Reklama

čtvrtek 16. srpna 2018

Obavy z osmašedesátého

Lukáš Rychetský 
16. 8. 2018 A2larm
Motorem pražského jara, stejně jako souběžného obrodného procesu na Západě, bylo přesvědčení, že změna je možná. Stojí za to si je připomínat.Kdo je „osmašedesátník“? Slovo, které ještě na počátku devadesátých let v české společnosti často rezonovalo a budilo mnohé vášně, dnes už není na pořadu dne. Když jsem se na „osmašedesátnictví“ kdysi ptal doyena české publicistiky a literární i filmové kritiky A. J. Liehma, bylo vidět, jak je mu ten termín protivný. Vysvětlil mi tehdy, že v roce 1968 už bylo „všechno zadarmo“, že skutečné boje se odehrávaly dříve a zúžení na jediný rok je nemístné zobecnění. Když už, tak by bylo namístě „mluvit spíše o šedesátnících“.


Otázka po identitě osmašedesátníka tím ale zodpovězena není. Je to ten, kdo zažil Mnichov a hrůzy německé okupace, po druhé světové válce celkem pochopitelně vstoupil do Komunistické strany Československa (KSČ), kde se s uhlířskou vírou v srdci (ne)přímo podílel na chodu represivní mašinérie, v šedesátých letech zahodil růžové brýle, dal se plně do služeb obrodného hnutí, po okupaci byl ze strany vyloučen (nebo sám odešel) a nakonec své skutečné i domnělé viny odčiňoval v disentu? Nebo ten, kdo byl v padesátých letech ještě příliš mlád, takže do KSČ vstoupil až v uvolněných šedesátých letech? Obě generační skupiny spojuje společné úsilí o demokratický socialismus, často i pozdější odvážný odpor vůči normalizačnímu režimu, ale v některých případech i tvrdošíjné lpění na levicovém smýšlení, které je neopustilo ani po roce 1989.

Vyloučeni z diskuse

Karel Kosík si v jednom svém zásadním eseji (Pražské jaro, „konec dějin“ a šaušpíler, 1993) všímá, že pražské jaro bylo „odsouzeno a pohřbeno dvakrát, vítězi včerejšími i dnešními“. Krom normalizátorů s jejich represivním aparátem má na mysli i hrobaře, kteří v éře Václava Havla přijetím takzvaného antikomunistického zákona označili období 1948–1989 za nepřetržitý a jednolitý čas totalitního znásilňování celé společnosti ze strany KSČ. Myšlenková shoda někdejších normalizátorů s polistopadovými antikomunisty sice může vypadat paradoxně, ale přitom není náhodná. Doba mého dospívání se překrývá s prvními popřevratovými roky, kdy bylo politiky všude plno a zprvu se zdálo (zvláště když vám bylo patnáct), že dělicí linie mezi dobrem a zlem jsou pro jednou docela zřetelné. K mému údivu to ale brzy alespoň v médiích vypadalo, že snad ještě větším nebezpečím než bývalí nomenklaturní kádři jsou jacísi „osmašedesátníci“, kteří opět vystrkují růžky a zřejmě by se rádi (jaká to drzost!) po nuceném dvacetiletém odmlčení dokonce podíleli na správě věcí veřejných. Tehdejší kampaň (jinak to nelze nazvat) proti osmašedesátníkům v sobě měla leccos z nenávistné dikce, kterou bývalý režim používal vůči chartistům. Nic na tom nemůže změnit fakt, že už nikdo nikoho nezavíral, jen pomyslně vylučoval z diskuse, ani že se pranýřovalo zprava, přičemž se k honbě často přidávali i ti chartisté, kteří by kontinuitu mezi obrodným hnutím a Chartou 77 nejraději zcela popřeli, což lze ovšem jen velmi těžko (zejména když vezmeme v úvahu, že mezi 242 prvosignatáři jasně převažují takzvaní reformní komunisté nad ostatními opozičními skupinami).

Obava z osmašedesátníků, kteří by se zase chtěli chopit moci, není přitom vysloveně polistopadová záležitost a lze ji vysledovat i u některých lidí uvnitř disentu v sedmdesátých a osmdesátých letech. Nebyla navíc vždycky zcela neoprávněná a většinou se týkala jakési neschopnosti sebereflexe vlastních chyb u řady osobností pražského jara. Historik Karel Bartošek si k tomu ve svých deníkových zápiscích z roku 1973 poznamenal: „Intelektuálská samolibost a ješitnost se brání bližšímu rozboru, je háklivá na každý ostřejší odsudek.“ Nejpozději v osmdesátých letech už muselo být nicméně zřejmé, že vstup do opozice byl v případě většiny reformních komunistů nejen autentický, ale také že byl nezřídka vykoupen osobním strádáním, které toto gesto přinášelo. O tom, že k žádnému tání ani rehabilitacím bývalých komunistů nedochází, a pokud se nezmění režim, ani nikdy nedojde, už nešlo pochybovat.

Zahořklost a ambice

Změna režimu sice přišla, ale osmašedesátníci – přinejmenším valná většina těch, kteří se nehodlali vzdát svých levicových postojů – byli z velké části po roce 1989 odsunuti na vedlejší kolej. Hořkost a zatrpklost, která v řadě z nich zůstala, protože si polistopadový vývoj představovali jinak, jako by trochu dosvědčovala, že jejich ambice nikdy nezůstaly zcela pohřbeny pod pásy tanků spřátelených zemí. Proč by ale měly?

Nemůžeme ovšem zapomínat ani na sebemrskačské osmašedesátníky, kteří své vykoupení nalezli v tom, že se sami s největší rozhodností postavili proti vlastním ideálům a stali se sveřepými antikomunisty. Nikdo už totiž nesmí opakovat jejich chyby. Ačkoli je dnes módní zdůrazňovat, že charakter československého jara byl zcela odlišný od toho, co se v šedesátém osmém dělo na Západě, je zajímavé, že podobné kajícníky a konvertity ke kapitalismu nacházíme na obou stranách bývalé železné opony. Byli jsme svědky toho, že éru svazáctví si tito lidé někdy museli prožít dokonce dvakrát, nejprve nalevo a pak napravo, ovšem s tím rozdílem, že v druhém případě už to nešlo svádět na mladickou nerozvážnost. „Zrazené iluze a zmařené naděje vedly k zahořklému pohledu na minulost, který však zároveň podporoval osobní ambice,“ píše v této souvislosti v knize Piráti z Karibiku (2006, česky 2010) Tariq Ali.

Ustálilo se přesvědčení, že touha po změně v době po konci dějin je spíš slepým pohledem do minulosti nežli otevřeným výhledem do budoucnosti. Jakkoli byla zhola nesmyslná představa, že v roce 1989 šlo kontinuálně navázat na obrodný proces šedesátých let, bylo stejně nesmyslné dovozovat, že otázky, které otevřel rok 1968, se dají vytěsnit tak dokonale, aby se už nikdy nevrátily zpět. Oba procesy, na Západě i v Československu, měly společné to hlavní: šlo v nich o hledání alternativy k oběma převažujícím systémům tehdejšího světa. Žijeme v době, kdy má cenu to připomínat.Autor je redaktor čtrnáctideníku A2.

(Foto The Central Intelligence Agency, Wikimedia Commons)

75 komentářů :

 1. 68 rok ukázal, že kapitalismus se nevzdá a ani nemůže se vzdát kolonizace Střední a Východní Evropy. Sice se to v roce 1968 kapitalistům nepovedlo, ale pracovali dál ve svém prezentování západního demokratického ráje a výsledek se dostavil v roce 1989, kdy jsme byli svědky úspěšné barevné revoluce provedené západem na našem území. Dnes díky tomu jsme v EU a NATO. EU znamená miliony muslimských uprchlíků do Evropy, kteří Evropu udusí včetně nás. NATO znamená, že jsme součástí zločinecké organizace, která v zájmu Amerického zbrojního průmyslu, pod hesly o demokracii a svobodě, vraždí po celém světě miliony lidí.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To se vi obecne neco noveho

   Smazat
  2. To se ví obecně??? Jste idealista nebo blázen

   Smazat
  3. " Anonymní 16. srpna 2018 6:36

   To se vi obecne neco noveho. "? - NUDA K MÁNÍ?

   ------------------------------------------------

   Navštivte místo tlachání, ty to oblasti, Chanov, Janov, Předlice, Mojžíř a odborně diskutujte s místními, zoufalými, slušně žijícími občany v sousedství! Jak dál?

   V Česku je už 600 ghett: Nejhůře je na tom Ústecký kraj

   Mostecká čtvrť Chánov sídliště, dnes již situace vypadá jinak. Roste počet ghett i lidí, kteří v nich bydlí. Nejhorší situace je v Ústeckém kraji.

   Chanov si žije dál svým životem, i když magistrát do sídliště investuje miliony, většinou z evropských dotací.

   Chanov, Janov jim už nestačí, přesídlují se do nejbližšího okolí, vytěsňují, původní obyvatelstvo a radikálně snižují ceny jejich, již neprodejného obydlí!

   Třetina lidí, kteří v Česku žijí v ghettech, je v Ústeckém kraji. V tamních chudinských domech, ulicích a čtvrtích bydlí 36 až 38,5 tisíce lidí. V regionu je celkem 89 takzvaných vyloučených lokalit, což je 15 procent všech těchto míst v ČR!

   Materiál vychází z analýzy vyloučených lokalit, kterou si nechalo vypracovat ministerstvo práce. Ghett i jejich obyvatel v ČR podle analýzy postupně přibývá.

   Zatímco v roce 2006 byly takových míst tři stovky a žilo v nich na 80 tisíc lidí, nyní jich je přes šest stovek a mají až 115 tisíc obyvatel.

   Nejhorší je sever Čech ...

   „Ústecký kraj se vymyká zbytku republiky. Problém je zde nejvýraznější,“ uvádí zpráva. Zatímco podle ní sociální vyloučení v Česku přestává mít městský charakter, v Ústeckém kraji to tak úplně neplatí. Ghett sice nepřibylo tolik jako jinde, ale výrazně se zvýšil počet jejich obyvatel. V roce 2006 výzkumníci napočítali v kraji 63 vyloučených lokalit, loni o 26 víc. Ghetta jsou větší, bývají to celá městská sídliště!

   Mezi šesti městy s největšími problematickými místy jsou čtyři z Ústeckého kraje. Autoři jmenovali sídliště či čtvrti Chanov, Janov, Předlice a Mojžíř. Zatímco v Česku ve vyloučené lokalitě žije v průměru 188 lidí, v Ústeckém kraji je to průměrně 471 osob.

   Vládní agentura pro sociální začleňování spolupracuje nyní s osmi obcemi z kraje. Zpráva poukazuje také na to, že problematické bývá sousedství ghett s ostatní zástavbou ...

   -----------------------------------------------

   Pozvánka do dovolenkových destinací České republiky, podpořte a navštivte vybrané lokality, pozvednete náš region a budete se vracet, nezapomenout fotografický aparát!   Te paľikerelte del ánglál, Ramón

   Smazat
  4. http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/politika/vnitrni-valka-v-podani-anny-sabatove/

   Smazat
  5. 16. srpna 2018 20:15

   Díky!

   Ramón

   Smazat
 2. A o praseti jmenem Havel se ani ne treba zminovat byla to tlupa ozralcu polobuzerantu a lidi kteri za podpory zahranicnich sluzeben si zili jako pani a kazali vodu pro lid jez zral vse co se mu predhodilo stejne jako dnesLid je vul a dikaze "volit snad i mumlavce z Vidne za presidenta neb si mysli ze snad nejaky drobek ze stolu mozna spadne.Ale ono je to jedno Moshe ci Huhla voda tece dal

  OdpovědětSmazat
 3. Dekuji SSSR a spol. ze oddalili nastup marasmu probihajici jiz 27 let ! Nepotrebujem ani 40 let , na spoznani prave podstaty a zapadnich hodnot . To je kapitalismus na tom skutecne spatne , kdyz nas vzal do party spolu s Bulhary a Rumuny .Hold on ten kapitalismus je jako ten starik , ktery ma svi nejlepsi leta za sebou...prejeme mladim at se stim popasuji po svem .

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To neděkujte, byl to šéf SSSR Gorbačov, který odmítl další kontakty s komunistickým premiérem Adamcem a vzdal se vlivu ve střední Evropě. Komunisté pak zvolili Václava Havla prezidentem Československé socialistické republiky. Rok před tím připravil komunistický parlament Zákon o státním podniku a změnil Zákoník práce. Nikoli cinkání klíči, ale hlasování parlamentu mění pravidla hry.

   Smazat
  2. 12:36

   Zákon o státním podniku (podobný vznikl i v SSSR) patří mezi opomíjené záležitosti. Tu dobu dopodrobna líčí historik Michal PULLMANN ve studii "Konec experimentu. Přestavba a pádn komunismu v Československu" (2011).
   Doporučuji!

   Smazat
  3. 6:55 Děkuji panu Havlovi za rok 89. Mám se super. A ty proruská špíno kolaborantská skoč do zdi

   Smazat
  4. 15:43 A co s tím měl ten ožralej uchrchlanec ve vytahaným svetru? To byla jen tupá loutka. Poděkuj vobřezanýmu KáGeBanoj Jakovlevoj a jiným židákům v moskevským politbýru! Západ nás ani náhodou získat nechtěl, tenhlencten kágebáckej převrat v 89 roce ho zastih překvapenej a nepřipravenej na změnu situace, která mu vyhovovala (rozdělení světa na dvě základní sféry vlivu), navzdory názorům, že si z nás udělali polokolonii cíleně ...

   Smazat
 4. Bez emocí a s chladnou hlavou, při hodnocení událostí roku 1968, musíme konstatovat, že ke vstupu vojsk nebyl důvod, pokud by Dubček nevršil jednu státnickou chybu za druhou, při řízení Československa. Československo v roce 1968 nebylo ve vzduchoprázdnu a bylo obklopeno sousedy jako NDR a Polsko, které se obývaly, že to co se děje v Československu, se přelije k nim a proto tlačili na Brežněva, aby zasáhl. Brežněvovi se do silového řešení nechtělo a proto vyvolal jednání v Čierné nad Tisou a pokoušel se přesvědčit Dubčeka, aby netlačil na pilu, že se reformy dají udělat i jinak. Že Dubček nemá svojí vládu pod kontrolou, že si tam dělá každý co chce, že jeho naivita sahá do nebes, se projevilo totálním selháním v řízení Československa. Vstupu vojsk Polska, Sovětského svazu, Bulharska a dalších, vůbec nemusel proběhnout, kdyby Dubček jednal se všemi i když mu to nebylo po chuti, ale mohl vstupu zabránit. V roce 1968 se projevily taky rozpory v soužití Čechů a Slováků v jednom státě, čehož využil Husák ve prospěch Slovenska, ale stát zůstal zachovaný. Rok 1989 pak znamenal, že ač se Češi snažili, jak chtěli, společný stát se jim zachovat nepodařilo. Možná někdo ze západních demokratů předpokládal, že by se mu podařilo tady vyvolat něco podobného co se odehrálo v Jugoslávii, ale naštěstí u nás, poučení dvěma krvavými válkami, k tomu nedošlo a Československo se rozpadlo bez jediné kapky krve. Kapitalisti zvítězili a nyní jsme dvě kolonie pracující pro západní ráj.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Bať, bať.

   Smazat
  2. Je to smutné, ale je to tak. Vinen však není jen Dubček. Vinno je celé vedení země, že nezbavilo toho sentimentálního blbce Dubčeka funkce, na kterou neměl. Ten by dokázal řídit možná tak nějaký menší kravín, ale ne stát.

   Smazat
 5. Za nejvtipnější komentář k srpnu považuji sdělení, že nebýt vstupu vojsk VS, tak dotyčný má miliony dluhů za byt. Buďme objektivní. Máme spoluobčany, kteří zmíněné dva miliony hravě nakradou a ti hrozní Rusové jim v tom bránili celých let. Ať si každý rozhodne, kam patří.

  Považuji za velmi zákeřné tvrdit, že rokem 1968 začala okupace. Lživě se tím srovnává doba, která není tak dávno, se skutečnou okupací z let ž 1945, kdy okupační moc zabíjela po statisících.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 21.srpen je bezkonkurenčně nejotravnější výročí v českém kalendáři.
   Občané ČR jsou každoročně ubíjeni bezvýznamnou událostí naprosto nesrovnatelnou s hrůzami první, nebo druhé světové války.
   Dovoluji si tvrdit, že příčinou 68´roku byl jeden technický detail. A sice že SSSR po válce chybně nezřídil na našem území stálé vojenské základny, jako to udělaly USA na všech obsazených územích. Byli bychom ušetřeni chaosu, trojčení labilů, pomatenců a Krylových patetických candáků. A hlavně tohoto neuvěřitelně otravného výročí!

   Smazat
  2. Ad 9:06 - bezvadný postřeh!

   Smazat
  3. 9:06 Nechápu jak muže " ČECH" takto smýšlet. Ty jseš jan obyčejný rusácký KOLABORANT. Zpochybnit toto datum a napsat "neuvěřitelně otravné výročí" je schopen opravdu velý rudý PRASEDOBYTEK.

   Smazat
  4. 11.25 Srpen 1968 - to byli Němci, Poláci, Maďaři, UKRAJINCI, zakavkazské národy... A JEDEN JEDINÝ RUS V POLITBYRU SSSR hlasoval PROTI INVAZI. Rusové se k nám dostali jako vojáci až po vystřídání invazních vojsk... Jste jenom neználek, nebo i banderovský kolaborant? Porošenkovic ponrava...

   Smazat
  5. doplním k 12.20: Zapomněl jsem ještě na Bulhary. Komu hanba, tomu hanba. Komu čest, tomu čest.

   Smazat
  6. 12:20 Děláš ze sebe vola ?, nebo jsi velkej VUL. Já řeknu to druhé.To jako Brežněv byl proti invazi, ten který byl té celé invaze strujce? Ostatní státy držely hubu a udělaly to co řekl Brežněv! Prorusáckej velkej blb GRATULUJI.

   Smazat
  7. 15.38 podepsali se hezky. VELKEJ BLB... Kolik jim v 1968 bylo? Tykají cizím lidem, které neznají, porojevují ignoranci i aroganci; Prostě nemají kinderstube, proletáři.

   UKRAJINEC Brežněv hlasoval PRO INVAZI... a jedině to se počítá.

   Smazat
  8. 15:38 Brežněv byl jako KáGeBan - atlantista PROTI INVAZI! Je znát že tomu hovno hovíš. Přeci dnes je snadné si zjistit, že sioxindl nasadil o čtyři roky dříve do okupované části Německa - tzv. Trizonie, americké rakety středního doletu s jadernou hlavicí Pershing! Tím se jim podařilo zvýšit hrozbu vypuknutí jaderného konfliktu mimo území USA poté co jim tato hrozila během Karibské krize. Jedno se jim ale nepodařilo! Už v květnu 1968 přijel do Prahy sionistickej koordinátor který si v redakci Literárních listů převzal materiály nahromaděné sionistickými agenty na klíčových postech našeho státu. Ve stejný době jiný agent sionismu jistý bandita Kohn čili Cohn-Bendit organizoval nepokoje v Paříž s cílem svrhnout prezidenta de Gaulla, který odsoudil izraelskou agresi 1967! Na operaci PragerSpring vydaly sionistické centrály pakatel - 400 milionů dolarů. Ovšem v tehdejším kurzu vůči dnešnímu to bylo téměř jako polovina nákladů na kyjevský Majdan. Za tyto prachy byl financován K231, KAN a jiné teroristické organizace sionistů. Tyto organizace mohly legálně působit jen dík tomu že místo ministra vnitra zaujal trockista Josef Pavel, rezident Mossadu. A zatímco ministr zahraničí Hájek připravoval obnovení přerušených diplomatických styku s Izraelem, tak jiný Žid - Śik byl jmenován jako expert na obnovu kapitalistického bordelu v Československu. A Žid Kriegl byl kooptován dokonce do ÚV! Tyto lumpárny sionistů u nás kryl Čech Smrkovský. Ale neprošli ani ti ani oni! Vlastenci z českých i slovenských zemí navázali kontakt s vlastenci v sovětské armádě a rozvědce GRU! Jen díky nim byl kryptosionista Brežněv donucen přijmout sic pozdě, nicméně přeci rázná opatření k likvidaci sionistického řádění v Praze! NEPROŠLI! A jestli projdou tentokrát záleží opět jen na nás, vlastencích a antisionistech - Více o puči sionistů v roce 68 u nás zde na čase 01:13:00 - https://www.youtube.com/watch?v=DSVQHZ3VOt0

   Smazat
  9. 17:35 Přesně tak! Porážka nosatců v Praze v 68 byla skvělá práce vynikajícího eurazijce a jednoho z přímých dědiců Štemenkovy geopolitické mise, maršála V. G. Ogarkova. Ze tří brežněvovských náčelníků generálního štábu – Zacharova, Kulikova a Ogarkova (všichni byli přesvědčenými eurasijci) – rozhodně nejvýraznějším byl právě Ogarkov, prvotřídní znalec zastíracího manévrování, jenž nejednou strategicky přehrál jak vnější, tak vnitřní atlantisty. To Ogarkov organizoval pražskou antisionistickou operaci v roce 1968, která proběhla hladce proto, že se mu podařilo zcela zmást výzvědné služby NATO skvěle připravenou dezinformací.Je zajímavé konstatovat, že události Pražského jara, které se pro demokratické pučisty skončily smutným podzimem, byly v jistém smyslu strategickým soubojem dvou osob, zasvěcených do nejhlubšího tajemství planetárního konfliktu. Dnes je obecně známo, že autorem a režisérem Pražského jara byl Eduard Goldstücker. A proti Goldstückerovi stál v této operaci eurasijec Ogarkov. Třeba uvést, že Ogarkovovo vítězství nebylo pouze triumfem hrubé síly sovětských tanků, ale především myšlenkové chytrosti a výborně zvládnutého umění dezinformace, maskování. Vedení NATO bylo zavedeno do naprostého omylu, takže nebylo s to včas zareagovat – a přece na reakci NATO v zásadě spoléhal Goldstücker i jeho kreatury. NEPROŠLI!

   Smazat
  10. 17:36 Kde čerpáte ty "chytrosti", odpovím asi z TAJNEJCH rus. sejfffuuu.

   Smazat
 6. Karel KOSÍK napsal:

  "Obě písemnosti, jak Poučení z roku 1970, tak protikomunistický zákon z roku 1993, jsou pozoruhodné dokumenty, které sice neříkají nic pravdivého o Pražském jaru, ale vypovídají mnoho o sepisovatelích, prozrazují jejich vztah ke skutečnosti a stávají se trvalým, v literách zafixovaným svědectvím směšnosti a trapnosti obou vítězů. ... ... Poučení předpisovalo společnosti, jak se má na svoji nedávnou minulost dívat, a diktovalo každému, kdo se chtěl uplatnit, jak se musí chovat. Protikomunistický zákon dnešních vítězů určuje pohled na minulost právní normou, což je věc nevídaná a neslýchaná, možná pouze v zemi Josefa Švejka a Franze Kafky."

  Celý text Kosíkova eseje "Pražské jaro, „konec dějin“ a šaušpíler" je ZDE:
  http://www.sds.cz/docs/prectete/epubl/kko_pjkd.htm

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A dále:

   "Na místo všemocného státu, pro něhož jsou občani poddanými a on jejich neomezeným poručníkem, nastupuje po roce 1989 jako hlavní figura zbohatlík, mění se sociální hierarchie i takzvané hodnoty. Anonymní diktatura policie a byrokracie byla vystřídána anonymní diktaturou trhu a – trhovectví."

   Smazat
 7. Ja.
  Co jest Charta 77?
  A kdo jsou Piráti z Karibiku?

  Bral bych to popořadě.
  A po létech.

  OdpovědětSmazat
 8. Dubček byl naivka stejně jako později Gorbačov (pokud to nebyli agenti placení západem). USA a jejich spojencům- rádoby západním mocnostem ne nedá nikdy věřit - přesvědčujeme se o tom dnes a denně. Lidé procitněte a bděte. Ohledně upálení Palacha a Zajíce . kolovali jiné informace k jejich "hrdinskému " upálení. Těch upálených studentů mělo být údajně 5. Vzorem jim byli černoší v Americe , kteří se pálili na protest diskriminace. Souhlasím, že jsou závažnější výročí , která by se měli vzpomínat. ČT je lepší vůbec nepouštět a ten oslavný film - Dubček- to bude nehorázná snůška dezinformací a manipulace s těmito událostmi.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 9:23
   Jste zřejmě velkým odborníkem na naivitu. Škoda, že se s Vámi jmenovaní včas neporadili - dějiny mohly jít úplně jinou cestou.

   A mýlíte se - "vzorem" byli mniši-buddhisté ve Vietnamu.

   Smazat
  2. Černoš je podezíravý.
   Tuší, že i studený oheň pálí.

   Buddhistům (Koláčkovi například) je to jedno.

   Smazat
  3. 9:23 Jak mužete něco kritizovat, aniž jste ten film viděl. Snušku blbostí a vlastní hlouposti jste zatím prokázal VY. A jaká, že jsou ta závažnější výročí? Já vím o jednom ,pro mne velice duležitém a to rok 1989!! kdy jste vy, komouši skončili.

   Smazat
  4. 10:57 Sím, a v kteréže straně nejsou komunisti? :)

   Smazat
  5. Anonymní 10:57

   Ne komunisti, ale český a slovenský národ spáchal rituální sebevraždu a nechal si nainstalovat poměry vpravdě pobělohorské. Zkrátka bez boje poražená, rozbitá a vydrancovaná země otroků.

   Smazat
  6. 20:56 A víte ,že se necítím jako otrok .Otrok jsem byl před 89 rokem. Každý den to samé. V 6:00 píchačky, nástup,v 14:15 další pichačka. Na takovej život pane nechytrý vám SERU. Pomalu 30 let jsem svobodný člověk , který když si vzpomene, tak si třeba odjede kam chcea a nikdo mu život neřídí.Vy jste ten otrok a hlupák minulého režimu GRATULUJI.

   Smazat
 9. Pokud by to někoho zajímalo, ten prapor nesu po Vinohradské ve 22 letech. Okupace to byla a Brežněvovi a spol. se podařil "husarský" kousek, rozbít ideu nás mladých po volnosti a u těch starších ideu o socializmu. Z obou generací si udělali nepřátele, jen kariéristé jásali nad možnostmi postupu. Typy těchto "lidí" definované panem Koukolíkem nám po "překabátění" vládnou i dnes. Těch pár skutečných komunistů, kteří stranu neopustili nemohli nic zachránit, stejně byli odsouváni na vedlejší konec. Noví komunisté nebudou, neboť se idei francouzské revoluce(volnost, rovnost bratrství) chopili Globalisté a podělali to jak Brežněv a spol. Zbývá jen globalisty také poslat "do háje".

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ano.
   I vy, pane Povolný s tím práporem jste osmašedesátník.
   Ale nermuťte se nad tím.
   Nejen osmašedesátníci podělali, co mohli.
   Někteří, jako moje známá, novinářka a spisovatelka, která se pak už celý život považovala za levicovou studentku jsou dokonce už mrtví.
   Studení, definitivně odložení AA, možná i sešredovaní.

   Ani perspektivy nejsou nijak vábivé.
   Nejen s hladomorem.
   Šéfredaktorka Neue Zürcher mi po ránu, aby mě povzbudila poílá takovýto pouták:

   "Schon die alten Holländer, die im 17. Jahrhundert im Norden der Insel Java den Grundstein für das Hauptquartier ihrer Ostindien-Kompanie Batavia legten, wussten um das sumpfige und unstete Fundament, das feuchte Klima mit seinen Krankheitserregern, die regelmässigen Überflutungen. Aus der einstigen Kolonie ist eine der grössten Städte der Region geworden. In Jakartas Zentrum leben heute rund 9,5 Millionen Menschen, zählt man die angewachsenen Vororte dazu, sind es 30 Millionen. Die Bedingungen haben sich nicht verbessert – im Gegenteil. Der Meeresspiegel um Jakarta steigt, der Boden unter der Stadt sinkt . Bis 2030, so schätzen Experten, könnte ein Teil der Metropole permanent unter Wasser stehen. Wie man den Problemen begegnen will, steht nicht fest."

   Podle portrétu bude asi mého věku, tedy o těch šest, sedm let mladší než vy, vlajkonoši.
   Tváří se lítostivě, takže asi bude taky něčím bývalým, nadějným a potenciálně krásným.
   Tempi passati.
   Nicméně bohatá Švýcarka má na tropení konin, jako je posílání reportérů do Djakarty dívat se, jak se potápí.

   Smazat
  2. To definitivní odložení idealistů, bez naplnění jejich snů čeká všechny, přesto po krůčcích posouvají myšlení jiných a omezují tím pragmatiky v rozmachu.

   Smazat
  3. Pane Povolný, před rokem tady někdo tvrdil, že události před rozhlasem začal nějaký český vlastenec, který zapálil ruské nákladní auto vezoucí uniformy a náboje do tankového děla. Rusák prý křičel, ať to nedělali, ale rozvášněný dav demokratů si nedal říci. Sám pak utekl. Vlastenci dosáhli toho, že granáty začaly bouchat a byli mrtví.

   Samozřejmě nevím, jestli je to pravda, protože se o tom v ČT nemluvilo. Vy byste mohl být druhý zdroj, který informaci potvrdí nebo vyvrátí.

   Smazat
  4. 14:39- nejen já to mohu potvrdit, psal jsem to tehdy já ale i svědek, který na to konto napsal: "Jé pane Povolný, to jsme stáli blízko sebe". Tak se možná opět ozve a popíše situaci jeho očima.

   Smazat
  5. Díky. Doufám, že ČT se jednou postará o věrnou rekonstrukci událostí jako ve výročí boje o rozhlas za Pražského povstání.

   Prozraďte nám, věděli to rodiče, kde se ten den potulujete? Já bych se snažil při takovém srocení zmizet.

   Smazat
  6. Pane Povolný, klika Post bellum shromažďuje vzpomínky pamětníků. Pokud budete mít odvahu a jste v penzi, zkuste jim tu vaší vzpomínku nabídnout. Může to mít pozitivní efekt, že starého Kroupu trefí šlak.

   Smazat
  7. 15:23

   Jasně -
   A taky jim tam hned může vyprávět, že je nejen bývalým vlajkonošem 3.odboje, ale také hrdinou toho čtvrtého, protisionistického. A bude slavnější než Jan Sladký Kozina a Juraj Jánošík dohromady.
   To bude paráda!

   Smazat
  8. 15:17-po vojně již bývá většinou člověk samostatný, rodiče byli daleko(Morava) ale ta spontaneita té doby byla úžasná. Cizí lidé se sjednotili bez befelu a hodnocení výhodnosti. Co mi také utkvělo v paměti, byla nerozhodnost vojáků a hlavně vzdělanějších důstojníků. To sice nemohu doložit ale jeden z nich po vedených diskuzích prý(u Staromáku) se zastřelil. Já jen viděl v Praze jejich překvapení, že nikdo nestřílí a že neví co dělat. Tím netvrdím, že na severu (DDR) to mohlo být jiné, jako cílená střelba Poláků z parku u bočního vjezdu do Hradu.Tam to "chytla" matka dětí.

   Smazat
  9. 15:32-Vy mi přejete jejich osud?

   Smazat
  10. Taktak, rocení se neúčastnit; a nebýt založen co tuhý idealista-provokatér (u Aeroflotu byli taky, muž v kostkované košili vedl svou bojůvku...).
   Právě jsem zrušil lístky na jeden festival na Moravě, protože mě představa nahromaděných vopruzů udolala.

   Na Nohavici (o kterého mi šlo v první řadě) přijdou davy svévolných Moravek, které by do mě strkaly a dýchaly mi nezdravé výpary na záda.

   Lucku Bílou vidět zpívat rock? To už tu bylo před 10, 20 a 35 lety.
   Mezitím jí všili nějaké štrapsy do tváří, takže si při úsměvu už nepolyká uši.

   Hodná holka (jak řikával Milouš Jakesch), ale měl jsem ji radši, když silácky pila s muzikanty rum z flašky.
   Už to nejni to vono.
   Taky z návodu jenoho podržtašky CIA podporovala ty privatizanty.

   Jinak dalšího k poslouchání nic moc, tisícovka za vstup, slušnej hotel nikde (jeden bejvalej nevěstinec se slušnejma postelma asi 28 km s přestupem autobus-vlak), nic se nesmí přinest, mlátiči můžou dělat kontrolu tělesných dutin, jen dva vchody na pozemek, když udeří hrom, zašlape vás šílený dav do bláta (vždycky si přečtěte drobný tisk, co musíte vy a co pořadatel; ten vám může naúčtovat i svou ztrátu z nekonání koncertu nebo bouřky, kvalifikované důvody se neuvádějí).

   Mladí idealisti (interpretům je vesměs 70+, jediný důvod je vidět je eventuální infarkt na scéně, Jaggera vždycky před vystoupením napouštějí pervitinem) samozřejmě nevezmou ani spacák, budou se po vás opilí válet a rozšlapávat bahno do hloubky kolen.

   Parkoviště asi pro 1/10 vozů, úzké silničky s nekonečným posunováním (mám zkušenost z papeže na Velehradě, Pithart si u StB zjednal vrtulník), hotel Moskva *** Společenský dům sice je u nádru, ale zas má postele na valašskou postavu 165cm, špatné recenze a 4000 za dvě noce hrůzy.

   Ne.
   Radši v Santa Marii zajít na salsovou kapelu (mám pancéřovanou neodříznutelnou ledvinku na patentní uzávěr) do temného dvora, děvčata se k vám uzce vinou a vzdychají, dokud nenahmatají, že na bajonetovou páčku na koncích zipu nestačí.
   Já taky po dvou panácích ne, musím se nechat odvezt do hotelu a vzít prachy ze sejfu.

   Taky na pláži potkáte za 4 h procházky asi 20 lidí, nikdo se nekoupe z obav o amputaci končetin.
   Ale furt lepší než osamělý dav.
   Nebo mladí hrdinové mezi tanky.
   Našeho oblíbeného pionýrského vedoucího tam rozjezdili na placičku.

   Smazat
  11. 16:25-nesahá na Vás schizofrenie? Normálně se ještě lidem dá ve Světě orientovat, nemají-li diagnózu.

   Smazat
 10. No jenom doufám, že nás nebude bundesver pomocí našich jednotek pacifikovat až zde dojde k nepokojům. Možná se tak dočkáme boje našich "vlastenců" na vlastním území a proti vlastním lidem.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Bundeswehr jistě rád využije zkušeností důstojníků a poddůstojníků Nationale Volksarmee z roku 1968.

   Smazat
  2. A nebo jejich předchůdců z roku 1939..a ti mají zkušenosti...

   Smazat
  3. 12:57, pokud vím, tak maršál Grečko (který jinak neváhal po Aeroflotu navrhovat Husákovi rozstřílení Prahy houfnicema; ten své slovenské pudy udržel jentaktak na uzdě: musel si opakovat jsem doktor práv, jsem doktor práv a nevidím všude zmije - matka sploužáka byla jeho psychiatriní a v roce 69 raději utekla do Vídně) nepustil tanky s hnědou trikolórou a zednářským náčiním přes Krušné Hory, zůslaly soustředěné na druhé straně.

   Starý Bumbác přecejen netoužil, abychom na útok odpověděli a třetí světová za komínem.
   Od sebe by nás neudržel.

   Smazat
  4. Psychiatryní?
   Jda, jduv, jdouce?
   Rohovládova Bělá?

   Už ten jazyk zapomínám.
   Přitom se nám židi s ivritem chtěli vyrovnat.

   Smazat
 11. Můj otec mě od malička říkával: Ideály můžeš mít ale až dostaneš rozum tak pochopíš že nic není zadarmo a když ti někdo něco dává zadarmo tak to neber. Kapitalismus, socialismus to je samej mus a hnus, heď si rodiny a na nic nespoléhej. Jedině dobře vychované děti je tvoje záchrana. Jsem před hrobem a mám takový pocit že opět barbaři rozvrátí tuto zdegenerovanou zvrhlou říši.

  OdpovědětSmazat
 12. Srovnám-li okupaci v roce 1968 s okupací německými nacisty nebo novodobé okupace prováděné milovanými USA, Grenadou počínaje, tak to byla doslova fešácká okupace a geniálně promyšlený vojenský tah. Klidně mi teď všichni nadávejte. Kolik že bylo mrtvých za té hrozné Ruské okupace? A teď se podívejme na ty "demokratické okupace" USA. V Afganistánu válka 17 let, Irák nekončící války a přes 1 200 000 mrtvých,Jugoslávie, Libye a řada dalších zemí, mrtvých by se nedopočítal. Bývalá vládní elita v těch zemích doslova povražděná. Hospodářství demokraticky okupovaných zemí v totálním rozkladu a rozpadu. Buď jsou USA proti bývalému SSSR naprostí břídilové nebo byla ta naše okupace a nezpochybňuji, že to byla okupace, provedená brilantně a v rukavičkách. To, že si ji určitá část bolševiků, kteří se snažili pod hesly "socialismu s lidskou tváří" dostat ke korytům, vykoledovala je snad jasné už všem. Že se připravoval podvod na lidi v 68 stejně jako v roce 89 je snad dnes už každému také jasné. Nekecal božský Venca náhodou něco o tom, že nechtějí bourat socialismus, ale udělat jej demokratičtější a s lepšími sociálními zabezpečeními? To se jim tedy povedlo! On vlastně nekecal, protože pro imigranty už máme přímo v Evropě komunismus. Nic nemusí a všechno dostanou. Stačí řvát o rasismu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 11:51- když jsem 21.8.ranním Busem(zdarma) jel do Prahy, kupodivu v pangejtu byla většina vozů okupační armády, že by ohleduplnost? Nebo snad odboj?

   Smazat
  2. 11:51 Tak ty máš taky dost. Co písmeno, slovo to LEŽ. Nebudu rozabírat tvoje zvratky, protože každý normální člověk vi, že to jsou naprosté bláboly. Ale nesmím zapomenout na část rudé luzy ,kteká bude tvuj blábol chválit

   Smazat
  3. Anonymní 15:54

   Proč bláboly? Vždyť má ve většině pravdu

   Smazat
 13. Zastupuji na Zemi vesmírné civilizace už dvacet jedna let.

  Jsem zmocněn sdělit vám lidem toto závažné konstatování: My vesmírné civilizace vyšší vibrační sféry, vázány dosud stále ještě plně platnou smlouvou _O válečné podpoře_ vůči tehdejšímu Československu a dnes vůči dvěma samostatným státům Česku a Slovensku z roku 1968, plníme naši povinnost a bráníme tyto dva státy v souladu s vůlí jejich lidu. Byly jsme tedy nuceny strhnout janovský Morandiho most v Itálii, v největším italském přístavu, protože premiér Česka Babiš v ní bude jednat s italským premiérem Contem o imigrantech. Váš lid si výslovně nepřeje přijmout muslimské imigranty na vaše státní území a my vesmírné civilizace je považujeme především z důvodu jejich vůči všem nevěřícím v islám nepřátelské víře, za přímé ohrožení vašeho státu. Bráníme vás proto a to i tou logikou naší válečné akce 14.8.2018, protože v tento den vaše masmédia (například aktuálně.cz a domácínoviny.cz) informovaly, že ke schůzce dojde za 14 dnů. Tedy 14 odpovídá 14ti. Tato čísla jsme použily pro prokázání provedení této válečné akce námi a varujeme vás před přijetím byť i jen jediného muslimského imigranta do Česka. My neuzavřely výše zmíněnou smlouvu roku 1968 s vašimi Vládami respektive vůči nim v budoucnu, samozřejmě, protože režim se mění ale lid zůstává. Most je významově shodný s přechodem imigrantů z Itálie do Česka. Snad jsme se vyjádřily jasně a dostatečně. Zdravím.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Človíčku, co to máte za vibrátor? Zastrkovací, nebo nasouvací? Rajcuje vás prý už 21 let bez poruchy?

   Smazat
 14. Pjakin na semináři (červenec t.r. na Altaji) prohlásil, že vojska Varšavské smlouvy vjela v r. 1968 do ČSSR jenom několik hodin (!) před těmi americkými z území NSR.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. No, on světový prediktor myslí ty v Davli.
   Dělal tehdy zpravodaje světového magazínu Zprawi a hlasatele radiostancii Vltava.
   Nevzpamatoval se dodnes.
   Bylo mi třináct a půl, k Rozhlasu bych nešel, ale co jsem viděl, to jsem viděl.

   Smazat
  2. 14:59 Tato informace je i v Pjakinových Otázkách-odpovědích dne 9.7.2018:
   "Je to analogické situaci se vstupem vojsk do Československa v roce 1968, kdy jsme je předběhli doslova jen o několik hodin, a to jsme už byli nuceni vytlačovat vojska NATO z Československa. "

   Bohužel, bez podrobností. Snad se k tomu někdy vrátí...
   Pochybuji ale, že tato informace má něco společného s filmováním v Davli....

   Smazat
  3. 19:02 (podobně jako 17:36) - To je naprostá hovadina. V době studené války (ať už Berlín 1953, Polsko a Maďarsko 1956, Československo 1968 nebo Polsko po vystoupení Solidarity) neexistoval ze strany NATO žádný reálný plán zasahovat. Rozdělení světa bylo oběma stranami vyhodnoceno jako oboustranně výhodné, a tak podle předpokladů jediné reakce byly na poli propagandy.
   Vaše hloupé povídačky ovšem jednoznačně svědčí o tom, že tato propaganda (jak západní tak východní) nebyla neúspěšná.

   Smazat
  4. Tvrzení, že žádný plán neexistoval je stejná "hovadina" jako jeho existence.Jedině, že by majitel informace byl ve vysoké funkci zpravodajských služeb.

   Smazat
  5. 19:09 Není důvod Pjakinovi nevěřit, naprostá většina jeho informací a úvah se, dříve či později, potvrdila...
   I když chápu, že se mnohým "nelíbily a nelíbí".

   Smazat
  6. 19:36

   Zkuste si nekdy srovnat Pjakinovy povídačky s tím, co píše člověk, který neblouznil o geopolitice od psacího stolu, protože byl u toho:
   Miroslav Polreich, "Utajená zákulisí" a "Špióni v diplomacii"

   Malá ukázka:
   http://www.pametnaroda.cz/story/polreich-miroslav-1931-5026

   Smazat
  7. 19:52 Věřte si čemu chcete, i Miroslav Polreich může ve svých vzpomínkách, ale také nemusí, účelově "mlžit"...

   Smazat
 15. Ať si pravičáci kvílí jejich problém jsem rád že jsem žil v ČSSR.

  OdpovědětSmazat
 16. Je truchlivé, ale ne překvapivé, že mezi příspěvky není prakticky jediná reakce na konkrétní otázky autora článku (demokratický socialismus, normalizace, rozdíly oproti západním osmašedesátníkům) - snad s výjimkou anonyma 16.srpna 2018 7:01.
  Namísto toho spousta osobních "vzpomínek" a prázdného užvaněného mudrování.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Moje zahuštěná analýza z 9:52 se nelíbí?

   Smazat
  2. Pan Kopecký si myslí, že lidé nebudou věřit tomu, co viděli na vlastní oči, a uvěří zase nějakým lhářům a manipulátorům, kteří je budou strašit normalizací nebo pronásledováním za názory. Už jsme zkušenější a víme o co jde.

   Smazat
  3. Pane Kopecký odpovídám proto, že mne Vaše nezlalost problematiky normalizace a demokratického socialismu naprosto nechává v klidu. Pamatuji si tož ty pořady čtyři voli u kofoly. O Dubčekovi jsem si myslel o samotného počátku že ho vytáhli z pomocné školy. Bohužel jsem naletěl Smrkovskému. Ale Dub-ček nezklamal. Hrdina před komediaty a v Kremlu se posral. Nebýt presidenta Svobody umřel o dvacet let dříve. Jediný hrdina byl komunista Kriegl.

   Smazat
 17. Odkdy zpravodajský web Nová republika,který je nakloněn krajní pravicí a populistickým nacionalistům(...) publikuje články tzv. neomarxistických autorů jako Lukáš Rychetský a progresivně levicových serverů typu A2larm ?

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.