Reklama

úterý 28. srpna 2018

Čínsko-ruské vazby sníží závislost obou zemí na USA a dolaru

mbi
28.8.2018 Mixednews a Eurasia24
Velmi zajímavý rozhovor poskytl na nedávné čtvrté konferenci Rusko-čínského ekonomického dialogu v Pekingu čínskému deníku Global Times poradce ruského prezidenta Sergej Glazjev. Hovořil mimo jiné o prohlubující se spolupráci dvou eurasijských obrů – Ruska a Číny – a jejich reakci na zvyšující se americkou agresivitu nejen v ekonomické oblasti.


USA nedávno zavedly celní tarify na dovoz zboží z Číny, Ruska a dalších zemí. Jaké budou podle vás důsledky tohoto kroku v mezinárodním obchodu? Může tento krok vyvolat globální ekonomickou recesi nebo přispět ke vzniku systémových rizik pro globální svobodu obchodu?

Obchodní válka je zčásti způsobena stagnací ekonomických systémů západních zemí, které jsou nyní ve velmi špatné formě. Obrovské peněžní toky jsou využívány ke spekulativním operacím, což podkopává stabilitu finančního sektoru národních ekonomik.

Spojené státy se snaží udržet si své vedoucí ekonomické postavení prostřednictvím a s využitím protekcionistických opatření. Jediným výsledkem však bude nárůst obchodu mezi Ruskem, Čínou, Indií a dalšími zeměmi. Pokud se nám podaří posílit spolupráci v rámci ŠOS (Šanghajské organizace pro spolupráci) nebo BRICS, stejně jako zbavit se závislosti na americkém dolaru jako světové rezervní měně, tlak Spojených států výrazně zeslábne.

Lze očekávat, že v letošním roce dosáhne objem obchodu mezi Čínou a Ruskem výše až 100 miliard dolarů, což bude mezníkem hospodářské spolupráce mezi oběma zeměmi. Jaký bude pro vzájemný dvoustranný obchod těchto zemí další postupný cíl?

Je možné, že další hranicí bude 200 miliard dolarů. Tím nejdůležitějším ovšem je prohloubení a rozšíření objemu spolupráce mezi našimi státy, neboť obchod – to je jen první krok na cestě k plnohodnotnému mezinárodnímu partnerství.

Musíme co nejrychleji přejít na jeho vyšší stupeň. To předpokládá rozšiřovat spolupráci mezi našimi výrobními a obchodními společnostmi, vytvářet velká konsorcia a společné vědeckovýzkumné organizace – zejména v leteckém průmyslu. Obchod je totiž pouze to, co je vidět „na povrchu“. Pokud se nepodaří nastolit mezi našimi organizacemi a společnostmi těsnější spolupráci a prohloubit jejich vzájemné vztahy a styky, zůstane vzájemný obchod oblastí křehkou a zranitelnou.

Pokud zde jednáme mimo jiné i o hospodářském rozvoji ruského Dálného východu, která odvětví mohou být v této oblasti pro rusko-čínskou spolupráci nejperspektivnější?

V oblastech, které jsou pro vzájemný obchod nejvýhodnější, již těsná spolupráce existuje. Jde z naší strany o vývoz dřeva, surovin, zlata, ropy a plynu. Co nám zatím chybí a co potřebujeme, je vysoká míra zpracování. Obchodovat musíme se zbožím s vysokou přidanou hodnotou. I proto se trvale snažíme přilákat čínské investory, abychom společně s nimi takové zboží vyráběli. Rusko jako stát pak může pro takové společné podniky zajišťovat elektrickou energii, poskytovat jim pozemky a suroviny.

Druhým vážným úkolem je rozvoj odvětví využívajících špičkové technologie, zejména v oblasti loďařského průmyslu. Ovšem i modernizace tohoto odvětví vyžaduje více investorů. Existuje totiž zřetelná poptávka – například v souvislosti s plány „Námořní hedvábné stezky“ – na výstavbu nových námořních přístavů a příslušných logistických center.

Víme, že v Rusku existuje i určitá skepse týkající se vlivu Číny na oblasti Dálného východu. Je pravdou, že Rusko je znepokojeno přítomností čínského vlivu na Dálném východě?

Ano, došlo i k některým nedorozuměním, zejména v předcházejících obdobích. Abychom se podobným situacím vyhnuli, potřebujeme více vzájemné důvěry a více kontaktů mezi našimi národy. To předpokládá rozvoj dopravní infrastruktury, společných vzdělávacích projektů a také práce a úsilí sdělovacích prostředků, které musí naše národy informovat o pozitivních příkladech vzájemné spolupráce. Myslím si však, že podobné problémy jsou jen dočasného charakteru.

Rusko dnes zažívá ohromný příliv zahraničních podnikatelů a turistů. Zároveň však během posledních dvou dekád opustilo Dálný východ něco kolem 2 milionů tamních obyvatel. Pokud by miliony čínských občanů přijely například na Bajkal, byla by tam naše turistická infrastruktura naprosto nepostačující – a to by vedlo ke vzniku značných sociálních tlaků. Pokud tam však postavíme více hotelů, zajistíme modernější, soudobé turistické služby, kvalitní stravování a dopravu, bude to prospěšné pro oba naše státy. Dnes vidíme, jak to chodí například na ostrově Chaj-nan (tropický ostrov v Jihočínském moři s prudce se rozvíjejícím turistickým ruchem). Bojí se někdo ruských turistů na Chaj-nanu? Nikoli, jsou tam naopak očekáváni s otevřenou náručí jako klienti.

Existují ze strany Ruska pro čínské firmy připravené působit na Dálném východu nějaká „tabu“?

Rusko má legislativu platnou (na jeho území) stejně pro všechny země. Neexistují žádné hranice a zákazy platné speciálně pro Čínu. Máme u nás například některá administrativní omezení týkající se rybolovu – nejsou však namířena proti Číně. Musíme přece zajistit zachování určité hladiny stavu ryb z hlediska reprodukce tak, jak to dělají všechny ostatní země. Námi stanovená pravidla lovu jsou v tomto směru veřejná a jasná.

Jako další příklad lze uvést důlní průmysl. Firmy zabývající se těžbou nerostných surovin musí mít příslušnou licenci. K jejímu získání pak musí mít partnera – rezidenta v RF (míněno daňového rezidenta, tj. subjekt sídlící v Rusku a odvádějící v něm daně z příjmů; pozn. překl.), a to zejména v případech, kdy jde o těžbu strategických surovin. Také toto pravidlo však u nás platí pro firmy ze všech států světa.

Spojené státy a Evropská unie stále prodlužují a rozšiřují sankce zaměřené proti Rusku. Co hodlá za dané situace ruská vláda dělat pro podporu domácí ekonomiky?

Stále se snažíme našim americkým kolegům vysvětlit, že hovořit s námi prostřednictvím sankcí není zrovna dobrá volba. Můžeme si sednout za společný stůl a diskutovat o všech problémech a opatřeních přijatých ruskou vládou – ta jsou vždy pečlivě zvážena a zdaleka nejsou agresívní. Snažíme se našim západním partnerům ukázat, že pokud mají zájem řešit nějaké problémy týkající se mezinárodních vztahů, je třeba používat diplomatické postupy, a nikoli taková opatření, jakými jsou sankce.

Pokud však bude americká agrese vůči Rusku pokračovat, jsme současně připraveni opustit dolar jako hlavní rezervní měnu, neboť sankce pro nás dělají z dolaru mimořádně toxickou valutu. Hrozbám ze strany americké administrativy čelí dokonce i zahraniční společnosti.

Z těchto důvodů tedy – pokud USA budou i nadále porušovat normy mezinárodního práva a pravidla Světové obchodní organizace – bude prvním opatřením, které přijmeme společně s Čínou a dalšími státy ohrožovanými americkou ekonomickou agresí, odmítnutí a odchod od dolaru jako klíčové měny pro mezinárodní platby.

Domníváte se, že sankce by mohly být zmírněny v krátkodobém či střednědobém horizontu?

To si nemyslím. Všichni totiž vidíme, jak ve vztahu k Rusku agresívní nálady v USA spíše narůstají. To lze vysvětlit skutečností, že někteří Američané odmítají přiznat si existující realitu a snaží se za každou cenu zachránit hegemonní postavení USA ve světě. Chtěli by, aby USA zůstaly jedinou supervelmocí, která všem ostatním diktuje svou vlastní vůli. Nejsou prostě s to pochopit, že svět se mění a Amerika v něm svou vedoucí roli ztrácí. Ztratila již své dominantní postavení v obchodu s ropou, surovinami a dokonce i v oblasti hi-tech produkce.

Jaký je váš názor na úsilí Jižní Koreje podporovat ekonomickou integraci v severovýchodní Asii, a to včetně výstavby systému železnic a potrubních systémů na Korejském poloostrově, které tento poloostrov přímo propojí s Ruskem?

Uskutečnitelnost takových plánů přímo závisí na politické situaci v regionu. Nikdo totiž podle mého názoru nebude vkládat obrovské prostředky do stavby železnic a potrubí, dokud existuje hrozba války.

Zatím nám však Spojené státy brání sednout si za jeden stůl a předkládat návrhy. Hrají si svou vlastní hru, protože války se v tomto regionu neobávají. Navíc by ji možná i uvítaly. USA si zde (zatím) zachovávají svůj vliv na postoje Japonska a Jižní Koreje.

Pokud se ovšem podaří vyřešit politickou krizi, nevidím žádný důvod, který by realizaci uvedených plánů bránil. Jedinou otázku je, kdo se odhodlá vzít na sebe ekonomická rizika. Předpokládám, že by to měla být v první řadě Jižní Korea, protože uvedené komunikace potřebuje víc než kdokoli jiný. Navíc by to byl dobrý krok i pro Severní Koreu, protože aktivnější ekonomická spolupráce s okolím by do této země přinesla mír a hospodářský rozvoj.

Zdroj: mixednews.ru


48 komentářů :

 1. Ruští okupanti, vraťte Krym a budeme se bavit o zrušení sankcí. Jak jednoduché. Těch kecu co tady čtu o BRICZ, slabém dolaru, zlatém rublu už byly tuny a stále určuje směr pouze USA.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Čím "určují USA směr"??? Tím, že NEUSTÁLE přepadají jiné státy, kradou a vraždí!!????

   Mimo ZÁKLADNÍCH historických znalostí, doporučuji studium ZÁKLADŮ ekonomie!!! Jen se obávám, že ve Vašem případě studium pozbývá smyslu!!! To je jako naučit slona krasobruslení nebo obyvatele SS znát něco jiného, než vyjmenovat jejich státy, hlavní města a seznam prezidentů!!! :-))

   Smazat
  2. 15:52
   TY HYPERTROFICKÁ HAVLOPŘEDKOŽKO,RUS NIKOMU KRYM VRACET NEBUDE,ALE TY MAZEJ OPRUZOVAT NA UROLOGII,TADY SE TVOJE PROBLÉMY NEVYLÉČÍ!!!!!!!!!!☺☺☺☺

   Smazat
  3. 16:17 U mne, přepadává jiné státy RUS, přítel nejvěrnější, tady pozabíjel v68 roce naše občany. Ten tady krad a vraždil. Ze strany našich přátel z USA, jsem po dobu svého života (65 let) nic takového nezaznamenal. Tak že to vaše studium, si zopakujte vy sám troubo

   Smazat
  4. 15:52 Až ten dolar padne doufám že tvoji „vlasti" pomůžeš splácet dluh.

   Smazat
  5. Pro 16.36. a další osoby inteligenčně zaostalé

   https://www.euserver.cz/Articles/1099-200-let-terorismu-usa-prehledny-seznam-vsech-americkych-valecnych-zlocinu-teroru-a-valek.aspx

   Jinak, když jsme u roku 1968. Za celou dobu "okupace", tady zahynulo asi DVĚ STOVKY lidí, většinou při dopravních nehodách. Za DVACET LET!!! Když SS - Zločinci provedli jeden ze svých přepadů, bylo jich přes DVĚ STOVKY, jen v Panamě POVRAŽDILI ZA JEDEN DEN 4000 LIDÍ!!!!! Od roku 45 přepadl SSSR Maďarsko, Afganistán a nás. Do roku 1990 USA, za stejnou dobu 36 států, z toho 2 opakovaně!! TROUBO, v roce 1968 byl SSSR, NE Rusko!!! Chápu, 65 let, už to moc "nemyslí". :-)

   Smazat
  6. Ty jsi taky nasměrovaný, loser, ale do blázince. Znáš přísloví "Čím blbější sedlák tím větší brambory"?

   Smazat
  7. ty demente, ani neumis napsat BRICS

   Smazat
  8. Nemáš to v hlavě vpořádku,...Krym by museli rusové vrátit jen sami sobě,ten byl vždy ruský,žijí tam rusové a mluví rusky,jiný jazyk neznají,...ty jsi myslel,že se naučí američštině ????????

   Smazat
  9. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  10. 16:36 Naši přátelé z USA v roce 1968 vyvraždili Vietnamskou obec My Lai. ženy znásilnili, kojencům usekávali hlavy a všechny ostatní zmasakrovali. Lidice proti tomu byl jen ćajíček. Tak až budeš příště vyprávět o našich přátelích z USA něco si o světě přečti.

   Smazat
  11. Presne tak Tonicekkopr. Moskovský Rus sa ho kedysi za toho ich oblúbeného demokratického súdruha Chruščova vzdal v prospech Kyjevského Rusa a teraz si ho od Kyjevského Rusa, ktorý nášho miestneho blázna Pepka Vyskoča týral a vraždil v 68roku,opäť vzal zpäť podla zakladného piliera demokratizmu: všeludového hlasovania v referende. Môj profil Ukrofil.

   Smazat
  12. Ten l. diskutér je magor, zakomplexovaný emigrant píšící někde z USA, výkřik blouznivce, který utekl, a nyní se chce přiživil osobně na USA first, kde tě dostali? V lágru v Rakousku? Tam emigranty pro "spolupráci" dostali nejsnadněji.

   Smazat
  13. 17:26 Zrovna tak zatajili Polákům, že budou přepadeni! Díky zradě pracovníka německého velvyslanectví Hanse Herwartha von Bittenfeld (1904-1999) znal Roosevelt už několik málo hodin po konci moskevských jednání z 23. srpna 1939 obsah tajné dodatečné smlouvy mezi Německem a Ruskem. Ta v případě konfliktu stanovovala okupaci východního Polska Sovětským svazem. Roosevelt si ale tuto informaci nechal pro sebe, aby se Polsko neodvrátilo od válečného kursu. Zrada vedla dne 25. srpna 1939 také k tomu, že se anglická záruka Polsku omezila na konflikt s Německem.

   Touha Anglie po válce se prokázala již 15. srpna 1939 na konferenci Meziparlamentární unie v Oslu. Když Američan Hamilton Fish jako předseda shromáždění usiloval o uzavření usnesení o válečném moratoriu v délce 30 dní, zabránila tomu Anglie společně s Norskem. Fish se několik dní předtím setkal v Salzburgu s Ribbentropem a byla mu známa vážnost situace.

   Smazat
  14. 16:46 Tak ty jsi taky dobrý demokrat. Pokud někdo zavraždí méně lidi,tak je lepší, než ten co jich zabije víc? Jinak zdravej soudruhu? Rus zavraždil v Afganistánu minimálně 1 000 000 lidí, v Maďarsku vice jak 10 000 a další desetitisíce odvlekl do ruska.

   Smazat
  15. Armáda SSSR (asi tu máte na mysli pod nepřesným pojmem "rus", že) nemohla v Afghánistánu zabít tolik lidí. Do několika milionu šly civilní ztráty v celém Vietnamu, kde naši bratři Amíci nasadili velmi vyspělou techniku včetně kobercových náletů bombardérů B52 na hustě obydlené oblasti. Můžete uvést zdroj, ze kterého čerpáte?

   10.000 obětí v Maďarsku (máte asi na mysli rok 1956, že) je celková suma od počátečního vraždění komunistů amnestovanými Horthyho nacionalisty a nácky z Rychlých šípů, přes komunistickou obranu a odplatu až po konečný zásach sovětské armády.

   Trochu si prosím uspořádejte fakta.

   Smazat
 2. To je naozaj tak veľký problém rozlíšiť otázku od odpovede pomocou rôzne tmavých písmen?
  Neskutočne sa to ťažko číta. Čo je ešte otázka, čo je už odpoveď.
  .
  "anonym 15:52" ... chudáčik náš bezmozgový, to už musí tá USácka ambasáda byť v pekných sračkách, keď musí najímať aj podobné duševné trosky ako si ty.

  OdpovědětSmazat
 3. K 15.52 Ty už přestaň koukat z Kalouskovy zadnice a začni přemýšlet.

  OdpovědětSmazat
 4. Kdyby BRICS byl co k cemu, tak udelaji pakt v tom smyslu, ze uvali protisankce jako blok, kdyz kterykoliv clen je predmetem sankci.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 17:25
   VŠEHO DO ČASU.....

   Smazat
  2. Žasnu nad "obzorem" 16.36-ze strany našich přátel(USA) nezaznamenal žádné přepadávání jiných státu.Kde žiješ-pod zemí jako krtek nebo v kotelně velvyslanectví USA?

   Smazat
  3. 19:34 Když jseš negramotnej a nechápavej, tak nic nepiš. Pro blba, já psal o okupaci ČSR rusem a zabitych našich občanu. Amík se vuči nám nic takového za 65 let meho života nedopustil.KAPIŠTO !

   Smazat
  4. 14:51
   TAK STAREJ A POŘÁD TAK BLBEJ....A LEMPL A VOŽRALA K TOMU!!!!!!!☺☺☺☺

   Smazat
  5. 14:51 - Rus u nás nezabil nikoho. Sovětská armáda složená z mnoha národností u nás v srpnu 68 postřílela několik desítek lidí. Další masakr provedli polští vojáci v Jíčíně. Tohle máš na mysli, starý páprdo?

   Amík řádil v Plzni a okolí v roce 1945 - např. rozpustil všechny orgány samosprávy a oficiálně zacházel s lidmi jako v okupovaném Německu. Ale to jsi ještě nebyl na světě, viď páprdo.

   Smazat
 5. Chlapče,chlapče.Já už měl vyjitou školu když ses ty narodil.Přes svůj vysoký věk jak tvrdíš si málo pamatuješ.Ten rok 1968 nebylo jenom cca 105 mrtvých v Československu,byly také mrtví v Mexiku asi 300.Třešničkou na doru je Vietnam-My Lai jestli si to vůbec pamatuješ-asi 500 mrtvých dětí a ženských a i spálení napalmem.Pokud máš trochu paměť tak ta fotka by tě měla dodnes strašit myslím tu popálenou holku.A teď mudruj MUDRLANTE!!!

  OdpovědětSmazat
 6. Můj příspěvek tomu chlapci platí pro anonyma z 16:36.

  OdpovědětSmazat
 7. Uz zase soudruzi zavadi zlaty rubl? Soudruzce Semelove do …?

  OdpovědětSmazat
 8. 17:52
  A TEĎ TU O DOLARU KRYTÝM ZLATEM....LEDA KOČIČÍM,PROTOŽE TEN UŽ NEMÁ CENU ANI TOALETNÍHO PAPÍRU A VE FORT KNOXU SI DALA RANDE BÍDA S NOUZ!!!!!!!!!☺☺☺☺

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A proto vsichni utaikaji na zapad a na Rusko sere bilej tesak:-)

   Smazat
  2. Z Ukrajiny se utíká na východ. Do Ruska se přestěhovalo víc než 3 miliony občanů Ukrajiny. Tak co to píšeš za blbiny, Bílý Tesáku?

   Smazat
  3. Ty jsi zil na Ukrajine, ty tupane?-)

   Smazat
 9. 18:47
  TY MÁŠ HOLT V PALICI ŘEZANKU TY HAVLOTROSKO VYLITÁ!!!!!!!☺☺☺☺

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Soudruhu, tykej si soudrzce Semelove:-)

   Smazat
  2. 20:24
   A TO PROČ TY HAVLOTROSKO TUPÁ?????!!!!!!!☺

   Smazat
  3. Koukni se, esi zavčas nevodtáhneš se svou zdegenerovanou famílijej na Sibíř, kde ti jistě pederast Putler poskytne krom azylový kvóty i nějakej ten stakan votrávený pěny do koupelny, tak budeš absolvovat kombinované kurzy létání a plavání pana Trujilla svržením z helikoptéry do žraločí zátoky a staneš se žraočím trusem. Tak si vyber!!!!!!☺

   Smazat
  4. VYSER SI VOKO TY INCESTNÍ RETARDOVANÁ SLIBOTECHNO!!!!!!!
   DEJ SI ČOUDA ZE SVÝHO OUDA,TEN JEDINEJ TI OBČAS VĚŘÍ,ALE ANI VON UŽ PŘI TOBĚ NESTOJÍ TAK PEVNĚ,JAKO KDYSI!!!!!!!!!!!☺☺☺☺☺☺☺☺☺

   Smazat
  5. DEJ SI ČOUDA ZE SVÝHO OUDA,TEN JEDINEJ TI OBČAS VĚŘÍ,ALE UŽ PŘI TOBĚ NESTOJÍ TAK PEVNĚ JAKO KDYSI!!!!!!!!!!!!!☺☺☺☺☺☺☺☺INU,ZEMSKÁ PŘITAŽLIVOST,CHLAST A FETKY JSOU SVINĚ!!!!!!!

   Smazat
 10. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Poloostrov Krym byl Tavridě ukradený jednoznačně! Od 18. října 1921 patří tedy dle smlouvy opět Osmanské říši! Páč akt oddělení pevninské části Tavridy od poloostrova Krym znamenal právě tu ztrátu kontroly "z jakýchkoliv příčin" kterou smlouva mezi Ruským Impériem a Vysokou portou zmiňuje jako možný důvod k jejímu navrácení. Tu je originální mapa z doby podpisu smlouvy, tedy z roku 1792! - http://loveki.ru/museum/maps/all_russia_maps_1792/39.jpg

   Smazat
  2. 30.10.1918 byla Osmanská říše poražena, Istanbul byl okupován Dohodou, říše byla rozdělena stejmě jako Rakousko-Uhersko; až 1.11.1922, pane 10.10, Osmanská říše (to co z ní zbylo) zrušením sultanátu, Osmanská říše zanikla... Turecké hranice stanovila smlouva z Lausane (1923) Takže Krym zůstává stále existujícímu Rusku.

   Smazat
  3. 12:31 Ale to je všechno neplatný minimálně stejně tolik jako carská abdikace a zrušení Ruska v březnu 1917! - https://www.youtube.com/watch?v=qotjIZnwHn0

   Bez účasti Ruska které by zničit tyto jmenované říše nikdy nedovolilo byla ta versaillská komplotáta jen neplatnými siorejdy!

   Smazat
  4. 15.01 Je to stejně neplatné, jako indiánské nároky na restituci území okupovaného bělochy, černochy a hispánci s asiaty coby občany USA - státu na uloupeném indiánském území. ÚDAJNÉ PRODEJE INDIÁNSKÉ PŮDY INDIÁNY PŘISTĚHOVALCŮM JSOU SROVNATELNÉ S ARIZACEMI ŽIDOVSKÝCH MAJETKŮ ZA HITLERA.

   Smazat
  5. 19:18 Divoši nemají žádnou právní subjektivitu, neznají pojem "vlastnit půdu". Stejně jako jiná zvířata živící se lovem či pasením ... my se musíme řídit zkony civilizace! A né aby milonováý sátda bizonů a jejic lovců okupovaly celý kontinent, páč lov a sběr víc jak 30 milionů lidí na 10 milionů km2 neuživí, a v Evropě aby se kvůli ochraně těhto druhů lidi mačkali hlava na hlavě, ne?

   Smazat
  6. To by pak Impérium taky muselo vrátit divochům celou Sibiř, Kamčatku, Čukotku, Kavkaz a další k říši připojená území! A to už mnohde ani nebyli lovci a sběrači! Něteří už dospěli k barbarství (tedy k organizovanému pastevectví a primitivnímu zemědělství). Měli i stát - tedy pokud se tak dá koovnický ulus nazvat. Nicméně museli ustoupit načší civilizaci! Jako dobrý příklad může sloužit Jermakovo dobytí Sibiřského chanátu 1582, v důsledku srovnatelné s dobytím Mexika a Peru či ovládnutím severoamerické pustiny, protože zrodilo bílé impérium ovádající severní a střední Asii i kus severní Ameriky! Pro šíření naší rasy v Africe pak daleko nejvýznamnější událostí byla porážka Zulů u Krvavé řeky 1836 jakožto počátek bílé kolonizace jižní Afriky. Ovšem naše vzájmená řevnivost po rozdrcení tzv. boxerského povstání v Ćíně vedla k začátku pádu, počínaje porážkou Ruského Impéria japonskými skrčenci v roce 1905 a konče tím, že Číňané vlastní jaderné zbraně a smějí se nám do xichtů místo aby dřepěli v kládě. A tak se nelze divit že Jižní Afriku ztrácíme, podobně jako jsme ztratili např. Alžírsko!

   Smazat
  7. 19:18 Nicméně indiáne, nikdo ti přeci nebrání vydat se do prérie či pampy mezi "své" a začít se živit lovem! Někde daleko v rezervaci, bez vymožeností naší civilizace ...

   Smazat
  8. 8.18 Za Svaté Rusi, za samoděržaví, za SSSR i za RF byli obyvatelé celého území státu poddanými, později občany... a NIKDO JE NEZAVÍRAL DO REZERVACÍ!

   DOPLŇTE SI POZNATKY O MONGOSKÝCH VPÁDECH 1237-1240 O ZLATÉ HORDĚ, O Batu CHánovi, ... cca do roku 1480... a co byly JARLYKY vydáváné Chánem ruským knížatům...

   Smazat
  9. 12:12 Tak logicky, ne? Gigantické prostory kam byli vytlačeni nejsou ddnes zemědělsky využívány! To není úrodná severoamerická prérie, kde si idoši naháněli stáda bizoůů! Stejně by chcípli hlady, páč železnice zákonitě muela znčit jejich pravidelné tahy a bez bizonů není indián, že? Transsibiřská magistrála sobům migrační trasy nepřeťala a tak si různí ti negramotní a do kožšin odění Evenci a Čukčové či Jakuti a Kamové dál mohli lovit či pást, pro Impérium neměli žádný význam. Podstatně hůře na tm byli tací Turkméni, kteří měli starou civilizaci, asi na úrovni Mayů! Ti byli tvrdě rozdrceni a bránící v pevnosti Geok-Tepek v počtu 30 tisíc do jednoho pobiti! Generál Skobelev si se svým americkým protějšekm Custrem v ničem nezadal ...

   Smazat
 11. s Krymem je to konecne reseni , Ukacka si nevazili daru a chteli se prodat JUESEJ a tak ohrozit RF , nastupem US marine do Sevastopolu .Proto jim byl dar Krym odnat ! Absolutne ciste reseni . A Juesej se mohou posrat i celou EU.

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.