Reklama

úterý 7. srpna 2018

MMF navrhl Rusku kapitulaci

7.8.2018  RIA KaťušaOutsidermedia
Experti Mezinárodního měnového fondu neskrývají, že cílem jejich „doporučení“ je geopolitická kapitulace Ruska výměnou za sliby sladkého života.


Mise pracovníků MMF roku 2018 vyložila nová doporučení Ruské federaci (RF), jak „obnovit“ svoje hospodářství. Bereme-li v úvahu, že minulá doporučení, včetně tzv. rozpočtového pravidla*), a penzijní reformy, vláda splnila a plní ze zápalem cvičeného psa, bez ohledu na masové protesty, má význam zaposlouchat se do toho, co nám „doporučuje“ MMF, a zároveň pochopit, co nás v tomto a příštím roce čeká, pokud, samozřejmě prezidenta nenapadne vyměnit tuto vládu nebo její klíčové figury.
„V závěrečném prohlášení jsou vyloženy předběžné závěry personálu MMF z oficiální návštěvy pracovníků MMF (nebo „mise“) do členské země MMF. Mise se konají v rámci pravidelných (obvykle každoročních) konzultací podle Článku IV dohody MMF v souvislosti se žádostí o použití zdrojů MMF (jejich vypůjčení od MMF), v rámci projednání programů, realizovaných personálem MMF při monitoringu ekonomické situace. Oficiální orgány souhlasily s publikací tohoto prohlášení“.
Ne, vše je oficiální a s povolením státní moci – bohužel, nejsou uvedena jména těch, kdo povolují. Pro historii, země přece musí znát svoje hrdiny. Mimochodem, uhodnout je není těžké. V prvním svém doporučení nám MMF navrhuje, abychom se vzdali, nebo přestali žít, jako v Rumunsku.
„Při prognózovaných tempech růstu bude země zaostávat za srovnatelnými ekonomikami ve Východní Evropě, a nedojde ke sblížení s úrovní příjmů, viděnou v zemích s vyspělým hospodářstvím. To je dáno souhrou mnoha faktorů, včetně nedostatečně vyspělé infrastruktury, stárnutí obyvatelstva a velké státní účasti v ekonomice, ale také nedostatků, které vedly ke zvýšení ekonomické koncentrace a zpomalené dynamiky. Kromě toho, proces integrace Ruska do světové ekonomiky probíhá pomalu, což snižuje stimuly k růstu efektivity činnosti a snižuje kladné vedlejší efekty technologických změn, probíhajících v zahraničí. Nejistota, podmíněná geopolitickým napětím, se negativně projevuje na soukromých investicích.“
Přeloženo do lidské řeči: MMF oznamuje, že náš život bude těžký a nebohatý, protože obyvatelstvo je staré, privatizace probíhá pomalu a se Západem špatně kamarádíme. Pokud jde o stárnoucí obyvatelstvo, pak dávat Rusku za příklad západní země, je poněkud divné – mírně řečeno. Právě tam problém stárnutí obyvatelstva vedl k pokusu o jejich náhradu migranty a pohřbil celou řadu vlád. Mimochodem, ze shora napsaného to je jediný bod, o kterém je možné diskutovat. Dále se Rusku navrhuje definitivně rozprodat svoje podniky,- protože je v nich mnoho státu a málo oligarchů…
Na téma, na kolik jsou oligarchové vlastenci, nakolik jsou sociálně orientovaní a jak rádi drží peníze doma, už dávno kolují vtipy. Reálně tedy MMF navrhuje rozprodat do ofšórů zbylý státní sektor a přenést rozhovor o sankcích z úrovně prezidentů na úroveň příkazů koloniální administrativy nějakému Abramovičovi. Tedy, realizovat plánek ministerstva financí USA s Kremelskými seznamy – provést změnu státní moci v zemi. MMF ani neskrývá, že cílem jeho „doporučení“ je naše geopolitická kapitulace výměnou za sliby sladkého života „jako v Rumunsku“.
Jestliže tvrdí, že proces integrace RF do světové ekonomiky probíhá pomalu, pak naprosto ignorují fakt, že proces integrace v podstatě zastavili na Západě uvalením hromady sankcí a přechodem od Krymu ke Skripalům. Takže jedinou variantou, kdy naše integrace bude označena za úspěšnou, je naše úplná kapitulace, s navrácením Krymu, vzdáním Donbasu, uznání sňatků úchylů, atd. podle dlouhého seznamu.
Taková kapitulace, pravda, povede znovu k efektu roku 1991 s rozpadem země, nebo i roku 1918 s občanskou válkou, ale zato, podle mínění MMF, právě do takového Ruska potečou investice. Příkladem nám je Ukrajina, která dávno nejenže se Západem kamarádí, ale leží pod ním. Je také pravda, že dodržováním litery MMF došli k občanské válce, naprostému rozvalu hospodářství a absenci investic, protože investovat jaksi není do čeho. Za to si berou od MMF úvěry za nemalá procenta a zahání se do mnohaletého otroctví. A to byl, mimochodem, jen první bod.
Dál to bude neméně zajímavé: „Pro růst tempa potenciálního rozvoje je nutné přenést hlavní pozornost na strukturální reformy, zaměřené na zvýšení produktivity práce a zvýšení nabídky pracovních sil a kapitálu. Vítáme plány oficiálních orgánů na zvýšení výdajů na zdravotnictví, vzdělání a rozvoj infrastruktury. Nicméně by se to nemělo dělat tak, aby se podlomila důvěra k novému rozpočtovému pravidlu. V působení proti negativním demografickým tendencím by mohla pomoci (přinejmenším dočasně) dávno odkládaná penzijní reforma. Kromě toho, pečlivě promyšlený přechod od příspěvků na sociální pojištění ke zdanění spotřeby (bez vlivu na velikost deficitu), by mohl stimulovat nabídku pracovních sil, snížit rozsah neformálních pracovních vztahů a podporovat přilákání nových investic. V cílech urychlení růstu produktivity, musí oficiální orgány důsledně pokračovat v práci na zvýšení konkurenceschopnosti, napomáhání obchodní integraci a diverzifikaci exportu.“
A oni se tím řídí. Penzijní reformu prosazují, jak mohou, přechod od plateb na sociální pojištění ke zdanění spotřeby, což je DPH, také probíhá – zrušení plateb na sociálku, a s nimi i s přežitky minulosti, jakými jsou všeobecné zdravotní pojištění, bezplatné vzdělání a dalších „nepotřebných“ vymožeností, se kterými mají vážení zámořští páni jen výdaje, se prosazují rovněž. A vůbec je dobré, že se u nás medicína, vzdělání a infrastruktura rozvíjejí, ale lépe je všecko to přeložit do peněz – podle rozpočtového pravidla – jinak investice nepřijdou. Je pravda, že ti, kteří do nás investují, Čína například, se na MMF příliš neohlížejí a sami vědí, kam investovat, ale investice ze Západu nepřijdou z výše uvedeného důvodu. To ale „experty z MMF nezajímá“.
Dál následuje MMF oblíbený bod o nezbytnosti privatizace, bankách a rozpočtovém pravidle: „Stimulace růstu vyžaduje konkurenci na vnitřním trhu, snížení podílu státu v ekonomice, ale také větší dynamiku soukromého sektoru. Podíl státu, který zahrnuje přibližně třetinu ekonomiky, je nezbytné snižovat, zvláště pak v bankovním sektoru a dalších sektorech s omezením argumentace ve prospěch státní formy vlastnictví… Rozpočtové pravidlo chrání ekonomiku před výkyvy cen ropy a musí přispívat k diverzifikaci exportu. Krom toho je rozpočtové pravidlo jakousi kotvou rozpočtové politiky a určuje její spolehlivý kurs. Tak by se státní orgány měly zdržet nutkání k přehodnocení tohoto pravidla, protože to může negativně ovlivnit spolehlivost makroekonomického základu. Tempa korekce, plánovaná na léta 2018-2020 jsou opodstatněná, nicméně její kvalitu by bylo možno zvýšit, protože se příliš soustředí na totální zmrazení výdajů, což není optimální a stabilní přístup.“
Jinými slovy: Pojďme dát bankéřům ještě více moci, protože zrazují stát tak efektivně, jak by chtěl MMF. Za druhé: Nemá smysl, abyste živili svoje obyvatelstvo, které teď kvůli našim radám v 90. letech navíc i zestárlo. Držte rozpočtové pravidlo v témže rámci – a ani kopějku na rozvoj.
Občany navrhují převést na adresnou pomoc, podle ukrajinského scénáře. „Nehledě na to, že výdaje na poskytování sociální pomoci jsou vysoké, a jejich záběr je příliš široký, jsou prostředky na adresáta nevýznamné. Parametrická penzijní reforma může rovněž vytvořit některé další možnosti pro rozpočet.“
O tom, jak „efektivně“ fungují příkazy MMF na Ukrajině, byly sepsány tisíce materiálů. Proč bychom měli šlapat na ukrajinské hrábě? Protože pro MMF je výhodné zahánět země do dluhů, a potom je vysávat a dojit až do bankrotu. Díky takovým scénářům mají oni i jejich bossové nejvyšší zisky. Příklad Řecka, kde MMF dával úvěry, za které se proplácely dluhy vykoupené americkými hedge-fondy, ale sami Řekové stále více propadali do dluhového otroctví, je výmluvný. A takových příkladů se pár desítek najde – od Jugoslávie po Argentinu.
Pracovníci mise MMF zakončili slovy díků za vřelé přijetí u ruských úředníků: „Mise MMF děkuje oficiálním orgánům a dalším účastníků jednání ve státním i soukromém sektoru za spolupráci, otevřené a konstruktivní jednání, jakož i za vřelé přijetí“.
Zbývá jen zjistit, zde je také vítali ve stoje s potleskem**), nebo se omezili na chléb a sůl?

Zdroj: RIA Kaťuša
*) Rozpočtové pravidlo – finanční pravidlo, dlouhodobě omezující rozpočtovou politiku státu prostřednictvím kvantitativních omezení rozpočtových ukazatelů. Jeho cílem je snížit závislost federálního rozpočtu a vnitřních ekonomických podmínek na cenách energonosičů surovinových zemí cestou sterilizace příjmů rozpočtu z ropy a plynu a naplnění suverénních fondů (Fond národního blahobytu).
**) Narážka na docela ostudně submisivní (poslancem KPRF řízené) přerušení jednání Dumy s vítáním delegace amerického kongresu
Překlad: st.hroch 180805

58 komentářů :

 1. Co jste čekaly od čerta? Je to výstižnější než parazit. Ty co zažily fenomén Husákovo děti nemůžou tak lehce oblbnout. Je potřeba tyhle idiocie vyvracet a jasně na forech říci že takový problém lehce vyřídíme.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pokrizujes se , odplivnes si, nakopnes Satana a za moment se Parazit Satan vrati zase zpet...Jako zluta zimnice..

   Smazat
 2. Výborné zhodnocení, intuitivně ale věřím, že ruská vláda půjde na ruku západu jen tam, kde to nejde jinak nebo to tolik nevadí, tzn. promyšleně a s mantinely.

  Snad, protože našim národům, které už jsou pod (zatím umírněným) protektorátem západu, nezbývá než v to doufat.

  (Samozřejmě, oligarchové vostoka nejsou o nic lepší než ti západní, ale pro dolních 99%, zejména v prostoru mezi Německem a Ruskem, je naděje jen pokud se všichni ti oligarchové nedohodnou a neshodnou.

  Vláďa z Brna

  OdpovědětSmazat
 3. Zaplať Pánbůh za Putina. My jsme již dojeli a jsme opravdovou kolonií západu. 400 miliard zisků a z bank odteče každý rok z této kolonie zvané ČR.Máme třetinové platy než v Německu, horší potraviny, voda a suroviny nám nepatří, zemědělství nás již neuživí.Pár našich dobře placených kolaborantů ve funkcích protektorů dál ničí tent národ a huntuje zemi našich přdků.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Teď nezbývá než vydržet tu západní demokracii rozdýchat. Vše má svůj čas a na všechny tyto kolaboranty jednou dojde.

   Smazat
 4. Je to opakovaný pokus o vytvoření unipolárního světa dle představ zapadu. V podstatě je to proti přírodě samé, která je ze své podstaty multipolarni, rozmanita a proto bohatá.

  OdpovědětSmazat
 5. No. mně ten článek připadá dosti primitivní, školácký. Na toto téma bych snad ani vážněji nediskutoval. první stupeň... Pokud bych měl věci takto řešit. To přeci nemůže vyplodit odborník. Taková sračkařská doporučení ať si mmf strčí za klobouk.Chcípající kobyla kope..mošna prázdná, kapsa vysypaná a budou radit, jak řídit hospodářství.. kapitalistické řízení světa typu rozděl a panuj..

  OdpovědětSmazat
 6. Dávat za vzor " Západ " je opravdu roztomilé. 19 zemí eurozóny je zadluženo průměrně 90% k HDP, nejvyšší zadlužení mají země Západu, a zadlužení USA se blíží 110% HDP ( činí 21 400 miliard USD)
  Země EU si neví rady s migrací , nemají žádnou " svou politiku " - jsou jen loutkou USA a samotné USA mají každý měsíc schodek mezi dovozem a vývozem ve výši 40 miliard USA - a to zejména díky tomu že " jejich zboží není konkurenceschopné " - moc lidí si nekupuje jejich automobily a spotřební zboží.
  A války vedené v Afganistánu, Iráků, Sýrii Západu též nepřidávají na důvěryhodnosti.
  Jinými slovy " takovým vzorům jako je EU a USA " se raději neblížit.

  Rusko má řadu problémů, ale zadlužení nižší než 20%/ HDP , oplývá surovinami a pokud půjde " jakoukoli cestou " - jen ne " tou prozápadní jako ČR " bude na tom vždy lépe.

  OdpovědětSmazat
 7. Teze, že "integrace Ruska do světové ekonomiky probíhá pomalu" je svou přímočarostí okouzlující a nabádá nás k zamyšlení nad tím, co vše lze označit jako "integraci".

  OdpovědětSmazat
 8. Jo těmi slinty by se řídil jen nesvéprávný hlupák Rusko je bude ignorovat.

  OdpovědětSmazat
 9. Rus byl,je a bude k Západu vždy chudý.RuS mimo plynu,nafty a zbraní nenevyváží nic.Vždy to bude zaostalá zem . Ještě tak Mosva, ale dvacet metru od ni na vesnicích děs a běs.Chudáci normální lidé.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jsi neinformovaný pitomec. Byl's vůbec někdy v Rusku?

   Smazat
  2. RF kromě plynu , nafty a zbraní nevyváží nic? Co takhle obilí, nejpokročilejší jaderné generátory typu VVER, co antivir Kaspersky, co ruské raketové motory bez kterých se USA neobejdou...?

   Smazat
  3. 11:34-máte pravdu, již několik století se "Západ" snaží Rusko socializovat na svoji úroveň. Nepodařilo se to Francii, Německu. Myslíte, že se to podaří USA po zkušenosti s Afghánistánem?

   Smazat
  4. Jste absolutní hlupák,Rusko třeba po uvalení sankcí ze strany USA zvýšilo produkty v zemědělství a jsou téměř soběstační a k hrůze USA ovládli světový trh s pšenicí,USA má sedmnáct a půl procenta EU necelých devatenáct procent a Rusko dvacet dva a půl procenta.Není na škodu si něco zjistit a potom plkato věcech,kterým nerozumím,že ano pane?Nesmíte poslouchat jenom propagandu havloidů a sluníčkářů.

   Smazat
  5. hm...zaujímavé konštatovanie... zbrane bol vždy lukratívny artikel a to nehovorím o plyne a rope...a ešte čosi myslím že práve v minulom roku boli Rusi najbäčší vývozcovia pšenice....

   Smazat
 10. 11.34. Prosím tě, proč cítíš potřebu přesvědčovat ostatní čtenáře o tom, že jsi idiot?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 12:00 Skus napsat nějaká fakta místo urážek.Já ti nějaká fakta napíšu ,ať nejseš za idiotského debila.Rusko HDP 9 800 DOL usa 58 980dol.na 1 občana. Rus 4 000kč Čech 12 800 duchod, tak kdo je tady pane nechytrý IDIOT. Platí i pro neinformovaného VOLA v 14:01 blahopřeji a buď pyšný na nové jméno RUSKÝ BLB

   Smazat
  2. Ad 11:34 a 14:55 Nejsem si jistý, kam tím směřujete, ale souhlasím s Vámi, normální Rusové jsou docela chudáci, stateční chudáci. Nejen, že jejich úroveň je často docela mizerná, ale pracovní podmínky jsou v Rusku často nesrovnatelně hroznější, než u nás. Proto taky si jich vážím, vážím si jejich vlastenectví, díky němuž i ten náš protektorát má ještě pořád jakž takž lidskou podobu.
   Ale odkdy HDP jsou fakta? Nebo kurz měny, tušíte vůbec, co všechno ho ovlivňuje?

   Vláďa z Brna

   Smazat
  3. 14.55 Chceš fakta ? Rusko je převážně venkov, na venkově mají všichni hospodářství, co potřebují k životu jim dává jejich domácí hospodářství a volná příroda. I za Jecina byli v pohodě, jenom menšina ve městech velmi strádala a přežila díky dačám a příbuzným na venkově.
   Nějaké HDP a idioti ze Západu, kteří nic k přežití nemají a za všechno musí platit a všechno si koupit jsou jim ukradení.

   Smazat
  4. pro 14.55 nedávno jsem se vrátil z novosibirska a je mi divné že při příjmech které uvádíte jsem za tři týdny nepotkal žádného smrdícího bezdomovce ani žebráka.

   Smazat
  5. Ruské GDP PPP je 29.000 USD/hlavu (2018). Hodnotu AIC měla ČR a Rusko stejnou okolo 13.000 USD/hlavu (2013).

   Smazat
  6. 14:55- jak vidíte, opět jste pod dvěma vlákny dehonestován. Není Vám líto, že Vás zde ostatní považují za debila lidských hodnot?

   Smazat
  7. 15:55
   ZKUS PŘÍŠTĚ NELHAT TY DOLARE KRYTEJ VIRTUÁLNÍM ZLATEM S DLUHEM HDP 110%!!!!!!

   Smazat
 11. 11:34
  Za to na uASSackým venkovským městečku je to HITPARÁDA VYNÁLEZŮ TY HAVLOTROSKO TUPÁ????!!!!!!☺☺☺☺

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. RuSSáckým poudáš? Oni si rádi hrajou na to že se bráněj, že jsou skoro jako esesáci! (Schutzstaffel = Ochranný oddíl) - proto si dali do názvu taky dvě "S" - https://en.wikipedia.org/wiki/Rossiya

   Jenže my co známe jejich agresivitu jim zásadně říkáme RuSÁci! Tedy od zkratky útočných oddílu pouličních rváčů SA (Sturmabteilung= útočné oddíly).

   Smazat
 12. Rusko je krásná a bohatá země. Byl jsem tam opakovaně na dovolené. Rusko je soběstačná země. Česká republika je zdevastovaná kolonie Západu. Čím dřív opustíme EU a NATO, tím lépe. Jedinou možností je přidat se k RUSKU!!! Čím dřívě, tím lépe. Včera bylo pozdě!!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 12:02 Přesně tak pane kolego.

   Smazat
  2. 12:02 Tak takovou snušku blbostí jsem ještě nečet. Hlavně to přidat se k Rusku. 40 let bidy na ruský spusob stačilo.Tak se tam odstěhuj ty IDIOTE. Co tě tady drží.

   Smazat
  3. 14:43 Když ČSSR patřila do RVHP a Varšavské smlouvy tak se měli lidé lépe jak dnes. Byla práce.Exekuce a bezdomovci byl cizí pojem. Za socialismu jsem vydělával 5000,-Kč hrubého a tří pokojový byt stál 35000,-Kč Potraviny byly kvalitnější jak dnes. Dnes maso koupené v hypermarketu ani pes nežere. ČSSR byla průmyslová velmoc. Teď je bohužel vysávanou kolonií ze strany Západu.

   Smazat
  4. 15:39 Oprava ,za exekuci a bezdomovectví si muže 90-95% lidí samo. Potraviny nebyly kvalitnější,jen nesmíte kupovat točeňák za 80kč kg. Dnešní šunka za 29kč s 98% masa nemá chybu. V pátek jsem koupil hovězí Argentína. naprostá špica, ale to není pro rudé tupé duchodce vašeno typu. Jaká že prumyslová velmoc , (to jste mne rozesmál) když jste v obchodech nic nekoupil? Nelžete,ať nejste za VOLA

   Smazat
  5. 14.43 Magore, nepředváděj se tady.
   Nic o čem by se dalo přemýšlet z tebe nevypadlo, jenom blbosti. Výše HDP nic o kvalitě života lidí neříká, je potřeba prozkoumat jeho jednotlivé složky. Českému důchodci po uhražení nákladů na bydlení a dalších věcí zůstane na živobytí měně než ruskému důchodci na dače nebo na venkově.

   Smazat
  6. 16:10 - blbeček, co neumí logicky myslet _ lidi za socíku byli snad stejní jak dnes - homo sapiens sapiens. Tak proč tehdy nebyly exekuce a dnes jsou. To se jako změnil lidský druh? Hovno! Změnily se zákony, které jsou dnes ve prospěch bank a ne ve prospěch lidí!!!

   Proč naše státní normy na potraviny musely být zrušeny, aby se vyráběly Klausovky - "párky", které neviděly maso? Aby k nám mohly nekvalitní potravinové přebytky z EU. atd. atd. - "Argentina špica" - je top blb. Dřív takové maso uměl každý český řezník. Proč to nedělají dnes?

   Smazat
  7. 16:57 Více nepiš. Za komoušu koupit hovězí bylo za trest. Z 6 let staré krávy maso smrdělo kyselou siláží prolejvanou kys. mléčnou . Tak nepiš komoušský sračky.idiote. Je vidět ,že tomu vubec nerozumíš.Nikdy se tady takové maso nevyrábělo. To je dáno podnebím a co se tomu dává žrát plus JAKÉ TO JE plemeno ty VEMENO.

   Smazat
  8. 16:22 Tak ten tvuj rus mužeš prozkoumávat ,tak leda v .prázdném kastrolu. Kolik těch rus.duchodcu tu daču má? Komiku

   Smazat
  9. 17:08 17:14
   VY DVA HAVLOSMAŽKY,ŽERETE LEDA POLSKÝ SRAČKY,OBJEM MASA V 90%NEODPOVÍDÁ DEKLAROVANÝM HODNOTÁM,TY PŘIDÁVANÝ SRAČKY VIZ.POLSKÁ POSYPOVÁ SŮL A ROZEMLETÝ BROUČCI KVŮLI BARVĚ,SAMÁ EUROHOVNOTNÁ PSEUDONORMA..... ČSN ZA KOMUNISTŮ TAKOVÉHLE SRAČKY NIKDY NEPUSTILI MEZI LIDI VY HOVNAŘI NEVZDĚLANÝ!!!!!!!

   Smazat
  10. Chemie, očkovaná voda do masa, šizené uzeniny, atd... Jsme odpaďák EU, což nejednou dokládala i mainstreamová média, porovnáním potravinových výrobků z Německa s tím, co se k nám dováží. Mnohdy byly ty potraviny dokonce levnější v Německu. !Nadnárodní řetězec! GLOBUS ukončil smlouvu s českým výrobcem na špekáčky od Babiše, protože v nich nebylo skoro žádné maso. Ale tohle přece žerou jenom otroci, kteří na bezedné chamtivce vydělávají, a důchodci, že? Takže žádná tragedie, spíš kapitalistickej normál pro chudé z kolonie.

   Smazat
  11. 17:08 Ty jsi komunizmus nezažil, já ano. Státní a podnikové byty byly zadarmo, hovězí svíčková stála 40,-Kč za kilo. Bylo dostatek doktorů a zdravotního personálu. A ještě něco. Po převratu jsem byl svědkem, jak lidé z Rakouska skupovali naše potraviny ve velkém. Vy 17:08 opravdu si myslíte, že by Rakušané skupovali naše potraviny kdyby byly nekvalitní?

   Smazat
  12. pro anonyma 15.39
   Musím tě trochu poopravit, ánžto snad z nevědomosti jsi napsal necelou pravdu o tom bytě. V TÉ DOBĚ SIS BYT KOUPIT NEMOHL! Bud jsi bydlel v nájmu, pronájmu, na ubikaci a nebo v rodinném domku.Byla ještě jedna možnost, tou byly družstevní byty. To je asi ten příklad, který si měl na mysli. Ty měly v té době hodnotu cca 35 000kč. Byly to podnikové byty, kterými si podniky zavazovaly své "zaměstnance" na cca 10-30 let. Pak je nabídly svým zaměstnancům k odkupu. Ale to už byla porevoluční doba.

   Smazat
  13. 18:19 Ano - myslel jsem družstevní byty, které měly hodnotu 35000,-Kč. Kromě podnikových bytů byla možnost stát se členem SBD a tímto způsobem získat byt. Svobodní garsonku a rodina 3 až 4 pokojový byt.

   Smazat
  14. To,jak je na tom Rusko špatně vypovídá článek,kdy Jihoafrická republika chce vzí půdu bělochům,třeba i životy,tak 15 tisíc těchto farmářů se domluvili s Putinem a ten jim dá k dispozici půdu,nebo si ji koupí a stěhují se do toho,podle některých blbů,chudákova.Kolik Američanů je na popukázkách,jako u nás Romové?Jsou to miliony a navíc mají koncentráky(vězení),které privatizují a proto za každý přestupek lidi zavírají,protože privatizátoři potřebují levnou sílu,jenom za stravu,taková je Amerika,nahoře juj a dole fuj!

   Smazat
  15. 18:16 Jo to pamatuju - pro králky chleba, jak byl levnej (dotovanej). Svíčková byla levná, když si měl známý, ale k tý ceněs musel připočíst tvrdý spartičky a ty taky nebyly zadara - 10 místo 8 (resp. 15 místo 14 kaček) u báby v trafice!

   P.S: Ti farmáři si to malujou, de spíš vo to jak brzo prokouknou a votočej se na obrteli, jako ten tlustej Frantík, ted Depardieu, co dal Putlerstanu Adieu ....

   Smazat
 13. Stačí se podívat na Řecko. Tam také "úřadoval" MMF za úzké spolupráce Francie a Německa.

  Nesmíme zapomínat na jednu věc. A tou je nátura Rusů: raději bude chudý, sice často ožralý, ale hlavně svobodný - nikým nepodmaněný!

  S MMF může souhlasittak do 10% Rusů, zbohatlíků a oligarchů. Takových lidí by se nikdo neptal, jak k majetku přišel. Domnívám se, že v "podmínkách" za kterých by byl MMF ochoten pomoci, by byla i soudní reforma a hlavně nedotknutelnost stávajícího soukromého majetku. Zichr je zichr.

  OdpovědětSmazat
 14. Většinou takové varování přichází před napadením.
  Známe to z vojen.službu,nejdřív třikrát varování a pak střelba.

  OdpovědětSmazat
 15. Ten MMF. To už nevypadá na nadměrně dobrý vtip. Žeby rozklad mozků? Delirium instituce? Děda.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 13:46

   Ale kdepak,žádný rozklad mozků - jenom logika globálního kapitalismu!

   Smazat
 16. MMF je prostředkem (nástrojem) "civilizovaného" Západu - především jeho řídících lichvářských kapitálových struktur - k neokolonializmu, vysávání a zbídačování periferie = tzv. třetího světa". Její doporučení bych bral spíš jako varování čemu je dobré se vyhnout a na co si dát dobrý pozor.

  OdpovědětSmazat
 17. Svět se mění a hlavní slovo bude mít Čína, Indie, další státy Asie atd.. Představa, že RF kapituluje před zadluženou špínou ze západu je směšná. Rusko má výhodu, že může obchodovat s každým a je nesmysl, aby se na někoho vázalo či se před někým sklánělo.

  OdpovědětSmazat
 18. Rusko je ekonomicky zcela na dně.Rusko odstoupilo od výroby, jak se chlubili "nejlepšího TANKU světa" ARMATA Výroba je definitivně přerušena pro obrovské náklady. . Konečně se začíná projevovat sankce za nésilně obsazený Krym.Tak to pujde dal, jak v 90letech, až zase spadnou na hubu. Nedají si říct a nedají. A tady těch pár zoufalcu muže dál smolit jak padne dolar, jak to Rus ekonomicky Západu natře a podobné nesmysly.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Lzeš grázle! Za čí žold?

   Smazat
  2. 20;06
   TAK A TEĎ ZAPADNI STUDOVAT DO NOČNÍKU,TAM MÁŠ STUDIJNÍHO MATERIÁLU CO HRDLO RÁČÍ.....PŘÍMO Z uASSackýho VELCYSRANECTVI,TAKŽE TO BUDE DALŠÍ ZARUČENÁ INFORMACE!!!!!!!!☺☺☺☺

   Smazat
  3. 20:28 Problbe ruský , nelžu-lehce dohledatelné. Nejdříve si ověř fakta DEBILE, ať nejseš za vola

   Smazat
 19. 15:58 Nadávat umíš dobře, s myšlením a rozumem je to už horší. Nemusíš reagovat. V.J.Horák

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 15:58
   Nauč se číst a nauč se rozumět psanému textu. Snad potom pochopíš to že jsi idiot.
   Václav

   Smazat
  2. Horáku, pouze reaguji na članek 20:28,ten si také nebere servítky . Když neumíš číst , tek se do mne vole NESER-ČUS. A ty magore v 17:04 číst umím ,ale jakému text mám rozumět to jste pane magor nenapsal.Trochu logiky do psaného textu, jinak jseš za vola.

   Smazat
 20. Jedni je chtějí nekompomisně vyhladit a druzí chtějí kapitulaci s pozdějším vyhlazení. Hádejte jaký je v tom rozdíl?
  Václav

  OdpovědětSmazat
 21. Rusové nejsou tak hloupí jako my!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 22:19

   Ano, on je totiž každý hloupý svým vlastním způsobem. A někteří jsou na to dokonce hrdí.

   Smazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.