Reklama

čtvrtek 9. srpna 2018

Evropa jako hlavní fronta hybridní války

Rostislav Iščenko
9. 8. 2018       news-front
Skutečnost globální hybridní konfrontace mezi Ruskem a Spojenými státy již dávno nikdo nepopírá. Spojenci se mohou měnit a přecházet na druhou stranu, ale problém může být vyřešen pouze porážkou jedné z těchto dvou mocností. Zatím ovšem politici a experti, na základě osobních preferencí nebo specializací, vyčleňují různé dílčí krize (které jsou v podstatě frontami globální konfrontace) jako základní s tím, že předpokládají varianty vítězství nebo porážky v závislosti na vývoji událostí v konkrétním směru. Bitva o Evropu bude nejtěžší a nepředvídatelnou bitvou 4. světové hybridní války (třetí je studená válka). Přičemž Rusko a Čína potřebují pouze vítězství, ale USA postačí i remíza. Remíza jim poskytne i remízu v geopolitické konfrontaci a také možnost přeorientovat se a začít vše od začátku.


Některé z krizí, jako je například Blízký východ (nejvýrazněji vyjádřený v syrské občanské válce), jsou opravdu klíčem k porážce jedné ze stran. Výhra Američanů v Sýrii by jim zaručila kontrolu nad Velkým Blízkým východem a bezproblémové proniknutí na Kavkaz a do Střední Asie. Zajistilo by to také zablokování tranzitních tras podél rusko-čínské linie a zrušilo transeuroasijský politický a ekonomický projekt, který je vlastně hlavním konkurentem anglosaského oceánského. Pak by jakékoli dílčí úspěchy v jiných směrech nic neznamenaly.

Vítězství Ruska se svými spojenci, kterého bylo již vojensky dosaženo, ale musí být ještě zajištěno diplomaticky (a to není o nic méně náročný úkol), zaručuje Rusku a Číně spolehlivou (dokonce nadbytečnou) kontrolu nad transeurasijskými obchodními cestami. Z tohoto pohledu utrpěly USA porážku. Jejich snahy na Dálném východě a na Ukrajině nemohou nic změnit. Dokonce ani horká válka s KLDR a odepsání Ukrajiny na plnohodnotnou machnovštinu nemohou přerušit všechny dopravní tepny.

Ukrajina se klidně obchází hned několika směry. A KLDR je vůbec daleko od strategických dopravních cest, spojujících západ a východ Eurasie. Přesto se zapojení Washingtonu do vyznačených krizí (korejské a ukrajinské) neoslabuje. Získává pouze nové podoby. Pokud Obamova administrativa pracovala na vytvoření stabilních, nepřátelských vůči Rusku struktur, pak administrativa Trumpa naopak destabilizuje a chaotizuje situaci na hranicích Ruska a Číny.

Taková chaotizace v okamžiku, kdy nebyla vyřešena syrská krize, by mohla sehrát podstatnou roli při odvrácení sil Moskvy a Pekingu k druhořadým směrům a uvolnit ruce USA na strategicky důležitém místě - na Blízkém východě. Ale, jak bylo řečeno výše, osud syrské krize již byl vojensky a politicky vyřešen. Co se týče diplomatického řešení, tyto krize, dokonce i ve své nejhorší podobě, již nemohou významně ovlivnit pozici Moskvy a Pekingu za jednacím stolem.

Proto podporováním chaotizace na ruských a čínských hranicích se USA snaží dosáhnout nového (jiného) cíle. Cíl je zřejmý. V obou případech USA očekávají, že když je Evropa začleněna v NATO, bude muset nějak podporovat americké akce. Důsledkem bude nové kolo zhoršení rusko-evropských vztahů a hluboké ochlazení mezi EU a Čínou. Alespoň tak to vidí Washington.

Co to dá Americe?
Celý projekt Velké Eurasie je založen na třech složkách:
Evropské technologie a trh.
Čínská výroba zboží.
Ruský tranzit, zdrojová základna a vojensko-politický deštník.

Protrhnout rusko-čínskou alianci se USA nepodařilo. Stejně tak Washington nedokázal zablokovat transeurasijské obchodní cesty. Avšak pokud se vyřadí z projektu evropský článek, zlomí se.

Teoreticky bude Rusko po nějaké době schopno nahradit Evropu jako technologickou základnu projektu. Nic však nenahradí prostorný a solventní půlmiliardový evropský trh. Pokud se v Evropě nebude nakupovat čínské zboží, není proč ho tam vozit. To zpochybňuje program rozvoje tranzitních koridorů. A co víc, USA v tom případě zůstanou hlavním kupujícím čínského zboží, což jim poskytne možnost podstatně ovlivnit politiku Pekingu a dokonce se snažit změnit ji ve svůj prospěch.

Je jasné, že Čína nepůjde na konfrontaci s Ruskem. Ale její neutralita a ekonomická závislost na USA postačí, aby se od základu změnil směr obchodních toků a aby se Rusko přesunulo na okraj světového obchodu. Tento krok okamžitě zpochybní ambiciózní modernizační projekty Moskvy a sníží jejich globální dopad. Jedna věc je kontrolovat Blízký východ jako křižovatku světových obchodních cest. Je ale úplně něco jiného, pokud tyto cesty povedou přes Pacifik a Atlantický oceán a samotný Blízký východ zůstane pouze zónou trvalé nestability.

Globální konflikt směřuje vlastně k EU. A slogan "Potřebujeme Berlín!", z něhož si "vlastenci" Ruského jara na Ukrajině dělali legraci, nejenže neztratil svou relevanci, ale naopak, s vítězstvím v Sýrii se definitivně dostává do popředí. Bude víc než mrzuté získat kontrolu nad obchodními trasami a potom zjistit, že na konci těchto cest není žádný obchodní partner.

Ovšem působení USA v KLDR, na Ukrajině a na Blízkém východě, kde vyvolaly další kolo už ne arabsko-izraelského konfliktu, ale muslimsko-izraelského konfliktu (jehož hlavními operátory vůbec nejsou arabské Turecko a Írán), je poměrně průhledné. Zatím jim Evropa odolává a vyzývá Spojené státy, aby byly umírněné ve sporu s KLDR, odsuzuje uznání Jeruzaléma za hlavní město Izraele a prakticky se přestala aktivně účastnit ukrajinské krize. Teoreticky Washington může zvyšovat tlak na EU, ale neexistuje žádná záruka, že odpor bude zlomen. Evropa nemusí být zatažena do konfrontace s Ruskem a Čínou zachováním neutrality, oficiálně příznivé pro USA, ale ve skutečnosti mařící kombinace Washingtonu.

Domnívám se, že USA musí chápat nejistotu sázky na dobrovolného zapojení EU do nejen nevýhodné, ale pro ni ekonomicky smrtelné krize. Brusel, Berlín a Paříž již prokázaly, že jsou schopny politicky podporovat a současně byrokraticky potápět nejpropracovanější americké projekty (například Transatlantické obchodní a investiční partnerství (TTIP), které se kvůli sabotáži EU nerealizovalo). Vzhledem k tomu, že bitva o tranzitní trasy je USA prohrána, jedinou možností je zabránit vytvoření Velké Eurasie - za každou cenu vymanit Evropu ze schématu jako nejslabší článek ve vytvářeném řetězci.

Pokud si Evropa nepřeje zavírat dveře před rusko-čínským projektem dobrovolně a nemůže být k tomu přinucena, pak zůstává možnost zmizení Evropy. Samozřejmě, nejde o fyzické zmizení evropských států z politické mapy a národů z dějin. Jde jen o zmizení Evropy jako ekonomického partnera. K tomu je postačující zajistit chaotizaci samotné Evropy.

Úloha je zjednodušena skutečností, že Evropa stejně zdaleka není jednotná a zažívá vážné ekonomické obtíže. K tomu se kupí problém eroze evropské identity liberální globalizační ideologií trvalé tolerance a zříkání se tradičních hodnot. Navíc je EU tradičním hospodářským partnerem a vojenským a politickým spojencem USA, přičemž mladším partnerem a mladším spojencem. Jinými slovy, Washington má značnou volnost pro ovlivňování vývoje jak politiky jednotlivých evropských států, tak i celoevropské politiky. A konečně, liberální elity, které jsou stále ještě u moci, cítí v zádech dech konzervativních nacionalistů, kteří získávají stále více bodů jak v národních, tak v celoevropských volbách. Protože nemají možnost v dohledné budoucnosti zabránit příchodu těchto svých politických oponentů na úkor vnitřního zdroje, liberální elity jsou nuceny spoléhat na USA a obětovat zájmy svých států a EU jako celku pro osobní a stranické zájmy.

Takže lze očekávat, že pokud se proklamovaná politika EU, která se zaměřuje na postupné vystoupení z režimu sankcí a normalizace vztahů s Ruskem, nezmění, pak USA, spoléhající na pevné pozice v rámci Evropské unie, začnou činorodě pracovat na zhroucení a chaotizaci Evropy. V mírnější variantě to bude zničení jednotné hospodářské struktury a uvržení zemí EU do hluboké hospodářské krize, která je znehodnotí jako hospodářské partnery. V drsnější verzi může jít o sérii politických a vojenských konfliktů na evropském kontinentu. Výsledek bude stejný, ale ekonomika bude zničena spolehlivěji a kupní síla populace se nezhroutí o nic méně, než se zhroutila na Ukrajině.

Pro aktivní působení mají USA možnost působit dvěma směry. Prostřednictvím protikladů "bohatý sever a chudý jih". Země skupiny PIGS, které uvízly v dluzích, a ty, které jsou k nim přidruženy, již dlouho nejsou nadšeny německou politikou tvrdých úsporných opatření a kontrolou schodků národních rozpočtů. Avšak aby se podařilo je postavit proti Německu, musí jim být nabídnuto ekvivalentní financování. Připomenu vám, že Alexis Tsipras, který obsadil post předsedy vlády Řecka na základě hesel odporu proti německému diktátu, okamžitě jel do Ruska žádat o peníze. Jakmile bylo jasné, že Rusko nemá v úmyslu financovat řecký deficit, Tsipras se vzdal a přijal všechny požadavky Německa, které byly navrženy jako požadavky EU. Je nepravděpodobné, že Washington, který sám zažívá potřebu volných finančních prostředků, bude chtít financovat velmi drahou vzpouru evropského jihu proti severu.

Prostřednictvím západ-východ (neboli stará Evropa - nová Evropa). Východoevropské země se staly členy EU jako klienti Washingtonu, opakovaně se dostávaly do konfliktu s vůdci EU podporováním pozice Spojených států. A nyní jejich elity, které vybudovaly svou politickou kariéru na rusofobii, jsou kategoricky proti normalizaci vztahů s Ruskem. Vzácné výjimky (jako český prezident, premiéři Slovenska a Maďarska, kteří jsou také spojenci situační a nejsou zcela svobodní ve svém jednání) nehrají roli.

O skutečnosti, že Washington zvolil východní variantu a spoléhá na východoevropské státy, svědčí nárůst americké vojenské přítomnosti v těchto zemích. Navíc značná část vojáků (s výjimkou dodatečné divize, která byla převedena z USA) jednoduše mění polohu dislokace, opouští posádky v západní Evropě a přemísťuje se na východ.

Báchorkám o tom, že se tak děje v zájmu ochrany malých, ale hrdých Východoevropanů před Ruskem, které je chce okupovat, nikdo nevěří. Nejen proto, že Rusko nemá proč útočit na NATO, když usiluje o rozvoj hospodářského partnerství s EU. Ale také v souvislosti s tím, že samotní generálové NATO neskrývají, že i kdyby asi třikrát navýšili vytvořené jednotky, nebudou moci zabránit prakticky okamžité okupaci minimálně pobaltských států (a pak celé východní Evropy) Ruskem, pokud to náhle projeví přání útočit. Kromě toho v USA i ve staré Evropě politici prakticky otevřeně říkají, že nebudou riskovat globální jaderný konflikt kvůli Rize, Varšavě nebo Bukurešti.

Takže americké jednotky nezvyšují stabilitu východoevropských režimů vůči Rusku. Naopak vytvářejí atmosféru nervozity v zemi, čímž snižují podporu rusofobních stran voliči. Obyvatelstvo se jednoduše bojí, že nějaká špatně promyšlená provokace skutečně skončí vojenským konfliktem.

Americké posádky však výrazně zvyšují odolnost východní Evropy při diskusích s Evropou západní. Tyto státy jsou pro USA prioritní spojenci k ochraně "svobodného světa", požadují zachování a dokonce i zvýšení finanční podpory z celoevropských fondů, protože jsou údajně "státy, které jsou na přifrontové lini".

Ale Německo má vážný úmysl tuto podporu v roce 2020 zcela ukončit. Francie ji v tom podporuje a dokonce ani "chudý jih" vůbec není proti, protože soudí, že bude moci uplatňovat nárok na ušetřené peníze nebo, v horším případě, předejít sekvestraci celoevropských plateb ve svůj prospěch.

Zatím mnohá dosavadní jednání a konzultace ukázaly, že strany nejsou nakloněny ke kompromisu a zaujímají tvrdé postoje. Paříž a Berlín jsou připraveny přejít z jednání o "Evropě různých rychlostí" k realizaci projektu "dvou Evrop". Ten předpokládá, že bohaté země EU se stabilními ekonomikami se sjednotí kolem Paříže a Berlína do nějakého federálního evropského státu, zatímco ostatní, které zůstanou formálně členy EU, vypadnou z kruhu další integrace a změní se v podstatě pro starou Evropu na koloniální periferii za přibližně stejných podmínek, které EU vnucovala zemím Východního partnerství v dohodách o přidružení.

A zase, čelit tomuto vývoji událostí může východní Evropa pouze s oporou na USA a rozvracením EU. Bez diskuse, jako tomu bylo v případě s Británií ohledně procedurálních otázek brexitu, a chaotickým řešením problémů. Americký vojensko-politický deštník jim umožní ignorovat evropská pravidla a nespokojenost partnerů.

Ale chaotické zničení EU bude nutně znamenat zničení ekonomiky, která nebude mít čas se přeorientovat (obvykle reformy v EU trvají celé roky), a zhroucení systému eura. V horším případě vzniknou separatistická hnutí (když země hlasuje za vystoupení z EU, ale některý region je proti) a také hraniční konflikty. Tyto konflikty mohou snadno přerůst ve vojenské a americké základny je nebudou moci odvrátit (dokonce i kdyby Washington chtěl, ale USA chtít nebudou).

Pokud se křehká struktura EU sesype, a již i tak zakouší značná přetěžování a není známo, který další chloupek zlomí páteř velbloudovi, pak stabilizovat situaci a vrátit proces, který začal, zpět, bude prakticky nemožné. Bude to znamenat hospodářskou a politickou katastrofu pro Evropu.

USA při tomto scénáři zničením svého posledního důležitého spojence a ztrátou evropského předmostí prakticky nic nezískají. Nicméně Rusům vyhrát nedovolí. V případě pádu Evropy se projekt Velké Eurasie s velkou pravděpodobností rozpadne na projekty dva. Čína začne znovu vytvářet "oblast společné prosperity", kterou Japonci nedokončili v první polovině 20. století v jihovýchodní Asii a v oblasti APR. Rusko se bude snažit semknout kolem sebe Střední Asii a Blízký východ a také manévrovat v roztříštěné Evropě. Zájmy těchto dvou systémů se budou střetávat v Africe a Indii. Američané se pokusí vrátit k doktríně "Amerika pro Američany" a vytlačit Čínu a Rusko z obsazených předmostí v Latinské Americe.

Obecně se svět stane multipolárním, ale více konfrontačním, a Washington bude mít možnost hrát na rozporech mezi bývalými spojenci ohledně euroasijského projektu.

Bitva o Evropu bude nejtěžší a nepředvídatelnou bitvou 4. světové hybridní války (třetí je studená válka). Přičemž Rusko a Čína potřebují pouze vítězství, ale USA postačí i remíza. Remíza jim poskytne remízu v geopolitické konfrontaci a také možnost přeorientovat se a začít vše od začátku.

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová

67 komentářů :

 1. Američani ztrácí s Ruskem nervy. Neustále provokují Rusko, jak organizováním převratů v sousedních státech s Ruskem, sestřelením jeho bojového letadla v Sýrii, blokováním sportovců Ruska na mezinárodním poli a dalšími a dalšími provokacemi a pořád se nedaří Rusko vyprovokovat k nějaké akci, tak aby USA mohlo začít další válku, nyní přímo proti Rusku. Teď vymysleli sankce, které opět nejspíš nebudou mít žádný účinek. Na Ruské televizi otevřeně řekli, že sankce jsou pro Rusko požehnání, protože bude opět donuceno si všechno udělat samo, což v jeho případě není tak složité, protože Rusko po stránce nerostných zdrojů je nejbohatší stát na světě a jde jenom o to, tyto zdroje využít. Sankce jsou namířené, hlavně proti Trampovi s cílem jeho odvolání, tak aby mohla zhrzená Clintonová usednout na prezidentský stolec v bílém domě. Že všechno co demokrate dělají, celou zemi přibližuje k III. sv. válce, to je těmto fanatikům asi jedno. Na zbrojení USA vydává 700 miliard dolarů a chtějí dostat atomové zbraně do vesmíru. Rusko zbrojí ani ne 50 miliardami dolarů a silně USA ohrožuje, čemu může věřit jedině občan Ameriky, který je naučený věří tomu, co mu v Americe nakukají jeho sdělovací TV.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 23:38 Sankce jsou možná požehnáním prozatím pouze v zemědělství, a i to je otazné, jelikož stoupá objem retransportu evropského zboží přez země jako je Bělorusko, Arménie, Kazachstán apod. Tomu se Rusko samozřejmě snaží zabránit a tak se zvyšuje represivní příhraniční celní kontroly. Tím se zhoršují vztahy mezi těmito zeměmi.

   To není nejhorší. Rusko nemá přístup k mezibankovním půjčkám a téměř všechny firmy mají zablokovaný přístup k volnému obchodu. Mohou je odstřihnout od systému SWIFT.

   Ruští představitelé a drtivá většina politiků nemůže vycestovat za hranice RF, protože extradikce amerického práva platí téměř ve všech státech světa a byli by tam zatčeni. Ruské delegace, ať odborné nebo politické, už prakticky nikde nevidíte. Rusové zmizeli z mezinárodních komisí, odborných fór, konferencí..

   Slabý rubl přeje ruskému zboží, jenže zákaz jeho nákupu odrazuje klienty, a to se raději orientují na jiné produkty. Momentálně je kompletně zablokovaná všechna doprava mezi Ruskem a Ukrajinou, jenže tohle se může rozšířit i jinam. Aeroflot už nelétá do 23 států světa kvůli blokádě letišť svých letadel na příkaz USA.

   Sankce jsou zdrcující, a může přijít ještě něco mnohem horšího, může dojít k masivním represím vůči všem ruským občanům mimo mateřskou zemi. Už teď se masivně konfiskují jejich účty v zahraničí. Tito lidé mohou být persekuováni i fyzicky na základě nějaké smyšlenky a postaveni mimo zákon. Už se tak v mnoha případech stalo.

   Sankce neznamená jen blokádu dovozu potravin. Pod názvem sankce si musíte představit tvrdou hybridní válku.

   Smazat
  2. 8,33 To je jak za CCCP jenom v obráceném gardu. Je z toho patrné jak se SS snaží chránit ty euroatlantické hodnoty. Jeden velmi důležitý vliv to bude mít: Zastaví se degenerace lidí a závislost na těch sračkách made in JUSEJ. Nebo si myslíte že ta závislost na tech hovnech lidstvu prospívá.

   Smazat
  3. Pro 8:33 sankce, škodí pouze USA, Rusku prospívají a jsou pro něj požehnání. Nerušte nepřítele, když dělá chybu. Když sankce začali přišli za Putinem podnikatelé a ptali se můžete zaručit, že sankce potrvají alespoň 5.let. A Putin odpověděl: "Ano to Vám mohu zaručit". Rusko je soběstačné nejenom potravinově, ale především technologicky (raketové motory, jaderné elektrárny ...) a potřebuje se hlavně zbavit zrádců, kteří ho prodávají a brzdí jeho rozvoj. Například do parlamentu přišla návštěva páníčka z USA (je to k nalezení video) a všichni se mohli po.rat a vstali a tleskaly (jako u nás), snad kromě Poklonské (důvody jsem nezjištoval, ale dříve kopala za údajné potomky Carského rodiny, ale jestli prozřela, že ji jenom využívají nevím). Co se týká obchodování Rusové už mají alternativu a bez SWIFT se obejdou a USA deep state tím akorát urychlí svůj konec.

   Skutečný cíl sankcí je zatlačit na všechny ruské elity, které jsou z 95% "USA vlez do prdelky", aby se zbavili Putina, který je neúplatný a nevydíratelný a brání rozkradení Ruska, aby neokons mohli o pár let oddálit svůj konec. Ne hospodářsky zničit Rusko, naopak mu tím pomáhají.

   Smazat
  4. NASA odmítla komentovat možné omezení dodávek raketových motorů RD-180 v reakci na nový balíček amerických sankcí. Agentura se odvolala na nutné dodržení smluvních závazků.

   https://cz.sputniknews.com/svet/201808107864068-nasa-hrozba-motor-usa-rusko-rd180/

   Když budou Rusové chtít půjde celý kosmický program USA do kopru.

   Dále, že let na měsíc je fake vím už dávno (Kubric o tom natočil i film Pokoj 237, aby se s účastí na podvodu nějak vyrovnal - pro hloubavé každý skutečný horror je vlastně konflikt svědomí - např. Edgar Allan Poe povídka Černý kocour). Nyní i renomovaný vědec z USA to označil za fake:

   https://www.youtube.com/watch?v=QYrpR5ELzGw

   Smazat
  5. Nejde o žádné sankce.
   Jde o dehumanizaci a rozvíjení slepé nenávisti.
   Rusové můžou za všechno, zfalšované demokratické primárky, smrad z Porton Downu, vrsty hnijících mrtvol v Rakká.

   Tímto způsobem postupovali Britové proti vilhelmovskému Německu (členové kontrarozvědky jako Arthur Conan Doyle vyráběli historky o brutálních germánech opékajících si neutrální belgická novorozeňata napíchnutá na bajonetech, bylo to i ilustrované) aby nikdo ani nepomyslel na mír.

   Evropani jsou poměrně odolní, arabové samozřejmě vědí, že je to lež, jako všechno, co západ říká, asiati mají svoje zájmy a mínění.

   Ale sorošisti a pentagon míchají zabíjačkovou polévku obratně.
   Do čela EU nám dosadili žánklóda, který po desetiletí organizoval v Beneluxu vraždy Gladia.
   Za prezidenta pravděpodobného prezidentovraha, i když vlastní exekuci provedli Němci, pravděpodobně vojenská rozvědka. Ctižádostivý blb jen poskytl své letadlo, zaparkované na konci ranveje, jinak jako v Hamletovi.

   Pro 11:00, nevěř pohádkám.
   Už ho skoro mají.
   Jde jen o to, odpojit atomový knoflík od raket.

   Ruští generálové byli vždycky na prodej.
   Existuje dokument o epizodě, kdy v Afghu generál posílal vojáky do léček mudžahídům, aby ti mohli od Saúdú požadovat prachy za hlavu.
   A šábnout se.

   Smazat
  6. Pro 16:27 v celku souhlasím, až na to, že ho skoro mají. Kdyby na to měli už dávno by Putina a i Trumpa sejmuli jako Kennedyho. To, že neokonům něco vycházelo bylo ne díky jejich možnostem a schopnostem, ale díky tomu, že jim to zařídilo zákulisní řízení. Jejich domnělé úspěchy jim stouply do hlavy a uvěřili ve vlastní výjimečnost a to je poslední krok před propastí. Jsou to pouze loutky, které si myslí, že mohou fungovat bez svých loutko-vodičů. Utrhli se loutko-vodičům z provázků na středním východě, kde měli podporovat Irán, kde se vzepřeli svým kurátorů a vyhlásili svoje vlastní zájmy. Tak zákulisnímu řízení (označované jako GP) nezbylo než se spojit s Putinem a proto Rusové měli umožněno zasáhnout v Sýrii. Rusové mají dočasnou omezenou podporu GP proti neokonům i proti jejich slouhům ve vlastních řadách. Finále se blíží. Putin vyhlásil, že podporuje obchodování v dolarech, pokud se nebude USA chovat nepřátelsky. USA si myslí, že odvetné sankce nebudou a že Rusko strpí vše jako dosud, ale Medveděv (známý slouha USA) již vyhlásil, že sankce budou, "Sorry jako přátelé, doma nám jde o krk". V davo elitářské společnosti se moc koncentruje v úzké zločinné skupině, které balancuje na hraně, protože před podřízenými a národem se musí tvářit, že hájí jejich zájmy. Podřízení trpělivě čekají na chybu, aby je mohli zaříznout za jejich zpupné zhovadilé chování a s gustem si podají ať mají USA image jaké chtějí.

   Smazat
  7. Ještě ke zradě ruských generálů. Největší známá zrada je začátku druhé světové. Jenže Ruskou armádu nestačí porazit, ta se musí povalit - podle bitvy, kdy vyšší důstojnický sbor (elity) utekli, ale nižší důstojníci a vojáci bitvu otočili. V Rusku se vždy najde vůdce z lidu, který zločinecké elity dá do latě. I kdyby zabili Putina, najde se lidu někdo nový, protože Rusové jsou všechno možné jen ne ovce a v historii se vždy takový vůdce z lidu našel. Pak by to byla, ale takové mela ... Rusové se svým nezdolným duchem by to přežili, ale západ by skončil nadobro.

   Putin dělá vše možné i nemožné, aby tomu zabránil, nicméně hloupost západu a jeho elit nezná hranic, snad se vše vyřeší bez většího chaosu.

   Smazat
  8. 17:27, Puťka je v podstatě taky jeden takový z lidu. Zázemí měl jen to svoje, pochází z dělnické rodiny.

   Jedním z postižených generálů byl Tuchačevskij. Docela by mě zajímalo, jestli byla pravda to, kvůli čemu se tak schopného vojáka Stalin zbavil střelou do týla.

   Smazat
 2. Mno nic v islámské eu žít nechci čím dřív padne tím líp. A usa budou vyskakovat dokud jim dolar nepadne do kytek.

  OdpovědětSmazat
 3. Kolik svinstev USA vymýšlí, je až udivující. Všude deklarují, že války vedou pro lidská práva, mír a spravedlnost a skutečnost je, že USA chtějí žít na úkor ostatních států, které napadnou vojensky, vyrabují a jdou dál. ˇUmírají při tom miliony lidí, ale to světu a naším havloidům vůbec nevadí. Amerika to je nedostižný ideál a přitom je to fašistický stát, horší Hitlera.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Naopak, jsou brilantní. Mají sílu a používají ji. Zde je vidět, kdo je skutečným pánem světa.

   Smazat
  2. Staré Ruské přísloví říká: Nedej bože Ivana carem. Když k tomu ještě má nukleární zbraně tak je to smrtící kokteil. Jmenujte jedinou zemi co tam zavedly svojí misí demokratický režim.

   Smazat
  3. 0:32 Co se týče Rusa ,tak ten vymlátil desítky miliounu ,svejch vlastnich občanu.Hitler nevymlátil tolik Němcu, jako Stalin Rusu. Ty rusomile.

   Smazat
  4. 9:14, ne miliony, miliardy! Rusko zavraždilo miliardy lidí po celé planetě.

   Přestaňte s těmi blbými žvásty "Stalin zabil, Rusko zabilo..." Z roku na rok ta čísla stoupají, takže zřejmě vraždí ze záhrobí. Přitom základ k tomu dal jen Solženicyn svými knihami.

   Zajímavé, že například těsně po válce se říkávalo: "Němci (Hitler) zabili ve válce 60 milionů lidí". Tolik se odhaduje mrtvých v přímém i nepřímém důsledku konfliktu. Němcům se prostě hodilo na krk všechno. Pak se toho číslo začalo snižovat a dnes je vyslovení věty o tom, že Němci zabíjeli, téměř trestné.

   Smazat
  5. 9:34 Chápu ,že se pravda těžce přiznává, ale fakta jsou fakta. Na tom nic nezměníte. Nevím kde jste vzal tu pitomost napsat" vyslovit větu ,že Němci zabijeli je téměř trestné". Pak váš přispěvek pusobí nevěrohodně

   Smazat
  6. 9:00 jó tohle Rusák neumí. Rusák neumí zbombardovat zemi do doby kamenné nebo spálit napalmem, a nazvat to demokratizací. Pak to propašovat až do školních osnov, aby tomu uvěřili i prosťáčci jako jsi ty. Rusák ví, že střílečka v Afghánu byla prostě střílečka a děsnej masakr.

   Jediné, kdy Rusák svůj příspěvek nazval "osvobození" byl boj proti nacismu a stál mnoho ruských životů. My tomu dnes říkáme ruská okupace Evropy, případně ruské vraždění obyvatel Evropy, a dnes se již začíná objevovat pojem "ruský holokaust Židů".

   Zkus se zeptat v zemích osvobozených americkými bombami, co si myslí o "demokracii". Apropos, nejlepší spojenec USA, Saúdská Arábie, to je přímo vzor demokracie a svobody.

   Pojem "demokracie" a "svoboda", díky jejímu šíření pomocí bomb, kdy následně všechna aktiva dané země převezmou korporáty bombardující země, zdevalvovala ve světovém povědomí na minimální hodnotu.

   Smazat
  7. 9:48, jaká fakta? Takových faktů si vycucám z prstu tisíce. Faktem je to, že svítí slunce, vše ostatní jsou žvásty. Znám lidi, kteří zpochybňují fakt německé okupace Čech, tvrdí, ze žádná nebyla. Ukrajinci učí své děti, že Černé moře se desítky tisíc let nazývalo Ukrajina-more a všichni tomu věří. Vy si klidně manipulujte s čísly, jak chcete, já se držím střízlivých odhadů situace a ani ty nejsou přesné, protože nezaznamenáte úplně všechno. Není nic snadnějšího, než manipulace interpretace dějin, a brzo by se to mohlo vymstít i Česku. Pak se budu smát já vám.

   Smazat
  8. 10:09 Pak nevím čemu věřit. Potom muže být zmanipulováno uplně všechno. Z leva z prava, pak čemu věřit?To ,že v Rusku nechal Stalin vymlátit miliony lidí je pravda, která se nedá popřít.

   Smazat
  9. 9:48 Překrucujete fakta. Co dodal Rus zbraní a bomb do Koree, Vietnamu, jak rozbil Budapešť,desítky budov v Praze. Tak tady nemelte ty proruské bláboly.

   Smazat
  10. Pravda na konec. Rusko je ochránce národů a všechny národy do něj začleněné si uchovali svoji kulturu a jazyk a elity z jakéhokoliv připojeného národa mohou udělat kariéru a dostat se nejvyšší posty a nově připojené území je dotováno a začleňováno (není do nesvéprávná kolonie). Rusko nikdy neprovádělo genocidu a nikdy nezabíjelo děti. Naposledy se připojil Krym, protože obyvatelstvu hrozila genocida ze strany banderovců.

   Co se týká Stalina, tak ten byl pomluven, obdobná situace jako s Asadem. Stalin pouze šikovně obrátil čistky proti jejich osnovatelům, proto taky teď všichni otrokáři tak křičí. Byli přehmaty, ale ty organizovali Trockisté a zrádci. Doba byla tvrdá a vypjatá, chyba se považovala za zradu národa, ale to byla cena za přežití a svobodu.

   Smazat
  11. 10:29, není to pravda. Do výčtu proklamovaných desítek milionů obětí stalinismu se zamontovaly oběti válek včetně občanské - rudého teroru poválečných útrap, oběti "velké čistky 1936-1938", hladomoru atd.

   Přitom i během velké čistky (odhad popravených několik set tisíc, z toho cca 60% pravděpodobně nevinných), je přímých Stalinových obětí jen zlomek, zbytek připadl na řádění mašinérie, za kterou nesl zodpovědnost. Často se v těchto sporech vyřizovali staré účty nebo jen sprostě kradlo.

   Nikdo neobhajuje Stalina, i když země čelila hybridní a posléze horké válce, ale označit všechny tamní zemřelé 1921 - 1953 za oběti stalinismu, je manipulace.

   Smazat
  12. 11:11 jistě, to máte pravdu, SSSR byl významný činitel na mezinárodní scéně, a působil i tímto způsobem. To byl jeden z aspektů studené války, v níž ovšem Západ a hlavně USA mají na svém kontě mnohem víc přímých válečných účastí, i těch tajných, dodávek zbraní, podpory různých rozvratných milicí atd.

   Třeba Latinská Amerika byl zadní dvorek USA a tam se SSSR angažoval jen málo, protože to překračovalo jeho perimetr a hlavně finanční možnosti. Přesto téměř každý stát tam čelil nějakému druhu intervence USA.

   Československo a Maďarsko, sovětský koridor, nepřehánějte s tím bombardováním, prosím. Jako příslušník napadeného státu s tím samozřejmě nesouhlasím, ale pokud bychom to měli posuzovat střízlivě, mohlo to dopadnout mnohem hůř - podívejte se například na řádění USA v Panamě.

   Maďarské oběti jdou z velké části na vrub střetu mezi vládou a opozičníky, ne z důvodu sovětské střelby. U nás velká část obětí byla typu "dopravní nehoda". Ovšem samozřejmě těm mrtvým to život nevrátí, ani mamince, která koncem srpna 1968 vykoukla s dítětem v náručí z okna, a vystresovaný voják je oba zastřelil z automatu.

   Smazat
  13. 11:11 Rus "zničil desítky budov v Praze" myslíte nejspíš při srpnové invazi 1968. Bylo by možné doplnit přesnější údaje? Jako pamětníku mi to v té tehdejší Praze nějak uniklo. Nebo myslíte květen 1945? Bylo mi mizerných devět, možná proto jsem nic takového tenkrát neviděl, ani neslyšel. Ale i tak si jsem docela jist, že nezřízeně kecáte.

   Smazat
 4. R. Iščenko jako vždy velice fundovaně. Co dělat?

  OdpovědětSmazat
 5. Pokud je mnoho spekulací, neznamená to, že existuje stejně mnoho kombinačních možností. Vztah Číny a Ruska bude nepochybně fatální.

  OdpovědětSmazat
 6. budúci rok majú USS zaplatiť úroky z dlhu vo výške 15 bil. dolárov - čo dodať k tomu - nič

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To jste vzal kde, tohle číslo? USA se o vlastní vnitřní dluh starat nemusí, a to co je venku, přehodnotí. Proto Rusko prodávalo US dluhopisy, protože věděli, ze jsou jednou ze zemí, které nebude jejich pohledávka vyplacena. US dluhopisy jsou stále nejhodnotnější cenné aktivum, o které je zájem a které se stále obchoduje. To vypovídá o mnohém a nakonec Iščenko to dobře popsal. Z Evropy se může stát území chaosu a Čína bude pro Ameriku výrobní fabrikou. Žít a točit peníze - to se bude v USA a některých vybraných státech - tzv. zlatá miliarda.

   Smazat
  2. 8.42 "Žít a točit peníze - to se bude v USA a některých vybraných státech - tzv. zlatá miliarda."
   To jsou jenom bláhové sny us a dalších jim fandících hlupáků ..
   Na to točení peněz nestačí jenom na jedné straně peníze tisknout, ale musí být i na druhé straně ti další hloupí, kteří budou za ty papírky ochotni něco dávat. A to Čína a další rozhodně nebudou ..

   Smazat
  3. 9:57, ale jistě, to nerozporuju, musí být ti, kteří si podobné produkty koupí. Jenže jak jsem psal, zájem o US dluhopisy je velký, považují se za nejhodnotnější cenný papír, hodnotnější než zlato. Bohužel, systém podepřený silnou ekonomikou rozrývání hamižné svině, které ne všechny pochází z USA a ty využívají sílu Ameriky na prosazení svých zájmů.

   Smazat
  4. 10.14 Nákup US dluhopisů vně USA je součástí určitého kosensu směnitelnosti ostatních měn za US dolar, kdy centrální banky jiných zemí kryjí tímto nákupem emisi svých měn. Až tento konsensus bude narušen, bude to konec systému i "zlaté miliardy".

   Smazat
  5. 10:41 nojo, to máte pravdu, jenže ten konsenzus je stále výrazně nakloněn směrem k USA. Hraje v tom jistou roli i tradice, ale hlavně obchodníci jsou ty pravé nefalšované štětky, oni se přítulí i k válečnému štváči, jen když bude mít ekonomický kredit. A rozpoutat válku v USA je sakra těžké.

   Smazat
 7. 8,42 Ano pokud budete na ně podle jejich pokynů otročit tak ty milodary co na Vás zůstanou jsou pro Vás požehnáním.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Můžete se odstěhovat do USA a stát se jednou zlatou miliardtinou.

   Smazat
 8. Zase tady excelují pitomci zblblí antikomunistickými a ekonomickými bláboly, podle kterých se nikdy ekonomika neřídila a řídit nebude.

  OdpovědětSmazat
 9. Ať už Rusové nějakou válku vedou, nebo ne, naši slaboduší dobroserové jim to hodně usnadňují.
  Pokud dobroserové nazývají islámské hrdlořezy v Sýrii demokratickou opozicí, Krymskou anexi okupací, ale srbské Kosovo právem národů na sebeurčení, Afghánskou intervenci bojem proti terorismu a mnohé další perly, křičí do světa svou bezbřehou blbost. I když se snaží dělat pitomce z nás, dělají je především ze sebe.
  Pokud by stranili v diskutabilních případech, nic proti ničemu. Pokud ale straní v do očí bijícím bezpráví, nemusejí se ti Rusové ani tolik snažit. Dvojí metr z toho smrdí na míle daleko.

  OdpovědětSmazat
 10. Proč zase mažete články? Co je špatného ,když napíšu ,že se propadl kurz rublu vuči dolaru? Před pár dny tady psali soudruzi, že si budou vytírat zadky dolarama, no a za pár dní se situace obrátila a je to rubl ktery je dobrý na zadek .Zase mužete demokraticky SMAZAT.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 10:36 Jaké články, dumbo? Snad příspěvky, ne? To se tady děje v poslední době dost často.

   Upřímně, já se docela divím, že se po takovém ataku ruská ekonomika nezhroutil úplně a z rublu není hadr jako bolívar. Rusko čelilo mnohem mnohem větší intervenci než Venezuela, a to několikrát, fakticky kontinuálně. Podívej, co udělal jen maličký Soros s librou a proti Rusku je mnohem větší mašinérie.
   Mezi tim stihli uspořádat OH v Soči, MS ve fotbale, šlohnout Krym, postavit most, valorizovat příjmy lidem na Krymu, teď valorizují důchody, zásadním způsobem zmodernizovali obranný potenciál, stali se vývozcem potravin ze skoro čistého dovozce, probíhají rekonstrukce větších měst, navýšili flotilu ledoborců, upevnili pozice v Arktice, zřejmě uhráli valku v Syrii a ještě stihli v Americe k radosti Honoluláka zvolit Trumpa :)

   Rublík padl jen relativně mírně, navzdory všem snahám. Tím dokazují, že se je jen tak složit nepodaří a Rusko splňuje rčení: "Není tak silné, jak se snaží vypadat, ale zas ne tak slabé, jak by si ho ta hromada nepřátel přála mít".

   Smazat
  2. 12:27 A také roky nepřidat duchodcum s přepočtem 4 000kč,zanedbat vesnice v katastrofálnim stavu mimo elek,žadná infrastruktura, obrovské škrty ve výrobě zbraní a jejich vývoje atd atd. To co vy popisujete je pouze ukázka jejich nabubřelosti, ale rus. ekonomika na to záhy dojede

   Smazat
  3. 15:18
   TYHLE KYDY SIS NASTUDOVAL Z MATERIÁLU Z UASS VELVYSRANECTVÍ VYGUME????!!!!☺

   Smazat
  4. 16:39 Tak určitě to nevylovil z potoka putleroffskejch hoven ze kterejch vzlínáš ty, bolševickej smrdutej rudoprde! ☺☺☺

   Smazat
  5. 18;36
   TA SYFILIS V POSLEDNÍM STADIU TI DÁVÁ ZABRAT,TY HNĚDEJ PHUHU Z TEPLÁRNY!!!!!!☺☺☺

   Smazat
  6. 15:18, žádná infrastruktura? Tak to hochu nebyl v Rusku už hodně dávno. A jaké vesnice máš na mysli? Viděl jsi všechny u nás nebo v USA? Další blbec, co se domnívá, že 17 km čtverečních osadí parkovou úpravou.

   Ale nejvíc jsi mě dojal ohromnými škrty ve zbrojení. To je fakt dobré. Hlavně poté, co Puťka odprezentoval nové zbraňové systémy, které se rychle doplňují do výzbroje. A taky poté, co se jim vyčítalo, že zbrojí. Mají vyvinuto, uděláno. Teď to sekat jako párky a šup na útvary nebo prodávat za hranice, zájem je obrovský. Konečně budou prachy i na ty tvoje důchodce (ti uz přidáno dostali, představ si) a hlavně na ty vesnice a infrastrukturu.

   A tohle vše POD SANKCEMI!!

   Smazat
  7. 16:39 + 18:36 vy dva jste se hledali a našli na NR.

   Smazat
  8. 21:54 Neználku co tanky Armata,skončena výroba pro obrovské finanční nároky? Ti budou tak akorát sekat řepu a hurá sní do hrnce. Hochu hochu, nedělej ze sebe blba, když máš hajzl na chodbě

   Smazat
 11. 10;36
  NO JASNĚ TY JSI TAKOVEJ ŠEKTAR MEKTA ALIAS DOLAR VIRTUÁLNĚ KRYTEJ ZLATEM!!!!!☺

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Zlatem se už dávno žádný peníze na světě nekrejou blbe ... prachy kreje dluh! Dluh kretenů tvýho typu vůči židáckým bankám splatný makáním a džením pyče! Krom semtam povolenýho cancnutí ňákýho rudocancu na slídu ve volným čase, že ....

   Smazat
  2. 18;39
   CO TO TADY ZASE SMRDÍ ZA ČERSTVEJ STUDIJNÍ MATERIÁL Z UASS VELVYSRANECTVÍ????!!!!
   TADY SEŠ ŠPATNĚ TEPLOMILE Z PRONOJANDOVO.KOMANDA,MUSÍŠ ZVRACET NA BLICÍCH LISTECH TY SUCHÁ MAKOVICE!!!!!!!☺

   Smazat
  3. 18:39, jistě že se kryje zlatem, ty yntěligente. Proč by ho jinak státy a banky kupovaly? Dolarový dluh je jen jedna z forem krytí vlastní měny, i když nejrozšířenější. Ale všeho dočasu. Starý dobrý Džejkob R. minulý měsíc hodně kritizoval způsob nakládání s dolarem, a vypadá to, že finanční věrchuška skutečně pomýšlí na Asii. A nemuselo to být, protože potenciál USA je velký, nebýt chamtivosti a nízké disciplíny finanční verbeže.

   Smazat
 12. Občas sem zajdu a nestačím se divit, jak brilantní práci zde vykonávají trollové. A také se nestačím divit, jak jim na ty položené hrábě pravidelně šlapete. Před nedávnem rozbili celou diskusi unikátním způsobem, za což dostali k pochvale i nějakou tu zlatku navíc. Jestli to tak půjde dál, tak to zde může klidně dr. David zavřít. A přitom stačí tak málo. Trolly ignorovat, jiná účinná metoda neexistuje.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Anonymní 10. srpna 2018 13:20

   Účinná metoda existuje = zrušit anonymní přístup do diskuse.

   Smazat
  2. 13:23 Taky jste anonym.

   Smazat
  3. 14:03

   To se ale zatraceně mýlíte. Stačí, když kliknete na mé jméno.

   Smazat
  4. 14:08 Vím, jak se kliká na vaše jméno. Nedávno jste změnil foto tak, aby obličej nebyl tolik poznat. Nic, co by vás opravdu identifikovalo, tam není. A ani není záruka, že pod tím odkazem jste skutečně vy. I kdybyste uváděl svou IP, není záruka, že ji používáte pouze vy. I čestní lidé mohou mít důvody k anonymitě, což vy, jako důchodce, v cizí zemi, jak se prezentujete, nechcete pochopit. A k čemu by vám vlastně byla identifikace ostatních podobná té vaší? Mě nezajímá vaše identifikace, důležité je pouze to, co píšete.

   Smazat
  5. NN 10. srpna 2018 14:21

   A zase plácáte nesmysly: Ta fotka je tam stejná nejméně pět let - a nikdy tam jiná nebyla!

   Vůbec nepopírám, že anonymitu může zvolit i slušný člověk a nikdy jsem ani nic podobného netvrdil.

   Mám pouze v jednom naprosto jasno - podobně jako to na jiném místě nedávno napsal Dr. David - že pod vlastním jménem by si nikdo nedovolil psát vulgarity a osobní útoky, kterými se to tu jen hemží.

   Takže když už tady přihlouple povykujete, že něco nechci pochopit - dokážet pochopit alespoň toto?!

   A pokud Vás nezajímá identifikace - co Vás pak vůbec vede k tomu osočovat mě z anonymity? Hloupost nebo zloba - případně obojí?

   Smazat
  6. 14:21 Už proto, že lžete, vás budu nadále považovat za anonyma, nevěrohodného. Ta fotka tam jiná byla, ještě před nedávnem. Nezajímá mě vaše identita, nevyčítám vám ji, ale vy se s ní neustále chlubíte, a vyčítáte anonymitu jiným, a na to reaguji. Jestli nechápete, že s tou anonymitou tady neustále jenom otravujete, hloupost a zloba jde od vás, tak se umravněte. Tím s vámi končím, s lháři nediskutuji.

   Smazat
  7. Oprava: 18:03 patří samozřejmě neanonymnímu 14:35.

   Smazat
  8. Pane Kopecký, neanomymita je jen taková, když uvvedete své tel.číslo a adresu, a na tu adresu vám přijde přístupový kód. Tohle jsem už na některé z diskusí viděl. Nevím jestli to nemají právě Novinky. Pak se zobrazí vaše plné jméno a město.

   To je ovšem konec diskusního fóra tohoto typu. Nemám o to zájem, ani na soc. sítích nejsem pod svým jménem. Nemam to rád. Samozřejmě pro providera nebo správce webu a potažmo pro vyšetřovací složky, byla by li potřeba, neanonymní nejsem. Jen nemám potřebu to sdílet se svými sousedy, kolegy, rodinou atd.

   Smazat
  9. NN- Možná víte, že se s panem Kopeckým "nemusíme", přesto tvrdím, že se diskutující mají "znát" buď osobně(0%), podle jména nebo nicku(cca 50%). Ostatní jsou trollové nebo frustráti. Tuším, že kdysi Vaše argumentace, že je důležitý názor nikoliv kdo jej říká, neobstojí ve vláknu nenavazujících komentů. Snad jste již pochopil sám zvolením nicku NN a ostatní pochopí též, že nick je též o profilaci osobnosti a snadnější a hlubší komunikaci mezi diskutujícími. Je to tak těžké pochopit!

   Smazat
  10. 0;15
   HOVNOLULANOHEDVÍČEK SE PREZENTUJE JAKO IMBECIL SE JMÉNEM NEBO BEZ NĚJ,JE TO TAK TĚŽKÝ POCHOPIT?!

   Smazat
  11. 0:37- a Vy jste troll nebo frustrát? Nebo obojí? Honolulua také ve všem "nemusím" ale má známou životní historii! Vy nemáte na brýle, že píšete stále "Shift"?

   Smazat
  12. 1:00
   BREJLE NEPOTŘEBUJU,PSÁT SI BUDU JAK CHCI A HOVNOLULANOHEDVÍČEK JE DEMENTNÍ KRETÉN,KTEREJ SI HRAJE NA ARBITRA VŠEHOMÍRA A PŘITOM MÁ ŠALAMOUNOVO HOVNO LEDA V PALICI!!!!!!

   Smazat
 13. Rusove Americany vytrestaji? Od teto chvile jim neprodaji jedineho zigulika. A Americani si take nekoupi zadneho ruskeho slede!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nevytrestají. Rádi jim ty raketové motory prodají. Sledě Rusáci nežerou, to si pleteš s Holanďany a Dány.

   Smazat
  2. Obsedance některých, zejména pana Jana Kopeckého tzv. adresností diskuze, kdy se každý má podepisovat jménem a příjmením zcela ignoruje otázku jmenovců. Bylo na to v této diskuzi několikrát upozorněno. Ne každý se chce, nebo je schopen identifikovat vlastní inet prezentací nebo na sociální síti. Nakonec, ani to nezaručuje skutečnou identitu. Dovoluji si opakovat, diskuze je o názorech, ne o jménech. Co mi zabrání, abych se choval jako dobytek třeba a naschvál pod jménem Miroslav Povolný? Jako dobytek se každý diskvalifikuje sám. Tvrdím opakovaně, žádné příspěvky nemazat, pouze odsunovat na vedlejší kolej tak, aby zůstaly dostupné, ale nebyly v základní osnově, mimo odkazu, viditelné. Chápu, redakční práci by to znásobilo, ale pochybnosti o čistotě redakční práce zcela vyloučilo.

   Smazat
 14. Představte si, že jste Trump. Seznámili vás s pravým stavem impéria a jste v koncích, protože už nemáte moc času, nad hlavou Damoklův meč v podobě dvaceti biliónů nesplatitelných dluhů a příští rok nebudete mít ani na splátky procent. Vypadá to, že nezbývá, než nějak vynulovat dluhy, nejlépe zničením všech velkých věřitelů bez výjimky, včetně "kamarádů" ve zbrani. To, co se odehrává nyní kolem dovozních cel, to je jenom předehra, protože to Trumpovi nebude stačit. Chudák Trump se snaží a jeho vlastní elity by ho nejraději nahradili. Smůla pro svět je v tom, že nejrychleji a nejsnadněji USA zlikvidují svůj dluh celosvětovou válkou. Mají velmi dobrou zkušenost z minula, na obou předchozích světových válkách USA vydělaly! Je pouze otázka, čím začnou. Možná umělým odpálením Yellowstone, ze kterého obviní Rusko. Kima už nemohou, je to kamarád a jeho raketa by tam nejspíše nedoletěla :-)

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.