Reklama

neděle 19. srpna 2018

EU sama organizuje migraci z Afriky do Evropy. Zde jsou fakta.


PhDr. Vladimíra Vítová
Vladimíra Vítová
18.8.2018
Jestli si snad někdo myslí, že EU bojuje proti migraci z Afriky, tak se zásadně plete. Naopak! EU ji aktivně a štědře podporuje. Každý z nás má i v těchto podzimních volbách na výběr. Buď volit zástupce politických stran a hnutí, které mají ve svých programech setrvání v EU, a tím zvolit budoucnost naší země jako součást plánovaného evropského chalífátu. Anebo ...Anebo volit zástupce stran a hnutí, které mají v programu okamžité vystoupení z EU, což samozřejmě možné je a nemusí být ani podmíněno referendem, viz článek 5 Lisabonské smlouvy. O zástupcích těchto stran však v mainsteramu neuslyšíte nic, leda slova odsudku.

Jestliže ale voliči, kteří nesouhlasí s migrací africké populace do Evropy a tedy i do naší země, zvolí nelogicky a proti svým bytostným zájmům opět zástupce stran, které chtějí setrvat v EU, pak je naše země definitivně ztracena. A následné lkaní těchto voličů nad tím, jak jen volili menší zlo a jak byli podvedeni, bude jen falešné bědování nad vlastní hloupostí.

Evropskou unii nelze zreformovat. Byrokratický aparát EU nelze vyměnit. EU jede stále podle migračních plánů svých a podle migračních plánů OSN. EU krok za krokem tyto plány naplňuje, organizuje a velkoryse finančně podporuje.


1. Zde je úryvek z rozhovoru předsedy Evropské komise Jean-Clauda Junckera, který poskytl v listopadu loňského roku: „Evropa bude v příštích desetiletích jednoznačně potřebovat přistěhovalectví, a proto musíme poskytnout těm - kteří chtějí přijít - právní cesty, jak se dostat do Evropy.“


„Od roku 2014 jsem se vždy vyslovil pro legální migraci. Věřím, že pokud nebudeme nabízet právní způsoby emigrace do Evropy a přistěhovalectví v Evropě, budeme ztraceni. Pokud ti, kteří přijdou - kteří jsou, obecně řečeno, chudí a potřební - nemohou vstoupit do domu Evropy hlavními dveřmi, budou dál procházet zadními okny. Musíme tedy vytvořit legální způsoby, jak mohou přijít do Evropy. A Komise již učinila návrhy…. Evropa bude v příštích desetiletích jednoznačně potřebovat přistěhovalectví, a proto musíme poskytnout těm, kteří chtějí přijít - právní cesty - jak se dostat do Evropy.

ZDROJ ZDE: https://www.dw.com/en/jean-claude-juncker-migrants-need-legal-ways-to-come-to-europe/a-41556151

2. Zde jsou úryvky z projevu šéfky evropské diplomacie Federiky Mogherini v Evropském parlamentu ze září loňského roku: “Kdyby migranti v Evropě zmizeli zítra ráno, celé sektory našich ekonomik by se zhroutily. Je zřejmé, že Evropská unie je potřebuje. Musíme nahradit nelegální pašování pravidelným systémem příležitostí a kanálů pro bezpečný přístup do Evropy. Musíme rozšířit práci na globálních kompaktech v oblasti migrace a uprchlíků.“

„Pro ty, kteří potřebují mezinárodní ochranu, potřebujeme bezpečné a legální cesty do Evropy. A toto je debata, která je obtížná uvnitř našich vlastních členských států, v našich národních parlamentech. Ale dovolte mi zdůraznit toto: ti, kteří potřebují ochranu, musí mít do Evropy i bezpečné a legální cesty….

V loňském prosinci jsme zahájili program s IOM, který ukazuje první pozitivní výsledky. Počítáme s tím, abychom do konce roku nabídli bezpečnou cestu více než 10 000 lidem z Libye……

Musíme poskytnout alternativu místním komunitám, které se spoléhají na pašování za denní náklady a to například ze severního Nigeru nebo jižní Libye.... musíme nahradit nelegální obchodování s lidmi a pašování pravidelným systémem příležitostí a kanálů pro bezpečný přístup do Evropy….

A ještě jedna důležitá věc, o které vím, že je velmi nepopulární v našich politických diskusích, ale je to realita naší ekonomiky: kdyby migranti v Evropě zmizeli zítra ráno, celé sektory našich ekonomik by se zhroutily. Je zřejmé, že Evropská unie je potřebuje.

Potřebujeme konzistenci a soudržnost. Potřebujeme, aby členské státy investovaly do tohoto přístupu. Je mi potěšením, že mnozí z nich si uvědomují, jak důležité je investovat do těchto partnerství. Musíme vybudovat globální aliance, abychom tento fenomén zvládli. Před rokem před dvěma roky se jednalo o evropskou krizi migrace. Domnívám se, že dnes znovu začínáme vidět výsledky.

Podařilo se nám zavést některé prvky inteligentní politiky založené na partnerství, které naši afričtí partneři považují za užitečné. Stejně tak jako mezinárodní partneři počínaje IOM, UNHCR a OSN. Musíme rozšířit práci na globálních kompaktech v oblasti migrace a uprchlíků. V příštím roce bude probíhat tento důležitý proces v systému OSN….“

ZDROJ ZDE: http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I143186

3. A jaké jsou cíle projektu EUROMED - tedy středomořského prostoru jižní (respektive celé) Evropy a severní (respektive celé) Afriky? Regionální spolupráce Sever-Jih a Jih-Jih v oblasti migrace a otázky mezinárodní ochrany (legální migrace, nelegální migrace, migrace a mezinárodní ochrana a azyl).

“Celkovým cílem EUROMED Migrace IV je zavést komplexní a sdílený přístup k posílení účinného dialogu a spolupráce v otázkách migrace, mobility a mezinárodní ochrany mezi partnerskými zeměmi Afriky a členskými státy EU v rámci evropského sousedství, stejně jako mezi samotnými jižními africkými zeměmi. Projekt podpoří členské státy a partnerské země EU při posílení komplexního, konstruktivního a funkčního rámce pro dialog a spolupráci se zvláštním zaměřením na posílení nástrojů a kapacit pro rozvoj a uplatňování důkazů a koherentní politiky migrace a mezinárodní ochrany.”

Početli jste si? Takto strašná a záměrně komplikovaná je totiž mluva oficiálních evropských dokumentů.

ZDROJ ZDE: https://www.euneighbours.eu/en/south/eu-in-action/projects/euromed-migration-iv

EK permanentně vypisuje projekty na téma: Program azyl, migrace a integrační fond. Program podporuje efektivní řízení migračního toku, rozvoj a implementaci azylu a imigrační politiky. Zaměřuje se na tyto cíle:
 • posílit a rozvíjet všechny aspekty společného evropského azylového systému,
 • podporovat legální migraci do členských států v souladu s jejich hospodářskými a sociálními potřebami a podporovat účinnou integraci státních příslušníků třetích zemí,
 • zvýšit solidaritu a sdílení odpovědnosti mezi členskými státy, zejména vůči těm nejvíce postiženým migračními a azylovými toky.
Ve Strategie migrační politiky ČR, která vychází krom jiného i z projektu EUROMED, se mimo jiné konstatuje: ČR podpoří legální migraci, která je pro stát a jeho občany přínosná tak, aby Česká republika mohla pružně reagovat na potřeby svého pracovního trhu i reflektovat dlouhodobé potřeby státu…. ČR dostojí mezinárodním a evropským závazkům v oblasti migrace a aktivně se zapojí do celoevropských debat a hledání společných řešení atd……Migrační politika České republiky je pevně zakotvena v rámci společných politik Evropské unie a její provádění do značné míry vyplývá ze společných právních nástrojů Unie. ČR musí prosazovat a účinně provádět migrační politiku s jednoznačnými východisky: i) přijímat legální migranty a usnadnit vstupní procesy se zřetelem na potřebu zachování konkurenceschopnosti v globálním ekonomickém prostředí; ii) migrantům, kteří vědomě nezvolí legální cestu do Evropské unie, nebo jsou k tomuto donuceni vnějšími okolnostmi, zajistit přístup k mezinárodní ochraně atd.

ZDROJ ZDE: www.mvcr.cz/migrace/soubor/strategie-migracni-politiky-ceske-republiky.aspx


4. A na závěr si můžete pročíst celkový materiál OSN - konkrétně kapitola určená Evropské unii: „Náhradní migrace: řešení pro klesající a stárnoucí populace“. Koncept pro Evropu je v realizován ve Scénáři III: „V letech 2000 a 2050 bude do Evropy nutno přijmout 47,4 milionů migrantů, v průměru 949 000 migrantů ročně“.

ZDROJ ZDE: http://www.un.org/esa/population/publications/migration/migration.htm


Vladimíra Vítová
předsedkyně politického hnutí Aliance národních sil

67 komentářů :

 1. K takému záveru musí prísť každý logicky mysliaci Europan.Stačil v diskusných príspevkoch vizuálny príklad.Čo vybudovali Europania- foto.skvosty architektúry.Čo vybudovali forsírované skupiny ktoré nás majú obohatiť ich kultúrou-slamené chatrče,špina,choroby,a zvyky stredoveku.

  OdpovědětSmazat
 2. Hlavně je třeba od moci odstavit ty , kteří tuto šílenost prosazují a podporují . Ale jak to udělat to nevím když už ani volbami to nejde . Vždyť po volbách zůstanou v politice i ti co dostanou minimum hlasů a škodí dál .

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. JE DUBOVÁ HLAVA PANI VÍTOVÉ OPRAVDOVÝM STRAŠIDLEM?

   ta pani,si odmítá neuvědomit,že voliči po kterých snad žádá nápravu a k tomu svoje zvoleni a to za jeji tvrdohlavost, nezmohou vůbec nic.
   Voličům, jak už skoro všichni tady museji vědět zdemolovaným a lživým tiskem jsou ukradeny hlasy a tedy i jejich moc a vznikaji pochyby zda takto zmanipulované volby vůbec plati!
   To znamená,že ji pomoci NIKDY nemohou a zvláště ne,když bude neustále přesunovat vinu na ně,že ji nezvolili a proto na to doplati smrti.
   Nejvice se mýli,když kouše do ruky,která ji má prý zvolit a svým naprosto nedostatečným snad programem nechce ŽÁDNÉ voliče a ignoruje naopak jejich Národni program,který si odmitá osvojit o čemž nikdy ani neuvažovala a uvažovat nebude.
   Je záhadou za koho se má vlastně dát zvolit,.když dobře vi že v tomto okamžiku neexistuji žádné sily,které by ji pomohly a ona se ODMÍTÁ SE VZTEKEM PŘIDAT k už běžicimu programu hladáni sil k uskutečněni jejich NP s názvem

   NÁRODNI PROGRAM HLEDÁNI SIL K JEHO USKUTEČNĚNI NP.

   Smazat
  2. NP 13.29, jste opravdový DEBIL. SK

   Smazat
  3. Nebojím se , jak říká 13:29 ,,dubové hlavy paní Vítové", bohužel, beru na vědomí i názor Štěpána Kotrby ze středy 4. července 2018 NR, který skepticky pozoruje tutéž realitu.

   Smazat
  4. 15.03
   POSLOUCHEJTE VY PSEUDODISKUTÉRE ŘVEME SMÍCHEM

   dostal jste ránu mezi oči a nyni už ani nedokážete diskutovat k věci?
   Když už pani VÍTOVÁ nechce bojovat za mír,ačkoli to má v v Programu ,přidejte se k našemu boji za naše peníze a MÍR a za to,aby se stalo NATO pro ČR zbytečným a ČR ušetřila tak ty MILIARDY,
   Víte co by to bylo piv a boj za mír by se i vyplatil nebot ušetřené peníze by jsme si mohli rozdělit mezi sebou!

   Smazat
 3. Co to jde za kec zě kdyby migranti v Evropě zmizeli zítra ráno, celé sektory našich ekonomik by se zhroutily. Je zřejmé, že Evropská unie je potřebuje. To jako ekonomika neziskovek s nepřizpůsobivíma vyžírkama?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To je samozřejmě do očí bijící lež. Dostali by práci nezaměstnaní a muselo by u některých prací přidat na odměně (jedná se hlavně o neodborné práce, protože kolik migrantů potřebujeme, aby čistili hajzlíky a zametali ulice - může to dělat mládež, aby si vydělala na brigádách). Již se hovoří se o čtvrté technické revoluci a o masové robotizaci výroby, která přinese milióny nezaměstnaných. Hold parazitické elity bez morálky si zvykli, že mohou davu nakukat a rozkázat jakoukoliv kravinu. Dokud to tak bude, tak budou války a genocidy.

   Smazat
 4. Autorka napsala:

  "Jestliže ale voliči, KTEŘÍ NESOUHLASÍ s migrací africké populace do Evropy a tedy i do naší země, zvolí nelogicky a proti svým bytostným zájmům opět zástupce stran, které chtějí setrvat v EU, pak je naše země definitivně ztracena."

  No, to je opravdu znepokojivá představa. A teď si představme, co se stane, když se k těm, kteří "nesouhlasí" připočtou ještě hlasy těch, kdo "SOUHLASÍ". - Hrůza pomyslet!

  Představme si ale taky, jak se asi cítili Američané - ti původní i ti, kteří ty původní téměř vyvraždili - když viděli, jak jim lodě začaly přivážet víc a víc Afričanů:
  1700 - 330.000, 1800 - 3 milióny, 1850 - přes 6 miliónů.

  Vždyť oni ti chudáci Američané nemohli ani vystoupit z EU, jak nám dnes radí paní Dr. Vítová! A tak byli - jedním slovem - v prdeli.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 8:55 Zřejmě to máte v té své hlavě pořádně pomotané...
   Afričané, kteří tehdy přijížděli do Ameriky, tam byli přiváženi jako otroci a mnozí Američané se k nim, a jejich potomkům, do nedávna tak chovali.
   Teď se "karta" pomalu obrací a Amerika" se ještě bude divit...

   Smazat
  2. 9:23 "Zřejmě to máte v té své hlavě pořádně pomotané..." - S pomotaností v hlavě na tom nejste o nic lépe. S černými otroky obchodovali
   černí otrokáři již tenkrát. Tehdy prodávali své
   černé bratry do Ameriky, dnes do Evropy. Pod heslem "Dokážeme to" (Wir schaffen das) si mastí
   kapsy obě strany sprostého obchodu. sck

   Smazat
  3. Z nadbytečných do Ameriky zavlečených otroků byl sestaven nový stát Libérie (hezký název, že?).Původní obyvatelstvo bylo ignorováno. ˇPřenesly se tam i americké tradice, například že nový president je demokraticky zvolen do funkce tím způsobem, že odstřelí předchozího. Další viz wikipedie...

   Smazat
 5. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. .   Pan Jiří Staudinger mi ve svém - mezitím odstraněném - příspěvku 9:23 sděloval, že jsem buď "blbej" anebo "Žid". Zajímalo mne, kdo mi takovou důležitou zprávu píše, tak jsem se podíval na jeho +Google profil.
   A víte, co jsem se dozvěděl?
   Že pan Staudinger je "muž".


   .

   Smazat
  2. J.Kopeckému: ano, pan Staudinger je muž, ale vy jste V-L.

   Smazat
  3. Pan kopecký pilně pracuje i v neděli, den bóži.

   Smazat
 6. Nová Republika. Vy se opravdu nestydíte neustále dokola psát lživé,pomlouvačné články na USA A ZÁPADNÍ EVROPU Neustále dokola stejný obsah, stejné žvásty.. To vám už není trapně? Tak pruhledná demagogie nebyla ani za komoušu. Tohle je už do očí bijicí. Proč nenapíšete něco o Rusku ,aha tam je vše v nejlepším pořádku CO HLUPÁCI!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Propánajána a proč to pořád čtete? Nemáte lepší program, než se stále nasírat? Chcete odkazy na servery, které s vámi souhlasí? A nebo si myslíte, že na NR obrátíte čtenáře na víru pravou? Jako neobrátí nikdo vás, tak ani vy nikoho. Zbytečně ztrácíte čas a sílu, které můžete věnovat pro vás smysluplnějším a užitečnějším věcem.

   Smazat
  2. Chudinko, na demagogii o Rusku tu máme celý placený mainstream včetně CT, celou EU byrokracii, téměř celou naši dementní vládu a bez pár lidí i celý senát se sněmovnou. To ti nestačí hlupáčku?

   Smazat
  3. Anonyme 9:33, buďte tak laskav a napište jeden dva konkrétní příklady lží, které tu Nová republika šíří o USA a Západní Evropě. Velmi tím redakci pomůžete. Děkjui předem.

   Smazat
  4. 9:33 To nejsou žvásty ale smutná realita a paní Vítová má naprostou PRAVDU.

   Smazat
  5. Pane Dvořák, sám víte moc dobře, že něco takového napsat je zcela zbytečné. Vždy vše zapřete a překroutíte k obrazu svému. Viz Baťa co píše o srpnu 68. Jsem pamětník ,ale to co píše je z 90% lež.

   Smazat
  6. 12:45
   CO PAMĚTNÍK,TO JINÝ NÁZOR....TAKŽE NE KAŽDÁ LEŽ JE LEŽ A NE KAŽDÁ PRAVDA JE PRAVDOU!!!!!

   Smazat
  7. Pro 12:45 - V článku pana Bati o srpnu 68'jsem nenašel jediné lživé tvrzení. Pouze jsem zaznamenal názor pana Bati, s kterým se asi neztotožňujete. Ale je to názor, ne lež!

   Jsme možná stejná generace. Mně bylo v srpnu 1968 přesně dvacet let a probudil se ve mně "člověk politický". Pro mou generaci to byla těžká rána a mnoho mých spolužáků zmizelo za hranicemi. Daleko horší byly roky následující - "normalizace". Mnoho lidí "normalizace" duševně a morálně zmrzačila. Následky pak přišly po listopadu 1989, kdy jsme si nechali vnutit model společnosti, který tu byl před Mnichovem a který ostudně zbankrotoval. Ale to už je jiná kapitola.


   vy nemáte žádnou toleranci k názorům jiných lidí!

   Smazat
  8. 12:45 jsem taky pamětník. Pan Baťa sice nejde až tak moc na jádro věci, ale nenacházím v jeho textech žádnou lež. Pokud tvrdíte, že lže, citujte a argumentujte. Jinak lžete vy.

   Smazat
  9. 14:19 Jakou mám mít toleranci k jiným názorum,když tady před pár dny čtu " 21 srpen 68 byl dohodnut mezi tajnýmí službami STB,KGB,CIA,MOSAD " To je snad i vás moc ne? Každý normální člověk ví že toto je bestiální lež. Takové sračky tady necháváte a jiné seriozní mažete. Čemu se divit, když si pro noty chodíte na ruskou ambasádu.

   Smazat
  10. Tak proč mají USA tolik základen Nato ve světě. Začalo to, pokud se o USA zajímáte dne 15. 8. 1918, kdy USA napadly Rusko (uveřejněno při vzpomínkových akcích 50. výročí vstupu spojeneckých vojsk VS dne 21. 8. 1968) a v ten den napadení prohlásily USA, že Rusko již neexistuje a vylodily své vojáky ve Vladivostoku. Myšlenka napadení vznikla v USA ještě před VŘSR, kdy velvyslanec USA v Rusku David Rowland žádal, aby bylo přes Vladivostok nebo ze Švédska posláno několik armády USA.
   Další: Ku-klux- klan (Časopis Epocha č. 9, str. 26 - 27: " KKK vzniklv r. 1865 v Pulaski, stát Tennessee.
   Šéf Rytížú, pastor Thomas Robb, uvádí proč se musí KKK rozšířit do Evropy. Protože zde žije málo černochů, zaměří se na jiné menšiny - židy, cikány Turky,... KKK se do Evropy dostal v 80. létech min. století a to na vojenské základny USA v Německu - řekl předseda vyšetřovací komise Sebestián Edathy.
   V březnu 1991 vzniká v Praze neregistrovaná skinheadská organizace Bedford, která rozšiřuje letáky proti těmto menšinám.V restauraci Černý orel je zatčen vůdce Rytířů KKK Američan David Duke. Měl tak silnou ochranku, že musela zasáhnout zásahovka. V roce 2014 pochodovali příznivci KKK Lvovem.
   Ještě jedna zajímavost: V. Junek v knize "Velké zrady světa" uvádí na str. 136 - 14, že Lenin žil v přepychovém exilu v Bernu, Němci ho získali, vyškolily a poslali ho do Ruka provést revoluci a zneškodnit cara. Němci a Angličané měli z Ruska strach a tak naplánovali revoluci před koncem 1. světové války.
   Pokud čtete, tak se mnoho zajímavého dozvíte.

   Smazat
 7. Vlastimil je tady:

  USA a EU jsou byly vždy zkompromitované. DEMOKRACIE neexistuje, je to jenom klišé. Trumpův zápas s DEEP STATE je tomu jenom jasným důkazem. EU je JEZUITSKÝ experiment. Anglie je to samé - žvásty o demokracii. POLITIKA se nedělá v parlamentu ani v senátu. Parlament a Senát jsou od toho aby aplikovaly politiku, která je vytvořena zcela jinde a NEVOLENÝMI.

  USA jsou oficiálně KORPORACÍ - PREZIDENT JE HLAVNÍ MANAŽER. KORPORACE JE NĚKÝM VLASTNĚNA A ŘÍZENA. PARLAMENT A SENÁT JSOU JENOM VÝKONNÝMI ORGÁNY KORPORACE. USA jako korporace několikrát zkrachovaly bankrokem. Dnes již téměř DESETILETÍ jsou zase v bankrotu. Zachránit z bankrotu je mohla pouze globální válka nebo VYKRÁST RUSKO. USA vykradly Ukrajině zlato hned 3 den po Majdanu atd atd....

  Pokud nechápete o co jde, pak se slušně omluvte, zeptejte se těch co chápou aby jste se nemusel ztrapňovat neznalostí, kterou nabízíte na trhu jako super vědomosti.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 9:53 Vy jste se snad zbláznil "VYKRÁST RUSKO", máte na mysli tu ruskou bídu? A dále, vykradly třetí den Ukrajině zlato, to je na facku Kde berete tyhle zaručené informace, odpovím VYMYSLÍM SI JE. A o tom bankrotu se psalo už před 50 roky troubo.

   Smazat
  2. 16.34 , krvava Madla pred casem pronesla , ze...Rusko ma nespravedlive mnoho prirodnich zdroju a musi se s nimi podelit...to se darilo za Jelcina kdy vyvezli zadara za 1 mld.$ surovin , ako kompenzaci za sekani raket a letadel .Ruske zdroje jsou na prodej , ale USA nechce kupovat , ale prodavat az polozi domaci spolecnosti do krachu a plne prevzit majetek domaci spolecnosti ...dali do toho mld.$ a vysledek 0 bodu ,protoze prisel Putin a rekl dost !

   Smazat
 8. 9.39.
  Pokud nenavidíte Rusáky , tak si zapnite čt . Česká televize špiní rusáky od rána do večera . Dnes vypadají Němci jako utlačování čechy a rusové jako fašisti .
  Jenže my víme kdo nás zradil v Mnichově a v Jaltě . Ivánek to nebyl . Tak dasvidaňja bráškové .

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 10:18 Já myslel ,že je výročí okupace SSSR před 50 lety, ale vy do toho semelete Němce. Máte to nějaké pomotané, asi tím teplem.,

   Smazat
 9. Já myslím, bojím se, že nám není pomoci. Pokud se člověk opravdu upřímně a bez příkras podívá na stav naší, potažmo evropské společnosti, pak, umí - li tu nejjednodušší matematiku, musí dojít k témuž závěru.
  Nicméně zadarmo bychom jim (vlastizrádcům a migrantům) neměli nic dát, pročež říkejme pravdu, braňme pravdu a žijme v pravdě. Braňme svůj rodný jazyk, naši vlast, naše dějiny a slovanský původ a nestyďme se za něj!
  Jan Smola

  OdpovědětSmazat
 10. Vnucuje se jeden příměr.

  EU = RVHP.

  Jen s maličkým rozdílem.
  RVHP VNUCOVALA "své nepsané direktivy" pouze VÝCHODNÍ Evropě, ale EU své psané direktivy NAŘIZUJE celé Evropě. A ty musí být implementovány zákonů země!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Příměr bohužel kulhá. V rámci RVHP patřilo všechno naší zemi. V rámci EU naší zemi nepatří vůbec nic.

   Smazat
  2. 11:13, 11:16 v RVHP platila, krom národního vlastnictví výrobních prostředků, zásada jednomyslnosti. Což byla jedna z příčin toho, že každý z členů se pokoušel vyrábět všechno.

   Smazat
  3. Nebudu hodnotit RVHP jednou větou. Ale jeden nesmysl popíšu docela výstižně. V 80. létech byly osmibitové počítače na vzestupu. Zatímco Tesla zakoupila licenční práva INTELu, NDR se obrátila na ZILOG a Bulharsko na Motorolu. Protože tyto rozsáhlé komplety integrovaných obvodů nelze mezi sebou kombinovat, malá sériovost (nikoli snad špatná kvalita) držela náklady vysoko a činila například (soukromý) dovoz těchto obvodů odjinud rentabilní, což je důkaz, že něco bylo špatně (možná i směnný kurs).

   Smazat
 11. Hezky shrnuto jako již mnohokrát. Opakování je matka moudrosti. Obávám se ale, že min. 30% voličů to nikdy nečetli, nebo jim to nedocvaklo, nebo jsou.......
  V životě jsem přežil hodně průserů, ale tohle vidím dost pesimisticky. Ale neházím flintu do žita. Jsem nepoučitelný optimista a asi snílek, ale ono se to vždy všecho stane jinak, než je naplánováno a silou tlačeno.

  OdpovědětSmazat
 12. Paní Vítova to není nic nového ! Mám svůj názor a jsem nad věci!

  OdpovědětSmazat
 13. EU nic neorganizuje, ale politici zvolení voliči! ČSSD tam chtěla nacpat vítače, kdo jste volil ČSSD? To samé starostové, ODS a KDU. Proč jsou v parlamentu?

  OdpovědětSmazat
 14. Paní Dr. Vítová píše:"Anebo volit zástupce stran a hnutí, které mají v programu okamžité vystoupení z EU, což samozřejmě možné je a nemusí být ani podmíněno referendem, viz článek 5 Lisabonské smlouvy."
  Bylo by možné poskytnout pár rad, jak na to? Děkuji. A.Š.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Lisabonskou smlouvu nelze standardně vypovědět s roční výpovědní lhůtou, jako jiné mezinárodní smlouvy, které se řídí Vídeňskou úmluvou o mezinárodním smluvním právu. Lisabonská smlouva obsahuje omezení, za jakých může smluvní strana smluvní vztah opustit.

   https://www.svobodni.cz/clanky/mach-jak-vystoupit-z-eu/

   Smazat
 15. Ti představitelé EU,hovoří jenom o nějakých ekonomických zájmech někoho. Úplně ztratili ze zřetele, péči o kvalitu života občanů unie. Tu nelze zužovat na to, kolik si vydělají, nebo jakou dostanou podporu. Také závisí na dostupnosti a kvalitě služeb, na možnosti uplatnění, atd.
  Navezení islamistů a černochů, ve velkém počtu, Evropanům kvalitu života nezvýší. Dokonce se domnívám, že se ani neuplatní v zaměstnání. Ty řeči o potřebě pracovníků, nahrazují již vyčpělé halíkovské řeči o naší milosrdnosti s topícími.
  Cílem je ale rozvrat našich států, našich národů a vytvoření jednotného, islámského stáda na celém evropském kontinentu. To žádný evropský národ, hodný toho označení, nemůže přijmout. P.K.

  OdpovědětSmazat
 16. Vážení jsem zvědav co bude dělat Babiš až eu udělá z nelegálních migrantů legální.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Co ny dělal: přijme je s oyevřenou náručí, protože "ekonomika je potřebuje". Budou přece legální a s tím se nedá nic dělat. Už teď přijímaáme LEGÁLNĚ 10.000 migranrů ročně - z Ukrajiny, Moldavska, Srbska, Mongolska, Španělska, Itálie, Vietnamu. dokonce i z Německa a USA... (Události ČT 17.8.)

   Smazat
  2. Jestliže ekonomika EU tak nezbytně potřebuje africké a arabské migranty nechápu, proč se o ně jednotlivé státy neperou a proč tedy je vytrvalou snahou všelijak je přerozdělovat. Bylo by jen spravedlivé, aby státy ze kterých pochází pan Juncker a paní Mogheriniová měli v přísunu migrantů výhradní přednost. Aby se zejména Lucembursku nezhroutil bankovní sektor.

   Smazat
  3. 16:18 měly

   Smazat
 17. MOTIVAČNÍ

  Nemáš mozek pod čepicí?
  Můžou za to uprchlíci!
  Nízký plat v tvé továrně?
  Tak nadávej Kavárně!

  Jsi jen v družstvu traktorista?
  Zavinil to terorista!
  Sousedi jsou úspěšnější?
  Ty buď tedy prospěšnější!

  Trpíš právě v žití bolem?
  Staň se, brachu, ruským trollem!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 15:29
   BÁJEČNÉ SES POPSAL,HLAVNĚ TA PASÁŽ O BEZMOZKU TI SEDÍ RY HAVLOLEJNOLAHVÁRENSKEJ HNĚDKO Z HAVLOTRENEK!!!!!!!☺☺☺☺

   Smazat
  2. 15:29 je zajímavé, jak ti líní, neschopní a neúspěšní vstupují převážně informovaně, s jistou logikou a nadhledem do diskuze, vybaveni potřebnou taechnikou a k tomu odpovídající gramotností. Vyspělý to společenský póvl, že?

   Smazat
  3. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  4. Máš recht, lékař by neměl dostávat vůbec žádné maso. A přesto jim lidi nosej husy...

   Jinak to ale s tou tvou loveckou tlupou (ke které vlastně patříš?) vidím dost černě!

   Smazat
  5. A je to tady zase - 15:29 - typická ukázka "tvorby" propagandistického Rudého práva z roku cca 1952.

   Nějak se nám ta totalitní blbost vrací!

   Nenapsal to náhodou nějaký Pirát? Nebo, že by osobně Kalousek z nemocnice?

   Smazat
  6. Jenže co či spíše kdo je "úspěšnější" v židovském výrobním způsobu? Kapitalismus je výrobní způsob založený na podvodu zvaném "tržní chování jedince" a sám Marx ho ve svém díle charakterizuje jako de facto židovský. Je tedy nepřirozený, neboť struktura pravěké tlupy přetrvává evoluční setrvačností dodnes, navzdory odlišnýmu výrobnímu způsobu, který je příliš mladý, aby zásadním způsobem změnil to, co se utvářelo desítky tisíc let! K přežití lovecké tlupy bylo zapotřebí na 1 schopného organizátora (náčelníka) a 1 nositelku know-how (šamanku) vždy alespoň 50 zdatných lovců a 50 zručných sběraček. Proto dodnes má např. schopnost stát se lékařem jen jeden ze sta lidí (to je pro zjednodušení použitá číslovka!). Dříve to sloužilo jako nutnost k přežití celé tlupy a potažmo druhu, dnes je to systémem zneužíváno k tomu, že lékař je placený mnohem více než třeba horník, ačkoliv jeho práce je těžší a v pravěku by dostával větší kus masa než šamanka z logických důvodů. Rovněž pojem "zákazník" je proti smyslu přirozené dělby práce v lidské tlupě či pospolitosti. Směna mezi jednotlivými tlupami vždy probíhala tak, že nositelé genů náčelníků a šamanů rozhodli z titulu své intelektuální převahy, co je dobré pro přežití celku směnit a co nikoliv! Tak tlupa dostala potřebné komodity k přežití výměnou za ty které pro ní jsou zbytné či postradatelné. V současné době kdy byla koherentní společnost atomizována židovským výrobním způsobem (kapitalismem) toto přestalo platit a v důsledku toho jsou nekompetentní jedinci - s geny řadových lovců a sběraček - nuceni sami přejímat funkci náčelníků a šamanek a to zcela zjevně bez znalosti či schopnosti posoudit důležitost té či oné komodity pro zachování existence své osoby a své rodiny či celé komunity. Čili za bláboly o "svobodné interakci mezi jedinci" a "tržních mechanismech" je pouze snaha úzké skupiny ovládat druhé prostřednictvím jejich nižších intelektuálních schopností či zkrátka profitovat prostřednictvím převahy těch vlastních nad schopnostmi ostatních.A maj recht, páč nejsou blbý! Většina lidí totiž bohužel jsou těmi potomky řadových lovců a sběraček.

   Smazat
  7. Tento dost hloupý a naivní text (7:39) považuje jeho autor patrně za tak závažný, že jej sem kopíruje podruhé.

   Předtím (19.srpna 2018 20:40) byl totiž "odstraněn administrátorem blogu").

   Smazání takové textu nikoho o nic neochudí. - Škoda jenom, že se nedozvíme, PROČ právě tento text bylo třeba odstranit. V tom nám asi administrátor zůstane odpověď dlužen?
   Nepatřím určitě k těm, kdo se pohoršují nad "censurou", ale podobné vysvětlení by bylo pro zdejší diskusi přínosem.
   Třeba už jen proto, aby čtenáři neměli pocit, že jim Naše republika informace filtruje ve stylu Jakuba Jandy.....

   Kokotko

   Smazat
  8. 7:59 Hloupý a naivní si tu leda ty kokůtku a text je na tvůj pidimozek přespříliš složitý. Nakonec je nejlepším důkazemtvý debility to že nevíš proč se ho lžid david pokouší tak vehementně odstranit:)))

   Smazat
  9. Ti to kokůtku prozradim kde je v textu bota co censora tak tlačí! Cituju: "sám Marx ho ve svém díle charakterizuje jako de facto židovský ..." - https://www.marxists.org/cestina/marx-engels/1843/101843.htm

   Cituju Marxe:

   Nehledejme tajemství žida v jeho náboženství, hledejme tajemství náboženství ve skutečném židovi.

   Jaký je světský základ židovství? Praktická potřeba, zištnost.

   Jaký je židův světský kult? Čachr. Jaký je jeho pozemský bůh? Peníze.

   Nuže tedy! Emancipace od čachru a od peněz, tedy od praktického, reálného židovství by byla sebeemancipací naší doby.


   Židovství se udrželo nikoli navzdory dějinám, nýbrž díky dějinám.

   Občanská společnost neustále rodí žida ze svého nitra.

   Co bylo o sobě a pro sebe základem židovského náboženství? Praktická potřeba, egoismus.

   Židův monotheismus je tudíž ve skutečnosti polytheismus mnoha potřeb, polytheismus, který činí předmětem zákona božího i záchod. Praktické potřeba, egoismus — to je princip občanské společnosti a vystupuje jako takový v čisté formě, jakmile občanská společnost ze sebe plně zrodila politický stát. Bohem praktické potřeby a zištnosti jsou peníze.

   Peníze, to je žárlivý bůh Izraele, bůh, který nestrpí vedle sebe žádného jiného boha. Peníze degradují všechny lidské bohy — a mění je ve zboží. Peníze jsou všeobecná hodnota všech věcí, hodnota, která se ustavila sama pro sebe. A proto zbavily celý svět, svět člověka stejně jako přírodu, jejich svérázné hodnoty. Peníze, to je člověku odcizená podstata jeho práce a jeho jsoucna; a tato cizí podstata člověka ovládá a člověk se jí koří.

   Židovský bůh sestoupil na svět, stal se bohem světa. Směnka je židův skutečný bůh. Jeho bůh je jen ilusorní směnka.

   Názor na přírodu, který se tvoří za panství soukromého vlastnictví a peněz, je skutečné opovržení přírodou, praktické zneuctění přírody, která sice v židovském náboženství existuje, ale existuje jen v obraznosti.
   Protože se reálná podstata žida všeobecně uskutečnila, zpozemštila v občanské společnosti, nemohla občanská společnost žida přesvědčit o neskutečnosti jeho náboženské podstaty, která je právě jen idealisovanou představou praktické potřeby. Podstatu dnešního žida najdeme tedy nejen v Pentateuchu nebo v talmudu, ale i v dnešní společnosti, a to ne jako abstraktní, nýbrž jako naprosto empirickou podstatu, ne jako omezenost žida, nýbrž jako židovskou omezenost společnosti.

   Jakmile se společnosti podaří zrušit empirickou podstatu židovství, čachr a jeho předpoklady, je žid znemožněn, protože jeho vědomí už nemá předmět, protože subjektivní základ židovství, praktická potřeba, se zlidští, protože se zruší konflikt mezi individuálně smyslovou a druhovou existencí člověka.

   Společenská emancipace žida je emancipace společnosti od židovství.

   Smazat
  10. A tu je zakopanej pes! Lžidavidiáni si s tím nevěděj rady! Odporuje to jejich ojetí marxismu jako "vědecké teorie" odmítající "reakční učení" mezi které zahrnují tzv. antisemitismus! Proto radši zmínky typu "Marx sám ho značil za de fcto židovský" zuřivě mažou:)

   Smazat
  11. 8:24

   1) Nemám problém porozumět tomu, že někteří lidé vysvětlují dějiny působením Židů. To, že svůj výklad opírají o Marxe, nepostrádá jisté komičnosti. - Ale koneckonců jsou to jen papoušci, kteří kopírují odjinud.

   2) Stejně tak se domnívám rozumět těm, kdo jsou alergičtí na jakékoli použití slova Žid nebo židovský - ačkoli je to úplně stejně pitomý postoj, jako u těch prvních.

   3) A nakonec - nepřekvapuje mě příliš, že se někteří (8:19) pokoušejí censuru vysvětlit osobou Ivana Davida. Nic hloupějšího a lacinějšího totiž vymyslet nedokáží.

   Jenže mně šlo o něco jiného:

   Proč zrovna TENTO text (který tu mimochodem je tapetován pod různými články bez ohledu na jejich téma) administrátorovi "vadil" - a jiné, daleko agresivnější a nenávistnější tu ponechal. Na to bych rád slyšel odpověď. Ale ne tu antisemitskou jakou nabízí 8:19.

   Bohužel se jí ale asi od Nové republiky sotva dočkám. Škoda!

   Kokotko

   PS: Skoro se bojím, že administrátor nad svým rozhodnutím příspěvek odstranit nepřemýšlel a jednal "reflexivně".

   Smazat
 18. 15:29 PERFEKTNÍ, JAK ZDE VÝSTIŽNÉ 1****

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 17:21 a věcnou, konkretizující argumentaci máte kde?

   Smazat
  2. Lež nemůže bejt výstižná a toto je lež, vypocená
   ideologií havlismu, protože ve skutečnosti se každý člověk rodí jako nepopsaný list, nesoucí krapet talentu svých rodičů a krapet povahy svého národa či rasy. Ale to vše se dá zlomit a to směrem k Dobu i ke Zlu, záleží na pevnosti kořenů každého jedince na světě. Člověk nezískává žádná práva svým narozením automaticky, jak hlásají tito zločinci, ale všechna práva si musí teprve získávat postupem času a to nikoliv slovy, nýbrž při plnění svých povinností, které práva předcházejí. Člověk aby měl právo se tak titulovat, a nebyl jen tupým zvířetem jako Mauglí odkojený vlky v džungli a nemající krom fyziognomie nic společného s lidskou bytostí, musí se mnoho učit a neustále pracovat na svém polidštění. Poslouchat starší a moudré, brát si příklady z uznávaných členů své rodiny, obce a národa, aby se stal platným členem těchto pospolitostí a teprve skrze ně i lidstva jako celku! S rozvojem své osobnosti získává práva odpovídající jeho zásluhám: právo poučovat mladší, vyžadovat úctu všech členů společenství, mít právo velet či se podílet na moci a rozhodování spolu se stejně moudrými a zasloužilými členy rodiny, obce, národa.
   Když se zednáři, židovští odpadlíci pokoušeli prosadit v takovém pevném řádu světa, nemohli nikdy uspět. Proto zacílili veškeré své úsilí na zničení společnosti, její atomizaci a současně na degeneraci každého jednoho člena hostitelského národa. Proto začali hlásat ideologie konzumismu a pseudosvobody. Co ona říká? V principu toto: jediný svobodný je ten svět, ve kterém vítězí ti “schopnější” bez ohledu na zásluhy. Oni přichází s tím, že každý jedinec má práva hned po narození a tudíž se nemusí nic přejímat, nikoho ctít, nic udělat pro společnost, ale jen myslet sám na sebe a dát průchod i těm nejzvrhlejším deviacím, které jsou masovou popkulturou bulváru a konzumu otevřeně propagovány. Má pouze povinnost se naučit obecné technické vzdělanosti, aby se mohl stát kvalifikovaným otrokem ve výrobním procesu a pokud se nějakou náhodou dostane mezi vyvolené, tak aby se uměl pohybovat mezi podobnými šíbry, jaké i z něho tato zvrhlá a zdegenerovaná společnost udělá v průběhu procesu breainwashingu zvaného “vzdělávání”. Z toho pak plyne vše co se kolem děje za bezpráví a zlo, marné jsou pak vzdechy velkých mužů lidstva, že prý současná krize není finanční či ekonomická, ale mravní. I oni totiž měrou nemalou se na oné likvidaci této morálky podíleli a stále podílí, tudíž jejich nářky jsou zcela farizejské. Havlismus je pak nejvyšší forma tohoto farizejství. Jeho smysl je jediný: prázdnými floskulemi relativizovat v myslích lidí poznanou Pravdu, která se mu příčí a absolutizovat vsugerovanou Lež, která mu slouží.

   Smazat
  3. 20:42
   Neboj, pravda a láska zvítězí!

   Smazat
  4. 15:29 je říkánka z padesátých let. Nebo z doby "normalizace". Ideologicky pokroucená agitka nevalné úrovně. Ale proti gustu žádný dišputát, že.

   Smazat
  5. 15:29 Pokud se tady takoví zoufalci jako v 4:43 vztekají ,tak vaše říkanka padla na urodnou pudu. A že těch ruskejch trolu tady je požehnaně.

   Smazat
 19. Nevystupujme, vyskočme rovnou za jízdy !!! Tenhleten vlak do pekla totiž nikde nestaví.

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.