Reklama

pondělí 13. srpna 2018

AFGHÁNISTÁN: Úkol strážní jednotky s nepřijatelným rizikem a mylná a nekompetentní vyjádření českých politiků a generálů

13.8.2018 Agentura EXANPRO
Souhrnné hodnocení (11079)
Tragická událost se třemi mrtvými českými vojáky, jež se odehrála 5. srpna 2018 v Afghánistánu poblíž základny Bagrám, není žádnou shodou okolností, ale trvale předpokládanou a opakovanou situací. Strážní úkol, který jsou čeští vojáci povinni plnit taktéž neefektivním pěším hlídkováním (či „patrolováním“ – cizí a v AČR upřednostňovaný výraz) mimo základnu a ještě k tomu bez dostatečného podpůrného zajištění, neprošel z vojenského hlediska náležitým posouzením a vyhodnocením přijatelného rizika* (acceptable risk). Při schvalování úkolu převážila snaha vyhovět Američanům, kteří jsou hlavními obyvateli a správci základny.

Poznámka: V samostatném dokumentu rozebereme úkol české strážní jednotky plněný mimo základnu a jeho slabé stránky, jež silně převažují nad bezpečností jednotky při jeho provádění (připravujeme).

Čeští generálové a vrcholní politici nevykonali ohledně schválení strážní mise správný rozhodovací proces. Z několika stran se ozývala námitka o zbytečně velkém riziku ve formě nebezpečného vystavování se útočníkům s poukázáním na to, že čeští vojáci budou umírat, a to dokonce bez nějakého přínosu. Avšak to pro vojenské a politické funkcionáře nebylo zřejmě to rozhodující.

Po první tragické události, kdy ve stejné misi zahynulo v červenci 2014 pět českých vojáků, měli čeští činitelé možnost plněný úkol revidovat. To se ale nestalo a mise pokračovala ve stejném stylu dál. Doplňme, že část mise strážní jednotky, která je nevhodným způsobem (bez zapojení všech zajišťovacích prvků) plněna mimo základnu, není pro osazenstvo základny takovým přínosem, aby stála tolik lidských životů. Kromě toho nebylo nikdy upřímně řečeno, co a v čí prospěch čeští vojáci v Afghánistánu vlastně hájí. Tímto se dostáváme k chybným tvrzením politiků a nekompetentním vyjádřením generálů.

Častým a nesprávným tvrzením politiků včetně prezidenta Miloše Zemana a jeho mluvčího je to, že čeští vojáci v Afghánistánu bojují proti mezinárodnímu terorismu*, čímž podle nich brání teroristům* v jejich pohybu do Evropy a následnému vykonávání teroristických útoků*právě v Evropě. To je však hrubý laický omyl! Zaprvé mezinárodní terorismus nezná hranice, a to za jakékoli situace. A zadruhé vojenské uskupení jako konvenční síla nemůže zastavit protivníka, jenž je „neoznačený“, pohybuje se rozptýleně a používá asymetrické způsoby vedení boje* (nebojuje konvenčním „frontovým“ způsobem).

V Afghánistánu můžeme v případě Tálibánu hovořit o místním terorismu (viz domácí terorismus*), ale rozhodně ne o terorismu mezinárodním. Tálibán neměl nikdy v úmyslu páchat útoky v Evropě. Jeho cílem bylo a stále je ovládat a spravovat Afghánistán (i když byl a je pod vlivem a „sponzoringem“ Pákistánu – vysvětlení viz produkt 11014 „Příčiny neúspěchu vojenské mise v Afghánistánu“). Sebevražední útočníci jsou připravováni proti západním „okupantům“, kteří se usadili v jejich islámské zemi, a dále proti státním prvkům, jež jsou pod vlivem Západu. Naopak tím, že do Afghánistánu přišli zahraniční vojáci, by mohl zesílit důvod k zacílení na domoviny těchto vojáků jako odplaty za „okupaci“. Jenže Tálibán k tomu za těch celých 17 let dosud nepřistoupil. Pokud se ale k tomu rozhodne, tak mu v tom nezabrání ani milion zahraničních vojáků poslaných do Afghánistánu.

Mylná vyjadřování generálů Balouna a Vernera dokládají jejich nekompetentnost rozhodovat o osudech českých vojáků. Velmi tristní je tvrzení, že vojáci ČR plní v Afghánistánu nebojovou operaci. To je zvláštní, že na nebojové operaci používají vojáci zbraně nabité ostrým střelivem, bojovou techniku a určité taktické zásady své činnosti, přičemž jsou připraveni vést možný boj. Vztah mezi bojovými a nebojovými operacemi je jiný, než si čeští generálové myslí. Jenže oni si nemají nic myslet, ale musí tuto problematiku velmi dobře znát a umět ji také správně pojmenovat.

Než si stručně objasníme rozdíl mezi tzv. bojovými a nebojovými operacemi*, podívejme se nejprve na vyjádření našich vedoucích generálů. První zástupce náčelníka Generálního štábu generálporučík Jiří Baloun řekl dne 5. srpna v pořadu ČT „Události“ k rozebíranému tragickému incidentu toto:

„Já chci jenom připomenout znovu, že mise je nebojová, čili je spíš výcviková, školící, je poradenská.“

Ještě více se do toho zamotal zástupce náčelníka Generálního štábu generálmajor Jiří Verner v pořadu ČT „Události, komentáře“ (6. srpna), kde nejprve uvedl, že naše mise jsou nebojové. Záhy nato ale vznesl moderátor Jakub Železný tuto logickou a správnou námitku:

„Sám jste řekl, že mandát naší mise v Afghánistánu je nadepsán slovem nebojová. Na druhou stranu není to ale ani klasická mírová mise, tak si člověk říká – já to teď řeknu úplně na plná ústa – co tam ti naši vojáci vlastně dělají?“

Generálmajor Verner odpověděl takto:

„Samozřejmě je to zavádějící. Mnohdy se spleteme i my, že řekneme místo nebojová mírová. To je obrovský rozdíl. Naši vojáci jsou vyzbrojeni jednak pasivními prostředky vlastní ochrany, tak jsou vyzbrojeni i dostatečně jak dlouhými, tak krátkými zbraněmi. Mají vesty, přilby. To znamená, to není úplně mírová mise, že by se někde pohybovali, tak jako třeba modré přilby nebo jiné mírové mise.“
Pokud generál řekne, že pojmenování vojenské mise je zavádějící a že se mnohdy pletou i oni sami, tak potom dotyčný generál není profesionál, jenž danou problematiku musí dobře ovládat. Pokud se generál pokouší činit rozdíl mezi slovy nebojový a mírový, přičemž tvrdí, že se jedná o nebojovou misi s doplněním, že to ale na druhou stranu zase není úplně mírová mise, tak je něco špatně hned u samotného generála, natož pak u vojáků v terénu.

Správné pojmenování situace je takové, že vojáci nevedou v Afghánistánu válečné operace*, nýbrž operace jiné než válka* (MOOTW – Military Operations Other than War), do čehož spadá například prostředí konfliktu nízké intenzity*. A v operacích jiných než válka jsou podle situace a uloženého úkolu plněny úkoly jak bojové, tak nebojové. Nebojové operace jsou dokonce prováděny i ve válečném prostředí (např. pomoc uprchlíkům). Je ale přirozené, že ve válečném prostředí bude zpravidla vždy více operací bojových. Kromě bojových a nebojových operací existují tzv. překrývající se operace* (overlapping operations). Tato problematika je včetně ilustrace a tabulky podrobně vysvětlena v produktu 42005 „Bojové operace versus nebojové operace“.

V zásadě by si všichni vojáci včetně generálů měli zapamatovat toto:

 • Vojenská operace nemůže být nikdy pojmenována zavádějícím způsobem.
 • Pokud je při operaci předpokládána možnost střetnutí se s protivníkem, jedná se vždy o operaci bojovou, a to i kdyby k boji nakonec nedošlo (to je podobné s termínem „bojová jednotka“, která je bojovou i tehdy, když nebojuje).
 • Nelze srovnávat druh operace a prostředí operace (např. nebojové operace a mírové prostředí). Jedná se o dvě odlišné kategorie, přičemž jak bojové, tak nebojové operace existují ve všech prostředích. I v mírovém prostředí se plní bojové úkoly. Jedním z nich je strážní služba, v níž jsou vojáci vyzbrojeni tak, aby mohli bránit objekt svěřený ke střežení.
 • Z výše uvedeného lze jednoduše vyvodit, že pokud je strážní služba vykonávaná v míru bojovým úkolem, tak přece musí být nutně bojovým úkolem či bojovou operací také v jiných prostředích (v prostředí jiném než válka čili v prostředí např. krize nebo konfliktu, a pak také ve válečném prostředí). Jak by tedy česká strážní jednotka v Afghánistánu mohla vykonávat střežení základny nebojovým způsobem? 
 • Není profesionální ani jazykově vhodné hovořit o mírových operacích, ale o operacích na podporu míru, které patří do překrývajících se operací (blíže o překrývajících se operacích a rozdílu mezi „peace“ a „peaceful“viz dokument 42005 a 42012).

Podobných chyb se dopouštěla také bývalá ministryně obrany Karla Šlechtová – zřejmě proto, že jí to neuměl nikdo z generálů objasnit (viz produkt 42012 „Ministryně obrany ČR hovoří nekompetentně o zahraničních misích, čímž vyvozuje i špatné závěry“).

V neposlední řadě, ale jako poslední položku v tomto produktu zmiňujeme diletantskou poznámku generálmajora Balouna o tom, že existují indicie*, že útočník mohl mít komplice a že se prošetřuje, zda mohl být tento útok připraven. Zde bez nějakého prošetřování můžeme s jistotou a ze zkušeností sdělit, že sebevražedný útočník v Afghánistánu, zvláště jedná-li se o mladíka jako v tomto případě, má vždycky komplice, a ne jednoho. Někdo ho musel vybavit výbušninou (IED*), někdo ho musel instruovat, jak jednat, někdo musel jeho a výbušninu dopravit do prostoru útoku, někdo musel pozorovat pohyb jednotky a navést ho na cíl atd. Stejné je to i s přípravou útoku. Útok je vždy do určité míry připraven s tím, že se vyčkává na vhodnou příležitost, kterou zahraniční vojáci svou nepřehlédnutelnou a opakující se činností vždy dopředu povstalcům signalizují.

Je trvale známou a smutnou věcí, že pokaždé až tragický incident odhalí celou řadu nedostatků. Závažnější však je, že odpovědní funkcionáři nechtějí tyto nedostatky přiznat a tváří se, že se nic nedalo udělat lépe a bezpečněji. Jenže pokud mají generálové základní mezery ve znalostech a zamotávají se do bojových a nebojových operací, tak by z logického důvodu neměli zastávat tak vysoké a odpovědné funkce, protože potom nemohou svým podřízeným ani dost dobře velet a řídit je.

Pokud politici a vojenští velitelé tvrdí, že čeští vojáci vedou v Afghánistánu boj proti terorismu, ale zároveň v rozporu s tím prohlašují, že vykonávají nebojovou operaci (viz např. genmjr. Verner v pořadu „Události, komentáře“), tak tím odhalují, že vlastně ani neví, jaké operace plánují, připravují, schvalují a řídí.

Česká vláda a generalita by měly přehodnotit celkovou odbornou způsobilost a připravenost vojáků i vedoucích funkcionářů plnit správně definované úkoly. Vypadá totiž podivně, když nyní všichni politici a generálové a po nich i novináři v souvislosti s tragickým incidentem používají frázi, že naši vojáci padli, případně sousloví „padlí vojáci“, a přitom na druhou stranu tvrdí, že ti padlí vojáci byli na nebojové operaci. Když hovoříme o padlém vojákovi, tak to přirozeně znamená, že padl v boji. Ale jak mohli čeští vojáci padnout v boji, když vykonávali nebojovou operaci, tedy činnost, kde se neočekávala možnost střetu s protivníkem a z toho plynoucí bojová aktivita? Tak jako tak se nabízí i jiná otázka, a to bez jakéhokoli přetvařování: Je vůbec možné tento incident nazývat bojem?

Afghánistán, to není pouze Tálibán, zahraniční vojáci a místní vláda. To je soupeření i jiných aktérů, a to nejenom těch z jihoasijského regionu. Je to soupeření pro jiné než oficiálně prezentované cíle. Také tyto faktory musí být zahrnuty do politického rozhodovaní o každé zahraniční misi (více viz produkty 11014 „Příčiny neúspěchu vojenské mise v Afghánistánu“ a 11003 „Konflikty ve světě jako boj mezi USA a Ruskou federací“).

* Definice termínů jsou objasněny v produktu „ZPRAVODAJSKÝ VÝKLADOVÝ SLOVNÍK – sjednocená verze“.

Zpravodajský produkt 11079
Souhrnné hodnocení
© 2018 Agentura EXANPRO

28 komentářů :

 1. Naše armáda je jen banda pohůnků SS(USA) a SA(Severoatlantického paktu)!!! Jejich pracovní činnost jsou vraždy, přepady a loupení v cizích státech!!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Máte pravdu,lžou nám,dpkonce i president !!!,to by neměl.....je to trapná ostuda....naši vojáci bojují v Afganistánu s drogovou mafií,což je boj předem prohraný,užitek z toho mají jen američští židi,my si to ještě financujeme sami,už teď patří všichni do chytrovny i s presidentem.....

   Smazat
  2. Zahraničný vojaci v misiách t.j.aj Český hliadkujúci mimo objekt by mali byť zabezpečovaný doprovodným obrneným vozidlom.Presne ako U.S army.Ak neboli,to už ich mohli poslať aj vo vychádzkovej uniforme s "metálami" na hrudi.Ak to z Českej strany nebolo zmluvne zabezpečené je nutné vyvodiť z diletantstva patričné dúsledky.

   Smazat
 2. 1. V Afganistane nemôžu byť bojové operácie! Je tam už 15. rok mier, sloboda, demokracia a raj na Zemi. - Ktoré tam donieslo NATO na krídlach bombardérov. -- Nechce hádam autor povedať, že najväčšia, najmocnejšia a najmodernejšia armáda nie je schopná za 15 rokov zabezpečiť mier v krajine ktorú napadla a okupuje?

  2. V prípade nebojových strát na "patrole" by som rád poznal adekvátne straty armády pri patrolovaní v krajine Česko. -- Nakoľko v Česku - na rozdiel od Afganistanu neboli posledné voľby ani slobodne, ani demokratické. Česko v nich nezvolilo demokratických poslancov a prezidenta (toho dokonca 2x!) preto je na mieste predpoklad, že armáda má podstatne väčšie straty v nedemokratickom Česku ako v demokratickom a mierovom Afganistane.

  3. A tentokrát to vztiahnem na Slovensko. -- Som si absolútne istý, že v prípade napadnutia, budú vojaci prví, ktorí zutekajú a vzdajú sa. My ostatní budeme bojovať ďalej, ale spoliehať sa na armádu (prípadne na jej velenie) v boji s agresorom by bolo viac ako hlúpe a smrteľné.

  4. NATO okupuje Afganistan. Rovnako ako napr. Hitlerovo Nemecko Čechy. -- a tak historicky vieme, akú lásku si Český národ vypestoval voči Nemeckým vojskám, Ríšskemu protektorovi, či Českej kolaborantskej vláde.
  Malo by byť preto ľahšie pochopiteľné, prečo a načo obetujú svoje životy mladí Afgánci.

  5. A teraz bola vyhlásená "odveta" -- len je otázne, že či po vzore Nemecka vypáli Česká armáda tri dediny (čo vojak to dedina), alebo bude stačiť, keď podľa vzoru USA zbombarduje dve svadby a jeden školský autobus.
  ....

  OdpovědětSmazat
 3. Agentura EXANPRO,

  jako ostatně VŽDY, naprosto přesné pojmenování a analýza incidentu. Od zelených mozků, ať už zastávají své posty na Generálním štábu, nebo jinde, nemůžete očekávat nic jiného, než to, co jim bylo předžvýkáno z centrály agresivního NATO.

  Děkuji.

  OdpovědětSmazat
 4. Běž si tam válčit sám Lopato!!!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tam se létá válčit dobrovolně,na smlouvu za slušné peníze!

   Smazat
 5. Dobrý článek. Naši vojáci jsou tam především jako okupanti. Afgánec který se odpálil udělal to semé co udělali Gabčík a Kubiš.A Ti jsou to podle našich médií hrdinové. Aleš Opata prohlásil, že naši padlí vojáci budou pomstěni. Pomstí se naše armáda tak jako Němci v případě našich paragánů. Dnes lezem kamsi našim okupantům a těm co nás zradili a těm co při osvobozování pozabíjeli víc našich jak okupantů.

  OdpovědětSmazat
 6. Profesionálové a počínali si jako amatéři.

  OdpovědětSmazat
 7. Ten dementní zelený mozek veřejně vyzývá k válečným zločinům.Tím také jeho vyhrožování skutečně je.Čeští vojáci jsou v Afghanistanu okupanti a místní občané mají právo se bránit takovým způsobem,jaký uznají za vchodné a mezi ně patří i atentáty na nepřítele.Nebo nám chce debilní zelený mozek namluvit,že atentát na Heydricha byl zločinem,který spáchal český národ?Ten debil už měl být z armády vyhozen bez nároku na výsluhu.
  Petr Majevský

  OdpovědětSmazat
 8. Jiří Jírovec13. srpna 2018 17:10

  Spojení mírová operace zní lépe než polobojová a daleko líp než bojová. Zvlášť když následuje tlachání o tom jak si získáváme duše a srdce místních obyvatel.

  Ten osmnáctiletý chlapec nepotřeboval příliš radikalizace. Možná mu nějaká bomba zabila bratrance nebo někoho z rodiny, možná viděl jak na "podezřelého" zaútočil pes.Pak mu řekli "Tady za tu šňurku zatáhneš, když po tobě půjdou". No a najednou proti němu ten pes a vojáci s kvérama stojí. Tak zatáhne za provázek.

  Byla to myslím Šlechtová, která si libovala, že naši vojáci dostanou v Afghanistánu křest (mírovým) ohněm. V Česku se to natrénovat nedá.

  Na mírové mise jezdili kdysi v modrých přilbách Kanaďani. Ve světě na ně nikdo neútočil, javorový list byl symbol míru. Američtí turisté si někdy našívali list na na baťůžky. Tak pro jistotu.

  OdpovědětSmazat
 9. Tak Baloun se vyžral na generálmajora.
  Asi u Jandy v termálním atlantickém klubu.
  Kde jen to všechno skončí?
  Sborem kleštěnců z opery Nabucco.

  OdpovědětSmazat
 10. Dovolím si připomenout akci ruské armády v Jižní Osetii (je to právě 10 let). Rusové prošli gruzínskými silami jako nůž máslem a dali jim takovou nakládačku, že se z toho nejen Gruzínci, ale i celé NATO dodnes nevzpamatovalo. A přesto ji samotné vedení vyhodnotilo jako problematickou. Došlo k okamžité podrobné analýze a padaly hlavy. A ne ledajaké. Poroučel se ministr obrany, náčelník GŠ, náčelník hlavní operační správy a řada funkcionářů týlu i bojových jednotek. Byly změněny postupy, dokance i bojové řády. A to samé se děje v Sýrii. Jsem přesvědčen, že toto dělají i Američani. Jen naši generálové melou pořád svoji a rozhodně nehodlají nic měnit. Proč taky? Oni na patroly nechodí a medailí mají rozhodně víc než aktivní bojovníci. Na to byl háklivý Žukov. Jakmile zjistil, že štábní důstojník má haldu bojových vyznamenání, poslal ho do první linie, aby si je zasloužil alespoň dodatečně. Proto je před jeho návštěvou schovávali.

  OdpovědětSmazat
 11. Kdyby vláda a president více naslouchali obyčejným lidem, věděli by, že s tím hodně lidí nesouhlasí. Není to 50 na 50 myslím si, že je to tak 75 na 25 proti učasti . Kdy bude chráněna hranice ČR? 10 let v Afghanistánu byli Rusové a USA pod pláštíkem NATO 15 let a pořád nic. Je to okupace!!!!!

  OdpovědětSmazat
 12. Na mě to všechno působí jako velká neprofesionalita našich generálů. Oni (spolu s Američany) by měli určit, jaké činnosti tam budou naši vojáci vykonávat a k tomu je také vybavit.
  Jenže skutečnost je nejspíš taková, že naši tam jsou páté kolo u vozu a co jim amíci řeknou, to udělají.
  Také by měla naše generalita ten Afghanistán navštěvovat a na místě si prověřit, zda jsou dohody plněny. Ale to by nesměli být zavrtaní v americké řiti.
  Armáda není nějaké kamarádičkování s americkými bratry, ale to jsou předpisy a přesně definované kompetence. Jinak nastává rozvrat a velení se ujímá nějaká zrzka. P.K.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A co jiného se dalo čekat . Páníček rozkáže a půjdeš . Když chcípneš přijdou druzí . Zájem je prý velký .

   Smazat
  2. Anonymní13. srpna 2018 18:56
   Tyto mise jsou záležitostí velmocí. Ty z nich můžou mít nějaký praktický efekt. Ostatní státy, které tam jsou jako roští, z toho mají jenom škodu.
   Měli bychom mít odvahu, odmítnout dělat to roští, ale cvičit si armádu k ochraně vlastního území. P.K.

   Smazat
 13. Je to demagogie protože všude v našich zdělovadlech píší a mluví o válečném stavu v Afganistánu a nevím kde to vzaly.

  OdpovědětSmazat
 14. Anonymní13. srpna 2018 17:53
  Nejenom kde to vzali, to vždycky najdou někoho, kdo jim řekne, co chtějí.
  Ale proč to říkají? Nejspíš proto, aby ospravedlnili trvající vojenskou přítomnost západu. Takže hledat nějakou logiku v různých prohlášeních, nemá význam. Vše je to jenom kouřová clona kolem trvající vojenské přítomnosti a držení u moci protiruské vlády. Také se spotřebují zbraně, což někdo těm výrobcům zaplatí. P.K.

  OdpovědětSmazat
 15. Není možné chtít po vojácích aby pracovali s mysleli podle logiky a už vůbec ne pokud je v tom ještě politika

  OdpovědětSmazat
 16. vojaci plnia rozkazy - a hotovo, a za to berú plat - armáda je nepolitická organizácia v rukách politikov - a to stačí, aby boli tam ,kde to politici potrebujú ,a aj tam musia zomrieť, veď od toho je vojak vojakom

  OdpovědětSmazat
 17. Ty bandita já hrdina ale jsme jedna rodina.

  OdpovědětSmazat
 18. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 19. Mno jo partyzány neporazil ani wehrmacht ani usa neporazili Vietcong. Jedna proti partyzánská operace z východní fronty bylo zabaveno 1000 ručních zbraní a zabito 15000 „teroristů". Oni nemůžou nikdy vyhrát a moc dobře to vědí hlavně že se zbrojí a válčí.

  OdpovědětSmazat
 20. Krasny clanek, neni co dodat.
  dustojnik-valecny vetetan

  OdpovědětSmazat
 21. Nechci radit,ale snad by vojákům pomohl při hlídkování dron s tepelným čidlem,který by letěl před nimi a odhalil číhajícího teroristu za rohem uličky Utok na naši hlídku se stal v noci a terorista vystoupil zpoza rohu uličky

  OdpovědětSmazat
 22. 99% tam jde jenom pro peníze !!!!!

  OdpovědětSmazat
 23. Ceska republika se ucastni vojnoveho zlocinu v Afganistanu , nemaji tam co delat , konec diskuse ! To jen blby Kalousek bude rikat , ze tak nasi kuci bojuji za nas . Taliban nikdy nepusobil v zahranici !

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.