Reklama

neděle 23. září 2018

Otevřený dopis signatářům petice k přijetí 50 syrských sirotků (obsahující stanovisko velvyslance Syrie)

Jiří Baťa
23. 9. 2018
Pane Halíku, pane Kocábe, pane Michale Žantovský, paní Wagnerová a další, pane Jane Hrušínský, 
Davide Matásku, Dane Pribáni, Ludku Niedermayere, Jane Farský, Fedore Gále, Jaroslave Hutko, Kateřino Bursíková Jacques, Jaromíre Štětino...., 
nepochybuji, že každý z vás má nějaký důvod se veřejně prezentovat, resp. angažovat. Otázkou však je, zda v období krátce před volbami není vaše gesto, podpořit petici za přijetí 50ti syrských sirotků až příliš populistické a pokud ne populistické, tak bezprecedentně účelové ZDE. Vždyť těmi hlavními, kteří s přijetím „sirotků“ nesouhlasí, jsou zároveň vašimi nejen úhlavními politickými nepřáteli : Miloš Zeman a Andrej Babiš. Oni sami však nedomyšlenou, populistickou aktivitu paní Šojdrové nemohou zastavit a je zcela logické, že proti myšlence, resp. návrhu paní europoslankyně Šojdrové, se podobně jako ve vašem případě, staví mnoho dalších politiků, významných osobností, ale také občanů.

 
 Nemyslím, že by vám v případě vaší „sirotčí“ petice někdo vytýkal právo se k přijetí sirotků vyjádřit. Stejné právo je však i na straně druhé, tedy těch, kteří svým názorem naopak vyjadřují nesouhlas s přijetím syrských „sirotků“. Dovolte, abych Vám ke zveřejněné části obsahu petice (viz odkaz níže) připomněl několik faktických důvodů, proč odpůrci nesouhlasí s přijetím oněch 50 dětí, alias syrských „sirotků“ do Česka.

- Jak připustila sama paní Šojdrová, ne v každém případě se může jednat o sirotka „in natura“ což znamená, že není vyloučena možnost přijetí dětí, často dokonce mládeže, kteří mají v Sýrii příbuzné. Ostatně o tom, zda skutečně mají či nemají žádné příbuzné je naprosto nemožné se věrohodně přesvědčit.

- Tito „sirotci“ nemají k dispozici žádné osobní dokumenty, které by umožnily zjistit jejich totožnost či identitu. Paní Šojdrová mj. také zmínila, že se má jednat o „sirotky“ chlapce ve věku od 12 do 17 let. Naskýtá se otázka, zda 17ti letí „sirotci“ jsou ještě „děti“, nebo dospívající mladí lidé, tedy „mládež“.

- Protože „sirotci“ (údajně) nemají rodiče a příbuzné a nemohou prokázat svou identitu, není či nebude ani znám jejich zdravotní stav a protože je také všeobecně známo, že jejich hygienické a zdravotní návyky jsou minimální (pokud vůbec nějaké návyky jsou), není vyloučeno zavlečení nějakých závažných chorob mezi českou, hlavně dětskou populaci. V případě potřeby postupu vyšetření jejich zdravotního stavu nebude, vzhledem k jejich muslimskému původu, snadné je vyšetřit v intencích našich zvyklostí v rámci platných předpisů a zákonů!

- Jakkoli se někteří z vás zmiňují, že mezi námi jsou lidé, resp. rodiny, kteří (které) by „sirotky“ vzali do rodiny, pak je toto sdělení buďto účelově irelevantní, nebo lidé (resp. rodiny), odhodláni vzít „sirotky“ mezi sebe do rodiny, neví k čemu se hodlají zavázat. Především „sirotci“  budou muset, jak výše zmíněno, respektovat náš civilizovaný styl a způsob života což znamená podstoupit resocializaci a výchovu, dodržovat pro nás běžnou denní zdravotní hygienu, čistotu, kulturní návyky apod.

- Kromě toho tito „sirotci“ budou muset v rodinách (možná dokonce rodiny s vlastními dětmi) absolvovat nejen mravní výchovu, ale nepochybně budou muset navštěvovat školu, učit se gramotnosti, českému jazyku a všemu ostatnímu, co v tomto věku podstupují české děti. Jen s tou výjimkou, že se „sirotky“ se budou jejich vychovatelé (v rodinách) sami nejen velmi obtížně domlouvat a „oni“ své vychovatele chápali a respektovali. Jde totiž o děti či mládež z naprosto odlišného prostředí, o děti, které jsou sotva zvyklé na povinnosti a respekt, děti, které budou nebo už dospívají, děti, resp. mládež, která bude mít nejen svou hlavu, ale také své předsudky, zvyklosti, touhy, potřeby, svůj intimní život atd.

- Jak už výše zmíněno, není resp. nebude v silách příslušných orgánů zjistit, zda tito „sirotci“ jsou skutečně sirotci, zda skutečně nemají rodiče, nebo své blízké příbuzné. Proto se může také stát, že „sirotci“  časem zjistí, že nějaké své příbuzné přece jen mají (je otázka, zda to budou skutečně příbuzní, což se také nedá stoprocentně zjistit ani prověřit, zda-li vůbec) a protože se mají nadmíru dobře (na úkor našich dětí a sirotků, tom nelze pochybovat), pozvou své „příbuzné“ do ČR, kde se jim dostane mimořádné, nadstandardní zákonné péče, neboť podle zákonů EU mají právo na slučování rodin.

- Není pochyb o tom, že by tito „sirotci“ byli s postupem času osobně kontaktováni představiteli muslimských organizací, kteří jim budou vštěpovat zásady, zákony islámu, protože tito „sirotci“ budou mít sotva nějaké povědomí o jiném náboženství, než islámském. To nevylučuje jejich postupné provozování muslimských, resp. islámských náboženských obřadů a zvyklostí a nelze vyloučit ani jejich postupnou radikalizaci. Nakolik o ně projeví zájem a praktickou pomoc jejich, tedy syrský zastupitelský úřad v ČR je otázka, nicméně pokud by měli být „siirotci“ v péči českých rodin, sotva by mohli jejich „péči“ regulérně ovlivnit!

- Nerad bych se mýlil, někoho podezíral z nekalých či neseriózních úmyslů, ale najdou se i takoví „dobráci“, kteří se dnes bijí v prsa, zaštiťují sociálním, humánním, lidským případně jiným cítěním k „sirotkům“ a se zištnými  úmysly se jich ujmout, ale zcela nepochybně jim už nyní imponuje vidina nemalých státních finančních podpor a příspěvků (cca 22.000 Kč na jednoho „sirotka“ a možná i více), čímž by celý humanitární a solidární záměr v pomoci „sirotkům“ ztratil na tolik  proklamovaném sociálním a lidském cítění.

- Je skutečností, že jakkoli se v jisté části Sýrie ještě bojuje, na velké části území existuje plnohodnotný, mírový život. To znamená, že tam lze žít, pracovat, učit se atd. Je proto nasnadě se vás otevřeně ptát, proč se raději nezasazujete o to, aby  místo do Česka byli tito „sirotci“ ze stejných, tzn. vašich humánních a sociálních důvodů  deportováni do již mírové části Sýrie, aby se jich tam ujali lidé, kteří ač ne jejich příbuzní jsou jejich tzv. pokrevní soukmenovci, lidé jedné  krve a téže národní komunity. K tomu si dovolím vám ocitovat vyjádření Syrské ambasády v ČR v plném znění, vydané šéfem ambasády panem Basharem Akbikem:
Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí je věc českých úřadů, a tato iniciativa vysílá v podstatě symbolické gesto na nesprávném místě. Syrský zákon neumožňuje adopci sirotků do zahraničí. Řada českých aktivit k pomoci sirotkům, nebo uprchlíkům, se uskutečnilo ve formě podpory na území Sýrie, kde se nachází stovky sirotčinců a miliony vnitřních uprchlíků. Proto, pokud někdo má upřímně zájem o pomoc, tak správná cesta je pomoc na území Sýrie, protože syrští sirotci nejsou na prodej. Chtěli bychom také poukázat, že v sociálním životě v Sýrii a syrských tradicích, díky rodinným vazbám, je celkem dost dobře fungující mechanismus v péči o sirotky. Kromě organizací podporovaných státem, ministerstvem sociálních věcí, jsou další dobročinné organizace řízené náboženskými centry, křesťanské a muslimské, které pečují o sirotky v Sýrii“.
 
Ale pojďme dále:
- V neposlední řadě je také otázka, zda či jak by se případně přijatí „sirotci“ po čase svým milosrdným vychovatelům odvděčili, zda po několika letech ( nejpozději po dosažení tzv. plnoletosti) neprásknou nevděčně dveřmi a popojedou dál do světa protože zjistí, že u sousedů se můžou mít ještě mnohem lépe. Česká republika jim to totiž už dnes díky vám a vaším jménem spolu s populistickými politiky měla velkoryse umožnit!

   Pánové a paní, zdaleka jsem nepopsal všechny zápory, problémy, resp. nebezpečí, která souvisí s otázkou přijetí 50 „sirotků“. Existuje ještě celá řada nuancí, drobností či maličkostí, které však při realizaci záměru mohou mít nemalý význam v procesu jejich pobytu a života  v ČR. Sami se honosíte jistým stupněm inteligence, vzdělaností, morální, mravní vyspělostí i když vaše názory a jednání mnohdy vzbuzují nemalé rozpaky, nesouhlas a nepochopení. Ostatně to je i případ této vaší petice, která nemá jiný význam a  smysl, než se licoměrně a pejorativně stavět proti rozumu, logice, když tak falešně a urputně hájíte sociální, humánní, solidární a citové emoce, ze kterých nepochybně očekáváte osobní efekt. To ukazuje skutečnost, že z vaší snahy vyplývá více negativních, složitých a problematických důvodů pro přijetí „sirotků“ než těch pozitivních od vašich politických  oponentů. Nemluvě o tom, že existují možnosti a řešení, jak „sirotkům“ ve vlastní zemi a ve vlastním prostředí více prospět, než jim podle vašich bohorovných úmyslů ublížit! Pokud opravdu chcete pomoci syrským „sirotkům“, zkuste prosím, uplatnit své IQ a posuďte výše zmíněné skutečnosti a zrevidujte své počínání s vaší nešťastnou peticí. 

   Speciálně k panu J. Hrušínskému. Vaše jízlivost, animozita a povýšená drzost, stručně chucpe ke všemu, co není v souladu s Vaším názorem, je opravdu zarážející. Nevím, co Vás opravňuje k tomu, že občany, kteří nesouhlasí s přijetím 50 syrských „sirotků“ veřejně prohlašujete za pitomce. Nebo si myslíte, že Vy jste moudrost sama, že není nad Vaše světoborné myšlenky a názory? Apropó, Vy jste snad byl v Sýrii, že zpochybňujete a veřejně se vysmíváte naprosto logické, racionální a nejoptimálnější myšlence na řešení pana Babiše? Pokud byste nebyl ovlivněn tak silnou averzí vůči „vrahu, despotovi a diktátoru“ Assadovi, nedával jen na zprávy „Rádia Zablito“ a informace demagoga, radiátora Jandy z Evropských hodnot, podle kterých jak říkáte, ruská a syrská armáda (samozřejmě bez účasti USA army!!!) rozbombardovala domy a celá syrská města tak zjistíte, že nemalá část území Sýrie je dávno osvobozená, bez bojů a kde je již veden normální plnohodnotný společenský život. A právě tam by bylo třeba napřít pozornost, protože tam je pro „sirotky“ nejideálnější prostředí pro jejich další život, tam  jsou jejich nepřímí příbuzní. Jsou to totiž Syřané, se vším všudy, jako oni! Mimochodem, kolik Vy sám, resp. Vaše rodina je ochotna a připravena přijmout syrských „sirotků“? Můžete se nejen Vy, ale také výše jmenovaní, prosím, pochlubit?

    Snad Vám uvedené skutečnosti pomohou celou tuto nešťastnou záležitost lépe pochopit, uplatnit rozum a logiku, protože jak z výše uvedeného vyplývá, vše je naprosto jinak, než jak aktivitu paní Šojdrové chápete a  proklamujete na veřejnosti. Třeba pochopíte, že vaše humánní výkřiky o potřebě solidarity s chudáky syrskými „sirotky“ a vaše morální odsudky „sirotkům“ nepřejících Čechů jsou naprosto neopodstatněné a falešné, za které byste se občanům měli omluvit!  Děkuji za případné pochopení i když nebudu daleko pravdy, že k něčemu takovému z vaší strany nikdy nedojde.    
 
S pozdravem
občan Jiří  B a ť a , 22. září 2018

46 komentářů :

 1. Vysledok bude ten, ze teraz su to siroty, po udomacneni sa v CZ sa najdu nie iba ich rodicia, ale cele pribuzenstvo, ktore, samozrejme, bude chciet k sirote do CZ.
  Da sa teda tiez ocakavat, ze migranti vyuziju tuto situaciu, najprv budu na more v papierovych lodiach posielat svoje male deti, za ktorymi sa budu chciet potom prestahovat.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pokud to budou sitoty,nemohou mít příbuzné, kteří by za nimi přijeli. Pokud by se tak stalo, je to vládní podvod a měla by být deportace včetně zrádců ala Šojdrová.Já jsem ale pro nula přijímání, máme vlastních sirotů dost.

   Smazat
  2. Stejná... nálepku dejte sami...koho budete volit...

   https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Kleknes-si-a-zacnes-to-delat-Nove-a-velmi-udesne-informace-o-Pochem-552553

   Smazat
 2. Notoričtí petenti opět na scéně. Opět ta samá jména nedůvěryhodných politikářů napojených a dožívajících z Havlova kultu. Kolikpak našich dětí či našich bezdomovců či starých lidí tito filutové zachránili? Hlavně založit ziskovku a čerpat a čerpat...

  OdpovědětSmazat
 3. U všech těch Kocábů, Matásků, Kalousků, Gálů, Šojdrových... stále přežívá to komunistické myšlení: Kdo nejde s námi, jde proti nám! Žádná diskuse jen my jsme neomylní! Buďto jdete s námi, nebo jste negramoti nedosahující naší úrovně. Nevadí, že je nás pár stovek a proti miliony občanů, my ale ovládáme tisk, rozhlas, televizi a pak vypadá to tak,že těch pár stovek převyšuje ty miliony.

  OdpovědětSmazat
 4. Pokud má paní Šojdrová touhu někomu pomáhat, ať pomáhá lidem, kterým tzv. "pomohl" její syn.

  OdpovědětSmazat
 5. Doufejme, že brzo přijdou tisíce Afričanů a ti všem rasistum nakopou prdel. Už to hodně potřebujete.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 12:26 Prohráli jste a vládnout bude Babiš a žádný slimáci tu nebudou. Měl bys opravdu odjet pomáhat do Afriky dobrosere pošahaný.

   Smazat
  2. 12:26 To jste si tak jistý, že vás a vaší rodinu "nepodříznou" jako první ?!

   Smazat
  3. Přátelé, copak jste v blbečkovi 12:26 nepoznali pubertálního provokatéra. On přesně ví, jak vás rozdráždit, proto píše agresivní pitominy. Tak pitomé nemohou být ani Šojdrová v akordu s Němcovou, Langsádlovou a Černochvou.

   Smazat
  4. 12.26 Ma uplnou pravdu.Az prijdou i ti z Lybie,Syrie ,Iraku a Afghanistanu ,kterym jsme zabili rodiny a rozsekali cele zeme -doufam ze to udelaji..

   Smazat
  5. Za tohle vše muže Rus.Ten zpusobil smrt 300 000 lidí v Sýrii, ten zpusobil migraci 3 000 000 syrských občanu po celém světě. Už konečně otevřete oči, ať vidíte, kdo za to vše muže ,RUS..

   Smazat
  6. Chytrák 14:12 vykoumal, že Islámský stát v Sýrii naorganizoval Rus. Když doma ho zakázal. Geniální, že?

   Smazat
  7. 14:12 je obyčejný provokující puboš nevalného intelektu.

   Smazat
  8. Bagoune, jestli jste se na tom rozsekání jejich zemí podílel, tak se jděte udat. Češi jim nic nerozsekali, takže, Bagoune, meteleskum bleskum, a vemte s sebou kolegu idiota 14:12.

   Smazat
  9. Pudeš do kotýlku, negrofilcko! Ale ne multikulti- tavicího, anýbrž klasickýho, trupiska podobnýho tobě hmyzu pálícího! A bez předchozího uspání plynem!

   Smazat
  10. Vás 4 hloupost a debilita má své následovníky.Asi ty ruské tradice.chichi

   Smazat
 6. To je jen plán jak posluhovat eu a obcházení vlády a občanů této země nic takového se nesmí pravdoláskařům povést.

  OdpovědětSmazat
 7. Osoby zmíněné v článku jsou zcela jednoznačně falešní hlasatelé spravedlnosti a morálky. Ať z vlastní nevědomosti či z čistého prospěchářství propůjčují svoje jméno myšlenkám, které vystavují rizikům českou populaci. Migrace v rozsahu a za podmínek nám v vnucovaná není nic přirozeného a prospěšného. V budoucnu povede k rozdělení společnosti a vytvoření velkého napětí, pramenícího z odlišnosti kultur.
  Migrace je plánovaná a její záměry rozhodně nejsou bohulibé. Jednotlivými kroky v uplynulých desetiletích byly nastaveny podmínky, za kterých je problém migraci zabránit a nebo ji zastavit. Odevzdání naší suverenity do spárů evropských úředníků ztratil stát možnost migraci omezit a zabránit. Halekání a prezentace odmítavých stanovisek není doposud podloženo konkrétními kroky. Jsme ohlupování vlastními politiky, kteří doufají, že neponesou politickou odpovědnost ..... a nést by ji měli v plném rozsahu.
  ABC

  OdpovědětSmazat
 8. Jednim ze zakladu muslimske viry je ocisteni se (umyti se)pred kazdou motlitbou t.j.petkrat denne.Ani autor clanku a jeho rodina se tak casto nemeje.Nedelejte z muslimu spinavce.To je spinavost od vas ,autore clanku.A svinstvo.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Bagoune, ale u nás voda brzy nebude. V čem si budou pětkrát denně mýt nohy. Mně stačí jen jednou.

   Smazat
  2. To máte pravdu, ale muslimové tu očistu provádějí tak, že si dlaněmi jakoby tj. nasucho!! omyjí obličej. Kde by taky v poušti vzali tolik vody, že? A taky si čtou v koránu, ikdyž číst mnohdy ani neumí - otočí dlaně k obličeji a ejhle Korán, zbytek co nedočetli jim vysvětlí immám. Stačí se podívat na nějaký dokument, či všímat si chování muslimů třeba na dovolené v Egyptě - ikdyž tam jsem byl pouze jednou před 15. lety a už tam NIKDY nepojedu. Zlaté Chorvatsko ..-)

   Smazat
  3. Bagoun, jako obvykle, spěje k závěrům bez dostatečných znalostí. Když nevím, mlčím. Neobtěžuju.

   Smazat
  4. Jó zlaté Chorvatsko:-). Samej blbej Ustašovec. Jednou jsem tam byl, víc už radši nepojedu. Samej přiblblej fašista. Nejvíc Srbové maj s nima zkušenosti.

   Smazat
  5. Sím, a jakým způsobem se očišťují po vykonání "velké potřeby, Bagoune?

   Smazat
  6. 16:21 pokud by moudrý Bagoun nevěděla, tak i oblázkem pokud možno bez hran. V jistých krajinách, při jisté vybavenosti, ani jinak nelze. Pak ovšem lze chápat i předpokládat jistý rozdíl v poměru k hygieně.

   Smazat
  7. Moc nechápu, proč psychičtí deprivanti vašeho typu nenávidící vlastní národ a tolik obdivující zaostalou muslimskou kulturu, nesbalí kufřík a do některé muslimské země se neodstěhují. Zatím máte tu možnost díky tomu, že tu není muslimů tolik, aby u nás začali zavádět vlastní pravidla.

   Smazat
 9. Já znám taky jeden výborný otevřený dopis. YoTube Matonoha otevřený dopis KSČM VYNIKAJÍCÍ A HLAVNĚ HODNĚ PRAVDIVÉ, STOJÍ ZA SHLÉDNUTÍ

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 14:03 tak jsem "shlédnul". Mimořádně trapné.

   Smazat
 10. Mohl bych na sebe přivolat pozornost a tím si nechat zvýšit důchod, když prohlásím že bych přijal těch sirotů 51 ?
  Nebo musím být nutně sernátor před volbami ?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 14:45
   O takové přivolání pozornosti bych nestál . Po Novém roce Vám Babiš důchod zvýší i bez těch sirotů .

   Smazat
  2. Též bych potřebovala zvýšit důchod. Nemohlo by být těch sirotků rovnou 52? Obávám se, že místo příspěvku bychom od spoluobčanů dostali držkovou, a to oprávněně. Nejsme holt nedotknutelní senátoři či europoslanci. Ale měli by si někteří páni poslanci a vůbec politikové uvědomit, že když dojde k opravdovému průšvihu, ti dříve nedotknutelní to odskáčou jako první. Vzpomeňte jen na Marii Antoinettu, královský palác měl jistě vojáky, většina panovnických evropských dvorů stála za nimi, a stejně guillotině neunikla ani ona, ani Ludvík VII., ani velké množství příslušníků dvora. Oni se utěšují, že je to dávno a zapomínají, že rozzuření lidé jsou stále stejní - dnes možná o něco horší, protože už nevěříme v boha.

   Smazat
 11. Omezenej, zabedněnej, hloupej, prolhanej, fašuonskej BAŤA.

  OdpovědětSmazat
 12. Dobře to napsal pan Baťa.
  Gaunerům 16:41 pravda nejede, ale papat budou muset :)

  OdpovědětSmazat
 13. Jako participanti na smrti rodičů sirot, toulajících se Evropou, vidím ovšem nejlepší řešení, když uvedení pánové a dámy zaplatí tu nejluxusnější péči o osiřelé v nejmorálnější zemi. I tito "sirotci" se jednou dozví, kdo byli vrahové jejich rodičů a pokud v nich bude dosti cti, tak své rodiče pomstí. Proto by měly tyto děti sice dostat tu nejoptimálnější péči a vzdělání, ale hodně daleko od ČR. Třeba v USA.

  OdpovědětSmazat
 14. Na strednim vychode si po defekaci umyvaji zadek vodou. Jestli se kultura naroda pozna podle zachodu, tak jsou naopak na urovni vyssi. Ale to nema s nicim nic spolecneho.

  Dopis odvadi pozornost od jadra problemu a tim je rozvraceni Syrie. Podvedoma sebe-cenzura a jine faktory zpusobuji, ze se o tom nemluvi. Mluvit o techto vecech je v podstate zakazane.

  Padesat sirotku, skutecnych nebo domelych, neovlivni nic, v zadnem smyslu, jednim smerem nebo druhym. Ale kdo by se neujal nebohych sirotku? I kamen by se ustrnul! Tak tomu bylo kdyz jakasi charitativni organizace pro Bosnu mela stejnou adresu jako public relations firm Ruder-Finn najata Chorvatskem. Ozyval se srdervouci plac. Je to jen jeden z prostredku propagandy. Ucelem neni pomahat ale demonizovat. V pripade sirotku ucelem je demonizovat Asada a tim i Putina. Ve skutecnosti pani Sojdrova a ti ostatni "dobrodinci" ty sirotky sami vytvorili.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 19:41 "Na strednim vychode si po defekaci umyvaji zadek vodou" - Prosím, popište tu proceduru, tedy nástroj pro umývání, zdroj, a množství vody.

   Smazat
  2. @ 20:30
   Nejsem na to odbornik. Presny postup neznam. Ostatne pro nase ucely to neni podstatne. Ale kdybyste mel mermomoci zajem tak tady je odkaz:
   https://en.wikipedia.org/wiki/Anal_hygiene#Muslim_societies

   Smazat
  3. K očistě konečníku většina muslimských komunit používá vlastní levou ruku (pravá slouží k manipulaci s potravou a k pozdravení)...

   Smazat
 15. Co chcete ? Problémy jako v Německu?

  OdpovědětSmazat
 16. Je to nějak divný . Proč pánbičkářka Šojdrová nenavrhla už kdysi pozvat 50 křestanskỷch sirotku z Kosova , nebo Ukrajiny . Něco tam smrdí asi otevření vrátek pro uprchlíky . Volím SPD .

  OdpovědětSmazat
 17. Stojí za přečtení:
  http://www.protiproud.cz/politika/4017-sirotci-fraska-ve-finale-matce-szb-siroty-zmizely-denni-husa-lka-perverze-ne-jen-stare-damy-babis-zatim-drzi-obsadi-nas-frontex-vyroci-mobilizace-1938-jak-zavrit-nase-hranice-plan-sorosova-hejska.htm

  OdpovědětSmazat
 18. Teď ukazovali, kupodivu na BakalaTV, jak to vypadá v Jemenu.
  Děs a hrůza. Oproti těm dobře živeným a oblečeným "sirotkům", vyhnaným ze Syrie našimi spojenci, nesrovnatelné.
  Co na to ta šejdrova.

  OdpovědětSmazat
 19. Proč se těch sirotků neujmou bohatém arabské státy, jsou to přece muslimové a pokud chce paní Šojdrová někomu pomoci, tak může pomoci obětem lichvářského podnikání svého syna, taky máme 70 000 bezdomovců, spoustu českých dětí, které potřebují pomoc, po městě stojí kontejnery na hračky a šaty s nápisem KLOKTEX pro Klokánky, máme tu děti matek samoživitelek, kterým jejich otcové neplatí alimenty, máme tu důchodce, kteří sotva zaplatí nájem a jídlo a léky, máme tu lidi v předdůchodovém věku , které už nikdo nechce zaměstnat a ni živoří z 2200 /polovina v poukázkách/, jen kvůli tomu, že nějaká rádoby génius vymyslel, že se do starobního důchodu jde v 65 letech , pokud mají "štěstí" tak mají ČID a doplatek na bydlení, ale i to je bída, ČR je krmelec Evropy , odcházejí odtud
  nezdaněné miliardy do zahraničí. Takže je té dobročinnosti víc než dost.Mě to připadá jako předvoj dalšího proudu migrantů a jako pokus islamizovat Evropu.Nikdo nestojí o to, aby tu byla kriminalita jako všude , kam tito ekonomičtí migranti vlezli , je to tak akorát dobré na vznik občanské války.Je to fůra sirotků a dětí ze sociálně slabých rodin stát má pomáhat především vlastním občanům.

  OdpovědětSmazat
 20. To jak se uvedené politické mrtvoly snaží zůstat u koryta, do kterých jim američtí loutkovodiči něco přisypou svědčí o jednom. Tyto dámy a tito pánové se bojí obyčejného života, kteří mají běžní lidé; a kterým to samozvané elity pěkně zavařily. Jsou to paraziti na těle národa, kterým zvoní hrana, sice pozdě, ale přece.
  Morave

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.