Reklama

úterý 18. září 2018

Česko potřebuje Národní program proti zadlužování a exekucím…

Jiří Paroubek
19. 9. 2018 VašeVěc
Andrej Babiš stále opakuje mantru o tom, jak země bohatne a snad ještě hysteričtější jsou různé podnikatelské svazy při úvahách nad zvýšením minimální mzdy. Ne že by růst příjmů nebyl realitou, ale často skrytě a bez zájmu se dostává do trvalé chudoby a živoření až milión našich spoluobčanů. Půl miliónů z nich má více než tři exekuce, které díky téměř exponencionálnímu nárůstu nákladů exekučního řízení žijí v situaci, kdy není naděje, že by je někdy umořili. Jejich život se přeměňuje v peklo a světlo na konci tunelu se pro ně neobjevuje.
Příčin je mnoho, ale hlavní odpovědnost za tento stav nese stát, nebo přesněji zákonodárci, kteří podlehli a někdy i dokonce byli v čele lobbistů provádějící takové zásahy do našeho práva, že jej systémově dovedli do stavu, kdy je podporováno zadlužování občanů, které téměř zákonitě vede často k do konce života nesplatitelným exekucím.
Prakticky všichni experti se shodnou že zásadní zlom, který odstartoval masivní zadlužování části společnosti a byznys s právním vymáháním dluhů představoval zákon č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů. Bez jeho vzniku bychom v současné dramatické situaci nebyli. Zavedení tohoto zákona umožňovalo alternativně využít namísto soudů činnost exekutorů, což bylo podporováno i tím, že na rozdíl od soudu, kdy věřitel musel složit soudní poplatek, žádnou takovou povinnost nemá u soudního exekutora.
To, že následně dlužník bude muset platit exekutorovi náklady často 10x vyšší než by platil soudu, logicky věřitele nepálilo. Koho by to ovšem pálit mělo, je stát, protože dalšími úpravami se zostřovala povinná poplatková povinnost dlužníka. To ale neplatilo.
Ministr spravedlnosti Pavel Němec (US) v květnu 2006 s účinností od září několikanásobně zvýšil odměny advokátů za vymáhání. Už tak poměrně přísný a drahý systém, který zavedl Rychetský, Němec měsíc před svým koncem na ministerstvu spravedlnosti ještě rozšířil. Nejnižší odměnu 1000 Kč zvedl na 4500 Kč. Byla to klíčová změna, přišla totiž krize a mnozí zjistili, že vymáhat desetikorunové a stokorunové pohledávky je lukrativní. Na jednu korunu dluhu činily náklady v nejexponovanějším období dvacet jedna tisíc korun. Vznikl tak klíčový druhý pilíř obchodu s chudobou a dluhy.
U vzniku dluhů a prosazování exekucí stojí cynická myšlenka, že každý si může za své dluhy sám. No, může i nemůže, ale k tomu se ještě vrátím.
Tvrdost postupu exekutorů byla hájena potřebou vymahatelnosti práva. Ale to přece s ní nesouvisí. Nikdo se neodváží vznést základní myšlenku, že zadlužování bude pokračovat, pokud bude existovat institut exekutorů ve stávající podobě. Jinými slovy: jedním z hlavních cílů boje proti extrémnímu zadlužování je radikálně změnit způsob provádění exekucí.
Nejjednodušší by jistě bylo zákon o soudních exekutorech zrušit a výrazně posílit exekuční oddělení soudů. Takové řešení jistě vyvolá odpor lobbistických skupin napojených na tento způsob prováděných exekucí. Ale podle mého soudu by to byl nejčistší krok. Soudním exekutorům by ovšem měla být dána možnost (kvalifikaci na to mají), být následně jmenováni soudci pro oblast výkonu rozhodnutí. Zcela nepochybně bude totiž třeba posílit oblast exekučních oddělení soudů. Proto by oddělení měla být posílena o kvalitní a bezúhonné pracovníky exekutorských kanceláří.
Druhá možnost je následující. Soudní exekutoři a jejich kanceláře vykonávají činnost, která by měla být běžným výkonem soudní moci. Pro účastníky, tj. věřitele i dlužníka by ji měli provádět ne jako nyní z enormně zvýšených nákladů dle příslušných vyhlášek o odměně a náhradě hotových výdajů zavedených pro soudní exekutory, ale jen dle nákladů, které se hradí soudu, tedy jen ze soudního poplatku. Pokud stát má zájem, aby za něho tuto činnost prováděli, musí jim dorovnat účelně vynaložené náklady. Stát musí šetřit a proto by i hledal cesty, jak náklady exekutorů minimalizovat proti umělému navyšování. Tím by došlo k nejvýraznějšímu snížení drastických nákladů, placených exekutorům, které směřují k dluhové spirále.
Program národního boje proti zadlužování a exekucím by samozřejmě byl mnohem rozsáhlejší. Především je třeba zavést odpovědnost věřitele za reálné splácení dluhů. Vždy zejména v nebankovní sféře se často půjčují finanční prostředky doslova za hubičku, bez jakékoliv úvahy, zda existuje návratnost. Věřitel, který poskytne půjčku či úvěr, aniž by si ověřil návratnost či ji dokonce i veřejně ignoruje, musí být postižen. V tom minimálním případě, že nebude mít v následném soudním i exekučním řízení nárok na náhradu nákladů řízení. Zřejmě bude zapotřebí přezkoumat existenci smluv na zavolání, kdy se často bez rozmyslu dlužník zaváže k něčemu, co by za jiných okolností neuzavřel… Národní program proti zadlužování a exekucím prostě musí zahrnovat všechny oblasti, kde je známo, že chronické zadlužování vzniká…
Nemůže být totiž zdravá společnost, kde je jedna desetina obyvatelstva odsouzena k živoření.
Konečně, někteří si kladou otázku, jak bych měl tento program prosadit. Jak známo kandiduji do Senátu a předpokládám, že budu zvolen. Právě Národní program boje proti zadlužování se stane jakousi vlajkovou lodí mého působení v Senátu. Samozřejmě, že se spojím se stejně smýšlejícími zákonodárci a využiji toho, že ČSSD prosadila do funkce aktivní a mladou ministryni práce a sociálních věcí, do jejíž sféry působnosti tato problematika náleží.
Je třeba zadluženost řešit zgruntu a revolučně. Kdo jiný než ČSSD by se řešením této sociální nemoci měl zabývat.
Jiří Paroubek

57 komentářů :

 1. Nikdy jsem nedokázal pochopit, proč existují soukromí exekutoři. Vymáhání dluhu je, alespoň podle mého selského rozumu, aktem vymáhání spravedlnosti ve vztahu věřitel-dlužník. A pokud stát tuto agendu svěří do rukou soukromé osoby, navodí to nejméně dvě otázky. 1)Co "zprivatizuje" stát dál? 2) Proč mám vlastně platit daně, když stát své povinnosti přenáší na privátní subjekty?
  Zásadní věc, která by podstatnou měrou snížila počet exekucí, potažmo míru zadlužení obyvatelstva, je přenesení podstatné míry rizika z dlužníka na věřitele. Nemovitost, ve které bydlí dlužník a která není samotným předmětem úvěru (hypotéka) by se měla stát nedotknutelnou. Stejně, jako výrazně navýšené existenční minimum, zaručující přežití dlužníka a jeho rodiny bez nutnosti doplňování z peněz daňových poplatníků. A to v jakékoliv podobě.
  No, a pak si půjčujte.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. PANE HRICÁK NEMOHL BY JSTE TOMU PANU PAROUBKOVI

   zatroubit do ucha,že je tu už dávno připraven NÁRODNI PROGRAM OBČANŮ VOLIČŮ pro boj za mir a naše penize?
   Kdy ti politikové pochopí,že se bez voličů neobejdou a přestanou je od sebe odkopávat nejraději na Facebook,aby tam ti dělnici a rolnici psánim a kecánim vydělali tomu zmetkovi dalši miliardy.!!
   Uvědomuje si pan Paroubek,že kapitalismus BEZ přivlastků instalovaný v ČR vycházi z gangsterismu a bude muset být nahrazen dřive nebo později solidárnim státem,který voliči jako prvni bod ve svém NP propaguji ve formě Sociálniho státu chybějiciho hned v prvnim bodě ÚSTAVY?

   JAK JE MOŽNÉ,ŽE TENTO POLITIK NECHCE POCHOPIT,ŽE KDYBY TO V ÚSTASVĚ BYLO NEMOHL BY VŮBEC VZNIKNOUT TAK RABIJÁTSKÝ EXEKUČNI ZÁKON!

   Aktivisté špičky Společnosti voličů OSV připominaji opakovaně,že nemůže ze stejného důvodu vzniknout v ČR ani Střední třida,která je jinde oporou a sloupem státu.
   To,že se právě menšina majitelů velkých peněz zaměřila na jeji zničeni a uloupeni peněz BRZY VŠEM DOMORODCŮM ČR nezporoval PRÝ ani jeden politik a je tedy otázka na co vůbec ty Netáhla my občané ČR máme a jak je vidět nakonec nezbude,abychom si začali pomáhat sami!

   Smazat
  2. NÁRODNÍ PROGRAM OBČANŮ VOLIČŮ? Co to je, to neznám.

   Smazat
  3. Stát si z exekucí bere navíc DPH 21%. Systém soukromých exekutorů je samozřejmě záměr, protože stát jako instituce nemůže sám tak nehorázně ždímat vlastní občany. Lepe to jde cestou pseudopodnikání exekutorů. Stejně tak je nesmysl, aby byli soukromí notáři. Ze zákona k nim každý musí. Jen to navyšují o vlastní zisk. Myslím, že 10% zadlužených obyvatel stát pod tlakem lobistů k rázné změně nepohne. Jiná situace nastane až z příchodem krize, kdy do dluhové pasti spadne minimálně polovina národa, protože skoro každý má nějaký úvěr. Pak lze čekat radikální změnu, která rozhodně nebude sametová. A mnozí paraziti a upíři se nestihnou ani sbalit kufry.

   Smazat
  4. NÁRODNI PROGRAM OBČANŮ VOLIČŮ JE KONSTRUKT

   aktivistů špíček Společnosti voličů- OSV a když se i na alternativě objevil byl okamžitě vymazán.
   Je to PROGRAM všech programů,který si odmítá politická třida Šmejdů osvojit nebot si mysli,že by z něho mohla být nebožtikem.
   Nesmi ho zveřejnit hlavně režimi tisk vlezdoprdelistických novinářů,kteři ho ignoruji.
   Proto OSV musela zvolit taktiku zveřejnováni jednotlivých bodů.

   DNES TU JE BOD Č.1.POŽADAVEK SOCIÁLNIHO STÁTU HNED DO PRVNIHO ČLÁNKU ÚSTAVY.

   Pokud víte o co jde zaujměte prosim k němu stanovisko.Následky ignorance tohoto bodu jsou vysvětleny nahoře.
   Co pět minut se i tady lidé ptaji co NP je.
   Ovšem následkem ukradeni hlasů voličů zdemolovaním tisku cenzurou budete muset zkusit diskusi k jeho jednotlivým bodům tady,pokud si najdete v internetu iformace k připadnému vašemu přispěvku.

   Smazat
  5. VOLÍM SPD
   Tony

   Smazat
  6. Vážený pane Paroubku,
   pořádek dělá přátele a dluhy by se měly platit. Je nesmysl dluhy odpouštět, protože s jídlem roste chuť.
   Všichni dlužníci by měli dluhy vyrovnat i za cenu že přijdou o střechu nad hlavou. Půjčuje se snadno ale vracet dluhy je problém. Pokud dlužníci nepoužívají selský rozum a neumí počítat, je to jejich blbost. Jak k oddlužování dlužníků přijdou čestní občané, kteří dluhy poctivě splácí??? Jsem za to, aby na dlužníky kteří své dluhy nesplácí, byly použité všechny donucovací prostředky k splácení dluhů. Politici a politické strany, které zvýhodňují zadlužené občany kteří nesplácí dluhy před poctivými lidmi této republice nesmírně škodí!!! A jen tak mimochodem - vyrovnala se už ČSSD s panem Zdeňkem Altnerem???

   Smazat
  7. TONY,SPD JE ZNÁMÁ TIM,ŽE PROZATIM NEOTEVŘELA

   diskuzni rubriky pod svými články na svém webu a tak ji občané nemohou gratulovvat k PŘIMÉ OBČANSKÉ DEMOKRACII ve formě otevřeni diskuznich rubrik,abychom JEHO BORCŮM mohli opravdu přimo a hned jako voliči sdělit co je třeba,aby ten pan OKAMŮRA ZVITĚZIL TAK MOCNĚ,že by dostal hezkou většinu a zmocnil se vlády.
   To je totiž obsah bodu NP č.2.Tak mu vzkažte,aby se u nás tady objevlil,abychom mu dali pekelně dobré rozumy a ne že ne ,ANO!

   O CO LOŽKA,ŽE ZPUPNĚ ODMITNE TU SE NEOBJEVI A SCHOVÁ SE NEBOT BY TO NA NĚHO BYLO MOC!

   Smazat
  8. Pořád hledáme spasitele,ale dokud si neuděláme pořadek,tak nebude.Mámě demokracii,volíme elitu národa do Parlamentu,ale ouha,oni podle vědomí a svědomí často odhlasují pitomost.Kterou pak složitě opravují, nebo exekutvás to dorazí.

   Smazat
  9. Argument "dluhy se musí platit" je jen pustá demagogie. Nejde tolik o výši dluhu, jako spíš o to, jak dluh vlastně vznikl. Je rozdíl, jestli si nějaký blbec půjčí na luxusní mobil nebo dovolenou (když na něco nemám za základní cenu, těžko na to budu mít, když si ji navýším ještě o často horentní úroky) a jestli dluh vznikl např. jen nějakým drobným opomenutím, ke kterému může dojít, protože jsme lidé chybující (např. přestěhujete se a nedorazí k vám nějaké poslední vyúčtování, nedostanete upomínku apod.) Samostatnou kapitolou jsou děti jezdící načerno - je zajímavé, že zatímco trestně odpovědné jsou děti až od patnácti let, dluhy mohou dělat prakticky od narození - není to podivné? Kdyby přistižený nezletilec revizora zabil, nic hrozného se mu nestane, když se nechá zjistit, bude možná zahajovat dospělost ve spárech exekutora. Další problém je, že některé půjčky jsou už od začátku zamýšlené tak, aby byl blbec , který si půjčí, co nejvíce oškubán - vydělává se ne na samotných úrocích, ale na všelijakých smluvních pokutách za nesplnění nějakých podmínek, o kterých dlužník často ani neví (jsou psány drobným písmem někde pod čarou, navíc lidé si často ani sáhodlouhé smlouvy pořádně nepřečtou a pokud ano, právnický šroubovaný text správně nepochopí - do dluhů upadají často lidé s nižším vzděláním a celkově jednodušší. A co je podle mého největší ničemnost, je často i násobné navyšování základního dluhu neúměrnými poplatky. Jestli dlužím 20 000 a dluh se mi může postupně navýšit na 100 000 i více, je to lichva.

   Smazat
  10. Je s podivem, že orgány činné v trestním řízení prakticky vůbec nestíhají lichvu, ačkoliv je to jeden z nejrozšířenejších a nejodpornějších trestných činů.

   Smazat
 2. Lzidovska mafia dobre vi co cini ,zeptejte se Mosheho na Hrade a nebo Rychetskeho ,oni vi ,oni i poradi

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Obávám se, že ti v podhradí nejsou o nic lepší.
   Je roky ověřené, že politici přistoupí k nejlepšímu řešení vždycky až když vyčerpají všechna špatná.
   A můj soukromý poznatek, zdaleka nejde o jejich neschopnost, nebo hloupost. Vždy jde o skrytý záměr zabalený do slupky pochybného "dobra".

   Smazat
  2. Al Capone byla taky jen soukromá osoba, která vymáhala peníze. Jeho vliv na tehdejší společnost byl nesporný. S tím poměrem 1:21 000 by asi taky souhlasil. Jenže holt mu tam ta účetní někde zašmelila tu pětistovku...

   Smazat
 3. Souhlas. Náklonnost k velkolichvářem Kelnerovi dědka z �� usvědčují z podjatosti.

  OdpovědětSmazat
 4. A ještě jeden poznatek na závěr. Jyrka seděl u žlabu a měl možnost s touto zákonem požehnanou zlodějinou něco udělat. A udělal co?
  Po bitvě je každý Franta generál. Šanci jsi měl a posral jsi si to sám. Tak že teď kušuj.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Byl premiérem necelý rok a půl. To měl dost času na to změnit svět?... I ty nemyslící žoku!....

   Smazat
  2. I já tě miluji, ty studnice vědomostí. Rok a půl je cca 500 dnů. To je pětkrát víc, než se dává novým vládám na zapracování. Pokud by chtěl, ležel by v parlamentu ke schválení alespoň pokus problém řešit. Exekutorská mafie tu řádí mnohem déle, než se Paroubek dostal k lizu. Tak že pozdní lítost?

   Smazat
 5. Tak to jo proti lichvě se musí bojovat ale určitě ne čssd příště už v parlamentu nebude.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Boží mlýny melou pomalu, ale jistě. Proto je správné, že do stejné situace jako běžný občan, kterému z nepatrné částky najednou vznikne nesplatitelná exekuce. Proto je po zásluze, když z pár desítek miliónů v kauze Altner má ČSSD zaplatit desetinásobek. K dnešnímu dni ještě nezaplatila!

   Smazat
  2. Jo pane u nás tu neomarxistku z čssd nalepily na autobus.Prostě nevolit.

   Smazat
 6. Žádný takový program nikdy nebude, protože základním cílem nynější neokoloniální okupace Česka je totální zadlužení celé země, občany nevyjímaje. Předrevoluční heslo "se Sovětským svazem na věčné časy" bylo totiž nahrazeno novodobým heslem "zadluženým otrokem na věčné časy a nikdy jinak", protože otroci se velmi snadno ovládají a to je podstatné!

  OdpovědětSmazat
 7. Jiří Jírovec18. září 2018 9:06

  Je třeba vidět, že exekutoři nejdou jen po penězích dlužníka, ale hlavně po majetku, pokud nějaký zbyl.

  Podle medií je prý jistý Monsport miliardářem. To je ten člověk, který podle senátore Čunka prodal část pozemků H-Systému za babku, aby je nový vlastník prodal s úžasným ziskem.

  Starám se o nemocného člověka, který nemůže pracovat. Tedy platím jeho byt. Zlikvidoval jsem jeho dluh za energii, takže proti němu nejsou vedeny žádné exekuce.

  Může jít na ÚP a říct, že z takového a takového důvodu potřebuje pomoc. Když to udělá, serou na něj. Když oslovíte ministerské výšiny, dostanete knížecí rady: Vše je jednoduché, milý Watsone, na ÚP tam mají na všechno formuláře a úřednictvo, které má v pracovní náplni známe policejní "pomáhat a chránit". Ale hovno, paní náměstkyně od ministryně Maláčové. Velké kulové.

  Co má ta osoba dělat, když musí hledat další bydlení, protože těm chudým nedá nikdo smlouvu na dobu neurčitou?

  Zde je příklad neřešitelnosti. Je to část dopisu mnou chráněného člověka:

  "Makléř opět rezervační smlouvu odmítl s tím, že vytipovává lidi pro majitele a ten si potom sám vybere. Nájem chce (opět nezákonně) měsíc předem, navíc dvě jistoty (= "kauce") a realitka si provizi také vyžádá (byť pro nájemníka v reálu nic nedělá); [...] tato garsonka je v základě (tj. bez služeb a "E") o 2 a 1/2 tis. Kč dražší (než ta ošklivější branická*) - samotný nájem 12 tis. Kč měsíčně. Takže nový nájemník naráz zaplatí: poměrnou část v měsíci září + rovnou i říjen (12 tis. Kč) předem + 2 x jistotu (tj. plus 24 tis. Kč) + provize realitce (též výše 12 tis. Kč); to máš v jediné platbě 48 tis. Kč plus (ona poměrná zářijová část; počítejme 10 dnů a 4 tis. Kč tak přidej k tomu...).

  (*) Šlo o jinou garsonku, jejíž majitel "nevěděl", kdy se odstěhuje do jiného bytu. Takže zatím nějaké, byť drahé soužití. Když jde o ženu, vlastník se sexuálními potřebami dělá selekci na základě "šoustatelnosti" (jak tomu říkal můj kamarád). Lidové noviny nedávno uveřejnily obsáhlá článek na toto téma. "Když na mě budeš hodná budeš bydlet skoro zadarmo".

  Je třeba vidět, že český sociální systém je jen důmyslným mechanismem pro přemisťování peněz daňových poplatníků do kapes podnikatelů (zvyšují si zisky prostřednictvím nízkých platů) a majitelů bytů (nájmy dramaticky vzrostly po roce 1989).

  Poslanci s naditými peněženkami jsou odtrženi od reality a tak fantazírují o tom, kolik by měl dlužník zaplatit, aby měl nárok na oddlužení. Jistý Feri žvandá o 30%. Proč zrovna tohle číslo, proč ne 20 nebo 31 a nebo naprosto realistická nula. O světě kolem neví nic a je mu to jedno. Pro Sněmovnu mu stačí rozšafný chyt bočnic řečnického pultíku na způsob Bendy.

  V této souvislosti se mluví o práci načerno. Takto zaměstnaným nelze nic vzít, protože formálně nic nemají. Jenže, kdo jsou ti zaměstnavatelé, kteří šidí stát? Šel někdy některý z nich k soudu? Ponechme věznice stranou.

  Na chudý lid musí být přísnost. Psal jsem o tom, že mi kanadská nemocnice hrozila, že prodá můj dluh exekutorovi (collecting agency se tomu říká). Šlo o to, že můj syn nezaplatil $5 za jednu tabletku aspirinu nebo čehosi proti bolesti. Sesmolíčkování hrozby a poštovné nemocnici patrně přišlo dráž.

  Při jiné příležitosti jsem zmínil, jak vyrovnal svůj dluh Rod Bryden, bývalý nejbohatší člověk v Kanadě. Vlastnil i klub NHL, Ottawa Senators, a pak se nějak nezadařilo. Dlužil 100 miliónů dolarů. To je suma o které se říká, že je jedno, jestli ji máte nebo dlužíte, život se kvůli tomu nezmění. S věřiteli se dohodl, že přijmou 0.6 centu za každý dlužný dolar. Kdepak 30%, pane Feri!

  Sněmovní šizuňkové se dohadují, co udělat poukázkami, které dostávají někteří chudí, aby si nemohli kupovat cigarety, alkohol (tedy radosti dostupné na vyšší úrovni) a házet peníze do herních automatů. Sleduji ty výlevy a mohu odpovědně říct, že se nikdo nikdy nezmínil, že ty herny a automaty musí někdo vlastnit a strategicky umisťovat na dosah těch chudých.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Poslance nezajímá, co dělají exekutoři. Voliče nezajímá, co dělají poslanci a exekutoři. Volič musí dostat náklad, aby neměl čas koukat kolem sebe.

   Smazat
 8. Nikdy nebudu litovat dlužníky. 99% z nich si za tento problém mohou sami.Pujčky na dovolené,vánoce,auta tito lidé již dopředu vědí, že pujčku nesplatí a vytloukají klín klínem, však on nás stát oddluží.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Píšete o zlomku exekucí (z půjček, i když zde by se dalo diskutovat, proč se oddlužují ze společné kasy podnikatelé s miliardovými dluhy atd.). Většina exekucí je o něčem jiném. V rámci poučení zkuste neuhradit třeba pokutu v tramvaji a počkat si na exekuční výměr od JUDr. Sokola, chytráku z chytrákova!

   Smazat
  2. 9:27 i z vašeho krátkého příspěvku vyplývá, že jste poněkud jednoduchý a hloupoučký, ale stejně vás nebudu litovat :-)

   Smazat
  3. 9:53 A zase jsme tam,nelituji voly ,kteří nezaplatí pokutu za jízdu na černo. 9.57 Vás tipuji tak na 5 exekucí, ale litovat vás nebudu.

   Smazat
  4. Z teplouckeho obyvaku,u talire s lososem,u burgundskeho a konaku se to lehce posuzuje.

   Smazat
  5. 9.27
   Nepopiram, ze hodne dluzniku se do problemu dostala diky vlastni hlouposti. Jenomze oni si svou hloupost sami nevybrali. Oni se takovi narodili. A nic na tom nezmeni ani nejlepsi skoly sveta.
   Pokud je neochranite, budete jim muset pomahat svymi danemi.
   Nebylo by lepsi tech penez byuzit jinak a lepe?

   Smazat
  6. 10:13 opět jste potvrdit svou jednoduchost a hloupost doprovázenou jistou retardací, ale nelituji vás :-)

   Smazat
  7. 11:24 Vy si na tu vaši hloupost a retardaci hodně zakládáte co. Asi od narození, já vás litovat nebudu chichi.

   Smazat
  8. I já mám k dlužníkům výhrady. To ale neznamená, že souhlasím s jejich legálním OKRÁDÁNIM. Dluh musí uhradit,+ řekněme 10% úrok, + soudní (exekuční) výlohy,zase řekněme 10%, + 10% pokutu. Vše z celé částky, nikoliv ročně! Co je na tom tak těžkého! Problém je u těch jízd načerno, myslím že nejvíce je jich v městské MHD.Teď budu asi dost poťouchlá : ať si s tím poradí Praha (Brno, Plzeň a další "velkoměsta") jak chce, třeba jako si "radí" už desítky let s taxíkáři.

   Smazat
  9. 9,27
   Myslíte si, že by se našel věřitel, který by půjčil někomu, komu nebude mít co zabavit? Většina lidí, kteří se dostali do dluhové pasti se pohybují ve spodní polovině až třetině běžných příjmů. Pokud stát udává průměr cca 30 tisíc, většina dlužníků vydělává max. 20 brutto. Pokud bych z takového příjmu vyčlenil částku, dejme tomu 7 tisíc na osobu, která bude nedotknutelná, zjistíte, že potenciální dlužník s manželkou na mateřské a dvou dětech, již nemá čím splácet. Tudíž by mu nikdo ani nepůjčil. A když mu nikdo nepůjčí, nemůže se dostat do drápů exekutorů. Alespoň ne kvůli lichvářským úvěrům.

   Smazat
  10. Ke všemu tomuhle plandání bych uvedl, že NIKDY nejsou zadluženi cikáni!!!! Bydlí všude zadarmo, platí za ně stát, žerou za peníze daňových poplatníků, a všichni jsou vykrmeni jak prasata na porážku včetně jejich parchantů, když přijde kontrolor do vozidla MHD a jsou tam cikáni, tak raději vystoupí a nekontroluje nikoho, protože cikány nesmí, za celých třicet let jsem neviděl cikána bezdomovce, nebo že by dokonce nějaký ten hnědý ksindl umrzl na ulici? O tom tady žvaňte paní Nedvědilová - co že si lidi zaviňují sami? Protože nikdo si v téhle posrané zemi nemůže dovolit to,co ten hnědý ksindl. A proč? Má na to někdo z vás žvanilů odpověď? Cikáni mají cosi jako jsou exekutoři dokonale u zadku. Je nezajímá politika, finance, dluhy, prostě nic.Nikdo z nich nepracuje a pracovat nebude, bydlí si v pohodě, flákají se po hernách, plodí spratky, žerou, serou, všechno za naše - proč jim nikdo nenadává? Proč tohle ještě nikdo neřešil a řešit nebude? Je to sprostá urážka bílých Čechů - a už nás takhle uráží bezmála třicet let.A teď mudrujte.

   Smazat
  11. 21:53
   To sedí na 100000%,palec nahoru!

   Smazat
  12. 21.53 A nejde jenom o Cikány. Jimi kryta tu žere a užírá vybíravější menšina... o které se nesmí ani vzdychnout.

   Smazat
  13. 21:53 Pokorně se vám omlouvám, že jsem se odvážila tady žvanit, když vy jste měl připraven tak podnětný, konstruktivní a hodnotný příspěvek.

   Smazat
 9. Milý a nám všem drahý, pane Paroubku.
  To, že se stát zbavuje v čím dál tím větší míře odpovědnosti za cokoliv, asi nevyřešíte. Exekuce a vše kolem nich by se daly, při dobré vůli, která ovšem chybí, vyřídit velmi brzo. Stačí navrhnout a schválit jeden jediný zákon o jediném paragrafu. Ten by měl znít takto: odstavec a) Všechny náklady na půjčky a následné vymáhání dluhů nesmí překročit 15%. Odstavec b) vše nad tuto hranici je lichva, které se vždy trestá vězením.
  Proč myslíte, pane kandidáte, že se tak dosud nestalo? Může za tím být několik skutečností. Buď poslanci nemají žádné informace, pokud mají, pak nemají ani dostatečné IQ aby si to uvědomili, nebo, což je nejděsivější představa, jedou v tom taky. Buď sami, nebo přes příbuzné a nastrčené osoby, bílé koně. A vy do této společnosti hledáte vrátka? Co si o vás mám myslet, dovoláváte-li se ČSSD, která je vždy ve vládě, bez ohledu na tragický volební výsledek, a tato partaj to všechno o čem tu bláznivě sníte, mohla dávno zařídit,dokonce bez vás. VAL

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. dtto: Žádný takový program nikdy nebude, protože základním cílem nynější neokoloniální okupace Česka je totální zadlužení celé země, občany nevyjímaje. Předrevoluční heslo "se Sovětským svazem na věčné časy" bylo totiž nahrazeno novodobým heslem "zadluženým otrokem na věčné časy a nikdy jinak", protože otroci se velmi snadno ovládají a to je podstatné!

   Smazat
  2. 9:56 Promiňte, svůj příspěvek jsem psala před tím, než jsem si ten Váš - rozhodně lepší - přečetla.

   Smazat
 10. Ano tak to je, podle našeho živoucího vzoru USA. Tam jedou na dluh celý život ( školné na VŠ, hypotéka na dům, auto na dluh , nákupny kreditní kartou - úrok 22%) a když přijde krize jako v roce 2008, mnoho lidí platících hypotéku se stalo bezdomovci a dluhy jim zůstaly.
  Ostatně pokud v USA i v ČR povládne stejné etnikum jako nyní , které dělá běžným lidem to nejhorší co může nic se nezmění.

  OdpovědětSmazat
 11. Podívejme se na reklamy bank atd. k půjčování peněz: je z nich zřejmé vždy, kolik nakonec dlužník musí splatit za půjčenou částku? Je to tak tučně vytištěno k podpisu dlužníka, jako ta lákadla?To je základní a rozhodující informace pro ty, kteří jsou jako neznalí v bankovním terorismu nalákáni k tomu, aby si půjčili - i na nepotřebné věci - a to je zase dílo obchodu. Určitě bych odpovědnost za vrácení peněz dlužníkem dal i na prohnané a mazané hlavy věřitelů, aby i oni si laskavě dávali pozor na své peníze a ne s vědomím, jak si namažou kapsu oni i exekutoři jen tak nejásali! Je to vůbec normální, aby desetina populace byla pod dozorem exekutorů?! Již to samé deklasuje náš současný kapitalistický protidemokratický režim! Ale co je nejhorší a absolutně v civilizované společnosti nepřijatelné, je zadlužení dětí. To snad mohl vymyslet jen Mengele a jemu podobní experimentátoři s lidumilností! Tedy já bych takové mistry v okrádaní dával rovnou do basy. Prostě na děti není možné uvalovat za kohokoliv jiného dluhy a vést na ně exekuce - a nemohou se stát po dosažení zletilosti žádným způsobem dlužníky! To je hnus nad všechny hnusy, svinstvo, jaké jsme snad ani za okupace nacistickým Německem neznali!
  Takže toto si myslím, že by mohl být dobrý volební tahák třeba Okamury i Babiše.
  Ke státnímu dluhu se nechci vyjadřovat, to je rovněž svinstvo, které vytvořili poskoci diktatury kapitálu!

  OdpovědětSmazat
 12. Zákon 120/2001 Sb., ExŘ, byl připraven za vlády Tošovského, přijat za vlády Zemana. Proč premier Paroubek (od 24. 4 2005 do 4. 9. 2006) s tím NIC NEUDĚLAL, KDYŽ BYL U MOCI? NEBYLO HO VE VĚCI EXEKUČNÍCH ZVĚRSTEV SLYŠET... Pravda, teď by se k moci rád vrátil a tak se sedmnáctiletého VŘEDU chytil jako gumicuku vzhůru...

  PRO MĚ TROCHU POZDĚ PANE PAROUBKU. JÁ NA "TY BOTIČKY" TAKÉ NEMÁM... a ani o ně nestojím.

  OdpovědětSmazat
 13. Když si od banky půjčíte milión, který nejste schopný splácet, tak jste se stal dlužníkem s výhledem na exekuci majetku, včetně vaší střechy nad hlavou. Když jste si jako podnikatel na firmu vzal bankovní úvěr ve výši jedné miliardy (třeba i více), který vaše firma není schopná splácet, tak nejste dlužníkem, ale partnerem banky. Zahraniční (jiné nejsou k mání) ztrátu uhradí český stát a podnikateli zůstane veškerý majetek včetně nezbytné střechy nad hlavou (často je to zámek) :-)

  OdpovědětSmazat
 14. Co s tím politickoekonomickým a právní marasmem dělat.Budou volby. Vážení občané kdož chcete pomoct a pokusit se zlepšit život pro naše potomky pojďte k volbám. Nevolte nikoho z dosavadních "zavedených" stran včetně KSČM. Volme úplně nové lidi stran a hnutí je dost. Potom může nastat změna . NEBUDE to jednoduché. Dosavadní dinosauři se budou rvát všemi i nelegálními prostředky , ale začnou prohrávat a uvidíte .Bude vidět světlo na konci TUNEŮ!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 11.37 VYZÝVÁTE K ZAHOZENÍ HLASŮ DO WC! Nahráváte tím PROCENTA kavárně a (pseudo)demokratickému bloku. Jejich voliči své hlasy nespláchnou nýmandům, kteří se ani nedostanou do Parlamentu a budou-li tam mít několik poslanců, ti budou koukat a blábolit jako Sládkovi Republikáni zklamaných nadějí,... nebo vstoupí kupříkladu do Kalouskova klubu. TAKŽE NEBRAT, NENÍ TO MOUDRÁ RADA.

   Smazat
 15. Pan paroubek se probudil, což neměl příležitost, proti této lichvařině něco ze svých funkcí podniknout?

  OdpovědětSmazat
 16. Česko program potřebuje, ale nadnárodní finanční instituce ho naopak vůbec nepotřebují. Těm vyhovuje odírat lid až do krve...

  OdpovědětSmazat
 17. Anonimní 11:51. VY jste pro pokračování dosavadního marasmu? Asi také parazitujete na současném stavu. Vám vyhovuje. Lidem,kteří se musí živit skutečnou prací a živit přebujelý státní aparát a všechnu další tak zvanou inteligenci,to opravdu nevyhovuje!!!!!

  OdpovědětSmazat
 18. Tak, jako Bureš momentálně "pracuje" s protiimigrační tématikou a sbírá politické body, Paroubek se snaží uchopit stále větší problém exekucí a rodinných bankrotů, který by ho dokázal vynést zpátky ke žlabu vysoké politiky. Utrpení lidí je mu u prdele.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Škoda, že ČSSD klesají na ostravsku preference. Pravda, ČSSD po předání bytů Bakalovi, začaly klesat preference, ale chybí pozitivní efekt, Hricákové se přestali rozmnožovat a bydlí pod mosty.

   Smazat
 19. Je mi to divné, lépe je krást než si půjčovat, jak jsem četl - ukradneš miliardu a povýší tě na šlechtice, ukradneš stovku, pověsí tě.
  Největší prasárna, kterou snad vymyslel dědic mravů Mengeleho, je zadlužení dětí. Tedy ty děti mohou za to, že se narodily, rodiče na ně udělaly dluh, často i o tom dluhu nic neví ani rodiče. Dítě dospěje, vrhne se na něj exekutorský dráb a začne ho škrtit. Nacisté byli proti tomu asi lidumilové! Fuj, to tedy žijeme v kapitalistickém xindlu!

  OdpovědětSmazat
 20. Pane Paroubku upekli jste nám nepovedené zákony o exekuci stačilo by omezit výši nebankovních půjček mezi občany a nad tuto limitu povolit jen bankovní. Současně musí být konečně schválen zákon o lichvě a registr dlužníků. Pak budou mít smůlu požerní a banky díky registru budou zodpovědny za to, že neposkytnou nejistý úvěr.Vyčistí se vzduch, bude méně nešťastných lidí a soudům ubyde práce.

  OdpovědětSmazat
 21. Jedná se o diagnozu legislativy i exekutivy. Žel řeší se (někdy i blbě) důsledky a ne příčiny. Dalším příkladem je soc.dávka na doplatek k nájmu. Má se zrušit, chápete že zaženete lidi pod most? Příčinou jsou neúměrně nájmy v ubytovanách. Což kdyby se podnikatelé s ubytovnami více zdanili,ti s neúměrnými nájmy a byl by pořádek. Normální mozek pochopí, že sociální dávky jsou vypláceny že stát. rozpočtu (našich daní) potřebným, ale končí přímo v kase kšeftařů.Šokovala mne zpráva,že majitel několika ubytoven na severu Čech je jakýsi asistent EU poslance.Co vy na to

  OdpovědětSmazat
 22. Paroupek byl ve své době rekordmanem v zadlužování ČR, tady není co řešit. Když jsem viděl jeho tchýni, tak mě to obveselilo.

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.