Reklama

pátek 14. září 2018

Šídlo nešije. Boudník pomáhal a teď fabuluje. Návod jak vyvrátit konspirační teorie o 11. září.

Leoš Převrátil
14. 9. 2018 911zaoknem
K letošnímu výročí 11. září si Jindřich Šídlo na Zprávách seznamu přizval Jiřího Boudníka, naši hlavní celebritu ohledně vyprávění o 11. září. Videozáznam zde. (Vysvětlení pádu WTC 7 je až cca od 15. minuty) Pořad je nazván VÝZVA: : „Konspirační teorie jsou nesmysl, dám ruku do ohně,” říká český architekt. Sám pomáhal v New Yorku po 11. září.

 

Byl u toho

Pan Boudník vystudoval průmyslovku u nás a po emigraci architekturu v USA. V době útoků byl asi 1,5 km od WTC. Pracoval tehdy jako projektant na stavbě Federálního soudu u Brooklynského mostu. Podílel se na záchranných pracích na Ground Zero a sestavil pro záchranáře model tohoto místa významný pro jejich práci. Půl roku tu dobrovolně pracoval. Poté byl najat Larry Silversteinem do týmu, který měl popsat důvody pádu a pomoci prokázat, že budovy WTC zkolabovaly v důsledku dvou separátních útoků, aby Silversteinovi z pojistky (3,5 miliard USD) mohla být vyplacena dvojnásobná suma. Mimosoudní vyrovnání bylo nakonec ve výši 5 miliard. Následně trpěl silnými depresemi. To a mnoho detailů z jeho osobního i intimního života, je podrobně popsáno v knize Věže, kterou u nás vydal k desátému výročí tragedie (2011).
sidlo_s_boudnikem
Pan Boudník je u nás hlavním mediálně viditelným obhájcem oficiální konspirační teorie. Přijal ji zcela za svou. Odkazuje se přitom na svou bezprostřední zkušenost z místa zřícení i později nabyté znalosti ohledně konstrukce budov.

WTC7

Ohledně pádu budovy 7 je panu Boudníkovi, jak opakovaně v rozhovorech vypráví (i u Šídla), všechno jasné: spekuluje zde o zásadním vlivu elektrických generátorů, které byly umístěny ve spodních nadzemních podlažích. Jejich výbuchy prý podstatně přispěly k jejímu zřícení.
Tato hypotéza vyslovovaná na samém začátku pátrání (spolu s řadou dalších, např. o údajném slabém statickém založení při výstavbě nad elektrickou rozvodnou) byla ovšem již dávno podrobnějším zkoumáním vyvrácena.
Jeho teze je také v přímém rozporu se závěry oficiální technické Zprávy NIST, která na s. 49 doslova uvádí: „Oheň z dieselových generátorů nehrál při kolapsu WTC 7 žádnou roli.“ A na jiném místě: „Kolaps WTC7 nebyl způsoben ohněm z dieselových generátorů ani požárně indukovaným selháním přemosťujícíh nosníků (transfer trusses)…“ Podrobnosti k tomuto závěru lze v názorné podobě najít m.j. v prezentaci NIST ze srpna 2008.
Byla to právě nemožnost zahrnout do příčin zřícení takovéto potenciálně „příjemné“ (oficiálně přijatelné) faktory, která NIST vedla nakonec k jejímu zoufalému poslednímu útočišti v podobě fatálně zákeřné tepelné roztažnosti, která prý shodila jediný nosník na 13. patře a následně učinila z budovy rychlostí volného pádu hromádku suti.
I hlavní stan technických obhájců oficiální verze událostí (debunkerů), časopis Popular Mechanics, dávno tuto svou počáteční spekulaci opustil, vědom si toho, že je neudržitelná a vysvětlení pádu neposkytuje.
Pan Boudník si ji ovšem oblíbil. Zní dobře, odborně a reportéři snažící se „zatnout tipec konspiračním teoretikům“ při jejím pronášení uznale přikyvují.
A co volný pád? A co ohlášení pádu předem? A co výbuchy v sedmičce ještě před zřícením věží? A co brzy ráno vypnutý požární alarm? Kdepak. Šídlo nešije. Slyší, co mu lahodí, a je zela okouzleno šarmem pana architekta.

Dvojčata

O nich se sice v Šídlově pořadu mnoho nedovíme, i zde je však – jak jinak – panu Boudníkovi vše zcela jasné. Z útržků je zřejmé, že se drží teze už dříve vyslovované, např. v tomto svém rozhovoru:
Svědek 11. září: Vím přesně, proč newyorská "Dvojčata" spadla (čas. Týden, 11.9.2011)
No skvělé (tak přece někdo)! Jak?
„Problém byl v palivu, které měla letadla v křídlech. Vysoká teplota narušila molekulární strukturu oceli a ocel je v podstatě k ničemu. Vnitřní sloupy v jádru začaly sedat pod tíhou té "čepice" nepoškozených pater nad nimi. A natahovaly příhradové nosníky nesoucí jednotlivá patra. Když takový nosník ztratí spoje na koncích, nemá co držet podlaží. To spadlo na podlaží pod ním, což zapříčinilo postupný dominový efekt kolapsu. Vnitřní jádro a zejména vnější plášť neměly jak držet pospolu a postupně se rozvinuly jako květy.“ (Boudník v čas. Týden)
Zní to dobře. Vezměme to popořádku:
1) Palivo v křídlech letadla.
Celkem asi 30 m3 kerosinu. Odhaduje se, že podstatná část vyhořela v mohutné ohnivé kouli při nárazu. Řekněme, že ale třetina zbyla. 10 m3. To je 3 mm vysoká kaluž roztažená po jednom patře, a nula celá nic kaluž pokud se to rozteklo po patrech vícero. Nicméně to prý „molekulárně rozložilo“ tisíce tun oceli. … No, asi ne.
(Další lze případně přeskočit až k podstatnému bodu č.6)
2) Ocel je při požáru k ničemu.
To, že se budovy s ocelovou kostrou stále staví je zřejmě čirá nezodpovědnost, Opravdu? Nic takového, o čem pan Boudník vypráví, nezjistili ani při následném testování modelových WTC struktur v laboratořích Underwriter Labs, ani při celé sérii slavných Cardingtonských požárních experimentů. Všude ocelové konstrukce ustály bez potíží mnohem větší zátěž než WTC (navíc pod místem nárazu konstrukčně prakticky úplně zdravé). Věže na rozdíl od těchto pokusů přitom měly ještě tu výhodu, že ocel byla potažena vrstvou protipožární izolace. (O jejím setřesení nárazem letadla se sice rádo spekuluje, odporuje to však účinku popisovanému např. obyvateli podlaží těsně pod místem nárazu: káva v hrnečku se otřásla, ale nevylila. Spadlo jen pár panelů stropního podhledu.)
3) Vnitřní sloupy začaly pod tíhou těch nepoškozených nad nimi sedat.
Vnitřní jádro bylo tvořené 47 masivními ocelovými sloupy, výrazně staticky naddimenzovanými. I oficiální zprávy připouštějí, že poškození jádra letadlem nebo ohněm bylo marginální. Skořápku letadla rozložil už průnik vnější (nosnou) ocelovou mříží, jádru moc neublížila. Sedání sloupů je zde čirá fantazie.
4) Natahování příhradových nosníků.
Vychází z pozorovaného průhybu fasády. Ano něco takového tu zřejmě probíhalo, ovšem v rámci jiného řetězce příčin.
5) Dominové padání podlaží.
To je stará palačinková teorie, dávno zavržená. Proč si ten, kdo „tvořil model trosek“, nevšiml, že palačinky pater dole neleží? Je to zřetelné z fotek i videí.
6) (Nejlepší na konec:) Vnitřní jádro a zejména vnější plášť neměly jak držet pospolu a postupně se rozvinuly jako květy.
Esteticky zajímavý příměr! Ovšem věcně nesedí.
a) Plášť tvořily nosné ocelové stěny, dohromady to byla krabice. Proč se krabice nerozevře jako květ? Zeptejte se třeba nějakého děcka: Stěny se o sebe opírají rohovými spoji! Kde jste viděl „rozevřený květ“ pláště? Kdo ho kdy pozoroval? Nemůžete snad myselt těch pár nakloněných pahýlků u paty věží, když mluvíte o celém kolapsu.
b) Jádro: 47 sloupů z konstrukční oceli, vzájemně spřažených. Supersilný mrakodrap sám o sobě, který navíc zbaven váhy utržením palačinek podlaží je teď efektivně ještě silnější. Kde je aspoň fantazie, která tuto ocelovou 3D-mříž rozdrtí?
Pár obrázků (kliknutím zvětšit). Více v příslušných kapitolách WTC7 a Dvojčata.
bez_kvetu bez_kvetu2 wtc-erup-16 wtc-konst1 wtc-konst3

WTC resumé

Obě Boudníkova vysvětlení jsou tedy neudržitelná. Nepochodil by s nimi ani mezi trochu více znalými souvěrci. Je to v podstatě prázdná rétorika. Technickou neproveditelnost oficiální konspirační teorie je však třeba zakrýt nějakým fíkovým listem. A jelikož se této role v případě Dvojčat zřekl sám pověřený NIST – ve své zprávě se klíčovou otázkou mechanismu kolapsu výslovně odmítl zabývat – je tu pole pro další pomocníky, kteří rádi poskytnou nějakou tu hypotetickou story, tím líp, jestli navíc byli u toho. Když to spadlo, tak to asi holt spadnout muselo. Čtenáři nad tím přece stejně nebádají. (A pan Silverstein pro pojišťovnu nějaké vysvětlení potřeboval a zaplatil.)
Nevím, kdo se kdy pokusil svěřit panu Boudníkovi nějakou reálnou konstrukci. S ohledem na výše řečené a bezpečnost staveb, je asi dobře, že se spíše věnuje spisovatelství a „umění“. Právem ceněný je za svou nápomocnost po tragedii. Ohledně vysvětlení kolapsu WTC ať si ho však i nadále zvou nanejvýš Ti, kdo o tomto předmětu nic nevědí a mohou se tak nerušeně kochat „molekulární vědeckostí“ poskytnutých fantazijních úvah.
To podle všeho odpovídalo i Šídlovu záměru.
A jak tedy zaštítit oficiální konspirační verzi, když reálné argumenty chybí? Pak už máte k dispozici jen své silné přesvědčení, pokud možno sebejistě a odhodlaně vyjadřované (s tím, že jakákoli pochybnost je vlastně neslušná). Dojem se tu dá samozřejmě ještě zvýšit. Někdo by třeba přísahal při obrázku svých rodičů, pan architekt dává v šanc svou končetinu: „Konspirační teorie jsou nesmysl, dám ruku do ohně!“ Má ovšem na mysli jen konspirační teorie konkurenční, ta jeho prý platí, a samozřejmě jen rétoricky. Neboť ten prubířský oheň by byl zatraceně pálivý.
A Šídlo? Šídlo úplně zapomnělo čím je. Pouze nahrává a přitakává ctěnému hostu. Celou tu selanku pak ale nadepíše o to razantněji: VÝZVA: „Konspirační teorie jsou nesmysl, dám ruku do ohně,” říká český architekt. Sám pomáhal v New Yorku po 11. září.
Když nejsou argumenty, tedy je třeba o to silnější morální apel. Apel evidentně manipulativní, neboť oba pánové jsou proponenty konspirační teorie. Sami se ovšem zdráhají svého miláčka, s nímž za ta léta srostli, takto označit.

Závěr: Jak vyvrátit nesprávnou (konspirační) teorii

Pane Šídlo, vysvětlím Vám to – jakkoli se sám považujete za šampiona kritické žurnalistiky, když jezdíte o informacích a dezinformacích přednášet po školách:
K vyvrácení teorie, jakékoli (tedy i té o spiknutí) jsou potřeba, chvíle napětí… věcné argumenty!
Pokud možno platné, nikoli dávno prošlé a vyvrácené.
Musel byste vysvětlit jak ocelovou „klecovou konstrukci“ (jak ji správně označuje pan Boudník), přivést k naprostému rozdrcení. Musel byste věrohodně znevěrohodnit stovky svědectví o explozích v budovách. Musel byste odvysvětlit i záludnou „chybu v matrixu“, když BBC nepochopitelné a nevídané zřícení WTC7 anoncovala s předstihem ve zprávách. Atd. Atd.
To by ovšem znamenalo, pochopte, že se musíte tou věcí zabývat! Ale, kde na to máte brát čas, při Vašem zápřahu a produktivitě!? A ještě by Vám ta zjištěná skutečnost mohla být hodně nepříjemná. Tedy vaříte šlichtu z vody. Té tisíckrát vyvařené. Opravdu nestačí přizvat pábitelského souvěrce s někdejšími zásluhami (reálnými, nepopírám je!), nechat si vyprávět staré příběhy, chytře se tvářit, jako ten kdo ví a nepotřebuje zdůvodňovat, a na obalu tenhle potlach vyšponovat razantním titulkem. A to vše abyste domněle zasadil ránu konspiračním teoriím, které si dovolí konkurovat Vaši spiklenecké teorii vlastní, zamilované, tak jak jste ji spolkl.
Tak příště třeba zase někdy žurnalistiku, místo infotainmentu s dezinformačními prvky.

Vedle kauzy 11. září se pan Šídlo profesionálně věnuje i řadě dalších společensky významných otázek. (zde jeho reklama na pořad z přechozího dne, tak jak byla umístěna pod vlastním článkem).
sidlo_2018_cr

Dozvuky (korespondence s JŠ)

email LP 12. 9. 2018 v 20:39:
Dobrý den, pane Šídlo,
dneska jsem dal na svůj blog reflexi k Vašemu včerejšímu pořadu:
http://911.zaoknem.cz/index.php?cl=blog-02

Třeba to už někdo avizoval přes fb (jste tam prý celebrita).
Snad Vám to pomůže (k troše sebereflexe).
Mějte se pěkně! 
Leoš Převrátil

email JŠ 12. 9. 2018 v 20:45
Ano, díky, vím, že existují lidé, kteří věří, že WTC sestřelil Bush,
že Elvis žije a letadla rozprašují chemtrails.
Překvapuje mě je, že jste při své fascinující znalosti nebyl přizván před Kongres.
Mimochodem, vy jste tehdy v NYC byl, prošel jste Ground Zero, 
nebo jste jen viděl Loose Change na YouTube?
Pěkný večer přeji
JŠ

email LP 12. 9. 2018 v 21:01
Skvělé, díky za průhled v jakém to podivném kaleidoskopickém světě žijete.
A zase bez jediného argumentu, se suverénním přehlížením všech těch,
co jsou na dlani - třeba právě na odkazovaném webu.
Ale vy jste zkušený fejetonový plavec, takže vám ta infotainmentová kocábka
jen tak o nějaké to skalisko faktu nekřísne, spolehlivě se jim vyhýbá.
Dobrou noc!
LP
Malý komentář: Pan Šídlo je držitel Peroutkovy ceny a dalších novinářských ocenění. Člověka skoro napadá... Že by nějaká konspirace? :o) Ale ne, taková už je zkrátka česká mediální krajina.

45 komentářů :

 1. 11. září 2001 zaútočili Američani sami na sebe a před tím majitel dvojčat je nechal pořádně pojistit, protože tyto budovy byly plné azbestu a nevyplatilo se je přestavovat a všichni určití pracovníci dostali na uvedený den vzkaz, aby do práce přišli o několik hodin později. Hmotnost letadla k hmotnosti mrakodrapu byla, jako hmotnost komára k hmotnosti velblouda, který po nárazu komára, spadnul a to tak dokonale, že spadnul přesně do půdorysu svých základů, tedy demoliční expert by to ohodnotil, jako dokonalou práci. Hasiči, kteří tam zasahovali a které všichni vynášeli do nebes, pak nedostali žádné odškodnění za nadýchání se azbestového oblaku s následnými vážnými zdravotními následky vedoucími k předčasným úmrtím záchranářů, protože ministryně zdravotnictví vlády USA, nechala potvrdit, že prostředí nebylo životu ohrožující. Po letadle, které jakoby narazilo do Pentagonu, nezbyla jediná součástka a po letadle, které spadlo někde na poli, zůstala jáma ve které nic nebylo. Letadla, která narazila do mrakodrapů letěla rychlosti přes 800 km v hod. a pilot manévr zvládnul napoprvé z otočky v uvedené rychlosti s několikatýdenním kurzem, jak řídit dopravní letadlo na trenažéru. Tyto všechny fakty jsou vydávány za konspirační teorii i s budovou číslo sedm, která spadla jako by sama od sebe, ale byla plná dokumentů CIA. Závěrem je nutné konstatovat, že Američani dodržují zásadu, že pokud mají v plánu provést jakoukoliv špinavost ve formě barevných revolucí, převratů, puče, zahájení války, vždy tomu předchází akce, která to jako zdůvodňuje. A tak se i stalo dne 11. září 2001 a pak svět již nebyl jako před tím.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ano vše je jasné velmi dávno a na jeden první pohled. Řízená demolice na první pohled a podepsalo se pod 5000 renomovaných architektů.

   K bulíku roztavení díky leteckému palivu: Každý kovář ví, že než se železo roztaví tak trvá nějaký čas a tam to padalo rychlostí volného pádu. Zkuste dát ocelovou tyč do kaluže toho paliva použitého v letadle, zapalte a uvidíte co se stane, silně pochybuji, že vůbec stačí zrudnout než palivo vyhoří. Naprostá hloupost.

   Vymazat
  2. Vše v širších souvislostech na czechfreepress. Doporučuji zveřejnit i zde na Nové republice. Článek:

   "Co předcházelo imigrační invazi. Novodobé dějiny v souvislostech, krok za krokem. Článek ne jen k 17. výročí 9/11."

   http://www.czechfreepress.cz/tema-tydne/co-predchazelo-imigracni-invazi-novodobe-dejiny-v-souvislostech-krok-za-krokem-clanek-ne-jen-k-17-vyroci-9-11.html

   Moc zajímavé čtení

   Vymazat
  3. Já dybysem pomáhal Silversteinovi k 5 miliardám, taky trpim depresema.
   A bojim se mluvit pravdu.

   Vymazat
  4. Vsichni zidi byli varovani aby nesli do prace ten den Silversteinstein jako vzdy mel mit snidani s rodinou nahore jako kazdy den ale po duraznem napomenuti manzelkou sel tedy k lekari na predem sjednanou schuzku ,totez cela rodina ,o jaka to predvidavost v hlavach moudrych Mouslu. Samozrejme ze to je cele pekny podvod ovsem je zajimave ,kdo to organisoval musel byt genius ,tedy urcite ne Bush He HE HE .

   Vymazat
  5. Letadlo se „vypařilo“, ale pas sebevražedného pilota se našel (téměř) nepoškozený. Pozoruhodné je i množství VIPů, kteří toho dne „náhodou“ nacházeli mimo budovu.
   Tématem se velmi podrobně zabýval v sérii článků Protiproud (s dalšími odkazy na zdroje), např.

   http://protiproud.parlamentnilisty.cz/politika/2674-nova-studie-mrakodrapy-11-zari-nespadly-samy-jak-falsovat-vyzkumy-jsteli-statni-agentura-boruvkove-kolace-termit-a-nove-vysetrovani-dockame-se-na-podzim-prepsani-svetove-historie.htm

   Zajímavé shrnutí je i z pera P.C. Robertse:

   http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/P-C-Roberts-11-zari-znicilo-Ameriku-485346

   Willy

   Vymazat
  6. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
 2. Tv Seznam, to je asi tak o polovinu věrohodnější zpravodajství, než ČT. Samozřejmě, včetně nezaujatých hostů.

  OdpovědětVymazat
 3. no jo copak Šídlo, protřelej harcovník na mejnstrýmu, liberální demokrat každým coulem, rusofob a pražská náplava ze severních čech, kde zažil krutou okupaci sovětských vojsk, když začínal rozum brát. bylo mu asi deset let. Otec tří dcer, ubohé holky až je vychová k obrazu svému a pražský kavárník par excellence.

  Tož asi tak

  s

  OdpovědětVymazat
 4. Zvláštní je i to, že náraz letounů na obě budovy jistě nesměřoval (centrálně), tj. přesně na jejich nosné jádro, takže i nosné prvky či konstrukce těch budov byly poškozeny a poté i zatíženy nesymetricky.
  A přitom se obě budovy zřítily rychlostí volného pádu (aniž byl jim spodnější konstrukce v rychlosti pádu bránily) víceméně kolmo dolů, do svých půdorysů.
  I budova, která vůbec nebyla zasažena a byla stranou od toho neštěstí, se také zřítila víceméně do svého půdorysu. Je to normální? Občas nám ČTV nabídne ukázku cíleného pokládání vysloužitých komínů, a ty padají dobře do strany. Zřejmě proto, že jejich zdivo je odstřeleno nesymetricky uloženými náložemi.
  Proč se tedy horní části celých budov WTC sesouvala přímo dolů? ...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Vše vysvětluje řízená demolice. Mám za to, že se použili mikro jaderné nálože. Jakou přesně technologií to realizováno je obtížné zjistit, když vyšetření brání tajné služby, které to realizovali.

   Vymazat
  2. co to je mikrojaderné nálože? Mám si snad představit kapesní atomovou bombičku? To je nesmysl...

   Vymazat
  3. Mikro je nepřesný termím, spíš malé jaderné nálože pod základy, které vytvořily kaverny, do kterých převážná část trosek zapadla. Proto je na snímcích vidět spíš jáma, než hromada trosek, odpovídající množství materiálu budov.

   Vymazat
 5. Ono na každou svini se vaří voda, dokonce i v tom kavárensko-havlistickém svinci. Mediální zločinci tu kryjí nejen false-flag operaci z 11. září 2001, ale celou řadu zřetězených prasečin. Podobně jako protektorátní kolaboranti, kteří jen papouškovali žvásty Goebbelsova propagandaministeria.

  Americké století Věk teroru, Bush & Obama: https://www.youtube.com/watch?v=NFcJVxn2qhk

  OdpovědětVymazat
 6. Bohužel se američané nechají opít rohlíkem ale osudu i tak neuniknou.

  OdpovědětVymazat
 7. ČTĚTE ZVACÍ DOPIS ABY USA ZASÁHLO PROTI MAĎARSKU:

  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Vlivny-europoslanec-pozaduje-zasah-Spojenych-statu-proti-Madarsku-551452

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Zatím ho napsal jenom jeden, Štětina(áč) se ale jistě s Teličkou a dalšími zrádci přidá.

   Vymazat
 8. Každý o svém světě, já také, tedy chci říci, že každý vždy řiká o tom, čemu rozumí. Mně se pořad zdá, že odklon od vyučování latiny ve školách byl krok vedoucí ke zblbnutí lidí. To co spojovalo vzdělané lidí do první poloviny 20 století, byla latina. Vzdělání je něco specificky lidského, co nás odlišuje od říše zvířát, je při něm třeba hodně na sebe pracovat - dělat. Podobně výchova je proces náročný, ne takový, jak si to představují mnozí dnešní mladí - budeme vychovávat bez zákazů, bez trestů, pouze přemlouváním, nově - fuj, jaké jsme to měli špatné u rodičů. Výchova německy je Erziehung, podobné slovo jako ausziehen - vytáhnout, zaznívá tam ziehen - táhnout. Zkuste zvířata táhnout přemlouváním. A zřejmě lidé si výchovu přestavovali kdysi jako práci s dobytkem - ten byl najčastěji hnán na pastvu a z pastvy. Slovo aktivita pochází od latinského ago - hnát /dobytek/.
  Konspirace: podle slovníku cizích slov - tajná, nelegální politická aktivita, nelegální organizace, spřísahaní, spiknutí. Pochazí od latinského conspirare - spolu dýchat, přesněji cum plus spirare.
  Možná ten dlouhý úvod byl zbytečný. Chtěl jsem říci asi toto: latina učila přemýšlet, což lidem nyní chybí, proto nejsnaze se lidmi manipuluje když se vezme zaníceného blbce, jako je ten Boudnik, který za peníze ušije na lidi boudu /nomen omen/ a lidi mu uvěří, protože vyslovuje termíny pro lidi nesrozumitelné. Já se musím přiznat, jelikož jsem na tu výše uvedenou analýzu neměl dostatek času, nebo mi bylo škoda času, jsem to, co tam je napsáno nepochopil ale z toho co napsali opozicionisté pana Boudy, jsem byl schopen říci za panem Kellerem, že po přečtení několika knižek z ekonomie, i když jsem těmto knihám nerozuměl, jsem získal tak asi šajn /scheinen německy svítit, zdát se/ o čem ty knihy tak asi pojednávají, to jest pochopil jsem, že Bouda ušil boudu - zřejmě, jak jinak - za peníze. Bouda ušil boudu v zájmu koho - no přece v zájmu dnešní elity, to jest novodobých pastýřů stáda, v zájmu uchování tohoto stáda v poslušnosti a hlouposti. A zastanci konspirační teorie jsou lidé, kteří vědomě a žel bohu rovněž nevědomě spolu dýchají a tlačí tu dnešní káru nikoliv ke kyženým zítřkům, spíše naopak - k propasti v podobě jaderného holokaustu.
  Omlouvám se za úvod o významu latiny. Snad se z něho dá vzít pouze toto: kdyby byla latina bylo by méně volů, kteří uvěří Boudě a kteří volí voly: Kraďousek, Fiala, Farský, Gazdík, Bilá Brada a další zosnovatele boud, tuším že za mrzký peníz.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 23:59: malá oprava: 7 řádek od konce má být správněji napsáno místo "konspirační teorie" - "oficiální konspirační teorie", jelikož Bouda hlásá oficiální konspirační teorii.

   Vymazat
  2. ještě jedna myšlenka k 23:59: Myslím si, že člověka, který říká opravdu říká něco odpovidajícího pravdě, lze poznat podle toho, jak dokáže přibližit to o čem se snaží přesvědčit své posluchače, či čtenaře, v podobě srozumitelných přirovnání, jak to činí třeba komentátor 21:24 s uvedením dvou hmotnosti - letadlo a mrakodrap jako komar a velbloud. Takové paralely Bouda tuším, že vůbec nepoužíval, protože prostě je ani použít nešlo. To co přesvědči lidi o podivnosti oficiální konspirační teorie jsou taková fakta jak: proč určití lidé nepřišli v den "D" do práce, proč záhadně rychle zmizely železné nosníky, proč jakýmsi podivným způsobem byly šikmo seříznuty, proč na videu puštěném brzo po nárazu letadel je vidět jak příď letadla se objevuje mimo obrys mrakodrapu, proč odborníci na slovo vzatí říkají, že náraz letadel nemohl způsobit pád budov atd. - viz youtube.

   Vymazat
  3. Dlouhé, ale přečetl jsem si se zájmem.
   Téma „Bouda vs. Šídlo“ přináší – když to trochu zlehčíme – jediné poznání, že už zřejmě neplatí klasické Nomen omen:
   Bouda neumí udělat věrohodnou boudu a Šídlo neumí píchat…
   Willy

   Vymazat
  4. 0:06, jen tam to "oficiální konspirační teorie" nechte. Oficiální nebo neoficiální, to je stejná situace, jako u slova "kontroverzní". Nebo snad věříte tomu, že "komu dal Bůh úřad, tomu dal i rozum"?

   Vymazat
 9. Jiří Jírovec15. září 2018 0:51

  Konspirační teorie je termín dehonestující lidi, kteří se snaží dát dostupným informacím nějaký smysl. Těch většinou bývá málo a ty podstatné se utajují.

  Například letadlo, které údajně zasáhlo Pentagon nikdo neviděl, přestože budova musí být kamerami obšancována. Vláda se dokonce soudila, aby nemusela žádné video ukázat. Nakonec uvolnila jedno, na kterém nebylo nic vidět.

  Pokud se pamatuji, vláda prý nechtěla ukázat kontakt letadla s budovou s ohledem na příbuzné.

  Zajímavá byla i reakce profesionálních pilotů. Ti tvrdili, že manévr, který letadlo provedlo (aby se mohlo trefit do nejméně používané části budovy byl velmi obtížný, ne-li neproveditelný propadlíky z letecké školy.

  Pak tam byl podvod s předstíráním telefonátu manželky generálního prokurátora.

  O pádu W-7 ani nemluvě. Reportérka skvělé BBC se ukvapila a nejspíš misinterpretovala varování, že ta budova asi spadne.

  Byly i další události: Například malý počet zaměstnanců v budově v to pondělí a nebo podezřelé transakce s akciemi American Airlines.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Přinejmenším jedna věc je zarážející. Náboženští fanatici posedlí touhou poslat do pekla co nejvíce "ďaurů" promyslí téměř geniální plán a potom ho provedou o hodinu dřív? Kdyby ho provedli o hodinu později, mohli poslat do pekla desetkrát víc lidí, než se jim nakonec povedlo.
   Divné, že by si spletli hodiny?

   Vymazat
  2. jeli podle evrohujeru ti umi hejbat ručičkama sem a tam samosebou že ne ručičkama svymi tedy těmi co dělaji vis evroručički nebojte se vy makat nebudete však vy se praci vyhnout dovedete a co by jste ztoho měli

   Vymazat
 10. Nejvetsi fo pa byl ovsem podvod s Pentagonem kde vsichni videli jasne kulatou diru prumeru presne 5 metru tesne u zeme jako vjezd do tunelu,to se jim vymklo z kontroly uplne ,jediny zaber letadla ci neceho co tam narazilo neexistuje jediny vybuch sestrihnuty ,no trapnost vsechny zabery z okolnich bussinesu byly okamzite zabaveny FBI a CIA a zajimave ze Pentagon nemel zadne bezpecnostni kamery??

  OdpovědětVymazat
 11. Šídlo je poměrně častým hostem české televize. Už to má nějakou vypovídací hodnotu. Alespoň pro mne.

  OdpovědětVymazat
 12. země neomezenych možnosti dokaže i ocel rozdrobit ovšem nesmi to byt litina už staři alchimisti řikali patlamo i paprtalo ato se povedlo dvěma letadly sestřelit tři mrakodrapy a stopa jak po skřipalovi žadna sice by votravenej k smrti ale smrtici jed ho nezabil a pak že rusky člověk nikdy nepřekonal přirodu otazkou je jak to ten putin děla

  OdpovědětVymazat
 13. Další takovou maličkostí je že do dopravních letadel se dává palivo jen na potřebnou délku letu plus dolet na náhradní letiště. Dále podle informací při projekci se počítalo s případným nárazem letadla a tak bych se divil že by toho pojišťovna nevyužila. Prostě je to celé habaďůra.

  OdpovědětVymazat
 14. Na tomto jedenáctém září je pravdy asi jako o tvrzení
  že náš průmysl po válce Amerika vybombardovala omylem...*

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ne ne, omylem to nebylo, Osobně jsem slyšel jak redaktorka Augustová na ČT kdysi vysvětlovala, že padající USA bomby odvál silný vítr, na jiné místo. Původně jsem se domníval, že sleduji nějakou silvestrovskou scénku, ale vzápětí jsem si uvědomil, že na ČT je opravdu možné vše. Dnes už bych takový úlet neudělal, abych zapnul (byť jen omylem), tuto sviňsky prolhanou žumpu.

   Vymazat
 15. fyziku neoblbnou --Zhruba při 600 °C začínají kovy svítit a zbarví se do čevenohněda, tato barva při překročení 650 °C přechází do červené. Červené zabarvení má kov poměrně dlouho, ale jeho odstíny se výrazně mění. Při teplotě přes 860 °C začíná kov žloutnout, aby přes několik odstínů žluté při teplotě nad 1250 °C postupně zbělel. Počáteční teplota kdy začíná být železo či ocel tvárná je závislá na kvalitě materiálu, obecně lze říci, že se jedná o teploty od 700 °C. Teplota kdy materiál začíná být tvárný je označována jako konečná kovací teplota. V závislosti na tom co kovář zamýšlí s materiálem dělat, může materiál zahřívat až na tzv. počáteční kovací teplotu, která je u většiny ocelí kolem 1200 °C. Stačí spočítat výhřevnost paliva x objem paliva, nekomplikovat si to komínovým efektem který by ochlazoval, spočítat objem oceli kterou jsem ohřál a dostanete teplotu nosníků zda je dostanete aspon na kujnou teplotu tedy kov lze ohnout či tvarovat, a pak sleduj odborníky v tv(kdekoliv)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 10:55: Napsal jste to velmi moudře. Bohužel, pochopil jsem z toho, co se říká vůkol a možná ani ne tak z osobní zkušenosti, protože ve školství nepracuji, že Vaše sdělení bude, pokud nemáte určitý zevní vyjadřovací a přesvědčovaní projev, brzy nepochopeno většinou lidí. Víte jak bude hodnotit většina lidí toho druhu sdělení, jako je Vaše? První co je napadne - kdo to je? Bohužel lidí budoucna budou schopní, nedejbože dělat rozhodnutí na základě dojmů, nikoliv na zakladě rozumové analyzy sděleného /a tak to funguje nyní u voleb, nikoliv jen amerických/. Nevím jestli spějeme do takového stavu zcela určitě, jelikož na školství, nejsem odborník. Co můžu říci, je ale to, že mě překvapuje relativně nízká úroveň i učitelů té minulé generacek, tedy generace mé. S učiteli mé generace přicházím do styku a bohužel žádná slava to není. Co říci potom o těch dnešních. Zaražející je to, že dnešní absolventi pedagogických škol se ke zkouškám připravují pouze několik dní - takhle to dělal můj syn. Můžu do srovnat pouze s medicinou vyučovanou za totality. Několikadenní příprava ke zkoušce sice byla, to je pravda, ale byla to menšina zkoušek, jinak běžně se ke zkouškám člověk připravoval týdny až měsíce. Anatomiie - např. cirka 2 měsíce - to byla nejtěžší zkouška. Příprava ke statnicím čítala rovněž přinejmenším jeden měsíc. Můj věk - přes 60 let, nyní v penzi.

   Vymazat
 16. Otázne je ako je možné že dve lietadla vrazili do dvoch samostatne stojacích Mrakodrapov???

  Veď v 1945 Bombardér US letectva mal nehodu v EMPIRE STATE BULDING a Mrakodrap prežil aj pád WTC centra.
  Ako je to možné??

  Ako ukazovali tie zábery nárazu lietadiel, tak som mal dojem že tie vežiaky premenili na komíny nejakej mega továrne.

  Potom sa vo videu ukázoval pád vežiakov. Lenže ak bol zasiahnutí vrch vežiaka, tak mal padnúť iba ten vrch z 10 či z 8 poschodiamy dole, a zasiahnuť aj ďalšie budovy v smere pádu. Tu to bolo že ten poničený vrch proste nespadol v smere nárazu, ale rovno pritlačil k zemi aj ostatné poschodia pod nárazom.

  Z toho vyplíva že minimálne mal jeden z dvojce vetšiu šancu na prežitie WTC.

  Ale paradoxne sa obe vežiaky WTC zrútili.

  Ako je možné že dve vežiaky WTC centra boli zasiahnuté dvoma lietadlamy?? Veď ak by sa zrútila iba jedna z dvoch vežiakov WTC, tak by bolo viac pravdepodobné že jedna prežije. Nie je možné, aby dve rovnaké vežiaky, mali rovnaký osud svojho zániku, teda rovnakej demolacie.

  To znamená, že všetky poschodia nad nárazom by sa mali zrútiť v smere nárazu, a poškodiť ostatné budovy, stojacé v blízkosti poškodenej budovy. A keď už budova prišla o svoje horné poschodia zrútením sa, tak mal ostať kýptik z poškodenej budovy.

  To znamená že ak odstrelíme vysoký strom, zoberme smrek, tak v mieste odstrelu sa zlomý, ten vrchl pôjde k zemy v mieste odstrelu, ale ostane iba kmeň. tak to malo byť aj z vežiakom.

  A potom je paradoxné že teroristi, nezautočili súčastne z troma lietadlamy rovno na Pentagon, ale vybrali si práve tie dve vežiaky.
  Veď jestvovalo mnozstvo cieľov pre potencionálny útok.

  OdpovědětVymazat
 17. Prosím vás, proč vlastně ty mrakodrapy spadly, byly vůbec postaveny, nebo to byla fata-morgana, byla tehdy, když měly spadnout, nějaká letadla v okolí? Že by od proudových motorů? Jsem laik, ty sutiny v dnešním centru 0 byly z mrakodrapů, nebo tam byly navezeny. Zde bylo vysvětleno, jak mrakodrapy spadnout nemohly, je někde vysvětlení jak spadnout mohly? I ten nezasažený?

  OdpovědětVymazat
 18. Česko má obrovské štěstí, že Boudník jenom mediálně příštipkaří u Šídloida, že přizvukuje mainstreamu a že se nepodílí na výstavbě výškových budov a mostů, museli bychom se těmto stavbám vyhýbat velkým obloukem :-)

  OdpovědětVymazat
 19. Větvička to napsal krátce a výstižně: Už je to 17 roku, co dvě letadla narazila do dvou baraku a tři z nich spadly :-)

  OdpovědětVymazat
 20. Američani 11. září 2001 zase jednou pořádně lhali. Co se týče Amerických lží, řadil bych to jako druhou obrovskou lež, po atentátu na prezidenta Kenedyho. Obě tyto lži měli katastrofální dopad na vedení válečného úsilí USA ve světě. V prvním případě se nezastavila válka ve Vietnamu, jak to plánoval Kenedy a v druhém případě se rozpoutala válka proti Iráku, Afganistánu a Sýrii. Tedy v obou případech zvítězil zbrojní průmysl USA, což je evidentní. V obou případech si oba útoky provedli Američani sami na sebe a v obou případech to svádějí na cizí státy. V případě atentátu na Kubánce, nebo Ruského agenta, v případě letadel na občany Arabských států. V obou případech jsou za tím sami. V obou případech události Američani popisují tak, jak se nemohli v žádném případě stát a v obou případech označují ty, kteří jim to jasně dokazují za konspirátory. V obou případech je ustanovená vyšetřovací komise, která vždy potvrdí oficiální vládní verzi, která je lživá. V obou případech Američani popírají sami sebe o své dokonalosti, když jsou tedy tak dokonalí, jak do světa vytrubují, jak je možné, že v obou případech tak fatálně selhaly jejich bezpečnostní složky. Tak jen tak dál a můžeme čekat na nějakou další lež, protože platí, kdo lže jednou, lže pořád.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ani nemusíte čekat, v Sýrii jen na konto užití chemických zbraní vyrobili hned několik filmů, ke kterým se k malé radosti Američanů hrdě hlásí herci. Tak čekejte další filmování v Idlíbu - a nebo to točí na Barrandově? Prý je to u nás levnější a méně rizikové!

   Vymazat
 21. "Šídlo nešije....".
  Šídlo nikdy nešije, jenom píchá. Správně tedy mělo být "Šídlo nepíchá". Ovšem nevím, jestli by to nebylo nactiutrhání. Možná, že Šídlo pořád ještě píchá. V tisku určitě, ty jeho články jsou hodně zjebané.

  OdpovědětVymazat
 22. Šídlo nepíchá, píchal bohužel jeho otec a takhle to dopadlo.

  OdpovědětVymazat
 23. ŠÍDLO ??????
  A NIHILO NIHIL...

  J.C.

  OdpovědětVymazat
 24. Nevím, zda-li to tady někdo zmiňoval, ale jeden čas jsem se tímto tématem taky zaobíral a zaujala mě jedna věc. A sice manévry s dopravním letadlem při nízké výšce a rychlosti. Prostě mi přišlo divné, že by někdo, kdo měl papíry na "Cessnu" dokázal tak bravurně - a hned dvakrát za sebou - trefit do relativně malého cíle v oblasti se nestabilní termikou. Ale jelikož tomu prd rozumím, optal jsem dvou pilotů, nezávisle na sobě. Ti chlapi o tom vůbec nechtěli mluvit! Když jsem je ukecal, tak se, více méně, shodli, že zkušený pilot dopravního letadla by to dokázal. Z 10 pokusů odhadli tak 6-7 úspěšných. Samozřejmě jsem dostal velkou nalejvárnu ohledně vztlaku, tahu apod. Jelikož mě to fakt nebere, pustil jsem to z hlavy. Ale přeci jen si říkám - že by oba "piloti z pouště" byli tak dobří a napoprvé se trefili? Skoro se mi tomu nechce věřit:):):)

  OdpovědětVymazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.