Reklama

středa 22. srpna 2018

Socialismus s lidskou tváří okupace jen pozastavila, definitivně ji zadusil listopad

vyvadil jiří nový

Jiří Vyvadil
22.8.2018  VašeVěc
Žádná okupace není dobrá. Jen některá může být horší a jiná mírnější. Proti okupaci ze strany vojsk Varšavské smlouvy ze srpna 1968 byl vášnivě snad každý Čechoslovák. Kromě ojedinělých vlastizrádců. Ovšem v každém případě byla tato okupace tisíckrát méně agresivní a měla tisíckrát méně negativních důsledků než předchozí německá okupace v letech 1938 – 1939.
Protektorát Böhmen und Mährend byl organizovaným násilím proti českému národu, spojeným s každodenními tresty smrti a odvlékáním do koncentračních táborů a detailním řízením okupační mocí. Zatímco sovětská vojska v Milovicích normální civilista ani nezaznamenal, přítomnost německého wehrmachtu a gestapa v letech 1939-1945 byla všude a na očích a v pravidelných intervalech se brutálně připomínala: pohřeb Jana Opletala, heydrichiáda apod. Zatímco okupace vojsk Varšavské smlouvy přinesla tuším 250 mrtvých, německá okupace 360 000.
Jasné?
Ale to nejdůležitější: Sověti, ale možná ještě více komunistické vedení NDR a PLR, chtěli udržet svůj model ekonomicko-politického života bez svobody projevu prostřednictvím invaze, ale přáli si existenci Československa, ba co víc, po svém způsobu si přáli, aby reálný socialismus a s ním spojený určitý životní standard byl co nejlepší (že to plánovité hospodářství umožňovalo jen zčásti, je věc jiná).
Ovšem němečtí nacisté nás chtěl zlikvidovat jako národní entitu. Tři měsíce před vyhlášením konečného řešení židovské otázky ve Wannsee si Heydrich udělal jakousi generální zkoušku a 2. října 1941 v Černínském paláci vyhlásil generální plán na likvidaci českého národa. Nastínil, jak je nutné Čechy rozdělit. Jednu skupinu prý tvoří lidé, kteří mají „správnou rasu a správné názory“, ty je možné velmi lehce poněmčit. Pak tu jsou lidé se „špatnou rasou a špatnými názory“ – tyto obyvatele je zapotřebí odsunout někam na východ. Jádro „rasového národnostního stavu“ tvoří podle Heydricha střední vrstva. Ta se podle něho skládá z „rasově špatných jedinců se správnými názory“ a „rasově dobrých jedinců se špatnými názory“. Tu první skupinu je, jak Heydrich zdůraznil, možné usadit v Říši, ale je třeba dbát přísně na to, aby tito lidé neměli nikdy žádné děti. Druhá skupina je podle Heydricha „nejnebezpečnější, protože tvoří vůdcovskou vrstvu s dobrou rasou“. Je tedy nutné tuto skupinu ještě rozdělit – část usadit, pokusně, v čistě německém prostředí, poněmčit ji a vychovat ji ke správnému myšlení. Pokud by to ale nebylo možné, tedy bez milosti tyto lidi „postavit ke zdi“.
Reinhard Heydrich hovořil také o nutnosti propagandistického využití svatého Václava. Jak Heydrich řekl, „uctíváním Václava Češi vlastně potvrzují, že Václav měl pravdu, když se opíral o Němce. Toho je třeba historicky využít.“ A kromě toho také řekne: „… tento prostor se jednou musí stát německým a Čech tady nemá už koneckonců co pohledávat.“
Kontrolní otázka: Havlisté a sluníčkáři, přišel s takovým zvěrstvem Brežněv, či nějaký jeho poskok? No, nepřišel. Nepřišel. Chtěl, pravda, umlčení kritiky, ale jinak pohodu.
Takže tím jsme se snad vypořádali s oběma okupacemi. Ta sovětská nás měla usměrnit ve smyslu zastavení kritiky sovětského modelu života, ta německá nás měla zlikvidovat.
Jasné?
Ale nechme už okupace okupacemi.
Den co den jsou média, deníky, televize rozhlas bombardovány historkami, ale i dokumenty z období Pražského jara a zejména 1968.
Zdánlivě se hovoří o všem, ale to nejpodstatnější, nejdůležitější zcela uniká. To každý zatlouká.
Kdykoliv se nějaký národ postaví za nosnou myšlenku, která posunuje vývoj dál k něčemu novému pokrokovému a zpravidla proti všem, zaslouží si hluboký respekt.
Ve 14. století se Češi postavili proti diktátu jednoho monopolu pravdy, šířeného katolickou církví, a přišli s konceptem na svou dobu zcela revolučním, že nejenom kněží a preláti, ale všichni jsou oprávněni vykládat slovo Boží a že každý má právo přijímat podobojí. Šlo o neskutečný příliv svobody, který narazil na zoufalý odpor katolické církve a zčásti i světských panovníků. Reformace představuje nejradikálnější posun ve společenském vědomí doby a Češi byli v Evropě první. A na počátku tohoto díla byl český Mistr Jan Hus. Byli jsme evropští, a kdybych teď použil slova dnešního amerického prezidenta Trumpa: Byli jsme nejlepší. A byli jsme nejlepší nejen co to pokrokovosti ideologie, ale i nejlepší díky dokonalému vojenskému mistrovství Jana Žižky z Trocnova, který následně drtil křižácké výpravy. Někdy stačilo zapět chorál a bylo po bitvě. Armády křižáků se před námi třásly a my zčásti ovládali střední Evropu.
Byli jsme v Evropě první a jedineční. Prostě nejlepší.
Totéž platí o myšlence socialismu s lidskou tváří, která v tehdejší Evropě i světě získala neskutečnou podporu, jako něco lidského, protikladného sobeckému kapitalismu a proti starým strukturám, které se chopily na Západě moci po roce 1945 a nechtěly odejít. Socialismus s lidskou tváří byla naše nejnosnější myšlenka pro 20. století a nikdo nic zajímavějšího nevymyslel.
A potom přišel onen děsivý náraz invaze vojsk Varšavské smlouvy a návrat ke strnulému, dogmatickému, zčásti represivnímu a ekonomicky neefektivnímu modelu uspořádání země. Budiž, bylo to zlé, většina národa Brežněva a jeho pohůnky nenáviděla… Pražské jaro jako celek bylo odmítnuto jako kontrarevoluce.
Když přišel Gorbačov s politikou glasností, mimochodem spolužák některých činitelů z roku 1968, nastala nejen na Západě, ale i v „socialistických zemích“ náhlá naděje, že nastane změna. A ona v oblasti uvolnění svobody a zčásti ideologie skutečně nastávala. Gorbymánie zasáhla nejen západní svět, ale i svět satelitů. Kdo si vzpomene na návštěvu Gorbačova v Praze, ví, že to byl triumf. V Beríně v podstatě odstartoval povstání proti Honeckerovu vedení. Až tam také skončila u mnohých nenávist k Sovětskému svazu, a dokonce Gorbačovo vedení rozhodně bylo chápáno oproti stávajícímu, zejména Jakešovskému vedení, za cosi skvělého.
Ovšem čas se nazastavoval. Když Gorbačov někdy na konci listopadu 1989 se sympatií hovořil o Praze, konstatoval, že cílem glasnosti vlastně byl socialismus s lidskou tváří, bylo už pozdě. Kdyby tato slova pronesl o rok dříve, mohlo být leccos jinak.
Ať tak či onak, 17. listopad a to, co následovalo, vzbuzovalo u části společnosti naději, že násilně přerušené Pražské jaro bude pokračovat, že filozofie socialismu s lidskou tváří, na kterou se dvacet let čekalo, se prosadí.
Ale nestalo se to. Přišli jiní frajeři: Havel, Pithart a následně i Klaus. Jen žádná třetí cesta, jen žádný návrat k socialismu s lidskou tváří. Chce co nejdříve egoistický západní kapitalismus, a hlavně nemyslet. Tehdy myšlenka svébytného svobodného rozvoje Československa byla opuštěna. Mimochodem, to, že se nestal Dubček prezidentem, jak se zdálo mnohým naprosto logické, ale na Slovensku dosti nenáviděný Václav Havel, logicky vedlo i k rozdělení Československa.
A tak Pražské jaro, socialismus s lidskou tváří, jako nejvýznamnější svébytné vzepětí českého a slovenského národa ve 20. století, nezadusila okupace z 21. srpna 1968, ale „sametová revoluce“ a to, co po ní následovalo ze dne 17. listopadu 1989.
Promarnili jsme příležitost býti světovými. Alespoň na čas. Po roce 1989 jsme se stali poslušnými přitakávači vývoje a jsme tam, kde jsme. Neumíráme, přežíváme v relativním konzumu a je to pomyslně jaksi doba zaživa pohřbených… Ale to už tady bylo.

- - -74 komentářů :

 1. Jo dopadlo to špatně snaží se nám vnucovat pravdoláskaři jejich vizi světa a s tím ať jdou někam.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Přesně tak pane Vyvadile . To všechno už tady v minulosti bylo . Češi byli v minulosti mnohokrát sraženi na kolena a přece se vždy dokázali znovu vzchopit . Problém je v tom , že v minulosti nás na kolena vždy srazili cizáci se svými mocenskými zájmy . Po hadráku 89" jsme si na ně klekli sami a dobrovolně .

   Vymazat
  2. Paní Kamila Moučková se dnes předvedla. Pravda a láska z ní jen čišely, a na USA ambasádě měšcem zatřásli.

   Vymazat
  3. 20:04 No četl jsem jak nás vyhazuje z republiky megera havloidní odporná.

   Vymazat
 2. Zajímavý pohled,....hezký článek

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Hezký, to jo. Ale k ničemu. Copak nevidíte, že těm duševním mrzákům jsou všechna fakta zcela ukradena? Že je ani trochu nezajímá, jak se na věci dívat reálně, objektivně a spravedlivě? Že historie se přepisuje a pokřivuje v zájmu vládnoucích zločinců?
   Jde jim už jen o jedno. Izolovat Rusko, svrhnout jeho vládu, nastolit tam demo-anarchii a zmocnit se jeho strategických surovin a národního pokladu.
   Pak jsou páni světa.
   A pro to udělají vše. Moralizovat je, je zcela zbytečné. Ti nemají čest a neznají morálku.
   Je to hydra.
   J.C.

   Vymazat
 3. "přežíváme v relativním konzumu"
  jak kdo ...
  Jedete -li někdy sockou (v Brně = šalina) nebo na menším městě jdete z vlaku do fabričky, všimněte si převážné části mladých lidí, v jakém "blahobytu" jsou oblečeni; mají sice "chytré" mobily, to je ale tak vše; únava už ráno a pohled na odpoledne bez perspektivy.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Já za bolševika taky chodil do práce s kruhy pod očima a bez perspektivy čekal, až uhodí třetí hodina, abych vypadl.

   Vymazat
  2. Takže žádný pokrok!!!

   Vymazat
  3. Anonymní 15:44

   Ale teď by to přeci mělo být podstatně lepší než za toho bolševika, kdy se šlo v pondělí ráno do práce s tím, že je to vlastně malá neděle a proto nikdo po nikom nemůže chtít kdovíjaké výkony. V pátek se zase šlo s tím, že je to malá sobota a tudíž ať se jde strhat mistr, když má tu potřebu. My odjíždíme ve 2 na chatu. Odpolední směny? Ty jsou pro ženský v kravíně. A noční? Copak se někdo zbláznil??? Nařízené přesčasy? Soudruhu, asi by sis měl přečíst zákoník práce. A vůbec, neotvírej si na mě hubu, nebo si to vypovídáme před podnikovým výborem ROH.
   No, dnes je to přeci všechno pro zaměstnance lepší, tak prosím nesrovnávat se socíkem.

   Vymazat
  4. 16:02 Naprostý souhlas. Dnes je to samozřejmě daleko lepší. Teda kromě toho, že tenkrát jsme v práci občas i chlastali, což dneska nemůžu. Ale jinak - já si nestěžuju. Tenkrát jsem tam chodil za jedenáct stovek, dneska těch stovek bereme podstatně víc.
   Takže za mě spokojenost.

   Vymazat
  5. 15:44 neměl si chlastat a hulit a hlavně chodit spát včas.

   Vymazat
  6. 16:25 a ceny jsou jako za socíku, trumpeto.

   Vymazat
  7. 16:31 Jak můžou bejt ceny jak za socíku ty trumpeto?
   Ale já jsem s cenama v pohodě.

   Vymazat
  8. 16:42 Co prodáváš?

   Vymazat
  9. 16:25- a smím se prosím zeptat? Dnes nechlastáte(tehdy v rámci 3.odboje), dnes zaměstnáváte?

   Vymazat
  10. jo a taky mezi svačinou a obědem jsme něco spichli a těch hovězich řizku přimo z poražky co jsme zbaštili a lahvače na vrch z restaurački od naproti a všechno se stihlo v pohodě nikomu nic nechbělo a kdo neměl byt tak ho prostě vyfasoval jo že nesměl udělat přestup do jineho podniku tak to nikdo ani nebral važně natož aby se to kdesi řešilo prostě přestoupil a soudruzi si to už vyřikali a každej rok dovču vletě na slapy v zimě na haracha s celou famili a těch lahvaču co jsme porazili vic jak flaštiček prave ruske staličnoj

   Vymazat
  11. Zeptejte se tech,co je pan mistr na hidinu vyhodil .A to meli 11tisic.Ti spokojeni nejsou.Štrougal byl take spokojen se svymi tremi vilami a vyplatou predsedy vlady.A šmelinari jakbysmet.Jako dnes,ze.

   Vymazat
  12. 17:00 My tehdy nechlastali v rámci žádného odboje. Prostě se tak nějak chlastalo všude. Stejně se šlo z práce do hospody. Ale tam se neřešil žádnej odboj, ale holky a fotbal.
   Dneska už nikoho nezaměstnávám, chodím normálně do práce. Ale, je snad hříchem někoho zaměstnávat?

   Vymazat
  13. 17:47-Někteří "odbojáři" jsou schopni i tak vykládat alkohol v práci. Předpokládám, že jste tedy zaměstnával jako soukromník a určitě alkohol v práci netoleroval. Druhá varianta by byla, že opět musíte "chodit normálně do práce". Netvrdil jsem, že je něco hřích.

   Vymazat
  14. Bagoun 22. srpna 2018 17:37 - vím přesně, že ředitel průmyslového podniku s málem pěti tisíci zaměstnanci měl, pokud byl plněn plán ve všech rozhodujících parametrech, průměrný výdělek (tedy s roční premií za splnění plánu, což se málokdy podařilo) něco víc než 6 tisíc Kčs. Na stranických příspěvcích, které byly ostře progresivní, platil nějakých 1000 Kčs měsíčně a za výplatu s roční premií klidně víc než 3 tisíce. To jsme si mohli všichni, co jsme byli na výplatní listině útvarů na první a druhé řídící úrovni, bez problémů přečíst. Na té výplatnici byly výdělky počínaje Kčs 1800 čistého. Nejlepší přehled ukazoval sloupec příspěvků pro odborovou organizaci, které byly ve výši 1 % z čistého výdělku daného měsíce. Byl tam i sloupec příspěvků KSČ, což ukazovalo kdo je členem. Kdo je nebo není členem mnohé nestraníky ani nezajímalo.
   Že by Štrougal měl dvě vily bych měl rád nějak potvrzeno, zákon o hospodaření s byty to nedovoloval s výjimkou "Hrdinů socialistické práce". Vím o a znám Štrougalovu chalupu v Jizerských horách. Mnozí, zcela obyčejní, měli už tenkrát, natož dnes, chalupy daleko lepší.
   Bagoune, tuším, že kecáš. Tenkrát měl poslanec federálu, vedle svého výdělku, odměnu 1200 Kčs, veřejnou dopravu zdarma a refundaci výdělku průměrem při politických akcích, když mimo bydliště, psal si obyčejný cesťák. Srovnej to s dneškem. Výdělky zaměstnanců, a to jsme byli všichni, byli od necelé tisícikoruny do necelých 8 tisíc Kčs čistého až po úroveň managementu generálních ředitelů a tajemníků ÚV KSČ. Fořti odborů na tom byli o dost lépe. Srovnejme to ovšem s dneškem - tenkrát 1:8, dnes totéž 1:20 nejméně! Bagoune, Bagoune, o poměrech za totáče nevíš nic.

   Vymazat
 4. Než Vás pane Vyvadile začnou sprostě urážet za tento skvělý článek dovolte mi vyjádřit Vám velké poděkování. Tento článek opravdu vystihuje objektivní hodnocení dvou nesrovnatelných období a to bez jednostrannosti. Jako Váš vrstevník to cítím úplně stejně. Demagogie posledních dnů je snad za námi a doufám, že se najdou lidé, kteří začnou podobně a bez ideologie toto období hodnotit a ne jen vymývat mozky. Z případných urážek si nic nedělejte. Nakonec jste na ně už asi bohužel zvyklý.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Chyba lávky! "Týden zostřené nenávisti" pokračuje a koncem září o výročí Mnichova v médiích ani pes neštěkne.

   Vymazat
  2. Jsme s J. Vyvadilem stejný ročník, z toho asi plyne skutečnost, že jsme schopni vidět naši novodobou historii podobně, totiž s určitým nadhledem a v odpovídajících relacích. Nikdy se proto nesmířím se zneužíváním hisorie k šíření nenávisti a rozeštvávání společnosti způsobem, který např. předvádějí podobní jako Němcová, Bartošek, Gabal nebo duševní giganti z Topky či Starostů. Opravdu reprezentují tu nejhorší lůzu a lidský odpad...

   Vymazat
  3. 15:58 "Týden zostřené nenávisti" přejde v září plynuje v "Týden zostřené lásky". Po zostřeném boji proti komunismu musíme přece milovat ty, kteří proti němu také bojovali. A ti naši mrtví? To byly jen kolaterární ztráty.

   Vymazat
  4. Já se rovněž připojuji k poděkování panu Vyvadilovi za skvělý článek. Pan Vyvadil je člověk, kterého vždy rád poslouchám i čtu.

   Vymazat
  5. Vyvadil as neumí sám po sobě číst nebo nechápe psanej text! Z toho co tam sám cituje přeci plyne, že nám NIC nehrozilo! Ta skupina "dobré rasy a správně smýšlející" přeci mohla být drtivá většina národa, zejména když se k ní přifaří ta další podskupina těch "dobré rasy nesprávně smýšlejících" kteří budou po usazení v Říši podrobeni převýchově. Jak se my čceši známe, bylo by ochotno své "nesrpváné smýšlení" změnit za žvane c a výhody 99% z nich! A ti zbylí co jsou "nedobré rasy", tak ty tu nechcem ani my přeci, tak vo co go? Pak byla nohem hoší pro nás okupace SSSR, po které nám sem za panem Hitlerem zlikvidované české cikorky natahal Husák coby "náhradu" ty z východního Slovenska! Moc mu za všichni jistě děkujem!

   Vymazat
  6. Připojuju se k poděkování panu Vyvadilovi. Jako pamětnice to vidím naprosto stejně.

   Vymazat
 5. Žvásty rudého hňupa, nic víc. Lidé mají právo vybrat si cestu jakou chtějí aby země šla. A dělají to pravidelně už 30 let ve všemožných volbách.
  Váš "socialismus s lidskou tváří" si lidé buď zvolí nebo ne. Pokud ne, tak je to jen vznešený název pro další diktaturu nějaké menšiny.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Vzhledem k nízké úrovni tvého vychování a argumentace jsi vzbudit jen útrpný úsměv.

   Vymazat
  2. 16:23-budu zvědav na Vaši reakci, až se volební většina přikloní ke změně! Již teď mi děsí militantností "pražská kavárna" jenom nesouhlasem s jejím pojetím demokracie, viz proti Zemanovi a Babišovi. Budete lidi věšet, střílet, zakážete volby? Nebylo vaše původní heslo: "nejsme jako oni"? Vy jste přece také diktatura menšiny podpořená volební většinou, jako za komunistů, jen "bič" máte na ovečky jiný!

   Vymazat
  3. Pane Povolný, pardon, že se Vám míchám do diskuze. Ale zaujal mě Váš termín "diktatura menšiny podpořená volební většinou". Co to je? Díky, Petr.

   Vymazat
  4. 16:23 Ty sám nejlíp víš, proč se jako čert kříže bojíš socialismu s lidskou tváří, hnědáku.

   Vymazat
  5. Petře, jak jednoduché! Komunisté si udržovali volební většinu strachem o budoucnost dětí, tak "ohnu" záda. Média nám říkala, školy učily jejich pravdu. Zkuste dnes dětem říci, natož aby "říkaly" něco jiného než "co frčí". A to nemluvím o moci peněz ke kvalitnímu vzdělání! Berte prosím termín "diktaturu moci s volební většinou" jako techniku moci, kterou znal i Hitler. To Vás ve škole neučili?

   Vymazat
  6. Zjevně mi soudruzi neposkytli tak kvalitního vzdělání, jako Vám. Ale díky za info. Petr

   Vymazat
  7. Ze mas krivy nohy a charakter,za to mohou komunisti taky.

   Vymazat
  8. 16:51 Opravdu si myslíte, že menšina, která ovládá média neovládá jejich prostřednictvím také volební výsledky? Na posledních volbách prezidenta a parlamentu je sice vidět, že stále méně, ale pořád to je hodně.
   Kdy naposled jste třeba viděl v ČT někoho, jako je pan Vyvadil? A v jeho článku nenajdete nepravdu. Jako pamětník vím (ne "věřím", jak mě u jiných autorů nutí ČT), že má pravdu.

   Vymazat
 6. Jaký furt "socialismus s lidskou tváří". Normální kapitalismus bez tváře by tady rádi. Ano, začalo tak jako v té pohádce. Jenom prstíček k vám strčím, než vám vyrazím dveře.
  Kdyby nepřišli a náhodou nějakým nedopatřením by se ti "reformní" komunisti udrželi, tak do roka by šli ke zdi. I s těmi "konzervami".

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. A proto prislo pet armad.Aby tady urcoval Kalousek koho odstrelit ?Nebo KAN?Nebo Šik rozprodal cesky prumysl?

   Vymazat
 7. Západ nás vždy zradil , i v Jaltě .
  Východní blok jsme nemohli opustit .
  Bohužel , ale je to pravda .
  Měli jsme stávkovat anebo to druhé držet hubu a krok .

  OdpovědětVymazat
 8. Češi a Slováci ve Švícarsku neumí svůj mateřský jazyk .
  Jsou plní nenávisti a zloby .
  Proč ?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Zatimco pravi Cesi nevedi,ze Švycarsko se pise s tvrdym y.Upadek ceskeho jazyka.Obrozenci se obraceji v hrobe.

   Vymazat
  2. Na Hermana Germana mi nesahejte..Dostane Lidsky prava co hrdlo raci a si zaslouzi..

   Vymazat
 9. Panečku, jak ten výraz "socialismus s lidskou tváří" hned líp vypadá, než když se řekne "normalizace", co?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To si ale pletete pojmy s dojmy. Normalizací se právě socialismu s lidskou tváří zabránilo.

   Vymazat
  2. Pro 17:32

   Pletete si pojmy s dojmy. Jste zjevně mladší ročník, který toho o historii moc neví a tu dobu zjevně nezažil. Výraz "Socialismus s lidskou tváří" je spojen s reformními komunisty v čele s A.Dubčekem. Teprve po invazi, když ve straně zvítězilo konzervativní křídlo, došlo k tzv. "normalizaci".

   Vymazat
 10. Podívejte se na AE News jaký měl 21 srpen 68 předehru. Vše začalo v 67 útěkem generála Šejny.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To už jste v zemi, kde napřesrok znamená již vloni. Generál Šejna odcestoval na poslanecký pas až v roce 1968. Nechcete-li číst wikipedii, otevřte Dikobraz 1968 (je na netu) a tam na titulní stránce najdete dialog, kde vyšetřující povídá: ,,Tak to bychom měli ty rakety a teď nám pane Šejna řekněte, jak se vyrábí partyzánky."

   Vymazat
 11. Koukam, ze se soudruh Vykadil:-)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jo..., na vás, se zcela vykadil...

   Vymazat
  2. 18:15 Nejspíš vidíte jen to, co máte v hlavě. Místo mozku - z hovna kostku.

   Vymazat
  3. Okupace?
   To nebyla, pokud to srovnáte s okupací Německem. Tenkrát, kdyby jenom někdo vystrčil hlavu tak mu ji hned ustřelí. Tady většinou nadržení mladicí z Prahy (ale i odjinud) se předváděli před děvčaty a skákali vojskům doslova po hlavě. Rusové měli rozkaz nikomu neubližovat a je obdivuhodné jak udrželi disciplínu. Po akci se vojska vrátili a pouze zde měli základnu, ale tu mají USA například v Německu dodnes.

   Okupace?
   Pokud to srovnáte s dneškem. Tenkrát jsme měli průmysl, zemědělskou soběstačnost, vlastní stát, vysokou vzdělanost, vlastní umění (dnes i nejlepší umělci vystupují v reklamách na cizí výrobky). Tenkrát jsme byli uvnitř státu svobodní, kdežto dnes jsme kolonií západu.

   Okupace?
   Může tak malý stát mít úplně nezávislou zahraniční politiku ne, je nucen se připojit do nějakého většího bloku. Takže teoreticky byl na výběr socialistický nebo kapitalistický blok. Jenom teoreticky jakmile by jsme se začlenili do kapitalistického bloku byla by porušená rovnováha, to prostě v té době nešlo a rozhodovali o tom úplně jiní páni (i Brežněv je musel poslechnout a povolit vstup vojsk).

   Vymazat
 12. Jsme v pr..li, jidlo od nemeckych soudruhu z hyper a super marketu. Firma kde delas je nemecka, banka nemecka. Plat okradeny, jidlo okradeny. Prisolej nam to a čechu nebude. Vitej v kolonii.

  OdpovědětVymazat
 13. Je mi celkem fuk, kdo si zrovna hraje na dirigenta, s jistým stupněm mazochizmu, se vždy těším na předvolební tanečky tradičních politických stran. Na slibotechny, jasné cesty k zářným zítřkům a kritiku hříchů konkurence. Nemaje favorita, dnes už volím jen menší zlo. Jen několik hříchů mne ještě vytáčí, laksní vztahy mezi lidmi (každý se naučil starat jen o sebe), vztah k přirodě (kéž se jí věnovala pozornost jako bankám) a neumim konzumovat lež. Opravdu se bojím totality (z kterékoliv strany),cenzury, kádrování a udavačů. Jsem srab a nemám rád manifestace s mávátky a vyhrocování plitických názorů do vzájemné nenávisti, ale nevím jak 100 ho ven.

  OdpovědětVymazat
 14. ,,,...kecy,kecy a zas jen kecy.
  Fotr byl jeden z mála co vojáky Varšavské smlouvy vítal.
  Zažil válku na Moravě jako kluk a to co se po válce vybudovalo si systém bránil a ubránil.
  Díky tomu sklízel plody v soběstačnosti a suverenitě republiky.
  Rok 89 pak ukazuje na skutečnost,
  že když si fungující systém nebrání své vybudované,
  končí jako poddaný katolické politice.
  Tak hovoří nepopiratelné dějiny již několik století*

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Rozdíl mezi invazí a pomocí,
   spočívá ve vůli a legitimitě vlády země kam vojska vpadnou.
   Naše vláda podepsala zvací protokol!
   Nejedná se tedy o invazi, na rozdíl třeba Sýrie*

   Vymazat
  2. Proboha co stále řešíme? Cizí vojáci bez pozvání vlády na pomoc proti jiným cizím vojákům budou vždy okupanty. Pokud "bratrské" státy měli pochyby, bylo "čisté" jednání s naší armádou, která by se dala ospravedlnit časem(Poláci) a vnitropoliticky.

   Vymazat
  3. Pro 19:51

   Pro upřesnění. Nikoliv naše vláda, nýbrž několik vysokých stranických představitelů, napsalo a podepsalo tzv. "zvací dopis" (žádný "zvací protokol").

   Pokud jde o Sýrii, ruská vojska, která vstoupila do války 30.září 2015, jsou v Sýrii na pozvání legální syrské vlády, na rozdíl od západních spojenců, která tam dodnes nikdo nepozval, ačkoli v Sýrii už od začátku války.

   Vymazat
 15. Už se těším na Studio 39 speciál, které začíná připravovat ČT24 k 80tiletemu výročí okupace "našimi milými přáteli" (25.Března 2019). Není vyloučeno že to bude po cely Březen...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ano, také očekávám přímé přenosy, vzpomínky pamětníků, seznamy obětí, koncerty, demostrace před německým velvyslanectvím a další a další mostrakce a protesty to nejméně od začátku března nebo ještě lépe pocelý rok 2019. Taková historická, a pro náš národ mimořádně tragická událost, za takovou vzpomínku přece stojí. No, uvidíme ....

   Vymazat
  2. 21:12 Ale jděte! Snad nečekáte, že naše uvědomělá, "demokratická" média se budou kriticky vyjadřovat k někomu, kdo používal vůči komunistům a Rusku stejný slovník, jako oni? A že nás Němci okupovali? To přece bylo v pořádku. Vždyť jsme se jimi po roce 89 nechali okupovat ochotně sami. Dokonce navíc proti roku 39 je dnes naše armáda dobrovolně pod jejich velením. Co bylo provedeno zradou a násilím v roce 39 na krátkou dobu, bylo završeno dobrovolně naší hloupostí po roce 89. Ale to nikdo připomínat nebude.

   Vymazat
  3. Pro 1:02

   To je jenom sarkasmus. Nečekám ani koncerty, ani protesty před německým velvyslanectvím, ani žádné vzpomínkové pořady v TV či rozhlase. Celé výročí se odbude malou nenápadnou poznámkou, zašitou někde na okraji a to jenom proto, aby někdo znalejší historie nemohl tvrdit, že se tak významné výroční ani nepřipomnělo. Ale ono to bude stejně jedno, protože na rozdíl od 21.srpna datum 15.března většině lidí stejně asi nic neříká, jak jsem zjistil letos 15.3. praktickým testem.

   Vymazat
  4. Jen tak mimochodem pro 22. srpna 2018 20:39 to bylo 15. března.

   Vymazat
 16. Vsechny okupace v historii lidstva jsou NIC, DULEZITA JE JEN JEDNA, ta z 21.8.1968. Nezalezi na mrtvych, na teroru, na nucenych pracech a kdo vi co jeste; treba co Izrael dela Palestyne atd, Protoze DULEZITA JE JEN TA z 21.8.68, byt to ani okupace nebyla. To treba prevrat v Chile, organizovany CIA a tim USA, coz USA delaly a delaji stale abudou stale delat, neb je to vzdy jejich zajem, prinesl tisicovky mrtvych a zavrenych, a okupace to nebyla, PROTOZE V HISTORII LIDSTVA BYLA JEN JEDNA OKUPACE, 21.8.1968! JASNO? Jestli ne, prectete si iDnes DNES, o nicem jinem se nepise. O nicem z 15.3.39 nebylo napsano 15.3.2018 ani slovo. PROTOZE TO NEBYLA OKUPACE, OKUPACE BYLA, JE A BUDE VZDY JEN JEDNA, ta z 21.8.1968. A muze sem vtrhnout kdokoliv a uvrhnout zemi do te nejhorsi poroby, vyvrazdit pul naroda, nevadi, protoze to nebude okupace, ta byla jen jedna :21.8.1968.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. MAŽETE VŠECHNO SVINĚ PRORUSKY, VŠAK NA VÁS DOJDE JAKO V TÉ REDAKCI VE FRANCII. JEŠTĚ JIM POMOHU PARCHANTI.

   Vymazat
 17. A tak Pražské jaro bylo jen zápasem dvou frakcí v jedné straně (není potřeba je popisovat) a k tomu muselo být vymyšleno pár bezobsažných hesel pro lidi. Socialismus s lidskou tváří nebyl psaný dokument, nebo propracovaný a projednaný program. Tvrdě a nevýbíravě se odsuzoval Sovětský svaz, tak jestli se pan Vyvadil diví že došlo k zásahu spojeneckých vojsk, tak já se vůbec nedivím, asi to nějak podělali.
  Pak teprve došlo k nejvýznamnějšímu svébytnému vzepětí českého a slovenského národa, ale nechápeme podstatu těch událostí dodnes, neboť se neumíme navzájem poslouchat.

  OdpovědětVymazat
 18. Pro 1:02

  To je jenom sarkasmus. Nečekám ani koncerty, ani protesty před německým velvyslanectvím, ani žádné vzpomínkové pořady v TV či rozhlase. Celé výročí se odbude malou nenápadnou poznámkou, zašitou někde na okraji a to jenom proto, aby někdo znalejší historie nemohl tvrdit, že se tak významné výroční ani nepřipomnělo. Ale ono to bude stejně jedno, protože na rozdíl od 21.srpna datum 15.března většině lidí stejně asi nic neříká, jak jsem zjistil letos 15.3. praktickým testem.

  OdpovědětVymazat
 19. Kuci Cesti , povidate tady -socialismus s lidskou tvari -
  a co jsme do te doby byli . opice?

  OdpovědětVymazat
 20. Vynikající článek.
  Děkuji

  OdpovědětVymazat
 21. škoda že tento názor se nedostane do mainstremových medíí

  OdpovědětVymazat
 22. Toho magora vyvadila ještě nezavřeli do blázince?

  OdpovědětVymazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.