Reklama

neděle 23. září 2018

Mobilizace před 80 lety a slova prezidenta Beneše: Budeme se bránit do posledního dechu. Já zůstanu se svou vojenskou družinou stále u vojska; nesmíme území už dál opouštět, bít se až k smrti a padnu s nimi

Břetislav Olšer

23. 9. 2018   Rukojmí
Před osmdesáti lety začala předzvěst tragédie 2. sv. války; večer 23. září 1938 vyhlásilo Československo v reakci na Hitlerovy stupňující se požadavky všeobecnou mobilizaci. Obrovské mravní odhodlání našeho národa bránit ohroženou republiku dodnes vzbuzuje zasloužený obdiv a úctu.Mobilizace se tak stala hlavním tématem všech médií již druhého dne. Lidé byli připraveni plnit své povinnosti vůči státu a národu, který však byl v zajetí děsivého strachu, ponížení a vidiny hrůzných smrtících událostí.

Přesto byla většina armády vlastenců po týdnu mobilizace odhodlána plnit bojové úkoly; měla v pohotovosti více než 1,5 milionů vojáků, kteří měli k dispozici 1,2 mil. pušek a 62 tisíc kulometů, 36 000 vozidel, na 200 000 koní, 469 tanků a 568 bojových letadel.


O tomto množství techniky si může dnešní armáda nechat jen zdát. Bylo dokončeno a zčásti vyzbrojeno 263 těžkých objektů pohraničního opevnění a 9632 objektů lehkého opevnění. Objekty měly být štítem pro pěchotu bránící naše území. Situaci v československé armádě komplikovaly národnostní menšiny. Během mobilizace se nedostavila asi polovina německých vojáků. Vynikající morálku měla zejména česká, slovenská a ukrajinská národnost.

Britský premiér Chamberlain měl schůzku ještě 22. září 1938 s Hilerem, kde osobně sdělil, že Československo se vzdá pohraničí, kde žije více než 50 procent německých obyvatel. Hitlerovi to ovšem nestačilo, neboť chtěl Československo celé a buď mu ho západní mocnosti vydají politicky, nebo byl připraven se ho zmocnit vojensky. Hitler trval na tom, že chce pohraničí vydat do 1. října a věděl, že za týden se to nedá stihnout.


Když se řekne Sudety, každému se vybaví dramatické okamžiky předcházející druhé světové válce. Kde se ale označení pohraničí vzalo? https://www.stoplusjednicka.cz/historie-jednoho-pojmu-odkud-se-vzalo-slovo-sudety

Termín, který dal sudetskou geografickou oblast do souvislosti s jejími německými obyvateli, se poprvé objevil až v roce 1866. Tehdy se zrodil i termín sudetský Němec, který začal být používán pro příslušníky německého národa a jazyka žijící v habsburské monarchii na historickém území českých zemí a který byl užitečný pro odlišení Němců z Čech od Němců z alpských zemí.

Třebaže se hlavně v období první Československé republiky (1918–1938) zdálo, že vztahy mezi Čechy a Němci budou smířlivější, velká hospodářská krize a nástup Adolfa Hitlera k moci v Německu v roce 1933 daly takovému sbližování červenou. Nová nacistická propaganda dávala svým heslem „Heim ins Reich“, tedy Domů do Říše signál všem Němcům žijícím mimo území meziválečného Německa, aby udělali vše pro návrat do lůna otčiny. https://www.ww2.cz/n/mobilizace-23-zari-1938

Prezident Beneš a jeho generálové si chtěli zachovat tvář před tím, než prchnou do Londýna, byť moc době věděli, jaký byl reálný poměr sil mezi německým Goliášem a československým Davidem...


Neznali snad Vojenské dějiny Československa z roku 1987, které uváděly, že německá armáda určená k přepadení ČSR měla 39 divizí, 720 tanků, 2400 letadel a 1 825 000 vojáků, jimž čelilo 37 československých divizí vyčleněných k odražení agrese; 400 tanků, 1500 letounů a 1 645 000 vojáků... https://www.youtube.com/watch?v=axVOpolMfdQ

V očekávání 2. světové války se Československo připravovalo na svoji obranu. Celkem mělo být na hranicích postaveno 1 276 těžkých a 15 463 lehkých bunkrů, pevností a tvrzí. Z důvodu nákladné investice, kterou si předválečné Československo nemohlo dovolit, byl projekt rozpracován na více jak 10 let. Náklady by dosáhly skoro jedenáct miliard korun. Suma na tehdejší dobu astronomická.

Do odstoupení pohraničí se stihlo proinvestovat pouze jednu pětinu částky. Postaveno tak bylo jen 226 pevností, mělo stát i 17 tvrzí. Z plánovaných 15 463 objektů lehkého opevnění se podařilo dokončit necelých 10 tisíc, vydaných nakonec bez jediného výstřelu. Dne 23. září 1938 byla mobilizace, povoláno bylo 1 250 000 mužů do zbraně.

A zde vstupuje do tragického děje před nejzrádnější Mnichovskou dohodou Edvard Beneš a to hned v několika dimenzích, resp. v akci a reakci. Napřed se předvedl jako muž hrdina, když prorocky řekl:

„Tato válka bude hrozná. Nakonec se u nás s Němci budou bít všichni, muži, ženy. Ale budeme se bránit do posledního dechu. Já zůstanu se svou vojenskou družinou stále u vojska. Ale budu ustupovat s vojskem jen po jistou dobu. Až se budeme muset zastavit, území už dál neopouštět a bít se až k smrti, to já jako prezident republiky nesmím být zajat. Zůstanu s těmi, kteří se budou bít doopravdy až do poslední chvíle, a padnu s nimi.“


To pronesl ten statečný muž 26. září 1938 jako akci. A pět nejvyšších českých generálů u prezidenta Edvarda Beneše mu přitakalo a pak 28. září 1938 v rámci ní přísahali: „Musíme do války, ať jsou důsledky jakékoli. Západní velmoci budou nuceny nás následovat. Národ je naprosto jednotný, armáda je pevná a chce do toho jít. A i kdybychom zůstali sami, nesmíme povolit.“ bili se do svých hrdých hrudí...

Slova se však vedou, činy ovšem ne vždy odpovídají nastalé skutečnosti; o týden později jsme totiž byli donuceni po Mnichovské dohodě hraniční bunkry a obranné objekty odevzdat nacistům. „Máme doma hodně kolaborantů a náš průmysl je největším a nejhorlivějším dodavatelem zbraní do Německa. S tím je potřeba něco rychle udělat!“ řekl Jaromír Smutný, důvěrník prezidenta Beneše. A tak se také dělalo…


A máme tady novou životní dimenzi Beneše, tedy reakce psychicky zmateného politika, který sbalil "pět švestek", nechal svůj národ sám sobě a uprchl do Londýna. Tam se statečně sám pěkně za vodou postavil do čela exilové československé vlády a i přes protesty domácího odboje, tedy toho národa nechaného jím v hrůze Protektorátu Böhmen und Mähren, naplánoval v Anglii akci na Heydrichovu likvidaci – Anthropoid. Musel se přece nějak rehabilitovat za své plané řeči o svém válečnickém odhodlání a dokázat Spojencům odhodlanost a bojeschopnost Čechoslováků.


Předběhněme další tragický vývoj; naši generálové a exilová vláda se poplácávali po zádech, jak akcí Anthropoid zachránili čest údajného kolaborantského Československa, kdy tak hrdinsky zlikvidovali strůjce židovského holocaustu, přičemž Heydrich s vyvražďováním židů plynovými komorami a krematorii neměl prakticky nic společného.

Zde je však nutná vsuvka, jelikož dle pražské kavárny Beneš neměl mít ani zdání o akci parašutistů; domluvili ji bez exilové vlády v Londýně, což však nesvědčí o její "důvěryhodnosti", plukovník Moravec s britskou vojenskou rozvědkou. Když se o tom Beneš dozvěděl, nesouhlasil s atentátem s odvoláním na nesouhlas domácího odboje.

Nechal se však údajně zlomit jen s podmínkou, že Francie a Británie odvolají své podpisy na Mnichovské dohodě, což se též stalo, ale obyvatelům v již několik let fungujícímu Protektorátu Böhmen und Mähren to bylo platné jako mrtvému zimník… (Zde by byla vhodná "Anatomie lži - Lie to Me“ a Dr. Cal Lightman; kdo tento americký televizní serál zná, ví, o čem mluvím...)

Nejhorší ale bylo, že šlo jen o osobní účty Moravce, který se chtěl Heydrichovi pomstít na popravu svých kamarádů - českých generálů a vojáků; nepřipustil si, že každý voják jde do vojny s vědomím, že může padnout; to si však nemohly říct tisíce českých civilistů, kteří byli umučeni následkem atentátu v rámci akce Anthropoid...


To bylo siláckých řečí při mobilizace Československa před 80. lety; slova Beneše byla signifikantní: Budeme se bránit do posledního dechu. Já zůstanu se svou vojenskou družinou stále u vojska; nesmíme území už dál neopouštět a bít se až k smrti…

Padevět knihovník, Heydrich též knihovník: http://www.rukojmi.cz/clanky/3969-zkusil-by-badatel-padevet-rict-v-kobylicich-lidicich-ci-lezacich-ze-likvidace-heydricha-byla-hvezdna-hodina-nasich-modernich-dejin-asi-ne-jelikoz-by-uz-dnes-byl-v-dlouhodobem-nemocnicnim-osetrovani

Inu, Hitler je dějinami považován za lidskou zrůdu, až se mi příčí v rámci jeho patologie nenávisti zde použít bonmot Napoleona, který na adresu údajného homosexuála Alexandra Makedonského řekl: „Ut pueris placeas et declamatio fias – Jen aby se zalíbil chlapcům a stal se námětem jejich řečnických cvičení…“ Když si však uvědomím, jakou vraždící stvůrou byl Hitler, včetně jeho paskvilu Mein Kampf, jsou vojevůdci Napoleon s Alexandrem ve srovnání s ním jen směšná ořezávátka…

Hitler a jeho zrůdný paskvil Mein Kampf: http://www.rukojmi.cz/clanky/5681-pred-93-lety-byla-napsana-bible-nacismu-mein-kampf-zrodila-se-v-mozku-strujce-bezprecedentnich-zlocinu-adolfa-hitlera

http://www.totalmag.cz/spolecnost/43-udalosti/3601-heydrichiada-temno-teror-korupce.html

http://www.rukojmi.cz/clanky/2399-neco-malo-o-tom-jak-se-syn-sefa-policie-a-cs-protektoratni-vlady-za-treti-rise-richarda-bienerta-ozenil-s-evou-peroutkovou-dcerou-publicisty-ferdinada-peroutky-co-pry-nebyl-antisemita

http://www.rukojmi.cz/clanky/1476-v-roce-1942-by-hajlovala-strachy-z-plynove-komory-ted-ji-nic-nehrozi-a-dela-ze-sebe-hrdinku-treba-se-stane-stazistkou-v-bilem-dome

https://www.krajskelisty.cz/plzensky-kraj/okres-plzen-mesto/13086-americane-si-pocinali-v-roce-1945-na-nasem-uzemi-prinejmensim-podivne-senator-doubrava-se-rozepsal-jak-to-bylo-doopravdy-s-oslavovanym-osvobozenim-plzne.htm

http://www.rukojmi.cz/clanky/1640-zulove-diky-ameriko-v-plzni-dostalo-trhlinu-pry-prirodni-neduh-ale-spis-trest-za-lidskou-nadutost-lez-ma-zkratka-kratke-nohy-a-tomu-odpovidajici-defektyInu

Ráno vstane, opáše se dynamitem a odpálí na pomníku Rudoarmějců…?

http://kosackuv.blog.cz/1405/pravda-o-spojeneckem-bombardovani-uzemi-csr-v-roce-1945

Šéf generálního štábu A. Antonov v Jaltě; spojenci, zničte dopravní uzly Berlína a Lipska109 komentářů :

 1. 27.září 1938 V britském rozhlase vysvětluje CHAMBERLAIN britské veřejnosti své stanovisko k událostem kolem Československa : „..Jak je to hrozné, fantastické, neuvěřitelné, mají-li Britové připravovat zákopy a zkoušet plynové masky v Anglii pro spor v daleké zemi a mezi lidem, o němž my nevíme nic…A i kdybychom měli sebevětší sympatie s malým národem, proti němuž stojí veliký a mocný soused, nemůžeme jednat za všech okolností tak, abychom přivedli celou britskou říši do války prostě jen kvůli němu …“.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tato zrada má důsledky dodnes,i ten Šmirgl-převrat 1989 byl toho součástí !!!!!!

   Smazat
  2. 21:52 Tak promluvil britský degenerát. A my blbci tam ještě jezdíme na nákupy.

   Smazat
  3. Uvítal bych na toto téma článek od Martina Kollera. Dočkáme se ?

   Smazat
  4. Měl pravdu, předseda! Vemte si to objektivně! To ne George Lloyd usiloval o rozbití poddunajské monarchie! Co se týče toho zednářskýho patvaru zaného ČSR, tak ten se zrodil v masonských ložích Francie, kde jeho páteř - tzv. československý národ vymyslel žabožrout Aristied Briand, vysokostupňák Velkého Orinetu, spoluložník Žida Kirbüse, známého též jako Kerenský - hrobníka to Ruska! Československo bylo uměle vytvořeným státem na Pařížské mírové konferenci po první světové válce. Obyvatelstvo se skládalo z několika vzájemně nekompatibilních a rozhašterených národností, včetně Čechů, Němců, Maďarů, Slováků, Rusínů a Židů. Díky tomu bylo od začátku nestabilní. Hlavní město Praha bylo domovem pro 118 000 Židů, z nichž byla většina komunistů nebo jejich sympatizantů. Pražští Židé byli dobře organizováni a otevřeně sympatizovali se SSSR. Komunistická strana Československa (v čele s Klementem Gottwaldem, Rudolfem Slánským, Josefem Guttmannem a jinými, většinou Židy) byla členem komunistické internacionály (Kominterny) a byla připravena spustit v Československu komunistickou revoluci při první příležitosti. Po německé anexi Sudet v září 1938 se Československo rozpadlo podle etnických hranic a velké části území s množstvím obyvatelstva se připojilo k okolním zemím. Zbytek bývalého Československa - Čechy a Morava - s hlavním městem Prahou, se stal zcela bezbranným a náchylným k převzetí moci komunisty. I proto, aby zabránil takové pohromě, Hitler udělal z Čech a Moravy německý protektorát. A tak ČSR - tato jepičí pidiříše upletená zednářem TGM z dezertérského lejna po zásluze zanikla dříve než s ní on sám či jeho nástupce dokázali zapráskat! - https://www.youtube.com/watch?v=B-oTS2XulNU

   Smazat
 2. "A máme tady novou životní dimenzi Beneše, tedy reakce psychicky zmateného politika, který sbalil "pět švestek", nechal svůj národ sám sobě a uprchl do Londýna. Tam se statečně sám pěkně za vodou postavil do čela exilové československé vlády a i přes protesty domácího odboje, tedy toho národa nechaného jím v hrůze Protektorátu Böhmen und Mähren, naplánoval v Anglii akci na Heydrichovu likvidaci – Anthropoid."

  Tohle Olšer přehnal. Vždyť vojna není kojná a atentát na Heydricha nebyl marnou akcí. Bylo to riskantní, protože následnou Německou odpověď nebylo možné dokonale předpovědět, ale kalkulace nakonec vyšla. Totiž, i když se potom Němci pomstili brutálně, přece jen si netroufli významněji narušit klidné průmyslové zázemí, které tady měli.

  Kritizovat prezidenta Beneše mi znovu a znovu připadá hloupé a trapné.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Olšer jako jeho soukmenovci (počínaje frankfurtským rabínem, požadujícím, abychom se omluvili sudeťákům) vždy, točí k té straně, odkud sypou prachy.
   TGM Beneše svým vyhlášením britského chráněnce Henleina za slušného člověka postavil do neřešitelné situace.

   Měl ráno po Mnichovu zavolat Göringovi ať se ukáže, když má jednou tolik letadel a modernějších?
   Není Olšer trochu blb?
   Politika je umění možného a Beneš byl mistr politiky.
   Poté, co ho Britové prakticky vyhodili, vrátil se z USA s podporou FDR.

   Jako vyhandloval ve Versailles ČSR v té podobě, která Adolfa přiváděla k šílenství, tak byl ochoten kus vydat, aby když ne republika, tak národ zůstal kde je a celý.

   Němci měli při svém hrdinství ztráty ve výši kompletního počtu čechoslováků.
   A měli Generalplan Ost, na našem počtu jim nesešlo.
   JEDINÝ, kdo se staral, byl Beneš.
   Na konci to všichni museli uznat a uznali, blbci.
   Jen Olšer je chytrý.

   Nechať se ostěhuje do Zaslíbené země, tam bude brzo moct své hrdinské kvality ukázat.
   Slava herojum, nádivo.

   Smazat
  2. Že se vám chce s nim diskutovat, Marge z Brna.

   Smazat
  3. Moje teorie rika ,ze Hitler mel mnoho povinnosti a mezi nimi I vycistit stred Evropy od "zbytecne " populace a pomoci treba I Heydrichiady...Trnem v oku Zapadu ,jsme byli jiz od nepameti a BUDEME, jsme I nadale !!

   Smazat
  4. 22:00 Nikdo nemá právo obětovat druhé lidi a sebe nikoli. Jinak je dobré v souvislosti s úzěkem do Londýna zmínit chování např. polské elity. Polský generální štáb prchl nejprve do Rumunska a poté až do Íránu, ale to se ve školách neučí.

   Smazat
  5. Prečo moja,už nebohá babka(nar.1911) na Beneša povedala: Zbalil Hanku,vybral banku a utiekol za more?

   Smazat
  6. Ad 10:13 Vy jste tak hodný člověk, jsem dojat...
   Na sluníčkáře sice nemáte, ale ta láska a pravda ve vás je.

   Smazat
  7. Beneš byl velmi vzdělaný, velmi pracovitý a velmi houževnatý - úředník. Voják ne. Na vzniku ČSR měl velkou zásluhu, nemenší než Masaryk a Štefánik.
   Dostal se do poměrů, na které nemohl stačit nikdo a už vůbec nemohl zvládnout šílenství let 1938 a 1939. Jako politik a právník nevěděl, že má co dělat s gangstery typu Hitlera, Stalina , ale i jiných , Pilsudského, Horthyho.

   Smazat
  8. Pane Olšere,opravdu jste to přehnal. Uvádíte výroky prezidena Beneše, vytržené ze souvislostí, tak jak to je dnes běžné, ale není to poctivé. Dobře víte,že výroky,kterými Beneše dehonestujete , on pronesl před Mnichovem. Tedy v době,kdy díky silným spojencům a dohodě s nimi jsme měli s nimi šanci na obranu. Hitler to dobře věděl a proto Mnichov potřeboval. Vaše shazování Londýnské vlády včele s Benešem,si vysvétluji pouze školní výchovou za totáče. Pravdu máte akorát v tom, že k atentátu na Heydricha se skutečně stavěl vlažně , ale musím vás opravit, protože Heinrich byl skutečně otcem konečného řešení Židovské otázky. Mrzí mě, že dnes, kdy máte všechny informace dostupné, dokážete ne tak vzdálenou minulost pokřivit. Nevím co má být cílem, snad odvolání Benešových dekretů, snad omluva za transfer (schválně píši "transfer", který,jak dobře víte, použil první W.Churchil). Už se nedivim mladým,že v nedávné historii mají zmatek.

   Smazat
  9. Pan Olšer nic nepřehnal, napsal to tak, jak to je. Jen vy se s tím pořád nedokážete smířit a slepě obhajujete křivého Beneše. Beneš se neměl podvolit. A to ani zabráním Sudet, ani zabráním Čech a Moravy. Tečka.
   Vaše úhybné a výmluvné Švejkovské obhajování - kdyby, co by..., si strčte víte kam.
   J.C.

   Smazat
 3. Pane jo prý Heydrich nemá nic společného s holokaustem jak to někdo může napsat běžte do háje:

  Čteme-li protokol proslulé konference ve Wannsee 20. ledna 1942,12 na níž byl pod Heydrichovým vedením projednán se státními sekretáři a jinými vedoucími představiteli ústředních říšských úřadů konkrétní postup při „konečném řešení židovské otázky“.

  Čin parašutistů byl hrdinský a padli pro svoji Vlast.

  Skvělý článek od pana Doubravy :

  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Presne-takovi-lide-kteri-dnes-ridi-EU-poklonkovali-Hitlerovi-rika-senator-Doubrava-Ulisne-svatouskovsky-se-usmivajici-nuly-552649

  OdpovědětSmazat
 4. Počínání prezidenta Beneše, se podle článku, zdá být zmatené. Ale nevěřím na jeho zmatení, jako nevěřím, že EU dělá chyby v migrantské politice, jak někteří komentátoři tvrdošíjně opakují. Je to úmysl, ne chyba.
  Již několikrát jsem někde četl, že Beneš byl zednář. Beru to jako fakt. Pokud jeho lóže, nebo výše postavený zednář rozhodne vyjít Hitlerovi vstříc, Beneš to udělá. Vždyť proto u nich byl, aby měl osobní výhody a perspektivu, za to, že bude dělat, co se mu přikáže. Aniž tuší pro čí zájmy to dělá.
  Dnes jsou v podobné situaci naši europoslanci (ale i jiní politici). Osobní prospěch z přítomnosti v eurobabylónu, je zřejmý. Chce-li si to europoslanec udržet, či ještě přilepšit nějakou stabilnější funkcí, musí poslouchat, co se po něm chce. To je patrné na příkladu Šojdrové. Pochybuji, že ten nápad se „sirotky“, aby se zlomil babišův odpor, že byl z její hlavy. Jako vyklizení pohraničí také nebyl benešův nápad. Ale služba je služba a osobní prospěch nadevše. P.K.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ad 22:43 - souhlas! Nic není samo od sebe, všechno má svůj účel, impuls a průběh.

   Smazat
  2. 22:43 EU je systémově korupční projekt, jehož účelem je přitáhnout všehoschopná nemorální individua, která budou kvůli finančnímu prospěchu provádět rozklad svých vlastních států.

   Smazat
  3. Anonymní24. září 2018 10:18
   Souhlasím s Vámi. Ale kdo to takto viděl v době našeho vstupu? Nejspíš to nevěděli ani ti naši občané, kteří nějak intuitivně do EU nechtěli. Ale intuici měli dobrou.
   Hodnotit Beneše, je obtížné. Vedl národ v tragické době a nejspíš neexistovalo žádné dobré řešení. Také jsem příznivec myšlenky, že jsme se měli bránit, že pouze takový přístup, nás mohl udržet mezi svobodnými suverénními státy.
   Ale existují síly, kterým nejsme schopni čelit. Tou silou byl zřejmě Hitler s kuloární podporou celého západu. V podobné situaci byl např. Kaddáfí, který se však rozhodl zachovat hrdost a jak dopadl? A jak dopadnula celá Libye?
   Zda Beneš jednal v upřímné snaze zachránit národ, nebo zda jednal na pokyn zednářů, nejspíš nedokážeme posoudit. Ale jsme tady, Beneš možná poškodil, ale určitě zachránil národ.
   Svoji hrdost si můžeme udržovat nikoliv obouváním se do Beneše, ale do současné EU. To je podobná moc, řízená zákulisím, jako tehdy hitlerovo Německo. A krok za krokem likviduje evropské národy, za našeho tichého přihlížení. Pokud se nepostavíme této hrozbě, nemáme žádné právo kriticky hodnotit Beneše. P.K.

   Smazat
 5. Během 1.dne by bylo zničeno naše letectvo , protože zastaralé dvouplošníky B534 by nebyly pro moderní Me 109 , navíc s piloty se zkušenostmi ze Španělska ,žádný soupeř ! Následovalo by bombardování měst a další den by se musela čs. vláda vzdát ! K pozemním bojům by ani nedošlo !

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 22:48 S pomoci Ruska by ani 2 sv nebyla ale pro kapitalisty furt lepší hitler než socialismus tak takhle to bylo.

   Smazat
  2. 22:58 Jedině Stalin nabízel Benešovi pomoc, nebylo mu však slíbeno vytvoření koridoru přes polské území.

   Smazat
 6. Pane Břetislave Olšere, děkuji za Váš odvážný, fakty podložený názor na předválečného zběha od svého národa, který před zběhnutím také kvapem abdikoval! Presidenta doktora Edvarda Beneše s jeho smečkou nejvyšších připotentátů v čele naší první republiky.

  Ten stejný názor jsem zde, již několikrát prezentoval, nikdo s ním nesouhlasil!

  Naopak Beneš byl "hrdinný zběh, jinak se nedalo, to byste tu už dnes nebyl, udělal pro nás to nejlepší co mohl" (zběhnutí presidenta, generality, šéfů tajných služeb, politiků, boháčů průmyslníků, bankéřů, no jeho kámošů od rozjedeného stolu), to byla reakce diskutérů na můj názor, takový jako jste zde předložil Vy.

  Nemohl být brán v exilu jako president a v roce 1946 se vrátit jako "president bojovník v exilu navíc z Anglie!?", pokud před úprkem abdikoval! To je fakt! Pro mě krysi, opouštějí loď jako první!

  Vrátil jsem se do bezpečí, uhněte pusťte mě zpátky ke kormidlu? On se vracel z Anglie jako válečný hrdina, to jsou paradoxy naší země v Praze. Okamžitě bych volil komunisty i když jsem celoživotní nestraník, on a jeho kámoši, by mne k nim, svým hrdinstvím, přímo nahnali!

  Děkuje Ramón

  Ps. Saddam, Kadafi, Mubarak, Assad zdrhli do jiné země i když jim to Tony Blair nabízel, když je telefonicky varoval, co nastane, pokud zústanou (jeho osobní doznání!)?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ad 23:23 - neskutečný výlev přání a dojmů, patrně si neděláte vůbec starosti s tím, jaké byly geopolitické reálie před I. svět. válkou a v situaci po ní.

   Smazat
  2. Ramóne, jste spolu s panem Olšerem primitivní hlupáci už jen tím, když používáte formulaci, že Beneš "...nechal svůj národ sám sobě a uprchl do Londýna. Tam se statečně sám pěkně za vodou postavil do čela exilové československé vlády ..." což je až dětinská, vulgární podpásovka. Prezident RČS Dr. Edvard Beneš řešil danou situaci racionálně, odpovědně a úspěšně, bez gest, která by znamenala marné oběti. Jeho bezprostředně předchozí politické akty, kdo není blbec, pochopí jako snahu odstrašit nepřítele a spojence přesvědčit, že jejich ústupnost k míru nepovede. Pana Olšera nadhled postrádající primitivizmus je překvapující a konec konců se projevil i v jeho předchozím článku k problematice Palestinců a Izraele. Přiznám, že u autora tak často publikovaného na NR jsem takovou intelektuální i mravní ubohost skutečně nečekal. Ramóne, vy jste ovšem nepřekvapil. JiH

   Smazat
  3. Ramone, máš tam chybu. Saddam či Kadafi, NEZDRHLI do jiné země ...

   Smazat
  4. PŘEČTI ZNOVU, NENÍ TAM CHYBA, JE TAM OTAZNÍK.

   Smazat
  5. 9:49

   Máš pravdu opravím: Ps. Saddam, Kadafi, Mubarak, Assad zdrhli do jiné země? NE! I když jim to Tony Blair nabízel, když je telefonicky varoval, co nastane, pokud zústanou! (jeho osobní doznání!)?

   -----------------------------------------------

   JiHu 24. září 2018 1:31

   Děkuji za poklonu, Vy budete z Prahy? Vy jste pouze předvedl, jak by se zaprášilo za Vaší obuví ve stejné situaci.

   Měli zde zústat a kapitulovat i kdyby je čekala hrdinská smrt, zběhy! Co ta jeho rychlá abdikace o které se samozřejmě nemluví? Kapitulaci ti zběhové, navíc do Londýna (?), nechali na jiných, hodili to na toho lumpa "Háchu".

   Odpovězte na otázku jeho abdikace a návratu, jako neabdikovaného prezidenta hrdiny. Pane JiHu, hrdinové většinou umírají za někoho! Pokud nezvítězí, zakladní poučka, pravděpodobný budoucí zběhu?

   -----------------------------------------------

   "Unknown 24. září 2018 10:37

   Prečo moja,už nebohá babka(nar.1911) na Beneša povedala: Zbalil Hanku,vybral banku a utiekol za more?".

   ----------------------------

   Měl jste velmi moudrou babičku, pamětnici té doby!

   Zdraví Ramón

   Smazat
  6. paračka24. září 2018 11:50

   Díky za upozornění, ano v závěru je otazník, tak jsem mu to opravoval unáhleně ;-)

   Ramón

   Smazat
  7. 1:31 zalehávat střílny tam, kde nikoho a nic nezachráním, leda naději, že se dostanu do učebnic, je plané gesto buď bezradných či hysteriků, mnohdy také těch, kteří neunesli břemeno odpovědnosti. Otázkou je, do jaké míry byla role osobnosti Dr. Edvarda Beneše v západním exilu nahraditelná, když je zcela nezpochybnitelné, že strategie, kterou úspěšně představoval, vedla k nejlepšímu možnému výsledku: Obnově Československa v původních hranicích a konec konců i řešení vnitřního národnostního konfliktu jako trvalé hrozby. Dovolím si připomenout fakt, že Podkarpatská Rus byla k SSSR připojena na základě referenda, které tam bylo uspořádáno okupační mocí Rudé armády roku 1945. Odtržení akceptoval teprve prezident Antonín Novotný těsně (1967) před svou abdikací, což ho před nepřízní tehdejšího vedení SSSR nezachránilo, když předtím, ještě jako První tajemník ÚV KSČ a prezident republiky, nepřipouštěl trvalou přítomnost sovětské armády na území ČSSR (krom samostatného spojovacího praporu Rudé armády na Ruzyni). Jedni se z neznalosti necháváte nést emocemi, zatímco druzí Vás zneužívají ve prospěch dlouhodobějších, cílových záměrů v neprospěch národní existence. To je ta hra na "morálku" v nemorálním kořistnickém režimu. Proberte se. JiH

   Smazat
  8. Anonymní 24. září 2018 1:31 JIH

   Anonymní 24. září 2018 14:26 JIH

   Reakce na JIH 1:31 přeřiďte si hodinky, reagujete sám na sebe JIH 14:26, takto se, se vší pravděpodobností zachoval i Beneš a jeho pokřivená huba nás poznamenala do jsoucna.

   Dnes jsem shlédl v Reportérech ČT1, předávací dopis Beneše adresovaný Hitlerovi k povolení vytvořit na území naší země Protektorát (zvací dopis) a šupem do letadel, co nejdál od vlastní země, vstříc "blahodárné" Anglii být za vodou!?

   Ramón

   Smazat
 7. Když se podíváme pořádně do zahraničí. pak se setkáme s jedním faktem, který si sami moc nepřipouštíme. Venku nás vidí jiným prizmatem a jednak přiznávají Sudety jako německé území (i řada historiků např. z Ruska). Jednak nás vidí jako téměř doslova jako povaleče, kteří si - jako vždycky . popíjeli za války pivo a žili si. Nebo se alespoň diví, proč jsme se nebránili se zbraní v ruce. Málokdo si chce zvláště dnes připustit, že hlavní zásluhu a obnovení Československa měla východní emigrace v SSSR, která jednak politicky působila u sovětské vlády na obnovení naší státnosti a jednak nám kromě letců nad Británií dost pomohla Svobodova vojenská činnost a to přímo oproti vůli a přání londýnské emigrace včetně dr.Beneše. Uznání vlády v emigraci se Beneš tak trochu paradoxně pro sebe dočkal až po našem uznání Sovětským svazem. Nikdo totiž neměl v úmyslu na Západě obnovovat ČSR v jakékoli podobě a to přesto, že české země byly jedním z nejstabilněji drženým územím po celá staletí před Rakouskem. Stále se jaksi zapomíná, že České království existovalo právně i v rámci Rakouské monarchie jako jeho součást. Dávalo to přinejmenším rak. císařům o jeden titul více. Ostatně proč by obnovovali Britové a Francouzi živý trn v patě své Mnichovské zrady nejen na nás.
  Abychom odolali německé armádě, na to jsme síly a odhodlání určitě měli. Němci totiž v tuto dobu nebyli zdaleka tak silní a hlavně jim chybělo - jakkoliv to zní možná paradoxně - československé vojenské vybavení, které sehrálo značnou roli v bleskových úderech jak na Polsko, tak i na Francii a na SSSR. Abychom ale Němce porazili a tím ukončili válku a likvidovali jinak neustálou hrozbu, museli bychom je prostě porazit, jinak jsme získávali jen čas. Při anšlusu Rakouska se německé tanky převáželi po železnici ... Bez spojenců to prostě nemělo početně žádný smysl, neboť zrada sudetských Němců by nakonec dala německé armádě potřebný prvek převahy "páté kolony" pro konečný úder na nás po - a to si nenalhávejme - neveřejném doplnění výzbroje odjinud (hádejte odkud). Navíc velkokapitál - tak se to tehdy nazývalo - odmítl financovat armádu a válku proti Německu. Ostatně stačí si připomenout stanovisko Berana v kritické době, který prohlásil, že Hitler jim přece peněženku nevezme. To a i mnohé další z tohoto období nakonec vedlo k Únoru 1948.
  Atentát definitivně rozlomil "prozápadní" odboj, který se do konce války už nevzpamatoval.
  A hlavně bychom dnes byli my považováni za ty, co rozpoutali Druhou světovou válku!
  Tragédie dr. Beneše spočívala ve víře v západní spojence, kteří však měli jiné plány. Jinou otázkou i když klíčovou, je to, jestli dr. Beneš znal tyto plány ... Beneš nemohl překonat sám sebe a postavit se proti všemu, co do té doby dělal a čemu věřil.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 23:43 v jaképak víře prezidenta Beneše v západní spojence, naivko. Využil všechny existující možnosti, když správně rozpoznal hrozby čs. státní samostatnosti. Vybudoval i tzv. Malou dohodu a uzavřel i smlouvu se SSSR. Nevím o nikom, kdo by naznačil jakékoli další možnosti krom té, podřídit se Německé říši za cenu možná dočasně přijatelnějších podmínek, než byly dány Protektorátu. Téměř jistě ale s brannou povinností. Na Paříž a ke Stalingradu, že?

   Smazat
  2. Vcelku souhlas s příspěvkem 23. září 2018 23:43.

   Myslím, že i to "získávání času" při střetu s Němci by mělo svůj význam, protože vývoj by pak možná postupoval jiným směrem.

   Benešova naivita v pohledu na západ byla po Mnichovu absurdní a neomluvitelná...

   Smazat
  3. 7:26
   Nessouhlasím s tím, že Benešova naivita v pohledu na západ byla neomluvitelná. ¨To jsou kecy po válce je každý generálem. Později mu totéž vytýkali po únoru 1948. Napřed se zamyslete než plácnete takouvou blbost. Myslím, že válku jsme přetrpěli z daleko menšími ztrátami než Poláci a Jugoslávci. A po únoru 1948 jsme ze situace kdy hrozilo lidové povstání vybruslili také dobře. To jejhorší nás podkalo až v r. 1989. Následující roky lze nazvat podobně jako v románu A. Jiráská TEMNO.
   Václav

   Smazat
  4. Pane Václave, válka nevadí jen psychopatům, které z ní mají svůj osobní prospěch. Normální lidé se jí děsí a nikomu ji nepřeji.

   Pouze mi vadí, že dr. E. Beneš a jeho zběhlí, vládní krysáci, tento Protektorát nepřetrpěli v naší zemi s lidem, který ho zvolil?

   Proč, ze strachu o sebe nebo z nařčení z kolaborace, zkrátka politici jsou ....? Zběhli do Anglie, která nás nejdříve zradila a po válce nám, zpětně naúčtovala i tkaničky do bot!

   A ta naše povaha "vybruslili?" a komu polezem do .... nyní, to už vidíme po léta.

   Ramón

   Smazat
  5. Ramóne, vy jste hlupák k pohledání. Hrdinně by padnul (prezident Beneš) a nic víc by nedokázal. Tak si to představujete? Dáváte přednost gestům před výsledky, Boží prostoto!

   Smazat
  6. 14:35
   Tak po válce hrdinně promlouval pana prezidenta Háchu a jeho vládu.....srab ukňouranej.

   Smazat
  7. No jste prostě Ramón. Václav to velmi dobře zkrátil a přesně vystihl o co šlo a jak to je. CO TEĎ. Znova nám jde o život a na obzoru žádný zachránce.

   Smazat
  8. 14:48
   V tom případě jsi ty Stropnický:-)

   Smazat
  9. Pan Ramone, spisovatel, který jasně označil Germány naštěstí zemřel v pokoji před hovady která sem vpadla. Jeho bratr nemněl to štěstí.Umřel umučen v koncentáráku. Snad jste pochopil, že píši o bratřích Čapkových. Vždy je lepší když elita národa přežije. Blců máme dost.
   Pan Olšer dokázal nemožné stal se naprostým volem. Na dehonestování p. presidenta Beneše máme dost jiných idiotů. A to zvláště v této době kdy se ve školách překreslují dějiny čechů daleko před Kosmovu kroniku.
   Václav

   Smazat
  10. Autor z 23:43
   Naivita dr. Beneše nebyla. Vše je v posledních řádcích příspěvku. Prostě se nemohl změnit a neměl na to ani čas. V Únoru 1948 šlo skutečně i o odplatu prvorepublikovým elitám za všechny zrady. Povstání - řekněme - pravice by mělo šanci na úspěch jen v jednom případě. Při vstupu amerických vojsk na naše území. Odpor byl skutečně velký a lidé byli ještě pořád naštvaní... a měli zbraň...

   Smazat
  11. Pan Václav 24. září 2018 17:41

   ---------------------

   Zhroucení Čapkova světa?

   Mnichovská dohoda a po ní následující kapitulace znamenaly pro Karla Čapka zhroucení jeho dosavadního světa a osobní tragédii.

   "Zdá se mi, že už tu nemám co dělat, byl bych tu směšnou figurkou, můj svět umřel, věřil jsem totiž v jakési závazky, v takzvanou čest ve smlouvě a podobné věci. Myslím, že bych se v téhle tlačenici nevyznal..."
   Karel Čapek

   Jako nemístné viděl v tehdejší situaci hledání viníků. Snažil se zabránit rozdělení národa a usiloval o jeho jednotu.

   Po abdikaci prezidenta Beneše!!!

   Se však stal jediným viditelným symbolem první republiky a často plnil roli „obětního beránka“.
   Součástí této kampaně se tak stávaly nejen četné urážlivé anonymní dopisy a telefonáty, ale i vytloukání oken Čapkova domu apod.

   V reakci na útoky na svou osobu zveřejnil úvahu Jak to bylo otištěnou 26. listopadu 1938 v Lidových novinách, kde se pokusil vysvětlit své aktivity v roce 1938.

   ----------------------

   Jaké své aktivity pane Václave, chtěl vyjádřit lidu???

   Ramón

   Smazat
 8. Tímhle jsi u mně Olšer skončil! Je zajimavé, že v dnešní době vysílá Česká televize filmy, které dehonestují české antinacistické vlastence jako E. Beneš či Jan Masaryk. A jiné filmy, které glorifikují německé nacistické generály....Nebo maršály-třeba Rommel.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ten film o Rommelovi byl skutečně "výživný". E.Rommel zobrazen jako německý vlastenecký důstojník. Přitom od r.34 byl tak důvěrným a nadšeným stoupencem Hitlera, že byl několik let náčelníkem jeho osobní stráže... Hrdinný generál H.Speidel (Rommelův náčelník štábu) bez výčitek shodil vinu z účasti na spiknutí proti A.H. na Rommela a nic se mu tak nestalo. Po válce jako špičkový "demokrat" dával dohromady Bundeswehr a stal se dokonce velkým náčelníkem v NATO (podobně Hitlerův plukovník gen.štábu A.Heusinger).

   Smazat
 9. Kalkulace Benese a lidi kolem neho po Mnichove byla nasledujici. Ano, Ceskoslovenska armada je velmi silna (i kdyz letectvo asi pokulhavalo) a byla by schopna zmrzacit Wehrmacht, ale ne tak silna, aby zemi ubranila. Ceskoslovensko by nakonec za tezkych obeti podlehlo. Nemecko by nebylo schopne napadnout dalsi zeme a ve valce pokracovat. Byli bychom jedinou obeti. Benes si myslel, ze nechat Ceskoslovensko okupovat valku urychli a cs. vlada povede odboj z exilu jako za 1. svetove valky. Idealni reseni to nebylo, ale asi mel pravdu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Neměl. Viz můj příspěvek z 24. září 2018 7:08.

   Došlo také k dlouhodobému ( a možná už neobnovitelnému ) zničení národní hrdosti, cti, statečnosti a smyslu pro spravedlnost.

   Následné události pak "daly za pravdu" všem přizdisráčům, kolaborantům a deformovaly několik generací čechů...

   Tohle nestálo za to.

   https://www.youtube.com/watch?v=6CcBxnXguds

   Smazat
  2. 7:17
   Tvoje hrdost je pro zachování rodu naprosto na dvě věci. Možná by se zbytky takových jako ty scházeli v různých národech a pěli smuteční písně nad ztracenou zemí. HRDINO!

   Smazat
  3. 1:29
   Ono nešlo jen o Germány, nějak jste zapomněl na Maďary, Poláky a nakonec i sovenského faráře.
   Václav

   Smazat
  4. Souhlasím s 24. září 2018 7:17

   Pro JiH a pana Václava a další stejně názorově spříznění, zhledněte do konce! (délka 5:10)

   Přidávám:

   https://m.youtube.com/watch?v=KxsPeYoFBro

   Ramón

   Smazat
 10. Je nebo není překvapením ten rostoucí počet generálů po vyhrané bitvě? Vždyť Čechům, potažmo i Slovákům se podařilo či poštěstilo, uhájit historický národní prostor, jak byl získán s rozpadem Rakousko Uherské monarchie. Ani to nebylo tak úplně samozřejmé ... Kdo tady a proč, stále a stále, jak adolescenti, dehonestujete dílo svých předků? Ať už bylo víc nebo méně správné, vy nafrnění ubožáci ...

  OdpovědětSmazat
 11. Pane Olšere, vaše názory lze zhodnotit takto. Po válce je každý generálem. Vy však neuvažujete jako generál. Svým článkem jste se přiřadil mezi pražskou současnou galérku, která je jinak nazývána kavárnou.

  OdpovědětSmazat
 12. Dneska by mobilizace opět dala národ dohromady.
  Máme víc než mnoho důvodů bránit si své státní hranice a obnovit boje schopnost armády...
  To bychom ale nesměli mít presidenta šílence,
  který nepoučený z historie,
  podporuje zrádnou katolickou církev a členství v EU*

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jste duševně zdráv ?

   Smazat
  2. Pochybnosti či kritika postojů prezidenta republiky nejsou známkou duševní choroby.

   Zato vaše reakce - anonyme 12:47 - jistot jistě ano.

   Leo

   Smazat
 13. Autor článku se, překvapivě, mýlí. Není pravdou, že "moc době věděli, jaký byl reálný poměr sil mezi německým Goliášem a československým Davidem". To tehdy s jistotou nevěděl nikdo a mnozí to neví dodnes.

  Německo se značně dozbrojilo až na našem území, zabavením naší techniky a zabráním zbrojovek, které pak vyráběly pro Wehrmacht.

  Kdyby se Československo postavilo na odpor, tak bilance ztrát nemohla být horší, než na konec byla ( téměř 400 tisíc ), a nemuseli jsme umírat na kolenou jako zajatci.

  Dále, což se dnes také všeobecně neví, nám nabízel svou pomoc SSSR. Nedošlo k ní jen kvůli výhrůžkám Poláků, že budou po sovětských letadlech střílet (!) a kvůli odmítnutí ze strany ČS vlády, která už balila kufry...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 7:08 než zase někde budete psát o nabizene pomoci SSSR,ráčej si prostudovat historii a neohlupujte lidi.Tehdejši politika SSSR a dnešniho Ruska je tatáž tj.imperiálni!Vam taky ušlo,že Hitler začinal s heslem Proletáři všech zemi spojte se,viďte i to jaké hrál Stalin "šachy"když snil sen Lenina- Od Vladivostoku k La Manche.

   Smazat
  2. 11:10 Být vámi, tak bych prostudování historie nikomu neradil, když si zřejmě pletete Stalina s Trockým...

   Smazat
  3. Hm 7:08 jste diletant. Domníváte se, že nakonec poražený stát by utrpěl pouze "frontové ztráty", nic v tenčícím se zázemí a nic na okupovaném území? Nevíte nic o ztrátách obyvatelstva na území General Gouvernementu (území poraženého Polska)? Plácnul jste nesmysl. Jsem ten, kdo prožil 2. svět válku jako utečenec ze Sudet. Můj otec sloužil u jednotek SOS Čsl. armády za mobilizace 1938. Můj strýc byl vojenský mechanik profesionál u B534. Takže o tehdejších poměrech i možnostech cosi vím.

   Smazat
 14. "Po bitvě je každý generálem".

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Po bitvě????????????????
   Jaké bitvě???????????
   Vždyť žádná nebyla vy generálové!!!!!!

   Keců máte jako farář, chytří jste jako Šalamoun, ale necháte se fackovat jako paňáci, no hlavně když to přežijete, co?! Vy přizdisráči!
   A tohle má být "zdravé" jádro toho našeho národa?

   Smazat
 15. Olšer je pro mně na odpis. Po jeho oslavě (opakované) Izraele,
  nemám důvod číst ty jeho výpisy z novin, s vlastní omáčkou.
  Jsem starší jako on, narozen před válkou a o její příčině a následku mám jasno.
  Příčina je kapitalismus, včetně židovského banksterismu.
  Teď ho máme zase v celém světě a můžeme jen čekat na novou krizi. Výroba aut a mobilů to nezachrání.

  OdpovědětSmazat
 16. Dobře se to čte ale do chvíle,kde nastupuje jedna věty.Věta zní " Haidrich neměl nic společného co se týká vyvražďovaní židů plynem ".V tomto momeňtě jsem pochopil že pisatel ,zřejmě neví o čem píše a něco opisuje a neví co.Smutné,protože tak se šíří dezimformace.Buď je to zaplacený troll nebo nebezpečný idiot.Po této větě nemá cenu dále číst.Výblitek

  OdpovědětSmazat
 17. Pan Olšer je bohužel velký vůl,který kdáká hovadiny,HAU.!!!!!!!!!!

  OdpovědětSmazat
 18. Po článku Přemysla Janýra "Mnichovská zrada" z 22.9.2018 další "přepisování dějin" pane MUDr.Davide ?
  Náhoda nebo "výměna kabátu" ?!
  L.S.

  OdpovědětSmazat
 19. Výčet sil hovoří ve prospěch ČSR.
  Němci v roce 1938 neměli šanci vojensky uspět.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Už 1.den války by nám zničili letectvo , protože zastaralý plátěný dvouplošník bez panceřové ochrany a s pevným podvozkem by proti modernímu celokovovému Me 109 neměl šanci , potom by následoval bombardování českých měst a následná kapitulace čs.vlády , žádná pozemní operace by nebyla nutná !

   Smazat
  2. 17:32
   Habešským lidem bylo určitě jasný,že od Taliánu dostanou klepec,ALE ONI TU ALESPOŇ ZKUSILI,NEVZDALI SE,NEPOSRALI SE,NEKAPITULOVALI!!!!!!!

   Smazat
  3. 17:32
   Souhlasím s Vámi, a to ještě by nás napadli maďaři a poláci za potlesku hrdé Francie a gentlemanské VB.

   Smazat
  4. 17:32, 17:56
   NESOUHLAS s vámi,
   mělo se bojovat!!!!

   Smazat
  5. SE?
   Mělo se si nejdřív stáhnout kalhoty, nežs to pustil.

   Smazat
 20. "Prezident Beneš a jeho generálové si chtěli zachovat tvář před tím, než prchnou do Londýna, byť moc době věděli, jaký byl reálný poměr sil mezi německým Goliášem a československým Davidem..."

  "Neznali snad Vojenské dějiny Československa z roku 1987, které uváděly, že německá armáda určená k přepadení ČSR měla 39 divizí, 720 tanků, 2400 letadel a 1 825 000 vojáků, jimž čelilo 37 československých divizí vyčleněných k odražení agrese; 400 tanků, 1500 letounů a 1 645 000 vojáků..." https://www.youtube.com/watch?v=axVOpolMfdQ

  Neznali pane Olšere, neznali.... Nebyli jasnovidci a v roce 1987 z nich zřejmě už nikdo nebyl naživu.

  OdpovědětSmazat
 21. Prožil jsem tu dobu. Beneš mobilizoval a pronesl projev "bránit se" v době, kdy nevěděl, že nás zradí Franice - nedodrží smluvní závazky o vojenské pomoci - na nátlak Anglie. Neměli jsme šanci válku proti Hitlerovi vyhrát, nešlo ani o to, kolik vojáků a zbraní jsme mohli mobilizovat, ale o ty 3,5 milionů sudetoněmeckých nacistů v týlu a stejné množství obyvatel na Slovensku: proti byli samozřejmě i slovenští Maďaři. Ta armáda by skončila stejně a národ s ní, jako skončili "chrabří" Poláci - ztratili 6 milionů občanů, my 360 tisíc. Ani pro ně, vzdor smluvním závazkům Francie a Británie nehnuly prstem! A co navíc: Dnes by historici psali, že 2. světovou válku vyvolali Češi a nesou odpovědnost za těch sto milionů mrtvých. Takto víme, že to mají na svědomí Britové, Francouzi a Němci.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 12:07 Omyl. Na "svědomí" to má kapitál a židobakéři.
   Tak jako všechny zločiny za jeho působení. Také za vznik odporu proti němu, za všechny lidové bouře a revoluce, na které se kapital pak vymlouvá.
   Ne Britové, Francouzi či Němci.

   Smazat
  2. 13:16
   Asi jste neviděl ty jásající davy, jak v německu, tak i u nás. Jděte se bodnou. Lidi jsou hovada a je dobré do svést na kohokoliv. Je zajímavé, že německé banky si nic nedovolili ani na konci války. a Švýcarsko bylo a je pokladnicí Germánů.

   Smazat
 22. Heydrich neměl prakticky nic společného s holocaustem ? On nebyl na konferenci ve Wannsee ? 80 000 českých židů skončilo v plynu, v jámách v Polsku,Lotyšsku a kdo ví,kde ještě, hlavně jeho zásluhou,podle logiky autora byl Eichmann jenom neškodný logistik. Nacistické špičky si alespoň uvědomily,že nejsou nedotknutelné a že za své zločiny budou platit. A už vůbec nechápu, co měl ten Beneš podle autora vlastně dělat. Kdyby vydal rozkaz k boji, bylo by mrtvých civilistů víc než po atentátu. Když ho nevydal tak je zbabělec. Pan autor si vůbec neuvědomuje,že člověk se v té době nemusel provinit vůbec ničím a byl zavražděn, tak jako tak. Na nějakém českém ksindlu nacistům vůbec nezáleželo a líčit Heydricha jako nevinné pachole to je tedy vrchol tvorby.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A jak prosím skončilo za Druhé světové války (ZLO)ČINNOSTÍ NĚMCŮ? 360000 - vašich 80000 = 280000 ČESKÝCH ČECHŮ A SLOVENSKÝCH SLOVÁKŮ, PANE? Jako Čecha mě (na židovský způsob) zajímají Češi, Češi, a pak zase Češi, ostatní Slované... Hodlám češství připomínat stejně pilně, jako Židé připomínají židovství.

   Smazat
 23. Zde nutno konstatovat, že k uznání Československa v předmnichovských hranicích nebyla Velká Británie donucena hrdinským výkonem našich parašutistů při atentátu na Heydricha, jak je zde mylně zmíněno, ale velmi přátelským a pozitivním přijetím Edwarda Beneše J. V. Stalinem v Moskvě (v pravdě jako skutečného prezidenta Československa), který se velmi podivoval, že náš prezident požaduje pouze návrat do předmnichovských hranic a dokonce ho aktivně nabádal, aby si na mapě označil i jiná území, která by na Německu po vítězné válce požadoval jako válečnou kořist.....

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 12:59
   Češi TO vědí,kolaboranti TO STEJNĚ NEPOCHOPÍ!

   Smazat
  2. 12:59
   To náš dnešní president je jiný kabrňák, aniž se jej nekdo ptal odmítl jednání z Německem o válečných reparací a ještě pomalu prohlásil Poláky kteří o reparace usilují za pomatence.
   Tomu se říká vlezdoprdelka.
   Václav

   Smazat
 24. Destruktivni baba Merkerova V NASI DOBE usiluje o zniceni vasi NARODNI IDENTITY a existence - pomalym zpusobem . Hitler to delal rychle. Tak volte strany pro narodni !

  OdpovědětSmazat
 25. Přestože odhodlání našich vojenských velitelů i vlastenců bylo velké, tak president Beneš zachoval chladnou hlavu a s politickým přehledem zvolil cestu záchrany českého národa před totální destrukcí a nenahnal naše vojáky na evidentní jatka.

  Západ by nehnul prstem a vyčkal našeho úplného zničení. Pak by postoupil jen o něco blíže k Sovětskému svazu.
  Pan Olšer by měl poděkovat za svůj mizerný a nevděčný život sovětským vojákům i presidentu Benešovi a jít případně mlátit hlavou několikrát denně do Zdi nářků, protože tam je jeho oblíbené místo.

  OdpovědětSmazat
 26. NASTESTI je tu Amerika a její pokroucená Konstituce exportér PRAVDY a LÁSKY do celého světa. Teď si NATO budeme přinuceni platit sami. Jinak nás nemá kdo ochránit před zdegenerovanými zvrhlými parazity světového kalibru co nekoukají na dolar ni na libru.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 15:27
   Vlez do sprchy a dej si hodně horkou vodu aby se ten tvůj přiblblý mozek vypařil. Asi už ti není pomoci.

   Smazat
  2. 19:25 - Nechápete ironii.

   Smazat
 27. Dal jsem si tu práci a přečetl si životopis z rukou páně Olšera i řadu jeho starších článků. Charakteristika: Za totáče ač geniální tak ukřivděnec s ublíženým tatínkem. Poté, z té ukřivděné pozice, pádem komunistů forzíroval světem, chválen a vyznamenán leč ne dost, aby významnější parketu, ber kde ber, na stará kolena nehledal. Vím, co píšu, jsemť i já synkem z reakcionářské rodiny s ukřivděným nejen tatínkem, ale i maminkou. Vím ovšem, že se skartací "kádrových materiálů" v roce 1965 všechna ta diskriminace pominula. Na rozdíl od Olšera mi ovšem bylo o jedenáct let víc, ale nefňukám. Prostě, živil jsem se rukama a nikam se necpal. Protože vím a pochopil jsem, že onen režim byl, z principu, mravnější. Proto nutně, leckomu oprávněně, kazil kariéru.

  OdpovědětSmazat
 28. Větší blábol už jsem dlouho nečetl.Pan autor se zřejmě inspiroval Linou Heydrichovou, která na svého Reinharda také nedala dopustit. Rovněž pokus někomu namluvit,že za oběti heydrichiády mohou parašutisté, nebo jejich nadřízený je odporný. Úplně je pomíjena německá mentalita a její sklony k barbarství jež se projevovaly již za l světové války v Belgii.

  OdpovědětSmazat
 29. Jan Tesař, Traktát o "záchraně národa", Praha 2006
  Jan Tesař, Mnichovský komplex. Jeho příčiny a důsledky, Praha 2014

  OdpovědětSmazat
 30. Když bude Europa a EU uvalovat demarše na neposlušné krajny, je jí nuceno opakovat histórii.

  https://www.youtube.com/watch?v=t-1QMCn7Raw

  OdpovědětSmazat
 31. Nesouhlasím sice se vším co p. Olšer napsal, ale je dobře to publikoval. Takovou obhajobu přízemnictví jsem dlouho neviděl co se tu rozpoutala.
  - Beneš tento národ zradil. Nebylo vůbec jisté že nacismus bude poražen. Ale co bylo jisté, že pokud nebude poražen, češi budou likvidováni.
  - negativním důsledkem je přímý dopad na psychiku lidí - stal se z nás národ ohýbačů zad. Důsledkem jsme se stali kolinií Německa makající za 1/3 mzdy
  - tzv. okupace plně podpořila všechny šmejdy v této zemi, že ano někteří diskutující...kteří se po válce pomalu dostávali do vedení státu
  - plná ztráta suverenity tohoto státu, a to se táhne do teď

  Takže co tady vlastně oslavujete obhajovači páně Beneše?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Asi máte pravdu- máte ohnutá nejen záda ale i hlavu.
   Václav

   Smazat
  2. 18:17 Vidím, že jsi taky nasraný že žiješ. Chápu tvé rozhořčení, ale i komunisti už pochopili a ty ne.

   Smazat
  3. Beneš měl pouze dvě možnosti: Buď se zapíše do dějin jako slaboch a zbabělec nebo jako ten co vedl národ na jatka. Radši se zapsal jako zbabělec, protože, kdyby vedl národ na jatka, tak už by nebyl nikdo, kdo by mu později mohl co vyčítat-nikdo už by nebyl.

   Smazat
  4. 18:17 Beneš nezradil, provedl český národ 2. ww na straně vítězných mocností. A jestli se hloupě domníváte, že tato historická, dnes již jen epizoda zformovala národní povahu, nevíte nic o vývoji a formování jakéhokoli živočišného druhu. Co potom např. Dánové, Norové a Francouzi z pod Vichy. Co Italové, kteří v první i druhé svět válce vždy proměnili válečné strany? Co Chorvati onehdá, za diskutované války a dnes (Tito byl Chorvat)? Copak např. Maďaři. Jste tak pitomý, že všechny ty kotrmelce států a politiky moderují případ od případu vlastnosti národů? Prostě jste to kdesi slyšel, vyčetl a nejste schopen rozpoznat, že jde o rozvracečskou demagogii. Podle toho by mělo platit i to, že vzpurný Čech byl po prohrané bitvě na Bílé hoře vždy likvidován dřív, než zanechal potomky. My jsme tedy potom potomky těch, kteří se množili. Těch nevzpurných. K tomu vám blahopřeji, vy genealogu!

   Smazat
  5. 21:15
   nu, někteří by opravdu rádi aby tato nepříjemná historie se stala jakousi epizodkou, aby se o ní raději vůbec nemluvilo. To ostatně vidíme v zaměření celého českého maistreamu.
   Ten konec trochu rozviňte, zamyslete se, a třeba i pochopíte jak se formuje národ pomocí takových epizodek.

   Smazat
  6. Anonymní 24. září 2018 21:18

   Píšete, že se dr. Beneš zachoval jako slaboch, zbabělec a dodávám zběh. Také píšete, že by zde nezbyl nikdo-nikdo? Zbyl právě dr. Beneš se svou zběhlou partou! Tak proč ho zde jistí vyzdvihují do nebes uvážlivosti, hrdinství a když se jich zeptám na fakt, že před úprkem, než poslal Hitlerovi souhlas s Protektorátem, poté abdikoval (vzdal se funkce presidenta!) a hurá do zaječích!

   Aby se v roce 1946 vrátil jako nelegitimní, samozvaný president?

   Tak pan Václav ani JiH a další nereagují, jen omýlají, to bychom tu dnes nebyli, kdybychom tu nebyli, těžko bychom o tom věděli? Kolikrát zde každý masturboval a kolik životů tímto přirozeným chováním zmařil a trápí se to odstříknuté nebo sám aktér. Přitom tolik mohlo být nových životů, ale né s Jandou, jak je to dnes zejména v Praze trendově módní, ale se svou ženou, či přítelkyní, tak to určila sama příroda ...

   Ramón

   Smazat
  7. Ps. Kdo se bojí bránit, je předurčen dříve, či později k zapomnění (vyhynutí) zákony Evoluce. Jestliže namítáte, přežijou ti chytře - vyčůraní (dr. Beneš), mýlíte se, naše mladá společnost většinově možná k něčí radosti degeneruje, pouze hltá a plodí pitomosti viz. Praha, až na vzácné vyjímky!

   Dříve, či později při tomto stylu života v ČR, budeme stejně "někým" pohlceni. EU již na tom úspěšně v čele s Německem, pomalu ale jistojistě pracuje, to nepopře nikdo. Pracovně jim, už patříme a ty úklony politiků až ke kolenům. A nad tím vším je U$A a mládež si ji osvojila?!

   Zdraví Ramón

   Smazat
 32. 21:18
  Máte dojem,že z Habeše,dnes Etiopie nezbyl nikdo a nic?!
  Zřejmě máte špatnou mapu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 21:32 chcete srovnávat poměry Eritreje či Etiopie s poměry ve střední Evropě, chcete říct, že díky "odporu Habešanů" vůči italské agresi stali se oni, bez sportovní přípravy, skvělými maratonci? Co to, vy pitomo, co to srovnáváte?

   Smazat
 33. 22;04
  Máš problém s dějinami i s vyjadřování ty volotrku,takže zapadni k FLAŠCE a ZMLKNI!
  Naši vojáci byli na velitele a vrchního velitele zvlášť v roce 1938 NASRANÝ A HABEŠANŮM ZÁVIDĚLI.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 22:04 ano, byli naštvaní, to pamatuju. Jenže jen do té doby, než uviděli, byť jen v podstatě vzdálené záblesky skutečné války. Třeba té polské anabáze. Ale i tak, našli se skuteční hrdinové, kteří do toho šli útěkem do zahraničí, ale i doma. Já jsem z těch, který Protektorát zažil, jsem z těch, kterému oba dědové padli na frontách první světové války, jsem z těch, který viděl zásah Gestapa, jsem z těch, který ztratil příbuzné v koncentráku, jsem z těch, který ví, že široké okolí nezradilo, jsem z těch, který jako kluk simuloval s partou hru, která mapovala kde a co se děje, když se okolní lesy plnily uprchlíky z Říše, uprchlými zajatci, kterým bylo pomáháno potravinami tak, že věděli kde a jak si je „ukrást“. To kvůli možným provokatérům. Vy se tady, zřejmý neználku, vykecávejte. Prezident Beneš spolu se spolupracovníky nalezl a realizoval optimální řešení národní existenci ohrožující situace. Jak si můžete dovolit soudit rozhodnutí, která ušetřila životy nejen vojáků, ale dětí, žen a starých v zázemí, nejspíš milionů právě při té nejúpornější obraně ze všech stran obklíčeného státu. Státu s víc než třímilionovou německou a maďarskou menšinou v týle. Hrdino na cizí a marný účet! To se to z pohodlí obyváku machruje, že?

   Smazat
  2. 1:15
   Naprosto výstižné. Díky


   Smazat
 34. Myslím že buď sa autor mýli, alebo zavádza (klame). Chváli mobilizáciu národností slovenskej, česlej a ukrajinskej. Podľa mňa to neboli Ukrajinci, ale Rusíni. Ukrajincov bolo zanedbateľné množstvo. Až Stalin s Gottwaldom urobili po vojne z Rusínov Ukrajincov. Tých pár pravých Ukrajincov im v tom ochotne pomáhalo. Veľkoukrajinský nacionalizmus je a vždy bol nesmierny a agresívny. Rusíni ich prijali ako utečencov a oni sa im takto odvďačili. :( Ľubo

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Problemom je čo bolo skôr kura alebo vajce, a naopak.

   Otázkou je kto bol skôr Rusíni, alebo Ukrajinci??
   Rusíni sa nevzdali mena svojho národu, naopak, Ukrajinci prešli až troma názvamy, najprv boli, Rusínmi, potom Malorusmi, a nakoniec Ukrajinci.

   Alebo ak by Vladimír Kyjevský knieža nepripojil ku Kyjevu Bielich Chorvátov, tak máme nielen Chorvátov vo Chorvátsku, ale v Haliči, a v Karpatoch rovno Bielych Chorvátov, alebo okrem Bieloruska-White Rutheniu rovno Red Rutheniu Červenorus. Alebo Červenoruská republika z Ľvovom hlavným mestom.
   Na starých Poľských mapách je takto označená jedna oblasť severne nad Zakarpatskom, ako Red Ruthenia.
   A to v období kde žiadna Ukrajina nejestvovala

   A ďalším paradoxom dnešnej demokracie je že vo všetkých krajnach je Rusínska národnosť uznaná, iba vo veľkej Ukrajine je Rusínska národnosť potlačovaná, a ľudia ktorí sa hrdo hlásia k Rusínizmu sú perzekuovaný, a obvyňovaný z rozbíjania Veľkej Ukrajiny.
   Teda ak niekomu budete tvrdiť na Ukrajine, že ste Rusín, tak vás budú považovať za spiatočnika, a zradcu Ukrajinského národa. Lebo Ukrajinci považujú Rusínou ako podruch Ukrajinského národa, a pritom pred 150-180 rokmy vznikol novotvar Ukrajinec a Ukrajina, zatial čo Rusíni v Karpatskej vlasti ostalí verný svojmu pôvodnému názvu, tak v Kyjeve a v Ľvove sa to stalo bežnou vecou že v 1917 nevznikla Rthenia, ale Ukrajina. Naopak v Československu sa dostala oblasť z názvom Podkarpatská Rus, neviem ako by dnes Ukrajina chápala, že v Československu je Podkarpatská Rus, a nie Zakarpatská Ukrajina, ako subjekt Československa.

   A na záver bi sa chcelo dodať Obyvateľstvo Podkarpatska prešlo úplne iný historický vývoj ako iné časti Ukrajiny, preto si obyvatelia Podkarpatska zachovali svoj Rusínsky charakter. Ukrajina im vnútila niečo čo bolo pre jej Podkarpatských spoluobčanou cudzie, a zo dňa nadeň sa stali proti svojej vôli Ukrajincami.
   Tím pádom narušila Ukrajina súdržnosť jej občanov v oblasti, ktorá Ukrajine nepatrila vyše 900 rokou a bola súčasťou Uhorského kráľovstva, Sedmohradska, Partium Regny Hungarie, a Rakúsko-Uhorska, ČSR, Maďarského Kráľovstva, ZSSR a nakoniec Ukrajiny.

   Smazat
 35. 8,05
  Banderovci můžeš věřit jedno jediný,,,,,ŽE JE TO FAŠISTICKÁ,VĚČNĚ ZLITÁ ROURA Z WC!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Hlavně tomuhle!!!!!!.-DDDDDDDDDDDDDDDDDD - http://iks2010.info/wp-content/uploads/img/291912_original.png

   Smazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.