhodní a zneužitelní, je jich hodně, nemají skoro žádné rodinné závazky, ani zaměstnání a svá přeplněná konta, takže o moc nemohou přijít, pokud nejde o život…

Proto se také spousta dnešních starších osobností vášnivě zapojovala jako studující do všech dávných revolučních kvasů. Adrenalin a emoce byly přece vždy výsadou mládí. Něco málo o tom vím… Přesně do takové kategorie patřili třeba Milan Kundera, Jiří Pelikán či Pavel Kohout. Znám tisíce lidí, kteří publikovali v Rudém právu, dnes jsou to významní pravicoví politici, umělci, manažeři a nikoho to nezajímá.

Jde o "banalitu". Dopustili se jí též signatáři Charty 77 a bývalí vášniví komunisté Ludvík Kundera, Milan Uhde, Jiří Pelikán nebo Pavel Kohout, který maturoval v Praze na reálném gymnáziu. V té době už byl přesvědčeným stalinistickým komunistou a členem ÚV ČSM. Na konci 40. let založil a do roku 1952 vedl Soubor Julia Fučíka. Jako jedenadvacetiletý nastoupil v roce 1949–50 na místo kulturního atašé v Moskvě, poté byl redaktorem a komentátorem v Československé televize… Holt, nekousej ruku tomu, kdo tě krmí...

V červnu 1967 najednou zapomněl na svoji nenávist vůči zradě západních spojenců, jak v 50. letech urputně prohlašoval, chameleonsky převlékl bryskně kabát a na IV. Sjezdu SČSS demonstrativně přečetl Solženicynův protestní dopis sjezdu Svazu sovětských spisovatelů, čímž dovršil svůj obrat z milovníka v kritika režimu. Byl proto spolu s dalšími (Ivan Klíma, Ludvík Vaculík a další) podroben stranickému disciplinárnímu řízení.

Nicméně ho v 1968 opět zvolilo předsedou KSČ v pražské pobočce SČS a stal se jednou z nejvýraznějších osobností pražského jara. V roce 1969 byl z KSČ i ze SČS vyloučen. V 70. letech se ocitl na indexu a jeho díla byla cenzurována (což jeho nepřátelství k režimu ještě prohloubilo). Proto, kam vítr, tam plášť, hrdinně stál také u zrodu Charty 77, za což byl StB otevřeně šikanován. Přesto mu bylo v roce 1978 povoleno vyjet s manželkou na pracovní pobyt do Rakouska, kde měl roční smlouvu s Burgtheatrem.
Autor: ČT - Jiskra přeskočila mezi princeznou Krasomilou a králem Miroslavem již během prvního natáčecího dne. Zrodil se milostný skandál, který nabral přičiněním odkopnutého manžela Aleny Vránové politických rozměrů

Návrat jim ale byl znemožněn a oba byli zbaveni čs. občanství. Usadili se v Rakousku, kde v roce 1980 dostali občanství. Žili ve Vídni a často navštěvovali Prahu, nyní žijí v Praze a na Sázavě. Poté ještě za totality se vrátil a dosti drze upravil pro bytové divadlo Vlasty Chramostové slavné Shakespearovo drama Mac ᠆ beth. Pod názvem „Hra na Makbeta“ v ní v Kohoutově režii vedle Vlasty Chramostové hráli Pavel Landovský, Tereza Kohoutová, Vlasta Třešňák a také Pavel Kohout sám.

Cesta od elitního komunistického básníka přes zásadní postavu Pražského jara až po nejsledovanějšího disidenta a později nedobrovolného exulanta mu dávala jedinečnou perspektivu, díky níž dnes i v 90 letech plamenně a orý otevřeně hovoří o kultuře a politice od Mnichova až po dnešek. Pavel Kohout si užil své, ale mnohé z toho, co bylo namířeno proti němu, uměl využít ke své slávě a prospěchu. Měl schopnosti, které jiní postrádali, byl štikou v rybníce. Jeho první žena byla herečka Alena Vránová. Spisovatel o dávném manželství s krásnou herečkou řekl:

„Chtěli jsme spolu založit socialistickou rodinu, mít socialistické děti a budovat socialismus. To si dovolím tvrdit i za tu Alenu, protože mám zachovánu naši korespondenci, která byla z obou stran stejná,“ chlubil se. Ale ani slovem se nezmínil o tom, jakou roli sehrála při jejím chování okolnost, že si vzala za muže fanatického komunistu, který datum svatby stanovil na den výročí J. V. Stalina. Traduje se, že se například jako žena socialistického básníka nesměla ani líčit.Na chalupě s Rážem a patnáctiletou Markétou…

Ovšem ouha - pak to totiž nesocialisticky přišlo; slavná pohádka Pyšná princezna se natáčela v létě 1951 v jižních Čechách, právě v době, kdy hereččin manžel odjel se souborem Fučíkovci na festival do Berlína. Ráž nosil již roky stejný snubní prstýnek jako jeho o rok starší žena, herečka Alexandra Myšková. Navíc spolu měli tenkrát několikaměsíčního syna Martina. V roce 1969 pak Myšková se synem emigrovala do Norska a oba tam možná žijí dodnes.

Když se "bokovka" provalila, vypuklo peklo. Kohout psal Aleně záplavy dopisů, přesvědčoval ji, ať se vrátí, nadával, prosil… Dopisy dostával i Ráž. Byly o tom, že kdo zradí lásku, je schopen zradit i vlast, a že rozvraceči socialistického zřízení se obvykle poznají podle toho, že mají neuspořádaný rodinný život. Pomsta byla opravdu propracovaná.

Kohout napsal divadelní hru „Dobrá píseň“, o padouchovi, který komunistovi odloudil manželku. Poselství bylo jasné – kdo selže ve vztahu, nemá ve společnosti své místo, protože může selhat i při budování socialismu. Hra se stala hitem, příběh známých osobností probírali svazáci na schůzích, Alena byla pozvána před stranickou komisi, kde musela vysvětlovat své selhání.Listopad 1989 na Václavském náměstí v Praze... Snímek Břetislav Olšer

Dalším komunistický výkvětem byl Jiří Pelikán, někdejší generální tajemník Mezinárodního svazu studentstva a generální ředitel Československé televize, se po válce se stal aktivním mládežnickým a funkcionářem Národní fronty a ÚV KSČ. Byl spoluzodpovědný za vyhazování studentů z vysokých škol po únoru 1948, kdy stál v čele speciální k tomu určené komise…

Česká televize uvedla, že další studentský aktivista Milan Kundera, žijící nyní ve Francii, měl udat za minulého totalitního režimu kamaráda své kolegyně z vysokoškolské koleje v Praze, letce Miroslava Dvořáčka. Ten skončil v uranových dolech, kde strávil 14 let věznění. Dva týdny po sovětské invazi v srpnu 1968 Dvořáček i s rodinou emigroval do Švédska. Nedovedu si představit, že by Kundera byl práskač. Absurdní. V Paříži se mi vysmáli…

I když tento bývalý aktivní svazák a člen KSČ je dnes nejslavnějším žijícím spisovatelem Francie českého původu. Podle Wikipedie patřil k prominentním protagonistům stalinské oficiální literatury a je příslušníkem generace, která vstoupila do literárního života brzy po komunistickém puči.

Tato generace se bystře chopila příležitosti udělat bleskovou kariéru, neboť nastoupila na místa uprázdněná vyhnáním nekomunistů z kultury. Do KSČ vstoupil hned dvakrát – v roce 1948 a po svém vyloučení znovu v roce 1956. Z jeho skvělých prací v češtině vyniká “Život je jinde” či “Nesnesitelná lehkost bytí“.

A máme tady čtvrtého do sametového maryáše - Petra Uhla; v období Pražského jara působil v levicovém Hnutí revoluční mládeže, za což byl v roce 1969 na čtyři roky uvězněn. Roku 1990 byl zvolen poslancem Federálního shromáždění za Občanské fórum. Mezi léty 1990-1992 vykonával funkci generálního ředitele ČTK, až do roku 1994 tam pracoval jako redaktor. Poté působil do roku 1996 jako redaktor Listů Jiřího Pelikána a později, v letech 1996 až 1998, byl redaktorem deníku Právo.

Jak to bylo, Uhlova pohádko: Rodiny Uhlů a Šabatů… Roku 1997 začal spolupracovat s ČSSD a zároveň se stal předchůdcem Kocába – předsedou Rady pro národnosti, Rady pro lidská práva a Mezirezortní komise pro záležitosti romské komunity, a také náměstkem vlády pro lidská práva. Významně protestoval proti stavbě zdi v Matiční ulici. V dubnu 2006 byl jmenován francouzským prezidentem rytířem Čestné legie, v květnu 2008 mu byla udělena „Evropská Karlova cena“ Sudetoněmeckého krajanského sdružení…

Václav Havel, který těm výše jmenovaným soudruhům ideově šéfoval, přestože si většinou z něho dělali srandu...

Inu, také Pavel Kohout zřejmě prožíval „nesnesitelnou lehkost bytí“, stejně jako herečka Vránová, co mu nasadila parohy s hercem Rážem, stejně jako dvojnásobný člen KSČ Kundera (dveřmi ho vyhodí, oknem vleze zpátky – koryto je koryto) či jako Uhl, co byl v levicovém Hnutí revoluční mládeže a loutkou předchůdců henleinovských vrahů tisíce Čechů, jeho kámošů z Landsmanšaftu.. Takže, pane Pavle, život je smrtelná choroba a naděje umírá předposlední, poslední umírá člověk… A tak si tady žijeme vedle smutných hrdinů 17. listopadu 1989…

PS: Česká televize odvysílala nedávno pořad "To byl můj život?" k devadesátým narozeninám Pavla Kohouta. Ten na velkorysé ploše čtyř hodin bezezbytku využil možnost, aby se snažil obhájit neobhajitelné, tedy svoji bigotní někdejší svazáckou a komunistickou minulost, a aby si vyřídil účty se svými bývalými "přáteli". Mezi nimi i s Václavem Havlem.

Hned totiž druhý den poté, co se Havel stal prezidentem, pozval prý Kohouta a jeho další manželku Jelenu na Pražský hrad a provedl je po něm. Při té příležitosti nechal pár frajersky ubytovat v bývalé rezidenci Gustava Husáka a názorně předvedl, že není autorem proslavených absurdních her náhodou. Scénář Kohoutovy mírně dementní návštěvy by nejspíše předem těžko někdo ve své prostoduchosti vymyslel.

Manželé totiž nakonec navíc skončili přímo v Husákově posteli, avšak mnohem horším zážitkem se údajně stala skutečnost, že v rezidenci bylo přetopeno na třicet stupňů jako v tropech na pláži. Když nečekaní hosté požádali personál o radu, jak se dá snížit topení, dočkali se vysvětlení, že soudruh to měl rád teplé. Božíčku... „Přišlo nám to celé šílené. A hlavně, že dějiny jsou nevypočitatelné a neúprosné.“ Nechal se slyšet napravený stalinista pavel Kohout... Rádobystudenti neponížili Zemana, ale skutečné hrdiny 17. listopadu

http://www.freeglobe.cz/Articles/1697-ludvik-zifcak-mrtvy-student-smid-vzpomina-na-listopad-slo-nam-o-vymenu-spicek-uvnitr-ksc.aspx

Jak to bylo, politická pohádko, s Čalfou, Havlem a Čeřovským…?

Malý Muk, ani ťuk, aneb Sametovko spanilá, stvořilas nám žvanila..?

72 komentářů :

 1. Někdo musí dělat poskoky , tu komunistům , tu kapitalistům !!

  OdpovědětSmazat
 2. Kulturní fronta, Umělci ... pořád stejní pitomci, čest výjimkám ..

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. My jsme meli skutecne stesti na velmi kvalitni umelce ve vsech smerech umeni a komunisti to podporovali vice nez stedre. Mezi nimi i odpad jako je dneska.,.
   Zajimavy jak nadsene vitali tyhle komunisty na zapade a davali jim zradcum velky Koryta !!Komunistum,.
   A vedeli napred jak budou nadavat na Komunismus...
   Zradci na prvni pohled se nezaprou..Nic noveho.

   Smazat
 3. Odpovědi
  1. Správně se Pavle ptáš: a co pointa, Olšere?!!!!!!

   Smazat
  2. Olšer: Jsem křtěný valašský katolík, jemuž otce pro jeho víru vyhodili komunisté z místa učitele a musel jít lopatě. Proto jsem nikdy nebyl v žádné politické straně.. a sionista jsem jen ve vašich snech s polucemi...

   Smazat
  3. Pointa je jasná. Nic není tak, jak si člověk myslí. To platí pořád: R-U a vlastenci 1918, protektorát, sociálizmus i dnes. Mrkněte na Trumpa, Clintonovy, Comeye.., a co třeba "náš" Lukeš? Proč se divit Kohoutovi, Kuderovi...?

   Smazat
  4. No adneska tady máme jejich pokračovatele, sluníčkáře, kteří až procitnou, tak bude pozdě a zase se budou omlouvat že za to nemohli že tu je samý negr a arab.
   +Já už s tím nemám fakt trpělivost, nejdřív zničej národ tak, aby se bál a pak se budou kát! Jděte už do prdele sluníčkáři i s Havlem a všema možnejma šmejdama. Dneska jsou aspoň fotky, takže si je můžeme prohlížet. Debily sluncařský.

   Smazat
  5. 17:10

   A co tvoje fotka - ta bude na tabuli cti?

   Smazat
 4. Pan Olšer píše sice poutavě; jenže jeho posedlost kádrováním bývá dost nechutná. Tentokrát se opravdu vyznamenává a ukazuje, že bulvární novinařina je jeho vlastní doména. A to ta na okresní úrovni; ve Vídni se takovým novinářům říký "Adabei" /"taky byl u toho"/. Takoví lidé své texty moc rádi doprovázejí fotografiemi, na kterých jsou v blízkosti někloho "významného"...
  - To je ovšem v případě Pavla Kohouta nadbytečné, protože nabídka svědectví současníků včetně těch denunciantských je na trhu už dlouhá léta víc než velká.

  Věta, že P.K. "drze" upravil Shakespearea, je dost ubohoučký výpad, s ohledem na to, že Kohoutovy adaptace patří ke špičkám divadelního umění - např. "Ubohý vrah" Leonida Andrejeva ve Vinohradském divadle.

  Skoro to vypadá, jako by chtěl předvést, že je nejen mnohem mravnější než Pavel Kohout a ostatní jmenovaní, ale že i lépe píše...?!

  To, že někdo byl prominentem režimu, z něj nedělá horšího spisovatele. Naproti tomu talent mírně podprůměrný, jako pan Břetislav Olšer, by se velkým autorem nestal, ani kdyby byl dvorním písařem kohokoli.


  Jinak:
  Zajímavý - a ne tak upovídaný - medilónek Pavlu Kohoutovi k devadesátinám přinesl A2larm:
  https://a2larm.cz/2018/07/obraceny-stalinista-pavel-kohout/

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nejzajímavější detail konce vztahu Kohout-Vránová ale Olšer neuvedl.
   Kohout po Vránové chtěl společnou sebevraždu. Přivezl si na to i pistoli. Jakémsi řekla, že s tím souhlasí a pak řekla - Pavle, nejdřív ty. ... a bylo po sebevraždě.

   Leo

   Smazat
  2. Á ,místní troll,HAVLOID se představzje někdy jako Kopecký,jindy jako anonym!Správný rozbíječ diskusí!

   .....svědectví současníků.....asi tento trotl(troll) myslí např Rudou Fenu Šiklovou nebo ty HAVLOIDNI převraceči historie z ÚSTR ?!
   Perfektní by byla Jiřina Jirásková nebo Vlasta Chramostová či zločinec Jan Ruml !

   Takže trolle :Běž do WC!Uvést pár pravdivých vět o zločincích z 50.let není kádrování !Jasno,HAVLOIDNÍ duševní chudáčku!

   Pavel Beran

   Smazat
  3. Nevím, za koho "kope" pan Olšer ale články mívá "odzdrojované" dobře i fotografiemi, což jim dává důvěryhodnost. Jako pamětník jsem se zatím nesetkal s disharmonií mezi mými a p. Olšerovými vzpomínkami!

   Smazat
  4. Bezobratlý skunk P.K.. Mládí Pavla Kohouta, to nebyly jen brigády a zpěv.
   Je zapotřebí doplnit, že pan Pavel Kohout nebyl tuctovým poblouzněným modrokošilníkem. Byl totiž, mimo jiné, aktivním provládním autorem a spolutvůrcem ideologické masáže davu. Byl autorem textů dobových odrhovaček: Zítra se bude tančit všude, Kuba si Yankee no,….a literárních perel třeba básní: Slovo k soudruhu Stalinovi, Vlak který vyjel v únoru, Vrahům Rosenbergových,… atd.
   Za svoje zásluhy a k získaní zkušeností byl odeslán do Moskvy na velvyslanectví. Po návratu v roce 1950 (rok popravy Milady Horákové) byl ve svých 22! létech a po provedené čistce v redakci, ustaven za šéfredaktora „satirického“ časopisu Dikobraz. (Existují pamětníci?). Do roku 1968 schází 18 let aktivní politické práce. (Existují pamětníci?). Pak přestup na ten „správný“ vlak s následným obratem o180 °.
   Na stránkách MV je v seznamech uváděn, pod jménem OLEK, jako agent a tajný spolupracovník STB. Škoda dalších slov. Míra

   Smazat
 5. Nevyčítal bych jim to, kdyby...
  Každý si utváří názor podle jemu dostupných informací. A i přesvědčení komunisté nemuseli vědět všechno. Ale to je neomlouvá. Kdyby zalezli a sypali si hlavu popelem, asi by jim jejich minulost nikdo nevyčítal. Ale v Čechách platí, že drzé čelo je lepší, než poplužní dvůr. Čím kontroverznější minulost, tím vyšší předpoklady "profesního" růstu. Když to zjednoduším, mají vydírací potenciál a musejí poslouchat.

  OdpovědětSmazat
 6. Pavel Kohout je pozoruhodná postava. Vždy se dokázal včas postavit na pro sebe výhodnou stranu. Vyrovnal se s minulostí a jelo se dál, močálem temným kolem bílých skal.

  V rozhlasovém pořadu k jeho devadesátinám řekl, že klidně podepisuje i svoje první knihy - prý "S omluvou, Pavel Kohout". To je zatraceně snadný únik.

  Jak by asi Biĺak podepisoval svoje paměti, které ovšem vyšly až po jeho smrti? Možná "Bez omluvy, Vasil Biĺak". Ty paměti mají daleko větší vypovídající hodnotu než celý život uhýbající Kohout. Jsou to paměti člověka, který zažil bídu ve svém rodišti a chtěl ji odstranit. Mohl se pohybovat v rámci určitých hranic, ale jisté je, že nechtěl, aby se kapitalismus vrátil. V roce 1968 se toho bál a byl proti silám, které si to přály. Spletl se o dvacet let.

  Kohout se napsal básničku, která končí otázkou "a maminko, co to vlasně byla bída?" Tahle otázka je zpátky, bez ohledu na to jestli se za ni teď pro efekt omlouvá.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Moje dcera za hluboké totality zpívala lidovou písničku, ve které bylo slovo "chudoba". Tehdy samozřejmě malé děti neměly tušení, co to slovo znamená. Dcera vyslovovala "udoba" a na jedné nahrávce jsem měl nahrán její naivní dotaz: Co je to udoba? Díky naším demokratickým politikům včetně našeho milovaného prezidenta už se nikdo tak hloupě neptá.

   Smazat
  2. Pánové, skutečná bída nás teprve čeká. Zatím tu máme určité procento chudých lidí, ale nikdo neumírá hlady. Do budoucna bych to ale nevyloučil. Pokud dřív nezemřeme ve válce.
   Je to trochu komické. Za socíku nám kapitalismus spojovali s bídou a válkami. Tenkrát jsem si ale myslel, že je to komunistická propaganda.

   Smazat
  3. Chudoba byla i tehdy, ale pouze v porovnání s Rakouskem a Německem, ne přímo ve společnosti, kde rozdíly byli menší než dnes.

   Smazat
  4. Pane Jírovec,pamatujete to co já,i ty panem Olšerem vyjmenované a dnes Havloidy oslavované lidské zrůdy.Níže jsem jejich seznam malinko rozšířil.

   Pavel Beran

   Smazat
  5. 21:43 Tak jestli jsi vlastní dceru nechal vyrůstat v chudobě, tak se nediv.

   Smazat
  6. 23:20- pro 21:43 a jeho dceru to byla relativní chudoba, která se odvíjela od myšlení, "jak jsme byli bohatí před chudobou a jak jsme nyní opět bohatí díky Havlovi! PS.Že zchudli na duchu a ohrožují svoji budoucnost? Po nás potopa!

   Smazat
  7. Nemyslim si,ze zit zivot v chudobe a o hladu je lepsi,nez zemrit hlady.Je celozivotni muceni lepsi ,nez nahla smrt?

   Smazat
  8. Já mluvil o relativitě pojmu "chudoba". Jiná je u bezdomovce a jiná u "zchudlé šlechty".

   Smazat
 7. "bývalí vášniví komunisté Ludvík Kundera, Milan Uhde". Tuším Uhde nebyl v KSČ.
  Výborný 4-dílný rozhovor s Kohoutem je v České TV. Díl 4.:
  https://www.ceskatelevize.cz/porady/11996708297-to-byl-muj-zivot/218411033110004/
  Po 28. minutě o Havlovi. (Kohout: Celé jeho prezidentství byla jedna velká únava)

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Fanaticti budovatele-nestranici,byli nebezpecnejsi nez stranici.Jednoho jsme meli v me praci.Udavac a hajzl.Po revoluci narikal jak byl jako nestranik za totace pronasledovan.!!!!!

   Smazat
 8. Únor 48 nebyl samozřejmě komunistický puč, ale dokonalé využití příležitosti. Pokud se týká Uhla, jeho úloha v legendě o zabitém studentovi je dosud neobjasněna

  OdpovědětSmazat
 9. Na tom posledním snímku v modré čepici a zarostlý vousy, není autor článku Olšer??

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ano, je to on.

   Smazat
  2. Jasně, že je to pan Olšer. To, že byli s Havlem kamarádi je všeobecně známo. I když on to dneska asi nepřizná.
   Ale dá se to pochopit.

   Smazat
  3. Olšer: Jste komik, byl jsem pouze jako fotoreportér toho, když byl Havel v roce 1990 v Ostravě, kde žiji, troubo..

   Smazat
 10. Kohouta/Jasánka dobře vykreslil Švandrlík, ve svém souboru o Černých baronech.
  Myslím, že ho moc nemusel.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Švandrlik si zil velice dobre cely zivot v totaci.Ani autorstvi Cernych baronu ho nikterak neposkodilo.Zvlastni.

   Smazat
 11. Pane Olšer,to co jste napsal je 100% pravda !Byly to opravdové lidské svině,dnes oslavované HAVLOIDY a kavárnou !To byly ty hlásné trouby 50.let !
  Jen bych k nim přidal alespoň Jiřinu Jiráskovou ,Vlastu Chramostovou a i ráčkujícího propagátora bolševizmu z 50.let-Jiřího Dienstbiera !A mihl bych jmenovat dál...např. Jan Ruml......Šabata(ó ano,soudruh tatíček ombudsmanky Šabatové !)........

  Pavel Beran

  OdpovědětSmazat
 12. Pane Olšere,ještě mě to nedá abych vám nepřipomenul podzim roku 1967,kdy studenti vyjadřovali nespokojenost,protože jim byla na kolejích zima.....

  A chtělo by to sehnat záznam TV ,kde seděl generální ředitel ČST Jiří Pelikán s tajemníkem ÚV KSČ Hendrichem.

  Přímo pošušňáníčko,jak oba bolševicky mluvili a vyhrožovali !Denně bych to všem občanům pouštěl,aby se jim v těch palicích alespoň trochu rozsvítilo po tom opěvovaném Hadráku STB ....protagonisté,cinkylinky klíči.....

  Pavel Beran

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jednou z možností, jak těmto lidem připomenout jejich "úlohu v dějinách", je připomínat jim a veřejnosti jejich poklesky!

   Smazat
  2. Druhou pak volit ne podle stranickosti ale dle "selského" rozumu, který mívá delší "kladnou plusovou hodnotu"!

   Smazat
 13. OLSERE ! OLSERE ! Tak se mi zda, ze jsi se nekomu
  nezavdecil !
  Budes mit za to pripsanu hvezdicku v nebicku !

  Komous Kohout totalne projebal zivot v omylu a proto se narodi jeste jednou za trest jako mexicky postovni osel v horach Sieri , aby aspont trochu byl benefitem pro nasi planetu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 23:50

   A jaképak dílo zůstane po tobě, když o celkem úspěšném spisovateli prohlašuješ, že "projebal" život?! Pochlubíš se?

   Smazat
  2. 23:53- co to nechat historii a pro současné mladé připomenout texty a koláže Pavla Kohouta třeba z MS?

   Smazat
 14. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 15. No tak, uklidněte se. Příště nám pan Olšer napíše o vztazích Václava Havla ke svým milenkám. Jistě neopomene detaily.

  OdpovědětSmazat
 16. Komunisté typu Pavla Kohouta - těch bylo mnoho v 0tých letech brali půdu kulakům, vytvářeli JZD a Státní statky . Když přijeli na vesnici chovali se jak gestapo. Když hrozilo v letech 60., že to vše na ně praskne, tak jim svitla naděje tím, že přišel Smrkovský a Dubček. Na ně se pak tahle pakáž nabalila, aby unikli trestu. A o tom byla normalizace - těhle lidí se zbavit a byli povyhazováni z KSČ a teplých funkcí. Bohužel s nimi to odneslo dost slušných lidí, kteří jen chtěli opravdu větší svobodu v reálném socialismu. Proto všichni tito "(nad)Lidé" byli v r. 1989 na náměstích. Ale pozor ne hned, začali slétat ze západu až když se ujistili a všem bylo jasné , že se rok 1968 nebude opakovat. Toto vše mi potvrdil můj otec, který rozhodně komunisty nemusel a zažil první republiku, kdy oslavovaný TGM (kterého si i přesto vážím jako prezidenta osvoboditele) nechal v Duchcově střílet do horníků( ostrýma).

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. oprava ….. v 50ch letech...

   Smazat
  2. Nechali hned střílet ostrými, ani nepotřebovali uspořádat soud, kde by mrtvým ukázali, jakých přestoupení zákona se dopustili.

   S tím gestapem to přeháníte. Teta vzpomínala, že první mrtvolu v životě viděla po nájezdu na domek, kde se ukrývali dva partyzáni. Jeden se zastřelil, druhého popravili později.

   Smazat
  3. Ne jenom v Duchcově se ostrýma střílelo do horníku za první republiky, ale v celé Československé republice se naši milováni četníci vyznamenávali střílením do pracujících a to ostrou municí. Děvečky spaly s kravama a sedlák si s nimi mohl dělat co chtěl. Byla to ta pravá demokracie, kterou tady stůj so stůj nyní opěvujeme a kapitalisti by nejraději, aby se to vrátilo se vším všudy.

   Smazat
 17. Jo, jo, kážou vodu, pijí víno. Převlékli kabáty, když vyšly z módy. Tak se to přeci dělá. Vránová podlehla a co se dohromady stalo? Nic! Hrála dál ve všech režimních filmech, které byly o 100 x lepší, než ty dnešní slátaniny - nekonečné seriály o ničem. Ať někdo natočí Nemocnici na kraji města. Ani okopírovat se jim to nepodařilo a další díly sklouzly do "Růžové ordinace". To co se tady do roku 1989 točilo, psalo, bylo v té nejlepší kvalitě a nebýt této tvorby, tak ČT a ostatní televize nemají co vysílat. Jednou přijde doba, kdy se to bude muset přiznat na plnou hubu. Dnešní tvorba je založena jenom na boji proti komunismu a to jak ve zprávách ČT, tak v novinách, dnes a denně i když žádný boj proti komunismu nebyl a nikdo netrpěl a žádné perzekuce nebyly. Sám jsem byl svědkem, jak inženýra v ČKD Hradec Králové, po pohovoru v komisi, po roce 1970 z vedoucího místa, jako THP, kde jeho plat byl 1.700,-Kčs, za trest, za jeho názory na vstup vojsk, ho přesunuli za trest na místo, kde dělal mistra za 3.000-Kčs. Po roce 1989 toho samozřejmě využil a byl z něho jeden z nejaktivnějších disidentů, který byl utlačován, pronásledován, perzekuován a v rámci privatizačních projektů po roce 1989, pohřbil celou výrobu ČKD v Hradci Králové, kde dnes už nic není, protože, jak říkal na gurů ekonomiky, vše dovezeme a nic nepotřebujeme vyrábět. A dnes? Kde jsou naše lokomotivy, lodě, elektrárny, pivovary, letadla, obráběcí stroje. Ti na západě se smějí jací jsme to pitomci, když jsem si nechali nakukat, že vše co dělali komunisti, bylo špatně a jenom kapitalismus je ten ráj na světě. Nebyl a nikdy nebude a až to zjistíme, tak budeme zavalení miliony Afričanů, která nás tady budou jednou utlačovat. Ale vycinkali jsme si to sami to musíme uznat.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ano, vycinkali jste nám to sami. Neděkuji, není za co. Bohužel jste s sebou spláchli i normální, myslící lidi... a my s tím nemohli nic dělat, jenom přihlížet s bolestí a zoufalstvím v srdci.

   Smazat
  2. Mám podobný názor. A v té době jsem se velice divil některým lidem z mého okolí. Byli jako urvaní ze řetězu. Zároveň jsem jasně viděl, jak se derou k postům a majetkům.

   Smazat
 18. Z inteligence brali za totáče do strany jen ty profesně nejlepší. Zájemců byl však nadbytek. Za nepřijetí do strany se patřičně v čistkách odstartovaných v roce 1989 pomstili. Mezi straníky bylo také dost nadměrně ambiciózních kariéristů. Když jim plány nevyšly, přeběhli k nepříteli. Například Pelikán otočil kabát a z komunisty se stal demokrat. Jeho a Tigridovy sračky studoval náš milovaný prezident. Měl číst raději Marxův Kapitál. Měl jsem známého, který byl náhodou s Pelikánem na jakémsi politickém školení. Odnesl si dojem, že Pelikán obyčejnými lidmi pohrdá, protože je něco více než ostatní. Příklad nemravnosti je třeba Čalfa a jeho ministři, bývali komunisté. Jeden ubožák z jejich středu chce být prezidentem.


  Kohout byl zřejmě literárně nadaný. Otevřenou cestu měl všude. Co měl dělat při fluktuaci politických větrů (ne těch, co odcházejí z análního otvoru)? Závistivci by nejraději chtěli, aby šel na stupátko popelářského vozu. Možná, že se mýlím, ale neuvědomuji si, že by trpěl perverzní nenávisti ke komunistům, jako je to běžné u mnohých grafomanů.

  OdpovědětSmazat
 19. Hlavně je P.Kohout velmi špatný "spisovatel". Jeho kniha Katyně, nedočtena, letěla do popelnice. Něco tak ubohého, choré mysli výpotek.

  OdpovědětSmazat
 20. V jedné reakci bylo uvedeno, že Kohout byl vášnivý komunista. Domnívám se, že pro něj bylo charakteristické, to „vášnivý“. To se nejspíš vztahuje ke všem uvedeným osobnostem v článku.
  Vášniví lidé jsou hybateli dějin. Zatímco ostatní rozvažují, oni již jsou v tom a jsou velcí agitátoři. Další vlastnosti, jako inteligenci, odbornost, nebo morálku mají různé, jako ostatní populace. Takže se také dopouštějí chyb a přehmatů, v pozicích, ke kterým se díky své vášnivosti dopracují.
  Okolí vášnivého člověka, je odsouzeno žít v jeho stínu, i kdyby neměl pravdu. Tito lidé dovedou strhnout ostatní a ze svých odpůrců udělat bezvýznamné štěnice. Takže ty jejich chyby odhalí až historie. Holt lidi jsou lidi. P.K.

  OdpovědětSmazat
 21. ...Inu, člověka nepředěláš. Jenom se ti vybarví. Karel Čapek.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Co škody, které napáchají, kdopak je zaplatí, když jim jejich život plyne "jak v bavlnce"?

   Smazat
  2. Miroslav Povolny25. července 2018 19:54
   Když si lidé nechají páchat škody, tak tím prostě trpí. Život neposkytuje žádné restituce, protože ty zakládají další nepravosti. P.K.

   Smazat
 22. Vy Cesi jste povestne servilni a poplatni kazdemu rezimu, ktery vam spadne na makuvky a nakonec nemate respekt u zadne strany !

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Anonymní25. července 2018 15:22
   Jestli si myslíš, že tvoje etnikum je lepší, tak jsi debilní exemplář, toho tvého etnika. P.K.

   Smazat
  2. 15:22 18:00

   To jste si to pěkně vyříkali!

   Kokotko

   Smazat
 23. Pane OLSERE !
  Jste vlivna osoba, tak az se potkate s panem presidentem Zemanem, at prosim vyridi PODEKOVANI presidentu Putinovi DO RUSKA za zachranu 15 000 farmaru z Jizni Afriky, ktere bere do Ruska a prideluje jim pudu.
  ZACHRANIL JIM ZIVOTY ! V Africe je genocida belochu !
  Vy jste v JAR byl, tak je vam jasne, co se tam deje.

  OdpovědětSmazat
 24. Kokotko , P.K. (18:00) sedi doma ! On nema s cim
  porovnavat ! Kdezto me, bystrozrakemu nic neujde !

  Kokotko pletou se mi prispevjkari ! Nejsi to nahodou ty, co byl NADplukovnikem ve vysluzbe a vymenil si komplimenty s pani Jitus, umelkyni z Vidne a ona potom prestala psat na N.R. ?
  Zde nikdo normalni nevydrzi, krome me !

  OdpovědětSmazat
 25. 20;50
  AJEJE,HOVNOLULANOHEDVÍČKU alias ŠEKTAR MEKTA A JEHO BLÁBOLY V AKCI.....JDI DO HAJZLU TY MENTÁLNÍ ODPADE!!!!!!!

  OdpovědětSmazat
 26. 20:58 MUGABE - ty ozralo pitoma zdrogovana, ja nevim kdo je Sektar Mekta a neznam pan Hedvicka.
  Na Floride zije 10 000 Cechu a Slovaku a ty ne, protoze by jsi zde chcipnul hladem, ty privilegovana nestvuro !
  To jen Cesko plati davky zdarma veprovym sulinum na zaklade etnicity a imbecility.

  Vzdyt je to v tom Cesku samej PROTIBELOZSKY RASISTA !
  (A ted nejvice v tom prdelakove v Brne ! Nejsi ty nahodou z Brna ty degenerovane strasidlo ? Hmmm ?)

  OdpovědětSmazat
 27. MUGABE (22:58) , musim te nasr*t ty dobytku !
  Vis co je noveho ?
  Nas oblibeny president Trump, kdyz potrebuje penize, tak luskne prsty a million bohacu kolem sveta mu posle million US $ do nekolika dnu !
  Tobe ty zmetku, poslou pouze na malou svicku, jak chcipnes.
  (Az prijdou Zulove !)

  OdpovědětSmazat
 28. MAGABE (20:58) ! Ty odporna zhoubna rakovino, na tele Ceskeho naroda , kdyby zde neradil ten Konias Dvorak, tak bych ti rad popsal rituali KANIBALISMUs v Africe.
  To te ceka hned, jak se Afrika prestehuje do Evropy.
  Prozil jsem v Africe cele mladi a dokazi se domluvit barbary a POSLU JE NA TEBE !

  OdpovědětSmazat
 29. P O Z O R, POZOR, P O Z O R ! ! !

  Podivejte se na toto video ! At vidite co vas ceka ! Kam kraci svet a jaka bude vase budoucnost !

  WHO WANTS TO ABOLISH THE WHITE RACE ? (na youtube)

  V pripade , ze mate problem s touto jednoduchou a primou anglictinou, at vam to prelozi pan Man z Bohumina, on preklada clanky porad !

  Cenzore nemaz to ! Tyka se to i tebe ! My to vnimame a citime v ulicich nasich mest.

  OdpovědětSmazat
 30. ZDEGENEROVANEJ IDIOTE,TYHLE PINDY JSI NAŠEL PRI STUDIU HOVEN V NOČNÍKU A HNED TO MUSÍŠ VYDÁVAT ZA TVOU GENITALNÍ MYŠLENKU???????!!!!!!!!!
  NO POTĚŠ KOŠTĚ,TAKOVÝ HOVADIMY MŮŽOU MÍT JEN V uASS ŽUMPĚ JEJICH DEMENTI!!!!!!!!!☺☺☺☺☺☺

  OdpovědětSmazat
 31. "Rok 1953; kdoví jestli též nepodepsal petici, ..." - to bylo o Uhdeovi, ale takovýchto dohadů by se mohlo napsat o komkoliv... ale to snad by měl p. Autor radši vynechat...

  A že se ženil na Stalina? Třeba nebyl na radnici jiný termín, nebo na to čekal jak dlouho?

  A že mu ji zbalil Ráž? No, o těch, co Ráž za život zbalil, by se daly psát romány (nebo už je stejně napsáno)

  OdpovědětSmazat
 32. A proč se tady vytahuje zase to Kundera někoho udal? Ostatně ten dotyčný byl agent cizí mocnosti vyslán sem za účelem jistě né dobrým pro režim. Na to jsou zákony v každém státě, teď zrovna, co hodně slyšíme o ruských agentech a agentkách. A to žijeme v míru, ne pár let po válce. Prosím nazývejme věci správnými jmény...

  OdpovědětSmazat
 33. Ještě dodám: těch agentů-chodců sem bylo posláno tisíce v době po 1948. A velitel těch, co je sem posílali, byl slavný Benešův zpravodajce František Moravec, který pak po 1948 pracoval pro americkou zpravodajskou službu.
  To p. Autor jistě ví, mohl by k tomu něco připodotknout.

  OdpovědětSmazat
 34. Když nás za totáče krmili Ženou za pultem, tak jsme se tomu chechtali, dnes se Švorcové omlouvám, kabát nepřevlekla. Hrála sice v jiném dresu, ale hrála fér.

  OdpovědětSmazat
 35. Kolikrát už čtu, že se Kohout ženil na Stalina? A že se to o jiných neví. Možná ví, ale neventiluje. Jistě jich bylo za ta léta mnógo, a co teprv těch, co se ženili na Hitlera?

  A kdyže se ten Stalin vlastně narodil? Hergot, to jsem měl kliku, jen o fous mně to minulo. A že mi to tenkrát neřekli, třeba by mně mohli doporučit to trochu pošoupnout, bylo by to pane a slečno za polovic...

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.