Reklama

středa 12. září 2018

Stane se zdanění církevních restitucí volebním trhákem?

Jaromír Petřík
12. 9. 2018     jaromirpetrik
Čím více se blíží volby, tím více se politické strany snaží získat co nejvíce voličů. Vzhledem k tomu, jakým způsobem a k jaké výši u církevních restitucí došlo, hraje toto téma u našich voličů významnou roli. Cituji: „Pro zdanění náhrad je ve Sněmovně více než 130 poslanců – z KSČM, ANO, ČSSD, SPD a také část Pirátů. A je možné, že poslanci prosadí i zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením, aby byl zákon schválen ještě před volbami.“novinky


Je na místě napsat, že církevní restituce by nevyvolávaly takové vášně, kdyby církve v minulosti nabyly majetek legitimním způsobem a zákon o církevních restitucích byl prosazený velkou většinou poslanců a v odpovídající výši.

Bohužel, ani jedno nebylo splněno a tak zastánci církví, když se obouvají do znárodnění majetku komunisty po roce 1948 zapomínají, že církve k velké části svého majetku přišly konfiskacemi z náboženských válek, tedy ještě horším způsobem. V ještě větší neprospěch církví hovoří, že církve z takto získaného majetku skutečně žily a svoje poddané navíc nutily k dalším odvodům ve formě desátek, či roboty. 

Smutné je, že k opravdu velkému majetku si naše největší současná katolická církev přišla v důsledku třicetileté války a konfiskací majetku svých protivníků. Třicetiletou válku v 17. století jednoznačně můžeme nazvat válkou náboženskou. 

Zabíjeli se mezi sebou tehdejší křesťané hlavně z náboženských důvodů, kdy na jedné straně bojovali katolíčtí křesťané proti druhé straně, jinak smýšlejícím křesťanům, tedy evangelíkům, luteránům, hugenotům a jiným vykladačům křesťanské víry. Tedy, samí křesťané věřící ve stejného Boha.

Cituji z Wikipedie:
Třicetiletá válka (16181648) byl evropský ozbrojený konflikt, známý především jako vyvrcholení sporů mezi římskokatolickou církví a zastánci vyznání, která vznikla po reformaci v 16. století, tedy kalvinismem a luteránstvím: wikipedia
Důsledky této křesťanské náboženské války byly nejhorší v našich dějinách, tedy horší, než důsledky druhé světové války. Proto opět cituji:
„V německých zemích válka způsobila úbytek obyvatelstva v průměru o třicet procent, u mužů to bylo až o padesát procent. Na území dnešního Braniborska klesl počet lidí o polovinu a v dnešním Pomořansku a na dalších místech až o dvě třetiny. V oblastech na východ od Labe bylo opuštěno nebo pobořeno 87% domů. I přesto, že byly České země po většinu války uchráněny před největšími válečnými útrapami, poklesl zde počet obyvatel o jednu třetinu a po válce bylo pustých 20% usedlostí v Čechách a 22% na Moravě.“

A co se týká konfiskace majetku katolickými církvemi?

Ferdinand II. vydal v roce 1619 dekret, jímž nařizoval konfiskaci statků českých stavů k úhradě válečných výloh. 12. prosince 1621 pak vydal císař dekret, kterým byla zřízena exekuční a konfiskační komise. Královská pokladna si ponechala statky v hodnotě 25,5 milionu zlatých, zbytek v hodnotě 4,5 milionu zlatých byl rozdán katolickým rodům (většinou nečeského původu) a katolické církvi (asi 1 000 000 zlatých). Štědře byli podpořeni také jezuité, kteří dostali 211 562 zlatých. https://cs.wikipedia.org/wiki/Pob%C4%9Blohorsk%C3%A9_konfiskace 

Cituji Prof. PhDr. Jiřího Frajdla:

"Katolická strana by se nejprve měla očistit od pobělohorských krádeží a potom teprve prokazovat katolickou držbu, aby to totiž nebyla držba původně nekatolických složek české společnosti. Pobělohorská konfiskace zhatila všechna náboženská práva. Systém stavovského státu byl likvidován a nelze pochopit, že dnešní politická pravice chce majetkově obnovovat pozice absolutismu. Každý poslanec, který hlasoval o církevním majetku, si měl povinně prostudovat dílo od Tomáše Bílka Dějiny konfiskací v Čechách po roce 1618. Kniha byla vydána v Praze roku 1882 a je po stránce faktografické přesná. Autor definuje reálný stav: »Naproti tomu jest mezi 491 statky konfiskovanými 275 rozsáhlých panství, kteréž obohacují více než dvě třetiny království Českého, tak skoro tři čtvrtiny toho království byly konfiskovány:" http://www.ceskenarodnilisty.cz/clanky/rekatolizace-konfiskace-protireformace.html 

Historik Petr peňáz ve svojí knize „Příběhy mladkovské“ píše o poměrech na Moravě– cituji:

Spory o výši plateb za propachtovaný nemovitý majetek a o rozsah roboty (praxí se stal požadavek roboty na 6 dní v týdnu), ale také vnucené platby, např. Povinný odběr vrchnostenského alkoholu... Zuzana Kateřina Liborie Prakšická (1637-1691) jedna z nejbohatších žen jako padesátiletá vdova nabídla svoji ruku v roce 1688 jednomu z nejbohatších mužů (oba katolíci) 24 letému Walterovi Xaverovi z Ditrichštejna, knězi, olomouckému kanovníkovi!!! a prasynovci kardinála Ditrichštejna, hlavního manažera předbělohorské a pobělohorské katolizace Moravy. Kardinálova rodina nesmírně zbohatla na konfiskacích protestantského majetku. Tomuto mladému muži 50 letá vdova nabídla sňatek pod podmínkou, že si jako vlivný muž od papeže vymůže dispens, aby se směl oženit. Papež mu vyhověl prakticky obratem a ještě v tom roce se konala svatba...“

Záměrně cituji tyto údaje právě proto, že minulý měsíc ze všech našich mainstreamových médií od rána do večera znělo 50. výročí okupace vojsky Varšavské smlouvy, jako by se jednalo o to nejhorší, co náš národ v dějinách potkalo a toto nám na obrazovce naší ČT neustále tloukli do hlav hlavně křesťanští politikové a politologové zastávající názory KDU-ČSL a TOP09. 

Proto chci výše uvedenými údaji prokázat, že proti tomu, co způsobily křesťanské náboženské války a násilná rekatolizace naší země v 17. století, byl srpen 1968 v našich dějinách marginální událostí. 

Ale marginální určitě není, jak se ještě v devatenáctém století křesťanští panovníci za podpory církevních prelátů oháněli Bohem, když statisíce vojáků hnali do jimi vyvolaných válečných masakrů.

Ne pouze o naši jednotnost a sílu opírá se naděje Naše“ vzchází též z Nejvyššího, ze Všemohoucího Boha, jemuž Můj dům povždy sloužil. Jeho chci prosit o pomoc a o vítězství, a vyzývám Své národy, by tak činily se mnou.“ Dáno ve Vídni 16. června 1866.

František Josef v.r.
A křesťanský panovník, pruský císař Vilém odpovídá – cituji:
Spolehněte se n Boha, strůjce všech bitev, který za pomoci Vaší statečnosti a vytrvalosti poveden naše prapory, odevždy zvyklé vítězit, k vítězstvím novým.“ Dáno v Berlíně 29. června 1866.  Vilém v.r. 

Tolik z historie, jakým způsobem církve získávaly majetky a jakou úctu k lidskému životu měli křesťanští panovníci a církevní preláti...

Pokud si nyní připomeneme rok 2012, kdy „restituce" takto získaného majetku byly schválené za pomoci poslance ODS Romana Pekárna odsouzeného za korupci na 5 let (polovinu trestu si Roman Pekárek skutečně odseděl) a nikým nevolené strany LIDEM Karolíny Peake, tak už toto budí pochybnosti, zda mají takto vzniklé „zákony“ vůbec nějakou legitimitu. Ani Ústavní soud nebyl v této otázce jednotný, ale vzhledem k tomu, že v ÚS převažují katolíci, tak ti samozřejmě církvím mimořádně nadhodnocené náhrady posvětili. 

Andrej Babiš navíc říká, že církevní restituce jsou předražené o 54 miliard: zpravy.idnes

Co na to vážení čtenáři říkáte?

Ještě souhlasíte s mimořádně vysokými restitucemi našich církví, které si tímto způsobem majetek a finanční náhrady vynutily, nebo jejich zdanění pokládáte za nespravedlivé a pouze volební trhák některých politických stran?

Nebo souhlasíte s Miroslavem Kalouskem, který se vyjádřil takto-cituji:

„Je to naprosto nepřijatelná hanebnost, kdy okradený má být okraden podruhé (...) Stát, který kdysi mučil, věznil a kradl, přichází a chce okrádat podruhé,“ zlobí se Miroslav Kalousek (TOP 09). 

Že by snad měl snad Miroslav Kalousek na mysli církve v 17. století?

Pozn. Omlouvám se všem slušným diskutujícím i slušně diskutujícím oponentům, že jsem tentokrát zavřel diskusi. Určitě by diskuse na toto téma byla zajímavá. Proto, pokud budete mít k tématu závažné připomínky, obraťte se prosím na moji stránku na Facebooku.

Diskusi zavírám poprvé za více než 8 roků z důvodu, že admini mi začali mazat příspěvky, které jsou slušné a k věci s odůvodněním, že rozbíjím diskuse. Nemohu tedy adekvátně reagovat. Naproti tomu sprosté, urážlivé příspěvky na moji adresu ponechali v diskusi s tím, že nepřekračují meze pro smazání.

Podal jsem na ně stížnost pro nedodržování jejich vlastních pravidel a proto, že nerespektují zákon č.198/2009Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací (tzv. antidiskriminační zákon) stanovuje, že přímou diskriminací se rozumí případy, kdy s jednou osobou je zacházeno méně příznivým způsobem než by bylo zacházeno s jinou osobou ve srovnatelné situaci a to z důvodu světového názoru a to i na jiné sociální síti. ...

Momentálně čekám na odpověď z právního oddělení IDnes, jak mi přislíbila šéfredaktorka IDnes paní Petrová.

24 komentářů :

 1. Myslím, že asi 99 % daní by se pasovalo. Dokonce bych jim dal na splacení 29 roků!!! A to jsem křtěný katolík!!!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Zrušení, nebo alespoň zdanění tzv. Církevních restitucí JIŽ VOLEBNÍM TRHÁKEM BYLO! čssd; která ihned po uzavření volebních místností podle své tradice obrátila a sčuchla se s KDU-ČSL - s jednou z tvůrkyní té nehorázné loupeže na Českém národu. Církev katolická je odvěkým zhoubným nádorem na lidskosti.

   Pokřtěnými katolíky, nebyli-li obřezanými Židy, byli všichni komunističtí funkcionáři ze čtyřicátých a padesátých let, Gottwalda nevyjímaje. Kdepak církevní otcové a katecheté udělali chybu?

   Vymazat
 2. No já bych jim nic nedal poskoci boží mají být chudí. O jakém okradení se mluví ten majetek spravoval stát a žádný soukromník.

  OdpovědětVymazat
 3. Kristus kupčíky vyhnal z chrámu, co vy na to ?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. A kupčíci ho proto mají v chrámech raději pevně, bezpečně přibitého za obě ruce i nohy ke kříži... s propíchlým srdcem. Co kdyby náhodou... to by se hajdavéry mrskaly a sutany míhaly... Nejhorší sen všech příslušníků kléru napříč sexuální orientací.

   Vymazat
 4. I KATOLICKy orientovaný historik Josef Pekař uznával, že církev měla majetek jen svěřený k užívání od panovníka (=státu). Právně to stvrdil Josef II. Takže jakési "restituce" vůbec nebyly právně opodstatněné. Přitom církev kat. je dál nenažraná soudí se o další majetky a např. pro nové varhany do chrámu sv.Víta (jako movitý majetek budou patřit církvi) vypsala "národní sbírku". A církev kat. se rozcapuje všude čím dál víc, ač věřící jim rapidně ubývají.

  OdpovědětVymazat
 5. Církevní restituce budou mít omezený vliv při rozhodování voleb do senátu. V místních volbách si na ně vzpomene jenom málokdo. A navíc, senátní volby dlouhodobě provází velmi nízká účast.
  Mnohem důležitější by mělo být téma zmiňované paní Vítovou o něco níž. Kompaktát o migraci. S ním je spojen celý řetěz faktorů, na který si nyní vzpomene jenom málokdo. Financemi počínaje a bezpečností konče. Církev dostává ročně cca dvě miliardy. Zdaněním 15% by si stát přišel na nějakých 300 milionů ročně. Už kdyby jsme přijali dva tisíce migrantů a vybavili je sociálními dávkami německého střihu, bude nás to stát mnohem víc, než dělají daně z církevních restitucí. Na srovnání migrační politiky, zejména pak sociálních dávek, přitom tlačí Brusel, Berlín i Paříž. O bezpečnostních následcích nemluvě.
  Církevní restituce a jejich zdanění jsou jenom zástupné téma. Mají odpoutat pozornost. Bureš si je dobře vědom, jak leží 80 % lidí v žaludku.
  Jakkoliv s církevními restitucemi sám osobně nesouhlasím, jsem přesvědčený, že by se naše pozornost měla soustředit jinam. Dřív, než bude pozdě.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Já bych se k tomu nestavěl tak, že se nelze rozhodovat na základě více než jen jediného tématu. Pokud má v mé mysli silný náboj odpor proti politicky dopovanému stěhování národů, je tam dost místa i pro nesouhlas s darem církvím.
   Potíž je v tom, komu vlastně lze věřit, že bude v těchto tématech i po volbách prosazovat můj zájem. Je nějaká šance aspoň u KSČM nebo SPD?
   Druhou věcí je to, jak velký vliv má v těchto věcech senát. Každopádně myslím že lidem, kteří hledají informace na Nové republice, dává dobrou šanci na užitečné využití volebního práva pan MUDr David.

   Vymazat
  2. Souhlasí. Pražané v obvodu 12 - Komořany, Modřany a další obce - si konečně mohou zvolit člověka, který jde do senátu prosazovat principiální věci a ne loutku , která to dělá jen pro peníze a vliv v mafiánských strukturách, které dojí veřejné rozpočty. Bydlet na Praze 12, ani chvilku bych neváhal a volil doktora Davida. Bohužel, bydlím jinde.

   MM

   Vymazat
  3. A já jsem přesvědčený, že pozornost by měla být soustředěna všude. Například i na toho, kdo se snaží před vobami diskreditovat (za prachy?) jiné politiky.

   Vymazat
 6. S blížícím se výročím vzniku Československa je stále častěji "oprašován" Masaryk. A tak, jak je v Čechách již tradiční, vyzobávají si dnešní propagandisté z jeho osobnosti jenom to, co se jim hodí do krámu.
  "Šlechta a vysoký klérus se podílel na třistaletém útisku českého národa..."
  ... měl prohlásit první československý prezident. Po vzniku republiky byly naplánovány tři kola pozemkových reforem, ve kterých byla půda vyvlastňována (za cca třetinu ceny) a za tyto peníze prodávána bezzemkům. Týkalo se to vlastníků nad 150 ha, což byla v té době právě šlechta a církev. Proběhlo pouze první kolo. Druhé, které bylo naplánováno tuším na rok 1938, přerušila válka a třetí nástup socialismu.
  Na hrázi jihočeského rybníku Krčín, nedaleko obce Mazelov, postavili naši předkové malý pomník na památku této pozemkové reformy. Je zvláštní, že pomník přečkal čtyřicet let totalitní vlády komunistů, ale nyní, v demokracii, jsem ho tam hledal marně.
  Komu asi vadil?

  OdpovědětVymazat
 7. Ó Jarolíme,
  vzácný člověče :)
  Za moji osobu, moc děkuji.
  Nadejde čas připomenout této prokleté církvi
  fašistickou minulost.
  Nadejde čas Českého Národního obrození.
  Pravdo má milovaná,
  života jediného smyslu plného*

  OdpovědětVymazat
 8. No, to jsem zvědav, kdo bude hlasovat pro schválení zákona ještě před volbami - na to hlasování si budeme muset dát pozor, to asi rozhodne, komu pak hlas v komunálních volbách dát. Ale on do toho někdo určitě hodí motyku a obětuje se za slušné korupné pro blaho zločinného kapitálu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Asi to bude jako s vetřelci... Babiš dá, že ani nohu, ale všichni jeho EU poslanci HLASOVALI PRO POTRESTÁNÍ MAĎARSKA, KTERÉ NEDCHCE NIC JINÉHO, NEŽ MY - evropanskou Evropu a Evropan není Afričan, ani Asiat - pokud se NÁM U NÁS nepřizpůsobí jako ti Vietnamci, se kterými jsem zadobře. Nejsou to žádní násilní pánbíčkáři jako loupežní katolíci, následovníci rabína OVÁDIA JOSEFA, nebo Muhammada ibn Abd al-WAHHAB či Islámského státu.

   Vymazat
  2. Andy by si měl uďělať pořádek.

   Vymazat
  3. Anonymní13. září 2018 11:40
   Už se stalo. On lapá voliče na národní notu a jeho tým buduje liberalismus. P.K.

   Vymazat
 9. V roce 1919 nechal Masaryk ustavit tzv. Církevní komisi. Hlavním výstupem jejího konání je pasáž: "Takzvaný církevní majetek není vlastnictvím církve ani jejích institucí. Je to zvláštní druh veřejného jmění ve státě, jímž volně disponuje stát. Povaha tohoto majetku nemůže být vystižena žádnou představou soukromoprávní." Podepsán Prof. A. Kobza, předseda... Neměla-li církev ve vlastnictví majetek - s výjimkou klášterů - už v roce 1919, kde ho vzala po roce 1948? Buďto jí ho věnovali nacisté, anebo sám Bůh. Anebo je to vše velký podvod na zdejším lidu.

  OdpovědětVymazat
 10. No, tady se pořád diskutuje zdanění církevních restitucí. mám ale dojem, se pořád zapomíná na to, že "územní zisky" (nevím, jak to lépe vyjádřit) církví, to je to hlavní. Stát se vzdal svého území a předal je církvím, které mám dojem od dob Josefa II. žádné takové svrchované právo neměly, měly pozemky jaksi jenom v pachtu. Opravte mě, jestli se mýlím. Nečas je neskonalý rozvraceč a kdo si na toho hajzla ještě vzpomene v který moment své vlády (poslední den) restituce podepsal, dá mi asi zapravdu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Anonymní13. září 2018 10:52
   Souhlasím s Vámi. Je třeba si uvědomit, že katolická církev nejsou vesničtí faráři, ani kardinál Duka. Je to krycí název státu Vatikán. Jak se ukazuje u nás díky restitucím, jeho moc je značná.
   Není to nic nového, tato církev byla již od svého vzniku na nicejském koncilu, koncipována jako účastník moci, doplněk a podporovatel moci vladařské.
   Nakonec církev korunovala vladaře a vladař z lidí vymáhal desátky pro církev. Součástí moci zůstává církev stále, viz proslovy papeže k milosrdenství vůči migrantské lavině. P.K.

   Vymazat
 11. ....nehledě nato, že byla "odškodněna" i církev, která před rokem 89 vůbec neexistovala /církev apoštolská/

  OdpovědětVymazat
 12. Církev a umělci nejlépe slouží lidu když jsou chudí. Je jasné že jim žádné restituce neměly být uznány a ty daně to jenom zlegalizují. Církve jsou služba lidem a proto by mělo být vše co k této službě patří státu a oni zaměstnanci státu.

  OdpovědětVymazat
 13. Je to tak, církev, která si osvojuje, že je svatá - a ejhle, loupežníci! Dnes také Babiš na interpelacích v parlamentě trochu historii celé té privatizace majetku státu do rukou církve připomněl i s datem hanby katolické církve. Bilá Hora č. 2 - tedy pro Český národ. Jsme-li u interpelací - přímý přenos ukázal, jak interpelace poslance zajímají a k čemu slouží! Bylo jich tam možná 15 %. Jenže to šou zajímá propagandistickou ČÉTÉ - je před volbami a k ničemu ty, s prominutém idiotské dotazy, jinému neslouží. Občané, podívejte se také jednou, co jste si zvolili do parlamentu, říci, že lidský škvár, to by byla urážka škváru. To tedy prosím aspoň to spektrum dnešních interpelášistů! A že bylo mezi nimi i hodně mladých, to jsem se divil, myslel jsem, že přece jen mají více rozumu než keců, ale bylo to přesně naopak.

  OdpovědětVymazat
 14. Církevní papaláši a další darmožrouti by měli být nasazeni na práci k lopatě,aby si odvykli okrádat nás občany.Sebral bych jim nakradený majetek s tím, ať je financují ovečky,které se nechají oblbnout.

  OdpovědětVymazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.