Reklama

neděle 30. září 2018

Svatý Václav a nesvaté montovny

Lebka sv.Václava
Václav Umlauf
30.9.2018  E-republika
Trh s otroky hezky vzkvétal, Čechy byly tehdy jako dnes krmelec Evropy, tehdejší náboženští šamani tomu žehnali stejně jako dnes, až přišel ten nešťastný Václav. Na rozdíl od tehdejších pohanských neoliberálních farářů a biskupů a dnešních pomatených levičáků měl tento kníže křesťanské smýšlení.


Dnes mám svátek a lidi přitom nedělají, protože zavraždili mého předchůdce. Já mám také bráchu, ale ten se k bratrovraždě nechystá, protože musí ráno vstávat a jít do montovny. On má štěstí, protože jeho montovna je bývalá socialistická přidružená výroba. Takže dřou jako neoliberální otroci, ale chovají se k sobě jako v socialistickém podniku. A to se dnes považuje za velké plus.

Ale pojďme k tomu svátku. Milí, žáci, proč byl Václav zavražděn? Chybných či nejistých odpovědí jsou stovky, ale dejme tu správnou pro dnešek. Tento panovník byl zavražděn proto, že nechtěl, aby jeho země byla krmelec Evropy. Čechy v 10. století fungovaly úplně neoliberálně. Každý kmenový warlord si vytuneloval, co potřeboval a zisk vyvezl přes pražské otrokářské kmotry na Západ. Dnes to dělá přes pražské bankovní pobočky do daňových rájů. Ty banky, které jsme prodali za facku a teď nás okrádají ve stejném fackovacím stylu.

Tehdy to fungovalo tak, že válečník dobyl kmen, zavraždil odbojné povstalce a zbytek kmene prodal do korporátního otroctví. V té době se obnovovala říšská města na římském limes. To byla převážně dnešní německá města na Dunaji a na Rýně, kde byly předtím římské posádky (Řezno, Vídeň, Pasov atd.). Výstavba těchto napůl zpustlých měst a jejich hradeb běžela od 9. století a k tomu bylo třeba tisíce otroků. Proto je každý “Slovan” typický “Sklave” nebo “slave”, nebo “esclave”, čili korporátní otrok. Dnes jsme na to hrdí a naši biskupové s neoliberálním kardinálem Dukou tomu žehnají. Ale dříve to tak nebylo. Václav neměl otročinu rád, protože byl křesťan, a nikoliv otrokář. To byl jeho brácha, rádci a celý mafiánský spolek tehdejších vlastenců kolem jeho matky Drahomíry. Jeho babička Ludmila v tom nejela, tak ji tuneláři zavraždili ve vlastním domě, pardon na vlastním hradě. Nic nového pod sluncem, všechno jako dnes. V Praze bylo několik mezinárodně uznávaných bank, tedy tržišť s otroky, které ovládali především cizinci, stejně jako dnes. Otrokář Sámo, alias “kupec” poprvé sjednotil Slovany (okolo 630-650) skrze svých 12 manželek. Pak už s mezinárodní jednotou otrokářů nebyl problém, protože Čechy byly krmelec západní Evropy a dodávaly otroky tam, kam bylo třeba. Jen v Praze byly prý v 10. století přinejmenším tři velká tržiště s otroky. Ovládali je Židé a Byzantinci, tedy Arabové. Taky nic nového pod sluncem.

Takže trh s otroky hezky vzkvétal, tehdejší Čechy byly tehdy jako dnes krmelec Evropy. A tehdejší náboženští šamani tomu žehnali stejně jako dnes. Až přišel ten nešťastný Václav. Na rozdíl od tehdejších pohanských neoliberálních farářů a biskupů a dnešních pomatených levičáků měl tento kníže křesťanské smýšlení. A to mu vydrželo tak dlouho, dokud ho brácha nezavraždil.

Nechme legendy stranou a podívejme se na jeho boj s tehdejšími montovnami a otroctvím. Za prvé tento panovník byl vzdělaný, což se při pohledu na dnešní volební plakáty s přestárlými partajními mafiány může zdát těžko uvěřitelné sci-fi. A protože byl chytrý, tak nás tlačil do chytré části Evropy. Dnes se za nového otroctví vzdálil Západ platově a skrze životní úroveň tak, jako to nebylo ani v 60. letech za komunistů. Tehdy jsme měli životní úroveň Rakouska. A protože byl Václav křesťan, tak nechal své poddané pokřtít, aby si z nich jeho warlordi nemohli udělat otroky. Václav jel podle tehdy jako dnes málo připomínaného antiotrokářského hesla: “Není už rozdíl mezi židem a pohanem, otrokem a svobodným, mužem a ženou. Vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši.” (Gal 3:28) V křesťanství platilo, že otrok měl jiný status než nepokřtěný. Václav navíc otroky i vykupoval, což lze z církevních restitucí dělat také. Ale košile je bližší než kabát a v montovnách je přece všem dobře. Navíc do nich jdou ty restituční peníze.

Shrňme smysl včerejšího svátku. Kdo mění status quo, ten dostane na zadek, nebo bude zavražděn. Záleží na době a na míře provinění. A pak platí to, co řekl Ježíš farizejům a saducejům, než se jim ho podařilo ukřižovat: “Běda vám! Stavíte pomníky prorokům, které zabili vaši otcové. Tak dosvědčujete a potvrzujete činy svých otců: oni proroky zabíjeli, vy jim budujete pomníky. Proto také Moudrost Boží promluvila: Pošlu k nim proroky a apoštoly a oni je budou zabíjet a pronásledovat, aby tomuto pokolení byla připočtena vina za krev všech proroků prolitou od založení světa, od krve Ábelovy až po krev Zachariáše, který zahynul mezi oltářem a svatyní. Ano, pravím vám, tomuto pokolení bude přičtena vina.” (Lk 11:47-51) Takže příští generace ponesu vinu za ty neoliberální pohanské orgie provozované mimo jiné mafiánské činy také skrze církevní modloslužbu ke svatém Václavovi.


Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 450 Kč. Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!

25 komentářů :

 1. No, já nevím... Václav odváděl Němcům poplatky, Boleslav to nechtěl a myslel si, že kdyby byl králem on, že by to uměl vybojovat, a tak "S císařem německým čtrnáct let se bil, po letech čtrnácti meč svůj zahodil".... A poplatky platil dál. To mi připadá spíš jako příběh s opačným smyslem. Zdravím Pavla

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Páč Bolek nakonec přeci jen pochopil jednu zásadní věc! - https://g.cz/17-plus-6-duvodu-proc-by-cesko-melo-byt-soucasti-nemecka/

   Smazat
  2. Není už rozdíl mezi židem a pohanem, otrokem a svobodným, mužem a ženou.
   Bohužel, všechno je to doprasený.
   Sorosem.

   Kdyby Němci zas měli císaře, zdravil bych ho první.
   Ale jelikoš maj tu babu s příšerně rozsezelou pxdelí, co se furt zastává neegzistujících "vyhnanců - to sou nejvejš tak Arméni", ať ji s alkaholikem žánklódem daj do ústavu.

   Všechno by rádi svedli na NSDAP, ale kdo vyjma sourozenců Schollových ceknul byť jen slovo?
   Jsou to prostě Němci, nepřátelé lidstva.

   Smazat
 2. 7,44
  Boleslav byl daleko větší panovník než ten modlář Venzl.......a nelezl Frickům do řitě tak trapně,jako pozdější Venzla chrchla flaška udavač!

  OdpovědětSmazat
 3. Přesně tak a ještě se budou vytahovat jak jim šlape ekonomika.

  OdpovědětSmazat
 4. Přesný opak je přece pravdou - Václav byl zavražděn proto, že jeho bratr Boleslav už nemohl dále přihlížet tomu, že jeho země je vazalem německého živlu a platí výpalné (raketeering). Boleslav pak 11 let s Němci bojoval - sice prohrál, ale řečeno s klasikem, aspoň to zkusil.... Absolutně nechápu, proč se Václav stal svatým. Asi proto, že byl poskokem skopčáků, i proto byla "svatováclavská tradice" oprášena za hitlerovské okupace a jiné formy raketeeringu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Wenzl se stal svatým z jednoduchého důvodu. Boleslav potřeboval mít v Praze biskupství, aby nebyl závislý na biskupovi v Řezně. Jednou z podmínek bylo mít v diecézi alespoň jednoho svatého. K tomuto účelu se hodil Wenzl zabitý nešťastnou náhodou při nějaké chlastačce v Boleslavi. Událost a osoba se následně obalila vhodnou legendární omáčkou a bylo vymalováno. Fakta o Wenzlovi prakticky skoro žádná zapsána nejsou, kromě toho, že byl a zemřel. Všechno ostatní jsou jen legendy ... A po pár letech za B.II byl Praze vysvěcen biskup.

   Smazat
  2. To,že to je státní svátek může mít úplně jiný motiv.V té době byli u moci Václav Havel a Václav Klaus.Oba ješitní vládci,proč by si svůj svátek nemohli udělat trvale jako státní.V té době bylo možné i nemožné udělat ještě s podporou klaky.

   Smazat
 5. Pane UMLAUFE, uplatňuji reklamaci. OPĚVUJETE NAŠE SKUTEČNÉ NÁRODNÍ KNÍŽE, BOLESLAVA I. Knížete to neposkvrněné svaté paměti. Mocipáni katoličtí se mordovali a mordují navzájem, otrokařili a otrokaří, a Abrahám/Ibrahím s pytlem táhne za vojště křesťanským i muslimským a lacino skupuje kořist. Boleslav I. musel pro svůj národ a pro svoji moc obětovat toho agenta katolictví a němectví Václava. Katolíci po něm pracovali o Bartolomějské noci v Paříži, Na staroměstském náměstí v Praze kdy křesťanskou katolickou lásku zastupoval PAN KAT JAN MYDLÁŘ, zazářili i v láskyplné Svaté inkvizici, i v Babim Jaru na Ukrajině. Vraždí, bombardují a pálí ... aby pak lovili teroristy jako rybář sv, Petr, a vnucovali je kde komu jako Charitas.

  Proto obdržení Čestného štítu protektorátu ČaM s orlicí svatého Václava je dobrým předpokladem k doživotnímu propůjčení MEZINÁRODNÍHO ŘÁDU SVATÉHO VISELCE. Už dlouho v Evropě nebyl doplněn seznam řádových VISÍŘŮ o nové laueráty. A zasloužilých kandidátů přibývá.

  OdpovědětSmazat
 6. Sv. Václava můžeme právem vidět jako předchůdce Putina. Když se mohl válce vyhnout, tak to udělal. Když byla válka nezbytná, tak ji vyhrál. Podobně jako Putina ho nenáviděli jak nepřátelé, tak i horliví "vlastenci".
  J. Hruška

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ad 12:50 - souhlas. A navíc Karel IV, na rozdíl od řady pisálků, věděl proč dal korunu na Václavovu lebku. Jestli Karel IV není podstatnou autoritou v debatě kolem sv. Václava, tak potom už jenom zbývají naši vlastenečtí politologové.

   Smazat
  2. Sv. Václava můžete klidně srovnávat jako presidenta Háchu - zkříženého s K.H.Frankem. Ne nadarmo je Němcům i odsunutým revanšistům a Katolické církvi svatým. Ne s Putinem, ale s GORBAČOVEM A S JELCINEM lze srovnat Václava, sv. zaprodance!

   Smazat
 7. 12:50
  A duševně jste zdráv?
  Srovnávat Venzla pana Putina?
  Přiložit si mokrý hadr na makovičku....

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ad 13:10 - vidět, že se v historii a politice opravdu vyznáte!

   Smazat
  2. Blbost, Václav prosadil křesťanství a byl uznán Římem, tedy tehdejším centrem naší civilizace! Kdežto kremelská svině, ten trpasličí výhřez, všechno rozjebal, zničil světový řád a ta svině Trump nejen že odmítá s ním jednou provždy zatočit, ale cpe se vehementně do Kimovy tlustý prdele! - https://cz.sputniknews.com/svet/201809308159830-Trump-Kim-Cong-un-laska/

   Smazat
 8. Boleslav byl Sparťan a Václav Slávista a diskutují Sparťani se Slávisty.
  Historie té doby byla dost složitá, bylo to rozhodování mezi dvěma rozdílnými koncepcemi směrování Českého knížectví.

  OdpovědětSmazat
 9. "Ty banky, které jsme prodali za facku..." - Neprodal je
  čirou náhodou genius ekonomických věd a souvisících bonmotů, sám Zeman Veliký?

  OdpovědětSmazat
 10. Nemám odvahu kádrovat naše knížáta a už vůbec ne Václava, jestli jste přehlédli,tak naše historie byla stokrát přepisována dle svévole vítězů. V současnosti mi nesedí nošení lebky,co bylo vhodné ve středověku snad neodpovídá projevům účty v 21.století, ale nechci nikomu bránit. Větší problém mám s církevními restitucemi i když jsem katolík, tak si myslím, že střídmost by byla na místě, nikoliv handrkování. Vždyť sám Kristus vyhnal kupčíky z chrámu. Dnes hlásilo rádio, že zámek v Břežanech, církví restituován byl opraven a bude hotelem.?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jen z darů věřících se nedá provozovat charita a správa nemovitostí,školství a pod. Církevní majetek vždy byl určen pro dané účely.

   Smazat
  2. Souhlasím je to přímo morbidní.

   Smazat
  3. K charitě je potřeba investic do turistického ruchu, pohostinství, ubytovacích kapacit, vinných sklepů, pivovarů, cestovních kanceláří... Mistr Jan Hus by se zděsil.

   Smazat
 11. Boleslav byl mužem činu a Václav by byl možná dobrý kněz, ale panovník, to snad ne. Pokud jde o lebku tak to je hnus, nekrofile, kterou mohou obdivovat snad jen katolíci a to ani ne všichni, viz článek výše. Pokud jde o zámek v Březanech, tak si myslím, že se dříve nebo později ho katolická církev nabídne potomkum Heydricha, aby tak byla odčiněna "křivda spáchaná na jejich předkovi." TOP 09 a lidovci se do toho opřou s vervou jako vždy, kdy je třeba státu, lidu nebo národu škodit.
  Morave
  P. S. Ráno jsem se dozvěděl na rozhlasu Olomouc, že zemřel vynikající malíř a vypravéč Libor Vojkuvka ze Šternberku.
  Čest jeho památce a jeho dílu.

  OdpovědětSmazat
 12. Pouze hloupej jako ty Umlaufe, muže srovnávat Václava s " montovnama " a dalšíma hloupostma co jsi popsal. Das is total idiot.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 17:21
   Scheisse dummkopf,HALT DIE KLAPE!

   Smazat
 13. Pan Umlauf nám podal historii současným jazykem. Přístupnější, to snad už může být, pouze formou komiksu. P.K.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.