Reklama

úterý 24. července 2018

Noční vlci, mediálna hystéria a boj o charakter štátu

Branislav Fábry
24.7.2018 NovéSlovoSk
V druhej polovici júla 2018 sa na Slovensku rozbehla intenzívna mediálna kampaň proti motorkárskemu klubu Noční vlci kvôli tomu, že niektorí jeho členovia si chceli na Slovensku vytvoriť občianske združenie s názvom Noční vlci Európa. Viacerí politici a mainstreamové médiá sa intenzívne pokúšali vyvolať zákaz činnosti občianskeho združenia. Podobnú aktivitu médií treba vnímať veľmi pozorne, pretože ak začneme slobodu združovania určitých ľudí rušiť iba preto, že ich iná skupina ľudí vyhlási za hrozbu, odstraňujeme základné ústavné práva občanov SR. Faktom tiež je, že majitelia médií svojimi kampaňami čoraz častejšie zasahujú do slobody združovania a ich konanie už predstavuje aj ohrozenie demokratického systému základných práv a slobôd, zaručených slovenskou ústavou.Dôvody pre zákaz Nočných vlkov?

Problematika motorkárskeho klubu Noční vlci nie je v slovenskom prostredí vôbec nová, opakovane sa otvárala aj v médiách a téme som sa venoval už v minulosti. V súčasnosti sa však táto téma znovu aktivizovala najmä kvôli snahe slovenských členov klubu vytvoriť si svoje občianske združenie na Slovensku. Existujú dôvody, pre ktoré možno odmietať niektoré názory Nočných vlkov, avšak nemožno im upierať právo združovať sa, garantované podľa čl. 29 Ústavy SR. Veľmi jednoznačný je aj združovací zákon, ktorý v § 1 hovorí: „(1) Občania majú právo slobodne sa združovať. (2) Na výkon tohto práva nie je potrebné povolenie štátneho orgánu.“ Zákon síce v § 4 uvádza dôvody, pre ktoré určité združenia nie sú povolené, avšak existenciu týchto dôvodov treba preukázať a to odporcovia doteraz neurobili.

Za účelom zákazu občianskeho združenia však mainstreamové médiá vzniesli široké spektrum obvinení, od rôzneho nálepkovania motorkárov až po tvrdenie, že Noční vlci podporujú separatizmus na Kryme. Pokiaľ ide o obvinenia z podpory separatizmu na Kryme, tak niet pochýb, že väčšina Nočných vlkov pripojenie Krymu k Rusku podporovala a podporuje. Lenže názor väčšiny členov klubu na otázku Krymu sa vôbec nelíši od názoru ostatných ruských občanov. Bolo by skôr prekvapením, keby ruský motorkársky klub zastával iný názor než drvivá väčšina Rusov. Značná časť motorkárov tiež pochádza priamo z Krymu a aktívne sa pri udalostiach v roku 2014 angažovali. Ak by však mala takáto podpora separatizmu znamenať zákaz pre nejaké občianske združenie, tak by bolo treba zakázať aj množstvo slovenských mimovládnych organizácií a politikov, ktorí sa angažovali na podporu separatizmu v Kosove a územie aj bez vedomia srbskej vlády navštevovali.

Ďalším často opakovaným obvinením je obvinenie zo šírenia ruskej propagandy. Je možné, že Noční vlci zdieľajú podobné názory ako ruská vláda, hoci zďaleka nejde o úplnú zhodu názorov a oficiálne je klub dokonca apolitický. Avšak aj keby Noční vlci šírili „propagandu“, niet dôvodu na ich zákaz. Treba dodať, že právo združovať sa musia mať aj ľudia s proruskými názormi, podobne ako ho má množstvo mimovládnych organizácií, propagujúcich politiku USA. Pritom nemožno tvrdiť, že by ruská propaganda mala v spoločnosti a v médiách väčší priestor než napr. americká. Medzi slovenskými občanmi existuje veľa ľudí, ktorí odmietajú americkú propagandu, a preto je potrebné viesť celospoločenský dialóg. Dialóg však nie je možný v situácii, keď zástancovia „jedinej pravdy“ zastrašujú svojich odporcov a volajú po zákaze ich združení.

Pomerne častým dôvodom, ktoré médiá uvádzajú pre zákaz občianskeho združenia Nočných vlkov, je vytváranie „polovojenského tábora s armádnou výzbrojou“. Dôvodom pre podobné tvrdenia bola znefunkčnená vojenská technika, ktorá bola zapožičaná Vojenským historickým ústavom občianskemu združeniu Múzeum vojenskej techniky a bola vystavená v Dolnej Krupej. Cieľ uvedenej informácie bol pritom zrejmý. Podľa § 4 písm. c) združovacieho zákona nie sú totiž povolené ozbrojené občianske združenia (okrem poľovníckych) a ak by Noční vlci vytvorili ozbrojené občianske združenie, porušili by zákon. Lenže znefunkčnená vojenská technika nepredstavuje ozbrojovanie podľa zákona a podobné výstavy techniky sa nachádzajú v rôznych slovenských mestách. U niektorých novinárov dosiahla hystéria ešte vyšší stupeň a poukazovali aj na blízkosť sídla Nočných vlkov a jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice. Lenže snaha vytvárať dojem, že Noční vlci ohrozujú jadrovú elektráreň je nielen absurdná, ale hraničí aj s trestným činom „Šírenie poplašnej správy“ (§ 361 TZ).


Ľudské práva a dvojaký meter


Pokiaľ ide o problematiku Nočných vlkov, na Slovensku nejde o prvú politickú akciu proti nim. Už v roku 2015 sa objavila podobná kampaň, ktorá vyzývala štátne orgány vydať zákaz vstupu pre motorkárov, hoci neporušili žiadny zákon a chceli položiť veniec na hroby padlých príslušníkov Červenej armády na Slovensku. Je paradoxné, že príchod Nočných vlkov a ich kladenie vencov ako prejav úcty voči padlým vojakom chceli vtedy zakázať ľudia, ktorí sa sami pre seba dovolávajú širokej koncepcie slobody prejavu: petíciu za zákaz vstupu Nočných vlkov v roku 2015 podpísali napr. aj O. Prostredník alebo M. Havran. Osobne som zástancom širokej koncepcie slobody prejavu, avšak tá nesmie platiť len pre „vyvolených“. Pokiaľ majú byť prípustné havranovské urážky, treba pripustiť širšiu mieru slobody prejavu pre ľudí s iným názorom.

Žiaľ, v súčasnosti sa stretávame s tým, že základné práva prestávajú byť vnímané ako práva všetkých ľudí, ale stávajú sa privilégiom určitých skupín s tým „správnym názorom“. Zvlášť to platí pre slobodu prejavu: na jednej strane mainstreamové médiá používajú vulgárne útoky na odporcov oficiálnej propagandy, dokonca aj priamym preberaním nenávistných prejavov stránky Zomri, na druhej strane však v diskusiách pod článkami mažú slušné a vecné príspevky pod zámienkou „slušnej diskusie“. Podobne to platí aj pre cenzúru niektorých vplyvných sociálnych sietí, ktoré diskriminujú nepohodlné názory. Vzhľadom na to, že od odhalení E. Snowdena je známa spolupráca Facebooku a spol. s tajnými službami USA, môže táto forma cenzúry ohrozovať slobodnú politickú diskusiu v SR.

Opakovaná hystéria v súvislosti s aktivitami Nočných vlkov ostro kontrastuje s bezproblémovým prijatím poľských motorkárov „Motocyklowy rajd katyński“ v Rusku, ktorí tam už od roku 2001 každoročne cestujú uctiť si obete katyňského masakru a ich jazda nevyvoláva podobnú hystériu ako jazdy Nočných vlkov na Slovensku. Pritom poľskí motocyklisti zastávajú postoje veľmi kritické voči Rusku a používajú aj symboliku, ktorá má z hľadiska ruskej histórie negatívne konotácie, napr. tzv. husárske krídla v Moskve. Je paradoxné, že tí, ktorí by radi učili Rusov demokraciu, nedokážu tolerovať ani toľko slobody pre Nočných vlkov, akú poľskí motorkári požívajú v Rusku, tento rok cestujú až na Kaukaz. Dokonca aj samotní „katyňskí“ motorkári opakovane vyjadrili zdesenie nad absurdným prístupom voči ruským motorkárom v niektorých štátoch EÚ.


Zákon o zahraničných agentoch?

Je paradoxné, že hoci médiá hystericky volajú po úplnom zákaze konkrétneho občianskeho združenia, odmietajú akékoľvek úvahy o zákone o zahraničných agentoch, ktorý by mimovládne organizácie nerušil, ale iba stransparentnil. Lenže miesto zákazu Nočných vlkov treba zabezpečiť, aby pôsobili transparentne a aby bolo jasné, ako vyzerá ich financovanie a aké ciele sledujú. Množstvo krajín sveta z podobných dôvodov prijalo zákony o mimovládnych organizáciách a ich financovaní zo zahraničia, od USA cez Izrael až po Rusko. Noční vlci sa však svojim príklonom k Rusku vôbec netaja, ich ciele sú predvídateľné, vzťah k zahraničiu ľahko čitateľný a pri akýchkoľvek krokoch v oblasti „propagandy“ by ich verejnosť vždy spájala s Ruskom.

Paradoxne, spomedzi mimovládnych organizácií môžu mať s transparentnosťou väčší problém tie, ktoré sa snažia verejne vystupovať ako politicky neutrálne, v skutočnosti ich však financuje zahraničie. Problémom sú napr. mimovládne organizácie, ktoré oficiálne tvrdia, že sa venujú zahraničnej a bezpečnostnej politike, v skutočnosti však vystupujú ako zbrojárski lobisti. Veľkým problémom môžu byť aj tí, ktorí sa oficiálne zahraničnou politikou vôbec nezaoberajú. Príklady z Latinskej Ameriky, o ktorých som už písal, ukazujú, že jednou z metód ovplyvňovania politiky zahraničnými subjektmi je vytváranie mimovládnych organizácií napr. pre boj proti korupcii či oblasť súdnictva. Keďže súdna moc nie je kreovaná priamo občanmi a obvykle nebýva ani populárna, môže tlak médií a lobistických organizácií v tejto sfére ovplyvniť rozhodovacie procesy určitého štátu.


Atmosféra strachu a nenávisti


Nočných vlkov možno síce kritizovať a treba brať vážne aj dôvody tejto kritiky, avšak niet dôvodu pre takú masovú hystériu, aká sa na Slovensku spustila. Naopak, táto hystéria svedčí o veľkej neistote vládnucej propagandy. Povedať médiám nie by mali aspoň politici a niektorí z nich si na to skutočne aj trúfli. Na druhej strane zaráža postup P. Gajdoša, ministra za SNS, ktorý na mediálnu kampaň zareagoval pozastavením výkonu funkcie riaditeľa Vojenského historického ústavu M. Čaploviča. V Gajdošovom prípade sa taký postup dal čakať, pretože plánuje uzavrieť ešte niekoľko zbrojárskych kontraktov a tak si nechce znepriateliť médiá. Na Slovensku však dnes nejde už len o lukratívne zbrojné obchody, ale o charakter štátu: buď tu budú platiť zákony a rozhodnutia súdov a sloboda združovania aj pre ľudí s inými názormi alebo tu budú platiť rozhodnutia mainstreamových médií o tom, kto má nárok na ľudské práva a kto nie…- - -


46 komentářů :

 1. S Krymem souhlasim, jsem na strane Donbasu a Luh. proti fasisticke-banderovske vlade Ukrajiny! Ministr obr.Gajdos je vul na n-tou, ktery je proti obcanum SR. Pokud bude klub Nocni vlci-czechoslovakia, tak vstoupim taky!!!
  dustojnik-valecny veteran, motorkar
  (maroscb@seznam.cz)

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vstoupit je to nejsnazší, to není žádné hrdinství.

   Smazat
  2. Mohl bych vstoupit také, byť nemám motorku, ba ani řidičák? Rád bych tím dal najevo, kam myšlenkově patřím, tedy na východ k naším bratrům Slovanům, ale nikoliv, a to zdůrazňuji, na západ k naším nepřátelům, kteří už nám tolikrát vrazili a stále vrážejí kudlu do zad. (h.smola@seznam.cz)

   Smazat
  3. odpověď pro 18:58
   Dnes už i vstoupit do podobného klubu či organizace chce notnou dávku odvahy. Schválně, zkuste se jít třeba po ulicích Prahy projít s tričkem, na němž bude vyobrazen prezident V. Putin, vlajka Ruské federace nebo text: "Mám rád Rusko". Brzy byste poznal sílu liberálně-demokratických pěstí.

   Smazat
  4. 19:27 Co je to proti odvaze vystoupit.

   Smazat
  5. 19:27

   Žádné pěsti. Byl byste pouze za úplného trotla. Právem.

   Smazat
  6. 21:13 no on nápis na bejsbolce "I love NY" nebo trapnější "NYPD", anebo na tričku "Rugby team of Michigan" taky vypadá docela blbě. A ještě blbější jsou chodící reklamy s nápisem třeba "Chevrolet". Jenže zdejší yntelektuálové to vnímají jako děsně kchůlovou věc už několik desetiletí, zatímco čepici s nápisem třeba "Slavia" by na hlavu nedali. IQ národa.

   Smazat
  7. Odkud asi přišlo křesťanství do těchto končin ?
   Napovím - Z Washingtonu ani Bruselu to nebylo !!
   Demagogické odmítání východu není předzvěstí odmítání křesťanství v budoucnu ?

   Smazat
 2. Tak proč ty šmejdy volíte!? Musíte volit ty, na které nadávají v novinách a honí je po soudech.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Důležitý je tlak davu, pokud si to lidé budou většinově opravdu přát, tak se to stane. Volby jsou fraška, kde se pro každého něco nabízeno a ať zvolíte toho nebo tohoto je to jedno.

   Ale elity musí nějak reagovat na problémy společnosti a tak když tlak jejich špatnými rozhodnutími je velký musí se elity chtě nechtě přizpůsobit (pokud se jim nepodaří vyvolat válku nebo revoluci). Trump měl vítězství tak 10:1 podle toho kolik chodilo lidí na mítinky Trumpa a Hillary. Výsledky ukázali něco jiného a parazitické elity se jako klíštata drží svých pozic, ale organismus je již odhalil a je to jen otázka času. Tím naznačuji, že volby jsou divadlo, ale to divadlo musí alespoň nějak reflektovat situaci.

   Takže pokud si lidé nepřejí migranty, tak politici se tomu přizpůsobí a část elit může mít zdroje jaké chce, tak to nemůže přetlačit*. Část politiků pochopí objektivitu davu a využije toho. Nevolte v mysli politiky, ale v mysli si jasně stanovte co si přejete.

   *To funguje tak ještě na tupé a vlezdoprdelkové Němce bez vlastní vůle a svých vlastních přání (pýcha je projevem slabosti a maskuje vlastní pocit podřazenosti a neschopnosti vést vlastní soběstačný smysluplný život). Němci jsou vůbec dobrý odstrašující příklad, snad je bůh povolal, aby jsme se poučili. Národ, který ze sebe nechá udělat armádu vrahů na drogách (pervitin) to vyžaduje hodně silně zadupat vlastní sebeúctu.

   Smazat
  2. 21:34 - Na Majdanu byl také tlak davu a volby jsou fraška ...hm, počítač pouštíte sám a nebo vám pomáhá vnučka?

   Smazat
  3. Pro 21:34 otázka je zní, jste tak hloupý nebo to jenom předstíráte?

   Tlak ve společnosti lze řešit různě a čím je dav tupější a neuvědomuje si co s ním elity provádí, tím snadněji je manipulovatelný. Proto je historie plná válek a revolucí.

   I když jsou volby divadlo, tak pokud společnost důrazně vyjádří co si přeje, tak i přes to divadlo budou muset elity se podřídit národu. Pokud je národ hloupý a nechá se vyprovokovat k majdanu a vyjití do ulic, pak elity národ rozdělí a sežerou a rozprodají.

   K volbám chodit, ale nejde primárně o volbu politika, tím se stáváte jeho rukojmím. Dobré je tam jít s myšlenkou očekávám do něho, že se zasadí o to a to.

   Vezměte si kolik lidí volí politika, že jim sympaticky a chová se k němu jako fanoušek, který mu odpouští chyby a ještě ho hájí před ostatními a lidé se hádají kdo je větší nebo menší hajzl, když už tam není nikdo, kdo by dokázal splnit co slíbil. A sledovat jak se snaží prosazovat naše nebo cizí zájmy.

   Smazat
 3. Pokakane Slovensko strasi Vlkmi , to je ostuda z kabatu ! Minister Gajdos prekryva mega obchod od NATO .Platme vypalne , proti Ruskej hrozbe , ktorej sa o vojne ani nesniva !

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jaký megaobchod z bazarem 30 let starých US-vrtulníků. Zeptejte se bývalých hláskařů !

   Smazat
 4. Ohrožení Bohunic, tak tomu říkám maso! :D Ale kdoví, možná mají v úmyslu ostřelovat tamní chladící věže, anebo podminovat přehradu na Slňavě, anebo se převléknou za kuchaře a otrávit tamní zaměstnance žluklým borščem))

  Ještě zapomněli napsat, že nedaleko se nachází taktéž Velká Mača, kde byli nedávno zastřeleni Ján Kuciak a Martina Kušnírová. To zcela určitě není náhoda!

  OdpovědětSmazat
 5. Vážení spoluobčané musíme podporovat usa a eu aby se nic nezměnilo oni chrání naše majetky, koryta a moc. Klidně necháme celý stát zlikvidovat migrací a podpoříme válku proti Rusku zpověď havloida.

  OdpovědětSmazat
 6. Chlapy fandím vám . Slovenské ministerstvo vnitra není schopné vyšetřit vraždu Kuciaka a jeho nevěsty . U nás v České republice od rána do večera antiruské vysílání . Historie totality . Tak mě naštvali že jsem si poslal o georgijevskou stuhu . Nikomu nevadífašizmus na Ukrajině a v pobaltí . Ješte tam pošleme vojáky aby se Ivan bál . Je to k smíchu , hlavně aby nebyl vyvolán voj. konflikt . Noční vlci ,jsou borci . Naší poslanci jsou posranci .

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Chlapy ... strašné.

   Smazat
  2. 23:16 To je přesně ono. Revoluci by nejvíc chtěli ti, co mají problém se shodou podmětu s přísudkem.

   Smazat
  3. 23:44
   A největší vlastenci a národovci jsou ti, kteří ani neumí česky :-D

   Smazat
  4. 23:44, 23:57, zajímavé je, že by vám v první linii za vaše zájmy nevadili, že ano?

   Smazat
  5. Kde se dá Georgijevská stuha sehnat?

   Smazat
  6. 1:11
   Na velvyslanectví Ruské federace.

   Smazat
  7. 1:11 Zkoušel jsi prodejnu galanterie? Tam by to mohli mít v metráži.

   Smazat
  8. 11:38
   Tichá hloupost je mi milejší!!!!!!

   Smazat
  9. Ty hele, ale on má recht. Galanterka ti toho prodá třeba metr, zkus to.

   Smazat
  10. 22:05
   Bože,do koho jsi to duši dal...?

   Smazat
  11. 22:05-z galanterie to ale nebude "košer"! Kde Vy nakupujete?

   Smazat
  12. Stuhy a knoflíky jenom v galanterce. Ptal jsem se v řeznictví, ale tam se prodává něco úplně jinýho.

   Smazat
 7. už chápu,co se stalo na Olšanech tento rok, kdy tam byli Noční vlci a také ta bastardská ČT, já v podstatě všechny ty slouhy placené americkou ambasádou znám z jiných akcí, pořád ti samí, ale tentokrát jich tam bylo daleko více s Pičínským. Ono to mělo hlubší politické pozadí, tentokrát do toho nasypala US Embassy daleko více peněz, než předchozí léta. Takže příští rok na Olšanech, a tentokrát to ČT televizi neprojde tak hladce.

  OdpovědětSmazat
 8. Tema Vlkov je bublina na prekrytie mega zlodejiny s nakupom F-16 a transporterov . Jedna sa o zlodejinu v podani SNS a Zder-SD .Opozicia by si rada omocila , ale je mimo .

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ty o tom nákupu F-16 víš něco víc, že to označuješ za mega zlodějnu? Jestli jo, tak povídej.

   Smazat
  2. Kdy začly firmy v USA ty zázraky F-16 vyrábět ? Jaké stroje používají US dnes ?

   Smazat
  3. 10.29 , uz jen z toho , ze Pokakane slovensko nepotrebuje zadne F-16 , je jasny , ze vlada Slovenska chce zaplatit vypalny za udajnou Ruskou hrozbu .Jiz 27 let mame Mig 29 a nepotrebovali jsme je !Na to neni potreba zvlastnich znalosti je to realita .Vecpat se do prdele juesej .Ale tim nemyslim , aby jsme se cpali Rusku .Jsou nam ale blizsi ,jako sebranka sveta .At jsi zijii , ale za sve !

   Smazat
  4. Ty slovenské Migy už mají kapku po sezóně, to se musí nechat. Krom toho už to není jak servisovat, takže se musí vyměnit.

   Smazat
 9. Georgijevskou stuhu jsem dostal od : Českého mírového fóra , 4ks .
  9května jsem si ji vzal do práce a byl jsem hrdý že nejsem posera , ale slovan . Marcel

  OdpovědětSmazat
 10. Téhle bandě pro putinovskejch grázlu nejde o nic jiného ,než o propagaci fašounského putinorežimu . To pokládání věncu je pouze zástěrka. Proč vlají na motorkách rudé vlajky se symboly srpu a kladiva to nejhorší s tlamou STALINA? Malej dovětek - co ty moto z USA? Proč nejezdí na rus výrobcich ti velcí vlastenci? Protože nic neumí vyrobit mužici

  OdpovědětSmazat
 11. 10;00
  A to je vše,co sis od eurohovnotnýho pornoJandy zapamatoval?????!!!!!!
  Musíš se snažit víc ty havlolejnolahvárenskej genitále!!!!!!!☺

  OdpovědětSmazat
 12. 10:52 TY JDI TAKY DO PRDELE KOMOUŠÁKU ZASRANEJ

  OdpovědětSmazat
 13. 11:17
  AŽ PO TOBĚ TY POSRANINO VZEŠLÁ Z HAVLOTRENEK!!!!!!!!!!!

  OdpovědětSmazat
 14. 10:00
  Moto z USA???? Tys tam nějaké viděl????
  A pokud ano, ...no vidíš, jak molodci podporují UssÁcky trh a vylepšují tu jejich hroutící se ekonomiku.
  A proč vlají na motorkách rudé vlajky ze srpy a kladivy? Protože se nestydí za své předky a jsou hrdí na svou minulost... Zato ty bys podřezal i svého fotra a věřím, že onanuješ nad vlajkou z pruhy a hvězdami. "Vlastenče"

  OdpovědětSmazat
 15. 22:45 Rudej pošuku a na jakých moto značkách přijeli ti(beránci) PROZRAĎ. Tak to se mají čím chlubit. Srp,kladivo,stalin symboly desítek milionu mrtvejch lidí Rudá chátra včetně tebe, se za své zabité nikdy nestydí, to máš pravdu

  OdpovědětSmazat
 16. 9:29
  Ty zdegenerovanej kolaborantskej prouASSackej untermensch,zabal se do toho fáboru z Hvězd a phuhů a mazej onanovat před ambasádu uASS okupantů,tady seš jen za NESKUTEČNĚ TUPÝ HAVLOVEMENO BEZ MOZKU!!!!!!!
  Třeba tě v RÁMCI OPERACE TRVALÁ OKUPACE PORNOJANDOVO KOANDO VYŠLE LEŠTIT ŠAŠKY BANDEROSVINÍM!!!!!!!!
  Čest tvojí památce!!!!!☺☺☺☺

  OdpovědětSmazat
 17. 10:54 Už jsi trapnej vymysli něco nového ,pořád dokola havlo,usa,janda,bandero.Hele ty neustále čmáraš onanovat,porno janda -ty seš mrskač buzík co tvá smradlavá protažená řiť smrdí až sem CHICHICHI

  OdpovědětSmazat
 18. Ty havlobanderovskej kriple,POŘIĎ SI MOZEK A NEMEL DOKOLA TY NOŽIČKY Z LEJNOLAHVÁRENSKOHAVLISTICKÝ ŽUMPY!!!!!!
  Jenže to ty nezvládneš,protože jsi blb vzniklej z investu kamene a cihly!!!!!!!☺☺☺☺
  Čest tvojí památce,havlohňupe!☺

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.