Reklama

pátek 14. září 2018

Jan Keller: Nikdo mi už nemůže vytýkat, že politiku znám jenom z učebnic

Rozhovor vedl Milan Mundier
14.9.2018  Literárky
Rozhovor o EU, o tom, kdo tahá za nitky evropské politiky, kdo se v EU chová normálně, o migraci, o desátku nadnárodním koncernům a také o propastném rozdílu mezi třídami Západu a Východu. Nakonec o lavičce v parku, které se jednou třeba bude říkat lavička Jana Kellera…Zbývá vám necelý rok ve funkci poslance Evropského parlamentu. Jak hodnotíte zkušenosti, které jste během let, co tuto funkci vykonáváte, nasbíral? Převažují ty dobré nad špatnými nebo naopak?

Pro člověka, který se zajímá o věci veřejné a který se pravidelně vyjadřuje k politice (na stránkách deníku Právo tak činím od roku 1998, tedy přesně dvacet let), je to nepochybně zkušenost velice důležitá. Nikdo mi už nemůže vytýkat, že politiku znám jenom z učebnic. Na druhé straně bych byl možná radši, kdybych ji skutečně znal jen z učebnic. Zachoval bych si mnoho ideálů a krásných iluzí. Špatná zkušenost spočívá například v poznání toho, jak tvrdě hierarchizováno je rozhodování v EU. Hlavní slovo mají politici a úředníci, kteří pocházejí z lidnatých a bohatých zemí a kteří jsou činní v evropských institucích už tři a více funkčních období. Říká se tomu sociální kapitál a funguje to zcela bezchybně. Do skupiny středně vlivných lze proniknout tím, že se bezpodmínečně ztotožníte s určující linií a aktivně ji podporujete. Pokud naopak vyjádříte trochu otevřenější kritiku, vyřadíte se z kolektivu. Stejně spolehlivě jste vyřazeni, pokud v něčem souhlasíte s euroskeptiky různých frakcí. To jsem si nikdy nedovolil, udělal jsem však tu neprozřetelnost, že jsem nahlas řekl, co si myslím o migraci, o povinných kvótách a tzv. multikulturalismu. Ale pořád zůstal ve 190členné frakci dobrý tucet lidí, kteří mi odpovídají na pozdrav. A poslední špatná zkušenost – nikdy bych nevěřil, jak šíleně namyšlení mohou být lidé, kteří se o sobě domnívají, že jsou levicovými politiky. Týká se hlavně Francouzů, Španělů a Italů, věk ani pohlaví nerozhoduje. Nejnormálněji se v tomto ohledu na levici chovají Němci, Rakušané, Dánové a britští labouristé.

A na co jste ze svého působení ve funkci europoslance nejvíce hrdý?

Na to, že jsem jako jediný z tehdejší neformální koalice lidovců a socialistů (celkem přes pět set lidí) hlasoval proti uzavření asociační dohody mezi Evropskou unií a Ukrajinou. Před hlasováním nás oslovil z obrovské obrazovky ukrajinský prezident Porošenko a tvrdil, že z jeho země bude již vbrzku modelová země v boji proti korupci. Dojatí poslanci napříč politickým spektrem ho odměnili několikaminutovým potleskem ve stoje. Není úplně jednoduché zmáčknout červené tlačítko, když pět set lidí všude kolem vás mačká tlačítko zelené.

Letos to bylo přesně 15 let, co občané České republiky odhlasovali v referendu vstup své země do Evropské unie. Nabízí se tedy otázka: Vyplatilo se České republice členství v Evropské unii?
Naše podřízení nadnárodním koncernům, cizím bankám a velkým investorům, kterým odevzdáváme každoročně symbolický desátek našeho HDP, bylo realizováno už před vstupem Česka do Evropské unie. Předesílám, že ani naše případné vystoupení z Evropské unie by na něm už nic nezměnilo. A nyní k otázce, zda se nám vstup vyplatil. Záleží to na dalším vývoji. Pokud si dokážeme prosadit svou v odporu proti přijímání migrantů a nenecháme se do tohoto nezodpovědného pohrávání s národní bezpečností zatáhnout, pak jsem vzhledem k EU spíše optimista. Pokud nám budou v jakékoliv podobě vnuceny kvóty (těch podob je mnohem více než ty tzv. povinné kvóty), či pokud budeme postihováni a trestáni za to, že si chceme svoji migrační politiku určovat sami, pak se nám členství v EU nevyplatilo. Zatím zůstávám stále ještě mírným optimistou.

Co by se podle vás mělo na Evropské unii změnit, aby lépe fungovala, a aby se těšila větší důvěře svých občanů? Zatímco část kritiků volá po její reformě, další část by ji rovnou zrušila…
Evropská unie funguje přes všechny proklamace jako součást projektu volného trhu. V podmínkách volného trhu se vždy spíše dříve než později ustaví jádro a periférie. Vloni vydal kolektiv francouzských autorů knihu, ve které ukazují, že EU fakticky funguje už dávno na dvourychlostním principu. Vítěze tohoto uspořádání poznáte podle toho, že v jejich zemích existuje silná horní vrstva a početné vrstvy střední. Ve zbytku Evropy se projevuje převaha příjmově nižších vrstev, přičemž střední vrstvy nejsou od těch nižších příliš vzdáleny. Tak je tomu v zemích bývalého východního bloku a také v jižní Evropě. Velká část našich středních vrstev má z hlediska své kupní síly a životní úrovně blíže k nižším než ke středním vrstvám na Západě. A nižší vrstvy na Východě jsou od nižších vrstev na Západě vzdáleny přímo propastně. Jen pro ilustraci: Téměř polovina příslušníků nižších příjmových vrstev v Bulharsku si nemůže dovolit jíst maso či rybu každý druhý den. Z nižších vrstev v Dánsku, Nizozemí, Švédsku či Španělsku je v této situaci pouhých pět procent. A jiný příklad: Dvě třetiny středních vrstev v Polsku a Maďarsku si mohou finančně dovolit ročně absolvovat jeden týden dovolené. Totéž si může dovolit 85 % příslušníků nižších vrstev v Dánsku a Švédsku.

Mluví se o tom, že EU příliš reguluje. Její regulační zásahy však nejsou toho typu, aby pokračující divergenci dokázaly zabránit. Evropský pilíř sociálních práv zůstává i po třech letech od svého vyhlášení v čistě deklaratorní rovině.

Často se můžeme setkat s názorem, že velké nebezpečí pro Evropu představuje Rusko. Jak hodnotíte vztahy mezi Evropou a Ruskem vy? A neměly by se už protiruské sankce zrušit?
Státy NATO vydávají na zbrojení tuším osmkrát tolik jako Rusko a mají Rusko obklíčeno vojenskými základnami. V této situaci může hovořit o ruské hrozbě jenom paranoik, anebo úspěšný politik. Protiruské sankce k ničemu nevedou. Proto jsem přesvědčen, že zrušeny nebudou. Právě tato logika je totiž odrazem těch nejvyšších evropských hodnot.

V Evropském parlamentu reprezentujete sociální demokracii. Ta v posledních letech zaznamenala obrovský úbytek voličů. Co jej podle vás způsobilo?
V evropském rozměru socialisté a sociální demokraté v zásadě přejali politiku neoliberální pravice. Ve Francii k tomu došlo za Mitteranda, v Německu za Schrödera, ve Velké Británii za Tonyho Blaira. Od takzvané nové levice zase přejali koketování s multikulturalismem. Výsledkem bylo, že ztratili přízeň příjmově nižších vrstev, zaměstnanců veřejného sektoru a seniorů, aniž by dokázali získat hlasy mladších liberálů z velkých měst. Naše ČSSD k tomu přidala pár typicky českých specifik, ale základní trend, který přivádí evropské socialisty bohužel ke dnu, se u nás jen kopíruje.

Nejsilnější vládní stranou v ČR je hnutí ANO, francouzský prezident Emmanuel Macron kandidoval za hnutí En Marche! a ani Donald Trump není typickým republikánským prezidentem. Řekl byste, že zažíváme soumrak tradičních politických stran?
To je evidentní. Vypadá to, že jediný „trumf“, který proti tomuto vývoji dokážou tradiční strany vytáhnout, je obviňování těch úspěšnějších z populismu. Když se běžného politika zeptáte, co to ten populismus vlastně znamená, odpoví vám buď naprosté banality, anebo zavede řeč na jiné téma. Schválně to v rozhovoru s kýmkoliv napříč politickou scénou někdy zkuste.

V roce 2011 jste vydal knihu Nová sociální rizika a proč se jim nevyhneme. Od té doby uběhlo už sedm let a z nejrůznějších stran slýcháme, že zažíváme období blahobytu. Která ze sociálních rizik, jež jste tehdy zmínil, podle vás přetrvávají? A hrozí nám nějaká další?
Nová sociální rizika jsou po obsahové stránce v podstatě klasickými riziky (chudoba, bída, bytový problém, nízká kvalifikace, sociální zranitelnost aj.). Nové je na nich to, že některá z nich jsou méně vázána na sociální původ než dříve a více spojena s určitou fází životního cyklu. Většina z nich se týká více žen než mužů. Jsou tím nápadnější, že společnost jako celek z pohledu makroekonomických ukazatelů skutečně zažívá období blahobytu. Až toto období pomine, nová sociální rizika se „zdemokratizují“, tedy rozšíří se do více vrstev. Jako první si nastoupí vrstvy střední.

Bude váš odchod z politiky v roce 2019 definitivní? Nepřemlouvají vás někteří voliči, abyste v politice ještě nějaký čas zůstal?
I takoví se najdou, ale já mám svůj projekt. Už jako malé dítě jsem záviděl důchodcům. Nemusejí vstávat do školy, chodit do nápravného tělocviku ani hrát na klavír. Mohou sedět v klidu v parku a krmit ptáčky. Už mám u nás v parku vyhlídnutý hned vedle altánku jeden moc hezký koutek. Nechci být příliš neskromný, ale třeba se té lavičce bude jednou říkat lavička Jana Kellera.

Kdy se můžeme těšit na vaši novou knihu? A jakým tématem se v ní budete zabývat?

Ta první z knížek, které snad dokončím a někdo mi je vydá, by se měla jmenovat Společnost věčného mládí. Bude pojednávat o tom, proč se levicová ideologie 60. let tak skvěle doplňuje s pravicovou praxí od počátku 80. let. Snažím se to mimo jiné ukázat skrze genezi pojmů, které se tehdy před půl stoletím staly módní. Zrovna pracuji s pojmem „touha“, což mne vede zpět k markýzi de Sade, ke kacířským hnutím Bratří svobodného ducha 13. století a k sektám gnostiků 3. století našeho letopočtu. Ještě přednedávnem jsem netušil, jak komplikovaná myšlenková hnutí nakonec vyústila do reklamního sloganu „Nevaž se, odvaž se!“. Pokrok nepochybně existuje a moje kniha to definitivně potvrdí.

Pane profesore, děkuji vám za rozhovor!25 komentářů :

 1. Mně by bylo velmi líto, kdyby pan profesor odešel z politiky, ale to je samozřejmě jeho výsostné právo, věřím, že po letech ztrávených v Bruselu se musí na důchod těšit. Tak mu alespoň popřeji, aby napsal ještě hodně zajímavých knih a aby nepřestal být tím vtipným glosátorem společenského dění ať už na stránkách novin nebo na konferencích typu Litoměřického semináře apod. Ale stejně si myslím, že by z něj byl senzační prezident, až ve funkci skončí Miloš Zeman. Já bych mu dala svůj hlas hned. Zdravím pana Kellera a přeji mu pevné nervy ve zbývající době jeho mandátu, pevné zdraví vůbec, a doufám, že budu nadále číst jeho články a poslouchat jeho přednášky, ve kterých srozumitelně a s nezaměnitelným šarmem komentuje naši současnost i minulost. Zdravím, Pavla

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 2018 6:06 "Mně by bylo velmi líto, kdyby pan profesor odešel z politiky, ale to je samozřejmě jeho výsostné právo" - Je to jeho výsostné právo?
   Já doufám, že panu profesorovi bude připomenuta
   zásada (kterou se údajně bránil Mendel, když ho
   náboženští tmáři zrazovali od jeho zkoumání zákonů
   dědičnosti): " Kdo konati zná a nekoná tak, hřích má!" sck

   Vymazat
 2. Všechno zlé bývá pro něco dobré a špatná zkušenost je také zkušenost. Možná se pletu, ale lidé začínají chápat, že evropský parlament je mnohem důležitější, než si původně mysleli. Jsem proto přesvědčený, že k následujícím volbách do evropského parlamentu budou přistupovat mnohem zodpovědněji, než se dělo doposud. A sám za sebe, budu mnohem pečlivěji vybírat mezi těmi, kteří zastávají dlouhodobě názory hájící zájmy většiny národa této země.
  Už z hlasování poslední doby je jasné, koho volit rozhodně nebudu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Promiňte, které máte na mysli? Můžete nám říci blíže?

   Vymazat
 3. Keller je inteligentní a sebevědomý, proto vyčnívá a lze mu věřit. Škoda, že už nemá šanci se vrátit do EP, po něm by měl Babiš skočit okamžitě, ale to on raději Teličku. Je to smutný pohled na nás tady v té kotlince.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Re (08:08):
   A zkusil /-a jste se optat i prof. Kellera, zda-li by vůbec byl ochoten za "babiše" do toho parlamentu i kandidovat? (správně tušíte, že prof. Keller není nějakou tou všehoschopnou korouhvičkou-teličkou či dokonce štětinou).

   Vymazat
 4. Doufám, že Jan Keller tím presidentem třeba ještě bude. Pohled z lavičky může být ještě depresivnější než hlasování v EP. Nebude-li, tak snad nějaký jeho žák nastoupí za něj? Lidí jeho nadhledu je u nás zoufale málo.

  OdpovědětVymazat
 5. To je škoda že pan Keller končí pro nás Čechy budou na jaře důležité volby do eu. Je třeba vyházet všechny vlastizrádce.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jen bych chtěl připomenout, ze prof. Keller hlasoval v EP pro prijimani klimatickych migrantu, coz jsou téměř všichni migranti z Afriky. Neplacte tak nad jeho odchodem z politiky příliš.....

   Vymazat
  2. Nic není černé ani bile a to ani pan Keller. Je oranzovy

   Vymazat
 6. Pan Keller se stal známým a populárním, díky svým knihám a přednáškám. Těmi oslovil hodně lidí.
  Jeví se mi jako solitér, proto se domnívám, že v politice by mohl uspět snad pouze v případě, že by založil vlastní stranu. Bylo by zajímavé ji sledovat. Avšak stále může dost vykonat, opět jako nezávislý aktivista, kterým byl před odchodem do Brusele. P.K.

  OdpovědětVymazat
 7. Co takhle Štětinova lavička ? Ta by se Bruselu asi zamlouvala víc než ta Kellerova .

  OdpovědětVymazat
 8. Anonymní14. září 2018 10:28
  Štětinovi ji odhalí vděční Kyjevané. P.K.

  OdpovědětVymazat
 9. Zajímavé je, že Babišovi poslanci v EU hlasují jak hlasují. To jsou pořád jeho lidi a nebo je dříve prosazoval. S takovou svoločí se kamarádí. Jakou má u mě důvěru? Žádnou, prosím.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 11:31 Pro přesnost, ze čtyž poslanců, původně zvolených za ANO do EP, nemají Telička i Ježek s ANO už nic společného. S ANO se rozešli, ovšem odejít také ze svých výnosných poslaneckých míst, na která se díky ANO dostali, na to už jim "nesoulad s ANO" nestačil. Takže tam dřepí a dělají ostudu nejen ANO, ale celé ČR.

   BAbiš může "spucovat" jen dámy Dlabajovou a Charanzovou, což také udělal.

   Vymazat
  2. Anonymní14. září 2018 17:26
   BAbiš může "spucovat" jen dámy Dlabajovou a Charanzovou, což také udělal.

   Ten Babiš je klasa, to zase bude voličů. P.K.

   Vymazat
 10. Vzpomínáte si, jak ještě cca před rokem hlasoval v EU parlamentu ( všechno lze dohledat a psalo se o tom i na naší alternativě mnohokrát) tento váš "svatý" Keller pro potrestání Maďarska a pro imigraci a pak se vymlouval, nejdříve, že se spletl a zmáčkl jiné tlačítko ( trapné, že ?) a později "argumentoval" slovenskému novináři, že tak musel hlasovat v sekci soc. internacionály, protože co kdyby zase někdy jindy chtěli naši socani něco prosadit jiného a potřebovalo ty hlasy evropských socanů - tedy jasné kupčení s hlasy a pan pseudoprofesor, odkojený Marx-leninismem se ani nezačervenal.
  Takovému vy ještě dnes věříte a dáváte mu hlasy a body ???

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Anonymní14. září 2018 13:08
   Zdá se, že už se od toho odpoutal a už vyhlíží konec své bruselské působnosti. P.K.

   Vymazat
  2. Co do vtipného, ironického a sarkastického glosování je Keller špica. To, že semtam ve stanovisku či hlasování ujede - tož tak už to v politice chodí. Mohl se přec zmýlit. Pokud to neokecává... Zeman se taky mýlí - v řadě věcí notoricky - a přesto jsem mu dal hlas. Takže Kellerovi bych neváhal...

   Vymazat
  3. Honza Keller je ve svých názorech konzistentní, protože je má podloženy tvrdou vědeckou prací a znalostmi sociologie. Ne vždy je možno předem rozšifrovat, která situace ve společnosti povede k tomu správnému řešení, takže nemůžeme u nikoho čekat, že bude neomylný. Byl na záchranu sociální demokracie skoro jako sám voják v poli. My- mnozí, kteří jsem jej mohli podpořit, jsme s ČSSD skoncovali, když nastoupilo Špidlovo, později Sobotkovo křídlo. Pokusil se - a nevyšlo, ale rozhodně neudělal nic proti svému přesvědčení.
   Až si odpočine, určitě by měl stát v čele nové levice se znalostí těch, kdo se jak zachovali.
   Zdeňka Radičová

   Vymazat
 11. 14,49 "My mnozí..., kteří jsme s CSSD skoncovali..." -
  ...jsme se honem přidali k úspěšnému podnikatelovi s nemovitostmi Zimolovi (vzal to u Zemana po Sloufovi!), s takovým šikulou vybudujeme STRANU HRADU!

  OdpovědětVymazat
 12. Pan Keller je sice zábavný a protože je inteligentní, musel realisticky odhadnout dopad svého politického bruselského působení: nula.
  Oportunismus je základní formativní lidská vlastnost, já vám ho nevyčítám. Jen ryjte v korýtku, berte i drobečky, vyluxujte to. Vždyť vy na toho senátora také máte! Chcete se snad zabývat sociologií a přepisovat cizí myšlenky?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 23:28 "Pan Keller je sice zábavný a protože je inteligentní, musel realisticky odhadnout dopad svého politického bruselského působení: nula" - Je
   "SICE ZÁBAVNÝ"!? Dokáže-li pan profesor podat své
   poznání zábavným způsobem, je to už samo o sobě hodnota nenulová. Navíc obsahuje pravdu. Ta je pro
   Vás, Vuku Blaho, NULA? sck


   Vymazat
  2. Což jsem to nenapsal doslova: "dopad svého POLITICKÉHO bruselského působení: nula"?

   Vymazat
 13. Pane Jene, proč opoušťíte bojiště, byl jste pro mne takový D'Artagnan, ale zbalit kufr před Štětinou je nefér

  OdpovědětVymazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.