Reklama

pátek 24. srpna 2018

Význam Pražského jara a jeho mezinárodní důsledky

Miroslav Polreich
Miroslav Polreich
24.8.2018     VašeVěc

Je tomu právě padesát let, kdy Československá republika svým vlastním vývojem symbolizujícím způsobem zasáhla do mezinárodního dění s důsledky, které teprve v pozdější době se staly podstatnými pro společenské změny s velkým mezinárodním dosahem. Nebuďme skromnými, byl to počátek vývoje, který nakonec vedl k rozpadu bipolárního světa.
Pokud dnes hodnotíme tyto historické události, právě tento aspekt by měl být předmětem našeho uvažování. Je proto až překvapující, že současný přístup medií i politiků k občanským aktivitám, které vyvrcholily v šedesátých letech a byly dočasně ukončeny vojenskou okupací, zůstávají účelově v pozadí a je zdůrazňováno jenom násilné ukončení celého společenského procesu. Vysvětlení samozřejmě existuje. Podstata procesů změn měla charakter, který i dnes pro mnoho politiků a mediálních přisluhovačů má stále nejenom univerzální, ale i velmi nebezpečný charakter. Tento stav by nás měl alarmovat a stát se předmětem badatelského výzkumu. Bohužel požadavek v dnešních podmínkách těžko realizovatelný.

Opět se nyní budeme setkávat ne s podstatou celkového širokého společenského procesu a jeho smyslu, ale spíše s jezdícími tanky kolem Národního muzea 21. srpna.

Můj pohled bude mít vždy přístup přímého účastníka událostí a to hlavně na mezinárodním poli, jak analytika, který zkoumal příčiny, které vedly ke změnám a nakonec i k důsledkům, které je nutno odvodit právě od myšlenek, ale i od operativního hnutí „Pražského jara“. Předně, je nutno podotknout, že snaha o změnu měla reálný základ ve stavu naší společnosti., V té době bylo Československo nejvíce ekonomicky, společensky i kulturně historicky přizpůsobeno a zralé ke společenským změnám. Existující jistý totalitární systém nebyl nadále únosný. Jednalo se tudíž o zákonitý proces. Podmínky pro změny se rodily v širokém spektru společenského života již nepoměrně dříve – počátkem šedesátých let. Vzpomeňme na humanitní vědní obory, literaturu, film, ale i postupně otevírající se politické diskuse. Tento proces nebyl jednoduchý a měl mnoho oponentů, ale atmosféra měla jednoznačnou tendenci. Zde není nutno dokladovat a ilustrovat vzpomínkami. Je mnoho dokumentů, které jsou k disposici. To že se s nimi dnes nepracuje, je chybou dnešního stavu společnosti.

Tento úvod myslím, že byl nutný, neboť naše nynější politické prostředí za vydatné pomoci medií nás přesvědčuje v zájmu snahy po znovurozdělení světa, že vlastně o nic nešlo, neboť se jednalo v podstatě jen o „boj komunistů o koryta“ a pokud je to těžko k uvěření, tak je nám každý rok připomínám jen vojenský zásah v roce 1968. Podstata realizovaných změn, jejich tendence a společenské funkce „obrodného procesu“ se účelově a důsledně opomíjí, přestože to byl největší přínos v novodobé historii našich zemí mezinárodnímu společenství.

Je nepochybné, že společenský a ideologický vývoj u nás byl nebezpečným odklonem od, v té době převládajícího směru Moskvy, který by mohl ohrozit podstatu a soudržnost celého sovětského „lágru“. Je pravdou, že vývoj v Československu měl univerzální charakter zárodku obecných změn. Ohrožena byla sama stávající mocenská struktura. To vedlo stávající „věrchůšku“ k přesvědčení o nutnosti dokonce vojenského zásahu s důsledky nejenom na naši vlastní společnost, ale i na vážný dopad pro vznik tzv. eurokomunismu a jeho odpoutání se od Sovětského svazu.

Celkový vývoj měl ale následný dopad již za pouhých 15 let na společenské změny i v samotném Sovětském svazu (1983 Andropov, 1985 Gorbačov). Je nepopiratelný fakt, že celé hnutí v Československu mělo zásadní společenský a ideový vliv na pozdější vývoj i v samotném Rusku. (Nové myšlení, glásnosť, perestrojka) a tím mělo i mezinárodní dosah a hlavně zpětnou vazbu na ostatní, zvláště země východního bloku.

Současné tendence, které mají upozadit náš význam a jeho impuls i na vývoj v SSSR, popírají v podstatě jeden z hlavních přínosů, která naše vlast poskytla celkovému mezinárodně politickému vývoji v současnosti. Není to ze skromnosti, ale ze servility, která začíná opět převládat v našem politickém prostředí a moderní historiografii.. (Reagan uzbrojil Rusko, jemu buďme vděčni).

Často bývá účelné , když události historického významu jsou ilustrovány dopadem na jednotlivý průběh událostí.

Sám jsem v této kritické době v roce 1968 byl v OSN v New Yorku a účastnil se zasedání Rady bezpečnosti, kde v podstatě bylo poslední místo na účinný protest proti invazi. O tom není třebas referovat, podrobně je vše popsáno v Hájkových pamětech (min. zahraničí) a v mých publikacích. Nejde jen o formu protestu, ale zasazení i této události do souvislosti s celkovou politickou atmosférou. V tomto období roku 1968, pro někoho třeba ne moc pochopitelně, byly politické a bezpečnostní vztahy mezi USA a SSSR na velmi dobré úrovni. Předně se právě v roce 1968 uzavřelo dlouhodobé jednání a podepsala se Smlouva o nešíření a likvidaci zbraní hromadného ničení, SALT 1 a probíhala další jednání v zájmu obou stran.

Podstatným však zůstává myšlenkový náboj a faktický vývoj v před invazním Československu, který nakonec za relativně krátké období měl i vliv na samotné centrum moci, kam byly soustředěny i aktivity našeho disentu (Zdeněk Mlynář, přítel Gorbačova, Jiří hájek, a další). Myslím, že máme povinnost se zmínit a obhájit mezinárodní význam událostí v Československu v přímé souvislosti se změnami v Sovětském svazu a tím si i přiznat podíl na celkových společenských změnách a to i z hlediska bezpečnostního.

Jen pro ilustraci je třeba uvést, že když prezident Obama přijel do Prahy, tak svůj projev zahájil: „Jsem zde díky Pražskému jaru“ a pokračoval „ díky odvaze těch, kteří zaujali postoj – a přijali riziko…. V našem světě existuje násilí a nespravedlnost, jimž je nutno se postavit ne tím, že se rozdělíme, ale tím, že budeme stát spolu… to je odkaz roku 1968“. Tehdy americký prezident vyhodnotil, ocenil a nastínil vizi společenských změn, které byly násilně přerušeny, aby o patnáct let později, a zcela zákonitě v samotném centru moci, Moskvě, byly dovedeny k realizaci.

Po rozpadu bipolárního světa, nevznikl svět unipolární, jak mnozí začali tvrdit se snahou hledat nového „velkého bratra“. Pokud však některá mocnost vlastní zbraně hromadného ničení, má pro ně nosiče a možnost je řídit z vesmíru, nemůže svoji mocenskou pozici nikdy ztratit. Máme nyní svět multipolární, kterému je třeba rozumět tak, že existuje vzájemná závislost a tím i globální odpovědnost.

Tuto skutečnost si právě v devadesátých letech uvědomily i USA a proto došlo prostřednictvím Organizace pro spolupráci a bezpečnost v Evropě k masovému odzbrojování. Bylo to období pro novou šanci vzájemného respektu a spolupráce. To byly i hmatatelné konkrétní výsledky nového společenského vývoje. V té době se přijímaly pod OBSE usnesení či konkrétní doporučení ve formě „Opatření důvěry“ a reálné úvahy o likvidaci vojenských bloků. Uvedené operativní kroky obrážely atmosféru doby po rozpadu bipolárního světa. Uvažování o nových blocích, vzbuzování nedůvěry či jakékoliv fobie se zdálo velice nereálné. Na programu bylo řešení obecných problémů světového společenství z hlediska životního prostředí. Nikdo neuvažoval o navýšení vojenského potencionálu a vojenských rozpočtů.

Z pohledu dnešní situace se zdá, že to vše není již pravda. Hledáme nového nepřítele, Upevňujeme nová vojenská uskupení v jiné geografii než byla v době studené války a dlouhodobě plánujeme navyšování vojenských rozpočtů, aniž bychom uvažovali, že vojenská připravenost musí odpovídat bezpečnostnímu prostředí. K jeho stabilizaci nás na příklad zavazuje i naše členství v NATO. A to zcela jednoznačně a v rozporu s tímto zadáním naše ministerstvo vnitra (rozvědka) organizuje zcela neodpovědně mezinárodní setkávání s ukrajinskými extremisty k přípravě na atomovou válku s Ruskem. Asi jako pomstu za jeho podíl na politických změnách vedoucích ke spolupráci v linii pokračování předsevzetí Pražského jara. Jak k těmto politickým zvrácenostem mohlo dojít?

Byla to neodpovědnost řady aktivistů a „převlékačů kabátů“ v postkomunistických zemích spolu s aktivizováním světových neocons projevily však účinnou snahu po obnovení znovu rozděleného světa, ale v jiné geografii. Byl to například i Václav Havel, který vinil USA ze zrádcovství, pokud budou dále proti rozšíření NATO (iniciativa NSR), obviňovali USA z romantizmu v devadesátých letech a bez zkušenosti s Ruskem a zahájili rusofobní kampaně. Byla to snaha po bezdůvodné a tím i uměle vytváření nenávisti.

Dnešní Ruská federace je označována za agresivní zemi, přestože dekolonizační proces Sovětského svazu proběhl v míru, po dohodě a bez krveprolití. Což se nedá říci o koloniálních državách západních zemí. (Vietnam, Alžír, Indie a další, kde zůstali po jejich vládě při snaze po osvobození statisíce mrtvých.

Dnes opravdu nežijeme v klidu a bezpečí, ale nejsou mezi námi antagonistické rozpory. Pomocí naši země a hlavně následně Ruské federace došlo ke změnám, které nás zavazují, k aktivitě o udržení a zajištění spolupráce. Jak je zřejmé z uvedeného, tak v tomto ohledu není malých zemí. Jde jenom o jasnou vizi a odhodlání v jejím směru pracovat. Nakonec přiznejme si, že jinou možnost nemáme.

Globalizovaný svět musí čelit řadě problémům. Všichni a tím více velmoci, nesou svoji odpovědnost. Řešení současných bezpečnostních rizik je společnou prioritou i mocností. Číny, Ruské federace a hlavně USA, které jsou zemí nejohroženější. Ani jedna však osamoceně nemá kapacitu úspěšně těmto hrozbám čelit. Před námi nyní stojí globální odpovědnost za podmínek spolupráce, ke které jsme společně o d s o u z e n i. Není to snadná cesta, ale jiná před námi není.

Miroslav Polreich
(psáno pro publica.cz)

50 komentářů :

 1. Opravdu zhodnocení situace od profesionála. Chvílemi jsem se ochtěl ohadit proti tomuto tvrzení, ale rozum mi říká, že jeto nejlepší co za posledních padesát let bylo napsáno.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jo expert z kancelare se hned pozna . Akorat schazej vasnostovi ty Klotovy rukavy.....
   Jsem zde v Dusledku Prazskeho jara , rekl Obama , a bude mit vy hovada tady , nas Radar proti Rusku...

   Smazat
  2. I Vy, Polreichu?
   Jen jste se přidal k těm, kterým záleží na tom, co si o tom myslíme. Tzv. veřejností je vždy jen „hýbáno“, nikdy není hybatelem. To Vy přece víte, proč sugerujete opak? Rovněž připomínka „přátelství“ Mlynáře se (spolužákem) Gorbačovem je už omšelá. Spojovalo je něco jiného, stejně jako s Andropovem.
   Obě události, 1968 i 1989, mají stejného hybatele a byly jeho pokusem o totéž, o revizi výsledku II. SV. Místním vykonavatelům se familiárně přezdívá „osmašedesátníci“ a „disent“.
   Nejen v listopadu, i v srpnu je pro porozumění souvislostem třeba mít na paměti „osoby a obsazení“, jak je shrnul Miroslav Dolejší ve své Analýze 17. listopadu a změn ve východní Evropě v roce 1989.

   Smazat
  3. Stanislav Myslil.25. srpna 2018 11:06

   Výborná analýza, jako vždy od dr.Polreicha.50.výročí invaze a okupace, přesněji řečeno agrese 5 států Varšavské mlouvy (nejen SSSR)formou invaze se skutečně omezilo jen na den den 21.srpna, bez souvislosti s vnitropolitickým demokratizačním vývojem v celém roce 1968, který měl mezinárodní dopad. Málo byl také připomenut závažný mezinárodní dopad této agrese, jak na mezinárodní komunistické hnutí, jak Polreich připomíná, ale i třeba na zmíněné odsouzení v Radě bezpečnosti OSN, kterého se Polreich osobně zúčastnil a pomohl zachovat důstojnou tvář Československa přípravou vystoupení ministra zahraničí Hájka, ve srovnání s pozdější kapitulací. Ta byla ostatně při použité zahraniční síle jedině možná a výroky Zemana jak se Dubček a ostatní v Moskvě posrali jsou ubohé - stačí domyslet, co by bylo následovalo-přímá okupační správa, kolaborantská vláda Bilaka a spol, represe, ne-li krveprolití, možná i masové deportace so sovětských gulagů jako dříve z Maďarska 1956. Přechodné období do dubna těmto represím zabránilo.

   Smazat
  4. Miloslav Novotný
   Mluvíte mi z duše. Bohužel, p. Polreich byl přímým účastníkem, tudíž je v jeho případě lidské si připisovat velký význam. Z pohledu uplynulých "polistopadových" let mi připadá "Pražské jaro" jako pouhá generálka celé série celosvětových repríz totožného scénáře. I ty eufemistické názvy jsou stejně monotónní. Všechna ta jara a barvy... ;-)

   Smazat
  5. Je to zabudnutej Anti-Dogmatik...

   Smazat
  6. 11:06 Jeden myslil a posral se.

   Smazat
 2. Rusko bylo, je i bude naším nepřítelem, kterého musíme zničit. Rozvratem zevnitř, případně podpořit útokem zvenčí. Rusko nemá co hledat na mapě světa a žádný Rus už nikdy nesmí ohrozit planetu. Osvobozené území současného Ruska se posléze obsadí novým lepším obyvatelstvem. Proti kdo brání migraci, měl by být internován. Tečka.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vidím, že se spíše ničíme zevnitř i zvenčí my sami než Rusko. Salam aleikum, Allah je veliký.

   Smazat
  2. Anonymní 24. srpna 2018 18:44 je vtipálek, rád provokuje - i když zle, nejlíp pousmát se.

   Smazat
  3. Prípad pro Chocholouška...

   Smazat
  4. To chcete hodiť Európu do 12 a 13 storočia???

   Kde bude Haličsko-Volinská republika, Kijevská Okrajina, Podolské Pridnestrovie, a budeme chodiť do Novgorodckej Rusi?? Navštívíme Kazaňský Chanat, Na Kurylach stretneme Japoncov, a vo Vladivostoku bude kotviť námorníctvo Čínskej Ľudovej Republiky?? Na Sachaline sa inač ako po Čínsky nedohovoríme. Altaj a Burjatsko ako súčasť Mongolska?
   Tak ako som napísal Nemecko v stave z roku 1799, Namiesto Talianska, tu budeme mať Sicilský Emirát, Neaposké Kráľovstvo, a Janovsku a Benátsku Republiku, a v z Ríma urobíme Sväté mesto Pápežského štátu. No a Britániu uvrhneme do stavu z 12 storočia?
   No pekne?

   Smazat
  5. 18:44
   To mohl říci řetízek a vůl mohl mlčet!
   Václav

   Smazat
  6. 18:44 To se vám fašisti nikdy nepovede a takový jako ty milerádi odstěhujeme k těm „lepším lidem". Dobře vymletá hlava od pravičáckých keců.

   Smazat
 3. Velmi stručně: Autor se mýlí!!
  Pražské jaro byl předčasný pokus o kapitalizaci společnosti!! Nikoliv o demokratizaci!!

  Štefan

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Je to tak , celé jsem to prožil a před invazí už to bylo pod taktovkou západu !! Brežněv neměl jinou možnost !! Tragedii z toho udělal a dělá tisk , za Husáka tu bylo nejlépe !!

   Smazat
  2. Anonym 19:04 - Souhlasím s vámi, třebaže si jinak pana Polreicha velmi vážím. Ale ono je to oboustranně co by, kdyby. Jak od vás, tak od něj. Já osobně si ale stejně jako vy, Štefane, myslím, při sledování americké a vůbec západní politiky od 60. let, že nebýt 21. srpna, byl by tu americký prezident o mnoho let dříve, a nejen americký prezident.

   Smazat
  3. 19:04
   Také jsem o tom by skálopevně přesvědče. Ale Pan Polreich nahlodal mé přesvědčení a to proto, že jeho informace jsou daleko rozumnější než různé konspirace. Akorat Ten Obama - to je to s čím naprosto nesouhlasím.
   Václav

   Smazat
 4. 19:04 Štefane, tvůj názor je jen blábol a ničím nepodložený plk. Tvoje a kremelská klika konspirátorů mě jen utvrzuje že malá skupina rusomilců která má snad kontakt na Ruskou ambasádu dělá z lidí v ČR a i jinde tupce. Naštěstí NR není ofiko web, který oslovuje tisíce lidí akyž si tady budou slintat staříci tvého ražení, tak se hovno stane

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 19:23 Kolik ti je děcko nešťastné ? Ty fašinktonská kliko.

   Smazat
  2. 20:03 64 teda let. Diky prarodičům jsem se dostal na index komunistům po roce 1948. A protože měli menší rukodílnu, tak já měl až do 89 roku všude dveře zavřené. Díky už nechci Vše, co je od CCCP, anebo Ruska mě a moji rodině dělalo jen svinnský zlo.

   Smazat
  3. To je úžasné se dostat na index 6 let před narozením!

   Smazat
  4. 20.03 Nejspíš lžete , byl jsem ve stejné situaci a nikdo mi nikdy žádné problémy nedělal !!

   Smazat
  5. 20:37 snad jen proto, že vaše rodina neměla v rodině vlastizrádce v procesech pod taktovkou KGB

   Smazat
  6. Dnešní Rusko není Sovětský svaz!

   Smazat
  7. 20:46
   Hlavně že Tvůj idol HaVEL VALIČ sudů a rádoby inteligent a dramatik nemohl studovat a jeho brácha studoval na VŠ. No blbec se asi nedostane na žádnou normální školu v vyjimkou inkluzivní, a dnes za peníze na serešovu universitu pokud podepíše vázací listinu.
   Václav

   Smazat
  8. 20:23 ale jdi, pindale. Já byl a jsem synkem z "reakcionářské" rodiny. Studovat, i když jsem vycházel školu jako premiant, mi umožněno nebylo. Zbyl mi dvouletý učební obor. Docela dobře jsem se v něm nejen uplatnil, ale po vyučení, na dané poměry, docela dobře vydělával. Při posledních "třídně politických prověrkách" roku 1959 jsem „z třídních důvodů“ propadnul ze "státně významné" výroby na obyčejnou, spotřební. Výdělky mi ale zůstaly. Dál jsem provozoval tři, dnes luxusní a pro většinu ne zrovna dostupné sporty. Celý ten problém původu zmizel rokem 1965, kdy byly skartovány do té doby shromážděné "kádrové materiály". Měl jsem možnost si v nich počíst. Nebýt horlivců z vesnice mého původu, asi by se nic se mnou, už dlouho před tím, nic nedělo. Tak co kecáš, ta skartace platila celostátně. Spíš bych hádal, že jsi nemehlo. Podle toho se ti zřejmě i dařilo.

   Smazat
  9. 23:23
   Možná jsem pindal. Nestudoval jsem s vyznamenáním. Tak nějak jsem prošel. Ale když jsem se ucházel o místo tam mne místní NV (národní výbor) odznačil za nepřítele socialistického zřízení a stejně tak i moji rodinu. Tak mi nekecej o takových nesmyslech. Byl jsem z toho jako dvacetičtyřletý naprosto nadně. Namísto dobrého místa jsem se dostal na místo účetního do diagnostického ústavu. Nakonec jsem usoudil, že mé ekonomické vzdělání je naprosto nevhodné pro přežití tak jsem pracoval na montážích. Takže mne určitě ty nebudeš poučovat o tom co byl socialismus. Ale ten marast který nastal po r.89 mne dovedle k tomu že po rušení podniků jsem vystřídal asi deset zaměstnavatelů a dokonce jsem pracoval jako potrubář na výstavbě hotelu Pyramida dnes myslím se jmenuje Hilton (v Praze). Od zahradníka, pokoutního prodavača a podobných jsem se dopracoval k důchdu. Mnoha jiným se toto nepodařilo. Nežebral jsem. Ano několikrát jsem využil příspěvků v nezaměstnanosti. Ale ani nejhošímu nepříteli bych toto nepřál. Takže Ty a tobě podobní neříkejte že jenom Vy jste poškození. Jenom jste nenávistní. Skutečně věříte že vás poškodili komunisté - nebo to byli jako v mém případě vaši sousedi-závi
   stivci?
   Václav


   Smazat
  10. A ještě něco asi jste něco podobného jako pan KPAL ten také odsuzuje ty o kterých si myslí že ho urážejí. Asi neví co je urážka. Vážím si všech
   kteří provozují svobodné vysílání. Ale neuznává Ty kteří se pasují za ty kteří jsou neomylní. A pan KaPAL za toho nepochybného asi považuje.
   A to je cesta do .....!

   Smazat
  11. 23:52 - Nijak nechci zlehčovat váš životní příběh, jenom je mi záhadou: stěžujete si na socialismus, když na vině byli vaši sousedé-závistivci, nebo na Sovětský svaz, či na popřevratovou svoloč?

   Smazat
  12. Jo, Václave 23:52, váš text je plný protimluvů. Já pouze a jednoduše popsal svůj totalitní příběh. Týkal se doby, kdy jsem byl pouhým vyučencem. V dvouletém oboru! Vám se dostalo vzdělání, jak to vypadá „humanitního“. Na to já neměl ani pomyšlení! Pravda, nikam jsem se, například ani ve 24 letech necpal, učil se a studoval sám. Uživil se i 10 let „po listopadu“ a přesluhujíc 4 roky, odebral se na vlastní žádost z řádného pracovního poměru u velké čínské firmy do důchodu. Ani tam se s nikým nemazlili. Kdepak, nějaká nezaměstnanost! Jak si vás tak čtu, při vašem vzdělání, bůhvijak rentabilní pro zaměstnavatele asi nebudete, že?

   Smazat
  13. 0:17
   nestěžuji si na socialismus, ale na zásist některých spoluobčanů.
   1:08
   Vážený pane anonyme, střední ekonomická škola zaručeně nebyla žádný humanitní obor.A to že Vás zaměstnala čínská firma nepovažuji za nějaký velký úspěch. Pro mne byl vždy úspěch pracovat pro Československou firmu. To pro Vás asi není podstatné. Vy jste pracuji pro toho kdo mi dá více. Pokud se mýlím omlouvám se.
   Václav

   Smazat
 5. 19:23

  Čvachty, čvachty, Rusové mi mohou být ukradení. Jen ty, tupoušku jsi ještě nepochopil a asi ti to není souzeno, že na západě žádná!!!!!! demokracie nebyla a není.

  Štefan

  OdpovědětSmazat
 6. Druhá půlka, dobrý. Ten úvod nic pro mně. Spíš bych dal za pravdu Miloušovi Jakešů.
  Nikdo nemohl zaručit, že nebudeme druhé Maďarsko. A to ti všichni obhájci toho "jara" odmítají připustit, jako pan P. A jak i tam
  v Budapešti tak i v Praze se ukázalo, že stačí pár stovek fanatiků a paličů aby se stal masakr. Obdivuji chladnokrevnost
  "okupantů", že nepoužili zbraně, což v případě US army byla samozřejmost.

  praded 80

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nejen v případě US army. Němci by se také nezdržovali nějakým přesvědčováním a při sebemenší známce odporu by se zabíjelo. Proto při příchodu Němců nikoho s pudem sebezáchovy ani nenapadlo, že by si dovolil dělat silácká gesta, nebo dokonce po nich házet zápalné lahve. Lidé věděli, že přijíždí skuteční nepřátelé, kteří přišli dobývat a nebudou si brát servítky.
   Je komické a smutné zároveň, když dnes se mediálně dělají brutální nepřátelé ze sovětů a relativizují se naše tehdejší vztahy s Němci.

   Smazat
  2. 7:56 Němce jsme vítali, pro nás to byli osvoboditele. Nikoho by nenapadlo je nějak napadat. Zato Rusáci tady vraždili v r.1945 i v r.1968. Dvakrát okupace

   Smazat
 7. Historie národů v horizontu 50 let je "živou historií" jejiž výklad je závislý na subjektivním posuzování jejími žijicími učastníky a je limitováno i ohledy na ně.
  Nezávislé posouzení národních historických událostí s určitým nadhledem a v kontextu se světovým děním je možné až po uplynutí delší doby.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Archiválie k diplomacii a vládnutí se zpřístupňovaly obvykle po 50 letech. Nejnovější historie je tak vylhaná, že to zpřístupnění nyní není možné bez zfalšování a utajení některých archiválií a prodloužení lhůty k zpřístupnění.
   Velmi očekávané je avizované zpřístupnění utajených ruských archivů z období před druhou světovou válkou po 80 a více letech.

   Smazat
 8. Lidičky , Drahoš kvůli volbám vstoupil do skautingu a rovnou přeskočil i lvíčata . Je to síla jak se někdo chce vermomocí dostat do politiky .

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. No a? Vždyť on už přece ukázal svou fyzickou zdatnost tancem dervišů, uměním zabít králíka, a štípání dříví. No nekupte to :)

   Smazat
 9. nič také sa v 1968 nestalo, len všetkého schopní sa znova presadili, keď ich v 1989 znova odstavili, pretlačili sa z druhej strany - to je všetko

  OdpovědětSmazat
 10. Rok 68 bych neviděl, že jsme my Čechoslováci udělali nějakou díru do světa. Šedesátá léta, byl jedinečný fenomén, jak na Západě, tak na Východě. Byl to fenomén mládí, které se rozmohlo, jako produkt poválečného baby-boomu. Toto mládí nezajímal svět ideologií, vycházející z nějaké prehistorické II.SV. Chtěli svět svůj, založený na skutečných hodnotách. A těmi pro mladého člověka jsou svoboda, sex, nová hudba a tehdy nové drogy. Na Západě tomu komerce vycházela vstříc, takže se to šířilo, na Východě jsme se to snažili dotahovat.
  Tento vývoj se samozřejmě nelíbil držitelům moci, nikde. Na Západě tomu učinila přítrž válka ve Vietnamu, na Východě vojenský vpád do Prahy. A svět byl opět tam, kde má být, pod vlivem ideologií. P.K.

  OdpovědětSmazat
 11. 12.06 Jednoduše vyjádřeno, šedesátá léta byl počátek kulturní revoluce, za kterou stála pochybná kulturní fronta. Dnes sklízíme plody této revoluce, a jedině číňané a částečně i rusové si s touto kulturní revolucí dokázali poradit.

  OdpovědětSmazat
 12. Pražské jaro nemělo žádný vliv na nic a už vůbec ne na rozpad CCCP. Ten zapříčinil zlotřilý agent Graber.

  Viz: https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/165209-gorbacov-byl-sionisticky-agent-a-zamerne-znicil-sssr-tvrdi-ucebnice.html

  V článku je napsáno: "Při vystoupení v izraelském parlamentu (Knesetu) v únoru 1992 Gorbačov - Garber prohlásil: 'Vše, co jsem učinil se Sovětským svazem, udělal jsem ve jménu našeho Boha Mojžíše'," tvrdí se také v učebnici.

  OdpovědětSmazat
 13. Perfektní zhodnocení srpna 1968 od pana Polreicha, perfektní jako vždy od něj. Hodné projevu prezidenta.

  Škoda jen poznámek těch zabedněnců...

  OdpovědětSmazat
 14. Ano velmi dobré zhodnocení frašky 21.8.68 s výborným dodatkem pana Novotného. Pan Polreich by skutečně byl dobrým kandidátem na presidenta. Jinak vždy se derou do předu paraziti všeho druhu a na ty je potřeba mýt zákon o referendu. Je to jediný způsob demokracie a kdo se toho bojí je parazitický lotr.

  OdpovědětSmazat
 15. Jen strucne. V 68 jsme chteli vystupit z obranneho paktu SSSR a pridat se k Nato. A tak prijely tanky. Dnes kdybychom chteli vystoupit z Nato a pridat se treba k Brics, take by prijeli tanky. No kdo ny si nechal udelat uprostred sveho zajmoveho uzemi zakladnu protivnika. Nikdo.

  OdpovědětSmazat
 16. Jak je to s demokracií v kapitalismu? V zemi, kde vladnou peníze, kde za peníze si lze koupit kohokoliv a cokoliv, zejména pokud jde o mocenské pozice, ozbrojené síly, sloupy republiky - dá se mluvit o svobodě, o demokracii?

  OdpovědětSmazat
 17. Vcelku dobrý slovenský hraný Dubček, 1 h 25 min:
  https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11990750561-dubcek

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.