Reklama

čtvrtek 30. srpna 2018

Penze: Putinova korekce a nevyužité možnosti

Radim Valenčík
30. 8. 2018      RadimValenčíkPíše
Dostal se mi do pošty odkaz na Novou republiku s podrobnou informací o tom, jakou modifikaci reformy penzijního systému v Rusku Putin navrhl. Zatím jsem jinde obdobnou informaci nezaznamenal a je to škoda. Udržitelnost (z hlediska demografického vývoje), stabilita (z hlediska očekávaných turbulencí na finančních trzích) a dostatečnost (z hlediska sociálního) penzijního systému trápí prakticky všechny vyspělejší země na světě. Pochopitelně i u nás, například nedávný článek L. Kovandy a moje rakce na něj, viz: zde
 
Zde (menším písmem a odlišnou barvou) je hlavní část článku z Nové republiky:

"Čestný rozhovor": co Putin navrhl pro upgrade důchodového systémuMaxim Kolomijec 30. 8. 2018     
Prezident Ruské federace Vladimír Putin vystoupil s televizním proslovem k Rusům: hlava státu oznámila vlastní návrhy k vládnímu návrhu zákona o změnách v důchodovém systému a vysvětlila hlavní úkol navržených opatření - zajištění odolnosti a finanční stability důchodového systému Ruska po mnoho dalších let. 
Putin uvedl šest hlavních opatření ke zmírnění procesu modernizace důchodového systému: 
1. Ženy budou odcházet do důchodu ve věku 60 let. Kromě toho budou mít matky s více dětmi možnost odchodu do důchodu dříve: například ženy s pěti dětmi budou mít možnost odejít na zasloužený odpočinek již v 50 letech. 
2. Rusové, kteří v příštích dvou letech měli odejít do důchodu podle starého zákona, dostanou právo na vyřízení důchodu šest měsíců před novým věkem odchodu do důchodu. "Aby se lidé mohli přizpůsobit nové životní situaci, zorganizovat si své plány", řekl Putin. 
3. Vláda Ruské federace schválí pro občany předdůchodového věku zvláštní program na zvyšování kvalifikace. Navíc maximální výše dávek v nezaměstnanosti pro občany ve věku před odchodem do důchodu se více než zdvojnásobí - až na 11 tisíc 280 rublů, a zaměstnavatelé budou povinni zajistit každoročně neplacenou dispenzarizaci zaměstnancům v předdůchodovém věku. 
4. Stávající důchodové podmínky zůstanou zachovány pro horníky, pracovníky v horkých provozech, v chemické výrobě, pro oběti Černobylu a řadu dalších kategorií. Kromě toho budou zachovány výhody pro původní nepočetné národy Severu. Putin také sdělil, že 25 procent příplatku k pevné částce pojistného důchodu obdrží nepracující důchodci, žijící na venkově. 
5. Doba zaměstnání, která opravňuje k předčasnému odchodu do důchodu, se sníží: u žen - na 37 let a u mužů na 42 let. 
6. Veškeré federální výhody pro daně z nemovitostí a pozemky, platné k 31. prosinci 2018, zůstanou v plné výši zachovány až do ukončení reforem důchodového systému. Putin také podpořil návrh Jednotného Ruska na zachování všech stávajících regionálních výhod: bezplatná jízda ve veřejné dopravě, úlevy v komunálních službách, při generální opravě a plynofikaci, úlevy při získávání léků a tak dále.

Viz: http://www.novarepublika.cz/2018/08/cestny-rozhovor-co-putin-navrhl-pro.html#more

Zájemcům o politický kontext doporučuji přečíst celý článek, na který odkazuji.
Z odborného hlediska (kterému se chci věnovat) především, je třeba zaznamenat, že dílčí opatření jsou šita na míru konkrétních podmínek Ruska, jsou promyšlená a poměrně sociálně citlivá. Neboli – jsou kvalifikovanou korekcí a maximum toho, co je reálné.

Maximum toho, co je reálné, ovšem je v mezích stávajících přístupů. V zabezpečení udržitelnosti, stability a dostatečnosti lze postoupit o velký krok dál (dosáhnout efektivního řešení, které nemá negativní, ale naopak má pozitivní sociální dopady), pokud půjdeme cestou nikoli paušálního, ale diferencovaného prodoužení doby produktivního uplatnění a tredy odkladu výplat penzijních dávek.

K tomu je nutné vytvořit dostatečně silné motivace v penzijním systému, resp. naplnit jeho sklutečný smysl, tj. aby byl založen na solidaritě mezi těmi, u nichž pojistná událost nastala, a u nichž ještě nenastala. Jinými slovy: Podpořit ty, kteří mohou a chtějí být i ve vyšším věku produktivní činní dostatečnou ekonomickou motivací, současně s tím zabezpečit, aby ti, které konkrétní životní situace a podmínky na profesních trzích již omezují v produktivním uplatnění či vyřazují z produktivního uplatnění, měli rovněž prospěch z dlouhodobějšího produktivního uplatnění 
svých šťastnějších kolegů.

K nastavení takového motivujícího systému v návaznosti na stávající (v té či oné zemi) lze přistoupit různě. V našem týmu na VŠFS jsme k tomu vyvinuli model plně zásluhové a plně uzavřené postgraduální nadstavby systému průběžného penzijního pojištění (tedy nadstavby pro ty, kteří chtějí být výdělečně činní na profesních trzích i po dosažení formálně stanovené věkové hranice pro pobírání starobního důchodu), kterým lze v návaznosti na konkrétní podmínky té či oné země testovat různé alternativy a navrhnout nejvhodnější řešení.


K tomu (z poslední doby) viz např:
K tomu jsme s naším týmem na VŠFS zpracovali teoreticky podložený návrh plně uzavřené a plně zásluhové postgraduální nadstavby současného průběžného systému penzijního pojištění, do které by bylo možné vstoupit dobrovolně. Zde je v těchto pěti pokračováních:
(Zde je celý systém i s konkrétními příklady popsán.)


Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/6050-penze-putinova-korekce-a-nevyuzite-moznosti.html

5 komentářů :

 1. Putin má těžkou pozici proti vládě, která je vedená tzv. liberály, neboli lidmi, kteří by Američanům vlezli do zadele. Ti také navrhli důchodovou reformu podobné té, kterou navrhl u nás Kalousek s odchodem do důchodu až po dosaženém věku 70 let a více. Kapitalisti ve všech zemích světa mají pořád málo. Už lidem, ve všech státech světa ukradli, co se jenom dalo. Kapitalistům zbývá jenom jedno, vyhnout se na penzijní systémy s odůvodněním, že peněz je málo i když kapitalisti vydělávají měsíčně miliardy a pořád mají málo i když jejich zisky astronomicky rostou. S odůvodněním, že lidé se dožívají vyššího věku, což je největší hřích lidí, protože nejlépe je, když člověk celý život odvádí peníze do důchodového systému a ještě před dosažením penze, zemře. To je pro kapitalisty ideální stav. A proto jedeno z opatření je prodloužit věk odchodu do důchodu, protože je všem jasné, že po šedesátce je biologicky člověk opotřebovaný a s každým dalším rokem, který musí zařezávat v práci, je větší a větší naděje pro kapitalisty, že se žádného důchodu nedožije. S tím počítají i liberálové v Rusku a proto jim Putin svým návrhem částečně uťal tipec a důchodovou reformu zmírnil, tak aby byla přijatelná pro pracující lidi a výhody pro těžce pracující, aby zůstaly. Jestli to tak bude, to se ještě ukáže, ale kapitalisti ve všech zemích, kde vládnou mají pořád málo a nejraději by z lidí nadělali otroky, aby každý musel pracovat a oni by jenom bohatli. Také Ruska duma, tedy sněmovna šla příkladem a poslanci, tedy deputáty si sami snížili platy ve prospěch pracujících. Naše televize, ale jenom na Rusko kydá špínu a v té špíně se ztrácí veškerá opatření, kterým Rusko jde kupředu i přes sankce, kterými se snaží Rusko USA zastavit.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 8:47

   Podobně jako následující pisatel (9:24), i nřada dalších, mluvíte o "kapitalistech". Jenže to je zjednodušující a zavádějící, a míjí podstatu věci.
   Nejde tu o nějakou mentálně vyšinutou skupinu lidí ("parazitů" či "deprivantů", kteří "odmítají solidární společnost"), kterou postačí zlikvidovat/pozavírat/převychovat ("změna smýšlení" aneb metanoia)/vytlačit z mocenských pozic - nehodící se škrtněte. To postihuje jen jednu, subjektivní složku věci.

   Jenže:
   "Být kapitalistou znamená zaujímat ve výrobě postavení nejen ryze OSOBNÍ, nýbrž společenské. Kapitál je kolektivním produktem a může být uveden do pohybu jen společnou činností mnoha členů společnosti, koneckonců jen společnou činností všech členů společnosti.
   Kapitál není tedy OSOBNÍ mocí, je mocí společenskou.
   Bude-li tedy kapitál přeměněn v kolektivní vlastnictví, patřící všem příslušníkům společnosti, nezmění se OSOBNÍ vlastnictví ve společenské. Změní se jen společenský charakter vlastnictví. Vlastnictví ztratí svůj třídní charakter."
   (1847)

   Smazat
  2. Hovoříte mi s duše...

   Smazat
  3. 9.55 To co bylo napsáno o vlastnictví v r. 1847 reflektovala právní věda za socialismu rozdělením na osobní a soukromé vlastnictví s rozdílným právním režimem upraveným v občanském a hospodářském zákoníku.
   Dnešní hospodářský právní systém světa je neustále zdokonalovaným a przněným systémem, vytvořeným počátkem 19. století.
   Je potřeba se pohnout o několik kroků vpřed a nezatracovat socializační počiny reformního kapitalismu a socialismu v minulosti.

   Smazat
 2. KAPITALISTÉ ODMÍTAJI SOLIDÁRNI SPOLEČNOST KDE BY PLATILI

  v důsledku své finančni sily oni vice dani!
  Všechny penize co by měly přijit na Sociálni stát považuji za SVOJE a proto je preventivně ukradnou a směji se domoriodcům ČR,kteři nechápou,že nemohopu dále tlaskat jejich kapitalismu BEZ přivlastků,tedy BEZ mantinelů.
  Bohužel ČR nemá intelektuály,kteři by to voličům vysvětlovali dnem i noci a proto se radši všichni připravujte na vlastni pohřeb a zvolte ty korporace aby vám pustíli žilou a vy budete mit dovoleno jim za to jen tleskat.

  NEZAPOMENTE SI JEJICH PROLHANÝM A ZMANIPULOVANÝM TISKEM DÁT UKRÁST HLAS A NE,ŽE NE ANO!

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.