Reklama

úterý 11. září 2018

Konspirační teorie versus spiklenecká praxe

Stanislav Blaha
11. 9. 2018     E-republika
Termín “konspirační teorie” je zavádějící. Ale zavedl se a získal hanlivý smysl. To jej handicapuje a znemožňuje použít jej pro výklad výsledků, které jsou podloženy důkazy a nestranným rozborem. Historie zná spousty skutečných spiknutí, především těch, které vedly k různým převratům, revolucím a válkám.

Psali jsme sérii tří článků Studená válka Západ-Rusko a končili článkem Přeměna propagandisty na presstituta. A k tomu je třeba přečíst článek o tom, zda a jak nám lže Česká televize. A celek veřejnoprávního lhaní za naše poplatky je třeba orámovat analýzou o tom, jaké druhy mediálních manipulací se provozují v dnešní době. Z pohledu neomarxismu platí, že společnost masového konzumu řízeného korporacemi převzala demokracii jako základní prodejní artikl. To je všechno pravda, ale nezávislý tisk musí také trvale sledovat, co se děje v oblasti mediálních manipulací prováděných zde a nyní. Korporátní “fake news” nyní jedou na hodně zajímavé vlně.

Trocha teorie nikoho nezabije


Konspirační teorie (spiklenecká teorie, teorie spiknutí) je původně neutrální označení pro jakékoli tvrzení o kriminálním nebo politickém spiknutí. Termín ale časem nabyl pejorativního významu a je používán téměř výlučně pro odkazování na okrajové teorie, které vysvětlují historické nebo současné události jako výsledek tajného spiknutí skupiny mocných činitelů. Zastánci konspiračních teorií obvykle tvrdí, že touto skupinou jsou vlády, tajné služby, mocné korporace nebo mezinárodní organizace, tajné spolky, představitelé určitých národů či náboženství nebo i mimozemské civilizace. Definice na Wikipedii připomíná, že použití pojmu „konspirační teorie“ je do jisté míry problematické, protože tento termín používají především skeptici a odpůrci teorií spiknutí v hanlivém smyslu a hodnocení naivního omylu. Označí-li mluvčí nějaké tvrzení jako „konspirační teorii“, pak tím obvykle dává najevo, že je považuje za smyšlené a nepodložené. Termín bývá tedy používán jako automatické zamítnutí tvrzení, které je považováno za směšné, nesprávné, paranoidní, neopodstatněné, bizarní či iracionální. Zkrátka, termín “konspirační teorie” se dá nalepit na všechno, co se někomu nehodí do ideologického nebo mocenského krámu.

Spiklenecká praxe je označení skrytého či otevřeného jednání, jež je důsledkem spiknutí. Toto spiknutí, velmi často protizákonného charakteru, má svým účastníkům zpravidla zajistit nějaký ekonomický či mocenský prospěch. V právnické řeči se pojem spiknutí používá v souvislosti s účastí v organizované zločinecké skupině. Termíny spiklenecká praxe či spiknutí nejsou v současnosti používány dokonce ani tam, kde je nade všechny pochybnosti prokázáno, že historické/současné události byly/jsou výsledkem tajného spiknutí a jeho účastníci byli odhaleni, či dokonce odsouzeni. Zastánci/odpůrci spiklenecké praxe se k ní zpravidla nevyjadřují, ale pokud už se tak stane, tak se dříve či později dostanou do velkých problémů, někdy do vězení a jindy dokonce nedobrovolně na onen svět. Dnes jsme velice často svědky toho, že zřejmá konspirační praxe je označována v lepším případě jako nezamýšlený důsledek jednání aktérů, sled nesouvisejících náhod, či právě jako konspirační teorie. V tom horším případě je na ni uvaleno informační embargo, takže se o ní široká veřejnost ani nedozví. Další, mnohem rafinovanější metodou je vytváření hyperbolických bajek spojených s danou spikleneckou praxí, které mají za účel odvést pozornost od skutečných důkazů o jejím konspiračním charakteru. Zase platí, že pokud jedno procento provádí konspirační praxi, tak je to pro blaho lidstva složeného z těch zbývajících 99 procent. Ale pokud ji provozuje někdo z této plebejské skupiny, tak je podle tisku vlastněného jedním procentem a provozovaného příslušnými presstituty velmi nebezpečný člověk a může skončit dost špatně.

Termín “konspirační teorie” je zavádějící. Ale zavedl se a získal hanlivý smysl. To jej handicapuje a znemožňuje použít jej pro výklad výsledků, které jsou podloženy důkazy a nestranným rozborem. Historie zná spousty skutečných spiknutí, především těch, které vedly k různým převratům, revolucím a válkám, od harémového spiknutí organizovaného ve starém Egyptě jednou z manželek Ramesse III. přes Pinochetův převrat v Chile až např. po naši celkem slušně zdokumentovanou kauzu Nagyová-Nečasová, v níž byli zapojeni vysocí důstojníci českého Vojenského zpravodajství.


Jednička na trhu “konspiračních teorií”


Zmatení pojmů a vytváření falešných konspiračních teorií, které mají zamést stopy, je obzvláště patrné na události, která změnila dějiny 21. století a bývá označována jako Teroristické útoky z 11. září. Pokud dáme do kontextu vše, co bylo o této události zveřejněno, dospějeme k těmto závěrům:
 • Nevíme, jak se celá věc opravdu stala a kdo jsou její skuteční viníci, ale můžeme s jistotou říci, že tak, jak to líčily oficiální zdroje, se odehrát nemohla. Důležitá zpráva Keanovy komise je v naprostém rozporu s fyzikálními zákony i předchozími zkušenostmi z podobných katastrof. Volný pád letadlem nezasažené budovy WTC7 do půdorysu byl odborníky na demolice a architekty označen za... řízenou demolici. Způsob, jakým padala “dvojčata”, také neodpovídal žádnému z postupně zveřejňovaných vysvětlení (viz neudržitelná teorie palačinkového efektu později nahrazená stejně neudržitelnou teorií průhybu pláště).
 • Chování americké vlády po 11. září bylo v naprostém rozporu se zjištěnými skutečnostmi i se závěry vyšetřovací komise. Podle ní atentáty spáchalo pod vedením Egypťana Muhammada Atty 15 občanů Saúdské Arábie, dva občané Spojených arabských emirátů a jeden občan Libanonu, za hlavního sponzora a organizátora byl označen další saúdský občan Usáma bin Ládin, přesto jimi Spojené státy zdůvodnily napadení Afghánistánu a Iráku. Navíc se chystají odškodnit oběti z majetku zabaveného Íránu, hlavního regionálního rivala Saúdské Arábie, přestože ani Národní komise pro teroristické útoky na Spojené státy přes veškerou snahu nenašla žádné důkazy o zapojení Iráku, natož Íránu do přípravy útoků z 11. září.
 • Útoky z 11. září byly zneužity k bezprecedentnímu rozšíření pravomocí bezpečnostních složek a nastavení nejrozsáhlejšího fízlovacího systému nejen v dějinách USA, ale i v dějinách světa.
 • Spousta na první pohled absurdních konspiračních teorií, které se v souvislosti s 11. září vyrojily, má podle mého názoru pouze odvádět pozornost od naprosto nekonzistentní a nelogické konstrukce oficiální verze.

Konspirační praxe barevných revolucí


Barevné revoluce od zemí bývalé Jugoslávie přes země bývalého Sovětského svazu až po tzv. Arabské jaro jsou všechny dělány jako podle kopíráku. Základem byla vysoce koordinovaná práce opozičních organizací a západních velvyslanectví. Barvy se měnily, ale symboly, hesla, metody pouličního boje, používání snajprů střílících do nevinných demonstrantů, zakrvácené dívky v bílých šatech, zahraniční politici a umělci řečnící na tribunách a rozdávající sladkosti demonstrantům, to vše se naopak opakovalo jako podle jedné šablony. Podívejte se na náš starší článek Po Ukrajině se šíří stejné paramilitantní plakáty jako byly v Egyptě. A tomu odpovídal i příslušný pohádkový příběh (odborně řečeno: narativ) vytvářený propagandisty v západních tiskových agenturách a masmédiích.

Výsledkem těchto revolucí pak nebylo nic z proklamovaných cílů, ale v lepším případě zvýšená míra korupce, zadlužení a bídy, v tom horším rozvrácená země, krvavé nepokoje, občanská válka, statisíce mrtvých a miliony lidí na útěku. O tom, jaké byly a jsou skutečné cíle organizátorů barevných revolucí, se můžeme jen domýšlet, ale o tom, že se v drtivé většině z nich jednalo o konspirační praxi v téměř krystalické podobě, není nejmenších pochyb.


Izrael - náš konspirační vzor


Lze si jen stěží představit, že by za mediálním obrazem Izraele v ČR nebyla široce založená konspirace. Vzdálená země s naprosto odlišnou kulturou, v níž žije pouze několik set občanů českého původu a jejíž obrat zahraničního obchodu s ČR je naprosto marginální (1,31 mld. USD, necelá 4 promile celkového objemu), je nám prezentována jako jediná demokracie na Blízkém východě a náš nejlepší spojenec. Naše a izraelská vláda společně opakovaně zasedají (ZDE a ZDE) a naše země patří k těm, které na mezinárodních fórech téměř bezvýhradně podporuje izraelskou vládu ve všem, co činí, i kdyby proti ní hlasitě protestoval zbytek světa. Ještě horší je situace ve Spojených státech. Na ICH k tomu píšou:

Je ironií, že vyšetřování Roberta Muellera o nějaké tajné dohodě mezi ruskou vládou a volební kampaní Donalda Trumpa nic nepřineslo, zatímco důkazy o vměšování Izraele do amerického politického systému, které se neustále objevují, nepobuřují ani média, ani americké politiky.

Rusové měli pomocí 50 twitterových a 470 facebookových účtů podpořených 50 tisíci dolarů vynaložených na politickou reklamu ovlivnit americké prezidentské volby, na něž lobbisté vynakládají v souhrnu miliardu dolarů. Podobné tvrzení je analogické tvrzení, že někdo potopil jadernou ponorku pomocí dětského praku.

O ovlivňování voleb ze strany Izraele prostřednictvím AIPAC toho sice bylo v odborných politologických kruzích napsáno mnoho, ale masmédia tomu, na rozdíl od “ruské stopy”, žádnou pozornost nevěnují. V této souvislosti pozorujeme zajímavou anomálii: Čím větší je v ČR podpora TOP09 na Twitteru a Facebooku, tím nižší je její reálný volební výsledek. Ve Spojených státech je však všechno naopak: Rusové manipulací sociálních sítí protlačili Trumpa. Zkrátka, jeden lže stejně, jako druhý twítuje.


Saúdská Arábie - konspirace mlčením


Lze si jen stěží představit despotičtější, agresivnější a arogantnější zemi, než je Saúdská Arábie. Přesto je nám našimi masmédii prodávána jako spojenec bojující proti terorismu a země, v níž fakticky vládne mladý reformátor, který dokonce povolil ženám řídit auta. To, že jiné ženy jsou bičovány za porušování přísných náboženských předpisů a další odsuzovány k smrti za kritiku vládnoucí monarchie, je pro naše masmédia a lidskoprávní neziskovky tabu.

Stejně tak je tabu saúdská invaze do Jemenu a krutá válka, kterou saúdští šejkové vedou proti svému chudému sousedovi. Petrodolary, které Saúdové investovali na obou stranách Atlantiku do západních korporací, a reklamy, jež si zaplatili ve velkých světových médiích, s tím zcela jistě nemají nic společného.

Závěr


Na téma konspirační praxe by se toho dalo napsat ještě spousta, od ukrajinské krize, přes sestřelení MH17 až po kauzu Skripalových a 120denní (sic!) hladovku Olega Sencova, takže vše ukončím příslibem dalších článků na toto téma a jeho shrnutím v několika bodech:
 • Pokud lidé v diskusích či v alternativních médiích vyjádří názor, který je v rozporu s názory vládnoucích elit, bude velmi pravděpodobně označen za Fake News či za konspirační teorii.
 • Pokud vrcholný představitel západní mocnosti bude v souladu se zájmy vládnoucích elit lhát, až se mu bude od huby prášit, bude to vydáváno za nezpochybnitelnou pravdu až do chvíle, kdy už s následky lhaní nepůjde nic udělat (viz lež o ZHN v Iráku).
 • Zavádějící interpretace pojmu konspirační teorie brání tomu, aby skutečné dění mohlo být podrobeno důkladnému kritickému zkoumání a tím usnadňuje konspirační praxi.
 • Západní elity se v posledních letech už ani nenamáhají tím, aby jejich tajné operace měly kloudné krytí a jejich obvinění vůči jiným zemím byla vnitřně konzistentní.
 • Černou práci v tomto směru za ně odvádějí nekritická a zkorumpovaná masmédia.
 • Přesto všechno se blýská na lepší časy a pravda a láska jsou stále blíže k tomu, aby zvítězily nad lží a nenávistí.


A tak skončeme citací našeho článku Mediální manipulace z pohledu neomarxismu (I.)
„…veřejnost neví, co se děje, a ani neví, že to neví.“ (Noam Chomsky)
Žijeme v systému, který je schopen manipulovat lidmi víc, než kterýkoli jiný systém v minulosti. Parlamentní metody jsou za těchto okolností jen nesmyslnou vitrínou na udržování ideologické iluze, že existuje účinná lidová kontrola tvorby státní politiky. Ve skutečnosti jde o politiku prosazování soukromých ekonomických zájmů a stát plní v tomto procesu především tři imanentní funkce, které jsou podle neomarxisty Jamese O’Connora odvozené od požadavků výrobního procesu:
1) udržování pořádku;
2) podpora akumulace kapitálu;
3) utváření zdání legitimity.
A máte jasná kritéria k tomu, kdo je hlavní konspirátor a kdo potřebuje vytvářet mediální iluzi konspiračních teorií.


Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 500 Kč. Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!

Související články:

27 komentářů :

 1. Tyhle spiknuti vrchnosti /korporace,banky a vlady/, jsou za ucelem zotroceni pomoci vsech materialnich vykoristovani , represivnich zakonu na na vsecko.. Valka proti teroru je ovsem dalsi valkou proti nam !!
  Vezmeme se treba valku na drogy. Kolik zakonu, kolik korupce, zmarenych lidskych zivotu, kolik utoku policie na lidi, kazdodenni svlikani a sacovani lidi...
  Dnes je jasna jedna vec. Drogy uziva hodne lidi rekreacne a jen zlomek jich se stanou zavisli. VYzkumy ukazaly ,ze heroin a cocain vubec neskodi...
  Co je problem /ke zneuziti/ , je zavislost nekterych..Prodejem pod kontrolou statu, tito mohou bez nasledku na zdravi tyto drogy uzivat.
  Problem je pouze zavislost /a vydelky vrchnosti, CIA a jejich prekupniku umyslene zdrazenych drog /, lehko odstranitelna...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Stát ovládající mafie proti konkurentům a neloajálním občanům.

   Vymazat
 2. Byli Američani na Měsíci, nebo nebyli? To co vysílali do televize bylo, nebo nebylo nafilmované v televizním studiu? Proč na ani jednom filmovém, nebo fotografickém záběru z Měsíce nejsou vidět hvězdy na Měsíční obloze, ač by jich tam mělo být vidět obrovské množství, když Měsíc nemá atmosvéru, která by výhled na hvězdy jakkoliv omezovala, tak jak je tom na Zemi. Přesto na žádném záběru z Měsíce nemají Američani žádnou svítící hvězdu. Zajímavý je záběr Země pořízený z Měsíce, když velikost Země na záběru je skoro stejná, jako velikost záběru Měsíce, když ho fotíte ze Země, ač by na záběru, pořízeny Američany z Měsíce, měla být Země několikanásobně větší. Tak byli tam, nebo nebyli. Všechno, co dokazuje, že tam nebyli, ani tam nemohli být, je označeno Američany, za konspirační teorii. Co můžeme vůbec věřit Američanům? Že jsou supervelmoc, za kterou se vydávají? Nebo je to všechno jenom super lež, za kterou se sice nevydávají, ale která je skutečnosti, což je také konspirační? Faktem je ale, že všechny ta Americké konspirace mají za následek miliony mrtvých nevinných lidí.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pavel...s tema hvezdama byl vznesen dotaz na kosmonauty na tiskovce.Bylo videt jejich zmateni, docela si vsichni odporovali az jeden z nich rekne:"Zadne hvezdy tam nebyly".

   Vymazat
  2. Stanley Kubrick byl na Měsíci.

   Vymazat
  3. Svou neznalostí fyziky diskvalifikujete zpochybnění oficiální verze 11.září, jehož kritika je založena na fyzikálních zákonech. S těmi hvězdami je to prosté, stačí vědět něco o fotografování a expozici. O tom, že jde o záběry z Měsíce svědčí například chování písku odletujícího od kol vozítka, gravitační zrychlení padajících předmětů, které by na záběrech pořízených na zemi a sedumkrát zpomalených, neodpovídalo horizontálním dynamickým procesům. Fyziku neojebete. Grvitace, a matematika, toť pevné stálice kritického myšlení.

   Vymazat
 3. uASS OKUPANTI BYLI NA MĚSÍCI LEDA VE SNU......A PAK SE PO CHLASTU VZBUDILI S PALICÍ V PLNÝM WC!!!!!!!!☺

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ty se radši douč azbuku, abys moh aspoň pojmenovat správně vůz, jehož potahy pravidelně okupuješ, když se tvůj pán rozhodne projet škarpama Chujlostánu, putlerprde ... UAZ!!!!☺ - http://www.skrytapravda.cz/images/10zari2017/uaz-blockhain1.jpg

   Vymazat
  2. 20:58
   Skoč honivojovi na kládu a nauč se česky ty negromile a kozonrde v jednom!!!!!!!!!!!:-))))))

   Vymazat
  3. 21:56 Translator tvý rudoskřeky nebere, šelomí pšouku! To je asi tím, že tě už zasáhl můj nový sprej vyvinutý vědci na likvidaci smrdutého plynu kterým si tvořen a kterému dali pracovní název putlérium! Není na rozdíl od novyčou nebezpečný, ale je velice otravný a zamořující!!!!!!!!!:-)))))

   Vymazat
  4. Jebal Kozomrdovič se ozval?????!!!!!:-))))

   Vymazat
  5. Bohužel, ten neměl čas, dnesjen tahle žůžovka vykulená!!!!:-)))) http://images.vfl.ru/ii/1368822456/b93508ac/2358268.jpg

   Vymazat
  6. NAUČ SE ČESKÝ JAZYK JEBALE KOZOMRDOVIČI!!!!!!!!!!!!:-)))))))

   Vymazat
  7. Nač by mu to bylo, jeho výraz je "esperanto"!:-))))))) - http://iks2010.info/wp-content/uploads/img/291912_original.png

   Vymazat
  8. BASTARDOVI Z NEGRA K NIČEMU,BEZ MOZKU TO POCHCANÝ JOVADO NIC NIKDY NEPOCHOPÍ,VIĎ JEBALE KOZOMRDOVIČI????!!!!!!!☺☺☺☺

   Vymazat
  9. Přesně! Však stačí kouknout na jeho tupej xicht vajsnegerskej ugrofinskej - jen škoda že tomu tu nepanimáje!!!!!!☺☺☺☺ - https://pbs.twimg.com/media/DQ3D5L9WsAAByD3.jpg

   Vymazat
  10. 22;17
   TEN TVŮJ LŽIDONEGERSKEJ TLAMOPRDELNÍ KSICH JE ZRALEJ NA KOPANEC OKOVANOU BOTOU,JEBALE KOZOMRDOVIČI!!!!!!!!!!!☺☺☺☺

   Vymazat
  11. 22:17 Nejsi vybaven zrakem ani hnátou! Expertům se spektrometrem trvalo jen pouhýchpět sekund zjistit že jsi pouze smrdutý pšouk z Putlerovy prdele! Proto zajeď zpátky do lejnolíhně toho škarednýho kremelskýho židočekisty s krysím xichtem a odtáhni i s nim za Ural!!!!!!☺☺☺☺

   Vymazat
 4. noviczech
  ...září, 2001, dvě výškové budovy v Americe padly, v devět hodin ráno, turečtí spolupracovníci mi to hlásili. V lednu 2002 mi oznámili, že bylo zjištěno, že si toto udělali sami Američané a že všem Židům v těchto budovách pracujících, bylo včas oznámeno, aby ten den přišli později do práce!!!
  ...a opět turečtí spolupracovníci mně utvrzovali, že Američané na Měsíci nikdy nebyli. No a později jsem shlédl záznam s americkým kosmonautem, který tedy údajně na Měsíci přistál a vyprávěl, ...a bylo to i ukázáno jako animace, že Sovětská družice s Lunochodem 1 přes něj přelétla a v dáli havarovala a rozbila se o povrch Měsíce. Jenže velký problém je v tom, že půl roku na to, jsem viděl Ruský (Sovětský) originální dokument a raketa s Lunochodem 1 jim bohužel explodovala při startu zde na Zemi.
  ..a to svého času běžel dokument o čtyřech režisérech, kteří pomáhali při natáčení měsíčního přistání v Anglii. Tři zemřeli na "předvídatelné události", předčasné a ten čtvrtý kvůli tomu nechodil několik desetiletí ven až do své přirozené smrti.
  ...Můj názor: USA a Evropská Unie je úzce spojena s Otcem lži a ani smrt kolika lidí je nezastaví.... zatím!!!

  OdpovědětVymazat
 5. Pokud nějakou společnost řídí korporace je to klasická ukázka korporativního fašismu! Neomarxismus s tím nemá absolutně nic společného a autor by se měl buďto vyvarovat těch svých autoritativních amatérských definic, anebo psát raději třeba o zahrádkářství.

  OdpovědětVymazat
 6. Korporátní fašisté lžou až se jim od hub práší 11 září atd.

  OdpovědětVymazat
 7. 11:57
  TEM SE OD HUBY PRÁŠÍ OD JEJICH ZBYTEČNÉHO VZNIKU.....PEARL HARBOR JE POMYSLNÝ ZAČÁTEK!!!!!!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 12:08 Souhlas Hubáček to popisuje v knize Pacifik v plamenech.

   Vymazat
 8. 11.9.18. 3,51 Je šílené co to tady píšete. V normální společnosti nejsou zapotřebí k životu nějaké stimulanty natož drogy. Cigarety a alkohol by měly být z důvodu zatěžování celé společnosti velmi drahé. Nebo si myslíte že po požití alkoholu lze jezdit autem. Já vím lidí je moc ale vše lze regulovat lidským způsobem a ne degenerací.

  OdpovědětVymazat
 9. Když mi prozradíte, kdeže je ta normální společnost, tak típnu poslední cigaretu a budu tam emigrovat.

  OdpovědětVymazat
 10. 2.09 Normální společnost,to jste přece vy, váše rodina. Ne ve všem se musíte přizpůsobit majoritě. Záleží na vás, jak budete žít. Například to kouření. Zkuste tedy típnout svou poslední cigaretu i bez emigrace. Bude to samozřejmě strašné. Půjdou po vás. Budou vám vyhrožovat, ze vám zabijí rodinu. Budete se muset skrývat. Ale budete svobodný. Když to vydržíte, tak přijde období, kdy budete řešit, jak naložíte s penězi, které vám zbyly z kuřiva. Budou chtít, abyste se dal na drogy, nebo na hazard. Nebo alespoň utrácel za nesmyslné a zbytečné produkty, které vám bude spát reklama. Můžete pak v přestrojení navštěvovat galerie, kupovat krásnou literaturu a když bude celý dům spát, můžete si do sluchátek pouštět klasickou hudbu. Možná, že inspirujte i svoje deti, zvláště pak, budete-li milým a vstřícným otcem a manželem. Pak zjistíte, že žijete v normální společnosti. Se sedmi a půl miliardou lidí nemůžete nic udělat. Ale sám se sebou ano.

  OdpovědětVymazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.