Reklama

sobota 15. září 2018

K bouřlivé diskusi nad 21.srpnem aneb Trapně nemoderní, na faktech založený příspěvek do post-faktické debaty


Michal Brand
15. 9. 2018
Multikulturalismus a neomarxismus ve všech svých projevech přinesly do jakýchkoli debat nový fenomén – namísto vědecké, věcné, racionální, argumenty a fakty podložené debaty přináší multikulturalismus/neomarxismus „vědecké“ „diskuse“ na základě pocitů, dojmů, wishfull thinking (neznám český ekvivalent, snad lze použít neobratné přání otcem myšlenky). Všimněte si, jak po vzoru svých staro-bolševiků z let 30. (SSSR) nebo 50. (u nás) i dnešní neo-bolševici (multikulturalisté, neomarxisté) jakákoli jim „nepohodlná“ fakta nebo logické argumenty odmítají s hysterickým řevem „to je rasismus“, „to je xenofóbie“, „to je sexismus“, „populismus“, „neonacismus“, „ruský trol“, „Putinův agent“. Vyvrátit protiargumenty neumí neo-bolševická kavárna, stejně jako to neuměla staro-bolševická „elita“. Tak prostě sprostě nálepkují a řvou, že co se dotýká jejich citů, je nepřijatelné, nekorektní, zakázané.

Tato linie prochází všemi směru multikulturalismu/neomarxismu – ve všech jeho projevech, ve všech jeho úderných oddílech (Sturmabteilung). Ať již jde o
- eko-fašismus (destrukticní, protispolečenské a často jasně kriminální jednání pod záminkou ochrany přírody),
- genderismus (duševní porucha, jejíž nositelé se domnívají, že přírodní zákony jsou jen výmysl a zatímco komunisté poroučeli jen větru a dešti, genderisté poručí i pohlavím a genetické výbavě vepsané do DNA a RNA),
- islamizační směry (vyzdvihující přínos a úžasnost ideologie, která všude, kde aplikována, vede jen k zaostávání, bídě, násilí, likvidaci lidských práv atd atd atd.),
- krimigrantismus (podporu nelegální migrace nepřizpůspobivých osob, které nemohou být ničím jiným než zátěží pro ekonomiku, společnosti i sociální systém hostitelské země – v pravém smyslu jako parazit, který navíc je z historii znám tím, že svého hostitele rychle vysaje a zahubí; a pak, přesně dle své 1400 let staré ideologie se přesune na dalšího hostitele v rámci „džihádu“ za rozšíření té jedné víry lásky, míru a tolerance, ideologie, která ovšem nesmí být jmenována, protože nikdy s ničím nesouvisí),
- feminismus (ideologický směr založený na představě, že ženám musí být dovoleno úplně jakékoli jednání a chování a pokud se kdokoli vůči čemukoli z jejich jednání ohradí, pak je sexista, macho a vůbec odporná existence; nejčerstvější příklad je vulgární a primitivní chování Sereny Williamsové, která ovšem získala – jako samozvaná bojovnice „za ženská práva“ – širokou podporu a muži-karikaturstovi, který si dovolil ji nakreslit, nyní zfanatizpovaní multikulturalisté vyhrožují smrtí a „celebrity“ neo-bolševismu požadují, aby dotyčný karikaturista byl vyhoze nz práce an ikdo ho nezaměstnal; ani v kotelně; horší než za Husáka)
- metoo-ismus (nátlakové, protiprávně jednající hnutí, kdy si dobrovolná účastnice sexuálního aktu, většinou zlatokopka, po dvaceti letech „vzpomene“, že sice šla s někým dobrovolně do jeho bytu, často několikrát za sebou, tam se zcela dobrovolně zúčastnila sexuálních aktivit, často několikrát za sebou, ale po dvaceti letech jí to přijde, jako že byla vlastně znásilněna, prtože muž k tomu všemu neměl její písemný souhlas s notářsky ověřeným podpisem a dvěma důvěryhodnými svědky navíc) ,
- ideologický směr nenávisti vůči bílé rase, „white guilty“ ideologie,
- ideologický směr nenávisti vůči judeo-křesťanské civilizaci,
- neo-elitářství (primitivní, naprosto pomatení „intelektuálové“,

kteří ztratili zdravý rozum a zblbli jak poručík Dub a sami sebe považují za výhradní majitele Pravdy s velkým P; „vzdělaní, inteligentní“ tupci požadující například, aby byli zbaveni volebního práva všichni lidé, kteří mají jiný názor než oni sami, protože jejich „intelektuálský“ dubovský názor je ten jediný správný; pražská i jiná kavárna tak nápadně připomíná ty nejzfanatizovanější a nejkovanější bolševiky let padesátých, kteří se také cítili „předvojem dělnické třídy“ a také měli dojem, že „stojí na straně historické pravdy“, i když v rozporu se zdravým rozumem; Jak napsal Joseph Heller v Hlavě XXII – volná citace „Nadporučík byl inteligent, ale neměl filipa. Byl to zkrátka pitomec.“ To sedí na pražskou i jinou kavárnu naprosto dokonale.)
- feudalizace/byrokaratizace (směr založený na byrokratizaci života společnosti, od zákazů některých názorů, cenzury na facebooku i jinde na internetu, přes „dotace“ a jiné podvodné zvýhodňování jedněch proti druhým, přes kupení předpisů, zákazů, nařízení, tisíců zcela nesrozumitelných a navzájem se popírajících paragrafů tisíců zcela nesrozumitelných a navzájem se popírajících zákonů, kontrolní hlášení, výkazy, nesplnitelné normy – jako například na emise motorů atd.; to vše s cílem omezit konkurenci a podnikavost a natrvalo zabrat a zakolíkovat pro kamarádíčky z mega-korporací všechno podnikatelské území)
- atd.

Nad výročím 21. srpna se rozpoutala poměrně bouřlivá diskuse. Toto výročí bylo nejdůležítější událostí od narození Mohameda pro celou hystericky protiruskou kavárnu, která má opět jako v letech padesátých svého třídního nepřítele, svého „imperialistu“, svoje „západní (vlastně nyní východní) ideodiverzní centrum“ a „jeho agenty v žoldu ruského (dříve amerického) imperialismu“. Jiná výročí takovou pozornost kavárny nepoutala – taky by se nedalo plivat na Rusko a vytvářet obraz nepřítele. V případě srpna 68 to lze - sice zcela zmateně a zblble, ale bojovníkům proti Sovětskému Svazu, kteří za minulého režimu drželi hubu a krok víc než kdo jiný, to nyní dává šanci cítit se jako „bojovníci odboje“. Jako když po válce největší zbabělci a kolaboranti navlékli na ruku pásky „Revolučních gard“ a začali svoji vinu „smazávat“ svojí hysterickou, fanatickou „revolučností“ a mnohdy i násilím, které mělo jediný důvod – dokázat „revolučnost“ a „proti-nacismus“ všech těchto zbabělců a kolaborantů. A možná někdy umlčet německé svědky kolaboranství a donášení „revolucionáře“. Dnešní bojovníci proti „ruskému imperialismu“ se ničím neliší. Štětina prostě musí být hystericky protiruský, aby překřičel svoje zcela zřejmé kolaborování s komunistickým režimem a svoje postavení prominenta v bolševickém režimu i v Sovětském Svazu. Dnešní hysteričtí bojovníci proti Rusku mají podobné motivy – v lepším případě. V horším případě jsou to prostě jen hlupáci, kteří bojují proti nepřátelům z „minulé války“ a ignorují skutečné nepřátele a skutečná nebezpečí z té „dnešní války“. Třicet let po tom, co Evropané porazí islámskou invazi, budou tito tupci, dnes kolaborující s multikulturalismem a s touto islámskou invazí a okupací maskovanou jako „pomoc uprchlíkům“, tedy třicet let po tom budou tito tupci agresivně, hystericky vykřikovat o „islámském nebezpečí“. Z Dienstbiera se stane naprosto zfanatizovaný bojovník proti muslimům a bude požadovat vyhlazení všech muslimů – aby překřičel svoji dnešní kolaboraci. Dnešní Štětina je jeho předobraz.

Co je pro mne smutné na celé diskusi k 21. srpnu je debata o tom, zda politbyro KSSS, které rozhodlo o invazi do Československa, bylo ukrajinské, ruské, tatarské nebo jaké.

Nikde jsem nezachytil – ani na nezávislých webech – jakékoli hledání a dokládání fakt.

Tak pojďme na to – a závěry si každý čtenář může udělat sám, jaké bylo nebo nebylo politbyro.

Členové politbyra
Rank
Name
Took office
Left office
Duration
(birth–death)
1
08-Apr-66
09-Apr-71
5 years, 1 day
(1906–1982)
5
08-Apr-66
09-Apr-71
5 years, 1 day
(1910–1994)
6
08-Apr-66
09-Apr-71
5 years, 1 day
(1906–1990)
2
08-Apr-66
09-Apr-71
5 years, 1 day
(1904–1980)
8
08-Apr-66
09-Apr-71
5 years, 1 day
(1914–1989)
11
08-Apr-66
09-Apr-71
5 years, 1 day
(1899–1983)
3
08-Apr-66
09-Apr-71
5 years, 1 day
(1903–1983)
9
08-Apr-66
09-Apr-71
5 years, 1 day
(1917–2001)
4
08-Apr-66
09-Apr-71
5 years, 1 day
(1902–1982)
10
08-Apr-66
09-Apr-71
5 years, 1 day
(1908–1996)
7
08-Apr-66
09-Apr-71
5 years, 1 day
(1918–1994)

Kandidáti politbyra
Name
Took office
Left office
Duration
(birth–death)
08-Apr-66
09-Apr-71
5 years, 1 day
(1917–2000)
08-Apr-66
09-Apr-71
5 years, 1 day
(1914–1992)
08-Apr-66
09-Apr-71
5 years, 1 day
(1912–1993)
08-Apr-66
09-Apr-71
5 years, 1 day
(1918–1980)
08-Apr-66
09-Apr-71
5 years, 1 day
(1902–1988)
08-Apr-66
09-Apr-71
5 years, 1 day
(1917–1983)
08-Apr-66
09-Apr-71
5 years, 1 day
(1908–1984)
08-Apr-66
09-Apr-71
5 years, 1 day
(1918–1990)
21-Jun-67
09-Apr-71
3 years, 292 days
(1914–1984)

Členové politbyra, původ, místo narození, místo života před „kariérou“ v Moskvě
Rank
Name
Místo narození
Původ rodičů
Místo života před kariérou v Moskvě

Pozn
(birth–death)
Zdroj

1
Ukrajina
Rusko
Ukrajina
 1
V dokumentech je uváděna jeho etnicita jako Ukrajinec, někde také jako Rus
(1906–1982)
5
Rusko
Rusko
Rusko
 1
Bezvýznamný, málo údajů, ale zcela zřejmě Rus
(1910–1994)
6
Rusko
Ukrajina

 1
Ukrajinec, bez debat
(1906–1990)
2
St. Petersburg, Rusko
Rusko
Rusko
 1
Rus, bez debat
(1904–1980)
8
Bělorusko
Bělorusko
Bělorusko
 1
Bělorus, bez debat
(1914–1989)
11
Lotyšsko
Lotyšsko
Lotyšsko, později Petrohrad atd
 1
Lotyš, bez debat
(1899–1983)
3
Ukrajina
Ukrajina
Ukrajina
 1
Ukrajinec, bez debat
(1903–1983)
9
Ukrajina
Nejsou dostupné údaje, patrně Ukrajina
Ukrajina
 1
Ukrajinec, s velkou pravděpodobností
(1917–2001)4
Rusko
Nejsou dostupné údaje, ale zřejmě Rusko
Rusko
 1
Rus, bez debat
(1902–1982)10
Ukrajina
Ukrajina
Ukrajina

Ukrajinec, bez debat
(1908–1996)


 1

7
Rusko
zřejmě Rusko
Rusko
 1
Rus, bez debat
(1918–1994)

Kandidáti politbyra, pro zajímavost (jejich hlas neměl valnou hodnotu, pokud vůbec k tomuto byli dotázáni):
Name
Místo narození
Původ rodičů
Místo života před kariérou v Moskvě
Zdroje
Pozn
(birth–death)

Rusko
zřejmě Rusko
Rusko
1   a  2
Rus, bez debat
(1917–2000)Rusko
Rusko
Rusko
 1 a 2
Rus, bez debat
(1914–1992)Kazachstán
Kazachstán
Kazachstán
 1
Kazach, bez debat
(1912–1993)Bělorusko
Bělorusko
Bělorusko
 1 
Bělorus, bez debat
(1918–1980)Gruzie
Gruzie
Gruzie
 1
Gruzínec, bez debat
(1902–1988)Uzbekistán
Uzbekistán
Uzbekistán
 1
Uzbek, bez debat
(1917–1983)Rusko
Rusko
Rusko
 1
Rus, bez debat
(1908–1984)Ukrajina
Ukrajina
Ukrajina
 1
Ukrajinec, bez debat
(1918–1990)


Rusko
otec původem kozák, zřejmě z Ukrajiny
Rusko
 1
Rus
(1914–1984)


 
Výsledek:
Politbyro
11 členů, z toho:
4 Rusové
4 Ukrajinci
1 Bělorus
1 Lotyš
a 1 Brežněv, 
 u kterého o anglická verze wikipedie uvádí, že jeho „etnicita“ je v dokumentech uváděna „Ukrajinec“, i když jindy dle wiki zase jako Rus. Vzhledem ke snahám svalit vše špatné na Rusko, jak to jen jde, na wikipedii pak stejně jako kdekoli jinde. se osobně kloním k tomu, že Brežněv byl spíše Ukrajinec. Kdyby ne, wikipedie by uváděla, že jde o Rusa, jen aby mohla pomluvit Rusko a ochránit před negativním PR milovanou pomajdanovskou Ukrajinu.

Skóre:
Rusové 4 hlasy z 11, 36%; minorita proti ostatním národnostem, dokonce i minorita proti samotným Ukrajincům
Ukrajinci 5 hlasů z 11, včetně hlasu nejvyššího šéfa (Brežněv), 45% hlasů, téměř majorita, vzhledem k váze hlasu a moci předsedy politbyra zcela jasná majorita
Bělorusové 1 hlas z 11, 9%
Lotyšové 1 hlas z 11, 9%

Kandidáti politbyra
9 kandidátů politbyra
z toho
4 Rusové
1 Ukrajinec
1 Bělorus
1 Gruzínec
1 Uzbek
1 Kazach

Celkově to na mne působí dojmem, že Ukrajinec Brežněv si vytvořil politbyro ze svých věrných Ukrajinců a aby malé a naprosto disproporční zastoupení Rusů nebylo tolik do očí bijící, dosadil jich více jako kandidáty politbyra, kteří ovšem měli bezpochyby velice omezenou moc oproti řádným členům politbyra. Ze stejného důvodu kamufláže ukrajinského ovládnutí moci v SSSR za Brežněva byli jako kandidáti politbyra příslušníci různých dalších národů (Uzbek, Gruzínec. Kazach...)
Celkové skóre včetně kandidátů je i tak v neprospěch Rusů – 8 z 20, tedy 40%.

A mimochodem, Stalin fakt nebyl Rus ale Gruzínec. Takže, milá kavárno a jiní bojovníci proti Sovětskému Svazu dvacet let s křížkem po funuse, vyčítat stalinský teror Rusům je jako vyčítat holokaust Islanďanům.

148 komentářů :

 1. Toto je velmi zajimavy clanek , ktery inspiruje
  k zamysleni !

  Abych vam vsak neudelal mozol v makuvce od premysleni, tak mam pouze dve pripominky !

  1 ) Neni v tyto dny na svete vice destruktivni RETARDU, nez tech , kterym se rika neo-marxisticka levice !
  Dukazem toho je hladomor ve Venezule ! Tisice bezdomovcu v Californii, kde zvlaste vynikaji posrane ulice v San Francisku - od bezdomovcu !
  Dale napr. Rhodesie, ktera kdysi vyvazela potraviny a dnes je tam hlad a takovych mist je na svete nekolik !

  2 ) Pripominka ! Panove pozor s uverejnovanim, kdo byl kdo v Sovetske vlade.
  Kdyby jste s tim zacali po roce 1918, tak zjistite ze, 93 % vladnoucich nebyli ani Rusove, ci Ukrajinci , nemluve o vsech jinych zminenych.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Když se řekne normalizace, představím si Elišku Balzerovou. Nemůžu si pomoct. Až teď jsem ovšem zjistil, jak moc jsem se mýlil. Tato představitelka zaměstnankyň komunistických státních podniků a socialistických nemocnic si s komunismem nikdy nezadala! Má tedy čisté svědomí. Ba co víc již v dětství v padesátých letech těžce trpěla pod tlakem totality.

   https://revue.idnes.cz/eliska-balzerova-herecka-magazin-dnes-okupace-68-alexander-dubcek-p8l-/lidicky.aspx?c=A180730_124910_lidicky_zar

   https://kultura.zpravy.idnes.cz/eliska-balzerova-hrabenka-aneb-zamek-v-cechach-divadlo-palace-prj-/divadlo.aspx?c=A180503_124326_divadlo_kiz

   „Viděla jsem dva kandidáty, z nichž jeden byl kníže Schwarzenberg a já jsem si najednou říkala, že by bylo potřebné tu hru hrát, protože je to hra o tom, jak Vítězný únor odebral majetek šlechtě a nedal jim možnost žít dál,“ vysvětluje.

   Co dodat? Herci, no. Analogie s herci co za protektorátu točili veselohry aby po únoru 48´ naskákali do montérek? Alespoň že přiznává, že v roli Hraběnky měla namále, aby se nerozesmála. Obávám se ovšem, že úplně z jiných důvodů.

   Vymazat
  2. Herec je prostě parodií na člověka se vším všudy.
   Najdou se samozřejmě výjimky, které vědí, kdy přestat a věnovat se něčemu jinému.
   Jenom si říkám, kolik takových kostlivců na nás ještě vyskočí!

   Vymazat

  3. https://uloz.to/!uAkLnfX4M/leonid-i-breznev-nar-19-12-1906-dniprodzerzynsk-ukrajina-nejvyssi-predstavitel-sssr-v-obdobi-1964-1982-konecne-reseni-kyjev-usa-exbolsevik-jara-stetina-ato-sssr-vladli-ukrajinci-chruscov-podgornyj-kiricenko-vorosilov-havel-jpg

   Vymazat
  4. Nezlobte se přátelé, ale v předcházejících textech je mnoho nepřesností: V SSSR, stejně jako v dalších mnohonárodních státních útvarech bylo jedno v jakém koutku té říše se člověk narodil. Ukrajina stejně jako Bělorusko byly součástí nejen Impéria ale i ruské státní entity. Ukrajinští Rusové v Doněcku a Lugansku nejsou z ukrajinského etnika, ale Rusové, stejně jako Brežněv či vyhnaný prezident Janukovič, stejně jako Chruščov a další.

   V situacích, které popisuje článek, není důležitá národnost či státní příslušnost, ale ideologie, která dovolila ospravedlnit vpád a okupaci cizí země. A ještě důležitější se geopolitický zájem.

   MM

   Vymazat
  5. Pro 0:43
   :) Asi se na Vas budou zlobit pratele, treba z Gruzie, Litvy, Lotysska ..., kteri by urcite nechteli byt znova zarazeni do ruske entity. Chudak Bandera asi nevedel, ze je vlastne Rus jak poleno.
   Kdyby znal, nemusel povrazdit sto tisic Polaku, protoze to jsou vlastne Rusove z Varsavy. Holt se nam to Imperium nekdy roztahovalo. Jinak Finy z Ruskeho Imperia jsem v tu v osmasedesatem nevidel. Asi zabloudili.

   Vymazat
  6. Hele anonyme, "hezky řečeno". Ovšem národnost tady vytahujete vy, tak my na ni reagujeme a to konkrétně tady: https://uloz.to/!uAkLnfX4M/leonid-i-breznev-nar-19-12-1906-dniprodzerzynsk-ukrajina-nejvyssi-predstavitel-sssr-v-obdobi-1964-1982-konecne-reseni-kyjev-usa-exbolsevik-jara-stetina-ato-sssr-vladli-ukrajinci-chruscov-podgornyj-kiricenko-vorosilov-havel-jpg .Tak mi řekni kašpárku, vod koho jste vosvobodili tu svou (u)krajinu :-). Vod koho osvobodili čeští nacionalisté Čechy po rozbití Rakouskouherska a vod koho slovenští nacionalisté Slovensko po rozbití Československa? Kapišto tu komedii kterou děláte ze svých dejin?

   Vymazat
  7. 17. září 2018 0:43 MM reality

   Tak Vy jste se narodil v Africe, jste černej jak krém na vojenské kanady. Odcestoval jste později do Maďarska a jste také Bulhar.

   Nezlobte se pane, ale Vy jste pitómio, jak Jaromír Štětina, ten je navíc velice vychcanej. Kde se člověk místně narodí, to má zapsané v rodném listě, to však neznamená, že kam odcestuje, kde ve světě působí, tam mu přepíší rodný list, možná dostane tamní pas, toť vše?

   Honolulu je podle svých písemných pind Čech, jak poleno i kdyby se rozkrájel i když se možná momentálně nachází v JAR buši nebo Floridském Gay baru, jeto pouhý Pražský Smíchovský Teplomet (PST), momentálně na Floridě, možná !

   Vám však neberu, že je Gruzinec, jelikož tam chce mít amerika momentálně své vojenské základny.

   Vymazat
  8. Ano, máte pravdu. Geopolitický zájem byl důležitý. Stejně jako nyní, kdy je důležité chránit vnější hranici před migrací, tak i před tím bylo potřeba chránit vnější hranici socialistického sektoru. Co je na tom divného? SSSR a ani Rusko nestojí o přímé sousedství s NATO. Tenkrát se jim to podařilo, nyní už ne. To je o tom větru a plášti. Nejdřív byl náš přítel v SSSR a teď máme přítele na západě,odkud přicházejí zrady a války.

   Vymazat
 2. STRČTE SI SIONISTICKEJ PŘEVRAT DO PR DELE!
  https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/babis-hamacek-sirotci-ze-syrie_1809151824_miz
  TADY MÁTE TO, ZAČ BOJUJÍ ICIKOVÉ ČR DNS !!!!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Vole. Nesváděj na židy svou vlastní neschopnost.

   Vymazat
 3. Feliks Dzierżyński /zakladatel a šéf ČEKY/ - pocházel ze zchudlé polské šlechtické rodiny.
  Lev Davidovič Bronštejn /Trockij/ - narodil se v Bereslavce na Ukrajině.
  Jenon Geršеvič Jeguda /Jagoda/ - šéf NKVD - narodil se do židovské hodinářské rodiny.
  Lavrentij Pavlovič Berija - šéf NKVD - narodil se v Abcházii do chudé gruzínské rodiny.
  Michail Nikolajevič Tuchačevskij - narodil se polským aristokratům ve Smolensku - "vyznamenal se jako řezník při potlačování rolnického povstání během hladomoru.
  atd atd atd ....

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Vždyť i Lenin byl po matce židovského původu. Celou zemi si v roce 1917 podmanili a terorem ničili židi. Jen Stalin, Ordžonikidze, Lunačarskij a Dzeržinskij nebyli židé. Posledně jmenovaný se oženil se židovkou, takže i on de facto patřil k té obřezané krvežíznivé bandě.

   Vymazat
  2. Anonymní 16. září 2018 10:19

   I Michail Sergejevič Gorbačov SSSR byl židovského původu. Narodil se ruskému otci a ukrajinské matce (Maria Gopkalo, židovský původ Ukrajina) ve vesnici Privolnoje poblíž Stavropolu.

   Vymazat
  3. Vše informace mají pro mne cenu Hovna. Antisemitismus vám zatemňuje mozek. Nejste kvůli tomu vnímat svět takový jaký je.

   Vymazat
  4. Jo "antisemitizmus zatemňuje mozek". Hezky Pepku. No gdyž začnou sr.rát na Rusa, Čecha, Němce, Slováka... tak to je v "nejlepším pořádku". To už se smí, nic není zatemněno:-).

   Vymazat
  5. 0:48 Tak skoncuj se svým turkismem, Chazare a staň se Semitou! To znamená v první řadě - přestaň vraždit Semity, tedy Palestince! - http://www.rybkapub.cz/rybka/eshop/11-1-Novinky/-4-/5/173-Slomo-Sand-Jak-byl-vynalezen-zidovsky-narod

   Vymazat
 4. Tak tenhle dement chce stavět z zemí eu chalífát:

  https://cz.sputniknews.com/svet/201809158074872-hrozba-evropa-nacismus-populismus/

  Takže my normální občané musíme volit jen pro národní politiky. Zapomenout na pravici levici už jsem to pochopil dávno a volím pravicovou SPD a CZEXIT.

  Západní teroristé v akci:

  https://cz.sputniknews.com/svet/201809158074575-dlr-donbas-ukrajina-zacharcenko-sbu/

  OdpovědětVymazat
 5. víte, bojovat ve vlastní zemi proti majoritnímu obyvatelstvu s cílem jej vyhubyt je sebevražedné. Kór v případě, kdy jsme ještě nezbourali Terezínskou pevnost. :)

  OdpovědětVymazat
 6. KRIMINALITA mezi barevnymi v Americe je nekolikrat vetsi nez mezi belochy. To se ale nesmi rikat, protoze je to "rasismus."
  Policajti to vsak uverejnuji kazdy rok a tyto statistiky se dostanou koupit v kazdem knihkupectvi.
  Levicaci maji mentalni uchylku a snazi se z nas udelat Schizofreniky !

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Honolulu, kdybys byl schopen pochopit, co se ve světě děje, možná bys psal chytřejší texty.

   Vymazat
 7. MICHAL BRAND = další grafoman, který svými žvásty o "neomarxismu" rád obšťastňuje primitivy a ignoranty.

  - Jen tak dál, Nová republiko - jen nepolevit; to by v tom byl čert, abychom tu ty blbečky nesehnali všechny do jednoho houfce!

  - Čím větší sračky - tím větší bude zdejších blbečků!

  PS:
  Obrázky autora a jeho další koníčky (kromě grafomanství) najdete zde:

  https://www.directreal.cz/nemovitosti/sklady-pronajem-pronajem-skladovacich-prostoru-v-usti-nad-orlici-1033

  https://www.dumrealit.cz/brand

  https://youbo.iprima.cz/kanal/michal-brand-197216

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jasněěě, zatímco ty seš "klasickej" marx-leninista, pravej židobolševník, co? Na váš platila a vždy platit bude jen Ruská pravda! - http://iks2010.info/wp-content/uploads/img/0_905a%D0%BB%D0%B411.png

   Vymazat
 8. Kdyz jste beloch toulajici se Amerikou a octete se s autem v prikope, (napr. ja), tak mate okamzitou pomoc !
  Kdyz se to stane barevnym, tak vsichni se boji zastavit !

  Vsichni to vi, ale nikdo to nerekne nahlas !
  KROME me ! - Ale ja prozil tropicke horecky v Africe a nepoznam co mohu a nemohu rict.
  Svetlonos ze Smichova.

  OdpovědětVymazat
 9. 23:18 - Vase snazeni je zkaza a kam prijdete i trava prestane rust.
  Panove v Africe rostla trava, ktera se jmenovala KU-KU-JA !
  Tato trava trhala beton, ale po prichodu levicovych marxistu - ta trava vychcipala.
  NEMAM duvod lhat, rikam pravdu !
  Jsem ravdomluvny nick honolulu !

  OdpovědětVymazat
 10. ====================================================
  Pane Dr.Davide - to sem teď budete vážně dávat příspěvky svých pacientů?
  A jak se Vám líbí ty dosavadní reakce na ten úžasný výplod? Paráda, co? Trochu o Židech, trochu o komouších, trochu o barevných ..... přímo "názorová pestrost", chce se říct.
  ====================================================

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
  2. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
  3. Dej bacha, abych ti nepřetáh ty insekticidů špatně našňupanej Chazare nosní dírky přes jarmuli na temeni a pak ti nevobtočil pejzy kolem volátka!

   Vymazat
  4. Souhlas, ale pan Dr. David za to nemůže. Do přenosu se zapojuje dobře financivaná 5.tá kolona, která chce svou pitomosti, zničit diskuze. Co očekáváte od krejčich,zelínářů a vedoucích samoobsluh, kteří dnes jsou elitou.

   Vymazat
  5. Tak zase kádrujeme, už se těším, jak budu vyplňovat dotazník. RASA.... PŮVOD ... VZTAH K EU ... POLITICKÁ STRANA .,,, a totéž přo moje rodiče a prarodiče

   Vymazat
  6. 20:41-už aby to bylo, budu umět lépe volit!

   Vymazat
 11. Kdyz se toulate Amerikou a prijedete do zapadle vesnice a mistni "honzove" poznaji ze jste cizinc - podle accentu, tak vas HOSTI a chteji s vami popijet.

  Barevnym ale doporuciji zmizet z rajonu. Duvodem je jejich kriminalita.
  Napr. v Chicagu a rok 2017 bylo zabito pres 4000 barevnych v zajemnych valkach a president Trump rekl, ze nezmeni-li se tato situace, tak tam posle Narodni Gardu.

  Snazeni neo-marxistu ohledne integrace je odsouzeno k zaniku. Oni stale lzou ohledne vseho.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Honolulu -
   (23:37) - se snaží nás přesvědčit, že mu nesmrdí jenom nohy, ale také z huby.
   A tak nás tím odporným zápachem lidské blbosti obšťastňuje (prý) přes Atlantik.
   Užvaněná polosenilní zrůda bez špetky sebereflexe. Blbeček na kvadrát.
   Takoví se sem hodí. Takoví pomáhají s Novou Republikou bojovat proti marasmu!

   A tak nám svět možná už brzy bude závidět, že dokážeme produkovat největší pitomce pod sluncem. Kdo by to byl ještě před sto lety řekl!

   Vymazat
  2. Kopecký, jsi trapný překrucovač. Styď se, jsi-li toho schopen.

   Vymazat

  3. Anonymní 17. září 2018 0:59, nemůže toho být schopen, jelikož ho pro mne ne kupodivu, nesprávně oslovujete!


   https://m.facebook.com/jan.zmatlik.5


   Vymazat
 12. 23:26 - pane NEDOMRDKU ! Prece nam nebudete predepisovat co smime, nebo nesmime rici ! Vy jste intelektualni trpaslik - PRIZDISRAC a my jsme dusevni velikani realismu a krome toho vse co se delo v Rusku mezi lety 1918-1992 jsme si precetli 2x !
  Vase doba temna minula !

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Honolulan opět nepřekvapil. Blb zůstane blbem i kdyby celý svět procestoval..

   Vymazat
 13. 23:43 - tyto nedomrdky vede MAXINE WATERS, ktera je ted hlavni sefka "demokraticke strany" - strany neo-marxistu. Destruktivni MINORITY, ktera se nemuze smirit s prohranymi volbami !
  23:26 jsou PODSVICATA UPISTENA - UKRIVDENA, minorita kretenu a zitrek patri nam - jejich opozici !
  Jsme denne silnejsi !
  Rika nick HONOLULU - svetlonos !
  Mercury s lucernou pravdy !

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 23:56
   Je to tak, jak říká Honolulu: není větší síla, než když se spojí hodně blbců! A když se ještě k tomu považují za světlonoše, je to úplně nejlepší. Je lépe vidět, kam člověk šlape - blbů už je totiž tolik, že pomalu není kam šlápnout.
   A tak neumdlévej, BLBE SVĚTLONOŠI!
   ZÍTŘEK PATŘÍ BLBŮM! A nikdy jinak!

   Vymazat
 14. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 0:24

   Staří lidé jsou nebezpeční, protože nemají strach z budoucnosti.

   A pokud jde o tebe, kreténe, Tvou ubohou vylhanou minulost už žádná budoucnost nikdy nedokáže vykompenzovat. A tak budeš lhát, blábolit, a nadýmat se hloupostí a vysvětlovat kdekomu na potkání, že větší hovno než ty nikdo nikdy nesežral a a i nesežere!
   Tvá budoucnost, Honolulu, je hromada tvých vlastních zapáchajících výkalů - NIC VÍC a nic méně! Dokazuješ to ustavičně každým slovem, který se valí z tvé smradlavé tlamy!

   Vymazat
  2. 0:30 Nick honolulu je Vlastenec, rasista, aktivní člen KKK! Kdyby tě ty kremelská židobolševická filcko vopejzaná spatřil - na kilák - dva, tě složí svou winchestrovkou jak škodnou! Teda proč jak, viď? Však jednou to bude povolený i u nás. Pak vás vy hnusný obřezaný xindlové budem střílet na loveckej lístek:)

   Vymazat
 15. Časté dotazy a správné odpovědi

  • Proč k nám vstoupily (a jednou opět vstoupí) spřátelené armády, v roce 1945, v r. 1968, a v brzké budoucnosti znovu, na žádost naší pokrokové vlády?
  No přece aby nás zachránily, od fašismu, a později od kapitalismu, od demokracie.
  To je přece jasné – JAKO SLUNCE JASNÉ – každému roduvěrnému Čechovi a Rusovi.

  • Komu slouží současná zběsilá antiruská a antisovětská propaganda?
  No přece Euroameričanům, dědičným nepřátelům Slovanstva a socialismu.

  • Kdo a proč vytvořil neomarxismus, nejnovější nástroj světové reakce?
  No přece neomarxističtí vrazi z Wall Streetu a Bilderbergu, k zákeřnému boji s OPRAVDOVÝM marxismem-leninismem-stalinismem-putinismem.

  • Kdy budeme opět svobodně slavit 9. květen, 21. srpen a 7. listopad?
  No přece ve šťastné i náročné době budování míru a socialismu, po opětovném osvobození naší vlasti nepřemožitelnou Armádou Ruské federace.

  • Můžeme nějak urychlit opětovný vstup spřátelených armád?
  Jistě – stačí v Milošově referendu odpovědět ANO na otázku „Chcete co nejrychlejší osvobození naší vlasti z okupace EU a NATO, vražedných paktů, připravujících útočnou jadernou válku proti Velikému Rusku?“
  Mimochodem: Jen opravdový blázen – obránce evropských „hodnot“, čili havlista, pravdoláskař, kavárník, křesťan nebo intelektuál by na tuto otázku odpověděl NE, že.

  Ať věčně žije Veliký Putin, chlapák všech slovanských chlapáků, naše jediná opravdová záštita proti EU a NATO!

  P. Radosta

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Bože, ty ale máš jednoduchý svět a myšlení.

   Vymazat
 16. 0:22 - NEDOKAZETE me zdolat myslenkou, realita vam unika pro tupost, tak se vyzivate v pubertalnim slovickareni !

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pane Honolulu, když někomu odpovídáte, tak laskavě klikejte na na nápis "Odpovědět" v příslušném vláknu. Najdete ho pod prvním příspěvkem vlákna a podruhé pod čarou na jeho konci. U nás, v zaostalé ČR, to chápou i malé děti. Jenom tupec otvírá nové vlákno tím, že vloží svou odpověď do okénka na konci diskuze. Pokud se touto radou budete řídit, tak alespoň malinko snížíte podezření, že jste blb. Děkuji.

   Vymazat
 17. Zajimava tabulka politbyra. K tomu nekolik poznamek. Je samozrejme zcela absurdni obvinovat Rusko z toho co napachalo bolsevicke vedeni SSSR. A to bez ohledu na tom kolik tam bylo Rusu. Faktem ovsem zustava, ze Rusove nikdy dominantni pozici v bolsevickem vedeni nemeli.

  * Stalin samozrejme nebyl Rus. Ale ani Lenin nebyl Rus.
  * V politbyru, ktere rozhodlo o Katyni, byli 2 Gruzinci, 1 Armen, 3 Rusove. Ale to je stejne jedno. Zalezelo na tom, co rozhodl Stalin. Ti ostatni tam byli jen na zvedani ruky. Na myslenku prisel Berija (Gruzinec).
  * Strujce ukrajinskeho hladomoru byl Lazar Kaganovic (Zid).
  * Nekde na webu je dramatizace rozhovoru odvleceneho cs. vedeni s SSSR vedenim v Moskve roku 68. Podle toho nejagresivnejsi byl Podgornij (Ukrajinec).
  * Zajimal by me postoj komunistickeho vedeni DDR, MLR, BLR, Polska. Byli do toho zavleceni proti sve vuli nebo to aktivne pripravovali?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 21. srpen 1968 se uskutečnil na žádost a nátlak tehdejšího vedení NDR a Polska, které mělo obavy, že to co se roku 1968 dělo v ČSSR se přelije do jejich států. Tlačili na Brežněva, aby podnikl invazi. Brežněv invazi nechtěl, proto inicioval jednání v Čierne nad Tisou, kde i osobně přemlouval Dubčeka, aby to co dělá, dělal tak, aby to nedráždilo východní Němce a Poláky a aby to dělal jako Maďaří, kteří dosáhnou svého, ale není to tak okaté. Dubček nic nepochopil, ale spíš měl kolem sebe vládu, která byla plná pitomců, kteří provokovali a mysleli si, že jsou pupkem světa. Co by se stalo, kdyby nedošlo k 21.08.1968 jsme viděli po 17. listopadu 1989, kdy se barevná revoluce pod vedením západního ráje konečně u nás podařila a dnes máme co máme, spíš nemáme nic.

   Vymazat
  2. Že bol Dubček nezorientovaný - mierne povedané - a nemal pod kontrolou (neriadil) vývoj v ČSR, je viac ako zrejmé z prepisu jeho rozhovorov s Brežnevom:
   http://veksvetla.cz/telefonat-mezi-sasou-dubcekem-a-leonidem-breznevem-13-srpna-1968-12/
   Rozhodne odporúčam každému prečítať..

   Vymazat
 18. 1:26 - dekuji za radu, ale mam strach, ze potom zkysnu s nejakym hnupem na stejnem miste ! Kdyz jdu ale dal, tak to cte vice lidi vy "EINSTEJNE" !

  2:17 - Vzdyt to byla druha rise Kazarska. Prvni znicil knize Svietoslav 960 A.D. (Datum si nepamatuji presne) a druha chcipla na ubite sama, nekdy kolem roku 1993 !

  A potom Putina a Rusko vyhlasili za nepritele !

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Naopak, když "jdeš dál", většina čtenářů tě odroluje, a tedy tvoje blafání nečte.

   Vymazat
  2. 2:33 Samozřejmě je to na vás, jestli chcete být i nadále považován za člověka s deformormovaným logickým myšlením, lidově zvaného blb.

   Vymazat
 19. PSSST, prave jsem obdrzel na podpis nove I.D. !
  Vite co to znamena ?
  Amerika zavadi nove dokumenty - proti illegalnim immigrantum.

  OdpovědětVymazat
 20. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Když si přečtu první příspěvek od BLBA, pomyslím si- BLB. Když druhý řeknu- BLB. U třetího mám chuť se zvednout a jít kopnout BLBA do trusníku. Kde se právě nacházíš, HOVNOLULU?

   Vymazat
 21. definice feminismu v článku je holý nesmysl

  OdpovědětVymazat
 22. Článek je nesmírně zajímavý, inspirující, avšak jednu výhradu či připomínku bych přece jen měl. Moudré přísloví říká: "Národ, jenž nezná vlastní dějiny, nemá budoucnost". Položím tedy provokativní otázku, která by se mohla jevit jako útok na židovsko-křesťanskou tradici a civilizaci: "Co víme o duchovním životě našich předků žijících na Velké Moravě a Kyjevské Rusi, co víme o védické kultuře, kterou praktikovali a kterou byli nuceni násilím opustit pod vlivem šířící se židovsko-křesťanské civilizace a víry?" Udivujeme mě, že se dnes nenajde prakticky nikdo, kdo by byl ochoten a schopen se touto otázkou zabývat. Vždyť se jedná o NAŠE dějiny a o život NAŠICH prapradědů a praprababiček. Přitom védická víra a kultura je i pro dnešního člověka v mnohém inspirující a je velmi blízko snaze současného Ruska chovat se vůči ostatním nikoliv z pozice síly, ale dle zásady vzájemné rovnosti. Omílat donekonečna, že jedině židovsko-křesťanská tradice je tím pravým, jediným a skutečným základem naši civilizace se mi z tohoto úhlu pohledu jeví přinejmenším jako polopravda, neřku - li přímo jako lež. Zkrátka a dobře, naši předkové žili ve védické víře a kultuře, o níž dnešní lidé nevědí zhola nic. Židovsko - křesťanská tradice pro ně byla nepřijatelná, protože měla a má v sobě prvky satanismu, což je také důvod neskutečných útrap a krveprolití, kterým si Evropa prošla.
  Jsme Slované, takže bychom naše dějiny měli ctít a vědět o nich alespoň to nejzákladnější, pročež bych židovsko-křesťanskou tradici až tak neopěvoval a neglorifikoval. Šiřitele židovsko-křesťanské víry si byli moc dobře vědomi síly védické kultury a víry, proto se ji snažili zlomit a potlačit, což se jim beze zbytku podařilo.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. děkuji za váš příspěvek.stále se všichni odvolávají na dva tisíce let tradice židovsko křesťanské kultury která ale v evropě v žádném případě nemá tak dlouhé trvání a její prosazování provázelo vždy krveprolití

   Vymazat
  2. 7:36- co začít "od Adama", našeho! Veřejný boj proti křesťansko-židovské kultuře v našem teritoriu přece není antisemitizmem! Sám nevím, jak a kde začít, čekám spíše impuls od chytřejších a vzdělanějších, jen vím, že jsem ateista, Slovan, který nechce obnovit slovanské bohy, jen eliminovat cizí kulturu a možná v předzvěsti velkého konfliktu apelovat nad normálnosti "panslavizmu" v této rozbouřené době. Z téže pozice volím vždy i své "národní" zástupce ve všech volbách, včetně komunálních(kroužkováním) a mrzí mne nemožnost kroužkování napříč stran(panašování)! Co podpořit Zemana v jeho snaze, pane Davide a jiní?

   Vymazat
  3. PS.Pokud se k přečtení vrátí i "honolulu", mám pro něj otázku. "Nesvazuje Vás křesťanství v hledání pravdy i proti víře? A co Váš "úlet" k New Age"? To jsme stále ve středověku? I když Vaše úlety k víře a amerikanizmu chápu z prožitků v JAR.

   Vymazat
  4. S židovsko-křesťanskou kulturou Evropy a Slovanů je to trochu složitější.
   Zhruba do začátku 16. století byla v západní Evropě a v Římské říši, kam patřily i Čechy, kultura římsko -katolická (křesťanská), potom to byla protestantsko -židovská kultura, až z toho dnes zůstala jenom ta ateisticko -židovská kultura.
   Východní kultura Slovanů, včetně Velké Moravy, byla řecko (byzantsko) -křesťanská a přetrvala až do dnešní doby na Balkáně jako řecké křesťanství a v Rusku jako pravoslavné křesťanství.
   Dnešní Evropa Evropské unie je ateisticko -židovská, i když si to neuvědomuje a hlasí se k nesmyslné židovsko -křesťanské tradici.

   Vymazat
  5. 16:39- to zní velice rozumně a dle mých školních znalostí i správně. Tedy v politické rovině. Hůře se již bude vysvětlovat kultura "nenáboženská"! Mne staví(ateistu) na stejnou stranu s "honolulem" křesťanem. Možná jste opomenul zdůraznit původní římsko-katolickou jako "antisemitskou", později rozmělněnou protestanty ale já bych rád byl součástí verze ateistické-NEžidovské, slovanské kultury 21. století. Zde vidím jedinou cestu, cílenou volbou "národních buditelů" do všech možných pozic vlivu! Prostě opak toho, co nám nabízí "židovská-křesťanská" tradice místní až po nadřízené sekce EU a lobby z USA.

   Vymazat
 23. Pekne napísané.
  A čo tak Urajinofobia, Rusofobia, Rusinofobia, ničenie všetkého čo Slovanské je.
  Západ poštvava Slovanské národy proti sebe, z vydynou obohatenia sa na ich úkor.
  Mnohí z Rusofobným myslením, zabúdajú že samy v Slovanských štátoch razia Rusofóbne myslenie, a kto im to vyvracia tak ho označia za Rusofila, Ukrajinofila, Rusinofila a i.

  V Juhoslávii spustil západ precedens z Kosovom, ktorí sa im vrátil v podobe Krymu.
  A tak západ používa dvoje metre, ktoré aplikujú rozdielnym spôsobom. Zatial čo veľké množštvo štátou EU schválilo nezávislosť Kosova okrem 5 štátou, ktori ostatných varovalo, že to môže spustiť lavínu, tak to proste odignorovali.

  Potom nastala situácia, štát ktorý vyše 20 rokou nekontroloval územie, tak tam vojensky zasiahol, aj napriek tomu že v tom štáte vznikla vlastná identita, a ľudia sa stotožnili zo svojím politickým a štátnym celkom, a tak pozdvihli zbrane proti agresorom, ktorí ich 20 rokou nekontrolovali, a nemali dosah, na ich vlastní vývoj, separatného územia. Tu zasiahli Rusi, a v Západ to už nemohol tolerovať, aby Rusi zachránili separatné republiky, ktoré sa stali nezavislímy hneď po rozpade ZSSR, a to aj napriek tomu, ako si tie odtrhnuté štáty predstavovali.
  To znamená že odtrhol sa od ZSSR, ale odtrhlo sa im aj časť územia z odtrhnutého územia. Vidíme to v Gruzínsku, Moldavsku, Ukrajine, Azerbaidžane. A v súčastnosti aj vo Španielsku, kde Katalánsko si v demokratickom referende schválil samostatnosť, a v Madride sa vehementne snažia spochybniť referendum a vôľu Katalánskeho ľudu.
  Ale aj Španielsko varovalo EU a západ že uznaním Kosova to bude precedens aj na Španielskom území.

  Zatial čo čelný predstavitelia EU sa v otázke uznania Kosova zhodli, okrem 5 štátov, tak v otázke Katalánska zaujali vlažný postoj.

  V súčastnosti je to Sýria, kde niekoľko zapadoeurópskych štátou podporuje opozíciu, zatial čo Rusko legitímne vedenie.
  Neviem ako bi reagoval západ, ak by Český prezident, povedal, Rusi podporujú Asada, Vy na západe opozíciu, a my podporíme myšlienku na samostatnosť Kurdov v Sýrskom teritóriu ROJAVA!

  Asy bi západ urobil v Prahe ďalšiu revolúciu, aby odstránil prezidenta, ktorí im kafre do ich plánov, a presadzuje vlastnú politiku, nie Sýrskému Režimu, a ani Sýrskej Opozície, ale rovno Kurdskej ROJAVE!

  Žeby Angola 1975?? A Český vojaci, alebo dezertéri bránia Kurdské osady v Kurdskej ROJAVE??

  Západ bi už mal titulky český vojaci sa pomiatli, a bránili Kurdské obyvateľstvo pred agresormi. Alebo český prezident sa pomiatol, a vyslal na pomoc ROJAVI kontigent Českých vojakov, a ekonomických poradcov, na pozdvihnutie ekonomiky ROJAVA.

  Možno bi na západe spustil niečo podobné ako sa to robí voči Viktoroví Orbánový v Maďarsku.
  Ktorí so zdravým rozumom schvaľuje zákony na ochranu svojho Maďarského národa, pred Neoliberalizmom, Neomarxizmom, Denger ideológiou, a tiež pred Sorošizmom, v Maďarsku.

  Maďarsko je prvá lastovička, ktorá proti nelegálnym mygrantom použila osvetčené metódiy vstupu na ich územie, a to tím že na hraniciach vybudovala ostnatí drôd, aby zabránilo nelegalnému vstupu na Maďarské územie.
  Ale dnes už Maďarsko nieje osamotené, lebo v Rakúsku, Taliansku, vidieť prvé kroky nelegalnej migrácii a ich boji proti nelegálnym mygrantom. A dúfame že bude viac štátou, ktorí sa postavia otvorenie Elektronovy, a Perkelke!!

  OdpovědětVymazat
 24. Honolulu je věřící katulík a ztoho je zřejmé proč je tak pomatený a mele stále o té Deklaraci co jídal dohromady také nějaký Mordechaj a pak jí ještě pro jistotu upravil Lévi.

  OdpovědětVymazat
 25. Dr. Bohuslav Ečer, Norimberský soud, Orbis, I. vydání v prosinci 1946, str. 376.:
  „Norimberský soud prokázal, že fašismus a nacismus mohly být zdolány bez druhé světové války, kdyby demokratické národy včas a jednotně byly zasáhly. Poslední takovou příležitostí byla krise mezinárodní mravnosti a politiky, práva a spravedlnosti, kterou historie označí jménem „Mnichov 1938“. Neboť ve skutečnosti se dostával v tomto období do těžké krise německý nacismus. Tehdejší vládcové Velké Britannie a Francie věděli, že nacismus je v krisi. Odhodlali se jej zachránit. Namluvili svým národům a veliké části světa, že našli v takzvané Mnichovské smlouvě lék na chorobu Evropy. Ve skutečnosti to byl jed. Norimberský soud prokázal, že nemuselo dojít k válce, kdyby státníci západu byli učinili to, co později za války učinit musili: kdyby totiž byli včas s předvídavostí skutečných státníků našli cestu místno do Mnichova, do Moskvy. Ale ovšem Moskva znamenala symbol slovanství. Mluví se dnes o slovanském imperialismu. Možná, že Mnichov byl pokusem zastavit pomocí Hitlera slovanský „imperialismus“. V Norimberku však bylo prokázáno, že Hitler, věrně prováděje svůj veřejně vyhlášený plán, určil svým hlavním cílem vyhubení desítek milionů Slovanů a zotročení zbývajících. Z protokolu, dokumentů a rozsudku norimberského tribunálu plyne jasně dějinně důležitá skutečnost, že hlavní rána nacismu byla namířena proti Slovanům a že také na ně se strašlivou silou dopadla.“

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 16. září 1938:
   Prezident Beneš požádal sovětské zastupitelství v Praze o odpověď na otázky : „Beneš prosí vládu SSSR odpovědět na následující otázky :
   1. Poskytne SSSR podle smlouvy Československu okamžitou a účinnou pomoc, pokud mu Francie zůstane věrna a rovněž poskytne pomoc.
   2. V případě napadení Beneš okamžitě požádá o pomoc Společnost národů... V této souvislosti Beneš žádá o pomoc ve Společnosti národů a od sovětské vlády požaduje rovněž rychlou odpověď na to, zda mu Sovětský svaz jako člen Společnosti národů pomůže...“
   20.9. Moskva sovětskému představiteli v Praze odpověděla :
   „ 1. Na Benešovu otázku, zda Sovětský svaz podle smlouvy poskytne okamžitou a účinnou pomoc Československu, jestliže Francie mu zůstane věrna a rovněž poskytne pomoc, můžete dát jménem sovětské vlády kladnou odpověď.
   2. Stejně tak můžete odpovědět i na druhou Benešovu otázku...“
   Tuto odpověď téhož dne sovětský zástupce v Praze telefonicky sdělil Benešovi.

   Vymazat
  2. 21. září 1938:
   Lidový komisař zahraničních věcí M.M.LITVINOV se na plenárním zasedání Rady Společnosti národů vyslovil za nezbytnost přijmout naléhavá opatření na podporu Československa. LITVINOV se vyslovil za nezbytnost přijmout naléhavá opatření na podporu Československa, požadoval, aby ve Společnosti národů byla nastolena otázka německé agrese, znovu potvrdil připravenost SSSR splnit své závazky a naléhal na svolání porady evropských mocností a dalších zainteresovaných států, na níž by byla vypracována společná demarše.

   Vymazat
  3. 27. září 1938:
   V britském rozhlase vysvětluje CHAMBERLAIN britské veřejnosti své stanovisko k událostem kolem Československa : „..Jak je to hrozné, fantastické, neuvěřitelné, mají-li Britové připravovat zákopy a zkoušet plynové masky v Anglii pro spor v daleké zemi a mezi lidem, o němž my nevíme nic…A i kdybychom měli sebevětší sympatie s malým národem, proti němuž stojí veliký a mocný soused, nemůžeme jednat za všech okolností tak, abychom přivedli celou britskou říši do války prostě jen kvůli němu …“

   Vymazat
  4. Následkem Mnichovského diktátu bylo Československu uloupeno 41 tisíc km2 , z toho Německo obsadilo více než 28 tisíc km2, Maďarsko 11 tisíc km2 a Polsko 1 tisíc km2. V tomto území žilo cca 5 miliónů obyvatel, z toho 1.161.616 Čechů a Slováků. Z českého a moravského pohraničí před koncem roku 1938 uprchlo 114.577 Čechů, 11.647 Němců – antifašistů, 7.325 Židů, 1.000 osob různých národností. HITLER získal 1.582 letadel, 2.175 děl, 469 tanků ,501 letadlové dělo, 115.000 pistolí, 43.000 kulometů, 3.000.000 dělostřeleckých nábojů, cca 1.000.000.000 kusů pěchotního střeliva a další vojenský materiál.

   Vymazat
  5. 23. července 1939:
   Na návrh SSSR začalo jednání o uzavření vojenské úmluvy mezi Velkou Británií, Francií a SSSR. Jednání bylo neúspěšné pro nezájem o spolupráci se SSSR a 17.8.1939 skončilo – Rumunsko ani Polsko nemínily se SSSR spolupracovat.

   SSSR navrhoval vojenský plán, počítající se společným postupem ozbrojených sil tří mocností. Obsahoval tři varianty :

   1. – počítala s možností útoku Německa na Velkou Británii a Francii, v takovém případě měl SSSR zasadit 70 % těch ozbrojených sil, které by postavila Velká Británie a Francie proti Německu.

   2. – zahrnovala opatření k zabránění německé agrese proti Polsku a Rumunsku, pod ní měly obě napadené země zasadit všechny své síly, Velká Británie a Francie měly okamžitě vyhlásit Německu válku a zahájit vojenské operace, SSSR měl zasadit tolik divizí, kolik společně postavily Velká Británie a Francie.

   3. – počítala s možností, že Německo využije území Finska, Estonska a Litvy k agresi proti SSSR, v tom případě Francie a Velká Británie měly okamžitě vstoupit do války s Německem a zasadit 70 % sil a prostředků, které rozvine SSSR, Polsko mělo vystoupit proti Německu a zasadit nejméně 45 divizí, pokud by do války bylo vtaženo Rumunsko, mělo rozvinout všechny své síly.

   Pozn. : V únoru 1945 prohlásil britský ministr zahraničí Anthony Eden v britském parlamentě : „ Sotva může nyní někdo pochybovat o tom, že pokud by k jednotě mezi Ruskem, Británií a Spojenými státy, kterou navázaly v Jaltě, došlo v roce 1939, potom by tato válka (2. světová) nikdy nevzplanula.“

   Vymazat
  6. Početní stavy vojsk a výzbroje v době jednání SSSR,V.B. a Francie - těsně před přepadením Polska:
   Divizí: 311
   Letounů: 11.700
   Tanků: 15.400
   Děl a velkorážních minometů: 9.600

   Německo a Itálie (dost si Mnichovem pomohly):
   Divizí: 168
   Letounů: 7.700
   Tanků:8.400
   Děl a velkorážních minometů: 4.350

   Vymazat
  7. 3. září 1939:
   Velká Británie a Francie vypovídají válku Německu.
   Za polského tažení zůstalo cca 110 francouzských a britských divizí, které stály proti 23 německým divizím, zcela pasivní.
   Od září do konce roku 1939 ztratila Francie na západní frontě 1.430 lidí, britský expediční sbor ve Francii 3 muže.

   Vymazat
  8. A čo obyvateľstvo na Podkarpatské Rusi??
   Veď mnohí Český vojaci ani neodišli domou, ale ostali na Podkarpatskej Rusi, brániť Karpatskú Ukrajinu, ako náhle zaniklo Československo v 1939.

   Problémom tohoto všetkého boli mierové rokovania v 1918.
   A vznik ukrivdených a nespokojných štátou po prvej svetovej.
   A tie Garancie ktoré vznikli na podporu vrámci Veľkej Dohody, sa neuskutočnili, ani v Malej dohody.

   Predstavme si situáciu, Rumunsko prišlo na pomoc Československu, a Rumunská armáda na rieke Tisa zvádza boje z Maďarskom, Juhoslávia, prekročila hranice okupovaného Rakúska Nemeckom.
   Hitler zúri, ako si Juhoslovania a Rumuni dovolili porušiť Mníchovský diktát, a prišli vrámci Malej dohody na pomoc Československu.
   Británia a Francúzsko spolu z Nemeckom a Talianskom bi urobili rázne opatrenia, a štáty Malej Dohody označili za agresorov, lebo si dovolili prísť na pomoc jedného člena Malej Dohody.

   Lenže Malá dohoda bola skôr vedľajší produkt Veľkej Dohody, ktorá mala garantovať mier v Strednej Európe, kedže Rakúsko-Uhorsko už prestalo existovať, ako garant Mieru v Stredoeurópskom priestore. Toto vákúm vyplnilo po roku 1918 Francúzsko z Veľkou Britániou, ako Garntom Mieru.

   Lenže po 20 rokoch vieme ako títo garanti Veľkej dohody zlihaly, keď ich štát a ľudia v strednej európe potrebovali.

   Vymazat
  9. V souvislosti s událostmi předcházejícmi bezprostředně WWII je dobré si položit otázku, kde mohla bývala Evropa bejt, kdyby v čele Polska nestali tupí bekouni, ale nějací skutečně inteligentní lidé! - http://img15.deviantart.net/8736/i/2013/256/2/e/pakt_ribbentrop___beck_vol__2_by_coszniczego-d6m4e0q.png

   Vymazat
  10. PŠONCI a YNTELIGENTNÍ???!!!!Od kdy PYČO zděšena?!

   Vymazat
  11. To je fakt, to nejsou - viz kvůli nim promarněná šance Evropy na tý mapce! Jenže to těžko může posuzovat nějaký teplý van putléria vypouštěný v pravidelných intervalech z análu tohodle smradojeba! - http://iks2010.info/wp-content/uploads/img/%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC301.jpg

   Vymazat
 26. Jak vidím slovo "neomarxismus", tak končím. Marxismus nemůže být neo, či new.
  Hovno je jen hovno, jako kapitalismus, žádné neo !

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Neomarxismus je jenom další fašistická korporace , kterou vytvořil kapitalizmus a která slouží pro oblbnutí lidí ! Je placená kapitalisty a také jim věrně slouží !!

   Vymazat
  2. A co takhle Fašomarxismus, když už tam ten marxismus chtějí mít.

   Vymazat
  3. 13:38 Pohrobku Hitlera, pro tebe by to bylo jako ušité.

   Vymazat
 27. Spíš než neomarxistická kavárna davám přednost termínu havlofašistická kavárna......Nezapomeňte, že právě za Havla došlo k prolomení denacifikačních dekretů, obhajoby bombardování Srbska, stranění neoustašovcům v Chorvatsku či neobanderovcům na Ukrajině, klanění sudetským revanšistům atd......A co se týče normalizačního politbyra byla situace podobná. Husák-Slovák, Biľak -Rusín, Indra-Slovák, Chňoupek-Slovák, Lenárt-Slovák, Beňo-Slovák, Štrougal, Jakeš, Kapek, Hoffman-4 Češi a Cikán Rigo z Košic!

  OdpovědětVymazat
 28. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětVymazat
 29. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětVymazat
 30. Ty idiote cenzore, kdyz mate monopol na pravdu, tak nemate pravdu !
  Ale ty jsi prils BLBY, aby jsi teto vete rozumel !

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 2:57 Hluboká myšlenka. Také vám jednu věnuji.
   Když imbecil jako jste vy o někom napíše, že je idiot nebo blbý, tak to má váhu mušího pšouku.

   Vymazat
 31. CENZORE tvoje ostrazitost upada ! Zapomel jsi smazat nekolik prispevku, ktere NEjsou politicky korektni .
  Smazej to hnupe, at ze sebe nezapomenes udelat politickou steku ! Udela mi to radost !

  OdpovědětVymazat
 32. 4:21 - Kdyby to melo vahu musiho psouku, tak by to nebylo mazano ! S takovou logikou jste kvalifikovan na umyvani verejnych WC a nebo na delani cenzora !

  OdpovědětVymazat
 33. 4:29
  DRŽ HUBU TY DEMENTNÍ INCESTNÍ HROMADO HOVEN!!!!!!!!!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. ... zadula rudá posranina vypuštěná z lejnolíhně tohodle škaredýho kremelskýho čekisty! - http://iks2010.info/wp-content/uploads/img/291912_original.png

   P.S.: Jo a skonči s kapitálkama, páč stejně těm svým lžidokretenským skřekům rozumíš jen sám, a možná ani to ne, lejnere-putlerýči!

   Vymazat
  2. 17:04
   Opakovani je mrdka tvyho minikokota,hermafrodite kokoladozvratkovej!

   Vymazat
  3. 17:17 Antiskřek!

   Vymazat
  4. 7,27
   Hezky,ty sis asi změnil přijímení Anále Hulibrkoviči!!!!!!!!.-)))))

   Vymazat
  5. 8:17
   To se tobě stát nemůže co, těkavý prde v pravidelnejch pauzách vypouštěnej z análu tohodle Ugrofína - http://iks2010.info/wp-content/uploads/img/291912_original.png

   páč ti na hulení nezbyde jaxi čas - můžeš leda prolítat nozdřičky těch ubohých dětiček!!!!!!))))

   Vymazat
  6. 8:17 Že ti to není blbý trápit svým smradem tyhle chlapečky a holčičiky? - http://iks2010.info/wp-content/uploads/img/%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC301.jpg

   Vymazat
  7. TO JE TRAGÉDIE PYČO ZDĚŠENA,ROZPADLA SE TI RODINA,OBA CHLAPI TI ODEŠLI I S ANALNIMA KOLIKAMA????!!!!!
   NENÍ DIVU,ŽE SI PŘIŠEL O ZBYTEČEK ROZUMU JE MI TĚ UPŘÍMNĚ LÍTO!!!!!!!!!!:-)))))

   Vymazat
  8. 18:40 Pokud prdíš k svýmu prdonošoj Šelomoj-Putlerovi (a k nikomu jinýmu ti tvá plynná substance ani prdět neumožňuje), tak tenhle obřezanej Ugrofin Śelomov se na oko i voženil, ale když manželka zjistila co je zač - http://iks2010.info/wp-content/uploads/img/%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC301.jpg

   tak utekla a totéž poradla dcerám! Co nejdál! Protož žijou na Západě a vnuky mu zásadně nepučujou! Proto je Olivřík Stounů nemoh vidět! Furt - "tak kdy už přijdou, chci si je natočit" a žůžovák kremelskej se jen uculoval až mu lícní kosti trčely z dršky jak sáně - prej večer "v soukromí" !!!!!:-))))))))))

   Vymazat
 34. Podle toho demagoga co psal článek, mohu s klidem napsat, Rakousko vyvolalo 2SW. Vždyť Hitler byl rakušák.Proč má neustále někdo potřebu obhajovat zločince RUSA?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ať žije slepičí rozum. Třikrát hurá !

   Vymazat
 35. 9,01
  Hitler byl mejdanová směska zrovna,jako ty,ynteligente havlokolaborantskej!!!!!!!!!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tvůj zkurvenej komoušskej fotr v tesilovým saku s nevkusným hadrem místo kravaty a smradlavejma haxnama v trapnejch východoněmeckejch mokasínách se asi musel dost hřát přízní velkejch rudejch soudruhů co? Taky si se asi těšil na teplý místečko co po něm zdědíš a náhle do toho přikvačil ten vandrák chrchlavej v ošuntělých džínách, vytahaným svetru s flaškou v ruce a udělal ti pořádnej rejhanec přes plány, co? To se frustrátskej smrade nedivím že z toho máš celoživotní trauma - Havel v každý větě:))) Taky nemám tyhle trapný loutky rád, ale neregistuju je, nepíšu vo nich a tím je nedělá slavnější než si zasloužej ...

   Vymazat
  2. Ty starej poklade,tebe my ČEŠI brzo zakopeme....a Štětinu vedle TVÝHO vocasu,ať ti není smutno!

   Vymazat
  3. Tedy ČEŠI asi jako je ten s lopatou na 1 minutě 15 sekundě tu - https://www.youtube.com/watch?v=I1ImlHGLPj0

   Vymazat
  4. 7,30
   Von někdo kouká na ty tvoje do kola se opakující hovadiny???!!!!!
   To si dost fandíš ty analní psychopate!!!!!!!!.-))))))))))

   Vymazat
  5. 8:16 Každopádně ať tak či tak, tys jen prd užgryndanýho čechomužika! Skuteční Češi jsou tady! - https://www.novinky.cz/domaci/483496-na-dny-nato-dorazilo-za-dva-dny-220-tisic-lidi.html

   Vymazat
  6. 18:00
   Jooooo,HOVINKY JSOU VRCHOL OBJEKTIVITY!!!!!!!!!
   TAKY TAM PSALI,ŽE SE TI TY PYČO ZDĚŠENA ROZPADLA RODINA,OBA CHLAPI TI ODEŠLI I S ANALNIMA KOLIKAMA....TAKOVÝ NEŠTĚSTÍ!!!!!!!
   ŽE HSI PŘIŠEL O ZBYTEČEK ROZUMU JE JASNÝ,JE MI TĚ UPŘÍMNĚ LÍTO!!!!!!!!!:-)))))))))))))

   Vymazat
  7. 18:38 Pokud prdíš k svýmu prdonošeoj Šelompoj-Putlerovi (a k nikomu jinýmu ti tvá plynná substance ani prdět neumožňuje), tak tenhle obřezanej Ugrofin Śelomov se na oko i voženil, ale když manželka zjistila co je zač - http://iks2010.info/wp-content/uploads/img/%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC301.jpg

   tak utekla a totéž poradla dcerám! Co nejdál! Protož žijou na Západě a vnuky mu zásadně nepučujou! Proto je Olivřík Stounů nemoh vidět! Furt - "tak kdy už přijdou, chci si je natočit" a žůžovák kremelskej se jen uculoval až mu lícní kosti trčely z dršky jak sáně - prej večer "v soukromí" !!!!!:-))))))))))

   Vymazat
 36. 9:01 A ona ta zrůda stála v čele Rakouska, když tu válku rozpoutala? Když nerozumíš politice, nebo jsi-li blbý, nepleť se mezi lidi.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 10:44 Pokud hlupák jako ty, nechápe psaný text, tak raději ani neodpovídej.Stalin podstatně horší jak pan Hitler.

   Vymazat
  2. Dalo se očekávat, že blbý 12:34 nepochopí, a mezi lidi poleze nadále. Tohle není odpověď na otázku, zda hitlerovská zrůda panovala v Rakousku, když z Reichu rozpoutala válku. A Hitler, není "pan", ale nacistická zrůda, kterou Stalin, pomocí Rudé armády zastavil právě včas, aby se i ten 12:34 mohl narodit.

   Vymazat
  3. 14:40 Škoda, že zastavil.Bylo by méně rudejch blbu jako ty.Ale není všem dnum konec!

   Vymazat
  4. 8,45
   Ten malířskej feťák byl rád,že si po roce 1942 došel sám na hajzl,vohon vegetariánskej!!!!!!

   Vymazat
  5. 9:08 To měl z cigaret co mu poslal Rooosvelt! Ten mazanej židák mu tam totiž přimíchal šaratici!!!!!!!!.-D

   P.S.: Jsem netušil že uměl i něco namalovat, ale prej to byl "génius lidstva", tak proč ne ...

   Vymazat
 37. V soupisu -ismu v úvodu je multikulturalismus a neomarxismus. Vysvětlí někdo konečně, zda a co má společného tento termín s marxismem. Nebo jde o překlep pisatele a jde o antimarxismus? To by mělo logiku. O deformity marxismu se snažilo mnoho "filosofů", ale že by z toho někdy vypadl poddruh marxismu, neznám. Vždycky z toho vypadl jen antimarxismus. Tedy multikulturalismus a antimarxismus, tak je to korektní.

  OdpovědětVymazat
 38. Mate tu NEJPOKURVENEJSI CENZURU NA SVETE , tak by jste zde nemeli nadavat na Hitlera vy nedonosena nedochudcata ! Vzdyt to nema logiku ! - Vyvracet se nad nekym a delat to stejne !
  A nezapomente plakat nad Indiany a nebo kozomrdy !

  OdpovědětVymazat
 39. 11:34 - je to diktatura retardu, kteri neznaji kupecke pocty.
  Inklinuji k nasilnym akcim fasistu, ale nadavaji
  na Fasisty .

  Buduji Socialismus, ale nekdo jiny to musi platit ! Pracujici tridu berou jako dojnou kravu a jeji podvyzivu svedou na Ameriku.

  Kradou jako straky a nadavaji na zlodeje !

  Kdyz je potkate na ulici, tak je poznate podle tupeho vyrazu v ksichte ! Maji nizka cela, jake jsou na obrazku Neandrtalcu !
  Je to proste lidsky odpad !

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To, co jste popsal, platí přesně pro zastánce kapitalismu. Když ho chrání proti kritice, říkají mu demokracie. Neomarxismem nazývají jevy, které oni sami způsobili a podporují, ale jsou už příliž hlasitě odmítány velkým množstvím lidí.

   Vymazat
 40. 11:38
  Brzo ty dylyno příjdeš o skalp,to bude veselo v papundeklově!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To se tobě stát nemůže co, těkavý prde v pravidelnejch pauzách vypouštěnej z lejnolíhně tohodle Ugrofína - http://iks2010.info/wp-content/uploads/img/291912_original.png

   Vymazat
 41. 11:50 - ani zdaleka, vsak nejsou tak nebezpecni v Evrope , kde zdegenerovali, jako jsou nebezpecni v Americe !
  Nasilne michaji dve odlisne kultury, ktere se nesnesou pro kulturni a pracovni naviky !

  Jsou-li na pozicich vlivu tak belosi z takoveho mista utikaji po tisicich ! Napr. Detroit Michigan a nebo cela Californie v dnesnich dnech !

  Kdyz se Socialiste ujmou vlady, tak lide ziji ve stanech na ulici a serou na ulici pod sebe ! (Napr. dnesni San Francisko.)

  A maji pokurvenou cenzuru, jakou by jim mohl zavidet, jak Hitler, tak Kaganovic v Bolsevickem Rusku.

  A mimo to , jejich mista SMRDI zatuchlinou ! Je to typ. smarad podobny PIZMU , kterym smrdi nejnebezpecnejsi opice v Africe. (Oni vsak NEciti nic.)

  Proto je regulovany kapitalismus lepsi, protoze prinasi blahobyt !
  Socialismus = Trabant pod stromem ! Kapitalismus = Cadillac v garazi.

  OdpovědětVymazat
 42. Pocituji vzdy radost, kdyz vam naseru do vasi zahradky mezi ideologicke jahody, vy fasisticti Socani !
  A nezapomente se rozplakat nad nejakymi barbary nebo lidozrouty. (napr. Indiany, nebo Somalci.)

  OdpovědětVymazat
 43. Zapomel jsem se zminit ! Typicky cesky SOCAN, neni schopen postavit jakykoliv proti argument, ale je vyborny kadrovak, ktery pise posudky !

  To, ze nic nevi, je jim uplne jedno ! Co nevi to si vymysli.

  Socani pisi o osamelosti emigrantu a ti padaji pod tihou socialnich radovanek ! Dale o tom ze ziji v papundeklovych krabicich od lednicky, ale ve skutecnosti maji domy z nejlepsich materialu na svete.
  Socani jsou zakomplexovana nemehla.
  VSAK JE ZAZIJETE ZNOVU - prohrame-li volby 6. listopadu !

  OdpovědětVymazat
 44. 12:11-12:28
  Co to mělo byt????
  Střelba ze zastavky....si tipnu,že spiš z gatí nějakého kokota,který zdrhnul mezi sobě rovne pičusi.

  OdpovědětVymazat
 45. Vidím, že to tady zase jede o všem možném od Artěku po Židy, tak si jenom dovolím dodat k tomu, co napsal Michal.

  Brežněv si skutečně - a jak jinak - vybíral politbyro i další spolupracovníky "ze svých věrných" a taky a hlavně z těch, co mu doporučil někdo z těch, komu z dřívějška věřil. (Takhle se mimochodem v polibdíru ocitl i sám Gorbačov. Váže se k tom pěkná historka, o té jindy.) Nicméně nebylo to na národnostním principu. Brežněvci byli z velké části nabaleni na lidi z Dněpropretrovska (Jekatěrinoslav, dnes Dnipro). Což je nominálně Ukrajina, ale mluví se tam dodneška spíš rusky nebo suržikem. A pak to byli i lidi, které znal Brežněv z Kazachstánu. Tam na celiny jezdili už vůbec lidi z celého Svazu a bylo celkem fuk, kdo je Rus a kdo Ukrajinec.

  V dnes Ukrajinském Novorusku a na většině Maloruska vám lidi řeknou, že jsou Ukrajinci, ale řeknou vám to rusky nebo v suržiku, což se k Ševčenkově ukrajinštině má asi jako ostravština k polštině. Že jsou Rusové, by ani nevěděli, kdyby jednoho krásného dne zničehožnic nezjistili, že jejich děti a vnuci se najednou musí učit v ukrajinštině, nebo že úřad s nimi komunikuje ve spisovné ukrajinštině, které sice každý rozumí, ale nikdo se ji neučil a nepoužíval ji.
  OdpovědětVymazat
 46. Co Rus to okupant co okupant to Rus.Mislejí si Rusáci že se jich sviět lekne,nbudou okupovat celísvět,to nas učili ve škole a dívam se na správy jaj se Rusi roztahují po zemněkouli viďuž se přiblížili khranicim NATO a EU do Pobalti a Gruzie.Kde Rus tam základna a USA nemá kde ustupovat kdyžje tlačená ke zdi.Pepek Vyskoč.

  OdpovědětVymazat
 47. 12:47 - ty davas najevo svoji otazkou, ze nerozumis Cesky ?
  TUPANE, to mam prehodit jen kvuli tobe do spanelstiny, ci anglictiny ? A nebo co takhle FANAGALO z Afriky ?
  12:47 typicky produkt vasi kultury !
  Typicky nedomrdek a CHLUBiVY, ZE JE BLBY.

  OdpovědětVymazat
 48. Hurvinci, rad bych vam napsal o nove zbrani,
  ktera je na svete !
  Cina, Rusko, Indie, Pakistan - uz ted prohraly VSICHNI pristi valku, ale cenzori vsechno mazou a tim ublizuji vam - me NEEE ! Musite se proto zeptat kristalove koule, jako knezna Libuse.

  OdpovědětVymazat
 49. 15;16
  Český jazyk ovládán,ale hatmatilku z praskly Primerosky ani omylem ty šuline cizokrajnej!
  Jsi tupej jak hoblina z komina v Ostravě!

  OdpovědětVymazat
 50. 15:22 - TAHNI DO PRDELE nicku Mugabe !
  Smrdis pres ocean a je te poznat na dalku

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 16:43
   Ty YNTELIGENTNÍ PYČO,neznaš matku ni fotra,vohone z incestniho prezervativu!
   A kdo ti nakecal,že je kdosi Mugabe?
   Ti jebe ty analni koliku menem Mwubo?

   Vymazat
  2. 17:09 Tys jen prd z análu téhle smradojebí žůžovky! - !!!!!))) - http://iks2010.info/wp-content/uploads/img/%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC301.jpg

   Vymazat
  3. 17:58
   PYČO ZDĚŠENA ROZPADLA SE TI RODINA,ODEŠLI TI OBA CHLAPI I S ANALNIMA KOLIKAMA.....TAKOVÝ NEŠTĚSTÍ!!!!!!!!
   A TYS PŘIŠEL O ZBYTEČEK ROZUMU VIĎ HULIBRKU.....JE MI TÉ LÍTO,UPŘÍMNĚ FAKT!!!!!!!!!!!:-))))))))))))))))

   Vymazat
  4. 17:58 Pokud prdíš k tomu na tý fotce (a k nkomu jinýu ti tvá plynnýá substance ani prdět neumožňuje), tak tenhle obřezanej Ugrofin Śelomov se na oko i voženil, ale když manželka zjistila co je zač - http://iks2010.info/wp-content/uploads/img/%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC301.jpg

   tak utekla a totéž poradla dcerám! Co nejdál! Protož žijou na Západě a vnuky mu zásadně nepučujou! Proto je Olivřík Stounů nemoh vidět! Furt - "tak kdy už přijdou, chci si je natočit" a žůžovák kremelskej se jen uculoval až mu lícní kosti trčely z dršky jak sáně - prej večer "v soukromí" !!!!!:-))))))))))

   Vymazat
  5. 7,50
   Něco k věci by nebylo ty pyčo zděšená z rozpadlý rodiny?????!!!!!!!
   Joooooooo a ty tvoje sračkomrdky dokola se opakující na odzkazech, nemají cenu ani posranýho toateťáku,JEBALE KOZOMRDOVIČI!!!!!!!!!.-D

   Vymazat
  6. 8:07 Pokud prdíš k tomu na tý fotce (a k nikomu jinýu ti tvá plynná substance zvaná putlérium, jímž jsi z 90% tvořen, ani prdět neumožňuje), tak tenhle obřezanej Ugrofin Śelomov se na oko i voženil, ale když manželka zjistila co je zač - http://iks2010.info/wp-content/uploads/img/%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC301.jpg

   tak utekla a totéž poradla dcerám! Co nejdál! Protož žijou na Západě a vnuky mu zásadně nepučujou! Proto je Olivřík Stounů nemoh vidět! Furt - "tak kdy už přijdou, chci si je natočit" a žůžovák kremelskej se jen uculoval až mu lícní kosti trčely z dršky jak sáně - prej večer "v soukromí" !!!!!:-))))))))))

   Vymazat
  7. Jo - a zbylých 10% tvoří metan! Jediný co je na tý zrůdě asi lidskýho!!!!!.-D

   Vymazat
  8. 8,12
   COPAK PYČO ZDĚŠENÁ,ROZKLÁDÁŠ SE POMALU,ALE JISTĚ......TEN METAN JE NA TOBĚ VÁŽNĚ JEDINÝ LIDSKÝ,V TOM SE SHODNEME!!!!!!!!!!.-D

   Vymazat
  9. 8:30 Pokud prdíš k svýmu prdonošoj Šelomoj-Putlerovi (a k nikomu jinýmu ti tvá plynná substance ani prdět neumožňuje), tak máš náhodně recht! Prd a poprvé recht! Heheh ...

   P.S.: A koukám že se učíš polsky, ale jako těkavec nemůžeš tušit, že v polštině věci mají jiný, často opačný význam než v češtině. "Pycza" je polsky "rytíř" a "zdieszeny" znamená "statečný"!!!!!!!!.-D

   Vymazat
  10. 9,49
   Tak ty jsi ZDĚŠENÁ PYČA V ČEŠTINĚ,PŠONKU POTRACENEJ,NEDĚLEJ SI ILUZE!!!!!!!.-DDDDD

   Vymazat
  11. 9,49
   A KDYŽ PO PŠONCKY......TAK JSI LABUŽNIK PRDELOVÝ NEBO PIENKNIŠ???!!!!!!!.-DDDD

   Vymazat
  12. 9:55 V češtině je to jen rudoskřek bez věcného smyslu, ostatně jako 99,9% tvých rudoskřeků, lejnere putlerýči!!!.-DDDD

   Vymazat
  13. 18:25
   OMYL,TAKHLE HEZKY ŘVALI KOLOTOČÁŘI NA TVOJÍ MUTR A STEJNĚ ŘVALI TY TVOJE MANŽELKY S KOKOLADOVYM KOLÍKEM NA TEBE,OBŘEZANÁ NEGROMONGOLOIDNÍ DEBILOVIČI!!!!!!!!!;-))))))

   Vymazat
  14. Nejsi nadán zrakem, putlerprde, tuíž tvé skřeky nemohou vyjadřovat ani žádné reaálně děje aa jevy, jsou to jen zoufalé zvuy vysílané z análu této smradojebí žůžovky!!!!!!;-)))))) - http://iks2010.info/wp-content/uploads/img/%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC301.jpg

   Vymazat
  15. 19:11 danému popisku asi nejlépe v reálu odpovídá mongolid na 8 minutě tu! - https://www.youtube.com/watch?v=I1ImlHGLPj0

   Vymazat
 51. HURVINCI, v Americe existuje finnacni PERPETUM MOBILE, ale vy to nesmite vedet !

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 16.45 Víme taťuldo Spejble. Jmenuje se FED. Z jedné strany tam jde použitý papír, a z druhé padají dolarové banksterovky ééé, pardon, bankovky.

   Vymazat
 52. Já jsem si udělal podobnou tabulku jako pan Brand. Shodujeme se až na 2 případy:
  1. A. P. Kirilenko byl asi Rus - narodil se v Rusku, dodnes je jeho rodné město v Rusku (Aleksejevka) a jeho národnost je uváděna jako ruská (http://deduhova.ru/statesman/andrej-pavlovich-kirilenko/)
  2. Kandidát Andropov je uváděn jako Rus židovského původu.

  OdpovědětVymazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.