Reklama

pátek 6. července 2018

Soud ve Štrasburku zamítl stížnost rodiny po zavražděném českém kuchaři v Londýně, protože gastarbeiteři z východu jsou v Británii nenáviděni a soudy se jich nezastanou! Obrátili jsme se na právníka a ten řekl, že útočník na Zdeňka Makara může být souzen v České republice, ale ta zatím nevydala ani evropský zatykač, ani nevznesla žalobu! České právo přitom není právem teritoriálním a vraždu občana ČR v jiné zemi mohou české soudy bez problému soudit!

- VK -
6.7.2018  AENews
Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku podle očekávání zamítl stížnost pozůstalé rodiny po Zdeňku Makarovi, který byl v roce 2016 v londýnském East Endu brutálně umlácen k smrti řetězem na kolo [1]. Britský občan Raymond Sculley, běloch, napadl Zdeňka Makara poté, co se Zdeněk ohradil proti nevhodnému chování skupiny mladíků nedaleko restaurace, kde Zdeněk pracoval jako kuchař. 

Incident zachytila britská policie na pouličních kamerách, z nichž jasně vyplývalo, že fyzický útok vyšel a byl zahájen Raymondem Sculleyem. Celá kauza měla být u britského soudu naprostou banalitou, protože kamerový záznam byl nezpochybnitelný. Jenže britská soudní porota vynesla nad Sculleyem zprošťující rozsudek, proti kterému navíc v britském soudním systému neexistuje odvolání. Porota došla k názoru, že Raymond Sculley se pouze bránil, přestože kamerový záznam ukazoval něco úplně jiného. Článek o kauze jsme přinesli zde.

Zdeněk Makar s přítelkyní Mirkou, která nyní bojuje za spravedlnost.

Verdikt soudu vyvolal šok a zděšení, v celé věci protestu české strany se angažoval i tehdejší ministr zahraničí Lubomír Zaorálek, došlo dokonce i na předvolání britské velvyslankyně v ČR Jan Thompson, ale ta pouze konstatovala, že britská vláda nemá jakýkoliv vliv na chod britské justice, která je zcela nezávislá na exekutivě. Rodina Zdeňka Makara se proto obrátila na Evropský soud pro lidská práva se stížností, že britský soud pošlapal lidská práva, konkrétně právo na spravedlivý proces. Soud ve Štrasburku ale konstatoval, že britské právo porušeno nebylo, protože rozsudek proběhl v souladu s platným britským právem.

Žaloba k soudu ve Štrasburku nemohla nic změnit na rozsudku britského soudu


Soud ve Štrasburku totiž nemá v kompetenci posuzování jednotlivých verdiktů národních soudů, může posuzovat pouze zákonnost, jestli rozsudek byl v souladu se zákony dané země. Nejde tedy o apelační soud, ale de facto jen o soud kasační. Britské právo se řídí anglosaským systémem, který je sice jedním z nejstarších justičních systémů, ale v mnoha ohledech i nejzaostalejších. Postrádá např. takové moderní instituty jako je odvolání, přezkoumání a dovolání, nezná ani opravné prostředky. Britské právo je navíc dodnes právem silně feudálním, kde hlavní moc justice drží královna.

U britských soudů se tedy rodina Zdeňka Makara spravedlnosti nedočká, ale je tady jedna podivná věc, která dosud nezazněla a obrátili jsme se proto jako redakce na právníka, aby nám tuto zvláštnost vysvětlil. A nestačili jsme se divit. Česká republika nepodléhá anglosaskému právu, které je omezeno principem a zásadou teritoriality, ale může soudit trestné činy na základě principu personality a univerzality. Nic tudíž podle názoru právníka nebrání českému Vrchnímu státnímu zastupitelství, aby začalo vraždu českého občana v Londýně vyšetřovat ve vlastní gesci a následně, aby ČR vydala evropský zatykač na Raymonda Sculleyho.

Vrah Zdeňka Makara, Raymond Sculley.

Je neuvěřitelné, že dosud se k tomu české úřady nerozhoupaly a dokonce ani dosud ještě nepožádaly Velkou Británii o vydání Raymonda Sculleyho ke stíhání do České republiky. Nemluvíme zde o tom, jestli Londýn takové žádosti vyhoví nebo ne, o to vůbec teď ani nejde. Jde pouze o to, že ČR zatím nepřistoupila k trestnímu stíhání vraha, cizince, který v cizině zavraždil občana ČR. Podle právníka naší redakce pro toto neexistuje vysvětlení této nečinnosti.


Proč dosud české orgány nezahájily trestní stíhání britského občana za vraždu českého státního příslušníka?


Když ruský občan Jevgenij Nikulin prý spáchal hackerské útoky proti americkým serverům LinkedIn a Foursquare, požádali Američané ČR o jeho vydání do USA a Robert Pelikán, bývalý ministr spravedlnosti, této žádosti vyhověl. Cizinec tedy údajně poškodil americké zájmy, americké firmy a Američané si vyžádali Nikulina ke stíhání do USA. V případě Zdeňka Makara a jeho vraždy v Londýně jde o stejnou situaci, ovšem tentokrát je poškozenou stranou rodina českého občana.

Jelikož český právní systém je založen na principu personality a univerzality, můžou české soudy bez problému rozhodovat kauzy a trestné činy spáchané na občanech ČR v cizině, bez ohledu na to, kdo tyto činy spáchá, jestli občan ČR, nebo nějaký cizinec. Rodina Zdeňka Makara by se proto měla obrátit na ministryni spravedlnosti Taťánu Malou (Hnutí ANO) a současné by měl být podán podnět Vrchnímu státnímu zastupitelství, aby zahájilo trestní stíhání Raymonda Sculleyho, britského občana, který se dopustil v Londýně trestného činu vraždy českého občana. Související kroky, jako je vyhlášení evropského zatykače a žádost o vydání Sculleyho do ČR, jsou samozřejmostí.

Tělo Zdeňka Makara bylo nalezeno na chodníku před tímto obchodem na East Endu v Londýně.

V celé kauze figuruje velké množství kroků, které jsou projevem naprostého diletantismu a pošlapání ochrany a práv českých občanů v cizině. Okamžitě po vraždě Zdeňka Makara mělo Vrchní státní zastupitelství v ČR zahájit trestní stíhání britského občana a požádat o jeho vydání do ČR, protože bylo zjevné, že rodině Zdeňka Makara se ze strany britských soudů nedostane spravedlivého rozsudku v kauze stíhání vraha.

Českým vyšetřovatelům a soudům nic nebrání v tom, aby mohli stíhat britského občana podle českých zákonů před českým soudem, vzhledem k tomu, že se dopustil vraždy českého občana.
Hlavním problémem zde budou peníze. Již v roce 2016 vyšlo najevo, že rodina po zavražděném Zdeňkovi musela uspořádat sbírku na převoz rakve do České republiky [2] a další peníze byly potřeba na soudní výdaje, přičemž rodina de facto soud prohrála, takže nemohla žádat pachatele ani o uhrazení soudních výdajů.


Strach protektorátní správy v Praze zažalovat občana Velké Británie?


Stejně tak nerozumím tomu, proč byl podán podnět k soudu ve Štrasburku, když ten funguje pouze v roli kasačního soudu a nemá páky a nástroje na revize rozsudků soudů jednotlivých zemí. Krokem č. 1 měla být žaloba na cizího státního příslušníka, která by byla podána v ČR na základě obvinění z trestného činu vraždy občana ČR v cizině. Státní zastupitelství následně mělo vystavit evropský a také mezinárodní zatykač na Raymonda Sculleyho a současně mělo české ministerstvo spravedlnosti poslat oficiální žádost o extradici britského pachatele do ČR.

Avšak vzhledem k tomu, že Velká Británie je dosud členem EU, není potřeba se spoléhat na extradiční řízení a je možné zatknout Sculleyho pouze na základě evropského zatykače. Jenže tento postup není využíván, protože jde o politicky výbušný nástroj, který je na hraně. Jednotlivé země by to považovaly za zásah do vlastní suverenity. Představte si Prahu, jak zatýká v Londýně britského občana. Zatknout páníčkovi jeho občana, to by bylo stejné, jako kdyby v dobách Protektorátu chtěla Moravcova vláda zatknout německého občana v Říši kvůli vraždě českého občana. To by bylo nepředstavitelné, a obávám se, že stejnou paralelu teď zažíváme ve vztahu k Velké Británii.

Ulice, kde došlo k vraždě Zdeňka Makara.

Rozhodnutí britského soudu osvobodit Raymonda Sculleyho bylo motivováno čistě rasově, o tom není pochyb. V Londýně je nenávist ke gastarbeiterům z východní Evropy tak hustá, že by se dala krájet. Důvodem je frustrace bílých Britů. Proti muslimům už do ulic vycházet nemohou, je jich moc, některé čtvrti plně ovládají islamisté a poté, co se starostou Londýna stal muslim pákistánského původu, už není možné proti muslimům protestovat bez strachu z perzekucí. Viz. kauza uvěznění Tommyho Robinsona je toho jasným důkazem, co se děje v Británii.


Britům nevadí islám, nevadí jim muslimský starosta Londýna, nevadí jim teroristické útoky islamistů, ale vadí jim gastarbeiteři z Polska, ČR, Slovenska a dalších zemí východní Evropy. Poláci měli podobnou kauzu, do Británie poslali své policisty


Jednodušší bílí Britové si tak našli nový cíl útoků a tím jsou bílí gastarbeiteři z východní Evropy. Nejvíce útoků míří proti Polákům, ti jsou na prvním místě žebříčku nenávisti bílých Britů v Londýně. Na druhém místě jsou hned Češi, a to hlavně i z toho důvodu, že mnoho Čechů ve Velké Británii má ve skutečnosti romský původ. Když potom někdo řekne v Londýně, že je Čech, automaticky Britové mají člověka za cikána. Je marné vysvětlovat těmto jednoduchým Britům, že jde v ČR pouze o minoritní etnikum a že Česko nerovná se Romaland, jak jsem teď nedávno zaslechl tuto pejorativní přezdívku pro ČR mezi Brity.

Poláci měli podobný případ, vraždu Areka Jozwika v Harlow v Essexu. Vrah byl navíc nezletilý a dostal směšný trest, pouhé 3 roky. Útočník zezadu praštil Jozwika do hlavy, ten padl na zem a rozbil si lebku. Na místě byl mrtvý. Polsko bylo v šoku a vztek nebral konce [3]. Polská vláda, na rozdíl od té české, okamžitě začala jednat a vyslala do Velké Británie polské policisty [4], aby dohlédli na vyšetřování a bezpečnost polských občanů ve městě Harlow, protože Britům prostě Varšava nevěří ohledně nezávislosti vyšetřování, pokud jde o útoky Britů na Poláky.

Rozsudek 3 roky za vraždu je sice tristně nízký, nezletilí vrazi v Británii totiž zcela normálně dostávají dvacet let za vraždu, jsou totiž podle anglosaského práva souzeni jako dospělí, ale Poláci alespoň nenechali vraždu bez trestu a dohlédli na britský soud, aby nezprostil pachatele obvinění. Je to pouze důkaz toho, jaká nenávist v Británii panuje k lidem ze zemí z východní Evropy. Tato nenávist se potom kopíruje i do rozsudků soudů, protože v nich rozhodují poroty sestavené z obyčejných lidí z ulice, obvykle z té čtvrti, kde k rasově motivovanému útoku došlo. Takže ty rozsudky vyjadřují osobní postoje porotců ke gastarbeiterům. No remorse.

Smuteční tryzna v Harlow v Essexu po vraždě Poláka Areka Jozwika.

Pokud přijedete do Londýna, tak vás překvapí, že místní Britové, myšleno bílí Angličané, za největší problém svého života považují cizince z východní Evropy. Vadí jim Poláci, Češi, Slováci, prostě lidé, kteří nepřijeli do Albionu hlásat Islám a stavět mešity, ale přijeli pracovat. Taková drzost, že? Britům tak nevadí, že v Londýně mají starostu muslima, že jim rostou mešity a muslimská ghetta před očima rychleji než anglický trávník po vydatné zálivce, ale vadí jim workeři, gastarbeiteři, zatímco muslimové na sociálních dávkách jsou jim šumafuk.

A tady se dostáváme k záhadě rozsudku britského soudu. 12-členná porota, která zbavila Raymonda Sculleyho obvinění z vraždy, byla složena z lidí z londýnského East Endu, tedy z řad lidí stejného charakteru jako Raymond Sculley, z lidí, kteří mají nenávist vůči “prasatům z východu”, eastern pigs, což je přezdívka pro Poláky a obecně pro gastarbaitery ze slovanských zemí. Britský soud tak nevynesl rozsudek nezávisle, ale na základě nenávisti členů poroty ke gastarbeiterům na East Endu v Londýně. Míček je teď na straně Taťány Malé, nové ministryně spravedlnosti. Zahájení trestního stíhání britského občana z vraždy občana ČR je tak nyní v její kompetenci, ale podnět musí vzejít od pozůstalé rodiny.

-VK-
Šéfredaktor AE News

50 komentářů :

 1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ať tam bylo co chtělo,ale zůstat v EU je nejkolosálnější podvod na českých občanech,...i Babiš na toto dojede,jestli se neotočí...nové volby jsou na obzoru a v příštích na toto zcela jistě vyhoří.....

   Smazat
  2. 8:21 Nevyhoří. Lidi dostanou koblihu a všechno bude v pořádku.

   Smazat
  3. A CO SPOLEK ŠALAMOUN TAM BY NEBYLA ŠANCE?

   Smazat
  4. Pokud naše justice nekoná, je to chyba !
   Mě napadlo ihned, jak zpráva o zproštění viny v Anglii proběhla u nás, vyhostit anglického velvyslance. Pokud takto rozhodují a dlouhodobě se chovají a tolerují násilí na cizincích, nemáme se s nimi mazat. Celkově se vůbec nemáme mazat s tím spolkem zemí, který nás smete ze stolu vždy, kdy se mu zachce. Stačí znát nedávnou historii. Pak by i ti mladí trochu přibrzdili k obdivu "západu" a pochopili by, že Rusko chtěj všichni kvůli nerostnýmu bohatství...včetně USA. Ti se právě mohou po... z toho, že máme z Ruska zemná plyn. Protože oni ho chtěj Evropě prodávat z Turecka. Je to verběž, verbež a verbež.

   Smazat
 2. V Afroarabskem teroristickem , rasistickem Pakistanskem Chalifatu drive Anglie, nemaji mistni ani evropane co delat pod trestem smrti Saria Macet a bomb ..
  Soudy se neodvazi soudit a policie vysetrovat...atd.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A tak to chtel havel

   Smazat
  2. No co? Vždyť obětí byl jen Slovan...
   Asi tak to demokrati berou.

   Smazat
 3. A co dělá nejvyšší státní zástupkyně, ta o tom neví?

  OdpovědětSmazat
 4. Připadá mi v posledních letech, že normálně myslící vzdělaný člověk nemá nejmenší šanci dostat se k jakémukoliv vyššímu postu. O normálních lidech rozhodují psychicky narušení jedinci a je jich čím dál víc.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 6:32 Souhlas. A také to jsou lidi, kteří nemají děti.

   Smazat
 5. "Podnětem pro zahájení trestního řízení jsou zejména skutečnosti, které vyplývají ze samotné činnosti práce státního zástupce, vyšetřovatele, policejního orgánu. Zvláštní oznamovací povinnost mají státní orgány (zákonodárné orgány, orgány státní moci a státní správy), právnické a fyzické osoby, které jsou povinny neprodleně oznamovat státnímu zástupci nebo policejním orgánům skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin. Všeobecná oznamovací povinnost je upravena v ustanovení § 168 trestního zákona, který vyjmenovává trestné činy (např. vlastizrada, ohrožení utajované skutečnosti, padělání a pozměňování peněz, účast na zločinném spolčení, týrání svěřené osoby, vražda aj.), jež podléhají oznamovací povinnosti a nesplnění této povinnost se kvalifikuje jako trestný čin neoznámení trestného činu. Tuto všeobecnou oznamovací povinnost mají všichni občané starší 15 let. "

  https://www.epravo.cz/top/clanky/trestni-oznameni-9532.html

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Takových zákona dbalých občanů jsou plné Cibulkovy seznamy... a jsou zato deklasováni a peiorativně ocejchováni jako UDAVAČI A KOLABORANTI STÁTNÍ MOCI... tak se nedivte, že moudří lidé si po takové zkušenosti dají pozor, protože až se jimi oznámený zločinec stane prezidentem, soudcem, ministrem vnitra nebo náměstkem...

   Také proto se lidé bojí pomoci, když tlupa drbanů jakéhokoliv etnického původu mlátí, olupuje, mrzačí našeho člověka. Podle zákona se pomocí stáváte ÚČASTNÍKEM RVAČKY.... se všemi následky. A co kdyby se drban hodil marod a soudně se na tom darebákovi, zachránci jeho oběti, hojil a vysoudil vysoké odškodné... "Naše" soudy soudí mnohdy jako porota sestavená z vězňů a to nečeského původu. Proto je třeba "oslovení" BÍLÁ SVINĚ folklór (ten prý musíme chápat a přijímat), kdežto naopak ČERNÁ SVINĚ se stíhá jako rasová nenávist a zločin...

   Smazat
 6. To je sice hezké, že by toho britskýho feťáka a vraha mohl český soud odsoudit, ale to by tak bylo asi všechno, čeho by se mohlo dosáhnout. Britové by ho samozřejmě nevydali (u nich byl osvobozen), tak by to po mnohaletých soudních tahanicích a pár diplomatických nótách a milionových výdajích skončilo stejně - grázlovi by se nic nestalo.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tady jde o princip, aby si propříště nemysleli, že jim to zase projde tak jednoduše. To je jako s tím norským zvykem, unášet děti, jak se o tom začalo zhusta psát, tak už se to začíná řešit. Poláci si nenechají kálet na hlavu, ti se ozvali, my jenom uctivě respektujeme soud jejího veličenstva. Jakoby pro Bradáčovou byla anglická královna důležitější než český občan. Čím více budeme mlčet, i když to fakticky nemá smysl se ozývat, tím víc nám budou šlapat držku do písku.

   Smazat
  2. to 8:14
   Se stupidním anglosaským soudním systémem sami nic nepořídíme. Co se týká Bradáčové - nedostala v té záležitosti pokyny z Tržiště, tak nic nečiní. S těmi dětmi to je trochu jiný problém. V první řadě by si místní slípky měly rozmyslet těsné vztahy s cizími státními příslušníky, když mají víceméně jistotu, že v cizí zemi budou státní (i nestátní) instituce řešit problémy především ve prospěch svého občana.

   Smazat
  3. Je potřeba vydat rozsudek, VB je v likvidaci, časem bude možné grázla dopadnout a zavřít. Ale v tomto případě se jedná o kanalizaci nenávisti, Britům je dávan učebnicový příklad, koho mají nenávidět, a oni zapomenou, že brzo budou chodit povinně do mešity.

   Smazat
 7. Británie je dle mého názoru naprosto zdegenerovaná země po všech stránkách. Jedinou radostí jejích obyvatel je asi královská rodina, protože pouhý pohled na člena královské rodiny zpoza plotu je pro ně něco jako pro nás vánoce :-)

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Já když to čtu, tak nevycházím z údivu. Před 12 lety jsem byl také v Británii, mj. půl roku i v Londýně a nic takového jsem tam nepozoroval. Vždyť konkrétně Londýn je přímo učebnicové multikulturní město, kde žijí ve velkém počtu lidé snad z celého světa. V menších městech to už bylo trochu jiné, tam se dalo ojediněle setkat s určitou předpojatostí a snad i nepřátelstvím. Pro Brity přitom byli všichni lidé z východu prostě "Poláci". Včetně Čechů. Jen když se vysvětlilo, že jsme z jiné země(zpravidla napovědělo "Czechoslovakia"), tak byli přívětivější. Ale ta averze byla skutečně ojedinělým jevem. Snad vůči Polákům přecijen trochu častější. Možná k tomu i existovaly důvody, ať už pro ochotu Poláků pracovat za opravdu nízké mzdy téměř nepřetržitě, jejich vysoké početní zastoupení a také občasné nevhodné chování.
   Ale v Londýně, tam si nikdo nikoho nevšímal a s trochou nadsázky bych řekl, že potkat na ulici rodilého Brita bylo spíše výjimečné. Pokud je v článku popsaný stav pravdivý, tak muselo dojít ke značnému posunu.

   Ještě ke královské rodině. Britové, s kterými jsem mluvil, z ní nebyli moc unešeni a z královny si často dělali srandu s narážkami na její inteligenci. Nevím, mně hloupá nepřipadá, ale zase jejímu působení se nijak nevěnuji. Každopádně za plotem Buckinghamského paláce byste, snad vyjma mimořádných událostí, moc Britů nenašel.

   Smazat
  2. 13:43 asi jste reagoval na nějaký jiný příspěvek, nebo si sám odpovídáte rovnou na ten svůj. Autor tam přece nepsal nic o vztahu k cizincům, ale ani ke královně. Osobně vidím jejich zdegenerovanost v tom, že se stále považují za nadřazené lidi, asi pozůstatek výchovy z dob Britského impéria. A vadí mně také jejich snobizmus a neustálé lpění na rozdělení na kasty - viz používání titulů a povyšování do šlechtického stavu. To podle mého do 21. století nepatří.

   Smazat
 8. 7:25 do Londýna utíká ze světa (třeba nejenom z Ruska) stíhaná sebranka všeho druhu jenom proto, že je nikdo nevydá. Nakradené prachy totiž britům vůbec nesmrdí, vypadá to, že se bez nich už ani neobejdou. A když takovému oligarchovi prachy dojdou, tak je "ukončen" jako Berezovskij. Kdoví, jestli Skripala neukončovali jenom proto, že do něho nechtěli už investovat. Jakou šanci má pak obyčejnej českej a ještě k tomu chudej pěšák Makar, aby se rodina dovolala nějaké elementární spravedlnosti? Naprosto žádnou! Jsou degenerovaní a ještě si chtějí hrát na nadřazené bytosti první kategorie!

  OdpovědětSmazat
 9. Nikde se nemluví o tom, že Britové i po březnu 1939, kdy Hitler okupoval zbytek Československa, nadále byli s Hitlerem a i přes upozornění naších zástupců Československé národní banky, Britové nechali ukrást náš Československý zlatý poklad z kterého, po jeho nalezení, odečetli veškeré náklady spojené s Československými letci a vojáky, kteří bojovali v II. sv. válce za Británii a to do posledního knoflíku, tedy velkou část Československého zlatého pokladu sprostě ukradli. Britové nás nenáviděli odjakživa a proto se Beneš na ně nikdy nespoléhal. Britové, jako první zavedli koncentrační tábory ve svých koloniích v Asii a Africe a brutálním způsobem povraždili miliony nevinných domorodců. Mezi Hitlerem, tedy fašistickým Německem a Velkou Británii není rozdíl, jenom my si sami sobě lžeme a hlavně naše televize vynáší Velkou Británii do nebes a na základě těchto lží se množství naších občanů hrne do ráje Velké Británie, přitom je to vzděláním a vyspělostí stát, který je hluboko pod naší úrovni, jak vzdělaností tak vyspělostí. Většina naších občan se o tom může přesvědčit, když se náhodou setká s Britským občanem kdekoliv v Evropě, že to jsou hulváti, nevychovanci, kteří nemají ani základní znalosti, ale sprostota a nadutost jim nechybí.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. před pár týdny zkoušeli ruského Chazina z historie a pochopitelně očerňováním Stalina. Chazin se nedal a upozornil redaktůrka naší lžiTV, že takový Churchil zahubil v Indii desítky miliónů lidí, redaktůrkovi sklaploi, musel to zahrát do outu

   Smazat
 10. Jediným, ale účinným zadostiučiněním české rodině je fakt, že britové budou kompletně nahrazeni černými opicemi. Země je ve stavu, kdy už není cesta zpátky a oni si tak na nás vybíjejí vztek, že posrali, co se dalo. Přejme jim to, za všechno, co nám kdy udělali si stejně nic lepšího nezaslouží, protože na jedné straně řvou, jak nejsou pokrokoví a na straně druhé jejich právo je z dob, kdy ještě žili na stromech. Prostě se do budoucnosti neosvědčili. Počkejme si pár let a uvidíme.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Britům byla země ukradena o pár staletí dříve, dívejme se na to co nás čeká, pokud lidi nepochopí.

   Smazat
 11. Jo, kdyby se to stalo v Rusku, probíralo by se to ve všech světových médiích

  OdpovědětSmazat
 12. No - nevím. Takového blábolu tady. Myslím, že trestní oznámení na konkretního pachatele v cizině mohla podat jeho rodina tady, a pak už by se rozjela příslušná mašinerie.A jinak - kdyby to byl můj syn nebo brácha, dnes už by ten zkurvenej parchant, kterej mu to udělal, nežil. Ležel by někde jako zdechlina, ukopanej, ubitej, s ksichtem rozmláceným na fašírku, s rozlámanýma hnátama a přeraženou páteří. To bych mu v sebeobraně udělal já sám. Já bych je poučil o trestu za spáchanou vraždu ty anglánský prašivý justiční zmetky.Tomu rozhodnutí Strassbourgu se divím, ale zase ne tak moc - prý už je to tam samej českej zkurvenej zmetek, to jsou připosraní zmrdi, kteří se vůbec nepokouší o nic - za prachy který dostávají, drží tlamy, a se vším souhlasí. Typicky česká kurva - za prachy dělá i to, co se jí hnusí. To Češi předvádí kdekoli,v jakémkoliv postavení.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Uklidněte se, vy náš malý rachitický hrdino od klávesnice. Ještě že nejsme všichni tak "chytří" jako vy. To by nám třeba pak také mohl ten jediný zástupce ČR(Aleš Pejchal) u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku, připadat jako "samej českej zkurvenej zmetek".
   Asi to v životě nemáte se sebou lehké, ale je hloupé dávat to za vinu národnosti.

   Smazat
  2. U "klávesnice" jsem velice málo kdy ty rozumbradskej kmete - ale zjistil jsem, že průměrný věk u klávesnic je asi sedmdesát let, zajištěnost důchodem, drtivě převládají poklopci - ženy tu žvanírnu nevyhledávají, nemají čas - jak zvláštní! Jaké to já mám se sebou, tebe zajímat nemusí, a pokud jde o mojí vybavenost, které se urážlivě dotýkáš, ačkoliv o ní nikde není řeč, můžu tě uklidnit, že svýma rachitickýma ručičkama bych dementovi, jako jsi ty, ve vteřině zlomil vaz. Asi by tě žádná škoda nebyla, jak tak čtu. Jen strefovat se do druhých a urážet - cos napsal k věci? Samozřejmě že nic.

   Smazat
  3. Uklidněte se, vy náš malý rachitický hrdino od klávesnice. Ještě že nejsme všichni tak "chytří" jako vy. To by nám třeba pak také mohl ten jediný zástupce ČR(Aleš Pejchal) u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku, připadat jako "samej českej zkurvenej zmetek".
   Asi to v životě nemáte se sebou lehké, ale je hloupé dávat to za vinu národnosti.

   Smazat
 13. Jak se mohli Češi domoci nějakého spravedlivého rozsudku, to v Anglii není možné. Vždyť třeba rozsáhlý pedofilní skandál zametají pod koberec už několik let. Mají v tom letitou praxi. Viz třeba případ Sir Edwarda Richarda George Heathe, svého času premiéra a zároveň pedofila, který znásilňoval a topil malé kluky na své jachtě!!! Tuto kauzu zametala pod koberec ještě za jeho života osobně jistá premiérka Margaret Tacherová. Proč by nezametli pod koberec i kauzu nějakého přivandrovalce z české kolonie. Image Albionu je nade vše!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ve srovnání s tím, co všechno podnikli české úřady pro ty dva fakany v Irsku, kteří se narodili v Irsku ( nebo kde) s tím jejich Barnevernetem, a co předváděla veřejně ta praštěná káča, která nedokázala rodit a vychovávat své děti řádně doma, tak pro toho ubitého kluka neudělali nic - oficiálně kromě protestů nic. Protože jsou připosraní. Vidíme "Anglie" "Amerika"... bla bla ... a už jsme připosraní. Abychom si to s těmi svými novodobými bohy a modlami nějak nerozházeli. Ono se ví, co se mělo a co by se mohlo, ale nikdo nic neudělá. Možná kdyby to nějaký hrdina začal, pak by se eventuelně i připojili, ale obecně jsme připosraný, uťápnutý, a umlčený národ. Za nějaký čas budeme neexistující národ-nějaká minulost... Češi? Co je to? A kde se to vyskytuje?... asi tak.

   Smazat
  2. Oprava: ....pro ty dva fakany v Norsku, kteří se narodili v Norsku....

   Smazat
  3. 11:22 Tenhle národ nemá elity, proto ti šikovní sledují trendy, aby se náhodou do něčeho nenamočili. Zastupování vůle lidu je tak akorát na papíře.

   Smazat
  4. Děti se narodili v Norsku, ale české matce. Klidně by se to mohlo stát i Vám, kdyby jste se rozhodl hledat štěstí v cizině.

   Smazat
  5. Jo - v Norsku, pravda. Ať se narodily jakékoliv matce, měla zůstat doma, rodit doma, a vychovávat svoje děti doma - nemusela zatěžovat soudy, politiky, ombudsmana, media - v TV se o nich mlelo pomalu ob den - a co podobného se udělalo pro toho zabitýho kluka v Anglii? Kulový - proto jsem to celý psal, pouze jsem zapomněl, že šlo o Norsko. Takže - komu čest, tomu čest. Komu se chce pomáhat, tam se pomáhá, a to ještě nemluvím o těch dvou blbkách, které prý byly "zadržovány" někde v Pakistánu, a ČR na jejich vysvobození musela vyklopit desítky milionů z kapes nás všech. Já bych jim tak dal miliony, to by viděly.... tak přemýšlím, proč je mi nad podobnými články na blití?

   Smazat
 14. Jo to je ten slavný západ pro ně jsme méně než slimáci.

  OdpovědětSmazat
 15. Česká vláda a justice nebudou dělat nic, jedině že by je tlak lidi a médií donutil. Páč britští politici by si stěžovali, že zpochybňujeme jejich soudy, a čeští politici jsou připosraní lokajové a báli by se jenom špatného pohledu Britů, takže raději budou dělat mrtvého brouka.

  Tidehunter

  OdpovědětSmazat
 16. Asi řeknu něco, pro někoho ošklivého, ale jak se ten Čech projevoval vůči Česku? Platil zde daně, sociální pojištění? Nejspíš nic takového. Deset let žil v Británii a nějaké Česko ho nejspíš již nezajímalo.
  Pokud by se to stalo českému turistovi, který si plní své povinnosti vůči českému státu, potom bych viděl jako povinnost českého státu, se za svého občana postavit, je-li mu pácháno bezpráví. P.K.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ano, plně souhlasím, já zažívám osobně, když česká ambasáda zve na své recepce v zahraničí všechny ty české krávy, co se vdali do dané muslimské země, zplodili muslimské děti a českou republiku znají jen z toho, že chodí jednou za rok na jejich recepce a spekulují o tom, jak by z té České republiky ještě něco vyrazili. Třeba si nechat posílat ještě z ČR důchod za ty tři roky, co tam tenkrát před 30 lety odpracovali, než si narazili toho neodolatelného snědého hocha, co jim slíbil, že už budou pak ležet na jachtě na moři a pít suché Martini.

   Smazat
  2. I já mám problém s tím, že když si čtu, jací jsme pro Brity podlidi a opovrhují námi, tak co nutí některé Čechy k tomu, aby se staly v této zemi nenáviděnými gastarbaitry?

   Smazat
 17. 13:43 asi jste reagoval na nějaký jiný příspěvek, nebo si sám odpovídáte rovnou na ten svůj. Autor tam přece nepsal nic o vztahu k cizincům, ale ani ke královně. Osobně vidím jejich zdegenerovanost v tom, že se stále považují za nadřazené lidi, asi pozůstatek výchovy z dob Britského impéria. A vadí mně také jejich snobizmus a neustálé lpění na rozdělení na kasty - viz používání titulů a povyšování do šlechtického stavu. To podle mého do 21. století nepatří.

  OdpovědětSmazat
 18. Angličani jsou prasata, ne Poláci. Důkazem byla nedávná svadba jejich dvorního rezatého kašpara v kostýmu piráta z 18.stol s jakousi cikorkou dosti neurčitého původu. Na oficielní svatební fotografii byli bílé maškary jako zástupci "old good england" a skupinka nepřizpůsobivých jako zástupci strany nevěsty. Pro pozorovatele zvenčí je to jen známka totálního úpadku oné "staré dobré anglie". Jsou v prdeli a dobře jim tak.
  A každý kdo tam jde škemrat o práci, ztratil hrdost a musí počítat s následky. Do anglie patří jen cigáni, ti jsou na jejich úrovni.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Anonymní6. července 2018 20:12
   Popsal jste to dobře, ale ten závěr jste nedotáhnul. Není to úpadek „staré dobré Anglie“, je to zrod „nové Anglie“. Kdyby se nedej Bože s jeho výsostí Williamem něco stalo, tak nastoupí výsost Harry, jako představitel nové multikulti společnosti budoucnosti (kde však moc zůstává stále ve stejných rukách, nebo rodinách). P.K.

   Smazat
  2. synem Charlese je pouze William, chudák Harry je synem milence Diany, byl to nějaký indiskrétní podkoní, kterého proto vyhnali ode dvora

   Smazat
  3. Anonymní6. července 2018 21:04
   Pokud ano, byl by to dobrý důvod pro jeho instalaci. Byl by pro to, dobře řiditelný. P.K.

   Smazat
 19. Pravda je to, že já už léta nejel do Británie ani jako turista jen kvůli tomu, aby si Britové nemysleli, že jsem tady přišel pracovat. Ale já si myslím, že ta nenávist proti Čechům tam panuje již do dob socialistické emigrace, už tenkrát nás měli "plné zuby". Já do Londýna přijel v 1990 a pochopil jsem, co si o východních emigrantech tam myslí. Od té dob jsem už do V.B. nikdy nejel a nikdy nepojedu, já mám svoji hrdost.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ano, Arabové, Muslimové a ti kteří Brity vraždí, jim, tedy Britům nevadí. Ti kteří tam přijeli pracovat a nasávat tu jejich pseudodemokracii, ti jim vadí. My jsme tupci v tom smyslu, že celé staletí se necháme od "nímantů", jako jsou Britové poučovat, ač v mnoha, ne li ve všech, oblastech je převyšujeme o několik úrovní.

   Smazat
 20. Nedávno se mnozí "čeští vlastenci" zastávali Slováka, který zabil tuším Filípínce, který se zastal nějaké dívky. A tady máme případ Čecha, který dělá v cizí zemi, ale to mu nebrání si s klidem urážlivě rýpnout do úplně cizího člověka na ulici. Za deset let v USA-Chicagu se mi nikdy nestalo, že by mě kdokoliv na ulici "oslovil" takovým způsobem. Ten Čech měl tak trochu nadměrné sebevědomí, ale přesto si smrt určitě nezasloužil. Ale fakt je, že konflikt sám vyvolal, a i konečnou konfrontaci začal on sám, narozdíl od mnoha jiných případů...(Poučení? Když se neumíte chovat, zůstaňte ve své rodné vesnici, a nechejte se zabít třeba naštvaným sousedem). Britčtí vlastenci -soudce a spol se zachovali podobně, jako by se zachovali ti čeští.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Britové nás nemají rádi a my jim lezeme do "prdele, tak si nás ani nemůžou vážit.
   Odpovědí na skandální výrok soudu v Londýně o vraždě, kterou označili, jako sebeobranu Brita který zavraždil Čecha, měla být vypovězení velvyslankyně Velké Británii z Česka. Co by se stalo. Jenom to, že Britům by sklaplo. My je nepotřebujeme. Potřebují je jenom vlezdoprdelisti.

   Smazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.