Reklama

.

.

pátek 20. července 2018

Zamyšlení o migraci

redakce LN
20.7.2018 LiterárníNoviny
Letní měsíce bývaly kdysi pro svůj oddechový charakter nazývány „okurkovým obdobím“, ale realita globalizovaného světa, v němž neustále vyvstávají nové problémy, vše změnila. Jedním z takových aktuálních a především akutních problémů je migrace. Názory politiků jsou vesměs známé, například Andrej Babiš před několika dny rezolutně odmítl migranty přijmout. Oslovili některé osobnosti, jimž jsme položili záměrně volně formulovanou otázku: „Jaký je váš názor na migraci a její dopady na společnost z úhlu pohledu vaší odbornosti, profesních zájmů nebo životních zkušeností.“


Hana Lipovská
ekonomka, Masarykova univerzita, Brno 

Pokud má ekonom posoudit dopady nějaké změny, ptá se, zda je tato změna Pareto-efektivní: zda si díky ní někdo polepší, aniž by si kdo jiný pohoršil. Nositel Nobelovy ceny za ekonomii Robert Solow kdysi na adresu jiného nositele Nobelovy ceny za ekonomii Paula Samuelsona jízlivě řekl: „Když Samuelson přestoupil ze studia fyziky na ekonomii, průměrné IQ v obou disciplínách vzrostlo.“ Taková změna vědecké disciplíny tedy byla plně Pareto-efektivní. Je Pareto-efektivní i migrace?

Nejprve musíme znovu připomenout, že migrace, která nás od roku 2015 trápí, je migrací masovou. Jednotlivci se stěhovali vždy – ať už z důvodů politických, ekonomických, přírodních nebo osobních. Masová migrace motivovaná ekonomickými faktory však na rozdíl od stěhování jedinců a rodin byla většinou spojena s problémy, které se značnou setrvačností přetrvávaly po celá století, ba dokonce i tisíciletí. Emigrační vlny v době pobělohorské či ve dvacátém století ochudily naši zemi, naši kulturu a naše hospodářství o vynikající představitele vědy, umění i veřejného života. Ještě ničivější byly důsledky mohutné imigrace, ke které docházelo ve 12.–14. století. Důsledkem takzvané „německé kolonizace“ českého pohraničí bylo vytvoření heterogenní společnosti dvou národů, které ve vypjatých dobách nedokázaly žít spolu, nýbrž nanejvýš vedle sebe. Problémy, na které tato migrace založila ve středověku, kulminovaly až ve 20. století při záboru takřečených Sudet.

Tyto dva příklady ukazují, že masová migrace může mít negativní dopady nejen na mateřskou zemi, ze které odchází nejvzácnější z jejích vzácných zdrojů – její lidé – ale v dlouhém období i na zemi cílovou. Současná vlna masové migrace tak s sebou nese například náklady na sociální systém hostitelské země: jen podle oficiálních čísel stály první dva roky uprchlické krize německý státní rozpočet nejméně 43,25 miliardy eur (zhruba ekvivalent celého našeho ročního rozpočtu). Německý úřad práce přitom v květnu letošního roku registroval téměř půl milionu migrantů. Turecké zkušenosti po propuknutí syrské války také ukazují, že masová migrace může vést k inflačním tlakům, a tedy k růstu cen spotřebního zboží i nemovitostí.

Stále podceňovaný je vliv masové migrace na politickou a tím i hospodářskou stabilitu země. Přepjatá politická korektnost vedla tradiční strany k zavírání očí před riziky a nejistotou, která se s migrací pojí. Právě tyto strany svým pokryteckým chováním otevřely dveře novým hnutím, která byla ochotna s voliči o problému migrace hovořit (jakkoli ne vždy rozumně a akceptovatelně) a která dnes dostávají ať již zaslouženě či nezaslouženě nálepku „populisté“ či „extrémisté“. Druhým zdrojem zejména budoucí hospodářsko-politické nestability v Evropě mohou být nově vznikající muslimské politické strany například v Belgii, Francii, Španělsku, Švédsku, Nizozemsku či Rakousku. Dopady takovéto politické polarizace snad nejlépe popsal Houellebecq v románu Podvolení.

Emigrace či imigrace jednotlivce může být za určitých okolností efektivní, jakkoli je takřka vždy pro člověka bolestná a náročná. Jak napsal v roce 1921 Viktor Dyk: „Opustíš-li mne, nezahynu. Opustíš-li mě, zahyneš.“ Současná masová migrace motivovaná přebujelým sociálním státem západních ekonomik však našim národním státům zakládá na velmi vážné problémy hospodářské, politické i kulturní.

- - -


Petr Pelikán
arabista 

V roce 2015 zasáhl Evropu šok z toho, pro co se vžil název „uprchlická vlna“, a stále více ovlivňuje politickou agendu všech evropských států. Šokem přitom mohla být jedině pro slepého a hluchého, navíc žijícího ve slonovinové věži, a už vůbec to nebyla vlna. Spíš se jen ještě o něco víc otevřel kohoutek tekoucí už desetiletí a proud překročil míru, kdy si dlouhodobého procesu povšimli ti, kdo ho měli sledovat už dávno.

Převládají dvě zjednodušená vysvětlení, proč k tomu došlo: buď že příchozí do Evropy prchají před válkami a hladomory, anebo že přicházejí s cílem pobírat sociální dávky. Příčin je však víc a jsou složitější. Do konjunkce se totiž dostala řada trvale ignorovaných faktorů a zatím se nezdá, že by se jimi někdo příliš zabýval.

1. Pracovní trh bohatých ropných států, kam přirozeně směřovala největší část migrantů z Blízkého východu a Afriky, se zaplnil. Vytlačuje je levnější a výkonnější pracovní síla z indického subkontinentu; dva dřívější cílové státy, Irák a Libye, odpadly a staly se pro migraci naopak zeměmi zdrojovými.
2. Zatímco blízkovýchodní státy bezpečnostní opatření proti imigraci dramaticky zpřísnily, cesta do Evropy a uvnitř ní se naopak úplně uvolnila. Jedinou zábranou zůstaly přírodní překážky. Bránit hranice proti průniku civilistů jakoukoliv represí se stalo v éře politické korektnosti nepřijatelné.
3. Za uplynulá desetiletí se v Evropě postupně nahromadilo takové množství imigrantů, že začali vytvářet stále více autonomní komunity. Místo aby se příchozí asimilovali a odřízli se od zemí původu, aktivně za sebou přitahují další a další příslušníky svých kultur, mezi kterými mohou uchovávat způsob života, jaký jim vyhovuje.
4. Rozšíření a všeobecná dostupnost internetových sociálních sítí jsou pro současné migrační toky nezbytnou technickou podmínkou ve všech jejich fázích. Války a sucho, označované ve studiích páchaných kabinetními analytiky jako „push faktory“, vytlačí skutečné postižené z jejich vesnice do slumu na okraji metropole, nanejvýš do uprchlického tábora v sousedním státě. Díky fotografiím umístěným na Facebook příbuznými, kteří dlí v Evropě už druhým rokem, a každodenním mnohahodinovým hovorům s nimi, však i mnohem méně trpící lidé získávají lákavý životní cíl. Přes internet se posílají peníze, informace o trasách a převaděčích, rady, jak se chovat při azylových řízeních. Mladí muži s chytrými mobily nejsou mediálním klišé.

Současný trend postoje k imigraci není dlouhodobě udržitelný. Hranice, kdy bylo možné vyřešit situaci relativně bezbolestně, už je však bohužel za námi. Lze předpokládat, že dříve či později se kyvadlo tolerance vychýlí na opačnou stranu a v nejhorším případě čeká Evropu jakási obdoba předválečného antisemitismu. Čím déle budou elity popírat objektivně existující problémy, oddalovat jejich nápravu a ideologicky cenzurovat hledání skutečných příčin, tím horší bude pravděpodobně nakonec katarze, k níž společnost časem dospěje.

- - -

Stanislav Novotný
bývalý policejní prezident

Migrovat se musí, lidská migrace je věčná. Ale náhlý přesun statisíců a milionů lidí působí vždy škody značného rozsahu. A takový charakter má určitě masová migrace z Afriky a Blízkého východu do Evropy. Navíc právě tento masový přesun lidí má řadu znaků, které umocňují jeho katastrofičnost.

Do Evropy se stěhují lidé velmi odlišných kultur, tradic, společenských a politických zvyků a náboženského vyznání. Náraz na evropské starousedlíky musí nutně vyvolávat sérii konfliktů. Konflikty v takovém rozsahu však není schopna řešit ani státní moc a už vůbec ne zideologizovaní a často naivní a zhýčkaní zaměstnanci účelových neziskovek. Integrace milionů je jednoduše snem a čistou vymyšleností. Bezpečnostní riziko navíc zvyšuje dobová radikalizace části muslimských přistěhovalců, jejichž teroristická strategie nebývale zatěžuje bezpečnostní složky evropských zemí.

Neschopnost rozumného řešení masivních problémů spojených se současnou migrací má dále silný dopad na důvěru v dosavadní evropský establishment a politický systém. Lidé postupně odhalují nejenom impotenci eurounijních institucí, ale i mnoho souvislostí vypovídajících o zlé vůli politických představitelů a vysokých úředníků. Dovídají se o příčinné souvislosti mezi migrací a euroamerickou válečnou aktivitou v severní Africe a na Blízkém východě. Dovídají se o bezskrupulózních spekulantech sorosovského typu, kteří se snaží násobit rozmach migračních vln a ještě na nich bohatnout skrze státní rozpočty. Dovídají se o obrovském kšeftu neziskového i ziskového sektoru, který plyne z fakticky vyprovokovaného stěhování národů. Dovídají se o Barcelonském procesu, jehož architekti naplánovali „proměnu“ evropské populace.

Nerovnost v přístupu k vlastním občanům a imigrantům také prohlubuje rostoucí pocit nespravedlnosti. Štědré zabezpečení příchozích ostře kontrastuje s péčí o vlastní potřebné, přičemž tento kontrast je nejvýraznější v nových členských státech EU. Skandální mezinárodní Úmluva o účasti cizinců na veřejném životě na místní úrovni dokonce předpokládá volební právo cizinců! Cizinci bez občanství mají mít tedy právo rozhodovat o občanech evropských zemí, o jejich prostředí, o jejich veřejných rozpočtech.

Migrační tsunami nutně přináší zhoršení zdravotního stavu Evropanů v důsledku importovaných nemocí a obtížně kontrolovatelných epidemií, snížení úrovně sociálního zabezpečení a celkové zhoršení životního prostředí již tak přelidněné Evropy. Přináší mnohosečný rasismus, náboženskou a kulturní nesnášenlivost a vrství tak oběti na všech stranách barikád.

Ale celé to šílenství by mohlo mít jeden skutečně pozitivní efekt. Mohlo by a mělo by zamést s dosavadními sociálněinženýrskými experimentátory, kterými nasákla evropská politika. Skončit s tou jejich bohorovností. Vrátit se k Evropě národů a kontrolovatelnější politické odpovědnosti. Nedovolit bruselskému knihkupci či berlínské spasitelce rozhodovat o tom, kdo s námi zasedne ke stolu.


V nejbližší době přineseme v Literárních novinách další názory

51 komentářů :

 1. Je to všechno komedie, jde o likvidaci Evropy a eura. Dovezl jsi ilegální imigranty? Zabavit loď, jak jednoduché milý Watsone.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Takhle to nefunguje. Kdyby to bylo tak jednoduché, milý Watsone, tak by to bylo už dávno vyřešeno.

   Vymazat
  2. Anonymní21. července 2018 0:19
   To by tedy bylo. Stačila by jenom politická vůle. Prostředky k tomu jsou k dispozici. P.K.

   Vymazat
  3. Ale ano pánové lodě jsou drahé moc by to pomohlo.
   Jste včera nečetli toho protičeského chcípáka že je žádoucí vyměnit obyvatelstvo za ty „krásné lidi". Zatím to ještě máme v rukou volme SPD.

   Vymazat
  4. Zamýšlet
   se o migraci je zcela zbytečné,neboť jde o proces,který je plánovitě prováděný, chtěný.

   Nebo se snad domníváte,že se jednou ráno německá kancléřka probudila a statisíce islámských vetřelců se vydalo na pochod ?!
   Akce tohoto rozsahu vyžaduje profesionální přípravu a rozsáhlou logistickou podporu.

   A brát vážně, prý rezolutní prohlášení současného premiéra ČR,že nepřijme žádné migranty, tomu věří pouze naivní hlupáčci, kteří sledují ČT a spřátelená média.
   SOUHLAS
   s postupným přijímáním afroislámských etnik do ČR se předává v Bruselu, doma se občanům tvrdí něco jiného a ti blbí tomu věří...

   To potvrzuje i konání Evropské komise z minulého týdne, která dává k soudu Maďarsko právě ve věci odmítání migrace. V této souvislosti se ještě trochu hudrá na neposlušné Polsko,ale ČR jako poslušný lokajíček, není již zmiňována.
   Tolik fakta.
   Tak se proberte, stejně s tím nic neuděláte, neboť je to součást nadnárodních procesů řízení v nichž ČR nehraje ani tu nejmenší roli.

   Vymazat
  5. 10.33 Mohl byste, prosím, upřesnit jméno toho suchého WC? Nehodlám číst každou odpornost, abych se to dozvěděl. Děkuji.

   Vymazat
  6. Africké a evropské etnikum není kompatibilní…..

   http://www.protiproud.cz/politika/3897-francouzske-fotbalove-oslavy-pripomnely-africke-a-evropske-etnikum-neni-kompatibilni-vzhuru-na-minove-pole-budeme-zlikvidovani-jako-bili-jihoafricane-tragicky-retez-jiz-v-pohybu-nejvyssi-cas-se-branit.htm

   Vymazat
  7. Anonymní 10:49
   Přesně.
   Kdyby to bylo proti zájmům politikům,hlavně Německa,Francie EU,už to bylo vyřešeno.Proto také tvrdím,že je organizováno z nejvyšších míst,převaděči,záchranáři,jsou k tomu naverbování.

   Vymazat
  8. Já bych se s ními nemazlil. Ovcí máme v Evropě již tak dost...

   Vymazat
  9. 12:37: Anonymní 20.července 2018 18:52 Syřané se vrátí až řezník Asad bude viset, a Afričané se nevrátí nikdy, proč by měli? My naopak potřebujeme minimálně tři miliony těchto nádherných lidí, aby se obnovil zdejší zdegenerovaný genofond.

   Vymazat
  10. Jdu kolem21. července 2018 10:49
   „Tak se proberte, stejně s tím nic neuděláte, neboť je to součást nadnárodních procesů řízení v nichž ČR nehraje ani tu nejmenší roli.“
   Tak ten závěr se Vám nepovedl. Jejich plány může zkorigovat vůle lidí. To jediné je může ohrozit. Politiky zkorumpují, ale občany nikoliv, pouze je můžou oblbovat. A je na lidech, jestli budou tupě přijímat to oblbování, nebo se tomu postaví. Potom by majitelé všeho, rychle měnili své plány. A to co chystali na nás, by zkusili třeba až na další generaci.
   Ono by stačilo vyžadovat vystoupení z EU, do které nás všechny nahnali. Zatím na nás dělá bububu, abychom to nepožadovali. Pokud bychom to překonali, hned by nám EU začala ukazovat příjemnější a tolerantnější tvář. Možná bychom směli mít i rtuťové teploměry. P.K.

   Vymazat
  11. P.K.22:22

   Oceňuji Vaší slušnou reakci.
   Co se týká mého ...."nepovedeného závěru..."
   v tom s Vámi souhlasím, přesto mám o té vůli občanů určité pochybnosti.
   Je to asi tím, že příliš sleduji to, co se děje v sousedním Německu a často si jen opakuji : Jak mohou být tak blbí ?! Proč si ty disciplinované ovce zvolili na podzim minulého roku zase tu samou verbež ?!
   KDY se proti tomu oblbování nikoliv postaví, ale sjednotí ? (Více než kdysi, Východ a Západ Německa.)
   A ono sjednocení je ve hvězdách,u nich i u nás. Tolik z mého pohledu.

   Vymazat
  12. P.K. a Jdu kolem

   Manželka se dnes ráno kolem druhé hodiny, vrátila z dovolené u moře s kolegyněmi ze zaměstnání. Sdělila mi že se seznámily s jinými češkami a daly se do řeči.

   Z té jedné postupně vylezlo, že pracuje v přeplněném uprchlickém táboře, zde na území Čech, ona pracuje pro firmu, která jim zajišťuje veškerý servis, jídlo zdarma, úklid zdarma, ubytování zdarma, praní zdarma atd..

   Jde o migranty z muslimského východu, ale hlavně o "Makumby" z Afriky. Arabové údajně, zatím ujdou, zato afričané, primitivní zvěř! Naši po nich musí vše uklízet (údajně za slušný peníz a mlčení)?

   Tudíž oni zde jsou a přibývají, vládní politici, ale v tom případě i prezident nám lžou!?

   Proč Vám to ještě dnes píši! To že jim zadarmo, vaří, perou, uklízí, mají stálou ostrahu před Čechy! Co mě dostalo do kolen, byla informace k tomu všemu zadarmo! Oni dostávají finance ve výši 1.200,-Kč na osobu a den! Zbystřit! Finance a provoz, zajišťuje vládní MV-ČR (ČSSD) spolu s MPSV-ČR (ČSSD), nyní ...

   Externí zaměstnanci jsou rovněž "slušně" (proti imigrantům žebrácky) na naše poměry zaplaceni za práci a příslib mlčení?!

   Zdraví Ramón

   Ps. O které město se jedná doplním zítra, manželka již spí, trpělivost díky.

   Vymazat
  13. Jedná se o Hradec Králové, konkrétní místo o záporné názory místních obyvatel!

   Zde:

   https://hradec.idnes.cz/uprchlici-ve-stredisku-v-kostelci-nad-orlici-f3u-/hradec-zpravy.aspx?c=A150629_2173708_hradec-zpravy_pos

   Ramón

   Vymazat
  14. Příspěvek výše je z roku 2015, oficiální situaci z roku 2018, jsem nikde nenalezl, jen vyhrožování buřta EXITBc. Chovance (ČSSD), kdo se dotkne Makumbů, jen slovně, bude vypátrán a exemplárně potrestán!

   Lidé se zde bojí, říci co se skutečně děje, uklízí po nich externí firma. Oni se ožralý vysmívají jak Policistům ČR, tak externí ochrance.

   Pokud si někdo z "jejich české ochranky", nenechá ty urážky líbit nebo někde promluví o tom jaká je v táboře skutečná situace, je okamžitě vyhozen!

   Situace s financemi pro uprchlíky je dnes jiná v jejici prospěch, než byla v roce 2015! Vše je nyní zastřeno mlhavou propagandou nebo mlčením?!


   Odkaz z Krušných hor, kousek od nás:

   https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/uprchlici-nemaji-vsasku-na-ruzich-ustlano/r~25e39b6c95f811e6b5600025900fea04/


   Ramón

   Ps. v Praze je nejvíce vítačů a nadšenců pro Mambopenis, mají zde prázdné prostorné, nevyužité Kasárna a kolik si jich zde implementovali. Jak jsem předpokládal z jejich charakterů NULA, jen uslintaně čekají na kreditky u Letiště na movité zahraniční turisty z tramtárie!


   Vymazat
 2. Budme za imigranty VDECNI!! Vzpomente, co pravila manzelka naseho byvaleho "VYNIKAJICIHO ministra valky", pani Zilkova!! Dle jejiho nazoru, nas imigranti "obohati kulturne i sexualne. Cesky k nim budou chodit RADY a DOPROVOLNE"!!! Jejiho nazoru si MUSIME vazit!!! Je to herecka, tedy ELITA NARODA, jako jeji manzel. Ten nas hnal do valky proti Rusku. Coz je velmi "zasluzne"!! Pokud vim, bude delat velvyslance ve state Izrael. Receno slovy klasika: " SVUJ K SVEMU". :-) :-)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. "jako jeji manzel. Ten nas hnal do valky proti Rusku."
   ===========================
   Jsi zkurvený lhář. A kdo lže ten i krade a může i zabít.

   Vymazat
  2. 0.36

   O Vasem "intelektu" HODNE vypovida 'uroven Vasi odpovedi". :-) Mam pro Vas VYBORNOU zpravu: NEBOJTE SE SMRTI!!! Neb je psano: "Blahoslaveni CHUDI duchem, nebot jejich je Kralovstvi nebeske." :-) :-) Krasny vecer. Ty nase "Slunicko".
   :-) :-) ;-)

   Vymazat
  3. 0:36

   "Blahoslaveni CHUDI duchem, nebot jejich je Kralovstvi nebeske."
   =========================
   Takže nejen že jsi lhář, ale navíc i nevzdělaný blb, protože evidentně neznáš význam tohoto blahoslavenství.
   Ještě mě zkus něčím pobavit, lháři.

   Vymazat
  4. 0.36

   Nehazejte perly svinim
   Nebot ony je zaslapou do zeme a obrati se proti vam! :-). "Slunicko" nase, timto nasi debatu KONCIM!! Co se tyce "komedianta", jeho prohlaseni vuci Rusku, dokaze najit na internrtu i blb
   Tedy predikuji, ze to zvladnes take. :-) Pa

   Vymazat
  5. Anketa v Tramtarii mela udajne za vysledek, ze 75% souhlasi s migraci a kazdej kdo umi anglicky je automaticky Australan..Zacal sem se smat jako Krava. Ale bylo to mysleny uplne vazne. Takze vezmeme jednu zemi Indii.
   1 miliarda obyvatel /vsichni se uci angl. aby se dorozumeli mezi sebou/.
   a tak vsichni umi anglicky.
   AZ TI SE TO DOVI , nastane myslim tsunami do Australie../Jenom treba petina pensistu a deti je schopna udelat z tramtarie a tramtasrijcu poust jako byla predtim....
   Ale "hovna " s vaznou tvari souhlasi...Asi se vsim. A jsou dalsi zeme...

   Vymazat
  6. "Blahoslavení chudí..." je to Velká mýlka ve výkladu Bible. Nejde o duševně jednodušší čili hloupé lidi. Citát se vztahuje na lidi, kteří se dobrovolně, ze své vůle !"chudí duchem") zbavili svého majetku - a proto přijdou do nebe.

   Vymazat
  7. 0:36 Kolega 0:29 napsal pravdu četl jsem to též a ty západní poskok opět lžeš.

   Vymazat
  8. Co takhle háčkování s GURU SCHWARZE-NEGEREM?

   Vymazat
 3. Zítra vyhlásím, že kdo mně přiveze imigranty, tomu zabavím loď a pozítří je po imigraci! To je stejný podvod, jako demokracie.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 21. července 2018 1:34
   Ale samozřejmně, že by to fungovalo. Protože je třeba ukázat že si nenecháme srát na hlavu.Ale to při Tvé inteligenci asi nemůžeš pochopit.
   Václav

   Vymazat
 4. Když řekne Salvini stop ,tak budu na tom trvat !!!a nebudu řešit, EU pomůže !!!Pašeráky střílet a lodě nevládních organizací sebrat !!!

  OdpovědětVymazat
 5. Ten bonmot o IQ mezi držiteli Nobelových cen Solow/Samuleson je roztomilý. O to roztomilejší že nositeli Nobelovy ceny za ekonomii jsou téměř výhradně příslušníci " vyvoleného národa " a ti také spouští všechny celosvětové krize počínaje tou v roce 1929 a konče tou poslední v roce 2008 a konec konců migrace do Evropy je rovněž jejich dílem viz. Wolfowitzova doktrína....

  OdpovědětVymazat
 6. Přestaňte se hádat, a učte se střílet, kupujte zbraně, trénujte! Učte střílet i své děti.
  Připravený a dobře vytrénovaný člověk nebude jen tak snadnou kořistí.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Moje řeč, stará pravde: Luck favors the prepared - štěstí přeje připraveným.

   Vymazat
  2. Ano, někteří to již aktivně dělají. Hezký a hlavně poučný článek o tom je zde: https://www.zemskadomobrana.org/clanky/rodina/30-seal

   Vymazat
 7. Dovážíme si sem naše budoucí vrahy a budeme nuceni sami jednou utíkat, proto se učte rusky, protože v blízké budoucnosti budete utíkat do Ruska, kam už dnes emigrovalo řada Německých rodin s odůvodněním, že ve městech, kde žili je imigranti ohrožovali. Učte se rusky, budete to potřebovat.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Až budu chtít někam utíkat, proč bych měl chtít utíkal zrovna do Ruska?
   -p-

   Vymazat
  2. 12.09 Tak běžte třeba do kam chcete... když vás tam nechají PRACOVAT.

   Vymazat
  3. V Rusku je bída a životní úroveň jde rapidně dolů. Tam by emigroval leda blázen.
   -p-

   Vymazat
  4. 23:53 - Jeď se do Ruska podívat, než začneš lhát a domlouvat.

   Vymazat
  5. Ne, kvůli tomu tam fakt jezdit nemusím. Není to ani lež, ani pomluva. Je to konstatování faktu.
   -p-

   Vymazat
  6. "V Rusku je bída a životní úroveň jde rapidně dolů. Tam by emigroval leda blázen"

   Asi jsem blázen, já vidím perspektivu právě v Rusku. A budu moc rád, pokud skutečně budeme odcházet z ČR, když právě vy a vám podobní to tam zamořit nepůjdete.

   Vymazat
 8. Na vyjádřeních těch inteligentů uvedených v článku, je patrné to, jak se neumí vyjádřit, krátce a jasně a na to, aby přímo řekli, že imigrace je to největší zlo, které Evropu postihlo, potřebují množství nic neříkajících vět. Než to ze sebe dostanou, tak v Evropě přistálo dalších tisíc Afro arabů, kteří nás tady opět kulturně obohatí.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 11:10 spoustu nic neříkajících vět obsahují zmiňované odpovědi pouze pro toho, kdo nechápe psaný text. Pro vás mám jednoduchou odpověď, jste omezenec. Ke všemu ještě namyšlený. Chápete?

   Vymazat
 9. Z JAR utíkají farmáři do Ruska !!! Londýn předstihl New York ve vraždách za den ( 50 ) !!! A co až, Praha přeskočí Londýn ??? Shengen, dennodenní den otevřených dveří !!!

  OdpovědětVymazat
 10. Diskuse plná poserů, kteří tvrdí že se s migrací nedá nic dělat. Kdo se dívá, tak vidí že to jde, ale nedá se to změnit ze dne na den, nějaký čas to potrvá ..

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 12:11 Přesně tak zatím tu nejsou ve velkém množství zatím my občané ČR můžeme vítačům zatnout tipec.

   Vymazat
 11. Your opinion about migration is very good, I agree with that view
  duck life

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. http://www.capetownetc.com/news/15-000-sa-farmers-consider-fleeing-to-russia/

   Vymazat
 12. Co bude,
  nebo nebude, o tom rozhodne v prosinci t.r. schůzka ve věci Globálního paktu v Marrakéši.

  Tam se ukáže, kdo zastupuje svou vlast, nebo kdo tančí podle Bruselu.
  Maďaři již předem avizovali, že to nepodepíší, neboť si ohrožovat vnitřní bezpečnost státu nenechají.
  Český ministr zahraničí, který jde ve stopách
  svých lokajských předchůdců, jistě nezklame.

  Vsaďte se, o co chcete !

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. A kterého českého ministra zahraničí máte na mysli?

   Vymazat
  2. Prozatím je min.zahraničí Hambáček, pokud ho nevystrká Poche, ale , co se týká vítačského umu, jsou si rovni a instrukce mají jistě stejné.

   Vymazat
  3. Jdu kolem21. července 2018 13:36
   Parlament by měl vládu zavázat, aby tam buď vůbec nikdo nejel, anebo nic nepodepisoval. Snad to Okamura navrhne.
   Zatím to odmítají USA a Maďarsko, jistě se ještě nějaké státy přidají. Proč bychom se my, měli zbavovat svých kompetencí? Schválilo to referendum? P.K.

   Vymazat
  4. Pro 13:36 - Zřejmě chodíš stále dokola, jako ten kafemlejmek s mlýnským kamenem kolem krku! Je mi tě fakt sorry.

   Vymazat
 13. Vyřešit otázku migrace je velmi jednoduché, ale musela by být vůle ji řešit. Stačilo by nevpustit do přístavů států EU lodě, které migranty sbírají už u Afrických břehů. Tam ať se o ně starají pobřežní státy - Egypt, Lybie, Alžír, atd. Pokud by se na svých "gumácích" dostli až k hranicícm EU ve Středozemním moři, tak sebrat a buď odvést zpět, nabo zavřít do sběrného tábora až do vyřízení potřebných dokladů. Rozhodně nepouštět na území EU mezi obyvatelstvo. Jakmile by se rozprchli po území EU, tak už jsou v podstatě nekontrolovatelní.

  OdpovědětVymazat