Reklama

úterý 10. července 2018

Náboženství kojencům nesvědčí

Josef Pazdera
10.7.2018 zdroj
Z výzkumu provedeném portlandskou státní univerzitou vyplývá, že k potomkům zbožných rodičů osud zrovna moc nakloněn není. Je tomu spíše naopak a křesťanský fundamentalismus je s jejich úmrtností jako ruka v rukávě.Ginny Garcia-Alexander je profesorkou na PSU's College. Profesí je socioložka a zajímá se o postneonatální úmrtnost. Je také vedoucí kolektivu, jehož výsledky nyní zveřejnila její mateřská Universita a časopis Journal for the Scientific Study of Religion. Ve studii byla použita statistická data týkající se úmrtnosti kojenců v letech 1990 až 2010. Ta jako hlavní příčinu úmrtí kojenců v prvních 28 dnech označila vrozené vady. V dalších 11 měsících života mají úmrtí na svědomí vnější faktory, jakými je chudoba spojená s nedostatečným pojištěním a začlením do sítě sociální podpory. Poněkud překvapivě mezi ně spadlo i náboženství. Tak to vyplynulo z rozboru dat poskytnutých institucemi: National Center for Health Statistics (NCHS), National Association for Public Health Statistics (NAPHSIS), National Center for Health Statistics (NCHS), Religious Congregation, USA Counties database a Area Health Resource File.

Demonstrant s heslem „poslouchej Ježíše nebo zhyň“. Fundamentalisté sami sebe vnímají jako oběti a že jim společnost vnucuje názory a postoje, které jsou v rozporu s jejich vírou. Snaží se společnost se svou víru spojit. V případě neúspěchu nich dochází k nárůstu agresivity.
Ve studii se operuje s pojmem fundamentalismus, a tak si připomeneme, co tím mají na myslí. Za nejlepší definicí pojmu fundamentalismus se žertem označuje, že je opakem modernismu. My Evropané máme tendenci fundamentalismus spojovat s jinými náboženstvími, než s tím „naším“. Ano, vyskytuje se ve všech náboženstvích, ale pravdou je, že ten křesťanský má prioritu. Křesťanství se jako první dostalo do křížku se sekularismem. Ten bývá snaha zaměňovat za ateismus, kterým ale není. Sekularismus je pouze snahou organizovat společnost, v níž státní moc, státní instituce a stát jsou na náboženství a náboženském uvažování nezávislé. Tím, co takovým snahám dláždilo cestu, bylo osvícenství. Až v něm se většina filosofů začala klonit k přesvědčení, že náboženská víra není přirozenou součástí postoje člověka ke světu. Takže to vlastně není tak dávno, co vedoucí role církve i u nás byla naprostou samozřejmostí. Až konec středověku svým racionalismem a nástupem technické civilizace, začal mocenskou strukturu měnit. Zatímco ateismus je přímé odmítání existence Boha, sekularismus je k němu tolerantnější. Má za to, že světské i duchovní instituce mohou existovat souběžně a nezávisle.

Vývoj společnosti ale zdaleka není přímočarý, a tak zatímco země severní Evropy v trendu sekularizace pokračují, směrem k jihu se společnost k náboženství vrací a vliv velkých náboženství tam stoupá. Ostatně ani Česko není označováno za sekulární stát, neboť k odluce církve od státu zatím u nás nedošlo a restitucemi se Římskokatolická církev stala největším soukromým vlastníkem pozemků v ČR. Ani Ameriky se trend návratu k náboženství nevyhýbá. Nový svět je ale charakteristický ještě něčím. Jednotlivé proudy se štěpí a k tomu ještě vznikají i nová náboženství. Ta s malým počtem přívrženců se označují za sekty. 

Když se vrátíme k pojmu křesťanského fundamentalismu, zmiňovaného ve studii, tak za jeho pramen bývá označován vzestup evangelikálních církví. Původně se termínem konzervatismus označoval souhrn stanovisek hájených v některých křesťanských denominacích soudobého protestantismu, zejména baptistů, presbyteriánů, evangelíků. A metodistů, kde se vytvořil kolem roku 1910 jako kreacionistické učení zaměřené proti evoluci. O přetrvávající síle moci tohoto učení pojednává i článek „Opičáci vítězí na celé čáře„. 

Když si to laicky zestručníme, tak cílem všech náboženských fundamentalistů je resakralizace společnosti, tedy přesun náboženství ze zadních řad, kam bylo zatlačeno sekularismem a jeho návrat zpět do popředí. Historický vývoj v USA formoval oblasti se silným zastoupením extrémně orientovaných přívrženců víry, silně převažujícím katolicismem a protestantismem. Právě ono územní členění dovoluje nyní provádět výzkumy, jako je tento. Většinou se dělá poctivě, protože je v zájmu mocných. Výsledky totiž politikům umožňují v konkrétním okrsku brnkat voličské základně na ty správné struny.

Už dřívější podobné studie odhalily podobné trendy v úmrtnosti dospělých. Ať už je prováděl kdokoliv, vždy vyzněly v neprospěch konzervativních oblastí. Protestanti a katolíci „tvrdého ražení“ na tom jsou se zdravím hůře, než modernisté. Výsledky nynější studie proto nejsou zase až tak moc objevné. V podstatě se dá říci, že kojenci jen kopírují dospělce. Tentokrát nesmlouvavá mluva matematiky znovu označila urputné lpění na základních principech náboženství, jako na zdraví společnosti škodlivé. I když studie nedává odpověď na otázku co je v komunitách věřících příčinou tak neblahého stavu, podle sociologů to je kladení velkého důrazu na Bibli jako základ (fundamentum) křesťanství, víra v zázraky, neposkvrněné početí, tělesné zmrtvýchvstání,... Na vině se jeví být nepřípustná reformovatelnost základů křesťanské víry bránící transformaci vědeckých poznatků do teologie. To nejspíš následně ovlivňuje u členů dotčených komunit důvěru v nové způsoby léčby i péči o zdraví.


Závěr

Mnohde slýcháme i čteme, že ta pravá zbožnost je užitečná pro všechno. Zdravotní záznamy Američanů, zpracované na univerzitách v Oregonu a Texasu, ale vypovídají o něčem jiném, a že úmrtnost kojenců bychom z toho měli vyjmout. Pokud ovšem ke smrti neviňátek nepřistupujeme podle hesla: „Koho Pán Bůh miluje, toho křížkem navštěvuje“.


Literatura

GINNY E. GARCIA, JOHN P. BARTKOWSKI, XIAOHE XU.: Religion and Infant Mortality in the United States: A Community-Level Investigation of Denominational Variations in Postneonatal Deaths, JSSR, 2018 :1–10.


33 komentářů :

 1. Autor článku si značně naběhl na vidle a zřejmě nečte pozorně ani sám po sobě, natož své zdroje. Pokud jsou hlavní příčinou vrozené vady a druhou příčinou chudoba, tak věnovat třetí příčině celý článek mi připadá ... až nábožensky fanatické.

  Také by bylo čestné uvést jak lze exaktně měřit víru lidí, v jakých jednotkách či procentech, nebo jestli lze z uvedeného dovodit, že lidé, kteří se neopíjejí, nekouří, nepřejídají se, nelžou a nekradou vlastně žijí nezdravě...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Stát nemusí spolupracovat s církvemi, to jen vládnoucí bohaté vrstvy zjistily, že se dá využít k ovládání chudých lidí a tak toho využívají a proto u nás podporovaly zlodějské církevní "restituce" , kdy církvím nabídly obrovské prostředky s nadějí, že pomohou v ohlupování lidí a to za majetek, který jim nikdy nepatřil a měly je jen v bezplatném užívání!

   Smazat
  2. Pazderův článek je naprosto zavádějící. Citovaný článek ještě nevyšel, dostupný je pouze abstrakt.
   https://www.library.caltech.edu/eds/detail?db=edsggo&an=edsgcl.540949290&isbn=edsggoNFT

   Překládám z toho abstraktu kĺíčové věty. „Nacházíme, že okresy s většim poměrem tradičních protestantů a katolíků vykazují podstatně nižší úmrtnost kojenců. Dále nacházíme, že větší poměr konzervativních protestantů, zejména fundamentalistů, zvyšuje úmrtnost kojenců.“

   Takže místo toho Pazderova blafání, rozumný závěr je, buďme rádi že tady máme hlavně katolíky, protože nám to snižuje úmrtnost kojenců

   Smazat
 2. Richard Dawkins :Bozi blud.Akademia 2009

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A také, Josef Svatopluk Machar - Jed z Judey.

   Smazat
 3. Ergo můžeme mít za empiricky prokázané, že spoléhat na boží pomoc je na ho..o.

  OdpovědětSmazat
 4. Základem všech debat a úvah je odpověď na otázku, jestli je Bůh, Podle toho se potom hromadí argumenty pro i proti. Z mého pohledu tvrdit, že Bůh není, je víc než hloupé, a to proto, že se to nedá dokázat!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Z mého pohledu tvrdit, že Bůh existuje, je víc než hloupé, a to proto, že se to nedá dokázat!

   Smazat
  2. Ad Dvořák - asi méně hloupé, než si myslet, že všechno nějak vzniklo, samo od sebe!

   Smazat
  3. Souhlas s panem Dvořákem žádný bůh není. Nehodlám se klanět něčemu co jsem neviděl.

   Smazat
  4. vvenc - Věda docela dobře popisuje vznik Země i život na ní včetně člověka.
   Věda velmi úspěšně vyvrátila bludy, šířené Biblí.
   Kdo je jen trochu všímavý a kdo jen trochu přemýšlí, už dávno přišel na to, že Bůh není.
   Boha si udělali lidé sami.
   A církev si tenhle vynález přisvojila.

   Leo

   Smazat
  5. Panu NN, 11:56
   Bolek Polívka:"Vaši pí.u jsem neviděl, ale věřím, že ji máte."
   :-)

   Smazat
  6. 15:40
   Troufám si tvrdit, že Polívka, stejně jako většina chlapů, a všechny ženy, ti všichni, už jich pár viděli, a tak můžou věřit, že existuje. Ale boha neviděl nikdo z nich nikdy. Proto to, co vložili Polívkovi do úst, je velmi hloupé.

   Smazat
  7. Pane NN 15:40,
   Samozřejmě máte pravdu, myslel jsem to jako vtip.
   A Bolek Polívka asi taky...Jestli se Vás doklo, tož se omlouvám, nemyslil jsem to ve zlém... prostě jsem zkoušel žertovat...

   Smazat
 5. Tak to je, smiřme se s tím. Co že co se to nedá dokázat? To, že Bůh existuje, nebo to, že Bůh neexistuje?

  Každý máme svoji specifickou cestu k té své víře (v jakéhokoliv Boha, i když za něj mnozí mají třeba i mamon nebo člověka nebo sobecky jenom sebe).

  Součástí mojí víry je navíc i přesvědčení, že je božím záměrem, aby nebyla jeho existence dokazatelná. Je to princip, který nám dává svobodu a zodpovědnost podle toho, co v každém z nás opravdu je.

  Vláďa z Brna

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tohle patřilo za příspěvek pana Dvořáka 10:18)

   Vláďa z Brna

   Smazat
  2. Člověk stvořil boha k obrazu svému.

   Smazat
 6. K tématu článku, že 'náboženství kojencům nesvědčí', je především otázka, co je příčinou a co následkem.

  K víře se častěji obracejí ti, kteří jsou více životem zkoušení, a pak je i logické, že tyto těžkosti se častěji nějak dotýkají i jejich rodin, vč. třeba kojenců.

  Závěry tohoto skandálně jednostranného (a hloupého) článku jsou srovnatelné s tím, kdybych chtěl tvrdit, a záměrně to přeženu, že v hospicech je více věřících a proto tam umírá více lidí.

  Vláďa z Brna

  OdpovědětSmazat
 7. Ginny Garcia je velmi hezka, protoze je KATOLICKA !
  Vy atheiste hezci nejste a nick Mugabe zde napsal, ze jste z KUNDYKSICHTY !

  Dvoraku , to jsem nenapsal ja ! To napsal ten tvuj privilegovany ratlik Mugabe !

  OdpovědětSmazat
 8. Je zcela nepodstatné, jestli Bůh je, nebo není. Podstatná jsou morální kriteria, která kdo uznává a respektuje. Blouznění o Boží existenci, s tím spojené ínstituce a rituály zcela zbytečně nebo i účelově zastiňují realitu. JiH

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ad 10:59
   Blouznění? Zcela zbytečně?
   Máte názor a vyjadřujete jej, expresivními výrazy, kterými předem dehonestujete názor opačný. Ani se nepokoušíte argumentovat. A přitom se dotýkáte věcí, které pro jiné lidi, kteří o těchto věcech přemýšlejí mnohem víc než vy, mohou být podstatné.

   Samozřejmě samotný článek, sice jinou formou, ale stejně sprostě, dělá totéž.

   Vláďa z Brna

   Smazat
  2. Milý Vláďo z Brna, nevím co je na mém příspěvku sprostého a nevím co nad to, jak jsem vyjádřil, mám argumentovat. Prostě a jednoduše, pohled na svět, tak jak jej mohu vnímat smysly, kterými jsem obdařen, si nehodlám nechat zastiňovat náboženskými blouznivci. Laskavější označení pro tuto část lidstva nenacházím. Nikomu to neberu, ale nevím, proč bych se nad tím celým, co snad máte na mysli, měl přeuctivě sklánět. Nakonec, co například na tom, že jsou pravděpodobné vyšší formy organizace hmoty? Když je jisté, že cestu k takovému poznání ani já, ani panstvo v ornátech, ani panstvo na teologických fakultách, neprorazíme? Mějte se. JiH

   Smazat
  3. JiH, Váš pohled na svět Vám snad nikdo nebere, nebo ano? Ale pohrdavě i o mně říkáte, že "blouzním o Boží existenci". A že "pro moji část lidstva nenacházíte laskavější označení".
   Jsem rád, že mi nic neberete, a nechci po Vás, abyste se před kýmkoliv přeuctivě skláněl. Protože, jak před pár dny krásně zopakoval král Miroslav: "Ševče, pamatuj si: Nad nikoho se nepovyšuj a před nikým se neponižuj."

   Vláďa z Brna

   Smazat
 9. celé kresťanstvo je postavené na Desatoru - a to je o morálke ...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 11:37 jestliže k té morálce, kterou snad máte namysli (když i esesáci vyznávali nějakou morálku), potřebujete i to, že "v jediného Boha věřiti budeš", je to Vaše věc. Já jsem se zájme a pozorně Bibli pročítal, místy opakovaně. Poprvé a naposled ve vojenské základní službě koncem padesátých let. K víře jsem tím přiveden nebyl.

   Smazat
  2. A právě o tomhle to dnes je a doufám že i zůstane. Že to je Vaše věc.


   Ale právě tohle dnes začíná být v ohrožení. Amorální devianti obtěžují většinu svými veřejnými výstupy a jakýkoli náznak znechucení a odporu je hrubě ostrakizován.

   Vláďa z Brna

   Smazat
 10. I islám je o morálce. Je ovšem poněkud jiná. Proč to Bůh dopouští?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Protože buď není, nebo už dávno od svého díla utekl.

   Smazat
 11. Chudobní lidé jsou často věřící. Věřící dost často i proto, že jim nic jiného nezbývá, hledají pomoc u náboženských spolků, protože jsou chudobní. Nu a chudobným lidem umírá víc dětí. Ne proto, že jsou nábožní, ale proto, že jsou chudobní.
  Prostě: Por staré lidi je nebezpečné lehat do postele. Je statistikou dokázáno, že většina starých lidí v posteli umře.
  ---------------------
  P.S.
  Jsou-li spolky nábo-ženské, mohou být i spolky nábo-mužské?

  OdpovědětSmazat
 12. Především neexistuje negativní důkaz. (Neexistenci čehokoliv nelze dokázat).

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Především neexistuje pozitivní důkaz. (Existenci čehokoliv lze dokázat).

   Smazat
 13. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětSmazat
 14. Ve studiich jim zamerne chybi nasledky očkování, kterym jsou nyni (zejmena v USA) cilene niceny deti bilych konzervativnich obyvatel, tedy krestanu...

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.