Reklama

středa 25. července 2018

Přestaňme skrývat, že došlo ke změně politického režimu

Petr Hampl
Petr Hampl
25.7.2018 VlasteneckéNoviny
Ráz politických systémů není dán jen jimi samotnými, ale také institucemi, zákony a zvyklostmi zděděnými po systémech předchozích. Třeba husákovský post-normalizační režim byl z podstatné části ovlivňován tím, co přežívalo ze starších fází marxistického socialismu.

Kdybychom brali v úvahu pouze nová opatření zavedená za premiérů Štrougala a Adamce, mohli bychom režim považovat za relativně liberální a ekonomicky racionální. Život v dnešním politickém systému je naopak snesitelný jen díky tomu, co přežívá z režimu předchozího, zejména z 90. let. Kdybychom brali v úvahu jen opatření prosazená Sobotkovou vládou, získali bychom obraz nejvíce totalitního a ekonomicky iracionálního vládnutí od roku 1953.

Výmluvnou ilustrací je poslední vlna opatření proti 40 internetovým časopisům a stovce osob „šířících narativy neslučitelné s bezpečnostní koncepcí státu.“ Dokážete si představit, že by v polovině 90. let ministerstvo vnitra vedlo operaci proti lidem kritizujícím tržní ekonomiku, i když ti lidé neporušili žádný zákon a dokonce ani nejsou z porušení zákona podezřelí? Nejde jen to, že se takové věci neděly. O povaze režimu vypovídá více to, že podobné opatření bylo absolutně nemyslitelné. Možná srovnatelně nemyslitelné jako kanibalismus.

Když letos v červnu publikoval server Aktuálně.cz informaci, že ministerstvo vnitra realizuje operace proti zmíněným médiím a osobám, nevyvolalo to žádnou reakci. Tisk, veřejnoprávní média a také většina profesionálních intelektuálů to berou jako normální součást vládnutí. Diskutuje se jen o tom, zda by cenzura neměla být centralizována na evropské úrovni, srovnává se postup české a německé vlády apod. Co bylo dříve nemyslitelným, to se stalo běžným.

Nabízí se tedy logická otázka, kdy došlo ke změně režimu. Neviděli jsme žádnou revoluci, převrat ani jinou viditelnou událost. Možnou odpověď přináší desítky let starý postřeh amerického sociologa Charlese W. Millse, který poznamenal, že když prosadí radikální mocenskou a majetkovou změnu nižší třídy, probíhá taková změna prudce a je jasně viditelná. Pokud obdobnou změnu prosadí vyšší třídy, má povahu série malých a zdánlivě nenápadných kroků. Řečeno millsovským jazykem, v uplynulých přibližně 10 letech provedly elity revoluci zaměřenou proti nižším třídám. Zůstaly některé vnější znaky bývalého režimu (např. konají se pravidelné volby), ale jeho charakter se změnil. Zde připomínáme, že charakter režimu není dán jen textem zákonů, ale především způsobem jejich aplikace, což je dáno zvyklostmi a mocenskými poměry. V této souvislosti prakticky uniká pozornosti radikální snížení podílu malých a středních českých firem na HDP. „Objem ekonomiky v domácím vlastnictví v reálných hodnotách od roku 1995 nezaznamenal prakticky žádný růst. Ve stejném období vzrostl objem aktiv v zahraničním vlastnictví sedmkrát,“ uvádí např. několik měsíců stará vládní analýza. Teprve, když si uvědomíme, že rostly i velké skupiny typu Agrofertu a PPF, otevírá se před námi obraz ekonomiky, z níž mizí malé a střední české firmy. To nemá jen důsledky ekonomické, ale především mocensko-politické.

Je tedy logické, že se zvedla vlna zájmu o přibližně rok starý dokument Projevy nenávisti v online prostoru a na sociálních sítích zpracovaný politickou neziskovkou Člověk v tísni. Nevíme, do jaké míry jsou současné kroky ministerstva vnitra inspirovány přímo tímto dokumentem a nakolik jde o shodu danou tím, že autoři pochází ze stejného myšlenkového prostředí jako aktivisté Centra hybridních hrozeb. V každém případě je dobré věnovat zmíněnému dokumentu pozornost, protože odhaluje mnohé z mentality nového totalitního režimu.

Co je šíření nenávisti. Čtenář by naivně čekal, že „šířením nenávisti“ budou míněny výzvy k násilí, ničení majetku, případně publikování nepravdivých informací o nepřijatelných zvycích určité skupiny apod. Jenže dokument tvrdí, že při potírání nenávistného projevu nesmí být státní zásahy omezené žádnou konkrétní definicí. Jinými slovy, příčinou státního zásahu může být naprosto cokoliv, podle subjektivního hodnocení cenzora. Aktivisté Člověka v tísni uvádí konkrétní příklady nepřijatelného nenávistného projevu (str. 19 a 32).


////Mezi imigranty jsou teroristé.


Masová imigrace povede ke zničení místní kultury.


Neziskové organizace chtějí brát dotace na migranty.


Část migrantů jsou ekonomičtí migranti.


Vládní výdaje jsou ve skutečnosti placeny daňovými poplatníky.


Imigrace představuje pro sociální systém takovou zátěž, že není možné financovat některé potřebné projekty.


Evropské vlády nedokážou vyřešit migrační krizi./////

Všimněte si, že všechny tyto domněle nenávistné výroky, které mají být kriminalizovány, jsou pravdivé.

Proti komu má být uplatněna represe. Tradičně jsme si mysleli, že policie má zasahovat proti těm, kdo porušují zákony, a že když se lidé pohybují v mezích zákona, je to v pořádku. Podle analytiků Člověka v tísni je ale problém právě v tom, že nepřátelé zlomyslně dodržují zákony. Pokud lidé šíří nekorektní názory, aniž by při tom porušili zákon, měl by státní zásah následovat i tak (str. 8).

Všeobecně akceptované názory. Aktivisté si jsou dobře vědomi toho, že ty názory, které chtějí zakazovat, jsou zastávány naprostou většinou populace. Uvádí na to konkrétních číslech počtů uživatelů, facebookových skupin a čtenosti blogů (str.15). Ani to je neodradí od zakazování.

Neochota diskutovat. Dokument vypočítává různé propagační aktivity financované českou vládou, ale fakticky nepočítá s možností, že by byly účinné – vyjma aktivit zaměřených na mládež. Požadují, aby oponenti byli blokováni a byl vůči nim uplatněn trestněprávní postih (str. 34 – 34). De facto tak připouštějí, že politicky-korektní stanovisko nelze v otevřené debatě obhájit a musí být prosazeno pomocí represí.

Definice třídních nepřátel. Analytici Člověka v tísni dokážou své nepřátele i poměrně přesně sociálně situovat. Jedná se o převážně o muže ve věku 35 – 50 let, s vysokoškolským nebo středoškolským technickým vzděláním. Jinými slovy, je to právě ta skupina, na jejíž produktivitě stojí ekonomika a která platí největší část daní. Asi nepřekvapí, že všichni autoři studie jsou absolventi Fakulty sociálních věd a že jeden z nich zastává manažerskou funkci v Českém rozhlase. Pokud někdo nevěří, že současná česká situace má výrazně sociálně třídní dimenzi, materiál Člověka v tísni ho možná přesvědčí o opaku.

Kdo přípravu materiálu financoval. Lichtenštejnské, norské a islandské fondy. Logicky se tedy nabízí otázka: Opravdu by Českou republiku poškodilo, kdybychom o podobné grantové peníze přišli a aktivisté by museli vytvářet podobné materiály ve svém volném čase?Ještě zásadnější otázky ale zní: Proč předchozí politický režim zaměřený na ochranu občanských svobod kladl tak malý odpor? Jaké mechanismy udržují při životě současný totalitní systém? Je možné urychlit jeho zhroucení? Nemůžeme se jim vyhnout, uvědomíme-li si, že Člověk v tísni a podobné politické organizace nepředstavují okrajovou skupinu intelektuálů, ale fakticky jsou významnou součástí státní správy.

67 komentářů :

  1. Předchozí politický režim (= Klausova ODS a její koaliční partneři?) byl "zaměřený na ochranu občanských svobod"? V čem spočívala ta ochrana - v divoké privatizaci a vytunelování republiky?

    OdpovědětSmazat
    Odpovědi
    1. je to pořád stejná parta. "lájoš Báči" a spol. Vzpomeňte si, jak na Václaváku pod vocasem pí Klausová plakala v roce 1997. Jak lkala, abychom nezatracovali největšího zloděje z náboženské obce.
      Vždyť oni si 1. 1. 1990 rozdělili role a od té doby si hrají na hodnýho a zlýho. Nebo pro méně chápavé, na četníky a zloděje. A jen si vyměňují role. Samozřejmě jenom mezi sebou.
      A vy jim to pořád žerete!
      To je jako s H sys., ...
      Dnes vystoupil p. Zeman ze St. zastupitelství a pochválil, jak máme skvělou justici. Jen musíme přitvrdit proti zločincům.
      Proti těm, co na sítích píšou že tenhle režim je vobřezaná okupace.

      Smazat
    2. podívejte, Pithart všude senilně brečí, jaká byli skvělá parta, co všechno pro nás udělali. A pak se tento týden doslechnu, že naši "ústavu" napsal komunistický bytová právník Vojtěch Cepl. A možná na účtu z bordelu.

      Smazat
    3. Pane Kopecký, vždyť autor ta slova použil, jak napsal, v "zásadní otázce: proč předchozí politický režim, zaměřený na ochranu občanských svobod, kladl tak malý odpor?"

      A právě už v takto položené otázce a taky v té vaší pochybnosti, leží odpověď.

      Kdyby totiž opravdu ten dosavadní režim byl "zaměřený na ochranu občanských svobod", tak by určitě dnes kladl odpor podstatně větší.

      Mně připadá, že Petr Hampl to myslel nekorektně ironicky, protože přece, řečnická otázka nemusí být korektní, pokud je jejím hlavním účelem dovést posluchače co nepříměji ke správné odpovědi.

      Smazat
    4. 0:06

      Pokud to autor mínil ironicky (např. "Havlův" režim), pak to poněkud nezapadá do celkového tónu jeho článku, který varuje před "totalitarismem". Petr Hampl je vůbec v nakládání se slovy (zdaleka ne jenom s tím totalitarismem) - řeknu-li to opatrně - poněkud lehkomyslný.
      Ten dojem mám i při četbě jeho knihy. Autor na řadě míst působí jako člověk, který si připadá nedoceněný v akademické obci a tak zajímá jakousi pozici "rebela" či "disidenta" a obrací se k "obyčejným" čtenářům. Proti tomu by samozřejmě nebylo co namítat, ovšem textu chybí ucelenost a soustavnost. Výsledkem je trochu rozháraný didakticko-propagandistický pamflet.
      Ale ještě jsem nedočetl do konce.....

      Smazat
    5. Taky jsem ještě nedočetl do konce. Nevšiml jsem si rozháranosti textu, naopak spíš, vzhledem k rozháranosti samotné problematiky, mi kniha připadá až překvapivě konzistentní.
      A podobně to vidím s jeho "rebelstvím". Téma, kterým se v knize zabývá, je zároveň složité, rozsáhlé a poznamenané společenstkým kvasem a zároveň drtivě ostrakizované a spinované už zjevně totalitní mocí (zde 'zjevně' vůbec neznamená dokonale a ani 'moc' vůbec neznamená jen government). Takže rebelské je už jenom poctivé zabývání se tímto tématem.

      Smazat
    6. Vláďa z Brna 26. července 2018 0:52

      Jak si tak v té mozaice, která spíš než obraz světa připomíná patchwork, dál čtu, napadlo mě, že autor se vlastně autor hlásí k jakémusi tribalismu ("západní civilizace") na vyšším stupni.
      Někdo by to možná staromódně označil jako europocentrismus. Já bych řekl, že to je na hlavu postavené flagelantství (které sprvoplánově potírá). Nechápu také, proč se "český vlastenec" musí vymezovat jako "bílý heterosexuál". To už je spíš otázka pro psychoanalytika.

      Navíc jeho styl krátkých odstavečků připomíná "klipy" a je pro ambiciózní polovzdělance tohoto ražení typický.

      Smazat
    7. Ad Jan Kopecký 27. července 2018 13:15
      opravdu už jsem nechtěl proti vám vystoupit, ale vaše způsoby mi nedávají jinou možnost.
      • Nejprv k vašemu poslednímu odstavci, přesněji řečeno výpadu, který mi teď nedovolil neregovat, protože jste napsal, že "(Hamplův) styl ... je pro ambiciózní polovzdělance tohoto ražení typický";
      Kopecký, vy sám jste evidentně polovzdělanec, neumělým mixováním nepřesně používaných termínů to nenapravíte a jestli se chlácholíte tím, že možná máte na svou "vzdělanost" nějaký omylem vystavený cár papíru, tak to na věci opravdu nic nemění, protože to, co neuměle kritizujete, sám ještě mnohem víc děláte (a jestli toho polovzdělance vezmete ve zlém, tak si především uvědomte, že to je váš míček);
      • píšete o té knize jako o mozaice, která vám připomína patchwork, názor vám neberu, jen vás upozorňuji, že neinteligentní bytosti samozřejmě nejsou schopny mezi kusými informacemi nacházet souvislosti a chápat sítě vztahů;
      • prý vás napadlo, že Hampl "se hlásí k jakémusi tribalismu západní civilizace na vyšším stupni"; podle toho jak jste to myslel je to buď poměrně velké zjednodušení nebo, pokud tím míníte to hnutí, tak dokonce hloupý úlet;
      • (v jednu chvíli jsem už chtěl ironicky napsat: "ale omluvte moji nedostatečnost", jenže vy už jste mě mnohokrát přesvědčil, že jste takový hlupák, že ani tu ironii nechápete);
      • auvajs, proč probůh si myslíte, že příklon k tomu vašemu "jakémusi tribalismu západní civilizace na vyšším stupni" by měl někdo staromódně označit jako europocentrismus(?); nějaká souvislost tam možná je ale jen ve vaší geniální (pozor, ironie!) hlavě;
      • k vašemu: "já bych řekl, že to je na hlavu postavené flagelantství (které sprvoplánově potírá); nechápu také, proč se "český vlastenec" musí vymezovat jako "bílý heterosexuál"; to už je spíš otázka pro psychoanalytika" už jen ve zkratce: -je znát jak vám Hampl leží v žaludku; -že něco nechápete ani nemusíte psát; -psychoanalytika nepotřebuje Hampl ale vy.

      Smazat
    8. Moje "způsoby" Vám nedávají "jinou možnost" než přejít k osobním útokům?

      Smazat
    9. Jak jsem napsal: "váš poslední odstavec, přesněji řečeno výpad, mi nedovolil neregovat".
      Nepochybuji, že jsem reagoval adekvátně.

      Smazat
  2. Člověk v tísni je zločinecká organizace napojená na, ještě zločinnější organizaci, CIA. Obě pak operují pod heslem budování a ochrana demokracie. Člověk v tísni se zabývá vymýváním mozků ve školách, od školek až po střední školy. Člověk v tísni se tváří jako distributor humanitární pomoci v oblastech, kde USA vyvolá a vede válečný konflikt, ale zároveň využívá svých pracovníků na monitorování vojenské situace a informace předává pracovníkům CIA. V mnoha oblastech světa, když zjistili pravou tvář Člověka v tísni, okamžitě ho vykázali i s jeho rádoby humanitární činnosti. Cílem Člověka v tísni, je prosadit zájmy USA, tedy čím hůře tím lépe, protože tak kde je chaos, je možné dobře prosazovat zájmy vojenských struktur USA.

    OdpovědětSmazat
    Odpovědi
    1. opět chazaři
      Mejstřík, Pánek, Štětina, ...
      jak vám to mám vysvětlit?

      Smazat
    2. Člověk v tísni je v tomto ohledu ukázkový případ. Ale těchto 'agentů cizí moci' tady máme mnohem víc a nejsou to jenom neziskovky, i když ty jsou v základech celé té orwellovské stavby.

      Pokud si chceme zachovat státnost a schopnost nadále si aspoň částečně spoluurčovat své priority, musíme radikálně omezit činnost a způsoby financování těchto vlastizrádných organizací.

      Smazat
    3. Kdysi jsem letěl kdesi do Asie. O sedadlo vedle seděla mladá Češka, která letěla za manželem kdesi do jihovýchodní Asie za manželem Asiatem. Pracovala pro Člověka v plísní jako její matka. Osud ji za to potrestal.

      Smazat
    4. Pred lety,po masivnim vrazdeni v Gaze jsme se ptali "agentu"Človeka v tisni,maji-li v Palestine nejake sve lidumily.Hadejte ,muzete trikrat.Ne ne ne.

      Smazat
  3. Cesi ,musite dnes poslouchat zemi 8 tisic km vzdalenou od vas !!Zaprodali jste se dablu !Ano revoluce probehla jen ve vasich hlavach , ale ne ve skutecnosti , to byl jen paskvil havlokavarny !

    OdpovědětSmazat
    Odpovědi
    1. tohle si nech do náboženské obce, v sobotu.
      když neumíš napsat pravdu tak šoupej nohama

      Smazat
    2. 23:38- to myslíte kterou obec? Křesťanskou, židovskou?

      Smazat
  4. Pokud mne paměť neklame, předchozí režim byl komunistický(socialistický) a současný je postkomunistický(kapitalistický). Co takhle občanské svobody v přehledné knížce občanům definovat a umísnit na levé straně(má dáti), aby si na pravé mohli splnění "odfajfkovat", jako návod k volbám?

    OdpovědětSmazat
  5. ke změně došlo v roce 1990
    všude chazaři

    OdpovědětSmazat
    Odpovědi
    1. No za komoušů běžel vtip: víte kde je víc židů než v Tel Avivu? No přece v Tel Evizi.

      Smazat
  6. viď CCCP - též .... až sa Stalin nasral - a tu ? - viď Kiska -a kto je za ním - hááá?

    OdpovědětSmazat
  7. Zdlouhavě se konstatuje prostá skutečnost, že režimy se vyvíjí. Na tom mi ale nepřijde nic objevného. Při svém etablování režimy zpravidla potřebují podporu lidí, nebo aspoň jejich lhostejnost. Po stabilizaci se kulisy mohou nechat spadnout a režim se dál vyvíjí už bez příkras, podle okolností a vůle těch, kteří jej ovládli. Ten vývoj může být i pozitivní. Ale taktéž i strmě negativní. Od toho se asi bude odvíjet, kdy přijde nová změna.
    Každopádně toto schéma mi přijde tak notoricky ohrané, že nevím, jestli bych na to zavedl řeč.

    OdpovědětSmazat
    Odpovědi
    1. Seš dobrej a ty to o sobě víš. Ale obecně nejsi moc platný.

      Smazat
    2. Nemyslím si, že bych byl nějak zvlášť "dobrej" jen kvůli schopnosti vnímat to, co se stále dokola před očima opakuje. Jen děti a od přírody hlupáci mají nárok to nevidět.
      Každopádně přijímám s povděkemn aspoň vaší užitečnost, díky níž na sebe lepší zítřky jistě nenechají dlouho čekat.

      Smazat
    3. ale mafie se nevyvíjí! Je skutečností, že zločinci v nejvyšších patrech moci mají tak "špinavé ruce", že nemají, koho postavit do čela svých mafií.
      Typickým příkladem je Fiala v ODS.
      Tento pan "profesorů má IQ pomocného učitele vesnické malotřídky. Přitom se staví do pozice "demokratické" pravice, kterou co nevidět dovede k totálnímu volebnímu vítězství. Je skutečností, že do této zločinecké party, tedy ne partaje, se uchylují všichni lumpové, kteří se chtějí dostat k lizu a mají strach, že s ostatními mafiemi by se nedostali ani na zápraží politické scény.
      tuhle scénu je třeba co nejrychleji opustit a všechny její aktéry pozavírat. Na doživotí.
      pak možná budeme moci normálně žít.

      Smazat
  8. Ad JK
    Vaše poznámka je projevem trochu nabubřelého, ale hodně škodlivého elitářství.

    Pokud nic jiného, tak by režim měl tu "demokracii" aspoň o něco lépe předstírat. A k tomu ho musí dotlačit "lid".
    A ten to neudělá, pokud nebude v obraze. Že jste v obraze Vy a lidé Vaší úrovně, to nestačí.

    OdpovědětSmazat
    Odpovědi
    1. Nabubřelý elitář? Ale jděte...
      Pokud bude lid skutečně natolik hloupý a pasivní, tak si žádné zlepšení poměrů ani nezaslouží. Beztak by o vše záhy zase přišel, protože věci pozitivní se musí neustále aktivně udržovat.
      Ale já si myslím, že lid obecně hloupý není. Jen se zatím nenašel nikdo, kdo by představoval pro většinu to pozitivní a koho by lidé mohli bez obav podpořit.

      Smazat
    2. Ad JK - "Jen se zatím nenašel nikdo..". A kdo by ho asi měl, mohl najít?

      Smazat
    3. Ad JK 9:47
      nedělejme si iluze, žijeme v davo-elitářské společnosti a ještě dlouho tomu nebude jinak.
      Takže, pokud tohle si uvědomíme, vč. důsledku, že možná zatím někdy chceme po davu víc, než čeho je sám o sobě schopen, tak určitě můžeme být užitečnější.

      Vláďa z Brna

      P.S.: opomněl jsem podotknout, že ta Vaše poznámka 7:53 byla jinak velmi trefná, až právě jen na ten Váš despekt, který jsem zkritizoval.

      Smazat
    4. 9:47 JK Lid obecný skutečně není hloupý . Potřebuje pouze ze svého středu vygenerovat někoho podobného jako je v Rusku Putin. Ale to bude ještě nějakou dobu trvat .

      Smazat
    5. Anonymní 14:28

      Já bych moc neočekával, že takový člověk vzejde z anonymního lidu. Dle mého by mělo být úkolem elit národa(tím samozřejmě nemyslím majetkovou "elitu"), představit schopného člověka, který si dokáže získat autoritu a důvěru občanů. To také znamená nebýt spojen s nikým, kdo se tady podílel na politice uplynulých dekád rozvratu. Bohužel naše současné elity se jako elity v pravém smyslu nechovají. Pokud už se angažují, tak vystupují buď konformně, nebo elitářsky. Na prvním místě u nich není zájem o budoucnost národa, ale ctižádostivost a potřeba dokazovat si svou důležitost. Nejvyšším naplněním je pak pro ně spokojený úsměv těch, kteří zkolonizovali naši zemi. Co lze od takových rádobyelit čekat...
      Putina Rusům upřímně závidím. Dodnes nevím, jestli byl právě takový člověk pověřen záměrně, nebo k tomu došlo omylem.

      @Vláďa z Brna
      Nechtěl jsem se svým komentářem nikoho dotknout, jen jsem vyjádřil svůj názor na objevování Ameriky. S panem Hamplem jinak ale v mnohém souhlasím.

      Smazat
    6. Smůla je, že tu žádný lid není. Rozpadl se pod vlivem propagandy jisté elitářské
      mafie na hrdé individualisty. Někteří z nich, kterým ten individualismus lahodí se nechají občas svolat pod koně a vykřikují hesla o svobodě a demokracii. Slova bez konkrétního obsahu jsou pak často v rozporu. Individualista si často svobodu představuje jako absolutní volnost v jednání, což je v rozporu s demokratickým podřizováním se většině. Lid se přežral a usnul. Je neschopný také proto, že ho inteligence zradila. Díky své neschopnosti se organizovat za nějakou ideou je snadno ovladatelný mafiemi, které si hodnotu organizace uvědomují. A ač se mafiáni perou mezi sebou, proti lidu (vznikne-li a ozve se) se vždycky spojí.

      Smazat
    7. 19:18

      Lid se "rozpadl vlivem propagandy" a je "neschopný", protože ho "inteligence zradila"?

      No to je teda bomba!

      Smazat
  9. Ad Vláďa - „..k tomu ho musí dotlačit "lid""– podle mne je to mnohem složitější. Lid, pokud je svázán ideologií (vírou), že jediné co rozhoduje jsou peníze, tak není šance uspět jakoukoliv „lidovou“ změnou, politickým převratem. Základním prvkem polistopadové ideologie je „svoboda a demokrácie“, která ovšem velice ráda zapomněla a neumí, nechce, definovat společenské zlo. Křesťansko-židovské Desatero nahradila novým náboženstvím - multikulti, genderizmem, bojem s oteplováním Země, politickou korektností. Kdo to neuznává, je nepřítelem společnosti, brání trvale udržitelnému rozvoji, A je vymalováno.
    Církve by měly garantovat respekt k morálce a kulturním hodnotám, ale nemají sílu tuto situaci změnit, protože povětšině bojují ještě stále s komunismem a „oslavují“ vítězství disidentů roku 89.

    OdpovědětSmazat
    Odpovědi
    1. A v tom spočívá role elit. Elity, pokud se nezaměřují (také) na 'lid' nebo 'dav', tak se sami uzavírají do svých intelektuálních žvaníren, bez valného smyslu.

      Vláďa z Brna

      Smazat
    2. teorie elit je obehraná písnička sionistů, kteří vědí, že se se svojí inteligencí neprosadí, leda při nějaké lichvě. Zkoušeli to v osm a šedesátém, po listopadu 1989 i za první republiky.
      čeká je jen výprask

      Smazat
  10. ..za premiérů Štrougala a Adamce, mohli bychom režim považovat za relativně liberální a ekonomicky racionální. Život v dnešním politickém systému je naopak snesitelný jen díky tomu, co přežívá z režimu předchozího, zejména z 90. let.“ Je podle mého názoru zásadním sdělením autora: Komentáře tuto důležitou skutečnost opomíjejí a v kritice 90. let zapomínají na destruktivní, politický vliv západních finančních korporací, které svojí koncepcí „svobody a demokracie“ snadno ovládly hospodářství RVHP.

    OdpovědětSmazat
    Odpovědi
    1. přesně. až vám na hlavy začnou padat miliony bytů rozpadnou se komunikace a zarostou lány polí, vezmete si co jste si přinesli, tedy hůl a pytel a potáhnete drancovat zasejc dál.
      A že ta doba přijde co nevidět, dokazuje, že vám padá na palice už čtyři tisíce mostů!!!

      Smazat
    2. až budou padat ty baráky, tuším, že spadnou ty nové dříve než panelové králikárny.

      Smazat
  11. Jo pan Hampl má pravdu jen kraďousek by vyměněn za Babiše a jsme tam kde jsme byly. A ty odporné organizace mají stále v plánu islamizaci ČR volme SPD a půjdou na pracák.

    OdpovědětSmazat
  12. No výborně pane Hampl. Většina lidí to cítí ale nemají zatím žádného důvěry hodného vůdce který by se obětoval. To stálé mávání tím co bylo před 30 lety už přestává účinkovat. Jenže těm zvrhlým zdegenerovaným parazitům se podařilo vypěstovat všeobecný hnus ve spojitosti z celou euroatlantickou elitou, že nevidím žádnou nenásilnou možnost na změnu.

    OdpovědětSmazat
    Odpovědi
    1. 12:52

      Ano, masa touží po vůdci. To je notoricky známé, a není ani nutné číst Wilhelma Reicha (Masová psychologie fašismu).

      Smazat
    2. furt lepší masa s vůdcem v předu, než okupace chazarů

      Smazat
  13. Pane Kopecký co tím chtěl básník říci? Jsou vůdci dobří a zlotřilý. Jako existuje dobro a zlo.

    OdpovědětSmazat
    Odpovědi
    1. 13:59

      Možná tím básník chtěl říci, že touha po svobodě neznamená ještě schopnost být svobodný.
      A také, že není radno příliš důvěřovat politickým trhovcům, kteří se svobodou chodí hauzírovat - např. už tím, že si ji dají do názvu své strany.
      Dobrý je nanejvýš horský vůdce...
      Ostatní jsou většinou krysaři s píšťalkou.

      Smazat
  14. No dobře pane Kopecký a co teda dál.

    OdpovědětSmazat
    Odpovědi
    1. 17:32

      Co dál? -
      Snažit se nezblbnout a chovat se k lidem slušně. A vychovávat v tom duchu i potomky.

      Ptáte-li se ovšem na politickou akci, tož to Vám neporadím. Na to žádný recept neexistuje. To si musíme každý vyřešit v reálném čase na reálném místě. (Čímž myslím nejen chvályhodnou spoluúčast v komunální politice.)

      Smazat
  15. Kapitalismus včetně "kapitalistické demokracie" je jen sofistikovanější totalitou, než byl socík se socialistickou demokracií. Volání proti cenzuře a proti perzekuci pravdy je marné. Kapitalistická totalita je založena na moci peněz - tedy korupci v pestré podobě. To jen když se nějaký oligarcha zblázní, jako Babiš a usmyslí si, že by měl mít kapitalistický stát aspoň snítky humanity a sociální spravedlnosti, tak dojde k vykloubení moci, které ovšem vzteklí sluhové kapitálu hned sanují. Probůh, jen ne pravdu, pravda, to je to nejhorší, co se může kapitalismu přihodit! Proto je PRAVDA na černé listině kapitalismu - nejlépe k odstřelu či utopení. "Bože, kýž jsem policajtem, to je vyražení..." Prosím, které knihy jsou už u nás zakázané? Bible?

    OdpovědětSmazat
    Odpovědi
    1. 19:00

      Nejdřív si zjistěte, co to kapitalismus je. Pak sem něco pište. Babiš (který omezuje volný trh různými regulacemi a přihráváním různých dotací aj. výhod pro své firmy, atd.) má s kapitalismem pramálo společného. V případě Babiše jde o korporativismus. Respektive nikoli kapitalismus, ale omezování volného trhu (což provádí i Babiš) nejvíce poškozuje pracující a střední třídu a umožňuje nadvládu tvz. “velkopodnikatelů” (kteří skrze vládní zásahy a zkorumpovanou byrokracii ovládnou trh a ničí konkurenci). V tom je celý zakopaný pes.

      Řešením není socialistické omezování volného trhu (to naopak vyhovuje “velkopodnikatelům”), ale zúžení pravomocí a zmenšení zásahů vlády ve věci ekonomického trhu. Tím nejvíce pomůžete pracující třídě a hospodářství státu a celkovému zlepšení životní úrovně a blahobytu obyvatelstva.

      Smazat
    2. Feorever Slav

      Jo ták, on se nám ten kapitalismus hroutí proto, že není dost kapitalistickej. Aha.
      Přeci v tom našem učebnicovém kapitalismu se takové věci vůbec dít nemohou, aby nejsilnější hráči získávali stále větší moc, určovali si pravidla a zanedlouho ovládali stát.
      Ano, pak už to není kapitalismus, ale fašismus. Což však není nic jiného, než nutný vývojový stupeň kapitalismu.
      Motat do toho socialismus může jen opravdový prosťáček.

      Smazat
    3. 22:38

      Tak marxisté-leninisté nám “zhroucením kapitalismu” vyhrožují už celá staletí. A ano pořád nic. Jediné, co se zhroutilo, byli naopak socialistické-komunistické státy s centrálně řízeným hospodářstvím. ;-)

      A také řada socialistických-komunistických států nakonec centralizované socialistické hospodářství kvůli ekonomické neefektivitě odkopla a nahradila jej (minimálné částečně) hospodářstvím založeném na volném trhu.
      Čína, která se po odkopnutí centralistického socialistického-komunistického hospodářství a částečného zavedení volného trhu povznesla mezi nejvyspělejší země světa a životní úroveň obyvatelstva zde masivně vzrostla, je toho názornou ukázkou.

      Čili, jediné, co se historicky prokazatelně zhroutilo, byly a jsou komunistické-socialistické státy. Nebudu teď za příklad uvádět bývalý východní socialistický blok “tábora míru”. Uvedeme si příklady z nedávné minulosti:

      Venezuela - země má centralizované socialistické hospodářství. A země je ve velké bídě a zaostalosti. Obyvatelstvo sotva sežene základní potřeby jako toaletní papír, chleba, léky, atd. Lidé mají jednu z nejnižších životních úrovních v Latinské Americe. Velká část lidí odchází do sousedních zemích, jako např. do Kolumbie. A rudé milice (po komunisticku) na ty, kdo se pokoušejí odejít ze země, útočí a střílí. Země je na pokraji zhroucení.

      JAR - předtím za časů apartheidu to byla bohatá prosperující kapitalistická země. Po zrušení apartheidu a nástupu marxistické vlády Nelsona Mandely šla země po ekonomické stránce do kytek, životní úroveň obyvatelstva se rapidně snížila. Jediný, kdo drží JAR ekonomicky nad vodou, jsou bílí farmáři - tj. bílí Búrové. Jenže proti nim vede JAR genocidu. A navíc chystá provést znárodnění majetku bílých Búrú. Velká část Búrú před tímto krutým protibělošským terorem utekla do zahraničí. A další ještě utíkají. JAR je dnes na pokraji hladomoru.

      Atd.

      K vaší poznámce o “učebnicovém příkladu kapitalismu”:

      Tak samozřejmě že se to ztěží může stát - jelikož velkopodnikatelé (kteří na trhu nehrají férově a snaží se zničit konkurenci) ve státě, kde vláda má ve věci ekonomiky a trhu úzké pravomoce, stěží něco zmůžou skrze zkorumpovanou úřednickou byrokracii.

      K fašismu:

      1) Zjistěte si nejdříve, co to je fašismus, jelikož evidentně nevíte, co to fašismus je. Stejně jako nechápete, o čem je kapitalismus.

      2) Ukažte z historické praxe jediný příklad, kdy kapitalismus evolučně dospěl k fašismu. Ukažte mi jeden jediný případ.      Smazat
    4. Milý Slave, v podstatě vám na to co píšete nelze než kývnout. Ne snad proto, že byste popisoval realitu, ale protože jste evidentně natolik omezený, že ji nikdy nemůžete pochopit.

      Smazat
    5. 7:25

      Skláním se skutečně před tíhou vašich argumentů.

      Smazat
    6. Jen drobná poznámka: Na prpoblémech ekonomik tzv. socíku u nás, ale i na Kubě či ve Venezuele se velice podepisují všechna ta emb arga, sankce kapitalistických "lidumilů" nejen z USA, ale i jeho satelitů a přisluhovačů ve válkách, genocidách.... Až jednou dopadnou podobné sankce na USA? karty se obrátí. Jen aby už to bylo, lidé se ve Světě konečně jednou pobaví.

      Smazat
    7. 20:35

      Za úpadek Kuby a Venezuely nemohou embarga, ale neschopnost komunistických soudruhů, kteří svými socialistickým experimenty rozvrátili svou zemi.

      Pokud by učinili aspoň to, co Čína, tedy odkopli neefektivní centrálně socialistické hospodářství a aspoň částečně zavedli volný trh, jsou na tom mnohem lépe, než dnes.

      Smazat
    8. Forever Slav 22:46

      Samozřejmě se jako tradičně mýlíte. V Číně pochopitelně nadále funguje centrální plánování, ovšem v poněkud jiné podobě, než byly pětiletky třeba u nás. V Číně se nestanovuje striktně kolik čeho se má vyrobit, ale poskytuje se prostor jak soukromým, tak státním firmám řídit výrobu na základě vyhodnocování trhu a stát vstupuje regulativními prvky jen omezeně a v případě nutnosti.
      Momentálně v Číně běží třináctá pětiletka.

      Smazat
  16. Před mnoha lety běžel v TV kreslený maďarský seriál o rodíně Smolíkových. V jednom z tehdejších dílů dorazí Lááďa Smolík na planetu, kde si jednou ročně policisté a zločinci vymění své role. Ze zločinců se stanou policisté a z policistů zločinci. Nepřipomíná vám to něco? Třeba že slušní lidé s jiným názorem jsou dnes líčeni jako xenofobní zločinci no a ti skuteční zločinci jsou momentálně u vesla.

    OdpovědětSmazat
  17. Hrůza. Skončíme jako na západě? Cenzura běží v Evropě na plné obrátky. Nejhůř je na tom Švédsko, tam vám hrozí vězení za to, že upozorníte, že migranti močí a kálí na ulici. V Británii skončíte ve vězení za nenávistný tweet. V Německu za to, že přirovnáváte islám k nacizmu. Návic tam postafili centrum které zastýxká za hate speech. V německu facebook musi sledovat a mazat příspěvky - má to nařízené od vlády. Snad takhle nedopadneme v Česku.
    http://www.epshark.cz/clanek/118/novodoba-totalita-na-zapade

    OdpovědětSmazat
  18. Neděsme jen lid, zaslouží si i trochu zábavy. Třeba proveření "originality" všech těch možných či nemožných diplomových prací, disertací, habilitací, proferoských prací... nakolik jde o plagiáty. Lustrace politické jsou dávno nudné,lustrujme, jak naši politici k titulům přišli. Lustrujme ty, kteří plagiáty jako školitelé dozorovali, lustrujme všechny ty, kdož "oponentským posudkem" dali placet "orginálu"! Myslím, že to bude nejméoně třetina pánů poslasců, co budou na hanbe pro plagiátorství, a to budou muset komise hodně přivírat oči. Co myslíte, že praxe "plzeňských práv" byla ojedinělost? Tak lid si zaslouží chléb a hry - a lustrace plagiátorství "vědeckých děl" stojí za to!

    OdpovědětSmazat
  19. Až na několik málo komentářu si myslím ,že místní pisálci jsou šťasni za problémy u nas. Podle hesla čím huře tím lépe. Styďte se vy rusomilové

    OdpovědětSmazat
    Odpovědi
    1. Od kdy ten, kdo o existujících problémech mluví, je z nich šťastný?

      Jedním z nejtypičtějších příznaků opravdových pravdoláskařů je převracení slov a významů ve svůj opak, zaměňování pravdy, lži, lásky a nenávisti.

      Ale kromě toho, že jste na sebe proflákl jaké jste ukázkové pravdoláskařské hovado, musím taky přiznat, že jste už snad na dobré cestě. Aspoň už totiž uznáváte, že ty problémy tady skutečně jsou.

      Smazat
    2. 22:07 Když pročítám ty vaše rádo-by chytré až přechytralé příspěvky, musím konstatovat ,že jste blbej jak ruský tank, to je opravdu hodně.

      Smazat
  20. 22:07 Rudej blbe nic jsi nepochopil!!Ty místni komentáře mají pouze velkou radost z nynějších problému a v podstatě nedávají návod jak je řešit. Já opomenul ty kteří hlásají zlatí komunisti.Tak že zase pro ně platí ČÍM HUŘE TÍM LÉPE. Tak už to konečně pochop rudej hnuse. Na Lži a pozměňování pravdy tady jsou takoví jako ty odporní komouši

    OdpovědětSmazat
  21. Mezi autory, k nimž se Petr Hampl hlásí, patří Edmund Burke a Karl Popper.
    Tím pádem nepřekvapí jeho názor na Francouzskou revoluci:

    "Revoluce nebyla dílem francouzského lidu, ale chátry spojené s filosofy, tedy patologickou skupinou, kterou si šlechtici vypěstovali pro své pobavení..."
    ("Prolomení hradeb", str.217)

    Vedle toho, že tu pan Hampl ukazuje, co důležitého mu dalo školní vzdělání, slovník nápadně připomíná spisy autorů, z nichž si udělala idoly nacistická propaganda. Ti si také osobovali výluční právo mluvit jménem "lidu" ("völkisch") a určovat k patří k lidu, a kdo ne resp. kdo je jen "chátra".

    OdpovědětSmazat
    Odpovědi
    1. Na chvíli mě Kopecký svojí poslední větou trochu zmátl, že mu snad opravdu vadí ta chátra, ale pak jsem si uvědomil, že to je jen zástěrka, že ve skutečnosti mu vadí zařazení filozofů zrovna vedle chátry na její úroveň a taky ono označení "patologická skupina, kterou si šlechtici vypěstovali pro své pobavení..."

      Ta Hamplova věta ve skutečnosti pokračuje: "a o které nejspíš předpokládali, že zvýší jejich převahu nad prostým lidem."
      Což bezpochyby platilo tehdy jako dnes.

      Kopecký s tím samozřejmě souhlasit nebude, ale on sám je prestě jen další pravdoláskař, prosáklý většinou jejich ubohých nectností, které jsou všem neelitářům tak odporné.
      A v tomhle je taky i největší rozdíl mezi Hamplem a Kopeckým, rozdíl, který Kopeckému zcela brání podívat se na Hampla střízlivýma očima.

      Takže kdyby psal o dnešní době, Hampl by jistěl napsal Chátra, filozoové a Kopecký.

      Smazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.