Reklama

neděle 19. srpna 2018

Osmašedesátý a dnešek

Martin Koller
19. 8. 2018
I po padesáti letech jsou události roku 1968 a především srpnová vojenská okupace, vydávaná tehdy za internacionální pomoc, stále svěžím propagandistickým tématem. Na rozdíl od něj si na zbytečnou smrt tří našich vojáků v Aghánistánu brzy nikdo nevzpomene a tak to zůstane i v budoucnu. Je třeba opakovaně rozeštvávat českou společnost, aby se náhodou občané neprobudili a nespojili k obraně proti současnému ohrožení, kterým určitě není ruská vojenská invaze. To je podstatě hlavní úkol většiny demokratických médií, která mají zaprvé šířit propagandu a zadruhé zastírat objektivní informace a potlačovat pravdu. K tomu patří i zavalení informačního prostoru extrémním množstvím nepodstatných informací, počínaje životy všemožných komediantů a lepších prostitutek, přes divadelní sportovní vystoupení a konče stupidními seriály, které bychom mohli obecně označit slovy každý s každým, nicméně vše se správným ideologickým a rasovým podtextem.

Kdysi jsme měli reálný socialismus, dnes máme reálný oligarchismus s cílovou metou na úrovni Ukrajiny. Výsledek je přibližně stejný, nivelizovaná chudoba uměle udržovaná těsně pod hranicí vzpoury. K tomu záplava slibů na téma lepší budoucnosti, kterou pamatujeme již dávno před listopadem 1989. Už tehdy nám lhali, že bude líp. Ale neupřesnili komu. Odvádění pozornosti občanů od důležitých problémů je z tohoto hlediska více, než důležité a média v něm mají naprosto zásadní úkol. Proto každoroční propagandistický povyk kolem srpna 1968.

Postupně se nám z hlediska spojenecké invaze, kterou předčí jen humanitární bombardování, vyprofilovaly dvě skupiny občanských názorů. Jedna internacionální „pomoc“ obhajuje, druhá kritizuje. Vhledem k tomu, že v současnosti má většina médií za úkol vyvolávat válečnou psychózu proti Rusku, ozývá se především kritika a stejně jako v případě mrtvých vojáků v Afghánistánu každý, kdo má mezi půlkami otvor, přidává svoje moudra.

Především je třeba uvést, že převážná většina obyvatel Československa byla v roce 1968 proti invazi, včetně většiny členů KSČ. To vedlo následně k tvrdým politickým čistkám. Z hlediska jak mezinárodního práva, tak obyčejné spravedlnosti se jednalo o nemorální a nepřátelský válečný akt, který na dlouho poškodil vztahy mezi tehdejším Československem a SSSR, především v občanské rovině. Navíc vedl i k značným hospodářským škodám, a to jak přímým, tak odchodem velkého počtu lidí do emigrace. Zásadní však byl nástup takzvané normalizace pod vedením Husáka a jeho party. Na rozdíl od vlasteneckého komunisty Novotného, který u nás sovětskou armádu nechtěl, oni byli internacionální, dnes bychom mohli říci multikulturní a morálně pružní.

Husákova normalizace zlikvidovala možnost pružnější a efektivnější ekonomiky a vrátila nás do nivelizované chudoby Rady vzájemné hospodářské pomoci s těžkopádným plánovitým hospodářstvím ničícím životní prostředí. Schopnější země jako ČSSR a NDR měly čekat na méně schopné a zaostalé, zatímco okolní svět pokračoval rychle vpřed. V roce 1968 jsme měli zhruba 75 % hospodářské výkonnosti a životní úrovně Francie, nebo Belgie, v roce 1989 již jen 50 %, díky normalizátorům podlézajícím sovětskému vedení. Je třeba dodat, že na normalizaci doplatily z hlediska ekonomiky a životní úrovně především Čechy, Morava a Slezsko.

Dnes vidíme podobnou snahu u socialistů, či spíše euromarxistických neoliberálů z EU a Německa, kteří se nás snaží s pomocí současných normalizátorů, jejich prolhané a pokrytecké mediální propagandy a politických neziskovek cestou koloniální ekonomiky, zničeného zemědělství a inkluzivního školství dostat na africkou úroveň. To vše pod prapory multikulturalismu s cílem stejné nivelizace chudoby levných koloniálních pracovních sil na věčné časy pod vládou jednoho oligarchy. Za pár koblih a megatuny zaplacené mediální propagandy. Údajně moudří a rozšafní Čechové si zvolili pokrytecký komplot Babiš-Hamáček-Filip-Zeman, který prosazuje bez ohledu a pokrytecké řeči stejnou politickou linii jako pražská havlérka.

Invaze v roce 1968 byla především projevem hlouposti, strachu a agresivity socialistických nomenklaturních kádrů, kteří se označovali za komunisty. Pravděpodobnost, že by tehdejší Československo přeběhlo k NATO a EHS byla zanedbatelná. Mohlo dojít k ideologické destabilizaci, ale většina lidí si nepřála přechod do kapitalismu se sociální nestabilitou a nezaměstnaností. Dokonce i výzkumy v roce 1989 uváděly výraznou většinu názorů předpokládajících vývoj v rámci modernizovaného a ekonomicky pružnějšího socialismu. Ten je ostatně chimérou, k níž se snaží směřovat současná EU. Pouze došlo k vylepšení ekonomických iluzí rasistickými pod praporem pravdy a lásky a posílení byrokracie.

Nicméně politická reprezentace tehdejší ČSSR se skládala z kovaných komunistů, počínaje Dubčekem, který se narodil a vystudoval v SSSR a po podpisu moskevských dohod zahájil normalizaci. Jejich zájmem určitě nebyly volby v pluralitní demokracii, kde by mnozí z nich přišli o koryta. Velení armády a veřejné bezpečnosti (tehdejší policie) bylo rovněž v rukou přesvědčených komunistů. Ostatně i v případě nějakých vážnějších pokusů o přechod ČSSR na druhou stranu takzvané železné opony by nikdo z NATO neriskoval jadernou válku a reprezentanti takzvané západní demokracie ba se na nás vykašlali stejně, jako v roce 1938. Soudruzi z Varšavské smlouvy by nás srovnali jako Maďary.

Největší problém byl nebezpečný vzor, kdy Československo mohlo zaznamenat vyšší ekonomický růst a s tím růst životní úrovně, což by byl nebezpečný příklad. Nepočetní protekční sovětští turisté, stejně jako důstojnictvo divizí umístěných po srpnu 1968 na základě podpisů „hrdinů“ Dubčeka, Svobody, Smrkovského a Černíka na našem území viděli v naší životní úrovni americký sen. A takový sen a další růst životní úrovně by mohly rozvracet morálku sovětských budovatelů socialismu a začít otřásat s koryty jejich vůdců víc, než nějaká americká invaze do ČSSR. Ta by jim naopak posílila pozice a semkla občany v boji proti imperialistům.

Propaganda a realita
V srpnu 1968 nás nepřepadlo Rusko, jak vykřikují propagandističtí nádeníci, dokonce ani Sovětský svaz. Rozhodnutí padlo ze strany sovětského, nikoli ruského, vedení. Přepadly nás státy Varšavské smlouvy a jejich vedení to s výjimkou Rumunska podpořilo jak ideologicky a propagandisticky, tak vojensky. I socialistické státy, které se invaze přímo nezúčastnily, vyhlásily bezpečností opatření a zvýšily bojovou pohotovost armád. A v případě rozkazu z Moskvy by vyrazili taky. Zde si nemusíme dělat žádné iluze. Ona ta bratrská láska a proletářský internacionalismus národů socialistických zemí existovaly pouze na papíře, stejně jako v současné EU.

Vlast je vlast, národ je národ a krev není voda. V historii je příliš mnoho zla, což nesmaže žádná propaganda. Základem mezinárodní politiky by měla být historická zkušenost, tedy pokus a omyl s následným poučením. Na nich stojí celý úspěch lidské civilizace. Pokud to někdo popírá, jako současní ideologové euromarximu, neoliberalismu a multikulturalismu, budou se omyly opakovat se všemi následky. Stačí se podívat na sudeťáky, hlavní opory multikulturalismu Merkelové a jejich vztah k naší zemi, který se nezměnil stovky let.

V roce 1968 nás tedy nepřepadlo Rusko, ale Sovětský svaz s podporou zemí Varšavské smlouvy. Sovětský svaz již neexistuje, takže vinu mají všechny následnické státy, tedy Ukrajina, Bělorusko (tyto dva státy měly dokonce vlastní zastoupení v OSN), Litva, Lotyšsko, Estonsko a všechny ostatní tehdejší svazové republiky SSSR. A s nimi rovněž NDR, Polsko a Maďarsko. Pokud v současnosti někdo účelově tvrdí, že nás v srpnu 1968 přepadlo Rusko, můžeme oponovat tím, že nás přepadlo rovněž Německo. Bývalá socialistická NDR je dnes přece součástí Německa.

Je zvláštní, že německé okupaci a řádění nacistů u nás v období 1939-1945, které stálo Československo podle různých výpočtů kolem 350 000 obětí a nedozírné hospodářské škody, které Německo dodnes nevyrovnalo, se věnuje v našich médiích daleko menší pozornost, než srpnu 1968. Můžeme bez nadsázky konstatovat, že nacismus se v Evropě v posledních dekádách evidentně bagatelizuje, zatímco se vede propagandistický útok vůči Rusku. Zároveň se pod pláštíkem antisionismu oživuje primitivní antisemitismus. To vše za tichého souhlasu, ne-li přímo s podporou vedení EU ovládané Německem. Pokud se podíváme na knižní produkci, nejvíce historických titulů vychází pravděpodobně o Hitlerovi a k tomu vzpomínky kdejakého německého vojáka a důstojníka, včetně příslušníků SS, jak hrdinně bojovali proti Rusku (nikoli SSSR) za Evropu. Výsledky takové propagandy vidíme především na Ukrajině, ale i v Pobaltí.

Českému národu se od roku 1990 vtlouká do hlavy, že největší katastrofou naší historie byl rok 1968 a přezírá se záměrně fakt, že největší katastrofou bylo období po bitvě na Bílé hoře roku 1620, kdy české země opustilo, nebo bylo zabito 60% obyvatel a následnou brutální germanizací a rekatolizací. Druhou největší katastrofou byla německá, nikoli nacistická okupace v období 1938 a 1939 a vznik protektorátu Čechy a Morava, k čemuž výrazně napomohli především sudeťáci.

V současnosti je to opět Německo, odkud nám hrozí ničivá invaze, tentokrát afroislámská s více, či méně hlasitou podporou většiny českých politických stran podlézavě podporujících německou EU. Na jedné straně velká mediální komedie premiéra a dalších komplotářů na téma odporu proti ilegální migraci na hranicích EU, zároveň zaryté odmítání ochrany našich hranic, kudy přecházejí migranti z Německa s podporou neziskovek. Komedie o omezení podpory politickým neziskovkám, k níž nedojde. Na druhé straně tichá podpora legalizované ilegální migrace z Německa na základě podpisů mezinárodních dohod typu deklarace v Marákeši ministrem Metnarem, pravou rukou Babiše a člena vedení údajně vlasteneckého spolku BOS. K tomu Kompakt OSN o migraci, předběžné dohody k Dublinu IV, který likviduje předchozí Dublin I až III, vše pod vedením multimiliardářského oligarchy, který si chce privatizovat celou republiku jako svoji firmu, či dojnou krávu pod ochranou EU. Ve srovnání s touto hrozbou je invaze z roku 1968 směšná legrace.

Pro jednu lumpárnu několika omezenců v roce 1968 bychom neměli tupě přehlížet daleko větší lumpárny v minulosti i v současnosti, natož je hloupě podporovat a nechat ničit vlast, národ a rodinu jako jejich základ.

42 komentářů :

 1. Větší zkratku neumím:
  Kapitalismus = konkurence = válka!
  Demokracie = spolupráce = mír.

  Štefan

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tzn. kapitalismus a demokracie jsou v antagonistickém rozporu.

   Smazat
  2. 21:26 Kapitalismus je výrobní způsob založený na podvodu zvaném "tržní chování jedince" a sám Marx ho ve svém díle charakterizuje jako de facto židovský. Je tedy nepřirozený, neboť struktura pravěké tlupy přetrvává evoluční setrvačností dodnes, navzdory odlišnýmu výrobnímu způsobu, který je příliš mladý, aby zásadním způsobem změnil to, co se utvářelo desítky tisíc let! K přežití lovecké tlupy bylo zapotřebí na 1 schopného organizátora (náčelníka) a 1 nositelku know-how (šamanku) vždy alespoň 50 zdatných lovců a 50 zručných sběraček. Proto dodnes má např. schopnost stát se lékařem jen jeden ze sta lidí (to je pro zjednodušení použitá číslovka!). Dříve to sloužilo jako nutnost k přežití celé tlupy a potažmo druhu, dnes je to systémem zneužíváno k tomu, že lékař je placený mnohem více než třeba horník, ačkoliv jeho práce je těžší a v pravěku by dostával větší kus masa než šamanka z logických důvodů. Rovněž pojem "zákazník" je proti smyslu přirozené dělby práce v lidské tlupě či pospolitosti. Směna mezi jednotlivými tlupami vždy probíhala tak, že nositelé genů náčelníků a šamanů rozhodli z titulu své intelektuální převahy, co je dobré pro přežití celku směnit a co nikoliv! Tak tlupa dostala potřebné komodity k přežití výměnou za ty které pro ní jsou zbytné či postradatelné. V současné době kdy byla koherentní společnost atomizována židovským výrobním způsobem (kapitalismem) toto přestalo platit a v důsledku toho jsou nekompetentní jedinci - s geny řadových lovců a sběraček - nuceni sami přejímat funkci náčelníků a šamanek a to zcela zjevně bez znalosti či schopnosti posoudit důležitost té či oné komodity pro zachování existence své osoby a své rodiny či celé komunity. Čili za bláboly o "svobodné interakci mezi jedinci" a "tržních mechanismech" je pouze snaha úzké skupiny ovládat druhé prostřednictvím jejich nižších intelektuálních schopností či zkrátka profitovat prostřednictvím převahy těch vlastních nad schopnostmi ostatních.A maj recht, páč nejsou blbý! Většina lidí totiž bohužel jsou těmi potomky řadových lovců a sběraček.

   Smazat
  3. Tak nevím, ale pokud konstatujete, že " tržní chování jednotlivce" je podvod, tak již není vůbec potřeba dále hloubat, co objevného chcete v komentáři sdělit.

   Smazat
  4. 21:26 Za to socialismus a demokracie jsou nerozborní přátelé co troubo.

   Smazat
  5. 12:48 Ano.

   Smazat
 2. Když to ale tak vezmu kolem a kolem, tak se vlastně nic nezměnilo: okupace Varšavskou smlouvou se změnila v okupaci NATO, socialistické hospodářství bylo ukradeno kapitalistickým hospodářstvím a v dohánění Německa v blahobytu nula pošla od nuly. Jistě jsem se neměl za slocíku lépe, než mí rodiče za kapitalismu 1. republiky a oni zase lépe, než jejich rodiče za Rakouska Uherska. I dnes se mám lépe než za socíku, ale hůře, než většina občanů starých zemí EU. Ale je to tak u všech? Proč kapitalismus vytváří a přímo potřebuje nezaměstnanodst, bezdomovectví, desetinu občanů pod kuratelou exekutorů, vysokou míru sebevražednosti, rozvrácené školství pseudoiuniverzity, rozvrácení zdravotnictví, proč potřebuje deklasované učitele a lékaře, chamtivé advokáty, proč dává přednost chovu psů než rození dětí a jejich výuchově? Proč kapitalismus musí vést války, zabíjet v cizích zemích a okupovat je a ještě výsměšně tomu říkat "mírová mise"? Proč pro kapitalismu hrdlořezové jsou hrdinové a dělníci líný póvl? Proč kapitalismus musí ohrožovat kolonizací země EU cizími národy s Evropě a křesťanství cizí kulturou a náboženstvím? Proč život v kapitalismu od A ař do Z diktují peníze - kapitál a tedy ti, co je/ho mají v náležitém množství. Proč, proč, proč...? A všechny, i kapitalistická diktatura, vylučují demokracii a mír - mimo slovní ekvilibristiku!

  OdpovědětSmazat
 3. Výkonnost ekonomiky za socíku - říká se, že nic moc. Ale dovedla uživit a ubytovat 10 milionů občanů, národ nevymíral, zdravotnictví bylo bezplatné, stejně jako školství, pro děti a maminky byly jesle a školky, nikdo nehladověl, nemusel vybírat kontenjnéry s odpadem, aby se trochu nasytil, nidko nebyl bezdomovcem, nebyl vyhnán na ulici ze svého bytu, domu, nikdo nebyl vydírán/odírán exekutory, byla menší sebevražednost, neplatilo dnešní heslo "co Čech to psychiatrický fal". Největší zloději seděli v chládku a nechechtali se národu do obličeje, jak ho okradli - beztrestně, neb mají v rukou opratě sloupů republiky! Atd. atd. Největší defraudace za socvíku - cca 350 tisíc, za to by dnešní odnárodňovatelé majetku občanů nešli ani do hospody na pivo! Jak směšně se tehdy kradlo! A jak se pak drsně sedělo v base.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Souhlas, ale to neplatí na 50léta! TEHDY SE KRADLO! Mám na mysli tažení proti sedlákům, živnostnikům a krámským.

   Smazat
  2. No co se stalo, nic. Majetek združstevnili a dali práci. Místo řemeslné dílny nabídli zaměstnání ve fabrice. Exekuční terror se nekonal.

   Smazat
  3. 10 tisíc bývalých rolníků stále čeká na odškodnění. Havel řekl, že JZD ještě počká dva roky a pak to lidem vrátí. A co se stalo? Za dva roky se vše prošantročilo, nikdo za nic nenese zodpovědnost, lidi nic nedostali ... Tak jakápak 50 léta? Vždyť je to pořád to samý. Šláfenberg a Havel dostali svoje zpět ihned. Proto si vážím paní Havránkové, které nešlo o prachy, ale o princip. Jak je vidět, když je člověk dostatečně vnitřně přesvědčený, tak vás nezlomí ani šibenice. Kolik takových lidí tady zbylo? Hlavně mít větší bazén než soused, dražší dovolenou, větší barák..... Nakonec si národ bude vážit stejně jen těch, kteří v potu tváře obdělávali půdu. To je totiž jediný, jak přežít.

   Smazat
 4. Tak Rusové byly odsunuti ale islámská invaze by byla konečná pro český národ je třeba se ubránit. Ať si jdou anglosasové do chalífátu sami.

  OdpovědětSmazat
 5. Koller to má všechno pomotané. Nenávidí komunisty. Asi mu nějaká svazačka nedala nebo byl tak ambiciózní, že ČSLA jeho sexuální sny a touhy nemohla uspokojit. Někdo tady na NR napsal, kdyby Rusáci nepřišli, že by měl 2 miliony dluhů za bydlení.

  OdpovědětSmazat
 6. Komunisté dělali sice ekonomiku špatně, ale je zajímavé, že jí dělali bez zahraničních dluhů a s přebytkem. Myslím si i se srovnatelnou životní ůrovní. Zajímavé.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Komunisté dokázali také zorganizovat výzkum a vývoj. Po převratu všechno upadlo. Za tzv. totality byly tady zástupy těch, kteří měli ambice řídit a rozhodovat, ale zlí komunisté jim bránili. Po převratu ublížené nuly udělaly štvanici na všechny, kdo uměli a byli schopni něco vymyslet, a sami se vedrali do řídicích funkcí. Myslel jsem, že se objeví vodopád vynálezů, patentů a různých inovací. Ve skutečnosti se objevilo veliké kouřící NIC. Ti chytráci dokázali jen krást. Koller se k těm lidem hrdě hlásí, i když si možná nenakradl.

   Smazat
 7. Musíš být skutečně totální hlupák. Zkus si zopáknout počty-kolik mu asi bylo v šedesátém osmém. Tak 14 možná 15 a už dluh 2 melouny! Prober se duševní chudáku.

  OdpovědětSmazat
 8. V roce 1968 se jednalo o mírovou misi států Varšavské smlouvy. Za dvacet let této mírové mise zahynulo cca 100 občanů ČSSR, vesměs při dopravních nehodách. Při mírových misích států NATO umírají statisíce či miliony domorodých obyvatel (Vietnam, Libye, Irák, Afghánistán, státy bývalé Jugoslávie). V rámci těchto mírových misí jsou používány chemické zbraně, napalm (Vietnam), kazetové zbraně a střely s ochuzeným uranem (Srbsko). Je chvályhodné že naši politici podporují účastí naší armády tyto mírové mise států NATO a přispívají tak ke genocidě obyvatelstva zemí, pro které je mírová mise prováděna. P.S. Oni ani netuší, že současně s mírovými misemi probíhá též genocida slovanských národů bývalého bloku Varšavské smlouvy.

  OdpovědětSmazat
 9. 22:02 Největší zlodějna byla komoušská měnovka v třiapadesátym! Moje prabába při ní přišla vo svý statisíce naškudlený za první světový, kdy dodávala máslo a vejce židovským keťasům v Turnově a vyďála na tom majlant! Kšefty pak v menší míře pokračovaly i za Republiky a utrum nastal až za Protektorátu kdy je viděla naposled s kuframa na turnovským náměstí čekat na autobus do Terezína. Po válce ty prachy měal uložený na ňákejch vázanejch vkladech a nestihla nakoupit dostatek polností a nemovitostí a když už už to vypadalo dobře, tak přišla tahle rudá pohroma vo kerý pár tejdů předtím jakejsi kriplik rudej v rádiu vykládal že nepřijde!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Měnová reforma byla a jistě i bude kor když jsou peníze nepodložené a dotiskují se jak na běžícím pásu a proto si zpravidla investuje za včasu do věcí a nebo nemovitostí se stálejší hodnotou ,sám bych ani v dnešní době nechtěl mět úspory v penězích na budoucnost .

   Smazat
  2. Anonyme 0:40, znehodnocení peněz po roku 1989 vám nevadí?

   Smazat
  3. K Anonymní20. srpna 2018 0:40
   Právě proti takovým majitelům peněz, jak popisujete svou příbuznou, byla měnová reforma míněná, asi i potřebná.

   Smazat
 10. Dnes, když se na to dívám prizmatem roku 1989,tak musím prohlásit, že se jednalo v 1968 o to samé, jako v 1989, stačí si jen porovnat kecy Dubčeka a Gorbačova, a o Gorbačovovi jsme také na začátku mohli prohlásit, že to byl přece kovaný komunista, který to myslel se socialismem dobře, ale nakonec to byl agent Izraele, který měl za úkol SSSR rozložit. Jak říkám, věc se měla řešit tak, že se s Dubčekem tenkrát mělo naložit tak, tak s ním poté naložili Havlisté po 1989, a byl klid. Dubček byl opravdový podrazák, on opravdu rozumnou politikou mohl tenkrát leccos uhrát pro republiku, ale on stejně jako Gorbačov chtěl ten socialismus jen zlikvidovat. Když si dnes vybavím ty kecy tenkrát o tom, jak budeme neutrální země atd., to byly opravdu jen oblbující lži pro hloupé občany. 1968 nebyl pokus lidu od spoda, ale byla to změna od vrchu, stejně jako za Gorbačova, tzv. metoda osvíceného panovníka. Opravdu si dnes myslím, že Dubček měl tenkrát sehrát roli Gorbačova, a že neměl tenkrát nějakou tu automobilovou nehodu, to byla chyba. Kdyby ji měl tenkrát Gorbačov, ten svět mohl být někde úplně jinde. Takže můj závěr je, bylo tenkrát potřeba oddělat Dubčeka a postavit tam někoho rozumného, kdo v rámci KSČ nešířil kecy o naší neutralitě a nemusel přijít srpen 1968. Nakonec Dubček byl varován, co se může stát.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Z hledika globální politiky šlo bezvýznamnou událost, podobnou britsko-argentinské válce o Falkandy...

   Smazat
  2. Ještě bezvýznamnější než Falklandy.

   Smazat
 11. Těch omezenců přišlo půl miliónu.
  Půl miliónu lidí kvůli tomu vylítlo z prtaje.
  Dvacet let jsem musel žít mezi betonovými hlavami normalizace.
  Vylepšeno o zlodějské fízlíky, kteří začli vykvétat v osmdesátých letech.

  Koller si myslí, že to byla legrácka a lumpárna pár omezenců.
  Nebyla.
  Byla to rána, která národu definitivně srazila vaz.
  Morálně a lidsky.
  Dalo to od září 38 docela práci.

  OdpovědětSmazat
 12. Proč mluvíte o komplotu Babiš Filip Hamáček Zeman ? Proč tam do pražské kavárny patří i Zeman? I když on proti tomu neudělá nic a ani na to nemá pravomoce.

  OdpovědětSmazat
 13. Díky za velice dobrý článek pane Kollere
  Václav

  OdpovědětSmazat
 14. Každý režim chce mít své hrdiny.
  Tento si vybral události roku 1968 a tlačí je do hlav občanů,vymazat jiné události,nehodící se tomuto režimu.
  Takže nic nového pod sluncem,jeno opakující se události.

  OdpovědětSmazat
 15. Od pana Kollera jsou hloupé takové věty jako "Už tehdy nám (za totáče) lhali, že bude líp...", když bylo jasně říkáno, že bude líp jen o tolik, kolik a jak efektivně vyprodukujeme. Ostatně, ono stále líp bylo, jen ne tempem, které by v konkurenci výstavních skříní kapitalismu obstálo. To ovšem mělo daleko víc a těžko překonatelných příčin, než pan Koller naznačuje. Má v mnohém pravdu, neměl by se ale od ní vzdalovat zatížen zlobou až nenávistí. Lhostejno k čemu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Koller se odepisuje sám svou hloupostí. Kdo by ho volil?

   Smazat
  2. Koller hloupý v žádné případě není. Používá tvrdý a trefný slovník, který se nemusí potrefeným líbit. Anonym 9:06 asi mezi ně patří.

   Smazat
  3. Když není hloupý, tak je zákeřný, což je horší. Srovnejte ho s doktorem Davidem. Ten ví, kdy má mlčet a kdy mluvit.

   Smazat
  4. Posuďte: ročně od nás odteče kapitál asi za 300-400 miliard, převážně do Německa a naopak přiteče k nám s velkými kecy a pomníky asi za 100 miliard. No a ten rozdíl, těch 300 miliard ročně od nás a další stovky miliard z Polska, Maďarska, Slovenska..., to je to navýšené bohatství Němců a navýšena chudoba Čechů. Poláků, Slováků... To je ta realita, proč nikdy nemůžeme dohnat, ale ani přiblížit se životnímu standardu Němců. To prostě je odměna za nacismus. A pokud bychom neskákali, jak Němci atd pískají, tak přijdou sankce, embarga, represe, prostě bič a tvrdý starý chléb ze skládek německých odpadů!!!

   Smazat
 16. Je potřeba volit ty co prosadí zákon o referendu jinak se se současným stavem nedá pohnout.

  OdpovědětSmazat
 17. POVÍDALI OKUPANTI
  ŽE PRÝ NEJSOU JAKO TAMTI
  KTEŘÍ TADY BYLI KDYSI
  DNES PO ZUBY VYZBROJENI
  K ZABÍJENÍ VYCVIČENI
  MÍŘÍ NA MÍROVOU MISI...ach jo...

  OdpovědětSmazat
 18. No, pan Koller trošku pozapoměl, že za prachy taky okupoval Afghánistán. Myslím,že by měl držet ústa.

  OdpovědětSmazat
 19. já s panem Kolerem v 90 % souhlasím, nemyslím si, že ti emigranti po 1968, že to byla zase tak velká ztráta,podívejme se na Peheho, ten utekl a zase se vrátil, a co tím tato republika ztratila a pak získala? Nejdříve je třeba pochopit to, že když bylo 10 projektantů CNC mašin v kanceláři, když jeden emigroval, nic se nestalo, je třeba mít na vědomí, že za socialismu nebyla fluktuace,a lidi byli snadno nahraditelní z vlastních zdrojů. Když ale po 1989 zavřeli celou fabriku a CNC projektanty posadili na pracák, to byly ztráty nevyčíslitelné. Za socialismu se říkalo, že za bohatstvím společnosti je pracovitý a zkušený pracovník, za kapitalismu říkají, že za bohatstvím společnosti jsou zahraniční investice. A v tom je potřeba pochopit tu podstatu ztrát, že se přetrh ten řetězec vědomostí a znalostí, na který už se nikdy nenaváže. Vyváželi jsme tenkrát investiční celky do světa, kdo to dnes zde umí? Pokud si správně pamatuji, právě po 1970 létech zde byly vysoké růsty HDP - 4,5%. To je, ekonomika šplapala i bez těch emigrantů.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Co Bakala, Pelikán a Tigrid? Ti nikomu nechyběli. Jezdím po konferencích a nikdy jsem nepotkal emigranta, o kterém bych si myslel, že je škoda, že utekl. Oslavovali je ty, kteří své vlasti škodili a všemožně ji pomlouvali.

   Smazat
 20. 14:1;
  CHUDÁK TYDÝT,ZASE MU TEN BLÁBOL NIKDO NEPŘEDLOŽIL DO ČEŠTINY!!!!☺

  OdpovědětSmazat
 21. Taky jsem si všimla.
  K výročí Mnichova a německé okupace nedělá ČT hodinové pořady, sotva se zmíní. Na DVTV u minimálně týden nic jiného neběží, v jiných médiích taktéž.
  Prostě - kdo chce Rusa bít, ten si hůl najde.
  Teď jsou havloidi těžce frustrovaní z toho, jak si Putin trsnul s tou rakouskou nevěstinkou a jak k němu jezdí Makrela somrovat kvůli plynovodu.
  Ale my musíme být papežštější nežli papež.

  OdpovědětSmazat
 22. Příroda naštěstí brzy ty žabomyší války utne. Až po otočení kohoutkem ani nekápne, bude po srandě. A nějaký šedesátýosmý bude každému u posrané prdele.

  OdpovědětSmazat
 23. Dokonce bych připomenul: "Poturčenec, horší Turka"!!!

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.