Reklama

pondělí 2. července 2018

Zbyněk Fiala: Příležitost pro levici

Zbyněk Fiala
2.7.2018  VašeVěc 
Velkou záhadou české politiky je fakt, že to musel být až oligarcha, kdo dal dohromady výrazně levicovou vládu. Přesněji, mluvíme o vládě, která se hlásí o důvěru parlamentu programovým prohlášením s výrazně levicovými prvky.

Babišova vláda se představuje nabídkou programu, který si zaslouží podrobnější čtení. Často je to nesourodé, třeba pasáže o zemědělství nabízejí trochu jiný pohled než příspěvek životního prostředí. Ale kde je vůle, tam je prostor. A vůle je zřejmá. Zrovna v zemědělství se začaly první věci rovnat hned v hodinách po jmenování ministra. Miroslav Toman jednal o problému kůrovcové kalamity se zástupci Hnutí DUHA, kteří mobilizovali podporu pro jiný přístup, než je bezohledné sledování zisku, a navrhl založit společnou platformu odborníků z ministerstev, lesnických organizací a ochránců přírody, kteří budou situaci společně řešit.

Co je na tom levicového? Participace veřejnosti, respektování potřeb lidí, prostor pro využití pracovních sil z místa a malých a středních podniků, rozvoj obcí, a tedy spravedlivější distribuce hospodářských výnosů. Na jiných místech prohlášení je pro takové cíle organizována účinná státní podpora.

Opuštěna je zbrklá představa, že naše štěstí je jen v globalizaci. Třeba u zmíněného lesního tématu nechybí záměr lepšího využití dřeva: „Budeme důsledně trvat na efektivním využívání dřevní hmoty s podporou českého zpracovatelského průmyslu.“ Tedy využití domácích zdrojů domácími kapacitami, a to nejen v případě vody či lithia.

Bylo by snadné připsat levicový duch skladbě podpory, se kterou vláda počítá ve sněmovně. Ale upřímně řečeno, té vycházejí vstříc hlavně „rozdávací“ návrhy, směřující k cíli, kterým je zvyšování příjmů a sbližování životní úrovně s vyspělejšími partnery v EU. To je samozřejmě správné a je škoda, že tento cíl je skryt v hloubi textu, v pasáži o přístupu k reformám EU. Mimochodem, je to v protikladu k naší přirozené ochraně proti migraci – Kdo by sem do té bídy lez?

To hlavní levicové však vidím v agendě reformovaného ministerstva pro místní rozvoj, o které se píše taky trochu jinde, v kapitole o vnitřní bezpečnosti (snad, že o ty kompetence obere vnitro):

„Zefektivníme fungování veřejné s právy, přehodnotíme a změníme kompetence ve vztahu k samosprávě, která by nadále spadala pod Ministerstvo pro místní rozvoj, popřípadě přesunem kompetencí směrem z centra ke krajům a obcím.“ Přesun kompetencí? Správně. Zmenšením měřítka rozhodování se zároveň zvyšují příležitosti pro participaci. A ta zároveň dostává programovou podporu.

Skoro o deset stránek stránek dál najdeme ty potřebné nástroje, aby nešlo jen o výkřik do tmy a odkopnutí plechovky po cestě. Ministerstvo pro místní rozvoj má být zároveň transformováno do ministerstva veřejných investic. Vznikne Státní investiční fond, který povede aktivity i v oblasti regionálního rozvoje a podpory venkova. Obce a kraje dostanou metodickou a odbornou podporu pro správné zadávání veřejných zakázek a nemusí je posuzovat jen podle ceny.

V tom vidím prostor pro hodnocení nabídek například podle veřejné nebo sociální potřebnosti nebo podle jejich souladu s projektem potravinové či energetické soběstačnosti dané samosprávy.

O tom se ostatně v prohlášení mluví i docela konkrétně: „Budeme podporovat rozvoj malé fotovoltaiky a rozšíření zařízení k ukládání energie v rámci podpory občanské i obecní energetické soběstačnosti,“ najdeme v pasáži o životním prostředí. V zemědělské kapitole se píše o „co nejvyšší soběstačnosti ve výrobě co nejširšího spektra základních potravin“.

Nový je důraz na praktická opatření ve prospěch regenerace půdy:

„Podporou chovu hospodářských zvířat docílíme z lepšení osevního postupu na zemědělské půdě a navýšení objemu organické hmoty v půdě a tím její výrazně větší schopnost poutat a zachycovat vodu.“ To nás trochu vrátí k rozumnějšímu zemědělskému cyklu, jehož součástí je i chlévská mrva a dusík vázající vojtěška či jetel.

„Vytvoříme dlouhodobý nástroj podpory podnikání na venkově,“ slibuje dál Babišova vláda, „a to napříč rezorty, s cílem uchovat podnikatelský ruch a služby na venkově.“ Ano, to je přesně ono, společný program rezortů, nejen nějakých chudáků z úřadu vlády, kteří rozhánějí chmury nad rodnou vlastí dalšími a dalšími papíry vršenými v šuplících se strategickými plány. „Společně s územními partnery se zaměříme na integrovaná řešení podpory socioekonomického rozvoje regionů, měst i venkova.“ Tady je stát jako firma. Tu přece posuzujeme podle výstupu, který se prohnal všemi halami výroby.

Na první pohled je zřejmé, že vedle zájmových skupin, jak bývá v Česku obvyklé, se prosadilo neobvyklé množství návrhů, které oslovují skutečné slabiny české ekonomiky a společnosti, zejména nerovnoměrnost regionálního vývoje a velké sociální rozdíly (které nezachycují statistiky ignorující exekuce). A že je tam otevřenost návrhům takříkajíc „zdola“, reagujícím na potřeby obyčejných lidí, mimo velká centra, a spoléhajícím víc na samosprávy.

Ale velké zájmy si taky našly cestu do vlády. Třeba zrovna v zemědělství je to odpor k zastropování dotací pro největší podniky, které vydělávají na řepce a kukuřici spíše jako herny než nějací chudáci. Největším škůdcem české půdy je přitom obrovská rozloha půdních bloků. To láká k užití nejtěžší techniky, za kterou zůstává prostředí betonové dálnice. České půdní bloky jsou největší v EU, a k tomu ještě z 80 procent na pronajaté půdě. Oře se tedy prakticky jen cizí, na kterém nezáleží. Ale nepodceňujme návrh Babišova prohlášení prosadit „oznamovací povinnost při prodeji zemědělské půdy vůči těm, kdo na ní hospodaří“.

Další velké zájmy jsou jištěné Milošem Zemanem. Budou i nové atomové elektrárny, nejen malé solární panely na střeše. U nových jaderných bloků však zůstává v rezervě otázka ekonomického smyslu - nikdo se jednoznačně nehlásí k tomu, že to zaplatí. Vláda slibuje jen přípravu stavby. Pak se možná bude pár desetiletí stavět, než se toho nechá.

Jisté vystřízlivění může přinést praktická realizace souvisejícího úkolu, vybudovat hlubinné úložiště radioaktivního odpadu. S tím si zatím nedokázali poradit ani Němci. Na nedávné expertní konferenci v Praze přitom zazněla informace, že bezpečnost tohoto odpadu je nutné zajistit po dobu, která řádově převyšuje trvání dosavadní civilizace, tedy desetkrát déle než je čas od neolitické revoluce. To aby byla představa, o jakou odpovědnost se jedná a na kolik generací chceme přenést dnešní pochybné starosti.

Také o průplavu tří moří, dalším Zemanově hobby, vláda opatrně slibuje, že to spočítá a zváží. Jeho boj proti terorismu, který připomíná svatou válku se srovnatelným fanatismem, jaký rozvíjejí islamisti, je pak trochu dezinfikován záměrem „aktivně přispívat do zahraničních operací, které budou v souladu s mezinárodním právem“. Čtu to jako že budou „schváleny Radou bezpečnosti“, čili žádná další útočící „koalice ochotných“. Ale čo bolo, bolo. Dosavadní mise, schválené před tímto prohlášením, platí také...

Když to shrnu, je tu šance pro levicová řešení, která do prohlášení pronikla z odborných skupin koaličních a podpůrných stran, od poradců a jimi zprostředkovaných expertů. Proto jsou tak rozeseta v textu a nejsou patrná třeba z úvodní Babišovy preambule, která nicméně slibuje „posunout hospodářství a celou společnost novým směrem“. Tím možná myslí hlavně digitalizaci a robotizaci průmyslu (společně s růstem příjmů obyčejných lidí a penzistů), ale patří tam i kříšení mrtvého venkova a zvyšování soběstačnosti, aby se vyvažovala přehnaná globalizace.

Cenná je státní pomoc - v penězích i součinností – místním a regionálním projektům, které mohou vznikat v participativním duchu. To je to levicové, takový rozvoj, jehož smyslem není renta pro horní jedno promile. Rozvoj, který je zároveň rozvojem samosprávnosti a přímé demokracie.

Ložené to není, podmínky nejsou realizace. Ale příležitost pro levici to je, a neměla by ji propást.

- - -


56 komentářů :

 1. Obrovským problémem konzervativní levice, protože o progresivní liberální levici si v nejbližším období nehodlám už ani opírat kolo, natož s ní jakkoliv ztrácet čas, je to, že je házena do společného pytle s šílenými trockisty, kteří za podpory všech možných globalistů se už definitivně pomátli.

  Takže pravice, i ta rádoby konzervativní, si na levici bez rozlišování snadno a věrolomně honí triko. Čest řídkým výjimkám.

  Dalším problémem jsou naši zparchantělí reprezentanti levicových stran, kteří už se taky pomátli, doslova zpanštěli a evidentně kolaborují proti národním zájmům.

  Naopak výhodou by mohlo být, kdyby vůbec tu výhodu někdo chtěl vidět a uchopit, je to, že právě především v levicové voličské základně, by mohlo být nejvíc zájmu na udržení konzervativních hodnot.

  Vláďa z Brna

  OdpovědětSmazat
 2. Tvrdit,že Babiš dál dohromady levicovou vládu,tak to je hodně drzé.Kdy že byla ČSSD a současný komunisté levicoví?Já osobně o tom nevím,spíš nadbíhají dnešní jakoby pravici.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Levicový program, z větší části

   Smazat
  2. Pane Fialo, ale program jsou sliby, realizace je vždy jiná.

   Smazat
  3. Zkušenosti s Babišem, s jeho nadbíháním Merkelové, s Hamáčkem a jeho klikou v ČSSD, rozhodně nedávají žádnou naději, že tahle vláda bude dobrá vláda.

   Vláďa z Brna

   Smazat
  4. Ano. Topolánkova slova kdysi před volbami: Kdybychom lidem řekli pravdu, tak by nás nikdo nevolil".

   Smazat
  5. Vláďa z Brna 15:48 Poslední summit EU žádné nadbíhání paní Merkelové neukázal. Paní Merkelová byla dosti rozladěná z jednání s panem Babišem.
   A jinak souhlasím s panem Fialou. Zatím musíme posuzovat program. Budoucí týdny a měsíce ukáží, nakolik se ho bude vláda držet.

   Smazat
  6. Pan Fiala má pravdu: je to šance,. která by se neměla propást!

   Smazat
  7. Babiš je absolutní pragmatik, řeší konkrétní věci naprosto neideologicky a vpodstatě neprogramově,
   přesněji řečeno možná nějaký program sleduje, ale ten se odvíjí čistě od jeho sobeckých zájmů.
   Můžeme jenom doufat, že zrada českých národních zájmů i zájmů dolních 10 milionů není v jeho sobeckém zájmu.

   Ale jenom totální idiot by mohl spoléhat na to, že už si nakradl dost, takže už krást nepotřebuje. Tuhle hloupost většina lidí vědomě sice jako hloupost uznává, ale podvědomě na ní staví své politické preference.

   Pro racionálního člověka byl Babiš nevolitelný od samého počátku ne proto, že je Bureš, ale protože je oligarcha.

   Vláďa z Brna

   Smazat
  8. A co se Hamáčka týče, to je lidský odpad.

   Babiše bych nikdy nevolil, ale zaím si ho vpodstatě vážím.

   Hamáček je hnůj stejný jako třeba Kalousek, Němcová, Jourová. Ti pro své pašalíky udělají cokoliv.

   Vláďa z Brna

   Smazat
 3. Od známého, lesního inženýra, jsem si nechal ve zkratce vysvětlit, proč mají LČR najednou takový problém s kůrovcem. Lesní správce zjistí ložisko kůrovce. Na všechny práce v lese musí LČR vypsat výběrové řízení. A ten podlý kůrovec nečeká na výsledek všech odvolání atd. vylétne a napadne další stromy. Pokud se tato systémová chyba velmi rychle neodstraní, zvítězí kůrovec nejen nad našimi lesy bez jakýchkoliv pochyb. Současně budou poraženi praví, zelení, modří, rudí, oranžoví, i jejich voliči! Vážený pane Fialo, velmi silně proto pochybuji, že v zaprděných českých poměrech by z tohoto klání vyšla vítězně tahle slepená "výrazně levicová" vláda!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Možná by stačilo, kdyby na to měli vlastní zaměstnance, a vysrali se na ten "outsourcing" - vemeno na státní prachy.

   Smazat
 4. Ta projevená zmínka o potřebě oživit venkov, je sympatická. Ale že by ji vyřešila babišova vláda, když právě babišovy aktivity se na tom umrtvení podílejí, mi nepřijde pravděpodobné.
  Možná ještě tak, náhle zjistí, že na venkově je málo rukou, které by realizovaly ty skvělé myšlenky, takže tam nějaké naveze. Angela s Makronem to jistě ocení. P.K.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ty navezené ruce pracovat nebudou.

   Smazat
  2. Buďte v klidu P.K., nikdo se žádné ruce na náš venkov navážet nehodlá.
   -p-

   Smazat
  3. 17:00
   Neeeee??????
   A to máš z křišťálový koule nebo přímo z Mer-khelostánu,že ty uzenáči,kterých jsou mimo jiný plný Teplice a okolí,se nebudou množit a rozlejzat jak kobylky!!!!!?????

   Smazat
  4. Ale v Teplicích se jedná o lázeňské a hotelové hosty. Ty jsou tam za svoje, to je sakra rozdíl. Městská pokladnička se z jejich peněz moc a moc raduje.

   Smazat
  5. Anonymní2. července 2018 17:01
   Když to říkáte Vy, tak to už jsem v klidu. P.K.

   Smazat
  6. Anonymní2. července 2018 16:38
   „Ty navezené ruce pracovat nebudou.“
   Ale to se zjistí, teprve až je navezou. Je politicky nekorektní, něco takového předjímat. P.K.

   Smazat
  7. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  8. Nejdřív venkov zlikviduje a teď nějaká zmínka oživit venkov,ještě více řepky a bude krásná krajina.Vesničany nahnal do supermarketů a je to také zábava.

   Smazat
  9. 17:26 Drtivá většina navezených do EU dosud nepracuje. Korektně můžete tvrdit, že se u nás budou chovat jinak, nekorektně, tedy pravdivě, se o zkušenostech dozvídáme z mnoha ověřitelných zdrojů.

   Smazat
  10. 17:08

   Má naprostou pravdu!

   17:11 a -p- další naivko, nevím odkud se stále berete, co jste zač, jste slepí, hluší, natvrdlí z jakých jste měst? Vesnic? Států?

   Dokážete starousedlíky, v tomto případě z Teplic 17:08, dosti vytočit i mne. Melete jim do toho, jak to u nich vlastně vypadá a přitom jste třeba z "Vonoklas"?

   Ne, tam bydlí novodobá šlechta chmatáků kolem Ivana Kočárníka, mrtvý Rudlovčák atd.

   Odkaz:

   http://tn.nova.cz/clanek/u-teplic-se-chystaji-stavby-arabskych-vesnic-mistni-se-boji.html

   Zde pobývá novodobá "šlechta", co je za vodou, díky zlodějin na lidu po r.1989:

   https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Vonoklasy


   °°°°°

   Smazat
  11. Anonymní2. července 2018 18:01
   Dobře řečeno, něco takového jsem myslel. P.K.

   Smazat
 5. Nechci ten program hanět. Ale nezdá se mi autorovo jásání, jak je ten program levicový. To se pozná podle toho, kdo plní státní kasu, zda ti nejnižší pracovníci, nebo zde působící korporace. Podobně, také podle toho, kam jdou peníze z rozpočtu, zda do kapes nízkopříjmových, nebo do kas korporací.

  Jinak se mi líbí záměr lepšího využití dřeva, vždyť to je k neuvěření, že vyvážíme celé stromy. Kdybychom vyváželi alespoň dřevostavby, když už ne kvalitní nábytek. Ale tím zpracováním, by se měla zabývat česká firma, tedy firma v česku daněná.

  „.. přesunem kompetencí směrem z centra ke krajům a obcím ..“
  Nelze říci, zda je to levicové, či nikoliv. Domnívám se, že to může znamenat také jenom větší sousto pro lokální oligarchy. Pokud nebudeme mít zákon o referendu a o odvolatelnosti politiků, tak se poloha na ose vpravo-vlevo, nemění. P.K.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Správně, příležitost je to hlavně v tom smyslu, že se zmenšuje měřítko pro rozhodování a tím se zvyšuje šance pro přímou demokracii. Ta se musí samozřejmě napřed prosadit, ale nejen jako hlasování, to by bylo málo, jako soustavná a smysluplná debtata.

   Smazat
 6. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 7. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 8. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 9. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 10. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 19:41
   Ty jsi HEDVÍČEK-Hovnolulan,alias DEBILUS MAXIMUS,KTEREJ V PAPUNDEKLU POŘÁDÁ NA POČEST ZRZAVÝHO TUPANA FEKAL PARTY!!!!!☺☺☺☺

   Smazat
 11. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 12. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 13. Tapeťáku Honolulu, alias satanáši, zdrhnul jsi, nestarej se o nás. Je to trapné, a velmi hloupé.

  OdpovědětSmazat
 14. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 15. Vláda musí řešit nahromaděné problémy. Pokud to udělá, bude "levicová", protože jde o problémy, které bývají v programech levicových stran.

  V Česku jde o zdravotnictví, (ne)dostupnost bydlení a chudobu, která ohrožuje pomalu 10% populace.

  Vláda, pokud se ji ještě nepodaří zablokovat ve Sněmovně, to bude mít těžké, protože pravice nemá absolutně žádný zájem na tom, aby jakkoli uspěla. Bude jí tedy házet klacky pod nohy.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 19:58

   Statistika věda je 10%, sakra přidejte 25% to je realita dnešní ČR a postižených, rozkradených regionů grázly z Prahy, Monaka, Švýcarska, JAR atd.,atd. Za tolerance KSČM, ČSSD ta kradla bez skrupulí, to je ta levice?

   Nůžky se velice rozevřely, umírají regiony, které táhly tuto zem a Praha se jim patřičně odvděčila. Vyždímala a odkopla!


   °°°°°

   Smazat
  2. 19:58

   Pardon, zapomněl jsem Praha se nevybodla, stále nás má v patrnosti, teď se ještě vrací pro Lithium, to nám ještě zbytečně zůstalo!

   Ksindl nenažranej, zrzavej táta i máma StBáci, ano Karel Janeček CIA práskač, ale nekorupčník?!

   °°°°°

   Smazat
 16. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 17. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 18. 20;17
  Ty a MYŠLENKA????!!!!!
  Zase trapně vtip!!!!!☺

  OdpovědětSmazat
 19. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 20. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 21. Levice Pravice ... mrtvola, přinejmenším nemrtví.
  Dnes se politická hranice láme mezi většinovou politickou třídu brusele a část politické třídy národně sociální plus PATRIOTI.

  OdpovědětSmazat
 22. Mno nevím o jaké levici se mluví ano jsou pravičáci čssd klon stop09 ksčm kývalkové a korytáři.

  OdpovědětSmazat
 23. Pro 20:17

  Napsal jsem, že Babišova vláda bude "levicová" kvůli problémům, které bude muset řešit. Tedy ne, že by svým složením snad takovou být chtěla.

  Jestliže si za minimální mzdu nenajmete v Praze ani garsonku, pak máte problém. Jestliže 1+kk stojí několik miliónů a musíte na koupi toho nejmenšího mít kolem 20%, tedy 400 000 v peněžence, nemůžete očekávat, že se mladí lidé budou hrnout do zakládání rodin.

  Společnost, která umožňuje vytváření vyloučených oblastí a vytlačuje nepohodlné lidi kamsi, aniž by věděla kam, jde o problém, který obludně naroste, když ho vláda nebude řešit.

  Řesení je samozřejmě obtížné, protože nejde o historický problém způsobený "rozhazovačnými" komunisty minulé éry. Je dáno způsobem, jakým je ve společnosti (ne)sdíleno bohatství.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Velká pravda!

   Smazat
  2. 22:40 Jednoduché řešení! Já Vám ho ihned předložím a bude prakticky zadarmo, neděkujte).


   To jsou ty velice rozevřené nůžky mezi chudobou a bohatstvím v České republice.

   A přitom řešení je a kupodivu, velice
   jednoduché. Chcete snížit cenu pražských předražených, nemovitostí pro mladé rodiny?

   Nechť, pražský magistrát odkoupí v každé takové předražené budově, jenom jeden byt pro sociální účely.

   Nastěhuje do ní jednu středně velkou rodinu luciferů (které k nám sestěhovalo, to tlusté, miliardářské, realitní prase Radovan Vítek z Prahy) a ceny ve všech těchto předražených budovách, rázem klesnou na 10% své skutečné tržní ceny!

   V Praze budou "klidně" bydlet, všechny mladé pražské i mimopražské rodiny bez ROZDÍLŮ v PŘÍJMECH. Jak jednoduché a filantropní!

   Karel Janeček filantrop, by jistě tuto spásnou nekorupční myšlenku podpořil z našeho Lithia, společně se Sorosem. Místo toho, aby se u nás opět napakoval a zmize!

   °°°°°

   Smazat
 24. Nic ve zlém, pane Fialo, ale jestli je podle vás ČSSD LEVICÍ, tak Němci jsou podle téže úvahy jistě všichni černoši. ČSSD je krypto hebreoklerikální stranou, která se skutečnou sociální demokracií, natož s českou, nemá společného nic víc, než slova československá a sociálně v názvu.

  Navíc ČSSD vždy podvedla své voliče a ve vládě se chová přesně jako Kalouskovci. Levé je jejich vedení asi jenom na poctivou práci...

  OdpovědětSmazat
 25. Už dávno nejsou ČSSD, ani KSČM levicové strany. Lidé svými hlasy ve volbách dali jasně najevo, že nechtějí ČSSD, ani KSČM. Tyto strany z toho nevyvodily žádné důsledky. To, že ČSSD bude mít 5 silových ministerstvech, za aktivní podpory KSČM, je podvod na voličích, a měly by tedy být rozdány karty znova.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 08:19
   10:57

   1***

   °°°°°

   Smazat
  2. No to by tak hrálo, uspořádat předčasné volby jen proto, že levičáci nejsou s to se domluvit.

   Smazat
  3. 23:00 Jací levičáci?

   Smazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.