Reklama

neděle 8. července 2018

Dva projekty pro Libyi a migrační krizi

Petr Vavruška
8. 7. 2018
NR 4.6.2018 přetiskla část článku z Parlamentních listů „analytika“ Kotrby s názvem „Střílení migrantů jednou přijde“. Protože v přetisku chybí druhá část, doplňuji výtah toho nejpodstatnějšího, čemuž už nelze jen mlčet. Proto přikládám i svoje stručné komentáře.
Předtím doporučuji hluboké zamyšlení nad vizionářským varováním zakladatele Africké unie Muammara Kaddáfího, které pronesl těsně před svou sadistickou smrtí v r. 2011: “A nyní poslouchejte, vy lidé z NATO. Bombardujete zeď, která nepropouští migranty z celé Afriky do Evropy. Bombardujete zeď, která zadržuje teroristy AL-Kajdy. Tou zdí bývala Libye“. A už před lety vyčíslil Kaddáfí koloniální škody jen Africe, na 8 bilionů USD! Varoval, že Afričané si pro ty peníze jednou přijdou do Evropy. Tušil tehdy, že se jeho prognóza začne vyplňovat tak rychle?
Řešení migrační krize podle Kotrby - střílení migrantů jednou přijde…. Podrobné, jasné a kruté

Kromě jednostranné analýzy vývoje zcela postrádající příčiny humanitární krize, nám Kotrba sděluje: V r. 2015 jsem psal, že jediným efektivním řešením je okupace severoafrického pobřeží násilím a vznik nových kolonií, které zabrání bárkám vyplout a pokusí se nalézt zvýšení životní úrovně a vládu na africkém území. Pozn.: Ta už v Libyi dosáhla takové úrovně, o jaké se mnohým Evropanům ani nezdálo.. Zřízení záchytných táborů na africké straně jinak realizovat nelze. Konstatoval jsem cynicky, že jsme si zaplatili, že „někdo“ ty migranty pochytá, zavře je do nějakého koncentráku v poušti, vymlátí z nich všechny peníze a zbaví je tak možnosti se do Evropy dostat. Otroctví a sexuální otroctví pochytaných je bonus za špinavou práci. Ztráty jsou povoleny v neomezené míře. Jen to nesmí být v EU. 

Dnes už je to řešení ostřejší: Jedna varianta je podpořit současného faktického vojenského vládce Libye, Chalífu Haftara, který tu špinavou práci zadržování migrantů udělá za nás, nebo:  Libyi napadnout dělovými čluny, zmasakrovat mu přístavy a zajistit, že ani jedna libyjská bárka nevypluje na moře, pak vzít několik výsadkových lodí, nacpat do nich uprchlíky z Itálie, Řecka, Francie a Španělska, a pod hrozbou dávky ze samopalů je vyhodit na libyjském pobřeží bez ohledu na to, co se s nimi dál stane

Prosím vás, a nevyprávějte mi nic o lidských právech. Ještě jsme se nepoučili natolik, abychom vypověděli mezinárodní dohody vzniklé po 2. světové válce a přestali migranty vpouštět na území EU vůbec. Nebo je stříleli. To ale přijde. Musí. Počet hladových v Africe i na Středním východě je nepřijatelně vysoký. 

Tato válka bude o ochraně stád dobytka, sýpek s obilím a pramenů pitné vody. O ten relativní luxus a blahobyt, který nás dělí od černých mužů Sahelu.  ?? Proto byl „spojenci“ zničen projekt Velké umělé řeky - největšího závlahového systému na světě a velké naděje právě pro Sahel ?

V 53 afrických státech žije celkem přes 1,2 miliardy obyvatel z kterých 40 % jsou muslimové. Nejlidnatější Nigérie přitom leží na jednom z největších nalezišť ropy na světě. HDP na jednoho obyvatele Afriky je ale pouhých 1 820 USD, v Nigérii 1 994 USD. HDP na jednoho obyvatele ČR je 22 468 USD, EU 35 939 USD a Německa 44 550 USD. Pokud se miliarda chudých Afričanů rozhodne zlepšit si ekonomickou situaci ekonomickou emigrací do Evropy, solidární s nimi nebudeme. Nerozdělíme se s nimi o skývu. Komentář: Ani z toho nakradeného o kterém exprezident Chirac prohlásil, že „velká část peněz v našich bankách pochází z vykořisťování afrického kontinentu, a že bez Afriky by se Francie propadla na úroveň krajin třetího světa?“ A pro ilustraci - jen francouzská pokladna přijímá každoročně přibližně 500 miliard eur ze splátek prý „afrických koloniálních dluhů“, upřesňuje Chirack!!“ Přesto Kotrba trvá na svém: Budeme je nakonec bez milosti střílet. To je potenciální realita. Nyní se ještě můžeme pohoršovat a moralizovat s poukazem na křesťanské hodnoty a morální apel exodu Židů. Při kolika migrantech tuto argumentaci opustíme? Při dvou milionech? Deseti milionech? Padesáti? Střílet začneme při dvaceti nebo sto milionech migrantů? Nebo dříve? Komentář: Jak a kde budeme likvidovat postřílené? V hromadných hrobech, nebo ve velkokapacitních kremačních pecích? Nepochybuji, že Kotrba svým nadšeným obdivovatelům vysvětlí, jak se efektivně zapojit.

Kotrba pokračuje: Vzhledem k tomu, že vznik uprchlictví má za příčinu následky cynických postkoloniálních válek - Komentář: neuvěřitelný sadistický blábol! – utržené končetiny, krev v prachu a vyhřeznutá střeva – musí být následek migrace pro každého migranta neméně bolestivý a drastický, aby ta cena byla neakceptovatelná i pro pravověrné děti proroka Mohameda. Realizovatelné řešení existuje! Evropané ale budou muset rezignovat buď na generacemi nashromážděné bohatství, nebo na doteď vyznávané hodnoty. Budou muset rezignovat na křesťanské „nezabiješ“, jako rezignovali na „nepožádáš majetku bližního svého“. 

Komentář: Z takovéhoto článku musí být americká ambasáda, a zejména CIA, nadšena. O vině USA a jejich satelitů z pera autora, často se v minulosti tvářícího jako rusofil, ani slovo. Ideální řešení! Článek vybízející k vypovězení všech bezpečnostních záruk civilizovaného světa, je totiž přesně v souladu s dlouhodobými záměry destabilizace Středního východu a severní Afriky, jak je popsal v r.2007 bývalý velitel sil NATO v Evropě Wesley Clark. Ten dostal rozkazem od ministra obrany USA zaútočit a zničit vládu v sedmi zemích během pěti let.“ „Začneme Irákem a pak se přesuneme do Sýrie, Libanonu, Libye, Somálska, Sudánu a Íránu.!” A dnes jsme už mnohem dál, když se podařilo zapojit do tohoto procesu řadu amerických vazalů především z EU, a úspěšně destabilizovat i bezradnou Evropu. V současnosti už je tedy na řadě 80 milionový Irán a navrch zbývá už jen stejně velký Egypt. A podle Kotrby bychom se na další genocidě měli podílet tím nejsadističtějším způsobem i my. 

A dnes z jedné strany evropští lídři nonstop mluví a z druhé strany mají strach zasáhnout. Všichni vědí, že první efektivní zásah což je už válka bez ženevských pravidel, by smazal ten nátěr humanity politiků a celé Unie. Z Evropanů by se stali chladnokrevní vrazi. K tomu ještě psychicky Evropa nedospěla. 

To se ale už stalo zabitím 160000 Libijčanů, vybombardovaných tisíci útoky na civilní cíle, s využitím tunových bomb Paveway III určenými k ničení bunkrů a krytů, a to včetně obytných oblastí, škol, nemocnic, vládních budov, elektráren…! A my jsme k tomu, včetně „politického analytika“ Kotrby, ani necekli! Ten se v současnosti tváří jako odhodlaný „vůdce“ nabízející jasná a nepochybná řešení ve stylu Goebbelse, který nás navíc proškolí k nejdrastičnějším metodám zabíjení uprchlíků, abychom ochránili Evropu... Nejít o to, že jde o tak vážnou věc, vypadal by jako komický generál z filmu Pekařův císař, směšně chrastící šavlí. Na zem ho ale rychle usadil bezpečnostní expert Jaroslav Štefec, který hypotetickou akci v Libyi nevidí vůbec realisticky. Její cenu odhadl na astronomických 3-3,5 miliardy eur. Jen přípravy by podle něj zabraly několik měsíců a bylo by potřeba obrovského úsilí k tomu, aby operace proběhla. A vůbec není jasné, kdo by jak a čím válčil a skončilo-li by to vůbec někdy.!

Jinou cestou je Projekt rekonstrukce Libye do stavu před jejím zničením
Tu se pokouší vytýčit  publikacie Libye – z doby kamenné zpět do civilizace, která je apelem k politikům širokého politického spektra, jak vrátit barbarsky vybombardovanou Libyi, zpět k civilizaci a smysluplně tak v budoucnu omezit příliv milionů imigrantů do EU. Distribuce viz: www.knizky24.cz

Na počátku uprchlického konfliktu prý Kotrba tvrdil, že uprchlíci musí dožít chudí ve svých zemích, jinak padneme na úroveň Afriky. Ale že to i v Africe jde, už jednou, než ji euroatlantičtí „nositelé civilizace“ zničili, dokázala Libye. A dnes už i Etiopie. Libye od západních barbarů nepotřebuje žádnou almužnu. Naopak - musí obvinit vlády USA a jejich poslušné loutky z genocidy, požadovat vrácení všeho uloupeného a „zmraženého“, a vyžadovat na vinících proplacení válečných reparací, což je prakticky jediný zdroj pro rekonstrukci Libye. Lze totiž předpokládat, že se jedná o škody řádu stovek miliard USD!! Ke kvalifikovanému zjištění škod je nezbytný projekt inventarizující jejich rozsah, který se stane výchozím podkladem k plánování obnovy země. To umožní předložit i nesporné důkazy obžaloby, podané u Mezinárodního trestního tribunálu v Haagu, včetně podkladů k určení výše válečných reparací za zločinnou destrukci Libye. Bez takovéto dokumentace, jejíž strukturu publikace popisuje, nelze obžalobu vůbec podávat.

Už v prvním stupni třístupňového projektu, bude patrně klíčové, vytvoření týmů „Dokumentaristů destrukce Libye“ a vyjednat jim ochranu, neboť pro jejich aktéry to bude velmi riziková činnost, které budou nepochybně kladeny překážky z nejrůznějších stran. V publikaci je navržena metodika, technická stránka sběru a zpracování dat, zmíněny možní aktéři v Libyi a způsob podání žaloby v Haagu, o které mnozí dosud jen opatrně šeptají. Publikace dává k zvážení, může-li se inicializace takovéhoto projektu ujmout Česká republika. K rozhodnutí je zapotřebí zodpovědět si celou řadu otázek, které již byly na NR 3.6.2018 publikovány. 

Přesto se opakovaně ptejme:
?? Považujete za reálné aby, nejméně na úrovni zemí Višegradu, ČR inicializovala vytvoření třístupňového Projektu rekonstrukce Libye do stavu před jejím zničením? A aby se pak sama ujmula zpracování jeho prvního a startovního stupně, který definuje strukturu celého projektu /v rozsahu popsaném od str. 38 publikace/?   

?? Je v  možnostech ČR manažersky zajistit výše popsaný „sběr dat destrukce“ a jeho nezávislé zpracování v obou dokumentačních centrech, z nichž jedno bude v ČR a druhé v některém nezainteresovaném státu?

?? Domníváte se, že jako nejvhodnější garant Projektu rekonstrukce Libye se se jeví, bez ohledu na politickou stranu, která ho povede, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, a že k tomu může s výhodou využít stávající diplomatická zastoupení České republiky ve světě? 

?? Česká ambasáda v Sýrii odvádí ve světě  mimořádně oceňovanou práci. Nemyslíte si, že by bylo podobně přínosné obnovení funkce ambasády ČR v Libyi, opuštěné v r.2014, která by navazovala kontakty nezbytné pro realizace projektu?
?? Chápete podobně jako autor, že Projekt Rekonstrukce Libye inicializovaný ČR a Libyjský reformní projekt sledují podobné cíle a propojení některých jejich aktivit by mohlo být velmi přínosné.

?? Je velmi pravděpodobné, že by celý projekt, řešený mimo viníky zmaru, uvítala Africká unie. Domníváte se také, že Projekt Rekonstrukce Libye uvítá jakákoliv budoucí vláda této země?

?? Souhlasíte s návrhem financování prvního stupně projektu a týmů Dokumentaristů destrukce, pomocí evropských dotací s dofinancováním z národních prostředků ČR. Hrubý odhad nákladů je desítky milionů Eur. 

?? Vzhledem k  významu znovuzůrodňování Sahary pro Libyi a pro celý Sahel, na rozdíl od plánu Kotrbových saharských koncentráků, se stává obnovení výstavby „Velké umělé řeky“ proritou celé rekonstrukce Libye, která může znovu zaměstnat miliony dnešních běženců. Myslíte si, že se česká diplomacie může pokusit o restart a napomoci razantnímu rozšíření spolupráce UNESCO a Libye? Ta byla zmařena nálety USA a spojenců. 

?? Myslíte si také, že projekt v české režii může otevřít široké pole pro skutečně emancipovanou a v nejširším zahraničí respektovanou českou zahraniční politiku? I pro český export?

?? Myslíte si, že akceptace a důvěryhodnost této nabídky ČR může být podpořena historicky dobrými vztahy už z časů bývalého Československa?

?? Považujete za reálné, předložení návrhu Projektu na program parlamentu? Věříte v koncensus politických stran ve věci podpory projektu? Komu a proč by mohl vadit?

?? Lze doufat, že alespoň někteří čeští europoslanci naleznou odvahu k lobování a propagaci projektu v E-parlamentu, zejména mezi poslanci ze států na agresi se nepodílejícími? 

?? Sdílíte s autorem názor, že hodnota takovéto smysluplné solidarity je o několik řádů vyšší než nesvéprávné přijímání přidělených imigrantů. A že se současně může stát razantní odpovědí zemí nezatížených agresí, na arogantní „rozhořčení“ viníků exodu, nad „nesolidárním“ přístupem, zejména východoevropských zemí?

?? Myslíte si, že si ČR dovolí takovýto projekt předložit, nebo musíme, jak se trefně ptá Tereza Spencerová,  opět sledovat porušování všech myslitelných ustanovení mezinárodního práva našich morálně nadřazených spojenců, s oprávněním k čemukoli, kteří nesmí být kritizováni, se kterým je povinné vždy a ve všem souhlasit a které je povinné ve všem slepě následovat? 

?? A není tedy lepší nedělat raději vůbec nic, trpně mlčet a neobávat se toho, že nám někdo za naše názory „zkroutí ruce“?  A přehodnotit si smysl evropských hodnot a solidarity?

?? Myslíte si, že se návrh tohoto projektu může stát alespoň inspirací politikům k jinému projektu směřujícímu jinými cestami k podobným cílům?

40 komentářů :

 1. Nesnesitelná situace v řadě zemí světa a zejména Afriky nemá žádné přijatelné řešení. Řešení bude nutné. Bude přijato řešení nepřijatelné. Aby to nebylo drahé a aby to přineslo prospěch těm, kterým má... Co to tak asi bude...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ano, to, co dělají USA/EU/NATO/Izrael a to samostatně, nebo koordinovaně ve světě a na SV kvůli vykrádání, nemá řešení a už vůbec ne v rámci svého myšlení a zvyků. Jediné náklady, které tyto země chtějí a jsou hotovy okamžitě vynakládat jsou vojenské, na zbraně a ničení, nikam jinam je investovat nebudou a řešit imigraci proto nebudou a když, tak na úkor vlastních obyvatel majíc při tom své plány a na obyvatele svých zemí žádný zřetel brát nebudou a už ani dnes neberou, jen se mu snaží zavřít hubu, aby si to nechalo líbit. Řešit upřímně míněné problémy Afriky a SV by znamenalo odstranit příčiny jejich bídy a tou je bezohledné drancování a toho se nikdy nevzdají a nikdo je k tomu ani nedonutí, takže se pojede dál...

   Vymazat
  2. Pane Davide a kdo za to může naše země určitě ne. Tahle země je naše.

   Vymazat
  3. Chlapské přiznání současného amerického prezidenta, které nemá v dějinách obdoby? Floriďane a to většina zde tebou opovrhuje, ELEGÁNE s rozhledem (tygra), či španělského aristokrata na penzi!

   Důležitý odkaz, který ČT v zájmu objektivnosti nezajímá (všemožně kódované, včetně hrubek!):

   https://uloz.to/live/!dj2cp5BGMqvw/ivecien-oligofrenik-ct24-neuveryte-trump-o-syrii-iraku-libyi-tit-mozna-jen-uvidite-jak-to-rychle-zmizi-odtud-a-zustane-zde-sedmilharky-kral-artus-zlato-den-patriotu-john-wick-po-strnisti-bos-zivot-krizacek-avi


   Ramón

   Vymazat
 2. No Honolulu Vám jistě vysvětlí co je potřeba dělat. Vlastě oni to ti Afričané dělají. Asi si vzaly příklad z Honolula. Prostě se seberou a jdou tam kde je lépe. Teď je potřeba je přepravovat do USA tam je všechno SUPER.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Delegace Bůrů ničených černými rasisty v JAR dokonce už jednala o možnosti přesídlení do Ruska a před nimi se tam už vystěhovalo mj. pár Američanů a Němců, aby se tam mohli věnovat zemědělství bez Monsanta a Spol. a zdá se, že nejsou poslední...Pokud to tak půjde dál, tak se Evropa tímto směrem rozhýbe dřív a dnes na kufrech sedící Germáni a Frantíci předběhnou Drang nach Ost II, než NATO- šturmabtajlungy v Pobaltí vyladí formu k Blitzkriegu cvaj...

   Vymazat
 3. Zničit projekt "Velké umělé řeky" je čin genocidy větší než byl holokaust. Nemohu pochopit že se nikdo nevzepřel.

  OdpovědětVymazat
 4. S textem pana Petra Vavrušky vyjadřuji tímto svůj skromný občanský souhlas. Štěpán Kotrba často z pozérské pozice příhodně provokuje k vytvoření tlaku na nějaké řešení, ale v tomto případě se kloním jednoznačně k pozici pana Petra Vavrušky.
  V řadě komentářů na alternativních webech jsem osobně dospěl k podobným závěrům- nutnosti rekonstruovat zničený sever Afriky a BV (nejen) na náklady neokoloniálních pseudodemokratických agresorů.
  Je hloupé aby Středovýchodní Evropa jen vedla takto předem ztracenou bitvu s "německými výčitkami" bývalým kolonialistům. Středovýchod Evropy, zejm V4 a Rakousko BY MĚLY BÝT MAXIMÁLNĚ AKTIVNÍ.VE VLASTNÍM ZÁJMU PŘEDEVŠÍM.
  Rekonstrukce a postupná realizace projektů biotechnického zúrodnění alespoň části Sahary by měla obrovský multiplikační efekt a JE NEZBYTNÁ MJ. PRO ŽÁDOUCÍ ODPOVĚĎ NA ZMĚNY KLIMATU projevující se již V KONTEXTU S SÍLÍCÍM VÝSUŠNÝM EFEKTEM SAHARY již i v Evropě. Středozemní moře je prostě příliš malé aby efekt sílícího negativního klimatického efektu Sahary vyrovnalo...
  Libye je v této věci spolu SE SÝRIÍ KLÍČOVÝM PROSTOREM, velice významný je rovněž Egypt a Alžírsko, resp. řešení povodí Nilu a pohoří Atlas.
  Česká republika by jednoznačně PROAKTIVNĚ měla hledat spojence pro realizaci podobného projektu jako jedna z vůdčích (organizačně) zemí. Důrazně doporučuji ZAKOPAT VÁLEČNOU SEKERU VŮČI RF a přizvat Rusko i Čínu k hledání možností řešení.
  Nemáme již žádný prostor pro "špatná řešení" - mimoto že jde jen o stupňování problému a ne o řešení. Lidi nešťastné z těžké devastace jejich zemí je nutno ZAPOJIT DO OBNOVY JEJICH DOMOVŮ, JEJICH VLASTÍ... Jedním z "vedlejších řešení" podobného široce pojatého projektu SKUTEČNÉ EVROPSKÉ SOLIDARITY S AFRIKOU NA JEJÍM ÚZEMÍ by mohlo být také zlepšení pracovní morálky a pohledu na populační explozi v Africe a na BV. Tam žijící lidé ale musí dostat záruky, že jim Evropa VE VLASTNÍM SDÍLENÉM ZÁJMU chce skutečně pomoci. Ne se jen dál obohacovat na jejich úkor- což by vedlo k apokalypse v dalším zesílení "migrace".
  "Staré neokoloniální evropské struktury" selhaly, INICIATIVA musí přijít od Středovýchodu.
  Opakuji: v našem vlastním zájmu. Jsme ve skutečnosti mnohem nadanější diplomaté, a "Středovýchod" je mnohem více SKUTEČNĚ VLASTENECKÝ (zatím- byť se tomu dnes nadává jako "nacionalismus"), Středovýchod Evropy je take mnohem méně chamtivý nežli zkorumpovaný a v řídících strukturách zdegenerovaný "Západ"...

  Přeji štěstí a mír, lepší budoucnost VŠEM-
  Afričanům, obyavtelům BV, J. Americe i Evropě.
  A zůstaňme prosím v zájmu možného společně sdíleného -vzájemně výhodnou spoluprací podmíněného prospěchu KAŽDÝ KONTINENT SEBOU SAMÝM!
  I napohled velké neštěstí a tragédii jde zvrátit- budou-li lidé skutečně chtít- i tu lepší budoucnost - pro nás i ty co přijdou po nás.
  Hodně invence, štěstí a dobrých nápadů přeji.
  Martin z hor.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nebuďte naivní, sionističtí kazisvěti, kteří mají odpovědnost za veskrze zhovadilý stav světa a Afriky a SV se nebudou s nikým domlouvat na jejich záchraně a už vůbec do nich nebudou vrážet prachy, neb je odtamtud bezohledně pumpují a budou to dělat i kdyby se celej tenhle svět a jeho klima z toho mělo třeba posrat...

   Vymazat
  2. Milý pane naivní nejsem.
   Ale mám zahradu, týden jsem byl v nemocnici a zatím uschlo ledacos...
   Celý život se zajímám o ochranu přírody, všímám si počasí celoživotně každý den. Nežiji ve slonovinové věži kanceláří, za kouřovými skly drahých vozů... Vnímám celoživotně problémy krajiny, kolaps současných nelesů v Jeseníkách, atd.
   Počasí již nikomu nemusí další "čas" poskytnout... Náprava za prekolapsového stavu je pořád lepší nežli "čekání na Godota" a zoufalé hledání řešení za již probíhajícího kolapsu.
   KONTINENTÁLNÍ KLIMA EVROPY SE PROKAZATELNĚ MĚNÍ.
   Ano - existuje hromada bezohledných nelidských lumpů kteří neví co je svědomí a zbytek zdegenerovaného mozku jim "definuje" jen sebestředné sobectví a chamtivost, ti jsou v podstatě zcela zaslepení.
   Snad ale nejsou všichni ještě stejní a jen "takoví", snad se nenecháme dovést i s potomky až na popraviště...
   VŽDY EXISTUJE ŘEŠENÍ - kde je VŮLE k řešení, a ochota k tvrdé práci- PRO BUDOUCNOST.
   Krásné dny přeji.
   Martin z hor

   Vymazat
  3. Co to je za idealistický bláboly? Ti lidé co se nám sem cpou z Afriky a BV jsou jednak na Evropany neskutečně nas.aný a navíc proč by něco ve svých zemích vytvářeli a budovali, když si to mohou vzít, nebo lépe, je jim to věnováno tady v Evropě. Se svým opravdu "míro-milovným" náboženstvím nám půjde takto o kejhák. A pokud někdo chce něco pro ně budovat v Africe, nechť tam také dodá patřičný pracovní personál (vhodná příležitost pro sluníčkáře), který za ně bude makat a je živit. Obávám se však, že i toto nemůže nikdy fungovat viz JAR. Nechal bych to vše přirozenému průběhu, prostě ať si tam ten blahobyt vybudují sami, protože ze středověku do civilizace 21. století opravdu nelze skočit takovouto zkratkou. Samozřejmě je při tom nechat v klidu a přestat na ně sypat mírové, humanitární a demokratické bonbičky, aby měli klídek k tvořivé práci. LA

   Vymazat
  4. Lidi kteří jim pomůžou žijí v Africe a na BV již nyní- oni sami. Ale nevěřte na "přirozený průběh"- ten tam byl, dokud nepřijel první "dovozce zboží" do Evropského blahobytu...
   Ano, nemůžeme být naivní, věřit na záchranu "všech", etc.
   Ale udělat něco -přímo v Africe- mám za smysluplnější, navíc neexistuje plot který nejde přelézt, ostatně klima nám to ukazuje- je jen společné. Písek Sahary nalézají v povodí Amazonky. Cosi je opravdu normální a přirozené- ale cosi již ne. Podívejte se na fotky z "Dubaje"- čeho je člověk taky -za PŘÍŠERNOSTI -schopen...A BEZ KANALIZACE - moře to podle nich snese... Příjemné chutnání např. tuňáka přeji...
   Ano, nebýt naivní- ale ani lhostejní TAKÉ KE SVÉMU PŘÍŠTÍMU.
   Opakuji: nejlepší bude naučit je aby si chtěli a dokázali pomáhat SAMI.
   Ale společná péče o klima je NUTNÁ.
   Naše chování na planetě NENÍ BEZ VLIVU - a co můžeme z negativ - to bychom se měli ve vlastním zájmu snažit kompenzovat. Bez fanatismu - s klidem a rozumem.
   Začít může každý kdo má na starosti jakýkoliv kousek půdy. Například snahou o více úrovní vegetace, o to nesekat trávník "na poctivé 3 mm" sekačkou celoročně, pěstovat keře, naučit se znova pěstovat ovocné stromy. Pododotýkám stromy- ne plantáže narychlených prutů. Není třeba naříkat nad JAR- zeptejte se prosím v okolí kdo ještě na venkově -našem- umí pěstovat a pečovat o ovocné stromy...
   Každý může pomoci tím co umíme- třeba i znova učit pěstovat keře a stromy i "naše lidi". Nebo si vemte ony "dotace" (zlodějna) "na údržbu krajiny" pro "naše" "zemědělce"...
   Předně nejde o údržbu ale ochuzování krajiny jak je to dnes již pojaté, vše se před létem vykosí co nejníže- A TÍM SE MAXIMALIZUJE VÝPAR, NIČÍ ÚKRYTY ZVÍŘAT A MAXIMÁLNĚ PODPORUJE SUCHO...a devastuje struktura i složení půdy...
   Krajina a podnebí NENÍ SAMOZŘEJMOST ANI REGÁL HYPERMARKETU!
   Učme se žít znovu ve shodě s krajinou, podporujme své dosud hospodařící zemědělce a drobné vlastníky co na půdě žijí a pracují! Odebírejte od nás ovoce, zeleninu a poctivě plaťte. Mám úctu k technikům- ale mějme ji i ke znalcům přírody! Projevujme si ji navzájem.
   Jde JEN O NAŠE HOLÉ PŘEŽITÍ.
   Martin z hor

   Vymazat
 5. Souhlas s článkem. Je potřeba si konečně veřejně přiznat jakou škodu po světě nenasytný korporátní kapitalismus páchá a něco s tím udělat.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Faktastick8. července 2018 23:38
   Nevím, jak se závěry článku souhlasit? Pan Kotrba, se kterým také nesouhlasím, navrhuje řešení realistické, které lze realizovat bez nějakých velkých mocenských změn. Pan Vondruška navrhuje řešení, které vyžaduje jednu zásadní věc. Určit viníky současného stavu, sebrat jim majetky a ty použít na obnovu zemí, rozbitých těmi viníky. Třeba na ten projekt, co autor navrhuje.
   Také bych s tím souhlasil, ale viníky jsou zřejmě naši mocní partneři, mentoři našich politiků, takže od nás žádné smysluplné řešení nevzejde.
   Jsem přesvědčen, že Země je schopna uživit všechny obyvatele. Jenom se národy nesmění nechat ohlupovat nadnárodními korporacemi a nepěstovat pro ně ve velkém nějaké monokultury (typově palmový olej) a za utržené peníze dovážet Coca-Colu, nýbrž používat půdu k vlastní obživě.
   Není pravda, že migrace je způsobena hladem. Co jsem živ, stále jsem četl, jak v Indii a Bangladéši, o Africe nemluvě, umírají lidé hladem. Ale nikdy neexistovalo to stěhování národů, které zažíváme nyní. Takže nevěřme té lživé argumentaci, to stěhování má svůj vlastní účel a uváděné problémy, jsou zástěrkou toho kalergiho plánu. P.K.

   Vymazat
 6. Zapad z kolonii zije doted, tak zapad musi Africe vratit co tam ukradl!!! Nasi politici nesmi...nesmi pristoupit na to, aby CR se financne podilela na pomoci Africe!!! Proc??? My-CR jsme v Africe nekradli, nevrazdili !!!
  dustojnik-valecny veteran MR

  OdpovědětVymazat
 7. NEEXISTUJE ZADNE RESENI ! Je to rasova valka a vy bud je zastavite a nebo budete vybiti, tak jako se to deje denne Boerum.
  PAN KOTRBA ZE SLOVENSKA MA 100 % PRAVDU.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Anonymní9. července 2018 1:08
   „Je to rasova valka a vy bud je zastavite a nebo budete vybiti, …“

   Je to drzá manipulace příslušníků 1%, se zbytkem planety. Touto manipulací jsou poškozovány národy Evropy i národy těch dovážených. Jestli se po čase vzájemně pomlátíme, žádný problém. Nějaké osudy lidí, to 1% nezajímají.
   Takže bez zbytečných emocí, je třeba ty navážené vracet a odmítat. Je to v našem, i v jejich zájmu. Nikoliv v zájmu 1%, kterému slouží ti všichni zkorumpovaní politici. Tito, jsou ti naši nepřátelé. P.K.

   Vymazat
 8. Zde prohlasuji verejne, ze kazdy, kdo si mysli, ze jde s Afrikou neco delat, je naivni detinsky IMECIL !

  Nebylo bohatsi zeme na svete, nez byla Jihoafricka republika a po uteku belochu, je to popelnice kriminality, bidy a hladu !

  Rhodesie vyvazela potraviny do 70 zemi a po povrazdeni bilych farmaru (belochu), tam byl takovy hladomor , ze 2 millionu cernochu uteklo do JAR, kde byli zabijeni kmeny, ktere si delaly narok na JAR.

  Vase naivni detinske predstavy, vam poradne zkrati zivot ! Nastesti NEEE vsicni v Evrope jsou BLBI, jako Merkerova z Berlina !
  AT ZIJE PAN KOTRBA, ktery je daleko chytrejsi, nez destruktivni Merkerova !

  OdpovědětVymazat
 9. Budou znasilnovat, zohyzdovat a zabijet vase zeny, dcery a babicky. Vas umuci k smrti !
  Absolutne chladne bez emocionalne, tak jak je to v risi zvirat v Africe ! Tak jak je to v KMENOVYCH VALKAK uz million let.
  T.j. zakon prirody a stim nejde delat nic jineho, nez postavit ploty a branit vase uzemi, tak jak to delaji vsechny kmeny v Africe, ktere brani jejich uzemi.
  (Dodnes si pamatuji 30 ruznych kmenu !)

  OdpovědětVymazat
 10. BOEROVE (belosi), nebyli nic jineho nez SCHOPNY a civilizovany kmen (dalsi) kmen v Africe , ktery po smrti B.J. Vorstera ZBLBNUL prestavami o stastnem souziti TARZANU s opicemi.

  Nebesa ODPUSTE MI, ja nemam rad Anglicany !

  Myslim si, ze budou-li mit Boerove v rukou atomovou bombu , tak ji odpali v Londyne.

  (Ironie je v tom, ze jazykove rozumim Anglicanum perfektne a mentalne VUBEC NIC. Krivaci jsou to !)

  OdpovědětVymazat
 11. V prosinci 1975 padly Portugalske kolonie. V kvetnu 1979 padla Rhodesie a ja jsem si myslel, ze JAR padne do 3 let, tak jsem se prestehoval do Ameriky ! Ona (JAR) umirala 10 let !
  V zari 1983 zemrel B.J. Vorster - posledni nadeje Boeru
  a potom uz jsem vedel, ze se uz nikdy nebudu do Afriky vracet, ale ta zeme NEDA zapomenout na nic.

  Osud te zeme je ucebnice toho, co vas ceka, budete-li si IDEALIZOVAT souziti ruznych kultur velmi vzdalenych vzajemne !

  OdpovědětVymazat
 12. Domnívám se, že zde diskutované procesy:
  1) nejsou spontánní,
  2) jsou dlouhodobě připravované,
  3) jsou řízené,
  4) jsou řízené největší existující silou, tj. majiteli největších tiskáren peněz.

  Za této situace vidím zatím jedinou reálnou možnost - bránit se silou, naprosto zoufale, individuálně, pokoušet se o přežití, i útěkěm.
  A činit tak kolektivně, organizovaně, pod vedením současných našich a evropských politiků - to je chiméra. Děda.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 3:55 A kolik imperialistů jste již ve svém dosavadním boji zabil ?

   Vymazat
  2. Moudrost stáří se nezapře. Ano je to tak, od nepaměti. Lidské povahy a jednání se od pravěku přes antiku a renesanci nezměnily. Nelze po žraloku chtít, je-li parybou, aby se stal plazem. To jistě Stvořitel, ať to byl kdokoliv, v úmyslu neměl. VAL

   Vymazat
  3. Ne. Pokud jde o mne, rozhodl jsem se Morganu a její kouzla zapomenout.

   Vymazat
 13. Jste tak humanističtí a krásní! Obdivuji Vás ! Afričanům musíme bezpodmínečně pomoci ! Neposlouchejte nesmysly, že je naše planeta přelidněná a další přírůstek lidí již nevydrží! My bychom zde v Evropě jen pracovali a nemyslíme vůbec na zábavu. To až do té míry, že jsme se zapomněli rozmnožovat. To afričané na přirozenost nezapomněli a dosud se množí geometrickou řadou. Jsou lepší než my ! Proto bychom jim měli pomoci ! Přijměme prosím závazek, že každý Evropan bude živit ne jednoho, ale dva nebo tři Afričany a z Afriky se stane ráj na zemi!!! Pokud by tuto pomoc nechtěl poskytovat sobecký západ, pak ji poskytujme alespoň my, v rámci skupiny V4 a Rakouska.
  Za solidaritu a bezpečný Svět

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Černý humor, no budiž, ale na něj ten správný čas?

   Vymazat
  2. Proč ne, je-li naším největším levicovým filozofem, humanistou a lidskoprávním aktivistou kníže Karel ze Schwarzenberku.

   Vymazat
  3. 9:58

   To je člověk snílek, který si pravděpodobně z reklamy na ČT demagogii, koupil kozu pro Afriku!

   Budu-li mít čas hledat ve svém archívu, dám Vám k dispozici odkaz na realitu, dětských zabijáckých gangů v jížní Americe a Africe. A on všechny vítače po shlédnutí, nadšený optimismus okamžitě přejde!? "U nás by byli dětští vrazy hodní ...", debilita!

   Jak říká Honolulu, bez emocí, bez slitování, rabování, zabíjení. Vůdce gangu dá samopal nejmladšímu synovy, dítěti a ten má na výběr s hlavní v puse. Vystřílej před domem, celou svou početnou rodinu? Nebo teď zastřelím tebe! Jakou si myslíte, vybral volbu? Zůstala jen hromada mrtvol. Realita!

   A poté se šli, tak úžasně množit geometrickou řadou, jak uvádí "srandista", 19:58?!

   ČT toto závažné dílo, jak je jejím Havlovským zvykem, nezakoupila, nepřeložila. Byl jsem odkázán na dobrovolného vkladatele cz. titulků. Otřes, manželce jsem to vůbec nepustil, hnus!!!

   Ramón

   Vymazat
  4. Ramóne ! Ramónečku ! Proč posílat do Afriky ženy jen s jednou kozou ! Kupujme pro Afriku a posílejme i ženy, co maj kozy dvě!!!

   Vymazat
  5. 11:58

   To máte svojí pravdu, ale zde je ani kupovat nemusíme jsou zajedno, Praha (MFF-KV) - Brno (Šabatových kozy), by "jeli" zadarmo, jako první (to určitě, je to jen jejich rodinný byznys)!?

   Myslíte, že by je k sobě Makumbové chtěli, vždyť by ani nešli sníst, jak jsou nechutné ?


   Ramón

   Vymazat
 14. Afrika má obrovský problém. Počet obyvatel má stoupnout z 1 miliardy dnes na 4 miliardy v roku 2100. Takže migrace do Evropy bude nekonečná. Jediná šance jak zachránit Evropu je zavřít hranice. Bohužel naše elity se snaží tuhle migraci zlegalizovat. Strašné. Jedině Maďarsko to odmítlo.

  http://www.epshark.cz/clanek/715/africky-populacni-boom-hrozba-pro-budoucnost-evropy

  OdpovědětVymazat
 15. Vavruška Kotrbu zjevně nepochopil ...a kromě toho jeden vo voze a druhý vo koze...

  OdpovědětVymazat
 16. Pan Vondruška nesouhlasí s drsným řešením pana Kotrby. Ale obávám se, že řešení bude ještě drsnější – válka. Čím dále necháme zajít do své multikulturní formátování svobodných národů, tím větší potom bude výbuch.
  Vždyť si vzpomeňme, jak to začínalo, jak se komentátoři v ČT hrozili, zda snad ty nešťastníky nechceme odmítat přijímat, jaké to sobectví. A co s těmi co už tu jsou? Snad byste je nevraceli?
  Jak směšné, pro někoho už tenkrát, pro mnohé, snad už dnes. Dnes, kdy už máme opět ploty na (zatím) některých hranicích a samozřejmě ty ploty musí někdo hlídat před zničením. Nejsou tam pro legraci, takže i ta ostraha musí být ozbrojená. To by se pan Takáč „divil“ (dal jsem mu tam uvozovky, protože věřím, že to je inteligentní člověk a jeho hrané divení se, by nemohlo být upřímné), kam ta naše „necitelnost“ dospěla. Ale už tam není, zřejmě ztratil věrohodnost u diváků. Museli ty sedmilháře obměnit.
  Ohrožování národních států pokračuje dál, logicky budou následovat razantnější protiakce. Vývoj inklinuje k válce. Ještě není jasné, koho s kým. Rusko se jim již nejspíš vysmeklo z chomoutu, tak se uvidí, komu se jim ho podaří nasadit. Je v našem životním zájmu nenechat u nás dojít situaci tak daleko a nevytvořit z naší země možné ohnisko.
  Proto nesmíme politikům dovolit, aby nás zapojovali do rozvratu a zbavovali pravomocí. Jak jim to zakážeme? Nejsnadnější je volit takové, kteří nás již před touto situací varují. Není jich zase tolik, je snadné je identifikovat. P.K.

  OdpovědětVymazat
 17. Vavruška je nejspíš sluníčkový matěj...
  Co je to tu zase za pitomou debatu??!!
  Stačí si uvědomit realitu a nezbývá, než dát tomu Kotrbovi za pravdu !!!
  A tady je ta realita:

  https://www.hlavnespravy.sk/namiesto-vdacnosti-znie-z-ich-ust-allahu-akbar-europa-bude-nasa/1457436

  ...a kdo tu realitu nechápe, páchá sebevraždu (což je jeho osobní věc), ale zabíjí i své blízké a potomky, kteří ho za jeho naivitu, nebo ignorantskou lenost proklejí, že pokud to ještě šlo, nic proti tomu zlu nedělal...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jděte nám tedy příkladem a seznamte nás s tím, co jste proti tomu zlu udělal vy?

   Vymazat
  2. pro 15:19
   Odhaduji že jste politik, nebo jeho agent, který odsunuje pro něho nežádoucí diskuzi do autu. Děda.

   Vymazat
 18. Pozadavek na nahradu skod za bombardovani Libye je nesmysl. Jednak reparace plati porazeny a tim zapad zatim neni. A dale ac z moralniho hlediska bombardovani odsuzuju, tak z pravniho hlediska bylo v poradku neb bylo legalizovano rezoluci RB OSN

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Píšete nesmysly, legalizovaná byla bezletová zóna - ne bombardování infrastruktury s cílem zničit stát, a uvrhnout území do chaosu- NAPROSTO bez ohledu a budoucnost. Ta totiž vykradače nezajímá... NIKDY.Potíž je ale jedna- tak trochu "bio-chemicky a fyzikálně podmíněná": nějaká budoucnost vždycky přijde...
   Jde o to, aby po vznosných žvástech o "právu" a "rozvinutých demokraciích" (rozvinuto to jak "jDEM-O-krást i je" - to oni opravdu mají) byla vůbec nějaká důstojná budoucost pro lidi. O vykradačích nyní nepíšu- ty a jejich nohshledy a posluhy žádná lidskost nezajímá, ti "žijí" jen přítomností, maximálně zítřkem...
   A ještě žádná dobrá myšlenka, ani střípeček, kapka lepšího či "dobra" se nikdy neprosadila bez odporu- boje proti tomu zlému. Nejde o "vítačství" a bezbřehou pomoc v Evropě- jde o rozumnou, plánovitou a cílenou pomoc u nich doma (na BV, v Libyi, atp.) PROTO, by je nemohli dále zneužívat proti nám hůř a hůř. Protože neorganizovaní a pasivní jsou vždy jnak obětí organizovaných aktivních. A hajzlové a vykradači, vrazi spolupracují vždy a ochotně.
   Lidi i u nás si musí začít uvědomovat, že pořádek si v rámci možností musí zajistit sami- tj. zorgaizovat sami. Rusové ne nadarmo s velkým úsilím pomáhají domlouvat mír v Sýrii rozeštvané s pomocí teroristů placených západními "demo"KATY i přes velké náklady, přes oběti a s vědomím že musí i střílet a bombardovat. Ale pracují pro smíření a mír, vědí že musí být rozumný, většinou akceptovatelný- a tedy navzájem dodržovaný FUKČNÍ KOMPROMIS, FUNGUJÍCÍ STÁT A SPOLEČNOST. Ne nadarmo vsadili na Sýrii kde mají i desetititisíce Rusů rodinné vazby, byla to nejsekulárnější země BV, atd. Libye je podobně důležitá, rozsahem možná i důležitější. Jde o to najít spojence v díle pro lepší, a podporu myšlenek a akcí k zlepšování stavu dokázat domluvit a udržet- ano, i s ochotou a pomocí použít zbraně. Ani Evropě nezbyde nic jiného- nechc-li být za pasivního přihlížení "přebarvená do etno-pakulturního chaos-bordelu k nežití"... Ale jakýkoliv poklus o zlepšení musíte stavět na NADĚJI A VÍŘE V LEPŠÍ, V MOŽNÉ LEPŠÍ - ne jen a pouze na násilí- i když bez určité míry násilí to asi v určité etapě nepůjde.
   Vsjo, dál nemůžu, skromně se na síti a v přírodě snažím trošičku přispět ke zlepšení či možnosti vidět lepší. Víc už nemohu, už jsem rozdal skoro celý život.
   Mějte se pěkně a věřte a pracujte pro pěkné.
   Krásné dny všem.
   Martin z hor

   Vymazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.