Reklama

úterý 7. srpna 2018

Rusko-gruzínská válka po deseti letech

Cchinvali - gruzínský tank
Oskar Krejčí
7.8.2018  NovéSlovo
Ve středu 8. srpna uplyne deset let od začátku rusko-gruzínské války. Protože každé téma spojené s Ruskem se v mnoha západních mediích mění na součást propagandistické kampaně, lze to očekávat i v této souvislosti. Ve snaze udržet tuto otázku v mezích věcné diskuse přináší časopis !Argument pasáž z knihy politologa Oskara Krejčího Geopolitika Ruska věnovanou této válce.Pětidenní ozbrojený rusko-gruzínský konflikt v Jižní Osetii a Gruzii proběhl v srpnu 2008. Předcházela mu hluboká politická krize ve vztazích mezi Moskvou a Tbilisi, která začala „revolucí růží“. Ta propukla po volbách na konci roku 2003, během níž z funkce prezidenta rezignoval dlouholetý gruzínský funkcionář a bývalý sovětský ministr zahraničí Eduard Ševardnadze. Situaci se podařilo uklidnit i díky zprostředkování tehdejšího ruského ministra zahraničí Igora Ivanova, který sám má gruzínské předky. V lednu 2004 prezidentské volby vyhrál vůdce opozice Michail Saakašvili. Zdědil mimo jiné problémy spojené s faktickým odtržením tří oblastí bývalé Gruzínské sovětské socialistické republiky – Abcházie, Jižní Osetie a Adžárie –, kde většinu tvořilo od Gruzínců etnicky i nábožensky odlišné obyvatelstvo. Adžárie, která nehraničí s Ruskou federací, ale byla zde ruská vojenská základna, se ukázala jako výhodná pro radikální řešení: Saakašvili situaci vyhrotil na okraj války. Igor Ivanov, tehdy už ve funkci tajemníka Bezpečnostní rady Ruské federace, opět pomohl zprostředkovat uklidnění – Aslan Abašidze, do té doby nejvyšší představitel Adžárie a nejdůležitější reprezentant politiky odtržení od Gruzie, odešel do Ruska a nad autonomní oblastí získala kontrolu ústřední vláda v Tbilisi (2004).

Pak ale Gruzie začala lámat světové rekordy v dynamice růstu vojenských výdajů: podle propočtů SIPRI činily v roce 2003 vojenské výdaje Tbilisi 75,6 milionu dolarů, avšak do roku 2007 vyrostly na 942,6 milionu dolarů (konstantní dolar rok 2015) – zvýšily se tedy přibližně 12,5krát. Za stejné období vyrostl podíl vojenských výdajů z 1,1 % na 9,2 % gruzínského HDP.[1] Na vyzbrojování Gruzie se podílely státy NATO, především USA, ale také Česko, Srbsko a Izrael. Ukázkou nadstandardních vztahů Gruzie a USA byly nejen požadavky Tbilisi na přijetí do NATO, ale také účast dvou tisíc gruzínských vojáků na americké okupaci Iráku. Vojenská pomoc USA Gruzii dosáhla za 15 let, předcházejících válečnému debaklu v roce 2008, přibližně dvě miliardy dolarů.[2]


Vojna a mír

Spolu se zvyšováním vojenských výdajů a navazováním zvláštních vztahů Tbilisi se Západem zesílil tlak Saakašviliho vlády na zrušení ruských vojenských základen na území Gruzie; součástí tohoto tlaku bylo i zatýkání ruských důstojníků. V březnu 2006 byla v Soči podepsána dohoda o stažení ruských vojáků do konce roku 2008, ovšem Saakašvili vzápětí požadoval odchod v roce 2007; Moskva vyhověla, poslední ruští vojáci byli z Gruzie staženi v listopadu 2007. Napětí ale rostlo dál, Saakašvili směřoval k silovému řešení problému Abcházie a Jižní Osetie. V té době už ale měla většina obyvatel Abcházie a Jižní Osetie občanství Ruské federace.

Boje začaly v noci na 8. srpna 2008 gruzínským dělostřeleckým útokem na oblast hlavního města Jižní Osetie Cchinvali (operace Tygří skok). Tam byly na základě Dohody o principech mírového urovnání gruzínsko-osetinského konfliktu, kterou v červnu 1992 v Soči podepsali prezidenti Jelcin a Ševardnadze, umístěny Smíšené síly na podporu míru, složené z vojáků Ruska, Gruzie i Jižní Osetie (v Abcházii byly v mírových jednotkách jen ruské ozbrojené síly). Jádro Smíšených sil v Jižní Osetii tvořili ruští vojáci, z nichž 10 bylo během gruzínského útoku zabito.

Rusko zahájilo odvetné akce oficiálně nazvané Operace přinucení k míru. Pět hodin po začátku bojů se přes Rokský tunel, který spojuje Severní a Jižní Osetii a jenž je součástí Transkavkazské magistrály, přesunuly do Jižní Osetie ruské posily a zároveň začalo bombardování vojenských cílů v Gruzii. Ruská vojska začala nejen pozemní operace, ale také námořní operace u černomořského pobřeží Abcházie a Gruzie. Během prvních dnů bojů bylo zcela zničeno gruzínské vojenské letectvo, tankové síly a gruzínské vojenské lodě v přístavu Poti. Gruzínská armáda vyklízela pozice, základny i vojenské sklady převážně bez boje, ale ruské síly nevstoupily do Tbilisi. Ozbrojené střety skončily i díky zprostředkování ze strany Francie, která tehdy předsedala Evropské unii. Koncem srpna 2008 Moskva uznala nezávislost Abcházie a Jižní Osetie.

Ariel Cohen a Robert Hamilton ze Strategic Studies Institute, tedy pracoviště Armády USA, odhadují, že celkově se vojenských akcí v Jižní Osetii a Gruzii na straně Ruska, tedy i bojovníků z Jižní Osetie a Abcházie, účastnilo 35 až 40 tisíc vojáků; z gruzínské strany se bojových akcí účastnilo 12 až 15 tisíc vojáků.[3] Válečné ztráty během tohoto konfliktu jsou uváděny různě. Podle Anatolije Cyganoka, ruského historika a vojenského analytika, na ruské straně, kde působili jak vojáci z Ruska, tak z Jižní Osetie a Abcházie, činily ztráty u 58. armády 74 lidí zabitých, 323 mírotvorců bylo raněno, sedm je nezvěstných. Celkově bylo raněno 1,5 tisíce lidí, z nich 1199 vojáků, 19 je nezvěstných. Ruská armáda podle některých údajů ztratila šest letadel, deset tanků a 30 obrněných vozů. Podle zdrojů NATO na gruzínské straně bylo zabito 198 a raněno 1700 vojáků.[4]

Otázka viny

Vojenská porážka Gruzie byla téměř totální, a tak se vyskytly otázky, s čím vlastně Saakašvili počítal, když útok zahájil. V západním informačním prostoru se téměř okamžitě po přechodu ruských vojsk do protiútoku objevilo tvrzení, že boje zahájila Moskva. Tento pohled na události v řadě případů přetrvává, přestože například podle šetření nezávislé komise Evropské unie válku zahájila Gruzie.[5] Ariel Cohen a Robert Hamilton sice také podporují tezi o ruské agresi, ale uvádějí, že útok začal v době, kdy byl Vladimír Putin na zahájení olympijských her v Pekingu, kdy byl čerstvě vyměněn náčelník ruského generálního štábu, náčelník Hlavního operačního odboru byl odvolán a nový ještě nebyl jmenován a generální štáb se stěhoval do nových prostor – „ruské vedení bylo zprvu vyvedeno z rovnováhy, když válka začala“.[6] Asi bylo obtížné nalézt vhodnější okamžik pro zahájení bojů než ten, který Saakašvili zvolil. Jenže po politických čistkách v gruzínské armádě byla většina velitelského sboru mladší 40 let a bez dostatečných zkušeností. Gruzínští vojáci zřejmě neměli chuť válčit – ať již z pocitu beznaděje, nebo proto, že nechtěli bojovat proti Rusku. Jestli Saakašvili spoléhal na pomoc Západu, přepočítal se. Pouze prezidenti Polska a tří pobaltských států během konfliktu odletěli do Tbilisi vyjádřit podporu, ovšem nikdo vojensky nepomohl.

Ruské vedení se rychle vzpamatovalo. Vladimir Putin okamžitě přiletěl z Pekingu do severoosetinského Vladikavkazu, kde bylo velitelství 58. armády, a koordinoval přechod do úspěšné protiofenzívy. Jenže následné analýzy bojů v Gruzii ukázaly, že ruská armáda nebyla na válku připravena. Podle Cyganoka byly ruské ztráty ve srovnání s americkou intervencí v Iráku (tři týdny bojů, zabito 137 vojáků USA) „mimořádně vysoké“.[7] Také americké rozbory mluví o tom, že se u ruské armády projevila špatná koordinace mezi jednotlivými druhy vojsk, chyběly drony, spojovací kosmický systém GLONASS ještě nefungoval (americký GPS byl během války pro ruské vojáky vypnut), mnohá vojenská technika sovětské výroby byla zastaralá, a to i ve srovnání s některými částmi gruzínské výzbroje, chyběly přesně naváděné bomby, moderní munice a podobně.[8]

Radikální reforma

Vyhodnocení bojů v Jižní Osetii a Gruzii působilo v Moskvě jako katalyzátor – dvouleté ostré spory kolem nutnosti změn ozbrojených sil byly zastaveny a ještě v roce 2008 byly schváleny zásady radikální reformy, největší od sovětských dob. Reforma (nazývaná někdy Serďjukovova reforma podle tehdejšího ministra obrany, jindy zase Serďjukovova– Makarovova reforma podle jmen ministra a náčelníka generálního štábu) zahrnovala celou řadu cílů, jejichž naplnění bylo naplánováno do roku 2020. Za hlavní lze pokládat tyto úkoly:


 • Do roku 2012 snížit počet příslušníků ozbrojených sil z 1,2 milionu vojáků na jeden milion, tedy o 16,6 %. Podle dekretu prezidenta Vladimíra Putina byl počet lidí v Ozbrojených silách Ruské federace v polovině roku 2017 stanoven na 1,9 milionu, z toho vojáků na 1 013 628.[9]
 • Snížení počtu útvarů, faktický odchod od masové mobilizované armády ve prospěch profesionálnější a k boji připravenější armády.
 • Snížení počtu důstojníků a generálů z 335 tisíc na 150 tisíc (později byl práh navýšen na 220 tisíc).
 • Vytvoření pěti vojenských okruhů místo výchozích šesti…
 • Přechod pozemních sil na brigádní struktury, vytvoření třístupňového vedení (brigáda – operační velení – Generální štáb). Redukce počtu útvarů o 75 %.
 • Vytvoření vojsk vzdušně-kosmické obrany z vzdušných sil a sil protivzdušné obrany, přechod na strukturu kolem základen a brigád.
 • Centralizace přípravy kádrů, reorganizace vojenských vysokých škol a snížení jejich počtu z 65 na 10 vysokých škol (tři vzdělávací a vědecká centra, šest vojenských akademií a jedna vojenská univerzita).
 • Zásadní zmenšení ústředního aparátu a orgánů Ministerstva obrany z 51,3 tisíce na 13,4 tisíce lidí.
 • Intenzifikace bojové přípravy, výrazné zvýšení cvičení všech úrovní.
 • Přijetí nového Státního programu zbrojení na období 2011–2020, přičemž podíl moderních zbraní a vojenské techniky měl v roce 2015 dosáhnout nejméně 30 % a roku 2020 nejméně 72 %.
 • Výrazné zvýšení platů vojáků a řešení jejich bytové otázky s cílem zvětšit přitažlivost vojenské služby.[10]


Výchozí reakce západních odborníků byly skeptické, a to zvláště pokud se týká modernizace výzbroje. Ovšem například německá analytička Margarete Kleinová, působící nyní na Transatlantic Academy, už v roce 2009 sice zpochybňovala vizi hrozeb zdůvodňujících reformu a kapacity vojensko-průmyslového komplexu Ruska, zároveň ale psala, že uskutečnění reformy by mohlo přivést ruské ozbrojené síly k podobě, „kterou západní armády získaly po skončení studené války“.[11] Pět let po zahájení reformy už Keir Giles a Andrew Monaghan ze Strategic Studies Institute patřícího Armádě USA psali, že „hloubku a rozsah změn, kterými prošly ruské ozbrojené síly… nelze přecenit“ a že v roce 2011 reforma vstoupila do „kvalitativně nové a stabilní fáze“.[12]


Postskriptum

S reformou spojený Státní program zbrojení na období 2011–2020 předpokládá, že za dané období Rusko vynaloží na výrobu nových zbraní 19,4 bilionu rublů (necelých 700 miliard dolarů). Úsilí o technologickou nezávislost, které získalo na významu zvláště po převratu v Kyjevě (2014), bylo zároveň spojeno s plány na nákup nových zbraní v zahraničí, například dronů z Izraele či výsadkových lodí z Francie (dodávka zrušena ze strany Paříže v důsledku sankcí). Podle dostupných údajů v současnosti vojensko-průmyslový komplex Ruska zaměstnává přibližně čtyři procenta všech pracovních sil, a to v 1,5 tisíci podnicích. Vzrostl vývoz zbraní a vojenského materiálu: podle SIPRI Rusko zaujímá druhé místo mezi exportéry tohoto zboží, přičemž v letech 2013 až 2017 činil podíl Ruska na světovém exportu 22 % (první Spojené státy 34 %, třetí Francie 6,7 %).[13]

Datum zlomu v podobě přechodu na vyšší kvalitu ruských ozbrojených sil lze samozřejmě hledat podle různých kritérií, nejčastěji se hovoří o roce 2011 jako o datu, kdy bylo jádro ozbrojených sil Ruské federace modernizováno.[14] Například v roce 2010 navigační systém GLONASS pokryl celé území Ruské federace a v říjnu 2011 s počtem 24 družic celou planetu (v srpnu 2017 bylo na oběžné dráze 27 družic). Na všech úrovních bylo integrováno velení. Začal výzkum, vývoj, zkoušky a výroba nových zbraní, výzbroje a výstroje, a to na celé škále od strategických zbraní po osobní ochranu vojáka. Byly obnoveny dálkové lety strategických bombardérů.Testem úspěšnosti reformy se stala operace v Sýrii, započatá v září 2015. Ta je první akcí od 2. světové války, kdy do bojů koordinovaně zasáhly všechny druhy ruských vojsk – pozemní, námořní i letecké síly, ale i nové útvary kosmických vojsk a vojska kybernetické obrany. Klíčovou roli hrají vzdušně-kosmické síly, a to jak ze základny v Sýrii, tak i dálkové bombardéry létající přes Írán a Irák, ale i kolem kontinentální Evropy. Střely s plochou dráhou letu jak z hladinových lodí v Kaspickém moři, tak i z ponorek a fregaty ve Středozemním moři zasáhly stanovené cíle. Testovány jsou nejnovější systémy protivzdušné obrany, včetně S-400. Systém kosmické navigace GLONASS se představil jako spolehlivý. V bojích jsou využívány jak přesně naváděné střely a nálože, tak i drony. Bojovou prověrku podstoupil letadlový křižník Admirál Kuzněcov (byl poté předán loděnicím na modernizaci), včetně doprovodu. Speciální jednotky plní zadané úkoly, prověrkou ale prošly i vybrané ženijní jednotky a vojenská policie. Podle oficiálních údajů koncem května 2018 činily nevratné bojové ztráty Ozbrojených sil Ruské federace 43 vojáků, nebojové nevratné ztráty byly 50 vojáků.[15]

Lze říci, že hlavních cílů reformy ozbrojených sil stanovených po rusko-gruzínské válce bylo dosaženo. Nastoupená modernizace konvenčních ozbrojených sil výrazně zvýšila jejich efektivitu, nové zbraně se povětšině osvědčily, vojáci získali zkušenosti a vrátilo se jim sebevědomí.

Připraveno podle KREJČÍ, Oskar: Geopolitika Ruska. Praha: Professional Publishing s.r.o., 2017, s. 387-392, 384 a 393-395 (aktualizováno).

Poznámky 
[1] SIPRI: Military Expenditure Database – https://www.sipri.org/databases/milex
[2] Viz COHEN, Ariel; HAMILTON, Robert E.: The Russian Military and the Georgia War: Lessons and Implications. Strategie Studies Institute, June 2011, s. 72 – http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdffi- les/pub1069.pdf
[3] Tamtéž, s. 11.
[4] CYGANOK, Anatolij D.: Gruzino-osetinskaja vojna 8-13 avgusta 2008 goda. Moskva: AIRO-XXI, 2011, s. 247-248.
[5] Viz Independent International Fact-Finding Mission on the Conflict in Georgia. September 2009. Vol. I. – http://www.unpo.org/images/Press_Releases/fact_funding_georgia_conflict_5oct09.pdf
[6] COHEN, Ariel; HAMILTON, Robert E.: The Russian Military and the Georgia War. Citované vydání, s. 22-23.
[7] CYGANOK, Anatolij D.: Gruzino-osetinskaja vojna 8-13 avgusta 2008 goda. Citované vydání, s. 246-247.
[8] Viz COHEN, Ariel; HAMILTON, Robert E.: The Russian Military and the Georgia War. Citované vydání, s. 30-35.
[9] Oficialnyj internet-portal pravovoj informacii: Ukaz Prezidenta Rossijskoj Federacii ot 28. 3. 2017 № 127 – http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201703290001
[10] Viz například Vojennaja reforma: na puti k novomu obliku rossijskoj armii. Analitičeskij doklad Mežduna- rodnogo diskussionogo kluba „Valdaj“. Moskva, Ijul 2012, s. 16-17 a Novaja armija Rossiji. Moskva: Centr analyza strategij i technologij, 2010.
[11] KLEIN, Margarete: Russia’s Military Capabilities. Great Power“Ambitions and Reality. Berlin: October 2009, s. 32 – https://www.scribd.com/document/252894016/Margarete-Klein-Russia-s-Military-Capabilities
[12] GILES, Keir; MONAGHAN, Andrew: Russian Military Transformation – Goal In Sight? Carlisle: Strategic Studies Institute and U.S. Army War College Press, 2014, s. IX a – http://www.strategicstudiesinstitute. army.mil/pdffiles/PUB1196.pdf
[14] Viz například HAAS, Marcel de: Russia’s Military Reforms. Victory after Twenty Years of Failure? Hague: Institute of International Relations ‚Clingendael‘, November 2011 –  https://www.clingendael.org/sites/default/files/pdfs/20111129_clingendaelpaper_mdehaas.pdf a Russian Military Politics and Russia/s 2010 Defense Doctrine. Editor Stephen J. Blank. Carlisle: Strategic Studies Institute, 2011.
[15] TASS: Geroji vojny: poteri Vooruženych sil RF v chodě sirijskoj operacii – http://tass.ru/armiya-i-opk/3445013

150 komentářů :

 1. Putin to vzal od podlaha a dobře. Teď se snaží MFF o finanční nátlak - když to Rusko vzdá, budou investice ze Západu - z hlediska Ruska směšné, poradí si nyní už samo bez Západu a to dochází Západu až teď, ale museli to zkusit. USA to zkouší také, ael už je jasné, že neuspějí. Kůň Západu, Medveděv, přešaltroval na práci pro Rusko, jinak by letěl. Ještě je třeba popostrčit Kudrina a Narbulievovou, aby pracovali pro Rusko. Pokud Kudrin se bude vzpírat, americký páníček ho neochrání. Je dobř, že Putin má prostor pro reformy ve prospěch Ruska. Reforma důchodu, předpokládám, bude odpískána.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Trpaslík jde za pět let do hajzlu, pokud ho nevynesou z Kremlu o něco dřív nohama napřed a pak konečně bude příležitost se bolavého nádoru zvaného Ruská federace definitivně zbavit. Já bych to viděl na rozdělení do šestnácti nových států. A vy?

   Smazat
  2. 19:42
   Ty máš prdel rozdělenou na dvě půlky a uASSacký okupanti i pornoJandovo eurohovnotný havlokozomrdi to KAZDEJ DEN OCEŇUJÍ!!!!!
   Až budeš mít kulkou rozdělenou(prostřelenou)havlosenkrovnu,TAK MY ČEŠI BUDEM SLAVIT!!!!!!☺☺☺☺☺☺
   A RUSKO TY TVAROHÁČKU Z FURARY POSPÍŠILA JEN TAK NEPOLOŽÍ!!!!

   Smazat
  3. 19.42 Odpověď na tvou otázku zní : Polib nám řiť, šašku provokatérskej.

   Smazat
  4. 19:42 Je to jasný do 5 let se usa složí padne s nimi euro. A národy se vrátí ke svým státům a bude bez světových teroristů na světě lépe.

   Smazat
  5. 22:47

   Nechcete založit prognostický ústav?

   Smazat
  6. 22:49
   Je to debil

   Smazat
  7. On mu radi kamarad Sasi. McCain ktery to vse organisoval v zajmu zidu opet. Israhel investoval do dvou startovacich letist udajne 2 biliony $ mely byt nastupem na Iran . Zvejkac kravat paslvil bez domova se ted potaci po svete a Evrope kdo mu da najist borsce zadarmo.Vyrazil ho i Porosenko ze zeme Nejak jim nic nevychazi ani ty sankce ted proti Iranu sere na ne i Evropske becko

   Smazat
  8. Stačí si přečíst pár placených a velmi primitivně ulhaných trollů v diskuzi níže, aby nám bylo jasno, že NATO, slouhovský to spolek otroků Spojených států, má o Gruzii velký zájem a že se snaží oblbnout veřejné mínění ve světě, že Gruzie je chudáček trpící pod ruským jařmem a že je potřeba jí pomoct. Jednu pomoc zdarma od nás dostali - zbraňové přebytky Armády ČR. A jak to dopadlo - zločinný gruzínský prezident Saakašvili jimi napadl civilní obyvatelstvo osetinského Cchinvali. Českými zbraněmi !!!! Dostali je zadarmo!!!! Naši politici zblblí z NATO se podíleli na vražedném útoku na civilní obyvatele Osetie! To je hanba, padající na českou "pravici" a ČSSD.

   Leo

   Smazat
  9. 9;19
   HMMMMM,NEZNÁLEK A INCESTNÍ POTRAT Z STABÁČKA TUPOLÁNKA ZASE NEVÍ,NAČ JE FURAN A CO ZNAMENÁ F73????!!!!!
   CHUJ JAK FOTR TVŮJ,ZMRDE POTRACENEJ!!!!!!!!☺☺☺☺☺

   Smazat
  10. Kopecký Musíte číst a je to jasné stane se to a otázka je jenom kdy.

   Smazat
 2. Gruzie je častý argument nedostatečně informovaných rusofobů, kterým se ohánějí při nafukování nebezpečnosti a rozpínavosti současného Ruska. Přitom tam se to povedlo uhasit moc pěkně, všechna čest. Při zkoušce ohněm tenkrát Putin celkově určitě obstál. J.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ale Rusko je rozpínavé, čo si sa iba včera zobudil? Haló, za pár dní je päťdesaťročnica okupácie ČSSR. To ti nestačí?

   Smazat
  2. 20;55
   NEHRAJ SI NA SLOVÁKA,TY KOKOT DREVENÝ PLECHOM POBITÝ!!!!!

   Smazat
  3. co bolo to bolo, terazky je ina doba chuj dreveny

   Smazat
  4. Dnešní Ruská federace není Sovětský svaz!

   Smazat
  5. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  6. 7:25 ano není, je horší!!!

   Smazat
  7. V čem, blbečku 11:29?

   Smazat
 3. Gruzie je krásná země. Mnoho domů je opravených a silnice jsou ve výborném stavu. Tbilisi je moderní město. Je vidět, že Saakašvili pro svou zemi něco udělal. Bohužel Osetie a Abcházie vypadají stále jako Sovětské šrotiště. Nedivím se Gruzii, že usiluje o vstup do NATO. Hledají ochranu před sousedem, který pomalu ukrajuje jejich území. Věřím, že jakmile se naskytne příležitost, tak si pro svou ukradenou půdu půjdou stejně, jako kdysi Mannerheimovo Finsko.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ale jděte... Jediné, do čeho se obul, byly astronomické výdaje na zbrojení a také dovedl zemi do války. Poté zdrhnul do USA (ó jaká to náhoda, že zrovna tam, pod křidélko své kvočny), do Gruzie má zákaz vstupu a je tam trestně stíhán za válečné zločiny. Poté chvíli řádit na Ukrajině, pokoušel se o převrat, ale ani tam už ho nechtějí, zatkli ho a nejspíš ho vydají do Gruzie. Zemi si vybudovali sami Gruzínci, kteří jsou velmi hrdými vlastenci a ne šmejdi, jako je Saakoš. J.

   Smazat
  2. Mohutné investice do infrastruktury byly realizovány právě za Saakašviliho vlády. S vašimi slovy to nějak nekoresponduje.

   Smazat
  3. 18:45, Máte pravdu. Říkávalo se, že když si chtěl Stvořitel pro sebe vybrat nejkrásnější místo na zemi, vybral si Gruzii. Ta je dnes moderní zemí s mnoha příležitostmi, univerzitními kampusy, turistická velmoc. Nádherná. V mnoha ohledech její města připomínají Benátky nebo Řím, ale v prostředí nádherné Kavkazské přírody, vinic a moře. Silnice mají rozhodně kvalitnější než u nás.

   V podstatě všechny tyto republiky. Například města Azerbajdžánu vypadají jako v Dubaji nebo Singapuru, a stejně tak i na Kazachstánu je vidět, že se jedná o bohatý ropný stát. Vynikající infrastruktura, velké investice do rekonstrukce měst, revitalizace krajiny, velké investice do kultury a vzdělání. A to po celé zemi, nejen v hlavním městě.

   A pak se podívejte přez hranice, do Ruska. Šeď a nevkus, vše zastaralé, depresivní, neskutečný bordel, jaký už nevidíte ani v některých afrických městech, o infrastruktuře ani nemluvě.

   A tohle je všude. Máte Lotyšsko nebo Estonsko a podívejte se přez hranici. Máte Litvu, podívejte se do Kaliningradu, který kdysi za Němců býval překrásným hanzovním městem. Teď je z něj ruina se špinavými zdevastovanými paneláky a prašnými silnicemi, historické stavby zbourané. Tohle starobylé město dnes vypadá jako ošuntělý Havířov plný smradu z hnijících ryb. Srovnejte s tím třeba nádherný, zrekonstruovaný Gdaňsk, perlu východního Baltu.

   O Číně ani nebudu mluvit. V porovnání s Ruskem vypadat i socialistická KLDR jako ekonomicky úspěšný stát, pokud porovnáte vzhled měst, servis a infrastrukturu. Nemluvě o obyvatelstvu.

   Smazat
  4. Větší sci-fi asi napsat nešlo. Takové žvásty jenom donutí lidi vyzkoušet gooogle a Kaliningrad si prohlédnout.... celkem pěkné město. Ruská města mají lepší infrastrukturu a servis než česká, což se dalo ověřit např. nedávným MS. Kolik měst v ČR by to zvládlo pořádat? Nula.

   Smazat
  5. 19:05 Ještě malá drobnost, která se vám asi nebude líbit. Právě za Saakašviliho vlády došlo k důraznému potření korupce. Že by právě to stálo za počátky Gruzínského úspěchu?
   Saakašvili je údajně v Gruzii opravdu stíhán. Spíše než bych ale věřil že je zločincem, raději věřím, že se tak děje z důvodu podvratné činnosti svého Ruského souseda a o pomstu za nebojácný postoj z roku 2008.

   Smazat
  6. 19:43 Rozumím, Vy věříte jen tomu, co se Vám hodí do krámu. Názor dnešních Gruzínců na Saakašviliho zpochybňujete. Ale já myslím, že oni nejlépe vědí, co se tam dělo a kdo je a není zločinec. Nebo je raději označíte za totalitní režim a chudáčka Saakašviliho za budoucího politického mučedníka? Je jasné, na jaké straně stojíte, ale strana, byť i nepříjemné pravdy, to rozhodně není. J.

   Smazat
  7. 19:43
   A PROTO SE TA VYŽVEJEKLÁ ZLODĚJOKRAVATA MUSELA ZDRHAT NEJDŘÍV DO uASS NÁSLEDNĚ DO BANDEROSTÁNU A JE NA NĚJ VYDANEJ MEZINÁRODNÍ ZATYKAČ....ZŘEJMĚ ZA TO,ŽE MÁLO HRABAL DO VLASTNÍ KAPSY????!!!!!
   JSI JEN KOKOTUS MAXIMUS!!!!!☺

   Smazat
  8. 19:41, člověče nelži tak hloupě, dnes ani nemusíš zvednout zadek z gauče a jsi v obraze. Já jsem ho zvednul a můžu doložit, že Afrika je na tom v mnoha ohledech lépe než Rusko. Lepší infrastruktura, mnohem hezčí a příjemnější města, příroda nezdevastovaná. A hlavně má mnohem větší potenciál kvůli schopnějšímu obyvatelstvu. Když tam Rusko přestane sypat zbraně, bude dobře v každém jednom státě Afriky.

   Smazat
  9. 19:28 S tím Královcem ( Kaliningradem ) máte úplnou pravdu. Nedávno jsem se díval na mapy.cz a nastavil jsem si tam pohled z letadla. V Polsku jsou všechna pole pečlivě obdělána až na samou hranici a najednou střih, a v Ruské enklávě je vidět jen nesekanou travou zarostlá půda s divokými keři a občasným lesíkem. Krajinu rozdělují jen polní cesty, vedoucí k nějakým objektům (asi vojenským). Prostě dobité území, o které se moc nestarají. Rusové občas sami vypustí informaci, že v Kaliningradské oblasti mají rakety, kterými na nás míří. Asi nechtějí investovat do rozvoje oblasti, protože se domnívají, že bude v případě konfliktu zničena.

   Smazat
  10. 20:00 znám pár Gruzínců, i Ukrajinců. Saakašviliho uznávají a cení si jeho antikorupční nekompromisní politiky a všichni nenávidí Rusy. Bývalý SSSR se spojil proti Rusům.

   Smazat
  11. 30:10
   VY DVA BLBCI V JEDNOM,JSTE JEN K SMÍCHU!!!!!!☺☺☺☺☺☺☺☺☺
   V GRUZII I V BANDEROSTÁNU NA KORUPCI VŠECHNO STOJÍ A PROTO TO TAM VYPADÁ JAKO VE VYBYDLENÝM BORDELU....DIKY LASKAVÉMU DOHLEDU uASSackejch okupantů A MÍSTNÍCH KOLABORANTÙ!!!!!!!!

   Smazat
  12. 20:07, tohle je po celém Rusku. A nejen v polích, ale všude, i ve městech. Divočina snad ani nevadí, já to mám například rád, ale tady je bordel, smrad, strašlivá devastace. Nejsou schopni nic dopěstovat. Kdyby neměli nějaký ten dolar z ropy, co jim stejně těží Západ, tak by ti flákači chcipli hlady.
   O tom mluvili všichni, co byli na MS ve fotbale. A všichni to byli otrlí cestovatelé, co už sjeli kdeco. Ruské hlavní město Moskva vypadá jako hlavní město Libérie Monrovia. A Monrovia je celkem zážitek, kam se jen tak někdo neodváží. Co musí být jinde? Nakonec Blatter se už přiznal, že to Rusko získalo jen na základě rozsáhlé korupce FIFA. Já se už těším na Katar, alespoň zas konečně uvidíme normální mistrovství ve fotbale.

   Smazat
  13. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  14. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  15. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  16. Anonyme ve 21.00 m
   yslím je lepší se navečeřet, než psát z hladu takové bláboly !

   Smazat
  17. 19:43 mate pravdu Saakashvili byl pro Gruzii požehnáním stejně tak jako pro Ukrajinu která se konečně zvedá ze země. Jen musí vyhnat pryč zbytek tek ruské korupční bandy co tam ještě straší z dob SSSR. A taky by to chtělo už konečně pořešit Donbas a mají vyhráno.

   Smazat
  18. 21:15
   TEN JE TAKOVÝ POŽEHNÁNÍ JAKO PRO BANDEROSTÁN PROCHCAČENKO A HAVLOKOZOMRDI PRO ČECHY!!!!!!

   Smazat
  19. Sakašvili vytrieskal rusákov až z nich perie lietalo.

   Smazat
  20. 22:27

   Vážně? A kdy a kde se to stalo?

   Smazat
  21. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  22. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  23. Čecháčci, Slovensko presadzuje vstup Gruzínská do NATO, aj základňu. Tímto budú musiet požierači kapusty zo zemljaniek z krásneho Gruzínska vypadnúť. Dúfam, že základna bude mať minimálne 100 000 vojakov a bude tam aj raketová báza. Teraz je rad na vás Hurvínci. Dúfam že sa debilko Babiš neposerie ako to má vo zvyku.

   Smazat
  24. 0;17
   LEDA VE TVÝCH VLHKÝCH SNECH PUSSYKISKO!!!!!!☺☺☺☺

   Smazat
  25. Podľa toho, čo som počul o Gruzínsku, Saakašvili skutočne potlačil korupciu. Na nízkej a strednej úrovni. Za jeho vlády neexistovalo, aby si policajt či úradník pýtal alebo vzal úplatok. Všetka korupcia sa točila okolo Saakašviliho a asi päťdesiatky ľudí okolo neho. (A keďže úroveň korupcie dolu bola nižšia, ľud bol spokojnejší a keďže mu neboli odsávané príjmy dolu, tá päťdesiatka okolo Saakašviliho mala vyššie príjmy, bolo možné tých zo spodu drať viac - môj názor.) Prečo začal útok na Osetiu som s určitosťou nezistil. Prestrelky na hranici, z oboch strán, ľahké zbrane, sem tam i nejaký granát či mína, to šlo roky. Vraj si Saakašvili žiadal "dobro" od Pentagonu, kte mu povedali "v žiadnom prípade nesmiete zaútočiť." Potom u Ministerstva zahraničných vecí a tí ho povzbudili. No a keď už boli straty v ruských mierotvorných jednotkách, sa do toho vložilo Rusko jednou armádou, dalo gruzíncom na držku,múry kasární sa popísali nápismi v rôznom stupni posmešnými... Môj názor? Ktosi, kdesi, chcel zistiť nakoľko je Rusko odhodlané a čoho schopné a nečakal veľa. Pritom i pokaziť renomé v oblasti... a bol nepríjemne prekvapený. Hlavne následným nárastom sebavedomia a morálky v ozbrojených silách, plus štart rekonštrukcie ozbrojených síl RF. Ukrajina... tam sa pripravovali dôslednejšie. No Rusko i túto partiu skončilo so ziskom. Sýria, tam už "Západ" stratil tvár. A to v niektorých, nie malých regiónoch, znamená veľa. Otázka je, čo bude ďalej a či si Rusko udrží čo získalo. Udržať býva často ťažšie ako získať.

   Smazat
  26. 9:56

   Co to tu splejtáš čobole ? My narozdíl od tebe máme informace o tom, jak Rusáci napadli v noci Osetii a chtěli dobýt celou Gruzii. Nebýt šéfky st. departmentu USA Rice, tak by se jim to i povedlo. Podívej na film "Spálená růže". Tam jsou i dokumentární záběry, vlastně drtivá většina jsou pravé záběry, a tam je vše jasně popsáno. I příběhy lidí jsou pravé, jen je samozřejmě hrají herci.
   Než Gruzie stihla zmobilizovat vojska, bylo mrtvých už skoro 2000 lidí, nevinných civilistů. Rusáci to brali hlava nehlava bez lítosti.

   Smazat
  27. Opak je pravdou, milý trollíku:

   Saakašviliho žoldáci napadli Cchinvali jako první. Rus se vzpamatoval až po dvou dnech, ale pak, Ruskák, i když nepřipraven, natrh Gruzínským blbů zadnici.

   Smazat
 4. Ano, pohořeli všichni,proč ,je to otázka?Co se týká amíka,tak tam dotáh vojenského arzenálu až,až.Kudyma to tam dotáhl je otázka.Ta cesta se uzavřela?Je zase otázka.Jak to tam odtud dostat pryč je další otázka.Jedna věc je jistá,amík může sednout na autobus,potom na vlak a jet domů,ale jen v trenkách,to je otázka?

  OdpovědětSmazat
 5. Konflikt Abchazie-Gruzie trvá nepřetržitě a upřímně nechápu motivace kohokoliv zkoušet dát tyto národy dohromady. Abchazie vyhlásila nezávislost v létě 1992 a je tedy o půl roku starší než ČR....

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Abcházie patří Gruzii, stejně tak jako Krym patří Ukrajině. Je to tentýž problém. Jedná se o území, kam se Rusáci nacpali a vnáší tam chaos.

   Smazat
  2. Pro 19:38 - Kosovo je Srbsko, Krym je Rusko, Abcházie je Abcházie a ne Gruzie, Osetie je Osetie a ne Gruzie, Ukrajina je umělý útvar a ty jsi naturální blbec!

   Smazat
  3. Kosovo bude brzo Albánie, a Rusáci půjdou že všech zmíněných oblastí pryč. Narozdíl od Ukrajiny s Gruzie, není Rusko schopno se o tato jinak nádherná teritoria postarat. Finové nebo Lotyši by dokázali udělat rajskou oázu i z gulagu u Murmanska, Rusáci udělali gulag z nádherného Krymu a Abcházie.

   Smazat
  4. Sry, nechápu čemu mají primitivní slinty o Krymu, Abchazii atd. sloužit. Ukrajina je prokazatelně ekonomicky o 60 let za RF a obyvatelé Krymu neztratí celé století topením se v ukrajinské žumpě. Abchazie si samostatnost zaslouží na 100%- snažila se o ní od doby, kdy vzniklo Československo a nezávislost na Gruzii vyhlásila o půl roku dříve než vznikla ČR.

   Smazat
  5. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  6. 20:04 Ukrajina je na tom hospodářsky možná lépe než Rusko. Jen nemá ropu a plyn, a o uhlí byla nedávno okradena. Rusko snad nemá hranici, kde by někomu něco neukradlo. Tak velikou zemi mají a stále je jim to málo. Chtějí žít na úkor druhých.

   Smazat
  7. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  8. Pro 19.41 ano, tak to je a nikdo to nezmění.Ten naturální blbec potřebuje znovu do školy, jestli tam po prázninách opět nepůjde,aby se doučil nezfalšovanou historii.Dnes škola učí, že nás osvobodilo v 45r.usa.Dokonce ten blb Tramp řekl po setkání s Putinem, že za IIs.v.zahynulo tisíce rusů a proto usa vyhrálo tuto válku.No blb non plus ultra a toto cpou mladejm do palic.Nedivte se tomu chudákvi v 19.38.

   Smazat
  9. pro 20.13. Jsi zaplacený blb nebo od přírody?Byl jsi nedávno na Ukrajině?Nebyl, jen meleš nesmyslné hovadiny.Zajeď si tam a vem to na Krym,potom piš pravdu.Jinak jsi prostoduchý.

   Smazat
  10. Ukrajina má mnohem lepší ekonomiku i bez okupovaného Donbasu. A nejen ekonomiku, ale celkově prognózu rozvoje. Nejen co se týká schopnosti vyrábět a inovovat, ale i ve schopnosti technologicky napředovat. Zvlášť, když se jejich záležitostí ujal Západ. Ukrajina má růst +7,2%, Rusko momentálně +0,2%, přičemž loni mělo -3,6%, roku 2016 -22%. Ještě pět let této zničující politiky a jede do kytek úplně. Rusko se musí rozdělit na více států a osvobodit tamní národy tak, jako se osvobodily národy SSSR.

   Smazat
  11. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  12. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  13. Bavil jsem je kdysi s jednou nádhernou Gruzínkou a řeč byla i o válce. Ta holka má příbuzné v Abcházii a normálně se rozplakala že to Gruzie nestihla osvobodit.

   Smazat
  14. Jestli se ti libí holky s knírkem pod nosem, ta jo. Jestli se ti líbí plakající lhářky, tak jo. Jeď se tam podívat. Když nebudeš pitoma jako Petra Procházková či Jaromír Štětina, tak si přiznáš, že venkov v Gruzii je stejně chudý, jako před 40 lety, že tam vládne stále velká korupce a že mimo hezké krajiny, príma receptů a vína mají Gruzínci hovno.

   Smazat
  15. 7:47 - vážně? A kolikrát jste byl v Gruzii vašnosto? Zajeďte si tam, a pokud vás ruská hraniční komanda pustí do Osetie nebo Abcházie, porovnejte se zbytkem země.

   Gruzie je moderní vybudovaný stát, starobylá města s novou moderní skvělou výstavbou, mnohdy architektonickými skvosty, nové dálnice a silnice s fascinujícím estakádami přez kavkazské rokliny a dravé řeky, všude parková úprava, všechno čisťounké, lidé nesmírně přívětiví. Pastva pro oči. Už jen jejich hypermoderní originální letiště v Tbilisi vás nadchne.

   Teď tuhle krásu zasaďte do přírodního rámce Kavkazu a Švýcarsko může závidět. Gruzie je na tom bezpochyby lépe než hloupé Česko, plné montážních hal a bordelu podél silnic.

   Mají extrémně nízkou nezaměstnanost, přitom jejich hlavní ekonomický příjem tvoří obchod, turistika, zemědělství a vysokotechnologická speciální výroba, rejdařství a tranzit. Gruzie je jedním ze států budoucí čínské Silk Road. Mají skvělou perspektivu.

   Gruzínci zůstávají doma a neemigrují, jako třeba Rusové. Do Gruzie se naopak lidé stěhují, a bylo by jich mnohem více, kdyby tam Rusko nevnášelo chaos a válku. V posledních 10ti letech růst jejich HDP překračuje 12% a jsou lákadlem pro velké investory.

   Za zmínku stojí i vysoký věk dožití obyvatel, nejvyšší v Evropě. Běžně tam najdete aktivní lidi ve věku nad sto let.

   Pak se podívejte do okupovaných oblastí. Mají stejnou historii jako Gruzie, jedná se o jednu zemi. Také mají historickou výstavbu - pokud ji Rusové ještě nezbourali - která se ovšem rozpadá do nenávratna.

   Nového není vůbec nic. Ošuntělé paneláky na břehu nádherného moře, kde by měla být letoviska. Všude strašný nepořádek, zeleň vyrubaná, silnice prakticky žádné.

   Nezaměstnanost 32%, většina mládeže je někde na Západě. V těchto zemích vládne viditelná deprese, oni ani zdaleka nejsou v takové pohodě jako neokupovany zbytek Gruzie. Nejhůř je na tom Osetie, kde už 10 let lidé žijí v provizoriu po ruských náletech, ale ani Abcházie na tom není o moc lépe.

   Zato na druhou stranu je vidět ohromný pokrok u osvobozené Adžarie, která se za 10 let rychlými tempy mění v nádherný kraj podobný zbytku mateřské země. Tohle je Gruzie, země mého srdce.

   Smazat
  16. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  17. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  18. 9:59

   Já nejsem Slovan narozdíl od tebe ty demente.

   Smazat
  19. Prašivý, fašistický darebák 9:44 + 10:28 ani nic normálního napsat nemůže.

   Smazat
  20. 10;28
   TY JSI DĚS Z CELÝHO PORNOJANDOVO KOMANDA!!!!!☺☺☺☺☺

   Smazat
  21. Při sledování sovětského velkofilmu Vojna a mír podle stejnojmeného románu L. N. Tolstého jsem si při jedné scéně vzpomněl na to co zde již vícekrát zaznělo. Byla to scéna kdy generál Kutuzov přijímá hlášení o těžkých ztrátách ruské armády a on to odmítá přijmout a křičí, že ráno zahájí protiútok a vyžene vetřelce z území Svaté Rusi! Pak přijde spojka, že s ním chce hovořit Barclay de Tolly. A on se sklidní, sedí na stoličce a přemýšlí ... a tady mi blesklo hlavou to co jsem tu již dříve četl - cituju:
   Slované nejsou sami schopni postavit státní organizaci, jsou živlem chaotickým, neschopným samostatné státní existence. Ovšem měli to štěstí, že byli sousedy germánské tvořivé státotvorné síly! Z ní vzešla jak Sámova historicky krátká leč první vůbec slovanská státní organizace, tak i Novgorodská hanzovní republika a Kyjevská Rus! Vše co Rusové měli byly pouze západní licence. Nebyli schopni sami postavit NIC! Všecko jim spadlo na makovici! Ivan III. to dlouho zkoušel, nakonec usoudil že je to marný a pozval Italy! Péťa Velkej už byl zkušenej a domácí ani nezval, leda jako nosiče klád. Mužici kteří si schovanými plnovousy zacpávali díry v kapse, byli v těch svých láptích jinak nepoužitelní. Bez německých inženýrů a vojevůdců by německá princezna Káťa Rusy nazvaná Veliká nikdy Turka neporazila, dokonce ani toho mamlase Jemelku Pugačovic:) I před Napoleonem Rusům krom Bláta a Mrazu zachránil zadek Skot Barclay de Tolly, který Kutuzova přesvědčil vydat Moskvu. A byl to Němec Pjotr Christianovič Wittgenstein, kdo přivedl ruské armády až do Paříže v roce 1814. Když pak napoleonskými válkami bylo Rusko na několik desítek let odřezáno od nějakého evropského státu, který by byl jasným spojencem (tento stav vyvrcholil v době tzv. Krymské války), tak si jej Alexandr II. pomocí Bismarcka (jednáním s Bismarckem až po uzavření Alianční smlouvy Německa s Ruskem 1881 byl pověřen kníže Petr Saburov, který bohužel do své knihy vložil i obsah tajných apendixů o rozdělení vlivu v Evropě, proto její distribuci Alexandr III. zakázal) vytvořil v sjednoceném Německu. Bez Welšana Hughese by nikdy nedokázali vyrobit ani metr kolejí, natož pak celou Transsibířskou magistrálu. I Dněproges stavěli Američané a všechny automobily byly vyráběny v jejich licenci. Bez jejich kaučuku by bosí Rudoarmějci zmrzli na Kavkaze! A Němci zmocnivší se ropných polí v Baku by pak s nimi už snadno zacvičili ... Ruský genius, známý chemik Mendělejev na počátku 20. století vypočítal, že pokud Ruské impérium půjde cestou reforem nastolených premiérem Stolypinem, bude mít na konci 20. století 596 milionů obyvatel a největší ekonomiku světa. To však nenastalo kvůli nenávisti Židů s nemalou spoluvinou slovanské, mužické lenosti, otupělosti a lhostejnosti! Nebýt Stalina, který se opřel opět o pomoc Germána (Německo - Rapallo, USA - tzv. fordizace) byl by se Sovětský svaz stal jen tou "pouští osídlenou bílými negry", jak o tom hovořil Žid Bronštejn! - http://terrapapers.com/wp-content/uploads/2016/02/terrapapers.com_The-Protocols-of-the-Elders-of-Zion-10.jpg

   Smazat
  22. 19:26- musím oponovat! Analogií Slovanů, jak je vykreslujete, byli Germáni ve vztahu k Římanům a jak to dopadlo jistě víte? Tož tak, moc to z tou adorací Germánů nepřehánějte, ať nedopadnou jako Římané. Mimochodem, možná "Řím" rozložilo stejné etnikum, jako se stane "Západu".

   Smazat
 6. Jediný, na koho si Rusáci trumfli, byla maličká Gruzie. I Krejčí přiznává, že její výzbroj byla podstatně modernější, než ta ruská. Tomu odpovídá i stejný počet obětí, navzdory tomu, že Rusáků byl čtyřnásobek. Vůbec se nedivím, že chtějí mít nějakou jistotu v ochraně a že v ní vidí NATO.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pro 19:37: Jediný, kdo v tom konfliktu byl za blbce byl kravatožrout Saakašvili. Napadl spící civilisty v Chcinvali, napadl ruské mírové sbory a dostal přes tu svoji držku, až mu z ní kravata vypadla. Dnes na něj sami Gruzíni vydali zatykač a chtějí ho dostat před soud za hrubé zacházení s politickou opozicí.

   Jo, a ty jsi známý pablb.

   Smazat
  2. Rusáci napadli spící Gruzii a jako false flag předtím i spící Cchinvali. Mrtvých civilistů jen v Cchinvali byly tři tisícky. Po ruském bombardování a jejich dělostřelecké palbě.

   Smazat
  3. Píšete nesmysly, došlo jen k vytlačení gruzínské armády z Jižní Osetie ruskou 58.armádou. K většímu střetu naštěstí pro Gruzii nedošlo a ani to nebylo potřeba- gruzínci z boje utekli nebo se vzdali. Počet obětí nebyl stejný a Rusko nasadilo jen asi 2% své armády.

   Smazat
  4. 19:55, Ruská diverzní grupa napadla v noci Cchinvali a začala střelbu. Asi hodinu nato přiletěla ruská letadla a komplet to zbombardovala, podobně jako v Čečně. Pak jejich dělostřelectvo. Zastavili se až před starobylým Tbilisi, protože tam jsou sídla mnoha zahraničních misí, i soukromníků. Gruzie je oblíbené místo i pro bohaté lidí z celé planety. Nebýt toho, rozmlátili by to i tam.

   Smazat
  5. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  6. Útok Ruska na Gruzii byl skutečně strašný. Myslel jsem že z toho bude větší válka, ale nakonec to Američané perfektně zvládli a vášně ruského agresora zvládli. Díky bohu za Condoleezu Rice. Vůbec nevím, jak se.ji to podařilo, co Putinovi slíbila, aby útok zastavil... Ale na druhou stranu Gruzie dostala jednoznačný doklad o tom, že mimo NATO ji hrozí smrtelné nebezpečí.

   Smazat
  7. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  8. Anonymní 21:28

   Ještě jednu pohádku, prosím. Tahle byla moc krátká a příliš hloupá.

   Smazat
  9. 21:55 dalsi blbec , kteremu je jedno ,kdyz na male staty utoci agresivni hovado. Drzime Gruzii palce ,aby se ji povedlo dostat do NATO a vypudit Rusy ze sveho uzemi jednou provzdy.

   Smazat
  10. Blbci nepochopili, že Gruzie pod vedením zločince Saakašviliho napadla osetinské hlavní město Cchinivali těžkou dělostřelbou (i z českých tanků a raketometů, které jim čeští političtí ignoranti naším jménem d a r o v a l i !!!). Pohádky o "ruských divarzantech" jsou jen trapárna pro nedonošené děti.

   Útok na ruské mírové sbory byl plánován spolu s americkými lotry jako provokace. Ostatně Amíci přes Gruzii dlouhá léta posílají islamistické vrahy proti Rusku (Čečna, Dagestán).

   Rusové byli tehdy nepřipraveni, válku nechtěli a svině Saakašvili toho okamžiku chtěl využít.

   Co se týká té báchorky o Kundolíze Rajcovné, jde opět o jednu z gruzínsko-natoidních pohádek. Putin nechce být nikde okupantem, protože to stojí velké peníze a většinou to končí i velkou ostudou. Jen si vzpomeňte ne Vietnam a Amíky - ostuda dodnes.

   Smazat
  11. 7;56
   Tyhle pohádky ze Sputniku a RT vyprávějte těm, kteří dosud nemají kde bydlet po ruském bombardování. Využili OH v Číně, aby napadli mírumilovnou zemi a ještě k tomu v noci, když všichni spali. Neštítili se ani využít false flag a pobít vlastní. Jižní Osetie je od té doby prakticky vylidnena, lidé se odstěhovali do jiných částí Gruzie. Zůstali jen Rusáci, co se tam nastěhovali, aby přečíslili původní obyvatelstvo.

   Smazat
  12. 10;33
   TY NOTIČKY TI POSLALI Z uASS VELVYSRANECTVÍ,TY MONGOLOIDNÍ BLBEČKU????!!!!!
   NOOOOO,TAK TO.MÁ TEDA HAVLOLEJNOLAHVÁRENSKÝ ŽUMPA VÝSTAVNÍHO BLBA!!!!!!!!☺☺☺☺☺☺

   Smazat
  13. 10:33 místo toho tvého trapného lhaní se raději jeď osobně podívat do Jižní Osetie a popovídej si v Cchinvali s pamětníky. Uvidíš, co ti budou vyprávět o tom gruzínském dělostřeleckém masakru na civilisty.

   Smazat
  14. 10:44 ... zadula rudá posranina vypuštěná z lejnolíhně tohodle škaredýho kremelskýho Ugrofína A52 - http://iks2010.info/wp-content/uploads/img/291912_original.png

   P. S.: Radši zaduj rudoprde svýmu putlerfýroj do ucha, ať ti pořídí klávesnici s funkčím "R", ať ty tvý mongoloidní skřeky začnou aspoň krapet dávat smysl. Páč jedinej stát se dvěma "s" v názvu je tenhle - https://en.wikipedia.org/wiki/Rossiya

   Smazat
 7. Bože to se dnes vyrojilo rusofobů. To asi Janda otevřel
  všechna vrátka. V.J.Horák

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Já bych snad než o rusofobech hovořil o samostatně nemyslících.

   Smazat
  2. 20:47
   OMYL,V POHOTOVOSTI JE CELÝ PORNOJANDOVO KOMANDO!!!!

   Smazat
  3. Promiňte, ale nemyslící jste tady vy. Kdybyste četli relevantní informace, měli byste lepší přehled. Takhle jen plkáte hlouposti, protože to druzí mají prostě pravdu. A tu neokecáte.

   Smazat
  4. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  5. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  6. 21:57
   Vy jste ale hloupý a sprostý, fuj!

   Smazat
  7. 22:34
   Hloupý proto, že neprovozuji vaše teploušské praktiky a sprostý proto, že se mi z nich dělá špatně?
   Tak to jsem na vaše hodnocení mé osoby upřímně hrdý.

   Smazat
 8. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. No jo, článek je příliš dlouhý na to, abyste ho dokázal přečíst a pochopit obsah.
   Nezatěžujte se tím to není čtení pro vás. Zaměřte se raději na své oblíbené obrázkové časopisy.

   Smazat
  2. 21;04
   NAUČ SE ROZUMĚT PSANÉMU TY HAVLODEMTE!!!!!
   A POKUD SE NEPLETU,TAK TI PŘIVEZLI NEJČERSTVĚJŠÍ STUDIJNÍ MÁTERIÁL PŘÍMO Z uASS VELVYSRANECTVÍ,TAK PILNĚ STUDUJ NEDOUKU!!!!!☺

   Smazat
  3. 9;07
   NENÍ ROZUMĚT TVÝ LŽIDODEBILOHAVLOVŠTINĚ TY INCESTNÍ POTRATE OPIČÍ KURVY!!!!!!!
   A TEĎ ZMIZ PÍSKAT POSPÍŠILOVI NA FUJARU TY HYPOSPADIDKEJ TVAROHÁČKU Z HAVLOTRENEK!!!!!!!☺☺☺☺☺

   Smazat
  4. Nepotřebuješ rozumět, těkavý rudoprde z lejnolíhně týhle žůžovky - http://iks2010.info/wp-content/uploads/img/%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC301.jpg
   P.S.: Jo a skonči s kapitálkama, páč stejně těm svým lžidokretenským skřekům rozumíš jen sám, a možná ani to ne, lejnere-putlerýči!

   ☺☺☺☺☺

   Smazat
  5. 10:02 Že nerozumíš vlastním skřekům? Ty - UaSSáckolejnolahvárnickohavlobandeovskotrumpetovskonesvéprávnomongoloidolžinegerskejvječnězlitej klapehaltuntermehschskejčokopičípotrat, co krom Putlerovy lejnolíhně nikde nikdy nebyl, rusky neumí, ale hraje si tu jakej je megarusák, hovne tupej?

   Smazat
 9. Chybí mi tam zmínka o tom, že Saakašvili se odhodlal k útoku až díky ujištění ze strany USA, že má jejich podporu. Ale asi mu zatajili, že ta podpora je jen morální, že kvůli pomatenci z jakési Gruzie rozhodně nehodlají riskovat své termonukleární zničení.
  Prostě USA chtěly zkusit, jak vážně myslel Putin svá slova na konferenci v Mnichově předešlého roku. A oslík z Gruzie pro tento účel zrovna přišel velmi vhod.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Bohužel, Amíci to nestihli, trpaslicí pedofil se vrátil z Číny a zaútočil.Holt to bude muset dodělat až aliance.Doufám že už brzo.

   Smazat
  2. 23:21 - neblbni a přečti si ten článek ještě jednou, a když ho ani potom nepochopíš, nevadí, čti znovu a znovu, až ti doklapne. A kdyby ti říkali, že jsi vůl, nevšímej si jich a snaž se pochopit text.

   Smazat
 10. Gruzínsko je krásna krajina len má blbého suseda... Ale snáď to nebude dlho trvať a NATO rusákov skrotí.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Spíše měla blbého prezidenta. Ale i Gruzínci už ho prokoukli a vydali na něj mezinárodní zatykač.

   Smazat
  2. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  3. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  4. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  5. 22:36

   To bude asi tím, že narozdíl od Saakašviliho, jednání ruského prezidenta Rusové schvalují a jak prokázaly i poslední volby, v nichž získal rekordní počet hlasů, mají ho ve velké oblibě.
   Vy z těchto vztahů Rusů ke svému prezidentovi nemáte radost? Proč ne?

   Smazat
  6. 7:20
   buďto jsou zmanipulovaní, anebo vinní stejně jako jejich vláda. Říká se, že každý národ má takovou vládu jakou si zaslouží. Ale potom s nimi musí být nakládáno stejně. Jestliže obhajují válečné zločiny, potom musí nést následky.

   Smazat
  7. Anonymní 8:28

   To je pravda, také jsem to o té zásluhovosti slyšel. Možná na tom něco bude a Rusové opravdu mají takové zásluhy, že mají vládu, jakou jim může závidět většina světa.

   Smazat
 11. 21:18
  A CO ZA NECHUTNEJ prouASSackej havlountermensch????!!!!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 9:12
   NENÍ ROZUMĚT TVÝ LŽIDODEBILOHAVLOVŠTINĚ TY INCESTNÍ POTRATE OPIČÍ KURVY!!!!!!
   A TEĎ ZMIZ PÍSKAT POSPÍŠILOVI NA FUJARU TY HYPOSPADICKEJ TVAROHÁČKU Z HAVLOTRENEK!!!!!!☺☺☺☺☺☺

   Smazat
  2. 9:12

   to máte těžké. Lůze nikdy nedokážete dostatečně vysvětlit, jak je hloupá a trapná. Viz imbecil s příspěvkem pod vámi. To je typická ukázka žlučovité reakce živočicha, který dokáže studovat pouze svůj opruzený penis a řitní otvor.

   Smazat
  3. 11;01
   TVOJE PROLHANÁ DRŽKA JE PŘÍMO ÚMĚRNÁ VELIKOSTI TVÉHO REKTOSIGMODEALNÍ SPOJENÍ.....CHUDINKO!!!!!☺

   Smazat
  4. RuSSáckej poudáš? Oni si rádi hrajou na to že se bráněj, že jsou skoro jako esesáci! (Schutzstaffel = Ochranný oddíl) - proto si dali do názvu taky dvě "S" - https://en.wikipedia.org/wiki/Rossiya

   Jenže my co známe jejich agresivitu jim zásadně říkáme RuSÁci! Tedy od zkratky útočných oddílu pouličních rváčů SA (Sturmabteilung= útočné oddíly).

   Smazat
 12. Bohužel Gruzii tenkrát nikdo neochránil, ale snad se to v brzku změní, až vstoupí do NATO. Potom dostane zpět Abcházii i Osetii, vyžene rusáky. To samé se musí udělat i s Ukrajinou, která je taky napadená. Tady bohužel trvá válka s Ruskem už čtyři roky.

  OdpovědětSmazat
 13. Vypadá to, že se tu dnes sešlo hodně provokatérů (resp. několik málo, ale pilných).

  V Gruzii a Jižní Osetii jsem byl na konci 90. let a jak Gruzínci tak Osetinci chtěli všechno, jen ne válku. Jak v Tiflisu tak v Cchinvali jsem slyšel jediné: ještě, že mezi námi stojí Rusové a brání tomu, abychom se navzájem zabíjeli.

  Přesto se americkému odchovanci Saakašvilimu podařilo o pár let později zahájit útok v den zahájení olympijských her. Počítal snad bláhově s vojenskou pomocí USA? Jenže i američtí poradci viděli, že je to magor. A tak dostal na frak, zbytečně umírali lidé a brzy ho měli i ti Gruzínci, kteří ho předtím oslavovali plné zuby.

  To, že útok jednoznačně zahájila gruzínská armáda potvrdila oficiálně i Evropská unie. - Nenávistným Čecháčkům to ale samozřejmě nevadí a budou dál šířit nenávist k Rusku - v duchu svých praporečníků: Schwarzenberga, Kalouska, Štětiny, Hutky, Rejžka a dalších.
  Tož je nechte, ať si hystericky povykují. Reagovat na ně je hloupost.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Skoro to vypadá, jako byste schvaloval ruskou agresi. Četl jste to pořádně? Rusko zahájilo střelbu jako false flag a následně začalo s bombardováním. Zákeřně, v noci. Gruzie je maličká, takže se ruští agresoři bleskově jako tlupa výpalníků v domě osmdesátileté babičky postříleli až k Tbilisi. Přesto měli skoro stejný pocet mrtvých, Gruzie se úspěšně pokusila bránit. Tohle přece nemůžete schvalovat, když jste podle roku narození pamětník krvavé okupace 1968.
   Bohužel Jižní Osetii a Abcházii už Gruzie neubránila. Osetinci a Abcházci si budou muset počkat, až se jejich mateřský stát dostane do NATO a pomůžou jim Američané.

   Smazat
  2. Pane Kopecký,dnes se tedy urodilo.Doslova přeimbecilováno.Docela mě to už znechucuje.Jinak sem ráda zajdu a přečtu si názory lidí,byt jsou i jiné než mé.Většinou nekomentuji.Ale dnes už mě svrbí ruka.Je tu komentářů na pěst až moc.Jsou to provokatéři neb vážně tak dementní jedinci?Asi obojí.Tak jim popřeji,at jim aspon na čas zchromnou hnáty i huba.Věra

   Smazat
  3. 22:56 mně taky vadí když někdo hnusně a primitivně útočí na pana prezidenta Havla.

   Smazat
  4. Pan prezident Havel si za to může sám: humanitární bombardování, nechci žádný majetek (a za pár měsíců už se obě Dagmary Havlovic hrdlily o Lucernu), štvaní do války proti Iráku, zničení zbrojního průmyslu na Slovensku a následné rozbití společného sátu, ono je toho víc - lhal, chlastal, byl nevěrný, lísal se k sudeťákům, poslouchal cizí hajzlíky téměř na slovo (Albrightová, Tigrid, Medek, Schwarzenberg a další) a nakonec, kdo by se dnes na jeho literární a divadelní výpotky koukal či četl?

   Smazat
  5. 22:58 Hutka, tvůj vzor.

   Smazat
  6. Anonymní 22:58

   To mně vadí také. Zvláště když se jedná o člověka, který je tak vydatným zdrojem podnětů ke kritice. Toho lze kritizovat naprosto kultivovaně, aniž by tím jakkoli utrpěla energie kritiky.

   Smazat
  7. 9:33

   jste hodně nevzdělaný pane, ale není to vaše chyba, by jste.se narodil jako velmi hloupý a tedy . nevzdělatelný

   Smazat
  8. 21:40 milej zlatej,nejen co potvrdila EU se dočtete www.novaya gazeta.ru/7.8.2018-Jak porazit Gruzii.

   Smazat
  9. Anonymní 10:57

   Vy jste povoláním věštec? Asi ne moc úspěšný, že jsem to uhodl?

   Smazat
 14. #AllForGeorgia !! Agresorovi to uz vickrat nesmi projit !! Placu za mrtvymi v Georgii a vseho docasu. Rusko na svuj dil trestu za smrt nevinnych jeste ceka a on ho nemine. Oko za oko !!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Agresor a zločinec Saakašvili dnes běhá bezprizorně po světě, Amííci nad ním stále drží ochranou ruku a pár imbecilních rollů tu šíří NATO propagandu. To je celé shrnutí místní diskuze.
   MM

   Smazat
 15. Vypadá to, že provokatéři dostali přidáno a nebo jim šéf začal kontrolovat pracovní náplň.
  Namísto štvavých textů a plivání na východ nám sem dejte úspěchy našich vlád po roce 1989. Konečně bych se rád dozvěděl něco pozitivního. Tak šup, opište sem pár pozitivně laděných textů EŠM.
  ABC

  OdpovědětSmazat
 16. Gruzie byla dlouho závislým územím Byzance, jejíž moc se zde střídala za neustálých bojů s mocí Perskou. Později převládl vliv Osmanský. Za povstání proti Osmanům bylo vysláno poselství do křesťanského Ruska, jež nabízelo Gruzii Ruským carům výměnou za vojenskou ochranu. Rusko nabídku přijalo, Gruzínům ale nepomohlo a oni se museli o sebe postarat sami. Od té doby si ale Gruzii nárokovalo. Jednalo se o veskrze nečestné jednání. Gruzie je malá země stejně jako my. Za sebe přeji Gruzínům, aby přečkali současnou nejistou dobu a obrodili svou vlast.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Je dojemně blboučké, jak tu vyprávíte o národech čestných a veskrze nečestných. Jen pro pořádek: Rusku vládl car - takže své antipatie si - když už máte takové nutkání - odreagujte na něm.

   Zapomněl jste taky zmínit, že křesťanství bylo v Gruzii mnohem dřív než na Rusi.

   Bez zajímavosti, pokud jde o výkřiky tupých provokatéru, kteří se tu dnes rozmnožili, není ani to, že Jižní Osetii připojil ke Gruzii teprve Stalin (jeho otec byl Osetinec a alkoholik).

   Gruzínce lze co do temperamentu přirovnat k Chorvatům na Jadranu. Osetinci jsou oproti nim vážnější; proto je do svých řad ráda přijímala policie.

   Smazat
  2. 0:13
   No už se to snad rozhýbe, letos by se mělo rozhodnout o jejich přijetí do NATO. Pevně věřím že Ivana odsud Američani vykopou a obě enklávy, Abcházie a Jižní Osetie se konečně vrátí zpět do rodné země. Už je načase. Nebylo by od věci, kdyby se v tomto případě obě Osetie spojily, jak se už skoro třicet let o to snaží. Bohužel sever je na druhé straně Kavkazu, tak snad Američané pomůžou.

   Smazat
  3. O;45
   JDI SE MODLIT NA BLICÍ LISTY TY HAVLOTROSKO TUPÁ!!!!!!

   Smazat
  4. 0:30 Nepsal jsem o národech nečestných a čestných. Psal jsem o nečestném aktu.
   Pokud si můj příspěvek přečtete pozorně, tak zjistíte, že skutečnost že Rusku vládli carové jsem uvedl a asi není důvod, abyste tuto skutečnost znovu opakoval a používal argumentačně.
   O vašich slovech, kdy tvrdíte že Jižní Osetii připojil ke Gruzii až Stalin výrazně pochybuji. Křesťanská Gruzie totiž v průběhu staletí a bojů s muslimským okolím přišla o podstatnou část svého území. Současný počet obyvatel je oproti historii zhruba třetinový. Ono se asi jedná o to, že křesťané posuzují Svět od doby jeho stvoření uvedené v knize Genesis, kdežto váš Svět pane Kopecký začíná 29. října 1917 a před toto datum patrně nejste schopen nahlédnout.
   Pokud jde o váš blábol, musím vás ubezpečit že antipatii k Rusům necítím. Je ale pravda, že jejich politická kultura je strašná.

   Smazat
  5. 0:45
   Už roky se to hýbe, a to tak, že je to pořád na stejném místě. Naštěstí pro Gruzínce. Ono totiž stát se členem paktu, který neustále hrozí střetem s někým, s kým mám společnou hranici, je dost rizikové jednání. Pokud by Gruzie skutečně vstoupila do NATO, logicky by na ni byly zacíleny ruské zbraňové systémy a vpřípadě vzniku konfliktu mezi Ruskem a NATO, bude Gruzie jako jedna z prvních vymazána z mapy světa. To by mohlo způsobit jako důrazná stopka pro další rozvoj války a gruzínská oběť by mohla přinést světu zachování lidského rodu, ale nejsem si jist, jestli by o takovou čest Gruzínci stáli. Ani ten monumentální pomník uprostřed pustin, v zakázaném pásmu bývalého státu Gruzie, by už Gruzínci neměli možnost ocenit. Role mouřenína, který poslouží a může jít, nebývá z těch nejvytouženějších.

   Smazat
  6. 7:23

   Z nějakého důvodu se tu nechce ukázat Vaše následující odpověď (8:27):

   --
   Zaškatulkoval jsem si vás stejně rychle jako vy mne s antipatií na Rusko, nebo s odkazem na tupého provokatéra.
   Chápu, že jistá východní vychytralost a schopnost chovat se jako prase je v určitých kruzích považována za pozitivní vlastnost a s mravními kritérii se opravdu nepáře. Ani si nemyslím, že je západní politická kultura o mnoho lepší. Je však pokrytečtější a morální zdůvodnění svého jednání alespoň hledá.
   Příměr s křesťany a VŘSR jsem použil proto, abych poukázal na to, že všichni mají své hranice a mantinely ( myšlenkové ). Z vašeho příspěvku se mi však zdálo, že váš mantinel je podstatně větší. S náboženstvím nebo církví to nic společného nemá.
   --

   Omlouvám se za svůj půlnoční výraz "blboučké" - dojemné je dostatečné - a přiměřenější.
   Každopádně Vám za Vaši odpověď děkuji - inspiruje k dalšímu zamyšlení.
   Naše pohledy na svět se liší, nicméně je to koneckonců pořád svět společný
   (tedy pokud do toho nemícháme Jenseits popř. svět snů, které jak známo sní každý sám pro sebe...).
   To vede k nezbytnosti pokročit od debaty k diskusi. Většinou se to bohužel nedaří.   - "Myšlenkové mantinely" - čili "možné vědomí" ... to nejsou nezměnitelné věci.

   - Není-li západní politická kultura o "mnoho lepší" - o kolik je tedy lepší? a
   - je opravdu namístě mluvit o dvou zcela různých "politických kulturách"?

   - Není mi úplně jasné, co jakého kontextu patří Vaše věta "S náboženstvím nebo církví to nic společného nemá" - ? Dnes, stejně jako kdykoli v minulosti, přece nelze vztah (nejen mocenské) politiky a náboženství ignorovat.

   Smazat
  7. Zajímavou úvahu najdeme na !Argumentu -
   "Rusko-gruzínská válka perspektivou PR a propagandy" (Jozef B. Ftorek):
   http://casopisargument.cz/2018/08/08/rusko-gruzinska-valka-perspektivou-pr-a-propagandy/

   Smazat
  8. 7;45

   Chlape, vy schvalujete útok agresora na malou vyspělou mírumilovnou zemi. Měli by zjistit vaší IP, to není normální. Vy jste otevřený nacista a ještě k tomu hrubozrnný.

   Smazat
  9. 10:37 = demagogický a prvaděpodobně i placený provokatér, který se snaží obrátit lež na pravdu.

   Gruzie není vyspělá, ale velmi chudá země. Útok začaala zločinecká soldateska zvaná gruzínská armáda pod velením lumpa a žrouta kravat Saakašviliho. Mimochodem, ten samý gangster Saakašvili, dnes honěný gruzínským zatykačem, poskytl banderovským náckům vojenské ostřelovače na kyjevský majdan.

   Vy, ulhaná osobo 10:37, byste měla zalézt zpátky na US ambassy, aby vám ráčili dáti pro vaše další lži trochu inteligentnější notičky.

   Smazat
 17. 10;37
  JDI SE LÉČIT TY F73,RODINĚ SE ULEVÍ.....TEDA JESTLI TY MOZKOIMPOTENTE NĚJAKOU MÁŠ????!!!!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Toho znám! 73-letej frustrát na tři! F73 - http://forum24.cz/wp-content/uploads/2018/03/29138285_10213606744234443_591888602_n-850x480.jpg

   Smazat
 18. Tady se bezestopy vymazalo velké množství kvalifikovaných slušných komentářů a ponechaly ty s primitivními vulgarismy. A to jen proto, že byly jiného mínění, než si myslí admin. Takže redakce straní primitivům, jak typické!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 12:03 Chcete ovlivnit mínění diskutujících, a tak zase lžete, jak typické. Ani kvalifikované, ani slušné komentáře smazány nebyly.

   Smazat
  2. Byly smazány pouze urážky a vulgarizmy.

   Smazat
 19. 12;03
  TOBE NADRŽOVALI UŽ VE ZVLÁŠTNÍ....ŠKOLCE!!!!☺

  OdpovědětSmazat
 20. Ešte že máme společních ochráncu, kterí to zvládnou so spojenými slilamy.

  https://www.youtube.com/watch?v=CTG5RLg-IAM

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Společní ochránci zo spojenímy silamy aspoň na Jadranu

   https://www.youtube.com/watch?v=DXBfpePxvss

   Smazat
 21. Dokonce i silně tendenční plátek jako "Reflex" komentuje gruzínsko-ruskou válku objektivněji než pár zdejších anonymních trotlů. - Většina z nich jsou ovšem provokatéři. Průměr zdejšího publika je, mírně řečeno, velmi truchlivý.

  http://www.reflex.cz/clanek/komentare/89166/10-let-od-rusko-gruzinske-valky-jak-k-ni-doslo-a-stal-se-z-ni-prelom-zahranicni-politiky-ruska.html

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.