Reklama

úterý 25. září 2018

Problém zvaný Německo


Oskar Krejčí
25. 9. 2018 NovéSlovoSk
Politolog Oskar Krejčí ve svém komentáři varuje, že požadované i plánované navýšení vojenských výdajů Německa povede k tomu, že tento stát bude mít největší výdaje na obranu v Evropě a třetí největší na světě.


Evropa se začala bát migrantů. Zároveň se prý za humny ruské armády chystají obsadit mírumilovný Západ. Narůstají obavy a ten, kdo se bojí, volá po větší bezpečnosti. Třeba i posílením vlastních armád. Třeba i zvýšením vojenských výdajů na úroveň dvou procent hrubého domácího produktu (HDP), jak se k tomu zavázali účastníci summitu zemí NATO v září 2014 ve Walesu. To je důležité především v případě Německa, jehož Bundeswehr přece chátrá, přestože Německo je vedoucí silou v Evropské unii. A tak za španělskou stěnou zbudovanou strachem probíhají procesy, jejichž matematické vyjádření může velice brzy znamenat noční můru pro všechny, kdo přemýšlejí o politice a trochu znají dějiny


Mezinárodní měnový fond


Podle oficiálních prohlášení německé vlády by jejich země měla příští rok zvednout vojenské výdaje o 30 %, ale kdy chce Německo dosáhnout stanoveného cíle dvou procent HDP – o tom Berlín mlží. Donald Trump požaduje, aby tak evropské členské státy NATO učinily, jak se k tomu slepě zavázaly, do roku 2024. Německo hovoří o tom, že k tomuto datu by chtělo mít vojenské výdaje ve výši 1,5 % HDP, ministr obrany USA je ovšem chválí za odhodlání zvednout do té doby vojenské výdaje o 80 %. [1] Je těžké při takovýchto signálech zjistit, jaké má Berlín skutečné úmysly, je však možné z dostupných čísel spočítat varianty.

Čísla bývají neúprosná, zpochybnit se ale dají jejich zdroje. Mezinárodní měnový fond nelze obvinit z toho, že by nadržoval Rusku nebo Číně. Stačí si připomenout slova amerického politologa Zbigniewa Brzezinského napsaná s cynickou otevřeností v knize Velká šachovnice: „Mezinárodní měnový fond (IMF) a Světová banka údajně zastupují »globální« zájmy a jejich klientelu lze chápat jako světovou. Avšak ve skutečnosti je silně ovládají Spojené státy a jejich vznik se odvozuje od americké iniciativy…“[2] Následující tabulka byla zpracována především na základě údajů z databáze této slovutné instituce.


Poznámka [3] a poznámka [4]V tabulce jsou uvedeny trojí údaje: vývoj HDP podle údajů Mezinárodního měnového fondu, a to včetně prognózy na rok 2023; vojenské výdaje nejbohatších evropských států NATO podle centrály této Aliance; pro porovnání je též doplněn údaj o vojenských výdajích Ruska podle Stockholmského institutu pro výzkum míru. Citovaná data bruselské centrály NATO uvádějí, že ještě letos by měly být vojenské výdaje Německa nižší než výdaje Velké Británie či Francie. Také podle posledních údajů SIPRI má Německo menší vojenské výdaje než uvedené státy a Rusko. Budoucnost by ale měla vypadat jinak. Při pohledu na měnící se poměr velikosti HDP těchto zemí a při stejném podílu vojenských výdajů je zřejmé, že v nejbližších letech vojenské výdaje Berlína začnou opět lámat evropské rekordy.


Německo předevšímV tabulce je uvedena prognóza pro rok 2023, přestože slibovaných 1,5 % a požadovaných 2 % HDP na vojenské výdaje by měl Berlín dát až následující rok. Mezinárodní měnový fond ale zatím prognózu velikosti HDP pro rok 2024 nepředstavil. Lze předpokládat, že při lineárním vývoji – tedy bez zásadních výkyvů způsobených ekonomickou krizí či válkou – by se měl náskok Německa ještě zvětšit. Důležité je, že při výdajích na úrovni 1,5 % či 2 % HDP by měly být náklady Německa na obranu už v roce 2023 vyšší než výdaje Velké Británie či Francie. Konkrétně to znamená, že Francie dosáhne pouze 68 % a Velká Británie nedosáhne ani 66 % objemu vojenských výdajů, které by za daných podmínek vynakládalo Německo. Nebo jinak, německé výdaje budou přibližně jeden a půl násobkem toho, co bude vynakládat Velká Británie či Francie. O malých státech, jako je Česko či Slovensko nemluvě.

Předpokládané výdaje Německa – tedy 79,1 miliardy či 105,4 miliardy dolarů – by též měly být vyšší než současné výdaje Ruska. To podle SIPRI dalo loni na obranu 66,3 miliardy dolarů, což představovalo meziroční pokles o 20 %. Pro ilustraci a při určitém zjednodušení lze předpokládané vojenské výdaje v roce 2023 porovnat s loňskými výdaji. V obou případech, tedy při růstu na 1,5 % či na 2 %, by se Německo zařadilo na třetí příčku světového žebříčku podle velikosti vojenských výdajů. Předběhlo by nejen Rusko, ale i Saúdskou Arábii, která se loni umístila na třetím místě. Větší výdaje než Německo by měly pouze Spojené státy a Čína.[5]

Slavný studenoválečnický strategický bonmot Washingtonu týkající se Evropy hlásal: „Keep the Soviet Union out, the Americans in, and the Germans down“, tedy „držet SSSR mimo, USA v Evropě a Německo při zemi“. Zdá se, že dnes ve Washingtonu dopěli k názoru, že pokud jde o Evropu, je dobré „držet Rusko mimo, USA v Evropě a Německo nadevše“. To se děje ve chvíli, kdy část německé politické elity ztrácí historickou paměť. Mění se nálada ve společnosti, protože volání po zlepšení obrany, často i oprávněné, nebezpečně zvyšuje toleranci vůči militarismu.

Německo se po vzoru USA chystá v rozpočtové kapitole týkající se obrany plýtvat. Co bude se slibovanými novými obrovskými penězi dělat? Nakupovat zastaralé zbraně od Velkého bratra? Nebo začne budovat vlastní strategický arzenál? Chystá se Bundeswehr vyjíždět za hranice všedních dnů? Už dnes lze německé vojáky potkat na více než 15 misích v zahraničí, včetně více než tisícovky německých vojáků v Afghánistánu, ale i v rámci mise Operation Counter Daesh na iráckém či syrském nebi. Před několika dny se německá ministryně obrany Ursula von der Leyenová nechala slyšet, že by se v rámci „důvěryhodného odstrašení“ proti údajnému nasazení chemických zbraní v Sýrii měl Bundeswehr podílet na případném útoku. Myšleno útoku proti lidem a zařízením legální syrské vlády.

Ministryně války Ursula von der Leyen 

Hra s ohněm


Politická analýza nesnáší analogie, ovšem historickou paměť potřebuje. Proto je vhodné připomenout, že už v minulosti tu přece něco podobného bylo. Podle údajů Anguse Maddisona hrubý domácí produkt formující se Německé říše předehnal ten francouzský v předvečer prusko-francouzské války roku 1871. Pak se mocnosti sblížily, nalezly společné zájmy. Protože porozumění budoucnosti světa vyžaduje lepší znalost minulosti Číny, lze uvést příklady z této země. Osm mocností, včetně Německa, se v roce 1900 podílelo na potlačení boxerského povstání a porážce čínské vlády. Památným se stala slova císaře Viléma II. – takzvaný hunský projev –, která přednesl před odjezdem německých jednotek do Číny. Podle panovníka v boji proti lstivému a krutému nepříteli „nebude dána žádná milost! Zajatci nebudou bráni! Kdokoliv padne do vašich rukou, je ztracen. Právě tak jako před tisíci lety se proslavili Hunové pod vedením svého krále Attily, jehož jméno zůstává dodnes mocným v historii a legendách; právě takovýmto způsobem musí být proslaveno jméno Němců v Číně, aby žádný Číňan se již nikdy neodvážil křivě podívat na Němce.“[6] Dlužno dodat, že se němečtí vojáci podle tohoto pokynu v Číně chovali. Šířili evropské hodnoty jako skuteční barbaři.

Britský hrubý domácí produkt předběhlo Německo přibližně pět let předtím, než vypukla velká válka, jejíž sté výročí zakončení si svět připomene v listopadu. [7] Po porážce Německa v 1. světové válce vítězové rozhodli, že Výmarská republika smí mít ozbrojené síly pouze o velikosti 100 tisíc mužů pozemního vojska a 15 tisíc námořníků. Té armádě se říkalo Reichswehr a onen název jí vydržel až do roku 1935, kdy jej nově přijatý branný zákon změnil na – Wehrmacht. Následujícího roku Wehrmacht obsadil Porýní…

Ovšem už Reichswehr měl své zahraniční mise. Nejzajímavější byla ta, které velel generálplukovník Hans von Seeckt, asi nejdůležitější z mužů, kteří připravovali přeměnu Reichswehru na Wehrmacht. Seeckt v letech 1933 až 1935 pracoval jako poradce Čankajška. Podněcoval čínsko-německý obchod, jehož hlavním obsahem byla výměna německých zbraní za čínské strategické suroviny. V březnu 1934 se Hans von Seeckt stal náměstkem předsedy Čankajškovy Vojenské rady. Navrhl reformu Čankajškovy armády, ale též opevňování linií kolem území kontrolovaných komunisty. V době, kdy měla Čína spojit síly na boj proti již probíhající japonské intervenci, prosadil výstavbu tři tisíc takových pevností propojených silnicemi okolo čínských sovětských oblastí, ale i politiku spálené země kolem nich. Podílel se na páté „trestní výpravě“ proti komunistům, jejíž úspěch vedl v říjnu 1934 k zahájení legendárního Dlouhého pochodu.


* * *

Při pohledu na čísla o chystaných vojenských výdajích Německa se nabízí ono biblické „Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí“ (L 23,34). Jenže někteří vědí, co a proč tak činí. A navíc – určité skutky by se asi odpouštět neměly. Lze namítnout, že nic takového, co vykreslují historické analogie, si přece nikdo nepřeje. Jenže 1. světovou válku si také nikdo nepřál. Zároveň platí, že nenahraditelnou obranou proti válce je mluvit o ní.Poznámky:

[1] Viz DW: German Defense Minister Ursula von der Leyen promises US significant defense budget increase.
[2] Brzezinski, Zbigniew: Velká šachovnice. K čemu Ameriku zavazuje její globální převaha. Praha: Mladá Fronta, 1999, s. 34.
[3] IMF: World Economic and Financial Surveys (odhad začíná rokem 2017). (poznámka v tabulce)
[4] Výdaje států NATO viz NATO: Defence Expenditure of NATO Countries (2011-2018), s. 7; Výdaje Ruské federace SIPRI. (pozmánka v tabulce)
[5] SIPRI Yearbook 2018: Armaments, Disarmament and International Security. Summary. s. 6.
[6] GHDI: Wilhelm II: „Hun Speech“ (1900).
[7] MADDISON, Angus: The World Economy. Volume 1: A Millennial Perspective. Volume 2: Historical Statistics. OECD Development Centre, 2006, s. 426-427.

57 komentářů :

 1. Poženeme bundesvér až na pláže v Oostende.
  Slíknout do slipů a do vody!
  Brrrr.
  Tak jsme přísahali.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Potiz je jen v tom, ze polovina naší "armády" je pod velenim Bundeswehru. Díky Stropnickemu a tudíž Babisovi

   Smazat
 2. "Ich habe diesen Krieg nicht gewollt."
  Nahořezmíněný monarcha v hlavním stanu ve Spa, když mu došlo, že Max von Baden (co asi s těma prachama pak udělal?) podal abdikaci za něj.
  čobolos diskobolos

  OdpovědětSmazat
 3. Což je jen logický vývoj po oslabení severoatlantských vazeb, po kterém se tu tak silně volá. Německo se prostě znovu stane i vojenskou velmocí se všemi z toho plynoucími důsledky a to i pro jeho malé sousedy jako je ČR. Ty obrovské fin. prostředky pochopitelně půjdou i do vývoje strategickcýh zbraní. A Němci na to mají.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Dost se toho rozkrade, jak je v NATO zvykem, tak zatím můžeme být v klidu. Až začnou znovu s chemií, pak bude průs*r a když k tomu začnou vyvíjet i pece, tak je to v hajzlu. Zkušenosti na to mají, morálku také. Už to předvedli. A pokud budou chtít valit svou Drang nach Osten, tak naši partneři zajedou do Mnichova a zas tam něco podepíší a ani nás k tomu nepřizvou. Už to také předvedli.

   Smazat
  2. Ad 22:04 - Ano, pokud budou naši vedoucí činitelé stejně politicky korektní, jako za Beneše. Potom opravdu není pomoci. Důležité ovšem je, jak silné Německo připustí anglosaský svět, s Francií si poradil.

   Smazat
 4. Ta hlavní potíž v Bundeswehru přece vůbec nejsou finance !
  Těch je na zbrojení a tudíž financování amerického válečnictví dost a dost.
  Jenom se to tak okecává pro disciplinovaně blbé německé občany.
  Ta opravdová potíž je absolutní nedostatek nových lidských zdrojů,budoucích vojáků.
  V Německu byla, stejně jako u nás, zlikvidována pod taktovkou amerických zločinců, obranyschopná armáda a zrušena povinná voj.služba.
  VÝSLEDEK vidíme : státy jsou vydány na pospas zahraničním vetřelcům, přinášejících do Evropy své odlišné zvyklosti a víru.
  V reálu budou mít Němci novou a další výzbroj, ale tuto obsluhovat a ovládat pak nemá kdo...
  Proto zcela vážně uvažují o náboru sil z členských států EU,což bude pro budoucí lokaje Američanů jen a jen finanční pobídka. Stejně jako je tomu v současnosti.

  OdpovědětSmazat
 5. Skopčáci jsou největší zlo Evropy eu by ráda dělala tom co usa válčit a rozkrádat cizí státy chtějí si hrát na velmoc.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nerobte z Nemcov najhorsich.....najvacssim zlom su Anglani.. boli, su a budu . Maju na svedomi niekolko nasobne viac obeti ak Nemchi. Koncentracne tabory boli vymyslom Britov davno pred Nemcami, rovnako rasove teorie.rovnako eugenika.Briti su najvacsie spiny a najvacsi intrigani.

   Smazat
  2. Podobnosť Česských šovinistov nadávajúcich na Nemcov, s tými Slovenskými nadávajúcich na Maďarov je až neuveritelná: tie reči, plná huba národovectva, národnej "hrdosti", tá primitívna slovná zásoba pochádzajúca z rovnakého ideového propagandistického centra, a pritom všetkom tá ich podliezavosť anglosionistom a žabožravým Francúzom, keď im z anglosionistickej ri-ti trčia iba podpätky a možno ani to nie,by ste povedali pán Icc, že ich jedna jevrejská mater mala, pomyjami pridájala. A nebolo by odveci spomenúť aj ich (velko)Polských spolubratov, ako aj Madarských, samozrejme. Môj profil Ukrofil.

   Smazat
  3. Ještě jim budem vděčný, pokud si vezmou k srdci ten "hunský projev" a popasují se s Čínany jako tehdy! - https://www.dhm.de/fileadmin/medien/lemo/images/ba008251.jpg

   Smazat
  4. 9,10
   Jsi tam s tím prknem hezky ty vobližkulko z Walesy!

   Smazat
  5. 6.23 Ono se vám to s maďarským, nebo s izraelským pasem v kapse povídá - ty řečičky o českých a o slovenských šovinistech. Vždyť nejsou ničím víc, než plagiátory Sionismu. A cíl mají stejný. Uchránit SVOJE "ERETZ" a své národy před zničením. Myslím si, že je to pro lidi docela samozřejmé. Vy asi ne. Vaše volba.

   Smazat
  6. 9:25 Anti-rudoskřek!

   Smazat
  7. 9:25 Esipak jim kreješ záda???☺☺☺☺ - http://iks2010.info/wp-content/uploads/img/11081266_102060_c11.jpg

   Smazat
  8. 10,49
   Esipak mám důvod??????
   Nemám,ty sirotku z Kozomrda!!!!!!!!.-DDDDD

   Smazat
  9. 11:52 Tihle syrotci z Chujlostanu, kterých se i koza štítí (páč jejich úchyláckej fotr chtěl rozdojit jejich tatínka), se na tvý důvody neptaj, rudoprde, oni zkrátka jen prděj!!!!!.-DDDDD

   Smazat
  10. 11,39
   A ten ORIGINÁLNÍ ČAS,kterej izneruješ máš přímo OD VRCHNÍHO KOZOMRDA Z FUCKINGTOWNU,KTERÝMU SE PO VYDÁNÍ KNÍŽKY O NĚM A JEHO POSTELOVÝCH RADOVÁNKÁCH VŠERA NA PLNOU HUBU ŘEHTALO CELÝ OSN??????!!!!!!!!!!!.-DDDDDDD

   Smazat
  11. 11:56 Translator tvý rudoskřeky nebere, šelomí pšouku! To je asi tím, že tě už zasáhl můj nový sprej vyvinutý vědci na likvidaci smrdutého plynu kterým si tvořen a kterému dali pracovní název putlérium! Není na rozdíl od novyčou nebezpečný, ale je velice otravný a zamořující!!!!!!!!!!!.-DDDDDDD

   Smazat
  12. 11:39 hele, není tohle jeden z těch syrotků s tím svým tatínkem, jak ten problém podojení kozla řeší?!? - http://iks2010.info/wp-content/uploads/img/17849.jpg

   Smazat
  13. COPAK,JE TO PRŮSER,ŽE TEN ZMRD A PSEUDOPREZIDENT USSA OKUPANTŮ JE UŽ K SMÍCHU CELÝMU SVĚTU.....A VEŘEJNÉ!!!!!!!!:-DDDDDDDDDDDDDDDD

   Smazat
  14. ni si rádi hrajou na to že se bráněj, že jsou skoro jako esesáci! (Schutzstaffel = Ochranný oddíl) - proto si dali do názvu taky dvě "S" - https://en.wikipedia.org/wiki/Rossiya

   RUSSA poudáš? Jenže my co známe jejich agresivitu jim zásadně říkáme RuSÁci! Tedy od zkratky útočných oddílu pouličních rváčů SA (Sturmabteilung= útočné oddíly).

   Smazat
 6. Dobrý večer.
  Pokud jste shlédli video ze semináře v Litoměřicích a pozorně poslouchali, tak jste slyšeli od pplk Ivana Kratochvíla, že Německo bude nabírat i takové rekruty, kteří nemají německé občanství. Má tam několik tisíc i vojensky docela zdatných.
  Ale chtěla jsem upozornit na něco jiného, i když to ani vlastně není moc "mimo mísu".
  Pokud chcete, můžete se podívat na níže uvedený web:
  http://www.ovkscmfm.estranky.cz/clanky/2.-svetova-valka/operace-nemyslitelne------plan-napadeni-spojencu-na-sssr-v-roce-1945.html

  http://www.ovkscmfm.estranky.cz/clanky/benesovy-dekrety--sudety-vcera-a-dnes/

  Jsou sice některé staršího data, ale všechny jsou ozdrojované.
  Že je tento web sledován celosvětově, k tomu Vám bude stačit pohled na widget (otáčející se zeměkoule), kliknete na poslední čtvereček ve druhé řadě, a zjistíte, že jste tam i Vy. To by Vám ovšem nemělo vadit to, že „s komunisty se nemluví a také ani nečte...“
  Hezký večer.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Kdyz v USA potrebujou neco zbourat aby Vyvolenci dostali miliardy zbouraji cokoliv pomoci teroristu cokoliv....A neco podobneho muzeme cekat v EU opet.
   Uz jsem o tom psal. Protoze nikdo v EU nechce valcit mimo valecneho jekotu prostitucnich a zaplacenych sluhu a sluzek, zavolali si teoristy na Rusko a zaroven i na nas.....Jim pak NATO otevre sklady , uz dostavaji zdarma ridicaky aby mohli prepravovat zbrane a utocniky...Kde bude treba.
   Jinak NATO bylo zavedeno protoze to chteli USACI za kazdou cenu a taky to prave proto platili. Ted najednou chteji prodavat pro NATO zbrane a vydelavat triliony a aby to Evropa vsechno zaplatila .,..
   Kdykoliv germani zacnou jasat je svetova katastrofa NEDALEKO. V srpnu 1914jasali se do valky umirat a masakrovat za Wilhelma s opravdovym nadsenim , pak zase povykovali pro Dolfa , kterej nemel zadnou osobnost jen na ne kricel /to maji masochisti nejradsi/ a zase sadomasochisticky jasali,ze budou chcipat a masakrovat a dobyvat zeme , ktere jim nic neudelaly, ale zadnej obycejnej german by z toho dobyvani stejne nic nemel, pak zbourali zed a uz byly sileny problemy na obzoru...Pak v milionech vitali teroristickyho presidenta Obamu /masakry skol, skolek, nemocnic a desitek tisic lidi a rodin, kdyz ten na ne pistel Yes we can, a zase kvici silnym vzrusenim kdyz jim merkel opakovala, we manage , tedy ja je pozvu a vy si jim budete otrocit a masochisticky podlezat !!Tedy nic novyho , kdyz jeste v 1870 napadli Francii...Vrazdit masakrovat a nechat se masakrovat za kohokoliv kdo na ne zacne kricet je to nejlepsi co milujou a nikdy neprestanou....
   Dnes v tom pokracuji teroristi pro zmenu na misto nacistu a rusu..

   Smazat
  2. Ministryne Kurvystrine.... Nejen do armady , ale jsou pouzivani jako tezkoodenci na pokojne demonstranty, zeny a deti , dale chodi po mestech v civilu ,ozbrojeni specialnimi pistolemi a sedi v autech a smiruji na ulicich pomoci kamer a telefonu..
   Uz nejaky cas v Tramtarii. A dalsi co se nevi navic..

   Smazat
  3. Rekruti neněmecké národnosti? Ale to je v Německu a nejenom v Německu tradice. Jenom za Druhé světové sloužili ve Waffen SS dobrovolníci ze všech severských států Holanďané, Francouzi, Španělé, Italové, Litevci, Lotyši, Estonci, obzvláště se vyznamenávali "tvrdostí" UKRAJINCI, jak ti s Banderou, tak i ti bez Bandery... A ANO PEPÍČKU, I CTÍ MNOHA MUSLIMŮ BYLA VĚRNOST...

   Francouzi už za První světové nasadili proti Evropanům černé vojáky z Maroka.

   Británie zase dobývala Indii hlavně rukama Indů...

   Smazat
  4. 10:07 Nejen rekruti! I rekrutky, jako tady ta s Putlerem na mušce! Holka jedna šikovná, germánská ... - https://media0.faz.net/ppmedia/aktuell/politik/1934377787/1.2767628/format_top1_breit/an-der-waffe-eine-rekrutin.jpg

   Smazat
  5. 10,52
   Tohle transkontinentální vyfetlo má bejt pěkná baba???????Teď už je mi jasný,proč jsi JEBAL KOZOMRDOVIČ!!!!!!!!!!.-DDDDDDDD

   Smazat
  6. 10,07
   A teď tu,JAK TĚ RODIČE MILOVALI!!!!!!.-DDDDD

   Smazat
  7. Ad Jelinková - bezvadný a podnětný komentář, dík.

   Smazat
  8. 11:03 Prohlásil tenhle potracenej výmrdek Putlera a Semelový!- http://risovach.ru/upload/2012/09/comics_Lenin_orig_1347032282.jpg

   Jééé, pane šeditelíííííí!!!!.-DDDDD

   Smazat
  9. 11:24 Není zač! Ale i slovanský holky jsou některý pěkný a bijí putler-offce! Páč maj vizigókskou krev! - https://www.youtube.com/watch?v=iwUknDRq9uQ

   Smazat
  10. 10:07 Nesmíš zapomínat, že právě až tam, v té ruské krajině a její otupělé lidské mase naopak rozpoznal našinec význam svých rodných zemí pro historii evropského lidstva. Co člověk v Evropě za jeden a půl staletí rozluky zapomněl, to se v něm jako velký prožitek války opět probudilo. Uprostřed bratrovražedného boje evropských národů se na frontě proti Evropě nepřátelskému, svoji vlastní národní kulturu nenávidějícímu a svobodu likvidujícímu bolševismu, zrodila evropská osudová myšlenka, duchovně pojatá a uskutečňovaná v boji!- https://www.youtube.com/watch?v=OhF4Y3Mvj2g

   Smazat
  11. 11:44 A pak tvrdí že nás neosvobodili Ukrajinci v roce 45! To video je toho jasný důkaz! To komouši by rádi tvrdili že v roce 45 to byli Rusáčci, ale v roce 68 Ukrajinci. Leda kulový - spíš naopak!

   Smazat
  12. 11,36
   ZA TO TY SEŠ PITOMEC JALOVÝ KURVY ERŽIKY A SVÝHO INCESTNÍHO FOTRA......A TAK MÁŠ TOLIK RÁDA KOZOMRDY,SE KTEREJMA JSTE PODLE TLAMOPRDELNÍCH PORTRÉTŮ JEDNA SQUADRA.......NO NENÍ DIVU,ŽE SE TÍM TY GERONTOTROSKO SYFILITICKÁ NECHLUBÍŠ NA FACEBOOKU ANI NA INSTAGRAMU!!!!!!!!!!.-DDDDDDDDDDDD
   P.S.Banderovce měl moc rád můj děda,ač voják Wehrmachtu,střílel ten UNTERMENSCH ZA DVORKU ZAHÁDKY!!!!!!!!!!!!.-DDDDDDDDDD

   Smazat
  13. 12:01 Kdežto tys jen potrat této kurvy po omrdání Okamůrou - tzv. Kim-čong-prd! - https://im.tiscali.cz/press/2017/11/30/883039-final-0787-3800x2536.jpg

   Sorry jako, ale musím si sehnat na tu tvou kimčongunprdštinu nějakej překladač !!!!!!!!!!!!.-DDDDDDDDDD

   Smazat
  14. 16:37
   Vobřezanej HOVNE,DOVOLIL TI NEKDO MLUVIT?????!!!!!
   TAKŽE MAUL HALTEN SCHEISSE UNTERMENSCH!!!!!!!

   Smazat
  15. 17:39 Tak nic bohužel nebo bohudík?), ani nejnovější verze translatoru tvý rudoskřeky nebere, šelomí pšouku! To je asi tím, že tě už zasáhl můj nový sprej vyvinutý vědci na likvidaci smrdutého plynu kterým si tvořen a kterému dali pracovní název putlérium! Anebo prostě ty skřeky obsahujou moc jidiš výrazů a na to nejsou naše translatory dělaný!!!!☺☺☺☺☺

   Smazat
  16. Michal Masopust6. října 2018 18:55

   Paní Věra Jelínková; On si západ nedá a nedá pokoj, už by těm zabedněncům a psychopatům v Pindostánu, alias tzv. "usa", v tzv. "eu" a tzv. "nato" mělo konečně svitnout v těch jejich makovicích, že Rusko NIKDY a NIKDO ještě nepokořil a NEOVLÁDL!! Rusko války nikdy nezačíná, ale VŽDY je zakončuje ve SVŮJ prospěch totální porážkou a je-li třeba, jako ve Velké Vlastenecké Válce i totálním zničením agresora!! Ona ta chuť západu drancovat nerostné bohatství Sibiře (a nejen jí!) pokud možno za velmi levný peníz, nebo doslova zadarmo (sic!) je obrovská, to těm psychopatům i věřím, jenže toto Rusko NIKDY dobrovolně NEDOVOLÍ a pokud se ta zločinecká banda psychopatů ve Washingtonu, Bruselu, Paříži a Berlíně pokusí o vojenské "řešení", šeredně na to celá Evropa i Pindostán doplatí!!
   Na druhou stranu ten plechový cirkus, zvící tzv. "nato" na to nemá; přikládám odkaz na video:https://www.youtube.com/watch?v=rw1vKsXYDDU, kde je jasně vidět, že nejsou schopni zcela ovládnout ani rozbitou SFRJ a hrdé Srbsko nedostanou NIKDY na kolena, to je natolik etnicky, jazykově, kulturně a i pravoslavnou vírou spojené s Ruskem, že se to těm hnusně odporným anglosasům a pangermánům nikdy nepodaří. Vždyť i s Makedonií mají problémy, kampak by se chtěli ještě hrabat na velké a vojensky doslova OMNIPOTENTNÍ RUSKO?!?
   Předpokládám, že ovládáte velmi dobře ruštinu, podívejte se na sovětský pětidílný televizní seriál z r. 1979 ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС na youtube, takový národ s takovým vlastenectvím, lásce k vlasti a morálními kvalitami ta anglosaská a pangermánská SVOLOČ A SEBRANKA NIKDY NEMŮŽE DOBÝT A OVLÁDNOUT!!!!!!

   Smazat
 7. https://radicalrevival.wordpress.com/2010/01/23/jak-zide-vyhlasili-nemecku-svatou-valku/

  OdpovědětSmazat
 8. Já bych to neviděl tak černě. Žádná armáda se neobejde bez lidí. V Německu, stejně, jako u všech etnických evropanů, prudce klesá porodnost. U koho naopak velmi rychle roste, jsou jejich noví spoluobčané tmavší pleti. Za nějakých 15-20 roků budou mít, ostatně jako všechny evropské národy, problém s hledáním dostatečného počtu rekrutů.(K tomu se navíc přidá neustále se zhoršující fyzický a zdravotní stav populace).
  Pokud navlíknou vojenský mundůr na arabské a černošské spoluobčany, sami si naserou do vlastního hnízda. V Německu začíná doutnat nespokojenost s migrační politikou. Problémy, které s migranty mají etničtí Němci porostou. I kdyby už nepřišel ani jeden migrant, o čemž silně pochybuji, díky vysoké porodnosti se jejich řady budou rozšiřovat geometrickou řadou. Pokud muslimům dá někdo zbraně, dřív než vytáhnou na východ, udělají si pořádek "doma", v Německu.
  Proto dřív, než expanzní válku bych očekával válku občanskou. Nebo alespoň násilný převrat. Od lidí ovládaných vírou, nebo ideologií lze těžko očekávat předvídatelné chování.
  Hitlera také dosadili, aby zatočil s bolševickým Ruskem. A on se nejdřív obrátil proti těm, kteří mu pomohli do sedla. A u muslimů lze očekávat hodně podobné chování.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pomerne odborne napísané. Trochu ironicky, ale zato brilantne opísal tu už raz ktosi (velko)Polský šovinizmus voči Rusom slovami: "...Poláci to dělaj špatně, když odmítají mosliský migranty. Kdo jim bude šoustat ženy a děti, když voni budou válčit s Ruskem?...". Môj profil Ukrofil. PS:Takže otázka okolo Nemecka neznie či a kto bude bojovať proti Rusom, ale kto bude zatial šústať ich ženy a deti, kým oni(Nemci) budú na východnom fronte podobne ako Poliaci:-)

   Smazat
  2. Kdo bude Němcům šoustat ženy nevím. Ale jedno vím. Při pohledu na mapu Ruska musí i vojenskému analfabetovi dojít, že jedna věc je toto území dobýt a druhá udržet. Na to se statisíci vojáky nestačí. Hitler jich měl miliony a stejně to nedokázal. A jenom ze vzduchu se žádná válka vyhrát nedá.
   Rusové, ať už mají jakékoliv vnitřní problémy, jsou patrioty. Oni se žádné cizí moci nepodvolí. Alespoň ne dobrovolně.
   Dnes má Německo armádu po technické stránce nepřipravenou. Než jí stačí zmodernizovat, nebude mít dost německých vojáků.

   Smazat
  3. nedostatku lidí bych se neobával, muslimské SS divize se v boji osvědčily a pochybuji,že by se mentalita dalších generací změnila.

   Smazat
  4. 9,20
   Jejich dementalita se skutečně nezměnila,dál ten untermensch z uzenáče šuká kozu i osla!

   Smazat
  5. 9,20
   Ano, s tím souhlasím. Jediné, co nevím je, kdo, nebo co, ty muslimské SS divize donutí jít na Rusa dřív, než si udělají "pořádek" v Německu, ve Francii, Belgii,...
   Islám chce dobýt celý svět. Nenapadá mne důvod, proč by muslimové odešli od započatého díla na západě a začali válku na východě. Netvrdím, že se tam jednou nevydají. Ale teď je na řadě západ. Alespoň tak to zatím vidím.

   Smazat
 9. Německá armáda si v případě nedostatku lidí s árijskou krví pořídí muslimské divize,tentokrát složené z německých občanů. Nakonec i führer litoval,že se raději nespojil s muslimy. Každopádně my se války s Německem bát nemusíme, jsme jeho kolonií a jak se v těchto končinách stalo tradicí, opět bez odporu.

  OdpovědětSmazat
 10. 9,05
  Omyl,tentokrát máme dost kandelábrů i nafty na věšení a i spalování takovejch untermensch,který sem z Mer-Khelostánu budou strkat barevnej nebo zfetovanej rypák! Pro NEčeský kolabotranty se znovu otevře Malá pevnost Terezín!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 9.22 Omyl. Malá pevnost Terezín je doopravdy malá. Bylo to "příruční" vězení PRAŽSKÉHO GESTAPA.

   Smazat
  2. 10,13
   Příruční byl Petschkův palác VERSTEHEN?
   Ale na kolaboranty Terezín stačit bude,práce v okolí Malé pevnosti se pro ně najde a ten,kdo nevydrží půjde na pokusy....jednou v životě bude týhle republice k něčemu!!!!

   Smazat
 11. Výdaje na obranu - to je takový politicky korektní výraz. NATO nikdy žádného svého člena nebránilo. Zato ve válce je s malými přestávkami pořád. Takže všechny prachy, které se do armád nacpaly byly utraceny za výbojné války v zájmu amerického hegemona.

  OdpovědětSmazat
 12. Ty idioti UASSACKÝ se rozhádali s Íránem a Blízkého Východu stahují vojáky k Číně a Rusku.....rozhodnutí NEskutečně GENITALNÍ!!!!!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Žeby už konečně ... level "Barbarossa 2" ?! - https://www.youtube.com/watch?v=OhF4Y3Mvj2g

   Smazat
  2. LEDA VE TVÝCH VLHKÝCH SNECH,ROZPRCANÁ BILÁ KURVO,KTERÝ DÁVAJÍ KOZOMRDI ZÁHUL I V PŘEDKLONU!!!!!!!☺☺☺☺☺

   Smazat
  3. 17:36 Jen mu dej, šmejdoj nevzdělanýmu, smrdutýmu, věčně UASSákujícímu! Aby se konečně naučil, jak se to auto, jehož potahy pravidelně okupuje (když se jeho ugrofinský vypouštěč rozhodne projet škarpama Chujlostánu) správně píše ... UAZ!!! - http://www.skrytapravda.cz/images/10zari2017/uaz-blockhain1.jpg

   Smazat
 13. https://m.youtube.com/watch?v=oh-NrP8ccZ4&list=PLONT7WpmOEBVULSek2tZ4h7jD4zKileAW&layout=mobile&client=mv-google&skipcontrinter=1

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. https://www.youtube.com/watch?v=f8iLsO7luOM

   Smazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.