Reklama

pondělí 13. srpna 2018

Rádoby osobnosti české literatury Hruška, Putna a další grafomani též ze 4 procentní menšiny plivají po Gottovi!

Břetislav Olšer
13.8. 2018   Rukojmí
Je to prostě svoloč, co se vydává za údajné osobnosti české literatury a pro své zviditelnění se hnusně pouští do dehonestace Karla Gotta za jeho pozvání do Lipska, které však nepřijal, byť je už přes půl století nejpopulárnějším českým zpěvákem v Německu…
Část Asociace spisovatelů zaslala dopis pořadatelům s tím, že nesouzní se zpěvákovými hodnotovými postoji. Vadí jim Gottův podpis anticharty a jeho "normalizační působení". Zvláštní však je, že žádný koncert Mistra, za jehož zrušení literáti bojují, nebude. Směšná bublina splaskla...
„O vystoupení Karla Gotta projevil zájem management Plesu v Opeře Lipsko spolu s radnicí města Lipska. Mělo jít o půlhodinové vystoupení v rámci zahájení Českého roku kultury v Lipsku. Jednání o možné spolupráci trvala několik měsíců, ale nakonec jsme se na ní nedohodli,“ uvedl k tomu programový koordinátor Martin Krafl.
Podpis proti Gottovi na dopis dala například spisovatelka Petra Hůlová, David Zábranský, Petr Hruška či předseda spolku Litera Pavel Mandys a prof. Putna. (Kdypak nám předloží k průzkumu svoji neplagiátorskou diplomovou práci…?) Někteří signatáři, jako například Petr Borkovec a Jan Burian svůj podpis nakonec stáhli.Související obrázek
Asociace spisovatelů má téměř šedesát členů, pod dopisem jich zanechalo podpis patnáct. Hůlová pak například ke svému podpisu uvedla, že problémem není Gottovo vystoupení, ale dramaturgie celé akce Rok české kultury. Do ní prý by rádi chtěli být, ovšem jako zcela imriční spisovatelé více zapojeni.
Takže už je jasné, kde je zakopaný pes „českých spisovatelských osobností“ – neštěkne po nich zkrátka ani onen inkriminovaný pes a tak se snaží zviditelnit samisvými lživými štvanicemi. Mají příležitost, když plivají po Gottovi, co nikdy nebyl v KSČ, na rozdíl od spisovatelských géniů - dvojnásobného komunisty Kundery, chameleona Pelikána či stalinisty Kohouta…
Něco podobného lze zaregistroval i v kauze, kterou na svém webu popsaly Literární noviny. „Jde o to, že Asociace spisovatelů, což je jedna ze sedmi českých spisovatelských organizací, se začala velmi angažovat v české účasti na mezinárodním knižním veletrhu v Lipsku. Asociace spisovatelů, pokud si na to někdo vzpomene, vznikla jako takový trucpodnik.
Když se šéfem Obce spisovatelů stal Tomáš Magnusek, tak několik spisovatelů vedených Petrou Hůlovou odešlo a vytvořilo tuto asociaci. Od té doby jsme o nich neslyšeli nic jiného než to, že chtějí vyšší honoráře a že uspořádali první kongres, na který pozvali Milana Uhdeho, díky němuž se jako by přihlásili k tradicím šedesátých let. Nic jiného jsme o nich nikdy neslyšeli,“ říká pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.Výsledek obrázku pro magnusek
Šéfem Obce spisovatelů se stal bodrý strejda Tomáš Magnusek
Proto Žantovského tak udivilo aktuální prohlášení Asociace spisovatelů, které radikálně vystupuje proti tomu, jakým způsobem se organizuje česká kulturní účast na knižním veletrhu v Lipsku. Jen pro představu, je asi šestkrát větší než Svět knihy v Praze, co se týče návštěvnosti i významu. Takže to je zajímavá akce a je důležité, jaké kulturní zastoupení tam budeme mít, o tom není sporu. Ale proč se do toho plete Asociace spisovatelů?
Když mně křtil knihu Izraelské osudy prof. Bělohradský: http://www.postreh.com/phprs/view.php?cisloclanku=2009120601Výsledek obrázku pro olser gott
Vystupuje za všechny spisovatele a vůbec si nepřipustí, že tu je ještě Obec spisovatelů, České centrum PEN klubu, Unie českých spisovatelů, ale i Klub českých a slovenských spisovatelů a dokonce i Klub amatérských spisovatelů.
"Je tu spousta podobných organizací, které by také mohly mít právo – a většina z nich má mnohem delší tradici než tato účelově vzniklá truc asociace paní Hůlové – být tím připomínkovým místem k tomu, jaké to kulturní zastoupení bude,“ rovněž poukazuje mediální analytik Žantovský... https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Zacala-predvolebni-kampan-takze-vypuklo-zcela-mimoradne-silenstvi-Klus-ve-stopach-Siklove-a-Sveraka-trucspolek-plivajici-na-Gotta-Petr-Zantovsky-vysvetluje-co-tyto-lidi-spojuje-547264Výsledek obrázku pro havel vodňanská
A což tak porovnat Karla Gotta jako antichartistu a normalizačního elementa s doc. PhDr. Milanem UhdeM (dramatikem), který nedávno napsal odivmý elaborát k devadesátinám Pavla Kohouta. Je to ten samý Uhde, co se proslavil svojí básní oslavující Klementa Gottwalda: „Do bitev půjde před řadami“. Rok 1953; kdoví jestli též nepodepsal petici, kterou tisíce občanů Československa požadovali smrt M. Horákové a H. Píky. To už byl členem ČSM a vnitřně souhlasil s komunistickým režimem. Pracoval v těch 50. letech jako redaktor významného brněnského měsíčníku pro literaturu, umění a kritiku Host do domu.
Podívejme se tedy zhruba šest desítek roků zpět, abychom si připomněli to, co o Kohoutovi ve výše zmíněnému Uhdeho čtení není ani zmínka. Třeba o tom, jak na konci 40. let založil a do roku 1952 vedl Soubor Julia Fučíka. Jako jedenadvacetiletý nastoupil v roce 1949–50 na místo kulturního atašé v Moskvě, poté byl redaktorem a komentátorem v Československé televize… Holt, nekousej ruku tomu, kdo tě krmí...
V červnu 1967 pak ale Kohout najednou zapomněl na svoji nenávist vůči zradě západních spojenců, jak v 50. letech urputně prohlašoval, chameleonsky převlékl bryskně kabát a na IV. Sjezdu SČSS demonstrativně přečetl Solženicynův   protestní dopis sjezdu Svazu sovětských spisovatelů, čímž dovršil svůj obrat z milovníka v kritika režimu. Byl proto spolu s dalšími (Ivan Klíma, Ludvík Vaculík a další) podroben stranickému disciplinárnímu řízení.
A opět srovnání normalizačního gaunera Karla Gotta s dalším komunistický výkvětem Jiřím Pelikánem, někdejším generálním tajemníkem Mezinárodního svazu studentstva a generálním ředitel Československé televize. Po válce se stal aktivním mládežnickým a funkcionářem Národní fronty a ÚV KSČ. Byl spoluzodpovědný za vyhazování studentů z vysokých škol po únoru 1948, kdy stál v čele speciální k tomu určené komise…Výsledek obrázku pro kundera
A co na to, že také Česká televize kdysi uvedla, že další studentský aktivista Milan Kundera, žijící nyní ve Francii, měl udat za minulého totalitního režimu kamaráda své kolegyně z vysokoškolské koleje v Praze, letce Miroslava Dvořáčka. Ten skončil v uranových dolech, kde strávil 14 let věznění. Dva týdny po sovětské invazi v srpnu 1968 Dvořáček i s rodinou emigroval do Švédska. Nedovedu si představit, že by Kundera byl práskač. Absurdní. V Paříži se mi vysmáli…
I když tento bývalý aktivní svazák a člen KSČ je dnes nejslavnějším žijícím spisovatelem Francie českého původu. Podle Wikipedie patřil k prominentním protagonistům stalinské oficiální literatury a je příslušníkem generace, která vstoupila do literárního života brzy po komunistickém puči. Tato generace se bystře chopila příležitosti udělat bleskovou kariéru, neboť nastoupila na místa uprázdněná vyhnáním nekomunistů z kultury.
Do KSČ vstoupil hned dvakrát – v roce 1948 a po svém vyloučení znovu v roce 1956. Z jeho skvělých prací v češtině vyniká “Život je jinde” či “Nesnesitelná lehkost bytí“.Výsledek obrázku pro spisovatel hruška
Když tedy Hruška a spol. mluví o Gottově antichartě, je nutné zde připomenout osobní charakteristiky vůdců Charty 77 (vč. VONS a ostatních tzv. nezávislých iniciativ) jsou vesměs nepříznivé. Psychiatrické analytiky konstatují v mnoha případech osobní rozvrácenost, v některých případech drogy (Brabenec, Jirous apod.). Existuje velmi mnoho dalších důkazů o expozituře Charty a jejím spojení s konspirativní komunistickou mocí. Většina z nich však není vhodná k zveřejnění pro rizika s tím spojená. Rozsah ostatních by zdaleka překročil únosný rámec této zprávy.
Byl Gott jediným kumštýřem, který podepsal antichartu? https://www.youtube.com/watch?v=5CBDmwnN5BU
Skutečným disidentem však byl Miroslav Dolejší, politický vězeň a publicista, známý svou prací „Analýza událostí 17. listopadu 1989“. V komunistické vězení tak strávil celkem 19 let; kolikpak že Havel...? Úryvek z textu Dolejšího: Chartu 77 řídilo asi osm desítek osob, jejichž jádrem bylo 42 mluvčích, kteří se za dobu její existence v tomto úřadu vystřídali. Tato skupina osob byla vytvořena několika rodinami, navzájem spoutanými rodinnými, příbuzenskými, finančními a podobnými zájmovými svazky.
Byly to především rodiny: Havlových, Dienstbierových, Pithartových, Šabatových – Uhlových –   Müllerových – Tesařových, Paloušových, Rumlových, Pelikánových, Šternových - Kantůrkových, Kocábových… atd. Všechny tyto rodiny jsou exkomunisté nebo jejich potomci či svobodní zednáři a jejich potomci. Dnes je na 180 členů těchto rodin, jejich příbuzných a přátel v nejvyšších státních, diplomatických a hospodářských funkcích státu…“
Když se ministr vnitra Dr. Richard Sacher, zastupující v Čalfově vládě lidovou stranu, dostal v únoru a březnu 1990 do styku s některými materiály, týkající se činnosti Charty 77 a osobních charakteristik některých jejích vůdců… Proto vzniklo akutní nebezpeční odhalení spojení mezi Chartou 77 a vedením komunistického státu. Prezident Havel nechal jmenovat vládou disidenta Jana Rumla náměstkem Federálního ministerstva vnitra, který nechal zmizet přes 15 tisíc osobních svazků, tj. osobních materiálů občanů, kteří byli z jakýchkoliv důvodů předmětem zájmu StB.
Prezident si současně vynutil předání některých osobních materiálů, které byly z FMV předány zasvěcencům v Chartě (Uhl, Urban). Rovněž byly odstraněny osobní materiály vůdců Charty 77: mj. V. Havla, P. Uhla, V. Bendy, Vl. Chramostové, M. Kubišové, P. Pitharta, P. Šustrové, J. Rumla a dalších. Dále mj. zmizely objektové svazky zpravodajských agentur v zahraničí o objektech politické opozice v zahraničí – Pelikánovy “Listy”, Tigridovo nakladatelství “Svědectví”, objektové svazky “Rada svobodného Československa”, nakladatelství A. J. Leihma, atd. Rovněž byly odstraněny objektové svazky schwarzenberského paláce ve Vídni... http://ac24.cz/zpravy-z-domova/67-miroslav-dolejsi-analyza-udalosti-17-listopadu-1989Výsledek obrázku pro olser charta 77
A co Gott a zápletka tzv. chartistických antikomunistů; bývalí reformní komunisté totiž tvořili významnou základnu Charty 77 – z původního počtu 241 podpisů bylo exkomunistů asi 150. Tedy těch, kdož z prospěchářství nastoupili do vlaku, o němž netušili, že skončí na slepé koleji. Přestože už se mnozí necítili být „reformními komunisty“, část z nich, například Jiří Hájek či Jaroslav Šabata, viděla v Chartě platformu, která měla chuť dál oživovat úsilí o "dovršení cílů socialismu".
(Zmíněný Šabata, otec ombudsmanky Šabatové, (viz na snímku s Havlem...) byl po komunistickém převratu v únoru 1948 na Filozofické fakultě brněnské Masarykovy univerzity členem tzv. trojek, jež rozhodovaly o vyloučení studentů, kteří po komunistickém převratu už neměli na studiích co dělat. Stal se aktivním stoupencem stalinistického křídla KSČ, v 60. letech minulého století  byl jako funkcionář KSČ stoupencem jejího reformního křídla.
V letech 1968-1969 zastával post tajemníka jihomoravského Krajského výboru KSČ. Na post vedoucího krajského tajemníka KV KSČ ho zvolila konference v červenci 1968. V Jihomoravském kraji tehdy výrazně zesílila podpora pro projekt československého spolkového státu, složeného ze tří zemí/republik (Čechy, Morava + Slezsko a Slovensko). V srpnu 1968 ho Vysočanský sjezd KSČ bezprostředně po okupaci zvolil i za člena ÚV KSČ…)
Home coming party po návratu Václava Havla z vězení v dubnu 1983. Zleva Josef Danisz, Ivan M. Havel, Václav Havel, Jitka Vodňanská, Anna Šabatová
Home coming party po návratu Václava Havla z vězení v dubnu 1983. Zleva Josef Danisz, Ivan M. Havel, Václav Havel, Jitka Vodňanská, Anna Šabatová...
„Největší část Charty projevuje zdravou tendenci po jednotě. A nejedná se při tom o nějaké pragmatické a taktické úsilí konkrétní spolupráce, ale o skutečné hnutí za novou politickou formaci. Měla by to být nová demokratická levice s jasnou socialistickou alternativou,“ prohlásil Jaroslav Šabata v roce 1978 v rozhovoru pro rakouský časopis Extrablatt.Související obrázek
Celá ta slavná Charta se zkrátka ocitla v zajetí schizofrenie: Stáli proti komunismu, ale i v Chartě 77 byla přesto levice… V původním seznamu členů Charty 77 tak nalezneme i vyloučené komunisty, kteří reformnímu komunismu stále dávali naději – byl to především Zdeněk Mlynář, který hledal inspiraci pro skomírající československý reformní komunismus v západoevropském eurokomunistickém hnutí.
Mlynář se snažil nabídnout novou vizi pro fungování eurokomunistických stran obohacením o zkušenosti pražského jara a „vést programovou diskusi o koncepcích demokratického socialismu“. České námluvy s eurokomunismem ovšem zůstaly na okraji chartistických debat a mezi ostatními chartisty vyvolávaly spíše nedůvěru. Je to snadné vysvětlení; výše jmenovaní soudruzi jen ve svém prahnutí jako nenažrané svině, co se za nic na světě nechtějí dostat od plného politického koryta…Výsledek obrázku pro olser gott
Snímek Břetislav Olšer
Inu, zkrátka v tomto hnutí jejich naduté a chabé mysli sedli výše jmenovaní chartisté do špatného vlaku, co skončil na slepé koleji. Proto bylo třeba přesednout a co nejrychleji; plná koryta byla pro ně alfou a omegou politické nenažranosti... Dnes se jejich následníci snaží zviditelnit třeba zmíněným ponižováním bezkonkurenčního zpěváka Karla Gotta. Setkali jsme se v Ostravě během světové premiéry jedinečného muzikálu na ledě „Mrazík“, kde zpíval nejznámější hity spolu s dnes již nežijící Ivetou Bartošovou…
Když chtěl Havel žit v komuně s Vodňanskou a Olgou:Je to prostě svoloč, co se vydává za údajné osobnosti české literatury a pro své zviditelnění se hnusně pouští do dehonestace Karla Gotta za jeho pozvání do Lipska, které však nepřijal, byť je už přes půl století nejpopulárnějším českým zpěvákem v Německu…
Část Asociace spisovatelů zaslala dopis pořadatelům s tím, že nesouzní se zpěvákovými hodnotovými postoji. Vadí jim Gottův podpis anticharty a jeho "normalizační působení". Zvláštní však je, že žádný koncert Mistra, za jehož zrušení literáti bojují, nebude. Směšná bublina splaskla...
„O vystoupení Karla Gotta projevil zájem management Plesu v Opeře Lipsko spolu s radnicí města Lipska. Mělo jít o půlhodinové vystoupení v rámci zahájení Českého roku kultury v Lipsku. Jednání o možné spolupráci trvala několik měsíců, ale nakonec jsme se na ní nedohodli,“ uvedl k tomu programový koordinátor Martin Krafl.
Podpis proti Gottovi na dopis dala například spisovatelka Petra Hůlová, David Zábranský, Petr Hruška či předseda spolku Litera Pavel Mandys a prof. Putna. (Kdypak nám předloží k průzkumu svoji neplagiátorskou diplomovou práci…?) Někteří signatáři, jako například Petr Borkovec a Jan Burian svůj podpis nakonec stáhli.Související obrázek
Asociace spisovatelů má téměř šedesát členů, pod dopisem jich zanechalo podpis patnáct. Hůlová pak například ke svému podpisu uvedla, že problémem není Gottovo vystoupení, ale dramaturgie celé akce Rok české kultury. Do ní prý by rádi chtěli být, ovšem jako zcela imriční spisovatelé více zapojeni.
Takže už je jasné, kde je zakopaný pes „českých spisovatelských osobností“ – neštěkne po nich zkrátka ani onen inkriminovaný pes a tak se snaží zviditelnit samisvými lživými štvanicemi. Mají příležitost, když plivají po Gottovi, co nikdy nebyl v KSČ, na rozdíl od spisovatelských géniů - dvojnásobného komunisty Kundery, chameleona Pelikána či stalinisty Kohouta…
Něco podobného lze zaregistroval i v kauze, kterou na svém webu popsaly Literární noviny. „Jde o to, že Asociace spisovatelů, což je jedna ze sedmi českých spisovatelských organizací, se začala velmi angažovat v české účasti na mezinárodním knižním veletrhu v Lipsku. Asociace spisovatelů, pokud si na to někdo vzpomene, vznikla jako takový trucpodnik.
Když se šéfem Obce spisovatelů stal Tomáš Magnusek, tak několik spisovatelů vedených Petrou Hůlovou odešlo a vytvořilo tuto asociaci. Od té doby jsme o nich neslyšeli nic jiného než to, že chtějí vyšší honoráře a že uspořádali první kongres, na který pozvali Milana Uhdeho, díky němuž se jako by přihlásili k tradicím šedesátých let. Nic jiného jsme o nich nikdy neslyšeli,“ říká pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.Výsledek obrázku pro magnusek
Šéfem Obce spisovatelů se stal bodrý strejda Tomáš Magnusek
Proto Žantovského tak udivilo aktuální prohlášení Asociace spisovatelů, které radikálně vystupuje proti tomu, jakým způsobem se organizuje česká kulturní účast na knižním veletrhu v Lipsku. Jen pro představu, je asi šestkrát větší než Svět knihy v Praze, co se týče návštěvnosti i významu. Takže to je zajímavá akce a je důležité, jaké kulturní zastoupení tam budeme mít, o tom není sporu. Ale proč se do toho plete Asociace spisovatelů?
Když mně křtil knihu Izraelské osudy prof. Bělohradský: http://www.postreh.com/phprs/view.php?cisloclanku=2009120601Výsledek obrázku pro olser gott
Vystupuje za všechny spisovatele a vůbec si nepřipustí, že tu je ještě Obec spisovatelů, České centrum PEN klubu, Unie českých spisovatelů, ale i Klub českých a slovenských spisovatelů a dokonce i Klub amatérských spisovatelů.
"Je tu spousta podobných organizací, které by také mohly mít právo – a většina z nich má mnohem delší tradici než tato účelově vzniklá truc asociace paní Hůlové – být tím připomínkovým místem k tomu, jaké to kulturní zastoupení bude,“ rovněž poukazuje mediální analytik Žantovský... https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Zacala-predvolebni-kampan-takze-vypuklo-zcela-mimoradne-silenstvi-Klus-ve-stopach-Siklove-a-Sveraka-trucspolek-plivajici-na-Gotta-Petr-Zantovsky-vysvetluje-co-tyto-lidi-spojuje-547264Výsledek obrázku pro havel vodňanská
A což tak porovnat Karla Gotta jako antichartistu a normalizačního elementa s doc. PhDr. Milanem UhdeM (dramatikem), který nedávno napsal odivmý elaborát k devadesátinám Pavla Kohouta. Je to ten samý Uhde, co se proslavil svojí básní oslavující Klementa Gottwalda: „Do bitev půjde před řadami“. Rok 1953; kdoví jestli též nepodepsal petici, kterou tisíce občanů Československa požadovali smrt M. Horákové a H. Píky. To už byl členem ČSM a vnitřně souhlasil s komunistickým režimem. Pracoval v těch 50. letech jako redaktor významného brněnského měsíčníku pro literaturu, umění a kritiku Host do domu.
Podívejme se tedy zhruba šest desítek roků zpět, abychom si připomněli to, co o Kohoutovi ve výše zmíněnému Uhdeho čtení není ani zmínka. Třeba o tom, jak na konci 40. let založil a do roku 1952 vedl Soubor Julia Fučíka. Jako jedenadvacetiletý nastoupil v roce 1949–50 na místo kulturního atašé v Moskvě, poté byl redaktorem a komentátorem v Československé televize… Holt, nekousej ruku tomu, kdo tě krmí...
V červnu 1967 pak ale Kohout najednou zapomněl na svoji nenávist vůči zradě západních spojenců, jak v 50. letech urputně prohlašoval, chameleonsky převlékl bryskně kabát a na IV. Sjezdu SČSS demonstrativně přečetl Solženicynův   protestní dopis sjezdu Svazu sovětských spisovatelů, čímž dovršil svůj obrat z milovníka v kritika režimu. Byl proto spolu s dalšími (Ivan Klíma, Ludvík Vaculík a další) podroben stranickému disciplinárnímu řízení.
A opět srovnání normalizačního gaunera Karla Gotta s dalším komunistický výkvětem Jiřím Pelikánem, někdejším generálním tajemníkem Mezinárodního svazu studentstva a generálním ředitel Československé televize. Po válce se stal aktivním mládežnickým a funkcionářem Národní fronty a ÚV KSČ. Byl spoluzodpovědný za vyhazování studentů z vysokých škol po únoru 1948, kdy stál v čele speciální k tomu určené komise…Výsledek obrázku pro kundera
A co na to, že také Česká televize kdysi uvedla, že další studentský aktivista Milan Kundera, žijící nyní ve Francii, měl udat za minulého totalitního režimu kamaráda své kolegyně z vysokoškolské koleje v Praze, letce Miroslava Dvořáčka. Ten skončil v uranových dolech, kde strávil 14 let věznění. Dva týdny po sovětské invazi v srpnu 1968 Dvořáček i s rodinou emigroval do Švédska. Nedovedu si představit, že by Kundera byl práskač. Absurdní. V Paříži se mi vysmáli…
I když tento bývalý aktivní svazák a člen KSČ je dnes nejslavnějším žijícím spisovatelem Francie českého původu. Podle Wikipedie patřil k prominentním protagonistům stalinské oficiální literatury a je příslušníkem generace, která vstoupila do literárního života brzy po komunistickém puči. Tato generace se bystře chopila příležitosti udělat bleskovou kariéru, neboť nastoupila na místa uprázdněná vyhnáním nekomunistů z kultury.
Do KSČ vstoupil hned dvakrát – v roce 1948 a po svém vyloučení znovu v roce 1956. Z jeho skvělých prací v češtině vyniká “Život je jinde” či “Nesnesitelná lehkost bytí“.Výsledek obrázku pro spisovatel hruška
Když tedy Hruška a spol. mluví o Gottově antichartě, je nutné zde připomenout osobní charakteristiky vůdců Charty 77 (vč. VONS a ostatních tzv. nezávislých iniciativ) jsou vesměs nepříznivé. Psychiatrické analytiky konstatují v mnoha případech osobní rozvrácenost, v některých případech drogy (Brabenec, Jirous apod.). Existuje velmi mnoho dalších důkazů o expozituře Charty a jejím spojení s konspirativní komunistickou mocí. Většina z nich však není vhodná k zveřejnění pro rizika s tím spojená. Rozsah ostatních by zdaleka překročil únosný rámec této zprávy.
Byl Gott jediným kumštýřem, který podepsal antichartu? https://www.youtube.com/watch?v=5CBDmwnN5BU
Skutečným disidentem však byl Miroslav Dolejší, politický vězeň a publicista, známý svou prací „Analýza událostí 17. listopadu 1989“. V komunistické vězení tak strávil celkem 19 let; kolikpak že Havel...? Úryvek z textu Dolejšího: Chartu 77 řídilo asi osm desítek osob, jejichž jádrem bylo 42 mluvčích, kteří se za dobu její existence v tomto úřadu vystřídali. Tato skupina osob byla vytvořena několika rodinami, navzájem spoutanými rodinnými, příbuzenskými, finančními a podobnými zájmovými svazky.
Byly to především rodiny: Havlových, Dienstbierových, Pithartových, Šabatových – Uhlových –   Müllerových – Tesařových, Paloušových, Rumlových, Pelikánových, Šternových - Kantůrkových, Kocábových… atd. Všechny tyto rodiny jsou exkomunisté nebo jejich potomci či svobodní zednáři a jejich potomci. Dnes je na 180 členů těchto rodin, jejich příbuzných a přátel v nejvyšších státních, diplomatických a hospodářských funkcích státu…“
Když se ministr vnitra Dr. Richard Sacher, zastupující v Čalfově vládě lidovou stranu, dostal v únoru a březnu 1990 do styku s některými materiály, týkající se činnosti Charty 77 a osobních charakteristik některých jejích vůdců… Proto vzniklo akutní nebezpeční odhalení spojení mezi Chartou 77 a vedením komunistického státu. Prezident Havel nechal jmenovat vládou disidenta Jana Rumla náměstkem Federálního ministerstva vnitra, který nechal zmizet přes 15 tisíc osobních svazků, tj. osobních materiálů občanů, kteří byli z jakýchkoliv důvodů předmětem zájmu StB.
Prezident si současně vynutil předání některých osobních materiálů, které byly z FMV předány zasvěcencům v Chartě (Uhl, Urban). Rovněž byly odstraněny osobní materiály vůdců Charty 77: mj. V. Havla, P. Uhla, V. Bendy, Vl. Chramostové, M. Kubišové, P. Pitharta, P. Šustrové, J. Rumla a dalších. Dále mj. zmizely objektové svazky zpravodajských agentur v zahraničí o objektech politické opozice v zahraničí – Pelikánovy “Listy”, Tigridovo nakladatelství “Svědectví”, objektové svazky “Rada svobodného Československa”, nakladatelství A. J. Leihma, atd. Rovněž byly odstraněny objektové svazky schwarzenberského paláce ve Vídni... http://ac24.cz/zpravy-z-domova/67-miroslav-dolejsi-analyza-udalosti-17-listopadu-1989Výsledek obrázku pro olser charta 77
A co Gott a zápletka tzv. chartistických antikomunistů; bývalí reformní komunisté totiž tvořili významnou základnu Charty 77 – z původního počtu 241 podpisů bylo exkomunistů asi 150. Tedy těch, kdož z prospěchářství nastoupili do vlaku, o němž netušili, že skončí na slepé koleji. Přestože už se mnozí necítili být „reformními komunisty“, část z nich, například Jiří Hájek či Jaroslav Šabata, viděla v Chartě platformu, která měla chuť dál oživovat úsilí o "dovršení cílů socialismu".
(Zmíněný Šabata, otec ombudsmanky Šabatové, (viz na snímku s Havlem...) byl po komunistickém převratu v únoru 1948 na Filozofické fakultě brněnské Masarykovy univerzity členem tzv. trojek, jež rozhodovaly o vyloučení studentů, kteří po komunistickém převratu už neměli na studiích co dělat. Stal se aktivním stoupencem stalinistického křídla KSČ, v 60. letech minulého století  byl jako funkcionář KSČ stoupencem jejího reformního křídla.
V letech 1968-1969 zastával post tajemníka jihomoravského Krajského výboru KSČ. Na post vedoucího krajského tajemníka KV KSČ ho zvolila konference v červenci 1968. V Jihomoravském kraji tehdy výrazně zesílila podpora pro projekt československého spolkového státu, složeného ze tří zemí/republik (Čechy, Morava + Slezsko a Slovensko). V srpnu 1968 ho Vysočanský sjezd KSČ bezprostředně po okupaci zvolil i za člena ÚV KSČ…)
Home coming party po návratu Václava Havla z vězení v dubnu 1983. Zleva Josef Danisz, Ivan M. Havel, Václav Havel, Jitka Vodňanská, Anna Šabatová
Home coming party po návratu Václava Havla z vězení v dubnu 1983. Zleva Josef Danisz, Ivan M. Havel, Václav Havel, Jitka Vodňanská, Anna Šabatová...
„Největší část Charty projevuje zdravou tendenci po jednotě. A nejedná se při tom o nějaké pragmatické a taktické úsilí konkrétní spolupráce, ale o skutečné hnutí za novou politickou formaci. Měla by to být nová demokratická levice s jasnou socialistickou alternativou,“ prohlásil Jaroslav Šabata v roce 1978 v rozhovoru pro rakouský časopis Extrablatt.Související obrázek
Celá ta slavná Charta se zkrátka ocitla v zajetí schizofrenie: Stáli proti komunismu, ale i v Chartě 77 byla přesto levice… V původním seznamu členů Charty 77 tak nalezneme i vyloučené komunisty, kteří reformnímu komunismu stále dávali naději – byl to především Zdeněk Mlynář, který hledal inspiraci pro skomírající československý reformní komunismus v západoevropském eurokomunistickém hnutí.
Mlynář se snažil nabídnout novou vizi pro fungování eurokomunistických stran obohacením o zkušenosti pražského jara a „vést programovou diskusi o koncepcích demokratického socialismu“. České námluvy s eurokomunismem ovšem zůstaly na okraji chartistických debat a mezi ostatními chartisty vyvolávaly spíše nedůvěru. Je to snadné vysvětlení; výše jmenovaní soudruzi jen ve svém prahnutí jako nenažrané svině, co se za nic na světě nechtějí dostat od plného politického koryta…Výsledek obrázku pro olser gott
Snímek Břetislav Olšer
Inu, zkrátka v tomto hnutí jejich naduté a chabé mysli sedli výše jmenovaní chartisté do špatného vlaku, co skončil na slepé koleji. Proto bylo třeba přesednout a co nejrychleji; plná koryta byla pro ně alfou a omegou politické nenažranosti... Dnes se jejich následníci snaží zviditelnit třeba zmíněným ponižováním bezkonkurenčního zpěváka Karla Gotta. Setkali jsme se v Ostravě během světové premiéry jedinečného muzikálu na ledě „Mrazík“, kde zpíval nejznámější hity spolu s dnes již nežijící Ivetou Bartošovou…
Když chtěl Havel žit v komuně s Vodňanskou a Olgou:

58 komentářů :

 1. Pane Olšere,k čemu je takové žvanění? Chcete za každou cenu ukázat,co všecko víte? Ukázat,že Havlovci byli špatní,zato Gott jenom trošku ujel? Tomu,kdo se ve věci neorientuje,dáte návod,že vlatně všichni,co se proti komunistickému režimu kdy angažovali,byli svoloč a tak Kája byl vlastně byl vzorem,protože si až tak nezadal.Běžte s takovým pohledem na společnost -byvší i nynější-někam. Pavel Motloch

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pavle, Pavle, pořád se léčíš? Dlouho jsme se neviděli. byvší i nynější...

   Smazat
  2. Nu, pane Motloch, nedivte se, tito dotyční byli posledních 30let...naprosto neomezení vládci naší vlasti a výsledek je tragický. Jsme vydrancovaná vymírající kolonie. Pokud chceme tento stav zvrátit a sjednat nápravu, dát vůbec nějakou budoucnost našim dětem. Musíme znát, pochopit příčiny! Jinak se budeme motat v kruhu až do úplného vyhubení. Toť vše k Vašim výhradám.

   Smazat
  3. Přišel čas se dozvědět pravdu. Pane Olšere, nešetřete detaily a pište!!!

   Smazat
  4. Díky pane Olšere a red. editore, jsem rád, že nás je více, co se snaží osvítit jméno pana Miroslava Dolejšího, demokraticky ZAKÁZANÉHO!

   Já se o to snažím, již léta a takovýto článek mne, vždy jen potěší!

   Ještě jste zapomněl na Michala Prokopa (člena dlužnického spolku ODA, věřitelé, občané ČR), aktivního, normalizačního svazáka a spolutvůrce antichchcharty.

   Který dnes lituje, že se sám nevygumoval ze světa i s KSČ po podvodu 89 ...?!


   Odkaz 1.

   https://uloz.to/live/!Tfbv8MCUV/analyza-17-11-1989-vice-google-cz-autor-miroslav-dolejsi-politicky-vezen-po-r-1989-vladnoucim-teatrem-opet-zatracen-prestoze-si-odsedel-19-let-o-sametu-napsal-r-1990-a-skoncil-25let-media-mlci-osvetlil-osobu-jm-havel-mkv-avi


   Odkaz 2.

   https://uloz.to/live/!m70pet6oQHqQ/pro-shetland-analyza-17-11-1989-autor-m-dolejsi-praha-1990-dilo-o-nejapne-legende-sametove-revoluce-dnes-jiz-neni-pochyb-o-rizenem-prevratu-diky-americti-bohove-jinak-naprosti-cizinci-vetrelec-pote-posledni-tvar-zn-havel-modre-avi


   Odkaz 3.

   https://uloz.to/!CR7kJXJo/analyza-17-listopadu-1989-autor-m-dolejsi-vice-google-cz-miroslav-dolejsi-politicky-vezen-po-r-1989-vladnoucim-teatrem-opet-zatracen-prestoze-si-odsedel-19-let-o-sametu-napsal-r-1990-a-skoncil-osvetlil-osobu-havel-jpg


   Odkaz 4.

   https://uloz.to/!ycny4fxPD/1-publikace-analyza-17-listopadu-1989-autor-miroslav-dolejsi-hlavni-vedlejsi-role-havel-jpg


   Odkaz 5.

   https://uloz.to/!aU7kp4LNf/2-miroslav-dolejsi-autor-zarazen-mezi-nezadouci-povinne-zapomenute-po-r-1989-rezie-havel-jpg


   Odkaz 6.

   https://uloz.to/!KQw4jUmEa/3-analyza-17-11-1989-vice-google-cz-autor-miroslav-dolejsi-politicky-vezen-po-r-1989-vladnoucim-teatrem-opet-zatracen-prestoze-si-odsedel-19-let-o-sametu-napsal-r-1990-a-skoncil-25let-zde-media-mlci-osvetlil-osobu-havel-pdf


   B. Olšere, děkuje Ramón

   Smazat
  5. Ne všichni byla svoloč, to by urazilo Slávka Popelku, kterému před třemi roky napařil soud dva roky podmínku za to, že protestoval před Strakovkou za odstoupení Nečasovy vlády. Ale to byla čestná výjimka, ten zbytek, tam ta svoloč sedí. Kocáb měl sedět za vytunelovaný TREMD a nesedí.

   Smazat
  6. 17:30

   Souhlasím, pouze si dovolím, TREND - všeobecný investiční fond, a.s.! Michael Kocáb 50 nejbohatší pražák v ČR. A přesto pro své politické anti-aktivity, chodí SOMROVAT peníze na ambasádu USA!?

   Zde:
   "Kroměřížská výzva" nadace M.Kocába?!


   Jeden jeho poškozený zde:

   http://www.reflex.cz/clanek/komentare/49046/kocab-tunelari-klaus-osidili-me-vsichni.html

   Zdraví Ramón

   Smazat
 2. Milá Petro Hůová, že radší nedržite hubu,váš otec byl ve straně a do puntíku naplňoval příkazy soudruhů z rozhlasu. A to hodně let. Lidi mají bohužel i paměť, že jo? A víte proč to všichni ti, kteří byli ve straně? Abyste se vy - jejich potomci měli líp. Tak radši ohnuli páteř a drželi hubu a krok. A takhle se zase chováte vy - opět útočíte na ty, kteří s KSČ neměli nikdy nic společnýho. Tak laskavě nechte Gotta na pokoji, díky jeho valutám který dovezl do republiky mohli bolševici cestovat na západ.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Parchanti co plivají po Gottovi mu nesahají ani po kotníky . Taková je ale už česká nátura bohužel .

   Smazat
 3. Nejsou schopni pochopit, že jejich podpisy pod takovými pamflety z nich dělají signatáře novodobých antichart.

  Ke cti to Karlu Gottovi jistě nepřidalo, ale rozdíl mezi těmito novodobými antichartisty a tehdejším Karlem Gottem byl jeden hlavní: Karel vždycky byl a navždycky bude Pan Umělec.

  Zatímco Karlovi tohle bez problémů odpustíme, tak těm trapným Putnům - to teda ani náhodou.

  Vláďa z Brna

  OdpovědětSmazat
 4. Umělec a naše hvězda Karel Got se nikdy nepletl do politiky . To ho
  zachránilo . Podívejte jak skončili Žilkové , Kocábové , Vetchỷ , Hrušinský mladší , Kraus a ostatní zastánci demokracie . Jak není po jejím , tak to není demokratické . Volby jsou volby . Karel je bůh .

  OdpovědětSmazat
 5. A co antichartista a dnešní komunistobijec z Reflexu a odjinud Steigerwald ? V tehdejší době byl anti kdekdo, kdo přesto dnes bojovně a "uvědoměle"vystupuje. Jen se to o nich neví nebo nepíše.Toho Gotta chtějí zlikvidovat dávno, tak teď vytáhli tohle.

  OdpovědětSmazat
 6. umělci? ho.vno. pražácká "kulturni" mafie.

  OdpovědětSmazat
 7. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  2. O největším lháři, ožralci, děvkaři i buzerantovi , psychopatovi, megalomanovi, zrádci a kolaborantovi se bude ještě psát 200 let jako o nevětším vyvrhelovi českého národa, který zahájil etapu rozkradení naší země a vytvoření protektorátu IV. Reichu.

   Smazat
  3. Olšer nebyl nikdy v žádné politické straně, natož v KSČ; komunisté mu vyhodili otce - učitele k lopatě... Včil mluv, troubo...

   Smazat
  4. 16:11

   Znamená to, že to, jaký kdo je, poznáme podle toho, jestli byl nebo nebyl v KSČ?

   Smazat
  5. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  6. 16:16

   Ano poznáme, ihned v momeňte, pokud tento flaušák, ihned překvaltuje do ODS, ODA, TOP09, STAN, US-DEU, ČSL(KDU) - ČSS(D) atd.

   A začne nás celoživotní nestraníky poučovat, jak My nerozumíme kapitalismu. Jací jsme Putlerovci levičáci a bolševíci.

   Jejich protekční spratci nás celoživotní nestraníky, navíc se zázemím v zámoří ujišťují, jak to tam vlastně vypadá ...?

   To je nám poté, přímo na pozvracení!!!

   Samostatná, celoživotně svobodná osoba!


   Ramón

   Smazat
  7. Havel, to bylo prase, dám si doma na zed´jeho fotku a když půjdu okolo, tak na něho plivnu

   Smazat
  8. 17:32
   NOOO,TO VÁM ZA CHVÍLI DOJDOU SLINY KOLEGO!!!!☺

   Smazat
  9. 15:36 Hele pan Olšer je daleko lepší člověk něž ten poblitej ochmelka havel a ty další vejlupci ten samý odpad.

   Smazat
  10. Bohužel od hadráku 89" jsou na hradě prezidenti , kteří se nikdy prezidenty stát neměli .Klaus sice není ožrala , ale napáchal ještě víc škody než nějaký ochlasta . Havel se Zemanem si nemohou v chlastu nic vyčítat jsou na tom stejně fifty , fifty . Havel republiku zaprodal cizákům za což mu v USA Kongresu zatleskali ve stoje a instalovali tam jeho sošku . Zeman nás zase zatáhl do NATO podporuje nasazení žoldáků v cizině . V případě vyslání vojáků k hranicím Ruska ani necekl a to je s nimi prý kámoš . To prezident Moldávie aspoň podobné rozhodnutí moldavské vlády vetoval .Zeman si místo toho asi dal ftťana .

   Smazat
  11. 9:05

   Diskuse se od autorova bulvárně-denunciačního článku posunula k zásadnějším věcem.

   Dovolím si k tomu uvést dva citáty, na které jsem v posledních hodinách narazil:

   "Jde o to vytvořit společenský systém podporující spolupráci lidí a ne konkurenční boj." - Oleg SUŠA

   "KSČM neprosadila žádná zásadní levicová témata, a ... smířila /se/ s tím, že bude chránit mír v rámci Severoatlantické aliance, kterou ovšem na svých setkáních obviňuje (přímo či nepřímo) z podkopávání míru. Zda takovéto jednání není tak trochu schizofrenní ponechám na posouzení odborníků z řad psychologie a psychiatrie. Z mého laického pohledu bych doporučil KSČM změnit prášky, doktora, nebo vedení." - Zdeněk VOPAT

   Na druhé straně se dnes často setkáme s lidmi, kteří sami sebe považují za příslušníky levice, ale neváhají vzít do úst slovo "konkurenceschopnost".

   Dovolím si v této souvislosti v následujícím příspěvku uvést přepis fejetonistické úvahy, kterou Dr. Ivan David přednesl 17.11.2016 v Betlémské kapli.

   Smazat
  12. Svoboda je typicky pozlátkové slovo. Pochází z indoevropského kořene ´suobh-´, "svůj".a) Svobodný je ten, kdo je svůj, kdo není majetkem nikoho. Kdo se bojí uplatňovat svoji vůli, je nesvobodný, patří těm, jichž se bojí. Svobody se dosahuje odstraňováním překážek, deregulací. Nevím, jakou dávku svobody společnost ještě unese, než se docela rozpadne.
   Nevím, proč tak mnozí ještě pořád volají po svobodě a současně si stěžují téměř výhradně na jevy vyplývající z využívání svobody jinými. Že jste svobodný/svobodná, poznáte velmi snadno z toho, že když vás bijí, nikdo se vám do toho neplete. Ten, kdo vás bije, svobodně uplatňuje své právo silnějšího. Svobodu pro jestřáby i králíky, kuny i kuřata, zmije i myši.b) O svobodu budou přede-vším usilovat jestřábi, kuny a zmije, ale při správně zvolené propagandě za zvuků zvonících klíčů také králíci, kuřata a myši, zvláště ti blbí, kteří se cítí být predátory nebo sázejí na změnu stravo-vacích zvyklostí predátorů. Co se stane? Bude velká hostina. Bránit v tom by bylo potlačení svobody, patrně motivované nepřejícností, závistí a snahou někoho trestat za úspěch.
   Máte pocit, že nám vládnou ti největší darebáci? Ale samozřejmě ― je to výsledek svobodné vůle. Nikdo jim nepřekážel ve svobodném uchopení moci. Ani vám nikdo nebrání chovat se stejně. Kdo vám brání koupit si média?; můžete si svobodně najmout všechny billboardy, úplně svobodně na nich lhát stejně jako ve svých médiích. Vadí vám, že s advokátem ex-offo nemáte šanci proti silné-mu protivníkovi se štábem práskaných advokátů? I vy máte svobodu si je najmout. Soud bude důkazy hodnotit zcela volně a úplně nezávisle ― možná i na zákonech. Napadlo vás, že zrušili překážky a omezení proto, aby vás zbavili svobody a důstojnosti?

   VIDEO:
   https://www.youtube.com/watch?v=Flx4vepzc-M&t=360s

   Smazat
  13. Pane Kopecký, nevynechávám vaše názory. Jste mi sympatický, protože nejste srab, jako já anonym. Většinou s vámi souhlasím, ale dnes s 9:20 ne. Váš princip osobní svobody, je mi cizí. Já mám radost, jen když má osobní svoboda není placena jinými, uvedu příklad - mám rodinu a musím ji uživit, tak jsem nevolníkem peněz, nekradu a nežijeme nad standard. Jsem tedy v nerovnoprávnem postavení, protože si nemohu dovolit (zaplatit) kvalitního právníka.I když po tom netoužím,nemohu si najmout billboardy. Takto citovaná svoboda vyžaduje hodně peněz, při jejich hromadění spotřebujete hodně času (čas jsou peníze) a konečná efektivita je vždy s rizikem. Mám vlastní recept na svou svobodu, není absolutní, ale je optimem možných cílů a možných prostředků. Nejsem génius, jen normální průměrný zaměstnaný člověk, určitě by mě potěšilo zvýšení platu, ale leštit kliky nebudu. Mám zajímavou práci, motivuje víc, než nezajímavá za víc peněz. Kdyby svoboda byla odvozena jen od platu, tak jsem gastarbajtrem v Německu. Buďte zdráv a pište dál, jinak to zde upadá.

   Smazat
  14. 3:43

   Rád bych Vás jen upozornil, že příspěvek (9:20) není můj text, ale že se jedná o vystoupení MUDr. Ivana Davida ze 17.listopadu 2016 v Betlémské kapli v Praze.

   Smazat
  15. Pane Kopecký, byla to moje chyba, omlouvám se. Anonym.

   Smazat
  16. 17:33

   To nestojí za řeč.

   Ten text jsem sem umístil, protože opravdu stojí za zamyšlení. Ne proto, že bych nabádal k bezpodmínečnému souhlasu.

   Třeba pro Vás bude pohodlnější shlédnout to vystoupení v originále:
   https://www.youtube.com/watch?v=Flx4vepzc-M&t=360s

   Smazat
 8. Ruce pryč od Karla Gotta. Nesaháte mu po kotníky.

  OdpovědětSmazat
 9. Velká škoda, že si mimořádného talentu pana Olšera někdo nevšiml dříve. Mohl z něj být obstojný kádrovák nebo fízl. Takhle ale bohužel skončil na úrovni rozdychtěné pavlačové drbny se šťavnatým slovníkem.

  Gratuluji Nové republice, že získala tak kvalitního autora.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 15:47
   A CO SI DOKÁZAL TY,PINDALE MORALISTICKEJ????!!!!!

   Smazat
  2. 15:52

   Děkuji za trefný a vyvážený příspěvek do diskuse.

   Smazat
  3. Kopecký, 15:52 položil dotaz. Tak se chlubte, pane exulante.

   Smazat
  4. Ing. Petr Kačírek13. srpna 2018 17:08

   Honza Kopeckej je něco jako Pavel Kohout, proto také tak kolem sebe fluše z Vídně. Budovatel, který zběhl a nyní slídí z Rakous, co se u nás děje?

   Matěj K. bez pódia ve Vídni.

   Smazat
  5. Petr Kačírek 17:08

   Děkuji za Váš inspirovaný příspěvek, kterým se snažíte o prohloubení a obohacení diskuse. Doufám, že budete psát častěji a vždycky tak inteligentně a vtipně!

   Smazat
  6. 17:17
   ARBITR YNTELIGENCE ALIAS BLBSTEIN VŽDY VE STŘEHU!!!!☺

   Smazat
 10. Dobrý den.
  Ráda bych upozornila admina, že ten článek na "Rukojmí" končí pod foto K.Gotta a I.Bartošové v Mrazíku na ledě.
  Dále se to tady opakuje. Více je mi podivné, že si toho diskutující tady ale vůbec nevšimli. Anebo se mýlím?
  Co se týče pana Gotta, poprvé jsem jej viděla v TV ještě jak pracoval v ČKD jako elektromontér. Pak jsem jej již nesledovala. Není to moje "káva" či vlastně "čaj". To není narážka na jeho vystupování v reklamě. Jednoduše jej nemusím. Ale je to můj subjektivní názor. K jeho 79 narozeninám, které měl před měsícem 14.7.2018, mu pochopitelně přeji hlavně hodně zdraví.
  Pěkný den.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Paní Věro, to víte, že si čtenáři opakování textu všimli. Informace byla však tak závažná, že si určitě řekli, ýe opakování je matka moudrosti.

   Smazat
  2. Mezi těmi dvěma texty je 10 rozdílů.
   Kdo je najde je vítěz.

   Smazat
 11. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 12. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 13. 16:40 VÝBORNĚ, PEJSEK POSLOUCHÁ NA SLOVO.

  OdpovědětSmazat
 14. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 15. "...měl udat za minulého totalitního režimu kamaráda své kolegyně z vysokoškolské koleje v Praze, letce Miroslava Dvořáčka."

  Ten letec byl t.zv. "agent-chodec", vyslaný ze Západu jako špión proti své vlasti.

  V Americe mají "Patriot Act", zákon, který přikazuje svým občanům pozorovat své okolí a udat úřadům koholiv, kdo by se jim zdál nepřátelský režimu.

  (nejsme jako oni)

  OdpovědětSmazat
 16. Je ostudou Čechů, že si nechali podstrčit tu nejhorší svoloč ke správě státu a ještě jí velebit. Vysoká daň za davovou stupiditu.

  OdpovědětSmazat
 17. Nic víc nic míň než česká malost, závist, snaha zviditelnit se na úkor slavných. Jak tu již řečeno, Mistr Gott je velká osobnost naší kultury, a ti co vyskakují a kopají ho pod kotník, možná patří do profláklé samozvané kategorie celebrita! Tam je soustředěna ta naše umělecká, kulturní a lidská šmíra...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 17:56- Málokdo z těch v článku jmenovaných je Čech, proč tedy česká, nikoliv lidská malost! K. Gott je osobnost nejen naší kultury ale i charakteru, který proplul životem bez ztráty "kytičky"! A to ho nemusím a jeho pěvecké a verbální počátky jsem přímo nesnášel. PS.kolik lidí by dnes podepsalo antichartu i bez politického nátlaku?

   Smazat
 18. Paraziti dokážou přežít a přizpůsobit každému režimu a jde o to co jim režim dovolí. Když jim režim dá možnost tak se rozmnoží tak že se zvrhnou a zdegenerují. Gott je pro většinu národa a dalších veličina a má nárok i na poklesky. Také dnes můžete posoudit jak se paraziti rozmnožily a tyranizují skoro celý svět. Nazdar.

  OdpovědětSmazat
 19. Nejsem fanatik do populární hudby, ale pokud chceme mluvit o českých zpěvácích vážně, pak nepochybně na čelo těch, co umí zpívat, patří Gott. Je velice sympatický i tím, že je o něm slyšet málo drbů, že se neplete do politiky a není fouňa. Nepřipojil se k pražské kavárně a mimo hlas si zachoval rozum a mravy. A to jsou samozřejmě v očích těch podpodprůměrných jeho velké prohřešky. Prostě závist lidí, kteří nedorostli tam, kam by se rádi i jen dohrabali! Panu Gottovi čest a sláva, zdraví a síla!!!

  OdpovědětSmazat
 20. Abych se přiznal, tak neznám žádného českého spisovatele, mimo Kunderu, Viewega a pak plejádu historických postav. Zdá se mi, tedy na to nic těch organizací spisovatelů trochu moc. Asi to budou ti pisálkové od novin, kteří píší sice levou zadní - ale kdo to čte???

  OdpovědětSmazat
 21. Tolik nenávisti, kde se to lidi ve Vás bere?V.J.Horák

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 21:42
   Nenávist nechodí po horách, ale po lidech.

   Smazat
  2. Horáci, jdi dnes se svou slušností do prdele, "Pravda a láska vítězí", to je trendem dnešní doby kamenné s tou dojdeš oklikou, zase zpět do té prdele. Jde o to, jakou prdel si vybereš, tak si taky lehneš?
   Jirka

   Smazat
  3. Milý Jiří nenávist, nemá s prdelí nic společného. Tu prdel si podle lidové zvyklosti můžeš z někoho dělat, pak to má šmrc, ale nenávist je prostě sviňa. V.J.Horák

   Smazat
 22. a nakoniec nejde o nič, len o boj o korytá - akýže režim, aj dnes sa špicľuje a udáva - rovnako ako za c.k mocnárstva

  OdpovědětSmazat
 23. Dementi a hajzlové co plivají po Gottovi patří pověsit hlavou dolů.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.