Reklama

čtvrtek 12. července 2018

Prezident Miloš Zeman: ,,Vzniká otázka, kde na to vezmeme? A moje odpověď, kolegyně a kolegové, bude jasná a krutá. Jsou obrovské zdroje šetření v úsporách, v boji proti plýtvání. Tato ekonomika a tato společnost je nemírně plýtvavá a toto plýtvání někdy přecházíme naprostou lhostejností. "Jeho celý projev v PS následuje...

11.7. 2018   Hrad
Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, vážený pane předsedo vlády, vážení členové vlády, milé kolegyně poslankyně, vážení kolegové poslanci, dámy a pánové,asi před měsícem jsem byl požádán předsedy hnutí ANO, České strany sociálně demokratické a Komunistické strany Čech a Moravy o vystoupení v Poslanecké sněmovně na podporu této vlády. Rád jsem tomuto požadavku vyhověl, protože je koneckonců povinností každého prezidenta, aby podpořil vládu, již předtím jmenoval.
Chtěl bych blahopřát všem třem jmenovaným předsedům politických stran, jakož i jejich týmům za, jak věřím, úspěšné dovršení velmi složitých jednání a chtěl bych jako rozený optimista vyjádřit naději, že dnes Sněmovna této vládě vysloví důvěru.

Nechci se zabývat peripetiemi, které se vázaly na jednání o vládě, a už vůbec ne personálními otázkami, které jsou často medializovány, protože je to jediné téma, jež novináři dokáží pochopit. V každém případě bych se chtěl zabývat programovým prohlášením vlády, neboť ministři přicházejí a odcházejí, jak jsme se mohli přesvědčit i u Ministerstva spravedlnosti, ale programové prohlášení by mělo zůstat a mělo by být jakýmsi fundamentem dlouhodobé činnosti naší vlády.

Moji spolupracovníci mně říkali, že nemám hovořit déle než tři hodiny, protože mě na letišti čeká letadlo, které mě odveze do Bruselu na summit NATO. Pokusím se tedy býti co nejstručnější a omezím se pouze na dvě trochu obšírnější poznámky o tomto programovém prohlášení, z nichž jedna bude pochvalná a druhá, jak je u mě obvyklé, pro změnu kritická.

Pokud jde o tu pochvalnou poznámku, velice si vážím toho, že v programovém prohlášení je obsažena myšlenka dlouhodobého, tedy desetiletého investičního programu, ať už na úrovni měst a obcí, krajů, anebo celé republiky. Ve svých předchozích vystoupeních i před touto Sněmovnou jsem vždy horlil proti přehnaným spotřebním výdajům a zdůrazňoval jsem, že jsou to investice, které vytvářejí naši budoucnost. Dovolte mně, abych citoval Aljošu z Bratrů Karamazových, byla by veliká idea dát lidem chleba. Ano, idea veliká. Ale ne největší. Člověk se nají a hned zapomene a řekne si, co bude dál. A to, co bude dál, jsou investice, díla, která máme předat budoucím generacím stejně tak, jako nám naši předkové předali líbeznou kulturní krajinu, kterou někdy ničíme. Takže vítám tento investiční program.

Kdybych měl mluvit o svých subjektivních preferencích, pak bych dal na první místo ochranu kulturních památek, které se nám někdy rozpadají pod rukama, jak dokazují publikace Státního ústavu památkové péče Národního památkového ústavu. Přitom za poslední desetiletí jsme s několika málo výjimkami nedokázali naše města oživit jedinou moderní architekturou. Vzpomeňme na Kaplického knihovnu na Letné a další. Tak alespoň zachraňme to, co tady zůstalo z minulosti. Ale to je subjektivní preference.

Objektivně z hlediska České republiky vidím největší část, jakousi páteř investičních programů ve dvou oblastech, v oblasti infrastruktury a v oblasti energetiky. A když si přečtu vládní programové prohlášení, tak v oblasti infrastruktury je poněkud určitější než v té energetické oblasti, což pokládám za chybu.

V tom vládním programovém prohlášení jsou samozřejmě i body na téma, komu přidáme a kolik přidáme, ale tím se opravdu nechci zabývat. Vzpomínám si na Davida Camerona, který říkal, parlamentní demokracie je skvělá, jenom kdyby pokaždé nebyly nějaké volby. Obávám se, že měl hlubokou pravdu, zejména když u nás v poslední době jsou volby každý rok.

Pokud jde o výstavbu dopravní sítě, jsem rád, že pan ministr Ťok zpracoval velmi podrobný materiál, který obsahuje údaje o zahájení a doufejme i ukončení dopravních staveb včetně rozpočtu.

Rád bych s radostí konstatoval, že nedávná studie proveditelnosti doporučila také můj oblíbený projekt kanál Dunaj-Odra-Labe. Milí přátelé, tento projekt podporoval již Karel IV., František Josef I. ho vtělil do vodocestného zákona z roku 1901 a Jan Antonín Baťa ho ve své knize Budujeme stát pro 40 000 000 lidí označil za jeden ze tří nejdůležitějších projektů. Já jsem tedy velice rád, že tato stavba projektovaná na patnáct let se snad konečně zrealizuje a že já se dožiji jejího zahájení. Aspoň toho zahájení. Mimochodem samozřejmě očekávám, že se objeví i poznámky o megalomanských projektech. Znám lidi, nebudu jmenovat, pro něž každý projekt přesahující velikost kurníku, je projektem megalomanským.

Tolik k dopravní infrastruktuře. A vím, že tento vodní koridor může, jak říkal předminulý ministr zemědělství pan Milek, přivést vodu i na suchem sužovanou jižní Moravu.

Daleko žalostnější je situace v oblasti energetiky. Zde máme sice jakousi údajnou koncepci energetiky, ale co ta koncepce říká? Že bychom se měli soustředit na jádro a uhlí. To je sice hezké, s tím souhlasím, ale to ještě není koncepce. Koncepce znamená, že podobně jako u dopravních staveb budou specifikovány konkrétní investiční aktivity, a to bohužel není. Dosud vůbec nevíme, jestli se budou stavět jenom Dukovany, nebo i Temelín, dosud nemáme žádnou představu finančního rámce a diskutujeme o tom, jestli to má platiti ČEZ, což si myslím, že je správná myšlenka, anebo že se na to má vzít nějaký jiný finanční systém. A kromě toho i v oblasti uhelné energetiky vůbec nevíme, co dělat a co nedělat. Příkladem je elektrárna Počerady, kde nevíme, jestli ji prodat nebo jestli ji má ČEZ udržovat. A takových příkladů zmatené nekoncepční práce v naší energetice bych našel desítky.

K tomu ještě přistupuje jedna nepříjemná věc. Naše milovaná Evropská unie se rozhodla zvyšovat podíl obnovitelných zdrojů. Nemám nic proti obnovitelným zdrojům, pokud jsou zasazeny do tržně konformního prostředí, to znamená, pokud nejsou dotovány, dokonce neúměrně dotovány. A to právě obnovitelné zdroje, zejména zdroje solární, jsou. A Evropská unie má představu zvyšování podílu těchto zdrojů, i když u nás nemáme ani alpské řeky, ani severoněmecké pobřeží se silnými větry. Takže po úspěchu naší diplomacie v oblasti migračních kvót očekávám další úspěch v souboji s podle mého názoru nesmyslně vysokým podílem dotovaných, zejména solárních zdrojů. Zde už bych jenom dodal, že každý ví, že solární zdroje jsou nestabilní kvůli počasí, takže musí být díky této volatilitě zálohovány a přitom ta zálohovaná kapacita není pochopitelně zcela využívána. Je to prostě plýtvání našimi zdroji. Myslím si, že tím jsem vyčerpal asi tak první polovinu svého projevu.

A nyní mně dovolte přejít k tomu, s čím v programovém prohlášení nesouhlasím, případně co v něm vůbec není. Doufám, že se zvláštním zaujetím mě bude poslouchat vláda, kolegové, protože pochvala sice těší, ale kritika inspiruje, není-liž pravda? Výborně. Tak tedy, co v tom není. Není tam jasná odpověď na otázku, kde na to vezmeme peníze. A to by tam samozřejmě býti mělo. Objevují se názory, a já s nimi nesouhlasím, že takovým zdrojem by měl být deficitní rozpočet. To znamená, že těch 50 miliard deficitu bychom měli oproti původním úvahám ponechat a věnovat na investice. Je to hezký alibismus, ale politika je také o symbolech a gestech. A pokud jsme se v minulosti zavázali, že budeme plynule snižovat rozpočtový deficit, neměli bychom ho zmrazovat, tedy uchovávat v této výši z těch alibistických důvodů, o nichž jsem mluvil. Podívejte se, jsem pro deficit v době krize. Nejsem pro deficit v době ekonomického růstu. A myslím si, že bychom měli směřovat minimálně k vyrovnanému rozpočtu, ne-li k rozpočtu přebytkovému. Pak ovšem při všem uznání práce, která se vykonala například ve výběru daní, vzniká otázka, kde na to vezmeme? A moje odpověď, kolegyně a kolegové, bude jasná a krutá. Jsou obrovské zdroje šetření v úsporách, v boji proti plýtvání. Tato ekonomika a tato společnost je nemírně plýtvavá a toto plýtvání někdy přecházíme naprostou lhostejností.

Dovolte mi, abych uvedl v této druhé části alespoň několik málo konkrétních příkladů. Začnu tím největším. 48 miliard ročně vyhazujeme na podporu obnovitelných zdrojů. Je to samozřejmě chyba minulých vlád a minulých parlamentů, tehdejšího zeleného šílenství, ale to nás nezbavuje odpovědnosti bojovat proti tomu. Jsem rád, že jsme se dohodli s panem premiérem a s generálním ředitelem ČEZu, že ČEZ, samozřejmě zadarmo, dá Úřadu vlády k dispozici právnický tým, který bude hledat způsoby řešení tohoto problému. Ve vládním programovém prohlášení už je jeden způsob naznačen.

Další příklad, a teď si myslím, že rozčílím velmi mnoho lidí, jsou státní úředníci. Za mé vlády bylo státních úředníků 80 tisíc. Dnes je jich 150 tisíc, z toho 70 tisíc na centrální úrovni, 70 tisíc na úrovni městských úřadů a 10 tisíc na úrovni krajských úřadů. Za tyto údaje vděčím paní poslankyni Vildumetzové. A co s tím. Že si tito lidé, aby ospravedlnili svoji existenci, vymýšlejí práci, která je často zbytečná, to je jedna věc. Že k tomu bezmocně přihlížíme, je věc druhá. Místo kritiky hledejme řešení a nesnažme se tento počet dále zvyšovat, tím méně těmto úředníkům přidávat peníze v jejich mzdách.

Mimochodem, když mluvím o úřednících, je nám, doufám, všem jasné, že nemluvím o státních zaměstnancích obecně. To je dramatický rozdíl.

Tady se ukázalo, a zejména naši kolegové, kteří mají tak rádi myšlenku digitálního Česka, by to měli uvítat, že v oblasti bankovního sektoru už nastoupila robotizace. To není samozřejmě žádný humanoidní robot, to je algoritmus vložený do počítače, který umožňuje realizovat celou řadu dříve rutinních, běžných úkonů bankovního úředníka. Na západě od nás už propouštějí bankovní úředníky. U nás zatím jenom velmi okrajově. Proč se neinspirovat touto myšlenkou, nealgoritmizovat státní správu, a propuštění úředníci beze sporu najdou při nedostatku pracovních sil pohodlně zaměstnání v soukromém sektoru, čímž se odlehčí státnímu rozpočtu. Jenom chtít a mít trochu odvahu postavit se proti této někdy až lobbistické skupině.

A samozřejmě, že kromě tohoto zdroje úspor jsou i úspory, které jsem si vyžádal od pana prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu Míly Kaly, vřele vám doporučuji, abyste si je přečetli, je to děsivé čtení. Ti, kteří mají tak rádi informační systémy, si tam mohou například v kapitole, která se jmenuje Kleště informačních systémů, přečíst, že předminulá ministryně práce a sociálních věcí zakoupila za jednu miliardu sto milionů Kč tři počítačové systémy, z nichž ani jeden nefunguje a nejsou kompatibilní. Najděte někdo miliardu na chodníku. Nepodaří se vám to.

Tím jsem si potvrdil Zemanův zákon. Pokud někdo z vás ještě nezná Zemanův zákon, tento zákon zní, každý nový počítačový systém je dražší, pomalejší a poruchovější, než systém předchozí. Zdravím naše Piráty. Ale samozřejmě vím, že je to nadsázka, a vím, že jsou i systémy, které fungují. Například registr vozidel, že ano. Dobrá tedy.

A pak máme ještě řadu dílčích příkladů, díky laxnosti předminulého Ministerstva zemědělství nám například hrozí, že budeme vracet evropské dotace za sedm a půl miliardy Kč.

Chcete, abych v tomto smutném výčtu pokračoval? Našly by se desítky a desítky položek charakterizujících plýtvání. Tuhle jsem přemýšlel, jestli se připravujeme na válku, protože jedině tak lze vysvětlit obrovský objem prostředků, který vkládáme do státních hmotných rezerv. Ale nebudu v těchto příkladech pokračovat.

Pan premiér, když skládal slib premiéra, se zavázal, že bude bojovat proti plýtvání, a chci věřit, že i ve svém expozé se tomuto tématu věnuje. Nicméně velmi rád bych viděl, aby jako doplněk programového prohlášení existoval ucelený materiál, který by rozhořčil některé lobbistické skupiny nutící nás předražovat jinak potřebné činnosti, a někdy nepotřebné činnosti, to je ta druhá píseň. A jestliže se tento materiál objeví, přivítám ho se stejným nadšením, jako jsem přivítal investiční program.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, když jsem jmenoval tuto vládu, použil jsem výrazu naše vláda a dva nebo tři novinářští filistři se rozčílili, proč mluvím o naší vládě. Odpověď je velice jednoduchá. Jestliže Poslanecká sněmovna dnes vysloví důvěru vládě České republiky, bude to naše vláda. Vláda všech občanů našeho státu. A to bez ohledu na to, z jakých parlamentních subjektů je složena. Všichni v této místnosti se snažíme pracovat pro Českou republiku vzdor různým názorům. A já bych vám závěrem chtěl ze srdce popřát, aby se vám tato práce dařila. A chtěl bych popřát České republice, aby byla úspěšným, klidným a bohatým státem.

Děkuji vám za vaši pozornost.

Miloš Zeman, prezident republiky, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, 11. července 2018

51 komentářů :

 1. Přesuneme se s George Orwellem do jeho roku 1984 ... Máme tam "demokratickou justiční inkvizici" s jejími "policejními pacholky". Lidé jsou tak blbí, že "Velkého imaginárního právního bratra" vládnoucího v jejich právních státech a řídícího jejich životy, mají za vrchol svého intelektuálního vývoje.
  Radují se ... Máme právní stát, kde je moc svěřena právu !!! které jediné spravedlivě vládne nad zdegenovanými lidmi ... Sláva Velkému právnímu bratru ...
  Přesuneme se do reality roku 2018 ....
  George Orwell se jenom směje jak blbci nic nepochopili z jeho varování v Románu 1984 ..
  Sláva lidské blbosti ...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Samozřejmě že se George Orwell směje, protože blbci si mysleli že Velký bratr je zlý komunismus.
   A Velký bratr se jim zatím pomocí antikomunismu vloupal přímo do těch jejich blbých hlav jako "Právní liberalismus" v podobě velebeného právního státu s vládou debilního práva, liberální demokracie a dalších velebených nesmyslů.

   Smazat
 2. Marx, Lenin, Stalin vám blbci vzkazuje, že Taťána Malá je vaše Jeanne d Arc, která mohla té hydře useknout hlavu ...
  Jste superblbci

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nenadávej, když se mýlíš!

   Smazat
  2. Je chyba dávat Marxe a Stalina do jednoho pytle. Stalin zcela vyvrátil Marxismus (v díle Ekonomické problémy SSSR) a jednal v jeho formálním rámci jenom proto, aby oklamal zákulisní nadnárodní řízení, které si původně přálo celosvětovou Marxistickou revoluci. Stalin v zemi, kde většina obyvatel neuměla psát dokázal přetvořit v zemi, která byla první ve vesmíru. Po jeho smrti, ze začalo řídit citátně-dogmatickým výkladem Marxismu (přeci jenom nějakou dialektiku Marxismus obsahoval, ale v praxi jako by neexistovala) a vše šlo od 10 k 5. Mimochodem jakýsi rus (jméno není uváděno, dotyčný si nepřeje být veřejně známý), odhalil zásadní chyby v díle "kapitál" a tak ho zkoušeli zavřít do blázince a vyloučili ze strany, místo aby přehodnotily chybné základy v organizaci a řízení společnosti.

   Smazat
 3. Bohužel ten nejschopnější člověk musel opustit vládu, kvůli jednomu opsanému souvětí, něco ve stylu: králík má nejradši mrkev a nahradil ho člověk, který bude posluhovat justiční mafii.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Dobré je, že je k dispozici seznam spiklenců, bude se hodit .. pěkně se odkopali ..

   Smazat
  2. A v čem byl ten člověk nejschopnější?

   Smazat
  3. Přemýšlej a něco si o ní zjisti, třeba nebyla posera a připravovala se pořádně zreorganizovat to inkviziční ministerstvo, proto ta hysterická kampaň proti ní.

   Smazat
  4. Sliby se slibují, blázni se radují.
   Zvláště u těch bez morálky.

   Smazat
  5. Jak jsi přišel na takovou pitomost, jako že paní Malá by měla být nejschopnější člověk této vlády?

   Smazat
 4. Tak vy dva poslední už rači nic nepište.Jeden píše,hydře usekne hlavu a druhý- nejschopnější člověk-baba ,která opsala několik stránek podvodnice tam nená co dělat.Velký potlesk novinářum a ČT

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. U vás je to jednoduché, vy jste jenom blbej truba, co věří všemu co mu někdo nakuká.
   Naučte se přemýšlet !!!!

   Smazat
  2. 11:33 Vy musíte mít krásný život. Takový, duchaplný.

   Smazat
 5. Projev Taťány Malé v Poslanecké sněmovně, který byl pisálky neustále překrucován, až z toho lidé totálně zblbli :
  https://www.parlamentnilisty.cz/profily/Mgr-Ing-Tatana-Mala-120982/clanek/Andrej-Babis-a-Jaroslav-Faltynek-musi-byt-vydani-o-jejich-vine-neni-pochyb-83585

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Její slova v exkluzivním rozhovoru pro Info.cz:
   „Co brání tomu, aby se řešení té kauzy posunulo o čtyři roky nebo prostě do doby, než budou nové volby. Co se stane?“.

   Smazat
  2. 12:12 A to řekla adeptka na ministryni spravedlnosti.

   Smazat
 6. Prezidentův projev je za 1*

  OdpovědětSmazat
 7. No jo to se „demokratický blok" opupínkuje vláda je i když se tolik snažily. Smradlavej hanák opět zve na demonstraci proti Babišovi a Zemanovi.

  OdpovědětSmazat
 8. Redakce NR, "nezaspali jste dobu" ?!

  To není dnešní projev pana prezidenta v Poslanecké sněmovně, ale jeho projev z ledna 2018 před nevyslovením důvěry 1.Babišově vládě !!

  Dnešní projev - viz:
  https://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/017schuz/s017002.htm

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. .... takový nedůležitý detail!

   Smazat
  2. No jo, stane se, někdo se překoukl a překopíroval špatně.

   Smazat
  3. Jasně, a příště si přečteme Gottwaldův projev z roku 1949. Všimne si toho vůbec někdo?

   Smazat
  4. 16:50 "Zajímavé je", že věta uvedená v titulku článku jsou z dnešního projevu M.Z. Náhoda nebo jen "zkouška", zda ten projev bude vůbec někdo číst...?!

   Smazat
  5. Anonymní11. července 2018 16:50
   „No jo, stane se, někdo se překoukl a překopíroval špatně.“

   Malá údernice by mohla vyprávět. Sbohem a králík. P.K.

   Smazat
  6. Promiňte chybu. Paní kolegyně se přehlédla. Již opraveno. Mějte se dobře.

   Smazat
 9. Před hodinou na Malostránském nám. paní Němcovà, po vzoru Hodinové-Spurné "zapalovala ohně na horách".

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Co měla dělat, když lejtka už jí nehořej...

   Smazat
  2. stara oškliva a studena jak psi čumak škatule ze sklepni kni hovny a ten stim tupe a nefialovy ingeneur tak to je trojka ktera odeeses přivede tam kde už měla byt davno hovg

   Smazat
 10. 16;40
  Jí i ODS hoří koudel u prdele,ví to každej!!!!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 17:40 Po dnešním vystoupení Václava Klause ml.(v cca 17,05 hod.) je jen otázkou času, kdy sázkové kanceláře vypíšou kurzy zda a kdy ho vyloučí z ODS?

   Smazat
 11. 17:35
  Václav Klaus ml.je kapitola sama pro sebe....bez despektu!!!!

  OdpovědětSmazat
 12. Co projev p.Grebeníčka a reakce na něj od demobloku ?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Po dlouhé době konečně projev opravdové systémové opozice. Jen ten jeho fotr to vše kazí.

   Smazat
 13. Klaus ml. si zaslouží respekt a Grebeníček ničil pravdou. Mařenka Němcová by dobře zapadla do společnosti Banderovců či Ustašovců, či Tissovců a i po boku Göbbelse by nezanikla. Jeji řečnění o temnu komunismu je výsměchem, když TEMNO 2 u nás zavedla až soudobá diktatura peněz - tedy kapitálu!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jo prachy jsou holt až na prvním místě. Ale takhle to asi máme všichni.

   Smazat
  2. 23:08 Máňa Dojčová má TEMNO v kedlubně už od malička. Celý ten jejich DeBl připomíná černou díru, nasávající do sebe vesmírný odpad. Jejich blbost skutečně dosahuje vesmírných rozměrů.

   Smazat
  3. Paní Němcové si opravdu vážím .Tato statečná žena se nebojí- na rozdíl od druhých - říci svuj názor.Moc si ji vážím ,jak odešla ze sálu a tomu hradnímu lháři ukázala vztyčený prostředníček.Statečná a odvážná ŽENA NEMAZAT PŘÍSPĚVEK KOMOUŠI

   Smazat
  4. 8:40 Vždyť ona je prachsprostá udavačka a bonzačka! Když se Zeman pohyboval s "virózou" u korunovačních klenot, tak ho nabonzovala že z něj táhlo jak ze sudu! Když byl našrot na tom scuku NATO Juncker, tak žádnej z těch papalášů co ho podpírali ani nemuk! Měl prej "housera"! Ti uměj držet basu a bobříka mlčení, na rozdíl od rohlíkolupky! Jéééééééééééé, pane šeditelíííííííííííííííííí!

   Smazat
 14. ne že bych miloušovi nepřal odpočinek a to už davno v jeho milem rybničku ty jeho moudra už nespočita nikdo kolik stali vovčany a že jsme mohli běhat ve zlatym spodnim pradle a děti mohli jezdit dvakrat do roka na prazdniny jednou do alp a podruhe na tahiti a to zcela bezplatně co radoby věštec klouz a zeman prošustrovali dělat znich jako prestitut genia je ubohost pisalku za jidašuv groš prejže bojovnici proti komunistum když sami v tom komunismu žiji od šmidrovyho převratu

  OdpovědětSmazat
 15. President Zeman odsoudil anexi Krymu, kdy odsoudí státní převrat na Ukrajině. Na to se nějak zapomíná. Kdy odsoudí "humanitární" bombardování Srbska, on povolil přelet bombardovacích letadel přes ČR. Na toho na hlavě "másla" dost.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 17:47
   Ruský šváb odsuzuje ruskou anexi Krymu. Asi nějaká chyba v havlovsko-neokonzervativním Matrixu.

   Smazat
 16. Šetřit na hrůzných "byrokratech", dávkách "nemakačenků" a obnovitelných zdrojích. Tedy chce totéž, co ODS, tento garant prozápadního směřování naší země.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 24. srpna 2006 se Miroslav Kalousek a Jiří Paroubek dohodli na zahájení rozhovorů mezi KDU-ČSL a ČSSD o vytvoření menšinové vlády za podpory a tolerance KSČM.

   Smazat
 17. Komunismus je pouze otrokarsky system zabaleny v novem baleni. V okamziku , kdy clovek prijme zivot bez vlastniho podnikani a zivot bez vlastnich vetsich financnich fondu stava se OKAMZITE otrokem mocnych. Byt otrokem je pohodlne, kdyz se vysvetli "ja jsem delnik , kdo je vice". Komunismus je system , kde delnik(otrok) nema vliv na vladu i kdyz se mu to zamlzuje. Pan Zeman pomahal delat z lidi otroky cely zivot, proc by se mel zmenit ve stari. Bylo by zajimave vedet , jake pohadky vypraveli v starem Egypte otrkum 5.000 let, asi podobne jako pan Zeman.

  Pikola

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pikolo, osobo duševně zpozdilá, zažil jsi vůbec minulý režim? Tvoje plky jsou směšné svou informovaností. Opak byl pravdou a na to minulý také dojel. Jsi čistý hluboce, neználek a tlačila.

   Smazat
 18. Němcová mele dokola jako kolovrátek . Doba jde dál . Poláci měli komouše prezidenta a stalo se něco ? Prd !

  OdpovědětSmazat
 19. Dostavba jaderných bloků je záležitost politická. Politikům se nechce do střetů s aktivisty. O cenu vůbec nejde, protože investice se promítne do ceny elektrické energie.

  Další, rovněž politický problém je v tom, že jaderné elektrárny umí stavět jen několik společností na světě. Dříve americký Westinghouse je vlastně japonská Toshiba. Pak je francouzská Areva, Čína, Jižní Korea a Rusko.

  Potíž je dále v tom, že jaderná energetika je stále silněji regulovaná a tím rostou i náklady na výstavbu. Další problém je v tom, že je obtížné udržet potřebné týmy pracovníků jsou-li přestávky mezi jednotlivými projekty příliš dlouhé.

  Pokud jde o financování dalších projektů je odpověď na otázku, kterou Zeman položil, jasná: Přestaňme si hrát na válku s Ruskem. Kdyby k ní došlo, budeme v době kamenné. Česko nemusí vystupovat z NATO, ale suspendovat svoji činnost v něm. K tomu nepotřebuje referendum.

  Nemáme na to, abychom tahali kaštany z ohně a chránili prostor nad Islandem, Pobaltím, POlskem nebo Slovenskem. Válka v Afghanistánu trvá bezmála 40 let, byl rozvrácen Irák a Sýrie, Libye a konec konců i Kosovo. Tam nikde nejsou naše geopolitické zájmy.

  Máme prý ještě víc zbrojit. Jenže 2% HDP představovala v roce 2006 3 miliardy USD. Při současné úrovni HDP jde o 4. V dolarech to je zvýšení zhruba o 30%.

  NATO včetně EU vydává na zbrojení 10x víc než Rusko. Je to obrovský kšeft, který USA potřebují. Jsou dokonce ochotni utrhnout si nějakou tu helikoptéru nebo stíhačky od úst a půjčit nám na ně peníze. Slováci koupili stihačky F16 za 40 miliard korun. Nemají na ně, protože již tak jsou o 40 miliard korun v minusu.

  Obrovský rozdíl ve zbrojení je nutné ospravedlnit vytvářením atmosféry strachu. Poslední člověk, který řekl cosi proti vojenským paktům byl Havel. To bylo před tím než ho totálně pohltila moc a čestné doktoráty a totálně zblbnul. Někdo by se měl k jeho původnímu dědictví vrátit.

  Pro odlehčení nabízím odkaz na satiru Jiřího Haussmanna:

  http://www.obrys-kmen.cz/index.php/rocnik-2015/74-24-2015-17-cervna-2015/716-americka-mise

  Je z dvacátých let.

  OdpovědětSmazat
 20. kde na to vzit řika soudruch zeman estli by neměl začit u sebe a svych lokaju ja vim ono pul melounu měsičně za kulevaloš je hezka sumička a když přidame statni pro něj bezplatnou cetovku s přidruženymi soudruhy za hranice všednich dnu či najezdy po hodech a koštech tak bych taky nešetřil at luza vi že na to mame

  OdpovědětSmazat
 21. Zajímavá situace, pan prezident má, vlasně jako král země české, svého šaška. A je trochu ironíí, že to je "rodem" nebo adopcí šlechtic.

  OdpovědětSmazat
 22. Nezajímavá situace,spíše situace trapná. Nepokládám za fér útoky na nemocného muže. Jeho hlavní vinou je že nekradl.Jinak by byl přijat mezi horní společnost,která díky "odkloněným" penězům financuje média, komparzy na náměstích včetně profiozvučení. Tato společnost dle vzoru Rudých čínských gard infiltruje do škol, sportu, kultury a díky placeným aktivistům obsazuje internet. Zbylá část občanů (cca 10milionů) tuto hru financuje. Poslední aktualizace hry bude nalezení figurantů do role prezidena a premiéra. Už se těším, jak mi tu budete nadávat.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.