Reklama

úterý 31. července 2018

Čermák: Naše školství? Jsme v těch sračkách až po uši!

Vladimír Čermák
Vladimír Čermák
31. 7.2018  PrvníZprávy 

V Česku žije a pracuje dost pracovitých a schopných lidí, aby tato země prosperovala více než dnes, píše v komentáři pro PrvniZpravy.cz Vladimír Čermák.


Chybí však už ale velmi dlouho ti – snad od Bílé hory - kteří by tuhle zemi dokázali efektivně vést a zdokonalovat ji tak, aby se dále rozvíjela. Tedy lidé předvídaví a schopní řídit i velké společnosti. K jejich nejcharakterističtějším znakům patř vlastnosti a dovednosti, které se získávají jen obtížně. Bez těchto adeptů moci tato země totiž nemůže konkurovat jiným, rychle se rozvíjejícím zemím. Dokonce ani v případě, že si “vypůjčí“ uchazeče o místa premiéra, ministrů, poslanců či jiných nositelů a představitelů moci odjinud, třeba ze Slovenska, kde je jich ovšem také krajní nedostatek.

Být součástí skutečné mocenské elity ovšem vyžaduje kromě jiného i dobré vzdělání. Konkrétně to nejlepší, které se dá široko daleko získat. Je jedno zda na vysoké škole, či jiným způsobem. Třeba usilovným sebevzděláváním, pokud takové školy chybí. Něco takového ale vyžaduje jisté kvality opřené mj. i o prvotřídní charakter a oddanost vlasti. Tedy o skutečné vlastenectví. Jen pak lze aspirovat na pozice ve zdejších mocenských strukturách a nebýt při tom k pláči, ke zlosti ani k posměchu.

Každá společnost, která chce být jedničkou mezi jinými společnostmi, proto potřebuje i kvalitní školství a lidi, kteří takové školství umí vytvářet. Přirozeně nejen to vysoké, ale i to nižší. Není obtížné zjistit, jak to na trhu se vzděláváním funguje, a kde a jak takové školy fungují. Třeba u vysokých škol to zde identifikovat podle zájmu talentovaných jedinců z celého světa o určitou školu, jistý obor, ve kterém se lze na ni vzdělávat. Tyto školy nepřijímají ovšem jen tak někoho do řad svých studentů. Chtějí jen ty, kteří dokázali už na nižších školách podat špičkové výkony. Ať už proto, že měli talent, či štěstí na dobré učitele. Nejčastěji obojí. V žádném případě na nich nestudují ti, kteří nezvládnou samostatně ani vypracovat a obhájit svoji závěrečnou práci, která představuje v jejich rozvoji důležitý zlom. Schopnost si samostatně či po konzultaci s nějakým odborníkem vybrat problém a řešit jej v podobě kvalitní diplomky, hraje v těch všech požadavcích na kvalifikaci absolventa/ky klíčovou roli. A nejen u nich. Také na školách, kde se vzdělávají. Řešení tzv. malých, resp. menších odborných problémů je důležité i pro funkční školu, která se tím zapojuje do společného úsilí o rozvoj. To ovšem platí jen pro školy, které na to mají.

Mezi vrcholnými českými politiky všech politických orientací lze za uplynulých sto let najít z hlediska jejich vzdělavatelnosti skutečný pel mel. Jsou, resp. jde o absolventy různých oborů i škol, takový domácí melting pot. Kromě tzv. vokovické Sorbonny okopírované ze sovětského modelu škol pro vyšší nomenklaturu, jde i o různé rakouské, slovenské či francouzské školy. Většinou však patří jejich alma mater mezi ty domácí, ničím moc nevynikající vzdělávací instituce proslulé svojí snadnou průchodností a ostentativním nezájmem o ty, kteří na nich studovali.

Zkuste třeba najít školu, která si pro potřeby svého rozvoje dělá dnes výzkum uplatnění svých absolventů. My všichni, kteří jsme takové školy navštěvovali, bychom o tom mohli vyprávět různé příběhy. Bylo to už i za první republiky (přečtěte si třeba vzpomínky nestora české právní vědy V. Knappa na tuto dobu), a ovšem i za druhé, třetí či čtvrté a další republiky. Zdrojem těchto fatálních nedostatků zdaleka nebyly a nejsou jen jejich pedagogové, ale v podstatě; jde o jeden ze základních znaků systému přípravy na těchto institucích. Patří k tomu i absence lidí schopných koncipovat lepší způsob vzdělávání, přemýšlet o něm o pár generací; dopředu. Funkční, pro-elitní vzdělávání totiž nikdy nebylo záležitostí nějaké jednoduché a rychlé reformy, novelizace příslušného zákona apod., ale velmi dlouhého a usilovného snažení.

Je tedy trochu nefér vyčítat dnešním vysokoškolským pedagogům, že ignorují u svých nastávajících absolventů nedostatky, které se někdy nakonec provalí v podobě opsaných i jinak znehodnocených diplomek. Zdejší profesoři, docenti či jiní pedagogové se chovají ne zcela racionálně. Nebyli přece svými předchozími učiteli - ale ani systémem reprezentovaným ministerstvem školství, (jeho akreditační komisí či Radou VŠ), v jehož rámci působí - připravováni k tomu, aby někoho učili, tedy aby se více starali o diplomanty a doktorandy. Nezabývají se tedy povinnostmi, které jim už nikdo nikdy nepřipomínal. O to více se ovšem honí za vedlejšáky a jinými kšefty, aby zvýšili své příjmy a tím i své blaho. Druhé, třetí i ještě větší úvazky většiny z nich jsou syrovou, ale nikým moc nevšímanou realitou dnešních alma mater.

Stejně jako to, že většina nejen diplomových, doktorských, habilitačních, ale už i těch dřívějších, tedy ročníkových či seminárních prací, nebývá – ať už zčásti, či celé – produktem svých autorů. Jiní otitulovaní pedagogové zase vydělávají na svůj chléb v různých placených komisích či v honorovaných funkcích (jako odborníci, ovšem na co a čeho?) při vládě či jinde. Kdo by se pak tedy staral o to, zda ta či jiná závěrečná práce splňuje aspoň minimální psané i nepsané požadavky? Tím méně, co a jak dělají bývalí studenti, kteří z tohoto podivného kotle (melting potu) vzešli? To, že někteří z nich si myslí, že mají na to, aby se z nich stali ministři obrany, spravedlnosti či práce a sociálních věcí, je jen logický důsledek vnitřní katastrofy, která tuto společnost a její vzdělávací systém postihla.

Tyto školy dnes nemohou dělat nic jiného než tvrdit, že studenti, kteří na nich nikdy neměli mít šanci ani studovat, natož pak absolvovat, jsou v podstatě jen běžným vedlejším produktem uspěchaného úsilí dohnat a předehnat svět v produkci absolventů na počet obyvatel. To, že někteří tito bývalí studenti jsou dnes již ministry či něčím podobným, je – nejen podle nich - normálním jevem. Je to ovšem také zákonitý důsledek faktu, že o stavu českého školství se nevede žádný skutečný diskurs. Ani na veřejnosti, ale ani ve školství samém. Radějii se o celém tomto problému mlčí. Mnozí z těch tzv. odpovědných jedinců mlčí. Možná i proto, co kdyby si náhodou na některé z nich zaměřili ti, kteří se identifikací těchto podvodníků zabývají. Přitom i výsledky studia v podobě obhájených závěrečných prací - dokonce těch největších dnešních prominentů z let dávno minulých - se dají při troše dobré vůle dohledat. Minimálně mají své diplomky ve svých osobních archivech oni sami. Pokud ne oni sami (protože se skutečně i jim ztratily), mohou být třeba i v archivech StB, tak jako v případě jednoho slovenského prominenta, bývalého člena tamější vlády a předsedy Slovenské Matice v polistopadovém období, který předložil a úspěšně obhájil svoji disertaci většinou opsanou z jedné diplomky na universitě v Oslo, kam zavítal ještě před devětaosmdesátým rokem.

Takových – již tehdy známých -„vykuků“ bylo více i zde. O to lépe byli řiditelní. Jinak řečeno: jsme v těch sračkách až po uši. A ještě dlouho budeme, protože orgány, které by tomu všemu měly zabránit, nedokáží nic dělat. Stačí se podívat, kdo dlouhá léta třeba řídí odbor vysokých škol na ministerstvu školství etc. či kdo řídil a stále ovlivňuje výzkum v oblasti vysokého i jiného školství. Dostat se z maléru, v němž tato společnost v podobě absence funkčních, pravých elit uvízla, nebude proto jednoduché, končí komentář Vladimír Čermák.


33 komentářů :

 1. Mno jo všichni mají maturity,vysokou rychlokvašenou v Plzni.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Mno 22:48 všichni nejsou zez Plzni?!

   Syn vystudoval více, pro nás všechny užitečných TECHNICKÝCH oborů, jak SŠ, tak VŠB-Ostrava, okamžitě po něm zaměstnavatel, zde na severu skočil! A Praha je ráda, že nezmrznou a svítí!!!

   Já sám mám Madurídu, ze strojařiny NC, proto jsme byli se ženou rádi, že si vybral techniku.

   Pražské a jiné "Humanitní obory", by měli okamžitě zarazit a z 90% zrušit, jsou lidem-státu k ho√nu! Otravují všem život a parazitují.

   Např. AV-Praha, obor Český jazyk, pracuje pro tento obor cca 500-honorovaných zaměstnanců, z jejich náplně práce, jsem málem omdlel, ta dřina!

   Tak např. v zimě museli řešit změnu slova PODPRSENKA zastaralé, tudíž pouze PRSENKA? Další zimní dřina ve vytopeném kanclu, HÁZENKÁŘ ne, kdepak HÁZENÁŘ, jelikož z míčem se hází, nikoliv házenkaří?

   Vyvolení Pražáci, Vy se řítíte a my s ... taktéž do DEBILITY?


   Skromný Ramón

   Smazat
  2. ...s míčem...

   Smazat
  3. Při tom fofru jsem zapomněl na TĚLOCVIKÁŘE, to už vůbec ani omylem, TĚLOCVIČNÁŘ, logicky od slova TĚLOCVIČNA.

   To už je skutečně "TĚLOCVOKÁRNA"? A odtud se řídí země ČESKÁ ... :-$

   Ramón

   Smazat
  4. Skromný Ramón Tak to jo souhlas.

   Smazat
  5. Plně s Vámi, Ramóne, souhlasím.
   Ve vzdělávacím prostoru je plno nesmyslných škol zabývajících se nesmyslným a zbytečným filozofováním nejlépe o nesmrtelnosti chrousta.
   Technické a přírodovědné obory, snad mimo oblasti módní informatiky, jsou potlačovány. Matematika, fyzika jsou dnes nenáviděné předměty od ZŠ a není to učiteli, ale systémem tlachání o ničem v celé společnosti.
   Katastrofální stav školství nastavili ministři za KDU-ČSL, vzpomeňme Pilipa,a vše dovršila Buzková za ČSSD, která zrušila osnovy a zavedla systém nesmyslných Rámcových a Školských vzdělávacích prgramů.
   Principem je nic nedělat, kecat o ničem a brát slušné peníze, tak se jeví dnešní svět. Jak dlouho to vydrží, tak to otázka.
   Dnes už je problém sehnat slušného řemeslníka, "filozofa" o ničem, tak to nikoliv.

   Smazat
  6. Chybnou ba zcela ničivou pro školství je teze, že každý by měl mít vysokou školu. To je blbost. Na VŠ mají být přijímáni jen lidé, kteří na to mají, s patřičným předchozím, vzděláním, i dostatečnou úrovní inteligence a samostatného myšlení. Redukce vysokých škol a jejich zkvalitnění je nezbytná.

   Smazat
  7. Ucpal se mi gender a nenůžu nastartovat politologii, sháním parazitního budižkničemu, nejlépe žvanistu a plkózního kydologa.

   Smazat
 2. Za komunistů bylo třeba k absolvování střední školy IQ aspoň 90 a vysoké školy 120 a více. IQ 90 má 60 procent populace, tj. právě tolik, kolik údajně dnes za vlády vzdělaných demokratů absolvuje vysoké školy. Před vysokoškolským pedagogem je problém vytvořit z člověka, který má sotva na střední školu, hodnotného vysokoškoláka. Vyhazovat neschopné studenty znamená připravit univerzitu o finanční prostředky. Péče o lidská práva a demokracií představuje neřešitelný konflikt s přírodními zákony. Všichni kdo tady vládli po převratu selhali a způsobili nenapravitelné škody, ve srovnání s kterými je 50 milionů na Čapí hnízdo naprostá prkotina. Je spousta oborů jako například humanitární obory, kde lehká idiocie není na závadu nebo dokonce předností pravicového propagandisty a zastupitele, resp. poslance. Za pravičáka považuji také každého sociálního demokrata (snad až na výjimku jednoho profesora, který je v penzi a nikdy žádnou politickou funkci nevykonával). Pro studium přírodovědy, medicíny a techniky je potřebné IQ nezbytné.

  Za krize byla příležitost vysoké školy protřídit. Měl jsem promyšlen audit vhodnosti stát se vysokoškolským učitelem. Když jsem ten audit konzultoval s kolegou, bez přemýšlení mi sdělil, že poletím jako první. Na technických univerzitách je skoro pravidlem, že běžný pedagog nastoupil na univerzitu okamžitě po absolvování školy. Ti lidé jsou bez praxe a nikdy nic užitečného nestvořili. Mají sklon si hrát s jednoduchými hračkami, popřípadě počítači. Neštěstím je také to, že si osvojili techniku zákulisní hry a mají univerzitu dokonale pod kontrolou. Nejlepší je ničeho si nevšímat.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Hledal jsem na internetu pána Vladimíra Čermáka a nenašel jsem ho. Prosím představte ho!

   Smazat
  2. a co dělnická třída? makali, makali fest soudruhu? dali jste jim co proto? To víš elita národa musí tu negramotnou dělnickou třídu vést. oni si na to sami nestačí.
   a soudruhu po devět a osmdesátým makala dělnická třída? nekecala vám do té perestrojky na kapitalismus devatenáctého století? a co soudruhu jste udělali s tou vzkvétající vlastí Čechů a Slováků? Kdo rozkradl těch jedenáct bilionů, které tu byly v roce 1989, Kdo rozvrátil, školství, zdravotnictví, průmysl, zemědělství, výzkum a vývoj, vodohospodářství, lesnictví, divadla, film, ...
   soudruhu to vše dokázala ta vaše "elita"národa s těmi IQ 120, že soudruhu.

   Smazat
  3. 23:23, jak jsem vás pochopil, jste ochoten se nechat operovat vyučeným řezníkem a ne chirurgem s IQ 120. Co na to vaše rodina a děti?

   Smazat
  4. a vy jste ochoten odsedět si ty rozkrádačky těch vašich špičkových chirurgů
   jsem technik, po roce 2015 jsem strávil pár měsíců ve fakultní nemocnici. pracoval jsem na pozici technické podpory zajišťující mimo jiné kymatizaci operačních sálů.
   Na odd. popálenin jsem provedl namátkovou kontrolu stavů hepa filtrů na přívodu vzduchu a všechny byly protržené. Na přímí zásah vedení odd. V transfuzní stanici, v super sterilním prostoru jsme jen náhodou objevili vybouranou omítku a cihly a na sterilizační stanici v podhledech stropu tuny prachu. Tak teď začněte svou pohádku o řeznících a můžete přidat i své IQ.

   Smazat
  5. Hezká demagogie od 0:06 - velká pochvala. Jandovo pornospolek bude mít o vás zájem, milý soudruhu. Místo, abyste se staral o klimatizaci (jak jsem z vaše psaní pochopil), by bylo záhodno se nějaký čas věnovat doučení rodného jazyka. I když pravda, v pornospolku pana Jandy a ministerstva vnitra češtinu moc potřebovat nebudete, tam se mluví a myslí anglo-americky.

   Smazat
  6. 0:06, vzpomněl jsem si na generála Šejnu, který tvrdil, že když se chce, tak to jde. Chtěl psát scénáře, ale neměl na to. Snahu měl, ale chybělo mu něco, co ovlivňuje souhrnný ukazatel, kterým je IQ.

   Smazat
  7. 2318:
   Je autorem řady knih, (např. k 21. srpnu) , v googlu , resp. wikipedii dostupný, dostupný i přes heslo DEBATNÍ KLUB.

   Smazat
  8. 12:33, Díky!

   Smazat
 3. naše soudnictví. jste v těch sr.čkách až po krk.
  nezávislý předseda soudu radí prezidentovi a předsedovi vlády, aby zaplatil. Aby zaplatil, než bude hůře. Pan soudr. předseda se omluvil, zato že soud odklonil v této jediné věci jeden a půl miliardy korun. Simsala bim a prachy jsou fuč. S plynoucím časem určtě těch pochybení, jak Šámal tvrdí krádeži u soudu za bílého dne bude v tomto jediném případě stále víc a víc. A soudr. soudce se vždy omluví a poradí prezidentovi a předsedovi vlád, aby zaplatili nebo bude hůř. Zajímalo by mne kdo má na koho větší složku, Andreji.
  A noviny a servery, které jsou schopny během pár minut vyhlásit půlce světa válku, radit diktátorům chovatelům opic, kojícím matkám nebo jaderným fyziků, mlčí. Že by jim došla slova? Nebo jim někdo ubral kyslík?
  Co když si právě uvědomili, že pohár trpělivosti přetekl? Že jsou lidi nasra.ý a že půjdou do ulic, Teď, právě teď. Když to maj soudruzi tak rozjetý, tak pěkně naplánovaný. Jedno výročí za druhým a samé oslavy. Samé odměny smí prachy. Sobě prachy a národu slávu, jásot a vyšší daně. Suodr. prezident se jal vyznamenávat jednoho defraudanta z našich ději za druhým. Vždyť to nic nestojí. A může to fabrikovat a rozjet jak s těmi špatně vyřezanými na orloji. Jen musej národu zacpat hubu.
  Co kdybychom jim udělali radost. za čtrnáct dní maj první výročí vydrancování naší republiky. Co kdybychom jim ty oslavy jeden a dvacátého pěkně vyzdobili?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Myslíte Švehlu?

   Smazat
  2. ten je první. nějak začnem a z "rodiny" už maj metály všichni, tak musíme plnit plán na hřbitovech.
   podívejte se, to co provedli Šámal s Rychetským, že šli na kobereček k panu státnímu presidentovi je pošlapáním samé podstaty nezávislého soudnictví! To, že si ještě nevpálili kulku do hlavy, je důkazem jak justiční mafie ovládá PČR st. zastupitelství a soudy. H sys. je jen špičkou ledovce. Takových případů jsou v tomhle bordelu doslova desetitisíce.
   Proč nepostavil mimoslužbu prezident PČR vyšetřovatele z H sys., proč nerezignoval dozorující st. zástupce, proč není ve vazbě předseda městského soudu v Praze?
   V právním státě by nikdo tyhle otázky nemusel klást. Nebo budou tihle soudruzi a to si pište, že maj placky pořád ještě v kapse, zase tvrdit, že za nic nemůžou?
   Baxa, Šámal a Rychetský chtěli založit soudcovskou radu, takovej "senát" na odkládání soudců, co neudrží stolici a moč. Se statisícovejma platama na doživotí. Představte si, že by měli dožít s důchodem osmnáct tisíc, když teď maj cca dva miliony ročně. No to po nich nemůže nikdo z vás chtít.
   A k těm absikům z techniky, dělám na výstavišti, o rozkrádačkách až jindy, ale jsou tady pravidelně dny AV. chodí tam jen školy, převážně základní a jak píšete všichni vystavovatelé z výzkumáků a VŠ si tam jenom hrajou.
   Dokonce i Armáda ČR je zastupována naivními blby. Žádní chlapi, žádní vědci, jen diverzantky od škopku.
   Co si má člověk myslet o ministrini Valachové, když prohlásí, že závěrečné učňovské zkoušky by měli být zakončeny mistrovskou zkouškou. To může prohlásit leda kráva. Tovaryš, který ukončí učení např. zhotoví jeden, dva kožichy průměrné kvality nebo půl tuctu ručně šitých bot. Aby se stal mistrem, musí ty boty dělat pět, deset let a ušít jich pět stovek. Naši absolventi nebyli k použití ani za socíku, v letecké výrobě takový člověk s červeným diplomem nebyl ani po dvou letech k použití, dnes mohou vynikat za klávesnicí počítače, ale svět je pro ně říší z papírových čertů. Sami si ani nezaváží boty.
   poděkujte za to těm diverzantkám od škopku.

   Smazat
  3. Poklonu za vhled jsem Vám vysekl jinde, zkuste formulovat, jak tlačit na "revizi" počátku 90. let, aniž se rozkolísá režim k něčemu ještě horšímu?

   Smazat
 4. Tady ten chcípák od bakaly potřebuje vykopat zuby z držky:

  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Muz-od-Bakaly-lici-scenku-z-tramvaje-Mlada-zena-v-hidzabu-puvab-a-cistota-A-muz-v-tilku-reprezentant-volicu-Zemana-Zuby-nehty-paty-radsi-nevidet-Jejich-zeny-cim-tlustsi-tim-545978

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. On ten kripl smrdí sám i přes PC. V tom vedru PL jen trápí čtenáře puchem hovad.

   Smazat
 5. Žijeme v čistě tržním systému, v němž je snahou všech získat co nejvíce za co nejméně. Ať už z pozice kupujícího nebo prodávajícího. Samozřejmě ani vzdělání není výjimkou. Ten získaný papír není z hlediska typického absolventa potvrzením toho, že mu bylo úspěšně předáno určité množství vědomostí, ale zejména předpokladem či vstupenkou k pracovním pozicím, umožňujícím získat více za méně.
  Takto nastavený systém přirozeně tlačí na snižování kvality naprosto všeho, co lze postavit na trh jako předmět směny.

  OdpovědětSmazat
 6. Současné školství = kvantita, na úkor kvality.

  OdpovědětSmazat
 7. https://www.amazon.de/Management-Aufsteiger-respektlose-Anmerkungen-unternehmerischen/dp/3812500841

  V této knize je jasně ukázáno, že trh nesmí vstoupit do oblastí vzdělávání, kultury a zdravotnictví. Kniha je srozumitelná pro všechny, kdo mají selský rozum.
  Zdeňka Radičová

  OdpovědětSmazat
 8. Učňovské školství je nenávratně zničeno . To by se musel změnit režim aby se dostalo na předhadrákovou úroveň . Za socíku se vyučený mladík dostal do kolektivu zkušených řemeslníků kde teprve sbíral zkušenosti a znalosti , které mu tito borci předávali protože po vyučením se v určitém oboru toho ještě moc neuměl . Kdo těmto mladíkům pokud se i vyučí řemeslu bude dnes předávat své zkušenosti ? Snad Ukrajinci či negramotní migranti kterým práce nevoní ?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 1056:
   Učňovské školství bylo navázáno na podniky ve státním vlastnictví, kde učňové nabírali praxi. Pozdější cesta k maturitě nebyla uzavřena. Výuční zkoušky dokonce mohl skládat pracovník, který řemeslnou práci jistá léta vykonával a podrobil se zkouškám. A pokud jde o úroveň maturit, nikdo neřešil srovnávání úrovně maturit na jednotlivých školách. Ten, kdo to potřeboval srovnávat (vysoké školy, například) ten měl svoji vlastní statistiku úspěšnosti pro každou střední školu ve státě. Na technikách věděli, že desítky procent přijatých odpadnou během prvního ročníku. Na druhé straně státní vlastnictví umožňovalo, že studenti dálkového studia přijížděli do místa vysoké školy a ubytovávali se v ubytovně ČSD a měli na to peníze. Vzdělávání musí vychytávat talenty, nikoli peníze.

   Smazat
 9. Že je školství rozbité poděkujme Ivanu Pilipovi, který hlásal, že musíme mít více vysokoškoláků a středoškoláků. Učńovské školy zadupal do země jako nepotřebné. Ač v té době mladý a nezkušený hlásal a prosazoval jednu "chytrost" za druhou a dnes výsledek vidíme.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ivan Pilip = jeden z nejhloupějších politiků jakého hadrák 89" vynesl k moci .Od té doby se toho moc nezměnilo a k moci se derou další a další Pilipové .

   Smazat
  2. Pilip je tak blbý, že i ve vlastním podnikání selhal.

   Smazat
  3. Tak blbý, že už ho nechtěl ani Fidel, škoda pro něj na Kubě kriminálu, větší trest pro nás byl, že ho sem vrátil.

   Smazat
 10. u nás sa hovorí o - sic - revolúciu 89 - ako o vzbure neschopných schopných všetkého

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.