Reklama

úterý 11. září 2018

Sněmovna secvičuje žebráckou operu

Zbyněk Fiala
11.9.2018  VašeVěc
Sněmovna se konečně pustila do novely insolvenčního zákona, jejíž potřebu charakterizoval bývalý ministr spravedlnosti Robert Pelikán slovy, že u nás je tolerována strašná lichva, a to i ze strany veřejných organizací.

Není lepší kšeft než zprůmyslnit bídu, to známe už známe ze Žebrácké opery, kde je tento proud peněz starostlivě ošetřován ve spolupráci mafiánského Meckieho Messera s velitelem policie a dalším městským hlavounem. Dramatický konflikt, doplňovaný tanci a hrdinskými zpěvy, samozřejmě potřebuje protikladné postavy. Ve sněmovně se to odehraje na půdorysu debaty, zda umožnit oddlužení těm, kdo nemají šanci se svými dluhy něco udělat.

https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=71&CT1=0

Z bible i církevních tradic známe „milosrdné léto“, periodické odpouštění dluhů, které nebylo projevem pomateného blouznění, ale udržovalo společnost v rovnováze a klidu. Naopak zanedbání této bohulibé tradice je nebezpečné. Třeba události, kvůli kterým umírají naši stateční žoldnéři ve středoasijské pustině, začaly revolučním zrušením dluhů v Afghánistánu (u příležitosti svržení krále Záhira roku 1978).

Mimochodem, afghánští rolníci se nejsnáze celoživotně a mnohogeneračně zadlužili, když si koupili od lichváře drahý indický čaj, který je neodmyslitelnou součástí svatebního obřadu. U nás je to samozřejmě jiné. My jsme po revoluci zavedli vícegenerační zadluženost za nezaplacení odvozu popelnice, takže jsme afghánskou štafetu převzali o jeden krok zpět.

Co se bude nad tímto dramatickým materiálem ve sněmovně odehrávat, to částečně naznačila rozhlasová debata mezi bývalým ministrem spravedlnosti Babišovy vlády Robertem Pelikánem, který se přípravě zákonného návrhu na oddlužení fyzických osob věnoval, a poslancem a předsedou Ústavně právního výboru Sněmovny Markem Bendou (ODS), který je připraven klást odpor.

„Pelikánova varianta je signálně strašně nebezpečná tím, že říká, že dlužník nemusí splatit nic. Navíc fakticky přenese zisky jen na insolvenční správce,“ uvedl Benda v pořadu Pro a proti. Podle něho se není možné tvářit, jako by dlužník za nic nemohl. „To není pravda: ti lidé neplatili... Člověk se musí o svá práva trochu starat, a ne pak říkat, že na něho dluhy nějak spadly.“

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/novela-insolvencni-zakon_1809102111_lac

Našel jsem však i argumenty opačné strany. Český vývar pro exekutory a advokáty je světově bezkonkurenční, k tomu sankční poplatky a úroky, takže dlužná částka jde běžně na pětinásobek i víc. Vymáhá se to obyčejně nikoliv pro originálního věřitele, ten takový dluh prodá za zlomek, ať má aspoň něco. Exekuce pak má charakter skutečné hospodářské popravy dlužníka, tedy trestu, nikoliv obnovy přerušeného hospodářského cyklu (pomoc věřiteli, aby dlužník zaplatil).

Skutečným problémem splácení tedy není dluh, ale náklady exekuce, které jsou soukromým příjmem exekutorů a advokátů, a sankční úroky a poplatky, které jsou hlavním příjmem nejrůznějších šmejdů. Exekutoři jsou ochotni stavět barikády proti snižování jejich vývaru, ale když se podíváte na majetkové poměry majitelů některých významnějších majitelů exekučních úřadů, ne-li bývalých prezidentů, pochopíte, o čem je řeč. Patří k nejbohatším lidem v zemi.

Exekuce se provádí srážkami z příjmů dlužníka, má-li jaké, nebo prodejem majetku v dražbě. To je mnohem lepší, tam se rýsují násobky zisku. Dům nabízený exekutorem za pár stovek tisíc, no nekupte to. Je to proces, kterým je majetek dlužníka spolehlivě znehodnocen, v minulosti i kvůli bagatelním platbám, jako je třeba onen poplatek za popelnici, přenesený po rodičích na právě zletilé dítě. Dohled úřadů nad elementární ekonomickou férovostí tohoto procesu byl buď nulový nebo nulově efektivní.

V minulosti bylo zároveň možné, aby exekutor vystupoval na vykonávající straně, zatímco jeho jiná firma působí na straně kupující. Dalo se tomu zabránit, jen když to člověk zjistil a ohradil se u soudu. Před rokem uložil Nejvyšší správní soud pokutu 50 000 korun prezidentce Exekutorské komory ČR Pavle Fučíkové, protože její úřad v Ostravě si pod jejím vedením vytvořil vazby nad rámec zákona se společností, v níž měla akcie společně se svým manželem. Předseda kárného senátu Zdeněk Kühn řekl, že pokuta na samé spodní hranici je kvůli tomu, že Fučíková dosud nebyla kárně trestaná a také taková věc nebyla dosud judikaturně vyřešena.

https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/sefka-exekutoru-dostala-u-soudu-pokutu-za-propojeni-s-firmou

Všimněte si detailů tohoto případu. Ten nejdůležitější – soudy se tím zatím moc nezabývaly, proto chybí judikatura. Ve zprávě o případu, kterou jsem našel na Aktuálně, najdeme i zmínku o manipulacích s cenou:

„Fučíková původně čelila kárné žalobě kvůli vazbám úřadu a firmy, prodeji bytu v dražbě právě této společnosti a kvůli údajným manipulacím s kupní cenou. Kárný senát vyloučil z kárné žaloby údajnou manipulaci, protože to prověřuje policie. Zastavil řízení ohledně prodeje bytu v dražbě firmě Hicra reality, protože za to už Fučíková dostala výtku ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (ANO). Hodnotil tak pouze navázání firmy, kde má podíl, na exekutorský úřad.

Podle Kühna však vazby překročily rámec zákona. Exekutor smí být ze zákona ve firmě, která spravuje jeho majetek. Hicra reality však podnikala, přičemž předsedou představenstva byl manžel Fučíkové, která tehdy držela 96 procent akcií firmy.“

Koncentrace obrovského lehko nabytého majetku u exekutorů znamená, že mají nad celým procesem obrovskou ekonomickou moc. Právo sice přeje spravedlnosti, alespoň při výuce na některých právnických fakultách, ale v životě to bývá jinak, tam dávají paragrafy přednost většímu počtu nul. Proto ta neuvěřitelná lichva, o které mluví bývalý ministr Robert Pelikán, mohla běžet tak dlouho, a tak hladce, a možná poběží i nadále.

Moc se nemluví o národohospodářských důsledcích toho, že společnost je v objetí exekutorů a šmejdů. Jestliže je každá pátá domácnost exekucemi nějak postižena, pouští se tu mocně žilou agregátní poptávky. Z kapes spotřebitelů se pololegálně nebo úplně nelegálně odčerpávají obrovité částky, které pak hledají cestu ze země, aby zmizely z dohledu. Výnos insolvencí u nás s časem roste, proto jsou tak vleklé a likvidační.

České insolvence tak neplní roli oživení zamrzlého kapitálu, a ke všemu ještě zvyšují riziko ekonomického prostředí, protože bezohledná honba za insolvenčním ziskem ohrožuje i nezúčastněné partnery krachující firmy. Poradenská společnost Bisnode uvádí, že rizikové okolí (tedy partnery ohrožené hlavně exekucí či insolvenčním režimem) má v ČR 8,9 procent akciových společností (2 346) a 11,4 procent společností s ručením omezeným (51 764). Více než polovina firem, které mohou být takto ohroženy, má pražskou adresu.

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Pruzkum-Bisnode-Pres-54-000-firem-muze-byt-ohrozeno-svym-nejblizsim-okolim-550861

Je tu tedy nějak moc slabin české insolvenční úpravy najednou. Nemusí to být hloupostí zákonodárců, i když to je jistě taky faktor. Jakmile však jednou vypustíte džina snadného vydělávání peněz z lahve, už se mu zpátky nechce. Je dost silný na to, aby se nenechal zašpuntovat. Mluvíme o problému národních škůdců.

Že to v Česku řve až příliš, o tom nasvědčují také další pokusy nějak ty obchody s bídou potlačit. Například ministerstvo práce teď připravilo 15 opatření jak omezit toky podpor k majitelům ubytoven a dalším subjektům, kteří se podílejí na bohaté sklizni sociálních dávek.

http://halonoviny.cz/articles/view/48377078

Co všechno z toho zazní ve sněmovně, to jsem sám zvědav. Ne všemu je tam však třeba věřit. Dovolím si nabídnout archivní ohlédnutí za jedním zásahem tehdy ještě mladého poslance Marka Bendy, kterým se z trestního zákoníku podařilo vyšoupnout tunelování. Pak se to tam zase vrátilo, ale zajímavá byla debata, která to tehdy (před 13 lety) provázela. Bendova manipulace byla tak strašná, že musím dát za pravdu dokonce ekonomu Jozefu Zielencovi, jednomu z údů ODS, který ji vyvracel (už jako europoslanec) na stránkách České advokátní komory:

Poslanecká sněmovna smetla ze stolu chystaný trestní zákoník. Příčinou pádu dlouho připravované novely bylo vypuštění ustanovení o zneužívaní informací v obchodním styku z paragrafu, který postihuje takzvané tunelování. Přijetí trestního zákoníku bez této skutkové podstaty by znamenalo nejenom mimořádné ztížení stíhání tohoto závažného trestného činu, ale také amnestii pro ty, kdo jsou za něj v současné době trestáni. Poslanec Marek Benda postavil svoji iniciativu proti paragrafu na šesti argumentech. Ani jeden z nich přitom nebyl pravdivý.

Poslanec Benda tvrdí, že:

1. Návrh podporuje většina odborníků. To je zjevná lež. Jako příklad uvedu posudky takových kapacit, jako je docent Fenyk, bývalý zástupce nejvyšší státní zástupkyně, či docent Jelínek z pražské právnické fakulty, televizní vystoupení významného advokáta dr. Sládka, stanovisko Hany Marvanové a dalších.

2. Paragraf je nepotřebný, protože na každého potrestaného připadá deset těch, které se nepodařilo na základě tohoto paragrafu odsoudit. Nevím, zda se nad touto argumentací mladého zákonodárce mám smát, či plakat. Přece z toho, že orgány činné v trestním řízení nejsou úspěšné při stíhání některých zločinů, nevyplývá, že bychom měli tyto skutky prohlásit za legální. Kdyby taková úvaha platila, museli bychom okamžitě zrušit například trestný čin domácího násilí a mnoho dalších odporných zločinů, které se obtížně dokazují.

3. Paragraf není určen proti tunelářům. Je to reziduum proti šéfům státních podniků, kteří takto “privatizovali” do své kapsy. Privatizace skončila, říká Benda, proto je třeba paragraf zrušit. Prostá skutečnost, že v současné době je ve výkonu trestu na základě tohoto paragrafu mnoho odsouzených, svědčí o tom, že nemá pravdu. Mnozí z těchto lidí byli odsouzeni například za to, že vyprázdnili do vlastní kapsy zadlužený podnik a věřitelům, akcionářům či daňovým poplatníkům zbyly oči pro pláč. Klasický tunel.

4. Vypuštění paragrafu nic nezmění, protože tuneláři mohou být stíháni za podvod. Opět zjevná nepravda. Pro podvod je třeba dokázat úmysl podvést, pro nový paragraf by stačilo dokázat úmysl obohatit se. To je právě rozdíl mezi podvodem a zneužitím informací v obchodním styku. Mnoho vlivných lidí čeká, až tento typický zločin “bílých límečků” bude vypuštěn z trestního zákona.
Díky poslanci Bendovi se jim to téměř povedlo zařídit.

5. Paragraf někoho poškozuje.
Chce-li pan Benda vyslovit tak závažné tvrzení, musí ihned následovat příklad, kdy a kdo byl existencí tohoto ustanovení zákona poškozen.
V článku ani v žádném dalším vystoupení poslance Bendy nic takového není.

6. Podle Bendy není pravda, že po vypuštění paragrafu z trestního zákona budou ti, kdo byli z tohoto ustanovení odsouzeni, propuštěni z výkonu trestu. Renomovaní právníci - jako například docent Jelínek či Tomáš Sokol - tvrdí opak. Vypuštění paragrafu by bylo amnestií pro tuneláře. Marek Benda pro jistotu neuvádí nikoho, kdo potvrzuje jeho názor.
Zabojovala opozice i veřejnost
Je velmi zarážející, že Poslanecká sněmovna provedla tak zásadní změnu, ale také to, že tak závažná úprava prošla bez jakékoli diskuse všemi hlasy v příslušném výboru a po doporučení ministra spravedlnosti. Zákoník byl odmítnut teprve po protestech veřejnosti a mimoparlamentní opozice. Z celého příběhu plyne dvojí poučení. Na jedné straně je zjevné, že pochybné zájmy finančně mocných skupin procházejí stávající Poslaneckou sněmovnou jako nůž máslem. Na druhé straně se zdá, že jde-li o zásadní věc, veřejnost se začíná umět bránit tomu, na čem se proti ní dohodne celá politická elita.
https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=966

23 komentářů :

 1. Co takhle zdanit církevní restituce 100 %? A bude vše O.K. restituční smlouva bude naplňována a zlodějina neprojde. ODS a KDU-ČSL puknou vzteky.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ono to hejno teplousu mohlo kazat proti statu a bohuzel jiz neni 48 aby se jim zavrela huba a zpivali alespon nekdy pravdu Takze to nejde .

   Vymazat


  2. Čssd, která svůj úspěch postavila na církevních restitudích   Vymazat
  3. volte SPD
   Tony

   Vymazat
 2. Občas mě napaodne kacířská myšlenka:
  "Co by se stalo, kdyby se najednou všechny dlouhodobé dluhy a pohledávky, nebo aspoň všechny úroky jednorázově škrtly?"

  Jistě, změnily by se trochu majetkové poměry - dlužníci by si "pomohli" od dluhů a věřitelé a zvláště lichváři by ztratili.
  A dál ? ... Svět by si oddechl a šel dál jako dřív, jen by bylo zdravěji a příště by se méně méně půjčovalo

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. ..ano o to ,ale vůbec nejde.

   Vymazat
  2. Tak vida, Marečka Blbečka, a tohle dělá předsedu jednoho z výborů parlamentu. Myslím, že to má dokonce něco společného s právem.

   Vymazat
  3. 17.03
   A co ta dluhy naprosot zrušit zákonem!
   §vůl zůstane \volem
   Václav

   Vymazat
 3. Tak jsme se dobře poučili, dluhy by se měly splácet, ale hlavně by se neměly dělat. Jak v tomto směru fungovala naše tzv. "demokracie", co udělala pro to, aby lidé se nestali dlužníky a jak toto vakuum peněz neznalých lidí využili různé šejdířské banky a individua?, naopak dobře znalé jak podojit kozla. Už to, že jsme se obešli bez exekutorů - popravčích to dlužníků, je ke cti socíku. Já bych nechal platit dluhy - tak asi z 25 % komoře těch popravčích a zbývajících 75 % bych nechal na ošetření chtivých myslí a rukou věřitelů. Myslím, že si ten trest tyto dvě formace u nás zaslouží a budou snad půjčovat ne již předem se záměrem, jak dlužníka oškubou.

  OdpovědětVymazat
 4. Novels insolvenčního zákona? Cožpak ten stávající už nevyhovuje? Cožpak nejde na ruku oněm chudákům na 10 melounů? Kolikpak už se jich takhle hezky vyvléklo ze svejch průšvihů vesele čerpaj finance "zákonně" dále...

  OdpovědětVymazat
 5. Něco jiného:
  http://www.meras.cz/2018/09/lotys-rus.html
  "Lotyšský politický činitel Viktor Alksnis na facebooku. Jsem člověk imperiálního gusta. Upřesňuji – ruského imperiálního gusta. Jsem přesvědčen o tom, že Rusko je unikátní impérium. Jsem dalek toho, že bych se domníval, že proces připojování mnohých oblastí k Rusku byl bezbolestný, bez obětí, bez krve."

  OdpovědětVymazat
 6. Jiří Jírovec11. září 2018 20:45

  Malý příklad oddlužení z Kanady (Marek Benda by se z toho zbláznil). Rod Bryden, svého času nejbohatší muž v Kanadě a vlastník ottawských Senátorů, se vyhnul osobnímu bankrotu tím, že věřitelé přijali 0.6 centu za každý dolar dluhu. Dluh byl celkem 100 miliónů. To je částka, kdy je jedno, jestli ji dlužíte a nebo máte. Bryden nepřišel o dům, auto a ani o kredit v bance. Hned si půjčil do dalšího podnikání. Mě naopak nemocnice hrozila exekutorem, protože syn nezaplatil $5 za nějakou tabletku na pohotovosti.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ja dostal ucet za 1 tabletku na pohotovosti a trochu kysliku kam jsem s eodebral pri potizich s dychanim 1350 $ .Rekl jsem jim nastrat a oni to akceptovali . Jake vsak bylo me prekvapeni po letech kdy jsem potreboval dat dum jako zastavu na 150 tisic u banky
   Jak je zvykem ,na chudy musi prisnost byti a dali mne po onom mem prohlaseni na dum lean tekze byl neprodejny a vlastne plne zablokovan .Hned jsem doplatil onen dluh a mel svuj dum zpet ,ale to se jedna o legracni castku ,horsi kdyz nekdo dluzi advokatum(ti pracuji za $400 NA HODINU)a nebo vetsi operaci kolena ci srdce apodobne ,Kratce je to system ktery je jen pro dobytek a zlodeje a ktery se musi zmenit neb to spatne dopadne ,viz Rusko 1918 a drive Velka Francouzska i kdyz zase vime kdo to v obou priadech organisoval a byl pozdeji soukmenovci zavrazden stejne Proto si nenamlouvejte ze snad volby ci jiny podvod neco zmeni ,jsou vsude jako mlha v udoli a hraji mafia style a kdo nechce poslouchat tak ho postupne znici

   Vymazat
  2. 20:45 Marek Benda by se z toho rozhodně nezbláznil. Naopak, ten by Brydenovým i vaším případem argumetoval jako vzorem vyspělého přístupu k vymáhání dluhů. Copak nevíte, čí zájmy hájí všechny strany "demokratického bloku"? Koho myslíte, že podporují a volí zbohatlíci, lichváři, exekutoři a obchodníci s chudobou? Ti je volí právem. Ale bohužel je pořád volí dost idiotů, zadlužených kvůli jejich politice až po uši. Volí je proti svým zájmům jako stádo, protože média jim je líčí jako "jediné správné". Nebýt toho, tak si dávno ani neškrtnou.

   Vymazat
 7. Jak je možné že ty zasranci nesmí půjčovat na úrok a křesťané trpí takovou lichvu. K Bendovi netřeba nic psát ale kopnout ho do prdele až vyletí do vesmíru.

  OdpovědětVymazat
 8. Nikdo kdo nemel moznost alespon trochu do toho videt by ani neveril jaci smejdi a hovada a zlodeji kteri okradou sveho dedecka s usmevem to vse ridili a ridi za podpory internacionalniho zida .Sletli se u nas jako mouchy na hovne po onom slavnem drancovani zidovskou mafii vedenou mudrostakem Klausem ci jak se jmenuje spravne.Vzdyt i z Davosu prijechal super bilionar ktery okradl "svou zem" Ameriku pri dovazeni oleje jmenem Ritchstein . Bydlel na zamecku Zbraslav a nezaplatil ani najem ,chudak .Tohle proste nemuze nic jineho vyresit nezli presne to co udelal Klema vcetne procesu 1952 ktere probehly s prikladnou rychlosti a zpevaci zpivali jakoo na kuru v kostele Trosku o tom vim nabizeli mne palac Sevastopol za babku vcetne kina a automatu . Muzik ktery to organisoval vlastnil Cukrak
  a obyvatele nazyval "poddani"Mne vysvetlil na patiu u bazenu kd ebydlim dloha leta ze jsem vul kdyz se nevracim ,'vzdyt tam slapeme po jolena v milionech" Doslova . Ale to jsou dlouhe story proste necekejte snad nejake smilovani ,jakkmile si ta verbez cuchla k penezum ,tak se preci nebude s Poddanymi delit -to nejsou komuniste kteri praktticky ve spravedlive deleni verili ale ve stat ekde blbci vladnou a narod dela ze dela to nemuze nikam doji ,ovzlaste kdyz Graber v Rusku to prodal soukmenovcum. Reci o ekonomockem zhrouceni jsou bullshit a lzi to nastalo az za vlady Jelcinsteina a jeho soukmenovcu kde vladl Berezovsky ktery pracoval pro Mossad CIA a 15 ku v londyne .Ti ho taky obesili ,neb si neveri ani navzajem i kdyz spolecne vrazdi po svete

  OdpovědětVymazat
 9. Mno jo ods podporovatelé lichvářů a neplatičů daní ať se jde benda spláchnout. Ono by to bylo jednoduché udělat 20% hranici ale to by bylo řevu že to není demokracie ale omezování „podnikání".

  OdpovědětVymazat
 10. Tak jsme si popovídali, co je zač Benda jr. víme, ale co uděláme? Souhlasím s 22:17, já si nic nepůjčuji, ale hidně lidí nemá tu kliku, že vystačí. Ze všech stran,se valí reklama, jak mimořádně výhodné jsou půjčky (dokonce i krásný kocour vám je doporučí) a což teprve hypotéky. S trochou dobré vůle,by se stát neměl zbavovat kontroly nad půjčkami, tvrdě stanovit maximálni procento úroků zákonem a tak zamezit lichvu. V připadě nedodržení by byla smlouva neplatná a věřitel by ztratil nárok na celou půjčenou částku (nic nového recept z 1.republiky). Tak se lze zbavit lichvářů,následných soudů a možná i sebevražd.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Limity úrokových sazeb nic neřeší. Lichvář si zavede nějaký "servisní poplatek" a peníze z dlužníka dostane oklikou. jediná cesta je přenést část rizika z dlužníka na věřitele.
   Ale to je neprůchodné, protože není politická vůle. Část poslanců dostává od lichvářů desátek a zbytek jede stylem "něco za něco". Ty mi zvedneš ruku pro mojí lumpárnu, já zase pro tu tvojí. Viz Dolejš.

   Vymazat
  2. Máte pravdu,ale do zákonu lze zařadit i limitní výši poplatku možná i nulovou. Kde vidím problém, je vícenásobné uzavíráni půjček, ale i ten by možná vyřešil registr dlužníků.Při jeho existenci se riziko přesune na věřitele a je to fér .

   Vymazat
 11. Dlouhodobě zastávám stejný názor.
  Neomezovat úroky, ale přenést větší riziko tohoto "podnikání" z dlužníka na věřitele.
  Nemovitost, ve které bydlí dlužník, pokud není sama předmětem úvěru (hypotéka), bych vyškrtl ze seznamu věcí podléhající exekuci. Z příjmu dlužníka bych vyčlenil tak vysoké existnenční minimum, aby z něj dokázal dlužník přežít i se svou rodinou bez nutnosti doplňování peněz formou sociálních dávek.
  No, a nyní můžete půjčovat.

  Za socíku se nedávaly půjčky jak na běžícím pásu. Ale těch několik málo, které režim lidem poskytoval, bylo podmíněno stohem potvrzení o schopnosti dlužníka splácet a splatit svůj dluh. A to nám ústava zajišťovala právo na práci a trestní právo trestalo za flákání. Tak že věřitel měl téměř stoprocentní jistotu, že u dlužníka nenastane výpadek příjmu. Dnes? Lichváři loví i na úřadech práce. Všude zakopávám o letáky s trhacími telefonními čísly, které lákají na hotovostní půjčky.
  Tak ať nesou také svou kůži na trh.

  OdpovědětVymazat
 12. Pane Vladimíre, zdá se mi, že nebude vůle pracovat na zákonu proti lichvě.

  OdpovědětVymazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.