Reklama

pátek 7. září 2018

Stále znovu nastavovaný novičok

Jan Schneider
7. 9. 2018     ČeskáPozice 


Velká Británie zveřejnila jména dvou Rusů, které podezřívá z útoku na Skripalovy. Podle britské premiérky Theresy Mayové se jedná o agenty GRU. Jan Schneider se ve svém komentáři pozastavuje nad některými nejasnostmi v posledních tvrzeních britské strany, obšírněji se ale vrací i k pozadí celé kauzy. Britské úřady oznámily, že dosáhly vydání evropského zatykače na (zřejmě krycí) jména Alexandr Petrov a Ruslan Boširov, což jsou příslušníci ruské vojenské rozvědky GRU, kteří jsou zodpovědní za útok na otce a dceru Skripalovy v Salisbury 4. března látkou zvanou novičok.

Britská prokuratura sdělila, že má dost důkazů na jejich obvinění, které je ve veřejném zájmu. Usilovat o jejich vydání ale nebude, protože ruská ústava nepovoluje vydávání ruských občanů. Pokud však kterýkoli ze dvou mužů vycestuje do země, ve které zatykač platí, bude zatčen a může být vydán na základě těchto obvinění, u nichž není promlčecí lhůta. Šance na zatčení podezřelých v blízké budoucnosti jsou tedy podle britských úřadů velmi malé.

Nová fakta

Britské úřady prošly tisíce hodin záznamů z veřejných videokamer a zmapovaly pohyb dvou mužů s ruskými pasy, kteří přiletěli z Moskvy do Londýna 2. března. Dne 3. března odjeli do Salisbury, kde strávili necelé dvě hodiny. Dne 4. března tam jeli opět a strávili tam dvě hodiny. Poté odletěli z Velké Británie do Moskvy.

Britské úřady ještě oznámily, že hotelový pokoj, kde byli Rusové ubytováni, byl kontaminován novičokem.

Domněnky

Britští vyšetřovatelé se domnívají, že při první návštěvě Salisbury provedli oni dva Rusové obhlídku terénu, při té druhé provedli útok novičokem na Skripalovy.

Velitel londýnské protiteroristické policie prohlásil, že „bojovou látku“ dva Rusové dopravili do Británie v lahvičce od voňavky značky Nina Ricci.

Podle britské premiérky musel být schválen plán útoku v Salisbury nejen v rámci GRU, ale odsouhlasen též vysoce postavenými ruskými představiteli, a dodala, že má „podezření, že chtěli vyslat signál Rusům žijícím mimo vlast, kteří byli zapojení do záležitostí souvisejících s ruským státem.“ A že „je na Rusech, aby vysvětlili, co se v Salisbury stalo“, protože podle ní Rusko dosud jen „mlžilo a lhalo“, přičemž „pouze Rusko má prostředky a operační zkušenosti na provedení podobného útoku.“

Kromě náznaku snahy o další zostření protiruských sankcí britská premiérka Mayová také prohlásila, že působení GRU je „hrozbou pro všechny naše spojence a naše občany“, a že je potřeba posílit společnou ostražitost vůči GRU.

Otazník první

Z posledních vyjádření britských autorit není zřejmé, kdy se jaké události staly. Kritické je to z hlediska věrohodnosti důkazů, s nimiž britská strana operuje. Například kontaminace hotelového pokoje novičokem, zjištěná snad po půl roce? Soud by zajímalo, zda byl pokoj kontaminován bezprostředně po odchodu Rusů. Na to by britští vyšetřovatelé podle všeho nebyli schopni uvést nevyvratitelný argument – a nic jiného neplatí v zemi, která chce být považována za civilizovanou.

Namítne-li někdo, že ve Velké Británii byl zproštěn obžaloby (coby osoba nutně se bránící) vrah, který dostihl svou oběť a umlátil ji k smrti, pak ovšem připouštím, že ta země není až tak civilizačně na výši, zejména když nemá odvolací soudní instanci. Pak je ovšem možné, že kvalita důkazů, které akceptují britské soudy, je na značně pofidérní úrovni, což by mohlo hrát neblahou roli i v tomto případě.jně

Otazník druhý

Britská obvinění se v tomto případě příliš často odvolávají na dedukce zpravodajských služeb. To je další znak poměrně nevyspělé (nebo naopak silně upadající) civilizace. Soudy vyspělejších států procesně připouštějí jako důkazy některé informace získané zpravodajskými službami. Jde zejména o informace ze soudně povolených zpravodajských odposlechů. Jsou ovšem také země (například Česká republika), které jsou papežštější než papež, a ty nepřipouštějí (k velké újmě spravedlnosti) ani takto kontrolovaně získané průkazné informace.

Nicméně v případě Skripalových nejde o žádné takto procesně přípustné informace, ale o čiré zpravodajské dedukce či dokonce spekulace. A to je něco mezi tenkým ledem a rozpálenou plotnou. Zejména proto, že k nim nejsou uváděny variantní hypotézy. A pak takovéto „jistoty“ přejímají a éterem šíří různí amatéři, například Michael Žantovský, knihovník z Havlovy knihovny. Nutno uvést, že za nevypracování variantních interpretací zpravodajských podkladů se vyhazuje už z nástupního zpravodajského kurzu (někde ale zřejmě ne).

Otazník třetí

Kde britské úřady získaly jistotu, že oni dva sledovaní Rusové jsou příslušníky ruské vojenské rozvědky GRU? Ruští zpravodajci nedělají zase až takové boty, aby za Skripalem poslali příslušníky GRU, které Skripal Britům kdysi napráskal. Kdyby to tak bylo, mohli mít Britové jen jistotu, že byli příslušníky GRU v době, kdy jim Skripal donášel. Ale Skripal donosil už před 15 lety.

Nicméně existuje jedna možnost, která by pravděpodobnost tohoto dohadu přiblížila k jistotě. BBC totiž zveřejnila informaci, že se Skripal chtěl vrátit do Ruska. Nelze proto vyloučit, že kontaktoval lidi ve své branži, o nichž se domníval, že mají spojení do jeho bývalé služby GRU, a že jim něco nabídl, aby prokázal serióznost svého úmyslu. Není tajemstvím, že Skripal měl kontakty do britské vojenské výzkumné instituce v Porton Down, takže možná opravdu měl co nabídnout. Celou situaci mohli Britové monitorovat a podle charakteru vztahu Rusů ke Skripalovi mohli docela právem usoudit, že jde o zpravodajce. Možná totiž nebyli v Salisbury poprvé, možná tam byli i jiní. Logiku by to mělo.

Otazník čtvrtý

Motiv. Havlův knihovník Žantovský projevil bohorovnou ignoranci faktů, když televizi povídal něco o ruské pomstě (přesně ve smyslu bajek Mayové). Je třeba tedy zopakovat, že Skripal byl zatčen v roce 2004, v roce 2006 byl odsouzen ke 13 letům vězení, v roce 2010 dostal od ruského prezidenta Medveděva milost a spolu s dalšími třemi za špionáž odsouzenými Rusy byl vyměněn za deset ruských občanů, zatčených pro podezření ze špionáže ve Spojených státech.

Podle skutečných zpravodajských odborníků by taková zpozdilá pomsta mohla pouze zasít nedůvěru ruských zpravodajců vůči ruským zpravodajským službám. Logiku taková interpretace má pouze v případě, kdyby Skripala chtěl zabít někdo třetí tak, aby důsledky poškodily právě Rusy.

Jediný srozumitelný motiv nabídli někteří emeritní zpravodajci, když nevyloučili možnost, že mohlo jít o soukromou pomstu některého ze Skripalem prozrazených (a tím pádem i poškozených) agentů GRU. To nelze vyloučit, i když poměrně spektakulární způsob složitého a nebezpečného provedení útoku by v privátním provedení mohl hraničit se sebevraždou.

Nabízí se tedy varianta, že Skripal skutečně něco získal a vynesl a předal (chtěl předat) GRU. Třeba přímo z laboratoří v Porton Downu, kde byl poprvé na světě vyvinut nervově paralytický plyn VX, takže odtamtud asi bylo co vynést. A Britové na to přišli a ztrestali ho exemplárně, a ještě to celé hodili na Rusy. Tomu by pak odpovídalo i premiérčino dštění hromů a blesků na GRU a jeho aktivity v Británii.

Otazník pátý

Časová osa kauzy. Vyplývá z ní, že ti dva Rusové byli v Salisbury již „den předtím“ (3. března). Britští vyšetřovatelé se domnívají, že na obhlídku terénu. Mohou mít pravdu zcela, útok těmito dvěma Rusy nelze nikdy zcela vyloučit. Mohou mít ale také pravdu jen „svým způsobem“, tedy nedokonale. Nemuselo jít o obhlídku ve smyslu přípravy k útoku, ale o umístění signální značky pro Skripala, avizující schůzku druhého dne.

Podle časových kamerových záznamů totiž onoho inkriminovaného dne (4. března) přijeli ti dva muži do Salisbury v 11:48, a za deset minut již byli u domu Skripalových. Podle kamerových záznamů se ale od Skripalových zpět k nádraží vydali až více než za hodinu, a to se ještě loudali, cesta od domu Skripalových k nádraží jim tentokrát netrvala 10, ale 45 minut.

Bylo zveřejněno, že Skripalovi v den útoku vypnuli na čtyři hodiny navigaci ve svých telefonech. Proč asi? Kvůli schůzce s těmi dvěma Rusy? Pak šli do restaurace, kde jim ještě nic nebylo. A až půldruhé hodiny po videozáznamy potvrzeném odjezdu oněch dvou mužů ze Salisbury byli Skripalovi nalezeni na lavičce v kritickém zdravotním stavu.

Otazník šestý

Podle Mayové po celou dobu od útoku Rusko jen „mlžilo a lhalo“. Podle ní má pouze Rusko prostředky a operační zkušenosti na provedení podobného útoku.

To je dost silná káva, zejména pasáž o „operačních zkušenostech“ s novičokem, když odborníci tvrdí, že nikdy nebyl ostře nasazen, a že tudíž s ním nejsou žádné zkušenosti. Ale Mayová nejen fantazíruje, ona prokazatelně lže. Prý jenom Rusko mělo ty prostředky…

Takže znovu. Vil Mirzajanov, jeden z vynálezců novičoku, žije od roku 1992 ve Spojených státech, kam byla z Nukusu v Uzbekistánu převezena i jeho laboratoř a dokumentace.

O tom, že novičok byl vyráběn i u nás, přinesla informaci Petra Procházková, když citovala prominentního ruského novináře Alexeje Venědiktova, na jehož výrocích postavila svůj článek. A tento novinář prohlásil, a Procházková ho ocitovala, že „v Česku byl úplně jiný novičok“.

Podle ČTK ředitel Vojenského výzkumného ústavu v Brně Bohuslav Šafář sdělil, že se látka typu novičok u nás vyráběla – v řádu gramů – pro laboratorní účely. Nicméně prostředky tu byly.

A poslední důkaz, nepřímý: Skripalovi byli podle setrvalých tvrzení britských představitelů otráveni novičokem, avšak lékaři našli efektivní protilátku tak rychle, že jim zachránili život. Podle odborníků tak nemohli uspět náhodou, stylem pokus-omyl. Látka jim musela být známa, však jim taky z portondownských laboratoří rychle přispěchali na pomoc.


Závěry

Britská premiérka Mayová prohlásila, že ruským zpravodajským službám je třeba čelit „všemi prostředky“. Neomezila se na „právní prostředky“. Moc by se to líbilo představitelům Státní bezpečnosti, kteří po Vítězném únoru (1948) smýšleli o potírání nepřítele naprosto stejně. Možná zde podvědomí pomohlo pravdě na světlo boží. Tyto barbarské názvuky, o nichž jsme se dlouho domnívali, že pocházejí z Východu, se nám nyní vrací z nečekaných stran.

Například z úst vysokého představitele NATO jsme se dozvěděli, že aliance stojí za Británií. A to bychom měli už rychle hledat, kde nechal tesař díru, chceme-li se ještě někdy stavět jako národ Mistra Jana Husa. On totiž nikdy neříkal „hledej Británii, střež Británii, hlásej Británii“. On mluvil o pravdě, nezávisle na tom, kdo ji praví a kdo ji žije. Proto pravdu není nikdy možno obecně ztotožňovat s nějakým subjektem. I Václav Havel, o němž všichni tak rádi mluví, aniž by ho citovali, mluvil o životě v pravdě, nikoliv o životě v Británii.

Na závěr poněkud komická poznámka. Televizní expert na Skripalovy, Michael Žantovský, se nechal slyšet, že asi nejúčinnější sankcí na Rusy by bylo „sáhnout na majetky ruských oligarchů“, kteří vyvedli obrovská bohatství velmi pochmurného původu do zahraničí (kde je samozřejmě přijali s otevřenou náručí, neboť morálka má méně než šest nul). Tím by se ale splnilo velké Putinovo přání, několikrát opakované v nabídce oligarchům, aby se s těmi nakradenými penězi raději vrátili, zaplatili daň coby odpustek, a měli by je v Rusku ve větším bezpečí. Plácal jen Žantovský, anebo mluvil cíleně – jako Putinův agent-nadháněč?


- - -


27 komentářů :

 1. No jo, ale toho Husa upálili za tu pravdu a když dohořela jeho hranice, vyhrabali jeho kosti a lebku a palicemi je rozmlátili a znovu zapálili, popel pak hodili do řeky, aby po něm nezůstala ani stopa ani památka.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A dobře udělali

   Smazat
  2. 22:55 Svatá prostoto.

   Smazat
  3. Ano, ,,Svatá prostoto" , řekl Jan Hus, když jedna postarší občanka přiložila ke hranici vlastní otep paliva.

   Smazat
  4. 22.30 a 22.55 Na ja, natürlich... Války od pradávna likvidují hroby i celé hřbitovy, strhávají památníky, ALE VĚČNÝM HROBEM A PAMÁTNÍKEM MISTRA JANA HUSA JE WAGNERŮV RÝN. Proto na Mistra Jana HUSA vzpomenu vždy při prvním dílu mé milované TETRALOGIE Richarda Wagnera... ZLATO RÝNA.

   Ti katoličtí idioti (diagnosa) dosáhli toho, že Mistru Janu Husovi nechtěně ustanovili ten nejvznešenější pomník, u něhož i Němci drží (chtě nechtě) WACHT AM RHEIN.

   Smazat
 2. No, když už někde budovat "agenturu", tak jistě ne především mezi "přátelskými" a "nikoli nepřátelskými", ale hlavně mezi "nepřátelskými" - tam jsou zprávy, které jsou důležité. Nicméně pro odlehčení - i nad těmi druhými je třeba mít "přehled" - před osmašedesátým jsme čekali tanky ze Západu, přijely z Východu :-)).

  OdpovědětSmazat
 3. Skripal měl kontakty a prodával informace kdekomu. V GRU bylo hodně týpků, kteří donášeli za peníze, a o tyto informace měla zájem nejen Británie, ale třeba i Španělsko, Estonsko, Česko a každý další, kdo chtěl vědět, jakého krtka z GRU u sebe má. Koneckonců, právě Estonci nedávno dva agenty zatkli. Čili o těchto dvou mohl Skripal klidně vědět, i když už dávno v GRU nepracoval, a zcela zjevně to byli právě tito dva, s nimiž měl schůzku. Není pochyb, že se střetli a není pochyb, že za moment Skripalovi skončili v nemocnici. Vše ostatní je výmysl a spekulace starého bolševika Schneidera.

  Takže pravdu má Británie, která byla vždy už od svého vzniku domovem práva a spravedlnosti. Rusko arogantně zaútočilo chemickými zbraněmi v srdci Británie na milióny mírumilovných lidí. Věřím, že totéž dělá i v Sýrii.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Takhle to rusove nemuzou vyhrat. Kdyby aspon agenti predstirali ,ze prileteli z Ulan Batoru nebo Zimbabwe, a odleteli podobne , ale jinam nez do Moskvy !!Lecos by jim proslo.Jinak to je podezrely...

   Smazat
  2. Británie tvrdí, že Rusko záměrně vyslalo agenty tak, aby byli lehce dohledatelní, a tak dali najevo, že budou zabíjet chemickými zbraněmi všude, kde se jim zlíbí. To proto, že Rusové tohle normálně dělají, čímž se odlišují od zbytku planety. Každý Rus je tedy EXTRÉMNĚ nebezpečný. Dělají to hlavně tehdy, když se chystají na nějaký chemický útok, jako třeba ve Východní Ghútě, nebo ve městě Dúmá, anebo teď v Idlíbu, kde pod jejich sarinovými bombami umírají tisíce maličkých dětí a jejich matek. To je přece zrůdnost! Střežme se jakéhokoliv kontaktu s jakýmkoliv Rusem, jelikož nikdy nevíme, čím nás v budoucnu sprovodí ze světa.

   Takže, milé děti, pokud chcete veřejně někoho obvinit, je dobré si akci pořádně naplánovat, a ne tak, jako to udělali pitomá Účka s Babčenkem. Vyber vhodné sakrální oběti, nalákej Rusa na nějakou banální věc (pokud to vůbec byli Rusové), a pak nastrč důkazy pro běžné vyšetřování. Pokud to nestačí (Skripal), pak je nutno další důkazy dodat a tím i další sakrální oběti (bezdomovci). V tom má Británie velikou praxi.

   Holt zaútočit na SAS ve Východní Ghútě, když mírumilovně ostřeluje spolu s vousáči ruské velvyslanectví v Damašku, se nevyplácí.

   Jsem zvědav, kdy dodají materiály z vízového oddělení. Taky by mě zajímalo, jak zjistili, že se jedná o nějakého Petrova a Boširova, když měli falešné pasy. To jsou pravá jména nebo z těch falešných pasů? Asi pravá, protože Britové už dohledali dědečka jednoho z nich, a ten se jmenuje Petrov. Tedy měli falešné pasy na svá vlastní jména. To sou teda vjecy.

   Přemýšlím, proč tak hloupě? Asi proto, že publikum je jednodušší a v důkazních jemnostech by se nemuselo vyznat, přitom po detailech (časové nesoulady) pátrat nebude. Tohle není určeno pro soud, tohle je určeno pro průměrnou předzpracovanou veřejnost. A pokud soud, potom takový, jako je ten "jugoslávský", kde museli už několik vysloveně zaujatých soudců vyhodit.

   Smazat
  3. 23.15 A v Rusalky také věříte? Nějaká vyvržená, Mayová, učila trsat černošky... Už vám vyložila karty? Nehrozí vám novičok nastříkaný pod postelí? Ale bacha. Z vyvržených Rusalek se stávají Bludičky k záhubě zvoucí...

   Smazat
 4. Kdysi byl jeden král a ten měl tři Žižky. Jeden byl jednooký, druhý dvouoký a ten třetí, ten byl tříoký. Král měl nějaké starosti a rozhodl se proto pro válku. Kterou by je vyřešil. Ten jednooký zvítězil. Ten dvouoký prohrál a ten tříoký, když to viděl, daroval své třetí oko tomu jednookému, aby od té doby všichni lidé, jeho potomci, měli oči dvě a viděli správně.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Kdysi byly dvě panny. Jedna byla pannou už dlouho a ta druhá už nějakou dobu ne, ale celkově delší dobu než ta první. Král se ale rozhodl utajit ten fakt a rozhodl se proto lhát. Jenže lid vyslal chytrého prince, který uměl napočítat do tří. Vyhrála ta první. A tak je to i s vámi, i vy potřebujete vlastní zkušenost, jenže proč by měla být tak nebezpečná. Zamyslete se nad tím, protože se to dá jinak dost dobře chápat.

   Smazat
 5. Co takto exhumovat Valdštejna, jestli nám ho tenkrát Angláni nezabili Novičokom jako generálku na Skřípali

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Sněhurku nám zabili stoprocentně. Mayová je její bývalá milující macecha. Nepřenesla přes srdce, že Sněhurka z jejího novičokojablíčka udělala symbol APPLE... neměla ho brát, když nebylo její a už vůbec ho neměla NAKOUSNOUT!

   PRINC SE STAL PRVNÍM BRITSKÝM ANTINOVIČOK ZÁCHRANÁŘEM. Ale Sněhurce muselo dojít, že za svojí záchranu musela zaplatit. O svatební noci se jí dostalo osmého trpaslíka.

   Smazat
 6. A to ještě podle Lidovek prej obsah té flaštičky byl koncentrovaný a mohl zavraždit 4 tisíce lidí. Ale jednu bezdomovkyni, která na sebe stříkla určitě nemalou dávku, málem nezabil. A prý se zkoumá, jestli ta flaštičky nebyla přivezena někým z ambasády, asi aby mohli začít zase vypovídat diplomaty ze země. Pak je ovšem otázka, jak to, že to předání není zdokumentované, když mají všechno časově tak v richtiku. A další věc, kdy zjistili ty dva atentátníky? Přece tolik letadel do Ruska neodlétalo, aby, když Mayová to, že vraždili Rusové, oznámila druhý den, hned třetí den neměli přesně stanovené, kdy ti dva přilétali a odlétali a tudíž měli ty fotky, které teď uveřejnili k dispozici. Znali je tedy už minimálně 5 dní po útoku, ale nic nezveřejnili, všechno nechali, až bude brexit v problémech, tak to zase vytáhnuli. A kdy ti dva vyhodili flaštičku do kontejneru, který byl 10 km od Salisbury? A proč byl kontaminovaný pokoj v hotelu? To po sobě stříkali novičok?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 8;38, Ten bezdomovec si nic sice nepamatoval, ale pak prohlásil, že vybíral kontejner v Salisbury. Pokud to je pravda, měli by to dokázat taktéž kamerovými snímky, které jsem ovšem dosud neviděl.

   Chlapíky "assasins" vytáhli v tento čas ne ani kvůli brexitu, ale spíš v souvislosti s útokem na Idlíb. Něco podobného bylo u ohlášení samotné otravy Skripalů a následným, téměř bezprostředním, obviněním Ruska v čase, kdy se útočilo má Východní Ghútu.

   Obě události jsou s případem Skripal synchronizovány a v obou případech má Británie v terénu svoje lidi. Británie slouží Amíkům jako zdroj masa, jelikož Amíci svoje chlapce v nebezpečném prostoru chrání. Je to ponižující, ale již dlouhá léta běžná, praxe.

   Svoji výpovědní hodnotu má také fakt, že se jedná o manipulaci s jedem, což je obzvlášť nehumánní. Tím se nám podsouvá, že Skripal a chemické zbraně v Sýrii mají vlastně stejný základ - Rusko.

   Použití tak zavrženíhodné metody vyžaduje tvrdé potrestání, a pokud to dělá stát, potom se tento stát označí za teroristický se všemi konsekvencemi. Jsem přesvědčen, že cílem je vyloučení Ruska minimálně z BR OSN nebo přímo z OSN. Už teď se jejich diplomatům kladou všechny možné překážky na výkon služby.

   Smazat
  2. 8:38, no a už to tady máme, další chemie. Opět v režii britské SAS.

   "Senátor za štát Virginia Richard Black vyhlásil, že vlastní údaje o príprave chemického útoku v Sýrii špeciálnymi službami Veľkej Británii"

   Kromě toho na připravovaný chemický útok upozorňoval včera i gen.Konašenkov, dokonce i s přesnými údaji. Rozvědka tedy funguje dobře. Co je nejstrašnější, syrská a ruská rozvědka přinesla zprávu, že bylo odvlečeno 44 dětí, sirotků i dětí osamělých matek, budoucích sakrálních obětí chemických zbraní.

   Takže proto to další kolečko se Skripaly. Jak trapně průhledné!

   Britové jsou odpornější a bestiálnější než zabijáci ISIL.

   Smazat
 7. Je mi líto, ale autor ten článek pěkně odfláknul. Podle toho, jak se mu opakují totožné odstavce (3 případy), pracoval v chvatu metodou táhni-pusť. To se stát může; méně odpustitelné je, že si po sobě článek ani nepřečetl.
  To obvykle dělají jen bulvární pisálci.
  Willy

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 9:04 o vašem intelektu i primitivní orientaci vypovídá už dětinský výběr nicku, „Willy“. Nad opakováním částí odstavců se nás asi pozastavilo víc. Nemůže to být úmysl autora, aby zdůraznil myšlenku? Nemůže to být chyba v přenosu textu místním editorem? Málokomu asi unikají amatérské chyby, ke kterým dochází při vkládání článků. Kdo je soudný chápe, že nejde o práci placených profesionálů, ale o laickou činnost, chci věřit, že z přesvědčení. JiH

   Smazat
  2. Opakování textu je pravděpodobně způsobeno samotným editačním systémem blogger, na kterém jede Nová republika. Ale editor by to měl před uveřejněním zkontrolovat.

   Smazat
 8. Teda ten scénář i ty fotky vyrobily jednak v Holywoodu a jednak na Barrandově, jen trochu selhala domluva objednavatele - paní Mayové - s režizéry a těch zase s herci a s kulisáky. Ale podívejte se kolik takových chyb pozorný divák najde skoro v každém filmu - stačí někdy jen nepozorná skriptka. Tak jsme se dobře zasmáli - což není hezké, ženám se smát nemáme a o to spíše paní Mayové, která vypadá jako panna Orleánská (nebo kráva, jak jsme to jen jako puberťáci říkali?)

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Skriptka - co skriptka, ale KULISÁK KDYŽ JE OŽRALA, to se hroutí státy.

   Smazat
 9. Nesahejte mě na ušatého Žantovskeho ten má urcite informace z prave ruky

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To víme. Chodí pro ně na britskou ambasádu.

   Smazat
 10. Osobně,pokud to byly opravdu Rusi,tak bych je okamžitě zavřel,mohou být zlikvidování.
  Pokud se připravovala tato provokace na Putina,Rusko,tak není problém,najmout si tyto dva chlápky,dobře zaplatit,aby provedli tyto cesty do Salisbury.Chovali se přirozeně,protože nevěděli k čemu mají posloužit.Proto s nimi nepřišli hned,bylo by to podezřelé ještě víc.Rád bych ty dva chlápky ještě vidět živé a možná ani nejsou v Rusku.
  Nepodceňoval bych MI6.

  OdpovědětSmazat
 11. Novičok tady bude ještě dlouho. Byť ten skutečný vyprchá prý velmi rychle. Dělá to ten název. Proč ale není současně populární takový Vilém Čok, či ten Dán Ťok. Že by taky putinovci ?

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.