Reklama

pátek 24. srpna 2018

Začíná se vyjasňovat – 3 díl Kdo to ví, odpoví mi na otázku, co je migrace …….

Jaroslav Tichý
24. 8. 2018
Ve třetí a poslední části tohoto 3-článkového souboru na téma snahy amerických neoconů (deep state) o zachování dosavadní statusu quo ve světové politice založeného na světovém dolarovém systému chci upozornit ještě na další pokus amerických neoconů, jak svoji dosavadní světovou hegemonii udržet či alespoň prodloužit.


Na téma migrace bylo již řečeno a napsáno mnoho. Od popisu té skutečně vyvolané válkami a cíleným chaosem v zemích severní Afriky a na Blízkém východě na základě aktivit USA (a donedávna i jejich spojenců), přes údajnou klimatickou migraci, k migraci ekonomické, která je evidentně největší. Bohužel méně bylo napsáno o řízené migraci používané jako zbraň vůči Evropě a prakticky ještě vůbec nic o migraci jako metody na (alespoň dočasné) zastavení či zabrzdění nástupu průmyslové revoluce 4.0 a s tím i politických a společenských změn, které tato průmyslové revoluce si vynutí. A právě touto problematikou se chci alespoň ve stručnosti zabývat. Takže po pořádku:

Migrace je, když…

· "Humanitární" organizace inkasují peníze od vlád členských států EU (vybrané od nás, daňových poplatníků),

· tyto peníze pak velkoryse rozdělují "potřebným" v Africe i Na Blízkém a Středním východě (a všemi možnými i nemožnými způsoby je získávají k cestě do Evropy);

· tito „potřební“ lidé si pak za tyto peníze koupí cestu do Evropy, za kterou zaplatí zpět "humanitárním" převaděčům lidí;

· tito ilegální převaděči lidí naloží ony „potřebné lidi“ na gumové čluny s motorem, na nichž není ani dostatek PHM ani vody či jídla pro pasažéry na cestu do Evropy a odrazí od afrických břehů. Do Evropy ale sami nemíří. (Ani by tam bez základní výbavy nedojeli). Jsou totiž už domluveni s loděmi provozovanými neziskovkami či dalšími převaděči lidí, které přijedou až téměř k africkým břehům ony „potřebné lidi“ zachránit s poukazem na příslušná ustanovení námořního zákona;

· po příjezdu do Evropy se vlády členských zemí EU (příp. pak vedení EU) o migranty dále postarají. Jak jinak než opět z našich daní. Potraviny, kapesné, lékařská péče, ubytování, vč. výuky jazyka. Mnoho dalších je umístěno v uprchlických táborech v Německu a v Rakousku, které provozuje švýcarská soukromá společnost OPS, jejímž většinovým vlastníkem je Barclay´s Bank (hlavní banka Rotschildů). A je to právě p. Soros jako blízký spolupracovník Rotschildů, který lobuje a jinak prosazuje u politiků v Bruselu (ale i v členských zemích EU) přijímání dalších milionů migrantů ze zemí 3. světa do Evropy ročně;

· celý projekt kromě plnění vojensko-politických a strategických cílů přináší jeho aktérům navíc ještě nemalý zisk. Ať již jeho autorům, tak i jeho faktickým realizátorům. V daném případě jsou cíle amerických neoconů i světových globalistů stejné, byť pohnutky k nim jsou u nich rozdílné. Zatímco my, obyvatelé EU si tak přispíváme na vlastní zkázu.

Důvody migrace tvrzené a důvody skutečné

K důvodům tvrzeným patří zejména:

a/ ohrožení uprchlíků v zemi jejich původu válkou.

Jaká je ale skutečná situace: Válečnými uprchlíky mohou dle platných zákonů být jen do nejbližší sousední země, kde se neválčí. Tedy nikoliv v Evropě;

b/ tzv. klimatičtí uprchlíci – tento nesmysl, kdy nezákonně překračují hranice jiných zemí údajně proto, že doma je jim teplo či že je tam málo vody, již vyčpěl.

Jaká je ale skutečná situace: je třeba ji řešit v místě jejich původu (artézské studny, závlahové systémy, pomoc při budování zemědělství atd.). Navíc se ukazuje, že vody nazbyt nemá již ani Evropa, o jejím oteplování ani nemluvě;

c/ lidská práva – nově za (pro) nás vymysleli zdůvodnění, že stěhovat se kamkoliv na doživotní byt, stravu, ošacení, lékařskou péči, kapesné atd. zdarma, je lidským právem migrantů, zatímco povinností původních obyvatel Evropy je jim na to vydělávat a ještě se nechat od migrantů terorizovat.

Jaká je ale skutečná situace: obyvatelé evropských zemí takovou zátěž neutáhnou, krom toho se budou bránit vzrůstající terorizaci ze strany migrantů. Vše spěje k občanským válkám a k chaosu v Evropě. Původní cíl skutečného záměru autorů projektu na islamizaci Evropy podle Coudenhove-Kalergiho pláuu je tedy postupně plněn. Je jen otázkou, zda bude naplněn či nikoliv, což bude záviset na míře odporu původních obyvatel Evropy. Zatímco:

- světoví globalisté chtějí z obyvatel Evropy vytvořit světle hnědou rasu s průměrným IQ 90, snížit spotřebu a tedy i životní úroveň obyvatel Evropy a Evropu či min. EU změnit v islámský chálifát a zavádět zde Nový světový řád (NWO),

- snahou amerických neoconů je udržet Evropu oddělenou od Ruska a od jeho surovinových zdrojů tak, aby jim v případě užší obchodní spolupráce Evropy s Ruskem nevznikla nežádoucí a pro USA těžko řešitelná konkurence. Tedy nadále udržet Evropu v roli svého vazala. Zachovat tudíž i dosavadní status quo a svoji hegemonii ve světě.

d/ záchrana Evropy ze strany migrantů - nejdéle ze všeho se ale udržel další nesmyslný argument šířený vedením EU o tom, jak budou migranti Evropu zachraňovat:

- svojí pracovní silou (vesměs zcela nekvalifikovanou, ačkoliv byly ty houfy negramotným migrantů vydávány za bůhví jakou intelektuální posilu pro Evropu (prostě z pasáků koz či kriminálníků byli náhle vyrobeni samí syrští lékaři, inženýři a vědečtí pracovníci) a

- oplodňováním evropských žen a tím udržování počtu obyvatel v Evropě na potřebné úrovni.

Jaká je ale skutečná situace:

· jak se dodatečně ukazuje, tak jim neziskovky při náboru „zájezdu do Evropy“ říkali jen o tom oplodňování a o životě v Evropě na náklady tamních obyvatel. O práci ani slovo. Dnes je to ze strany migrantů již předmětem jejich oprávněné kritiky. Kvůli práci přece do Evropy nejeli.

· O to komičtější jsou představy západních ale i našich podnikatelů, jak nekvalifikovaní migranti, kteří vesměs nezažili ještě ani 1. průmyslovou revoluci a nemají tudíž základní pracovní návyky, budou v Evropě (ale i u nás) zachraňovat přechodný nedostatek pracovních sil (podobně jako zachraňoval „náš Otík“ dodavatelsko-odběratelské vztahy v Praze ve filmu Vesničko má středisková).

· Pokud jde o ČR, tak těch pracovních sil, které se na naše náklady většinou flákají a pomáhají rozvracet náš stát z našich daní v rámci různých neziskovek, je celkem 300 tis. osob, zatímco pro náš průmysl je zapotřebí 200 tis. osob. Ten zbytek by se mohl věnovat skutečně veřejné prospěšné činnosti, pro kterou byly neziskovky původně zřizovány. Těm, kteří tak již nyní činí, se současně omlouvám. Stačilo by jen snížit podporu neziskovek, zredukovat zásadním způsobem jejich počet a přesunout:

- ušetřené finanční prostředky na zvýšení důchodů našim seniorům a současně i

- takto získaných 200 tis. pracovních sil do průmyslové výroby;

· důsledně jsou přitom bagatelizovány informace o postupném propašování džihádistů ze Sýrie a dalších zemí do Evropy. Jde přitom již o tisíce bojovníků, kteří čekají jen na signál k zahájení hromadného boje v Evropě. Veškerá varování odborníků před tímto vzrůstajícím nebezpečím jsou ze strany vlád členských zemí EU záměrně přehlížena.

Quo vadis ČR?

Dosud byly výrazně nižší mzdy a platy našich pracovníků v ČR v porovnání se mzdami a platy srovnatelných pracovníků v zahraničí zdůvodňovány nižší produktivitou práce u nás.

Je třeba ale rozlišit intenzitu a produktivitu práce, neboť:

· Intenzita práce = množství práce vynaložené za určitou časovou jednotku. S jejím růstem se zvyšuje pracovní výkon a tím i vyrobená produkce.

· Produktivita práce – ta zase vyjadřuje účinnost vynaložené práce. Produktivita roste, jestliže stejným množstvím práce je výrobce schopen vyprodukovat větší výsledky práce (více výrobků, větší dílo apod.). Opírá se především o zdokonalování strojů, výrobních zařízení a technologií.

Názorný příklad: zatímco v ČR kopalo příkop 5 snaživých kopáčů s krumpáči a lopatami, tak v zahraničí tuto práci zvládl 1 pracovník s bagrem, a to rychleji. Větší námahu tedy vynaložili kopáči v ČR, avšak větší (lepší) výsledek dosáhl bagrista v zahraničí. Za stejnou dobu vykonal bagrista totiž více práce (větší výkopové práce). Proto se omlouvaly nízké mzdy v ČR vysokou náročností na lidskou práci.

Nyní, kdy ve světě nastupuje průmyslová revoluce 4.0:

- v zahraničí bude nově vykonávat tuto práci robot (a lidská práce tak často zcela odpadne),

- v ČR si ale namísto modernizace strojů a technologií dovezeme dalších 5 kopáčů. Jdeme tak zcela opačným směrem, než bychom měli jít, výsledky takového postupu nás neminou.

Produktivita práce takto rozhodně neporoste, cena výkopových prací zůstane stejná. Znamená to poloviční mzdy pro jednotlivé kopáče, neboť jich nyní na tu práci za stejnou cenu bude dvojnásobek, tedy 10. S nějakou modernizace výroby a služeb se tedy nepočítá.

(Abstrahuji přitom od faktu, že těch 5 nově dovezených kopáčů nebude chtít vůbec kopat, neboť kvůli práci je máma Angela do Evropy přece nezvala. Peníze za práci ale dostanou, vykope to za ně těch 5 původních, kteří za stejnou práci dostanou již jen poloviční mzdu).

Quo vadis EU?

Nutno přiznat, že tento trend se rozmáhá i v celé EU vinou jejího vedení, které místo akcentu na modernizaci výroby prosazuje jako údajnou spásu dovoz nekvalifikovaných migrantů co by pracovních sil do Evropy.

Tím vychází vstříc jak záměrům světových globalistů na islamizaci EU a na snížení životní úrovně obyvatel v Evropě, tak i záměrům amerických neoconů na oddělení Evropy od spolupráce s Ruskem a na vyvolání chaosu a válek v Evropě (těch 5 tuzemských kopáčů nebude chtít pracovat trvale na těch 5 dovezených, jejichž počet se bude přitom stále více rozmnožovat).

Důvod k podpoře migrace ze strany amerických neoconů a jejich přisluhovačů

Ten lze popsat ve stručnosti takto:

1) technologie 5. Kondratěvovy vlny (příchod průmyslové revoluce 4.0 spojený s robotizací) nemohou být plně využity ve stávajícím systému. Mnoho pracovních míst vykonávaných člověkem by se stalo přebytečných. Otázkou ale je, co by to udělalo s ekonomikou a zvláště se společenským systémem. Ten stávající, kapitalistický, to již nezvládne;

2) příchod průmyslové revoluce 4.0 si tedy nutně vyžádá zásadní systémové změny v chování jednotlivých subjektů, jakož i v oblasti společenských a politických vztahů. Nabourá tak nejen dosavadní status quo a americkou hegemonii ve světě, nýbrž i kapitalistický systém jako takový;

3) A neví se, jak dále. Ani na Západě jako převážném nositeli nových technologií a především ani v Japonsku, které takto přešlapuje na místě již více než 20 let. Doba tohoto tápání je tak vyplňována krizemi a válkami;

4) po již tak dlouhém zpoždění v náběhu 5. Kondratěvovy vlny způsobené potlačováním aplikace výsledků vědecko-výzkumné činnosti do praxe z výše uvedených důvodů projekt migrace tak představuje další pokus představitelů kapitálu o zabrzdění či odklad náběhu nových podmínek pro fungování průmyslové revoluce 4.0 masově do praxe, které je připraví o jejich dosavadní pozice.

Ačkoliv další pohnutky k podpoře migrace mají američtí neoconi a světoví globalisté rozdílné, v jednom je jejich zájem společný. Tedy v obavě ze ztráty jejich pozic. V případě neoconů a jejich přisluhovačů v jednotlivých zemích to platí absolutně, v případě světových globalistů jde spíše o obavu, aby se jednotlivé části jejich projektu nepředcházely a aby tak nedošlo k jeho celkové havárii, což by globalisty ohrozilo spíše z hlediska narušení jejich dlouhodobých plánů.

Dlužno říci, že v tomto případě mají a budou mít podporu i velkých firem a podnikatelů na Západě vč. těch našich. Jednak s cílem udržet stávající systém, jednak s cílem dále bohatnout (alespoň) na snižování ceny pracovní síly.

Ti naši větší podnikatelé mají k tomu ještě o 2 důvody více. Na modernizaci strojů a technologií směrem k přechodu na automatizaci, resp. robotizaci výroby:

- nemají naši podnikatelé často potřebné finanční prostředky. Ty si dlouhodobě uplatňovaným cenovým dumpingem při exportu svých výrobků nevytvořili a vytvořit ani nemohli;

- nejsou u nás obecně vytvořeny ani potřebné podmínky (viz podtržený kurs koruny, který dovozy nových technologií silně prodraží).

(Skutečnost, že budou z většího počtu pracovníků platit větší zdravotní a sociální příspěvky, jakož i zanedlouho okolnostmi vynucené zvýšené daně, zatím naši podnikatelé neberou příliš v potaz).

Samostatnou otázkou pak je, co nového do této situace přinesou země rozvíjejícího se euro-asijského prostoru.

Nikoliv náhodou proto jako ANS opakovaně říkáme, že „systémová změna je nutná“, když upozorňujeme na nutnost připravit se včas na příchod průmyslové revoluce 4.0 a když vidíme, jak se těmito zcela zásadními problémy v ČR nikdo nezabývá, ač by již dávno měl.

K tomu ale měla naše vláda již dávno:

· udělat si kalkulaci, kolik migrantů si může dovolit vzít do ČR na naše společné náklady, pokud nechce (či není schopná) zastavit migraci vůbec, jak to činí např. v Maďarsku;

· ujasnit si též otázku, jakou výrobu u nás chceme dále mít a jakých výrob se budeme postupně zbavovat (např. montoven) a nahrazovat je výrobami pro nás přínosnějšími;

· do jaké míry snížíme každoroční odliv zisku z ČR do zahraničí jeho řádným zdaněním v ČR, zavedením sektorových daní a strukturované daně z příjmu, nostrifikačním zákonem atd.

· udělat si jasno v tom, zda tyto kroky můžeme vůbec realizovat v rámci EU či zda k tomu budeme potřebovat získat nejprve nezávislost.

Zabývat se předtím propočty důchodů našim seniorům za 50 let je stejně zbytečné jako opravovat auto doktorovi v již zmíněném filmu Vesničko má středisková.

Ing. Jaroslav Tichý je členem ANS

20 komentářů :

 1. Pane Tichý pěkný článek a ani jednoho migranta do ČR a kecema o humanitě a pomoci můžou krmit holuby na střeše.

  OdpovědětSmazat
 2. Domnívám se, že zajímavé vývody článku nutně koriguje fakt, kdy produktivity práce jsou poměřovány v dolarech či eurech, o kterých vlastně ani přesně nevíme, jakou skutečnou hodnotu představují. Žijeme pouze ve víře, že dolar je 22 korun, což ovšem vůbec nepředstavuje jeho reálnou hodnotu, zvážíme-li, že v bankách leží triliony dolarů, krytých pouze dnešní „důvěrou“ občanů, která nemusí přetrvat.

  OdpovědětSmazat
 3. Již můj otec (mistr na stavbě) tvrdil, že když se podaří sehnat bagr, vyjde výkopová práce levněji.Psala se šedesátá léta.Od té doby už běžně vidíme jednomužnou obsluhu malého bagru, která je prováděna člověkem, jenž umí číst ve výkresech, takže žádný v zemi již uložený kabel nepřekopne.
  A pokud se týče možností ,,Magoria Callergi", doporučuji článek
  http://petr-kubac.blog.cz/1808/rasisticke-uvahy-nad-polygenni-dedicnosti

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Autor na základě dosavadního vzestupu mentálních schopností dovezených afrických otroků vyrovnání s bělošskou populací již za necelých 120 let, půjde-li vše jako doposud.

   Smazat
  2. 16.10
   To je jinak.

   Mapa též naznačuje časový obrys polygenní dědičnosti - povšimněte si IQ v rovníkové Africe = 70. IQ černošské populace v USA = 86.
   Což je růst cca 0,1 bodu za rok.
   xxxxxxxxxxxxxxx
   0,1 bodu za rok.
   100-70=30 bodů.
   30 děleno 0,1 = 300 let.
   Jenže příklad cigánského etnika, které je v Evropě
   800 let, ukazuje jasně, že se Evropanům nepřiblížili ani o chlup.
   Jediná možnost je vzájemné křížení, ovšem to, co by kříženci získali proti původním černochům, by zase ztratili proti původní bílé populaci.
   Zkrátka, došlo by k degeneraci a úpadku takové společnosti.
   Konec Evropy, jak ji známe.

   Smazat
 4. Při "výstavbě" nového světového pořádku nelze používat pouze staré metody. Chaos, neklid a války všech proti všem vyvolají potřebu obnovení řádu, který zajistí bezohledná tvrdá ruka diktátorů ve službách organizátorů "výstavby". Budou zapomenuty ideály humanity, obnoveny třeba i drakonické tresty pro zajištění vlády nového práva, které budou po dostatečně dlouhém utrpení přijímány s úlevou a společenství se podvolí centrálnímu násilí. Proto nám budou nájezdníci přidělení, nic není bezúčelné, nejsme ostrovem, a také nám zvoní hrana.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. První omezení svobody, ke kterému dojde, bude omezení pohybu v nočních hodinách. Bude záležet na tom, zda jej včas vyhlásí evropští (místní) křesťané, nebo nomádi.
   Na vysvětlenou: za křesťana musíme uznat každého, kdo
   slaví Vánoce a umí zanotovat Stille Nacht, popřípadě konzumuje vepřové maso , resp. chová domácího, dobře vedeného psa.

   Smazat
 5. Omezení nočního pohybu netřeba vyhlašovat- člověk sám v pudu sebezáchovy nevyjde po setmění na určitá místa pokud nemusí a platí to už dnes na Ostravsku určitě.A je tu ještě jedno nebezpečí a to, že jisté etnikum začne vychcaně konvertovat k islámu- to víte- mnohoženství- více žen dětí, sociálních dávek.A je zaděláno na problém

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Výhodnější pro islám je přivézt si (letadlem, například) vlastní věřící a po etniku požadovat jen poplatek za ,,ochranu". To už uvnitř etnika funguje.

   Smazat
 6. Bokem:
  "Pan Skopeček mne naprosto šokoval tvrzením, že rozprodání bytového fondu v 90. letech byl správný postup, který umožnil lidem konečně něco vlastnit.
  A vlastnit něco podle pana Skopečka lidi kultivuje. To by Donald Trump zřejmě musel být ultrakultivovaný kultivar. Nebo takový pan Pelta, který podle čerstvé zprávy přesunul svých 11 nemovitostí za 45 milionů na svoji ženu. Ten by měl být aspoň jedenáctkrát kultivovanější než běžný občan, který vlastní jenom jednu nemovitost. Nemluvě o nekultivovaných chudácích jako Ježíš Kristus nebo svatý František, kteří nevlastnili nic."
  https://blisty.cz/art/92360-ods-a-bytova-politika.html

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Někteří nakoupili a teď jim to bere exekutor.Teď už to koupí ti správný mafiáni.

   Smazat
  2. Otazka majetku je rozsahla. Ale jen povrchne. V nabozenskych knihach je psano - majetek je jen zapujceny a ten, kdo o nej nepecuje, ho neni hoden a ma mu byt odebran. Majetek neni urcen k tomu, aby se majetny vyvysoval nad nemajetne, ale aby vytvarel hodnoty a kulturu pro vsechny. No a nyni ze soucasnost. Kdo nema majetek, nema ani vzdelani a ani zadnou uctu k praci a snaze druhych. Ale jak jsem psal, je to rozsahle tema.

   Smazat
 7. Náročné delší vysvětlení ohledně dědičnosti, ale závěry srozumitelnější. Legrační?:

  "1. Politici i neziskovky řeší otázku "integrace" cizinců do naší společnosti - Pchá - holá nemožnost, když vliv polygenní dědičnosti po migračních přesunech je viditelný a nezničitelný desítky až stovky let. Jak se můžeme bavit o rychlých změnách vlastností migranů ze kterých vyplývají změny věcí tak efemérních jako je "kultůůra".
  2. Migrace do "chytré" Evropy z ..."
  http://petr-kubac.blog.cz/1808/rasisticke-uvahy-nad-polygenni-dedicnosti

  OdpovědětSmazat
 8. Jsme v pasti, do které jsme dobrovolně nakráčeli s růžovými brýlemi na nose. Nekonečná řada svinstev při privatizaci majetků a práv, privatizace politiky a popření demokracie, neb nám z ní zůstaly pouze vnější znaky - forma s prohnilým obsahem. S migrací je to jasné - díky autorovi článku za výstižnou formulaci. Evropa není nafukovací a nemůže bez následků přijmou potenciální stamiliony migrantů, ať už migrují z jakéhokoliv důvodu, kdy ten parazitní je zcela zjevný a dominantní. Záměr rozkladu Evropy národních států a její konečné podrobení je zcela evidentní, stejně jako metody provedení. Jenže lidé ještě stále mají svůj chléb a hry, atomizace společnosti a tvrdá individualizace brání mnohým vidět dál než za hranice svého okamžitého zájmu. S údivem sleduji, jak v zemích hlavního náporu migračních parazitů původní obyvatelé s nevůlí otroka snášejí stále větší bezpečnostní rizika, omezení svých základních práv a svobod, rozvrat dříve běžného způsobu života. Jak to, že se ještě nevzbouřili, nesemkli a nesmetli své zrádné politiky, nevytváření místní domobranu v lokalitách, kde migranti hromadně ignorují práva hostitelské země a páchají zlo? Jak to, že nečtu o tom, jak byla skupina násilníků postřílena při páchání přepadů, znásilnění, loupeží ? Možná jsem si odpověděl poznámkou k atomizaci společnosti a individualizaci zájmů i konání. Co se ještě musí stát, aby to lidem došlo ?

  OdpovědětSmazat
 9. Dobře, Průmyslová revoluce 4.0, ten název zní optimisticky a budí dojem nějakého budoucího pokroku v robotizované hromadné výrobě, ve výrobě technologických celků a strojů jsou ale důležitější znalosti a výzkum.
  Co se bude v Česku vyrábět, když všechno know how minulosti a šikovní lidé s těmi znalostmi a minulou tradicí už tu nejsou. I kdyby se podařilo minulou technologickou a průmyslovou tradici vzkřísit, kdo bude tu produkci na světovém trhu kupovat.

  OdpovědětSmazat
 10. Anonymní25. srpna 2018 13:05
  „Průmyslová revoluce 4.0, ten název zní optimisticky ..“
  Jediné, co se o tom dá s jistotou říci, je to, že v současném liberálním režimu, to bude další skok ke koncentraci výrobních prostředků, do rukou stále menšího okruhu aktérů. Nechápu, jak to může někdo vzývat, jako spásu světa. Spásou, je skoncování s tímto neomezeným liberalismem. P.K.

  OdpovědětSmazat
 11. Jak nam ve škole ríkala učitelka že migrace není legrace ale je to multy kultúrni obohacení,viď učitelka pracuje i v nada i otevřená společnost.

  OdpovědětSmazat
 12. Oprava nadáci otevřena společnost.

  OdpovědětSmazat
 13. I like your post, it is easy to understand and detailed, I hope you have many good posts to share, thank you.

  OdpovědětSmazat
 14. I have read through some similar topics! However, your post has given me a very special impression, unlike other posts. I hope you continue to have valuable articles like this or more to share with everyone!

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.