Reklama

úterý 21. srpna 2018

Rok 1968 verzus slovenské zločiny v zahraničí

Branislav Fábry
Branislav Fábry
21.8.2018  NovéSlovo
Uváděný článek doktora Fábryho se sice zabývá slovenskou politikou, ale naši milí čtenáři rychle pochopí, že nejde jen o Slovensko. 

Dňa 21. augusta si pripomíname smutné 50-te výročie okupácie Československa vojskami Varšavskej zmluvy. Pri tejto príležitosti sa v médiách objavuje veľké množstvo článkov a programov, ktoré sa tejto téme venujú a priamo 21. augusta vystúpi v RTVS s prejavom aj prezident A. Kiska. Lenže hoci je kritika okupácie z roku 1968 oprávnená, veľká časť kritiky sa účelovo zneužíva na podporu zbrojenia a na šírenie nenávisti proti súčasnému Rusku.


Rok 1968 a jeho odsúdenie Rusmi


Pri hodnotení udalostí roka 1968 treba jasne povedať, že išlo o veľkú krivdu a nespravodlivosť zo strany okupantov a najmä zo strany ZSSR. Na tomto fakte existuje široká zhoda a napriek klamstvám mainstreamových médií okupáciu jednoznačne odsudzuje aj Ruská federácia. Oficiálny postoj vyjadrila Moskva v Zmluve o priateľských vzťahoch a spolupráci medzi Slovenskou republikou a Ruskou Federáciou z roku 1993 (č. 9/1995 Z. z.): V Preambule sa uvádza: „… odsudzujúc antihumánnu podstatu totality, želajúc si definitívne skoncovať s totalitnou minulosťou, ktorá sa prejavila aj v pošliapaní zásad medzinárodného práva v roku 1968 a ďalšom neospravedlniteľnom zotrvaní sovietskych vojsk na československom území,…“. Tento postoj k udalostiam roku 1968 potvrdil aj prezident V. Putin pri svojej návšteve Prahy v roku 2006.

Je paradoxné, že takéto zásadné oficiálne vyjadrenia Ruska mainstreamové médiá dlhodobo ignorujú. Dňa 26. augusta uplynie štvrť storočia od podpísania základnej zmluvy medzi Slovenskom a Ruskom a je na čase, aby si slovenské médiá na čele s RTVS začali všímať oficiálny postoj Ruska k jeho minulosti. Je pravda, že v Rusku sa objavujú aj manipulatívne názory o udalostiach roku 1968, ktoré vinu Moskvy popierajú, ale oficiálny postoj k roku 1968 je stále jednoznačne odsudzujúci. V Rusku sa vedie otvorená diskusia o dejinách, v ktorej dostávajú priestor rôzne pohľady. Podobne sa však aj v západných médiách objavujú manipulatívne informácie o zločinoch Západu, napr. o vojne v Iraku 2003. Nie je bez zaujímavosti, že sa mnohí Rusi pokúsili vysporiadať so svojimi zločinmi voči iným aj v čase veľkých napätí medzi Západom a Ruskom. V roku 2010 ruský parlament odsúdil sovietske zločiny v Katyni a dokonca aj slovenskými médiami nenávidení motorkári z klubu Noční vlci navštevujú pietne akcie pre poľské obete v Katyni – i po roku 2014…
Uvedené postoje Ruska k hriechom vlastnej minulosti treba oceniť aj preto, lebo len máloktoré veľmoci dokážu odsúdiť vlastné zločiny. Stačí si porovnať postoj USA k vlastným vojenským intervenciám po druhej svetovej vojne. USA sa dodnes nedokázali prepracovať k odsúdeniu tých najbarbarskejších intervencií, najmä vo Vietname, kde zanechali asi 3,6 milióna mŕtvych a škody neopísateľného rozsahu. Na rozdiel od zmluvy medzi Slovenskom a Ruskom v základnej zmluve medzi USA a Vietnamom sa nenachádza žiadne odsúdenie zločinov USA (hoci boli neporovnateľne strašnejšie). Podobne to platí aj pre nedávne vojenské intervencie USA: napr. po roku 2003 USA a ich spojenci úplne rozvrátili Irak kvôli klamstvám o chemických zbraniach, ale tento svoj zločin agresie nedokázali dodnes oficiálne odsúdiť.


Slovensko ako agresor


Žiaľ, na publicistike o udalostiach z roku 1968 je najsmutnejšie to, že udalosti sa stále zneužívajú aj na podporu slovenskej účasti pri vojenských operáciách v zahraničí. Mainstreamové médiá a politici varujú pred Ruskom a presviedčajú obyvateľov, že si musíme plniť „spojenecké záväzky“. 

Najjasnejšie sa to prejavilo pri vojne v Iraku. Je neskutočne hanebné, k čomu dokázali klesnúť jednotliví politici pri diskusii o vyslaní slovenských jednotiek do „koalície dobrovoľníkov“ v roku 2003. D. Lipšic sa snažil presviedčať, že ide o legálnu a spravodlivú vojnu, B. Bugár zasa apeloval na našu morálku a tvrdil, že vytvárame lepší a bezpečnejší svet. Nuž a M. Dzurinda sa hrdo hlásil k zločinu agresie dokonca ešte v roku 2017, keď podporil otvorený list D. Trumpovi, v ktorom stálo: „Keď nás Amerika v minulosti volala, prišli sme. Boli sme s vami v Iraku…“ 

Žiaľ, slovenskí vojaci sa na základe rozhodnutia parlamentu vo februári 2003 naozaj zapojili do agresie proti Iraku a hoci najprv iba zabezpečovali nástupisko amerických síl v Kuvajte, po dobytí krajiny Američanmi tam vstúpili aj ako okupačná sila. Keď v roku 2007 R. Fico stiahol slovenských vojakov z Iraku, išlo o správny krok, je však škoda, že na konci roku 2017 tam Slovensko vojakov vyslalo znovu, údajne len v rámci vojensko-poradenskej aktivity. Faktom však je, že americká koalícia na boj proti ISIL je dnes skôr prekážkou než riešením problémov v Iraku a Sýrii. Navyše, netreba si robiť ilúzie, domáce obyvateľstvo západných vojakov nenávidí ešte omnoho viac než občania ČSSR v roku 1968 nenávideli vojakov Varšavskej zmluvy.

Čosi podobné platí aj o účasti slovenských vojakov na operáciách v Afganistane. Napriek masívnej propagande je zrejmé, že naši vojaci tam svojou prítomnosťou neposilňujú bezpečnosť Európy a USA, ani NATO, nemajú perspektívnu stratégiu pre Afganistan. Dôvody pre ďalšiu vojenskú prítomnosť sú pochybné a v podstate ide o snahu USA udržať si základne v strategickom regióne, kde sa stretávajú záujmy Ruska, Číny, Indie, Pakistanu a Iránu. Kvôli tomu už USA niekoľkokrát navrhli Talibanu dohodu o rozdelení moci. V Afganistane tak pôsobia slovenskí vojaci už 17 rokov a môže sa stať, že tam budeme ešte dlhšie. než boli sovietski okupanti na našom území.

Celkovo možno konštatovať, že Slovensko nikdy v minulosti nenapomáhalo agresiám v toľkých krajinách ako v 21. storočí. Zdá sa však, že NATO vyhľadáva nové možnosti vojenskej angažovanosti v regiónoch, kde doteraz vôbec nepôsobilo, napr. v Južnej Amerike. V tomto roku si NATO ako svojho „globálneho partnera“ zvolilo Kolumbiu a to môže byť predzvesťou nových vojenských záväzkov, veď medzi deviatimi „globálnymi partnermi“ NATO sú aj štáty ako Afganistan a Irak. Kolumbia je nestabilný štát s najvyšším počtom vnútorne vysídlených osôb na svete a nedávno v tomto počte predbehla i Sýriu. Prudko narastajú aj spory Kolumbie a Venezuely: Venezuela obviňuje svojho suseda zo zasahovania do vnútorných vecí, najmä vysielaním polovojenských jednotiek a tvrdí, že Kolumbia stojí i za nedávnym atentátom na prezidenta N. Madura. Vojna medzi oboma štátmi nie je vôbec vylúčená a aj preto by nebolo dobré, aby sme sa ako člen NATO viazali v Južnej Amerike.


Slovenskí politici a slovenské zločiny


V týchto dňoch sa o udalostiach 21. augusta 1968 vyjadrujú mnohí politici. Hoci väčšina z nich v roku 1968 nebola na svete alebo si rok 1968 nepamätá, je správne, aby krivdu z roku 1968 odsúdili. Problémom však je to, že túto príležitosť využívajú na kritiku Ruska tí politici, ktorí sú zároveň najväčšími podporovateľmi našich zločinov v zahraničí. Lenže my sa dnes musíme vysporiadavať nie s ruskými, ale s našimi zločinmi. Tie si však dodnes netrúfli odsúdiť ani oportunistickí politici zo slovenskej vlády, pretože by tým zrejme podráždili niektoré vplyvné ambasády. Napriek tomu však treba pozorne počúvať, čo budú hovoriť počas pripomienkových akcií k 21. augustu.
Zvlášť pozorne však treba počúvať, ako sa budú vyjadrovať jednotliví kandidáti na prezidenta SR. Mnohí z nich nepochybne využijú príležitosť na masívnu kritiku súčasného Ruska, no verejnosť by im mala klásť aj otázku, ako hodnotia naše vlastné zločiny a účasť na okupácii cudzích krajín. Treba sa ich pýtať, či odsúdia našu účasť na agresii v Iraku v roku 2003 a či budú podporovať ďalšie vysielanie slovenských vojakov do zahraničných intervencií. Postoje niektorých prezidentských kandidátov na tieto otázky sú veľmi dobre známe (napr. E. Chmelár), avšak niektorí kandidáti svoje názory príliš neprezentujú. Zaujímavé by bolo počuť najmä názory R. Mistríka, ktorý chce podľa vlastných vyjadrení pokračovať v politike A. Kisku.


Vyhlásenie proti agresii


Naši politici by sa pri 50-tom výročí okupácie mohli vyjadriť aj principiálnejšie a prijať vyhlásenie, v ktorom odsúdime vlastné zločiny, najmä podiel na agresii v Iraku. Už minulý rok som navrhol znenie takéhoto vyhlásenia a na tomto mieste návrh zopakujem:

Slovenská republika uznáva princípy medzinárodného práva, najmä zákaz hrozby silou, zákaz použitia sily v medzinárodných vzťahoch, zvrchovanú rovnosť štátov a ďalšie princípy, ktoré sú zakotvené v Charte Organizácie Spojených národov, Deklarácii Valného zhromaždenia OSN o práve národov na mier, ako aj v ďalších dokumentoch.
Slovenská republika odmieta zločiny kolonializmu a neokolonializmu ako jednu z najhorších neprávostí ľudskej histórie a uvedomuje si, že agresie svetových mocností v štátoch Blízkeho východu priniesli nesmierne množstvo utrpenia a sú jedným z hlavných dôvodov nestability a migrácie v 21. storočí.

Slovenská republika preto
1. odsudzuje ničím neospravedlniteľné porušenie medzinárodného práva v roku 2003 a následnú okupáciu Iraku tzv. koalíciou dobrovoľníkov,
2. prijíma svoju spoluzodpovednosť za účasť na protiprávnej agresii v Iraku v roku 2003, o ktorej štátne orgány rozhodli v rozpore so želaním občanov,
3. vyzýva na potrestanie páchateľov vojnových zločinov v Iraku, ako aj na potrestanie tých osôb, ktoré nesú zodpovednosť za rozpútanie vojny v Iraku v roku 2003,
4. vyzýva na skončenie prebiehajúcich vojenských agresií svetových veľmocí, ako aj o ukončenie zasahovania do vnútorných záležitostí štátov Blízkeho východu, najmä vo forme organizácie a podpory ozbrojených revolúcií,
5. vyzýva na ukončenie nového kola zbrojenia vo svete, ktoré vyvoláva obavy z vojnových konfliktov v ďalších štátoch sveta.

24 komentářů :

 1. S autorem nelze než souhlasit. Ušpinili jsme si ruce a pozbyli jsme morální kredit tím, že jsme se přiřadili k těm, kteří sami okupují. Tj. přítomností našich okupačních sil v Afghánistánu.... Už se těším na ty, kteří mi to budou vyvracet a budou prohlašovat, že v r. 1968 to okupace byla a dnes v Afghánistánu se o okupaci nejedná, nýbrž se jedná o pomoc.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ne, ne, tenkrat to okupace nebyla. Ted nase ucast v Afganistanu okupaci je. Duvod: nikde v CSSR nevznikl ozbrojeny odpor v r. 1968. Proc by take mel vzniknout? Vzdyt to zadna okupace nebyla. A Afganistan, tam se bojuje proti USA od jejich vstupu do Afganistanu, a nezalezi na tom, ze TALIBAN zalozily USA. Zalozily ho proto, aby bojovaly proti afganistanskemu socialismu, slibily jim dokonce v pripade vitezstvi ISLAMSKY STAT, pridaly jim Al Quaidu, a jeste Ben Ladina, takze se neni treba divit, ze Afg.pozadal SSSR o pomoc, 21x, nez SSSR prisel. Kolikrat jsme byli pozvani my do Afganistanu, kolikrat byly pozvany Spojene staty do Afg. a jinych (vycet by zabral aspon 15 radku) statu? Jen na pomoc v r. 68 USA nereagovaly. A proti okupantum se bojuje stale. Protoze KAZDY narod bojuje proti OKUPACI, I TEN CESKY, po 15. breznu 1939.

   Smazat
  2. Jo. Tohle jsem čekal taky. Je to smutně srandovní a běž s tím někam.

   Smazat
 2. Myslím, že by měl ten jejich debil Kiska mít projev ke dni, kdy Slovensko dalo k disposici svoje vojska Hitlerovi k válce proti SSSR, o tom ten hnusák mlčí. Slováci se svou pronacistickou politikou za války jsou ti poslední, co si mají co otevírat hubu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Budiž Slovákům útěchou, že nebyli sami. V celé Evropě bylo jen pár států, které vojensky nepodporovaly Hitlera. Ve své podstatě byla, až na výjimky, celá Evropa fašistická a nacistická. Tak je tomu dodnes.

   Smazat
  2. Vďaka za priatelské slová anonym A10:59 a A15:00. Je to presne tak ako píšete. Môj profil Ukrofil.

   Smazat
  3. 15:00 nemáš pravdu. Za projev fašismu na veřejnosti v kulturní Evropě hrozí dost velké tresty. Lžeš zmrde.

   Smazat
  4. 16:44
   A JAKÝ TRESTY HROZÍ UZENÁČŮM Z AFRIKY ZA TY JEJICH ZVRHLOSTI A VRAŽDY????!!!!!!
   TAK DRŽ HUBU TY NEKULTURNÍ VEMENO Z KACHNY!!!!!!

   Smazat
 3. netáraj - všetci ušli k Rusom - a čo neušli tak šli šupom domov, SNP sme mali mi, nie vy ... partizánov na Slovesku bola kopa, a Slovensko nebolo - Plzeň - zbrojovkou wermachtu - boli sme prví v Európe čo sme pozastavili odsun židov , tak nešpiň ty hovädo -

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tiso platil Hitlerovi za likvidaci slovenských Židů. Tak si laskavě udělej pořádek ve znalostech o historii své vlastní mateřské země. Češi byli jedním z nejpopravovanějších národů Evropy. Zato Slovensé Rychlé divize táhly do SSSR po boku wehrmachtu a SS.
   A i to povstání jste zhudlařili - nechat si od Němců odzbrojit 3 elitní divize, které měly obsadit přístupové průsmyky na Slovensko, to dokáží opravdu jen velcí lemplové.

   Leo


   Smazat
  2. Kdyby po válce slovenští politici chtěli samostatnost nezávislou na bývalém Československu, tak by patřili mezi poražené a platili by reparace. Stejně na tom byli i Chorvaté, muslimové z Bosny a Slovinci. Všichni si počkali, až se zabůůůdlo a pak opět vystrčili růžky.
   MM

   Smazat
  3. Já Slováky chápu. Sliby na určtou autonomii Tatíček nedodržel a Štefánika, který se pídil po penězích zpronevěřených Benešem jaksi omylem sestřelili.

   Smazat
  4. SNP no jo. Je tu ta trapná epizoda se soudruhem Švermou a ztrátou jeho bot.

   Smazat
  5. Skvelé poznámky bratia Češi A12:24, A12:28, A15:34,15:36. Volakedy ma zvykli rozčulovať a ten Čech s ktorým som sa na vojne bavil o prvom Slovenskom štáte k tomu ešte dodal, že pokial my na slovensku sme sa napchávali chlebom a slaninou, oni hladovali a trpeli(niečo podobné ako poznámka tu jedného o najprenasledovanejšom národe:-). Dnes keď sa znovu a tentoraz aj vy Češi topíte v rovnakých sra-čkách ako my tu v druhom Slovenskom štáte, už sa len nad takýmito poznámkami pousmejem. Môj profil Ukrofil.

   Smazat
  6. V Československu sa viaceré národy sklamali!!
   Najprv im sľúbili autonómiu, aby neboli Česi sami menšinou, v Nemeckom mori, a potom ako si uvedomili, že nemusia nikomu nič dávať, tak na sľuby zabudli.
   Po vojne sa to opäť zopakovalo, keď sa dokonca vzdali časti svojho územia, keď zistili, že v Čechách budú bez Nemcou, Dominantným národom, vrámci Československa a Slováci a ostátné narodnosti budú iba menšinou.
   Potom prišiel rok 1968 a menšinový národ si vydobil federalizovnú socialistickú republiku.
   Potom Čechov škrelo že prezident bol Husák, tak v 1989 dosadila Čecháčka Havla, abi prevzal od moc v Československu, ktorí Havel svojím rozhodnutím doviedol k dvom štátom.
   To čo sa udialo v Československu 1968 bola záchraná Slovákov od Pražského centralizmu, ale zrejme si to v Prahe uvedomovali, že vznikom dvoch rovnoprávnych federálnych celkou sa Pražský centralizmus skončí, kedže vznikla Slovenská socialistická republika vrámci ČSSR.

   Smazat
  7. Ad 12:24
   Hele, Leo, ty divize byly jen dvě a o tom, že by byly elitní, se nic neví. Co se týče „prodeje Židů“ Hitlerovi, pak Tiso neměl tušení, o co tu vlastně jde. Němci mu prostě nabídli, že zbaví Slovensko židů, ale že to nebude zadarmo, na což přistoupil. Když se proláklo, co se se židy v Polsku děje, byla celá akce zastavena (otázkou je, kolik jich tam ještě zbylo).
   Češi nejpopravovanějším národem??? A co Poláci, Ukrajinci či Rusové? Pravda, ti možná byli rovnou stříleni ne popravováni.

   Smazat
 4. Hedvicku zachvatciku , ty jsi domejslivej clovek , ano I mezi emigrantama se najdou blbci a samozrejmne ty jsi vyjimka

  OdpovědětSmazat
 5. http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/co-take-predchazelo-srpnu-1968-v-ceskoslovensku-i

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Účastníci a pamětníci 68´ roku. Nedělali jste náhodou někomu užitečné idioty?
   Víte odkud přivanul vítr bláboly o socializmu s lidskou tváří?

   "Zlomový okamžik přišel v roce 1956, kdy založil (Tigrid) Svědectví. Jedinečnost časopisu tkvěla v tom, že se přiklonil k myšlenkám takzvaného gradualismu, americké zahraničněpolitické koncepce, která usilovala o dialog se sovětským blokem. Tímto způsobem se měli (někteří) komunisté přesvědčit o výhodách demokracie a svobody a sami je pak začít požadovat doma. „My nechtěli vydávat Svědectví jen pro emigraci, ale dělat časopis pro domov! Chtěli jsme od začátku vydávat časopis, který nějakým způsobem budeme do Československa dostávat, a pokusit se o dialog i s těmi komunisty, kteří nám připadali po maďarské revoluci 1956, že přeci jenom nějaký dialog s nimi by byl možný.“ ( https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2285623-pet-zivotu-pavla-tigrida-symbol-protikomunistickeho-exilu-se-narodil-presne-pred-sto ) Z úvodního programového prohlášení redakce 28. října 1956: Tento časopis vychází v době revoluce ve střední Evropě. Je to svým způsobem revoluce jedinečná: není namířena proti socialismu, ale proti zemi, jež skutečný socialismus zradila, Sovětskému Svazu. Je to revoluce nikoli za návrat kapitalismu, ale za návrat svobody, spravedlnosti a důstojnosti lidského života. Je to zápas vedený lidem proti těm, kdo jej po léta ponižovali, omezovali, odírali a ohlupovali z příkazu cizího diktatora, nyní i Moskvou prohlášeného za zločince. Lid žádá, aby tito muži v cizích službách byli smeteni. Tento československý časopis, vycházející v cizině, se ovšem hlásí do řad bojujících."

   Smazat
  2. 15:46 Na tom něco bude! Aneb "doba střelců skončila", jak řekl tam u řeky Arnošt Hakl Bláhovi a dodal uštěpačně s pistolí v ruce:" ... dnes máme nové úkoly a na ně už vy nestačíte!".

   Smazat
 6. Tak Ruská federace lituje... no spíše měli odškodnit oběti svého počínání.

  Není okupace jako okupace. Co je nepřípustné v Evropě, to hadrové hlavy (towel heads) v iráku v podstatě vítají. Jsou zvyklí a prospívá jim to.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jó Vnuk Blaha. Ale pekne fifty-fifty! Vy odškodníte tých ktorých terorizovali Vaši legionári v Sovietskom Zväze. Slováci odškodnia aj teror vojakov prvej Slovenskej republiky v Russku. Odškodníte Srbov v juhoSrbskej provincie Kosovo za vašu podporu agresie a okupácie. Potom sa žobrite na Rusoch o odškodnenie. Môj profiů Ukrofil.

   Smazat
  2. Jmenuji se Vuk, ne vnuk, vtipný pane. Ostatní nestojí za odpověď.

   Smazat
 7. https://aeronet.cz/news/kavarenska-praha-a-kiskovska-blava-spojuji-sily-a-s-chuti-truchli-nad-50-vyrocim-nezdareneho-palacoveho-puce-uvnitr-uv-ksc-z-roku-1968-to-nevymyslis-nejvetsi-demokrati-lzou-narodu-o-pozadi/

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.