Reklama

pátek 6. července 2018

Proč se bát Taťany Malé a proč ji chránit

Zdeněk Jemelík
6. 7. 2018        ZdenekJemelik a Chamurappi
Dámám, jejichž nástup do úřadu ministryně spravedlnosti jsem mohl sledovat, snad s výjimkou Marie Benešové věnovali novináři zvláštní, převážně nepřátelskou pozornost. Psychologové nechť posoudí, zda se jedná o projev vnímání světa, označený španělským výrazem „el machismo“. Nyní se jejich „lovnou zvěří“ stala Taťana Malá. Její výrok o možnosti odročení trestního stíhání Andreje Babiše má účinek roznětky, překonávající vyznání Daniely Kovářové ze záliby v sexu „před jídlem i po jídle“. Obviňují ji z plagiátorství a pomáhají opozičním politikům tlačit na ni, aby se vzdala funkce. Nemylme se: cílem není Taťana Malá, ale Andrej Babiš a jeho záměr konečně dát zemi vládu s důvěrou. Podlehne-li paní ministryně mediálním surovostem a odstoupí, bude mít předseda vlády o těžkou starost víc. Na této taškařici se podílí i veřejnoprávní Česká televize, která místo objektivity a nestrannosti funguje jako nástroj opozice. Škody, které protibabišovská koalice způsobila zemi překážením Babišovým snahám o ustavení vlády s důvěrou Poslanecké sněmovny, zcela jistě převyšují těch 50 mil. Kč, které patrně neoprávněně přijala společnost Čapí hnízdo (a nástupnická společnost je již vrátila).

Sama ministryně Malá by jako nástroj kamenování Andreje Babiše nestačila. Křižují ho také za to, že přijímá podporu KSČM. Za to ovšem nesou odpovědnost opoziční političtí pidižvíci, kteří nedokázali přijmout volební porážku a odmítají vstup do koalice s Hnutím ANO pod záminkou, že jim vadí trestně stíhaný předseda vlády. Jenže tradiční strany nesou spoluvinu na tom, že v této zemi mohou být stíháni a dokonce i odsouzeni nevinní lidé, takže se nelze divit, že si silní jedinci nechtějí nechat zničit kariéru kvůli účelově vyvolanému trestnímu stíhání. Andrej Babiš, stejně jako před ním Alena Vitásková, dává najevo, že věří ve zproštění obvinění a trestní stíhání považuje za vykonstruované a za svou soukromou věc. Podá-li na něj státní zástupce Jaroslav Šaroch obžalobu (nebudu překvapen, učiní-li tak vpředvečer jednání sněmovny o důvěře vládě), přežije soudní řízení trestní stejně, jako je přežila Alena Vitásková. Pak uvidíme, zda na konci také dosáhne zproštění.

Ostatně ti nenávidění komunisté, o které se Andrej Babiš opírá, přežívají jen díky chybám v řízení státu, kterých se dopouštěly tzv. demokratické politické strany, když byly u moci. A je třeba uznat, že politická reprezentace KSČM v Poslanecké sněmovně je kvalitní a vždy se chová státotvorně. Jsou mezi nimi silné osobnosti. Představitelé strany jsou lidé, kteří se otevřeně hlásí k politickým názorům, s nimiž se většinou neztotožňuji. Ale každý má právo na svůj názor, tedy i voliči KSČM, pokud jim otevřeně nepřiznáme status bezprávných občanů. Na své chování mají právo, protože po Listopadu se razilo heslo „nejsme jako oni“, čili neodsuzujeme lidi za politický názor. Ostatně část členů KSČM nikdy nevstoupila do KSČ na rozdíl od mnoha členů tzv. demokratických stran a veřejných činitelů. Je pozoruhodné, že odpůrci Andreje Babiše občas připomínají jeho členství v KSČ, ale nevadí jim davy ostatních překabátěnců, kteří po Listopadu zahodili rudé knížky a hleděli si své kariéry, infiltrujíce tzv. demokratické strany a obsazujíce mocenská postavení včetně ovládnutí justice a státního zastupitelství. Opozičním pidižvíkům vadí přijímání podpory KSČM Andrejem Babišem, ale nevadí jim bývalý komunista a vojenský prokurátor jako místopředseda Ústavního soudu a výskyt bývalých komunistů- vojenských soudců a vojenských prokurátorů v současných orgánech. Viníkem současné nepřehledné politické situace jsou tedy jednoznačně rádoby demokratické strany, jež se nedokázaly pozitivně vyrovnat s ohromujícím vítězstvím Hnutí Ano.

To vše ovšem nemění nic na tom, že Taťana Malá je skutečně problém, jsouc jednou ze dvou Achillových pat Babišova pokusu o ustavení vlády s důvěrou. Média z ní dokonce dělají problém číslo jedna, úmyslně odvádějíce pozornost od nehorázné snahy koaličního „kukaččího vejce“ ČSSD dostat předsedu vlády do sporu s prezidentem kvůli lpění Miroslava Pocheho na právu být ministrem zahraničí. Nicméně chápu, co vedlo Andreje Babiše k jejímu jmenování: ač je to smutné, neměl velký výběr. V každém případě je to menší malér než způsob, jímž je obsazena funkce ministra zahraničí.

V této zapeklité politické situaci přijala Taťana Malá výzvu zhostit se úlohy ministryně spravedlnosti, čímž svým způsobem přinesla své straně oběť. Nejsem si jist, zda vyhodnotila uvážlivě všechny nepříjemnosti, s nimiž se bude muset potýkat. Nemůže se pochlubit výraznou odbornou kariérou, na její titul ze soukromé vysoké školy se profesní komunity resortu budou dívat spatra, inženýrský titul z Mendelovy university je pro tento resort bezvýznamný a mnohým nositelům taláru se bude zdát pro tuto funkci hříšně mladá. To nejsou dobré předpoklady pro vybudování autority vůči politizujícím soudcům a státním zástupcům a dravým advokátům.

Nicméně také to nejsou nepřekonatelné důvody, proč by nakonec nemohla úřad zvládnout úspěšně, pokud zůstane ve funkci přiměřeně dlouho. Z důvěryhodných zdrojů zní, že je chytrá, průbojná a pracovitá. Protože je ve společenském zájmu, aby resort spravedlnosti byl řízen rozumně, je na místě poskytnout jí lhůtu hájení, aby se nemusela rozptylovat žabomyšími vojnami kvůli „plagiátorství“ a jiným „ptákovinám“, namísto seznamování s problematikou resortu.

Na druhé straně je na místě obávat se důsledků možné nedostatečnosti její schopnosti odolávat tlakům na různé změny v resortu, které by za jistých okolností místo prospěchu mohly přinést zhoršení stavu. Lze např. očekávat ofenzivu politizujících soudců, dožadujících se zřízení reprezentačního orgánu soudnictví. Sobotkova vláda to měla ve svém programu, do něhož se záměr dostal právě z Hnutí ANO, jehož přístup k oblasti justice podstatně ovlivnila pozdější ministryně, prof. Helena Válková. Její nástupce Robert Pelikán ale její nadšení nesdílel z oprávněných obav z prohloubení „zapouzdřenosti“ justice. Můžeme očekávat, že po soudcích se ozvou zdánlivě skromnější státní zástupci, kteří by se „spokojili“ pod záminkou posílení své nezávislosti s vyčleněním úřadu ze soustavy moci výkonné (byla by to svérázná „česká cesta“ do pekel), s povýšením nad ostatní subsystémy státní moci a podřízením nejvyššího státního zástupce přímo pánubohu. Další nebezpečí spočívá v bezradnosti příslušných činitelů tváří v tvář skutečnosti, že se v posledních letech prodloužilo trestní řízení. Ozývají se hlasy, volající po nápravě omezením práv obhajoby, jejichž obratné využití může skutečně brzdit trestní řízení (ale: čím méně práv obhajoby, tím více nevinných v kriminálech).

Všechny tyto věci se budou projednávat v navyklých podmínkách vytváření podstatné části všech koncepcí uzavřenými právnickými komunitami. Jejich příslušníků je tolik, že si sami vystačí a domnívají se, že výlučnost jejich vzdělání je staví nad masy „zákazníků“, mezi nimiž bohužel jsou i oběti nesprávných, někdy až zločinných postupů. Zásadně vše řeší z úhlu pohledu svého stavovského prospěchu, nedbajíce práv svých možných obětí. Bojovníci za soudcovskou samosprávu či nezávislost až příliš nezávislých státních zástupců nikdy nemluví o tom, že se do věznic občas dostanou nevinní lidé, nebo odsouzeným se ukládají nepřiměřeně přísné tresty, zatímco na druhé straně jsou mezi námi lidé, které před stíháním jejich nepravostí chrání „všichni svatí“. Trestní řízení lze „objednat“ nebo naopak znemožnit. Nemluví se o desítkách milionů Kč, které stát každoročně vyplácí obětem justičních selhání, zato se široce zdůvodňuje právo škodit lidem beztrestně a na náhradách škody se nepodílet. Na pozadí těchto nepříznivých skutečností působí trapně zanedbatelný výskyt kárných žalob na pokleslé soudce a státní zástupce a většinou mírné rozsudky kárného soudu. K trestnímu stíhání soudců a státních zástupců v obvodu působnosti Vrchního státního zastupitelství v Praze dochází zcela výjimečně, v oblasti působení Vrchního státního zastupitelství v Olomouci nikdy. Předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa, jehož soud hostí kárné senáty, a předsedkyně Soudcovské unie Daniela Zemanová se kdysi nechali slyšet, že selhává soustava kárných žalobců, kteří by měli hnát k odpovědnosti soudce a státní zástupce za kárná provinění. V tomto směru se ale během dlouhých let nic nezměnilo.

Mimo výše zmíněných problémů se nemluví o skutečnosti, že dvoustupňová soustava trestního řízení není spolehlivou ochranou před justičními přehmaty. Proto asi paní ministryni k hledání cesty k nápravě nikdo nepovede. Poslední záchranou odsouzených jsou mimořádné opravné prostředky, z nichž nejefektivnější nástroj - stížnost pro porušení zákona – se využívá nedostatečně. Při polistopadových reformách byl odebrán generálnímu prokurátorovi a svěřen ministru spravedlnosti. Vžilo se přesvědčení, že ministr na porušení zákona reagovat může, ale nemusí. Mimo to převážnou část podnětů přezkoumává státní zastupitelství, které je orgánem žaloby. Výsledek je předjímatelný. S tímto uspořádáním jsou všichni spokojeni : ministerští úředníci proto, že se na ně nevalí příliš mnoho práce s psaním stížností, soudci obecných soudů a státní zástupci, protože se nemusejí obávat zpochybnění svých zmetkových rozhodnutí a soudci Nejvyššího soudu ČR, protože nejsou přetěžováni prací. Nikoho nezajímá, co na to říkají oběti justičních přehmatů.

Část požadavků, s kterými se představitelé právnických profesí budou obracet na novou ministryni v naději, že bude vstřícnější než její předchůdci (nové koště lépe mete), stojí za zamyšlení a uvedení do života. Současně by všechny změny ve prospěch stavovských komunit měla vyvažovat opatření ke zvýšení jejich odpovědnosti za výsledky jejich práce včetně zajištění nemilosrdného stíhání poklesků a účasti na úhradách odškodnění. Nikdo nevede statistiku řízení, jež končí nápravou přehmatů a vyplacením odškodnění. Jistě jich není mnoho. Ale i tak každý nespravedlivě odsouzený zpochybňuje právo ČR na označení za právní stát a zhoršuje hodnotu země jako místa pro spokojený lidský život.

27 komentářů :

 1. Podvadet se NESMI!!!! Ja vystudoval vysoke skoly tri. Prvni pred "slavnou sametovou revoluci", dalsi dve pomerne nedavno. NIKOLI SOUKROME!! Uz existoval system THESES. Kdybych opisoval, pripadne neuvedl citaci, tak mi diplomy SEBRALI!! Jak je videt, system ctrl c. ctrl v funguje jen pro VYVOLENE!!! Viz pani Nagyova a dalsi. Stejne jako nekteri, pan Benda, nemusi dodrzovat "radkovani".

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jste taky podvodník, protože jste v první třídě opisoval od spolužačky, měl jste několik podobných vět v písemné práci.
   Já jsem to teď na vás udal, a už vám nikdo neuvěří že jste neopisoval. Jste vyřízený vy moralisto, už ani váš pes si od vás nevezme kůrku chleba.

   Smazat
  2. 23.56
   Vase tvrzeni ma dve ZASADNI chyby.
   Ta prvni: Opsat neco na ZS NENI trestne!!! Navic: Zavererecna prace na VS je prace "vedecka", byt se tyka kraliku. Dostanete titul, tedy pristup na lepe placena mista, na ukor nekoho, kdo se SNAZIL!!! Tedy je to SVINSTVO!!!

   A "za druhe" : na ZS jsem mel SAME jednicky,mimo pololeti ve treti tride. To jsem mel dvojku z VV. :-) :-) Jak vidim: Myslite si, ze jste vtipny a vite vse. OPAK JE PRAVDOU!! :-) :-)

   Smazat
  3. V zadnem pripade nema ZADNOU KVALIFIKACI k vykonavani funkce. Je to dalsi pripad ubohe feministky nacpavane vsude, kde jen
   bude skodit !! Aby se splnili KVOTY ROZKAZANE zahranicni bandou fasistickych zlocincu...
   Zblbla propagandou , NEMA SAMA SOUDNOST, aby si to priznala...A to je jasny vsem...
   Takhle studovala Merkel taky...A mraky dalsich politiku na ktery to jeste neprasklo !!
   Ale mnozstvi jich vyhodili treba v Nemecku aby, neprekazeli udelali misto pro Merekel..Ktera vladne/remote kontrol/ pomoci telefonu , protoze jini chytrejsi by mohli klast neprijemne otazky v osobnim kontaktu..

   Smazat
  4. 0.30 Vy jste tu praci cetl?Jste vy pravnik?

   Smazat
  5. Jmenování zrovna Malé, je další Babišova hrubá chyba. Korunou je, že je to zrovna ještě na ministerstvo spravedlnosti, kde by měl být absolutně bezúhonný člověk a velký odborník na právo. Měl si ji předem prolustrovat po všech stránkách. A nevěřím, že zrovna v justici by nenašel lepšího odborníka a člověka, na kterého by novináři nic nevyšťourali. Myslím si, že by měla odstoupit, a to co nejrychleji, protože jinak bude toto ministerstvo nedůvěryhodné a novináři se v tom budou pořád patlat.

   Smazat
  6. Anonymní 8. července 2018 10:07
   Jste naivní. V justici najít někoho, na kterého se nedá nic vyšťourat ? A ti novináři potřebují konečně dostat po tlamě.

   Smazat
 2. Moji důvěru tato vláda zaručeně nemá. Ale je to můj soukomý názor a určitě nepůjdu demonstrovat. Zatím.

  OdpovědětSmazat
 3. Nejhorší je, že okolo titulů už bylo humbuku dost a ono to fakt nestačilo a objeví se další holubička. Kdybych nabyla oba tituly systémem ctrl etc. - v prvním případě to vlastně nešlo, to jsem ještě datlovala diplomku na psacím stroji a v druhém případě jsem strávila skoro všechen čas studiem archivních dokumentů a tam to jaksi ani nejde kopírovat výše uvedeným systémem, tak bych ze svých "diplomek" byla v klidu. Ale to mi zase nikdo ministerský post nikdo nenabídne, takže někde je chyba!!! Když máte své tituly právem, tak nejste in, když podvodem, tak máte otevřené dveře do nejvyšší politiky. Tak to je ta polistopadová demokracie v plné parádě. Podvody nám vládnou. Ale vážně, když má někdo ve svém životě kompro, tak je lehce vydíratelný, voditelný na provázku, zkrátka poslušný pejsánek. A tací lidé nám vlastně vládnou a to nejen u nás doma, ale asi v celém "civilizovaném" světě. Kdyby to tak nebylo, tak by nebyl na světě takový borďák.
  Já jsme jen ráda, že na mne nemůže nikdo vytáhnout takovou ostudu, vadilo by mi to i v případě, že bych jen vykonávala nějakou běžnou funkci a někdo by zpochybnil moji kvalifikaci tak, jako se stalo v posledním případě Mgr. et Ing. Malé. Ta devalvace a nadprodukce titulů v současné kvalitě se společnostem samozřejmě vymstí. Pro pamětníky - nepřipadá Vám nikomu, že se vracejí léta s dělnickými řediteli? Jen být v té správné straně a dnes mít zaplacenou nějakou králičí vejšku a dvířka se otevřou na posty nejvyšší. Lišíme se vlastně od těch komunistů v padesátých letech?
  Sims.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Uvěřila jste účelovému mediálním odsouzení ministrině Malé, ke kterému se přidáváte jako to veřejnost dělala v těch vámi kritizovaných padesátých letech.
   Napsala jste : "Já jsem jen ráda, že na mne nemůže nikdo vytáhnout takovou ostudu," , a v tom se mýlíte.
   Když vás bude někdo chtít veřejně odrovnat, tak vás múže také obvinit že jste v diplomce opisovala. Veřejnost žádné důkazy nežádá, stačí ji jenom tvrzení manipulátorů a potom rozhořčeně lynčuje ..

   Smazat
  2. Milý anonyme, na mne opravdu nikdo plagiátorství nevytáhne, protože disponuji jednou "předností" a tou je svědomí. Svědomí mi prostě nedá, abych takovou prasárnu jakou je opisování jiných absolventských prací opisovala. Jsou prostě věci, které se nedělají
   bez ohledu na cokoliv, čím to chcete omlouvat.
   Pokud jsem si všimla, tak naštěstí pro veřejnost přinesla média (nechci říkat, že skvělá) jednak písemná srovnání s použitými původními materiály - bohužel i s chybami, které paní Malá ani neopravila a dále rozhovory s vedoucími školy, kteří plagiátorství potvrdili. Tady není důvod jim nevěřit, protože z toho, že se jim objevily plagiáty nemá žádná fakulta radost. Paní Mgr. et Ing. Malá nemá na Ministerstvu spravedlnosti co dělat, protože právě tím vším pošlapala právě ty hodnoty, které má spravedlnost generovat. A co se týká mého srovnání s padesátými lety minulého století, tak za tím si stojím, protože se i dnes rádo přibírá k lynči kdeco. Co takhle nálepkování SPD, že je to pomalu zločinecká strana a přitom ji MV nezakázalo a může se účastnit voleb. Co řev okolo Čapího hnízda a přitom je tolik jiných kauz, kde se zpronevěřily miliardy. A konečně, ať se lidi dojedou podívat do Čapáku, jak se s těmi miliony naložilo, že to alespoň slouží veřejnosti. A co ty ukradené peníze do kapes soukromých subjektů ze kterých nemá veřejnost vůbec nic. A prizmatem, všech těchto věcí zkrátka paní Malá z vyššího principu mravního na MS nemá co dělat.

   Smazat
  3. A BTW - to 8.13 ministryně, capišto?
   Sims.

   Smazat
  4. Zatím je paní Malá moc měkká na ty co ji okopávají kotníky, tak je to ministrině.
   Až ty okopávače pošle někam, tak to bude velká a tvrdá ministryně.

   Smazat
  5. Jak se tak dívám, tak Vy si dokážete omluvit cokoliv, jen ne přiznat barvu, že?
   Sims.

   Smazat
  6. Celý problém je jen v tom, že paní Malá je v ranku ANO -p. Babiše, a proti němu se účelově štve.Kdyby paní Malá patřila pod ODS, nebo jinou stranu, kde figuruje Kalousek,Fiala, nebo Bělobrádek nebo jinej politickej humus, vůbec nikdo by si netroufl něco podobného na ni vyhrabávat, nebo něco podobného tvrdit. Když byl ministrem financí Kalousek, zvyšovaly se nájmy,zrušily se valorizace důchodů, on sám řval na poslance při jejich potlachu, že všichni napříč politickým spektrem jsou bývalá estébácká sebranka, nebo zastavoval letadla - a nic se nestalo!!!! Nikdo se do něj netrefoval, a konec konců - jak může být vystudovaný chemik ministrem financí, to moje hlava nebere vůbec. Zde v ČR je úplně všechno odporně, sprostě pokrytecké, kupodivu to diskutujícím nevadí. Media určila směr házení hoven - a to je Babiš, teď paní Malá, Faltýnek, zkrátka kdokoliv kdo má něco do činění s Babišem - a diskutující se mohou posrat ( lid se může posrat) projevovanou okázalou nenávistí a hází hovny jak diví. Zkrátka pitomečkové - jako malí tleskali ručičkama v divadle kašpárkovi, jako dospěláci, ba stařešinové, tleskají ručičkama mediálním štváčům, lhářům a manipulantům - proč by nad věcí přemýšleli?

   Smazat
 4. S tím plagiátorstvím a s opisovaním ministryně Malé je to stejná trapárna jako s novičokem.
  Ať jdou ti novičokové a plagiátčíci do pr*ele.

  OdpovědětSmazat
 5. dokud nebudou zákony trestat "vyvolené" deseti ranami holí, propadnutím majetku a ztrátou občanství, bude tato kudrnatá verbež okrádat a zotročovat Český národ

  OdpovědětSmazat
 6. Tak ji již Babiš háže přes palubu.
  Sims.

  OdpovědětSmazat
 7. i soudruch kobliha ma starost jak sehnat lidi kteři nejsou a tak sebere každou slipku z toho hnoje ktereho je v čezku nadbytek i proto musi brat mlade nadějně předčasně zestarle svazaky když ti staři už maji lepši byznis než posrancovat na což nema každy žaludek a taky většina kdo umi se boji aby neprasklo něco co maji schovany ve sve skřini no a pani mala ta se neboji a mohla by ministrovat kde co a kdekoho dokud se neukaže že je slepka z koblihova čapiho hnizda že ano

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ano - máš pravdu o tom hnoji, kterého je v ČR nadbytek, sám jsi typický příklad hnoje, klepeš do kláves sračky, přitom neumíš pořádně český pravopis. Máš vůbec alespoň pět obecných? Není ona to drzost psát a chtít diskutovat, když neumím pravopis? A co to meleš za sračky o čapím hnízdě ty ubožáku - jak to s tím souvisí? Ty už jsi taky typický příklad vypláchnutýho mozku, meleš jen to, co sis přečet na internetu od mediálních kurev, které na zadání napíšou cokoliv. Jsi ubožák - duševní mrzák - že ano.

   Smazat
  2. 20.38 Jsem ženatý 11 let.Za celou dobu jsem jednou udělal chybu a podved svou manželku.
   S holkou o 11 let mladší.Mě bylo 27,jí 16.Druhou chybu jsem udělal,když jsem to vyklopil své manželce.Vše se urovnalo,ale den odplaty nastal po pěti letech kdy mi to moje žena vrátila hned dvojnásob.S prvním chlapem jsem jí nachytal já,a o druhym jsem se dozvěděl od syna a navíc to byl kamarád.Hranice šílenství je v takovém případě u každého jinde.U mně to vypadalo jako něco mezi vraždou a sebevraždou.Nicméně i tentokrát se vše urovnalo a jsme spolu dál.I když můj sexuální život není takový jako předtím.A teď mi řekněte kdo je větší hříšník.
   Ivecien E-MAIL: Ivecien@seznam.cz

   Smazat
  3. 20.38 Ja vam vsem tady dekuju za rozhreseni a prima prezdivky, vim ze jsem retardovany kokot, navic s parohama na n-tou, kteremu nestoji a s pravopisem jsem ja pablb, rovnez v prdeli. Mozna je to tim, ze jsem maly, natvrdly, zrzavy zmetek, jak rikavala moje maminka. Tata me radsi hned nakopl do prdele, abych radsi mlcel! Proto urazim rad jine, dela mi to dobre, jsem nedouceny pojidac holubu z nosu, ale hlavne milovnik pismenek spisovnych u druhych pisatelu. A cela tato zpoved byla jen zasranym vymyslem z me zrzave hlavy a vy jste to sezrali vy priblbly bezmozci, jak rad vas urazim! To jinde neuvidíte!
   Ps. Zakladni kodifikacni priruckou spisovneho pravopisu jsou Pravidla ceskeho pravopisu, zduraznuji pro sebe, Pravidla v tomto textu se pisi s velkym P, to mi dela nejeden problem.
   Uz me chapes? Zkurvena chazko ...
   Ivecien

   Smazat
  4. Kdyby nominoval J.Tejce, měl by o starost míň...

   Smazat
 8. Je zajímavé, jak se Sims dovede dojmout vlastní poctivostí nad tvrzeními, která jsou evidentně ze zájmové ruky. Aniž by se sama jakkoli o skutečné závažnosti celého toho obviňování jakkoli přesvědčila. Celé mi to přijde trapné.

  OdpovědětSmazat
 9. Soudci píšou do odůvodnění rozsudků také fráze a paráfráze z odborné literatury, jako paní Malá napsala do své diplomové práce. Jsou snad soudci také plagiátoři ?
  Kdo to vysvětlí těm debilním pisálkům, co tou kauzou v médiích rozeštvávají lidi k revoluci jako na Slovensku.
  Nemůže jim to nikdo vysvětlit !!!! a nedokážou to ani pochopit, protože mají v hlavách na*sráno.

  OdpovědětSmazat
 10. Paní Malá se obhájí jednoduše, debilové totiž nevědí co je to plagiát !! Plagiát je ukradení myšlenek - duševního vlastnictví autora, a nikoli opsání nějakého popisu s prominutím hov*na.

  OdpovědětSmazat
 11. Lidé, nepřidávejte se k tlupě vřeštících opic ..
  Kolegialita není namístě s opičáky, kteří postrádají logické myšlení a nejsou schopni pochopit že plagiací není opisování frází a parafrází při shodném popisování veřejně známých skutečností a ani to není "představení duševního díla jiného autora". Plagiace je právně postižitelná, ale opisování frází a parafrází nikoliv, co není zákázáno je povoleno.

  Definice z Wikipedie
  Český autorský zákon – na rozdíl například od německého - pojem plagiát nepoužívá a nedefinuje, mezinárodní norma ČSN ISO 5127-2003 jej popisuje jako „představení duševního díla jiného autora, půjčeného nebo napodobeného vcelku nebo zčásti, jako svého vlastního“. Ochrana se týká uměleckého a vědeckého díla, „které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti“, pokud je nějak objektivně vyjádřeno, ale také překladu, programu, databáze a podobně.[1] Autorský zákon však výslovně říká, že předmětem právní ochrany – a tedy ani plagiace - není „zejména námět díla sám o sobě, denní zpráva nebo jiný údaj sám o sobě, myšlenka, postup, princip, metoda, objev, vědecká teorie, matematický a obdobný vzorec, statistický graf a podobný předmět sám o sobě.“

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.