Reklama

středa 15. srpna 2018

Výročí 21. srpna předmětem politického boje

Vlastimil Podracký
15. 8. 2018     vlastimilpodracky
Od okupace ČSSR vojsky Varšavské smlouvy uplyne letos v srpnu 50 let, což bývalo považováno za dvě generace (dnes při pozdním zakládání rodin to bude asi jinak). Dvě generace už je dost dlouho, aby se ledacos zapomnělo.


Politické okolnosti doby před 50-ti lety

Vzhledem k tomu, že většina dnešních občanů tenkrát nebyla dospělá nebo tu vůbec ještě nebyla, domnívám se, že je zapotřebí připomenout tehdejších okolnosti (události byly mnohokrát uvedeny a všichni je znají).

Tenkrát nás napadlo pět států, z nichž čtyři byly vazalové a jeden dominantní světová velmoc. Samostatnost jsme tenkrát už vůbec neměli, my jsme tedy v srpnu r. 1968 žádnou samostatnost neztratili, pouze bylo potvrzeno, že ji už dávno nemáme a bylo to dáno najevo celému světu, ale především těm ostatním vazalům, co by je čekalo, kdyby se chtěli nějak osamostatnit. To samo o sobě znamenalo potvrzení všem komunistům světa, co je čeká, když nebudou poslouchat. Do nějaké míry to přispělo k dalším událostem i ke konečnému pádu komunistických režimů. Myslím si, že komunisté v Nikaragui, Angole, Mozambiku a jinde, bojující za svoji ideologii si to museli uvědomit. Proto také sověti hned vyrukovali s pohádkou, že tu byla kontrarevoluce a oni vykonali pouze „bratrskou pomoc“ naší vládě, která je o to požádala. Myslím si, že informace byly tak prolhané, že jim jen trochu myslící člověk věřit nemohl.

Přitom „pražské jaro“ nebylo žádnou revolucí, která by měla přinést změnu statusu našeho státu, ale pouze odlišné vnitřní politické prvky, které vedly k větší demokracii a svobodě. Je samozřejmě otázka, co by se stalo, pokud by tento politický vývoj pokračoval. Byli sovětští komunisté tak předvídaví, že věděli, co tento vývoj znamená? Já se domnívám, že vývoj by asi skončil někde na úrovni tehdejších západních sociálních států. Ale v politické oblasti by jistě zůstal určitý totalitní prvek, asi jako v Jugoslávii. Vzhledem k tomu, co dnes o dalším vývoji víme, bylo by to jistě velice přínosné, dnes bychom byli určitě mnohem dál, alespoň bychom měli zkušenosti se soukromým podnikáním. Proč tedy ti hlupáci přišli, vždyť tentýž vývoj prodělali o dvacet let později? Kdyby nás tenkrát následovali, byli by na tom také lépe. Dá se říci, že na tom prodělali stejně jako my.

Je dost těžké dnes rozšifrovat, proč to vlastně udělali? Dostali strach z tohoto vývoje? Vpád do Československa opravdu nepřinesl nikomu nic, vyjma vojenských výhod pro SSSR, který zde vytvořil předsunuté základny. Ale o ty potom už nešlo, mohli zde být základny, ale náš vnitřní vývoj mohl být nezávislejší. Proč zastavili i vnitřní vývoj? Nedokážeme se dnes asi dost dobře vžít do fanatických komunistických mozků, kterým se nepodařilo postavit komunistický režim na přirozených společenských mechanismech a museli každou věc řešit ideologicky a neustále zasahovat do každodenního života, což v podstatě znamená totalitu. Režim nefungoval sám, pokud se ideologicky nezasahovalo, rozpadal se. Největší část energie byla spotřebována na udržení režimu, nikoliv na jeho rozvoj. To režim vnitřně velmi vyčerpávalo a s jeho expanzí potom docházelo stále více k vyčerpání a konec se blížil.

Komunistické myšlenky téměř v každé zemi podporované určitou skupinou obyvatel mohly být využity SSSR k provedením různých revolucí. Sověti vládli pomocí místních komunistů, kterých bylo vždy dostatek. Šlo jim o realizaci eschatologické vize lepšího života, které věřili. Nicméně postupně nastávala doba opadávání této přízně. Vyklouzla jim Jugoslávie, Albánie, později Rumunsko, ale už předtím miliardová Čína. Ve Vietnamu probíhala válka, kterou komunisté nakonec vyhráli. Podpora těchto válek a obsazování území si vyžádala obrovské prostředky. Slábnoucí podpora místních komunistů znamenala stále větší náklady na udržení tohoto stavu pomocí sovětské síly. To se projevilo naplno v Afganistánu, kde nastal ozbrojený odpor. Slábnoucí hospodářství nemohlo trvale udržet takovou zátěž. Z toho se lze poučit, že nelze vnucovat svoji vůli území, na kterém není převažující souhlasící skupina obyvatel. To vidíme na některých příkladech i dnes.

Po vpádu

Sovětskou okupaci v r. 1968 nemůžeme srovnávat s nacistickou. Naši občané se k sovětským vojákům chovali jako k lidem, kteří sdílí stejný nedůstojný osud a byli zmanipulováni, mysleli si, že voják se samopalem na tanku pochopí, že byl zneužit. Vyplývá to i z transparentů, které vidíme na snímcích. A nakonec jsme to prožívali. Nepřátelství směřovalo k režimu, nikoliv k lidem, kteří na tom byli ještě hůře než my. Jinak je okupace dostatečně zmapována a události jsou ve sdělovacích prostředcích rozebírány.

Po návratu Dubčeka a dalších představitelů z Moskvy byla stále naděje, že bude možno v nějaké nepříliš extrémní míře pokračovat v demokratizačním procesu, v domnění, že sovětům šlo o to získat na našem území základny, ale do našich vnitřních poměrů zasahovat nebudou. Jenže nová klika nasazená v komunistické straně plnila jiné příkazy z Moskvy. Pomalu prosazovala svoji vůli omezovat demokratické chování a svobodné vyjadřování. Lidé rezignovali. Stahovali se do soukromí a všechno záleželo na zbytku demokraticky smýšlejících reformních komunistů, kteří byli postupně vytlačováni a získáváni pro novou protidemokratickou a protilidovou politiku. Přesto chování lidí naznačuje, že se stále domnívali, že je možno něco podstatného zachovat. Dokonce i v rozhlase jsem slyšel zoufalé výzvy: „Zůstaňme svobodnými lidmi!!!!“. Palach se upálil, protože se domníval, že lidé se nějak zvednou, že s pomocí Dubčeka a ostatních zbytkových reformních komunistů zvrátí nepříznivý vývoj. To všechno předpokládá přesvědčení, že sověti nám do vnitřních záležitostí nějak podstatně nezasahují, pokud zachováme určité mantinely. Zdálo by se to logické. Ale sověti si museli být jisti bezvýhradnou podporou vlády. Vždyť se chystali k dobývání světa, nikoliv k nějakým reformám.

Závěr: Při okupaci v r. 1968 převládalo vědomí, že Rus je stejnou obětí režimu jako my. Dnes obvyklá nenávist k Rusům u dnešní mladé generace, tenkrát nebyla. Nebyla ani potom, nebyla dokonce ani v devadesátých letech. Není přímým následkem r. 1968, ale výsledkem usilovné protiruské propagandy, která události r. 1968 používá jako nástroj v politickém boji proti současnému Rusku, které s tím nemá nic společného. Tenkrát šlo o boj proti totalitnímu komunistickému režimu, který sužoval Rusy možná více než nás. Oni to jen méně chápali, ale nakonec pochopili totéž o dvacet let později. Tyto události se s dnešním paradigmatem srovnávat nedají, jsou vlastně z jiného světa.

Teprve porážka v Afganistánu pohnula pýchou sovětů a donutila je přemýšlet nad příčinami a analyzovat svoji vnitřní situaci. Všechny objektivní analýzy končily v šuplíku, vždyť i Hanzelka a Zikmund předkládali Brežněvovi svoji analýzu, která se ovšem k němu nedostala. To vypovídá především o tom, že světovou velmoc vedla klika zatrpklých paranoidních fanatiků, chtějících zoufale zachovat zdiskreditovanou a nefunkční ideologii tím, že budou dělat expanze a porazí západní kapitalisty. Nakonec režim v Rusku padl v přesvědčení Rusů, že do expanze a vůbec celého komunistického společenství dávají příliš mnoho peněz a ruský člověk z toho nic nemá, akorát zažívá bídu a útlak. Dnes to ovšem kritizují jako nepříliš sofistikované, protože následoval rozpad SSSR a následné oslabení mezinárodního postavení Ruska. Dnes se snaží Rusko svoje mezinárodní postavení obnovit v mnohem horší situaci, když má asi polovinu obyvatel někdejšího SSSR a v podstatě absentuje nějaká ideologická přízeň obyvatel světa.

27 komentářů :

 1. Co ten žvanil tady píše? Srbsko se nedalo, tak jej vybombardovali. Kdyby demokrati dostali k těm třiceti letům ještě dvacet roků, tak jsme na tom stejně jako Bulharsko. Rozkradli by nás a ožebračili.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 23:34 Co to meleš za sračky " srbsko se nedalo, tak je vybombardovali". Srb vyprovokoval válku v Jugo, tak velice správně dostal po DRŽCE. BLBE.

   Smazat
  2. Anonymní 16:02

   Srbové vyzbrojovali a cvičili Albánce? Srbové podporovali muslimský fanatismus? Opravdu pablbe?

   Smazat
 2. Maličko vyčpělé.
  Stejně jako pozdní Brežněv.
  Domněnka, že lidé svými záměry formují dějiny odporuje poznatkům o vývoji společnosti, které zformuloval už Marx.

  Člověk především není schopen objektivně poznat svou situaci.
  A veškeré nové hračičky týkající se sběru dat a jejich vyhodnocování v prvé řadě zaslepují ty, kdo je privilegovaně používají.
  Nebo zneužívají.

  Málokdo ví, že sociální sítě byly koncipovány pentagonskou vývojovou dílnou DARPA a Zuckerberg (pěkně zpopularizovaný hollywoodským filmem) prostě je pohádková postava.
  Jako mnohé další.
  Jean Claude Juncker si dodnes myslí, že když zastával tabulkově šéfovské místo v organizaci Gladio, může se chovat jako náhražkový mafiánský boss.

  Objektivně jde o ožranského kašpara, který je k smíchu.
  Doufejme, že nám ho Steve Bannon odstraní s očí, stejně jako nekonečnou zadnici paní kancléřky.

  Všechny ty procesy kdysi marxistická teorie dokázala zachytit a aproximovat jejich možnou konvergenci.
  Na dejme tomu a b,c, kde už základní směry musely být nějak vykolíkovány, ačkoli skutečná kombinace mohla jít napříč.

  Západ věnoval tolik energie popírání vůbec možností nějaké analýzy, že do svých think tanků nakonec nabral totální babráky jako Billa Kristola a jeho žáky.
  I pro Kreml se skutečná analýza dostupných poznatků o procesech stala nežádoucí a nevyslovitelnou.

  V devadesátých letech si obě strany hrály na slepou bábu a Čína byla jednookým králem.
  Pak, podle Richarda Clarka, nastoupil absolutní voluntarismus odpíchnutý zbouráním WTC a pokusem polarizovat hlavní směrodatnou šedou masu, miliardu a půl muslimů.

  Inscenace měla podtitul střet civilzací, protože západ nejdřív muslimy naladil (za saúdské petrodolary) na retro.
  Většina muslimů návrat do středověku nepotřebuje, ale většina hluboce nenávidí západ.

  Výsledek je totální svinčík.

  OdpovědětSmazat
 3. Představte si, že by tady byli bezdomovci v počtu o velikosti krajského města a 900.000 lidí v exekuci o 20 let dříve!? Byla to okupace, nebo bratrská pomoc? To ať posoudí budoucí generace.

  OdpovědětSmazat
 4. Reformní „komunisté"nás dostali do tohohle svrabu tak asi tak.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Do svrabu nás permanentně dostávají pitomci, jako je 0:15. Nepřemýšlející povýšení idioti.

   Smazat
  2. 4:45 Polib si havloide a o povýšenosti nemluv vy odpad s Českýma občankami nám nadáváte do lůzy

   Smazat
 5. Oni Rusové nám chtěli vzít zemi?oni u nás vraždili lidí a vypalovali vesnice?pokud vím,tak to byli Němci kdo nas národ vraždil,tak nevimproc se 1968 tak dramaticky publikuje na rozdir od mnohem tragictejsiho roku1938-o tom se už tolik nepíše,vždyť jsme přeci s nemcema kámoši

  OdpovědětSmazat
 6. myslím si, že v roce 1968 to nástup kontrarevoluce byl, nakonec jak by se to vyvíjelo se ukázalo po roce 1990 a to ve světě, kde třeba v Evropě už nebylo násilí moderní, ale v roce 1968 přece jen ještě bylo, maďarské události ukázaly, čeho jsou schopni odpůrci socialistických režimů

  možná to mohla být cesta do budoucnosti, ale to by nesměl v čel být neschopný Dubček, stejně jako v čele SSSR stejně neschopný Gorbačov. Historie se neptá na záměry,, ale na výsledky, a ty jsou po obou těchto státnících tristní

  navíc tehdy stejně jako dnes bylo svobodný vysílač plný nenávisti k Rusům, lidé byli vyzýváni, aby jim nepodali ani vodu, takže ta spolupatřičnost se obecně rozhodně neprojevovala. Jr to jen pohádka.,

  komunisté se zničili vstupem vojska, zajímavé, že USA se zatím nezničilo i přes to, že vstupovalo a vstupuje násilně a s mrtvými domorodci, kam se mu zachce, bylo očekávání od komunistů tak veliké?

  OdpovědětSmazat
 7. Nebýt okupantů, tak dnes dlužím 2.000.000 za byt.

  OdpovědětSmazat
 8. Pan Podracký je přesvědčený konservativec. Jeho pohled je proto ideologicky nehybný, a pokud se v něčem trefí, je to spíše nedopatřením.

  Docela zajímavý článek k tématu napsal redaktor A2larm-u Lukáš Rychetský:
  https://a2larm.cz/2018/08/obavy-z-osmasedesateho/

  OdpovědětSmazat
 9. Pan Podracký je přesvědčený konzervativec také proto, že tak, jak mu přibývají léta, ubývá mu intelektu. Bráno z pozornějšího posouzení jeho textu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Přesto jeho výstupy jsou poněkud nenormální. Obvykle když člověk stárne, tak sice ubývá hrubého intelektu, ale na základě zkušeností přibývá moudrosti. Pokud není postižen nějakou nemocí. Ale i tak se občas objeví lidé, kteří se, jako všichni, narodí hloupými, žijí jako hlupáci a jako hlupáci i umřou.

   Smazat
 10. Pane Podracky, poslete je do prdele vsechny !

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pane Podradský, vaši věrní by vás měli poslušně následovat. Je mi záhadou, v jaké společnosti pan spisovatel posledních 30 žil?

   Smazat
  2. Evidentně ve zkur...vene. Jinak to nelze nazvat.

   Smazat
  3. Evidentně ve zkur..vene. Do slova i do písmene.

   Smazat
 11. Já myslím, že to pan Podracký napsal správně. Ta klika, co dnes vládne pomocí sdělovacích médií, nerozezná už ani sama pravdu od lži a chce jen omíláním jednadvacátého srpna zůstat u moci. Chudáci ti mladí, co nic nepamatují, že jim zůstane v hlavě jen odvar antirusizmu. Nechápou, že jsou Slované schválně navzájem rozdělováni. Ta klika je jen revanž za prohranou druhou světovou, to, co se tady umí je jen převlékání kabátů, ostatní nic moc.

  OdpovědětSmazat
 12. 50 té výročí se stalo předmětem politického boje a záminkou útoků na současné Rusko.Proto ty řeči televizních komentátorů"obsadili nás Rusové"prostě vyvolat nenávist k zemi ,kterou se chystají vojensky napadnout Připravují české obyvatelstvo na válku s Ruskem.Prohlášení p.Filipa ,kterému sám nevěří,že nás obsadili Ukrajinci se snaží jim to narušit.Věřím ,že lidé mají dost rozumu a nenechají se mediální masáží ČT a Čro zblbnout.Obsadila nás sovětská vojska a vojska satelitů SSSR.Polská ,NDR ,madarská ,bulharská a další.To je třeba připomenout.Tyhle státy by se měli omluvit.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 11:57 - Ty státy se už za okupaci omluvili. Bylo to v 90-tych létech minulého století.

   Smazat
 13. Kdo tady zpochybňuje a zlehčuje rus. okupaci, tak není ČECH, ALE PRORUSKEJ PARCHANT

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Kdo se snaží mediálně nafukovat význam ruské intervence a dělat z toho naši největší národní katastrofu, přesahující všechno co se zde zvláště v první polovině 20 století stalo, zcela zřetelně nečiní v českém národním zájmu.
   Kdo tomu tupě kývá, nemusí být hned poskok cizích mocností. Spíše bude jen výrazně slabšího ducha.

   Smazat
  2. A jak může ten kdo sám je okupován a spoután v řetězech kohokoliv okupovat, přiblbiku? - http://iks2010.info/wp-content/uploads/img/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F-16.png

   Smazat
  3. 16:05 Jasně pro západní kapitalistickej zmetku běž si notovat na váš server.

   Smazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.