Reklama

úterý 18. září 2018

A máme v Česku novou filozofii mazaných Jeskyněk, když to zkoušely: "Smolíčku. pacholíčku, otevři nám Tvou sedničku, jen dva prstéčky tam strčíme, jen co se ohřejeme, hned zas půjdeme..."

Břetislav Olšer
18.9. 2018   Rukojmí
Tímto podvodným klišé se snad v dobrém úmyslu řídí rovněž europoslankyně Michaela Šojdrová, které chce přijmout do České republiky zhruba 50 sirotků, dětských uprchlíků ze Sýrie.
 Ovšem pokud si je rozdělí po své rozvětvené rodině, tak klidně…

Jakými nemocemi byli tito lidé nakažení. Hrozila z jejich strany teroristická činnost? Nebude nám snad dnes vykládat jako Šojdrová, že se máme naučit přijímat do svých rodin i neidentifikovatelné běžence černé pleti..?
Zástupce ombudsmanky Stanislav Křeček má poněkud střízlivější postoj: „Myslím, že proti přijetí 50 sirotků lze sotva co namítnout, bude-li tomu skutečně tak a nebude to jen záminka k prolomení našeho negativního postoje k přijímání uprchlíků obecně.“

Naopak předseda Dobré volby Pavol Lukša je z tohoto „nápadu“ poněkud skeptický: „Pokud jich paní europoslankyně chce jen 50, tak je může rozdělit po své nepochybně rozvětvené rodině.“ „Ano, pokud jsou to sirotci do 15 let, najdou se pro ně zdejší adoptivní rodiny a nepřistěhuje se za nimi rozsáhlé příbuzenstvo a bude postaráno o jejich řádné vzdělání a výchovu,“ sdělil bývalý ministr zdravotnictví za ČSSD a nyní kandidát na senátora za SPD Ivan David.

Následně si připomenu slova představitele Republiky Kongo u Organizace spojených národů (UN, OSN), Serge Boret Bokwango, jenž osvětlil svoje odmítání “uprchlické politiky” Evropské unie a vyjádřil se velmi drasticky: “Afričané, jež nyní vidím v Itálii, jsou doslova vyvrhelové a odpad Afriky. Prodají cokoli a kohokoli a zku.ví i sami sebe… Pociťuji silný vztek vůči těmto přistěhovalcům z Afriky, jež se chovají jako krysy napadající města v Evropě, a silný stud za ně…“Švédský zubař sdělil podezření ohledně dětských migrantů. Ihned přišel o práci

Marná jsou však drsná a pravdivá slova představitele Republiky Kongo u Organizace spojených národů (UN, OSN), přesto se zkrachovaný kandidát na prezidenta Česka svoji stupiditu nezapře:

„Je třeba důrazně říci, že je to bezcitný psychopat, který šíří svůj jedovatý egoismus napříč českou společností. Nejedná se o ekonomické migranty ani o uprchlíky a už vůbec ne o mladé muže, kteří by znásilňovali naše ženy, ale o dvě školní třídy dětí, které přišly ve válečném konfliktu o to nejdražší, rodiče. Naše společnost jim mohla dát novou naději na důstojný život. Mohli jsme udělat dobrý skutek. Ústy Babiše jsme ale my, Češi, odmítli. Jsme jako on? Jen lidská hyena může kvůli svému politickému úspěchu odhodit poslední zbytky lidství a bez smilování odmítnout pomoc dětem,“napsal Hilšer na sociální síti Facebook.

Na syrské pevnině 50 vzlykalo sirot... Kdo se jich ujme, a kdo jim dá chleba...?

Ví výše citovaný populista o tom, jak v Německu přijímali děti a proč z toho byl skandál? Na žádost úředníků totiž lékaři rentgenovali kosti běženců a zkoumali jejich intimní partie. Snažili se tak zjistit jejich skutečný věk; úřady se tak snažili zabránit případům, kdy se běženci záměrně "omlazovali", aby jako mladiství dosáhli lepších podmínek pobytu v cizí zemi a měli větší šanci sehnat zaměstnání.


Islám se roztahuje už i v rakouských školách: https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/483378-vyuku-v-rakouskych-skolach-likviduje-islam-stezuje-si-ucitelka-z-vidne.html

A je ještě rovněž další důvod, proč mnozí lžou o svém věku. Mladiství běženci jsou v Německu chránění před deportací a musejí navštěvovat školu. Němci kromě rentgenů se u mužů v případě podezření na omlazování zkoumají i intimní partie, zda jejich vývoj odpovídá uváděnému věku, ženám jsou zkoumány mléčné žlázy. Znamená to zřejmě dle lékařů, že čím menší penis, tím by měl být utečenec mladší.

Proti podobným praktikám se ale výrazně bouří ochránci lidských práv. Stejná vyšetření se odehrávají např. i v Rakousku. Jsou ale výhrady; takové způsoby vyšetření jsou prý za skandální, protože narušují intimitu mladistvých běženců.

Nicméně pokud má ministerstvo vnitra pochybnosti, je žadatel navzdory lidskými právům povinen se podrobit lékařskému vyšetření. To se dělá formou rentgenu zápěstních kůstek, což je metoda z lékařského hlediska nejspolehlivější a jen minimálně invazivní.

Má však na to MV právo? Zřejmě nemá, ale pokud však žadatel odmítne takové vyšetření, je s ním poté zacházeno jako s dospělým. Většinou to běženci riskují; také detektor pravdy někdy neřekne skutečnost... A máme potíž i v Česku, kde bylo řečeno, že ani jeden běženec… A teď babo raď…

Trochu soudnosti, vážení útlocitní lidumilové; nemáme snad dost našich vlastních potřebných a nezaopatřených sirotků a dětí v Klokáncích, o které bychom se měli lépe starat, a to by měla být priorita našeho státu. Navíc přijetí několika desítek dětí situaci dětí v této válkou zmítané zemi nevyřeší. Naše případná pomoc těmto dětem by měla směřovat do konkrétních projektů v jejich prospěch a v jejich zemi…

Alláhu akbar, děvenko, vítej na letišti Václava Havla. Takhle bílýho pána jako jsem já tady za pár let už ani nepotkáš. Tak si týhle chvilenky važ a dobře...

Evropa má morální povinnost přijmout uprchlíky z Blízkého východu a Afriky i přes možná rizika, jako je podřezávaní krků, unášení a znásilňování jezídských žen. V pořadu České televize Otázky Václava Moravce na toto téma mluvil prezident České křesťanské akademie, teolog Tomáš Halík.

"Potěšitelná novinka" pro europoslankyni Michaelu Šojdrovou: Žadatelé o azyl nebudou dostávat žádné peníze. Jejich vlastní hotovost bude při podání žádosti o azyl zadržena na úhradu nákladů (podobně jako v Dánsku a ve Švýcarsku). Skončí snaha o ubytovávání žadatelů o azyl v bytech, ubytováni budou v hromadných zařízeních.

Azylové úřady si budou kopírovat obsah mobilních telefon ů žadatelů, aby s jeho pomocí ověřily identitu žadatele a to, zda vypovídá pravdivě o různých okolnostech (např. srováním zachycených lokačních dat s tvrzením žadatele o tom, kudy prošel). Osobám, které vycestují zpět do státu, z nějž „uprchly“, bude azylová ochrana ve zrychleném řízení odňata.


Jsou přece děti a chtějí si jen hrát: https://youtu.be/Q9DXY_Q0iXgOdmítnutí žadatelé mají být důsledně deportováni. Azyl bude – v souladu s původními mezinárodními smlouvami – oddělen od trvalé imigrace a periodicky bude prověřováno, zda stav ohrožení ještě trvá; pokud pominul, bude azylová ochrana ukončena. Žadatelé o azyl se budou muset starat o vlastní domácnost (tj. žádné úklidové a stravovací služby placené daňovým poplatníkem, jak je tomu např. i u nás).

Nezletilé manželky budou úředně odděleny od zletilých manželů. Při případném slučování rodin nebudou akceptována nezletilá manželství, nucená manželství a vícenásobná manželství. Kdo opustí Rakousko dobrovolně a za odměnu (Rückkehrhilfe) a následně se ilegálně vrátí, bude souzen za trestný čin (víceméně ekvivalent našeho maření výkonu úředního rozhodnutí).

Téma azylu a imigrace má zůstat jako kompetence rakouského státu, tj. odmítnutí evropských kvót. Sociální dávky pro osoby, které obdržely azyl, budou „zastropovány“ na poměrně nízké úrovni (aspoň vůči rakouským nákladům na živobytí), a to jak individuálně, tak na rodinu.

Vzpomeňme na slova: „Otevřeme běžencům svá srdce“, jak se předvedl ministr Herman (skoro Göering), co zdraví potomky vrahů Čechů z Landsmanšaftu: „Milí krajané"...?

Za kamaráda předáka Jacoba Hgobeniho z platinového dolu v JAR ručím; až přijede k nám jako běženec, dosvědčím i bez prohlídky, že už není mladík; viděli jsme se ve sprše...

Evropskou unii totiž charakterizuje uctívání „demokracie“ a k ní sedí nejlépe Sokratův výrok: Demokratické zřízení doplatí na to, že bude chtít vyhovět všem. Chudí budou chtít část majetku bohatých, a demokracie jim to dá. Mladí budou chtít práva starých, ženy budou chtít práva mužů, a cizinci budou chtít práva občanů, a demokracie jim to dá. Zločinci budou chtít obsadit veřejné funkce, a demokracie jim to umožní. A až zločinci demokracii nakonec ovládnou, protože zločinci od přírody tíhnou po pozicích moci, vznikne tyranie horší, než dovede nejhorší monarchie anebo oligarchie…

A do toho čeští vědci se svými lacinými gesty: „O imigrantech, lidských bytostech, se píše, jako by šlo o škodnou zvěř či parazity valící se do naší vlasti, aby vysávali sociální systém nebo rovnou vraždili a znásilňovali. Cizinci žijící v Evropě jsou vykreslováni jako pátá kolona, podvodníci a zločinci. Muslimové jsou házeni do jednoho pytle s teroristy, bez ohledu na jejich skutečné názory či nepřebernou rozmanitost náboženských směrů,“ píše se v textu výzvy, kterou autoři zveřejnili loni na webu.

Premiér Andrej Babiš v jednom z rozhovorů odpověděl jasně na otázku: Lidovecká europoslankyně Šojdrová lobbuje za to, aby ČR přijala padesát nezletilých syrských sirotků. I na ně se vztahuje vaše moratorium?

„Proč bychom je přijímali? Máme sirotky i u nás, které musíme připravit na vstup do života. Něco o tom vím, protože moje nadace na to dávala peníze. A hlavně Česko je solidární, od roku 2015 jsme do různých zemí kvůli migraci poslali 2,5 miliardy, pomáháme na místě v Sýrii lékaři i experty, v Česku jsme ošetřili 2500 pacientů včetně řady syrských dětí. Já jsem šel do politiky hlavně proto, abych se staral o české občany. A když už jsme u těch sirotků, proč zase někdo pomíjí válku na Ukrajině? Tam nejsou? Tak proč bychom se měli starat právě o Syřany?"


V neděli 16. září 2018 Šojdrový vydala prohlášení, kde situaci a svůj postoj vysvětlila. ”Pokud budeme na všechny žádosti o pomoc s řešením uprchlické krize odpovídat jen „ne, nepřijmeme jediného uprchlíka“, budeme Evropě a celému světu pro smích“. Současně navrhuje, aby nebylo možné, že by za dítětem do ČR přišli rodinní příslušníci. Pokud by chtěli péči převzít, dítě by odjelo z Česka.

Přijatým Iráčanům se nelíbil „český kravín“ a utekli do Německa: http://www.rukojmi.cz/clanky/2039-irackym-politickym-cesko-nemeckym-turistum-putujicim-za-zlatym-teletem-jiste-dnes-pres-250-jejich-zavrazdenych-soukmenovcu-v-bagdadu-zavidi-cesky-premalovany-kravin

Šojdrová, která s návrhem sirotky přijmout přišla, dříve uvedla, že navštívila řecký tábor, kde se nacházejí především chlapci věku 12 až 17 let. Zmínila, že chápe, že právě toto by mohlo být problematické, co se vnímání českou veřejností týče. Současně uvedla, že ČR může přijmout i sirotky z táborů v Libanonu, kde se nacházejí častěji mladší děti.... Babiš však na svém prohlášení i nadále trvá...https://www.novinky.cz/domaci/483407-babis-cr-neprijme-jedineho-uprchlika-to-plati-i-o-syrskych-sirotcich.html

69 komentářů :

 1. Ať tedy evropská lidovkyně Šojdrová soukromě, za své a jenom za své odcestuje do Libye, A UDĚLÁ TAMNÍM ČERNÝM SIROTKŮM MATKU TEREZU, ZASE JENOM ZA SVÉ A ZA TO, CO V MÍSTĚ A OD SOROSE VYŠNORUJE. Milost Boží budiž její jedinou odměnou.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pokud by ta humanistka Šojdrová náhodou odcestovala do Libye, aby tam dělala matku sirotkům, tak slibuji, že budu na její podporu týdně odevzdávat pět víček od pet lahví. František

   Smazat
  2. 13.41 Zahanbil jste mě svým mecenášstvím, až jste ve mě vzbudil českého furianta. Tak já těch víček od PETek odevzdám na její podporu ŠEST a připiji jí tím punčem (Naši furianti od Ladislava Stroupežnického)

   Smazat
  3. Tahle matka už ukázala světu, jak se má integrovat její vlastní dítko. Vychovala lichváře, a káže morálku:
   https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Smejdi-a-znicene-lidske-osudy-Tohle-video-mozna-velmi-pospini-boj-Sojdrove-za-udajne-sirotky-ze-Syrie-Koluje-mezi-lidmi-551799

   Smazat
  4. Hmm, když ta Šojdrová vychová z 50 cizáčků padesát dalších Honzíků - tak to bude rodinka jako z Talmudů...

   Smazat
  5. Evropská kreditní se díky MADAM dočká nové krve...

   Smazat
  6. ˇCERT vem šojdrovou.
   Až budou příště olšerovi soukmenovci zas chystat provokaci proti nějakému ruskému létajícímu veteránovi (Il 20, rok výroby 1969), aˇt si založí novou plínu, radši dvě.
   S Hgobenim se tak lépe poznají.

   Provokace nejspíš nevyvolá zničení letadla veteránskými (rok dodání 1982) raketami, které nva 35 km nenajdou cíl (minimální záměrná vzd. 180 km) a sundají letadlo AWACS na které mají záměrný program - letí přímo na jeho radar rychlostí 4M, nelze vrátit.

   Mezitím Rusové k těm raketám navezou zaskladněné 25kt hlavice, které při počtu 60 aktivních střel zničí celé izraelské letectvo, Dimonu a Tel-Aviv.
   Gott mit uns.

   Smazat
  7. Nejlépe by bylo,nevolit nikoho a dát si místo těch kandidátu své kandidáty z lidu a né ty jejich ty samé,...celé ty volby je jeden podvod,šak si některého z nás samých vyberou.....divíte se,že tam jsou ti samí 20 let?,..a to se nestydí dělat jim reklamu s Černokněžníkem a Ferim,šašci....a občané ,volte nás......vol.vé....

   Smazat
  8. Já soudím, že jestli je paní Šojdrová taková humanistka, za jakou se vydává, měla by začít "humanistčit" doma. Může například ze svého solidního bruselského platu pomáhat nešťastníkům, které ožebračil její podařený pan synek svým podvodně-lichvářským jednáním. Nějací syrští možnásirotci nejsou almary, kterými lze jen tak šíbovat sem tam, když si zrovna nějaká euroslepice potřebuje přihřát polívčičku.

   Smazat
  9. Author to ma nejak infantilni , vo teroristech jako o nejakych pohadkach ...Prirovnani pak KULHA vice nez BABA JAGAMERKEL , s kterou je potreba si vytrit tak akorat PR..EL !!!
   Protoze uz Zkurvila svet..

   Smazat
 2. 13:22
  Hlavně,ať už se ani ona,ani podobnej vítáčskej KSINDL NIKDY DO ČECH NEVRACEJÍ!!!!!!

  OdpovědětSmazat
 3. To je jen plán na podkopání Babiše a splnění požadavků eu je to třeba rázně odmítnout. Pokud bude nejhůř podpořím Babiše.

  OdpovědětSmazat
 4. Kdopak je ten dobrosrdečný hodný svatý muž v zelené sutaně ? Je to dobrák od pohledu o tom není pochyb. Ten to myslí upřímně.

  OdpovědětSmazat
 5. Šojdorová dosáhla toho, že politici se museli demaskovat, kdo je za hnusnou Evropskou unii a kdo stojí za lidmi této země. Před volbami je to celkem důležité a má to větší vypovídací hodnotu, než nějaké bilbordy, letáky a lži v televizi. Takže už víme, kdo je vítáč imigrantů, kteří se valí do Evropy.

  OdpovědětSmazat
 6. Jenom tady čekám na příspěvky těch vítačů a sluníčkářů. Tak nějak to vypadá, že to, že tu chceme kozoprdy nikdo normální a nezaplacený, nepodporuje. Je to asi jako ty volební průzkumy a falšování voleb třeba ve Švédsku, ale im jinde. Normální je Czechxit a žádní islámští migranti, odvolatelnost politiků a práce pro zájmy českého voliče, ne proti němu. Kdo to slíbí a bude alespoň nějaká šance, že to splní, toho budu volit. V krajním případě radši komunisty, než tuhle vlastizrádnou verbež.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. "Czechxit"? Hmm, myslíte vypadnout z EU? Ale jak a kam přestěhujete českou kotlinku, aby měla jako Malá Británie přístup do mezinárodních vod moří a oceánů? Kde máte marínu a obchodní loďstvo?

   Viděl jste mapu Evropy? Jsme v jejím středu v PEVNÉM OBKLÍČENÍ EU - bez jejíhož dovolení nedovezete ani nevyvezete NIC... i kdyby po "plyšáku" kolaboranti nezničili naše továrny, cukrovary a zemědělství ÚČINNĚJI, NEŽ NÁLETY. Co dáte národu k jídlu, když, díky antikomunistickým odborníkům, již nejsme ani soběstační - natož exportéry...

   Smazat
  2. Kdyby šlo o to, pomoci skutečným malým dětem, jistě by nikdo neměl větší námitky. Ale s tím nemá návrh paní Šojdrové nic společného. A její řeči o tom, že budeme Evropě pro smích? No to už je úplně katastrofa. Radši budu blbcům pro smích, než abych byla vlastním potomkům pro pláč.

   Smazat
 7. Zase jen kapitalistické zrůdnosti ! Kapitalistický západ v čele s USA způsobil tuhle tragedii s miliony mrtvých a uprchlíků a nějaká poskočka Bruselu sem chce vzít 50 muslimů podle islámu dospělých , které vydává za sirotky ! Nejvíc mě rozesmálo , že se prý lidi nabízí , že s nimi budou chodit na procházky ! Také prý se už nabídlo množství rodin , které si ty 20 leté děti vezmou , asi vůbec netuší, co to muslim je ??!!! Kam jsme to za 30 let kapitalizmu dopracovali !!

  OdpovědětSmazat
 8. Pokud si je rozdělí po své rozvětvené rodině, tak klidně?
  No, podle mě ani to není OK, protože tu nechceme žádného muslima, ani tedy mladého. Jednou muslim, navždy muslim.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Synáček Šojdrové jistě při provozování svého řemesla lichváře nějaké peníze zajistil. Šojdrová je může nyní smysluplně utratit za životní náklady těch padesáti zdravých a silných mladíků.

   Smazat
  2. 15.39 A když se takových lichvářů namnožilo víc, a jejich podnikání již bylo pro lid neúnosným, došlo občas K RESTITUCI ZISKŮ Z "POČESTNÉ LICHVY" - které se říkalo POGROM...

   Proto byl vynalezen a zaveden bezhotovostní styk a konta v bankách - aby lichvář doma nemusel mít víc, než jenom provozní kapitálek a to ještě pouze občas. Takže lupiči/restituenti u lichváře nenaleznou nic... udělají špinavou práci ZADARMO!

   Smazat
  3. Takový lichvář je samozřejmě finančně gramotný, takže bude mít někde ulito něco ukradeného majetku ve zlatě a jiných hmotných věcech, tudíž tento typ restitucí bude stále možný.

   Smazat
  4. Navrhuji odteď šmejdům říkat ŠOJDŘI.

   Smazat
 9. Z jakých rodin jsou ti sirotci? Údajně se do Syrie vrátilo na milion uprchlíků. Nejsou li to děti teroristů, že by se o ně Asad nepostaral? Snad by se postaral i o děti jeho umírněných a neumírněných nepřátel. Nepokrytá provokace z krze k tomu zneužité děti. Viki by mohla vyprávet. K čemu se zaprodaní sníží, když nemají žádnou podporu lidí!!! M.R.

  OdpovědětSmazat
 10. V ČR máme dost cikánů a další nepotřebujeme.15:39 má pravdu, ten její synáček je prase a ONA jako matka svině na druhou. Tahle fuchtle NÁM káže lásku k bližnímu a sociální cítění, to je hnus.

  OdpovědětSmazat
 11. Anonymní18. září 2018 16:07
  Copak nevíte, že to zvíře Asad, by je zaplynoval, jako každého, kdo mu přijde pod ruku?
  Ale reálně, nejsou to děti. Pokud Šojdrová přiznala, že jim může být 13-17 let, tak jim jistě bude 16-20 let. Dále, nejsou to sirotci, jsou to „děti“ bez doprovodu. Takže bude naší ctí, jim následně přivézt jejich tetičky, dědečky, sestřenice.
  Šojdrová je Poche v sukních. P.K.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Šojdrová je živým důkazem, že nebezpečí nežádoucí migrace je stále akutní. Dobroserové to rozhodně nezabalili. Jakmile se necháme ukonejšit zdánlivým klidem, najdou si pěšinku, kudy nám sem afričany s araby vpustit.
   chtělo by zjistit, co za to Šojdrová a jí podobní mají slíbeno.

   Smazat
  2. Rodiny jsou připravené je přijmout. Pak se stane to, že při převozu utečou a nelze jim bránit v útěku, mají svobodu. A jsou před nádražím a mají vousy, i když to byly sirotci.

   Smazat
  3. Ona bude delat ty prohlidky veku -mereni ptaku se suplerou a ty starsi bude vychovavat osobne 6 dni v tydnu na statni zotavovne

   Smazat
  4. vladimír hricák18. září 2018 17:23
   Určitě budou měnit důvody, když ty současné, jako je šojdrovský soucit, nebo dlouhého potřeba pracovních sil, se ukáží být nesmyslné. Přičemž navážení stále probíhá. Nebere Itálie? Navalí se to do Španělska. My s V4, bychom měli spolehlivě blokovat nějakou balkánskou trasu, kdyby se opět obnovila.

   Anonymní18. září 2018 17:43
   Dobrý postřeh, ačkoliv někteří dobrotiví/pomatení lidé, by si je vzali domů, tak není v jejich silách zaručit, že z nich budou řádní daňoví poplatníci. Nemůžou ručit, že pro ty příchozí to je jenom epizoda v jejich úkolu, dobýt Evropu. P.K.

   Smazat
  5. Proč by se vraceli do Sýrie? Tam se bude pracovat a hodně. Oni nechtějí nic dělat a nic neumí. Při odchodu jim bylo slíbeno, že budou dostávat peníze a nic nebudou dělat. Teď se toho dožadují. Když se přidávalo dříve důchodcům, tak paní Langšádlová vykřikovala, že jim stačí 40 Kč. Tak Syřanům dáme kolik? Nic zde pro ČR nevytvořili.

   Co na to paní Šojdrová, ta je jako obvykle mimo "mísu".

   Smazat
 12. V ústavech máme 9-10 tisíc dětí. Kdokoliv z "dobrodinců" má možnost udělat dobrý skutek a vzít si do adopce, nebo pěstounské péče ne jedno, ale třeba padesát dětí. Nemusí o dobrých skutcích jenom mluvit, ale rovnou konat. A ty nedočkavé rodiny toužící právě po syrských sirotcích? Spíš než na děti se třesou na tučné dávky s nimi spojené. Výjmečná situace si jistě bude žádat i výjmečné dávky. A co teprve ty doprovodné organizace! Ty už se také nemohou jistě dočkat.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 17:06 Přesně, jak píšete, tady jde samozřejmě v první řadě o prachy. Kdo to nevidí, bude asi opžděný.

   Smazat
  2. Naprostý souhlas

   Smazat
  3. Proc neadaptovat ruske deti. nebo ty jsou take nevyhovujici,ze nikdy nepomysleji na vrazdy a zansilnenei...Putin zastavil jejich zneuzivani pederasty v USA.
   Stavem dneska je Fakt, ze Assange nikdy nikoho neznasilnil a je obvinovan A JIZ PREDEM ODSOUZEN !!! UPROSTRED TSUNAMI NASILI A ZNASILNOVANI ZEN ,MALYCH DEVCATEK A CHLAPECKU !! Ve Svedsku a v EU. A na celem svete , afroaraby!!To mluvi jasnou reci o uchylnosti tech demokracii fasismu..!! Kdy media a poslusne vlady jsou vzdy Zalobci,Poroty, Soudci a Katove !! vsech narodu a jejich nevinne populace...

   Smazat
 13. bylo treba zase neco podniknout proti Babisovi, mohutne, verejne, demonstrativne, zase to chtelo nahnat na namesti zname firmy z prazske kavarny....nic vic nic min, k tomu to vse poslouzilo, Sojdrova chce po skonceni sveho mandatu v Bruselu dalsi korytko a pokracovat v chrochtani tak plni to, o co ji pozadali udelat.

  OdpovědětSmazat
 14. Ano, proslýchá se, že Šojdrová se chová jako odporná Jeskyňka. Proč má celá ČR skákat podle nápadu náboženské hlupačky z lidovecké strany? Pan ředitel Jiří Ovčáček to vystihl naprosto přesně: Akce Šojdrové je BERANIDLO na rozražení obranných bran či hradeb České republiky proti nájezdníkům. Teď se převléknou za dětské sirotky. Šojdrová, Poche, Halík, Kalousek, Herman a další (skrytě asi i Hamáček) se chovají vysloveně vlastizrádně. Když jako beranidlo nepostačily neziskovky, tak teď budou posíleny skupinkami fanatických lidoveckých katolíků ala Halík, vzezřením prý trošku připomínající Lucifera. A mladíček Tomáš Petříček bude loutkou loutkovodiče (donedávna svého šéfa) Pocheho, no není to občané hnus? Odcházím blinkat, ten vlastizrádný tlak na zničení českého národa se nehorázně stupňuje !!!

  OdpovědětSmazat
 15. Před chvílí na ČT24 hovořila nějaká ženská z TOPky něco o solidaritě. Pak dodala, že je naší povinností takovým dětem pomáhat.
  Tak za prve, solidarita je DOBROVOLNÁ a není nijak a ničím omezená, natož aby byla POVINNÁ.

  No ale teď to hlavní:
  Některé strany stále blábolí o solidarutě (hlavně ty malé), ale je jim ZCELA U PRDELE, ŽE V NAŠEM STÁTĚ JE MOŽNÉ, ABY BYLO 7 LETÉ DÍTĚ V EXEKUCI!!! Minulý týden o tom byl pořad u Soukupa na Barandově! Cizí děti chtějí zachraňovat, a z vlastních dělají žebráky!!

  Co to je za lidi, kteří dovolili zavést pomocí zákonů takový systém!?

  Nemá cenu nic rozvádět, jen ten holý fakt je pro normálního člověka NEPOCHOPITELNÝ!!!!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. No tak to vidíte, a koho jste volil?

   Smazat
 16. Do pohádky o Smolíčkovi je potřeba přidat zmínku, že Jezynky byly od lidovců.

  OdpovědětSmazat
 17. Sirotky - děvčátka - A co kdybychom souhlasili s tím že se k nám uchýlí dočasně 50 sirotků ale jen děvčátek a za pí Šojdrovou a její rodinou? Poslanecký plat v EU parlamentu má stějně přemrštěný, aspoň jej nyní účelně využije na živení a šacení a výchovu 50ti děvčátek, může poprosit i své sourozence a jiné stejně smýšlející členy své rodiny.

  OdpovědětSmazat
 18. Ta posvátná kráva Šojdrová asi neví, že islámisté cvičí i malé děti k vraždění bezvěrců. Nakonec ještě bude problém se těchto spratků zbavit. Zajímalo by mne jak by si těmi puberťáky poradila!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vašnosti, poslanci tady přece nejsou od toho, aby si s něčím poradili. Vy jste viděl poslance nebo politika, který si s něčím poradil ? Dělaj akorát křoví pro důležitější věci.

   Smazat
  2. 18:31
   Jenom tak bych doplnil, proč ty sirotky si nevezme Norsko?
   A nemuselo by krást děti po celé Evropě.
   Václav

   Smazat
 19. Paní eurobruselistka jaksi pomíjí fakt, že v Syrii zbývá osvobodit 2 % státního území. Takže tito "sirotkci" se mají kam vrátit. Ona svým jednáním opovoruje legitivmí vládou tamtéž. Kdyby se USA a jejich poskoci stáhli a spolu s Israelem nedělali sviňárny, byl by tam klid a mír už dnes.

  OdpovědětSmazat
 20. Jak se prosím školní děti, které ztratily díky naší válce a okupaci jejich země rodiče, dostávají do zemí EU? A že hned je k dispozici padesátka, tedy 2. třídy! Do cizího prostředí, neznalí jazyka, o kultuře a civilizaci ani nemluvě! Nebudeme těmto dětem ubližovat? Snad bychom mohli zaplatit nějaké muslimské a arabské zemi za to, že se jich ujme, třeba Emiráty, Saudská Arábie, Kuvajt, to jsou přece bezpečné země, byť "chudé". Ví někdo, proč proud migrantů nesměřuje právě tam, mezi své rodné?! A i takový Irák či Libyi svoji agresívní válkou osvobodily USA a učinily nepochybně šťastnou! A Tunis, Maroko, Alžír, proč tam není pro tyto školní děti místo? Jde vůbec o záchranu migrantů nebo podporu výborného kšeftu světového kapitálu? Co jsme udělali pro naše bezdomovce, stará se o ně někdo? Proč je naše společnost vůbec generuje - novum, které nebylo ani za Rakouska a první republiky, ani za socíku! To tedy je "pokrok". Ostatně i nezaměstnanosti jsme si museli přivyknout v tom našem pro horních 10 tisíc blaženém světě, také na dlužníky, exekutorské pacholky a další vymožeností, třeba ukradené jesle a školky českým maminkám, potlačení porodnosti a právní a sociální nespravedlnosti.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ta odpověď je jednoduchá. Předně by tito utečenci museli dodržovat zákony dané muslimské země - nekrást, nechlastat, neznásilňovat a zdržovat se v uprchlickém táboře. Pokud by to tam porušili následovalo by nejen vězení, ale i plné zaplacení celého půobytu.

   Smazat
  2. A jak to, že osiřeli jenom chlapečci, a holčičky ne?

   Smazat
  3. 18:44.. Co jsme udělali pro bezdomovce? Odpověď: Postavili jsme hotely pro psy.

   Smazat
  4. ještě: 18:44: Neoliberální to jest dnešní kapitalismus se vyznačuje bojem kapitalistických jelit s tzv. sociálním státem. Jelikož tento vydobytek civilizace /neoliberalní kapitalismus/ se řídí přikázáními Pokradeš a Budeš lhát, jelita se snaží okrást sociální stát a ovcím se říká, že to je v jejich zájmu - viz pokus o privatizaci zdravotnictví.

   Smazat
 21. "Na všechny dvojí metr máte,takhle to přeci nejde dál,jedny mentalitou omlouváte,druhý čeká kriminál".....vzkaz pro vítáčskej KSINDL a jiný podporovatele muslimských ŠMEJDŮ!

  OdpovědětSmazat
 22. Informuji !
  Nas oblibeny president Trump bude rusit platnost pobytu v Americe pro 300 000 Indu a ILLEGALNICH immigrantu z Centralni Ameriky, z nichz nekteri uz maji Green Card !

  Amerika BUDE BILA ! A vy v Cesku si vezmete priklad z naseho presidenta !

  Uchovejte svoji identitu (a GENY) po vzoru Israele ! Postavte plot proti nezvanym barbarum , tak jak se stavi na nasi jizni
  hranici !

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tento blb si neda pokoj blaboli to co kde pochyti a vetsinou si plete dojmy s dojmy Z-z, Globaliste neglobaliste a podobne veci ktere jsou nad moznosti jeho chapani ,ale prisel jsem sem oznamit zpravu ze Moshe bude jako prvni blabolit v Israhelu a mozna prizdisrac Hovnocuc by mu tam moohl nosit hul Viva Moshe viva

   Smazat
 23. Problém spočívá i v tom, že Daeš vyprodukoval i šestileté vojáky a tak vygumovanou hlavou, že resocializace není možná. Navíc je do těch hlaviček možná vložen i trvalý podvědomý spouštěcí kód pro teroristické činy. A teď babo raď (humanisto), co s tím dělat.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pan MUDr. František Koukolík a MUDr. Jana Drtilová píší o deprivantech - Vzpoura deprivantů - o špatných lidech, skupinové hlouposti a uchvácené moci,o nástrojích užívaných deprivanty k ovlivňování lidských skupin, zejména o skupinové hlouposti, iracionalitě, propagandě, absurditě a antivědě, dále o sociálním prostředí, které se na vzniku, vývoji a činnosti deprivantů podílí.

   Smazat
 24. Známí adoptovali před dvaceti léty malého cigánečka . V pubertě se v něm probudili geny jeho předků . Pánečku to byly problémy . Věčně byl bez mobylu , zastavárna . Přestal chodit do školy . Ráno místo školy vodil domů cikánky . Dnes je v base.
  Naštěstí neměl geny sekáču hlav .
  Dnes pokud Babiš nepoleví pujdu ho taky volit .

  OdpovědětSmazat
 25. Madame Šojdrová, spadla mi brada,když vidím video z PL - šmejdi a zničené lidské osudy-,které dokumentuje podnikání vašeho syna.Vychovala jste dokonalého požerného jen co je pravda. Divím se KDU,že vám neskončí členství. Nejen, že parazitujete jako poslankyně v EU,ale navic se chcete zviditelnit a uďělat se papežtěžší papeže.Styďte se.Jste-li opravdu věřicí,tak se modlete,aby vám odpustil Bůh.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. .... Madam, aby vám odpustil BŮH - protože lidé k tomu nemají důvod.

   Smazat
 26. Kde lze najít fotky Zemana s lentou?
  Dík m.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. On taky zere polentu? Tak to je potom jeho vzor Benito ,ten mel tu kasi taky

   Smazat
  2. To si pletete s Albertem Sordim.

   Smazat
 27. Konzultovala paní Šojdrová syrskou vládu, Červený půlměsíc? Co udělala pro to, aby se děti (bez doprovodu znamená, že nemají rodiče? tedy jsou opravdu sirotci?) vrátily ke svým příbuzným? Babičkám, dědečkům a velmi početným strýčkům a tetičkám. Kdo těm dětem dal peníze pro převaděče? Nejsou to děti jako desetiletá třicítka Barbora Škrlová z hrůzné kauzy Kuřim, jejíž věk nepoznala ani odbornice paní A. Šabatová.
  https://zpravy.aktualne.cz/domaci/kauza-anickapodle-ministerstva-sabatova-porusila-zakon/r~i:article:461643/?redirected=1537305979

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Slušně řečeho, uvědomte si,že se sama paní Šojdrová odhaluje jako pokrytka."Musíme ukázat dobrou vůli"?Tak k sakru, o co jde, jde-li ji opravdu o sirotky ze zbytečné války, tak ať to EU organizuje s pomoci Č.kříže a Č.půlměsíce, neb oni jsou v této situaci nejpovolanější a profesionálové. Přece po II.WW se ujali mnoho tisíc sirotků a zvládli to. Něco jiného je sebrat finanční prostředky pro ně, měl by se otevřít bankovní účet,věřím že kdo může, by opravdu přispěl.A těch anonymních obyčejných Čechů si vážím ne těch co teastrální vystupují, zviditelňují se na neštěstím dětí, aby dali najevo svou loajalitu k EU

   Smazat
 28. Pan premiér Andrej Babiš má celé dny prací nabité a pracuje i o víkendu, je to tak. A teď koukám na video, že jakýsi mladý prEstitut plus mladá prEstitutka (aby byli dva na jednoho) si proti němu sednou a neskutečně na něho drze útočí kvůli 50 "sirotkům", kterýma se před volbama zviditelňuje podivná Šojdrová. Pane premiére A. Babiši, jste statečný, všem těm útokům odoláváte, každé Vaše slovo o té kauze je pravdivé, fandíme Vám, prosím, vydržte a velká většina českého národa Vaši pevnost ocení. Děkuji a moc si Vás za Vaši práci vážím. Omlouvám se za svou anonymitu! Kdo tyhle usilovně vlastizrádné novináře platí? Inu, zprostředkovaně asi Soros.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Anonymní19. září 2018 0:21
   „Kdo tyhle usilovně vlastizrádné novináře platí? Inu, zprostředkovaně asi Soros.“
   To se Vám moc nepovedlo. Babiš chtěl sorosovu univerzitu, kterou vyhnali z Maďaeska, natáhnout do Čech. P.K.

   Smazat
 29. Je treba ihned zaregistrovat zlocince pro pozdejsi tresty. 50 deti jsou vzdycky okolo 30 let a vrazdi a znasilnuji , protoze jsou to ISIS teroristi ze Syrie.
  50 zanmena 50 tisic do dvou let...Aby vitaci krysy dostravaly odmeny a povyseni..A zfalsovani voleb pro ne..

  OdpovědětSmazat
 30. Všichni tito dobro srači ať jsou napřed solidární s lidmi v našem státe. Lehce to poznáme na jejich plate.

  OdpovědětSmazat
 31. Bič boží , bič boží
  tu suku vyžene !

  OdpovědětSmazat
 32. Ptal se někdo (Šojdrová), jestli ti "sirotci" teenageři vůbec budou chtít do Česka? Kdo zaručí, že to nejsou děti zabitých islamistů? Oni nemají své příbuzné v Sýrii, kteří by se jich ujali? Když válka už tam není aktuální.
  Lady Ann

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.