Reklama

.

.

pátek 27. července 2018

Černý Bundeswehr s českými vojáky?

Martin Koller
27. 7. 2018
Bezpečnostní situace EU, která se stává stále více eurokoncentrákem pracujících bílých křesťanů, především východ od německých hranic je stále horší. Je to dáno především kvalitou, či spíše nekvalitrou politické reprezentace. Největší rozvrat je vidět tam, kde zapouští kořeny takzvaný multikulturalismus, v praxi protibělošský a protikřesťanský rasismus, dále militantní bezdětný lesbický feminismus a různé úchylky sexuálního charakteru transformované do podoby rádoby pozitivistických ideologií pravdy a lásky. Přidáme-li k tomu korupci, omezenost, byrokratickou tupost a zbabělost, rozvrat školství a rodiny, nezájem o bílé děti, ne-li přímo jejich utiskování experimenty typu inkluze, téměř povinného výběru z několika desítek pohlaví, a samozřejmě koloniální přístup k zemím na východ od německých hranic, máme definovanou vnitřní politiku EU vedené Německem, která stále více připomíná žalář národů. Rozvrat společnosti vede k rozvratu bezpečnosti. Vzorovým příkladem je německá armáda, Bundeswehr.

Zločinný papírový tygr

Současný Bundeswehr má oficiálně 248 000 vojáků, přičemž je uváděno 60 431 příslušníků pozemních sil, 27 704 letectva, 16 333 námořnictva, 19 000 zdravotní služba, 56 000 základny, 41 098 společných logistických a podpůrných sil (logistici, vojenská policie, vojska ochrany proti zbraním hromadného ničení a teritoriální velitelství), ministerské úřady, jimž podléhají sport, služební kynologie, vojenské hudby, verifikační střediska, a média. Čísla a součty poskytují různé zdroje odlišné. K tomu 27 000 příslušníků záloh. V době studené války měl jen Bundeswehr 485 000 vojáků. Po spojení Německa bylo převzato zanedbatelné množství východoněmeckých vojáků, kteří jsou v současnosti již stejně v důchodu.

Ze strategického a taktického hlediska tvoří Bundeswehr především 1. a 10. tanková divize (včetně německo-francouzské brigády) a divize rychlého nasazení. Němci figurují rovněž v mnohonárodním sboru s velitelstvím v polském Štětíně, dále v Německo-nizozemském sboru a v Eurocorpsu. Hlavní výzbroj tvoří 328 (plánovaný počet) tanků Leopard 2, reálně ve službě zhruba 250, plánovaných 450 bojových vozidel pěchoty Puma sporné taktické hodnoty, jejichž plné zavedení do výzbroje se stále odkládá, 390 bojových vozidel pěchoty Marder, které již měly být vyřazeny a zhruba 185 samohybných kanonových houfnic PzH 2 000, částečně ve skladech, 132 víceúčelových a 87 stíhacích letounů Typhoon a 28 Tornado.

Dědic německých armád, které dokázaly porážet silnější nepřátele, se stal papírovým tygrem v růžových kalhotkách. Bundeswehr v současnosti postrádá dostatečné množství vojáků a techniky, především funkční bojové techniky. Z důvodu nedostatku financí, které pohlcují ideologické projekty odtržené od reality, ekologismus, globální sexuální revoluce, afroislámští migranti, neziskovkáři a další paraziti všeho druhu, nejezdí Bundeswehru polovina tanků, nelétá třetina letadel, vojáci cvičí s košťaty a ze šesti ponorek je bojeschopná. A to Německo doslova koloniálně vyžírá všechny státy EU na východ od svých hranic a pomohlo si i krizí v Řecku.

Bundeswehr se může od devadesátých let pochlubit mimo rozvratu a odpadnutí od civilizovaných hodnot hlavně účastí na válečných zločinech států NATO a EU v Jugoslávii. Jedná se především o pomoc chorvatským separatistům při genocidě Srbů v enklávě Srbská krajina a rovněž pomoc kosovským teroristům z UCK při protisrbských etnických čistkách. V případě Srbské krajiny byly odposlechnuty rozhovory a povely germanofonních důstojníků, kteří veleli chorvatským formacím. Můžeme to označit za pokračování plodné spolupráce Německa z balkánskými muslimy, z nichž nacisté v době druhé světové války vytvořili dvě divize. Muslimští primitivové byli dokonce pasováni na čestné árijce. Bohužel se vyznačovali ubohou bojovou morálkou a dokázali především vraždit, loupit a znásilňovat civilní obyvatelstvo.

Zločinů v Jugoslávii se v devadesátých letech dopustili především příslušníci 10. tankové divize a její 37. mechanizované brigády, do jejíž podřízenosti byla převedena (afilace = přidružení/fúze) ministrem Stropnickým naše 4. brigáda rychlého nasazení (polovina pozemních sil) s velkou podporou současného premiéra Babiše. Od současného ministra obrany Metnara můžeme čekat, pokud možno, ještě něco horšího. Babiš si ho evidentně pěstuje, protože takový charakter, který by za něj podepsal Marákeš se hledá těžko. Nemůžeme se proto divit, že z Metnarovy dříve evidentně plagiátorské práce na ostravské univerzitě je najednou práce bez nedostatků.

Bez vojáků není vítězství

Hlavním problémem jsou však vojáci. I když se horečně nakoupí další výzbroj, nebude ji mít kdo obsluhovat. Nové zbraňové systémy navíc omezují použitelnost nepočetných záloh. Není to tak dlouho, co byla v Německu zcela zrušena prezenční služba, i když postihovala pouze část mladé generace. Nábor dobrovolníků do profesionální armády nepokrývá ani minimální potřeby, přičemž i z potenciálních žoldáků je velká část vyřazena pro fyzickou, či duševní neschopnost, případně pro vlastenecké názory neslučitelné se současnou ideologií multikulturalismu. Výsledkem je stále horší úroveň a nižší použitelnost vojáků z hlediska bojového nasazení. Počty neodpovídají kvalitě. Šaškárny v podobě přehlídek, prezentací pro veřejnost a média a cvičení jen obtížně zakrývají stále ubožejší realitu, což je ostatně problém většiny armád EU. Dlouhodobá protivlastenecká propaganda v Německu rovněž nezvyšuje zájem o službu v armádě. Ostatně kdo by měl zájem sloužit v armádě nasáklé stupidními ideologiemi a feminismem za stále zkrachovalejší a protinárodnější režim euromarxistů, ať již bývalých komunistů, sociálních demokratů, nebo takzvaných křesťanů podlézajících islámu.

Německé vedení neví jak řešit problém. Proto se objevila v médiích informace mluvčího Bundeswehru, že se uvažuje o možnosti přijímat do armády cizince, kteří mají příslib získání německého občanství. Tento názor potvrdil rovněž reprezentant německé sociální demokracie Brunner, bezpečnostní reprezentant německých euromarxistů. Naopak vlastenecká AfD prosazuje návrat k povinné prezenční službě. Jenže z toho mají euromarxisté panickou hrůzu. Horšící se hospodářské výsledky Německa, které potvrzuje nedávno snížený rating Deutsche Bank, povedou k rostoucímu odporu proti současné politické reprezentaci. Dát zbraně domácím brancům by mohlo být nebezpečné, protože by se mohli postavit za zájmy vlasti proti ničitelům národa a slouhům cizáků. Robotická válka skloňovaná v médiích je reálně v nedohlednu a elity požadují preventivní útok proti Rusku. Volá po něm rovněž německá ministryně obrany von der Leyen, která tím dokazuje svoji profesní úroveň i odpovědnost vůči národu. Stejně jako český generál Pavel a nejen on. Proto se shánějí žoldáci ochotní položit život za multikulturalisty a oligarchy v preventivní válce proti Rusku. S jinou se nepočítá a afroislámská invaze je v Německu vítaná.

Multikulturní armády v praxi

Euromarxisté pobláznění Kalergiho protievropskou a protibělošskou rasistickou ideologií přehlížejí historické zkušenosti, ať již z hlouposti, nebo záměrně pod vlivem korupce, či vydírání. Ty ukazují, že multikulturní armády za moc nestojí a multirasové jsou doslova nebezpečné. V praxi to potvrdila už německá policie, která přijala do svých služeb různé muslimy a jiné africké migranty, především Turky. Výsledkem byly uniformované zločinecké gangy. Němci využívali ve druhé polovině devatenáctého století a počátkem dvacátého ve svých nepočetných koloniích domorodé vojáky, stejně jako Britové, Francouzi, Holanďané, Italové, Belgičané, Španělé a Portugalci. V bitvě u Tangy se dokonce útvaru složené z malého množství vojáků doplněných záložníky a domorodými vojáky odrazit britskou vyloďovací operaci realizovanou rovněž z větší části domorodci, a to z Indie. K německému vítězství ovšem napomohl víc, než domorodí askariové bažinatý pobřežní terén plný pijavic, hadů a především hnízd divokých včel. Domorodci proti domorodcům, dnes se to stává evropskou realitou.

Jinak se koloniální armády obvykle vyznačovaly opakovanými vzpourami a vražděním bílých důstojníků. Podle vzpomínek účastníků byli domorodí vojáci mnohdy nepředvídatelní a násilničtí, zvláště afričtí a islámští. Někteří byli brutálně odvážní, jiní prchali před moderními zbraněmi a bylo obtížné je využívat k organizovanému vedení boje. Nejvíc se takové rozdíly mezi vyspělou a africkou civilizací ukázaly na bojišti ve válkách mezi Izraelem a arabskými a muslimskými zeměmi.

V období po druhé světové válce přišly koloniální metropole o svoje kolonie a mnohdy se do vedení národního hnutí odporu dostali právě domorodí vojáci. Později můžeme za koloniální armády označit jihokorejskou, jihovietnamskou bojující za americké zájmy, afghánskou bojující z žoldu SSSR a v posledním období opět iráckou, afghánskou bojující za zájmy USA. Výsledky jsem viděl i osobně v Iráku, kde naši instruktoři konstatovali, že ve dne cvičí policisty, kteří jsou v noci teroristi. Tak či onak, konflikt se nakonec vždy dostane do rasové, nebo etnické podoby.

Představy, že běloši jsou rasisti a černoši nikoli je jednou z hlavních lží a nesmyslů multikulturní propagandy. Přes 80 % znásilnění v západní Evropě šlo v letech 1944 a 1945 na vrub černošských vojáků. Generál De Gaulle podal oficiální stížnost generálu Eisenhowerovi a americký prokurátor přijímal týdně kolem 500 hlášených znásilnění, přičemž to bylo 15 až 20 % skutečného počtu znásilnění evropských žen americkými vojáky ve Francii, Belgii, Nizozemsku a Německu. Je vcelku známé, že snad největší rasisti jsou Japonci, kteří jsou po likvidaci bílé skupiny Ainu na severu v podstatě jednonárodním a jednoetnickým monolitem, obecně vysoce úspěšným.

Do určité míry jsou rasisti všichni bez ohledu na to, co vykládají jako politická školení lehkověrným hlupákům. Stačí si připomenout Kocábův zájem o život v Chánově, nebo názory různých neziskovkářů na možnost, že by si měli afroislámské migranty ubytovat doma a za svoje. Konec konců, ani pan Kalousek si do bytu nenastěhoval žádné migranty, přestože by je hravě uživil a prosazuje jejich invazi k nám, samozřejmě jako všichni multikulturalisté za peníze těch druhých.

Ostatně úspěchy multikulturalismu jsme viděli i v Evropě v Jugoslávii, Rusku, na Ukrajině, v Baskicku, jižních Tyrolích a nakonec i doma, když se na přelomu let 1992/1993 rozdělilo Československo. I v USA to doslova vře. Stačí připomenout knihu Všechny jejich lži. Školní ukázkou nemožnosti a neúspěchu multikulturalismu bylo Rakousko, odkud při první příležitosti prchli v roce 1918 Poláci, Češi, Slováci, Jihoslované (Srbové, Chorvati, Slovinci, Bosňáci), Zakarpatoukrajinci a nakonec i Maďaři, mnohdy po létech bojů za samostatnost. Aktuálně to vidíme názorně v Jihoafrické republice. Reprezentanti bílé menšiny, která je v multikulturním ráji brutálně utlačována byli nedávno sondovat v Rusku možnost přestěhování. Kupodivu nikoli do úžasné EU pravdy a lásky, která bělochy a křesťany v Africe v klidu odepsala a o černém rasismu systematicky mlčí, pokud jej přímo nepodporuje, přičemž stejně nepřátelsky se chová i k Izraeli, který je obklíčen islámskou agresivitou a primitivismem. Kolem 75 % jihoafrických černochů přiznalo, že někoho znásilnili a v jiných zemích Afriky to není o mnoho lepší, přičemž se tam stále šíří kanibalismus a AIDS. Samé možnosti špičkového obohacení pro Evropany.

Podle německých sociálních demokratů, kteří doslova řídí současnou ČSSD Hamáčka a dalších multikulturních reprezentantů a poskoků pražské havlérky a sudeťáků se hledají odborníci pro Bundeswehr. Mezi ilegálními afroislámskými migranty je, jak známo, plno pologramotných syrských doktorů a inženýrů ze Somálska, bývalého islámského státu i odjinud. Nicméně krást, vraždit, znásilňovat, loupit a kšeftovat s drogami umí mnozí z nich výborně, což ukázali právě v Sýrii. Co asi budou dělat, až je přijmou do Bundeswehru? Až dostanou zbraně, budou poslouchat především povely z mešity. Proč by poslouchali jakési trapné německé muženy v uniformách, které se stydí za to, že jsou chlapi a Němci a sami nevědí, které pohlaví mají z těch více, než třiceti. Ostatně daleko zajímavější je loupit a znásilňovat v bohatém Německu, než bojovat proti motivovaným Rusům bránícím svoji zemi. Leckterý z islámských teroristů, dnes uprchlíků, působících v Kosovu, Bosně, Německu, Francii, nebo Švédsku si možná vzpomene, že válka v Afghánistánu, či Sýrii byla krvavá i pro bojovníky proroka.

Evropu možná čeká velké multikulturní safari. Otázkou je, zda to bude bělošské, nebo černošské safari a zda se omezí jen na západní Evropu. Lze se obávat, že komplot Babiš-Hamáček-Filip-Zeman nám chystá něco takového. Co udělali Babiš a parta jeho protinárodního komplotu pražské havlérky za posledních pět let na obranu vlasti před afroislámskou invazí? Žvaní o tom, že nebudou přijímat ilegální migranty a už se v souladu s deklarací z Marákeše a Kompaktem OSN připravují je přijímat masově legálně. Ostraha hranic je dodnes nulová. Stačí se podívat do Prahy a Brna a pomalu je to tam jako v Marákeši. Co proti ilegálnímu přistěhovalectví a ubytovávání Afričanů v ČR udělali ministři na ANO Babiš a Metnar a za ČSSD Chovanec a Hamáček?

36 komentářů :

 1. Dějiny se opakují, říká policejní informátor Jozef von Vyskočil (Pepek Vyskoč a Zameč V.).

  Hlásá, že genosse rakušák Adolf HITLER měl svoji výkonnou ČERNOU GARDU... takže ji IV. Říše, EU, musí mít také. Opice se vždy opičí, ale pokaždé jinak.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Vzhledem k tomu jak se v Evropě vyvíjí situace s přijímáním Afričanů a Arabů, kteří nadále v počtu stovek tisíc dál a dál proudí do Evropy a Evropa proti tomu nic nedělá a podporuje to, doporučují učit se ruskému jazyku, protože během několika let budeme nucení utíkat do Ruska. U nás budou vládnout muslimové se svým právem Šaria. Evropa páchá sebevraždu. Kdo by chtěl vědět jak to u nás bude vypadat během několika let může se zajít podívat do Švédska a Francie. Ve Švédsku se už lidí ve velkých městech v nočních hodinách bojí chodit po ulicích. Imigranti ve Švédských městech vytvořili drogové gangy, které likvidují všechno a policie nesmí proti nim zasahovat. Vnikající příklad výsledků multikulturalismu. Evropo jen tak dál.

   Vymazat
  2. Vztah neněmeckých vojáků k Německu bude stejně silný jako Özilův k německým fotbalistům. Budou mít dvě srdce a tím budou odolnější při zranění . Asi !

   Vymazat
 2. Perfektní jako vždy, pane Kollere!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Koller to vidí realisticky a není sám a s tím safari počítám v každém případě i když zatím nevím v jaké pozici budu, jestli budu utíkat před někým, nebo naopak...Jinak ten slavnej Bundeswehr může posílit o ty "White helmets" ze Sýrie a vyrazit s nimi v sestavě té 10. pancr divizióne už z dob Hitlera i s našimi borci z brigády rychlé erekce na Rusa, jen si musí vzít trenýrky s dlouhejma rukávama, protože navzdory tomu klimatickému oteplení tam v Rusku bude zima a pokud budou cítit náhodou teplo, tak jim už nebude pomoci...

   Vymazat
  2. ★★HIRE A LEGIT HACKER★

   Are you Seeking for the Best Legit Professional Hackers online?
   Congratulations Your search ends right here with us.

   ★COMPOSITE HACKS is a vibrant squad of dedicated online hackers maintaining the highest standards and unparalleled professionalism in every aspect.
   We Are One Of The Leading Hack Teams in The United States With So many Accolades From The IT Companies. In this online world there is no Electronic Device we cannot hack. Having years of experience in serving Clients with Professional Hacking services, we have mastered them all. You might get scammed for wrong hacking services or by fake hackers on the Internet. Don't get fooled by scammers that are advertising false hacking services via False Testimonies, and sort of Fake Write Ups.
   COMPOSITE HACKS is the Answers To your prayers.

   ★ OUR HACKING CAPABILITIES:
   We Offer Varieties Of LEGIT Hacking Services With the Help Of Our Root HackTools, Special HackTools and Our Technical Hacking Strategies Which Surpasses All Other Hackers.

   ★We Can help you Hack Or recover the password of any email, Facebook or any other Social Media accounts,
   ★Phone Hack (Which enables you to monitor your kids/wife/husband/boyfriend/girlfriend, by gaining access to everything they are doing on their phone without their notice),
   ★You Wanna Hack A Website or Database? ★You wanna Clear your Criminal Records?? ★You wanna Track Someone’s Location?

   Our Team accepts all types of hacking orders and delivers assured results to alleviate your agonies and anxieties.

   * SOME OTHER SPECIAL SERVICES WE OFFER INCLUDES:
   ★ Bank Accounts Loading ( Only USA & UK Banks)
   ★ Credit Cards Loading (Only USA & UK CC's)
   ★ Bitcoin Mining ⛏

   ★ You can also contact us for other Cyber Attacks And Hijackings, we do almost All★

   ★We have a trained team of seasoned professionals under various skillsets when it comes to online hacking services. Our company in fact houses a separate group of specialists who are productively focussed and established authorities in different platforms. They hail from a proven track record Called “HackerOne” and have cracked even the toughest of barriers to intrude and capture or recapture all relevant data needed by our Clients. Some Of These Specialist Includes PETER YAWORSKI, FRANS ROSEN, JACK CABLE, JOBERT ABMA, ARNE SWINNEN And More

   ★COMPOSITE HACKS understands your requirements to hire a professional hacker and can perceive what actually threatens you and risk your business, relationships or even life. We are 100% trusted professional hacking Organization and keep your deal entirely confidential. We are aware of the hazards involved. Our team under no circumstances disclose information to any third party. The core values adhered by our firm is based on trust and faith. Our expert hacking online Organization supports you on time and reply to any query related to the unique services we offer
   Time also depends on what exactly you want to hack and how serious you are. Enough time with social engineering is required for hacking. So if you want to bind us in a short time, then just DONT contact us because we can't hack within 10-15minutes, *sorry*.
   I have seen FAKE HACKERS claiming they can hack in 10min , but there is no REAL HACKER who can say this (AVOID THEM)

   ★COMPOSITE HACKS is available for customer care 24/7, all day and night. We understand that your request might be urgent, so we have a separate team of allocated hackers who interact with our Clients round the clock. You are with the right people so just get started.

   ★CONTACT:
   E-mail: compositehacks@gmail.com
   Hire a Hacker!
   Want faster service? Contact us!
   HackerOne©️LLC 2018.
   All Rights Reserved ®️

   ★We Treat Every Request With Utmost Confidentiality★ 🙌🏽

   Vymazat
  3. Was it meant seriously?!

   Vymazat
  4. 6.52 Tohle je ČESKÝ ČESKOJAZYČNÝ WEB. Když česky neumíte, pište do cizákova, nebo to nechte nejprve přeložit DO LIDSKÉ ŘEČI - DO ČEŠTINY!

   Vymazat
 3. Jsem z Brna a jako v Marakéši si rozhodně nepřipadám. Možná někdy tak jako v Kyjevě. Koller je idiot.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Koller rozhodně není idiot, on je jen krapet sionista, zato ty, tím idiotem jsi zcela jistě a to právě proto, že jsi z Brna a nevidíš to...Já jsem z Brna taky a vidím to stejně, jako ten Koller...
   To Brno je vůbec plný volů a kravek, co maj buď zavřený oči, aby to neviděli a ruce narvaný až po lokte v uších, aby to neslyšeli, nebo rovnou celou hlavu strčenou ve vlastní prdeli...hlavně si žít to svoje maloměšťácký zaprděný štěstíčko dokud to jde, "vždyť jsme se nikdy neměli líp !!!, tak proč a kvůli čemu to měnit !!??, že..., ale to brzo skončí a pak doslova po sobě i těch vandrácích budete žrát hovna...

   Vymazat
  2. Záleží na tom, kde v Brně se pohybujete.
   Ale bez ohledu množství, mnohem důležitější jsou trendy, propustnost v rámci Schengenu a konec demokracie.

   Vymazat
 4. S tím doplňováním stavu Bundeswehru neněmeckými občany je to trochu jinak,než autor píše.
  Tak za prvé, je to ve fázi návrhu a debaty a pokud se to bude realizovat, tak se má jednat pouze o občany EU a nikoliv o afroislámské vetřelce současnosti.

  Že je politická reprezentace ČR podrazácká špína, podlézající Bruselu a Berlínu, je potvrzeno i faktem,že ČR už není zmiňována jako země odmítající migranty, z V4 zbylo tak pouze vlastenecké Maďarsko, které poslala Evropská komise k soudu...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. US Army v zahraničí má ve svých řadách nejen čerstvé emigranty, ale i vojáky z Afriky, kteří nikdy na zemi za Velkou Louží ani nevstoupili - a zřejmě ani nevstoupí.

   Ostatně i naši mladí emigranti po 1948 byli houfně naverbováni do US Army a sloužili v zahraničí...

   Vymazat
  2. No tak doufejme, že se ten návrh bude navrhovat tak dlouho, než se EU po...ere. A k těm občanům EU, nad tím bych se zamyslel, kdo všechno to vlastně může být? Hromada občanů EU jsou už dnes muslimové a tlačí se na přijímání balkánských států etnicky téměř jednotně muslimských.

   Vymazat
  3. Jak armádám prospívá mutlikulturalismus svědčí i několik let starý případ toho původně arabského majora us. army, muslimského vyznání na funkci plukovního psychiatra, nebo psychologa, co se jednou nasral a postřílel tuším 13 svých kolegů, us-vojáků...tento jeho hrdinský čin byl nedávno oceněn trestem smrti...
   Další případ byl za války v Iráku, kdy jeden černoch muslimského vyznání naházel svým spícím us."bratřím ve zbrani" do stanu granáty a pak do nich ještě střílel z M 16-ky...
   Takže, žádná velká sláva to nebude. Nevolení zmetci vládnoucí EU a jejich loutkovodiči cíleně ničí národy Evropy a doblblí sluníčkář a kreténi, co si říkají levice, jim v tom vydatně napomáhají, ale k rozhodnému střetu teprve dojde, až se v tom zbytku zdravé, doposud nezdegenerované Evropy probudí pud sebezáchovy, pak to bude mazec...

   Vymazat
  4. Skutečnost je taková, že všichni muslimové jsou islámskou vírou přesvědčování, že všichni nevěřící jsou psi, kteří jim musí sloužit. Toto muslimům je vtloukáno do hlavy od mala. Každý muslim je povinen podle islámu vraždit nevěřící pohany. Kolik tady do Evropy necháme navézt muslimů, tolik tady máme vrahů Evropanů. Nevím na co si to tady v Evropě hrajeme, jestli si myslíme, že tyto fanatické muslimy integrujeme. Všem je jasné, že muslimové nás sem do Evropy přišli vyvraždit.

   Vymazat
 5. považuju tento článek za snůšku rasistických bludů tu a tam okořeněný realitou.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 7:34 Já vím pravda se blbě čte černoši jsou daleko větší rasisté než běloši.

   Vymazat
 6. 7:34
  Až ti uzenáč natrhne havlořiť,podřízne ti po znásilnění děti a manželku,TAK UVIDÍME,JAK VELKEJ JSI HAVLOMILOVNÍK TĚCH NEGRŮ!!!!!!!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. havloblbovi manželku znásilnit nelze, protože je tak egoistický že miluje jen sebe a brusel.

   Vymazat
 7. ARISTOTELÉS:
  "Kdo dává bezpečnosti přednost před svobodou, je právem otrok."

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 10;10
   A kdo dává přednost pofiderní svobodě před bezpečím JE VŮL!!!!!!

   Vymazat
  2. Jan Kopecký28. července 2018 10:10
   Hodně manipulativní. Ten výrok byl jistě myšlen v rámci státního útvaru, který nebyl ohrožován zvnějšku. To není situace probíhajícího rozvracení evropských národů, naváženými africkými etniky.
   I v té antice, si v případě vnějšího ohrožení, zvolili diktátora a omezili občanské svobody.
   Takže sečtělost, ještě neznamená moudrost. P.K.

   Vymazat
  3. "P.K."

   Je rozkošné, když Vás k citátu z Aristotela nenapadne nic lepšího než "manipulativní" - a navíc to doprovodíte zasvěcenou analysou antické společnosti.
   Tleskám (a to nejen Vaší nesečtělosti) ... !

   Vymazat
  4. 11:48
   Tichá hloupost je mi milejší,ty EXULANTSKÝ TUPANE!!!!!

   Vymazat
  5. Jan Kopecký28. července 2018 11:48
   Co jsem k tomu chtěl uvést, jsem již uvedl. Vaše reakce je jako obvykle „od tématu, k osobě“. P.K.

   Vymazat
  6. Jan Kopecký28. července 2018 11:48
   Abych nedával prostor Vaší nechápavosti, tak tím označením „manipulativní“, nemíním výrok sám, ale Vaše použití toho výroku u neodpovídajícího téma. P.K.

   Vymazat
  7. Kopecký, ani vy nejste, a nikdy nebudete svobodný. Přinejmenším se musíte někdy vyprázdnit, a taky někdy umřít, jako každý.

   Vymazat
  8. ono je vždy něco za něco, a ten citat přichází v úvahu přemrštěných požadavků na bezpečnost. Vždy platilo že v případě ohrožení musela určitá část svobody být omezená ve prospěch celku, ja ko povona voj služba atd.

   Vymazat
 8. Ohledně zmiňovaného Michaela Kocába:

  Panu Kollerovi asi není známo, že Kocáb je rozhořčen tím, že by jeho nejmladší syn (z 25% Afričan) měl vyrůstat v domácnosti s tureckým partnerem jeho matky. Nějak tomu Kocábovi, synovi protestantského pastora, nevoní islám (ten islám údajně výslovně zmínil, ačkoli zmíněný Turek rozhodně není zbožný: provozoval herny v Keni a snad i jinde).
  Vyhrožuje tedy matce svého syna, že se bude soudit o práva k jeho výchově.
  Nejpikantnější na tom ovšem je, že na svého syna neplatí alimenty!
  - Holt i multikulturalista se někdy utne!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tomu volovi Kocábovi to přeju, aby mu toho jeho multikulti blbečka vychovával Turek v Keni, mezi musulmany, je to "boží trest" za ty jeho aktivity okolo těch menšin.
   Kdo s čím zachází, s tím taky schází...

   Vymazat
  2. 11:23

   Je jasné, že patříte mezi bystré čtenáře, kteří rychle chápou. Dovolím si opravit Vás jen v několika maličkostech:

   - zmíněný Turek není Musulman
   - nežije v Keni, ale v Praze
   - islám v Keni vyznává asi 11% obyvatelstva
   - a to dítě není blbeček

   Jinak máte samozřejmě naprostou pravdu.....

   Vymazat
  3. 11:30-Turek je vždycky mohamedán a je úplně jedno, jestli žije v Praze, nebo v Keni a pokud je ten blbeček po fotrovi, tak je to blbeček zcela jistě !!! Nejsi ty náhodou Kocáb??

   Vymazat
  4. 23:05

   Víš hovno!

   Vymazat
 9. Dalsi kecalista co ma chaos v pojmech a nechape podstatu viz
  http://www.novarepublika.cz/2018/07/neomarxiste-nebo-li-presneji-anti-marx.html

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Podle obsahu a formy vyjadřování bych termín "kecalista" i se vším,co dalšího jste k tomu uvedl, vyhradila raději pro vás.

   Vymazat