Reklama

úterý 28. srpna 2018

Nehorázná lež Daniela Hermana, když na svém twitteru napsal: „Komunisté a nacisté si rozdělili Evropu 23. srpna 1939 pakterm Ribbentrop-Molotov. Hitler a Stalin pak napadli Polsko a začala 2. světová válka.“

Břetislav Olšer
28.8. 2018   Rukojmí
Hermani Žídkové a Hanákové zapomněli, že Evropa byla rozdělena již v rámci Mnichovské dohody z 29. září 1938. Nebýt však dávno předtím podbízivé iniciativy ze strany Polska k nacistickému Německu, nebyl by ani pakt Ribbentrop – Molotov. Ten byl podepsán 23. srpna 1939, co však měl Stalin dělat, když viděl, jak se proti němu celý svět spikl, především bezprostřední soused Polsko.
Už mi lezou na nervy lži Hermanů, Zídků a Hanáků, když píší o nejzrádnější a kolaborantské smlouvě Ribbentrop-Molotov. Pravda je však jiná; jen nenávist Západu vůči SSSR ho přiměla podepsat zmíněný pakt. Proč? Napřed Západ v čele s USA napadl v roce 1918 Rusko, prohrál, tak se soustředil na 2. sv. válku, aby Rusko definitivně dorazilo…

O tom čase srpnovém čase si neodpustím připomenout šlágr mezi veřejně prezentovanými zhovadilostmi; o jednu z nich se přičinil nehoráznou lží Daniel Herman, když na svém twitteru napsal: „Komunisté a nacisté si rozdělili Evropu 23. srpna 1939 pakterm Ribbentrop-Molotov. Hitler a Stalin pak napadli Polsko a začala 2. světová válka.“

(Nemýlíte se, je to ten samý Herman, co říkal německy „milí krajané“ vrahům Čechů na sjezdu jejich Landsmanšaftu…)

Asi s ostatními výše jmenovanými análními žvanily zapomněl, že Evropa byla rozdělena již v rámci Mnichovské dohody z 29. září 1938. Nebýt však dávno předtím podbízivé iniciativy ze strany Polska k nacistickému Německu, nebyl by ani pakt Ribbentrop – Molotov. Ten byl podepsán 23. srpna 1939, co však měl Stalin dělat, když viděl, jak se proti němu celý svět spikl, především bezprostřední soused Polsko.

Jeho ministr zahraničí Józef Beck totiž podepsal už počátkem roku 1934 smlouvu o přátelství s Hitlerem. Prospělo to nacistickému Německu dostat se z mezinárodní izolace, do níž upadlo po nacistickém uchvácení moci a požáru Říšského sněmu. A na podzim 1938 se navíc Beck rozhodl nezávisle a bez konzultace s jinými státy do konce října zbavit Židy polského občanství a tím znemožnit možnost návratu do země 70 tisícům občanům židovského původu žijících mimo Polsko, většinou v Německu a Rakousku.

„Dne 16. dubna Sověti 1939 předložili oficiální návrh na vytvoření jednotné fronty pro společnou pomoc mezi Velkou Británií, Francií a SSSR… Nemůže být žádných pochyb, že Británie a Francie měly přijmout ruskou nabídku.“ řekl Winston Churchill. Všechny protihitlerovské snahy SSSR se tak minuly účinkem, proto jako zoufalá a předem odsouzená k nezdaru následovala ruská sebeobrana, ovšem až v srpnu 1939; byla jí smlouva Ribbentrop-Molotov, jen týden před zahájením války v Polsku…

Molotov podepisuje v Moskvě 23. srpna 1939 německo-sovětskou smlouvu o neútočení. Za ním je vidět Ribbentrop (v černém) a Stalin (ve světlém, druhý zprava)... National Archives & Records Administration, nara.gov

Ovšem, když někdo řekne „B“., měl by se vrátit také k vyslovení „A“, že naši čeští presstituté? Vezměte už konečně na vědomí, že bezprecedentním faktem byl přece 24. říjen 1938, kdy měl ministr zahraničních věcí Joachim von Ribbentrop skutečně schůzku, ne však s Molotovem, nýbrž napřed s polským velvyslancem v Německu Józefem Lipskim, aby mu navrhoval úplné vyřešení všech sporných otázek mezi oběma zeměmi...

Jednalo se o obnovení vzájemné smlouvy výměnou za připojení svobodného města Svobodného města Gdaňsk k Německu a za povolení výstavby exteritoriální dálnice a železnice mezi Východním Pruskem a Německem přes polský koridor… To jsou mi novinky, že jo…? Navíc byl polský velvyslanec v Německu Józef Lipski 20. září 1938, ještě před podepsáním Mnichovské zrady, pozván Hitlerem do jeho sídla v Berchtesgadenu.

Na konci svého análního rozhovoru s Hitlerem Lipski napsal: “Důrazně jsem zdůraznil, že Polsko je hlavním faktorem při ochraně Evropy před SSSR, a že zamýšlí provést emigraci do kolonií, po dohodě s Polskem, Maďarskem a možná Rumunskem, jako řešení židovské otázky”. Dále Lipski pronesl: ”V té chvíli jsem mu řekl, že pokud najde návod, postavíme mu pomník ve Varšavě…”

Jen zopakuji inkriminovanou a tu pravou kolaborantskou větu: Polsko je hlavním faktorem při ochraně Evropy před SSSR… Ne před nacistickým Německem a Hitlerem, ale před Sovětským svazem…

Kdo osvobodil Československo – USA, nebo SSSR? http://www.rukojmi.cz/clanky/6090-plzen-od-hitlerovcu-osvobodili-plzenane-lez-po-bombardovani-plzne-letouny-usa-vjeli-do-mesta-jako-vitezove-jejich-vojaci-prahu-osvobodila-ruda-armada-lez-byli-to-nacisticti-vlasovci-predtim-hitlerovci

A jak se zrodil historický odpor Ruska vůči Západu? Kdo to konkrétně začal...? Když totiž 15. srpna 1918 USA napadly Vlasteneckou válkou vyčerpané Rusko, v ten den Spojené státy prohlásily, že Rusko již neexistuje a vylodily své vojáky ve Vladivostoku. Je to jediný případ ve vzájemné historii USA a Ruska, kdy došlo k vylodění Američanů na ruském území.

Myšlenka vojenské intervence v Rusku vznikla v amerických vládních kruzích ještě před vítězstvím Velké říjnové revoluce, která smetla zbytky carského Ruska. Doslova v předvečer říjnového ozbrojeného povstání poslal americký velvyslanec v Rusku David Rowland Francis telegram do Washingtonu, aby USA vyslaly do Ruska přes Vladivostok nebo Švédsko několik divizí americké armády, aby zbytečné Rusko dorazily.

Dne 15. srpna 1918 napadly USA Rusko: https://www.securitymagazin.cz/historie/15-srpna-1918-napadly-spojene-staty-americke-rusko-1404061041.html

Už běžte k čertu s tou nejzrádnější smlouvou Ribbetrop - Molotov. Jen neustále lžete, Hanáci, Zídkové či Hermanové a další svoloči. Na vědomost těmto nýmandům proto dávám nad slunce jasnější fakta; jen odvěká nenávist Západu vůči SSSR přiměla podepsat pakt Ribbentrop-Molotov. Proč?

Inu, napřed totiž USA napadly v roce 1918 Rusko, prohrály, tak se Západ soustředil na 2. sv. válku, kde poplatní politici zradili Evropu podpisem Mnichovské dohody – ta je tou nejzrádnější a nejhanebnější, byť se za ni s křížkem po funuse Francie s Británií omluvily… Proč o tom čeští presstituti ani muk…?

Kam se hrabe ruská srpnová okupace z osmašedesátého na fakt, jak nás bombardovaly USA v roce 1945: http://www.ceskenarodnilisty.cz/clanky/pravda-o-bombardovani-160429.htm

PS: Faktem je, že západní spojenci účelově podporovali finančně SSSR. Měli z čeho čerpat, vyrabovali mj. Afriky, kde brali zadarmo zlato, ropu, platinu a další její bohatství. Věnovali díl toho Sovětskému svazu pro Rudoarmějce, aby sami se do 2. sv. války zapojili otevřením druhé fronty až v polovině roku 1944, kdy byla Evropa takřka osvobozená od nacismu… Ta „enormní pomoc“ Západu však znamenala "děsivých" půl milionu zabitých amerických vojáků, když SSSR přišlo "pouze" o 27 milionů obětí, z toho kolem 13 milionů svých vojáků…

Spojené království mu mezi 1. říjnem 1941 a 31. březnem 1946 dodalo 5218 tanků, 2550 menších pásových obrněných vozů, 4343 motorových vozidel, 7411 letounů, 1803 radary, 293 sonary (ASDIC), 4932 protitankových kanonů, 4338 rádiových stanic, 2000 polních telefonních souprav, 48 635 km telefonních kabelů, zapůjčilo mu bitevní loď Royal Sovereign (v SSSR přejmenovanou na Archangelsk;sloužila v Severním loďstvu a 4. února 1949 ji Sověti vrátili Britům).

Následovalo devět torpédoborců, čtyři ponorky, 14 minolovek, 473 milionů nábojů, 32 000 tun hliníku, 40 000 tun mědi, 14 146 tun ropných produktů, 100 435 tun juty, 114 539 tun kaučuku, 3300 tun grafitu, 28 050 tun cínu, 29 610 tun vlny, potraviny v hodnotě 8,2 milionu liber, strojní zařízení za 45 616 000 liber a zdravotnický materiál za 7 760 000 liber. Souhrnná cena britských dodávek činila 428 milionů liber.

Spojené státy dodaly v rámci lend-leasu mezi 11. březnem 1941 a 1. říjnem 1945 14 795 letounů, 7537 tanků, 375 883 nákladních automobilů, 51 503 džípy, 35 170 motocyklů, 8701 traktor, 8218 protiletadlových kanonů, 131 633 samopalů, 345 735 tun výbušnin, 1981 lokomotiv, 11 155 železničních vagonů a plošin, 540 000 tun kolejnic, 1 690 000 km polních telefonních kabelů, křižník Milwaukee (v SSSR sloužil v Severním loďstvu pod jménem Murmansk; 16. března 1949 ho Sověti vrátili Američanům).

Poté přišly na řadu potraviny za 1,312 miliardy dolarů, 2 670 000 tun pohonných hmot, 842 000 tun průmyslových chemikálií, 3 786 000 pneumatik, 49 000 tun kůže a patnáct milionů párů obuvi v souhrnné ceně 11 260 343 603 dolarů. Náčelník americké vojenské mise v Moskvě generál John R. Deane napsal v knize Podivné spojenectví, vydané roku 1947, že „naše dodávky a služby (…) možná nevyhrály válku, ale Rusům určitě pomohly“. O tom není sporu.

Na závěr je možno konstatovat, že spojenecké dodávky sehrály velkou úlohu, uvážíme-li, že SSSR následkem počátečních katastrofálních porážek přišel o rozsáhlá území, a tudíž i zdroje průmyslové a zemědělské výroby. Licitování o výhodnosti však není etické. Rudá armáda obětovala životy desítek milionů vlastních lidí, a tím zachránila životy milionů vojáků západních demokracií, což se v dolarech ani v librách vyčíslit nedá. Kdyby postrádala odhodlání bojovat a zvítězit, žádné, ba ani sebevětší dodávky by ji nespasily.

Prostě v duchu hesla: Vy za nás budete bojovat a umírat na bojištích za naše peníze, abych my mohli na sobě mít jen parádní uniformy a dost zásob UNRA - hlavně masových konzerv, čokolád a nylonek na rozdávání...
Hoj, slavní Germáni, jde to s vámi z kopce: https://www.youtube.com/watch?v=CMyttTqdwBA

Takto neřádili v srpnu 1968 ruští vojáci v Československu, ale před čtyřmi roky ukrajinští fašisté v Oděse: http://www.zvedavec.org/komentare/2014/05/5964-obrazek-lepsi-nez-tisic-slov.htm

Kdo chtěl zlikvikovat SSSR? http://www.rukojmi.cz/clanky/6581-v-obskurnim-platku-napsal-jiri-hanak-donekonecna-opakovanou-lez-ze-smlouva-ribbentrop-molotov-rozpoutala-2-sv-valku-mel-by-se-dovzdelat-jeste-predtim-to-totiz-byla-mirova-dohoda-hitlera-s-polskym-ministrem-zahranici-beckem

91 komentářů :

 1. To je "DEMOKRATICKÁ" strana KDÚ-ČSL a je vůbec katolická. Jakého je vyznání Hermann? Ryba smrdí od hlavy, co pan Bělobrádek?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. no Hermann je především teplouš, ř.-k. církev byl nucen opustit.

   Smazat
  2. Tak už by Herman měl kápnout božskou a říci, že Hitler vlastně napadl Polsko, aby jej ochránil před SSSR... (pro nedovtipné - ironie)

   Smazat
  3. Take se zapomina, ze pakt M-R byl podepsam a po bezmala 1/2r. okupace protektoratu Cechy a Morava.
   Staci si dat dohromady souvislosti a hned kazdy pochopi, co je kdo zac.

   Smazat
  4. Podstata veci je vzdy jednoducha a I v tomhle pripade...cesi umirali za germanske zajmy od 17. stol. Kazdy kviceni germanu , ktery od 1870 chteli vladnout a vykradat svet az se z nich stali Nejvetsi svetovy banditi...
   jedina odpoved je: nemeli jste to delat a zacinat nejmin 3 valky od 1870. Ted neste nasledky jako chlapi a nekvicte tady jako upatlany zakerny PODSVINCATA..
   Porad mi neco rika ,ze rok 2018 taky neprojde jen tak. Mozna se Usaci nebo EU fasisti zhrouteji...

   Smazat
  5. Herman asi teplouš nebude. Přes svůj hendikep jako milovník měl prý průser v tom, že si nějaká svedená blbka stěžovala u nadřízeného Hermana na porušení jakéhosi slibu, protože si Herman začal s jinou blbkou. Omlouvám se za tento slovník, protože jiné zkrácené pojmenování neznám. Možná, že to, co píšu, není pravda, ale celkové jednání tohoto gigantického člověka tomu nasvědčuje. Jen absolutní blbec nebo katolík může lézt v Čechách do zadku sudeťákům.

   Smazat
 2. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 3. práve otočenie Poľska proti Nemecku a obmedzenie dodávok do Pruska spustilo to čo spustilo, Poliaci verili, že to ustoja, mobilizovali už v auguste .... pritom im nedošlo, že jednoducho musia vypratať svoje vojská kvôli nástupnickému priestoru na CCCP. že na to takouto politikou doplatili aj Francúzi, čo už

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Polsko bylo připraveno po boku Německa napadnout SSSR - Němci ale měli jiné plány.území, které připadlo dle této smlouvy SSSR je tím územím, které carskému Rusku patřilo do konce první světové války a dnes tvoří základ území třeba Litvy, nebýt toho a ruských peněz, Vilnius by byl polským okresním městem, U?krajina je na tom podobně, Když byl SSSR tak strašně zlý a smlouva tak obludná, co jim brání tato území Polsku znovu vydat?

   Smazat
  2. Poláci doplatili na zradu Londýna. Stalin do poslední chvíle se snažil domluvit společnou podporu Polska, ale do Moskvy přijeli figurky, které ani neměli možnost nic vyjednat pouze blokovali záchranu Polska. Stalin, když zjistil, že Londýn obětoval Polsko již nezmohl nic a musel jednat pragmaticky a podepsal dohodu. A s obsazením Polska nepospíchal, až když bylo zcela dobyto Němci, tak si zabral dohodnutou část.

   Smazat
  3. Molotov podepisuje v Moskvě 23. srpna 1939 německo-sovětskou smlouvu o neútočení. - Bohužel není řečeno, dle odtajněných dokumentu RF, že tato smlouva byla podepsaná jako poslední v Evropě !!! Všechny ostatní země ji podepsaly před Stalinem ! Na jednání se Stalinem vyslala slavná GB druhořadé politiky nemající zplnomocnění k žádnému podpisu čehokoli ! A dále dle odtajněných dokumentů RF v srpnu 2018 Stalin rozkázal pohotovost všech vojsk, asi týden před napadením. Tuto bojovou pohotovost splnilo pouze námořnictvo, generálové pozemních vojsk a letectva nesplnili rozkaz, blokovali to . Velitel letectva SSSR nejen, že nesplnil rozkaz, ale nechal 14 dnů letce do únavy cvičit a pak je uzemnil - všechna letadla musela být na zemi, odmontovat podvěsy a zbavit letadla munice ! V době napadení se pak zastřelil ! Rozkaz č.1 o obraně byl vydán Žukovem až v 01 po půlnoci 22. ! Generálové cílevědomě selhali !

   Smazat
  4. Ano byla to největší známá zrada v historii, ale stranická nomenklatura, která se dostala k moci po smrti (zavraždění) Stalina to utajila před lidmi v celém socialistickém bloku.

   Smazat
  5. Spekuluje se take o tom, ze Stalin dobre vedel, jakou maji Nemci presilu, proto naopak vojska znebojeschopnil a donutil je pouze pomalu ustupovat. Tim docilil toho, ze Nemci, kteri byli nachystani rozdrtit veskerou voj. silu hned v 1. uderu, pristoupili na vlekly postup, nez je definitivne zastavila Ruska zima. Myslim si proto, ze Stalin ukazal vetsi schopnost taktizovat, nez vsichni jeho vojevudci dohromady.

   Smazat
  6. Juro, píšeš nesmysly. Selhání Rudé armády především způsobeno její naprostou nepřipraveností, chybějícími vyššími veliteli, kteří zmizeli v čistkách a Stalinovou osobní zatvrzelostí, že armáda nikam ustupovat nebude. Až pak, když sám Stalin pochopil, že dělá chyby, uvolnil místo svým generálům a maršálům a jen je s kolektivem vedení země kontroloval a připomínkoval.
   Vy píšete pravý opak, ale to není historická pravda.


   Smazat
  7. Myslím, že se tady operuje soudy, které nám nutí propaganda zvláště po vítězství lží a nenávisti. Faktem je, že sovětská vojska ustupovala a nikdo s tím nic neudělal. Druhým faktem je, že se to po čase obrátilo a USA s tím asi také nic nenadělá.

   Smazat
  8. No jó Pepku A6:47, duch Stalina a jeho čistky strašili v ruské armádě dávno před jeho narozením, kdy Ruská armáda ustupovala po téže trase před Napoleonem, jak později před Hitlerem. To je mi ale náhodička.

   Smazat
  9. 17:46 Při sledování sovětského velkofilmu Vojna a mír podle stejnojmeného románu L. N. Tolstého jsem si při jedné scéně vzpomněl na to co zde již vícekrát zaznělo. Byla to scéna kdy generál Kutuzov přijímá hlášení o těžkých ztrátách ruské armády a on to odmítá přijmout a křičí, že ráno zahájí protiútok a vyžene vetřelce z území Svaté Rusi! Pak přijde spojka, že s ním chce hovořit Barclay de Tolly. A on se sklidní, sedí na stoličce a přemýšlí ... a tady mi blesklo hlavou to co jsem tu již dříve četl - cituju:
   Slované nejsou sami schopni postavit státní organizaci, jsou živlem chaotickým, neschopným samostatné státní existence. Ovšem měli to štěstí, že byli sousedy germánské tvořivé státotvorné síly! Z ní vzešla jak Sámova historicky krátká leč první vůbec slovanská státní organizace, tak i Novgorodská hanzovní republika a Kyjevská Rus! Vše co Rusové měli byly pouze západní licence. Nebyli schopni sami postavit NIC! Všecko jim spadlo na makovici! Ivan III. to dlouho zkoušel, nakonec usoudil že je to marný a pozval Italy! Péťa Velkej už byl zkušenej a domácí ani nezval, leda jako nosiče klád. Mužici kteří si schovanými plnovousy zacpávali díry v kapse, byli v těch svých láptích jinak nepoužitelní. Bez německých inženýrů a vojevůdců by německá princezna Káťa Rusy nazvaná Veliká nikdy Turka neporazila, dokonce ani toho mamlase Jemelku Pugačovic:) I před Napoleonem Rusům krom Bláta a Mrazu zachránil zadek Skot Barclay de Tolly, který Kutuzova přesvědčil vydat Moskvu. A byl to Němec Pjotr Christianovič Wittgenstein, kdo přivedl ruské armády až do Paříže v roce 1814. Když pak napoleonskými válkami bylo Rusko na několik desítek let odřezáno od nějakého evropského státu, který by byl jasným spojencem (tento stav vyvrcholil v době tzv. Krymské války), tak si jej Alexandr II. pomocí Bismarcka vytvořil v sjednoceném Německu. Totéž platí pro ruský průmysl. Bez Welšana Hughese by nikdy nedokázali vyrobit ani metr kolejí, natož pak celou Transsibířskou magistrálu. I Dněproges stavěli Američané a všechny automobily byly vyráběny v jejich licenci. Bez jejich kaučuku by bosí Rudoarmějci zmrzli na Kavkaze! A Němci zmocnivší se ropných polí v Baku by pak s nimi už snadno zacvičili ... Ruský genius, známý chemik Mendělejev na počátku 20. století vypočítal, že pokud Ruské impérium půjde cestou reforem nastolených premiérem Stolypinem, bude mít na konci 20. století 596 milionů obyvatel a největší ekonomiku světa. To však nenastalo kvůli nenávisti Židů s nemalou spoluvinou slovanské, mužické lenosti, otupělosti a lhostejnosti! Nebýt Stalina, který se opřel opět o pomoc Germána (Německo - Rapallo, USA - tzv. fordizace) byl by se Sovětský svaz stal jen tou "pouští osídlenou bílými negry", jak o tom hovořil Trocký-Bronstein.

   Smazat
  10. 1,rusove nechteli a nepotrebovali stat, meli drzavu.
   Tu jim rozryla az cirkev zapadniho typu (, jako prasata pole), stejne tak, jako znicila zapadni slovany, zgermanizovane, jizni zhelenizovane a v soucasnosti
   albanizovane.
   Stejne pohadky o neschopnosti zapadu byjsme dnes mohli napsat o zapade a kosmickem
   veku.
   I Elon musel pockat, az mu muzikove navrhnou schopnou raketu, a nebyt lharu a pozdeji Jelcina,
   nemeli
   by amici schopnou kosmickou raketu dodnes, ponevadz vyvojari by nemeli duvod
   emigrovat.
   A tak to je s tema slavnyma zapadnima vyvojarema furt: neco nekde rozj..., a pak si zaplati cizince na
   vyvoj.
   Jdete s takovyma blbyma recma dop(ekla).

   Smazat
  11. 16:19 Kecy! Protože skutečným Rusem, potomkem germánských uškujniků založivších hanzovní Novgorodskou republiku je nordicko-slovanský árijec, který je disciplinovaný, svobodomilovný a spíše faustovský než fatalistický - stejně jako Švédové, Dánové či Němci. Fatalistická "slovanská duše" je reakcí ruského lidu na otroctví, které jim pomohla vydržet, aniž by riskovali své životy při vzpouře. Tato idea byla povzbuzována, ochraňována a zneužívaná mongolsko-byzantsko-židovsko-komunistickými vládci euroasijského Projektu. "Slovanská duše" je ve skutečnosti "otrocká duše." (V angličtině: slavic soul - slavish soul.) Je to sen árijského muže uvrženého do otroctví, ochromující práce a života v ponižujících podmínkách, jehož předkové byli vyhlazeni etnicky cizími elitami, a který nemá vůli čelit realitě a postavit se svým pánům. A tak jediní opravdu pracovití Slovani jsou Ukrajinci! Páč maji vizigótskou krev, ale taky dost slovanský a ta je tíhne dolu - ke korupčení. Nicméně jsou houževnatí, včetně děfčat! Putler je nezlomí - https://www.youtube.com/watch?v=iwUknDRq9uQ

   Smazat
 4. Když se řekne A, tak následující je B ale Olser zapomněl na C, že odvěký nepřítel Polska je Rusko. Polsko - Německá smlouva bylo logické vyústění vztahu těchto dvou států po IWw. Olšere douč se historii! Když chceš psát pravdu, tak piš celou a ne, co se hodí tobě a tvým kámošům z kremelské bandy

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Píšeš blbiny. Odvěcí nepřátelé neexistují. Poláci , resp. jejich pravice, si občas hrají na regionální velmoc a protože vědí, že expanze na západ by jim nevyšla, tak chtějí na východ (Ukrajina, Bělorusko, Litva, Rusko). A Rusko se brání.

   Smazat
  2. Hlavně se nauč historii ty, havloidní debílku. Po I.sv to bylo nové Polsko kdo zaútočil na východ
   (Ukrajina, Bělorusko) když byli odražení a RA se blížila k Waršavě, poláci RA (Tuchačevský) odrazili (díky stupidnosti Buďoného, Vorošilova a Stalina). Poláci zajali na 150000 z toho v koncentrácích zahynulo na 80000 rudoarmejců. Tak mstivý Stalin jim to potom odvedl u Katyně.
   Tak se z toho neposer.

   Smazat
  3. Poláci si rádi hráli na pány i v Rusku, lze se o tom dočíst i v knihách ruských a pobaltských židů...

   Polsko si svého odvěkého nepřítele vymyslelo, protože vždy mělo zálusk na ruské bohatství, ale nemělo na to, aby jej dostalo, Poláci si rádi hrají na šéfa střední Evropy, ale nevím o tom, že by je někdo bral vážně.a teď s tou svou vládou a náboženstvím jsou u,ž úplně mimo

   Smazat
  4. Katyň byla vytvořena Němci a narafičili to tak, aby to vypadalo, že to byli Rusové.

   Smazat
  5. "Olšere douč se dějiny", věta jednoduchá a proto mám dotaz, na který si neumí odpovědět mnoho diskutéru: Proč se v Polsku neslaví "Den vítězství- ukončení 2. světové války" Pokud nevíte, budete se muset také doučit dějiny.

   Smazat
  6. 4:53
   PŘEPISOVÁNÍ DĚJINY TI EXPERTE Z ÚDOLÍ DUTÝCH HLAV NIC NEŘÍKÁ?????
   ČEŠI I SLOVÁCI BY TAKY NEMĚLI SLAVIT 8.5.A PODLE NOTIČEK uASS OKUPANTŮ MUSÍ!!!!!!

   Smazat
  7. 4:53 Žeby preto, že oslavovať svoje prehry sa nenosí?

   Smazat
  8. Hitler nabídl Polsku definitivní uznání územních zisků v Poznaňsku. Západním Prusku a v Horním Slezsku, k čemuž nevyjádřila ochotu ani jedna z předešlých šestnácti vlád Výmarské republiky. V roce 1938 přenechal Hitler Polsku jako znamení své dobré vůle z části německé průmyslové město Bohumín na Těšínsku. Hitler za to měl přání:

   1.) Znovusjednocení Danzigu s Říší
   2.) Exteritoriální dopravní spojení do Východního Pruska
   3.) Dodržování lidských práv pro německou menšinu
   4.) Prodloužení přátelské smlouvy mezi oběma zeměmi na 25 let.

   Když na to Polsko nepřistoupilo, Hitler svoji nabídku vylepšil: Danzig politicky bude patřit k Německu, ale hospodářsky zůstane s Polskem. To byl velmi umírněný návrh, už jenom proto, že Danzig k Polsku vůbec nepatřil, ale byl mandátním územím Společnosti národů. Polsko zůstalo u svého odmítnutí a tím si svůj osud sami zpečetilo.

   Smazat
  9. Polsko opakovaně odmítlo Německem předložená přání. Poté, co se 22. března 1939 navrátilo Memelsko k Německu, nařídilo Polsko částečnou mobilizaci své armády. Anglie vyslovila 30. března 1939 záruku nezávislosti Polska. To mělo stejný osudový účinek jako spojenecká záruka Německé říše z 6. července 1914 Rakousku. Polský ministr zahraničí Beck se cítil posílen a 5. května 1939 pronesl vyzývavý projev, ve kterém ale zamlčel německou záruku neměnitelnosti hranic pro koridor. Kde mohla bývala Evropa bejt, kdyby v čele Polska nestali tupí bekouni, ale nějací skutečně inteligentní lidé! - http://img15.deviantart.net/8736/i/2013/256/2/e/pakt_ribbentrop___beck_vol__2_by_coszniczego-d6m4e0q.png

   Smazat
  10. Nemecko stálo pri obnove Poľska v 1918, samozrejme najme tej Ruskej časti, no ale kedže Nemci nepočítali z tím že sa budú musieť vzdať aj svojej časti Poľska a vzdať sa aj Gdanska, no a potom tiež pri jeho zániku 1939.

   No a kedže Poliaci si získali samostatnosť na Rusku už v roku 1917 pod patronátom Nemecka, Rakúsko-Uhorsko, a ani Nemecko sa nemienilo vzdať svojej časti Poľska Rakúsko Halič, a Nemci Pozaňsko.

   Smazat
  11. Doporučuji navštívit muzeum Pilsuckého ve Waršavě a tam uvidíte jak velké přátelství bylo mezi Polskem a Německem. Uniforma po tomto muži má na čepici knoflíky se svastikou a po jeho úmrtí držel Hitler a Goebls smutek a nechali sloužit speciální mši. Komentář, který tam pronášela tehdy průvodkyně se mnou zcela otřásl neboť to byla oslava Němců a jejich přátelství s Polskem a výlevy nenávisti vůči Rusku. Věřím, že pokud by tam pan Herman přišel určitě by si s ní rozuměl. Jinak souhlas co se týče zkreslování začátku války. Je přeci prokázané, že po mnichovské dohodě Poláci proti tomu neprotestovali, ale snažili se urvat z našeho území alespoň něco.

   Smazat
 5. II sv.v. nám připravili "vyspělé západní demokracie".
  Vše bylo domluveno již od Locarna 5.-16. října 1925, které vedlo k Mnichovské dohodě 29. září 1938 - "demokratičtí kamarádi ze západu všeobecně nezklamali" ve vlastním zájmu, v zájmu velkokapitálu a vlastních velmocenských ambicích.

  OdpovědětSmazat
 6. KDU-ČSL nezapře své "křesťanské kořeny". Omluva sudeťákům, přijímání migrantských hord, válka s Ruskem. To jsou její priority!

  http://jidlo-piti-ziti.cz/Content/uploads/images/1322.jpg

  https://puebloman.files.wordpress.com/2013/10/hitler4.jpg

  https://lh3.googleusercontent.com/proxy/4irIH8hR4d8Q9Zzw39khez0wekRuapCq_Xgblo8ovrGub5RmdXW-XosmWttH0j2q7QLnImpgTIEP7DZGOLrJgsKd5p8r=s0-d

  https://i.ytimg.com/vi/KD_lBstvptE/hqdefault.jpg

  OdpovědětSmazat
 7. 19:07 - Nacionalističtí Poláci chtěli urvat veliké území pro sebe, aby se jejich říše rozkládala od moři k moři. Viz Piłsudsky a Operace Zima.
  Potom následovaly polské koncentrační tábory pro ruské vojáky, kteří v nich hromadně umírali?
  Proto také pakt Piłsudsky - Hitler byl v očích poláků přínosem. S Hitlerem vyrazit na Rusa, to byl jejich plán. Jak to pro namyšlené polské nacionalisty dopadlo snad každý ví.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 19:37 -- Poliaci keby sa netúžili stať veľmocou, a obnoviť niekdajšiu slávu Poľska, tím že obsadia Rusínske-Ukrajinské, Bieloruske územia, tak dejni bi sa uberali úplne inam. Bielorusov doslova rozdelili na dve územia, v dvoch rozdielnych politických formách. To iste sa stalo aj v Haliči, kde Poliaci doslova prepadli Zapadoukrajinskú republiku, lebo si vo Varšave mysleli že zrejme obnovia Poľské kráľovstvo. Zatial čo Rakúsko-Uhorsko dospelo k vzniku národných štátov, a Rakúsko-Uhorsko poslali do minulosti, tak v Poľsku sa to udialo tak že si Poliaci pričlenili aj Nepoľské územia, na ktorých nebol ani jeden Poliak.

   Smazat
 8. Uvědomte si všichni,Daniel Herman je jen dementní hlupák a jak skončil K.H.Frank na šibenici tak může skončit tento dement a možná bez soudu.

  OdpovědětSmazat
 9. 19;39
  VČERA BYLO POZDĚ!!!!!!!!!!

  OdpovědětSmazat
 10. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 11. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 12. Pro tyhle Hrmamany začíná historie odsunem Němců a historická fakta dostanou na pr..el vždycky, když jsou v rozporu s potřebou jejich páníčků. Vlastní myšlenku to nemá,vlast to nemá, čest to nemá, pracovat to neumí. Spojuje je - oikofobie, vlastní národ, ten opravdu nenávidí, odpor k poctivé práci a láska k mamonu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. :-) - Hrmaman - hrma, je zevním pohlavním orgánem ženy

   Smazat
  2. Ten asi v hrmách nejede, ten bude jinak vorientovanej.

   Smazat
  3. VON JE ""GYNEKOLOG" PRO PÁNY,DĚLÁ NA UROLOGII A STEJNĚ TAK I NA INTERNĚ,JE SPECIALISTA NA KOLONOSKOPIE!!!!!!

   Smazat
 13. Zdeněk ZBOŘIL soudí, že
  "Poláci hráli roli užitečných idiotů, protože stále , od roku 1918, šlo jen o Rusko, resp. SSSR. Proto byli v Mnichově jen Hitler, Mussolini, Chamberlain a Daladier a žádní Poláci. Ti byli jen malý kámen na cestě na Východ, po které chtěli mašírovat všichni signatáři Mnichova."

  OdpovědětSmazat
 14. Hmm, Hermann (páter vyklouz) ŠÉFOVAL ÚSTRKu... kvality toho, co předvádí a hlásá, vrhá podivné světlo na výsledky bádání celého monstrózního ÚSTRKu. Historická věda autorizovaná dr. Goebelsem...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. ÚSTRK konečně zrušit. Drahá a zbytečná zašivárna. Odkladiště vyvolených a výsledky nic moc.

   Smazat
 15. noviczech
  ...západ byl demokratický, proto že východní Evropa byla socialistická. Západ totiž nemá strach z Boha, nemá strach z pekla, i přesto že je údajně křesťanský. Západ má panický strach z komunismu, protože se zestátňuje majetek. Jen kdo tam žije a sleduje politiku to pozná.
  ....Můj názor: První komunista na této planetě byl Kristus! :-)

  OdpovědětSmazat
 16. Ten seznam dodávek vypadá, jakoby to bylo dodáno zadarmo. Ale nebylo, Rusové platili zlatem a předem, takže to byl velice výhodný kšeft pro Američany a ostatní. A že to dělají dodnes a dodávají zbraně na obě strany kdejakého konfliktu je známá věc. Nedělali to nikdy jako pomoc, ale jako kšeft. Pomoc by byla, kdyby otevřeli druhou frontu o rok a půl dříve.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 22:10 U toho seznamu také chybí, že zhruba polovina se do SSSR vůbec nedostala, protože to Němci potopili. Jestli bylo placeno všechno nebo jen dodané zboží, to opravdu nevím.

   Smazat
 17. Jo klerikární fašista opět lže jedna z sviní co by nás rádi připravily o Českou státnost.

  OdpovědětSmazat
 18. Molotov podepisuje v Moskvě 23. srpna 1939 německo-sovětskou smlouvu o neútočení. - Bohužel není řečeno, dle odtajněných dokumentu RF, že tato smlouva byla podepsaná jako poslední v Evropě !!! Všechny ostatní země ji podepsaly před Stalinem ! Na jednání se Stalinem vyslala slavná GB druhořadé politiky nemající zplnomocnění k žádnému podpisu čehokoli ! A dále dle odtajněných dokumentů RF v srpnu 2018 Stalin rozkázal pohotovost všech vojsk, asi týden před napadením. Tuto bojovou pohotovost splnilo pouze námořnictvo, generálové pozemních vojsk a letectva nesplnili rozkaz, blokovali to . Velitel letectva SSSR nejen, že nesplnil rozkaz, ale nechal 14 dnů letce do únavy cvičit a pak je uzemnil - všechna letadla musela být na zemi, odmontovat podvěsy a zbavit letadla munice ! V době napadení se pak zastřelil ! Rozkaz č.1 o obraně byl vydán Žukovem až v 01 po půlnoci 22. ! Generálové cílevědomě selhali !

  OdpovědětSmazat
 19. Páni, ten pan Olšer chytil ale pořádný hysterák. Hermann je xindl, to každý rozumný člověk ví, ale pro jednou mluvil víceméně pravdu. I když na faktech nezáleží, jen na jejich interpretaci.

  Takže: pakt R-M byl uzavřen s dodatkem (tajným) o rozdělení Polska. Tak se stalo.

  Napadením Polska začala WWII. CCCP část Polska napadl a obsadil. Soudruzi z Německa a soudruzi ze CCCP začali válku společně. To už soudruhům nikdo neodpáře. Jestli se vám to, pane Olšere, nelíbí, kousněte se dle vlastního výběru.

  Divím se panu doktorovi... i když jasně ...svatý stalin ...sv. lenin ... sv. putin

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jsi povrchní hlupák, který rád opakuje každou pitominu.
   Ve dnech, kdy SSSR zabral zpět původní s v o j e území, vytyčené Curzonovou linií (https://cs.wikipedia.org/wiki/Curzonova_linie), polský stát již neexistoval!

   Svádět začátek 2. svět. války na SSSR a Stalina je primitivní propagandistická figura anglických hovad, která od invaze proti Sevastopolu (1855) stále usilují o zničení Ruska a ovládnutí jeho přírodních zdrojů a kolonizaci. Dělají všechno možné, aby se lidnaté Rusko nedostalo hospodářsky a vojensky do "teplých moří" a ohrozilo "zájmy" koloniální velmoci. PoÚpadku V.Británie na její místo nastoupily Spojené státy a přejaly i téměř celou britskou protiruskou koloniální propagandu.

   A malý český uťápnutý blbeček jim na to skočil a ztrapňuje se papouškováním anglosaských výmyslů.

   MM

   Smazat
  2. Neztrácejme čas vysvětlováním historických skutečností zjevnému pitomovi skrývajícímu se pod vulgem Vuk Blaha.

   Smazat
  3. 1:29 2.SV začala podpisem Mnichovské smlouvy. V tu chvíli Hitler věděl, že se mu Západ nepostaví a může si dělat, co chce. Jasně to věděl Churchil, který po podpisu Mnichovské smlouvy řekl: "Volili jste mezi hanbou a válkou, zvolili jste hanbu a budete mít válku". Není podstatné, kdy se opradu začalo střílet. Začátek je v Mnichově.

   Smazat
  4. Vojna nezačala nejakým napadnutím Polska. A jak správne poznamenal MM7:43, už vôbec nie zo strany Ruska a údajným obsadením územia ktoré Polsku neprináleží, ani Rusku, ale BieloRusom a U-krajinčanom. Zjavne si tu takíto trúfajú spochybnovat garantované hranice z konca 2.sv. vojny. Vojna začala skôr, keď sa na medzinárodnej scéne zatápalo rôznymi provokáciami a pochybnými zmluvami, ako ich tu aj uviedol autor článku. Už dnes, hoci sa naostro nestriela do ludí, ozývajú sa hlasy, ktoré tvrdia že vojna v Európe začala. Provokatívnym rozširovaní voj. paktu NATO smerom k Rusským hraniciam, rozmiestnovaním vojakov do na Ruskom území v poBaltí a cvičení NATO v Ruskom území Gruzínska. Keci o napadnutí a obsadení Polska Rusmi, sledujú ciel ktorý ma spochybnit postavenie Ruska ako víťaznú mocnosť 2.sv. vojny a preklasifikovať ho do tolko žiadaného postavenia Agredora, ako sa ho už dlho snažia nám vykresliť. A Poliaci v tom ako odjakživa to bolo u nich zvykom hrajú v našom regióne aktívnu úlohu. Môj profil Ukrofil.

   Smazat
 20. Autentická nahrávka čs. rozhlasu:

  https://www.myjsmetonevzdali.cz/temata/konec-ceskoslovenska-a-druha-svetova-valka/mnichov-a-druha-republika/

  Hugo Vavrečka o pomoci SSSR
  Archiv Československého rozhlasu | 30. 9. 1938
  Československý ministr propagandy Hugo Vavrečka vysvětluje, proč vláda nestojí o pomoc SSSR

  Kdo byl Hugo Vavrečka? Otec maminky jistého Václava Havla. V té době ministr informací a propagandy, později ředitel Baťových závodů ve Zlíně, vyrábějícího pilně boty po dobu Protektorátu pod vedením Marie Baťové, v té době majitelky závodů, maminky Tomáše Bati ml., toho, co byl u nás tak mocně oslavován po sametové revoluci.

  A kdo byl odsouzen za Beneše (před 1948) jako kolaborant? Strýc Tomáše Bati ml. Jan Antonín Baťa co přivedl Baťovy závody před válkou na tu slavnou úroveň, co odešel z republiky před Protektorátem, odvezl do Ameriky co mohl výrobní zařízení a zkušené kádry, a vyráběl v Americe boty pro odpůrce Hitlera.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jan Antonín Baťa je velmi rozporuplná osobnost. Za kolaboraci s nacisty dostal velký dekret a jeho majetky byly Československou vládou hned po válce zabaveny (znárodněny).

   Podřízení v Argentině ho přezdívali "jabůrek" od iniciál J.A.B. a španělského výrazu pro osla - "buro".

   Tak si asi odvedete představit, jakou asi měl úroveň.

   Smazat
  2. A jak spolupracoval s nacisty, pěkně prosím? Někdo měl velký zájem, aby se to tak prezentovalo, že...

   Jistě jistě, majetek mu byl zabaven... Na rozdíl od těch, co opravdu spolupracovali s nacisty a dodávali jim... Těm byl majetek vrácen (i potřebnému vnukovi po řediteli Vavrečkovi).

   BTW, jak hezky se posuzuje úroveň šéfů podle jeho podřízených?

   Smazat
 21. "Inu, napřed totiž USA napadly v roce 1918 Rusko, prohrály, tak se Západ soustředil na 2. sv. válku..."

  Tomu se říká předvídavost, panečku! Ale ne, takovou predikci nezládne nikdo, je to jen projev duté hlavy pana Olšera.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vuku, tvoje "logika" kulhá. Navíc při ohlédnutí do nedávné historie má Olšer pravdu. Možná udělal chybu, že to pro tebe nenapsal víc "po lopatě".

   Smazat
  2. Blbeček trolíček Vuk, a ty si myslíš, že 2. svetová spadla z neba jedného pekného letného rána? Ak si to myslíš, tak si väčší blb, ako sme mysleli.

   Smazat
  3. Však se na to Bushovic rodina a spol. dlouho připravovala...

   Smazat
 22. Vuku Vuku Ty jsi opravdu dáreček. Při čtení si vybíráš stejně jako při obžerství pouze to co ti chutná. Až se naučíš číst plynule a rotzvažovat o každém napsaném slově a slovosledu potom můžeš kritizovat pan Olšera.
  Václav

  OdpovědětSmazat
 23. Ta smlouva, třebaže v době své ratifikace budící hrůzu a odpor, byla nakonec velmi pozitivní: zachránila životy milionů lidí, Poláků nevyjímaje. Kdyby SSSR neměl posunuté hranice směrem na západ, nemusel válku s Německem a jeho spojenci vyhrát, nebo by v ní padlo ještě víc lidí. Ta smlouva byla prostě dobrá. I pro Poláky, kteří se ještě pár měsíců před válkou paktovali s nacisty. Hrmanovy kecy se nedají brát vážně.

  OdpovědětSmazat
 24. Herrmann je stará fašounská svině. Proto ten pláč nad tím majstrštykem jako byl onen "pakt". I proto byli ti jeho "milí krajané" nakonec poraženi.

  OdpovědětSmazat
 25. Článek by se dal velmi zkrátit: Jmenuji se Olšer a jsem rudý ubožák.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 11:41 Řekl nějaký modrý chrchel z flaškova pajšlu.

   Smazat
 26. Jsem zde náhodou a nestačil jsem se divit - Haló noviny 2 a pak jsem uviděl autory a hned jsem byl doma David, Bašta, Olšer a další rudí vejlupkové.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 11:47 Nevypadá to, že bys tady byl "náhodou", ty modrá zlodějská kryso. Zkus něco víc, než ty vaše kalouskoviny. Třeba něco, jak by se ti líbil "socialismus s lidskou čuňou".

   Smazat
 27. 11.41 a 11.47 A kterou stáj tady, čtenáři Haló novin, v diskuzi zastupujete?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 11:41 11:47
   TY SPATLANINO Z FLAŠKY A TOALETNÍHO PAPÍRU,AŽ BUDEŠ MÍT MOZEK A NE HOVNA Z PHUHŮ V HAVLOTRENKÁCH,TAK SE PŘIHLAŠ,DO TÝ DOBY DRŽ PEC,ZMETKU ZBYTEČNEJ!!!!!!!!☺☺☺☺

   Smazat
  2. Takhle ňák to vypadá! - http://www.skrytapravda.cz/images/10zari2017/uaz-blockhain1.jpg

   Smazat
  3. 12:36 To u tebe nebylo vůbec možný nějakou stopu po mozku detekovat, páč expertům se spektrometrem trvalo pouhých pět sekund zjistit že jsi pouze smrdutý pšouk z teplé lejnolíhně téhle pedofilní žůžovky, lejnere putler-rýči:)) - http://iks2010.info/wp-content/uploads/img/%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC301.jpg

   ☺☺☺☺

   Smazat
  4. 8::22
   RETARDOVANEJ HONICHUJ OPĚT NA SCÉNĚ!!!!!!!
   JDI SI PŘEBLAFNOUT PRCKA,TEN JEDINEJ,KTEREJ PŘI TOBĚ JEŠTĚ OBČAS STOJÍ,OSTATNÍ HULIBRCI NA TEBE SEROU.....TOBĚ TO BEZPEČNĚ DĚLÁ DOBŘE,LOBOTOMIE TI UDĚLÁ MISTO NA NOVEJ MATERIÁL PŘÍMO Z UASS VELVYSRANECTVÍ OD AGENTA WC!!!!!!!☺☺☺☺☺☺
   ČEST TVOJÍ LŽIDODEBILOHAVLOVŠTINĚ A ZBYTEČNÝ EXISTENCI!!!!!!!!!☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

   Smazat
  5. P.S.
   SPEKTROFOTOMETR JE ZASTARALEJ STEJNĚ,JAKO TY,CHUJMERE DEBILOVIČI!!!!!!!!!
   STEJNE,VÍŠ HOVNO,JAK SE KONTROLOVAL A KALIBROVAL!!!!!!!!!
   DNESKA JSOU IONTOVÝ,PLYNOVÝ A DALŠÍ CHROMATOGRAFY,ALE TO TI TY HROMADO HOVEN Z UASS VELVYSRANECTVÍ NEMÁ CENU VYSVĚTLOVAT!!!!!!!!!!!!!!!!☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

   Smazat
  6. 8:31 Translator tvý rudoskřeky nebere, šelomí pšouku! To je asi tím, že tě už zasáhl můj nový sprej vyvinutý vědci na likvidaci smrdutého plynu kterým si tvořen a kterému dali pracovní název putlérium! Není na rozdíl od novyčou nebezpečný, ale je velice otravný a zamořující!!!!☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

   Smazat
  7. P.S.: Jo a skonči s kapitálkama, páč stejně těm svým lžidokretenským skřekům rozumíš jen sám, a možná ani to ne, lejnere-putlerýči!!!!!!☺☺☺☺☺☺

   Smazat
  8. KDYŽ NEUMÍŠ ANI ČESKÝ JAZYK TY NEZVZHLEDNÁ INCESTNÍ RETARDOVANÁ POSRANINO Z StBáckejch TRENEK NEZNÁMÝHO FOTRA A ZNÁMÝ KURVY,TAK NEPOTŘEBUJEŠ ANI PŘEKLADAČ,HOVNO V PALICI SI S TIM STEJNĚ NEPORADI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

   Smazat
  9. RETARDOVANEJ HONICHUJ OPĚT NA SCÉNĚ!!!!!!!
   JDI SI PŘEBLAFNOUT PRCKA,TY NEZVZHLEDNÁ INCESTNÍ RETARDOVANÁ POSRANINO Z TRENEK ESTEBANA BURE%SE .....TOBĚ TO BEZPEČNĚ DĚLÁ DOBŘE,LOBOTOMIE TI UDĚLÁ MISTO NA NOVEJ MATERIÁL PŘÍMO Z RUSSÁCKÝHO VELVYSRANECTVÍ OD AGENTA PUTLERA!!!!!!!!!!!!!!!!!☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

   Smazat
  10. Ovšem to je pěkná snůška typických skřeků místního užgryndaných čechomužika, jakým už velice brzy doufám, poskytne nějakou tu azylovou kvótu někde na Sibíři a možná k tomu i příděl jedovatý pěny do koupele tenhle škaredý Ugrofin! - - http://images.vfl.ru/ii/1368822456/b93508ac/2358268.jpg

   Smazat
 28. 11:47
  No to jsou Ti které na Tvoji oblíbené stanici ČT, Čro, Seznam a pod. nenajdeš. Tak sem nelez a věnnuj se raději Bruselským žvástům.
  Václav

  OdpovědětSmazat
 29. Podnětný článek pana Olšera. A proč? Protože vzbudil zajímavou diskusi o nedávných dějinách a jak se ukazuje, hodně lidí v diskusi prokazuje, že historii zná, zajímá se o ni. Bohužel se objeví, jako vždy, někdo, kdo nemá páru o ničem, nepřijde s jediným argumentem a jen plive jedovatou slinou. Na stránky NR by měli povinně chodit studenti středních škol aby viděli jak se dá vlastní historie studovat. Dík diskutujícím, až na výjimky, a Olšerovi. Mějte se. VAL

  OdpovědětSmazat
 30. Pane olšere pan Herman má PRAVDU, vy ty dějiny uboze překrucujete, na váš rudý spusob.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 14:29
   TY NAŠE HERMANN-FRODITKO☺....JAKO OBHÁJKYNĚ TOHO LANDSMANŠAFT ŠMEJDA SIS ZASE ŠLAPLA HO OUNA,ALE TO JE TVOJE PARKETA,LHANÍ A KOLABORACE JAKO SÁM VELKÝ CHRCHEL!!!!!

   Smazat
  2. 14:29 - tak nám napiš, ty jeden ynteligente a jazykozpytče, jak to s tou historií, kterou hlásá buzík-páter-vyklouz Hermann vlastně je.

   Nezapomeň zdrojovat, ať se zasmějeme.

   Smazat
 31. Treba sa vrátiť o 20 rokov napäť.
  Ak bi sa Rakúsko-Uhorsko nerozpadlo, ale naopak pretrvalo bi do II.Svetovej vojny??

  Aké Poľsko bi bolo v tom čase?? v období 20 rokov medzivojnových??
  Naskytla bi sa otázka: ak bi v Haliči prebehol plebiscit kde chcú biť v Poľsku, alebo ostať v Rakúsku, a 75% bi sa vyslovilo za Cisára Karola, a Rakúsko.
  No Poľsko bez Haliče tak ako bez Sliezska.
  Potom bi sa hranica Poľska ocitla na rieke Bug, alebo na hranici z 1921???? teda tá východná??
  Bolo bi Poľsko vnutrozemský štát, bez prístupu k Baltu??
  Ak bi sme pracovali z hranicami Poľska, z roku 1914, alebo tích z 1918?? Alebo bi bolo Poľsko v hraniciach Kongresového Poľska??

  Potom bi sa v Poľsku 20 rokov učili že Poľsko hraničí z Nemeckom, Rakúsko-Uhorskom, Sovietským Zvazom, Litvou, a Gdanskom, a má malí koridor k Baltu???

  Potom bi sa asi Poľská medzinárodná politika musela uberať inač, západ??? Londín Paríž??
  Alebo Taliansko-Poľsko-Rumunsko-(Bosno-Srbsko-Černo Horsky)
  pakt, namierení proti Rakúsko-Uhorsku?? Ale berme to že Rakúsko-Uhorsko, bi vychádzalo z neutrality, poučené z I. svetovej vojny.
  Aby som vysvetlil Bosno-Srbsko-Černo Horské kráľovstvo.
  To vzniklo tak že Bosna sa pripojila spolu z Čiernou Horou k Srbsku v 1918. Chorvátsko a Slovinsko ostalo v Rakúsko-Uhorsku. a tiež možno Hercegovina.
  Taliani bi získali iba Bolzáno, a Trentino bi ostalo v Rakúsko-Uhorsku. dajme tomu.

  Celí ten potencioálny dej bi sa uberal úplne inač.
  Nemecko bi možno naviazalo na Rakúsko, ale to poučené z I. svetovej bi trvalo na neutralite, tak Nemcom bi ostali asi Poliaci, alebo Taliani.
  Mníchov bi sa možno nekonal. Lebo Západné mocnosti bi rešpektovali Neutralitu Rakúsko-Uhorska. Nemci bi potom čelili situácii z roku 1866. Keby bi na obranu Cisára išli národy Rakúsko-Uhorska proti Nemecku. A to bi si Nemecko nechcelo poštvať. A tak bi hľadalo niekoho iného Poľsko bi bol v OSY Varšava - Berlín. A Taliansko bi sa viacej zblížilo z Rakúsko-Uhorskom, ako z Nemeckou republikou.
  A tak bi Nemci možno utvorili pakt Berlín Varšava namierení proti ZSSR.
  Ide o alternatívnu udalosť. čo ak bi??

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. pěkná spekulace. akorát bY se mi líbilo, kdybyste psal bY, místo "bi" :-)

   Smazat
  2. 14:34 Když už chcete přemýšlet "co by kdyby", tak si představte, že by se v Německu dokázali domluvit tamní socdemáci s komunisty a vyhráli by volby místo NSDAP. Válka by nebyla. A kde by dnes mohla být Evropa, Německo, SSSR a celý svět? Přitom nezapomeňte, že USA se před válkou potýkaly s krizí, žádná prosperita díky válce by se nekonala.

   Smazat
 32. A prosím vás, kdy HerrMan nehorázně nelhal, ten stoupenec nacismu, kamarád sudetoněmeckých nacistů. Samozřejmě, že 2 světovou válku umožnilo paktování Francie a Velké Británie s Hitlerem v Berchtegadenu, v Mnichově a jinde, 2. světovou válku umožnilo odmítnutí spojenectví s SSSR v koalici proti Hitlerovi. Nejen Německo a nacisté, nejen Itrálie a fašisté, ale také kapitál Británie a Francie, vládnoucí přes Chambesrleina a Churchilla zavinili 2. světlovou válu, nesou plnou odpovědnost za 80 milionů mrtvých včetně 6 milionů Židů, za nezměrné utrpení národů, zejména Polska, a SSSR. Oni se v tomto směru řadí vedle Hitklera a dalece před Musoliniho!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Však dlouhá léta války Hitler stejně ještě doufal na opožděné spojenectví proti Rusovi. Proč asi Rudi Hess letěl pár tejdnů před přepadnutím SSSR do Anglie?

   A proč nezdecimoval Anglány a Francouze v Dunkirku a nechal jim volný ústup? Všichni jeho generálové mu to měli za zlé.

   A proč spojenci nechali Němce léta v klidu budovat ochranný val na francouzském severním pobřeží? Dodnes je nerozbitelný. Jo, na bombardování našich fabrik pár týdnů před koncem války se jinak soustředili...

   Smazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.